Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 желтоқсандағы N 101 Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 11, 154-құжат; 1999 ж., N 8, 239-құжат; N 23, 925-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2003 ж., N 1-2, 13-құжат; 2004 ж., N 24, 157-құжат):

      1) 1-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар (бұдан әрі - жәрдемақылар) - бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын, азаматтарға мүгедектік туындаған, асыраушысынан айырылған кезде және жасына байланысты берілетін ай сайынғы ақшалай төлемдер.";

      2) 12-бапта:
      1-тармақта:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "бірінші топтағы мүгедектерге тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін 1,36 ең төмен күнкөріс деңгейі (бұдан әрі - ең төмен күнкөріс деңгейі);";

      үшінші абзацтағы "7,5 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,06 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "5 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "0,74 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші абзацтағы "7 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,00 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацтағы "10 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,36 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      жетінші абзацтағы "8 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,11 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      сегізінші абзацтағы "6 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "0,87 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      тоғызыншы абзацтағы "10 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,36 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      оныншы абзацтағы "8 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,11 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      он бірінші абзацтағы "6 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "0,87 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      екінші абзацтағы "12 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,61 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "9,5 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,30 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "7 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,00 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта:
      екінші абзацтағы "16 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "2,09 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "11 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,49 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      төртінші абзацтағы "7 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,00 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 16-бапта:
      1-тармақтағы "12 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "1,61 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Отбасының асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша айлық жәрдемақы алуға құқығы бар еңбекке жарамсыз бір мүшесі болған кезде жәрдемақы 0,66 ең төмен күнкөріс деңгейі;
      екеу болған кезде - отбасының барлық еңбекке жарамсыз мүшелеріне 1,14 ең төмен күнкөріс деңгейі;
      үшеу болған кезде - отбасының барлық еңбекке жарамсыз мүшелеріне 1,41 ең төмен күнкөріс деңгейі;
      төртеу болған кезде - отбасының барлық еңбекке жарамсыз мүшелеріне 1,50 ең төмен күнкөріс деңгейі;
      бесеу болған кезде - отбасының барлық еңбекке жарамсыз мүшелеріне 1,55 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде тағайындалады.
      Отбасының еңбекке жарамсыз алты және одан да көп мүшелері болған кезде әрбір мүшесіне арналған жәрдемақының мөлшері 1,61 ең төмен күнкөріс деңгейінің бірдей үлесі ретінде есептеледі.
      3. Ата-аналарының екеуінен де айырылған жағдайда балаларға (тұлдыр жетімдерге) айлық жәрдемақы әрбір балаға 0,90 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде, отбасының еңбекке жарамсыз өзге мүшелеріне - 0,41 ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінде, бірақ отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 1,96 ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын мөлшерде тағайындалады.";

      4-тармақта:
      "бір айлық есептік көрсеткішке" деген сөздер "0,25 ең төмен күнкөріс деңгейіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "15 айлық есептік көрсеткіштен" деген сөздер "1,96 ең төмен күнкөріс деңгейінен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 17-баптағы ", не зейнетақы төлемін зейнетақының ең төмен мөлшерінен аз мөлшерде алған жағдайда" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 18-бапта:
      1-тармақта "3 айлық есептік көрсеткіш" деген сөздер "0,50 ең төмен күнкөріс деңгейі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ алып тасталсын.

      2. "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 8, 238-құжат; N 23, 925-құжат; 2000 ж., N 23, 411-құжат; 2001 ж., N 2, 14-құжат; 2002 ж., N 6, 71-құжат; 2004 ж., N 24, 157-құжат):

      7-бапта:
      екінші бөліктегі "жылға" деген сөз "қаржы жылына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) тармақшаның үшінші бөлігіндегі "1,9" деген цифрлар "3,9" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      3. "Жерасты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 19, 647-құжат; 2002 ж., N 10,
105-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

      6-баптың 1-тармағындағы "сегіз" деген сөз "тоғыз" деген сөзбен ауыстырылсын.

      4. "Ең төмен күнкөріс деңгейі туралы" 1999 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 23, 918-құжат):

      1) 1-баптың 2-тармағындағы "еңбек және халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздер "халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 2-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ең төмен тұтыну себеті адамның өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету үшін қажетті тамақ өнімдерінің, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің заттай және құн түріндегі ең төмен жиынтығы болып табылады.";

      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын шығындардың тіркелген үлесінен тұрады.";

      3-тармақта:
      "белгілейтін" деген сөз "бекітетін" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "денсаулық сақтау жөніндегі" деген сөздер "денсаулық сақтау саласындағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 3-баптың 3) тармақшасындағы "жалақының, зейнетақының, жәрдемақылардың және өзге де" деген сөздер "айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының ең төмен мөлшерін және базалық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 4-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Кедейлік шегі ең төмен күнкөріс деңгейінің негізінде айқындалады. Ол республика бойынша, сондай-ақ өңірлер деңгейінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен тоқсан сайын есептеледі.";

      5) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының
              ең төмен мөлшерін және базалық әлеуметтік
              төлемдерді белгілеген кезде ең төмен күнкөріс
              деңгейінің шамасын қолдану

      Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасы бойынша айқындалатын және жыл сайын инфляцияны ескере отырып тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының ең төмен мөлшерін және базалық әлеуметтік төлемдерді белгілеу үшін негіз болып табылады.";

      6) 6-бапта:
      тақырыбындағы "мен кедейлік шегі" деген сөздер алып тасталсын;

      "кедейлік шегі" деген сөздерден кейін ", азық-түлік себетінің құны" деген сөздермен толықтырылсын;

      "осы шектен" деген сөздер "осы өлшемдерден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "еңбек және халықты әлеуметтік қорғау" деген сөздер "статистика" деген сөзбен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2005 года N 101

       Статья 1.  Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
 

      1. В  Закон  Республики Казахстан от 16 июня 1997 г. "О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 11, ст. 154; 1999 г., N 8, ст. 239; N 23, ст. 925; 2002 г., N 6, ст. 71; 2003 г., N 1-2, ст. 13; 2004 г., N 24, ст. 157):
 
      1) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "4. Государственные базовые социальные пособия (далее - пособия) - ежемесячные денежные выплаты, осуществляемые за счет бюджетных средств, предоставляемые гражданам при наступлении инвалидности, потере кормильца и по возрасту.";
 
      2) в статье 12:
      в пункте 1:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "инвалидам первой группы 1,36 прожиточного минимума, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (далее - прожиточного минимума);";
      
      в абзаце третьем слова "7,5 месячного расчетного показателя" заменить словами "1,06 прожиточного минимума";
 
      в абзаце четвертом слова "5 месячных расчетных показателей" заменить словами "0,74 прожиточного минимума";
 
      в абзаце пятом слова "7 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,00 прожиточного минимума";
 
      в абзаце шестом слова "10 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,36 прожиточного минимума";
 
      в абзаце седьмом слова "8 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,11 прожиточного минимума";
 
      в абзаце восьмом слова "6 месячных расчетных показателей" заменить словами "0,87 прожиточного минимума";
 
      в абзаце девятом слова "10 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,36 прожиточного минимума";
 
      в абзаце десятом слова "8 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,11 прожиточного минимума";
 
      в абзаце одиннадцатом слова "6 месячных расчетных показателей" заменить словами "0,87 прожиточного минимума";
 
      в пункте 2:
      в абзаце втором слова "12 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,61 прожиточного минимума";
 
      в абзаце третьем слова "9,5 месячного расчетного показателя" заменить словами "1,30 прожиточного минимума";
 
      в абзаце четвертом слова "7 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,00 прожиточного минимума";
 
      в пункте 3:
      в абзаце втором слова "16 месячных расчетных показателей" заменить словами "2,09 прожиточного минимума";
 
      в абзаце третьем слова "11 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,49 прожиточного минимума";
 
      в абзаце четвертом слова "7 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,00 прожиточного минимума";
 
      3) в статье 16:
      в пункте 1 слова "12 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,61 прожиточного минимума";
 
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
      "2. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи, имеющего право на получение месячного пособия по случаю потери кормильца, пособие назначается в размере 0,66 прожиточного минимума;
      при наличии двух - 1,14 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи;
      при наличии трех - 1,41 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи;
      при наличии четырех - 1,50 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи;
      при наличии пяти - 1,55 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи.
      При наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 1,61 прожиточного минимума.
      3. В случае потери обоих родителей детям (круглым сиротам) месячное пособие назначается в размере 0,90 прожиточного минимума на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи - в размере 0,41 прожиточного минимума, но не более 1,96 прожиточного минимума на всех нетрудоспособных членов семьи.";
 
      в пункте 4:
      слова "один месячный расчетный показатель" заменить словами "0,25 прожиточного минимума";
 
      слова "15 месячных расчетных показателей" заменить словами "1,96 прожиточного минимума";
 
      4) в статье 17 слова ", либо при получении пенсионных выплат в размере менее минимального размера пенсии" исключить;
 
      5) в статье 18:
      в пункте 1 слова "3 месячных расчетных показателей" заменить словами "0,50 прожиточного минимума";
 
      пункт 2 исключить.
 

      2. В  Закон  Республики Казахстан от 5 апреля 1999 г. "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 8, ст. 238; N 23, ст. 925; 2000 г., N 23, ст. 411; 2001 г., N 2, ст. 14; 2002 г., N 6, ст. 71; 2004 г., N 24, ст. 157):
 
      в статье 7:
      часть вторую перед словом "год" дополнить словом "финансовый";
 
      в подпункте 12) части третьей цифры "1,9" заменить цифрами "3,9".
 

      3. В  Закон  Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 19, ст. 647; 2002 г., N 10, ст. 105; 2004 г., N 23, ст. 142):
 
      в пункте 1 статьи 6 слово "восьми" заменить словом "девяти".
 

      4. В  Закон  Республики Казахстан от 16 ноября 1999 г. "О прожиточном минимуме" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 23, ст. 918):
 
      1) в пункте 2 статьи 1 слова "уполномоченным органом по труду и социальной защите населения" заменить словами "уполномоченным государственным органом по вопросам социальной защиты населения";
 
      2) в статье 2:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в натуральном и стоимостном выражении.";
 
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "2) фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги.";
 
      в пункте 3:
      слово "определяемым" заменить словом "утверждаемым";
 
      слова "по здравоохранению" заменить словами "в области здравоохранения";
 
      3) в подпункте 3) статьи 3 слова "минимальных размеров заработной платы, пенсии, пособий и иных" заменить словами "минимального размера месячной заработной платы, минимального размера пенсии и базовых";
 
      4) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      "2. Черта бедности определяется на основе прожиточного минимума. Она рассчитывается ежеквартально по республике, а также на уровне регионов в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан.";
 
      5) статью 5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 5. Применение величины прожиточного минимума
                 при установлении минимального размера месячной
                 заработной платы, минимального размера пенсии
                 и базовых социальных выплат

      
      Величина прожиточного минимума, определяемая в целом по Республике Казахстан и устанавливаемая ежегодно с учетом инфляции законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, является основой для установления минимального размера месячной заработной платы, минимального размера пенсии и базовых социальных выплат.";
 
      6) в статье 6:
      в заголовке слова "и черте бедности" исключить;
 
      после слов "черте бедности" дополнить словами ", стоимости продовольственной корзины";
 
      слова "этой черты" заменить словами "этих критериев";
 
      слова "труду и социальной защите населения" заменить словом "статистике".

       Cтатья 2.  Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2006 года.

       Президент
      Республики Казахстан