О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2000 года N 959

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2000 года N 1724. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. В Квалификационных требованиях к деятельности в качестве таможенного брокера, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года N 959 P000959_  "Об утверждении деятельности в качестве таможенного брокера" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 27, ст.322):
      в подпункте 4) пункта 1 после слов "которое осуществляется" дополнить словами "путем предоставления гарантии уполномоченного банка или".
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан

    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 маусымдағы N 959 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 17 қараша N 1724. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Кеден брокері ретіндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 маусымдағы N 959  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 27, 322-құжат) бекітілген Кеден брокері ретіндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарында:
     1-тармақтың 4) тармақшасы "уәкілетті банктің кепілдік беруі жолымен немесе" деген сөздермен басталсын.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.     

      Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі