"Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін - салық берешегі есебіне, төлеушінің - кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, өсімпұлдар, пайыздар бойынша берешегі есебіне өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 1 ақпандағы № 111 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2022 жылғы 21 шiлдедегi № 739 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 25 шiлдеде № 28878 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін – салық берешегі есебіне, төлеушінің-кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, өсімпұлдар, пайыздар бойынша берешегі есебіне өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 1 ақпандағы № 111 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16387 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 124-бабы 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 132-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін - салық берешегі есебіне, төлеушінің – кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, өсімпұлдар, пайыздар бойынша берешегі есебіне өткізу қағидаларында:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін – салық берешегі есебіне, төлеушінің – кедендік төлемдер, салықтар бойынша берешектің, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың, өсімпұлдардың, пайыздың есебіне өткізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің (Салық кодексі) 124-бабы 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің 132-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді және салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға кепілге қойған мүлікті, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін – салық берешегі есебіне, төлеушінің – кедендік төлемдер, салықтар бойынша берешектің, арнайы, демпингке қарсы, өтем баждардың, өсімпұлдардың, пайыздың есебіне өткізу тәртібін айқындайды.";

      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) компания – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 1-бабы 1-тармағының 68) тармақшасына және "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 3-бабы 1-тармағының 56) тармақшасына сәйкес айқындаған уәкілетті заңды тұлға;";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алуды қолдану туралы қаулы шыққан күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнi iшiнде МКО:

      салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алуды қолдану туралы қаулының;

      мүлiкке билiк етудi шектеу туралы шешiмнің;

      мүлiктің тізімдеме актісінің;

      мемлекеттік бюджетке ақша қаражатын аудару үшін деректемелердің;

      мұндай мүлікке меншік және (немесе) шаруашылық жүргізу құқығын растайтын құжаттардың, бухгалтерлік баланстың (ол бар болса);

      мүлікке сәйкестендіру құжаттарының;

      міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікке ауыртпалықтардың бар немесе жоқ екені туралы мәліметтерінің;

      мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзіндінің электрондық көшірмелерін қоса бере отырып борышкер (жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН), заңды мекенжайы және орналасқан жері, банктік деректемелер, электрондық мекенжайы (ол бар болса)) және оның мүлігі бойынша мәліметтерді дерекқорға енгізеді.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Лоттың бастапқы бағасы осы Қағидалардың 7 және 11-тармақтарына сәйкес бар екені расталған мүлікке оның бар және (немесе) жоқ екені туралы акт жасалған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде мынадай құжаттардың біреуінің негізінде айқындалады:

      1) бірдей және (немесе) біртекті тауарлар бойынша Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жасалған бағалау туралы қолдағы бар есептің негізінде компанияның мүліктің нарықтық бағасын белгілеу туралы қорытындысы (бұдан әрі – қорытынды). Компания қорытындыны осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, мүліктің техникалық сипаттамасын, сыртқы түрін жан-жақты және көзбен көріп бағалауға мүмкіндік беретін кемінде үш фотосуретін қоса бере отырып жасайды. Бағалау туралы есептің деректері осындай есеп жасалған күннен бастап Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде айқындалған мерзім өткен күнге дейін алты айдан аспайтын уақыт өткен болса, қолданылады;

      2) Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы компанияның немесе тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша жасаған мүліктің құнын бағалау туралы есеп (борышкерде мұндай есеп бар болса).

      Компания мүліктің бастапқы бағасы айқындалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

      тиісті МКО-ның қарап көруі үшін дерекқорға қорытындының немесе компанияның тапсырысы бойынша бағалаушы жасаған мүліктің құнын бағалау туралы есептің көшірмесін енгізеді;

      хабарламасы бар тапсырысты поштамен, сондай-ақ электрондық хабарламаның оқылғаны туралы растауды сұрата отырып борышкердің электрондық мекенжайына (ол бар болса) - бағалау туралы есеп орналастырылған тізілімнің веб-порталдағы дәл URL-мекенжайын көрсете отырып, борышкерге мүлікті өткізу туралы хабарлама жібереді.";

      22-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) электрондық цифрлық қолтаңбамен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылған осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық аукционға қатысуға электрондық өтінім (бұдан әрі – өтінім) береді.";

      23-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Дерекқорда ұйымдастырушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болған кезде тізілім веб-порталы өтінімді қабылдауды және жеке немесе заңды тұлғаны сауда-саттыққа жіберуді жүзеге асырады.";

      27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "27. Электрондық аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10.00-ден 17.00-ге дейінгі уақыт аралығында өткізіледі, бұл ретте электрондық аукцион Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 15.00-ден кешіктірмей басталады.

      Электрондық аукцион қатысушылары аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ қолдана отырып, аукцион залында тіркеледі. Аукцион сауда-саттық өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен аукцион залында лоттың бастапқы бағасын автоматты түрде орналастыру арқылы басталады.

      Егер аукцион басталған сәтте аукцион залында лот бойынша аукционға екеуден аз қатысушы тіркелген және болған жағдайда, бұл лот бойынша аукцион өткізілген жоқ деп танылады.

      Жылжымайтын мүлік санатына жатпайтын, өткізілмеген мүлік, көлік құралдары және арнайы техника бойынша қайталама аукцион өткізу кезінде осы Қағидалардың 29-тармағына сәйкес жалғыз қатысушыға қатысу құқығы беріледі.";

      28-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Электрондық аукцион қатысушылардың баға ұсыныстарын беру әдісімен өткізіледі және қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары бағаға дейін өткізіледі. Лот үшін баға ұсынысы осы Қағидалардың 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген ең төменгі бағаның шекті мәнінен төмен емес айқындалады. Бұл ретте бағаны өзгерту қадамы былайша белгіленеді:";

      29 және 30-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Электрондық аукцион мынадай тәртіппен өткізіледі:

      1) электрондық аукцион басталған сәтте аукцион залында қатысушылардың лот үшін баға ұсыныстары көрсетіледі, бұл олардың шарттарды сақтай отырып, лотты сатып алуға келісімін білдіру нысаны болып табылады және ағымдағы баға қалыптасады;

      2) электрондық аукцион басталған сәттен бастап қатысушыға басқа қатысушының ағымдағы ең жоғарғы бағасын осы Қағидалардың 28-тармағында белгіленген қадамға ұлғайту құқығы беріледі;

      3) егер электрондық аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бір де бірі ағымдағы ең жоғарғы бағаны ұлғайтпаса, онда оны ұсынған қатысушы жеңімпаз деп танылады, ал осы лот бойынша электрондық аукцион өтті деп танылады;

      4) егер электрондық аукцион басталған сәтте екі және одан да көп қатысушының баға ұсыныстары лот үшін бірдей ең жоғары бағаны қамтыса және осы ағымдағы баға жиырма минут ішінде ұлғайтылмаса, онда осы қатысушылардың арасында баға ұсынысы аукцион залында қатысушылардың басқа баға ұсыныстарынан бұрын тіркелген қатысушы электрондық аукцион жеңімпазы болып танылады;

      5) егер электрондық аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде аукцион залында қатысушылардың біреуі басқа қатысушының ағымдағы ең жоғарғы бағасын осы Қағидалардың 28-тармағында белгіленген қадамға ұлғайту жолымен лотты сатып алуға өз ниетін растаса, онда ағымдағы баға белгіленген қадамға ұлғайтылады;

      6) егер ағымдағы баға ұлғайтылғаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бір де бірі ағымдағы бағаны ұлғайту жолымен лотты сатып алуға өз ниетін растамаса, онда лотты сатып алуға өз ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз деп танылады, ал осы лот бойынша электрондық аукцион өтті деп танылады;

      7) егер электрондық аукцион аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда лотты сатып алуға өз ниетін соңғы болып растаған қатысушы жеңімпаз деп танылады, ал осы лот бойынша электрондық аукцион өтті деп танылады.

      Осы Қағидалардың 27-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес аукцион өтпеді деп танылған кезде, компания ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілім веб-порталында қалыптастырылатын аукцион өткізілмегені туралы актіге қол қояды. Компания өткізілмеген мүлік бойынша қайталама аукционды өткізуді осы Қағидаларға сәйкес, өткізілмеген аукцион туралы актіге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей ұйымдастырады.

      30. Тиісті лот бойынша электрондық аукцион:

      1) сауда-саттық өткізу басталғанға дейін салық төлеушінің (салық агентінің), төлеушінің мүлікке билік етуін шектеу туралы шешімнің күші жойылған;

      2) одан әрі сауда-саттықты өткізуге тыйым салатын сот органдарының шешімдері, ұйғарымдары болған кезде өткізілмейді.";

      32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "32. Электрондық аукционды өткізуге кедергі келтіретін тізілім веб-порталының техникалық ақауы кезінде ұйымдастырушы бұл туралы компанияны дереу хабардар етеді және ұйымдастырушы техникалық ақауды түзеткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде аукционға қатысуға жіберілген қатысушыларды тізілімнің веб-порталында ақпаратты орналастыру арқылы осы электрондық аукционның жалғастырылу күні мен уақыты туралы міндетті түрде алдын ала хабардар ете отырып, аукционды жалғастыруды ұйымдастырады және тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық адресіне электрондық хабарлама жолданады.";

      35-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "35. Қатысушы осы Қағидалардың 33-тармағында белгіленген мерзімде сауда-саттық қорытындылары туралы хаттамаға қол қоймаған не оған қол қоюдан бас тартқан кезде, компания ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілім веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және лот қайтадан аукционға шығарылады, бұл ретте қатысушы енгізген кепілдік жарна қайтарылмайды.";

      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. Борышкер мүлікті сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан не ол хабарлама жіберілген күннен кейінгі күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде келмеген кезде борышкердің атынан мүлікті сатып алу-сату шартына МКО өкілі қол қояды.";

      39 және 40-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Электрондық аукционда жеңген қатысушы енгізген кепілдік жарна қайтарылмайды және осы Қағидалардың 34-тармағында көзделген талаптарды ескере отырып, компанияның кірісіне есепке жатқызлады.

      Жеңімпаз осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоймаған кезде компания жеңімпазға сатып алу-сату шартына қол қою қажеттігі туралы немесе сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тарту туралы хабардар етеді.

      Жеңімпаз қабылданған шешімдер туралы компанияға 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Егер жеңімпаз көрсетілген мерзімде өзінің шешімін ұсынбаса, компания кепілдік жарнаны қайтармайды және тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын сауда-саттықтың нәтижелерін жою туралы актіге ЭЦҚ пайдалана отырып, қол қояды.

      Жеңімпаз осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан не сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде компания кепілдік жарнаны қайтармайды және тізілімнің веб-порталы қалыптастыратын сауда-саттықтың нәтижелерін жою туралы актіге ЭЦҚ пайдалана отырып, қол қояды.

      40. Осы Қағидалардың 30-тармағына сәйкес электрондық аукцион өткізілмеген кезде, лоттың бастапқы бағасын айқындау бойынша компанияның шығыстарын осы Қағидалардың 1-тармағының 9) тармақшасына сәйкес борышкер өтейді.";

      43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Компания сауда-саттық өткізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде МКО көрсеткен деректемелер бойынша борышкердің берешегін өтеу есебіне ақшаны мемлекеттік бюджетке аударады.";

      45-тармақ алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін атқарушы
Д. Жаналинов

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 111 "Об утверждении Правил реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов"

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 21 июля 2022 года № 739. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июля 2022 года № 28878

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 111 "Об утверждении Правил реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16387) следующие изменения:

      преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и пунктом 2 статьи 132 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Правилах реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 124 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и пунктом 2 статьи 132 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют порядок реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика – в счет задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов.";

      подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "4) компания – уполномоченное юридическое лицо, определенное в соответствии с подпунктом 68) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и подпунктом 56) пункта 1 статьи 3 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан;";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня вынесения постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента), плательщика, ОГД вводит сведения по должнику (индивидуальный идентификационный номер/бизнес- идентификационный номер (ИИН/БИН), юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты, электронный адрес (при его наличии)) и его имуществу в базу данных с приложением электронных копий:

      постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента);

      решения об ограничении в распоряжении имуществом;

      акта описи имущества;

      реквизитов для зачисления денежных средств в государственный бюджет;

      документов, подтверждающих право собственности и (или) хозяйственного ведения на такое имущество, бухгалтерского баланса (при их наличии);

      идентификационных документов на имущество;

      сведений о наличии или отсутствии обременений на имущество, подлежащее обязательной государственной регистрации;

      выписки из Реестра залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Стартовая цена лота определяется на имущество, наличие которого подтверждено в соответствии с пунктами 7 и 11 настоящих Правил, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня составления акта наличия и (или) отсутствия имущества на основании одного из документов:

      1) заключения компании об установлении рыночной стоимости имущества на основе имеющегося отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, по идентичным и (или) однородным товарам (далее – заключение). Заключение составляется компанией по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением не менее трех фотографий, позволяющих всесторонне и визуально оценить технические характеристики, внешний вид имущества. Данные отчета об оценке применяются для определения стартовой цены в случае, если с даты составления такого отчета до даты истечения срока, определенного частью первой настоящего пункта Правил, прошло не более шести месяцев;

      2) отчета об оценке стоимости имущества, составленного оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, по заказу компании или должника (при наличии у должника такого отчета).

      Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня определения стартовой цены имущества:

      вводит в базу данных копию заключения или отчета об оценке стоимости имущества, составленного оценщиком по заказу компании, для просмотра соответствующим ОГД;

      направляет должнику заказной почтой с уведомлением, а также на электронный адрес (при его наличии) должника с запросом подтверждения о прочтении электронного сообщения – уведомление о реализации имущества с указанием точного URL-адреса веб-портала реестра, на котором размещен отчет об оценке.";

      подпункт 3) пункта 22 изложить в следующей редакции:

      "3) подает электронную заявку на участие в электронном аукционе (далее – заявка) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, подписанную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).";

      часть вторую пункта 23 изложить в следующей редакции:

      "При наличии в базе данных сведений о поступлении гарантийного взноса на счет организатора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск физического или юридического лица к торгам.";

      пункт 27 изложить в следующей редакции:

      "27. Электронный аукцион проводится в период времени с 10:00 до 17:00 часов времени города Нур-Султана, при этом электронный аукцион начинается не позднее 15:00 часов по времени города Нур-Султана.

      Участники электронного аукциона в течение одного часа до начала аукциона регистрируются в аукционном зале, используя электронно-цифровую подпись. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены лота.

      Если на момент начала аукциона в аукционном зале по лоту зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона, то аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.

      По нереализованному имуществу, не относящемуся к категории недвижимости, транспортным средствам и специальной технике, при проведении повторного аукциона предоставляется право участия единственному участнику в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.";

      абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Электронный аукцион проводится методом предоставления участниками ценовых предложений и проводится до максимально предложенной цены одним из участников. Ценовое предложение за лот определяется не ниже минимальной цены, предусмотренной подпунктом 7) пункта 2 настоящих Правил. При этом шаг изменения цены устанавливается следующим образом:";

      пункты 29 и 30 изложить в следующей редакции:

      "29. Электронный аукцион проводится в следующем порядке:

      1) на момент начала электронного аукциона в аукционном зале отображаются ценовые предложения участников за лот, которые являются формой выражения их согласия приобрести лот с соблюдением условий, и формируется текущая цена;

      2) с момента начала электронного аукциона участнику предоставляется право увеличить максимальную текущую цену другого участника на шаг, установленный пунктом 28 настоящих Правил;

      3) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона ни один из участников не увеличит максимальную текущую цену, то победителем признается участник, предложивший ее, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

      4) если на момент начала электронного аукциона ценовые предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену за лот и данная текущая цена не будет увеличена в течение двадцати минут, то победителем электронного аукциона среди данных участников признается участник, ценовое предложение которого зарегистрировано в аукционном зале ранее ценовых предложений других участников;

      5) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения максимальной текущей цены другого участника на шаг, установленный пунктом 28 настоящих Правил, то текущая цена увеличивается на установленный шаг;

      6) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести лот путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся;

      7) если на момент завершения электронного аукциона в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести лот, а электронный аукцион по данному лоту признается состоявшимся.

      При признании аукциона несостоявшимся в соответствии с частью третьей пункта 27 настоящих Правил, компанией подписывается с использованием ЭЦП акт о несостоявшемся аукционе, формируемый веб-порталом реестра. Компания организует проведение повторного аукциона по нереализованному имуществу в соответствии с настоящими Правилами, не менее чем через 10 (десять) календарных дней со дня подписания акта о несостоявшемся аукционе.

      30. Электронный аукцион по соответствующему лоту не проводится при:

      1) отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), плательщика до начала проведения торгов;

      2) наличии решений, определений судебных органов, запрещающих дальнейшее проведение торгов.";

      пункт 32 изложить в следующей редакции:

      "32. При техническом сбое веб-портала реестра, препятствующем проведению электронного аукциона, организатор незамедлительно уведомляет об этом компанию и организует продолжение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исправления организатором технического сбоя с обязательным предварительным уведомлением допущенных к участию в аукционе участников о дате и времени продолжения данного электронного аукциона посредством размещения информации на веб-портале реестра и направления электронного сообщения на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра.";

      часть третью пункта 35 изложить в следующей редакции:

      "При не подписании участником протокола об итогах торгов, в срок, установленный пунктом 33 настоящих Правил, либо отказа от его подписания, компания подписывает с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра, и лот выставляется на повторный аукцион, при этом гарантийный взнос, внесенный участником, не возвращается.";

      пункт 37 изложить в следующей редакции:

      "37. При отказе должника от подписания договора купли-продажи имущества либо его неявки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем направления извещения, договор купли-продажи имущества от имени должника подписывается представителем ОГД.";

      пункты 39 и 40 изложить в следующей редакции:

      "39. Гарантийный взнос, внесенный участником, победившим на электронном аукционе, не возвращается и зачисляется в доход компании с учетом требования, предусмотренного в пункте 34 настоящих Правил.

      При не подписании победителем договора купли-продажи в срок, указанный в пункте 35 настоящих Правил, компания извещает победителя о необходимости подписания договора купли-продажи либо об отказе подписания договора купли-продажи.

      Победитель о принятом решении извещает компанию в течение 3 (трех) рабочих дней.

      Если победитель не представил свое решение в указанный срок компания не возвращает гарантийный взнос и подписывает с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый веб-порталом реестра.

      При отказе победителя от подписания договора купли-продажи в срок, указанный в пункте 35 настоящих Правил, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем обязательств по договору купли-продажи, компания не возвращает гарантийный взнос и подписывает с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый веб-порталом реестра.

      40. При отмене электронного аукциона, согласно пункту 30 настоящих Правил, расходы компании по определению стартовой цены лота возмещаются должником в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 настоящих Правил.";

      пункт 43 изложить в следующей редакции:

      "43. Компания перечисляет деньги в счет погашения задолженности должника в государственный бюджет по реквизитам, указанным ОГД, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения торгов.";

      пункт 45 исключить.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      исполняющий обязанности
Министра финансов
Республики Казахстан
Д. Жаналинов