"Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 128 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 1 шiлдеде № 32999 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың үлгілік шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18889 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 20) тармақшамен толықтырылсын:

      "20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шарт бекітілсін.";

      1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын желіге беруді техникалық диспетчерлендіру және тұтыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімі – есеп айырысу кезеңінде жеткізілген және тұтынылған электр энергиясының көлемін көрсететін, жүйелік оператор жасаған құжат;";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Жүйелік оператор бекітетін электр энергиясын өндіру-тұтынудың тәуліктік кестесіне енгізу үшін электр энергиясын сатуға арналған өтінімді және (немесе) сатып алуға арналған өтінімді, сондай-ақ оларды түзетуді Тұтынушы Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 106 бұйрығымен бекітілген Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес жасайды (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10531 болып тіркелген) (бұдан әрі – Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидалары).";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Өнім берушінің:

      1) Тұтынушының электр энергиясын өндіру-тұтынудың бекітілген тәуліктік кестесін Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес түзетуге;

      2) жабдықты (жоғары вольтты тораптарды) жөндеуге шығару, жұмысқа қосу, авариялық бұзушылықтарды жою үшін Тұтынушының электр станциялары мен қосалқы станцияларының электр тарату құрылғыларында ауыстырып қосуды жүргізуге;

      3) шарттық талаптар бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес электр энергиясын желiге беруді және тұтынуды техникалық диспетчерлендiру жөнiндегі қызметтер көрсетудi тоқтатуға құқығы бар.";

      13-тармақта:

      6) тармақша алып тасталсын;

      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "13) Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес Тұтынушының өтініші бойынша электр энергиясын өндіру-тұтынудың тәуліктік кестесін түзету;";

      14) тармақша алып тасталсын;

      14-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электр энергиясын өндіру-тұтынудың тәуліктік кестесін түзетуге өтінім беруге құқығы бар.";

      15-тармақта:

      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығына (өңірлік диспетчерлік орталық) тәуліктік кестені орындау күнінің алдындағы күні сағат 08:00-ге дейін жүктелімді көтерудің сағаттық кестесін ұсынуға;";

      7) тармақша алып тасталсын;

      2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ұлттық электр желісі бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақтың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімі – есеп айырысу кезеңінде жеткізілген және тұтынылған электр энергиясының көлемін көрсететін, жүйелік оператор жасаған құжат;";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Өнім беруші Тұтынушыдан осы Шартта аталған қабылдау пункттерiнде өз желiлерiнiң баланстық тиесiлiлiгiнің шекарасында электр энергиясын қабылдайды және оны Тұтынушыға өзiнiң электр желiлерi бойынша осы Шартта аталған жеткiзу пункттерiне дейiн беруді жүзеге асырады.

      Тұтынушы электр энергиясын бірыңғай сатып алушыдан және (немесе) электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының есеп айырысу орталығынан сатып алған жағдайда, осы Шартта электр энергиясын қабылдау нүктелері көрсетілмейді.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Өнім берушінің жеткізу пункттерінде есеп айырысу кезеңі ішінде Тұтынушының мекенжайына жеткізген электр энергиясының нақты көлемі баланстық тиесілілік шекарасында орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде есеп айырысу кезеңінің бірінші күнтізбелік күнінің 00:00 сағатынан бастап соңғы күнтізбелік күнінің 24:00 сағатына дейін айқындалады (орташа еуропалық уақыт - Гринвич меридианының уақыты плюс бір сағат).

      Есеп айырысу кезеңінде жеткізілген электр энергиясының нақты көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін салыстырып тексеру актілері және (немесе) қызметтер көлемін салыстырып тексеру актісінің негізінде жасалатын орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісімен расталады.";

      23-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10) күн сайын сағат 08:00-ге дейін келесі тәулікке Тұтынушының нақты тұтыну пункттері үшін тәуліктік жүктеме кестесін көрсете отырып, энергия өндіруші ұйыммен келісілген жедел өтінімді ұсынуға міндетті. Өндірістік қажеттілік жағдайында (авариялық жағдайлар, жүктемелердің технологиялық құлдырауы) жедел өтінім Өнім берушіге түзету үшін дереу жіберіледі;";

      3) көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Шартта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      авариялық бұзылыс – істен шығуына немесе пайдалану кезінде зақымдануына алып келген электр қондырғысы немесе оның элементтері жұмысы технологиялық параметрлерінің жол берілмейтін ауытқулары;

      есеп айырысу кезеңi – күнтізбелік ай (айдың бірінші күні сағат 00:00-ден соңғы күнінің 24:00-ге дейін (орта еуропалық уақыт –Гринвич меридианының уақыты плюс бір сағат), оның нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының электр энергиясының теңгерімдеуші нарығындағы электр энергиясының орталықтандырылмаған және орталықтандырылған саудасы нарықтарындағы шарттар бойынша электр энергиясын сатып алу-сату көлемдерінің түпкілікті есептеулері жүргізіледі;

      жүктеменің өңірлік бейіні – Жүйелік оператордың электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің орталық деректер базасында электр энергиясының теңгерімдеуші нарығы субъектісінің электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінен сағаттық есепке алудың көрсетілген деректері болмаған кезде, осы теңгерімдеу аймағында электр энергиясын өндіру (тұтыну) көлемінің кВт*сағ (тиісті есепке алу аспаптарына сәйкес) және Жүйелік оператормен келісілген жүктеменің өңірлік бейінінің осы есептік кезеңге (күнтізбелік айға) сәйкес келетін нақты мәнінің туындысы ретінде айқындалатын есептік кезең (күнтізбелік ай) үшін теңгерімдеу аймағында электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектісінің генерациясының (тұтынуының) нақты сағаттық мәндерін айқындауға арналған бейін;

      құзыретті орган – электр энергетикасы саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндірудің-тұтынудың нақты теңгерімі – есептік кезеңде жеткізілген және тұтынылған электр энергиясының көлемін көрсететін жүйелік оператор жасаған құжат.

      Мемлекеттік энергетикалық бақылау (бұдан әрі – Мемлекеттік энергетикалық бақылау) – мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік орган жүзеге асыратын электр энергетикасы саласындағы бақылау;

      өнеркәсіптік кешен – электр энергиясын өндіру осы ұйымның құрамына кіретін кәсіпорындар мен бірлестіктердің тұтынуы, сондай-ақ көтерме сауда нарығында электр энергиясын өткізу мақсатында жүзеге асырылатын, жеке заңды тұлғалар болып табылмайтын, электр станциялары бар электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектісі болып табылатын ұйым;

      өнім беруші – Тұтынушыға электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсететін жүйелік оператор;

      өтінім – Тұтынушы қол қойған және Өнім берушіге Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жіберілетін, электр энергиясын өндіру-тұтыну көлемі, электр энергиясын өндіру-тұтыну уақытының кезеңі, осы кезең ішінде қуат бойынша көлемді бөлу туралы ақпаратты қамтитын жазбаша құжат. Өтінім айлық, тәуліктік және жедел болуы мүмкін.

      теңгерім провайдері – жасалған шарттарға сәйкес электр энергиясын өндірудің-тұтынудың өз теңгерімсіздіктерін, сол сияқты электр энергиясы нарығының басқа да субъектілерінің теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеу үшін өзіне жауапкершілік қабылдаған электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектісі;

      тұтынушы – энергия өндіруші, энергия жеткізуші, энергиямен жабдықтаушы ұйым;

      уәкілетті орган ведомствосы – табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосы;

      электр энергиясының көлемi – Өнім беруші мен Тұтынушының және/немесе үшіншi тұлғалардың теңгерiмдiк тиесілiлігін бөлу шекарасында коммерциялық есепке алу аспаптары көрсеткiштерiмен айқындалатын, Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердiң құнын айқындау мақсатында киловатт-сағатпен өлшенетiн, Тұтынушының тұтынған және/немесе өндірген электр энергиясының мөлшері.

      Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес пайдаланылады.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      5-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №106 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10531 болып тіркелген) бекітілген Теңгерімдеуші нарықтың жұмыс істеу қағидаларына (бұдан әрі - Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидалары) сәйкес электр энергиясының сағаттық теңгерімсіздіктерінің көлемін айқындауды;";

      4) тармақша алып тасталсын;

      6-тармақ алып тасталсын;

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Тұтынушының электр энергиясын өндіру-тұтынудың тәуліктік көлемінің өтінімін түзетуі Электр энергиясының көтерме сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Өнім беруші Тұтынушыға есептік кезеңде көрсеткен электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтердің көлемі Тұтынушының электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты көлемдерінің сомасы ретінде айқындалады.";

      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Желі топографиясының өзгеруіне байланысты есептеу формулаларындағы өзгерістер Шартқа қосымша келісімдермен ресімделеді.";

      6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-тарау. Жүктеменің өңірлік бейіні";

      24, 25 және 26-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Жүктеменің өңірлік бейіні электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектісінің сағаттық тұтыну өлшемдері (сальдо – ағын) болмаған кезде тұтынудың сағаттық мәндерін анықтау үшін пайдаланылады. Тұтынушыда сағаттық тұтыну өлшемдері (сальдо – ағыны) болмаған кезде не осы жүйелердің (аспаптардың) қандай да бір уақытша істен шығуы (жұмыс істеуде іркілістер) туындаған кезде электр энергиясын өндірудің-тұтынудың теңгерімсіздігінің шамасы жүктеменің өңірлік бейіні пайдаланыла отырып айқындалады.

      25. Жүктеменің өңірлік бейіні Электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеу қағидаларына сәйкес айқындалады.

      26. Тұтынушыда жүктеменің келiсiлген өңірлік бейіні болмаған жағдайда, Өнім беруші тұтынудың сағат сайынғы мәндерiн анықтау үшiн тұтынудың ұқсас құрылымымен не аталған Тұтынушының жыл сайын жүргiзетiн сағат сайынғы бақылау өлшемдерiнiң деректерi бойынша Тұтынушы жүктемесiнiң үлгілік бейiнiн анықтайды және пайдаланады.";

      27-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      29-тармақта:

      4) тармақша алып тасталсын;

      7) тармақша алып тасталсын;

      31-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Өнім берушінің электр энергиясын өндірудің-тұтынудың теңгерімдеуін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерінің көлемі келесі түрде есептеледі:

      1) энергия өндіруші ұйымдар үшін энергия өндіруші ұйымдардың шиналарынан босатылған электр энергиясының нақты көлемі үшін;

      2) энергия беруші ұйымдар, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, тұтынушылар және цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының көтерме және теңгерімдеуші нарықтарында, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерден алынған электр энергиясының нақты көлемдері үшін;

      3) өнеркәсіп кешендері үшін олардың құрамындағы меншік құқығында, жалға алу құқығында немесе генерациялайтын көздердің өзге де заттық құқығында бар шиналардан босатылған электр энергиясының нақты көлемдері, олардың құрамындағы меншік құқығында, жалға алу құқығында немесе генерациялайтын көздердің өзге де заттық құқығында тұтынылған электр энергиясының нақты көлемдері, сондай-ақ электр энергиясының көтерме және теңгерімдеуші нарықтарында, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерден алынған электр энергиясының нақты көлемдері үшін;

      4) электр энергиясын бір топқа кіретін энергия өндіруші ұйымдардан сатып алатын көтерме сауда тұтынушылары үшін электр энергиясын көтерме және теңгерімдеуші нарықтарында, оның ішінде олармен бір топқа кіретін энергия өндіруші ұйымдардан және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден алынған электр энергиясының нақты көлемі үшін.";

      4) осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шартпен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2023 жылдың 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және инфрақұрылымдық

      даму министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Экология және табиғи ресурстар министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
2023 жылғы 30 маусымдағы
№ 128 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 24 маусымдағы
№ 58 бұйрығына
20-қосымша

Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үлгілік шарт

      ___________________________                         "___" ________ 20 __ ж.

      (шарт жасасу орны)

      Бұдан әрі – Өнім беруші деп аталатын, ұлттық электр желісін пайдалану

      жөніндегі қызметтерді көрсететін

      ___________________________________________________________________

      (ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсететін субъектінің атауы,

      бизнес сәйкестендіру нөмірі)

      атынан __________________________________ негізінде әрекет ететін

      ___________________________________________________________________,

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан әрі – Т.А.Ә.)

      бір тараптан, және бұдан әрі – Тұтынушы деп аталатын ___________________

      __________________________________________________________________

      (тұтынушының деректемелері, бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі)

      атынан _________________________________________ негізінде әрекет ететін

      ___________________________________________________________________,

      (лауазымы, Т.А.Ә.)

      екінші тараптан, бұдан әрі – Тараптар деп аталатындар төмендегілер туралы осы

      Шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты.

1-тарау. Шартта пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      1. Шартта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      баланстық тиесiлiлiкті бөлу шекарасы – электр энергиясын берудің соңғы пунктiнде баланстық тиесiлiлiктің аражігін ажырату актiсiмен айқындалатын, тараптарға меншiк құқығында, өзге де заттық құқықта немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өзге де негіздер бойынша тиесілі электр тораптарын бөлу шекарасы;

      есеп айырысу кезеңі – Шартта Өнім берушінің ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсететін қызметіне есеп айырысу жүргізілетін айдың бірінші күніндегі сағат 00:00-ден бастап соңғы күніндегі сағат 24:00-ді қоса алғанда (орташа еуропалық уақыт – Гринвич меридианының уақыты плюс бір сағат) бір күнтізбелік айға тең уақыт кезеңі ретінде белгіленген кезең;

      жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы – Өнім берушінің Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр энергиясы мен қуатын өндіру, жеткізу және тұтыну режимдерін орталықтан жедел-диспетчерлік басқару функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі;

      коммерциялық есепке алу кешені – коммерциялық есепке алудың белгілі бір нүктесі мен ақпарат жинау құрылғысына қосылу нүктесі арасында орналасқан, коммерциялық есепке алуға қажетті жабдық;

      Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімі – жүйелік оператор жасаған, есептік кезеңде жеткізілген және тұтынылған электр энергиясы көлемін көрсететін құжат;

      өнім беруші – ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын жүйелік оператор;

      тұтынушы – бірыңғай сатып алушымен электр энергиясын белгілі бір уақыт кезеңінде (апта, ай, тоқсан, жыл) жеткізетіндей электр энергиясын сатып алу-сату шартын жасаған көтерме сауда нарығының субъектісі;

      аумақтық диспетчерлік орталық – жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығына жедел бағынатын және белгілі бір аумақ бойынша жедел-диспетчерлік функцияларды жүзеге асыратын жүйелік оператордың (Өнім берушінің) аумақтық диспетчерлік орталығы;

      уәкілетті органның ведомствосы – тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы;

      беру пунктi – Өнім беруші Тұтынушыға электр энергиясын беретін Өнім берушінің баланстық тиесiлiлігін бөлу шекарасындағы қосылу (қосылулар жүйесi).

      Осы Шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қолданылады.

2-тарау. Шарттың мәні

      2. Тұтынушыға ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсету кезінде Өнім беруші ұлттық электр желісіна техникалық қызмет көрсетуді және оны пайдалану әзірлігінде ұстауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектісі бірыңғай сатып алушыдан және теңгерімдеуші нарықтың есеп айырысу орталығынан сатып алған электр энергиясын Шартта келісілген баланстық тиесілілікті бөлу шекаралары мен есепке алу нүктелерінде ұлттық электр желісінен беруді жүзеге асырады.

      3. Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетудiң техникалық талаптары мен сипаттамалары:

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

3-тарау. Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсету шарттары

      4. Ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасы мен осы Шартқа сәйкес көрсетіледі.

      5. Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсету үшін Тұтынушының бірыңғай сатып алушыдан және теңгерімдеуші нарықтың есеп айырысу орталығынан электр энергиясын сатып алудың нақты көлемі қабылданады.

4-тарау. Электр энергиясын есепке алу

      6. Өнім берушінің жеткізу пункттерінде есептік кезең ішінде Тұтынушының мекенжайына берген электр энергиясының нақты көлемі баланстық тиесілілік шекарасында орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде есептік кезеңнің бірінші күнтізбелік күніндегі сағат 00:00-ден бастап соңғы күнтізбелік күніндегі сағат 24:00-ге дейін (орташа еуропалық уақыт - Гринвич меридианының уақыты плюс бір сағат) белгіленеді.

      Есептік кезеңде ұлттық электр торабын пайдалану бойынша қызметтің нақты көлемі Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 691 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12562 болып тіркелген) бекітілген Жүйелік оператордың қызмет көрсету, жүйелік және қосалқы көрсетілетін қызметтер нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын есепке ала отырып, коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін салыстырып тексеру актілері негізінде жасалатын орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі негізінде белгіленеді.

      Бұл ретте, Тұтынушы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, бірыңғай сатып алушыдан және теңгерімдеуші нарықтың есеп айырысу орталығынан бөлек электр энергиясының жеткізілімі болған жағдайда, есептік кезеңдегі электр энергиясының осындай нақты көлемдері ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көлемінде ескерілмейді және электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет көрсету жөніндегі шартпен реттеледі.

      7. Тараптар есептік айдан кейінгі күнтізбелік айдың бесінші күніне дейінгі мерзімде тиісті есептік кезең үшін орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін ресімдейді, оған қол тараптар қояды және тараптардың мөрлерімен (болған жағдайда) куәландырылады.

      Тараптардың бірі орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың нақты теңгерімі ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көлемін растайтын құжат болып табылады.

      8. Егер есепке алу Өнім беруші мен Тұтынушының баланстық тиесiлiлiгін бөлу шекарасында жүргiзiлмеген жағдайда, онда ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтің нақты көлемі Тұтынушының тораптарындағы электр энергиясының ысыраптары есепке алына отырып, Тұтынушыда орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптары бойынша айқындалады. Үшiншi тұлғалардың электр желілері арқылы жеткізілетін электр энергиясының ысыраптарын осы электр желілерінің иесi айқындайды.

      9. Тараптардың коммерциялық есепке алу аспаптары тексерiлуі және оларға пломба салынуы тиiс. Телеөлшеуiштер тiзбектерiне пломба салынуы тиiс. Тараптардың әрқайсысы өзінің балансындағы коммерциялық есепке алу аспаптарына өз есебiнен тиiстi метрологиялық стандарттарда көзделген мерзiмдерде метрологиялық тексеру жүргiзедi. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан оның (екінші тараптың) коммерциялық есепке алу аспаптарына қосымша тексеру жүргiзудi талап ете алады. Алайда, егер Тараптардың бipi қосымша тексеру жүргiзудi талап етсе, онда ол қосымша тексеруге бастама көтерген Тараптың есебiнен жүргiзiледі. Қосымша тексеру жүргізген кезде коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілерінде электр энергиясының коммерциялық есепке алу кешендері үшін белгіленген ұйғарынды ауытқулардан асып түскені анықталған жағдайда, онда қосымша тексеру бойынша шығындарды коммерциялық есепке алу аспаптарының иесi төлейдi.

      10. Электр энергиясын есепке алу схемасында бұзушылықтар анықталған кезде барлық бұзушылықтар тiркелген тиiстi акт жасалады. Бұл жағдайда ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет көлемі Тараптар қол қоятын тиісті актіні жасай отырып, нақты теңгерім негізінде есептік кезең аяқталғаннан кейін белгіленеді.

5-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      11. Тараптар көрсеткіштерді алу, телеметриялық тізбектердің техникалық жай-күйін және электр энергиясын коммерциялық есепке алу кешенін тексеру мақсатында тәуліктің кез келген уақытында бір-біріне коммерциялық есепке алу аспаптарына қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Есеп айырысу кезеңі аяқталған кезде коммерциялық есепке алу аспаптарынан көрсеткіштерді алуды Тараптардың уәкілетті өкілдері жүзеге асырады. Егер Тараптардың бiрiнiң уәкiлеттi өкiлi келмесе немесе көрсеткіштерді алудан бас тартса, онда екiншi тараптың уәкiлеттi өкiлiне көрсеткіштерді өз бетiнше алуға рұқсат етiледi.

      Тараптардың уәкілетті өкілдері коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алған кезде коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін салыстыру актісіне қол қойылуы тиіс.

      12. Өнім берушінің шарт талаптары бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетуді тоқтатуға құқығы бар.

      13. Өнім беруші Шартта және электр энергетикасы саласындағы қолданыстағы заңнамада белгіленген өзге де әрекеттерді жасауға, сонымен қатар Тұтынушыға ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуді мынадай жағдайларда шектеуге немесе толық тоқтатуға құқылы:

      1) Тұтынушы ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызметке ақы төлеу жөніндегі Шарт талаптарын бұзған жағдайда ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсету тоқтатылғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын алдын ала жазбаша ескертумен;

      2) жылдық немесе айлық жөндеу графигінде көзделген ұлттық электр желісінда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде оларды жүргізу мерзіміне және ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсету мүмкін болмаған жағдайда Тұтынушыны ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсету тоқтатылғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын алдын ала жазбаша ескертумен;

      3) ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін технологиялық бұзылыс туындаған кезде.

      Тұтынушы үшінші тұлғаның электр желісі арқылы жеткізілетін электр энергиясының көлемдері мен сапасы бойынша жауапты болмайды.

      14. Тұтынушы:

      1) Тұтынушы үшінші тұлғалармен жеке шарт жасау жолымен үшінші тұлғалардың электр желілерінде электр энергиясын жеткізу және жедел-диспетчерлік басқару бойынша өзара қарым-қатынасты реттейді.

      2) жасалған шартқа сәйкес ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызметті алуға;

      3) Өнім берушіден жасалған шарт талаптарына сәйкес Өнім берушінің кінәсінен электр энергиясын толық жеткізбеуден немесе сапасыз электр энергиясын жеткізуден келтірілген нақты залалдың орнын толтыруды талап етуге;

      4) Шартты жасауға және орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.

      15. Өнім беруші:

      1) электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық электр желісіна қол жеткізуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз етуге;

      2) тарифтерді белгілеу бөлігінде ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге Шарт жасаған кезде уәкілетті орган ведомствосының шешімдерін басшылыққа алуға;

      3) ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетуде шартта белгіленбеген үзілістерге жол бермеуге;

      4) Тұтынушының электр энергиясын сатып алу көлеміне сәйкес ұлттық электр желісінен тиісті сападағы электр энергиясын беруді жүзеге асыруға міндетті.

      16. Тұтынушы:

      1) тұтынушылардың меншігіндегі электр және энергия қондырғылары мен коммерциялық есепке алу аспаптарының тиісті техникалық жай-күйін ұстап тұруға, Электр энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;

      2) электр энергиясын сатып алу-сату шарттарында белгіленген энергия тұтыну режимдерін сақтауға;

      3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінде электр энергиясының стандартты жиілігін ұстап тұруға бағытталған нормативтік талаптарды орындауға;

      4) ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызметке уақтылы және толық көлемде ақы төлеуге;

      5) Өнім берушінің қызметкерлерін коммерциялық есепке алу аспаптарына, сонымен қатар Мемлекеттік энергетикалық бақылау қызметкерлерін электр қондырғыларының техникалық жай-күйі мен пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жіберуге;

      6) электр энергиясын беру пункттерінде қабылдауға;

      7) оның басқаруындағы және жүргізуіндегі электр тораптарын пайдалану қауіпсіздігін және ол пайдаланатын электр энергиясы мен қуатын тұтынуға байланысты аспаптар мен жабдықтардың жарамдылығын қамтамасыз етуге;

      8) тоқсан сайын, алған күнінен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде келіспеушіліктер көрсетілген немесе көрсетілмеген, тоқсанның соңғы күніндегі жай-күй бойынша шарттар бөлігіндегі өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актісіне қол қоюға;

      9) болған жағдайда деректерді жүйелік оператордың диспетчерлік орталықтарымен келісілген көлемде автоматты түрде беруді жүзеге асыруға міндетті;

      10) ай сайын, алған күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде келіспеушіліктерді көрсете отырып немесе онсыз айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша шарттар бөлінісінде коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін салыстыру актісіне қол қоюға міндетті.

      17. Тұтынушының Шарт бойынша ақшалай міндеттемелерін бұзуына байланысты ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметтерді көрсетуге шектеулер енгізілген немесе қызмет көрсету тоқтатылған жағдайда, Өнім беруші Тұтынушыға шектеулер енгізілгенге дейін немесе қызмет көрсету тоқтатылғанға дейін кемінде 72 сағат бұрын хабарлайды. Бұл ретте Өнім беруші ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет көрсетуді тоқтатудың ықтимал салдары үшін жауап бермейді.

      18. Егер Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетуді шектеу қажеттілігі Өнім берушінің электр желілерінде жөндеу жұмыстарын жүргізуден туындаған жағдайда, соңғысы Тұтынушыны дереу хабардар етеді.

      19. Шарттың 15-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда Өнім берушінің кінәсінен электр энергиясын толық жеткізбеуге ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет көрсетуді шектеу немесе тоқтату енгізілмейді.

6-тарау. Төлем тәртібі

      20. Өнім берушінің ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызметіне ақы төлеу уәкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифке сәйкес жүргізіледі.

      21. Тариф өзгерген жағдайда Өнім беруші бұл туралы Тұтынушыны Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген мерзімде жазбаша немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.

      22. Түпкілікті есеп айырысуды Тұтынушы Өнім берушінің орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі негізінде төлеуге берілетін шот-фактурасын ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      23. Тұтынушы Шарттың 7-тармағында көзделген мерзімде ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемін салыстырып тексеру актісін ұсынбаған немесе келіспеген жағдайда, өткен есептік кезең үшін Өнім берушінің қызметіне ақы төлеу мөлшері келесі есептік кезеңде Өнім берушінің қызметіне ақы төлеу мөлшерін кейіннен түзете отырып, нақты теңгерім негізінде ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемін салыстырып тексеру актісін ұсынған кезде ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы Өнім берушінің қолда бар жедел деректеріне сәйкес айқындалады.

      24. Өткен кезеңдер үшін берешек болған кезде, бірінші кезекте төлем осы берешекті өтеуге жұмсалады. Тұтынушы есеп айырысу кезеңіндегі нақты сомадан асатын соманы төлеген жағдайда, бұл асып кетудің айырмасы автоматты түрде келесі есеп айырысу кезеңінің аванстық төлеміне есептеледі.

      25. Егер Тұтынушы берілген шот-фактураның дұрыстығына дау айтса, ол шот-фактураны алған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде Өнім берушіні хабардар етеді және Өнім берушіге келіспеушіліктер көрсетілген жазбаша өтініш береді. Бұл ретте Тұтынушы жоғарыда көрсетілген мерзімдерде шот-фактураның дауланбаған бөлігін төлеуге міндетті.

      26. Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемін салыстырып тексеру актісіне қол қойылғаннан кейін бақылау-өлшеу аспаптарында ақаулар анықталған жағдайда, Өнім беруші ұлттық электр желісін пайдалану бойынша көрсетілген қызмет көлемін салыстырып, тексерудің түзетілген және өзара қол қойылған актісі негізінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бұрын қойылған шот-фактураның күшін жою жолымен түзетілген шот-фактураны жазып береді.

      27. Өнім берушінің Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызметіне ақы төлеу бойынша Тұтынушының міндеттемелерінің орындалуы деп шот-фактурада көрсетілген деректемелер бойынша Өнім берушінің ағымдағы шотына немесе Тұтынушыға жіберілген хабарламада Өнім беруші көрсеткен деректемелер бойынша үшінші тараптың ағымдағы шотына ақша аудару танылады.

7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

      28. Төлем мерзімі жақындаған сәтте шот-фактураны төлемегені үшін Өнім беруші төлем мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап Тұтынушы төлемеген сомалар бойынша тұрақсыздық айыбын есептейді. Мерзімі өткен сомалар бойынша Өнім беруші Тұтынушыдан төлем мерзімі өткен әрбір күн үшін ақшалай міндеттемені Тұтынушының нақты орындаған күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 1,5 еселенген базалық мөлшерлеме негізінде есептелген тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге құқылы.

      Төлемдерді осы Шартта көзделген мерзімдерде төлемеген кезде Өнім беруші осы Шарттың 19-тармағында белгіленген тәртіппен электр энергиясын беруді шектеуге немесе тоқтатуға құқылы, бұл туралы Тұтынушыға шектеулер енгізілгенге дейін кемінде 72 сағат бұрын хабарлайды.

      29. Төлемақының жүргізілмеуіне немесе уақтылы төленбеуіне, сонымен қатар электр энергиясын бірыңғай сатып алушының және теңгерімдеуші нарықтың есеп айырысу орталығының электр энергиясын толымсыз босатуы салдарынан шектеу немесе ажырату кезінде туындайтын салдарлар үшін жауапкершілік толығымен Тұтынушыға жүктеледі.

      30. Өнім берушінің Шартта көзделмеген ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетудің үзілісі, тоқтауы немесе шектелуі үшін Тұтынушы алдындағы жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

      31. Өнім беруші жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (аумақтық диспетчерлік орталық) белгілеген қондырғылары мен көлем кезінде аварияға қарсы автоматиканың әрекетінен туындаған ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсетудің үзілісі, тоқтатылғаны немесе шектелгені үшін Тұтынушы алдында жауапты болмайды.

8-тарау. Еңсерілмейтін мән-жайлары

      32. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысының шығындарының өтелуіне құқықтары болмайды. Тараптардың кез келгенінің талабы бойынша өзара міндеттемелердің орындалуын айқындайтын комиссия құрылуы мүмкін. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталғанға дейін туындаған міндеттерден босатылмайды.

      Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, туындаған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Тараптар Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы растаған еңсерілмейтін күш жағдайларының басталған күні мен сипаттамасын нақтылайтын жазбаша хабарламаны кейіннен тапсыра отырып немесе почта арқылы жіберіп, бұл туралы бір-бірін хабардар етеді.

      33. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері еңсерілмейтін күш мән-жайлары қолданылған мерзімге, бірақ мұндай жағдайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін дәрежеде ғана тоқтатыла тұруы мүмкін.

      Еңсерілмейтін күш мән-жайлары үш және одан да көп айға созылатын жағдайда, Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапты Шарттың болжамды бұзылатын күніне дейін кемінде жиырма күнтізбелік күн бұрын алдын ала хабардар еткен жағдайда бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптар отыз күнтізбелік күн ішінде Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүргізуге міндеттенеді.

9-тарау. Басқа ережелер және дауларды шешу

      34. Ұлттық электр желісін пайдалану бойынша қызмет көрсету шарты Тұтынушымен жеке тәртіппен жасалады.

      35. Шарттың қандай да бір ережесі бойынша тұтастай немесе Шарттың ережелеріне қатысты қандай да бір мәселеге немесе әрекетке байланысты қандай да бір дау немесе келіспеушілік туындаған жағдайда, Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа даудың мәнін толық баяндай отырып, талап қоюға құқылы.

      Тараптар барлық дауларды келіссөз жүргізу жолымен реттеу үшін бар күш-жігерін жұмсайды.

      36. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, Шарт бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктер жауапкердің орналасқан жері бойынша сотта шешіледі.

      Тараптардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да жағдайларда Шартты бұзуға құқығы бар.

      37. Тараптардың Шарттан туындайтын және Шартпен реттелмейтін қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

      38. Шарт қазақ және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар екі данада, әрбір Тарап үшін бір-бір данадан жасалды.

      39. Шарт Тараптардың келісімі бойынша үлгі Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да талаптармен толықтырылуы мүмкін.

10-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі

      40. Шарт 2023 жылғы 1 шілдедегі сағат 00:00-ден бастап күшіне енеді және 2023 жылғы 31 желтоқсандағы сағат 24:00-ге дейін қолданылады (орта еуропалық уақыт - Гринвич меридианы уақыты плюс бір сағат).

      41. Егер Тараптардың бірі бұл туралы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін отыз күнтізбелік күн бұрын мәлімдесе, Шарттың қолданылу мерзімі ұлттық электр желісін пайдалану жөніндегі қызмет көлемін нақтылай отырып, белгілі бір мерзімге ұзартылады. Шарттың мерзімін ұзарту Шарттың қосымша келісімімен ресімделеді.

      Мерзім аяқталғаннан кейін Шартты тоқтату немесе өзгерту туралы Тараптардың бірінің өтініші болмаған жағдайда, ол Шартта көзделген сол мерзімге және сол талаптармен ұзартылған болып есептеледі.

11-тарау. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері мен қолы

      Өнім беруші: _______________                         Тұтынушы: ________________

      ___________________________                         __________________________

      ___________________________                         __________________________

      ___________________________                         __________________________

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 "Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 128. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2023 года № 32999

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.07.2023

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58 "Об утверждении типовых договоров предоставления регулируемых услуг" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 18889) следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 дополнить подпунктом 20) следующего содержания:

      "20) Типовой договор на оказание услуг на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью, согласно приложению 20 к настоящему приказу.";

      1) в Типовом договоре на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, утвержденном указанным приказом:

      абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан – составленный системным оператором документ, отображающий объемы поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Заявка на продажу и (или) заявка на покупку электрической энергии, а также их корректировка, для включения в суточный график производства-потребления электрической энергии, утверждаемый системным оператором, составляется Потребителем в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10531) (далее - Правила организации и функционирования оптового рынка электрической энергии).";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Поставщик имеет право:

      1) корректировать утвержденный суточный график производства-потребления электрической энергии Потребителя в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии;

      2) производить переключения в электрических распределительных устройствах электростанций и подстанций Потребителя для вывода в ремонт оборудования (высоковольтных линий), ввода в работу, ликвидации аварийных нарушений;

      3) в случае нарушения договорных условий прекратить оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.";

      в пункте 13:

      подпункт 6) исключить;

      подпункт 13) изложить в следующей редакции:

      "13) корректировать суточный график производства-потребления электрической энергии по заявке Потребителя в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии;";

      подпункт 14) исключить;

      подпункт 3) пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "3) подавать заявку на корректировку суточного графика производства-потребления электрической энергии в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии.";

      в пункте 15:

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) представлять в национальный диспетчерский центр системного оператора (региональный диспетчерский центр) почасовой график несения нагрузки до 08:00 часов дня, предшествующего дню исполнения суточного графика;";

      подпункт 7) исключить;

      2) в Типовом договоре на оказание услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, утвержденном указанным приказом:

      абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан – составленный системным оператором документ, отображающий объемы поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период;";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Поставщик принимает от Потребителя электрическую энергию на границе балансовой принадлежности своих сетей в пунктах приема, оговоренных настоящим Договором, и осуществляет ее передачу Потребителю по своим электрическим сетям до пунктов доставки, оговоренных настоящим Договором.

      В случае покупки Потребителем электрической энергии от единого закупщика и (или) расчетного центра балансирующего рынка электроэнергии, в настоящем договоре не указываются точки приема электрической энергии.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Фактический объем переданной Поставщиком в адрес Потребителя электрической энергии за расчетный период в пунктах доставки, определяется с 00:00 часов первого календарного дня до 24:00 часов (время среднеевропейское – время меридиана Гринвича плюс один час) последнего календарного дня расчетного периода на основании показаний приборов коммерческого учета, установленных на границах балансовой принадлежности.

      Фактический объем переданной электрической энергии за расчетный период подтверждается актом выполненных работ (оказанных услуг), который составляется на основании актов сверки показаний приборов коммерческого учета и (или) актом сверки объемов оказанных услуг.";

      подпункт 10) пункта 23 изложить в следующей редакции:

      "10) ежедневно до 08:00 часов дня представлять оперативную заявку, согласованную с энергопроизводящей организацией, с указанием в ней суточного графика нагрузки для конкретных пунктов потребления Потребителя на последующее сутки. В случае производственной необходимости (аварийные ситуации, технологические спады нагрузок), оперативная заявка для корректировки направляется Поставщику немедленно;";

      3) в Типовом договоре на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, утвержденном указанным приказом:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. В Договоре используются следующие основные понятия:

      аварийное нарушение – недопустимые отклонения технологических параметров работы электроустановки или ее элементов, вызвавшие вывод их из работы или повреждение во время эксплуатации;

      расчетный период – календарный месяц (с 00:00 часов первого дня до 24:00 часов последнего дня месяца (время среднеевропейское – время меридиана Гринвича плюс один час), по результатам которого производятся окончательные расчеты объемов купли-продажи электрической энергии по договорам на рынках децентрализованной и централизованной торговли электрической энергии, балансирующем рынке электрической энергии Республики Казахстан;

      региональный профиль нагрузки – профиль для определения фактических почасовых значений генерации (потребления) субъекта оптового рынка электрической энергии в зоне балансирования за расчетный период (календарный месяц), который определяются как произведение его фактического за расчетный период (календарный месяц) значения объема генерации (потребления) электрической энергии в данной зоне балансирования, в кВт*ч (согласно соответствующим приборам учета), и соответствующего данному расчетному периоду (календарному месяцу) регионального профиля нагрузки, согласованного системным оператором, при отсутствии указанных данных почасового учета из автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии субъекта балансирующего рынка электрической энергии в центральной базе данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора. Региональные профили нагрузки определяются, согласно Правилам организации и функционирования рынка электрической мощности, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10612);

      компетентный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

      фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан – составленный системным оператором документ, отображающий объемы поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период.

      Государственный энергетический контроль (далее – Госэнергоконтроль) – контроль в области электроэнергетики, осуществляемый государственным органом по государственному энергетическому контролю;

      промышленный комплекс – организация, являющаяся субъектом оптового рынка электрической энергии, имеющая в своем составе электрические станции, не являющиеся отдельными юридическими лицами, выработка электрической энергии которыми осуществляется с целью потребления предприятиями и объединениями, входящими в состав данной организации, а также реализации на оптовом рынке электрической энергии;

      поставщик – системный оператор, оказывающий услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии Потребителю;

      заявка – письменный документ, подписанный Потребителем, и направляемый Поставщику в порядке и в сроки, установленные Договором, содержащий информацию об объеме производства-потребления электрической энергии, периоде времени производства-потребления электрической энергии, распределении объема по мощности в течение данного периода. Заявка может быть месячной, суточной и оперативной;

      провайдер баланса – субъект оптового рынка электрической энергии, принявший на себя ответственность за финансовое урегулирование, как собственных дисбалансов производства-потребления электрической энергии, так и дисбалансов других субъектов рынка электрической энергии, в соответствии с заключенными договорами;

      потребитель – энергопроизводящая, энергопередающая, энергоснабжающая организация;

      ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий;

      объем электрической энергии – количество электрической энергии, потребленное и/или произведенное Потребителем, определяемое показаниями приборов коммерческого учета на границе раздела балансовой принадлежности Поставщика и Потребителя, и/или третьих лиц, измеряемое в киловатт-часах в целях определения стоимости услуг по Договору.

      Иные понятия и определения, используемые в Договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.";

      пункт 4 исключить;

      в пункте 5:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) определение объемов почасовых дисбалансов электрической энергии, в соответствии с Правилами функционирования балансирующего рынка электрической энергии, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 112 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10532) (далее – Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии);";

      подпункт 4) исключить;

      пункт 6 исключить;

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "Корректировка Потребителем заявки суточных объемов производства-потребления электрической энергии осуществляется в соответствии с Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 106 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10531).";

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      "14. Объем услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии, оказанных Поставщиком Потребителю за расчетный период, определяется как сумма фактических объемов производства - потребления электрической энергии Потребителя.";

      пункт 20 изложить в следующей редакции:

      "20. Изменения формул расчета, обусловленные изменениями топографии сети, оформляются дополнительными соглашениями к Договору.";

      заголовок Главы 6 изложить в следующей редакции:

      "Глава 6. Региональный профиль нагрузки";

      пункты 24, 25 и 26 изложить в следующей редакции:

      "24. Региональный профиль нагрузки используется для определения почасовых значений потребления при отсутствии почасовых измерений потребления (сальдо – перетока) субъекта оптового рынка электрической энергии. При отсутствии у Потребителя почасовых измерений потребления (сальдо – перетока), либо при возникновении каких-либо временных отказов (сбоев в работе) данных систем (приборов), величина дисбалансов производства-потребления электрической энергии определяется с использованием регионального профиля нагрузки.

      25. Региональный профиль нагрузки определяется в соответствии с Правилами функционирования балансирующего рынка электрической энергии.

      26. При отсутствии согласованного регионального профиля нагрузки у Потребителя Поставщик определяет и использует для определения почасовых значений потребления типовой профиль нагрузки Потребителя с аналогичной структурой потребления либо по данным ежегодно проводимых почасовых контрольных замеров у Потребителя.";

      подпункт 2) пункта 27 исключить;

      в пункте 29:

      подпункт 4) исключить;

      подпункт 7) исключить;

      подпункт 6) пункта 31 исключить;

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. Объем услуг Поставщика по организации балансирования производства-потребления электрической энергии рассчитывается следующим образом:

      1) для энергопроизводящих организаций - за фактические объемы электрической энергии, отпущенной с шин энергопроизводящих организаций;

      2) для энергопередающих организаций, энергоснабжающих организаций, потребителей и цифровых майнеров - за фактические объемы электрической энергии, полученной на оптовом и балансирующем рынках электрической энергии, в том числе из-за пределов Республики Казахстан;

      3) для промышленных комплексов - за фактические объемы электрической энергии, отпущенной с шин имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, фактические объемы электрической энергии, потребленной от имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, а также за фактические объемы электрической энергии, полученной на оптовом и балансирующем рынках электрической энергии, в том числе из-за пределов Республики Казахстан;

      4) для оптовых потребителей, приобретающими электрическую энергию у энергопроизводящих организаций, входящих с ним в одну группу лиц - за фактические объемы электрической энергии, полученной на оптовом и балансирующем рынках электрической энергии, в том числе от энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц, и из-за пределов Республики Казахстан.";

      4) дополнить Типовым договором на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
А. Куантыров

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство энергетики
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 июня 2023 года № 128
  Приложение 20 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 июня 2019 года № 58

Типовой договор на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью

      ___________________________            "___" ________ 20 __ г.
(место заключения договора)

      _________________________________________________________________
(наименование субъекта, предоставляющего услугу по пользованию
национальной электрической сетью, бизнес идентификационный номер),
в лице ____________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее – Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем Поставщик действующего на основании
__________________________________________________________________,
с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(реквизиты потребителя, бизнес идентификационный номер/ индивидуальный
идентификационный номер)
в лице ____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Потребитель,
__________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Глава 1. Основные понятия, используемые в Договоре

      1. В Договоре используются следующие основные понятия:

      граница раздела балансовой принадлежности – граница раздела электрических сетей сторон, принадлежащих им на праве собственности, ином вещном праве или по иным основаниям, установленным гражданским законодательством Республики Казахстан, определяемая актом разграничения балансовой принадлежности в конечном пункте выдачи электрической энергии;

      расчетный период – период, определенный в Договоре, как период времени, равный одному календарному месяцу с 00:00 часов первого дня до 24:00 часов (время среднеевропейское – время меридиана Гринвича плюс один час) последнего дня месяца, за который производится расчет услуг Поставщика по пользованию национальной электрической сетью;

      национальный диспетчерский центр системного оператора – структурное подразделение Поставщика, осуществляющее функции центрального оперативного диспетчерского управления режимами производства, передачи и потребления электрической энергии и мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

      комплекс коммерческого учета – оборудование, необходимое для коммерческого учета, расположенное между определенной точкой коммерческого учета и точкой подключения к устройству сбора информации;

      фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан – составленный системным оператором документ, отображающий объемы поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период;

      поставщик – системный оператор, осуществляющий услугу по пользованию национальной электрической сетью;

      потребитель – субъект оптового рынка, заключивший договор купли-продажи электрической энергии с единым закупщиком с ее поставкой в определенный период времени (неделя, месяц, квартал, год);

      региональный диспетчерский центр – региональный диспетчерский центр системного оператора (Поставщика), оперативно подчиненный национальному диспетчерскому центру системного оператора и осуществляющий оперативно-диспетчерские функции по определенному региону;

      ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий;

      пункт выдачи – присоединение (система присоединений) на границе раздела балансовой принадлежности Поставщика, в котором Поставщик выдает электрическую энергию Потребителю.

      Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике".

Глава 2. Предмет Договора

      2. При оказании услуг по пользованию национальной электрической сетью Поставщик обеспечивает Потребителю техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности национальной электрической сети, а также осуществляет выдачу электрической энергии, приобретенной субъектом оптового рынка электроэнергии у единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка, из национальной электрической сети в согласованных договором границах раздела балансовой принадлежности и точках учета.

      3. Технические условия и характеристики оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Глава 3. Условия предоставления услуг по пользованию национальной электрической сетью

      4. Услуги по пользованию национальной электрической сетью оказываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике и настоящим Договором.

      5. Для оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью принимаются фактические объемы покупки электрической энергии Потребителем у единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка.

Глава 4. Учет электрической энергии

      6. Фактический объем выданной Поставщиком в адрес Потребителя электрической энергии за расчетный период в пунктах выдачи, определяется с 00:00 часов первого календарного дня до 24:00 часов (время среднеевропейское – время меридиана Гринвича плюс один час) последнего календарного дня расчетного периода на основании показаний приборов коммерческого учета, установленных на границах балансовой принадлежности.

      Фактический объем услуг по пользованию национальной электрической сетью за расчетный период определяется на основании актом выполненных работ (оказанных услуг), который составляется на основании актов сверки показаний приборов коммерческого учета, с учетом Правил оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 691 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 12562).

      При этом, в случае наличия поставок электрической энергии для Потребителя помимо единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, такие фактические объемы поставок электрической энергии за расчетный период не учитываются в объеме услуг по пользованию национальной электрической сетью и регулируются договором на оказание услуг по передаче электрической энергии.

      7. Стороны оформляют в срок до пятого числа календарного месяца, следующего за расчетным, акт выполненных работ (оказанных услуг) за соответствующий расчетный период, который подписывается и заверяется печатями сторон (в случае их наличия).

      В случае отказа одной из сторон от подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), документом, подтверждающим объем услуг по пользованию национальной электрической сетью, является фактический баланс производства - потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан.

      8. В случае, если учет производится не на границе раздела балансовой принадлежности Поставщика и Потребителя, то фактический объем услуг по пользованию национальной электрической сетью определяется по приборам коммерческого учета, установленных у Потребителя, с учетом потерь электрической энергии в сетях Потребителя. Потери электрической энергии, передаваемой по электрическим сетям третьих лиц, определяются владельцем этих электрических сетей.

      9. Приборы коммерческого учета сторон должны быть поверены и опломбированы. Цепи телеизмерений должны быть опломбированы. Каждая из сторон производит за свой счет метрологические поверки находящихся на ее балансе приборов коммерческого учета в сроки, предусмотренные соответствующими метрологическими стандартами. Каждая из сторон может потребовать от другой стороны проведение дополнительных поверок ее (другой стороны) приборов коммерческого учета. Однако, если одна из сторон требует проведения дополнительной поверки, то она производится за счет инициировавшей дополнительную поверку стороны. В случае, если при дополнительной поверке обнаружится, что показания приборов коммерческого учета превышают допустимую погрешность, определенную нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики, для комплексов коммерческого учета электроэнергии, то издержки по дополнительной поверке оплачивает владелец приборов коммерческого учета.

      10. При обнаружении нарушений в схеме учета электрической энергии составляется соответствующий акт, в котором фиксируются все нарушения. В этом случае, объем услуг по пользованию национальной электрической сетью, определяется по окончании расчетного периода на основании фактического баланса с составлением соответствующего акта, подписываемого сторонами.

Глава 5. Права и обязанности сторон

      11. Стороны обязуются предоставлять друг другу доступ к приборам коммерческого учета в любое время в течение суток для целей снятия показаний, проверки технического состояния цепей телеизмерений и комплекса коммерческого учета электроэнергии. Снятие показаний приборов коммерческого учета по окончанию расчетного периода производится уполномоченными представителями сторон. Если уполномоченный представитель одной из сторон отсутствует либо отказывается от снятия показаний, то уполномоченному представителю другой стороны разрешается самостоятельно произвести снятие показаний.

      При снятии показаний приборов коммерческого учета уполномоченными представителями сторон должен быть подписан акт сверки показаний приборов коммерческого учета.

      12. Поставщик имеет право в случае нарушения договорных условий прекращать оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      13. Поставщик вправе совершать иные действия, установленные Договором и действующим законодательством в области электроэнергетики, также ограничить либо полностью прекратить оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью Потребителю, в следующих случаях:

      1) нарушения Потребителем условий договора по оплате услуг по пользованию национальной электрической сетью с предварительным письменным предупреждением не менее чем за 72 часа до прекращения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью;

      2) при проведении ремонтных работ в национальной электрической сети, предусмотренных годовым или месячным графиком ремонта на срок их проведения, и при условии невозможности оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью, предварительно уведомив Потребителя не менее чем за 72 часа до прекращения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью.

      3) при возникновении технологического нарушения, препятствующего оказанию услуг по пользованию национальной электрической сетью.

      Поставщик не несет ответственности по объемам и качеству передаваемой электрической энергии через электрические сети третьего лица.

      14. Потребитель имеет право:

      1) Потребитель регулирует взаимоотношения по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электрических сетях третьих лиц путем составления отдельного договора с третьими лицами.

      2) получать услуги по пользованию национальной электрической сетью в соответствии с заключенным договором;

      3) требовать от Поставщика возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии по вине Поставщика в соответствии с условиями заключенного договора;

      4) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора.

      15. Поставщик обязан:

      1) обеспечивать равные условия для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;

      2) при заключении договоров на оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью в части установления тарифов руководствоваться решениями ведомства уполномоченного органа;

      3) не допускать не установленные договором перерывы в оказании услуг по пользованию национальной электрической сетью;

      4) осуществлять выдачу электрической энергии из национальной электрической сети соответствующего качества в соответствии с объемами покупки электроэнергии Потребителем.

      16. Потребитель обязан:

      1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с Правилами пользования электрической энергией;

      2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договорами купли-продажи электрической энергии;

      3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

      4) своевременно и в полном объеме оплачивать услуги по пользованию национальной электрической сетью;

      5) допускать работников Поставщика к приборам коммерческого учета, а также работников Государственного энергетического контроля для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;

      6) принимать в пунктах выдачи электрическую энергию;

      7) обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его управлении и ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии и мощности;

      8) ежеквартально, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения, подписывать акт сверки взаимных расчетов в разрезе договоров по состоянию на последнее число квартала, с указанием разногласий или без таковых;

      9) осуществлять автоматизированную передачу данных в объеме, согласованном с диспетчерскими центрами системного оператора в случае наличия;

      10) ежемесячно, в течение десяти календарных дней со дня получения, подписывать акт сверки показаний приборов коммерческого учета в разрезе договоров по состоянию на последнее число месяца, с указанием разногласий или без таковых.

      17. В случае ввода ограничений либо прекращения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью в связи с нарушением Потребителем денежных обязательств по Договору, Поставщик извещает Потребителя не менее чем за 72 часа до ввода ограничений или прекращения оказания услуг. При этом, Поставщик не несет ответственности за возможные последствия прекращения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью.

      18. В случае, если необходимость ограничения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью вызвана проведением ремонтных работ в электрических сетях Поставщика, последний немедленно уведомляет Потребителя.

      19. Ограничения или прекращения оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 3) пункта 15 Договора, в недопоставку электроэнергии по вине Поставщика не включаются.

Глава 6. Порядок оплаты

      20. Оплата услуг Поставщика по пользованию национальной электрической сетью производится в соответствии с тарифом, утвержденным ведомством уполномоченного органа.

      21. В случае изменения тарифа Поставщик письменно или через средства массовой информации уведомляет об этом Потребителя в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

      22. Окончательный расчет производится Потребителем в течение пяти рабочих дней со дня фактического предоставления счета-фактуры Поставщика к оплате, выставленного на основании акта выполненных работ (оказанных услуг).

      23. При не предоставлении или несогласовании Потребителем акта выполненных работ (оказанных услуг) по пользованию национальной электрической сетью в срок, предусмотренный пунктом 7 Договора, размер оплаты услуг Поставщика за истекший расчетный период определяется в соответствии с имеющимися оперативными данными Поставщика об объеме оказанных услуг по пользованию национальной электрической сетью с последующей корректировкой размера оплаты услуг Поставщика в следующем расчетном периоде при предоставлении акта выполненных работ (оказанных услуг) по пользованию национальной электрической сетью на основании фактического баланса.

      24. При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую очередь оплата направляется на погашение этой задолженности. В случае оплаты Потребителем суммы, превышающей фактическую за расчетный период, разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода.

      25. Если Потребитель оспаривает правильность выставленного счета-фактуры, он уведомляет Поставщика в течение пяти календарных дней со дня получения счета-фактуры и представляет Поставщику письменное заявление с изложением возражений. При этом, Потребитель обязан в указанные выше сроки оплатить не оспоренную часть счета-фактуры.

      26. В случае обнаружения, после подписания акта сверки объемов оказанных услуг по пользованию национальной электрической сетью, неисправности контрольно-измерительных приборов, Поставщик производит выписку исправленного счета-фактуры, путем аннулирования ранее выставленного счета-фактуры, в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан, на основании скорректированного и обоюдно подписанного акта сверки объемов оказанных услуг по пользованию национальной электрической сетью.

      27. Исполнением обязательств Потребителя по оплате услуг Поставщика по пользованию национальной электрической сетью признается зачисление денег на текущий счет Поставщика по реквизитам, указанным в счете-фактуре, или на текущий счет третьей стороны по реквизитам, указанным Поставщиком в уведомлении, направленном Потребителю.

Глава 7. Ответственность сторон

      28. За неоплату счета-фактуры к моменту наступления срока оплаты по нему, Поставщик начисляет неустойку по неоплаченным Потребителем суммам, начиная со дня, следующего за днем окончания срока платежа. По просроченным суммам Поставщик требует от Потребителя уплаты неустойки, рассчитанной исходя из 1,5-кратной базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день фактического исполнения Потребителем денежного обязательства, за каждый день просрочки платежа.

      При неоплате платежей в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик вправе ограничить либо прекратить подачу электрической энергии в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Договора, о чем извещает Потребителя не менее чем за 72 часа до ввода ограничений.

      29. Ответственность за последствия, возникающие при ограничении или отключении из-за неоплаты или несвоевременной оплаты, а также недоотпуска электрической энергии единым закупщиком электрической энергии и расчетным центром балансирующего рынка, полностью возлагается на Потребителя.

      30. Ответственность Поставщика перед Потребителем за перерыв, прекращение или ограничение оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью, не предусмотренных договором, определяется в соответствии законодательством Республики Казахстан.

      31. Поставщик не несет ответственности перед Потребителем за перерыв, прекращение или ограничение оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью, вызванные действием противоаварийной автоматики при заданных национальным диспетчерским центром системного оператора (региональным диспетчерским центром) уставках и объеме.

Глава 8. Обстоятельства непреодолимой силы

      32. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

      В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.

      33. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.

      В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.

Глава 9. Прочие положения и разрешение споров

      34. Договор оказания услуг по пользованию национальной электрической сетью заключается с Потребителем в индивидуальном порядке.

      35. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.

      Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.

      36. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.

      Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      37. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

      38. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.

      39. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими типовому Договору и законодательству Республики Казахстан.

Глава 10. Срок действия Договора

      40. Договор вступает в силу с 00:00 часов 1 июля 2023 года и действует до 24:00 часов 31 декабря 2023 года (время среднеевропейское – время меридиана Гринвича плюс один час).

      41. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточнением объема услуг по пользованию национальной электрической сетью, если одна из сторон заявит об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора. Продление срока договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

      При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

Глава 11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик:
____________________
____________________
____________________
____________________

Потребитель:
___________________
___________________
___________________
___________________