О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 116.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 марта 2017 года № 116

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2003 года № 368 "Об утверждении Правил представления информации о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 175).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года № 923 "Об утверждении Правил осуществления лоцманской проводки судов" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 37, ст. 375).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2005 года № 1068 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2003 года № 368" (САПП Республики Казахстан, 2005., № 38, ст. 543).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 846 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2003 года № 368 "Об утверждении Правил представления информации о регистрации ипотеки судна или строящегося судна" (САПП Республики Казахстан, 2011., № 49, ст. 661).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 13 наурыздағы № 116 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2017 жылғы 13 наурыздағы
№ 116 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат беру ережесін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 сәуірдегі № 368 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 17, 175-құжат).

      2. "Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі № 923 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 37, 375-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 сәуірдегі № 368 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 23 қазандағы № 1068 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 38, 543-құжат).

      4. "Кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын тіркеу туралы ақпарат беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 сәуірдегі № 368 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 шілдедегі № 846 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 49, 661-құжат).