О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2012 года № 1286

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 10 октября 2012 года № 1286

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2012 года № 520 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 45, ст. 608):
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие «Хозяйственное управление Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта» (далее – товарищество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.».
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к  республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «г. Астана»:
      строку, порядковый номер 21-151, изложить в следующей редакции:
      «21-151. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта» 100%».
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в Перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      в разделе «Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан»:
      строку, порядковый номер 205-32, изложить в следующей редакции:
      «205-32. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта» 100%».
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 «Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 168):
      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «4. Товарищества с ограниченной ответственностью»:
      строку, порядковый номер 104, изложить в следующей редакции:
      «104. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по обслуживанию зданий и транспорта».
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 10 қазандағы № 1286 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 10 қазандағы
№ 1286 қаулысымен 
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 сәуірдегі № 520 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 45, 608-құжат):
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Шаруашылық басқармасы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан әрі - серіктестік) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.».
      2. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 21-151-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «21-151. «Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 %».
      3. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген иелiк ету және пайдалану құқығы салалық министрлiктерге, өзге де мемлекеттiк органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 205-32-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «205-32. «Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 %».
      4. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 6 сәуiрдегi № 310 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 14, 168-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң қарамағындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
      «4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 104-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «104. «Ғимараттарға және көлікке қызмет көрсету дирекциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі».
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.