О создании республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2007 года N 868

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О государственном предприятии" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее - предприятие).

      2. Определить органом государственного управления предприятием Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (по согласованию).

      3. Основными предметами деятельности предприятия определить осуществление прикладных научных исследований, а также переподготовку и повышение квалификации работников органов государственного аудита и финансового контроля.
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 03.05.2016 № 264.

      4. Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета (по согласованию) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав Предприятия;
      2) обеспечить государственную регистрацию предприятия в органах юстиции;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 1 қазандағы N 868 Қаулысы

      "Мемлекеттік кәсіпорын туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - кәсіпорын) құрылсын.
      2. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (келісім бойынша) кәсіпорынды мемлекеттік басқару органы болып белгіленсін.
      3. Қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру кәсіпорын қызметінің негізгі нысанасы болып белгіленсін.
      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 03.05.2016 № 264 қаулысымен.
      4. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (келісім бойынша) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) кәсіпорынның жарғысын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне бекітуге енгізсін;
      2) кәсіпорынның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі