Ең төмен күнкөріс деңгейі туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 қарашадағы N 474 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 19 мамырдағы № 314-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 19.05.2015 № 314-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң Қазақстан Республикасындағы ең төмен күнкөрiс деңгейiн анықтау және пайдалану үшiн құқықтық негiз белгiлейдi.

      1-бап. Ең төмен күнкөрiс деңгейi

      1. Ең төмен күнкөрiс деңгейi - мөлшерi бойынша ең төмен тұтыну себетiнiң құнына тең, бiр адамға қажеттi ең төмен ақшалай кiрiс.
      2. Ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң мөлшерiн мемлекеттік статистика саласындағы уәкiлеттi орган мен халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган ең қажеттi азық-түлiк емес тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтерге жұмсалатын шығындардың белгiленген үлесi қосылған ең төмен азық-түлiк себетiнiң құнын негiзге ала отырып есептеп шығарады.
       3. Ең төмен күнкөрiс деңгейi республика бойынша және аймақ бойынша орта есеппен:
      1) жан басына;
      2) халықтың жыныстық-жас топтары бойынша тоқсан сайын есептеп шығарылады.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2010.03.19 № 258-IV Заңдарымен.

      2-бап. Ең төмен тұтыну себетi

      1. Ең төмен тұтыну себеті адамның өмір сүру жағдайын қамтамасыз ету үшін қажетті тамақ өнімдерінің, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің заттай және құн түріндегі ең төмен жиынтығы болып табылады.
      2. Ең төмен тұтыну себетi:
      1) азық-түлiк себетiнен;
      2) азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын шығындардың тіркелген үлесінен тұрады.
      3. Азық-түлiк себетiн мемлекеттік статистика саласындағы уәкiлеттi орган денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы уәкiлеттi орган бекітетін тамақ өнiмдерiн тұтынудың ғылыми негiзделген физиологиялық нормалары бойынша есептеп шығарады.
      4. Азық-түлiк емес тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтерге жұмсалатын шығындардың белгiленген үлесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi ең төмен азық-түлiк себетiнiң құнына арақатынасы арқылы белгiлеп отырады.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2010.03.19 № 258-IV; 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

      3-бап. Ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң белгiленуi

      Ең төмен күнкөрiс деңгейi жыл сайын:
      1) тұрмыс деңгейiн бағалау мен кедейлiк шегiн анықтауға;
      2) әлеуметтiк саясаттың бағыттарын анықтау мен халықты әлеуметтiк қолдау жөнiндегi шараларды жүзеге асыруға;
      3) айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының ең төмен мөлшерін және базалық әлеуметтiк төлемдердiң белгiленетiн ең төмен мөлшерiн негiздеуге арналады.
      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      4-бап. Кедейлiк шегi

      1. Кедейлiк шегi - республикада экономикалық мүмкiндiктерге қарай белгiленетiн, адамның ең төмен қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн қажеттi кiрiс шегi.
      2. Кедейлік шегі ең төмен күнкөріс деңгейінің негізінде айқындалады. Ол республика бойынша, сондай-ақ өңірлер деңгейінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен тоқсан сайын есептеледі.
      3. Кедейлiк шегi табысы аз азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету үшiн өлшем болып табылады.
      Ескерту. 4-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      5-бап. Айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының
              ең төмен мөлшерін және базалық әлеуметтік
              төлемдерді белгілеген кезде ең төмен күнкөріс
              деңгейінің шамасын қолдану

      Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасы бойынша айқындалатын және жыл сайын инфляцияны ескере отырып тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы айлық жалақының ең төмен мөлшерін, зейнетақының ең төмен мөлшерін және базалық әлеуметтік төлемдерді белгілеу үшін негіз болып табылады.
      Ескерту. 5-бап жаңа редакцияда - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді) Заңымен.

      6-бап. Ең төмен күнкөріс деңгейі туралы
              мәліметтерді жариялау

      Тұтастай алғанда Қазақстан Республикасы бойынша орта есеппен халықтың жан басына шаққандағы және халықтың негізгі жыныстық-жас топтары, кедейлік шегі, азық-түлік себетінің құны және халықтың осы өлшемдерден төмен тұратын жігі жөніндегі күнкөріс деңгейі туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган ресми жариялап отыруға тиіс.
      Ескерту. 6-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.12.15 N 101 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді), 2010.03.19 № 258-IV Заңдарымен.

      7-бап. Осы Заңның қолданысқа енгізілуі

      Осы Заң 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.    

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

On minimum subsistence level

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 16 November, 1999 No. 474-I.

      Unofficial translation
      Footnote. The Law of the Republic of Kazakhstan dated 05.19.2015 No. 314-V (enforced upon the expiry of ten calendar days after the day of its first official publication) expired.

      This Law establishes the legal basis for the definition and use of a minimum subsistence level in the Republic of Kazakhstan.

Article 1. Minimum subsistence level

      1. Minimum subsistence level – a necessary minimum cash income per person equal in value to the minimum consumer basket.

      2. Minimum subsistence level is calculated by the authorized body in the field of statistics and the authorized state body for social protection of the population based on the cost of the minimum food basket, increased by a fixed share of the costs on the minimum necessary non-food goods and services.

      3. Minimum subsistence level is calculated quarterly in the republic and by regions in average:

      1) per capita;

      2) by sex and age groups.

      Footnote. Article 1, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006); dated 19.03.2010 No. 258-IV.

Article 2. Minimum consumer basket

      1. Minimum consumer basket is the minimum set of food, goods and services required for human life, in kind and in value terms.

      2. Minimum consumer basket consists of:

      1) food basket;

      2) fixed share of the costs on non-food goods and services.

      3. Consumer basket is calculated by the authorized body in the field of statistics for science-based physiological standards of food consumption, approved by the authorized body in the field of health care.

      4. Fixed share of the costs on non-food goods and services is established by the Government of the Republic of Kazakhstan in relation to the cost of the minimum consumer basket.

      Footnote. Article 2, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006); dated 19.03.2010 No. 258-IV.

Article 3. Setting of the minimum subsistence level

      The minimum subsistence level is designated for annual:

      1) assess of the level of life and the definition of the poverty line;

      2) identification of areas of social policy and implementation of measures for social support of the population;

      3) substantiation of the established minimum monthly wage, minimum pension and basic social benefits.

      Footnote. Article 3, as amended by Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006).

Article 4. Poverty line

      1. Poverty line – a boundary of income, required to meet minimum needs of the person that is installed in the republic, depending on the economic opportunities.

      2. Poverty line is based on the subsistence minimum level. It is calculated on a quarterly basis across the republic, as well as at the regional level in the order, established by the Government of the Republic of Kazakhstan.

      3. Poverty line serves as a criterion for rendering social assistance to financially disadvantaged citizens.

      Footnote. Article 4, as amended by Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006).

Article 5. Application of the minimum subsistence level in establishing the minimum monthly wages, the minimum pension and basic social payments

      The minimum subsistence level, defined in the whole Republic of Kazakhstan and established annually adjusted for inflation by the law on the republican budget for the relevant financial year, shall be the basis for establishing the minimum monthly wage, minimum pension and basic social benefits.

      Footnote. Article 5 is in the wording of the Law of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006).

Article 6. Publication of information on the minimum subsistence level

      Information on the minimum subsistence level in the whole Republic of Kazakhstan to the average per capita by major age and sex groups, poverty line, the cost of the food basket and the share of the population below these criteria subject to officially published in the media by the authorized body in the field of statistics.

      Footnote. Article 6, as amended by the Laws of the Republic of Kazakhstan dated 15.12.2005 No. 101 (shall be enforced from 01.01.2006); dated 19.03.2010 No. 258-IV.

Article 7. Enactment of this Law

      This Law shall enter into force from 1 January 2000.

The President
of the Republic of Kazakhstan