Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетiнiң мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 20 ақпан N 257. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.28. N 1111 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Жоғары аттестациялық комиссиясын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 17 қаңтардағы N 61   қаулысына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 
      1. Қоса берiлiп отырған: 
      1) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Жоғары аттестациялық комитетi туралы ереже;
      2) Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi Жоғары аттестациялық комитетiнiң құрылымы бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы       
Yкiметiнiң             
2001 жылғы 20 ақпандағы       
N 257 қаулысымен          
бекiтiлген               

Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң
Жоғары аттестациялық комитетi туралы
ЕРЕЖЕ 

1. Жалпы ережелер 

       1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Жоғары аттестациялық комитетi (бұдан әрi - ЖАК) Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң құзыретi шегiнде арнайы атқару және бақылау-қадағалау функцияларын, сондай-ақ жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестациялау саласындағы салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын ведомство болып табылады. 
      2. ЖАК өз қызметiн Қазақстан Республикасының  Конституциясы  мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiнiң кесiмдерiне, басқа да нормативтiк құқықтық кесiмдерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. 
      3. ЖАК мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өзiнiң атауы мемлекеттiк тiлде жазылған мөрлерi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ заңнамаға сәйкес банкте шоттары болады. 
      ЖАК өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседi. 
      Егер, оған заңнамаға сәйкес өкiлеттiлiк берiлген болса, онда ЖАК-тың мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуына құқығы бар. 
      4. ЖАК өз құзыретiндегi мәселелер бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында мiндеттi түрде күшi болатын бұйрықтар шығарады. 
      5. ЖАК-тың құрылымы мен штат саны лимитiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi. 
      6. ЖАК-тың заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 480100, Алматы қаласы, Шевченко көшесi, 28.<*> 
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.07.25. N 1007 
қаулысымен.  
      7. ЖАК-тың толық атауы - "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң Жоғары аттестациялық комитетi" мемлекеттiк мекемесi. 
      8. Осы ереже ЖАК-тың құрылтайшылық құжаты болып табылады. 
      9. ЖАК-тың қызметiн қаржыландыру тек қана республикалық бюджеттен жүзеге асырылады. 
      ЖАК-қа оның функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау мәнiнде кәсiпкерлiк субъектiлермен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. 
      ЖАК-қа кiрiс беретiн қызметтi жүзеге асыруға заңнамалық кесiмдермен құқық берiлген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған кiрiс республикалық бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi. 

 

2. ЖАК-тың негiзгі мiндеттерi, функциялары
мен құқықтары 

 
      10. ЖАК-тың негiзгi мiндеттерi: 
      1) жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестациялау саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеуге және iске асыруға қатысу; 
      2) қысқа мерзiмдi, ұзақ мерзiмдi кезеңге арналған жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестациялау жүйесiн дамытудың жоспарлары мен болжамдарын әзiрлеу; 
      3) қызметтi үйлестiру диссертациялық және сараптамалық кеңестердiң желiсiн қалыптастыру және бақылау; 
      4) бiрыңғай талаптарға сәйкес ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру туралы аттестациялық iстер қарауды мемлекеттiк реттеу; 
      5) ғылыми және ғылыми-техникалық жобаларға, бағдарламаларға сараптама жүргiзуге қатысу болып табылады. 
      11. ЖАК өзiне жүктелген міндеттерге сәйкес және заңнамада белгiленген тәртiппен мынадай функцияларды жүзеге асырады: 
      1) ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және аттестациялау бағыттарын айқындауға қатысады; 
      2) ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және аттестациялау саласындағы заңнаманың қолданылу практикасын талдайды және қорытады, оны жетiлдiру жөнiндегі ұсыныстарды әзiрлейдi; 
      3) өз құзыретi шегiнде заңнамалық және өзге де құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлейдi; 
      4) Ғылыми қызметкерлердiң мамандықтар номенклатурасын әзiрлейдi және оны Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiне (бұдан әрi - Министрлiк) бекiтуге ұсынады; 
      5) басқа елдердiң ұлттық мемлекеттiк аттестациялау органдары берген ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтары бар азаматтардың құжаттарын нострификациялауды жүргiзудi ұйымдастырады; 
      6) олардың меншiк нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан ғылыми-зерттеу және ғылыми-өндiрiстiк ұйымдардағы, жоғары оқу орындарындағы диссертациялық кеңестер желiсiн оңтайландыру бойынша ұсыныстар қалыптастырады және дайындайды; 
      7) диссертациялық кеңестердiң дербес құрамын, олар бойынша кеңестерге диссертациялар қорғауға қабылдау құқығын беретiн ғылыми мамандықтар мен салалардың тiзбесiн Министрлiкке бекiтуге ұсынады; 
      8) ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру туралы аттестациялық iстердi қарайды және олар бойынша қойылатын бiрыңғай талаптарға сәйкес шешiм қабылдайды, мемлекеттiң атынан дипломдар мен аттестаттарды ресiмдеу және берудi жүзеге асырады; 
      9) кандидаттық емтихандардың бағдарламаларын әзiрлеуге қатысады; 
      10) диссертациялық жұмыстарды, аттестациялық iстердi сараптауға ақы төлеудi жүзеге асырады; 
      11) Министрлiкке ұсыну үшiн кандидаттық және/немесе докторлық диссертацияларды қорғау және ғылыми атақтар беру жөнiндегi диссертациялық кеңестердiң ашылуы, сондай-ақ көзделген жағдайларда олардың жабылуы туралы шешiмдер дайындайды; 
      12) жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және аттестациялау саласындағы ұйымдардың қызметiне талдау жасауды және мониторингтi жүзеге асырады; 
      13) ғылыми кадрларды даярлау және аттестациялау саласындағы халықаралық шарттар мен келiсiмдердiң жобаларын әзiрлеуге қатысады; 
      14) баспа қызметiн жүзеге асырады; 
      15) оған заңнамада жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 
      12. Негiзгi мiндеттердi iске асыру және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшiн ЖАК өз құзыретi шеңберiнде және заңнамада белгiленген тәртiппен: 
      1) нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдауға; 
      2) мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан және лауазымды адамдардан ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және аттестациялау мәселелерi бойынша ақпарат сұратуға және алуға; 
      3) ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру мәселелерi бойынша мемлекет атынан түпкiлiктi шешiмдер қабылдауға; 
      4) шет елдердiң мемлекеттiк органдарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдiк заңды тұлғалармен шарттар жасасу туралы келiссөздер жүргiзуге және ұсыныстар енгiзуге;
      5) жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау және аттестациялау проблемаларын шешу жөнiндегi ұсыныстар дайындау үшiн отандық, соның iшiнде шетелдiк жетекшi ғалымдар мен мамандарды тартуға;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.     

3. Мүлкі

     13. ЖАК-тың жедел басқару құқығымен оқшауланған мүлкi болады.
     14. ЖАК-қа бекітiлген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
     15. ЖАК-тың өзiне бекiтiлген мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзге тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.
     Заңнамада белгiленген жағдайларда және шектерде ЖАК-қа мүлiкке билiк ету құқығы берiлуi мүмкiн.

4. ЖАК-тың қызметiн ұйымдастыру 

       16. ЖАК-ты Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрiнiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Yкiметi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Төраға басқарады. 
      ЖАК Төрағасының ұсынуы бойынша ЖАК Төрағасының Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын екi орынбасары болады. 
      17. ЖАК-тың Төрағасы ЖАК-тың жұмысын ұйымдастырады және басшылық етедi, ЖАК-қа жүктелген мiндеттердiң орындалуы және оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшiн жеке жауап бередi. 
      18. Осы мақсатта ЖАК-тың Төрағасы: 
      1) өзiнiң орынбасарлары және ЖАК-тың құрылымдық бөлiмшелерi басшыларының мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды; 
      2) заңнамаға сәйкес ЖАК қызметкерлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады; 
      3) заңнамада белгiленген тәртiппен ЖАК қызметкерлерiн көтермелеу және оларға тәртiптiк жазалар қолдану туралы шешiмдер қабылдайды; 
      4) бұйрықтарға қол қояды; 
      5) ЖАК-тың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi; 
      6) мемлекеттiк органдарда және өзге де ұйымдарда ЖАК-тың мүддесiн бiлдiредi; 
      7) заңнамаға сәйкес өзге да өкiлеттiктердi жүзеге асырады. 
      19. ЖАК-тың жанында ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестациялау саласындағы маңызды проблемаларды талқылау үшiн оны Төраға басқаратын консультативтiк-кеңесшi орган - ЖАК-тың Төралқасы құрылады. ЖАК Төралқасының құрамына ЖАК-тың Төрағасы, оның орынбасарлары, бас ғылыми хатшы және Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi айқындайтын өзге де адамдар енедi.
      ЖАК-тың Төралқасы Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрi бекiтетiн, ол туралы Ереже негiзiнде жұмыс iстейдi.

5. Қайта ұйымдастыру және тарату 

       20. ЖАК-ты қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы       
Yкiметiнiң             
2001 жылғы 20 ақпандағы       
N 257 қаулысымен          
бекiтiлген               

Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
министрлігі Жоғары аттестациялық комитетiнiң
құрылымы 

      Басшылық
     Жоғары бiлiктi кадрларды даярлау және құжаттарды ресiмдеу басқармасы
     Физика-математика, техника ғылымдары, жер және ғарыш туралы ғылымдар жөнiндегі бөлiм
     Медицина, ауыл шаруашылығы және ветеринарлық ғылымдар жөнiндегі бөлiм
     Химия және биология ғылымдары жөнiндегі бөлiм
     Гуманитарлық ғылымдар жөнiндегі бөлiм
     Бағдарламаларды, жобаларды сараптау бөлiмi
     Қаржы-экономикалық бөлiм
     Ұйымдастыру бөлiмi     

 

Вопросы Высшего аттестационного комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2001 года N 257. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1111 (P041111)

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 января 2001 года N 61 P010061_  "О реорганизации Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Положение о Высшем аттестационном комитете Министерства образования и науки Республики Казахстан;
      2) структуру Высшего аттестационного комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
   Республики Казахстан    

                                     Утверждено                  
                                     постановлением Правительства
                                     Республики Казахстан
                                     от 20 февраля 2001 года N 257

                               Положение
                    о Высшем аттестационном комитете
                    Министерства образования и науки
                         Республики Казахстан

                          1. Общие положения

      1. Высший аттестационный комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - ВАК) является ведомством в пределах компетенции Министерства образования и науки Республики Казахстан, осуществляющим специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также межотраслевую координацию в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
      2. ВАК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией K951000_  и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. ВАК является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в банках.
      ВАК вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      ВАК имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством.
      4. ВАК по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает приказы, которые имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.
      5. Структура и лимит штатной численности ВАК утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      6. Юридический адрес ВАК:
      Республика Казахстан, 480100, г. Алматы, ул. Шевченко, 28. <*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 июля 2001 г. N 1007 P011007_  .
      7. Полное наименование ВАК - государственное учреждение "Высший аттестационный комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан".
      8. Настоящее Положение является учредительным документом ВАК.
      9. Финансирование деятельности ВАК осуществляется только из республиканского бюджета.
      ВАК запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями ВАК.
      Если ВАК законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

               2. Основные задачи, функции и права ВАК

      10. Основными задачами ВАК являются:
      1) участие в разработке и реализация государственной политики в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
      2) разработка планов и прогнозов развития системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации на краткосрочный, долгосрочный период;
      3) координация деятельности, контроль и формирование сети диссертационных и экспертных советов;
      4) государственное регулирование рассмотрения аттестационных дел о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в соответствии с едиными требованиями;
      5) участие в проведении экспертизы научных и научно-технических проектов, программ.
      11. ВАК в соответствии с возложенными задачами в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:
      1) участвует в определении направлений подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров;
      2) анализирует и обобщает практику применения законодательства в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров, разрабатывает предложения по его совершенствованию;
      3) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере своей компетенции;
      4) разрабатывает Номенклатуру специальностей научных работников и представляет ее на утверждение в Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство);
      5) организует проведение нострификации документов граждан, имеющих ученые степени и ученые звания, присужденные национальными государственными органами аттестации других стран;
      6) формирует и готовит предложения по оптимизации сети диссертационных советов в научно-исследовательских и научно-производственных организациях, высших учебных заведениях, независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности;
      7) представляет персональные составы диссертационных советов, перечень специальностей и отраслей наук, по которым советам предоставляется право приема диссертаций к защите, на утверждение в Министерство;
      8) рассматривает аттестационные дела о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий и принимает по ним решения в соответствии с едиными требованиями, осуществляет оформление и выдачу дипломов и аттестатов от имени государства;
      9) участвует в разработке программ кандидатских экзаменов;
      10) осуществляет оплату экспертизы диссертационных работ, аттестационных дел;
      11) готовит решения об открытии диссертационных советов по защите кандидатских и/или докторских диссертаций и присвоению ученых званий, а также в предусмотренных случаях их закрытии для представления в Министерство;
      12) осуществляет анализ и мониторинг деятельности организаций в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
      13) принимает участие в разработке проектов международных договоров и соглашений в области подготовки и аттестации научных кадров;
      14) осуществляет издательскую деятельность;
      15) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством.
      12. Для реализации основных задач и осуществления своих функций ВАК имеет право в пределах своей компетенции и в установленном законодательством порядке:
      1) принимать нормативные правовые акты;
      2) запрашивать и получать от государственных органов, организаций и должностных лиц информацию по вопросам подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров;
      3) принимать окончательные решения от имени государства по вопросам присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий;
      4) проводить переговоры и вносить предложения о заключении договоров с государственными органами зарубежных стран, международными организациями и иностранными юридическими лицами;
      5) привлекать ведущих ученых и специалистов, в том числе зарубежных, для подготовки предложений по решению проблем подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
      6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

                           3. Имущество ВАК

      13. ВАК имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.
      14. Имущество, закрепленное за ВАК, относится к республиканской собственности.
      15. ВАК не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
      ВАК может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством.

                    4. Организация деятельности ВАК    


      16. ВАК возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра образования и науки Республики Казахстан.
      Председатель ВАК имеет двух заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром образования и науки Республики Казахстан по представлению Председателя ВАК.
      17. Председатель ВАК организует и руководит работой ВАК и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ВАК задач и осуществление им своих функций.
      18. В этих целях Председатель ВАК:
      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей и руководителей структурных подразделений ВАК;
      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников ВАК;
      3) в установленном законодательством порядке принимает решения о поощрении сотрудников ВАК и наложении на них дисциплинарных взысканий;
      4) подписывает приказы;
      5) утверждает положения о структурных подразделениях ВАК;
      6) представляет ВАК в государственных органах и иных организациях;
      7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
      19. При ВАК для обсуждения важных проблем в области аттестации научных и научно-педагогических кадров создается консультативно- совещательный орган - Президиум ВАК, который возглавляется Председателем. В состав Президиума ВАК входят Председатель ВАК, его заместители, главный ученый секретарь и иные лица, определяемые Министром образования и науки Республики Казахстан.
      Президиум ВАК действует на основании Положения о нем, утвержденного Министром образования и науки Республики Казахстан.

                    5. Реорганизация и ликвидация ВАК

      20. Реорганизация и ликвидация ВАК осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

                                     Утверждена
                                     постановлением Правительства
                                     Республики Казахстан
                                     от 20 февраля 2001 года N 257

                               Структура
             Высшего аттестационного комитета Министерства
               образования и науки Республики Казахста н

     Руководство

     Управление подготовки кадров высшей квалификации и оформления

документов

     Отдел по физико-математическим, техническим наукам, наукам о земле и

космосе

     Отдел по медицинским, сельскохозяйственным и ветеринарным наукам     

     Отдел по химическим и биологическим наукам

     Отдел по гуманитарным наукам

     Отдел экспертизы программ, проектов

     Финансово-экономический отдел

     Организационный отдел