Жер қойнауын пайдалану құқығына берілген лицензияларға қол қою тәртібі туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 1997 жылғы 30 маусым N 202-ө

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күшi бар Жарлығына сәйкес:
     1. Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығына берілген лицензияларға Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі немесе Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары О.Ә. Жандосов қол қояды.
     Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1998.06.22. N 578 қаулысымен .
     2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1996 жылғы 13 тамыздағы N 384 және 1996 жылғы 2 желтоқсандағы N 544 өкiмдерінің күшi жойылған деп танылсын.

     Премьер-Министр

О порядке подписания лицензий на право пользования недрами в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 июня 1997 года N 202

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 27 января 1996 г. N 2828  U962828_   "О недрах и недропользовании":

      1. Лицензии на право использования недрами в Республике Казахстан подписывает Премьер-Министр Республики Казахстан или Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Джандосов У.А. <*>

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 22 июня 1998 г. N 578 .
      2. Признать утратившими силу распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 августа 1996 г. N 384  R960384_   и от 2 декабря 1996 г. N 544  R960544_   .

          Премьер-Министр