Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне өзара сақтандыру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 5 шілдедегі N 164 Заңы

       РҚАО-ның ескертуі: Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексiне  (Жалпы бөлiм) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар; N 15 139-құжат; N 19-20, 146-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 56-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 10, 31-құжат; N 14, 58-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 108-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Өзара сақтандыру қоғамдары - тұтыну кооперативтерi қызметiнiң ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде айқындалады.".

      2. 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық  кодексiне  (Ерекше бөлiм) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 14, 103-құжат; N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 3-4, 16-құжат; N 5, 25-құжат; N 6, 42-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 21-22, 87-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24, 25-құжаттар; N 8, 45-құжат):

      1) 803-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сақтандыру сақтандыру шарты негiзiнде жүзеге асырылады.";

      2) 814-баптың екiншi бөлiгiндегi "заңды тұлға" деген сөздерден кейiн "не Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес өзара сақтандыру қоғамы" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 845-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгiндегi "Өзара сақтандыру" деген сөздер "Өзара сақтандыруды жүзеге асырудың, өзара сақтандыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Өзара сақтандыру қоғамдары өз мүшелерiнiң мүлiктiк мүдделерiн сақтандыруды мүшелiк және сақтандыру шарттары негiзiнде жүзеге асырады.".

      3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 87-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8 45-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      173-бап мынадай мазмұндағы 1-1 және 4-1-бөлiктермен толықтырылсын:
      "1-1. Өзара сақтандыру қоғамының уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес есептiлiктi не уәкiлеттi орган сұратқан өзге де ақпаратты уақтылы табыс етпеуi, табыс етпеуi не дұрыс емес есептiлiк пен ақпаратты табыс етуi -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      "4-1. Өзара сақтандыру қоғамының мәмiлелер мен операцияларды Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiн бұза отырып жүзеге асыруы -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.".

      4. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  кодексiне  (Салық кодексiне) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат; N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45, 46-құжаттар; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      117-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "1 процентi мөлшерiнде төлейдi." деген сөздер "1 процентi;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) өзара сақтандыру бойынша - алынуға тиiс (алынған) сақтандыру сыйлықақылары сомасының 1 процентi мөлшерiнде төлейдi.".

      5. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат; N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 11, 37-құжат; N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат):

      7-баптың 2-тармағы "кредиттiк серiктестiктердiң," деген сөздерден кейiн "өзара сақтандыру қоғамдарының," деген сөздермен толықтырылсын.

      6. "Сақтандыру қызметi туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; 2005 ж., N 14, 55, 58-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 25-құжат):

      1) 3-баптың жиырма алтыншы абзацы "тиiстi лицензиясы негiзiнде" деген сөздерден кейiн "не Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес лицензиясыз" деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 4-баптың 2-тармағы "лицензиясы негiзiнде" деген сөздерден кейiн "не Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiне сәйкес лицензиясыз" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 9-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Өзара сақтандыру қоғамы қайта сақтандыру тәуекелдерiн қабылдауға құқылы емес.";

      4) 10-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 11-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Өзара сақтандыру қоғамы Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiлерiнде белгiленген жағдайларда сақтандыру қызметiн лицензиясыз жүзеге асыруға құқылы.";

      6) 14-бапта:
      бiрiншi бөлiк 1-тармақ болып белгiленсiн;
      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Өзара сақтандыру қоғамдарының, Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамалық актiсiнде белгiленген қызметiн қоспағанда, сақтандыру қызметiн лицензиясыз жүзеге асыруына тыйым салынады.";

      7) 20-бапта:
      1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өз қызметiнiң аудитiн қатарынан жетi жылдан астам бiр аудиторлық ұйымда не қатарынан бес жылдан астам аудиторлық ұйымда жұмыс iстейтiн аудиторда жүргiзуге құқылы емес.";
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) пруденциялық нормативтердi және сақтауға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi бұзуға әкеп соқтырған;";

      8) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құқықтық мәртебесi

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық ұйым болып табылады және өз қызметiн осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырады.
      Өзара сақтандыру қоғамы тұтыну кооперативiнiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметiн "Өзара сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырады.
      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құқықтық мәртебесi заңды тұлғаның әдiлет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ретiнде мемлекеттiк тiркелуiмен және сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензиясының болуымен айқындалады.
      Өзара сақтандыру жөнiндегi қызметтi уәкiлеттi орган беретiн лицензия негiзiнде жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының құқықтық мәртебесi осы Заңмен және "Өзара сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.
      Өзара сақтандыру жөнiндегi қызметтi лицензиясыз жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының құқықтық мәртебесi "Өзара сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.";

      9) 46-бапта:
      3-тармақтағы "сапасы мен өтiмдiлiгi бойынша сыныптамасы ескерiлiп есептелген" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 12-тармақпен толықтырылсын:
      "12. Қызметi лицензиялануға тиiс қоғамдардың қаржылық тұрақтылығына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтiк құқықтық актiлерiмен белгiленедi.";

      10) 47-баптың 3-тармағы "құрылымына" деген сөзден кейiн ", соның iшiнде қызметi лицензиялануға тиiс қоғамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 48-баптың 1-1-тармағының 1) және 2) тармақшаларындағы "активтердiң сапасы мен өтiмдiлiгi бойынша жiктелуiн ескере отырып, олардың құны негiзге алынып есептелген" деген сөздер алып тасталсын;

      12) 53-1-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "53-бабының 1-1-тармағына" деген сөздер "53-2-бабының 7-тармағына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Тұтыну кооперативi туралы" 2001 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 10, 138-құжат; 2006 ж., N 8, 45-құжат):

      2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Өзара сақтандыруды жүзеге асыратын тұтыну кооперативтерi қызметiнiң ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiмен айқындалады.".

      8. "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 15, 132-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N 8, 45-құжат):

      1-баптың 6-тармақшасында:
      ", сондай-ақ банк қызметi" деген сөздер ", банк қызметi, сондай-ақ лицензиялануға жатпайтын өзара сақтандыру қоғамдарының қызметi" деген сөздермен ауыстырылсын.

       2-бап.  Осы Заң, 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағын қоспағанда, ресми жарияланған күнiнен бастап он күн өткеннен кейiн қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам взаимного страхования

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 164

        Статья 1 . Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В  Гражданский  кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г., (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. З; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г, N 6, ст. 42; N 10, ст. 56; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 10, ст. 31; N 14, ст. 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45;  Закон  Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      статью 108 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      "8. Особенности деятельности потребительских кооперативов - обществ взаимного страхования определяются законодательными актами Республики Казахстан.".

      2. В  Гражданский  кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г, N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 3-4, ст. 16; N 5, ст. 25; N 6, ст. 42; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 21-22, ст. 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 4, ст. 24, 25; N 8, ст. 45):
      1) пункт 2 статьи 803 изложить в следующей редакции:
      "2. Страхование осуществляется на основе договора страхования.";
      2) часть вторую статьи 814 дополнить словами "либо общество взаимного страхования в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании";
      3) в статье 845:
      часть вторую пункта 2 после слова "Особенности" дополнить словами "осуществления взаимного страхования,";
      в пункте 3:
      слово "непосредственно" исключить;
      слова ", если учредительными документами общества не предусмотрено заключение в этих случаях" заменить союзом "и".

      3. В  Кодекс  Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. З; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142, N 21-22, ст. 160, N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31; N 8, ст. 45;  Закон  Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      статью 173 дополнить частями 1-1 и 4-1 следующего содержания:
      "1-1. Несвоевременное предоставление, непредоставление либо предоставление обществом взаимного страхования уполномоченному органу недостоверной отчетности либо иной запрашиваемой уполномоченным органом информации в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании -
      влекут штраф в размере от двадцати до пятидесяти месячных расчетных показателей.";
      "4-1. Осуществление обществом взаимного страхования сделок и операций в нарушение законодательного акта Республики Казахстан о взаимном страховании -
      влечет штраф в размере от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей.".

      4. В  Кодекс  Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 11-12, ст. 168; 2002 г., N 6, ст. 73, 75; N 19-20, ст. 171; 2003 г., N 1-2, ст. 6; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 15, ст. 133, 139; N 21-22, ст. 160; N 24, ст.178; 2004 г., N 5, ст. 30; N 14, ст. 82; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 4, 5; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24; N 8, ст. 45, 46;  Закон  Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      пункт 1 статьи 117 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) по взаимному страхованию - 1 процент от суммы подлежащих получению (полученных) страховых премий.".

      5. В  Закон  Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88; N 14, ст. 93; N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23,ст. 416; N 24, ст. 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст.1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст. 50, 51; N 11, ст.69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27; N 10, ст. 54; N 14, ст. 82; N 15, ст. 86; N 16, ст. 91; N 17, ст. 98; 2005 г., N 7-8, ст. 23; N 11, ст. 37; N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 8, ст. 45):
      пункт 2 статьи 7 после слова "товариществами" дополнить словами ", обществами взаимного страхования".

      6. В  Закон  Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. "О страховой деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., N 22, ст. 406; 2003 г, N 11, ст. 56; N 12, ст. 85; N 15, ст. 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; 2005 г., N 14, ст. 55, 58; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 4, ст. 25):
      1) абзац двадцать шестой статьи 3 дополнить словами "либо без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании";
      2) пункт 2 статьи 4 дополнить словами "либо без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании";
      3) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      "8. Общество взаимного страхования не вправе принимать риски на перестрахование.";
      4) подпункт 7) статьи 10 исключить;
      5) пункт 1 статьи 11-1 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Общество взаимного страхования вправе осуществлять страховую деятельность без лицензии в случаях, установленных законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании.";
      6) в статье 14:
      часть первую обозначить пунктом 1;
      дополнить пунктом 2 следующего содержания:
      "2. Запрещается осуществление страховой деятельности без лицензии, за исключением деятельности обществ взаимного страхования, установленной законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании.";
      7) в статье 20:
      пункт 1-1 изложить в следующей редакции:
      "1-1. Страховая (перестраховочная) организация не вправе производить аудит своей деятельности более семи лет подряд в одной аудиторской организации либо более пяти лет подряд у аудитора, работающего в аудиторской организации.";
      подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "2) повлекли нарушение пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;";
      8) статью 22 изложить в следующей редакции:
      "Статья 22. Правовой статус страховой (перестраховочной)
      организации
      1. Страховая (перестраховочная) организация является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      Общество взаимного страхования является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме потребительского кооператива, и осуществляет свою деятельность в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "О взаимном страховании", настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      2. Правовой статус страховой (перестраховочной) организации определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве страховой (перестраховочной) организации в органах юстиции и наличием лицензии на право осуществления страховой деятельности.
      Правовой статус страховых организаций, осуществляющих деятельность по взаимному страхованию на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом, определяется настоящим  Законом  и Законом Республики Казахстан "О взаимном страховании".
      Правовой статус страховых организаций, осуществляющих деятельность по взаимному страхованию без лицензии, определяется Законом Республики Казахстан "О взаимном страховании".";
      9) в статье 46:
      в пункте 3 слова ", рассчитанных с учетом их классификации по качеству и ликвидности," исключить;
      дополнить пунктом 12 следующего содержания:
      "12. Требования к финансовой устойчивости обществ, деятельность которых подлежит лицензированию, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.";
      3) пункт 3 статьи 47 после слова "структуре" дополнить словами ", в том числе для обществ, деятельность которых подлежит лицензированию,";
      11) в подпунктах 1) и 2) пункта 1-1 статьи 48 слова ", рассчитанной исходя из стоимости активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности" исключить;
      12) в подпункте 3) пункта 1 статьи 53-1 слова "1-1 статьи 53" заменить словами "7 статьи 53-2".

      7. В  Закон  Республики Казахстан от 8 мая 2001 г. "О потребительском кооперативе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 10, ст. 138; 2006 г., N 8, ст. 45):
      статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Особенности деятельности потребительских кооперативов, осуществляющих взаимное страхование, определяются законодательными актами Республики Казахстан.".

      8. В  Закон  Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 15, ст. 132; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 16, ст. 91; 2005 г., N 14, ст. 55; N 23, ст. 104; 2006 г., N 3, ст. 22; N 45 ст. 24; N 8, ст. 45):
      в подпункте 6) статьи 1:
      слова "а также" исключить;
      дополнить словами ", а также деятельность обществ взаимного страхования, не подлежащих лицензированию".

       Статья 2 . Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти дней со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2007 года.

      Президент
      Республики Казахстан