Қазақстан Республикасының аумағында автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуге уақытша мемлекеттік баға реттеуді енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 5 шiлдедегi № 16 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 5 шiлдеде № 28710 болып тіркелді. Бұйрық 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етті.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Бұйрықтың қолданыста болу мерзімі - 31.12.2023 дейін (осы бұйрықтың 6 т. қараңыз).

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 119-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасының аумағында автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуге уақытша мемлекеттік баға реттеу енгізілсін.

      2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуге шекті бағалар белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының аумағында автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын тұлғалар белгіленген шекті бағаларды асырған жағдайда нұсқамалар шығарсын және олар орындалмаған жағдайда, Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 162-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартсын.

      4. Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Отын-энергетика кешені департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасарына жүктелсін.

      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 21.04.2023 № 3 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Төраға С. Жумангарин

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігі Төрағасының
2022 жылғы 5 шілдедегі
№ 16 бұйрыққа қосымша

Қазақстан Республикасының аумағында автогаз құю станцияларында автокөлікке жанармай құю үшін сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуге шекті бағалар

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда – ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 30.06.2023 № 8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Атауы

Тауар нарығының географиялық шекаралары

Шалғайдағы аудандарды қоспағанда, қосылған құн салығымен шекті бөлшек сауда бағасы, 1 литр үшін теңге

Облыс орталығынан шалғайдағы аудандар (200 (екі жүз) шақырымнан астам) үшін қосылған құн салығымен шекті бөлшек сауда бағасы, 1 литр үшін теңге

1.

Сұйытылған мұнай газы

Астана қаласы

76

-

2.

Алматы қаласы

81

-

3.

Ақтөбе облысы

54

59

4.

Атырау облысы

54

59

5.

Ақмола облысы

76

81

6.

Алматы облысы

81

86

7.

Шығыс Қазақстан облысы

76

81

8.

Жамбыл облысы

71

76

9.

Батыс Қазақстан облысы

64

69

10.

Қостанай облысы

76

81

11.

Қызылорда облысы

64

69

12.

Қарағанды облысы

76

81

13.

Маңғыстау облысы

54

59

14.

Павлодар облысы

74

79

15.

Солтүстік Қазақстан облысы

81

86

16.

Түркістан облысы

64

69

17.

Шымкент қаласы

64

-

18.

Абай облысы

76

81

19.

Жетісу облысы

76

81

20.

Ұлытау облысы

76

81


О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2022 года № 28710. Срок действия приказа - до 31 декабря 2023 года

      Примечание ИЗПИ!
Срок действия приказа - до 31 декабря 2023 года (п.6 приказа).

      В соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Ввести временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан.

      2. Установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.

      3. Территориальным подразделениям Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в случае превышения лицами, осуществляющими розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан, установленных предельных цен, выносить предписания и в случае их неисполнения привлекать к административной ответственности в соответствии со статьей 162 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

      4. Департаменту топливно-энергетического комплекса Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

      6. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 года.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 21.04.2023 № 3 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Председатель Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
С. Жумангарин

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство энергетики
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Председатель Агентства
по защите и развитию
конкуренции
Республики Казахстан
от 5 июля 2022 года № 16

Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан

      Сноска. Приложение - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 30.06.2023 № 8 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Наименование

Географические границы товарного рынка

Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость, за исключением отдаленных районов, тенге за 1 литр

Предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдаленных районов (свыше 200 (двухсот) километров) от областного центра, тенге за 1 литр

1.

Сжиженный нефтяной газ

г. Астана

76

-

2.

г. Алматы

81

-

3.

Актюбинская область

54

59

4.

Атырауская область

54

59

5.

Акмолинская область

76

81

6.

Алматинская область

81

86

7.

Восточно-Казахстанская область

76

81

8.

Жамбылская область

71

76

9.

Западно-Казахстанская область

64

69

10.

Костанайская область

76

81

11.

Кызылординская область

64

69

12.

Карагандинская область

76

81

13.

Мангистауская область

54

59

14.

Павлодарская область

74

79

15.

Северно-Казахстанская область

81

86

16.

Туркестанская область

64

69

17.

г. Шымкент

64

-

18.

область Абай

76

81

19.

область Жетісу

76

81

20.

область Ұлытау

76

81