Қарағанды облысы әкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 12 мамырдағы № 32/03 қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-ІІ "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Заңының 37-бабының 8-тармағына сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1.Қарағанды облысы әкімдігінің келесі қаулыларының күші жойылды деп танылсын:
      1) "Қарағанды облысы әкімдігінің 2014 жылғы 24 шілдедегі № 38/02 "Мәдениет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 02/02 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2957 болып тіркелген);
      2) Қарағанды облысы әкімдігінің 2014 жылғы 28 мамырдағы № 25/11 "Мұрағаттық анықтамалар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 02 наурыздағы № 09/06 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3076 болып тіркелген).
      2. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік жасайтын облыс әкімінің орынбасарына жүктелсін.
      Қарағанды облысының
әкімі
Н. Әбдібеков

О признании утратившими силу некоторые постановления акимата Карагандинской области

Постановление акимата Карагандинской области от 12 мая 2016 года № 32/03

      В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148-II "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу следующие постановления акимата Карагандинской области:
      1) от 16 января 2015 года № 02/02 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 24 июля 2014 года №38/02 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области культуры"" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2957).
      2) от 02 марта 2015 года № 09/06 "О внесении изменений в постановление акимата Карагандинской области от 28 мая 2014 года №25/11 "Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача архивных справок"" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3076).
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.
      Аким
Карагандинской области
Н. Абдибеков