Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2022 жылғы 12 қазандағы № 14-7 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 18 қазанда № 30212 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 7-бабына, Қазақстан Республикасының "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27-бабына сәйкес Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Күші жойылды деп танылсын:

      1) Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №28-2 "Батыс Қазақстан облысы аумағында иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын бекіту туралы" шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5778 болып тіркелген);

      2) Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 9 желтоқсандағы № 40-5 "Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 28 тамыздағы №28-2 "Батыс Қазақстан облысы аумағында иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы" шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6535 болып тіркелген).

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат хатшысы Б. Конысбаева

О признании утратившими силу некоторых решений Западно-Казахстанского областного маслихата

Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 12 октября 2022 года № 14-7. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 октября 2022 года № 30212

      В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" Западно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 28 августа 2019 года № 28-2 "Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек на территории Западно-Казахстанской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5778);

      2) решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2020 года № 40-5 "О внесении изменения в решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 28 августа 2019 года №28-2 "Об утверждении Правил содержания и выгула собак и кошек на территории Западно-Казахстанской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6535).

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь маслихата Б. Конысбаева