Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне архив ісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 16 мамырдағы № 155-VІ ҚРЗ.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-І, 100-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-І, 121, 124-құжаттар; № 21-ІІ, 130, 132-құжаттар; № 22-І, 140, 143-құжаттар; № 22-ІІ, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 53-құжат; № 8-І, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 23-ІІІ, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; 2018 жылғы 18 сәуірде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы және көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):

      70-баптың 1-тармағындағы "мұражайлар мен мұражай-қорықтар" деген сөздер "музейлер, музей-қорықтар және мемлекеттік архивтер" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Ұлттық архив қоры және архивтер туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 435-құжат; 2001 ж., № 21-22, 286-құжат; 2003 ж., № 10, 53-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 8, 55-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-ІІ, 105-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 7-I, 50-құжат; 2017 ж., № 14, 50-құжат):

      1) кіріспедегі "қалыптастыру, сақтау" деген сөз "жинау, жинақтау, сақтау, мемлекеттік есепке алу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) арнаулы мемлекеттік архив – осы Заңның 22-бабының 1-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының архив мекемесі немесе бөлімшесі;

      2) архив – архивтік құжаттарды жинауды, сатып алуды, жинақтауды, ретке келтіруді, сақтауды, есепке алу мен пайдалануды жүзеге асыратын заңды тұлға немесе оның құрылымдық бөлімшесі;

      3) архив коллекциясы – қор құрушылар қызметінде қалыптасқан, бір немесе бірнеше белгілері бойынша біріктірілген құжаттардың жиынтығы;

      4) архив қоры – бір-бірімен тарихи немесе қисынды байланысты архивтік құжаттардың жиынтығы;

      5) архивтік құжат – қоғам мен мемлекет үшін маңыздылығына қарай сақталатын немесе сақталуға жататын, сол сияқты меншік иесі үшін құндылығы бар құжат;

      6) архивтік құжаттарды есепке алу (бұдан әрі – есепке алу) – есепке алу бірліктерінде архивтік құжаттардың саны мен құрамын белгілеу және әрбір есепке алу бірлігінің белгілі бір кешенге және олардың есепке алу құжаттарындағы жалпы санына тиесілігін тіркеу;

      7) архивтік құжаттарды пайдаланушы – ақпаратты пайдалану мақсатында алу үшiн архивтік құжаттарға жүгінетін жеке немесе заңды тұлға;

      8) архивтік құжаттарды ретке келтіру (бұдан әрі – ретке келтіру) – архивтік құжаттарды сақтау бірліктеріне (істерге) қалыптастыру, осындай сақтау бірліктерін (істерді) Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасына сәйкес сипаттау және ресімдеу жөніндегі жұмыстар кешені;

      9) архивтік құжаттарды электрондық нысанға аудару – архивтік құжаттардың электрондық көшірмелерін жасау және уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ақпараттық жүйелерге мәліметтерді көшіру;

      10) архив ісі – жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қорын қалыптастырумен, архивтерді, архив қорлары мен коллекцияларын құрумен, архивтік құжаттарды жинауды, жинақтауды, ретке келтіруді, сақтауды, есепке алу мен пайдалануды ұйымдастырумен байланысты қызмет саласы;

      11) аса құнды құжат – Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының баға жетпестей тарихи-мәдени және ғылыми құндылығы, қоғам мен мемлекет үшін ерекше маңызы бар архивтік құжаты;

      12) басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету – заңды тұлғалардың құжаттама жасау және құжаттарды жасау, алу кезінен бастап архивтік сақтауға бергенге дейін олармен жұмысты ұйымдастыру жөніндегі қызметі;

      13) ведомстволық архив – архивтік құжаттарды жинауды, ретке келтіруді, уақытша сақтауды, есепке алуды, пайдалануды және Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының құжаттарын мемлекеттік есепке алуды жүзеге асыратын мемлекеттік заңды тұлғаның мекемесі немесе құрылымдық бөлімшесі;

      14) жеке архив – архивтік құжаттарды жинауды, сатып алуды, жинақтауды, ретке келтіруді, сақтауды, есепке алу мен пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік емес заңды тұлға немесе оның құрылымдық бөлімшесі немесе қызметі, жинауы және сатып алуы нәтижесінде пайда болған жеке тұлғаның архивтік құжаттары;

      15) жеке құрам жөніндегі құжаттар – жұмыскерлердiң еңбек қызметiн растайтын құжаттардың кешенi және оларды зейнетақымен қамсыздандыруға арналған ақшаның ұсталуы мен аударылуы туралы мәлiметтер;

      16) Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры (бұдан әрі – Ұлттық архив қоры) – тарихи, ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, саяси немесе мәдени маңызы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес архив қорларының, коллекциялардың және архивтік құжаттардың жиынтығы;

      17) құжат – материалдық жеткізгіште дәлме-дәл жазып алынған, сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпарат;

      18) Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры – аса құнды құжаттардың сақтандыру көшірмелерінің жиынтығы;

      19) мемлекеттік архив – Ұлттық архив қорының құжаттарын жинау, сатып алу, жинақтау, ретке келтіру, тұрақты сақтау, мемлекеттік есепке алу мен пайдалану құқығы берілген мемлекеттік мекеме;

      20) орталық мемлекеттік архив – архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органның қарауындағы мемлекеттік архив;

      21) ресми құжат – жеке немесе заңды тұлға жасаған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген және куәландырылған құжат;

      22) уәкiлеттi орган – архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      23) Ұлттық архив қорының құжаттарын мемлекеттік есепке алу (бұдан әрі – мемлекеттік есепке алу) – архив қорларының саны мен құрамы, сақтау бірліктерінің саны туралы мәліметтерді қамтитын, Ұлттық архив қорының құжаттарын облыс, республикалық маңызы бар қала, астана және тұтастай алғанда мемлекет деңгейінде есепке алу жүйесі;

      24) Ұлттық архив қорының құжаты – құжаттар құндылығының мемлекеттік сараптамасынан өткен, мемлекеттік есепке қойылған және тұрақты сақталуға жататын архивтік құжат;

      25) "электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы – "электрондық үкiметтiң" архитектурасын және "электрондық әкімдіктiң" үлгілік архитектурасын дамытуды әдіснамалық қамтамасыз ету жөніндегі функциялар, сондай-ақ "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де функциялар жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлға.";

      3) 2-бапта:

      тақырыптағы "Қазақстан Республикасының" деген сөздер алып тасталсын;

      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры (бұдан әрі – Ұлттық архив қоры)" деген сөздер "Ұлттық архив қоры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 4-бапта:

      1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) аса құнды құжаттардың сақтандыру көшірмелері кіреді.";

      2-тармақ алып тасталсын;

      5) 5-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Ұлттық архив қорын қалыптастыру негіздері және оның жинақтау көздері";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің, орталық мемлекеттік архивтердің, Қазақстан Республикасының Президенті Архивінің, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының, арнаулы мемлекеттік архивтердің, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қалалардың, аудандардың мемлекеттік архивтерінің, кітапханалардың және музейлердің құжаттары Ұлттық архив қорын қалыптастырудың негізі болып табылады.";

      2-тармақтың бірінші абзацындағы "қорын толықтырудың" деген сөздер "қорының жинақтау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Ұлттық архив қоры жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі архивтік құжаттарды сыйға тарту, өсиет етіп қалдыру, сатып алу арқылы да толықтырылуы мүмкін.";

      6) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "6-бап. Архивтік құжаттарды, архив қорлары мен коллекцияларын Ұлттық архив қорының құрамына жатқызу, оның жинақтау көздерін белгілеу тәртібі

      1. Архивтік құжаттарды, архив қорлары мен коллекцияларын Ұлттық архив қорының құрамына жатқызу, оны жинақтау көздерін белгілеу, сондай-ақ оларды Ұлттық архив қорының құрамынан шығарып тастау құжаттардың құндылығына мемлекеттік сараптама жасау негізінде жүргізіледі. Құжаттардың жасалған жері, мазмұны, сыртқы ерекшеліктері олардың құндылығының өлшемшарттары болып табылады.

      2. Құжаттардың құндылығына мемлекеттік сараптаманы уәкілетті орган құратын Орталық сараптау-тексеру комиссиясы және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві, орталық мемлекеттік архивтер, Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві, арнаулы мемлекеттік архивтер, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары құратын сараптау-тексеру комиссиялары жүргізеді.

      3. Уәкiлеттi орган сараптау-тексеру комиссиясының қорытындысы негізінде:

      1) Ұлттық архив қорының жинақтау көздерінің тиісті жергілікті атқарушы органдармен келісілген тізімдерін бекітеді;

      2) архивтік құжаттарды, архив қорлары мен коллекцияларын Ұлттық архив қорының құрамына жатқызу, сондай-ақ оларды оның құрамынан шығарып тастау туралы шешім қабылдайды. Саяси және идеологиялық пікірлер бойынша шығарып тастауға тыйым салынады;

      3) тарихи және өзге де құндылығы жоқ және практикалық маңызын жойған құжаттарды сақтау мерзімдері мен жою тәртібiн белгілейдi;

      4) мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар немесе мемлекеттік емес ұйымдар әзірлеген, сақтау мерзімдері көрсетіле отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде қалыптасатын құжаттардың салалық (ведомстволық) тізбелерін келіседі.

      4. Ұлттық архив қорының жинақтау көздерінің:

      1) республикалық меншiктегi архивтік құжаттарын Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінің немесе орталық мемлекеттік архивтердің, Қазақстан Республикасының Президенті Архивінің және арнаулы мемлекеттік архивтердің келiсiмiнсiз;

      2) коммуналдық меншiктегi архивтік құжаттарын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының келісімінсіз;

      3) жеке меншіктегі архивтік құжаттарын архивтің тұрған жеріне қарай, уәкілетті органның не облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының келісімінсіз жоюға жол берілмейді.";

      7) 7-бапта:

      2-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мемлекеттiк меншiкке:";

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінде, орталық мемлекеттік архивтерде, Қазақстан Республикасы Президентінің Архивінде, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасында, арнаулы мемлекеттік архивтерде, мемлекеттік кітапханаларда және музейлерде сақтаулы республикалық меншіктегі құжаттар;";

      2) тармақшадағы "құжаттар жатады." деген сөздер "құжаттар;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

      "3) Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры жатады.";

      3-тармақтағы "жинауы (сатып алуы)" деген сөздер "жинауы, сатып алуы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Архивтік құжат меншік иесінің келісімінсіз Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздерде архивтен алып қойылуы мүмкін.";

      8) 8-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған кезде Ұлттық архив қорының құжаттары және жеке құрам жөніндегі құжаттар ретке келтірілген түрде құқық мирасқорларына берiледi.

      4. Заңды тұлғалар таратылған кезде Ұлттық архив қорының құжаттары және жеке құрам жөніндегі құжаттар уәкiлеттi органмен келiсу бойынша тиісті мемлекеттік немесе арнаулы мемлекеттік архивке ретке келтірілген түрде сақтауға беріледі.";

      9) 9-бапта:

      тақырыптағы "Ұлттық архив қоры құжаттарының мемлекеттік есебін жүргізу" деген сөздер "Мемлекеттік есепке алу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "деректер есебін", "белгiлеген" деген сөздер тиісінше "деректерді мемлекеттік есепке алуды", "айқындаған" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап Мемлекеттік қор каталогы

      1. Уәкiлеттi орган Ұлттық архив қорының құжаттары және оның жинақтау көздерi туралы мәліметтерді қамтитын Мемлекеттік қор каталогын жүргiзеді.

      2. Уәкiлеттi орган, осы Заңның 16-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың сұрау салуларын қанағаттандыру үшiн Мемлекеттік қор каталогының ақпаратына қолжетімділікті және оның пайдаланылуын қамтамасыз етуге мiндеттi.";

      11) 11-бапта:

      1, 2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұлттық архив қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттары ведомстволық және жеке архивтерде уақытша сақталу сатысынан өтеді, содан соң Ұлттық архив қорының құжаттарын тұрақты сақтауға айрықша құқық берілетін тиісті мемлекеттік архивтерге беріледі.

      2. Ұлттық архив қорының құжаттарын тұрақты сақтауды Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві, орталық мемлекеттік архивтер, Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, арнаулы мемлекеттік архивтер мен облыстардың және қалалардың мемлекеттік архивтері жүзеге асырады.

      3. Жеке және заңды тұлғалар Ұлттық архив қорының құжаттарын жинау, жинақтау, сақтау, мемлекеттік есепке алу мен пайдалану үшін ведомстволық және жеке архивтер құрады.

      4. Ұлттық архив қорының жеке меншіктегі құжаттарын сақтау және пайдалану жөніндегі міндеттемелер олардың меншік иелері Қазақстан Республикасының Ұлттық архивімен, орталық мемлекеттік архивтермен, Қазақстан Республикасы Президентінің Архивімен, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасымен немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен жасасатын шарттарда көрсетіледі.";

      5-тармақтағы "Мемлекет меншігі болып табылатын Ұлттық архив қоры құжаттарының ресми түпнұсқаларымен жеке архивтерді толықтыруға" деген сөздер "Ұлттық архив қорының ресми құжаттарының мемлекеттік меншік болып табылатын төлнұсқаларымен жеке архивтерді жинақтауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ұлттық архив қоры құжаттарының меншік иелері құжаттарды олардың сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақтауға міндетті. Мемлекеттік архивтер Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қорын құрады.

      Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры Ұлттық архив қоры құжаттарының төлнұсқаларынан бөлек, арнайы жабдықталған архив құжаттарының қоймасында (архив қоймасында) сақталады.";

      13) 13-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1. Ұлттық архив қорының құжаттарын ретке келтірілген түрде беру мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларына, Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларына сәйкес архивтерді өткізетін заңды тұлғалардың меншікті қаражаты есебiнен жүргiзiледi.";

      14) 14-бап алып тасталсын;

      15) 15-баптың 5-тармағының бірінші сөйлеміндегі "құжаттар негiзiнде тиiстi архивтiк анықтамалар" деген сөздер "қажетті ақпаратты архивтік құжаттар негізінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 16-бапта:

      2-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Аса құнды құжаттардың төлнұсқалары, сондай-ақ физикалық жай-күйі қанағаттанарлықсыз архивтік құжаттар архивтік құжаттарды пайдаланушыларға берілмейді. Олардың орнына көшірмелері беріледі.";

      17) 17-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "17-бап. Мемлекеттік архивтердің тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) ақылы түрлерін өткізу негізі мен тәртібі";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік архивтер тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) ақылы негізде өткізуге құқылы.

      Мемлекеттік архивтер өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) ақылы түрлеріне:

      1) ретке келтіру;

      2) жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттама жасау мен құжаттаманы басқарудың қазіргі заманғы негіздерін оқыту жөніндегі курстар мен семинарлар өткізу;

      3) архив істері мен құжаттарын реставрациялау, консервациялау, түптеу, архивтік қораптарды дайындау;

      4) архивтік құжаттардың сақтандыру көшірмелерін дайындау, мәтінін қалпына келтіру;

      5) архивтік құжаттардың көшірмесін жасау;

      6) осы Заңның 15-1-бабының 1-тармағында көрсетілген архивтік құжаттарды қоспағанда, жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша архивтік құжаттарды электрондық нысанға аудару;

      7) жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша құжаттамалық көрмелерді ұйымдастыру және өткізу;

      8) жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтінімдері) бойынша генеалогиялық және тақырыптық сипаттардағы ақпаратты анықтау;

      9) сақтау мерзімдерін көрсете отырып, құжаттар тізбесін, істер номенклатураларын әзірлеу;

      10) әдістемелік әдебиетті, архивтік құжаттардың жинақтарын, оқыту және басқа да жарияланымдарды басып шығару және өткізу;

      11) архивтік құжаттарды депозитарлық сақтау жатады.";

      18) 18-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекітеді;

      2) Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларын бекітеді;

      3) Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды ведомстволық және жеке архивтердің қабылдау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларын бекітеді;

      4) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де өкілеттіктерді орындайды.";

      2-тармақта:1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;";

      2-1), 2-2) және 2-4) тармақшалар алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 2-5), 2-6), 2-7) және 2-8) тармақшалармен толықтырылсын:

      "2-5) мемлекеттік архивтердің үлгілік штаттарын бекіту;

      2-6) мемлекеттік архивтердің тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) ақылы түрлерін өткізу қағидаларын бекіту;

      2-7) орталықтандырылған мемлекеттік есепке алу қағидаларын бекіту;

      2-8) Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қорын құру және сақтау қағидаларын бекіту;";

      16) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету мәселелеріне салааралық ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық жасау;

      17) Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау;";

      3-тармақта:

      1) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында архив iсi және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласындағы бiрыңғай мемлекеттiк саясатты iске асыру;";

      "8) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету мәселелеріне ұйымдастырушылық-әдiстемелiк басшылық жасау;";

      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "8-1) Қазақстан Республикасы Ұлттық архивінің және орталық мемлекеттік архивтердің жинақтау көздерін қоспағанда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында Қазақстан Республикасының Ұлттық архив қоры және архивтер туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау;";

      19) 20-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) архив мекемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық архиві, орталық мемлекеттік архивтер, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы, арнаулы мемлекеттік архивтер, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қалалардың және аудандардың мемлекеттік архивтері кіреді.";

      20) 22-бапта:

      2-тармақтағы "Арнайы мемлекеттік архивтер құру" деген сөздер "Арнаулы мемлекеттік архивтерді құру" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "жинақтау (сатып алу)" деген сөздер "жинау, сатып алу" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 шілдедегі Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 15-16, 223-құжат; 2010 ж., № 11, 59-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат):

      5-баптың 1-тармағындағы "дербес" деген сөз алып тасталсын.

      4. "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 1-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2017 ж., № 24, 115-құжат):

      1) 1-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган – архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;";

      2) 4-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

      3) 5-баптың 2-тармағында:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган:";

      2), 3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) электрондық құжат айналымы мен электрондық архивтер мәселелеріне салааралық ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты қамтамасыз етеді;

      3) Қазақстан Республикасының электрондық құжат айналымы және электрондық архивтер саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді;

      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінің, орталық мемлекеттік архивтердің жинақтау көздерінде Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының электрондық құжат айналымы мен электрондық архивтер бөлігінде сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;";

      4) 1-тарау мынадай мазмұндағы 5-2-баппен толықтырылсын:

      "5-2-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органдары:

      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында электрондық құжат айналымы және электрондық архивтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында электрондық құжат айналымы мен электрондық архивтер мәселелеріне әдістемелік басшылықты жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық архивінің және орталық мемлекеттік архивтердің жинақтау көздерін қоспағанда, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың аумағында Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының электрондық құжат айналымы мен электрондық архивтер бөлігінде сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      4) жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде жергілікті атқарушы органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.".

      5. "Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы" 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 17-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 14, 117-құжат; 2013 ж., № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-І, 141-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 22, 116-құжат):

      6-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жеке тұлғаның өтiнiшiнде – оның тегi, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесiнiң аты, жеке сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы, заңды тұлғаның өтiнiшiнде оның атауы, пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетiледi. Өтiнiшке жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі қол қоюға тиiс.".

      6. "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 10, 50-құжат; № 14, 72-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 9, 17, 18-құжаттар; № 13, 45-кұжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; № 24, 115-құжат):

      26-баптың 5-тармағында:

      бірінші бөлікте:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Бiлiм беру гранттарын алуға, сондай-ақ жоғары бiлiмдi кадрлар даярлауға мемлекеттiк білім беру тапсырысы бойынша бiлiм алушылардың құрамына қабылдауға конкурс өткiзу кезiнде баллдары тең болған жағдайда, келесі кезектілікпен:";

      3) тармақшадағы "жеңімпаздарының басым құқығы бар." деген сөздер "жеңімпаздарының;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) жетiм балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-аналарсыз қалған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастардың қатарындағы Қазақстан Республикасы азаматтарының, бірінші және екінші топтардағы мүгедектердің, жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдардың, медициналық қорытындыға сәйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуға қарсы көрсетілімдері жоқ бала кезінен мүгедектердің, мүгедек балалардың және үздік білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары) бар адамдардың артықшылықты құқығы бар.";

      екінші бөлік алып тасталсын.

      7. "Оңалту және банкроттық туралы" 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 4-5, 23-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 20-VІІ, 117-құжат; № 21-ІІІ, 136-құжат; № 22-І, 143-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 55-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      89-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "11-1) банкроттың архивтік құжаттарын ретке келтіруді және тиісті архивке беруді ұйымдастыруға;".

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела

Закон Республики Казахстан от 16 мая 2018 года № 155-VІ ЗРК.

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст.93; 2009 г., № 23, ст.112; № 24, ст.129; 2010 г., № 5, ст.23; № 7, ст.29, 32; № 15, ст.71; № 24, ст.146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст.21, 25; № 4, ст.37; № 6, ст.50; № 7, ст.54; № 11, ст.102; № 13, ст.115; № 15, ст.125; № 16, ст.129; № 20, ст.151; № 24, ст.196; 2012 г., № 1, ст.5; № 2, ст.16; № 3, ст.21; № 4, ст.30, 32; № 5, ст.36, 41; № 8, ст.64; № 13, ст.91; № 14, ст.94; № 18-19, ст.119; № 23-24, ст.125; 2013 г., № 2, ст.13; № 5-6, ст.30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст.83; № 20, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; № 7, ст.37; № 8, ст.44; № 11, ст.63, 69; № 12, ст.82; № 14, ст.84, 86; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 22, ст.128, 131; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 11, ст.57; № 14, ст.72; № 15, ст.78; № 19-I, ст.100; № 19-II, ст.106; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-I, ст.121, 124; № 21-II, ст.130, 132; № 22-I, ст.140, 143; № 22-II, ст.144; № 22-V, ст.156; № 22-VI, ст.159; № 23-II, ст.172; 2016 г., № 7-II, ст.53; № 8-I, cт.62; № 12, ст.87; № 22, ст.116; № 23, ст.119; № 24, ст.126; 2017 г., № 4, ст.7; № 6, ст.11; № 9, ст.18; № 10, ст.23; № 13, ст.45; № 14, ст.51; № 15, ст.55; № 20, ст.96; № 22-III, ст.109; № 23-ІІІ, ст.111; № 23-V, ст.113; № 24, ст.115; 2018 г., № 1, ст.2; Закон Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 18 апреля 2018 года):

      в пункте 1 статьи 70 слова "и музеями-заповедниками," заменить словами ", музеями-заповедниками и государственными архивами,".

      2. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст.435; 2001 г., № 21-22, ст.286; 2003 г., № 10, ст.53; 2004 г., № 23, ст.142; 2006 г., № 3, ст.22; № 13, ст.86; 2007 г., № 8, ст.55; 2009 г., № 11-12, ст.53; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 10, ст.48; № 17-18, ст.111; 2011 г., № 1, ст.2; № 5, ст.43; № 11, ст.102; 2012 г., № 4, ст.32; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 4-5, ст.24; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-II, cт.105; № 20-IV, cт.113; № 22-II, cт.145; № 22-V, cт.156; 2016 г., № 7-I, ст.50; 2017 г., № 14, ст.50):

      1) в преамбуле слова "формирования, хранения" заменить словами "сбора, комплектования, хранения, государственного учета";

      2) статью 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) специальный государственный архив – архивное учреждение или подразделение государственного органа Республики Казахстан, указанного в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона;

      2) архив – юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее сбор, приобретение, комплектование, упорядочение, хранение, учет и использование архивных документов;

      3) архивная коллекция – совокупность объединенных по одному или нескольким признакам документов, образовавшихся в деятельности фондообразователей;

      4) архивный фонд – совокупность исторически или логически связанных между собой архивных документов;

      5) архивный документ – документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества и государства, а равно имеющий ценность для собственника;

      6) учет архивных документов (далее – учет) – установление количества и состава архивных документов в единицах учета и фиксация принадлежности каждой единицы учета к определенному комплексу и общему их количеству в учетных документах;

      7) пользователь архивных документов – физическое или юридическое лицо, обращающееся к архивным документам для получения информации с целью ее использования;

      8) упорядочение архивных документов (далее – упорядочение) – комплекс работ по формированию архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;

      9) перевод архивных документов в электронную форму – создание электронных копий архивных документов и перенос сведений в информационные системы, определенные уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с уполномоченным органом;

      10) архивное дело – сфера деятельности физических и юридических лиц, связанная с формированием Национального архивного фонда Республики Казахстан, образованием архивов, архивных фондов и коллекций, организацией сбора, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования архивных документов;

      11) особо ценный документ – архивный документ Национального архивного фонда Республики Казахстан, который имеет непреходящую историко-культурную и научную ценность, особую важность для общества и государства;

      12) документационное обеспечение управления – деятельность юридических лиц по документированию и организации работы с документами с момента их создания, получения и до передачи на архивное хранение;

      13) ведомственный архив – учреждение или структурное подразделение государственного юридического лица, осуществляющее сбор, упорядочение, временное хранение, учет, использование архивных документов и государственный учет документов Национального архивного фонда Республики Казахстан;

      14) частный архив – негосударственное юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее сбор, приобретение, комплектование, упорядочение, хранение, учет и использование архивных документов, или архивные документы физического лица, возникшие в результате его деятельности, сбора и приобретения;

      15) документы по личному составу – комплекс документов, подтверждающих трудовую деятельность работников и сведения об удержании и отчислении денег на их пенсионное обеспечение;

      16) Национальный архивный фонд Республики Казахстан (далее –Национальный архивный фонд) – совокупность государственных и негосударственных архивных фондов, коллекций и архивных документов, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение;

      17) документ – зафиксированная на материальном носителе информация, позволяющая ее идентифицировать;

      18) Государственный страховой фонд копий документов – совокупность страховых копий особо ценных документов;

      19) государственный архив – государственное учреждение, наделенное правом сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, постоянного хранения, государственного учета и использования документов Национального архивного фонда;

      20) центральный государственный архив – государственный архив, находящийся в ведении центрального исполнительного органа, осуществляющего руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления;

      21) официальный документ – документ, созданный физическим или юридическим лицом, оформленный и удостоверенный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      22) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления;

      23) государственный учет документов Национального архивного фонда (далее – государственный учет) – система учета документов Национального архивного фонда на уровне области, города республиканского значения, столицы и государства в целом, включающая сведения о количестве и составе архивных фондов, количестве единиц хранения;

      24) документ Национального архивного фонда – архивный документ, прошедший государственную экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и подлежащий постоянному хранению;

      25) сервисный интегратор "электронного правительства" –юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложены функции по методологическому обеспечению развития архитектуры "электронного правительства" и типовой архитектуры "электронного акимата", а также иные функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан "Об информатизации".";

      3) в статье 2:

      в заголовке слова "Республики Казахстан" исключить;

      в пункте 1 слова "Республики Казахстан (далее – Национальный архивный фонд)" исключить;

      4) в статье 4:

      подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "7) страховые копии особо ценных документов.";

      пункт 2 исключить;

      5) в статье 5:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 5. Основы формирования и источники комплектования Национального архивного фонда";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Основой формирования Национального архивного фонда являются документы Национального архива Республики Казахстан, центральных государственных архивов, Архива Президента Республики Казахстан, Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, специальных государственных архивов, государственных архивов областей, городов республиканского значения, столицы, городов, районов, библиотек и музеев.";

      в абзаце первом пункта 2 слово "пополнения" заменить словом "комплектования";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Национальный архивный фонд может пополняться также путем дарения, завещания, покупки архивных документов, находящихся в собственности физических и юридических лиц.";

      6) статью 6 изложить в следующей редакции:

      "Статья 6. Порядок отнесения архивных документов, архивных фондов и коллекций к составу Национального архивного фонда, установления источников его комплектования

      1. Отнесение архивных документов, архивных фондов и коллекций к составу Национального архивного фонда, установление источников его комплектования, а также исключение их из состава Национального архивного фонда производятся на основании государственной экспертизы ценности документов. Критериями ценности документов являются их происхождение, содержание, внешние особенности.

      2. Государственная экспертиза ценности документов проводится Центральной экспертно-проверочной комиссией, образуемой уполномоченным органом, и (или) экспертно-проверочными комиссиями, образуемыми Национальным архивом Республики Казахстан, центральными государственными архивами, Архивом Президента Республики Казахстан, специальными государственными архивами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.

      3. На основании заключения экспертно-проверочной комиссии уполномоченный орган:

      1) утверждает списки источников комплектования Национального архивного фонда, согласованные с соответствующими местными исполнительными органами;

      2) принимает решение об отнесении архивных документов, архивных фондов и коллекций к составу Национального архивного фонда, а также их исключении из его состава. Исключение по политическим и идеологическим соображениям запрещается;

      3) устанавливает сроки хранения и порядок уничтожения документов, не имеющих исторической и иной ценности и утративших практическое значение;

      4) согласовывает отраслевые (ведомственные) перечни документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения, разработанные государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, или негосударственными организациями.

      4. Не допускается уничтожение архивных документов источников комплектования Национального архивного фонда, находящихся:

      1) в республиканской собственности, без согласования с Национальным архивом Республики Казахстан или центральными государственными архивами, Архивом Президента Республики Казахстан и специальными государственными архивами;

      2) в коммунальной собственности, без согласования с местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы;

      3) в частной собственности, без согласования с уполномоченным органом либо местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы в зависимости от места нахождения архива.";

      7) в статье 7:

      в пункте 2:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. К государственной собственности относятся:";

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) документы, находящиеся в республиканской собственности, хранящиеся в Национальном архиве Республики Казахстан, центральных государственных архивах, Архиве Президента Республики Казахстан, Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, специальных государственных архивах, государственных библиотеках и музеях;";

      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

      "3) Государственный страховой фонд копий документов.";

      в пункте 3 слова "собирания (приобретения)" заменить словами "сбора, приобретения";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Архивный документ может быть изъят из архива без согласия собственника на основаниях, предусмотренных законами Республики Казахстан.";

      8) пункты 3 и 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

      "3. При реорганизации юридических лиц документы Национального архивного фонда и по личному составу передаются в упорядоченном виде правопреемникам.

      4. При ликвидации юридических лиц документы Национального архивного фонда и по личному составу передаются в упорядоченном виде на хранение в соответствующий государственный или специальный государственный архив по согласованию с уполномоченным органом.";

      9) в статье 9:

      в заголовке слова "документов Национального архивного фонда" исключить;

      в пункте 2 слова "учет", "установленном" заменить соответственно словами "государственный учет", "определенном";

      10) статью 10 изложить в следующей редакции:

      "Статья 10. Государственный фондовый каталог

      1. Уполномоченный орган ведет Государственный фондовый каталог, содержащий сведения о документах Национального архивного фонда и источниках его комплектования.

      2. Уполномоченный орган обязан обеспечивать доступность и использование информации Государственного фондового каталога для удовлетворения запросов государственных органов, физических и юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона.";

      11) в статье 11:

      пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Документы Национального архивного фонда, находящиеся в государственной собственности, проходят стадию временного хранения в ведомственных и частных архивах, затем передаются соответствующим государственным архивам, которым предоставляется исключительное право постоянного хранения документов Национального архивного фонда.

      2. Постоянное хранение документов Национального архивного фонда осуществляется Национальным архивом Республики Казахстан, центральными государственными архивами, Архивом Президента Республики Казахстан, Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, специальными государственными архивами и государственными архивами областей и городов.

      3. Для сбора, комплектования, хранения, государственного учета и использования документов Национального архивного фонда физическими и юридическими лицами создаются ведомственные и частные архивы.

      4. Обязательства по хранению и использованию документов Национального архивного фонда, находящихся в частной собственности, фиксируются в договорах, заключаемых их собственниками с Национальным архивом Республики Казахстан, центральными государственными архивами, Архивом Президента Республики Казахстан, Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы.";

      в пункт 5 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      12) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

      "1. Собственники документов Национального архивного фонда обязаны хранить документы в условиях, обеспечивающих их сохранность. Государственные архивы создают Государственный страховой фонд копий документов.

      Государственный страховой фонд копий документов хранится отдельно от подлинников документов Национального архивного фонда в специально оборудованном хранилище архивных документов (архивохранилище).";

      13) пункт 1-1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

      "1-1. Передача документов Национального архивного фонда в упорядоченном виде производится за счет собственных средств юридических лиц, передающих архивы, в соответствии с правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, правилами приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами.";

      14) статью 14 исключить;

      15) в предложении первом пункта 5 статьи 15 слова "на основе документов архивные справки, необходимые" заменить словами "на основе архивных документов информацию, необходимую";

      16) в статье 16:

      пункт 2 исключить;

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Подлинники особо ценных документов, а также архивные документы, имеющие неудовлетворительное физическое состояние, пользователям архивных документов не выдаются. Взамен их выдаются копии.";

      17) в статье 17:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Статья 17. Основание и порядок реализации государственными архивами платных видов товаров (работ, услуг)";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Государственные архивы вправе реализовывать товары (работы, услуги) на платной основе.

      К платным видам товаров (работ, услуг), реализуемых государственными архивами, относятся:

      1) упорядочение;

      2) проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц курсов и семинаров по обучению современным основам документирования и управления документацией;

      3) реставрация, консервация, переплет архивных дел и документов, изготовление архивных коробок;

      4) изготовление страховых копий, восстановление текста архивных документов;

      5) копирование архивных документов;

      6) перевод по заказам (заявкам) физических и юридических лиц архивных документов в электронную форму, за исключением архивных документов, указанных в пункте 1 статьи 15-1 настоящего Закона;

      7) организация и проведение по заказам (заявкам) физических и юридических лиц документальных выставок;

      8) выявление по заказам (заявкам) физических и юридических лиц информации генеалогического и тематического характеров;

      9) разработка перечней документов с указанием сроков хранения, номенклатур дел;

      10) издание и реализация методической литературы, сборников архивных документов, учебной и других публикаций;

      11) депозитарное хранение архивных документов.";

      18) в статье 18:

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Правительство Республики Казахстан:

      1) утверждает правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях;

      2) утверждает правила комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами;

      3) утверждает правила приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами;

      4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.";

      в пункте 2:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) реализация единой государственной политики в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления;";

      подпункты 2-1), 2-2) и 2-4) исключить;

      дополнить подпунктами 2-5), 2-6), 2-7) и 2-8) следующего содержания:

      "2-5) утверждение типовых штатов государственных архивов;

      2-6) утверждение правил реализации государственными архивами платных видов товаров (работ, услуг);

      2-7) утверждение правил централизованного государственного учета;

      2-8) утверждение правил создания и хранения Государственного страхового фонда копий документов;";

      подпункты 16) и 17) изложить в следующей редакции:

      "16) межотраслевое организационно-методическое руководство вопросами архивного дела и документационного обеспечения управления;

      17) государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;";

      в пункте 3:

      подпункты 1) и 8) изложить в следующей редакции:

      "1) реализация единой государственной политики в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления на территории области, города республиканского значения и столицы;";

      "8) организационно-методическое руководство вопросами архивного дела и документационного обеспечения управления на территории области, города республиканского значения и столицы;";

      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

      "8-1) государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах на территории области, города республиканского значения и столицы, за исключением источников комплектования Национального архива Республики Казахстан и центральных государственных архивов;";

      19) подпункт 2) статьи 20 изложить в следующей редакции:

      "2) архивные учреждения: Национальный архив Республики Казахстан, центральные государственные архивы, Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, специальные государственные архивы, государственные архивы областей, городов республиканского значения, столицы, городов и районов.";

      20) в статье 22:

      в пункт 2 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

      в пункте 3 слова "собирания (приобретения)" заменить словами "сбора, приобретения".

      3. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2001 года "О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 15-16, ст.223; 2010 г., № 11, ст.59; 2017 г., № 16, ст.56):

      в пункте 1 статьи 5 слово "персональный" исключить.

      4. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст.1; 2004 г., № 23, ст.142; 2009 г., № 11-12, ст.53; № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 17-18, ст.111; 2011 г., № 1, ст.2; № 12, ст.111; № 15, ст.118; 2012 г., № 8, ст.64; № 14, ст.95; № 15, ст.97; 2013 г., № 14, ст.75; 2014 г., № 1, ст.4; № 19-І, 19-ІІ, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., 20-ІV, ст.113; № 22-V, ст.156; 2017 г., № 24, ст.115):

      1) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "3) уполномоченный орган в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления;";

      2) подпункт 2) статьи 4 исключить;

      3) в пункте 2 статьи 5:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2. Уполномоченный орган в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления:";

      подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечивает межотраслевое организационно-методическое руководство вопросами электронного документооборота и электронных архивов;

      3) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере электронного документооборота и электронных архивов;

      4) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи в части электронного документооборота и электронных архивов в источниках комплектования Национального архива Республики Казахстан, центральных государственных архивов;";

      4) главу 1 дополнить статьей 5-2 следующего содержания:

      "Статья 5-2. Компетенция местных исполнительных органов области, города республиканского значения и столицы

      1. Местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы:

      1) реализуют государственную политику в сфере электронного документооборота и электронных архивов на территории области, города республиканского значения и столицы;

      2) осуществляют методическое руководство вопросами электронного документооборота и электронных архивов на территории области, города республиканского значения и столицы;

      3) осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи в части электронного документооборота и электронных архивов на территории области, города республиканского значения и столицы, за исключением источников комплектования Национального архива Республики Казахстан и центральных государственных архивов;

      4) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.".

      5. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст.17; 2011 г., № 3, ст.32; № 14, ст.117; 2013 г., № 5-6, ст.30; № 14, ст.72; 2014 г., № 14, ст.84; № 23, cт.143; 2015 г., № 20-IV, cт.113; № 22-I, cт.141; № 22-V, cт.156; № 23-II, cт.172; 2016 г., № 22, ст.116):

      часть первую пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "2. В обращении физического лица указываются его фамилия, имя, а также по желанию отчество, индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес, юридического лица – его наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер. Обращение должно быть подписано физическим лицом или представителем юридического лица.".

      6. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст.151; 2008 г., № 23, ст.124; 2009 г., № 18, ст.84; 2010 г., № 5, ст.23; № 24, ст.149; 2011 г., № 1, ст.2; № 2, ст.21; № 5, ст.43; № 11, ст.102; № 12, ст.111; № 16, ст.128; № 18, ст.142; 2012 г., № 2, ст.11; № 4, ст.32; № 15, ст.97; 2013 г., № 2, ст.7; № 7, ст.34; № 9, ст.51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 3, ст.21; № 10, ст.52; № 14, ст.84; № 19-I, 19-II, ст.96; № 23, ст.143; 2015 г., № 2, ст.3; № 10, ст.50; № 14, ст.72; № 20-IV, ст.113; № 21-III, ст.135; № 22-I, ст.140; № 22-V, ст.156, 158; № 23-II, ст.170, 172; 2016 г., № 8-II, ст.67; № 23, ст.119; 2017 г., № 8, ст.16; № 9, ст.17, 18; № 13, ст.45; № 14, ст.50, 53; № 16, ст.56; № 22-ІІІ, ст.109; № 24, ст.115):

      в пункте 5 статьи 26:

      в части первой:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "5. При проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием в случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности имеют:";

      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

      "4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды первой и второй групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в соответствующих организациях образования, и лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.";

      часть вторую исключить.

      7. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст.23; № 10, ст.52; № 19-I, 19-II, ст.96; № 21, ст.122; № 23, ст.143; 2015 г., № 8, ст.42; № 15, ст.78; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.117; № 21-III, ст.136; № 22-I, ст.143; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 6, ст.45; № 7-ІІ, ст.53, 55; № 24, ст.124; 2017 г., № 4, ст.7):

      пункт 2 статьи 89 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

      "11-1) организовать упорядочение и передачу архивных документов банкрота в соответствующий архив;".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ