"Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 12 желтоқсандағы № 504 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 14 желтоқсанда № 33773 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12533 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Қызметкердің орташа жалақысы орташа күндік (сағаттық) жалақыны бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасындағы жұмыс уақытының теңгеріміне қарай оқиға кезеңіне сәйкес келетін жұмыс күндерінің (жұмыс сағаттарының) санына көбейту жолымен есептеледі.";

      мынадай мазмұндағы 7-1 және 7-2-тармақтармен толықтырылсын:

      "7-1. Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезінде еңбекке уақытша жарамсыздық парағы төлемінен басқа қызметкердің орташа жалақысы орташа сағаттық жалақыны орташа күндік жұмыс сағаттарының санына және оқиғаның күнтізбелік күндер санына көбейту жолымен есептеледі.

      Орташа күндік жұмыс сағаттарының саны мынадай формула бойынша айқындалады:

      ОртКЖС = ОртАЖС / ОртАКК * ККоқ, мұндағы:

      ОртКЖС – орташа күндік жұмыс сағаттарының саны;

      ОртАЖС – оқиғаның басына қолданыста болатын күнтізбелік жылдың жұмыс уақытының теңгеріміне сәйкес бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасындағы орташа айлық жұмыс сағаттарының саны;

      ОртАКК – оқиғаның басына қолданыста болатын күнтізбелік жылдың жұмыс уақытының теңгеріміне сәйкес мереке күндерін есептегемегенде күнтізбелік күндердің орташа айлық саны;

      ККоқ - оқиға кезеңіне сәйкес келетін мереке күндерін есептемегенде күнтізбелік күндер саны.

      Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезінде жұмыс берушінің актісінде егер қызметкерлердің жағдайын нашарлатпайтын болса, орташа жалақыны есептеудің өзге тәртібі көзделуі мүмкін.

      7-2. Жұмыс уақытының жиынтық есебі бойынша жұмыс істейтін жұмыскерлерге еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақыны есептеу үшін орташа жалақы орташа сағаттық жалақыны жұмыс беруші жасаған ауысымдық кесте (вахта кестесі) бойынша еңбекке уақытша жарамсыздығы салдарынан өткізіп алған жұмыс сағаттарының санына көбейту жолымен айқындалады, бірақ тиісті жылға жұмыс уақытының теңгерімінде белгіленген жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығынан аспайды.";

      мынадай мазмұндағы 15-тармақпен толықтырылсын:

      "15. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын (жыл сайынғы еңбек демалыстарын) пайдаланбаған немесе толық пайдаланбаған жұмыскерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының (жыл сайынғы еңбек демалыстарының) пайдаланылмаған күндері үшін өтемақы төлемі жүргізіледі.

      Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының пайдаланбаған күндері үшін өтемақы төлемі еңбек шарты тоқтатылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап осы Қағидалардың 7-тармағында көзделген тәртіппен жүргізіледі және бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасын негізге ала отырып, осы кезеңге сәйкес келетін жұмыс күндері (жұмыс сағаттары) есептеледі.

      Жұмыс уақытының жиынтық есебі кезінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысының пайдаланбаған күндері үшін өтемақы төлемі осы Қағидалардың 7-1-тармағында көзделген тәртіппен, бес күндік немесе алты күндік жұмыс аптасы кезіндегі жұмыс уақытының теңгеріміне сүйене отырып жүргізіледі.";

      қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек және әлеуметтік әріптестік департамент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрі
С. Жакупова

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің
2023 жылғы " " .
№ бұйрығына
қосымша

  Орташа жалақыны есептеудің
бірыңғай қағидаларына
қосымша

Орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдер

      Орташа жалақыны есептеу кезінде ескерілмейтін төлемдерге мыналар:

      1) жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының пайдаланылмаған бөлігі үшін өтемақы;

      2) еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы, сондай-ақ жұмыс беруші белгілейтін әлеуметтік жәрдемақы мөлшеріне қосымша төлемдер;

      3) жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беру кезінде қызметкерлерге төленетін сауықтыруға арналған жәрдемақы;

      4) қызметтік іссапарға жіберілетін қызметкерлерге берілетін өтемақы;

      5) тұрақты жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру сипатында не қызмет көрсететін учаскелері шегінде қызметтік сапарлармен байланысты болған жағдайларда берілетін өтемақы төлемдері;

      6) дала жұмыстарымен айналысатын қызметкерлерге берілетін далалық жабдықталым;

      7) қызметкерді жұмыс берушімен бірге басқа жерге жұмысқа ауыстыру немесе көшіру кезіндегі өтемақы төлемі;

      8) қызметкердің (жеке тұлғаның) жеке мүлкін тараптардың келісімі негізінде жұмыс берушінің мүдделері үшін пайдаланған кездегі шығыстарды өтеу;

      9) Еңбек кодексіне сәйкес берілген сүттің және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер, арнайы киімнің және басқа да жеке қорғану құралдарының құны;

      10) қызметкер еңбек міндеттерін атқару кезінде оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдер (жоғалтқан жалақысы бөлігіндегі төлемдерден басқа);

      11) қызметкерлерге жұмыс беруші (бала туған кезде, дәрігерлік қызметтің ақысын төлеу үшін, жерлеуге және басқа да жағдайларда) көрсететін материалдық көмек (ақшалай жәрдемақы), сондай-ақ жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде қосымша көзделген өтемақылар мен әлеуметтік кепілдіктер төлемдері;

      12) біржолғы көтермелеу төлемдері (біржолғы ақшалай сыйақыларды қоса алғанда);

      13) Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс берушінің кінәсінен жалақы төлемдері кешіктірілген кезде және "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін жұмыс берушінің қызметкерге төлейтін өсімақылары;

      14) қызметкерлерді оқытуға және біліктілігін арттыруға байланысты жұмыс берушінің шығыстары;

      15) спорттық байқауларда, конкурстар мен жарыстарда жүлделі орындар үшін берілетін ақшалай наградалар;

      16) Еңбек кодексінің 124-бабына сәйкес қызметкерге мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындайтын жері бойынша төленген жалақы;

      17) Еңбек кодексінің 72-бабына сәйкес қызметкерлерге күнделікті жұмысын (жұмыс ауысымын) бөліктерге бөлу кезіндегі жұмысы үшін өтемақы төлемдері;

      18) үйде жұмыс істейтін қызметкерлерге төленетін өтемақы төлемдері;

      19) Еңбек кодексінің 82-бабына сәйкес баланы (балаларды) тамақтандыруға арналған үзілістер уақыты үшін сақталған орташа жалақы;

      20) Еңбек кодексінің 112-бабына сәйкес бос тұрып қалу жағдайында қызметкерлерге төленген сомалар жатады.

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 908 "Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы"

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 декабря 2023 года № 504. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2023 года № 33773

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 908 "Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной платы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12533) следующие изменения и дополнения:

      в Единых правилах исчисления средней заработной платы, утвержденных указанным приказом:

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Средняя заработная плата работника исчисляется путем умножения среднего дневного (часового) заработка на количество рабочих дней (рабочих часов), приходящихся на период события исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.";

      дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

      "7-1. При суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события.

      Среднедневное количество рабочих часов определяется по следующей формуле:

      СрдРЧ = СрмРЧ / СрмКД * КДсоб, где:

      СрдРЧ – среднедневное количество рабочих часов;

      СрмРЧ – среднемесячное количество рабочих часов при пятидневной или шестидневной рабочей неделе согласно балансу рабочего времени календарного года, действующего на начало события;

      СрмКД – среднемесячное количество календарных дней без учета праздничных дней согласно балансу рабочего времени календарного года, действующего на начало события;

      КДсоб – количество календарных дней без учета праздничных дней, приходящихся на период события.

      При суммированном учете рабочего времени актом работодателя может предусматриваться иной порядок расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

      7-2. Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.";

      дополнить пунктом 15 следующего содержания:

      "15. При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).

      Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.

      При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7-1 настоящих Правил, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.";

      приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представить в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
С. Жакупова

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

  Приложение к приказу
Министра труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан
от " " 2023 года № .
  Приложение
к Единым правилам исчисления
средней заработной платы

Выплаты, не учитываемые при исчислении средней заработной платы

      К выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, относятся:

      1) компенсация за неиспользованную часть оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;

      2) социальное пособие по временной нетрудоспособности, а также дополнительные выплаты к размерам социального пособия, устанавливаемые работодателем;

      3) пособие на оздоровление, выплачиваемое работникам при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска;

      4) компенсации работникам, направляемым в служебные командировки;

      5) компенсационные выплаты в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков;

      6) полевое довольствие работникам, занятым на полевых работах;

      7) компенсационная выплата при переводе или переезде работника на работу в другую местность вместе с работодателем;

      8) компенсация расходов при использовании личного имущества работника (физического лица) в интересах работодателя на основании соглашения сторон;

      9) стоимость выданного молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом;

      10) выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью, причиненного работнику при исполнении им трудовых обязанностей (кроме выплат в части утраченного заработка);

      11) материальная помощь (денежное пособие), оказываемая работникам работодателем (при рождении ребенка, для оплаты медицинских услуг, на погребение и других случаях), а также выплата компенсаций и социальных гарантий, предусмотренных дополнительно в коллективном договоре и (или) актом работодателя за счет средств работодателя;

      12) единовременные поощрительные выплаты (включая единовременные денежные вознаграждения);

      13) пени, выплачиваемые работнику работодателем при задержке выплаты заработной платы по вине работодателя в соответствии с Трудовым кодексом и за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов согласно Кодексу Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях";

      14) расходы работодателя, связанные с обучением и повышением квалификации работников;

      15) денежные награды, присуждаемые за призовые места на спортивных смотрах, конкурсах и соревнованиях;

      16) заработная плата, выплаченная работнику по месту выполнения государственных и общественных обязанностей, согласно статье 124 Трудового кодекса;

      17) компенсационные выплаты работникам за работу при разделении ежедневной работы (рабочей смены) на части согласно статье 72 Трудового кодекса;

      18) компенсационные выплаты надомным работникам;

      19) средняя заработная плата, сохраняемая за время перерывов для кормления ребенка (детей) согласно статье 82 Трудового кодекса;

      20) суммы, выплаченные работникам в случае простоя согласно статье 112 Трудового кодекса.