Бюджет түсімдерін болжау әдістемесін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 34 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 ақпанда № 10322 тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 65-бабының 3-бөлігін іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Бюджет түсімдерін болжау әдістемесі бекітілсін.

      2. Салық және кеден саясаты департаменті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі мен мерзімдік баспасөз басылымдарында ресми жариялануын;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің
міндеттерін атқарушы
М. Құсайынов

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің міндеттерін
атқарушының
2015 жылғы 21 қаңтардағы
№ 34 бұйрығымен
бекітілген

Бюджет түсімдерін болжау әдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Бюджет түсімдерін болжау әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Бюджет кодексінің 65-бабына сәйкес әзірленді.

      2. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманың (бұдан әрі - ББС) санаттары, сыныптары және кіші сыныптары бойынша мемлекеттік және республикалық бюджеттерге, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдерді болжауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып жүзеге асырады.

      3. Жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік бюджетке және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдерді болжау "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі), "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кодексіне, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 385 Жарлығына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4. Жоспарлы кезеңге арналған бюджетке түсетін түсімдерді болжау кезінде қолданыстағы заңнамаларға енгізілетін өзгерістер ескеріледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.09.2015 № 637 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Мемлекеттік бюджетке және Ұлттық қорға түсетін түсімдерді болжау оңтайлы болжамды көрсеткіштерді айқындау үшін бірнеше есептеу әдістерімен жүзеге асырылады.

      6. Жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетке және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдердің болжамдарын айқындау кезінде, қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша түсімдердің бағалауы негізге алынады.

      7. Жоспарлы кезеңге арналған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінің салықтық әлеуетін бағалауды айқындау кезінде қолданыстағы заңнама жағдайында ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует негізге алынады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Ағымдағы жыл бойынша түсімдер бағалауының (салықтық әлеуеттің) есебі шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер түрлерінің бөлінісінде жүргізіледі.

      9. Түсімдер бағалауын (салықтық әлеуетті) есептеу әдістері салықтық түсімдерді болжау кезінде есептеудің негізіне болып алынатын базаға байланысты әртүрлі болады.

2-тарау. Республикалық бюджетке түсетін түсімдерді болжау

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-параграф. Республикалық бюджетке түсетін түсімдерді болжаудың негіздері

      10. Болжау кезінде есептеулер негізіне іс жүзіндегі базамен байланысы бар немесе оның шамасын айқындайтын, салықтық база немесе макроэкономикалық көрсеткіштер қабылданатын, салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша қолданыстағы заңнама жағдайларындағы ағымдағы жыл бойынша түсімдерді бағалаудың есебі келесі әдістермен жүзеге асырылады:

      1) мына формула бойынша тиісті салықтық базаға салық мөлшерлемелерін қолдану арқылы:

      Po = NOб*S,

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша кірістер түсімдерінің бағалауы;

      NO б - салықтық база;

      S - Қазақстан Республикасының Салық кодексімен белгіленген мөлшерлеме;

      2) макроэкономикалық көрсеткіштер мен орташа тиімді мөлшерлемеге сүйене отырып, мына формула бойынша:

      Po = NOб*S есеп

      Sесеп= Pесеп/NOесеп*100%,

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша кірістер түсімдерінің бағалауы;

      NO б - ағымдағы жылдың бағалауы бойынша макроэкономикалык көрсеткіштердің параметрлері;

      Sесеп - есепті жылдағы орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      Ресеп - есепті кезеңдегі салықтардың іс жүзіндегі түсімдері;

      NOесеп - есепті жылдағы макроэкономикалық көрсеткіштердің параметрлері.

      11. Салықтық базаны бағалаудың және мөлшерлемелерді қолданудың бірнеше критерийлерінің болуы себебінен есебінен үшін болжау кезінде базаны айқындау күрделі болып келетін, салықтар және басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ салықтық емес түсімдер және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша заңнаманың қолданыстағы жағдайларында ағымдағы жыл бойынша кірістер түсімдерінің (салықтық әлеуеттің) бағалауы келесі әдістермен айқындалады:

      1) есепті жылдың белгілі бір кезеңіндегі іс жүзіндегі түсімдердің үлес салмағы бойынша, мына формула бойынша:

      Po = Рб(есеп)*Uесеп

      Uесеп= Pо(есеп) /Pесеп*100,

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша түсімдердің бағалауы;

      Pб(есеп) – ағымдағы жыл бойынша белгілі бір кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Uесеп - есепті жылдағы ұқсас кезеңнің үлес салмағы, %;

      Pо(есеп) - есепті жылдың ұқсас кезеңіндегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Pесеп - есепті жылдағы іс жүзіндегі түсімдер.

      2) ағымдағы жыл бойынша есепті кезеңдегі орташа айлық түсімдер бойынша, мына формула бойынша:

      Po = Рб(есеп) /Kб( есеп)*12,

      мұнда

      Po – қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша түсімдердің бағалауы;

      Pб(есеп) - ағымдағы жыл бойынша белгілі бір кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Kб( есеп) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңіндегі айлардың саны;

      12 - бір жылдағы айлардың саны.

      3) инфляция деңгейіне есепті жылдағы іс жүзіндегі түсімдерді индекстеу арқылы, мына формула бойынша:

      Po = Pесеп*(100%+Iб),

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша түсімдердің бағалауы;

      Pесеп - есепті жылдағы іс жүзіндегі түсімдер;

      Iб - ағымдағы жыл бойынша инфляция деңгейі, %.

      12. Ағымдағы жыл бойынша түсімдерді бағалауды айқындау кезінде есепті кезеңдердегі және ағымдағы жыл бойынша іс жүзіндегі салықтық және салықтық емес түсімдерден жүйесіз сипатқа ие және өндірістік қызметтен тәуелсіз біржолғы түсімдер, атап айтқанда, уақытша факторлар есебінен алынған ірі мөлшердегі жылдық қайта есептеулер (бағаның тербелісі, құрылымдық өзгерістер), тексеру актілері бойынша үстеме есептелген сомалар, алынып тасталады.

3-тарау. Салықтық түсімдер

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-параграф. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

      13. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы бойынша болжамды сома мынадай есептеулер әдістерімен айқындалады:

      1) әлеуметтік - экономикалық даму болжамына, салықтың орташа тиімді мөлшерлемесіне сәйкес жалпы қосылған құнның (бұдан әрі - ЖҚҚ) көлемі негізінде осы Әдістемеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түсетін корпоративтік табыс салығын қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы түсімдері болжамының есебіне сәйкес мына формула бойынша айқындалады:

      Рр=(Vр * Sб )+NA

      Sб= Рб/ Vб*100

      Рб=Vб * Sесеп

      Sесеп= Ресеп/ Vесеп *100,

      мұнда

      Рр - корпоративтік табыс салығының болжамды сомасы;

      Vр - мұнай емес сектордың ЖҚҚ болжамды көлемі;

      Sб - %, ағымдағы жыл бойынша корпоративтік табыс салығының бағалауы бойынша орташа тиімді мөлшерлеме;

      NA – салықтық әкімшілендіру ( %-да салық емес сектордың ЖҚҚ);

      Рб - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша корпоративтік табыс салығының бағалауы;

      Vб - ағымдағы жылғы бағалау бойынша мұнай емес сектордың ЖҚҚ көлемі;

      Sесеп - есепті кезеңдегі орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      Ресеп- есепті кезеңдегі корпоративтік табыс салығының іс жүзіндегі түсімдері;

      Vесеп - есепті кезеңдегі мұнай емес сектордың ЖҚҚ көлемі.

      2) Республикалық мониторингіге жататын ірі салық төлеушілер бойынша төленген салық сомалары туралы және төленген корпоративтік табыс салығы туралы деректердің негізінде осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы түсімдері болжамының есебіне сәйкес мына формула бойынша айқындалады:

      PP =(Pірі.бағ.+Рқ.бағ.) *Vқарқ,

      мұнда

      Pp - жоспарлы кезеңге арналған корпоративтік табыс салығының сомасы;

      Pірі.бағ. - ағымдағы жыл бойынша ірі салық төлеушілерден алынатын салықтық түсімдердің бағалауы;

      Pқ.бағ - ағымдағы жыл бойынша қалған салық төлеушілерден алынатын салықтық түсімдердің бағалауы;

      Vқарқ - мұнай емес сектордың ЖҚҚ болжамдалатын өсу қарқыны, %.

      бұл кезде,

      Pбағ. =Pірі.бағ.+Рқ.бағ.

      Pірі.бағ. = Рб(ірі.есеп.)/Uірі.есеп.*100

      Uірі.есеп.= Pо(ірі.есеп.) /Pірі.есеп.*100

      Pқ.бағ. = Рб(қ.есеп.)/Uқ.есеп. *100

      Uқ.есеп.= Pо(қ.есеп.) /Pқ.есеп.*100,

      мұнда

      Pбағ. - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша ірі салық төлеушілерден түсетін түсімдердің бағалауы;

      Pірі.бағ. - ағымдағы жыл бойынша ірі салық төлеушілерден түсетін түсімдердің бағалауы;

      Pқ.бағ. - ағымдағы жыл бойынша қалған салық төлеушілерден түсетін түсімдердің бағалауы;

      Pб(ірі.есеп.) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңі үшін ірі салық төлеушілерден алынатын салықтың есептелген сомасы;

      Uірі.есеп. - есепті жылдың ұқсас есепті кезеңінде ірі салық төлеушілер бойынша есептелген сомалардың үлес салмағы,%;

      Pо(ірі.есеп.) - есепті жылдың ұқсас есепті кезеңінде ірі салық төлеушілерден алынатын салықтың есептелген сомасы;

      Pірі.есеп. - есепті жыл ішінде ірі салық төлеушілерден алынатын салықтың есептелген сомасы;

      Pб(қ.есеп.) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңі үшін қалған салық төлеушілерден алынатын салықтың есептелген сомасы;

      Uқ.есеп. – есепті жылдың ұқсас есепті кезеңінде қалған салық төлеушілер бойынша төленген сомалардың үлес салмағы,%;

      Pо(қ.есеп.) – есепті жылдың ұқсас есепті кезеңінде қалған салық төлеушілерден алынатын салықтың төленген сомасы;

      Pқ.есеп. – есепті жыл ішінде қалған салық төлеушілерден алынатын салықтың төленген сомасы.

      14. Орташа тиімді мөлшерлемені айқындау кезінде салықтың іс жүзіндегі түсімдерінен жүйелі емес сипаттағы және өндірістік қызметтен тәуелсіз біржолғы төлемдер, атап айтқанда, уақытша факторлар (бағалардың ауытқулары, құрылымдық өзгерістер) есебінен алынған жылдық қайта есептеулердің ірі өлшемдері және тексеру актілері бойынша қосымша есептелген сомалар алынып тасталады.

2-параграф. Қосылған құн салығы

      15. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) бойынша болжам осы Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы түсімдері болжамының есебіне сәйкес мына формула бойынша айқындалады:

      Np=(Wр * Sб) - Xр +NA мұнда

      S б = (Nб+Хб)/ Wб *100

      Nб = (Wб * Sотч.) – Xб

      S есеп = (Nесеп+Хесеп)/ Wесеп *100,

      мұнда

      Nр - ҚҚС болжамды сомасы;

      Wр - жалпы ішкі өнімнің болжамды көлемі (бұдан әрі – ЖІӨ);

      S б - ағымдағы жыл бойынша орташа тиімді мөлшерлеме;

      Xр - ҚҚС болжамды қайтару сомасы;

      NA- салықтық әкімшілендіру (% ЖІӨ номиналдық мәнінде);

      Nб - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша ҚҚС түсімдерінің бағалауы;

      Wб - ағымдағы жыл бойынша ЖІӨ көлемі;

      Xб - ағымдағы жыл бойынша ҚҚС қайтару сомасы;

      S есеп - есеп бойынша орташа тиімді мөлшерлеме;

      Nесеп – есепті кезеңдегі ҚҚС іс жүзіндегі түсімдері;

      Wесеп - есепті жыл ішіндегі ЖІӨ көлемі;

      Xесеп - есепті жыл ішіндегі ҚҚС қайтару сомасы.

      16. Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы бойынша болжам әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес болжанатын импорт көлемінің және импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығының орташа тиімді мөлшерлемесінің негізінде осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға салынатын қосылған құн салығы болжамының есебіне сәйкес мына формула бойынша айқындалады:

      N p(imp)= (V p(imp)* Sб ) + NA

      Sб=N б(imp) / V б(imp) * 100

      N б(imp) =V б(imp) * Sесеп

      Sесеп=Nесеп / V * 100,

      мұнда

      N p(imp) - импортталатын тауарларға ҚҚС болжамды сомасы;

      V p(imp) - импорттың болжамды көлемі;

      NA - салықтық әкімшілендіру ( % импорт көлеміне);

      Sб - ағымдағы жыл бойынша салықтың орташа тиімді мөлшерлемесі, %;

      N б(imp) - ағымдағы жыл бойынша импортталатын тауарларға ҚҚС сомасы;

      V б(imp) - ағымдағы жыл бойынша импорт көлемі;

      Sесеп - есепті кезең ішіндегі орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      Nесеп - есепті кезең ішіндегі импортталатын тауарларға салынатын ҚҚС іс жүзіндегі түсімдері;

      Vесеп - есепті жыл бойынша импорттың көлемі.

      17. Салық бойынша орташа тиімді мөлшерлемені айқындау кезінде салықтың іс жүзіндегі түсімдерінен жүйелі емес сипаттағы (тексеру нәтижелері бойынша қосымша есептеулер, қате есептелген сомалар және т.б.) біржолғы төлемдер алынып тасталады.

3-параграф. Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға салынатын акциздер

      18. Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын, тауарларға акциздер болжамының есебі осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      Ар=Vр*S

      мұнда

      Ap - акциздің болжамды сомасы;

      S - акциздің мөлшерлемесі;

      Vр - жоспарлы кезеңге арналған импорттың болжамды көлемі.

      бұл кезде,

      Vр = Vб* Тр,

      мұнда

      Vр - жоспарлы кезеңге арналған импорттың болжамды көлемі;

      Vб – ағымдағы жыл бойынша импорт көлемінің бағалауы;

      Тр - импорт көлемінің болжамды қарқыны, %.

4-параграф. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, үстеме пайдаға салынатын салық

      19. Мұнай емес сектор ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда үстеме пайдаға салынатын салық түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      NSp(тау) = NSб(тау) * Tб(тау),

      мұнда

      NSp(тау) – үстеме пайдаға салынатын салықтың болжамды сомасы

      NSб(тау) - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша салықтың іс жүзіндегі түсімдері;

      Tб(тау) – ағымдағы жыл бойынша тау кен өндіру өнеркәсібінің және ашық кеніштерді өңдеудің ЖҚҚ өсу/төмендеу қарқыны, %.

5-параграф. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, бонустар

      20. Мұнай секторы ұйымдарын қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушылардан бонустар түсімдерінің болжамы Америка Құрама Штаттары (бұдан әрі – АҚШ) долларына теңгенің болжамды бағамы қайта есептелетін, жер қойнауын пайдалануға және табиғи қазбалар түрлеріне конкурсты жеңіп алған жер қойнауын пайдаланушылар бөлінісінде бонустар көлемдері туралы (АҚШ долларымен) Құзыретті органның деректері негізінде айқындалады.

6-параграф. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық

      21. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық (бұдан әрі - ПҚӨС) түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      Np = Nо * Vтау/100,

      мұнда

      Np – ПҚӨС болжамды сомасы;

      Nо - ағымдағы жыл бойынша қатты ПҚӨС бойынша түсімдердің бағалауы;

      Vтау – өткен жылға тау кен өнеркәсібінің және ашық кеніштерді өңдеудің ЖҚҚ %.

      бұл кезде,

      Nо(тау) = (Nесеп(тау) * Тб(тау)/12* Кб+ Nб(есеп),

      мұнда

      Nо(тау) - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша ПҚӨС түсімдерінің бағалауы;

      Nесеп (тау) - есепті жыл ішіндегі салықтың іс жүзіндегі түсімдері;

      Тб(тау) - ағымдағы жыл бойынша тау-кен өнеркәсібінің және ашық кеніштерді өңдеудің ЖҚҚ қарқынының өсуі/төмендеуі,%;

      12 - бір жылдағы айлар саны;

      Кб - ағымдағы жыл бойынша болжанатын кезең (айлардың саны);

      Nб(о) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңіндегі салықтың іс жүзіндегі түсімдері.

7-параграф. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, экспортқа салынатын рента салығы

      22. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, экспортқа салынатын рента салығы болжамының есебі қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша салықтық түсімдердің бағалауын негізге ала отырып осы Әдістемеге 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      RNp(тау) = RN б(тау) * Tтау,

      мұнда

      RNp(тау) – рента салығының болжамды сомасы;

      RNб (тау) - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша салық түсімдерінің бағалауы;

      Tтау - өнеркәсіптің және карьерлерді өңдеудің ЖҚҚ қарқынының өсуі/төмендеуі,%.

      бұл кезде,

      RNо(тау) = (RNесеп(тау) * Тб(тау))/12* Кб+ Nб(есеп), мұнда

      RNо(тау) - қолданыстағы заңнама жағдайларында ағымдағы жыл бойынша рента салығы түсімдерінің бағалауы;

      RNесеп (тау) - есепті жыл ішіндегі салықтың іс жүзіндегі түсімі;

      Тб(тау) - ағымдағы жыл бойынша өнеркәсіптің және карьерлерді өңдеудің ЖҚҚ қарқынының өсуі/төмендеуі,%;

      12 - бір жылдағы айлар саны;

      Кб - ағымдағы жыл бойынша болжанатын кезең (айлардың саны);

      Nб(о) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңіндегі салықтың іс жүзіндегі түсімдері.

8-параграф. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер

      23. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер түсімдерінің болжамы АҚШ долларына теңгенің болжамды бағамы қайта есептелетін, жер қойнауын пайдалануға және табиғи қазбалар түрлеріне құқық алу конкурсын жеңіп алған жер қойнауын пайдаланушылар бөлінісінде осы төлем көлемдері туралы (АҚШ долларымен) Құзыретті органның деректері негізінде айқындалады.

9-параграф. Республикалық бюджетке есептелетін басқа да төлемдер

      24. Республикалық бюджет есебіне жатқызылатын басқа да төлемдерге:

      қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін төлемақы;

      радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы;

      жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;

      ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы;

      автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп өткені үшін алым;

      телевизиялық және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алым;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жағдайларда қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат құжаттарын, келісімдер бергені үшін алым;

      сыртқы (көрнекi) жарнаманы республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі орналастырғаны үшiн төлемақы;

      азаматтық авиация саласындағы сертификаттарды бергені үшін алым;

      республикалық бюджет есебіне жатқызылатын тіркеу алымы;

      мемлекеттік баж;

      ойын бизнесіне салынатын салық;

      өзге де салықтар жатады.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Басқа төлемдер бойынша болжамды есептеу жеке мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      SPP =SPб*(100%+Ip),

      мұнда

      SPp - төлемнің болжамды сомасы;

      SPб – ағымдағы жыл бойынша төлемдер түсімдерінің бағалауы;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

10-параграф. Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

      26. Әкелінетін тауарларға кедендік баж түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      TPp(imp) = TPб(imp) * Tp(imp)

      TPб(imp) = TPесеп(imp) *T б(imp)/100,

      мұнда

      TPp(imp) - әкелінетін тауарларға салынатын кедендік баждардың болжамды сомасы;

      TPб(imp) – ағымдағы жыл бойынша әкелінетін тауарларға салынатын кедендік баж түсімдерінің бағалауы;

      Tp(imp) - импорт көлемінің болжамды өсу қарқыны, %;

      TPесеп(imp) - есепті жылға әкелінетін тауарларға салынатын кедендік баждың іс жүзіндегі түсімдері;

      Tб(imp) - ағымдағы жыл бойынша импорт көлемінің өсу қарқыны %.

      27. Әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баж түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      TPр(exs) =TPб(exs) * Tp(exs)

      TPб(exs) = TPотч(exs) * Tб(exs)/100,

      мұнда

      TPр(exs) - әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждың болжамды сомасы;

      TPб(exs) – ағымдағы жыл бойынша әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баж түсімдерінің бағалауы;

      Tp(exs) - экспорт көлемінің болжамды өсу қарқыны,%;

      TPотч(exs) - есепті жылға әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждың іс жүзіндегі түсімдері;

      Tб(exs) - ағымдағы жыл бойынша экспорт көлемінің өсу қарқыны, %.

      28. Шикі мұнайға әкетілетін кедендік баж (бұдан әрі – мұнайға ЭКБ) болжамының есебі осы Әдістемеге 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      ТРр(неф) = Vp(exs) * S * Кp,

      мұнда

      ТРр(неф) – шикі мұнайға ЭКБ болжамды сомасы;

      Vp(exs) – мұнай экспортының болжамды көлемі;

      S - мөлшерлеме, 1 тон/долл;

      Кp - АҚШ долларына қатысты теңгенің болжамды бағамы.

      29. Кедендiк бақылауды және кедендiк рәсiмдердi жүзеге асырудан түсетiн түсiмдер болжамының есебі осы Әдістемеге 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      TKp =TKб * Tр /100,

      мұнда

      TKp – кедендiк бақылауды және кедендiк рәсiмдердi жүзеге асырудан түсетiн түсiмдердің болжамды сомасы;

      TKб – кедендiк бақылауды және кедендiк рәсiмдердi жүзеге асырудан түсетiн түсiмдерінің бағалауы;

      Tр – есепті кезең ішіндегі түсімдердің өсу/төмендеу қарқыны, %.

4-тарау. Салықтар емес түсімдер

      Ескерту. 4-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      30. Салықтық емес түсімдерді болжау Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының бюджетке түсімдер сыныптамасының ерекшеліктері бойынша жүзеге асырылады.

      31. "Байқоңыр" кешенін пайдаланғаны және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін жалгерлік төлемнен түсетін түсімдер бойынша болжам Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасында "Байқоңыр" кешенін және әскери-сынақ полигондарын жалға алу жөнінде жасалған шартқа сәйкес сомаларда және теңгенің АҚШ долларына қатысты болжамды бағамы есепке алына отырып белгіленеді.

      32. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар және өзге де айыппұлдардың, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алуларды болжамдау жүзеге асырылмайды.

      33. Қалған салықтық емес түсімдер бойынша түсімдер болжамы инфляция деңгейін ескерумен, ағымдағы жыл бойынша түсімдер бағалауын негізге ала отырып мына формуламен айқындалады:

      NPP =NPб*(100%+Ip),

      мұнда

      NPp - салықтық емес түсімдердің болжамды сомасы;

      NPб – ағымдағы жыл бойынша салықтық емес түсімдердің бағалауы;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

      34. Бюджет жобасын әзірлеу кезінде уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері де ескеріледі.

5. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35. Жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтарын, мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сатудан түсетін түсімдерді болжау кезінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті ұсынған болжамды көрсеткіштер алынады.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      36. Алып тасталды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

6-тарау. Трансферттердің түсімдері

      Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      37. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен түсетін трансферттер (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен берілетін бюджеттік алып қоюлар) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын, жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесі негізінде есептеледі.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      38. Республикалық бюджетке берілетін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттердің мөлшері абсолютті бекітілген мөлшерде айқындалады және Қазақстан Республикасының заңымен белгіленеді.

7-тарау. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне түсімдерді болжау

1-параграф. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне түсетін түсімдерді болжау негіздері

      Ескерту. 7-тараудың және 1-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      39. Жалпы сипаттағы трансферттерді белгілеу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері кірістерінің көлемін айқындау кезінде салықтық әлеуетті есептеудің мынадай әдістері қолданылады:

      1) салық салу базасы бойынша тікелей есеп.

      Бұл әдіс бойынша салықтық әлеуетті есептеу тиісті салықтық базаға (макроэкономикалық көрсеткіштерге) салықтық мөлшерлемелерді (орташа тиімді мөлшерлеме) қолдану арқылы мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      Po = NOб*Snk(Sотч),

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларындағы ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует;

      NO б - салықтық база (макроэкономикалық көрсеткіштер);

      Snk - Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген мөлшерлеме;

      (Sесеп) - есепті жылға орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      бұл кезде,

      Sесеп = Pесеп /NO есеп*100%,

      мұнда

      S есеп - есепті жылға орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      Ресеп - есепті кезеңге салықтардың іс жүзіндегі түсімдері;

      NOесеп - есепті кезеңге макроэкономикалық көрсеткіштердің параметрлері.

      2) мынадай формула бойынша есепті жылғы белгілі бір кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдердің үлес салмағы бойынша:

      Po = Рб(есеп)*Uесеп,

      бұл кезде,

      Uесеп= Pо(есеп) /Pесеп*100

      мұнда

      Po – қолданыстағы заңнама жағдайларындағы ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует;

      Pб(есеп) – ағымдағы жыл бойынша белгілі бір кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Uесеп - есепті жылғы ұқсас кезеңнің үлес салмағы, %;

      Pо(есеп) – есепті жылдың ұқсас кезеңіндегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Pесеп - есепті жылға іс жүзіндегі түсімдер.

      3)мынадай формула бойынша ағымдағы жыл бойынша белгілі бір кезеңдегі орташа айлық түсімдер бойынша:

      Po = Рб(есеп) /Kб(есеп)*12,

      мұнда

      Po - қолданыстағы заңнама жағдайларындағы ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует;

      Pб(есеп) - ағымдағы жыл бойынша белгілі бір кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер;

      Kб(есеп) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңіндегі айлардың саны;

      12 - бір жылдағы айлардың саны.

      4) мына формула бойынша есепті жылдың іс жүзіндегі түсімдерін инфляция деңгейіне индекстеу жолымен:

      Po = Pесеп*(100%+Iб),

      мұнда

      Po – қолданыстағы заңнама жағдайындағы ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует;

      Pесеп - есепті жылғы іс жүзіндегі түсімдер;

      Iб - ағымдағы жыл бойынша инфляция деңгейі, %.

      Ескерту. 39-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

8-тарау. Салықтық түсімдер

8-параграф. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері есебіне жатқызылатын басқа да төлемдер

      Ескерту. 8-тараудың және 1-параграфтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      40. Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығын есептеу үшін салықтық база атаулы сипаттағы жалақы болып табылады.

      41. Жалақының болжамды қоры әрбір өңір бойынша жеке есепті жылда қалыптасқан, жалпы өңірлік өнімнің (бұдан әрі – ЖӨӨ) номиналды көлеміне жалақы қорының пайыздық қатынасының номиналды сипатындағы ЖӨӨ-нің болжамына қолдану жолымен айқындалады.

      42. Жоспарлы кезеңге төлем көзіне салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалауда салық төлеушінің тіркелген жерінің өзгеруімен (қоныс ауыстыру), жекелеген кәсіпорындарда жұмысшылар санының өзгеруімен (жобаның аяқталуы, қосымша жұмыс орындарын ашу және т.б) байланысты өңірдің жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуеттің өзгерістері ескеріледі. Жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуеттің өзгеруін есептеу нақты салық төлеуші бойынша жеке жүргізіледі.

      43. Жоспарлы кезеңге төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау келесідей әдістермен жүзеге асырылады:

      1) Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебіне сәйкес жалақының болжамды салық салынатын қорына салық мөлшерлемесін қолдану арқылы осы Әдістемеге 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша:

      Pipn = (Ofzp * Fipn) ± Iipn

      Iipn = ± (Ofzp * Fipn),

      мұнда

      Pipn - жоспарлы кезеңге жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Ofzp - жалақының болжамды салық салынатын қорының мөлшері;

      Fipn - Салық кодексіне сәйкес жеке табыс салығының мөлшерлемесі, %; Iipn - жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуеттің өзгеруі.

      2) Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебіне сәйкес жалақының болжамды қорына орташа тиімді мөлшерлемені қолдану арқылы осы Әдістемеге 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша айқындалады:

      Pipn = (Dfzp * Sб) ± Iipn

      Sб= Pб / Dб*100

      Iipn = ± ((D fzp - Popv - (MZP * CHrab*12) - L) *Fipn),

      мұнда

      Pipn - жоспарлы кезеңге жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Dfzp - жалақы қорының болжамды көлемі;

      Sб - орташа тиімді мөлшерлеме, %;

      Iipn - жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуеттің өзгеруі;

      Pб - ағымдағы жыл бойынша төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығының салықтық әлеуеті;

      Dб - ағымдағы жыл бойынша жалақы қоры көлемін бағалау;

      Popv - міндетті зейнетақы жарналары (10%);

      MZP - ең төменгі жалақы;

      CHrab - жұмысшылар саны, адам;

      L - Салық кодексіне сәйкес жеңілдіктер мен басқа да шегерімдер;

      12 - бір жылдағы айлар саны;

      Fipn - Салық кодексіне сәйкес жеке табыс салығының мөлшерлемесі, %.

      44. Жоспарлы кезеңге төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау мынадай формула бойынша айқындалады:

      PP= Odox*(100%+Ip),

      Мұнда

      PP - жоспарлы кезеңге төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Odox - ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеует;

      Ip - инфляцияның болжанатын деңгейі, %.

2-параграф. Әлеуметтік салық

      45. Жоспарлы кезеңге әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалауды айқындау кезінде төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығын есептеу кезінде пайдаланылатынға ұқсас номиналды сипаттағы жалақының болжамды қоры негізге алынады.

      46. Жоспарлы кезеңге әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау кезінде салық төлеушінің тіркелген жерінің өзгеруімен (қоныс ауыстыру), жекелеген кәсіпорындарда жұмысшылар санының өзгеруімен (жобаның аяқталуы, қосымша жұмыс орындарын ашу және т.б) байланысты өңірдегі салық бойынша салықтық әлеуеттің өзгерістері ескеріледі. Әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуеттің өзгеруін есептеу нақты салық төлеуші бойынша жеке жүргізіледі.

      47. Жоспарлы кезеңге әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау келесідей әдістермен есептеледі:

      1) Осы Әдістемеге 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебіне сәйкес жалақы салық салынатын қорының болжамды көлеміне салық мөлшерлемесін қолдану арқылы мына формула бойынша:

      Psn = (Ofzp * Fsn) ± Isn

      Isn = ± (Ofzp * Fsn),

      мұнда

      Psn - жоспарлы кезеңге әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Ofzp - жалақының болжамды салық салынатын қорының мөлшері;

      Fsn - Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдарды алып тастаумен Салық кодексіне сәйкес әлеуметтік салық мөлшерлемесі, %;

      Isn - өңірдегі әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуеттің өзгеруі.

      2) Осы Әдістемеге 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау есебіне сәйкес жалақы қорының болжамды көлеміне орташа тиімді мөлшерлемені қолдану арқылы мына формула бойынша есептеледі:

      Psn= ( Dfzp* Sб) ± Isn

      Sб= Pб / Dб*100

      Isn = ± (D fzp – Popv– L)* Fsn,

      мұнда

      Psn - жоспарлы кезеңге әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Dfzp - жалақы қорының болжамды мөлшері

      Sб - ағымдағы жыл бойынша әлеуметтік салықтық түсімдерді бағалау бойынша орташа тиімді мөлшерлемесі, %;

      Isn - әлеуметтік салық бойынша салықтық әлуеттің өзгеруі;

      Pб - ағымдағы жыл бойынша әлеуметтік салықтың салықтық әлуеті;

      Dб - ағымдағы жыл бойынша жалақы қорының көлемін бағалау;

      Popv – міндетті зейнетақы жарналары (10%);

      L – Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жеңілдіктер мен басқа да шегерімдер.

3-параграф. Мүлікке салынатын салық

      48. Жоспарлы кезеңге заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау мынадай әдістермен есептеледі:

      1) осы Әдістемеге 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау есебіне сәйкес салық салынатын салық салу объектісінің құнына салықтың орташа тиімді мөлшерлемесін қолдану арқылы мына формула бойынша:

      UP= (VOF - L OF )*Tp*S,

      мұнда

      UP – жоспарлы кезеңге мүлікке салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      VOF – ағымдағы жыл бойынша объектілердің құны;

      L OF - жеңілдік берілетін объектілердің құны;

      Tp - негізгі құралдар құнының болжамды өсу қарқыны (қайта бағалау коэффициенті немесе инфляция деңгейіне), %;

      S - салықтың орташа тиімді мөлшерлемесі, %.

      2) ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеуетке қайта бағалау коэффициентін (инфляция деңгейі) тікелей қолдану арқылы мынадай формула бойынша:

      UP =Uб* Кp(I),

      мұнда

      Up - жоспарлы кезеңге заңды тұлғалардың және дара кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Uб – ағымдағы жыл бойынша мүлікке салынатын салықтың салықтық әлеуеті;

      Кp(I) - қайта бағалаудың болжамды коэффициенті немесе инфляция деңгейі, %.

      49. Жоспарлы кезеңге жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау бір шаршы метрдің базалық құнының және болжанатын инфляция деңгейінің өзгеруін ескере отырып ағымдағы жыл бойынша салықтық әлеуетті негізге ала отырып мына формула бойынша айқындалады:

      UP =Uб* Bp *(100%+Ip),

      мұнда

      Up - жоспарлы кезеңге жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Uб - ағымдағы жыл бойынша мүлікке салынатын салықтың салықтық әлеуеті;

      Bp - бір шаршы метрдің базалық құнының болжамды өзгеруі, %

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %

4-параграф. Жер салығы

      50. Жоспарлы кезеңге жер салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      ZP =Zб*(100%+Ip),

      мұнда

      Zp - жоспарлы кезеңге жер салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау; Zб - қолданыстағы заңнама жағдайларындағы ағымдағы жыл бойынша жер салығының салықтық әлеуеті;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

5-параграф. Көлік құралдарына салынатын салық

      51. Көлік құралдарына салынатын салық бойынша салықтық әлеует келесідей айқындалады:

      1) осы Әдістемеге 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көлік құралдарына салынатын салық (заңды және жеке тұлға) бойынша салықтық әлеуетті бағалау есебіне сәйкес автокөлік құралдарының әрбір түрлері мен топтары бойынша Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес тиісті мөлшерлемелерді қолдану арқылы мына формула бойынша:

      TSp= (Кp(ts) –L( ts))*МРП*S,

      мұнда

      TSp - жоспарлы кезеңге салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Кp(ts) - көлік құралдарының болжамды саны;

      L( ts) - жеңілдік берілетін көлік құралдарының саны;

      МРП - жоспарланған жылға айлық есептік көрсеткіштің мөлшері;

      S - салық мөлшерлемесі, %.

      2) салық салу базасының және инфляция деңгейінің өзгеруіне түзетілген ағымдағы жыл бойынша көлік құралдарына салынатын салықтың салықтық әлеуетін негізге ала отырып мына формула бойынша айқындалады:

      ТSP =ТSб*Bp*(100%+Ip),

      мұнда

      ТSp - жоспарлы кезеңге көлік құралдарына салынатын салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      ТSб - ағымдағы жыл бойынша салықтың салықтық әлеуеті;

      Bp – салық базасының болжамды өзгеруі, %;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

6-параграф. Бірыңғай жер салығы

      52. Жоспарлы кезеңге бірыңғай жер салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:

      EZP =EZб*(100%+Ip),

      мұнда

      EZp – жоспарлы кезеңге бірыңғай жер салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      EZб – ағымдағы жыл бойынша бірыңғай жер салығының салықтық әлеуеті;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

7-параграф. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін тауарларға акциздер

      53. Жоспарлы кезеңге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін тауарларға акциздер бойынша салықтық әлеуетті бағалау есебі тауардың әрбір түрі бойынша жеке осы Әдістемеге 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      Ap = Vp*S,

      мұнда

      Ap – жоспарлы кезеңге акциздер бойынша салықтық әлеуетті бағалау;

      Vp – акцизделетін өнімдер өндірісінің болжамды көлемі;

      S – Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемесі.

      Vp= Vб*Тр,

      мұнда

      Vp - акцизделетін өнімдер өндірісінің болжамды көлемі;

      Vб – ағымдағы жыл бойынша акцизделетін өнімдер өндірісінің көлемі;

      Тр – акцизделетін өнімдер өндірісі көлемінің болжамды өсу қарқыны, %.

8-параграф. Жергілікті бюджеттерге есептелетін басқа да төлемдер

      54. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері есебіне жатқызылатын басқа төлемдерге:

      жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы;

      орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы;

      жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы;

      жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;

      қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы;

      жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияны пайдаланғаны үшін төлемақы;

      белгілі бір қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;

      сыртқы (көрнекі) жарнаманы облыстық маңызы бар, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде орналастырғаны үшін төлемақы;

      жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) оны ұзартқаны үшін алым;

      облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері есебіне жатқызылатын тіркеу алымы;

      тіркелген салық;

      мемлекеттік баж;

      басқа да салықтар жатады.

      Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      55. Жоспарланған кезеңге басқа да төлемдер бойынша салықтық әлеуетті бағалау мынадай формула бойынша жеке жүзеге асырылады:

      SPP =SPб*(100%+Ip),

      мұнда

      SPp - жоспарлы кезеңге төлемдердің салықтық әлеуетін бағалау;

      SPб – ағымдағы жыл бойынша төлемдердің салықтық әлеуеті;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

9-тарау. Салықтық емес түсімдер

      Ескерту. 9-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      56. Салықтық емес түсімдерді болжау Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 тіркелген, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының бюджетке түсімдер сыныптамасының ерекшеліктері бойынша жүзеге асырылады.

      57. Бюджет жобасын әзірлеген кезде мынадай салықтық емес түсімдер бойынша жергілікті атқарушы органдар ұсынатын болжамды деректер пайдаланылады:

      депозиттерге уақытша бос бюджеттік ақшаны орналастырудан алынған сыйақылар;

      аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар;

      жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар;

      жергілікті атқарушы органдар тартатын гранттар;

      өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымының дамуына жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары.

      58. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар және өзге де айыппұлдардың, сондай-ақ облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар жүзеге асырылмайды.

      59. Өзге де салықтық емес түсімдер бойынша түсімдер болжамы инфляция деңгейін ескере отырып, ағымдағы жыл бойынша түсімдер бағалауына сүйене отырып келесі формула бойынша анықталады:

      NPP =NPб*(100%+Ip),

      мұнда

      NPp - салықтық емес түсімдердің болжамды сомасы;

      NPб – ағымдағы жыл бойынша салықтық емес түсімдерді бағалау;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

10-тарау. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

      Ескерту. 10-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      60. Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер болжамы жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мәліметтер негізінде белгіленеді.

      61. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер мен жер учаскелерін жалдау құқығын сатудан төлемақы болжамдары мынадай формула бойынша болжанатын жылға инфляция деңгейін ескере отырып ағымдағы жыл бойынша олардың түсімдерін бағалауды негізге ала отырып жүзеге асырылады:

      OKP =OKб*(100%+Ip),

      мұнда

      OKp - негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің болжамды сомасы;

      OKб – ағымдағы жыл бойынша негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді бағалау;

      Ip - инфляцияның болжамды деңгейі, %.

      Ескерту. 61-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

11-тарау. Трансферттердің түсімдері

      Ескерту. 11-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      62. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне трансферттер түсімдері:

      аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен трансферттер;

      республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер болып табылады.

      Ескерту. 62-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      63. Бюджеттер деңгейлері арасындағы трансферттер жалпы сипаттағы трансферттер, ағымдағы нысаналы трансферттер, нысаналы даму трансферттері болып бөлінеді.

      64. Жалпы сиппатағы трансферттер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесі негізінде есептеледі.

      Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      65. Жалпы сипаттағы трансферттер үш жылдық көлемінің қолданылуы кезеңінде республикалық немесе жергілікті бюджеттерде бекітілген сома шегінде:

      1) жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге беретін, жергілікті бюджеттер шығыстарының ұлғаюына және (немесе) кірістерінің азаюына алып келетін Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) өкілді және атқарушы органдарының актілерін қабылдаудан туындайтын төмен тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған;

      2) төмен тұрған бюджеттер жоғары тұрған бюджеттерге беретін, мемлекеттік органдар функцияларының мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейінен жоғары тұрған деңгейіне берілуіне байланысты жоғары тұрған бюджет шығыстарының ұлғаюына әкеп соғатын, заңнамалық актілерді, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін қабылдаудан туындайтын жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге бағытталған трансферттер ағымдағы нысаналы трансферттер болып табылады.

      Ескерту. 65-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      66. Жоғары тұрған бюджеттер төмен тұрған бюджеттерге жергілікті бюджеттік даму бағдарламаларын іске асыру үшін республикалық, облыстық, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетте бекітілген сомалар шегінде беретін трансферттер нысаналы даму трансферттері болып табылады.

      Ескерту. 66-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      67. Нысаналы трансферттерді жергілікті атқарушы органдар тиісті бюджеттік бағдарламаларда айқындалған олардың нысаналы мақсатына сәйкес қана пайдаланады.

12-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсімдерді болжамдау

      Ескерту. 12-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-параграф. Салықтық түсімдер

      68. Корпоративтік табыс салығы бойынша болжамды есептеу Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 22-бабының 3-бөлігіне сәйкес бекітілетін, Мұнай секторы ұйымдарының тізбесі бойынша жүргізіледі.

      69. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін корпоративтік табыс салығының болжамды есебі осы Әдістемеге 20-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      PNp= (Vp*Zr-W)*S,

      мұнда

      PNp - корпоративтік табыс салығының болжамды сомасы;

      Vp - мұнайды, газ конденсатын сатудың болжамды көлемі;

      Zr - сатудың болжамды орташа бағасы;

      W - салық заңнамасында көзделген шегерімдер;

      S - салық мөлшерлемесі, % (20% - жалпы белгіленген мөлшерлеме, қызметін Өнімді бөлу туралы келісім бойынша жүзеге асыратын "Теңізшевройл" ЖШС бойынша және салық төлеушілер бойынша – 30%).

      70. Мұнайды, газ конденсатын сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына шаққанда теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне - 7,5 қайта есептеледі.

      71. Төлем көзінен ұсталатын резидент және резидент емес заңды тұлғалардан түсетін корпоративтік табыс салығының болжамды есебі осы Әдістемеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      PP =PO* Tр(mz) * Tр(d) * Tр(k),

      мұнда

      Рp – корпоративтік табыс салығының болжамды сомасы

      Рo – қолданыстағы заңнаманың жағдайында ағымдағы жыл бойынша салықтық түсімдерді бағалау;

      Tр(mz) – мұнайдың әлемдік бағасының болжанатын өсу/төмендеу қарқыны, %

      Tр(d)– мұнайды өндірудің болжанатын өсу/төмендеу қарқыны, %

      Tр(k) - АҚШ долларына шаққанда теңге бағамының болжанатын өсу/төмендеу қарқыны, %.

      бұл кезде,

      Pо = (Pесеп * Tб(mz) * Tб(d) * Tб(k))/12* Np + Pб(есеп),

      мұнда

      Pо - қолданыстағы заңнаманың жағдайында ағымдағы жыл бойынша салықтық түсімдерді бағалау;

      Pесеп - есепті жылдағы іс жүзіндегі салықтық түсімдер;

      Tб(mz) - ағымдағы жыл бойынша, мұнайдың әлемдік бағасының өсу/төмендеу қарқыны;

      Tб(d) - ағымдағы жыл бойынша, мұнайды өндірудің өсу/төмендеу қарқыны;

      Tб(k) - ағымдағы жыл бойынша, АҚШ долларына шаққанда теңге бағамының өсу/төмендеу қарқыны;

      Np - ағымдағы жыл бойынша болжамдау мерзімі (айлар саны);

      Pб(есеп) - ағымдағы жылдың белгілі бір кезеңіндегі салықтық Түсімдер;

      12 - 1 жылдағы айлар саны.

      72. Мұнай секторының ұйымдары бойынша үстеме пайдаға салынатын салық түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 22-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүзеге асырылады:

      NSp(мұн) =NSб(мұн)* Tб(mz) * Tб(d)*Tб(k),

      мұнда

      NS(мұн) – мұнай секторының ұйымдары бойынша үстеме пайдаға салынатын салықтың болжамды сомасы;

      NSб(мұн) – мұнай секторының ұйымдары бойынша қолданыстағы заңнаманың жағдайында ағымдағы жылғы іс жүзіндегі салық түсімі;

      Tб(mz) – ағымдағы жыл бойынша, мұнайдың әлемдік бағасының өсу/төмендеу қарқыны, %;

      Tб(d) – ағымдағы жыл бойынша, мұнайды өндірудің өсу/төмендеу қарқыны, %;

      Tб(k) - ағымдағы жыл бойынша, АҚШ долларына шаққанда теңге бағамының өсу/төмендеу қарқыны, %.

      73. Бонустар түсімдерінің болжамы жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған конкурсты жеңіп шыққан жер қойнауын пайдаланушылар бөлінісінде бонустардың көлемі туралы (АҚШ долларымен) Құзыретті органның деректері негізінде және теңгенің АҚШ долларына шаққандағы болжамды бағамына қайта есептелетін табиғи пайдалы қазбалардың түрлері негізінде жүргізіледі.

      74. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық (бұдан әрі – ПҚӨС) түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      Np = (Dp *Zr*Sесеп)/4*3+N4кв,

      мұнда

      Np – ПҚӨС болжамды сомасы;

      Dp – мұнай, газ конденсатын өндірудің болжамды көлемі;

      Zr – сатудың орташа бағасы;

      S – есепті кезеңнің орташа тиімді мөлшерлемесі, %;

      4 - 1 жылдағы тоқсандар саны;

      3 - болжанатын кезең (тоқсандар саны);

      N4кв - алдыңғы жылдың 4 тоқсанындағы ауыспалы төлемдер.

      бұл кезде

      Sесеп = Nесеп/ (Dесеп * Zесеп),

      мұнда

      Sесеп - есепті жылдың орташа тиімді мөлшерлемесі;

      Nесеп – есепті жылғы ПҚӨС-тің іс жүзіндегі түсімі;

      Dесеп – есепті кезеңнің мұнай, газ конденсатын өндірудің іс жүзіндегі көлемі;

      Zесеп – есепті кезеңдегі сатудың орташа бағасы.

      75. Сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына шаққанда теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне -7,5 қайта есептеледі.

      76. Роялтиді болжамдау өндірілген мұнай, газ конденсаты құнына орташа тиімді мөлшерлемені қолдану арқылы осы Әдістемеге 24-қосымшаға сәйкес нысан бойынша роялти түсімдері болжамының есебіне сәйкес мына формула бойынша жүргізіледі:

      Rp = ((Dp *Zr*Sесеп) – W)/4*3 + R4кв,

      мұнда

      Rp – роялтидің болжамды сомасы;

      Dp – мұнай, газ конденсатын өндірудің болжамды көлемі;

      Zr – сатудың орташа бағасы;

      Sотч - орташа тиімді мөлшерлеме, %

      W - келісімшартта көзделген шегерімдер;

      4 - 1 жылдағы тоқсандар саны;

      3 - болжанатын кезең (тоқсандар саны);

      R 4кв - алдыңғы жылдың 4 тоқсанындағы ауыспалы төлемдер.

      77. Сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына шаққанда теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне -7,8 қайта есептеледі.

      78.Сатудан түскен кірістің көлемі сатудың орташа бағасын мұнай, газ конденсатын өндіру көлеміне көбейту жолымен анықталады.

      79. Мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа рента салығы түсімдері болжамының есебі осы Әдістемеге 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      RNp(мұн) = (Q *Zr*S)/4*3+RN4кв,

      мұнда

      RNp – ренталық салықтың болжамды сомасы;

      Q –мұнай, газ конденсаты экспортының болжамды көлемі;

      Zr – сатудың орташа бағасы;

      S - Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес мөлшерлеме, %;

      4 - 1 жылдағы тоқсандар саны;

      3 - болжанатын түсімдердің тоқсандар саны;

      R 4кв - алдыңғы жылдың 4 тоқсанындағы ауыспалы төлемдер.

      бұл кезде,

      Q = Dp *Kэ,

      мұнда

      Q – мұнай экспортының болжамды көлемі;

      Dp –мұнайды, газ конденсатын өндірудің болжамды көлемі;

      Kэ – өндірудің жалпы көлеміндегі мұнай, газ конденсаты экспортының үлесі, %.

      80. Сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына шаққанда теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне -7,5 қайта есептеледі.

      81. Мұнай секторы ұйымдарымен жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесінің түсімдері болжамының есебі (бұдан әрі – ҚР үлесі) осы Әдістемеге 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      DLp = Dp *Zr*Ypr*Yrk,

      мұнда

      DLp – ҚР үлесінің болжамды сомасы;

      Dp – мұнай, газ конденсатын өндірудің болжамды көлемі;

      Zr – сатудың орташа бағасы;

      Ypr - пайдалы өнім үлесі, %;

      Yrk - пайдалы өнімдегі ҚР үлесі, %.

      82. Мұнайды, газ конденсатын сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына шаққанда теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне -7,5 қайта есептеледі.

      83. Пайдалы өнімнің орташа пайыздық мәні мен ҚР үлесі кілісімшарттың талаптарымен айқындалады.

      83-1. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін жер қойнауын пайдалануға баламалы салық бойынша түсімдер болжамын есептеу осы Әдістемеге 27–қосымшаға сәйкес нысан бойынша мына формула бойынша жүргізіледі:

      ANp = (Vp*Zr-W+ Vr)*S,

      мұндағы:

      ANp – жер қойнауын пайдалануға баламалы салықтың болжамды сомасы;

      Vp – мұнайды, газ конденсатын сатудың болжамды көлемі;

      Zr – сатудың болжамды орташа бағасы;

      W – салық заңнамасында көзделген шегерімдер;

      Vr – Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 246-бабына сәйкес сыйақылар;

      S – Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 768-бабына сәйкес жалпыға бірдей белгіленген салық мөлшерлемесі.

      Ескерту. 1-параграф 83-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      83-2. Сатудың орташа бағасын айқындау кезінде мұнайдың әлемдік бағасы АҚШ долларына қатысты теңгенің болжамды бағасына және баррельді тоннаға ауыстыру коэффициентіне – 7,5 қайта есептеледі.

      Ескерту. 1-параграф 83-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-параграф. Салықтық емес түсімдер

      84. Салықтық емес түсімдерге:

      орталық мемлекеттік органдар, олардың аумақтық бөлімшелері мұнай секторы ұйымдарына салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;

      республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйымдарына салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;

      мұнай секторы ұйымдары зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша табиғатты пайдаланушылардан алған қаражаттар жатады.

      85. Мұнай секторы ұйымдарына салатын әкiмшiлiк және өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар, болжауға жатпайды.

      86. Мұнай секторы ұйымдары зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша табиғатты пайдаланушылардан алған қаражатты болжамдау түсімдер серпінінің негізінде жүзеге асырылады.

3-параграф. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

      87. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдерді болжауы, түсімдер серпінінің негізінде жүзеге асырылады.

  Бюджет түсімдерін болжау әдістемесіне
1-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін корпоративтік табыс салығын қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ конденсаты экспортының көлемі

мың.тонн
2

Мұнайдың, газ конденсатының бағасы

теңге/тонн

9-жол*7,5*8-жол

9-жол*7,5*8-жол

9-жол*7,5*8-жол

3

Өңделген мұнай, газ конденсатының құны

мың теңге

1 -жол* 2-жол

1 -жол* 2-жол

1 -жол* 2-жол

4

Пайдалы өнімнің үлесі

%

кәсіпорынның деректері

кәсіпорынның деректері

кәсіпорынның деректері

5

Пайдалы өнімнің құны

мың теңге

3 -жол*4 -жол/100

3 -жол*4 -жол/100

3 -жол*4 -жол/100

6

Пайдалы өнімдегі ҚР үлесі

%

7 -жол/5- жол* 100

3 -бағ. 6 -жол

4 -бағ. 6- жол

7

ҚР үлесінің сомасы

мың теңге


5 -жол*6 -жол/100

5 -жол*6 -жол/100

8

Жылына орташа АҚШ долларына теңгенің бағамы

теңге
9

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.

долл./барр.
  Бюджет түсімдерін болжау әдістемесіне
2-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы түсімдері болжамының есебі

Салық төлеушінің атауы

есеп

ағымдағы жылдың __ айына

бағалау

түсімдер бағалауы бойынша болжамды сома

бір жылға есептелгені

бір жылға төленгені

есепті жылдың __ айына есептелді

есепті жылдың __айына төленді

жылдағы __айдың үлес салмағы,%

есептелді

төленді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.......
х


........
х


10. Ірі салық төлеушілер бойынша жиыны

4-бағ/2-бағ*1007-бағ/6-бағ*100

9-бағ 10-жол*ЖҚҚ қарқыны

11.Басқа да салық төлеушілер

5-бағ/3-бағ*100


12жол-10жол-14жол

8-бағ/6-бағ*100

9-бағ 11-жол*ЖҚҚ қарқыны

12.Барлығы
10жол+11жол

10жол+11жол

13. Салық заңнамасындағы өзгерістер


14. Бір жолғы түсімдер


15. Жиыны КТС сомасы
12 жол +13 жол+ 14 жол

12 жол + 13 жол

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
3-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, орындалған жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын қосылған құн салығы түсімдері болжамының есебі


Есепті кезеңдегі факті

Ағымдағы жылғы бағалау

Болжам


1

2

3

4

5

1

ЖІӨ, млрд.теңге
2

ҚҚС түсімдері, барлығы5-бағ 1-жол*1000000* 5 -бағ 3-жол/100

3

ҚҚС орташа тиімді мөлшерлемесі, % (2-жол/1-жол/1000000*100)
4

Бюджеттен "0" мөлшерлемесі бойынша қайтару сомасы
5

Бюджетке ҚҚС сомасы (2-жол-4-жол)
6

Әкімшілендіруді жақсарту
7

Салық заңнамасындағы өзгерістер
8

Барлығы бюджетке ҚҚС сомасы (5-жол+6-жол+7-жол)


  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
4-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға, салынатын қосылған құн салығы болжамының есебі


өлшем бірлігі

Есепті кезеңдегі факті

Ағымдағы жылғы бағалау

Болжам

1

Импорт көлемі

млн.$
2

Доллардың орташа айырбастау бағамы

теңге
3

Импорттың көлемі (1-жол*2-жол)

млн.теңге
4

Орташа тиімді мөлшерлеме

%
5

ҚҚС сомасы (3-жол*4-жол*1000/100)

мың теңге
6

Әкімшілендіруді жақсарту

мың теңге
7

Салық заңнамасындағы өзгерістер

мың теңге
8

ҚҚС барлығы (5-жол+6-жол+7-жол)

мың теңге
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
5-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын, тауарларға акциздер болжамының есебі

      _______________________________

      (акцизделетін тауардың атауы)

Көрсеткіштердің атауы

болжам

1

Акцизделетін өнім импортының болжамды көлемі (мың долл, мың тонна, мың дана)

2-жол*3-жол/100

2

Импорт көлемін бағалау (мың долл, мың тонна, мың дана)


3

Импорт көлемі өсуінің болжамды қарқыны, %


4

Салық кодексіне сәйкес акциз мөлшерлемесі


5

Болжамды акциз сомасы, мың теңге

1-жол*4-жол

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
6-қосымша

      нысан

Мұнай емес сектор ұйымдарынан түсетін үстеме пайдаға салынатын салық түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

1

Үстеме пайдаға салынатын салық, мың теңге3 -бағ. 1 -жол* (3 -бағ. 2 -жол./2 -бағ. 2 -жол )

2

Тау-кен өндірісі өнеркәсібінің ЖҚҚ, млрд. теңге


  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
7-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық болжамының есебі

Көрсеткіштер

есеп

ағымдағы жыл

болжам

кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер

жыл бойынша бағалау


1

2

3

4

5

1

ПҚӨС сомасы, мың теңге2 -бағ. 1- жол* (4- бағ. 2 -жол/ 2 -бағ. 2-жол)/12*болжамды айлар саны + 3 -бағ. 1- жол

4 -бағ.1 -жол * (5- бағ.2 -жол/ 4- бағ. 2- жол)

2

Тау-кен өндірісі өнеркәсібінің ЖҚҚ және карьерлерді өңдеу, млрд. теңге

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
8-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда экспортқа салынатын рента салығы түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

есеп

ағымдағы жыл

болжам

кезеңдегі іс жүзіндегі түсімдер

жыл бойынша бағалау


1

2

3

4

5

1

Экспортқа салынатын рента салығының сомасы, мың теңге2 бағ. 1 жол* (4 бағ. 2 жол/ 2 бағ. 2жол)/12*болжанатын айлар саны + 3 бағ. 1 жол

4 бағ.1 жол * (5 бағ.2 жол/ 4 бағ. 2 жол)

2

Тау-кен өндірісі өнеркәсібінің ЖҚҚ және карьерлерді өңдеу, млрд. теңге

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
9-қосымша

      нысан

Әкелінетін тауарларға салынатын кедендік баж түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

Есеп

Ағымдағы жыл бойынша бағалау

Болжам


1

2

3

4

1

Импорт көлемі (млн. АҚШ долл.)
2

Доллардың орташа айырбастау бағамы (теңгемен)
3

Импорт көлемі, млн.теңге (1-жол*2-жол)
4

Импорт көлемінің өсу қарқыны (%)

х

3-бағ3-жол/2бағ.3жол*100

4бағ 3жол/3бағ 3жол*100

5

Кедендік баж түсімдерінің сомасы (мың теңге)


2бағ.5жол*3бағ 4жол/100

3бағ.5жол*4бағ.4жол/100

6

Баждар бойынша заңнамаға енгізілетін өзгерістер
7

Түсімдердің жиынтық сомасы (5-жол+6-жол) мың теңге
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
10-қосымша

      нысан

Әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баж түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

Есеп

Бағалау

Болжам


1

2

3

4

1

Экспорт көлемі (млн.АҚШ долл.)
2

Доллардың орташа айырбастау бағамы (теңгемен)
3

Экспорт көлемі, млн. теңге (1-жол*2-жол)
4

Орташа тиімді мөлшерлеме,%
5

Кедендік баж түсімдерінің сомасы (3-жол* 4-жол/100), мың теңге
6

Баждар бойынша заңнамаға енгізілетін өзгерістер
7

Түсімдердің жиынтық сомасы (5-жол+6-жол), мың теңге
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
11-қосымша

      нысан

Шикі мұнайға салынатын кедендік баж түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

Бағалау

Болжам


1

2

3

1

1. Мұнай экспортының көлемі (млн.тонн)2

2. Салық мөлшерлемесі (тоннасына долл.)3

3. Бір жылға орташа есеппен АҚШ долларына шаққандағы теңге бағамы4

4. Мұнайға салынатын әкету кедендік баж сомасы (1-жол*2-жол*3-жол) мың теңге  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
12-қосымша

      нысан

Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдер болжамының есебі

Көрсеткіштер

Есеп

Бағалау

Болжам


1

2

3

4

1

Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдердің сомасы3 - бағ5-жол*(3-бағ 1-жол/2-бағ 1-жол*100)

2

Кедендік бақылауды және кедендік рәсімдерді жүзеге асырудан түсетін түсімдер бойынша заңнамаға енгізілетін өзгерістер
3

Түсімдердің жиынтық сомасы (1-жол+2-жол)
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
13-қосымша

      нысан

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебі

      мың теңге


болжам

1

Жалақы қорының болжамды көлемі


2

Міндетті зейнетақы жарналары, %

10

3

Жылдық ең төменгі жалақының шегеру сомасы

4 -жол*5-жол*12

4

Ең төменгі жалақының болжамды мөлшері, теңге


5

Жұмысшылар саны, адам


6

Салық кодексіне сәйкес, жеңілдіктер мен басқа да шегерімдер


7

Жалақының салық салынатын қорының болжамды мөлшері

1-жол - 2-жол-3-жол-6-жол

8

Салық кодексіне сәйкес жеке табыс салығының мөлшерлемесі, %

10

9

Жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау

7-жол*8-жол

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
14-қосымша

      нысан

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебі

      мың теңге

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам

1

2

3

4

Жалақы қорының болжамды көлемі
Орташа тиімді мөлшерлеме, %

5-жол/6-жол*100


3-бағ 3-жол/3-бағ 4-жол*100

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығының салықтық әлеуеті


3-бағ 4-жол*2-бағ 2-жол


Ағымдағы жыл бойынша жалақы қоры көлемінің бағалауы
Есепті жылдағы төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығының іс жүзіндегі түсімдері
Есепті жылдағы жалақы қорының көлемі
Табыс салығы бойынша салықтық әлеуетті бағалау4-бағ 1-жол* 4-бағ 2-жол/100

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
15-қосымша

      нысан

Әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебі

      мың теңге


болжам

1

Жалақы қорының болжамды көлемі


2

Міндетті зейнетақы жарналары, %

10

3

Салық кодексіне сәйкес, жеңілдіктер мен басқа да шегерімдер


4

Жалақының салық салынатын қорының болжамды мөлшері

1 жол- 2 жол - 3 жол

5

Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына аударымдарды алып тастағандағы, Салық кодексіне сәйкес әлеуметтік салықтың мөлшерлемесі, %

6

6

Әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау

4 жол* 5 жол/100

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
16-қосымша

      нысан

Әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалаудың есебі

      мың теңге

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам

1

2

3

4

1

Жалақы қорының болжамды көлемі
2

Орташа тиімді мөлшерлеме, %

5-жол/6-жол*100


3-бағ 3-жол/3-бағ 4-жол*100

3

Ағымдағы жыл бойынша әлеуметтік салықтың салықтық әлеуеті


3-бағ 4-жол*2-бағ 2-жол


4

Ағымдағы жыл бойынша жалақы қоры көлемін бағалау
5

Есепті жылдағы әлеуметтік салықтың іс жүзіндегі түсімдері
6

Есепті жылдағы жалақы қорының көлемі
7.

Әлеуметтік салық бойынша салықтық әлеуетті бағалау4-бағ 1-жол* 4-бағ 2-жол/100

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
17-қосымша

      нысан

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық бойынша салықтық әлеуеттің бағалауының есебі

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

1

Жыл басындағы техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген сыныптамаға сәйкес осындайларға жататын және негізгі құралдар құрамында есепке алынатын немесе жылжымайтын мүлікке инвестициялар және де концессия шартына сәйкес берілген, концессия объектiлерi болып табылатын ғимараттар, құрылыстар (бұдан әрі - объектілер) құн, мың теңге

Статистикалық мәліметтер

2 -бағ 1-жол * 3-бағ 5-жол/100

3-бағ 1-жол * 4-бағ 5-жол/100

2

Салық төлеуші болып табылмайтын, заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің объектілерінің және жеңілдік берілетін объектілердің құны, мың теңге

Статистикалық мәліметтер

2-бағ 2-жол* 3-бағ 5-жол/100

3-бағ 2-жол * 4-бағ 5-жол/100

3

Салық салуға жататын объектілердің құны

1-жол-2-жол

1-жол-2-жол

1-жол-2-жол

4

Салықтың орташа тиімді мөлшерлемесі, %

6-жол/ 3-жол*100

2-бағ 4-жол

3-бағ 4-жол

5

Инфляция деңгейі, %
6

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салықтың сомасы


3-жол*4-жол

3-жол*4-жол

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
18-қосымша

      нысан

Көлік құралдарына салынатын салық (заңды және жеке тұлға) бойынша салықтық әлеуеттің бағалауының есебі

Көлік құралдарының түрі

Көлік құралдарының саны

Салық мөлшерлемесі (айлық есептік көрсеткіш)

АЕК

Салық сомасы (4 бағ*5-бағ*6-бағ)

Барлығы

СК бойынша жеңілдіктер

Салық салынатындар (2-бағ-3-бағ)

1

2

3

4

5

6

7

Көлемі мынадай жеңіл автомобильдер (текше см.):1100 дейін қоса алғанда1100-ден жоғары 1500 қоса алғанда1500-ден жоғары 2000 қоса алғанда2000-ден жоғары 2500 қоса алғанда2500-ден жоғары 3000 қоса алғанда3000-нан жоғары 3200 қоса алғанда3200-ден жоғары 3500 қоса алғанда3500-ден жоғары 4000 қоса алғанда4000-нан жоғары 5000 қоса алғанда5000-нан жоғарыЖүк көтергіштігі мынадай жүк, арнайы автомобильдер (тіркемелерді есептемегенде):1 тоннаға дейін қоса алғанда1 тоннадан жоғары 1,5 тоннаны қоса алғанда1,5 тоннадан жоғары 5 тоннаны қоса алғанда5 тоннадан жоғарыТракторлар, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналар машиналар,өздігінен жүретін және басқа да автокөлік құралдарыАвтобустар:отыратын 12 орынға дейін қоса алғандаотыратын 12-ден жоғары 25 орынды қоса алғандаотыратын 25 орыннан жоғарыМотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, шағын кемелер, двигателінің қуаты: 55 кВт-ға дейін қоса алғанда 55 кВТ-тан жоғарыжәне т.б.Барлығы  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
19-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген, тауарларға акциздер бойынша салықтық әлеуеттің бағалауының есебі

Көрсеткіштер

болжам

1

Акцизделетін өнімдер өндірісінің болжамды көлемі, (мың.далл, мың. тонна, мың.дана)

2-жол*3-жол/100

2

Ағымдағы жыл бойынша акцизделетін өнімдер өндірісінің көлемі,(мың.далл, мың. тонна, мың.дана)


3

Акцизделетін өнімдер өндірісі көлемінің болжамды өсу қарқыны, %


4

Салық кодексіне сәйкес акциз мөлшерлемесі


5

Акциздер бойынша салықтық әлеуетті бағалау, мың теңге

1-жол*4-жол

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
20-қосымша

      нысан

Мұнай емес сектор ұйымдарынан түсетін корпоративтік табыс салығынның түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай және газ конденсатын жеткізу көлемі

мың тонна
2

Өнімді сатудың орташа бағасы

теңге

11- жол*7,5*10 -жол

11- жол*7,5*10- жол

11 -жол*7,5*10 -жол

3

Өнімді сатудан түскен кіріс

мың теңге

1- жол*2- жол

1- жол*2- жол

1- жол*2- жол

4

Салық салу объектісі

мың теңге

7-жол - 6-жол

3- жол * 5 -жол/100

3 -жол * 5 -жол/100

5

Шегерімдердің үлес салмағы

%

4 -жол *100/3- жол

3 -бағ. 5 -жол

4- бағ. 5 -жол

6

Шегеруге жататын салықтар

мың теңге

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

7

Салық салынатын табыс

мың теңге

9 -жол/8- жол*100

4 -жол-6 -жол

4 -жол-6- жол

8

Салық ставкасы

%

салық кодексіне сәйкес

салық кодексіне сәйкес

салық кодексіне сәйкес

9

КТС сомасы, (101105)

мың теңге


7- жол * 8 -жол/100

7 жол * 8 жол/100

10

АҚШ долларына қатысты теңгенің бір жылғы орташа бағамы

11

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы),бір баррель үшін АҚШ доллары

  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
21-қосымша

      нысан

Резиденттерден және резидент еместерден алынатын, төлем көздерінен мұнай секторы ұйымдарынан ұсталатын корпорациялық табыс салығы түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

1

Резидент заңды тұлғалардан алынатын, төлем көзінен ұсталатын КТС, мың теңге


2 -бағ. 1- жол * (3 -бағ. 3 -жол/2 -бағ. 3 -жол) * (3 -бағ. 4 -жол/2- бағ. 4 -жол)* (3- бағ. 5- жол/2-бағ. 5- жол)

3- бағ. 1-жол * (4 -бағ. 3 -жол/3- бағ. 3 -жол) * (4- бағ. 4- жол/3 -бағ. 4 -жол)* (4- бағ. 5- жол/3 -бағ. 5 -жол)

2

Резидент емес заңды тұлғалардан алынатын, төлем көзінен ұсталатын КТС, мың теңге


2 -бағ. 2 -жол * (3 -бағ. 3 -жол/2- бағ. 3 -жол) * (3 -бағ. 4- жол/2- бағ. 4- жол)* (3 -бағ. 5- жол/2- бағ. 5- жол)

3- бағ. 2- жол * (4 -бағ. 3- жол/3- бағ. 3- жол) * (4 -бағ. 4- жол/3- бағ. 4- жол)* (4- бағ. 5 -жол/3 -бағ. 5 -жол)

3

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.
4

АҚШ долларына теңгенің орташа бағамы
5

Мұнай, газ конденсатын өндіру көлемі, мың тонн
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
22-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан үстеме пайдаға салынатын салық түсімдері болжамының есебі

      мың теңге

Көрсеткіштер

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

1

Үстеме пайдаға салынатын салық, мың теңге3 -бағ. 1 -жол*( 4 -бағ. 2- жол/3 -бағ. 2- жол)*( 4 -бағ. 3 -жол/3 -бағ. 3- жол)* (4- бағ. 4 -жол/3-бағ. 4 -жол)

2

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.
3

АҚШ долларына теңгенің орташа бағамы
4

Мұнай, газ конденсатын өндіру көлемі, мың тонн
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
23-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ конденсатын өндіру көлемі

мың тонна
2

Мұнай, газ конденсатының бағасы

тенге/тонн

9- жол*7,5*8 -жол

9- жол*7,5*8 -жол

9- жол*7,5*8 -жол

3

Өндірілген мұнай, газ конденсатының құны

мың теңге

1 -жол *2 -жол

1 -жол *2 -жол

1 -жол *2 -жол

4

Орташа мөлшерлеме, %

%

5 -жол/3 -жол*100

3- бағ. 4 -жол

4 -бағ. 4 -жол

5

ПҚӨС сомасы

мың теңге

7 - жол - өткен жылдағы 4 тоқс.

3 - жол * 4 -жол/100

3 - жол * 4- жол/100

6

4 -тоқсандағы ПҚӨС сомасы

мың теңге


5 - жол/4

5 - жол/4

7

ПҚӨС барлық сомасы

мың теңге


5 - жол - 6 - жол + 3 - бағ. 6 -жол

5 -жол - 6 -жол + 4 -бағ. 6- жол

8

Жылына орташа АҚШ долларына теңгенің бағамы

теңге
9

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.

долл./барр.
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
24-қосымша

      нысан

Роялти түсімдері болжамының есебі

      Ескерту. 24-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық экономика министрінің 15.09.2015 № 637 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ конденсатын өндіру көлемі

мың тонна
2

Орташа өткізу бағасы

теңге/тонну

10- жол*7,8*9- жол

10- жол*7,8*9- жол

10- жол*7,8*9- жол

3

Өнімді өткізуден түскен кіріс

мың теңге

1 -жол *2- жол

1 -жол *2- жол

1 -жол *2- жол

4

Орташа тиімді мөлшерлеме

%

5- жол/3- жол*100

3-бағ. 4 -жол

4 -бағ. 4 -жол

5

Роялти сомасы

мың теңге

8 -жол + 7 -жол

3 -жол *4 -жол/100

3 -жол *4 -жол/100

6

4 - тоқсандағы роялти сомасы

мың теңге


5 -жол/4

5 -жол/4

7

Келісімшартта көзделген шегерімдер

мың теңге
8

Роялти барлық сомасы

мың теңге


5 -жол - 6 -жол - 7 -жол + 3 -бағ. 6- жол

5 -жол - 6 -жол - 7 -жол + 4 -бағ. 6- жол

9

Жылына орташа АҚШ долларына теңгенің бағамы

теңге
10

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.

долл./барр.
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
25-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа рента салығы түсімдері болжамының есебі

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ конденсаты экспортының көлемі

мың.тонн
2

Мұнайдың, газ конденсатының бағасы

теңге/тонн


9 -жол *7,5* 8- жол

9 -жол *7,5* 8 -жол

3

Экспортталатын мұнайдың, газ конденсатының құны

мың.теңге


1 -жол *2 -жол

1 -жол *2 -жол

4

Салық мөлшерлемесі

%


салық кодексіне сәйкес

салық кодексіне сәйкес

5

Рента салығының сомасы

мың теңге


3 -жол*4 жол/100

3 -жол*4- жол/100

6

4 тоқсандағы рента салығының сомасы

мың теңге


5 -жол/4

5 -жол/4

7

Рента салығының барлық сомасы

мың теңге


5 -жол - 6 -жол + 3 -бағ. 6 -жол

5 -жол - 6-жол + 4 -бағ. 6 -жол

8

Жылына орташа АҚШ долларына теңгенің бағамы

теңге
9

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.

долл./барр.
  Бюджет түсімдерін
болжау әдістемесіне
26-қосымша

      нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі бойынша болжамды есептеу

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам


1

2

3

4

5

1

Мұнай, газ конденсаты экспортының көлемі

мың.тонн
2

Мұнайдың, газ конденсатының бағасы

теңге/тонн

9-жол*7,5*8-жол

9-жол*7,5*8-жол

9-жол*7,5*8-жол

3

Өңделген мұнай, газ конденсатының құны

мың теңге

1 -жол* 2-жол

1 -жол* 2-жол

1 -жол* 2-жол

4

Пайдалы өнімнің үлесі

%

кәсіпорынның деректері

кәсіпорынның деректері

кәсіпорынның деректері

5

Пайдалы өнімнің құны

мың теңге

3 -жол*4 -жол/100

3 -жол*4 -жол/100

3 -жол*4 -жол/100

6

Пайдалы өнімдегі ҚР үлесі

%

7 -жол/5- жол* 100

3 -бағ. 6 -жол

4 -бағ. 6- жол

7

ҚР үлесінің сомасы

мың теңге


5 -жол*6 -жол/100

5 -жол*6 -жол/100

8

Жылына орташа АҚШ долларына теңгенің бағамы

теңге
9

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы), долл/барр.

долл./барр.
  Бюджет түсімдерін болжау әдістемесіне 27–қосымша
  Нысан

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін жер қойнауын пайдалануға баламалы салығынның түсімдері болжамының есебі

      Ескерту. Әдістеме 27-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 26.02.2018 № 76 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.


Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

есеп

бағалау

болжам

1

2

3

4

2

1

Мұнай және газ конденсатын жеткізу көлемі

мың тонна
2

Өнімді сатудың орташа бағасы

теңге

11- жол*7,5*12 -жол

11- жол*7,5*12- жол

11 -жол*7,5*12 -жол

3

Өнімді сатудан түскен кіріс

мың теңге

1- жол*2- жол

1- жол*2- жол

1- жол*2- жол

4

Салық салу объектісі

мың теңге

7-жол - 6-жол

3- жол * 5 -жол/100

3 -жол * 5 -жол/100

5

Шегерімдердің үлес салмағы

%

4 -жол *100/3- жол

3 -бағ. 5 -жол

4- бағ. 5 -жол

6

Шегеруге жататын салықтар

мың теңге

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

ПҚӨС, рента салығы, ЭКБ

7

Салық салынатын табыс

мың теңге

9 -жол/8- жол*100

4 -жол-6 -жол

4 -жол-6- жол

8

Салық ставкасы

%

салық кодексіне сәйкес

салық кодексіне сәйкес

салық кодексіне сәйкес

9

ЖҚПБС сомасы

мың теңге


7- жол * 8 -жол/100

7 жол * 8 жол/100

10

Сыйақылар


Салық кодексінің 246-бабына сәйкес

Салық кодексінің 246-бабына сәйкес

Салық кодексінің 246-бабына сәйкес

11

АҚШ долларына қатысты теңгенің бір жылғы орташа бағамы

12

Мұнайдың әлемдік бағасы (Brent қоспасы),бір баррель үшін АҚШ доллары

      Примечание:

      *- көбейту белгісі;

      / - бөлу белгісі;

      - - алу белгісі;

      + - қосу белгісі;

      ПҚӨС – Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық;

      ЭКБ – Экспорттық кедендік баж.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады