О внесении изменения в решение маслихата от 9 июля 2010 года № 313 "О правилах оказания жилищной помощи"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 28 ноября 2014 года № 272. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 22 декабря 2014 года № 5238. Утратило силу решением маслихата города Костаная Костанайской области от 9 февраля 2015 года № 291

     Сноска. Утратило силу решением маслихата города Костаная Костанайской области от 09.02.2015 № 291 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях", Законом Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления", Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата от 9 июля 2010 года № 313 "О правилах оказания жилищной помощи" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-152, опубликованное 24 августа 2010 года и 26 августа 2010 года в газете "Костанай") следующее изменение:
      в правилах оказания жилищной помощи, утвержденных указанным решением:
      часть третью пункта 10 изложить в новой редакции:
      "Прекращение либо перерасчет выплат в связи со смертью производится на основании списка умерших, ежемесячно запрашиваемого уполномоченным органом в местном исполнительном органе, осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния или по предоставлению сведений членами семьи.".
      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии, депутат
      по избирательному округу № 18              М. Бут

      Секретарь Костанайского
      городского маслихата                       Н. Халыков

Мәслихаттың 2010 жылғы 9 шілдедегі № 313 "Тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы" шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2014 жылғы 28 қарашадағы № 272 шешімі. Қостанай облысының Әділет департаментінде 2014 жылғы 22 желтоқсанда № 5238 болып тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 291 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 09.02.2015 № 291 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

       "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына, "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 97-бабына, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 29 қыркүйектегі Заңына сәйкес Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Мәслихаттың 2010 жылғы 9 шілдедегі № 313 "Тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9-1-152 тіркелген, 2010 жылғы 24 тамызда және 2010 жылғы 26 тамызда "Костанай" газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген шешіммен бекітілген тұрғын үй көмегін көрсету қағидасындағы:
      10-тармақтың үшінші бөлігі жаңа редакцияда жазылсын:
      "Қайтыс болғанға байланысты төлемдерді тоқтату немесе қайта есептеу уәкілетті органмен азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органынан ай сайын сұратып алатын қайтыс болған адамдардың тізімдері негізінде немесе отбасы мүшелері беретін мәліметтер бойынша жүргізіледі.".
      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы, № 18 сайлау
      округі бойынша депутаты                    М. Бут

      Қостанай қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Н. Халықов