Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік-жекешелік әріптестік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 380-V ҚРЗ

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 16-17, 642-құжат; № 23, 929-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 10, 244-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 7-құжат; № 4, 25-құжат; № 11, 56-құжат; № 14, 103-құжат; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 3-4, 16-құжат; № 5, 25-құжат; № 6, 42-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 3, 21-құжат; № 4, 28-құжат; № 5-6, 37-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; № 9-10, 48-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 3-4, 12-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50, 53-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 13, 14, 15-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 85-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 11, 61, 69-құжаттар; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 7, 34-құжат; № 8, 42, 45-құжаттар; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат):
      1) 541-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты негізінде мүліктік жалдауға тапсыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы және концессиялар туралы заңнамалық актілерінде белгіленеді.»;
      2) 883-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттiк мүлiктi сенiмгерлiк басқару ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мүлiк, мемлекеттік-жекешелік әріптестік, концессиялар туралы заңнамалық актiлерiнде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде белгiленедi.».
      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 49, 50-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 114-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11-құжаттар; № 3, 27-құжат; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 64-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат):
      1) 36-бапта:
      1-тармақтың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының қолданылу мерзіміне;»;
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Уақытша өтеусiз жер пайдалану мерзiмi, жер учаскелерiн қызметтiк жер телiмдерi түрiнде және тозған әрi бүлiнген жердi қалпына келтiру үшiн беру жағдайларын қоспағанда, сондай-ақ жер учаскелерін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру үшін беру жағдайларында бес жылдан аспауға тиiс.»;
      2) 48-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру үшін жекеше әріптестерге не концессиялық жобаларды іске асыру үшін концессионерлерге;»;
      3) 114-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржолдар мен теміржол көлігі объектілеріне бөліп берілген жер жатады.».
      3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат):
      1) мазмұнында:
      8-бөлімнің, 30-тараудың және 151-баптың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-бөлім. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар
      30-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жоспарлау
      151-бап. Бюджеттiк инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар туралы жалпы ережелер»;
      мынадай мазмұндағы 154-1, 154-2, 154-3 және 154-4-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:
      «154-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау
      154-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын әзірлеу
      154-3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу
      154-4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау»;
      156-баптың және 31-тараудың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «156-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау үшін негіздер»;
      «31-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жүзеге асыру»;
      мынадай мазмұндағы 158-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «158-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру»;
      9-бөлімнің, 32-тараудың, 160, 161 және 162-баптардың, 33-тараудың, 163, 164, 165 және 230-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-бөлім. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер
      32-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер
      160-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер туралы жалпы ережелер
      161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді есепке алу және олардың мониторингі
      162-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы және орындауы
      33-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері
      163-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы
      164-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауын шектеу
      165-бап. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді орындауы»;
      «230-бап. Мемлекет кепілгерліктерін беру немесе олардың көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іріктеу»;
      2) 3-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 53-1) және 53-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «53-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер – жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша мемлекеттік әріптес қабылдаған және орындамаған қаржылық міндеттемелердің белгілі бір күніне мемлекеттік бюджеттен бөлінетін сомасы бойынша мемлекеттік әріптестің құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы;
      53-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және «Мемлекеттік жекешелік-әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипатқа ие, мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру жөніндегі реттілікпен болатын іс-шаралар жиынтығы;»;
      57-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «57-1) мемлекеттік инвестициялық жоба – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған іс-шаралар кешені;»;
      3) 39-баптың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді орындау;»;
      4) 53-бапта:
      1-тармақтың 12) тармақшасының жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындау.»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiн орындауға, халықаралық ынтымақтастыққа, қолданбалы ғылыми зерттеулерге, талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерге және нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етуге;»;
      5) 54-бапта:
      1-тармақтың 12) тармақшасының алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындау.»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға;»;
      6) 55-бапта:
      1-тармақтың 12) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындау.»;
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға;»;
      7) 56-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы баптың 1-тармағында көрсетiлген бағыттар бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаларға, жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiн орындауға;»;
      8) 67-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Тұрақты сипаттағы шығыстар, күрделi шығыстар, сондай-ақ басталған (жалғасатын) бюджеттiк инвестициялық жобаларға және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi орындауға арналған шығыстар базалық шығыстар болып табылады.»;
      9) 71-баптың 3-тармағының он бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитi;»;
      10) 79-баптың 2-тармағының екінші және үшінші бөліктерінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi республикалық бюджеттен қаржыландыруды талап ететiн, іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесi;»;
      «3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi жергілікті бюджеттен қаржыландыруды талап ететiн, іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесi;»;
      11) 110-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi орындауға бағытталған бюджет қаражатының шығыстары бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайды.»;
      12) 8-бөлімнің және 30-тараудың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

«8-бөлім. Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар

30-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жоспарлау»;

      13) 151-бапта:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      «151-бап. Бюджеттiк инвестициялар және
                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның
                ішінде концессиялық жобалар туралы жалпы
                ережелер»;

      1-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы және екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар.
      Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау мемлекеттік, салалық бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына экономикалық қорытынды негізінде жүзеге асырылады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар республикалық және жергiлiктi болып бөлiнедi.»;
      3-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) бюджеттiк инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жүзеге асыру нәтижесiнде алынған мүлiкке туындайтын меншiк (республикалық немесе коммуналдық) құқығына қарай республикалық немесе жергiлiктi ретiндегi меншiк түрi бойынша өлшемшарт;
      2) пайда алушылар бойынша, егер экономикалық пайда алушылар екi және одан да көп облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектiлерi болып табылса – республикалық, егер экономикалық пайда алушылар бiр облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектiлерi болып табылса – жергiлiктi ретіндегі өлшемшарт республикалық және жергiлiктi бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды айқындау өлшемшарттары болып табылады.»;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Бюджеттiк инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды республикалық ретiнде айқындау үшiн олардың осы баптың 3-тармағында көрсетiлген өлшемшарттардың бiрiне сәйкес келуі жеткiлiктi болады.
      5. Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) деп сыныптау осы баптың 3-тармағында көзделген өлшемшарттардың негiзiнде жүзеге асырылады.»;
      9-тармақтың 1) тармақшасы «инвестицияларды немесе» деген сөздерден кейін «мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде» деген сөздермен толықтырылсын;
      11-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді орындау.»;
      14) 154-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асырудың орындылығы туралы мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына экономикалық қорытынды немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына экономикалық қорытынды негізінде қаржылық-экономикалық негіздемелер енгізеді.»;
      15) мынадай мазмұндағы 154-1, 154-2, 154-3 және 154-4-баптармен толықтырылсын:

      «154-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын
                   жоспарлау

       1. Мемлекеттік бюджеттен шығыстар көзделетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын бюджеттік бағдарлама әкімшісі әзірлейді және осы Кодекстің 152-бабында көзделген инвестициялық ұсыныс кезеңінен өткізбей, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға енгізеді.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасы салалық сараптамаға жатады.
      3. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына экономикалық қорытынды дайындайды.
      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы тұжырымдамасының орындылығы туралы экономикалық қорытынды негізінде үш кезеңде жүзеге асырылады:
      1) бюджетті әзірлеу сатысында мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және сараптама жасау;
      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу;
      3) шартқа қол қою.
      5. Тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға бағытталған, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуына арналған шығыстар бюджет нақтыланғанға немесе түзетілгенге дейін «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, қаржылық-экономикалық негіздемені ұсыну туралы кейінге қалдыру шартымен бюджет жобасына енгізіледі.

      154-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының
                  тұжырымдамасын әзірлеу

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын әзірлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдауға Қазақстан Республикасының Үкiметі немесе жергiлiктi атқарушы органдар қажет болған жағдайда айқындаған заңды тұлғалар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары тұжырымдамасының негiздiлiгi үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      2. Тиiстi саланың уәкiлеттi мемлекеттiк органдары немесе жергiлiктi атқарушы органдар қажет болған жағдайда республикалық және жергiлiктi маңызы бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына талдау жүргiзу және оны пысықтау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тұлғаларды тартады.
      3. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына қорытынды дайындайды.
      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға тартылған жағдайда, оның сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасына қорытынды дайындайды.
      4. Бюджет комиссиялары мақұлдаған, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тұжырымдамаларында қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган конкурстық құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажеттi сараптамалар жүргiзу мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесiн қалыптастырады.

      154-3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының
                  конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе
                  түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар
                  жүргізу

      1. Бюджет комиссиялары мақұлдаған, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тұжырымдамаларында қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша конкурстық құжаттамаларды әзiрлеу немесе түзету жүзеге асырылады.
      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге бөлiнген қаражаттың игерiлу кезеңi бiр жылдан асатын, бiрақ тиiстi бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзiмнен аспайтын мерзiмдi құрауы мүмкiн.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеудi немесе түзетудi қаржыландыру мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.
      Жергiлiктi мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамаларын әзiрлеуге немесе түзетуге жергiлiктi атқарушы орган немесе Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.
      3. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына сараптамаға жiбередi.
      Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаттамасын жергiлiктi атқарушы орган айқындайтын заңды тұлға тартылған жағдайда, оған сараптамаға жiбередi.
      4. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес тиiстi сараптамалар негiзiнде конкурстық құжаттама бойынша қорытындылар қалыптастырады. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган оларды Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.
      5. Мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес тиiстi сараптамалар мен келiсулер негiзiнде конкурстық құжаттама бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды тиiстi бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.
      6. Конкурстық құжаттамаға тиiстi бюджет комиссиясының қарауынсыз мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттiк мiндеттемелердi енгізуге жол берiлмейдi.
      7. Қолда бар жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзiрлеу немесе түзету шеңберінде не жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасында қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының маркетингтiк және қаржылық-экономикалық өлшемдерiн ескере отырып жүзеге асырады.
      8. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажеттi сараптамалар жүргiзуге қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      154-4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын
                  консультациялық қолдау

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылады.
      2. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уәкiлеттi орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдау жөнiнде қызметтер көрсетуге арналған қорытындыны тиiстi бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.
      3. Бюджет комиссиялары мақұлдаған әрбiр мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердi қаржыландыру көлемдерi бойынша мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган консультациялық қолдау жөнiндегi көрсетілетін қызметтердiң тiзбесiн қалыптастырады, ол мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органның тиiстi бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдауға, қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.
      Жергiлiктi мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық қолдауға, қажет болған жағдайда, жергiлiктi атқарушы орган немесе Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлғалар тартылады.»;
      16) 155-2-баптың 7-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қолда бар жобалау-сметалық құжаттаманы концессия объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзiрлеу немесе түзету шеңберінде немесе концессионер конкурстық құжаттама шарттарына сәйкес концессиялық жобаның маркетингтiк және қаржылық-экономикалық өлшемдерiн ескере отырып жүзеге асырады.»;
      17) 156-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «156-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары
                 бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                 мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді
                 қабылдау үшін негіздер

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарына қол қою арқылы жүзеге асырылады.
      Мыналар:
      1) келіссөздер хаттамасы (ол болған кезде);
      2) бюджет комиссиясының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы ұсынысы болуы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау үшін негіз болып табылады.
      2. Мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді қабылдау концессия шарттарына қол қою арқылы жүзеге асырылады.
      Мыналар:
      1) келіссөздер хаттамасы (ол болған кезде);
      2) Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасына сәйкес құрылған концессия жөніндегі комиссияның конкурс жеңімпазын айқындау туралы ұсыныстары;
      3) бюджет комиссиясының мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдау туралы ұсыныстары мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдау үшiн негiз болып табылады.»;
      18) 31-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«31-тарау. Бюджеттік инвестицияларды және мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды жүзеге асыру»;

       19) мынадай мазмұндағы 158-1-баппен толықтырылсын:

      «158-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын
                  іске асыру

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде іске асырылады.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін шарттық қатынастарды орындау кезеңінде тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органы жүзеге асырады.
      3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалауды жүргiзу кезiнде мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығын тартады.
      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу мониторингін және оны бағалауды жүргiзу тәртiбiн мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.»;
      20) 9-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«9-бөлім. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша
мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер

32-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша
мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелер

      160-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша
                мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде
                мемлекеттік концессиялық мiндеттемелер туралы
                жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер:
      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi;
      2) жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi болып бөлiнедi.
      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiн орындау республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      4. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерін, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiн орындау жергiлiктi бюджеттер қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар бiр-бiрiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      6. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерi жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шарттары бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер толық төленген кезде орындалды деп есептеледi.
      Мемлекеттік әріптес не концедент жекеше әріптес не концессионер мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шартын тиiсiнше орындамаған жағдайда, жекеше әріптестің не концессионердiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік не концессия шартында қамтылған, қабылданған мiндеттемелердi орындауын бағалау өлшемшарттары негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердің көлемiн азайтуды жүргiзедi.
      7. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын беру тәртiбiн мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.
      8. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің және жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимиттерiн айқындау әдiстемесiн мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекiтедi.

      161-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша
                мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi есепке
                алу және олардың мониторингi

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда ол белгiлеген тәртiппен тiркеуге және есепке алуға жатады.
      2. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң мониторингiн жүзеге асырады.
      3. Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң мониторингiн жүзеге асырады.
      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердiң мониторингi мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.

      162-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары
                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi
                қабылдауы және орындауы

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді қабылдауы:
      1) іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тiзбесiн қалыптастыру;
      2) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимиттерiн белгiлеу;
      3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негiзiнде жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жеке мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде жүзеге асырады.
      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы республикалық бюджет туралы заңда белгiленген лимитпен шектеледi.
      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi орындауын мемлекеттік әріптес не концедент республикалық бюджетте көзделген бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырады.

33-тарау. Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік
әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелері, оның
ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелері

      163-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың
                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары
                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi
                қабылдауы

      1. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы:
      1) іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін қалыптастыру;
      2) жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимиттерiн белгiлеу;
      3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты негiзiнде жүзеге асырылады.
      2. Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауын бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi орган тиісінше әрбiр жеке мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы, оның ішінде концессиялық жоба бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының шешiмi негiзiнде жүзеге асырады.

      164-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың
                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары
                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерді
                қабылдауын шектеу

      1. Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi қабылдауы тиiстi жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң белгiленген лимитiмен шектеледi.
      2. Жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелерiнiң лимитiн бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган үш жылдық кезеңге белгiлейдi.

      165-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың
                мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары
                бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде
                мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi
                орындауы

      Жергiлiктi атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелердi орындауын мемлекеттік әріптес не концедент жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жүзеге асырады.»;
      21) 217-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды іріктеуді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.»;
      22) 226-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілгерлік шартына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде тартылған қарыз бойынша қарыз беруші алдындағы қарыз алушының борышын толық немесе ішінара өтеу міндеттемесі мемлекет кепілгерлігі болып табылады.»;
      23) 227-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражаты мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiлерiн құруға ғана пайдаланылады.»;
      24) 228-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Кодекстiң 233-бабына сәйкес қарыз алушының мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiсiн мемлекетке беруiнiң мiндеттiлiгi;»;
      25) 229-бапта:
      5) тармақша «болуы» деген сөзден кейін «не жекеше әріптесті айқындау туралы хаттаманың болуы» деген сөздермен толықтырылсын;
      7) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектісінің құнына қатысты кемінде жиырма пайызды құрайтын меншікті капиталының болуы;»;
      «9) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін, тиісті кезеңге мемлекет кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың тізбесіне енгізілген жобалардың іске асырылуын жүзеге асыру.»;
      26) 230-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «230-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру немесе олардың
                 көлемiн ұлғайту үшiн мемлекеттік-жекешелік
                 әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық
                 жобаларды iрiктеу

      Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру немесе олардың көлемiн ұлғайту үшiн мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды iрiктеудi бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртiппен мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.».
      4. «Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 49-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2002 ж., № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 24, 178-құжат; 2004 ж., № 5, 30-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24, 25-құжаттар; № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; 2011 ж., № 1, 9-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 23, 143-құжат):
      13-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында жауапкершілігі шектеулі серіктестікті құру «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ережелер ескеріле отырып жүзеге асырылады.».
      5. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 64-құжат; № 14, 87-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат):
      1) 13-баптың 1-тармағының 4-5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-5) табиғи монополиялар саласына жатқызылатын тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі бөлігінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын, концессиялық ұсынысты, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының жобаларын, оның ішінде оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келіседі;»;
      2) 15-1-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1. Өз қызметiн мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiнiң реттеліп көрсетілетін қызметтерiне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастырудың және бекітудің уәкілетті орган айқындайтын тәртібі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында, оның ішінде концессия шартында көзделеді.».
      6. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж.,№ 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-баптың 1-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1) автомобиль жолдарын басқарушылар – автомобиль жолдарының меншік иелері болып табылатын немесе мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде шарттардың, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының, мүлікті сенімгерлік басқару, жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық немесе аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін өтеусіз пайдалану шарттарының негізінде шаруашылық жүргізу немесе оралымды басқару құқығында автомобиль жолдарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;»;
      2) 4-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары немесе олардың учаскелері Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін, оның ішінде концессияға берілуі мүмкін.»;
      3) 5-бапта:
      1-тармақтың бірінші сөйлеміндегі «концессиялар туралы» деген сөздер «мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөліктегі «концессия шарттарының» деген сөздер «мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «, концессионерге» деген сөз «немесе автомобиль жолдарын өзге басқарушыларға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ақылы автомобиль жолымен (жол учаскесімен) жүріп өту Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен автомобиль жолын (жол учаскесін) пайдаланушының Ұлттық оператормен немесе автомобиль жолдарын өзге басқарушылармен жасасқан шарты негізінде жүзеге асырылады. Ақылы автомобиль жолына (жол учаскесіне) кіру пунктін кесіп өткен кез шартты жасасу кезі болып табылады. Ұлттық оператор немесе автомобиль жолдарын өзге басқарушылар мен ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) пайдаланушылар арасындағы ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) пайдалануға арналған шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жария болып табылады.»;
      5-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы «концессия шарты» деген сөздер «мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты» деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) салу үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаған кез келген қаржыландыру көздері пайдаланылады.»;
      4) 5-2-бабының тақырыбы және 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      «5-2-бап. Ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін)
                пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша
                жеңілдіктер»;

      «2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты негізінде салынған (реконструкцияланған) және пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдарын (жол учаскелерін) пайдаланғаны үшін төлемақыдан осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген автокөлік құралдары босатылмайды.»;
      5) 7-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының жол сервисі объектілерін салу, күтіп-ұстау және дамыту үшін жер пайдаланушыларға автомобиль жолының санатына қарай белгіленген нормалар негізінде жолға бөлінген белдеу үшін жер және жобалау құжаттамасына сәйкес жол бойындағы белдеу учаскелері беріледі. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін, оның ішінде концессияға немесе Ұлттық операторға сенімгерлік басқаруға берілген автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін қоса алғанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының қажеттеріне арналған жер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жол органына – жерді тұрақты пайдалануға, автомобиль жолдарын салуды, реконструкциялау мен жөндеуді жүзеге асыратын қызмет көрсетушілерге жерді уақытша пайдалануға бөлінеді.»;
      6) 9-баптың 1 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеудің жері жол органдарының немесе өзге тұлғалардың иелігінде және пайдалануында болады және автомобиль жолдарын дамытуға, абаттандыруға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ғана арналады.»;
      «3. Жол органы, Ұлттық оператор немесе автомобиль жолдарын өзге басқарушылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдаланбайтын, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлiнген белдеудiң жер учаскелерiн:
      1) жалпыға ортақ пайдаланылатын халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына бөлiнген белдеуде – автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган;
      2) жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық немесе аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына бөлiнген белдеуде – облыстың немесе ауданның жергілікті атқарушы органы жолдың көлiктiк-пайдаланылу сапасының төмендеуiне жол бермеуі, көлiк құралдары жүрiсiнiң қауiпсiздiгi мен қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтауы шартымен сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру үшiн жеке және заңды тұлғаларға шарт бойынша уақытша қысқа мерзiмдi жер пайдалануға беруi мүмкiн.»;
      7) 12-баптың 2-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) автомобиль жолдарының (көпiр өткелдерiнiң) учаскелерін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беру жөнiндегі ұсыныстарды, оларды пайдалану тәртібі мен шарттарын, олармен жүрiп өту үшiн мөлшерлемелердің мөлшерiн әзiрлеу;»;
      8) 13-баптың 2-тармағының 2) және 2-1) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жалпыға ортақ пайдаланылатын аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, елдi мекендердiң көшелерiн салу, реконструкциялау, жөндеу және күтiп ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
      2-1) автомобиль жолдарының (көпір өткелдерінің) учаскелерін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беру жөніндегі ұсыныстарды, оларды пайдалану тәртібі мен шарттарын, олармен жүріп өту үшін мөлшерлемелердің мөлшерін әзірлеу;»;
      9) 17-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын не концессия шарттарын орындауға байланысты шығындарды өтеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      10) 20-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) төлеу тәсілдері және (немесе) көлік құралының техникалық сипаттамалары бойынша сараланған, белгіленген ақпараттық таблоға сәйкес көлік құралдарының тиісті жол жүру белдеуімен жүріп өтуін жүзеге асыруға, төлемақы алу пункті арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Ұлттық оператор немесе автомобиль жолдарын өзге басқарушылар белгілеген жылдамдық режимін және жүріп өту қашықтығын сақтауға міндетті.».
      7. «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87-құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-бапта:
      26)27) және 28) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 43-1), 43-2) және 43-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «43-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша темiржолдар – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық темiржол желiсiне енгізілмеген темiржолдар;
      43-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша темiржол көлiгi объектiлерi – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық темiржол желiсiне енгізілмеген объектiлер;
      43-3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша темiржол көлiгi объектiлерi бар темiржолдардың көрсетілетін қызметтерi – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын, темiржол көлiгi объектiлерi бар темiржолдарды пайдалануға беру және олар бойынша жылжымалы құрамды өткiзудi ұйымдастыру жөнiндегi көрсетілетін қызметтер;»;
      2) 5-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Магистральдық темiржол желiсiне жатпайтын темiржолдар жеке пайдалану объектiлерi бола алады және жеке меншiкте, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде жеке меншікте бола алады.
      3. Жекеше әріптеске мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессионерге концессия шарттары бойынша теміржолдарға және теміржол көлігі объектілеріне мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының қолданылу мерзіміне иелену мен пайдалану құқығы беріледі.
      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржолдар және теміржол көлігі объектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін магистральдық теміржол желісінің құрамына енгізілмейді.»;
      3) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ұлттық инфрақұрылым операторының көрсетілетiн қызметтері мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар теміржолдардың көрсетілетін қызметтерінің бағалары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленедi.»;
      4) 16-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Ұлттық инфрақұрылым операторы жекеше әріптеспен не концессионермен мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын, оның ішінде концессия шартын іске асыру үшін тараптардың өзара қатынастарын регламенттейтін шарт жасасуға міндетті.»;
      5) 18-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржолдарға және теміржол көлігі объектілеріне бөлінген жерлер жатады.»;
      6) 49-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жүк жөнелтушілердің, жүк алушылардың, тармақ иеленушілердің, вагондар (контейнерлер) иеленушілердің кінәсінен орын алған магистральдық, станциялық жолдарда, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржолдарда тасымалдаудың технологиялық процесінің бұзылуына әкеп соққан вагондардың бос тұрғаны (контейнерлердің кідіртілгені) үшін олар көрсетілген жолдардың иеленушісіне соларда тұрған уақыты үшін төлеген төлемдерін тасымалдаушыға өтеуге міндетті.»;
      7) 57-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кiрме жолдардың магистральдық және станциялық жолдарға жалғасуы Ұлттық инфрақұрылым операторының немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезінде жекеше әріптестің не концессиялық жобаны іске асыру кезінде концессионердің келісімімен жүзеге асырылады.
      Ұлттық инфрақұрылым операторы немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезінде жекеше әріптес не концессиялық жобаны іске асыру кезінде концессионер кiрме жолдарды магистральдық және станциялық жолдарға жалғастырудан бас тартқан жағдайда, табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган шағымдарды қарауды жүзеге асырады.».
      8. «Инвестициялар туралы» 2003 жылғы 8 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 4-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 4, 28-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 6, 46-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      1) 1-баптың 3)6) және 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) инвестициялар – лизинг шарты жасалған кезден бастап қаржы лизингi заттарын, сондай-ақ оларға құқықтарды қоса алғанда, заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе кәсiпкерлiк қызмет үшiн, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тiркелген активтердi ұлғайтуға инвестор салатын мүлiктiң барлық түрлерi (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа);»;
      «6) инвестициялық жоба – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндiрiстер құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға инвестициялар көздейтiн iс-шаралар кешенi;»;
      «8) инвестициялық қызмет – жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу жөнiндегi не кәсiпкерлiк қызмет үшiн, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тiркелген активтердi түзу немесе ұлғайту жөніндегі қызметi;»;
      2) 15-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінен тыс жүзеге асырылса;».
      9. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 10, 55-құжат; № 21-22, 160-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 4, 28, 33-құжаттар; № 9, 67-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 13-14, 56-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 2, 21-құжат; № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжаттар; № 4, 30-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 63-құжат; № 16, 90-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42, 45-құжаттар):
      5-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында қоғам құру «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ережелер ескеріле отырып жүзеге асырылады.».
      10. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 125-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):
      1) 1-баптың 38) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «38) инфрақұрылымдық облигация – эмитент мiндеттемелерiнiң орындалуы мемлекет пен эмитент арасында жасалған инфрақұрылымдық жобаны iске асыру жөнiндегi мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген, мемлекетке берiлетiн объект құнына сәйкес сомадағы облигация;»;
      2) 18-1-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Инфрақұрылымдық облигациялардың айналысы мерзiмi iшiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының талаптарын облигациялар ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерiн кемсiтуге әкеп соқтыратындай етiп өзгертуге жол берiлмейдi не инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың барлығының немесе олардың өкілдерінің келісімімен жол беріледі.».
      11. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 21-құжат; № 12, 85-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат):
      9-баптың 23 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Электр станцияларын, электр беру желілері мен кіші станцияларды жобалау және салу, сондай-ақ оларды пайдалану мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.
      3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде салынған, кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілері, кіші станциялар мен тарату құрылғылары олар жұмыс істеп тұрған кезеңде тиісінше жекеше әріптестің не концессионердің уақытша иеленуінде және пайдалануында болады және олар құрылған кезден бастап республикалық меншікке беріледі.
      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде салынған, кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілерін, кіші станцияларды, тарату құрылғыларын орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, сондай-ақ пайдалануды жүйелік оператор шарттар негізінде жүзеге асырады.».
      12. «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 4, 23-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат):
      6-8-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «6-8-бап. Мемлекетке талап ету құқықтарын берудің
               ерекшеліктері

      1. Мемлекет «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» және «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және шарттарда тапсырыс беруші ретінде жобалық қаржыландыруға қатысады.
      2. Базалық шарт бойынша орындаушыны таңдау Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.
      3. Базалық шарт бойынша орындаушы мемлекетті өзінің кредиторларға немесе арнайы қаржы компаниясына талап ету құқықтарын беруді жүргізгені туралы күнтізбелік он күн ішінде жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.».
      13. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 20, 151-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 15-құжаттар; 2013 ж., № 15, 76, 82-құжаттар; № 20, 113-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат):
      1) 1-бапта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) концессионер – концессия шартын жасасқан, оның ішінде өз қызметін бірлескен қызмет (жай серіктестік) туралы шарт негізінде жүзеге асыратын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға және (немесе) мемлекеттік мекемелерді және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама түрде тиесілі (концессиялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі ұйымдардан басқа) болатын квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, заңды тұлға;»;
      19) тармақша алып тасталсын;
      2) 2-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасы Конституцияға негізделеді және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен, «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңынан, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.»;
      3) 1-1-тарау алып тасталсын;
      4) 14-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) концессиялық жобаның іске асырылу барысында өндірілетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігі;»;
      5) 15-2-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қолда бар жобалау-сметалық құжаттаманы концессия объектісінің нақты алаңына байланыстыруды конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзiрлеу немесе түзету шеңберінде немесе концессионер конкурстық құжаттама шарттарына сәйкес концессиялық жобаның маркетингтiк және қаржылық-экономикалық өлшемдерiн ескере отырып жүзеге асырады.»;
      6) 18-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Әлеуетті концессионер бiлiктiлiк талаптары жөнінде анық емес ақпарат ұсынған жағдайда, ол осындай факт анықталған кезден бастап үш жыл бойы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің барлық түрлері бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға жiберiлмейдi.»;
      7) 19-баптың 6-тармағы алып тасталсын;
      8) 20-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер бiр конкурстық өтiнiм ғана ұсынылған жағдайда, бұл өтiнiмдi комиссия осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес қарайды.»;
      3 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Комиссия концессиялық өтінімі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгiлейтiн өлшемшарттар негiзiнде үздiк деп танылған конкурсқа қатысушымен концессиялық жобаны және концессиялық шарт талаптарын нақтылау бойынша келiссөздер жүргiзедi.»;
      «5. Егер концессиялық өтінімі үздiк деп танылған конкурсқа қатысушы комиссияның ескертпелерi мен ұсыныстарына сәйкес концессиялық өтінімді және концессия шартының талаптарын талқылаудан және нақтылаудан бас тартқан жағдайда не оның ұсыныстары конкурс талаптары тұрғысынан пайдалануға келмейтiн болса, онда комиссия бұл концессиялық өтінімді қарамайды және үздiк концессиялық өтінімді жаңадан таңдайды.».
      14. «Бәсекелестік туралы» 2008 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 125-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 9, 46-құжат):
      10-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақта белгiленген тыйымдар мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия, кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) шарттары болып табылатын сатылы келiсiмдерге не нарық субъектiлерiнiң тауар нарығындағы жиынтық үлесi жиырма пайыздан аспаса, қолданылмайды.».
      15. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 5, 42-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 16-құжаттар; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 41-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 95-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 15, 82-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат):
      1) 72-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Стратегиялық объектілерді және жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік мүлікті немесе мемлекетке ғана тиесілі болуы мүмкін мүлікті пайдалануға беруге мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты, мүлікті сенімгерлік басқару шарты және Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген өзге де шарттар бойынша жол беріледі.»;
      2) 79-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «79-бап. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік
               әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты
               бойынша беру

      Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша беру «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» және «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      3) 198-баптың 7-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) мемлекеттік мүлік құрамына кіретін, оның ішінде сенімгерлік басқарудағы, жалдаудағы, концессиядағы не мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілген мүліктің барлық түрлері болып табылады.».
      16. «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):
      мынадай мазмұндағы 29-1-баппен толықтырылсын:

      «29-1-бап. Арнайы экономикалық аймақтардағы
                 мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      Арнайы экономикалық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.».
      17. «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 4-5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат):
      96-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiсiнiң құрамына кiретiн мүлiк;».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственно-частного партнерства

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 380-V ЗРК

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

       1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34;  № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78):
      1) пункт 6 статьи 541 изложить в следующей редакции:
      «6. Особенности сдачи в имущественный наем государственного имущества на основании договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве и о концессиях.»;
      2) пункт 4 статьи 883 изложить в следующей редакции:
      «4. Особенности доверительного управления государственным имуществом устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан о государственном имуществе, государственно-частном партнерстве, концессиях и иными законодательными актами Республики Казахстан.».

      2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57):
      1) в статье 36:
      абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «на срок действия договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии;»;
      часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Срок временного безвозмездного землепользования не может превышать пять лет, за исключением случаев предоставления земельных участков в виде служебных земельных наделов и для восстановления деградированных и нарушенных земель, а также в случаях предоставления земельных участков для реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов.»;
      2) подпункт 17) части первой пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
      «17) частным партнерам для реализации проектов государственно-частного партнерства либо концессионерам для реализации концессионных проектов;»;
      3) подпункт 5) пункта 1 статьи 114 изложить в следующей редакции:
      «5) железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии.».

      3. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. З0; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78):
      1) в оглавлении:
      заголовки раздела 8главы 30 и статьи 151 изложить в следующей редакции:
      «Раздел 8. Бюджетные инвестиции и проекты государственно-частного партнерства, в том числе концессионные проекты
      Глава 30. Планирование бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов
      Статья 151. Общие положения о бюджетных инвестициях и проектах государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектах»;
      дополнить заголовками статей 154-1, 154-2, 154-3 и 154-4 следующего содержания:
      «Статья 154-1. Планирование проектов государственно-частного партнерства
      Статья 154-2. Разработка концепции проекта государственно-частного партнерства
      Статья 154-3. Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства
      Статья 154-4. Консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства»;
      заголовки статьи 156 и главы 31 изложить в следующей редакции:
      «Статья 156. Основания для принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств»;
      «Глава 31. Осуществление бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов»;
      дополнить заголовком статьи 158-1 следующего содержания:
      «Статья 158-1. Реализация проектов государственно-частного партнерства»;
      заголовки раздела 9главы 32статей 160161 и 162главы 33статей 163164165 и 230 изложить в следующей редакции:
      «Раздел 9. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства
      Глава 32. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства
      Статья 160. Общие положения о государственных обязательствах по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательствах
      Статья 161. Учет и мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств
      Статья 162. Принятие и выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан
      Глава 33. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, местных исполнительных органов
      Статья 163. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами
      Статья 164. Ограничение принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами
      Статья 165. Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами»;
      «Статья 230. Отбор проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, для предоставления или увеличения объема поручительств государства»;
      2) в пункте 1 статьи 3:
      дополнить подпунктами 53-1) и 53-2) следующего содержания:
      «53-1) государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства – совокупность прав и обязанностей государственного партнера по сумме, выделяемой из государственного бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных государственным партнером финансовых обязательств по заключенным договорам государственно-частного партнерства;
      53-2) проект государственно-частного партнерства – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению государственно-частного партнерства, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве»;»;
      подпункт 57-1) изложить в следующей редакции:
      «57-1) государственный инвестиционный проект – комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов;»;
      3) абзац шестой статьи 39 изложить в следующей редакции:
      «выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств;»;
      4) в статье 53:
      абзац седьмой подпункта 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан.»;
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) бюджетные инвестиционные проекты, выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан, международное сотрудничество, прикладные научные исследования, аналитические и социологические исследования и нормативно-методическое обеспечение по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;»;
      5) в статье 54:
      абзац шестой подпункта 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов.»;
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) бюджетные инвестиционные проекты, выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;»;
      6) в статье 55:
      абзац четвертый подпункта 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов.»;
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) бюджетные инвестиционные проекты, выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;»;
      7) подпункт 2) пункта 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
      «2) бюджетные инвестиционные проекты, выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов по направлениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;»;
      8) пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
      «3. Базовыми расходами являются расходы постоянного характера, капитальные расходы, а также расходы на начатые (продолжающиеся) бюджетные инвестиционные проекты и выполнение принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств.»;
      9) абзац одиннадцатый пункта 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
      «лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан;»;
      10) подпункт 3) частей второй и третьей пункта 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
      «3) перечень проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации, требующих финансирования государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, из республиканского бюджета;»;
      «3) перечень проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации, требующих финансирования государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, из местного бюджета;»;
      11) пункт 7 статьи 110 изложить в следующей редакции:
      «7. Расходы бюджетных средств, направленные на выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, не подлежат секвестру в процессе исполнения бюджета.»;
      12) заголовки раздела 8 и главы 30 изложить в следующей редакции:
      «Раздел 8. Бюджетные инвестиции и проекты государственно-частного партнерства, в том числе концессионные проекты
      Глава 30. Планирование бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов»;
      13) в статье 151:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 151. Общие положения о бюджетных инвестициях и проектах
                   государственно-частного партнерства, в том числе
                   концессионных проектах»;
      подпункт 2) части первой и часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) проекты государственно-частного партнерства, в том числе концессионные проекты.
      Планирование государственных инвестиционных проектов осуществляется в рамках реализации государственных, отраслевых программ и программ развития территорий на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, а также экономического заключения на концепцию проекта государственно-частного партнерства.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Бюджетные инвестиции и проекты государственно-частного партнерства, в том числе концессионные проекты, подразделяются на республиканские и местные.»;
      абзац первый и подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Критериями определения республиканских и местных бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, являются:
      1) критерий по виду собственности как республиканские или местные в зависимости от возникающего права собственности (республиканской или коммунальной) на имущество, полученное в результате осуществления бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов;»;
      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
      «4. Для определения бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, как республиканских достаточно соответствие их одному из указанных в пункте 3 настоящей статьи критериев.
      5. Классификация местных бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, на областные, городов республиканского значения, столицы и районные (городов областного значения) осуществляется на основе критериев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.»;
      подпункт 1) пункта 9 после слов «инвестиций или» дополнить словами «проектов государственно-частного партнерства, в том числе»;
      подпункт 5) пункта 11 изложить в следующей редакции:
      «5) выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств.»;
      14) часть первую пункта 2 статьи 154 изложить в следующей редакции:
      «2. Администраторы бюджетных программ вносят финансово-экономические обоснования в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании экономического заключения на инвестиционное предложение государственного инвестиционного проекта о целесообразности реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц или экономического заключения на концепцию проекта государственно-частного партнерства.»;
      15) дополнить статьями 154-1, 154-2, 154-3 и 154-4 следующего содержания:
      «Статья 154-1. Планирование проектов государственно-частного
                     партнерства
      1. Концепция проекта государственно-частного партнерства, предполагающая расходы из государственного бюджета, разрабатывается и вносится администратором бюджетной программы в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию без прохождения этапа инвестиционного предложения, предусмотренного статьей 152 настоящего Кодекса.
      2. Концепция проекта государственно-частного партнерства подлежит отраслевой экспертизе.
      3. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает экономическое заключение на концепцию проекта государственно-частного партнерства.
      4. Планирование проектов государственно-частного партнерства осуществляется на основании экономического заключения концепции проекта государственно-частного партнерства о целесообразности в три этапа:
      1) разработка и экспертиза концепции проекта государственно-частного партнерства на стадии разработки бюджета;
      2) разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;
      3) подписание договора.
      5. Расходы на участие государства в уставном капитале юридических лиц, направленные на реализацию проекта государственно-частного партнерства, имеющего положительное решение соответствующей бюджетной комиссии, включаются в проект бюджета с отлагательным условием о представлении финансово-экономического обоснования с учетом положений Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» до уточнения или корректировки бюджета.
      Статья 154-2. Разработка концепции проекта
                    государственно-частного партнерства
      1. Разработка концепции проекта государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.
      Уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли и местные исполнительные органы, а также юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, в случае необходимости, на консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за обоснованность концепции проектов государственно-частного партнерства.
      2. Уполномоченные государственные органы соответствующей отрасли или местные исполнительные органы, в случае необходимости, привлекают для проведения анализа и проработки концепции проекта государственно-частного партнерства республиканского и местного значения юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом.
      3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает заключение на концепцию проекта государственно-частного партнерства на основании экспертизы Центра развития государственно-частного партнерства.
      Местный уполномоченный орган по государственному планированию подготавливает заключение на концепцию проекта государственно-частного партнерства на основании экспертизы юридического лица, определяемого местным исполнительным органом, в случае его привлечения.
      4. По проектам государственно-частного партнерства, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в концепциях проектов государственно-частного партнерства, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень проектов государственно-частного партнерства, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документации которых осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.
      Статья 154-3. Разработка или корректировка, а также проведение
                    необходимых экспертиз конкурсных документаций
                    проектов государственно-частного партнерства
      1. По проектам государственно-частного партнерства, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в концепциях проектов государственно-частного партнерства, осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций.
      Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.
      2. Финансирование разработки или корректировки конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.
      На разработку или корректировку конкурсных документаций республиканских проектов государственно-частного партнерства привлекаются юридические лица, определяемые Правительством Республики Казахстан.
      На разработку или корректировку конкурсных документаций местных проектов государственно-частного партнерства привлекаются юридические лица, определяемые местным исполнительным органом или Правительством Республики Казахстан.
      3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию проектов государственно-частного партнерства на экспертизу в Центр развития государственно-частного партнерства.
      Местный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию проектов государственно-частного партнерства на экспертизу юридическому лицу, определяемому местным исполнительным органом, в случае его привлечения.
      4. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании соответствующих экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства формирует заключения по конкурсной документации. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносит их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.
      5. Местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании соответствующих экспертиз и согласований в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства формирует заключения по конкурсной документации и вносит их на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
      6. Не допускается включение в конкурсную документацию государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссии.
      7. Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта государственно-частного партнерства осуществляется организатором конкурса в рамках разработки или корректировки конкурсной документации либо частным партнером с учетом маркетинговых и финансово-экономических параметров проекта государственно-частного партнерства, содержащихся в концепции проекта государственно-частного партнерства.
      8. Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз технико-экономического обоснования проектов государственно-частного партнерства определяются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      Статья 154-4. Консультативное сопровождение проектов
                    государственно-частного партнерства
      1. Консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства осуществляется в рамках распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      2. Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию вносит заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.
      3. По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого проекта государственно-частного партнерства, одобренного бюджетными комиссиями, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.
      На консультативное сопровождение республиканских проектов государственно-частного партнерства, в случае необходимости, привлекаются юридические лица, определяемые Правительством Республики Казахстан.
      На консультативное сопровождение местных проектов государственно-частного партнерства, в случае необходимости, привлекаются юридические лица, определяемые местным исполнительным органом или Правительством Республики Казахстан.»;
      16) часть вторую пункта 7 статьи 155-2 изложить в следующей редакции:
      «Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта концессии осуществляется организатором конкурса в рамках разработки или корректировки конкурсной документации или концессионером с учетом маркетинговых и финансово-экономических параметров концессионного проекта согласно условиям конкурсной документации.»;
      17) статью 156 изложить в следующей редакции:
      «Статья 156. Основания для принятия государственных
                   обязательств по проектам государственно-частного
                   партнерства, в том числе государственных
                   концессионных обязательств
      1. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства осуществляется путем подписания договоров государственно-частного партнерства.
      Основаниями для принятия государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства являются:
      1) протокол переговоров (при его наличии);
      2) предложения бюджетной комиссии о принятии государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства.
      2. Принятие государственных концессионных обязательств осуществляется путем подписания договоров концессии.
      Основаниями для принятия государственных концессионных обязательств являются:
      1) протокол переговоров (при его наличии);
      2) предложения об определении победителя конкурса комиссии по концессии, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях;
      3) предложения бюджетной комиссии о принятии государственных концессионных обязательств.»;
      18) заголовок главы 31 изложить в следующей редакции:
      «Глава 31. Осуществление бюджетных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов»;
      19) дополнить статьей 158-1 следующего содержания:
      «Статья 158-1. Реализация проектов государственно-частного
                     партнерства
      1. Проекты государственно-частного партнерства реализуются на основании договора государственно-частного партнерства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».
      2. Мониторинг реализации проектов государственно-частного партнерства осуществляется уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли в период исполнения договорных отношений.
      3. Оценка реализации проектов государственно-частного партнерства осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      При проведении оценки реализации проектов государственно-частного партнерства центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает Центр развития государственно-частного партнерства.
      4. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства определяется центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;
      20) раздел 9 изложить в следующей редакции:
      «Раздел 9. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства
      Глава 32. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства
      Статья 160. Общие положения о государственных обязательствах по
                  проектам государственно-частного партнерства, в том
                  числе государственных концессионных обязательствах
      1. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.
      2. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, подразделяются на:
      1) государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, Правительства Республики Казахстан;
      2) государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, местных исполнительных органов.
      3. Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
      4. Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов осуществляется за счет средств местных бюджетов.
      5. Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы не отвечают по государственным обязательствам по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственным концессионным обязательствам, друг друга.
      6. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов считаются исполненными при полной оплате государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, по заключенным договорам государственно-частного партнерства либо концессии.
      Уменьшение объема государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, производится государственным партнером либо концедентом в случае ненадлежащего исполнения частным партнером либо концессионером договора государственно-частного партнерства либо концессии на основании критериев оценки выполнения частным партнером либо концессионером принятых обязательств, содержащихся в договоре государственно-частного партнерства либо концессии.
      7. Порядок предоставления компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      8. Методика определения лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      Статья 161. Учет и мониторинг государственных обязательств по
                  проектам государственно-частного партнерства, в том
                  числе государственных концессионных обязательств
      1. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, подлежат регистрации и учету в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в установленном им порядке.
      2. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан.
      3. Местные уполномоченные органы по исполнению бюджета осуществляют мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов.
      4. Мониторинг государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, осуществляется в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.
      Статья 162. Принятие и выполнение государственных обязательств
                  по проектам государственно-частного партнерства, в
                  том числе государственных концессионных
                  обязательств, Правительством Республики Казахстан
      1. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан осуществляется на основе:
      1) формирования перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;
      2) установления лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительства Республики Казахстан;
      3) заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.
      2. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании решения Правительства Республики Казахстан соответственно по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства, в том числе концессионному проекту.
      3. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан ограничивается лимитом, установленным законом о республиканском бюджете.
      4. Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, Правительством Республики Казахстан осуществляется государственным партнером либо концедентом за счет бюджетных средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
      Глава 33. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственные концессионные обязательства, местных исполнительных органов
      Статья 163. Принятие государственных обязательств по проектам
                  государственно-частного партнерства, в том числе
                  государственных концессионных обязательств,
                  местными исполнительными органами
      1. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами осуществляется на основе:
      1) формирования перечня проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;
      2) установления лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов;
      3) заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.
      2. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами осуществляется местным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основании решения маслихата области, города республиканского значения и столицы соответственно по каждому отдельному проекту государственно-частного партнерства, в том числе концессионному проекту.
      Статья 164. Ограничение принятия государственных обязательств
                  по проектам государственно-частного партнерства, в
                  том числе государственных концессионных
                  обязательств, местными исполнительными органами
      1. Принятие государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местным исполнительным органом ограничивается установленным лимитом государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, соответствующего местного исполнительного органа.
      2. Лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местного исполнительного органа устанавливается центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на трехлетний период.
      Статья 165. Выполнение государственных обязательств по проектам
                  государственно-частного партнерства, в том числе
                  государственных концессионных обязательств,
                  местными исполнительными органами
       Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местными исполнительными органами осуществляется государственным партнером либо концедентом за счет средств местных бюджетов.»;
      21) пункт 1 статьи 217 изложить в следующей редакции:
      «1. Отбор инвестиционных проектов для предоставления государственных гарантий осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;
      22) часть первую статьи 226 изложить в следующей редакции:
      «Поручительством государства является обязательство Правительства Республики Казахстан перед заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика по займу, привлеченному в рамках договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, в соответствии с договором поручительства.»;
      23) пункт 2 статьи 227 изложить в следующей редакции:
      «2. Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, используются только на создание объектов государственно-частного партнерства, в том числе концессии.»;
      24) подпункт 1) части первой пункта 2 статьи 228 изложить в следующей редакции:
      «1) обязательности передачи заемщиком государству объекта государственно-частного партнерства, в том числе концессии, в соответствии со статьей 233 настоящего Кодекса;»;
      25) в статье 229:
      подпункт 5) дополнить словами «либо наличие протокола об определении частного партнера»;
      подпункты 7) и 9) изложить в следующей редакции:
      «7) иметь собственный капитал, составляющий не менее двадцати процентов по отношению к стоимости объекта государственно-частного партнерства, в том числе концессии;»;
      «9) осуществлять реализацию проектов, включенных в перечень проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов, привлекаемых под поручительство государства на соответствующий период, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.»;
      26) статью 230 изложить в следующей редакции:
      «Статья 230. Отбор проектов государственно-частного
                   партнерства, в том числе концессионных проектов,
                   для предоставления или увеличения объема
                   поручительств государства
      Отбор проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов, для предоставления или увеличения объема поручительств государства производится центральным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.».

      4. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 49; 1999 г., № 20, ст. 727; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 11, ст. 56; № 24, ст. 178; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; 2007 г., № 4, ст. 28; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2010 г., № 1-2, ст. 2; 2011 г., № 1, ст. 9; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 23, ст. 143):
      статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      «5. Создание товарищества с ограниченной ответственностью в целях реализации проекта государственно-частного партнерства осуществляется с учетом положений, установленных Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».».

      5. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 112; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 9, 15; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 11, ст. 80; № 12, ст. 85; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 64; № 14, ст. 87; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46):
      1) подпункт 4-5) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «4-5) согласовывает концепцию проекта государственно-частного партнерства, концессионное предложение, технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта, проекты договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части порядка формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, относящиеся к сфере естественных монополий;»;
      2) пункт 2-1 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:
      «2-1. Порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, определяемый уполномоченным органом, предусматривается в договоре государственно-частного партнерства, в том числе в договоре концессии.».

      6. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 246; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2007 г., № 16, ст. 129; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 24, ст. 146; 2011 г., № 5, ст. 43; № 15, ст. 125; 2012 г., № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143):
      1) подпункт 1-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «1-1) управляющие автомобильными дорогами – физические и юридические лица, являющиеся собственниками автомобильных дорог или осуществляющие деятельность по управлению автомобильными дорогами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на основании договоров в рамках выполнения государственного задания, договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, доверительного управления имуществом, безвозмездного пользования автомобильными дорогами общего пользования областного или районного значения или их участками;»;
      2) пункт 2-1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «2-1. Автомобильные дороги общего пользования или их участки могут быть переданы для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.»;
      3) в статье 5:
      в предложении первом пункта 1 слова «о концессиях» заменить словами «в области государственно-частного партнерства и о концессиях»;
      в пункте 3:
      в части первой слова «договоров концессии» заменить словами «договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии»;
      в части второй слово «, концессионеру» заменить словами «или иным управляющим автомобильными дорогами»;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Проезд по платной автомобильной дороге (участку) осуществляется на основании договора пользователя автомобильной дороги (участка) с Национальным оператором или иными управляющими автомобильными дорогами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Моментом заключения договора является момент пересечения пункта въезда на платную автомобильную дорогу (участок). Договор на пользование платными автомобильными дорогами (участками) между Национальным оператором или иными управляющими автомобильными дорогами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и пользователями платными автомобильными дорогами (участками) является публичным.»;
      в абзаце первом части первой пункта 5 слово «концессии» заменить словами «государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии»;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Для строительства платных автомобильных дорог (участков) используются любые источники финансирования, не запрещенные законодательными актами Республики Казахстан.»;
      4) заголовок и пункт 2 статьи 5-2 изложить в следующей редакции:
      «Статья 5-2. Льготы по плате за пользование платными
                   автомобильными дорогами (участками)»;
      «2. Не освобождаются от платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками), созданными (реконструированными) и эксплуатируемыми на основе договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, автотранспортные средства, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.»;
      5) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
      «1. Для строительства, содержания и развития объектов дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования землепользователям предоставляются земли под полосу отвода на основе установленных норм в зависимости от категории автомобильной дороги и участки придорожной полосы согласно проектной документации. Земли для нужд автомобильных дорог общего пользования, включая автомобильные дороги или их участки, переданные для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, или Национальному оператору в доверительное управление, отводятся в постоянное землепользование дорожному органу, во временное землепользование – поставщикам услуг, осуществляющим строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      6) пункты 1 и 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «1. Земли полосы отвода автомобильных дорог общего пользования находятся во владении и пользовании дорожных органов или иных лиц и предназначены только для развития, благоустройства автомобильных дорог и обеспечения их безопасности.»;
      «3. Участки земель полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, не используемые дорожным органом, Национальным оператором или иными управляющими автомобильными дорогами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, могут предоставляться во временное краткосрочное землепользование по договору физическим и юридическим лицам для размещения наружной (визуальной) рекламы при условии недопущения снижения транспортно-эксплуатационных качеств дороги, соблюдения требований безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды:
      1) в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения – уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам;
      2) в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования областного или районного значения – местным исполнительным органом области или района.»;
      7) подпункт 16) пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «16) разработка предложений по передаче участков автомобильных дорог (мостовых переходов) для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;»;
      8) подпункты 2) и 2-1) пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
      «2) организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения, улиц населенных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в области государственно-частного партнерства и о концессиях;
      2-1) разработка предложений по передаче участков автомобильных дорог (мостовых переходов) для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе в концессию, порядка и условий их эксплуатации, размера ставок за проезд по ним;»;
      9) пункт 1-1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      «1-1. Возмещение затрат в связи с выполнением договоров государственно-частного партнерства либо договоров концессии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.»;
      10) подпункт 5) пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
      «5) осуществлять проезд по соответствующей полосе движения транспортных средств согласно установленным информационным табло, дифференцированным по способам оплаты и (или) техническим характеристикам транспортного средства, соблюдать установленный Национальным оператором или иными управляющими автомобильными дорогами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, скоростной режим и дистанцию проезда через пункт взимания платы.».

      7. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) в статье 1:
      подпункты 26)27) и 28) исключить;
      дополнить подпунктами 43-1), 43-2) и 43-3) следующего содержания:
      «43-1) железнодорожные пути по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, – железнодорожные пути, построенные и эксплуатируемые по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, и не включенные в магистральную железнодорожную сеть;
      43-2) объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, – объекты, построенные и эксплуатируемые по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, и не включенные в магистральную железнодорожную сеть;
      43-3) услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, – услуги по предоставлению в пользование железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта, построенных и эксплуатируемых по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, и организации пропуска подвижного состава по ним;»;
      2) пункты 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      «2. Железнодорожные пути, не относящиеся к магистральной железнодорожной сети, могут являться объектами частного пользования и находиться в частной собственности, в том числе на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии.
      3. На железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства частному партнеру, в том числе по договорам концессии концессионеру, передаются права владения и пользования на срок действия договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии.
      Железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, не могут быть включены в состав магистральной железнодорожной сети до окончания срока действия договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии.»;
      3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «1. Цены на услуги Национального оператора инфраструктуры и услуги железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      4) пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      «3. Национальный оператор инфраструктуры обязан заключить договор с частным партнером либо с концессионером, регламентирующий взаимоотношения сторон для реализации договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.»;
      5) подпункт 5) пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «5) железнодорожные пути и объекты железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии.»;
      6) пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
      «2. Грузоотправители, грузополучатели, ветвевладельцы, владельцы вагонов (контейнеров) за произошедший по их вине простой вагонов (задержку контейнеров) на магистральных, станционных путях, а также железнодорожных путях по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договорам концессии, повлекший нарушение технологического процесса перевозок, обязаны возместить перевозчику платежи, выплаченные владельцу указанных путей за время их занятия.»;
      7) пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
      «1. Примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям осуществляется с согласия Национального оператора инфраструктуры или частного партнера при реализации проекта государственно-частного партнерства либо концессионера при реализации концессионного проекта.
      Государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, осуществляет рассмотрение жалоб в случае отказа Национальным оператором инфраструктуры или частным партнером при реализации проекта государственно-частного партнерства либо концессионером при реализации концессионного проекта на примыкание подъездных путей к магистральным и станционным путям.».

      8. В Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 2, ст. 11; № 6, ст. 46; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 15, ст. 82; 2014 г., № 11, ст. 64; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      1) подпункты 3)6) и 8) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «3) инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;»;
      «6) инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;»;
      «8) инвестиционная деятельность – деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;»;
      2) подпункт 4) пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      «4) инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии;».

      9. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42, 45):
      статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      «5. Создание общества в целях реализации проекта государственно-частного партнерства осуществляется с учетом положений, установленных Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».».

      10. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45):
      1) подпункт 38) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «38) инфраструктурная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;»;
      2) пункт 3 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:
      «3. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций, либо допускается с согласия всех держателей инфраструктурных облигаций или их представителей.».

      11. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 7, ст. 38; № 13,ст. 87; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64;№ 24, ст. 129; 2009 г., № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84;2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 21; № 12, ст. 85; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 79; 2014 г., № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 57):
      пункты 23 и 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
      «2. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций, а также их эксплуатация могут осуществляться на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии.»;
      «3. Межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 киловольт и выше, построенные на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, на период их действия находятся во временном владении и пользовании соответственно частного партнера либо концессионера и передаются в республиканскую собственность с момента их создания.
      4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, осуществляет системный оператор на основании договоров.».

      12. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 23; 2007 г., № 2, ст. 18; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91):
      статью 6-8 изложить в следующей редакции:
      «Статья 6-8. Особенности уступки прав требования к государству
      1. Государство участвует в проектном финансировании в качестве заказчика в порядке и на условиях, установленных законами Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и «О концессиях».
      2. Выбор исполнителя по базовому договору осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства и о концессиях.
      3. Исполнитель по базовому договору обязан в течение десяти календарных дней в письменной форме уведомить государство о произведенной им уступке прав требования кредиторам или специальной финансовой компании.».

      13. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 97; 2009 г., № 24, ст. 133; 2010 г., № 7, ст. 29; 2011 г., № 1, ст. 2; № 20, ст. 151; 2012 г., № 2, ст. 11, 15; 2013 г., № 15, ст. 76, 82; № 20, ст. 113; 2014 г., № 11, ст. 64; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96):
      1) в статье 1:
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) концессионер – заключившие договор концессии физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) юридическое лицо, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству (кроме организаций по финансированию концессионных проектов), в том числе осуществляющие свою деятельность на основе договора о совместной деятельности (простое товарищество);»;
      подпункт 19) исключить;
      2) часть первую пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «1. Законодательство Республики Казахстан о концессиях основывается на Конституции и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве», настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.»;
      3) главу 1-1 исключить;
      4) подпункт 6) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
      «6) гарантия потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг), производимых в ходе реализации концессионного проекта;»;
      5) часть вторую пункта 2 статьи 15-2 изложить в следующей редакции:
      «Привязка имеющейся проектно-сметной документации к конкретной площадке объекта концессии осуществляется организатором конкурса в рамках разработки или корректировки конкурсной документации или концессионером с учетом маркетинговых и финансово-экономических параметров концессионного проекта согласно условиям конкурсной документации.»;
      6) часть первую пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
      «3. Потенциальный концессионер в случае предоставления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.»;
      7) пункт 6 статьи 19 исключить;
      8) в статье 20:
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;
      пункты 3 и 5 изложить в следующей редакции:
      «3. С участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.»;
      «5. В случае если участник конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса, то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.».

      14. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 9, ст. 46):
      часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «Запреты, установленные настоящим пунктом, не распространяются на вертикальные соглашения, являющиеся договорами государственно-частного партнерства, в том числе договорами концессии, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) либо если совокупная доля субъектов рынка на товарном рынке не превышает двадцати процентов.».

      15. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72):
      1) пункт 3 статьи 72 изложить в следующей редакции:
      «3. Передача в пользование стратегических объектов и государственного имущества, не подлежащего приватизации, или имущества, которое может принадлежать только государству, допускается по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, договору доверительного управления имуществом и иным договорам, прямо предусмотренным законами Республики Казахстан.»;
      2) статью 79 изложить в следующей редакции:
      «Статья 79. Передача государственного имущества по договору
                  государственно-частного партнерства, в том числе по
                  договору концессии
      Передача государственного имущества по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и «О концессиях».»;
      3) подпункт 3) пункта 7 статьи 198 изложить в следующей редакции:
      «3) все виды имущества, входящего в состав государственного имущества, в том числе находящиеся в доверительном управлении, аренде, концессии либо переданные по договору государственно-частного партнерства.».

      16. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 63; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143):
      дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
      «Статья 29-1. Государственно-частное партнерство в специальных
                    экономических зонах
      Государственно-частное партнерство в специальных экономических зонах осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».».

      17. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст. 23; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78):
      подпункт 4) пункта 4 статьи 96 изложить в следующей редакции:
      «4) имущество, входящее в состав объекта государственно-частного партнерства, в том числе концессии;».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. НАЗАРБАЕВ