"Білім беру жинақтау салымы туралы үлгілік шартты және Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы № 63 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. 2023 жылғы 30 қаңтардағы № 31 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 1 ақпанда № 31834 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2024 жылғы 8 қаңтардағы № 7 және Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2024 жылғы 9 қаңтардағы № 4 бірлескен бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ғылым және жоғары білім министрінің 08.01.2024 № 7 және ҚР Оқу-ағарту министрінің 09.01.2024 № 4 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру жинақтау салымы туралы үлгілік шартты және Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы № 63 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10610 болып тіркелді) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 1-тармағына және 15-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықтың 1-қосымшасымен бекітілген Білім беру жинақтау салымы туралы үлгілік шартта:

      1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-тарау. Шартта пайдаланылатын ұғымдар";

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) мемлекет сыйлықақысы - білім беру жинақтау салымының нақты жинақталған қалдығына және сақтандыру шарты бойынша есеп сомасына бюджет қаражаты есебінен жыл сайын белгіленген мерзімде төленетін ақша;";

      1-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі (бұдан әрі - МБЖЖ) – Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін және қатысушы банктердің халықтың салымдарын тартуына және оларға сыйақылар мен мемлекет сыйлықақыларын есепке жазуға, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарды) тартуына және оларға тиісінше сыйақыларды, инвестициялық табысты және мемлекет сыйлықақысын есептеуге негізделген білім беру қызметтеріне ақы төлеуге арналған ақшалай жинақтар жүйесі;";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Шарттың мәні және жалпы шарттары";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық ___________ % -ды құрайды, Шарт бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (дәйекті жылдық тиімді, салыстырмалы түрде есептелетін сыйақы мөлшерлемесі) ___________ %. Сыйақыны есептеу кезінде күндердің нақты саны ескеріледі (күнтізбе бойынша), бұл ретте жыл үш жүз алпыс бес күн ретінде алынады.";

      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-тарау. Мемлекет сыйлықақысы";

      4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері";

      5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-тарау. Шартты өзгерту шарттары және бұзу тәртібі";

      30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "30. Салым "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналасқан депозиттерді міндетті кепілдендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес депозиттерді міндетті кепілдендірудің нысаны болып табылады.

      Қатысушы банк _____ жылғы "___"_____ №_____ куәліктің негізінде депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылады.";

      6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-тарау. Тараптардың жауапкершілігі";

      7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-тарау. Құпиялылық";

      8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-тарау. Еңсерілмейтін күш жағдайлары";

      9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-тарау. Дауларды қарау тәртібі";

      10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-тарау. Қорытынды ережелер";

      11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-тарау. Тараптардың заңды мекенжайлары";

      көрсетілген бұйрықтың 2-қосымшасымен бекітілген Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісім осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Экономика және қаржы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім министрінің
міндетін атқарушы
Т. Ешенкулов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Оқу-ағарту министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасының
Ғылым және жоғары білім
министрінің міндетін атқарушы
2023 жылғы 30 қаңтардағы
№ 31 Бұйрыққа
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 13 ақпандағы
№ 63 бұйрығымен
бекітілген

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісім

Астана қаласы

"___" ____20___ ж.

      Бұдан әрі "оператор" деп аталатын __________атынан _____________ негізінде

      әрекет етуші ________________________ бір тараптан, бұдан әрі "қатысушы банк"

      немесе "қатысушы-сақтандыру ұйымы" деп аталатын ________________________ атынан

      ________________ __________________ негізінде әрекет етуші ______________________

      екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталып, "Мемлекеттік білім беру

      жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес

      төмендегілер туралы осы Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы

      ынтымақтастық туралы келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасасты.

1-тарау. Келісімде пайдаланылатын ұғымдар

      1. Келісімде мынадай ұғымдар қолданылады:

      1) білім беру жинақтау сақтандыруы - сақтандыру жағдайының туындауы нәтижесінде, оның ішінде білім беру жинақтау сақтандыруы шартында белгіленген кезең өткеннен кейін, қайсысы бірінші басталатынына қарай, сақтандыру төлемін жүзеге асыруды көздейтін, білім беру қызметтеріне ақы төлеу үшін қаражат жинақтау мақсатында жүзеге асырылатын өмірді жинақтау сақтандыруы;

      2) білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізілімі – оператор мемлекет сыйлықақысын есепке жазатын білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарын тіркеудің бірыңғай базасы;

      3) білім беру жинақтау сақтандыруы шарты (бұдан әрі – сақтандыру шарты) – өмірді жинақтау сақтандыруы шарты, оған сәйкес бір тарап (сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап (қатысушы-сақтандыру ұйымы) сақтандыру жағдайының туындауы нәтижесінде сақтандыру төлемін, оның ішінде есепке жазылған инвестициялық табысты негізге ала отырып есептелген сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндеттенеді;

      4) білім беру жинақтау салымы (бұдан әрі – салым) – салымшының немесе енгізушілердің жарналарын, қатысушы банктің капиталдандырылған сыйақылары мен мемлекет сыйлықақысын қамтитын, салымшының қатысушы банк шотындағы ақшасы;

      5) білім беру жинақтау салымы туралы шарт (бұдан әрі - салым шарты) – салымшы қатысушы банкпен жасасқан, білім беру қызметтеріне ақы төлеу үшін қаражат жинақтауға арналған банктік салым шарты;

      6) білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімі – оператор мемлекет сыйлықақысын есепке жазатын салым шарттарын тіркеудің бірыңғай базасы;

      7) білім беру қызметтері – білім беру ұйымының білім алушыға жеке адамның білім алу қажеттіліктерін іске асыруға және білім беру бағдарламаларын меңгеруге бағытталған қызметтерді ұсыну жөніндегі қызметі;

      8) білім беру саласындағы уәкілетті орган – білім беру саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

      9) білім беру ұйымы – Қазақстан Республикасының аумағында құрылған және әрекет ететін, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі (магистратура) білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлға;

      10) банктік шот – клиенттің банктегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдағы ақшасының қозғалысын, сондай-ақ клиентке банк қызметін көрсету бойынша клиент пен банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым арасындағы шарттық қатынастарды көрсету және есепке алу тәсілі;

      11) енгізуші – салымшының пайдасына білім беру жинақтау салымына жарна салуды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденті немесе резиденті емес;

      12) кредитор – банктік қарыз операцияларын жүргізуге лицензиясы бар және мемлекет уәкілеттік берген ұйымның кепілдігімен білім беру кредиттерін ұсыну туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі;

      13) кредиттік желі – қарыз алушыға кредитордың білім беру кредиті шартында айқындалған уақыт ішінде келісілген лимит шегінде оған ақша беру жөніндегі заңды түрде ресімделген міндеттемесін ұсыну;

      14) қарыз алушы – білім беру қызметтеріне ақы төлеу үшін жетіспеген сомаға кредитормен білім беру кредиті шартын жасасқан салымшы;

      15) қатысушы банк – Заңда белгіленген талаптарға сай келетін және Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы оператормен Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі;

      16) қатысушы-сақтандыру ұйымы – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде сақтандыру шарттарын жасасу және орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы оператормен Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді жасасқан заңды тұлға;

      17) мемлекет сыйлықақысы - білім беру жинақтау салымының нақты жинақталған қалдығына және сақтандыру шарты бойынша есептеу сомасына бюджет қаражаты есебінен жыл сайын белгіленген мерзімде төленетін ақша;

      18) Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі (бұдан әрі – МБЖЖ) – Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін және қатысушы банктердің халықтың салымдарын, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарды) тартуына және оларға тиісінше сыйақыларды, инвестициялық табысты және мемлекет сыйлықақыларын есепке жазуға негізделген, білім беру қызметтеріне ақы төлеуге арналған ақшалай жинақтар жүйесі;

      19) Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы оператор (бұдан әрі - оператор) – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын, Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі қатысушыларының қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын және оның Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйым;

      20) пайда алушы - сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;

      21) сақтандыру шарты бойынша есептеу сомасы - сақтандыру шарты бойынша сыйлықақыны (жарналарды), инвестициялық табысты, өткен кезеңдердегі есепке жазылған мемлекет сыйлықақыларын ескере отырып, сақтандыру шарты бойынша қалыптасқан сақтандыру резервін негізге ала отырып айқындалатын және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен есептелетін мемлекет сыйақысын есептеу үшін қабылданатын сома;

      22) сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемі (бұдан әрі – сақтандыру төлемі) – сақтандыру жағдайының туындауы нәтижесінде не сақтандыру шартында айқындалған мерзім басталған кезде, пайдасына сақтандыру шарты жасалған адамның білім алу қызметтеріне (пайда алушыға) ақы төлеу үшін сақтандыру шартында көзделген, оның ішінде сақтандыру сыйлықақысын (жарналарын), инвестициялық табысты, мемлекет сыйлықақысын қамтитын және қатысушы-сақтандыру ұйымы төлейтін ақша сомасы;

      23) сақтанушы – пайда алушының ата-анасы, қамқоршысы, заңды өкілі болып табылатын және қатысушы-сақтандыру ұйымымен сақтандыру шартын жасасқан адам (Заңға сәйкес сақтанушы сақтандырылушы болып табылады);

      24) салымшы – салым шартының тарапы болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматы;

      25) салымшылардың (пайда алушылардың) басым санаты – Заңның 13-бабының 2-тармағына сәйкес көтермеленген мемлекет сыйлыақысы есептелетін азаматтар санаты;

      26) сатып алу сомасы – сақтанушының сақтандыру шартының қолданысы мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде алуға құқығы бар, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен айқындалатын ақша сомасы.

2-тарау. Келісімнің мәні

      2. Қатысушы банк салымшылардан немесе енгізушілерден жарналарды қабылдайды, салымшылардың банктік шоттарына сыйақыны есепке жазады және мемлекет сыйлықақысын есептеп аударады, қатысушы-сақтандыру ұйымы сақтанушылардан сақтандыру сыйақысын (бөліп төлеу арқылы сақтандыру сыйақысын төлеу кезінде сақтандыру жарналарын) қабылдайды, сақтандыру шарты бойынша есептеу сомасына инвестициялық табысты есепке жазады және мемлекет сыйлықақысын есептеп аударады, ал оператор білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімінде немесе білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізілімінде тіркелген салымдарға немесе сақтандыру шарттарына есептелуге жататын мемлекет сыйлықақысының сомасын есептеуді жүзеге асырады және оны қатысушы банкке немесе қатысушы-сақтандыру ұйымына ұсынады.

3-тарау. Өзара іс-қимыл шарттары және тәртібі

      3. Салым шарты кемінде үш жылға жасалады, ол мерзім аяқталғаннан кейін салым шартының қолданылу мерзімі ұзартылады не қалған ақша аударыла отырып, салымшының таңдауы бойынша басқа қатысушы банкпен жасалады. Салымдар теңгеде ашылады.

      Сақтандыру шарты кемінде үш жылға жасалады. Сақтандыру шартының валютасы теңге болып табылады.

      4. Бір салымшының немесе пайда алушының атынан немесе оның пайдасына бір ғана салым шарты немесе сақтандыру шарты жасалады.

      5. Салымшының немесе пайда алушының салым шартының немесе сақтандыру шартының және Заңның талаптарына сай келмеуіне байланысты оператор салым шартын немесе сақтандыру шартын білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізіліміне немесе білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізіліміне тіркеуден бас тартқан жағдайда салым шарты немесе сақтандыру шарты бұзылады, салым шарты бойынша жинақ шоты жабылады, салым бойынша енгізілген бастапқы жарна, сақтандыру жарнасы немесе сақтандыру сыйлықақысының сомасы сыйақыны есепке жазбай және төлемей, салым шарты немесе сақтандыру шарты мерзімінен бұрын бұзылғаны үшін комиссия ұстамай, салымшыға және (немесе) заңды өкілге немесе сақтанушыға бірінші талабы бойынша төленеді.

      6. Оператор жасалған әрбір салым шарты немесе сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының мөлшері туралы мәліметтерді ұсына отырып, қатысушы банкке немесе қатысушы-сақтандыру ұйымына мемлекет сыйлықақысын есепке жатқызуды жыл сайынғы негізде жүзеге асырады. Мемлекет сыйлықақысын есепке жазу білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімінде немесе білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізілімінде тіркелген салым шартына немесе сақтандыру шартына жүргізіледі.

      7. Мемлекет сыйлықақысын алғаннан кейін қатысушы банк екі жұмыс күні ішінде сыйлықақыны салымшылардың банктік шоттарына есепке жазады, қатысушы-сақтандыру ұйымы бес жұмыс күні ішінде мемлекет сыйлықақысын сақтандыру шарттарына есепке жазады. Салым шарты бойынша мемлекет сыйлықақысы салымның негізгі сомасына қосылады (капиталдандырылады), ал сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысы сақтандыру шарты бойынша есеп сомасына қосылады. Қатысушы банк немесе қатысушы-сақтандыру ұйымы мемлекет сыйлықақысын уақтылы есепке жатқызбаған жағдайда қатысушы банк немесе қатысушы-сақтандыру ұйымы салымшыға немесе пайда алушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01 % мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

      8. Мемлекет сыйлықақысы тіркелген салым шарты бойынша салым сомасының нақты жинақталған қалдығына, тіркелген сақтандыру шарты бойынша есеп сомасына, жинақтаудың ең қысқа мерзімі бір жыл болған кезде 1 қаңтардағы жағдай бойынша есепке жазылады. Мемлекет сыйлықақысы салым шартының, сақтандыру шартының қолданылу мерзіміне, бірақ мемлекет сыйлықақысы есептелген бірінші жылдан бастап жиырма жылға дейін ғана есепке жазылады.

      9. Мемлекет сыйлықақысының мөлшері Заңмен белгіленеді. Заңдағы мемлекет сыйлықақысының мөлшері өзгерген жағдайда оператор қатысушы банктерді немесе қатысушы-сақтандыру ұйымдарын жазбаша түрде хабардар етеді.

      10. Салымшылардың немесе пайда алушылардың басым санатына арналған мемлекет сыйлықақысы тиісті жылы салымшының немесе пайда алушының басым санатқа жататыны расталатын айлар үшін есепке жазылады.

      11. Есепке жазылған мемлекет сыйлықақысы:

      1) инвестициялық кіріс және есепке жазылған мемлекет сыйлықақысы ескерілген сатып алу сомасының басқа қатысушы-сақтандыру ұйымына аударылуына байланысты шарт бұзылған жағдайды қоспағанда, салым шарты немесе сақтандыру шарты салымшының немесе сақтанушының бастамасы бойынша бұзылған немесе нысаналы мақсаты сақталмай мерзімінің өтуіне байланысты салым шарты немесе сақтандыру шарты бойынша міндеттемелер тоқтатылған;

      2) салымшы немесе пайда алушы білім беру ұйымынан шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш жыл өткен, егер осы үш жыл ішінде пайда алушы оқудан шығарылған білім беру ұйымына қайта қабылданбаған не басқа білім беру ұйымына оқуға түспеген;

      3) жинақтау мерзімі Заңда белгіленген мерзімге жетпей тұрып салым шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының төлену фактісі анықталған жағдайларда бюджетке қайтарылуға жатады.

      12. Салымшы немесе пайда алушы Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан жағдайда есепке жазылған мемлекет сыйлықақысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген мемлекет сыйлықақысын есептеу әдістемесіне сәйкес бюджетке қайтаруға жатады.

      13. Мемлекеттің сыйлықақыны артық есептеу фактісі анықталған жағдайда мемлекет сыйлықақысының артық есептелген сомасы бюджетке қайтаруға жатады.

      14. Келісімнің 11-тармағының 2) және 3) тармақшаларында және 12, 13-тармақтарында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда оператор үш жұмыс күні ішінде олар туралы қатысушы банкке немесе қатысушы-сақтандыру ұйымына хабарлайды.

      15. Салым қаражаты немесе сақтандыру төлемі барлық оқу кезеңі үшін оқу ақысын төлеуге жеткіліксіз болған жағдайда салымшы немесе пайда алушы жинақтау мерзімі аяқталған кезде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 248 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттерін кепілдендіру қағидаларына сәйкес білім беру кредиттерін алу үшін қатысушы банкке жүгінуге құқылы.

      Білім беру кредиті салымшыға немесе пайда алушыға жинақталған соманың мөлшері оқу ақысын толық көлемде төлеу үшін қажетті соманың кемінде елу пайызын құраған жағдайда мемлекет уәкілеттік берген ұйымның жүз пайыз кепілдігімен беріледі.

4-тарау. Білім беру жинақтау салымын немесе сатып алу сомасын аудару шарттары

      16. Салымшы не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда оның заңды өкілі салымның ақшасын бір қатысушы банктен екінші қатысушы банкке толық көлемде жылына бір рет қана аударуды жүзеге асыруға құқылы.

      Салымшы не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда оның заңды өкілі сатып алу сомасын сақтандыру шарты бойынша инвестициялық табыс пен есепке жазылған мемлекет сыйлықақысын есепке ала отырып, бірақ сақтандыру шарты жасалған күннен бастап екі жылдан ерте емес, бір қатысушы-сақтандыру ұйымынан екінші қатысушы-сақтандыру ұйымына аударуды жүзеге асыруға құқылы.

      Қаражатты бір қатысушы банктен немесе бір қатысушы-сақтандыру ұйымынан басқа қатысушы банкке немесе басқа қатысушы-сақтандыру ұйымына аудару салымшы немесе сақтанушы тарапынан қатысушы банк пен салымшы арасындағы білім беру жинақтау салымы туралы шарттың немесе қатысушы-сақтандыру ұйымы мен сақтанушы арасындағы сақтандыру шартының талаптарын бұзу болып есептелмейді. Бұл жағдайда мемлекет сыйлықақысы бастапқы салым немесе сақтандыру шарттарының жасалу күндері ескеріле отырып есепке жазылады.

      17. Салымшы немесе сақтанушы не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда оның заңды өкілі жинақталған қаражат сомасын немесе сатып алу сомасын есепке жазылған мемлекет сыйлықақысымен бірге Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын үшінші тұлғаның атындағы білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімінде тіркелген салымға аударуға құқылы. Үшінші тұлғалардың салымдарынан аудару кезінде түскен мемлекет сыйлықақысы Заңның 14-бабының 1-тармағында және 14-1-бабның 6-тармағында көзделген жағдайларда қайтаруға жатады.

      18. Салымды немесе сатып алу сомасын аударуды жүзеге асыру үшін салымшы немесе сақтанушы аударудың тараптары болып табылатын қатысушы банктерге немесе қатысушы-сақтандыру ұйымдарына жүгінеді. Қатысушы банктер немесе қатысушы-сақтандыру ұйымдары оператормен келіскеннен кейін салымды немесе сатып алу сомасын аударуды жүзеге асырады.

      19. Бір банктен немесе бір қатысушы-сақтандыру ұйымынан басқа қатысушыға аудару және үшінші тұлғаның атына аудару кезінде салымшыға не Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда оның заңды өкіліне немесе сақтанушыға қаражат берілмейді.

      20. Мемлекет сыйлықақысының есептелуіне байланысты әрбір күнтізбелік жылдың 1 қаңтары мен 28 ақпаны аралығында салымды бір қатысушы банктен немесе бір қатысушы-сақтандыру ұйымынан басқа қатысушыға және үшінші тұлғаның атына аударуға жол берілмейді.

5-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      21. Қатысушы банк немесе қатысушы-сақтандыру ұйымы:

      1) оператордан әрбір жасалған салым шарты немесе сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ұсынумен мемлекет сыйлықақысының уақтылы есепке жатқызылуын талап етуге;

      2) оператордан Ынтымақтастық туралы келісім жасасқан білім беру ұйымдарының жазбаша тізімін, сондай-ақ МБЖЖ шеңберіндегі өзге де ақпаратты талап етуге;

      3) салымшылар (банк шоттарының жай-күйі, салымшылар ақшасының қозғалысы) немесе немесе сақтанушылар және (немесе) пайда алушылар туралы, мемлекет сыйлықақысының есепке жазылуы мен оның сомасы туралы мәліметтерді алмасу жұмысын оңтайландыру мақсатында оператормен тиісті ақпараттық жүйені интеграциялауға;

      4) салым шартын немесе сақтандыру шартын жасасу кезінде салым шартының немесе сақтандыру шартының талаптарын, қатысушы банк сыйақысының мөлшері немесе инвестициялық табыстың мөлшері және мемлекет сыйлықақысының төлену және қайтарылу тәртібін түсіндіреді.

      22. Оператор:

      1) қатысушы банктен, қатысушы-сақтандыру ұйымынан салым шартының, сақтандыру шартының жасалуына, оның қолданысына, мемлекет сыйлықақысының есепке жазылуына, білім беру қызметтерінің құны мен төленуіне, білім алушының мәртебесіне, білім беру ұйымындағы, оның ішінде шетелдік білім беру ұйымдарындағы төлеміне қатысты қажетті мәліметтерді сұратуға;

      2) жасалған салым шарттарын, сақтандыру шарттарын тіркеуді және олардың есебін жүргізуді жүзеге асыруға;

      3) қатысушы банктің, қатысушы-сақтандыру ұйымының немесе білім беру ұйымының мемлекет сыйлықақылары сомасының бюджетке толық және уақтылы қайтарылуын қамтамасыз етуге;

      4) қатысушы банк Заңның 15-бабының 2-тармағында қойылған талаптарды, қатысушы-сақтандыру ұйымы Заңның 18-1-бабының 2-тармағында қойылған талаптарды орындамаған жағдайда Келісімді орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға, сондай-ақ салымшылардың ақшасын немесе сақтанушылардың сатып алу сомаларын салымшының немесе сақтанушының таңдауы бойынша басқа қатысушы банкке немесе басқа қатысушы-сақтандыру ұйымына аударуды талап етуге құқылы.

      23. Қатысушы банк немесе қатысушы-сақтандыру ұйымы:

      1) қатысушы банк Заңның 15-бабының 2-тармағының талаптарына, ал қатысушы-сақтандыру ұйымы Заңның 18-1-бабының 2-тармағының талаптарына сәйкес келетіндігін растайды;

      2) Заңда көрсетілген талаптарды ескере отырып, салым шарттарын немесе сақтандыру шарттарын жасасады;

      3) оператор салым шартын немесе сақтандыру шартын тіркеуі үшін салым шарты немесе сақтаyдыру шарты жасалғаннан кейінгі келесі жұмыс күні сағат 17:00-ден (Астана қаласының уақытымен) кешіктірмей операторға электрондық түрде не пошта арқылы мына деректерді жібереді:

      салымшының немесе сақтанушының, пайда алушының жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);

      салым шартының немесе сақтандыру шартының нөмірі;

      салым шартының немесе сақтандыру шартының жасалу күні;

      салым шарты бойынша жинақ шотының нөмірі;

      салым шарты бойынша бастапқы жарнаның, сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жарнасының немесе сақтандыру сыйлықақысының сомасы;

      өңір және банктің бөлімшесі;

      4) салыстырып тексеру мақсатында оператордың сұратуы бойынша мына құжаттардың/мәліметтердің көшірмелерін қағаз немесе электронды форматта ұсынуға:

      салымшының немесе сақтанушының, пайда алушының жеке куәлігі;

      салым шарты, сақтандыру шарты;

      салымшының немесе пайда алушының оқитындығын растау;

      салым қаражатын немесе сақтандыру төлемін білім беру ұйымының банк шотына аудару негіздемесі;

      мемлекет сыйлықақысының төленуімен салымдарды немесе сақтандыру төлемін алуға негіздеме;

      5) тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың онына дейін операторға салымшылар (банк шоттарының жай-күйі, салымшылар ақшасының қозғалысы) немесе сақтанушылар, пайда алушылар, мемлекет сыйлықақысының есепке жазылуы және сомасы туралы мәліметтерді ұсынады;

      6) салымдар бойынша сыйақыны немесе сақтандыру шарты бойынша инвестициялық табысты уақтылы және толық көлемде есепке жазады;

      7) салым шартын немесе сақтандыру шартын жасасу кезінде салымшының немесе пайда алушының Заңда белгіленген талаптарға сай келетінін, сондай-ақ оператор арқылы салымшының немесе пайда алушының атына ашылған қолданыстағы басқа салым шартының немесе сақтандыру шартының жоқтығын тексереді;

      8) Келісімнің 11 және 12-тармақтарында көрсетілген жағдайларда оператордан анықтама-үзінді алған күннен бастап қатысушы банк банктік үш күн ішінде, қатысушы-сақтандыру ұйымы бес жұмыс күні ішінде операторға мемлекет сыйлықақысын қайтаруды жүзеге асырады;

      9) оператордан мемлекет сыйлықақыларының жалпы сомасын алған күннен бастап қатысушы банк екі жұмыс күні ішінде, қатысушы-сақтандыру ұйымы бес жұмыс күні ішінде оларды салымдарға, сақтандыру шарттарына есепке жатқызады;

      10) салымшы, сақтанушы немесе пайда алушы білім беру ұйымына (шетелдік білім беру ұйымына) қабылданғандығын растайтын құжаттарды ұсынған жағдайға қатысушы банк бір жұмыс күні ішінде салымнан қаражатты тиісті білім беру ұйымының (шетелдік білім беру ұйымының) банктік шотына, қатысушы-сақтандыру ұйымы бес жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемін тиісті білім беру ұйымының банктік шотына, ал шетелдік білім беру ұйымына оқуға түскен жағдайда пайда алушының атына ашылған "эскроу шотқа" аударады;

      11) операторға хабарлай отырып, білім беру ұйымына немесе шетелдік білім беру ұйымына пайда алушның атындағы "эскроу-шот" режиміндегі банктік шотқа қаражат аудару бойынша барлық шығыс операцияларын жүргізеді;

      12) салым, сақтандыру төлемі бойынша операцияларды жүзеге асырғаны үшін тікелей мемлекет сыйлықақысынан комиссия ұстамайды;

      13) мемлекет сыйлықақысын есепке жазу үшін жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың оныншы қаңтарына дейін операторға ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әрбір салымшының, пайда алушының салымындағы нақты жинақталған қалдық сомасы, сақтандыру шарты бойынша есеп сомасының мөлшерлері туралы ақпарат береді.

      Осы тармақта көрсетілген мәліметтер/ақпарат мемлекеттік деректер қорларында болған жағдайда Оператор мұндай мәліметтерді/ақпаратты өз бетінше алуға құқылы.

      24. Оператор:

      1) қатысушы банк, қатысушы-сақтандыру ұйымы ұсынған Заң талаптарына сәйкес келетін салым шарттарын, сақтандыру шарттарын білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімінде немесе білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізілімінде тіркейді және оларға тіркеу нөмірін береді;

      2) қатысушы банкке, қатысушы-сақтандыру ұйымына бір жұмыс күні ішінде салымшының, пайда алушының атында тіркелген салым шартының, сақтандыру шартының бары не жоқтығы туралы мәліметтерді ұсынады;

      3) қатысушы банктен, қатысушы-сақтандыру ұйымынан салымның, сақтандыру шартының жабылуы туралы құжаттарды не салымшының, пайда алушының шетелдік білім беру ұйымына қабылдануы туралы растау құжаттарын алғаннан кейін салым шартын, сақтандыру шартын білім беру жинақтау салымы туралы шарттардың бірыңғай тізілімінен немесе білім беру жинақтау сақтандыруы шарттарының бірыңғай тізілімінен шығарады;

      4) салымға, сақтандыру шартына есепке жатқызуға жататын мемлекет сыйлықақыларының сомаларын есептеуді жүзеге асырады және оны тиісінше қатысушы банкке немесе қатысушы-сақтандыру ұйымына ұсынады;

      5) қатысушы банктің, қатысушы-сақтандыру ұйымының мемлекет сыйлықақыларының сомасын салымдарға, сақтандыру шарттарына есепке жазу мерзімдерін сақтауын мониторингілеуді жүзеге асырады;

      6) білім беру саласындағы уәкілетті органнан мемлекет сыйлықақыларының жалпы сомасын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде әрбір жасалған салым шарты, сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының мөлшері туралы мәліметтерді ұсына отырып, мемлекет сыйлықақысын қатысушы банкке, қатысушы-сақтандыру ұйымына есептеуді жүргізеді;

      7) бір жылда екі рет бұқаралық ақпарат құралдарында қатысушы банктің, қатысушы-сақтандыру ұйымының Заңмен МБЖЖ-ға қатысу үшін қойылатын талаптарды орындауы туралы мәліметті жариялайды;

      8) Заңмен және (немесе) ынтымақтастық туралы келісіммен оларға қойылатын талаптардың бұзылғаны анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен салымшыны, сақтанушыны, қатысушы банкті, қатысушы-сақтандыру ұйымын, білім беру ұйымын жауапкершілікке тарту үшін шаралар қолданады;

      9) бюджетке, салымшыға, қатысушы банкке, сақтанушыға, пайда алушыға, қатысушы-сақтандыру ұйымына қайтаруға жататын мемлекет сыйлықақысы сомасының мөлшері туралы анықтама-көшірмені береді;

      10) Заңда белгіленген жағдайларда қатысушы банктің, қатысушы-сақтандыру ұйымының немесе білім беру ұйымының бюджетке мемлекет сыйлықақыларының сомасын толық және уақытылы қайтаруын қамтамасыз етеді;

      11) салымшының немесе пайда алушының Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылу фактісі анықталған жағдайда салымшымен салым шартын немесе сақтанушымен сақтандыру шартын бұзу қажеттілігі туралы қатысушы банкті немес қатысушы-сақтандыру ұйымын хабардар етеді.

6-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

      25. Тараптар Келісім бойынша қабылдаған міндеттерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікті тартады.

      26. Өзара тиімді шешімге қол жеткізу мақсатында тараптар арасында туындайтын барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі.

      27. Егер тараптар келіссөздер арқылы өзара қолайлы келісімге келе алмаса, бұл тараптардың Келісімге байланысты және қатысты туындайтын дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының соттарында қарау туралы келісімге келгенін білдіреді.

7-тарау. Құпиялылық

      28. Тараптардың Келісім шеңберінде алынған кез келген ақпаратты (бұдан әрі - Құпия ақпарат):

      1) бұған басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімі алынғанда;

      2) бұған Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес қажеттілік бар болған жағдайлардан басқа кезде қандай да бір мақсатта жариялауға немесе пайдалануға құқығы жоқ.

      29. Құпия ақпарат:

      1) оларды пайдалану немесе жариялау уақытында жалпыға қолжетімді болып табылатын;

      2) өзіне заңды жолмен қолжетімді болған және мұндай мәліметтерді таратуға заңды құқығы бар тұлғаның тараптарға ұсынған мәліметтерін қамтымайды.

8-тарау. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

      30. Еңсерілмес күштің төтенше мән-жайлары, атап айтқанда, Келісімге қол қойылғаннан кейін басталған және Келісім бойынша қандай да бір міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауға кедергі келтіретін соғыс іс-қимылдары, табиғат апаттары, ереуілдер, мемлекеттік органдардың тыйым салатын және шектеу қоятын заңнамалық шешімдері туындаған жағдайда міндеттемелерді орындау мерзімі мұндай мән-жайлардың әрекет ету уақытына ұзартылады.

      31. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Келісім бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындау мүмкіндігі болмаған Тарап осындай мән-жайлар басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы басқа тарапқа хабарлауға міндетті. Мұндай хабарламада қамтылатын фактілер уәкілетті ұйымдар тарапынан құжаттамалық расталуы тиіс.

      32. Басталған төтенше жағдайлар туралы ескертпеу немесе уақтылы хабарламау тиісті тарапты шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін оны жауапкершіліктен босататын негіз ретінде олардың қандай да біріне жүгіну құқығынан айырады.

9-тарау. Келісімнің қолданылу мерзімі және бұзылу тәртібі

      33. Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      34. Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Келісімде көзделген шарттарда бұзылуы мүмкін.

      35. Келісімді мерзімінен бұрын бұзуға тараптардың Келісімі бойынша не Келісімде және Заңда көзделген шарттарды сақтай отырып, тараптардың бірінің бастамасы бойынша жол беріледі.

      36. Тараптар кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын басқа тарапты жазбаша түрде хабардар ете отырып, бір жақты соттан тыс тәртіппен Келісімді бұзу рәсіміне бастамашылық етуге құқылы.

10-тарау. Қорытынды ережелер

      37. Тараптар хат-хабарды жөнелту бойынша шығыстарды дербес жүргізеді. Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтаған жағдайда тараптар құжат айналымын электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланумен жүзеге асыра алады.

      38. Келісім жасалған жағдайда тараптар екі жақты келісім бойынша нақтылау сипатында, осы қатысушы банк пен оператор арасындағы Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі саласындағы ынтымақтастық туралы үлгілік келісімнің нысанына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

      39. Келісімге кез келген өзгерістер мен толықтырулар қосымша жазбаша келісімдерді жасау және оларға қол қою арқылы жүзеге асырылады.

      40. Келісімде көрсетілген ақпарат өзгерген жағдайда тиісті тарап ақпарат өзгерген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде басқа тарапты мұндай өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.

      41. Келісіммен реттелмеген бөлікте тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

      42. Келісім бірдей заңды күші бар төрт данада тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды.

      43. Келісімге барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

11-тарау. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

Оператор
___________________________
___________________________

Қатысушы банк немесе қатысушы- сақтандыру ұйымы
___________________________
____________________________


О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 февраля 2015 № 63 "Об утверждении Типового договора об образовательном накопительном вкладе и Типового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы"

Приказ и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 февраля 2023 года № 31834. Утратил силу совместным приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 января 2024 года № 7 и Министра просвещения Республики Казахстан от 9 января 2024 года № 4.

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра науки и высшего образования РК от 08.01.2024 № 7 и Министра просвещения РК от 09.01.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 63 "Об утверждении Типового договора об образовательном накопительном вкладе и Типового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10610) следующие изменения:

      преамбулу указанного приказа изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 1 статьи 7 и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе" ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Типовом Договоре об образовательном накопительном вкладе, утвержденном приложением 1 указанного приказа:

      заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

      "Глава 1. Понятия, используемые в Договоре";

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) премия государства - деньги ежегодно в установленный срок выплачиваемые за счет средств бюджета на фактически накопленный остаток образовательного накопительного вклада и на расчетную сумму по договору страхования;";

      подпункт 9) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "9) Государственная образовательная накопительная система (далее - ГОНС) - система денежных накоплений для оплаты образовательных услуг, регулируемая законодательством Республики Казахстан и основанная на привлечении банками-участниками вкладов населения, страховыми организациями-участниками страховых премий (взносов) и начислении на них соответственно вознаграждений, инвестиционного дохода и премий государства;";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Предмет и общие условия Договора";

      в пункте 4 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

      "Глава 3. Премия государства";

      заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

      "Глава 4. Права и обязанности сторон";

      заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

      "Глава 5. Условия изменения и порядок расторжения Договора";

      пункт 30 изложить в следующей редакции:

      "30. Вклад является объектом обязательного страхования депозитов в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан. Банк-участник является участником системы обязательного гарантирования депозитов на основании свидетельства № _____ от "___"_____года.";

      заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

      "Глава 6. Ответственность сторон";

      заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

      "Глава 7. Конфиденциальность";

      заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

      "Глава 8. Обстоятельства непреодолимой силы";

      заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:

      "Глава 9. Порядок рассмотрения споров";

      заголовок главы 10 изложить в следующей редакции:

      "Глава 10. Заключительные положения";

      заголовок главы 11 изложить в следующей редакции:

      "Глава 11. Юридические адреса сторон";

      Типовое Соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы, утвержденное приложением 2 указанного приказа изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту экономики и финансов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования

      Исполняющий обязанности
Министра науки
и высшего образования
Республики Казахстан
Т. Ешенкулов

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство просвещения
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение 2 к приказу
Исполняющий обязанности
Министра науки
и высшего образования
Республики Казахстан
от 30 января 2023 года № 31
  Утвержден приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 13 февраля 2015 года № 63

Типовое Соглашение
о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы

      город Астана "___" ___ 20_ года
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "оператор",
в лице __________________________________________________________________,
действующего (ей) _______________________________________________________,
на основании ____________________________________________________________,
с одной стороны, и "___", именуемое в дальнейшем "банк-участник" или "страховая
организация-участник", в лице _____________________________________________,
действующего (ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Законом
Республики Казахстан "О Государственной образовательной накопительной системе"
(далее - Закон), заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в сфере
Государственной образовательной накопительной системы (далее - Соглашение)
о нижеследующем.

Глава 1. Понятия, используемые в Соглашении

      1. В Соглашении используются следующие понятия:

      1) образовательное накопительное страхование - накопительное страхование жизни, осуществляемое с целью накопления средств для оплаты образовательных услуг, предусматривающее осуществление страховой выплаты в результате возникновения страхового случая, в том числе по истечении установленного договором образовательного накопительного страхования периода, в зависимости от того, какое из них наступит первым;

      2) единый реестр договоров образовательного накопительного страхования - единая база регистрации договоров образовательного накопительного страхования, по которым оператор начисляет премию государства;

      3) договор образовательного накопительного страхования (далее - договор страхования) - договор накопительного страхования жизни, согласно которому одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховая организация-участник) обязуется в результате возникновения страхового случая осуществить страховую выплату, рассчитанную, в том числе, исходя из начисленного инвестиционного дохода;

      4) образовательный накопительный вклад (далее - вклад) - деньги на счете вкладчика в банке-участнике, включающие взносы вкладчика или вносителей, капитализированные вознаграждения банка-участника и премию государства;

      5) договор об образовательном накопительном вкладе (далее - договор вклада) - договор банковского вклада на накопление средств для оплаты образовательных услуг, заключенный вкладчиком с банком-участником;

      6) единый реестр договоров об образовательном накопительном вкладе - единая база регистрации договоров вклада, по которым оператор начисляет премию государства;

      7) образовательные услуги - деятельность организации образования по предоставлению обучающемуся услуг, направленных на реализацию образовательных потребностей личности и освоение программ образования;

      8) уполномоченный орган в области образования - центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования;

      9) организация образования - юридическое лицо, созданное и действующее на территории Республики Казахстан, реализующее программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского (магистратуры) образования;

      10) банковский счет - способ отражения и учета движения денег клиента в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также договорных отношений между клиентом и банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по банковскому обслуживанию клиента;

      11) вноситель - резидент или нерезидент Республики Казахстан, осуществляющий взнос на образовательный накопительный вклад в пользу вкладчика;

      12) кредитор - банк второго уровня Республики Казахстан, имеющий лицензию на проведение банковских заемных операций и заключивший соглашение о предоставлении образовательных кредитов под гарантию уполномоченной государством организации;

      13) кредитная линия - предоставление заемщику юридически оформленного обязательства кредитора выдавать ему в течение определенного договором образовательного кредита времени деньги в пределах согласованного лимита;

      14) заемщик - вкладчик, заключивший с кредитором договор образовательного кредита на недостающую для оплаты образовательных услуг сумму;

      15) банк-участник - банк второго уровня Республики Казахстан, отвечающий установленным Законом требованиям и заключивший соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы с оператором в сфере Государственной образовательной накопительной системы;

      16) страховая организация-участник - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и заключившее соглашение о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы с оператором в сфере Государственной образовательной накопительной системы;

      17) премия государства - деньги ежегодно в установленный срок выплачиваемые за счет средств бюджета на фактически накопленный остаток образовательного накопительного вклада и на расчетную сумму по договору страхования;

      18) Государственная образовательная накопительная система (далее – ГОНС) - система денежных накоплений для оплаты образовательных услуг, регулируемая законодательством Республики Казахстан и основанная на привлечении банками-участниками вкладов населения, страховыми организациями-участниками страховых премий (взносов) и начислении на них соответственно вознаграждений, инвестиционного дохода и премий государства;

      19) оператор в сфере Государственной образовательной накопительной системы (далее - оператор) - организация, определяемая решением Правительства Республики Казахстан, осуществляющая координацию деятельности участников Государственной образовательной накопительной системы и обеспечивающая ее функционирование в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      20) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с договором страхования является получателем страховой выплаты;

      21) расчетная сумма по договору страхования - сумма, принимаемая для расчета премии государства, определяемая исходя из сформированного страхового резерва по договору страхования с учетом премии (взносов) по договору страхования, инвестиционного дохода, начисленных премий государства прошлых периодов и рассчитываемая в порядке, определенном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

      22) страховая выплата по договору страхования (далее - страховая выплата) - сумма денег, предусмотренная договором страхования, включающая, в том числе, страховую премию (взносы), инвестиционный доход, премии государства, и выплачиваемая страховой организацией-участником для оплаты образовательных услуг лица, в пользу которого заключен договор страхования (выгодоприобретателю), в результате возникновения страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре страхования;

      23) страхователь - лицо, являющееся родителем, опекуном, законным представителем выгодоприобретателя и заключившее договор страхования со страховой организацией-участником (в соответствии с Законом страхователь является застрахованным);

      24) вкладчик - гражданин Республики Казахстан, который является стороной договора вклада;

      25) приоритетная категория вкладчиков (выгодоприобретателей) - категория граждан, которым начисляется повышенная премия государства, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона;

      26) выкупная сумма - сумма денег, которую страхователь имеет право получить при досрочном прекращении действия договора страхования, определяемая в порядке, определенном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Глава 2. Предмет Соглашения

      2. Банк-участник принимает вклады от вкладчиков или вносителей, начисляет вознаграждение и зачисляет премию государства на банковские счета вкладчиков, страховая организация-участник принимает страховую премию (страховые взносы при оплате страховой премии в рассрочку) от страхователей, начисляет инвестиционный доход и зачисляет премию государства на расчетную сумму по договору страхования, а оператор осуществляет расчет суммы премии государства подлежащей зачислению на вклады или договоры страхования, зарегистрированные в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе или едином реестре договоров образовательного накопительного страхования, и представляет его банку-участнику или страховой организации-участнику.

Глава 3. Условия и порядок взаимодействия

      3. Договор вклада заключается на срок не менее трех лет, по истечении которого действие договора вклада продлевается, либо заключается с другим банком-участником по выбору вкладчика с переводом остатка денег. Вклады открываются в тенге.

      Договор страхования заключается на срок не менее трех лет. Валютой договора страхования является тенге.

      4. От имени или в пользу одного вкладчика или выгодоприобретателя заключается только один договор вклада или договор страхования.

      5. В случае отказа в регистрации договора вклада или договора страхования оператором в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе или едином реестре договоров образовательного накопительного страхования, в связи с несоответствием вкладчика или выгодоприобретателя требованиям договора вклада или договора страхования и Закона, договор вклада или договор страхования расторгается, сберегательный счет закрывается по договору вклада, внесенная сумма первоначального взноса по вкладу, страхового взноса или страховой премии подлежит выплате по первому требованию вкладчику и (или) законному представителю или страхователю и (или) законному представителю, без начисления и выплаты вознаграждения и удержания комиссий за досрочное расторжение договора вклада или договора страхования.

      6. Оператор на ежегодной основе осуществляет зачисление премий государства в банк-участник или страховую организацию-участника, с предоставлением сведений о размере премий государства по каждому заключенному договору вклада или договору страхования. Начисление премии государства производится на договор вклада или договор страхования, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе или едином реестре договоров образовательного накопительного страхования.

      7. После получения премий государства банк-участник в течение двух рабочих дней зачисляет премию на банковские счета вкладчиков, страховая организация-участник в течение пяти рабочих дней зачисляет премию государства на договоры страхования. Премия государства по договору вклада добавляется к основной сумме вклада (капитализируется), а премия государства по договору страхования присоединяется к расчетной сумме по договору страхования. В случае несвоевременного зачисления премии государства банком-участником или страховой организацией-участником за каждый день просрочки банк-участник или страховая организация-участник обязан заплатить вкладчику или выгодоприобретателю пеню в размере 0,01% за каждый день просрочки.

      8. Премия государства начисляется по зарегистрированному договору вклада на фактически накопленный остаток суммы, по зарегистрированному договору страхования на расчетную сумму по состоянию на 1 января при минимальном сроке накоплений один год. Премия государства начисляется на срок действия договора вклада, договора страхования но не более двадцати лет с года первого начисления премии государства.

      9. Размер премии государства устанавливается Законом. Оператор уведомляет в письменном виде банки-участники или страховые организации-участники, в случае изменения размеров премии государства в Законе.

      10. Премия государства для приоритетных категорий вкладчиков или выгодоприобретателей начисляется в соответствующем году за месяцы, в которых подтверждается отнесение вкладчика или выгодоприобретателя к приоритетной категории.

      11. Начисленная премия государства подлежит возврату в бюджет в полном объеме в случаях:

      1) расторжения по инициативе вкладчика или страхователя договора вклада или договора страхования, за исключением случая расторжения договора страхования в связи с переводом выкупной суммы с учетом инвестиционного дохода и начисленной премии государства в другую страховую организацию-участнику, или прекращения обязательств по договору вклада или по договору страхования в связи с истечением срока без соблюдения целевого назначения;

      2) истечения трех календарных лет со дня отчисления вкладчика или выгодоприобретателя из организации образования; если в течение этих трех лет вкладчик или выгодоприобретатель не был восстановлен в отчисленной организации образования либо не поступил на обучение в другую организацию образования;

      3) обнаружения факта выплаты премии государства по договору вклада при сроке накоплений меньше срока, установленного Законом.

      12. В случае утраты вкладчиком или выгодоприобретателем гражданства Республики Казахстан, начисленная премия государства подлежит возврату в бюджет, в соответствии с методикой расчетов премии государства, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан.

      13. В случае обнаружения факта излишне начисленной премии государства сумма излишне начисленной премии государства подлежит возврату в бюджет.

      14. В случаях, обнаружения фактов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 11, пунктах 12 и 13 Соглашения, оператор уведомляет о них в течение трех рабочих дней банк-участник или страховая организация-участник.

      15. В случае недостаточности средств вклада или страховой выплаты на оплату за весь период обучения, по окончании срока накопления вкладчик или выгодоприобретатель вправе обратиться в банк-участник для получения образовательных кредитов, в соответствии с правилами гарантирования образовательных кредитов предоставляемых финансовыми организациями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 248.

      Образовательный кредит представляется вкладчику или выгодоприобретателю под стопроцентную гарантию уполномоченной государством организации при размере накопленной суммы не менее пятидесяти процентов от суммы, необходимой для оплаты обучения в полном объеме.

Глава 4. Условия перевода образовательного накопительного вклада или выкупной суммы

      16. Вкладчик либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законный представитель вправе осуществить перевод денег вклада из одного банка-участника в другой банк-участник в полном объеме не более одного раза в год.

      Страхователь либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законный представитель вправе осуществить перевод выкупной суммы с учетом инвестиционного дохода и начисленной премии государства по договору страхования из одной страховой организации-участника в другую страховую организацию-участнику, но не ранее двух лет с даты заключения договора страхования.

      Перевод средств из одного банка-участника или из одной страховой организации-участника в другой банк-участник или страховую организацию-участник не является нарушением со стороны вкладчика или страхователя условий договора об образовательном накопительном вкладе между банком-участником и вкладчиком или договора страхования между страховой организацией-участником и страхователем, при этом начисление премии государства производится с учетом даты заключения первоначальных договоров вклада или страхования.

      17. Вкладчик либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законный представитель вправе перевести сумму накопленных средств с начисленной премией государства на вклад третьего лица, являющегося гражданином Республики Казахстан, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе. Премия государства, поступившая вкладчику при переводе с вкладов третьих лиц, подлежит возврату в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 Закона.

      18. Для осуществления перевода вклада или выкупной суммы вкладчик или страхователь обращается в банки-участники или страховые организации-участники, являющиеся сторонами перевода. Банки-участники или страховые организации-участники осуществляют перевод вклада или выкупной суммы после согласования с оператором.

      19. Выдача средств вкладчику либо в порядке и случаях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, его законному представителю или страхователю, во время перевода из одного банка или из одной страховой организации-участника другому участнику и переводе на третьих лиц не допускается.

      20. В связи с начислением премии государства, переводы из одного банка-участника или из одной страховой-организации участника другому участнику и на третьих лиц в период с 1 января по 28 февраля каждого календарного года не допускаются.

Глава 5. Права и обязанности Сторон

      21. Банк-участник или страховая организация-участник вправе:

      1) требовать от оператора своевременное зачисление премии государства, с представлением сведений о размере премий государства по каждому заключенному договору вклада или договору страхования;

      2) требовать от оператора письменный список организаций образования, заключивших Соглашение о сотрудничестве, а также иную информацию в рамках ГОНС;

      3) в целях оптимизации работы по обмену сведений о вкладчиках (состоянии банковских счетов, движении денег вкладчиков) или страхователях и (или) выгодоприобретателях, о начислении и сумме премии государства, интегрировать с оператором информационную систему;

      4) при заключении договора вклада или договора страхования разъяснять условия договора вклада или договора страхования, размер вознаграждения банка-участника или размер инвестиционного дохода и порядок выплаты и возврата государственной премии.

      22. Оператор вправе:

      1) запрашивать у банка-участника, страховой организации-участника, необходимые сведения, касающиеся заключения, действия договора вклада, договора страхования, начисления премии государства, стоимости и оплаты образовательных услуг, статуса обучающегося, оплаты в организации образования, в том числе в зарубежные организации образования;

      2) осуществлять регистрацию и вести учет заключенных договоров вклада, договоров страхования;

      3) обеспечить полноту и своевременность возврата банком-участником, страховой организацией-участником или организацией образования суммы премий государства в бюджет;

      4) отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем порядке в случае невыполнения банком-участником требований, предъявляемых пунктом 2 статьи 15 Закона, страховой организацией-участником требований, предъявляемых пунктом 2 статьи 18-1 Закона, а также требовать перевода денег вкладчиков или выкупных сумм страхователей в другой банк-участник или другую страховую организацию-участник по выбору вкладчика или страхователя.

      23. Банк-участник или страховая организация-участник:

      1) банк-участник подтверждает свое соответствие требованиям пункта 2 статьи 15, а страховая организация-участник подтверждает свое соответствие требованиям пункта 2 статьи 18-1 Закона;

      2) заключает договоры вклада или договоры страхования с учетом условий, указанных в Законе;

      3) в целях регистрации оператором договора вклада или договора страхования оператором направляет не позднее 17:00 часов (времени города Астаны) рабочего дня, следующего после заключения договора вклада или договора страхования, оператору в электронном виде либо посредством почты следующие данные:

      индивидуальный идентификационный номер (ИИН) вкладчика или страхователя, выгодоприобретателя:

      номер договора вклада или договора страхования;

      дата заключения договора вклада или договора страхования;

      номер сберегательного счета по договору вклада;

      сумма первоначального взноса по договору вклада, страхового взноса или страховой премии по договору страхования;

      регион и отделение банка.

      4) по запросу оператора, в целях проведения сверки, предоставляет копии следующих документов/сведений в бумажном или электронном формате:

      удостоверяющих личность вкладчика или страхователя, выгодоприобретателя;

      договор вклада, договор страхования;

      подтверждение обучения вкладчика или выгодоприобретателя;

      основания перевода средств вклада или страховой выплаты на банковский счет организаций образования;

      основания снятия вкладов или получения страховой выплаты с выплатой премии государства;

      5) ежеквартально, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет оператору сведения о вкладчиках (состоянии банковских счетов, движении денег вкладчиков) или страхователях, выгодоприобретателях, начислении и сумме премии государства;

      6) своевременно и в полном объеме начисляет вознаграждение по вкладам или инвестиционный доход по договору страхования;

      7) при заключении договора вклада или договора страхования проверяет соответствие вкладчика или выгодоприобретателя требованиям, установленным Законом, а также отсутствие действующего договора вклада или договора страхования, открытого на имя вкладчика или выгодоприобретателя через оператора;

      8) осуществляет возврат премии государства оператору в случаях, указанных в пунктах 11 и 12 Соглашения, банк-участник в течение трех банковских дней, страховая организация-участник в течение пяти рабочих дней со дня получения справки-выписки от оператора;

      9) банк-участник в течение двух рабочих дней, страховая организация-участник в течение пяти рабочих дней со дня получения от оператора общей суммы премий государства зачисляет их на вклады, на договоры страхования;

      10) при предоставлении вкладчиком, страхователем или выгодоприобретателем подтверждающих документов о зачислении в организацию образования (зарубежную организацию образования), банк-участник в течение одного рабочего дня перечисляет средства с вклада на банковский счет соответствующей организации образования (зарубежной организации образования), страховая организация-участник в течение пяти рабочих дней перечисляет страховую выплату на банковский счет соответствующей организации образования, а в случае поступления в зарубежную организацию образования на "эскроу счет", открытый на имя выгодоприобретателя;

      11) проводит все расходные операции по перечислению средств в организацию образования или зарубежную организацию образования на банковский счет в режиме "эскроу-счета" на имя выгодоприобретателя с уведомлением оператора;

      12) не удерживает комиссии за осуществления операций по вкладу, страховой выплате непосредственно с премии государства;

      13) ежегодно до десятого января года, следующего за отчетным, предоставляет оператору информацию о фактически накопленных остатках сумм вклада, размерах расчетной суммы по договору страхования по каждому вкладчику, выгодоприобретателю по состоянию на 1 января текущего года для начисления премии государства.

      При наличии сведений/информации, указанной в настоящем пункте в государственных базах данных, Оператор вправе самостоятельно получать такие сведения/информацию.

      24. Оператор:

      1) регистрирует и присваивает регистрационный номер в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе или едином реестре договоров образовательного накопительного страхования на представленные банком-участником, страховой организацией-участником договоры вклада, договоры страхования, соответствующие требованиям Закона;

      2) представляет в банк-участник, страховую организацию-участник в течении одного рабочего дня сведения о наличии либо отсутствии у вкладчика, выгодоприобретателя зарегистрированного договора вклада, договора страхования;

      3) исключает договор вклада, договор страхования из единого реестра договоров об образовательном накопительном вкладе или единого реестра договоров образовательного накопительного страхования, после получения от банка-участника, страховой организации участника документов о закрытии вклада, договора страхования либо подтверждающих документов о зачислении вкладчика, выгодоприобретателя в зарубежную организацию образования;

      4) осуществляет расчет суммы премий государства, подлежащей зачислению на вклад, договор страхования, и представляет его соответственно банку-участнику или страховой организации-участнику;

      5) осуществляет мониторинг за соблюдением банком-участником, страховой организацией-участником сроков зачисления сумм премий государства на вклады, договоры страхования;

      6) в течение пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа в области образования общей суммы премий государства производит зачисление премий государства в банк-участник, страховой организации-участник с предоставлением сведений о размере премий государства по каждому заключенному договору о вкладе, договору страхования;

      7) два раза в год публикует в средствах массовой информации сведения о выполнении банком-участником, страховой организацией-участником требований, предъявляемых Законом, для участия в ГОНС;

      8) принимает меры для привлечения к ответственности вкладчика, страхователя, банка-участника, страховую организацию-участника, организации образования в случае выявления нарушений требований, предъявляемых к ним Законом и (или) соглашением о сотрудничестве, в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

      9) выдает справку-выписку о размере суммы премии государства, подлежащей возврату в бюджет, вкладчику, банку-участнику, страхователю, выгодоприобретателю, страховой организации-участнику;

      10) обеспечивает полноту и своевременность возврата банком-участником, страховой организацией-участником или организацией образования суммы премий государства в бюджет в случаях, установленных Законом;

      11) уведомляет банк-участник или страховую организацию-участника о необходимости расторжения договора вклада с вкладчиком или договора страхования со страхователем в случае обнаружения факта утраты вкладчиком или выгодоприобретателем гражданства Республики Казахстан.

Глава 6. Ответственность Сторон

      25. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, принятых по Соглашению, виновная сторона несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

      26. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров в целях достижения взаимоприемлемого решения.

      27. Если стороны не придут путем переговоров к взаимоприемлемому решению, это означает, что стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу Соглашения, в судах Республики Казахстан.

Глава 7. Конфиденциальность

      28. Стороны не имеют права раскрывать или использовать, в каких бы то ни было целях, любую информацию, полученную ими в рамках Соглашения (далее - Конфиденциальная информация), кроме случаев, когда:

      1) на это получено предварительное письменное согласие другой Стороны;

      2) имеется необходимость в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

      29. Конфиденциальная информация не включает в себя сведения:

      1) являющиеся общедоступными ко времени их использования или разглашения:

      2) предоставленные сторонам лицом, которому они стали доступны законным путем и у которого имеется законное право распространять такие сведения.

Глава 8. Обстоятельства непреодолимой силы

      30. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы, а именно, военных действий, стихийных бедствий, забастовок, запретительных и ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания Соглашения и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по Соглашению, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.

      31. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность исполнения каких-либо обязательств по Соглашению, обязана в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить об этом другую сторону. Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть документально подтверждены уполномоченными организациями.

      32. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на какую-нибудь из них в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств.

Глава 9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

      33. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.

      34. Соглашение может быть расторгнуто в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на условиях, предусмотренных Соглашением.

      35. Досрочное расторжение Соглашения допускается по Соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон с соблюдением условий, предусмотренных Соглашением и Законом.

      36. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке инициировать процедуру расторжения Соглашения, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за тридцать календарных дней.

Глава 10. Заключительные положения

      37. Стороны самостоятельно несут расходы по пересылке корреспонденции. При соблюдении норм законодательства Республики Казахстан стороны могут осуществлять документооборот с использованием электронной цифровой подписи.

      38. При заключении соглашения стороны имеют право по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения уточняющего характера, не противоречащие данной форме типового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы между банком-участником или страховой организацией-участником и оператором.

      39. Любые изменения и дополнения к Соглашению производятся путем составления и подписания дополнительных письменных соглашений.

      40. В случае изменения информации, указанной в Соглашении, соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону о таких изменениях в течение пяти рабочих дней с даты изменения информации.

      41. В части, не урегулированной Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

      42. Соглашение составлено в четырех экземплярах, по два экземпляра для каждой из сторон на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу.

      43. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.

Глава 11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Оператор
___________________________
___________________________
___________________________

Банк-участник или страховая
организация-участник
___________________________
___________________________
___________________________