О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 30 сентября 2016 года № 295

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      Руководствуясь Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" акимат Западно - Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу постановления акимата Западно - Казахстанской области от 20 января 2015 года №18 "Об утверждении положения о государственном учреждении "Управление ветеринарии Западно - Казахстанской области" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3786, опубликованное 31 января 2015 года в газетах "Орал өңірі" и "Приуралье"), от 1 марта 2016 года №50 "О внесении изменений в постановление акимата Западно - Казахстанской области от 20 января 2015 года №18 "Об утверждении положения о государственном учреждении "Управление ветеринарии Западно - Казахстанской области" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4322, опубликованное 8 апреля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима Западно - Казахстанской области Утегулова А.К.
      Аким области А. Кульгинов

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 қыркүйектегі № 295 қаулысы

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңдарын басшылыққа ала отырып, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 "Батыс Қазақстан облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3786 тіркелген, 2015 жылғы 31 қаңтарда "Орал өңірі" және "Приуралье" газеттерінде жарияланған), 2016 жылғы 1 наурыздағы №50 "Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 "Батыс Қазақстан облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4322 тіркелген, 2016 жылғы 8 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) Батыс Қазақстан облысы әкімдігі қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары А.К.Өтеғұловқа жүктелсін.
      Облыс әкімі А. Көлгінов