Мемлекеттiк сатып алу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 1997 жылғы 16 шiлде N 163 Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2002.05.16. N 321 Заңымен. ~Z020321

 


     Осы Заң Қазақстан Республикасының республикалық және жергiлiктi

бюджеттерiнiң, қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын тауарды, жұмысты

және көрсетiлетiн қызметтi мемлекеттiк сатып алу процесiнде туындайтын

құқықтық қатынастарды осы қаражатты тиiмдi пайдалану мақсатында

реттейдi.     ЕСКЕРТУ. Кiрiспеден сөздер алынып тасталды - Қазақстан Республикасының

              1998.12.06. N 306 Заңымен.


Z980306_                      I-тарау. Жалпы ережелер

     1-бап. Осы Заңда пайдаланатын ұғымдар

     Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
       мемлекеттiк сатып алу - мемлекеттiк сатып алу туралы шарттардың негiзiнде мемлекеттiң тапсырысшылар арқылы Қазақстан Республикасының республикалық және жергiлiктi бюджеттерiнiң қаражаты есебiнен мемлекет меншiгiне тауарлар сатып алу және мемлекетке қажеттi жұмыс пен қызмет көрсетiлуi;
      мемлекеттiк сатып алу туралы шарт - осы Заңға және өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерге сәйкес тапсырысшы мен өнiм берушi арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт;
      тапсырысшы - өз мұқтаждары үшiн республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен сатып алуды жүзеге асыратын орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар, олардың қарамағындағы мемлекеттiк мекемелер;
      конкурс - ықтимал өнiм берушiлер арасындағы бәсекенi көздейтiн және мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың ең тиiмдi жағдайларын анықтауға бағытталған мемлекеттiк сатып алуды өткiзу әдiсi;
      конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз ету - мемлекеттiк сатып алуды өткiзу конкурсына жiберiлген ықтимал өнiм берушiнiң кепiлдi жарнасы;
      мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету - өнiм берушiнiң мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерiн орындауының кепiлдi жарнасы;
      конкурсты ұйымдастырушы - тапсырысшы немесе конкурсты өткiзу мен ұйымдастыру кезiнде тапсырысшының атынан немесе уәкiлеттi органның тапсырмасы бойынша әрекет жасайтын басқа да мемлекеттiк орган;
      өнiм берушi - тапсырысшымен мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартқа контрагент ретiнде қатысатын заңды тұлға немесе жеке адам;
      ықтимал өнiм берушi - мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу мақсатымен мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысатын заңды тұлға немесе жеке адам;
      мемлекеттiк сатып алу процесi - Қазақстан Республикасының республикалық және жергiлiктi бюджеттерiнiң қаражаты есебiнен тауарлар сатып алуға, қажеттi жұмыс пен көрсетiлетiн қызметтердi алуға бағытталып жүргiзiлетiн барлық шаралар кешенi, соның iшiнде тапсырысшының мемлекеттiк сатып алу номенклатурасы мен көлемiн қалыптастыруы, өнiм берушiнi таңдауы, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуы мен оны орындауы;
      уәкiлеттi орган - мемлекеттiк сатып алу процесiн өз құзыретi шегiнде реттеудi жүзеге асыратын орталық мемлекеттiк орган;
      мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысушылар - тапсырысшылар,

 

конкурсты ұйымдастырушылар, ықтимал өнiм берушiлер, өнiмдi жеткiзiп

берушiлер;     конкурстық құжаттама - конкурстық өтiнiмдердi әзiрлеу үшiн және

конкурсты өткiзу тәртiбi туралы ықтимал өнiм берушiге берiлетiн

құжаттама;     конкурстық өтiнiм - ықтимал өнiм берушiнiң конкурстық құжаттамаға

сәйкес жасаған конкурстық ұсынысы.     ЕСКЕРТУ. 1-бап өзгердi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының

              1998.12.09 N 306 Заңымен.


Z980306_     2-бап. Мемлекеттiк сатып алу процесi     Мемлекеттiк сатып алу процесi:


 
       республикалық және жергiлiктi бюджеттер бекiткен көрсеткiштер негiзiнде сатып алынатын тауарлардың, атқарылатын жұмыс пен көрсетiлетiн қызметтiң номенклатурасы мен көлемiн қалыптастыруды;
      өнiм берушiнi таңдауды, онымен мемлекеттiк сатып алу туралы шарт

 

жасасуды және одан тиiстi қаржы жылына тауарларды, жұмыс пен қызмет

көрсетулердi сатып алуды;

     мемлекеттiк сатып алу туралы шарттарды орындауды қамтиды.

     ЕСКЕРТУ. 2-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 1998.12.09

              N 306 Заңымен.


Z980306_     3-бап. Мемлекеттiк сатып алу туралы заңдардың

                        принциптерi

     Мемлекеттiк сатып алуға байланысты қатынастарды құқықтық реттеу

мынадай принциптерге негiзделедi:

     мемлекеттiк бюджет қаражатының оңтайлы жұмсалуы;


 
       мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда мемлекетке тауар, жұмыс және қызмет көрсетудi ұсынуға қатысу үшiн барлық ықтимал өнiм берушiлерге тең мүмкiндiктердi қамтамасыз ету;

 

     тауарды, жұмысты және қызмет көрсетудi ықтимал берушiлер

арасындағы адал бәсекелестiк;

     мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шарттар бойынша

мемлекеттiк сатып алу процесiнiң жариялылығы.     ЕСКЕРТУ. 3-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09

              N 306 Заңымен.


Z980306_     4-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк

            сатып алу саласындағы заңдары

     Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңдары

Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан,

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен

тұрады.

     5-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу

            туралы заңдары және халықаралық құқық нормалары

     Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта

Қазақстан Республикасының сатып алу туралы заңдарында көзделгеннен

өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi

қолданылады.

     6-бап. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу

            жөнiндегi уәкiлеттi орган     1. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеудi уәкiлеттi орган жүзеге

асырады.     2. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi

мемлекеттiк орган:

     1) тапсырысшылар жүргiзетiн мемлекеттiк сатып алу процестерiн

үйлестiру мен мониторингтi жүзеге асырады;


 
       2) мемлекеттiк сатып алу мәселелерiн реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлейдi, өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу жөнiндегi әдiстемелiк материалдарды әзiрлеп, бекiтедi;
      3) тауарларды, жұмыс пен қызметтi мемлекеттiк сатып алуды

 

жүргiзудiң Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тәртiбiн

бақылауды жүзеге асырады;     4) жүргiзiлген мемлекеттiк сатып алу туралы есеп беру тәртiбiн

анықтайды;     5) тапсырысшыларға мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу мәселелерi

бойынша әдiстемелiк және ұйымдастырушылық көмек көрсетедi.

     ЕСКЕРТУ. 6-баптың 3,4-тармақшалары жаңа редакцияда - Қазақстан       


              Республикасының  1998.12.09 N 306 Заңымен.


Z980306_     7-бап. Мемлекеттiк сатып алуға байланысты

                қызметтегi жариялылық


 
       1. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеуге қатысты барлық

 

нормативтiк құқықтық актiлер ресми баспасөзде жарияланады.

     2. Жүргiзiлген мемлекеттiк сатып алулар туралы мәлiметтердi

тапсырысшылар немесе конкурсты ұйымдастырушылар, мемлекеттiк құпияға

жататын мәлiметтердi қоспағанда, ресми баспасөзде үнемi жариялап

отырады.     3. Тапсырысшы немесе конкурсты ұйымдастырушы конкурс

аяқталғанға дейiн оған ықтимал өнiм берушiлер берген барлық

ақпаратқа қатысты құпиялықты сақтауға мiндеттi.

     ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09

              N 306 Заңымен.


Z980306_              2-тарау. Мемлекеттiк сатып алу процесiн

                                 ұйымдастыру

     8-бап. Мемлекеттiк сатып алу процесiн жүзеге асыру

     1. Мемлекеттiк сатып алу мына әдiстердiң бiрiмен жүзеге

асырылады:     1) конкурс;

     2) бiр көзден сатып алу;

     3) баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып өнiм берушiнi

таңдау.     2. Конкурстың түрлерi мыналар болып табылады:

        ашық конкурс;

        жабық конкурс.

     3. Ашық конкурс және жабық конкурс екi кезеңдi рәсiмдi

пайдалана отырып өткiзiлуi мүмкiн.


 
       4. Конкурс арқылы мемлекеттiк сатып алуды өткiзу кезiнде ықтимал өнiм берушiлердiң кемiнде үшеуi қатысуы қажет.
      Егер конкурсқа үштен кем ықтимал өнiм берушi қатысса, конкурсты ұйымдастырушы конкурс өткiзiлмедi деп жариялайды.
      Егер жарияланған конкурс өткiзiлмеген деп танылса, конкурсты ұйымдастырушы:
      кемiнде үш айдан кейiн қайталап ашық конкурс өткiзуге;
      Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен Тауарларды, жұмысты және қызмет көрсетудi мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу тәртiбiн сақтай отырып, қайталап конкурс өткiзуге;
      бiр көзден сатып алу әдiсiн қолдануға;
      өзiнiң конкурстық құжаттамасының мазмұнын өзгертуге құқылы.
      5. Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудың негiзгi әдiсi ашық конкурс болып табылады.
      Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудың мынадай жолдарын өз бетiнше таңдап алады:
      1) ашық конкурс;
      2) баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып өнiм берушiнi таңдау;
      3) табиғи монополиялар субъектiлерiнен бiр көзден сатып алу;
      4) конкурстың жабық түрiн және табиғи монополиялардың субъектiлерiне жатпайтын өнiм берушiлерден бiр көзден сатып алуды таңдаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң екi мың еселенген мөлшерiнен аспайтын соммаға тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң бiртектес түрлерiн сатып алу.
      Конкурсты ұйымдастырушы уәкiлеттi органмен келiсе отырып, мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыруды мынадай жолдарын таңдап алады:
      1) жабық конкурс;
      2) табиғи монополиялардың субъектiлерiнен сатып алуды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарында тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң екi мың еселенген мөлшерiнен астам сомаға тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң бiртектес түрлерi бойынша бiр көзден сатып алу;
      3) екi кезеңдi рәсiмдердi пайдалана отырып, ашық және жабық конкурстар өткiзу.
      6. Осы бапқа сәйкес мемлекеттiк сатып алудың тәртiбiн, конкурстық комиссия туралы ереженi және конкурстық құжаттаманың нысанын, сондай-ақ тауарларды, жұмыс пен қызмет көрсетудi сатып алудың салалық ерекшелiктерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      7. Орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың қарамағындағы мемлекеттiк мекемелер тауардың, жұмыстың немесе қызмет көрсетудiң қандай болсын бiртектес түрлерiн мемлекеттiк сатып алу көлемi құны жағынан Қазақстан Республикасының заңдарында тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына белгiленген есептiк көрсеткiштiң бес мың еселенген айлық мөлшерiнен аспайтын жағдайда ғана конкурсты ұйымдастырушы ретiнде iс-әрекет iстеуге құқылы.
      8. Егер бiрнеше тапсырысшы тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң бiртектес түрлерi бойынша мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырғысы келген жағдайда уәкiлеттi орган оларға ортақ конкурс ұйымдастырушыны белгiлей алады.
      ЕСКЕРТУ. 8-бап өзгердi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының
               1998.12.09 N 306 Заңымен. Z980306_
 
      9-бап. Конкурсты ұйымдастырушының жасалатын мемлекеттiк сатып
             алулар туралы ақпаратына қойылатын жалпы талаптар
 
      1. Конкурсты ұйымдастырушының жасалатын мемлекеттiк сатып алулар туралы ақпараты мынадай мәлiметтердi қамтуға тиiс:
      1) конкурсты ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жерi;
      2) болжалып отырған сатып алудың көлемi, сапасы, номенклатурасы және тауар әкелiнетiн, жұмыс орындалатын және қызмет көрсетiлетiн орын;
      3) тауар берудiң, жұмыс орындаудың талап етiлетiн мерзiмдерi немесе қызмет көрсету кестесi;
      4) конкурстық құжаттаманы алудың орны мен әдiстерi;
      5) конкурстың өткiзiлетiн орны мен уақыты, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтiнiм беретiн орын мен мерзiм;
      6) ықтимал өнiм берушiлерге қойылатын бiлiктiлiк талаптары;
      6-1) Конкурстық құжаттаманың, конкурс өткiзудiң және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өнiм беру шартын жасасудың тiлiне қойылатын талаптар;
      7) басқа да қажеттi ақпарат.
      2. Тапсырысшының ақпаратындағы кез келген өзгерiстердi конкурсты ұйымдастырушы дереу ықтимал өнiм берушiлерге жеткiзедi, бұл ретте конкурстық өтiнiм беру мерзiмi осындай соңғы өзгерiстер туралы ықтимал өнiм берушiлерге хабарланған күннен бастап есептеледi.
      ЕСКЕРТУ. 9-бап өзгердi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының
               1998.12.09 N 306 Заңымен. Z980306_
 
      10-бап. Ықтимал өнiм берушiге қойылатын бiлiктiлiк
                             талаптары
 
      1. Мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысу үшiн ықтимал өнiм берушi мынадай бiлiктiлiк талаптарын қанағаттандыруға:
      1) мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа сәйкес мiндеттемелерiн орындауы үшiн кәсiптiк құзыретi, тәжiрибесi, беделi, сондай-ақ қажеттi қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары болуға;
      2) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу үшiн азаматтық құқық қабiлетi болуға;
      3) төлем қабiлетi болуға, таратуға жатпауға тиiс, мүлкi алып қойылмауға тиiс, оның қаржы-шаруашылық қызметi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тоқтатылмауға тиiс;
      4) конкурсқа қатысуға өтiнiм берген кезде және мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасқан кезде бюджетке салық және басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу жөнiндегi өз мiндеттемелерiн орындауға тиiс.
      2. Ықтимал өнiм берушi конкурсты ұйымдастырушыға куәлiктердiң, лицензиялардың, анықтамалардың және ықтимал өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын өзге де құжаттардың көшiрмелерiн табыс етедi.
      3. Конкурсты ұйымдастырушының ықтимал өнiм берушiге осы баптың 1-тармағында көзделгеннен өзге бiлiктiлiк талаптарын қоюға құқығы жоқ және ықтимал өнiм берушi өзiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына қатысы жоқ ақпаратты конкурсты ұйымдастырушыға бермеуге құқылы.
      4. Елде осы тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң бәсекелес рыногы болған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы бiлiктiлiк талаптарын қалыптастыру кезiнде отандық ықтимал өнiм берушiлермен шектелуге құқылы.
      5. Ықтимал өнiм берушi бiлiктiлiк талаптары туралы толық емес, дәл емес немесе жалған ақпарат берген жағдайда конкурсты ұйымдастырушы оны сатып алу процесiне қатысудан шеттеуге құқылы. Берiлген ақпараттың толықтығы ықтимал өнiм берушiнiң бiлiктiлiк мүмкiндiктерiн растайтын құжаттарды конкурсты ұйымдастырушы қараған кезде анықталады.
      ЕСКЕРТУ. 10-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      11-бап. Конкурстық құжаттаманың мазмұны
 
      1. Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал барлық өнiм берушiге мынадай ақпараттан тұратын конкурстық құжаттаманы ұсынуға мiндеттi:
      1) ықтимал өнiм берушiнiң бiлiктiлiк мүмкiндiктерiн растайтын құжаттардың тiзбесi;
      2) техникалық ерекшелiктерiн, жоспарларды, сызбалар мен нобайларды қоса алғанда, сатып алынатын тауардың, жұмыстың және көрсетiлетiн қызметтiң техникалық және сапалық сипаттамалары: тауар саны; орындалуға тиiстi кез келген жолай қызмет көрсету; жұмыс орындалатын немесе тауар берiлетiн, немесе қызмет көрсетiлетiн орын; тауар берудiң, жұмысты орындаудың немесе қызмет көрсетудiң талап етiлетiн мерзiмдерi;
      3) жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi айқындауда конкурсты ұйымдастырушы ескеретiн өлшемдер тiзбесi;
      4) егер тауарлардың жұмыс пен қызметтiң балама сипаттамаларына жол берiлсе, балама конкурстық өтiнiмдерге баға беру мен салыстыру әдiсiнiң тиiстi нұсқауы мен сипаттамасы шарт жағдайлары немесе конкурстық құжаттамада жазылған басқа талаптар;
      5) тауарлардың, жұмыстың және көрсетiлетiн қызметтiң құнына қоса бағаға басқа элементтер кiруге тиiстiлiгiне не тиiстi еместiгiне қатысты нұсқамаларды қоса алғанда, конкурстық өтiнiм есептелгенде негiз алынуға тиiстi әдiстеме, мысалы, тасымалдауда және сақтандыруда, кеден бажын және салық төлеуде қолданылатын кез келген шығындар;
      6) ықтимал өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiмiн қамтамасыз етудiң мазмұны мен нысаны;
      7) ықтимал өнiм берушiнiң конкурстық өтiнiм берудiң түпкiлiктi мерзiмi өткенге дейiн өзiнiң конкурстық өтiнiмiн өзгерту немесе қайтарып алу құқығына тиiстi нұсқама;
      8) конкурстық өтiнiмдер берудiң әдiсi, орны және түпкiлiктi мерзiмi мен олардың қолданылу мерзiмi;
      9) конкурстық құжаттамаға байланысты ықтимал өнiм берушiлер түсiндiрме сұрата алатын әдiстер және тапсырысшының сол кезеңде ықтимал өнiм берушiлермен кездесу өткiзу ниетi туралы мәлiмдемесi;
      10) конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердiң ашылатын орны, күнi және уақыты;
      11) конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу және конкурстық өтiнiмдердi қарау үшiн пайдаланылатын рәсiмдер;
      12) конкурсты ұйымдастырушының лауазымды адамдары, конкурсты дайындауда және өткiзуде конкурсты ұйымдастырушыдан өкiл болатын уәкiлдер туралы деректер;
      13) мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың мазмұны мен орындалуын қамтамасыз ету нысаны;
      14) күрделiлiгi жоғары сипаттағы iрi объектiлердi салу жөнiндегi мердiгерлiк жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу жүргiзiлген жағдайларда бастапқы ең жоғары баға белгiленуi мүмкiн.
      2. Мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға тiлек бiлдiрген ықтимал өнiм берушi конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурстық өтiнiмдi белгiленген мерзiмде және желiмденген конвертке салып конкурсты ұйымдастырушыға табыс етуге мiндеттi.
      3. Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал өнiм берушiнiң мерзiмдердi немесе конкурсты ұйымдастырушы ұсынған конкурстық өтiнiмнiң мазмұнына қатысты белгiлеген талаптарды бұза отырып берген конкурстық өтiнiмдi қарамауға құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 11-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      12-бап. Конкурстық құжаттама ережелерiн түсiндiру
 
      1. Ықтимал өнiм берушi конкурстық құжаттама ережелерiне түсiндiрме беру туралы сауал салуға құқылы, бiрақ ол конкурстық өтiнiш берудiң ақтық мерзiмi бiткенге дейiнгi 10 күннен кешiктiрiлмеуi керек. Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал өнiм берушiнiң мұндай сауалына үш күн мерзiмде жауап қайтаруға және сауалдың кiмнен түскенiн көрсетпестен, конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ұсынған барлық ықтимал өнiм берушiлерге осы түсiндiрмелердi хабарлауға тиiс.
      2. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнiм ұсынудың түпкiлiктi мерзiмi өткенге дейiн кез келген уақытта өзiнiң жеке бастамасымен, не қандай да бiр ықтимал өнiм берушiнiң тарапынан түскен түсiндiрме беру туралы сауалға жауап ретiнде толықтыру шығару арқылы конкурстық құжаттаманы өзгертуге құқылы. Конкурсты ұйымдастырушы бұл толықтыруды конкурстық өтiнiмдер берiлген барлық ықтимал өнiм берушiлерге дереу хабарлайды және олардың мұндай ықтимал өнiм берушiлер үшiн мiндеттi күшi болады, бұл орайда конкурстық құжаттама берудiң мерзiмi осындай соңғы толықтырулар туралы ықтимал өнiм берушiлерге хабарланған күннен бастап есептеледi.
      ЕСКЕРТУ. 12-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      13-бап. Конкурстық өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмi,
                 өзгертiлуi және қайтарып алынуы
 
      1. Конкурстық өтiнiмдер конкурстық құжаттамада көрсетiлген мерзiм iшiнде күшiнде қалады.
      2. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн ықтимал өнiм берушiлерден осы мерзiмдi қосымша нақты уақыт кезеңiне ұзартуды өтiне алады. Ықтимал өнiм берушi өзi берген конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудi қайтып алу құқығын жоғалтпай, мұндай сауалдан бас тарта алады және оның конкурстық өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi ұзартылмаған мерзiм өткенде аяқталады.
      3. Ықтимал өнiм берушi өзi берген конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудi қайтып алу құқығын жоғалтпай, конкурстық өтiнiмдердi тапсырудың түпкiлiктi мерзiмдерi өткенге дейiн өзiнiң конкурстық өтiнiмiн өзгертуi немесе оны қайтарып алуы мүмкiн. Егер оны конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнiмдердi тапсырудың түпкiлiктi мерзiмi өткенге дейiн алса, қайтарып алу туралы мұндай өзгерiс немесе хабар күшiнде болады.
      ЕСКЕРТУ. 13-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      14-бап. Конкурстық өтiнiмдердi қамтамасыз ету
 
      1. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық өтiнiмдердi табыс еткен ықтимал өнiм берушiлерден конкурстық өтiнiмдердi қамтамасыз етудi енгiзудi талап етуi мiндеттi.
      Бұл ретте:
      1) мұндай талап барлық ықтимал өнiм берушiлерге қатысты болуға тиiс;
      2) конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурстық өтiнiмнiң қажеттi қамсыздандырылу нысанын, көлемiн және басқа да негiзгi жағдайларын көрсетуге тиiс.
      2. Конкурстық өтiнiмнiң қамтамасыз етiлуi конкурстық өтiнiмдi және тиiстi қамтамасыз етудi ұсынған ықтимал өнiм берушiге, егер ықтимал өнiм берушi:
      1) конкурстық өтiнiм берудiң түпкiлiктi мерзiмi өткен соң конкурстық өтiнiмдi қайтарып алса немесе өзгертсе;
      2) конкурс жеңiмпазы болып белгiленгеннен соң, мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа қол қоймаса;
      3) конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлем мен жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейiн мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзбесе, қайтарылмайды.
      3. Конкурсты ұйымдастырушы ықтимал өнiм берушiге ұсынылған

 

конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудi мына жағдайларда:

     1) конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi

өткенде;

     2) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енгенде;

     3) конкурс жеңiмпазы белгiленбей, мемлекеттiк сатып алу

рәсiмдерi тоқтатылғанда;

     4)     5) конкурстың жеңiмпазы болып басқа ықтимал өнiм берушi

белгiленгенде қайтарып бередi.

     ЕСКЕРТУ. 14-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09

              N 306 Заңымен.


Z980306_     15-бап. Конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу


 
       1. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi конкурстық өтiнiмдер ұсынған барлық келушi ықтимал өнiм берушiлердiң немесе олардың уәкiлеттi өкiлдерiнiң қатысуымен конкурстық құжаттарда көрсетiлген мерзiмде ашады.
      2. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде қатысып отырған ықтимал өнiм берушiлердiң атауы мен орналасқан жерiн және олар ұсынған бағаларды жариялайды.
      ЕСКЕРТУ. 15-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      16-бап. Конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау мен
                              салыстыру
 
      1. Конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау мен салғастыру кезiнде:
      1) конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау мен салғастыруды жеңiлдету үшiн ықтимал өнiм берушiлерден конкурстық өтiнiм берулерiне байланысты түсiндiрмелер табыс етудi сұрай алады;
      2) формальды талаптарға сай келмейтiн конкурстық өтiнiмдi осы талаптарға сәйкес келтiру үшiн ешқандай сұрау салуды, ұсыныстарға немесе рұқсат алуға жол берiлмейдi;
      3)
      2. Егер конкурстық өтiнiмдi конкурстық құжаттамада жазылған сипаттамалардан, шарттар мен басқа талаптардың айтарлықтай өзгертпейтiн немесе елеулi ауытқушылық болып табылмайтын болмашы ауытқулар болғанда немесе конкурстық өтiнiмнiң мәнiсiн өзгертпей түзетуге келетiн грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдi формальды талаптарға сай бередi деп қарастыра алады. Мұндай кез келген ауытқулар мүмкiндiгiнше санмен көрсетiледi және конкурстық өтiнiмдердi бағалау мен салғастыру кезiнде ескерiледi.
      3. Конкурстық комиссия, егер:
      1) белгiлi бiр конкурстық өтiнiмдi берген ықтимал өнiм берушi бiлiктiлiк талаптарына сай келмесе;
      2) осы баптың 2-тармағында көзделгеннен басқа жағдайларда конкурстық өтiнiм формальды талаптарға сай келмесе конкурстық өтiнiмдi қабылдамайды.
      4. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға қабылданған конкурстық өтiнiмдердi бағалап, салғастырады және ең төмен баға негiзiнде немесе баға факторына қоса конкурстық құжаттамада аталған өзге де өлшемдердi ескере отырып, жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi айқындайды.
      5. Конкурстық комиссия жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi айқындауда мына өлшемдердi ескередi:
      1) конкурстық өтiнiмнiң бағасы;
      2) тауарлармен байланысты, пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге жұмсалатын шығындар, тауар беру, жұмысты аяқтау немесе қызмет көрсету мерзiмдерi, тауарлардың қызметтiк сипаттамалары, тауарға, жұмысқа және қызмет көрсетуге төлем жасау жағдайлары мен кепiлдiк жағдайлары, соның iшiнде сапа сертификаттарының болуы;
      3) Осы Заңның 25-1 бабына сәйкес отандық ықтимал өнiм берушiлердi қолдау.
      4) мемлекеттiң қорғаныс қабiлетi мен қауiпсiздiгiне келтiрiлуi мүмкiн ықпал.
      5-1.Консультациялық қызмет көрсетуге тарту мемлекеттiк сатып алу мәнi болған жағдайда:
      1) консультациялық қызметтердiң сапалық сипаттамалары;
      2) ықтимал өнiм берушiнiң осындай қызметтер рыногындағы жұмыс тәжiрибесi;
      3) ықтимал өнiм берушiнiң және қызмет көрсетумен айналысатын қызметкерлердiң бiлiктiлiк деректерi, беделi, сенiмдiлiгi, кәсiптiк және басқару құзыры таңдау өлшемдерi болып табылады.
      6. Конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашқан күннен бастап 10 күннен аспайтын мерзiмде конкурстың қорытындыларын шығарады.
      7. Конкурстың қорытындылары осы Заңның 19-бабына сәйкес хаттама түрiнде ресiмделедi, оған конкурстық комиссия және конкурс жеңiмпазы қол қояды. Бұл хаттамада мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа қол қойылуға тиiстi мерзiм де көрсетiледi.
      8. Егер конкурстық құжаттамада өзгеше көзделмесе, конкурстық өтiнiмдердi қарауға, бағалау мен салғастыруға қатысты ақпарат конкурстық өтiнiмдердi қарауға, бағалау мен салғастыруға ресми қатыспайтын ықтимал өнiм берушiлерге немесе кез келген басқа тұлғаға берiлмейдi.
      ЕСКЕРТУ. 16-бап өзгердi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының
               1998.12.09 N 306 Заңымен. Z980306_
 
      17-бап. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасу
 
      1. Тапсырысшы конкурс жеңiмпазы болып танылған ықтимал өнiм берушiге Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасын жiбередi.
      2. Егер конкурс жеңімпазы деп танылған ықтимал өнiм берушi осы Заңның 16-бабының 7-тармағына сәйкес белгiленген мерзiмдерде мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа қол қоймаса, тапсырысшы ұсынысы тапсырысшы үшiн конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес жеңiмпаздың ұсынысынан кейiнгi ең қолайлы конкурсқа басқа қатысушымен шарт жасасуға құқылы.
      3. Тараптар мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзi конкурстық

 

жеңiмпазы болып айқындалған жағдайда қандай да болсын өзгерiстер

енгiзуге құқығы жоқ.

     4. Тапсырысшы өнiм берушiден мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың

орындалуын қамтамасыз етудi енгiзудi талап етуге құқылы. Өнiм берушi

мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi, егер

ол конкурстық құжаттамада көзделген жағдайда ғана Қазақстан

Республикасының заңдарына сәйкес енгiзедi. Қамтамасыз етудiң көлемi

мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының 5%-нен аспауға

тиiс.     ЕСКЕРТУ. 17-бап өзгердi және толықтырылды  - Қазақстан Республикасының

              1998.12.09 N 306 Заңымен.


Z980306_     18-бап. Мемлекеттiк сатып алуды қаржыландыру


 
       Мемлекеттiк сатып алуды қаржыландыруды тапсырысшы республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң, тиiстi қаржы жылына арналған қаражатын нысаналы пайдалану жөнiндегi қаржы жоспарына сәйкес жүзеге асырады.
      ЕСКЕРТУ. 18-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
               N 306 Заңымен. Z980306_
 
      19-бап. Конкурс қорытындылары туралы хаттама
 
      1. Мемлекеттiк сатып алу жүзеге асырылған жағдайда конкурсты ұйымдастырушы конкурстың қорытындылары туралы хаттама ресiмдеуге мiндеттi, онда мынадай ақпарат болуға тиiс:
      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудiң қысқаша сипаттамасы;
      2) конкурстық өтiнiмдер ұсынған ықтимал өнiм берушiнiң атауы мен орналасқан жерi, сондай-ақ конкурс жеңiмпазының атауы, орналасқан жерi және оның жеңiмпаз деп танылған шарттары;
      3) конкурстық өтiнiмдер ұсынған ықтимал өнiм берушiлердiң бiлiктiлiк деректерi туралы ақпарат немесе мұндай деректердiң болмауы туралы ақпарат;
      4) әрбiр конкурстық өтiнiмнiң бағасы және басқа негiзгi жағдайларының қысқаша мазмұны;
      5) конкурстық өтiнiмдердi бағалау мен салғастыру өлшемдерiнiң қысқаша мазмұны;
      6) барлық конкурстық өтiнiмдер қайтарылған жағдайда тиiстi себептердi көрсету;
      7) егер конкурс нәтижесiнде жеңiмпаз анықталмаса, тиiстi себептердi көрсету;
      8) конкурстық құжаттаманы түсiндiру туралы сұрау салулардың, оларға берiлген жауаптардың қорытылған мазмұны, сондай-ақ конкурстық құжаттамадағы өзгерiстер мен толықтырулардың қорытылған мазмұны.
      2. Осы баптың 1-тармағының 1-4) және 6-8) тармақшаларында көзделген ақпарат нәтижесiнде конкурс жеңiмпазы анықталмаған конкурсқа қатысқан кез келген ықтимал өнiм берушiнiң талап етуi бойынша табыс етiледi. Бұл ақпарат, егер оның ашылуы Қазақстан Республикасының қорғаныс қабiлетi, құқықтық тәртiбi мен ұлттық қауiпсiздiгi мүдделерiне, сондай-ақ тараптардың заңды коммерциялық мүдделерiне зиян келтiруi мүмкiн болса немесе адал бәсекелестiкке кедергi келтiретiн болса, берiлмейдi.
      3.
      ЕСКЕРТУ. 19-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09
                                N 306 Заңымен. Z980306_
 
      20-бап. Ашық конкурс
 
      1. Осы Заңда сатып алудың өзге әдiсi көзделгеннен басқа жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудың негiзгi әдiсi ашық конкурс болып табылады.
      2. Ашық конкурстың өткiзiлетiнi туралы хабарландырулар және ашық конкурс өткiзудiң қорытындылары туралы хабар ресми баспасөзде жарияланады.
      3. Ашық конкурс өткiзу туралы хабарландыру осы конкурсқа қатысуға өтiнiмдер қабылдау аяқталатын күнге дейiн бiр айдан кешiктiрiлмей жариялануға тиiс.
 
      21-бап. Жабық конкурс
 
      1. Жабық конкурс:
      1) тауар, жұмыс және қызмет көрсету олардың аса күрделiгiне немесе арнаулы сипатына байланысты тек саны шектеулi ықтимал өнiм берушiлердiң қолында болғанда және мұндай ықтимал өнiм берушiлер алдын ала белгiлi болғанда;
      2) конкурстық өтiнiмдердiң көп санын қарау мен бағалау үшiн қажет болатын уақыт пен шығындар сатып алынатын тауардың, жұмыстың және қызмет көрсетудiң құнымен сыйыспайтын болғанда өткiзiледi.
      2. Ықтимал өнiм берушiлердi жабық конкурсқа қатысуға шақыру туралы хабар оларға осы конкурсқа қатысуға өтiнiм қабылдау аяқталатын күнге дейiн бiр айдан кешiктiрiлмей жiберiлуге тиiс.
 
      22-бап. Екi кезеңдi рәсiмдер пайдаланылатын конкурс
 
      1. Екi кезеңдi рәсiмдер пайдаланылатын конкурс мынадай кезеңдердiң жиынтығынан тұрады:
      ықтимал өнiм берушiлерден конкурстық өтiнiмнiң бағасын көрсетпей, тауардың, жұмыстың, қызмет көрсетудiң техникалық, сапалық немесе өзге сипаттамаларына қатысты ұсыныстарды сұрату, берiлген ұсыныстарға талдау жасау және қажет болған жағдайда ықтимал өнiм берушiмен келiссөздер жүргiзу;
      ұсыныстары тауардың, жұмыстың, қызмет көрсетудiң белгiленген техникалық, сапалық немесе өзге сипаттарына сай келедi деп танылған ықтимал өнiм берушiлердiң бағасын көрсете отырып конкурстық өтiнiм беруi.
      2. Екi кезеңдi рәсiмдер пайдаланылатын конкурс мынадай:
      1) тауардың, жұмыстың және қызмет көрсетудiң егжей-тегжейлi ерекшелiгiн тұжырымдап беру, олардың техникалық және өзге де сипаттамаларын анықтау қиын болған жағдайда тапсырысшының ықтимал өнiм берушiден конкурстық ұсыныстар сұратуы немесе олармен келiссөздер жүргiзуi қажет болғанда;
      2) ғылыми зерттеулер, эксперименттер, iзденiстер немесе талдамалар жүргiзу қажет болғанда;
      3) бiр кезеңдi ашық конкурс немесе жабық конкурс конкурс жеңiмпазын анықтауға жеткiзбеген жағдайларда өткiзiледi.
 
      23-бап. Баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып, өнiм
              берушiнi таңдау
 
      1. Баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып, өнiм берушiнi таңдау егжей-тегжейлi ерекшелiктерiнiң тапсырысшы үшiн елеулi маңызы жоқ, елеулi шарты оның бағасы болатын нақты тауар, жұмыс және қызмет көрсетуге жүргiзiледi.
      2. Баға ұсыныстарын сұрауды пайдалана отырып, өнiм берушiнi таңдау егер тауардың, жұмыстың және қызмет көрсетудiң қандай болса да бiртектес түрiн сатып алу көлемi құны жағынан Қазақстан Республикасының заңдарында тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң мың еселенген мөлшерiнен аспаған жағдайда ғана қолданылады.
      3. Қаржы жылы iшiнде тауар, жұмыс және қызмет көрсетудiң бiртектес түрлерiн сатып алу көлемiн ең болмағанда бiреуiнiң мөлшерi осы баптың 2-тармағында белгiленгеннен кем болатын бөлiктерге ұсақтауға жол берiлмейдi.
      ЕСКЕРТУ. 23-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09 N 306
               Заңымен. Z980306_
 
      24-бап. Бiр көзден мемлекеттiк сатып алу
 
      1. Бiр көзден мемлекеттiк сатып алу конкурс өткiзбей сатып алу деген сөз және мынадай жағдайларда:
      1) белгiлi бiр тауар, жұмыс және қызмет көрсету қандай болса да бiр нақты ықтимал өнiм берушiнiң қолында болғанда немесе қандай болса да бiр нақты ықтимал өнiм берушiнiң осы тауарға, жұмысқа және қызмет көрсетуге қатысты ерекше құқығы болғанда;
      2) төтенше оқиғаның салдарынан осы тауарға, жұмысқа және қызмет көрсетуге деген қажеттер пайда болғанда, бұл конкурстар өткiзудi жөн болмағанда;
      3) тапсырысшы қандай бiр өнiм берушiден тауар, жабдық, технология немесе қызмет көрсетудi сатып алып, сол өнiм берушiден нақты тауарды, жабдықты, технологияны немесе қызметтi бiр iзге түсiру, стандарттау пiкiрiмен немесе сыйымдылығын қамтамасыз ету қажет болуына байланысты басқаларын да сатып алу керек деп белгiлегенде жүргiзiледi.
      4) мемлекеттiк өндiрiстiк кәсiпорындар мен мекемелер өндiретiн тауарлар, атқарылатын жұмыс пен көрсетiлетiн қызмет Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн жағдайлар мен тәртiп бойынша Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгiнiң, құқық тәртiбi мен қорғаныс қабiлетiнiң кепiлдiгiн қамтамасыз етедi.
      2. Осы баптың 1-тармағын қолданған кезде сол ықтимал өнiм берушiден тапсырысшы сол ықтимал өнiм берушi ұсынған тауар, жұмыс және қызмет көрсету бағасының барлық қажеттi негiздемелерiн сұрап алуға құқылы.
      3. Бiр көзден мемлекеттiк сатып алу кезiнде тапсырысшы сатып алу туралы хаттама жүргiзуге тиiс, ол мынадай ақпарат:
      1) бiр көзден мемлекеттiк сатып алу әдiсiн қолданудың негiздемесi;
      2) бiр көзден сатып алынған тауар, жұмыс және қызмет көрсетудiң қысқаша сипаттамасы;
      3) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалған өнiм берушiнiң атауы мен орналасқан жерi және мұндай шарттың бағасы болуға тиiс.
      ЕСКЕРТУ. 24-бап өзгердi және толықтырылды - Қазақстан Республикасының
               1998.12.09 N 306 Заңымен. Z980306_
 
      25-бап. Қорғаныс, құқықтық тәртiп және ұлттық қауiпсiздiк
              қажеттерiн қамтамасыз етуге арналған мемлекеттiк
                     сатып алудың ерекше шарттары
 
      Қорғаныс, құқықтық тәртiп және ұлттық қауiпсiздiк қажеттерiн қамтамасыз етуге арнап мемлекеттiк сатып алу осы Заңға сәйкес жүргiзiледi, бұған мемлекеттiк сатып алу процесi үшiн құпиялылық режимiн сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi мен қорғаныс қабiлетiнiң кепiлдiгiн қамтамасыз етудiң айрықша тәртiбiн белгiлеу талап етiлетiн жағдайлар қосылмайды. Мұндай сатып алудың ерекше тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
 
      25-1-бап. Отандық ықтимал өнiм берушiлердi қолдау
 
      1. Отандық ықтимал өнiм берушiлер, соның iшiнде шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi жеңiп шыққан конкурстық өтiнiмдi анықтаған жағдайда тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн басымдыққа мына шарттар сақталған кезде ие болады.
      Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген тауарлар бойынша жергiлiктi еңбек, шикiзат және өндiрiс ресурстарын пайдаланудың құндық көрiнiсi тауарлар құнының 50%-нен кем, ал мердiгерлiк жұмыстар атқарылған кезде - 80%-нен кем болмауға тиiс.
      2. Отандық ықтимал өнiм берушiлерге басымдық беру шарты конкурстық құжаттамада айтылуға тиiс.
      3. Егер бәсекелес орта болған жағдайда мердiгерлiк жұмыстар жөнiндегi конкурсқа шетелдiк ықтимал өнiм берушi тiкелей қатысса, оған осы баптың 1-тармағында аталған жергiлiктi еңбек, шикiзат және өндiрiс ресурстарын пайдалану шарты қолданылады.
      ЕСКЕРТУ. 25-1-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының
                1998.12.09 N 306 Заңымен. Z980306_
 
      25-2-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
                 кезінде шағын кәсіпкерлік субъектілерін
                 қолдау
 
      1. Тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстарды ұйымдастыру кезінде конкурсты ұйымдастырушы шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алуды ұйымдастыру үшін мұндай сатып алудың жалпы көлемінің 10 процентіне дейін резерв жасауды көздеуге міндетті.
      2. Шағын кәсіпкерлікті қолдауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алу жүзеге асырылуға тиіс тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) түрлерінің номенклатурасы мен көлемі бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне жыл сайын ұсыныстар енгізіп отырады.
      3. Тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алу бойынша ашық (жабық) конкурс ұйымдастыру кезінде шағын кәсіпкерлік субъектілерінен конкурстық өтінімдер түспеген жағдайда ұйымдастырушы сатып алуды заңдарда көзделген тәртіппен жалпы негізде жүзеге асыруға құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 25-2-баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының
                1999.11.29 N 489 Заңымен. Z990489_
 
      26-бап. Конкурсты ұйымдастырушының немесе тапсырысшының
              iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағым жасау
 
      1. Мемлекеттiк сатып алу туралы заңдар бұзылған жағдайда кез келген ықтимал өнiм берушiнiң мемлекеттiк сатып алу процесiнiң өткiзiлу барысында конкурсты ұйымдастырушының немесе тапсырысшының iс-әрекетi мен шешiмдерiне шағым беруге құқығы бар.
      2. Мыналар:
      1) мемлекеттiк сатып алу әдiсiн және конкурс түрiн таңдап алу;
      2) конкурсты ұйымдастырушының конкурс жеңiмпазын анықтау

 

жөнiндегi өлшемдердi таңдап алуы;

     3) осы Заңның 10-бабы 4-тармағының негiзiнде ықтимал өнiм

берушiлердiң санын шектеу;

     4) конкурсты ұйымдастырушының осы Заңға сәйкес барлық

конкурстық өтiнiмдерден бас тартуға шешiм қабылдауы шағым беру

объектiсi бола алмайды.

     3. Конкурсты ұйымдастырушының немесе тапсырушының iс-әрекеттерi

мен шешiмдерiне шағымдану Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес

жүзеге асырылады.     ЕСКЕРТУ. 26-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09 N 306

              Заңымен.


Z980306_                    3-тарау. Қорытынды ережелер

     27-бап. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттардың

                     орындалуын бақылау

     Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттардың орындалуын бақылауды

қолданылып жүрген заңдарға сәйкес тапсырысшы жүзеге асырады.     ЕСКЕРТУ. 27-бап өзгердi - Қазақстан Республикасының 1998.12.09 N 306

              Заңымен.


Z980306_     28-бап. Дауларды шешу

     Сатып алу туралы шартты жасасу немесе орындау процесiнде

тапсырысшы мен өнiм берушi арасындағы пайда болатын барлық даулар

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.

     29-бап. Мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарды

                  бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

     Мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысушылар мемлекеттiк сатып

алу туралы заңдарды бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына

сәйкес жауап бередi.

     30-бап. Осы Заңның күшiне енгiзiлу тәртiбi

     Осы Заң 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енгiзiледi.

     Қазақстан Республикасының

            Президентi

     оқығандар:


     Багарова Ж.

     Икебаева А.


О государственных закупках

Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N 163-I Утратил силу Законом РК от 16 мая 2002 г. N 321 ~Z020321.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 16.05.2002 № 321 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие в процессе государственных закупок товаров, работ и услуг, которые осуществляются за счет средств республиканского и местных бюджетов Республики Казахстан, в целях эффективного расходования этих средств.

      Сноска. Преамбула - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306 Z980306_ .

     

      Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

      Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

     

      В настоящем Законе используются следующие понятия:

      государственные закупки - приобретение государством в лице заказчиков в государственную собственность товаров и получение необходимых государству работ и услуг за счет средств республиканского и местных бюджетов Республики Казахстан, на основе договоров о государственных закупках;

      договор о государственных закупках - гражданско-правовой договор, заключенный между заказчиком и поставщиком в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами;

      заказчик - центральные и местные государственные органы, их подведомственные государственные учреждения, осуществляющие закупки для собственных нужд за счет средств республиканского и местных бюджетов;

      конкурс - способ проведения государственных закупок, предусматривающий конкуренцию между потенциальными поставщиками и направленный на выявление наиболее выгодных условий договора о государственных закупках;

      обеспечение конкурсной заявки - гарантийный взнос потенциального поставщика, допущенного к конкурсу на проведение государственных закупок;

      обеспечение исполнения договора о государственных закупках - гарантийный взнос исполнения обязательств поставщика по договору о государственных закупках;

      организатор конкурса - заказчик или другой государственный орган, выступающий от имени заказчика или по поручению уполномоченного органа при проведении и организации конкурса;

      поставщик - юридическое или физическое лицо, выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

      потенциальный поставщик - юридическое или физическое лицо, участвующее в процессе государственных закупок с целью заключить договор о государственных закупках;

      процесс государственных закупок - комплекс всех проводимых мероприятий, направленных на приобретение товаров, получение необходимых работ и услуг за счет средств республиканского и местных бюджетов Республики Казахстан, в том числе формирование заказчиком номенклатуры и объемов государственных закупок, выбор поставщика, заключение и исполнение договора о государственных закупках;

      уполномоченный орган - центральный государственный орган, осуществляющий регулирование процесса государственных закупок в пределах своей компетенции;

      участники процесса государственных закупок - заказчики, организатор конкурса, потенциальные поставщики, поставщики;

      конкурсная документация - документация, предоставляемая потенциальному поставщику для подготовки конкурсных заявок и о порядке проведения конкурса;

      конкурсная заявка - конкурсное предложение потенциального поставщика, составленное в соответствии с конкурсной документацией.

      Сноска. Статья 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 2. Процесс государственных закупок

     

      Процесс государственных закупок включает в себя:

      формирование номенклатуры и объемов закупаемых товаров, работ и услуг на основе показателей, утвержденных республиканским и местными бюджетами;

      выбор поставщика, заключение с ним договора о государственных закупках и закупку у него товаров, работ и услуг на соответствующий финансовый год;

      исполнение договоров о государственных закупках.

      Сноска. Статья 2 - в новой редакции согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 3. Принципы законодательства о государственных закупках

      Правовое регулирование отношений, связанных с государственными

      закупками, основывается на принципах:

      оптимального расходования средств государственного бюджета;

      обеспечения всем потенциальным поставщикам равных возможностей

      для участия в предоставлении государству товаров, работ и услуг,

      кроме случаев, предусмотренных законодательством о государственных

      закупках;

      добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков

      товаров, работ и услуг;

      гласности процесса государственных закупок.

      Сноска. Статья 3 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г.

      N 306.

      Статья 4. Законодательство Республики Казахстан в области

      государственных закупок

      Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

     

      Статья 5. Законодательство Республики Казахстан о

      государственных закупках и нормы международного права

     

      Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, то применяются правила международного договора.

     

      Статья 6. Уполномоченный орган по регулированию

      процесса государственных закупок

      Сноска. Название статьи 6 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      1. Регулирование процесса государственных закупок осуществляет уполномоченный орган.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98 г. N 306.

      2. Уполномоченный орган по регулированию процесса государственных закупок:

      1) осуществляет координацию и мониторинг процессов государственных закупок, проводимых заказчиками;

      2) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственных закупок, разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции методические материалы по проведению государственных закупок;

      3) осуществляет контроль за порядком проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Правительством Республики Казахстан;

      4) определяет порядок отчета о проведенных государственных закупках;

      5) оказывает методическую и организационную помощь заказчикам по вопросам проведения государственных закупок.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98 г. N 306.

     

      Статья 7. Гласность в деятельности, связанной с государственными

      закупками

     

      1. Все нормативные правовые акты, относящиеся к регулированию процесса государственных закупок, публикуются в официальной печати.

      2. Сведения о проведенных государственных закупках регулярно публикуются заказчиками или организаторами конкурса в официальной печати, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам.

      Сноска. Пункт 2 - с дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98 г. N 306.

      3. Заказчик или организатор конкурса до завершения конкурса

     

      обязан соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации,

      представленной ему потенциальными поставщиками.

      Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

      Статья 8. Осуществление процесса государственных закупок

      1. Государственные закупки осуществляются одним из

      следующих способов:

      1) конкурса;

      2) закупок из одного источника;

      3) выбора поставщика с использованием запроса ценовых предложений.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Видами конкурса являются:

      открытый конкурс;

      закрытый конкурс.

      3. Открытый конкурс и закрытый конкурс могут проводиться с использованием двухэтапных процедур.

      4. При проведении государственных закупок посредством конкурса необходимо участие не менее трех потенциальных поставщиков.

      Если в конкурсе участвуют менее трех потенциальных поставщиков, организатор конкурса объявляет конкурс несостоявшимся.

      Если объявленный конкурс признан несостоявшимся, то организатор конкурса вправе:

      провести повторный конкурс с соблюдением Порядка проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, утвержденного Правительством Республики Казахстан;

      провести конкурс с использованием двухэтапных процедур;

      применить способ закупок из одного источника;

      изменить содержание своей конкурсной документации.

      Сноска. Пункт 4 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      5. Основным способом осуществления государственных закупок является открытый конкурс.

      Организатор конкурса самостоятельно выбирает следующие способы осуществления государственных закупок:

      1) открытый конкурс;

      2) выбор поставщика с использованием запроса ценовых предложений;

      3) закупки из одного источника у субъектов естественных монополий;

      4) закупки однородных видов товаров, работ и услуг на сумму менее двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на первый квартал соответствующего финансового года, при выборе закрытого вида конкурса и закупок из одного источника у поставщиков, не относящихся к субъектам естественных монополий.

      По согласованию с уполномоченным органом организатор конкурса выбирает следующие способы осуществления государственных закупок:

      1) закрытый конкурс;

      2) закупки из одного источника по однородным видам товаров, работ и услуг на сумму более двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на первый квартал соответствующего финансового года, кроме закупок у субъектов естественных монополий;

      3) проведение открытого и закрытого конкурсов с использованием двухэтапных процедур.

      Организатор конкурса образовывает конкурсную комиссию для проведения конкурса.

      Сноска. Пункт 5 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      6. Порядок проведения государственных закупок в соответствии с настоящей статьей, положение о конкурсной комиссии и формы конкурсной документации, а также отраслевые особенности закупок товаров, работ и услуг определяются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - с дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      7. Подведомственные государственные учреждения центральных и местных государственных органов вправе выступать в качестве организатора конкурса только в случае, если объем государственных закупок каких-либо однородных видов товаров, работ или услуг в стоимостном выражении не превышает пяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на первый квартал соответствующего финансового года.

      Сноска. Пункт 7 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      8. В случае, если несколько заказчиков намерены осуществить государственные закупки по однородным видам товаров, работ и услуг, уполномоченный орган может определить для них единого организатора конкурса.

      Сноска. Статья 8 дополнена пунктом 8 согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 9. Общие требования к информации организатора конкурса

      о производимых государственных закупках

      Сноска. Название статьи - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      1. Информация организатора конкурса о производимых государственных закупках должна содержать следующие сведения:

      1) наименование и место нахождения организатора конкурса;

      2) объем, качество, номенклатуру предполагаемых государственных закупок и место поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг;

      3) требуемые сроки поставки товаров, выполнения работ или график предоставления услуг;

      4) место и способы получения конкурсной документации;

      5) место и время проведения конкурса, а также место и срок представления заявок на участие в конкурсе;

      6) квалификационные требования к потенциальным поставщикам;

      6-1) требования к языку конкурсной документации, проведения конкурса и заключение договора поставки в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      7) другую необходимую информацию.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Любые изменения информации заказчика незамедлительно доводятся организатором конкурса до сведения потенциальных поставщиков, при этом исчисление срока предоставления конкурсной заявки производится с даты уведомления потенциальных поставщиков о последнем из таких изменений.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 10. Квалификационные требования, предъявляемые к

      потенциальному поставщику

     

      1. Для участия в процессе государственных закупок потенциальный поставщик должен удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

      1) обладать профессиональной компетенцией, опытом, репутацией, а также иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором о государственных закупках;

      2) обладать гражданской правоспособностью для заключения договора о государственных закупках;

      3) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

      4) выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент заключения договора о государственных закупках.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Потенциальный поставщик предоставляет организатору конкурса копии свидетельств, лицензий, справок и иных документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям.

      3. Организатор конкурса не вправе устанавливать иные квалификационные требования к потенциальному поставщику, помимо предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, и потенциальный поставщик вправе не представлять организатору конкурса информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.

      4. Организатор конкурса при формировании квалификационных требований вправе ограничиться отечественными потенциальными поставщиками, в случае существования в стране конкурентного рынка данных товаров, работ и услуг.

      Сноска. Пункт 4 - в новой редакции согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

      5. Организатор конкурса вправе отстранить от участия в процессе государственных закупок потенциального поставщика в случае представления последним неполной, неточной или ложной информации по квалификационным требованиям. Полнота представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения организатором конкурса документов, подтверждающих квалификационные возможности потенциального поставщика.

      Сноска. Пункт 5 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 11. Содержание конкурсной документации

     

      1. Организатор конкурса обязан предоставить всем потенциальным поставщикам конкурсную документацию, содержащую следующую информацию:

      1) перечень документов, подтверждающих квалификационные возможности потенциального поставщика;

      2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг, включая технические спецификации, планы, чертежи и эскизы; количество товара; любые сопутствующие услуги, подлежащие выполнению; место выполнения работ или предоставления товаров или услуг; требуемые сроки поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг;

      3) перечень критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении выигравшей конкурсной заявки;

      4) соответствующее указание и описание способа оценки и сопоставления альтернативных конкурсных заявок, если допускаются альтернативные характеристики товаров, работ и услуг, условия договора или другие требования, изложенные в конкурсной документации;

      5) методику, на основе которой должна быть рассчитана цена конкурсной заявки, включая указание на то, должна ли цена содержать другие элементы, помимо стоимости самих товаров, работ и услуг, например, любые применимые расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин и налогов;

      6) содержание и форму обеспечения конкурсной заявки потенциального поставщика;

      7) соответствующее указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

      8) способ, место и окончательный срок представления конкурсных заявок и срок их действия;

      9) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения в связи с конкурсной документацией, и заявление о намерении заказчика на этом этапе провести встречу с потенциальными поставщиками;

      10) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

      11) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными заявками и рассмотрения конкурсных заявок;

      12) данные о должностных лицах организатора конкурса, уполномоченных представлять организатора конкурса при подготовке и проведении конкурса;

      13) содержание и форма обеспечения исполнения договора о государственных закупках;

      14) в случаях, когда производятся государственные закупки подрядных работ на строительство крупных объектов, носящих высокосложный характер, может устанавливаться стартовая максимальная цена.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в процессе государственных закупок, обязан предоставить организатору конкурса в установленные сроки и в запечатанном конверте конкурсную заявку в соответствии с конкурсной документацией.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      3. Организатор конкурса вправе не рассматривать конкурсную заявку потенциальных поставщиков, представленную с нарушением сроков или требований, установленных организатором конкурса к содержанию представляемой конкурсной заявки.

      Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 12. Разъяснения положений конкурсной документации

     

      1. Потенциальный поставщик вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее 10 дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Организатор конкурса должен в трехдневный срок ответить на такой запрос потенциального поставщика и, без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым организатор конкурса предоставил конкурсную документацию.

      2. Организатор конкурса вправе в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок по своей собственной инициативе либо в ответ на запрос о разъяснении со стороны какого-либо потенциального поставщика изменить конкурсную документацию путем издания дополнения. Дополнение незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым организатор конкурса предоставил конкурсную документацию, и имеет обязательную силу для таких потенциальных поставщиков, при этом исчисление срока предоставления конкурсной заявки производится с даты уведомления потенциальных поставщиков о последнем из таких дополнений.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 13. Срок действия, изменение и отзыв конкурсных заявок

     

      1. Конкурсные заявки остаются в силе в течение срока, указанного в конкурсной документации.

      2. До истечения срока действия конкурсных заявок организатор конкурса может просить потенциальных поставщиков продлить этот срок на дополнительный конкретный период времени. Потенциальный поставщик может отклонить такой запрос, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения конкурсной заявки, и срок действия его конкурсной заявки закончится по истечении непродленного срока действия.

      3. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей конкурсной заявки. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено организатором конкурса до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок.

      Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 14. Обеспечение конкурсных заявок

     

      1. Организатор конкурса обязан потребовать от потенциальных поставщиков, представляющих конкурсные заявки, внести обеспечение конкурсной заявки.

      При этом:

      1) такое требование должно относиться ко всем потенциальным поставщикам;

      2) организатор конкурса должен указать в конкурсной документации формы, объемы и другие основные условия требуемого обеспечения конкурсной заявки.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему конкурсную заявку и соответствующее обеспечение, в случаях, если потенциальный поставщик:

      1) отозвал или изменил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсной заявки;

      2) не подписал договор о государственных закупках, будучи определенным в качестве победителя конкурса;

      3) не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках после подписания договора о государственных закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      3. Организатор конкурса возвращает внесенное обеспечение конкурсной заявки потенциальному поставщику в случаях:

      1) истечения срока действия обеспечения конкурсной заявки;

      2) вступления в силу договора о государственных закупках;

      3) прекращения процедур государственных закупок без определения победителя конкурса;

      4)

      Сноска. Подпункт 4 пункта 3 - исключен согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

      5) определения победителем конкурса другого потенциального поставщика.

     

      Статья 15. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

     

      1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, указанный в конкурсной документации, в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки, или их уполномоченных представителей.

      Сноска. Пункт 1 - с дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Конкурсная комиссия объявляет наименование и место нахождения потенциальных поставщиков и предложенные ими цены лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с конкурсными заявками.

     

      Статья 16. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных

      заявок

     

      1. При рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных заявок:

      1) конкурсная комиссия может просить потенциальных поставщиков представить разъяснения в связи с их конкурсными заявками, с тем чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок;

      2) не допускается никаких запросов, предложений или разрешений, с тем чтобы привести конкурсную заявку, не отвечающую формальным требованиям, в соответствие с этими требованиями.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Конкурсная комиссия может рассматривать конкурсную заявку как отвечающую формальным требованиям, если в ней присутствуют незначительные отклонения, которые существенно не изменяют или не являются существенным отступлением от характеристик, условий и прочих требований, изложенных в конкурсной документации, или если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа конкурсной заявки. Любые такие отклонения выражаются, по мере возможности, количественно и учитываются при оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

      3. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если:

      1) потенциальный поставщик, представивший данную конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям;

      2) данная конкурсная заявка не отвечает формальным требованиям, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

      4. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые были приняты для участия в конкурсе, и определяет выигравшую конкурсную заявку на основе самой низкой цены или с учетом, помимо ценового фактора, иных критериев, указанных в конкурсной документации.

      5. Конкурсная комиссия при определении выигравшей конкурсной заявки учитывает следующие критерии:

      1) цену конкурсной заявки;

      2) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, связанные с товарами, сроки поставки товаров, завершения работ или предоставления услуг, функциональные характеристики товаров, в том числе наличие сертификатов качества, условия платежа и условия гарантий на товары, работы и услуги;

      3) поддержка отечественных потенциальных поставщиков в соответствии со статьей 25-1 настоящего Закона;

      4) воздействие, которое может быть оказано на обороноспособность и безопасность государства.

      Сноска. Пункт 5 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      5-1. В случае, когда предметом государственных закупок является привлечение консультационных услуг, критериями отбора являются:

      1) качественные характеристики консультационных услуг;

      2) опыт работы потенциального поставщика на рынке таких услуг;

      3) квалификационные данные, репутация, надежность, профессиональная и управленческая компетентность потенциального поставщика и персонала, который будет заниматься предоставлением услуг.

      Сноска. Статья 16 дополнена новым пунктом 5-1 согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

      6. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в срок не более 10 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

      7. Итоги конкурса оформляются в виде протокола в соответствии со статьей 19 настоящего Закона, подписываемого конкурсной комиссией и победителем конкурса. В данном протоколе также указывается срок, в течение которого должен быть подписан договор о государственных закупках.

      8. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, не раскрывается потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных заявок, если иное не предусмотрено в конкурсной документации.

     

      Статья 17. Заключение договора о государственных закупках

     

      1. Заказчик направляет потенциальному поставщику, признанному победителем конкурса, проект договора о государственных закупках, составленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Если потенциальный поставщик, который признан победителем конкурса, не подписывает договор о государственных закупках в сроки, установленные в соответствии с пунктом 7 статьи 16 настоящего Закона, то заказчик вправе заключить договор с другим участником конкурса, предложение которого является для заказчика наиболее предпочтительным после предложения победителя в соответствии с протоколом об итогах конкурса.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      3. Стороны не вправе вносить в договор о государственных закупках какие-либо изменения в условия, в соответствии с которыми был определен победитель конкурса.

      4. Заказчик вправе потребовать от поставщика внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках. Поставщик вносит обеспечение исполнения договора о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан только в случае, если это было предусмотрено в конкурсной документации. Размер обеспечения не должен превышать 5% от общей суммы договора о государственных закупках.

      Сноска. Статья 17 дополнена новым пунктом 4 согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 18. Финансирование государственных закупок

     

      Финансирование государственных закупок осуществляется заказчиком в соответствии с финансовым планом по целевому использованию средств республиканского и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

      Сноска. Статья 18 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 19. Протокол об итогах конкурса

     

      1. При осуществлении государственных закупок, организатор конкурса обязан оформить протокол об итогах конкурса, в котором должна содержаться следующая информация:

      1) краткое описание закупаемых товаров, работ и услуг;

      2) наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки, а также наименование, место нахождения победителя конкурса и условия, на которых он признан победителем;

      3) информация о квалификационных данных потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки, или информация об отсутствии таких данных;

      4) цена и краткое изложение других основных условий каждой конкурсной заявки;

      5) краткое изложение критериев оценки и сопоставления конкурсных заявок;

      6) указание соответствующих причин в случае отклонения всех конкурсных заявок;

      7) указание соответствующих причин, если в результате конкурса не был определен победитель;

      8) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к конкурсной документации.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Информация, предусмотренная подпунктами 1)-4) и 6)-8) пункта 1 настоящей статьи, предоставляется по требованию любого потенциального поставщика, принявшего участие в конкурсе, в результате которого не был определен победитель конкурса. Эта информация не предоставляется, если ее раскрытие может нанести ущерб интересам обороноспособности, правопорядка и национальной безопасности Республики Казахстан, а также законным коммерческим интересам сторон или препятствует добросовестной конкуренции.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      3.

      Сноска. Пункт 3 - исключен согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 20. Открытый конкурс

     

      1. Открытый конкурс является основным способом осуществления государственных закупок, за исключением случаев, для которых настоящим Законом предусмотрен иной способ осуществления закупок.

      2. Объявления о проведении открытого конкурса и сообщения об итогах проведения открытого конкурса публикуются в официальной печати.

      3. Объявление о проведении открытого конкурса должно быть опубликовано не позднее чем за один месяц до дня окончания приема заявок на участие в этом конкурсе.

     

      Статья 21. Закрытый конкурс

     

      1. Закрытый конкурс проводится в случаях, когда:

      1) товары, работы и услуги по причине их высокосложного или специализированного характера имеются в наличии только у ограниченного числа потенциальных поставщиков и такие потенциальные поставщики заранее известны;

      2) время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого количества конкурсных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью закупаемых товаров, работ и услуг.

      2. Уведомление о приглашении потенциальных поставщиков к участию в закрытом конкурсе должно быть направлено им не позднее чем за один месяц до дня окончания приема заявок на участие в этом конкурсе.

     

      Статья 22. Конкурс с использованием двухэтапных процедур

     

      1. Конкурс с использованием двухэтапных процедур представляет собой совокупность следующих этапов:

      запрос у потенциальных поставщиков предложений, касающихся технических, качественных или иных характеристик товаров, работ, услуг без указания цены конкурсной заявки, проведение анализа представленных предложений и, при необходимости, проведение переговоров с потенциальными поставщиками;

      внесение потенциальными поставщиками, предложения которых признаны соответствующими заданным техническим, качественным или иным характеристикам товаров, работ, услуг, конкурсных заявок с указанием цены.

      2. Конкурс с использованием двухэтапных процедур проводится в случаях, когда:

      1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ или услуг и определить их технические и иные характеристики, и заказчику необходимо запросить конкурсные предложения потенциальных поставщиков или провести с ними переговоры;

      2) необходимо проведение научных исследований, экспериментов, изысканий или разработок;

      3) одноэтапный открытый конкурс или закрытый конкурс не привел к определению победителя конкурса.

     

      Статья 23. Выбор поставщика с использованием запроса ценовых

      предложений

      Сноска. Название статьи 23 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      1. Выбор поставщика с использованием запроса ценовых предложений проводится на имеющиеся в наличии товары, работы и услуги, подробная спецификация которых не имеет для заказчика существенного значения, а существенным условием является цена.

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      2. Выбор поставщика с использованием запроса ценовых предложений применяется только в случае, если объемы государственных закупок каких-либо однородных видов товаров, работ или услуг в стоимостном выражении не превышают тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан на первый квартал соответствующего финансового года.

      Сноска. Пункт 2 - с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

      3. Не допускается дробление объемов закупок однородных видов товаров, работ или услуг в течение финансового года на части, размер хотя бы одной из которых менее установленного пунктом 2 настоящей статьи.

     

      Статья 24. Государственные закупки из одного источника

     

      1. Государственные закупки из одного источника означают закупки без применения конкурса и проводятся в случаях, когда:

      1) данные товары, работы и услуги имеются в наличии только у какого-либо конкретного потенциального поставщика или какой-либо конкретный потенциальный поставщик обладает исключительными правами в отношении данных товаров, работ и услуг;

      2) вследствие чрезвычайной ситуации возникает срочная потребность в данных товарах, работах и услугах, что делает нецелесообразным проведение конкурсов;

      3) заказчик, закупив товары, оборудование, технологию или услуги у какого-либо поставщика, определяет, что у того же поставщика должны быть произведены другие закупки по соображениям унификации, стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами;

      4) товары, работы и услуги, производимые государственными производственными предприятиями и учреждениями, в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан, обеспечивают гарантии национальной безопасности, правопорядка и обороноспособности Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 дополнен подпунктом 4 согласно Закону РК от 9.12.98г. N 306.

      2. При применении пункта 1 настоящей статьи заказчик имеет право запросить у такого потенциального поставщика все необходимые обоснования предлагаемой этим потенциальным поставщиком цены товаров, работ и услуг.

      3. При проведении государственных закупок из одного источника заказчик должен вести протокол о закупках, в котором должна содержаться следующая информация:

      1) обоснование применения способа государственных закупок из одного источника;

      2) краткое описание товаров, работ и услуг, закупленных из одного источника;

      3) наименование и место нахождения поставщика, с которым заключен договор о государственных закупках, и цена такого договора.

     

      Статья 25. Особые условия государственных закупок

      для обеспечения потребностей обороны,

      правопорядка и национальной безопасности

     

      Государственные закупки для обеспечения потребностей обороны, правопорядка и национальной безопасности проводятся в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, когда для процесса государственных закупок требуется установление особого порядка, обеспечивающего соблюдение режима секретности, а также гарантии национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан. Особый порядок проведения таких закупок устанавливается Правительством Республики Казахстан.

     

      Статья 25-1. Поддержка отечественных потенциальных

      поставщиков

     

      1. Отечественные потенциальные поставщики, в том числе субъекты малого предпринимательства, при определении выигравшей конкурсной заявки имеют приоритет, порядок предоставления которого определяется Правительством Республики Казахстан, при соблюдении следующих условий:

      по товарам, произведенным на территории Республики Казахстан, использование местных трудовых, сырьевых и производственных ресурсов в стоимостном выражении должно составлять не менее 50% от их стоимости, а при осуществлении подрядных работ - не менее 80%.

      2. Условие предоставления приоритета отечественным потенциальным поставщикам должно быть оговорено в конкурсной документации.

      3. Если, при наличии конкурентной среды, участие в конкурсе по подрядным работам принимает непосредственно иностранный потенциальный поставщик, то на него распространяется условие использования местных трудовых, сырьевых и производственных ресурсов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

      Сноска. Закон дополнен статьей 25-1 - Законом РК от 9.12.98г. N 306 Z980306_ .

     

      Статья 25-2. Поддержка субъектов малого предпринимательства при

      осуществлении государственных закупок

     

      1. При организации конкурсов по государственным закупкам отдельных видов товаров (работ, услуг) организатор конкурса обязан предусмотреть резервирование до 10 процентов от общего объема таких закупок для организации закупок у субъектов малого предпринимательства.

      2. Уполномоченный государственный орган, осуществляющий поддержку малого предпринимательства, ежегодно вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по номенклатуре видов товаров (работ, услуг) и их объему, закупки которых должны осуществляться у субъектов малого предпринимательства.

      3. В случае непоступления конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства при организации открытого (закрытого) конкурса по государственным закупкам отдельных видов товаров (работ, услуг) организатор вправе осуществить закупки на общих основаниях в порядке, предусмотренном законодательством.

      Сноска. Закон дополнен статьей 25-2 - Законом РК от 29 ноября 1999 г. N 489 Z990489_ .

     

      Статья 26. Обжалование действий и решений организатора

      конкурса или заказчика

      Сноска. Название статьи 26 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      1. В случае нарушения законодательства о государственных закупках в ходе проведения процесса государственных закупок любой потенциальный поставщик вправе обжаловать действия и решения организатора конкурса или заказчика.

     

      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными Законом РК

      от 9.12.98г. N 306.

      2. Объектом обжалования не могут быть:

      1) выбор способа государственных закупок и вида конкурса;

      2) выбор критериев, по которым организатор конкурса определяет

      победителя конкурса;

      3) ограничение круга потенциальных поставщиков на основании

      пункта 4 статьи 10 настоящего Закона;

      4) решение организатора конкурса отклонить все конкурсные заявки

      в соответствии с настоящим Законом.

      3. Обжалование действий и решений организатора конкурса или заказчика

      осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными Законом РК

      от 9.12.98г. N 306.

      Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      Статья 27. Контроль за исполнением договоров о государственных

      закупках

      Контроль за исполнением договоров о государственных закупках осуществляется заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

      Сноска. Статья 27 - с изменениями, внесенными Законом РК от 9.12.98г. N 306.

     

      Статья 28. Разрешение споров

     

      Все споры, возникающие между заказчиком и поставщиком в процессе

     

      заключения или исполнения договора о закупках, разрешаются в

      соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства о

      государственных закупках

      Участники процесса государственных закупок за нарушение

      законодательства о государственных закупках несут ответственность в

      соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Статья 30. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 1998 года.

      Президент

      Республики Казахстан