О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1178 "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2019 года № 260.

      В целях приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 14 и пунктом 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1178 "Об утверждении Правил установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 85-86, ст. 618) следующие изменения:

      в Правилах установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. Правительство Республики Казахстан вправе установить изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок на срок не более двух лет.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок могут быть установлены для:

      1) защиты основ конституционного строя;

      2) обеспечения обороны страны и безопасности государства;

      3) защиты внутреннего рынка;

      4) развития национальной экономики;

      5) поддержки отечественных товаропроизводителей.";

      подпункт 3) пункта 8 исключить;

      строку, порядковый номер 6, приложения 1 к указанным Правилам исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 мамырдағы № 260 қаулысы.

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 14-бабының 2-тармағына және 39-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1178 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 85-86, 618-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды екі жылдан аспайтын мерзімге белгілеуге құқылы.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастау:

      1) конституциялық құрылыс негіздерін қорғауға;

      2) елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

      3) ішкі нарықты қорғауға;

      4) ұлттық экономиканы дамытуға;

      5) отандық тауар өндірушілерді қолдауға белгіленуі мүмкін.";

      8-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

      көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшаның реттік нөмірі 6-жолы алып тасталсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин