Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 желтоқсанда № 12599 болып тіркелді.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабы 9) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Камералдық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 598 бұйрығымен
бекітілген

Камералдық бақылау жүргізу қағидалары

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары – ҚР Қаржы министрінің 16.04.2020 № 388 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Камералдық бақылауды жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 14-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді және камералдық бақылауды жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) камералдық бақылау – ақпараттық жүйелердің деректерін, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы басқа да мәліметтерді талдау және салыстыру негізінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі (бұдан әрі – уәкілетті орган) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісіне (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектісі) бармай жүзеге асыратын бақылаудың өзге нысаны;

      2) камералдық бақылау тәуекелдерінің бейіні (бұдан әрі – тәуекел бейіні) – мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы мәліметтерді талдау жолымен айқындалған және белгілі бір бұзушылықтарды анықтау мақсатында әзірленетін деректерді таңдау шарттарының жиынтығы;

      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталы (бұдан әрі – веб-портал) – мемлекеттік сатып алудың электрондық қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйесі;

      4) тәуекел – қаржылық бұзушылықтарға, бюджет қаражатын ұрлауға (ысырап етуге) және мемлекетке экономикалық залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын сақтамау, оқиғаның немесе іс-қимылдың объектіге және мемлекеттік аудит нысанасына және нысанасына қолайсыз әсер ету ықтималдығы, сондай-ақ мемлекеттік органдардың бағдарламалық құжаттарында және стратегиялық жоспарларында көзделген нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізбеу немесе толық көлемде орындамау ықтималдығы;

      5) тәуекелдерді басқару жүйесі – тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыруды және мемлекеттік аудит жүргізуді, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзге де қызметін қамтамасыз ететін, мемлекеттік аудиттің неғұрлым басым бағыттарына ресурстарды іріктеу, оңтайлы бөлу қағидаттарына негізделетін, қолда бар тәуекелдер жиынтығын жан-жақты талдауды, оларды сәйкестендіру мен бағалауды, ден қою шараларын әзірлеу мен қабылдауды, қабылданған шаралар нәтижелерінің тиімділігіне мониторингті қамтитын әкімшілендіру жүйесі;

      6) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді заңнамада көзделген шекте жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

      7) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы (бұдан әрі – уәкілетті органның ведомствосы) – құзыреті шегінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында, сондай-ақ уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу саласында іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті органның ведомствосы.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын басқа да ұғымдар 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде, Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында айқындалатын мәндерде қолданылады.

      4. Камералдық бақылаудың мақсаты бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және жол бермеу, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын мемлекеттік аудит объектісін беру және мемлекеттік аудит объектілеріне әкімшілік жүктемені төмендету болып табылады.

2-тарау. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі

      5. Камералдық бақылауды уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі (бұдан әрі – аумақтық бөлімше) Заңның 14-бабы 3) тармақшасының және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы заңының (бұдан әрі-мемлекеттік сатып алу туралы заң) 16-бабы 5) тармақшасының негізінде мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану нәтижелері бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру жолымен мемлекеттік аудит объектісіне бармастан, тұрақты негізде жүргізеді.

      6. Камералдық бақылауды жүргізу барысында бұзушылықтарды анықтау осы Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген камералдық бақылау тәуекелдері бейіндерінің тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Камералдық бақылаудың ден қою шаралары Заңның 30-бабының 4-тармағында көзделген.

      8. Мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғанға дейін жүргізіледі.

      9. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғаннан кейін бұзушылықтар анықталған кезде Заңның 18-бабы 5-тармағының 3) тармақшасына сәйкес мемлекеттік аудит немесе Заңның 17-бабы 6-тармағына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит жүргізіледі.

      10. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда аумақтық бөлімше анықталған бұзушылықтардың сипаттамасын қоса бере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) ресімдейді және мемлекеттік аудит объектілеріне жібереді және веб-порталда автоматты түрде тіркейді.

      11. Хабарлама бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      12. Хабарламаны мемлекеттік аудит объектісі, ол мемлекеттік аудит объектісіне жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындайды.

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды мемлекеттік аудит объектісіне хабарлама жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде дербес жойған жағдайда, лауазымды тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.

      13. Хабарламада көрсетілген мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау элементтері және бұзушылықтарды жою тәсілдері осы Қағидаларға 3-қосымшада көрсетілген.

      Хабарламаның орындалуы туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды қоса бере отырып) мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны жіберген аумақтық бөлімшеге осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-портал арқылы ұсынады.

      14. Мемлекеттік сатып алудың уақтылы және толық орналастыру жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы шығарылған күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      15. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілетін мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер веб-порталға орналастырылған күннен бастап мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін жүргізіледі.

      16. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен және (немесе) тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберілген күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

      17. Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі:

      1) бірінші бағыт:

      конкурс (аукцион) жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау кезеңінде ескертулерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін;

      конкурстық құжаттаманың жобасына алдын ала талқылау жүзеге асырылмаған жағдайда, конкірс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтіні орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде;

      2) екінші бағыт – конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы веб-порталға орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде;

      3) үшінші бағыт – веб-порталда алдын ала рұқсат хаттамасы орналастырылған күннен бастап жеті жұмыс күн ішінде;

      4) төртінші бағыт – камералдық бақылау:

      тәуекелдерді басқару жүйесі – мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін қорытындылар хаттамасы орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:

      мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабының 5-тармағында көзделген шағымдар – мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзім өткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде.

      18. Камералдық бақылау сапасына бақылау жүргізу мақсатында, камералдық бақылау:

      осы Қағидалардың 17-тармағының 1) тармақшасында бірінші абзацпен белгіленген мерзім аяқталғанға дейін екі жұмыс күннен кешіктірмей;

      осы Қағидалардың 17-тармағының 1) тармақшасының екінші абзацпен және 2) тармақшасында белгіленген мерзімдер аяқталғанға дейін үш жұмыс күннен кешіктірмей;

      осы Қағидалардың 17-тармағының 3) тармақшасында және 17-тармағы 4) тармақшасының бірінші абзацпен белгіленген мерзім аяқталғанға дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей;

      осы Қағидалардың 17-тармағы 4) тармақшасының екінші абзацпен белгіленген мерзім аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін аумақтық бөлімше басшысының хабарламаға веб-порталда қол қоюы немесе уәкілетті орган ведомствосы орындаушысының веб-порталда жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтардың жоқтығы туралы белгісі камералдық бақылаудың аяқталуы болып танылады.

      19. Камералдық бақылау жүргізу кезінде осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес тиісті бағыт бойынша камералдық бақылау жүргізу кезеңінде шағым берген тұлғаның дәлелдері ескеріледі.

      Камералдық бақылау жүргізу кезінде алдыңғы бағыттар бойынша шағымның дәлелдері қаралмайды. Мұндай шағым Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит шеңберінде қаралады.

      20. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы, оның ішінде веб-портал арқылы Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабына сәйкес беріледі.

      21. Осы Қағидалардың 17-тармағының 4) тармақшасының үшінші абзацта көрсетілген шағымдар Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 5-тармағында белгіленген аумақтық бөлімшемен шағымдарды қарау тәртібінде қаралады.

      Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалған жағдайда шағым Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес электрондық мемлекеттік аудит шеңберінде қаралады.

      Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына әлеуетті өнім берушілердің шағымдары, оның ішінде оларда көрсетілген Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 22-бабында айқындалған тәртіппен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына ескертулер берілмеген біліктілік талаптары қарауға жатпайды.

3-тарау. Камералдық бақылау сапасын бақылау

      22. Уәкілетті органның ведомствосы веб-портал арқылы осы Қағидалардың 17-тармағында белгіленген мерзімдер аяқталғаннан кешіктірмей үш жүз миллион теңгеден және одан көп сомаға мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау сапасын бақылауды жүзеге асырады.

      23. Жүргізілген сапаны бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті органның ведомствосы:

      камералдық бақылау нәтижелерін растаған жағдайда аумақтық бөлімше хабарламаны одан әрі мемлекеттік аудит объектісіне жіберуі үшін оны веб – портал арқылы келіседі;

      камералдық бақылау нәтижелерін растамаған жағдайда – хабарламаны сәйкес келтіру үшін аумақтық бөлімшеге веб-портал арқылы уәжделген ескерту жібереді.

      24. Уәкілетті органның ведомствосы жүргізген сапаны бақылау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, аумақтық бөлімшенің басшысы веб-порталда дәлелді негіздемені ескере отырып, уәкілетті орган ведомствосының ұстанымын ескерусіз мемлекеттік аудит объектісіне хабарлама жібереді.

      25. Уәкілетті орган ведомствосының хабарламаға келісімі болмауы аумақтық бөлімшенің осындай хабарламаны мемлекеттік аудит объектісіне жіберуі үшін кедергі болып табылмайды.

4-тарау. Камералдық бақылау нәтижелеріне шағымдану тәртібі

      26. Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі уәкілетті органның жанындағы апелляциялық комиссияға Заңның 11-1-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімде осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық береді.

      Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

      27. Қарсылық Заңның 11-1-тарауында және Заңның 58-1-бабына сәйкес уәкілетті орган бекітетін Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жанындағы Апелляциялық комиссия туралы ережеде айқындалған тәртіппен және мерзімде қаралады.

      28. Хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты қарау кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      29. Қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша мынадай:

      1) мемлекеттік аудит объектісі шағымданатын барлық мәселелер қанағаттандырылған жағдайда – қарсылықты қанағаттандыру туралы;

      2) мемлекеттік аудит объектісі шағымданатын мәселелер ішінара қанағаттандырылған жағдайда – қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;

      3) мемлекеттік аудит объектісі шағымданатын барлық мәселелер қанағаттандырылмаған жағдайда – қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша шешім осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытындымен ресімделеді.

      Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытынды автоматты түрде тіркеледі және мемлекеттік аудит объектісіне веб-портал арқылы жіберіледі.

      30. Осы Қағидалардың 29-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда хабарлама:

      1) хабарламада көрсетілген барлық бұзушылықтар дауланған жағдайда күші жойылуға;

      2) қарсылықпен дауланбаған хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою бөлігінде орындауға жатады.

      Осы Қағидалардың 29-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда хабарлама қарсылықтың расталмаған дәйектер бойынша бұзушылықтарды жою бөлігінде орындауға жатады.

      Осы Қағидалардың 29-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда хабарламаны мемлекеттік аудит объектісінің толық орындауына жатады.

      Хабарламада ішінара қарсылық болған жағдайда хабарламаның дауланбайтын бұзушылықтары жойылуға жатады.

      31. Осы Қағидалардың 17-тармағы 4) тармақшасының үшінші абзацында көзделген шағымды қарау нәтижелері бойынша шешіммен және (немесе) аумақтық бөлімше жіберген хабарламамен келіспеген жағдайда тиісті конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші уәкілетті органның ведомствосына жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы, оның ішінде веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей аумақтық бөлімшенің іс-әрекетіне (әрекетсіздігіне) және актілеріне (шешімдеріне) қажет болған жағдайда шағым бередіне алған күннен бастап шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім. Мұндай шағымдар осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес және шағымдарды қарау тәртібінде қаралады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткеннен кейін келіп түскен шағымдар Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамасына сәйкес қаралады.

      32. Осы Қағидалардың 31-тармағының бірінші бөлігінде көзделген шағымды уәкілетті органның ведомствосы мәлімделген талаптар (дәлелдер) шегінде шағым түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      33. Шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті органның ведомствосы мынадай:

      1) шағымды толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) мұндай шешім қабылдауды негіздей отырып, шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      34. Осы Қағидалардың 33-тармағының 1) тармақшасында көзделген шешім қабылданған жағдайда тиісті аумақтық бөлімше мынадай шараларды қабылдайды:

      1) егер хабарлама орындалмаса - уәкілетті орган ведомствосының қабылданған шешіміне сәйкес осындай шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде хабарламаның күшін жояды немесе мемлекеттік аудит объектісіне өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен бірге хабарлама жібереді;

      2) егер хабарлама орындалса - уәкілетті орган ведомствосының қабылданған шешіміне сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамаға сәйкес электрондық мемлекеттік аудит жүргізеді.

      35. Осы Қағидалардың 34-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жіберілген уәкілетті орган ведомствосының шешімімен және (немесе) аумақтық бөлімшенің хабарламасымен келіспеген жағдайда тиісті конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші уәкілетті орган ведомствосының шешімін алған және (немесе) мемлекеттік аудит объектісі осындай хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы, оның ішінде веб-портал арқылы уәкілетті органға қажет болған жағдайда шағым береді не сотқа жүгінеді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзім өткеннен кейін келіп түскен шағымдар Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамасына сәйкес қаралады.

      36. Осы Қағидалардың 35-тармағының бірінші бөлігінде көзделген шағымды уәкілетті орган мәлімделген талаптар (дәлелдер) шегінде:

      1) егер хабарлама орындалмаса – шағым түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      2) егер хабарлама орындалса – Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы және әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасына сәйкес қарайды.

      37. Осы Қағидалардың 35-тармағының бірінші бөлігінде көзделген шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган мынадай:

      1) шағымды толық немесе ішінара қанағаттандыру туралы;

      2) мұндай шешім қабылдауды негіздей отырып, шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      38. Осы Қағидалардың 37-тармағының 1) тармақшасында көзделген шешім қабылданған жағдайда, тиісті аумақтық бөлімше мынадай шараларды қабылдайды:

      1) егер хабарлама орындалмаса – уәкілетті органның қабылданған шешіміне сәйкес осындай шешім қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде хабарламаның күшін жояды немесе мемлекеттік аудит объектісіне өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен бірге хабарлама жібереді;

      2) егер хабарлама орындалса – уәкілетті органның қабылданған шешіміне сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамаға сәйкес электрондық мемлекеттік аудит жүргізеді.

      39. Әлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 31 және 35-тармақтарының бірінші бөлігінде көзделген шағымды берген жағдайда, мұндай хабарлама шағым беру сәтінде орындалмаған деген шартпен хабарламаның орындалу мерзімі конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күннен бастап он бес жұмыс күніне дейін тоқтатылады.

5-тарау. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      40. Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмауы мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға әкеп соғады.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген шығыс операцияларын қоспағанда мемлекеттік аудит объектілерінің барлық шығыс операцияларына қолданылады.

      41. Тиісті аумақтық бөлімше Заңның 31-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ведомствосына осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген мерзімде хабарламалардың орындалмауының белгіленген фактілері туралы жазбаша хабарлайды.

      42. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру туралы өкім (бұдан әрі – Өкім) хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмау фактілері расталған жағдайда осы Қағидалардың 41-тармағымен көзделген хат алынған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде қалыптастырылады.

      43. Өкім "Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 596 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша енгізіледі (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12606 болып тіркелген).

      44. Өкім бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органға, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға қағаз тасығышта немесе электрондық түрде оны қалыптастыру күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ақпараттық коммуникациялық желі бойынша беру арқылы жіберіледі.

      Өкім мынадай мәліметтерді: реттік нөмірі, өкімнің нөмірі, өкімнің күні, өкімнің мәртебесі, жөнелту тәсілі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктің немесе ұйымның атуы, қабылдамау/бас тарту себебі, қабылдамау/бас тарту күні, қабылдамау себебі, қабылдамау нөмірі, қабылдамау күні, қабылдамау мәртебесін қамтитын өкімдер тіркеу журналында тіркелуі тиіс.

      45. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктердің немесе ұйымдардың орындауына жатады.

      46. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себептерін жою күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға Өкімнің күшін жою туралы құжатты жіберу жолымен уәкілетті орган күшін жояды.

      Өкімнің күшін жою туралы құжат мыналарды қамтиды: Уәкілетті орган ведомствосының атауы мен БСН, мемлекеттік аудит объектісінің атауы мен ЖСН/БСН, өкімнің нөмірі мен күні, шығыс операцияларын қайта бастау қажет мемлекеттік аудит объектісінің коды мен шоттарының нөмірі, уәкілетті орган басшысының не оны алмастыратын адамның мөрмен мөрімен куәландырылған қолтаңбасы.

      47. Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоты жабылған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе ұйым уәкілетті органның ведомствосына өкімді қайтарады.

6-тарау. Есепке алу және есеп беру

      48. Есепке алу мен есептілікті жүргізу мақсатында, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану үшін шағымдар мен қарсылықтарды қарау туралы камералдық бақылау мәліметтері мен материалдары веб-порталда жинақталады.

      49. Уәкілетті органның ведомствосы камералдық бақылау нәтижелерін Мемлекеттік құпиялар туралы заңнаманың талаптарын қамтамасыз етуді ескере отырып, уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
1-қосымша

Камералдық бақылау тәуекелдері бейіндерінің тізбесі

№ р/с

Камералдық бақылау тәуекел профилінің атауы

Камералдық бақылау тәуекел профилінің деректерін таңдау шарттары

Камералдық бақылау тәуекел бейінінің бұзылуы

1.

Ұйымдастырушының, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурс (аукцион) тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Мемлекеттік сатып алудың нысанасы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер болып табылады.
3. Ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) біліктілік талаптары мен шарттарын "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұза отырып көрсетуі.

Ұйымдастырушының, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектейді және негізсіз қиындатады;
2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайды;
3) әлеуетті өнім берушілердің санын, оның ішінде:
- әлеуетті өнім берушілерге қойылатын кез келген өлшенбейтін сандық және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптарды белгілеу;
- тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына нұсқаулардың, сондай - ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамалардың мазмұны-мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу.
Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу.

2.

Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде Тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының заңды бұза отырып, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекітуі.

1. Алдын ала талқылау хаттамасы қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала талқылау хаттамасы конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулерден тұрады.
3. Бекітілген конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың бұзылуы белгіленген.

Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулер болған кезде Тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының заңды бұза отырып, конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) бекітуі.
Заңның 22-бабының 2-тармағын бұза отырып шешім қабылдамау не шешім қабылдау.

3.

Өзге әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру (Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып).

1. Мемлекеттік сатып алу нысанасы болып табылатын тауарлардың жекелеген түрлері, жұмыстар, қызметтер.
2. Мемлекеттік сатып алу Заңның 51-бабының нормаларын бұза отырып, өзге әлеуетті өнім берушілер арасында жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының/ Тапсырыс берушінің өзге әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін, сондай-ақ Заңның 51-бабының талаптарын басқа да бұза отырып жүзеге асыруы.

4.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлмеу.

1. Конкурс тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Заңның 20-бабында көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу.

Заңның 20-бабын бұза отырып, конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, Тапсырыс берушінің лоттарға бөлмеуі.

5.

Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына әкеп соққан шешім қабылдау.

1. Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама ресімделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес комиссия әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес не сәйкес келмейді деп тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Заңның 10, 27 және 33 – баптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12590 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі-қағидалар) 150 және 344-тармақтарын және Қағидаларға 4-қосымшаның 41-тармағын бұза отырып әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамауы.

6.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып, әлеуетті өнім берушіге рұқсат беру туралы шешім қабылдау.

1. Конкурс/аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама ресімделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес комиссия біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін Заңның 10, 27 және 33-баптарын, сондай-ақ. Қағидалардың 150 және 344-тармақтарын және Қағидалардың 4-қосымшасының 41-тармағын бұза отырып жіберуі.

7.

Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе заңсыз қолдану.

1. Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама ресімделген, бұл ретте олар Өтті деп танылған.
2. Конкурстық комиссияның өнім берушінің конкурстық баға ұсынысына Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдануының не қолданбауының негізділігі.

Конкурстық комиссияның Заңның 21-бабын, сондай-ақ Ереженің 153-166-тармақтарын бұза отырып, әлеуетті өнім берушіге шартты жеңілдіктерді заңсыз қолдануы не қолданбауы.

8.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық (аукциондық) өтінімдердіқабылдамаудың егжей-тегжейлі себептерін көрсетпеу.

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Қалыптастырылған және жарияланған алдын ала рұқсат беру хаттамасында:
1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келмеу себептерін егжей-тегжейлі сипаттай отырып, олардың біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып тізбесі);
2) веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушіге біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келтіру және ұсыну қажет құжаттардың тізбесі қамтылмайды.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасы жоқ:
1) өтінімдерді қабылдамау себептерінің, оның ішінде олардың біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, егжей-тегжейлі сипаттамасы);
2) Заңның 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Ереженің 128, 326-тармақтарын бұза отырып, веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушіге біліктілік талаптарына және конкурстық/аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру және ұсыну қажет құжаттардың тізбесі.

9.

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі күнтізбелік он бес күннен кем, сондай-ақ тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

1. Заңның 13-бабының 1-тармағында көзделген тәсілдермен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік он бес күннен кем, сондай-ақ тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз болып айқындалған.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу заңның 43-бабының 22-тармағын бұзумен өткізілді.

10.

Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыруға тиіс орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырады және өткізеді.

Заңның 8-бабына сәйкес уәкілетті орган айқындайтын, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

Заңның 8-бабына сәйкес уәкілетті орган айқындайтын, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

11.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін бұзу.

Веб-порталда орналастырылған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу бойынша ақпарат толық емес және/немесе Заңның 38-бабының 1-тармағында көзделген мерзімдерді бұза отырып.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпараттың толық орналастырылмауы, сондай-ақ Заңның 38-бабының 1-тармағында көзделген мерзімдердің бұзылуы

12.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеуі.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Заңның 5-бабында көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде лоттарға бөлмеу.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Заңның 5-бабын бұза отырып лоттарға бөлмеуі.

13.

Техникалық ерекшелік баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде тауар таңбаларына, пайдалы модельдерге және басқа да сипаттамаларға нұсқауды қамтиды.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасында тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқаулар қамтылады.

Заңның 38-бабының 2-тармағын бұза отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасында тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқаулар қамтылады.

14.

Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу – мемлекеттік сатып алудың тәсілін заңсыз қолдану.

1. Тапсырыс беруші тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберді.
2. Тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу үшін негіздеме Заңның 39-бабы
3-тармағының талаптарына сәйкес келмейді.

Заңның 39-бабының 3-тармағын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілін заңсыз таңдау.

15.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін заңсыз таңдау.

1. Тауар биржалары арқылы өткізілген тауарларды мемлекеттік сатып алу.
2. Биржалық тауарлар тізбесінде сатып алынатын тауарлардың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 142 (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде 2015 жылы 31 наурызда № 10587 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген Биржалық тауарлар тізбесіне сәйкес болуы.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алу Заңның 42-бабын бұза отырып жүзеге асырылды.

16.

Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін оларға өз өтінімдерін сәйкес келтіруге құқық бермейтін негіздер бойынша заңсыз қабылдамау.

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделген конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес комиссия біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) конкурсқа қатысуға өтінімдерді сәйкес келтіру құқығын ұсынбай тану туралы шешім қабылдады.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін Заңның 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Қағидалардың 137 және 333-тармақтарын бұза отырып қабылдамауы.

17.

Ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) талқылау қорытындылары бойынша конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) өзгерген жағдайда не техникалық ерекшеліктің орнына жобалау-сметалық құжаттама (жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі) болған кезде конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау хаттамасы ресімделген конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Алдын ала талқылау хаттамасына сәйкес конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулер бар.
3. Ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Заңның
9 және 21-баптарын бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қорытындылары бойынша Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын көрсетуі.

Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектейді және негізсіз қиындатады;
2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігінен тікелей туындамайды;
3) әлеуетті өнім берушілердің санын, оның ішінде:
- әлеуетті өнім берушілерге қойылатын кез келген өлшенбейтін сандық және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптарды белгілеу;
- тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесілігін айқындайтын өзге де сипаттамаларға сілтемелердің мазмұны;
4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзады.
Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын бұзу.

18.

Құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен асатын біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2. Сатып алу сомасы төрт мың еселенген айлық есептік көрсеткіш.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 37-бабының 1-тармағын бұза отырып баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылды.

19.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда заңсыз талаптар.

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу жарияланған.
2. Мемлекеттік сатып алудың нысанасы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер болып табылады.
3. Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) Заңның 9-бабының 7-тармағын бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда біліктілік талаптарын белгілеу.

20.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) уақтылы орналастыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын веб-порталда орналастыру күнін тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген күнмен салыстыру.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) таратылуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау.

21.

Мемлекеттік сатып алу көлемінің сәйкестігі.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының көлемін тиісті бюджеттің (даму жоспарының) немесе жеке қаржыландыру жоспарының көлемдерімен салыстыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес келмейтін көлемде экономикалық сыныптаманың ерекшеліктері (шығыстар баптары) бойынша жиынтығында мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту (нақтылау).

22.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Заңның 5-бабы 5-тармағына сәйкес тапсырыс беруші жобалау-сметалық құжаттамасы бар жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында):
1) қосылған құн салығын есепке алмай, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың отыз пайызы мөлшерінде алдын ала төлем (аванс) көрсетілмеген;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылмаған.

23.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді енгізу.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді енгізу 4), 9), 31), 32) заңның 39-бабы 3-тармағының 35) және 35) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады.

24.

Демпингтік баға есебін заңсыз қолдану/қолданбау.

1. Конкурс тәсілімен өткізілген жұмыстарды жарияланған мемлекеттік сатып алу.
2. Ұйымдастырушылардың конкурстық құжаттамада демпинг белгісін және демпингтік бағаны есептеу сомасын белгілеуіне не дұрыс белгілеуіне жол берілмейді.

Заңның 26-бабын және Қағидалардың 174, 175, 175-1 және 176-тармақтарын бұзу.

25.

Олар бойынша мемлекеттік сатып алу алдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды Заңның талаптарын бұза отырып, жүзеге асыру

1.Олар бойынша мемлекеттік сатып алу алдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу.
2.Олар бойынша мемлекеттік сатып алу алдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңның 31-бабы 1-тармағын бұза отырып өткізіледі.

Олар бойынша мемлекеттік сатып алу алдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды Заңның 31-бабы 1-тармағының талаптарын бұза отырып жүзеге асыру

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
2-қосымша

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

      20___ жылғы "___" __________                                           № _____

      _________________________________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері,бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

      Заңның 31–бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

      Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

      Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

      Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

      Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

      Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

      Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша ___ парақта.

      Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі

      уәкілетті орган аумақтық

      ведомствосының

      басшысы ________________________                         ___________

                        (тегі, аты, әкесінің аты                         (Қолы)

                        (бар болса)

  Камералдық бақылау
нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды
жою туралы хабарламаға
қосымша

      Мен,__________________________________________________________________

      (лауазымы, уәкілетті органның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім

      _______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      (бақылау нысанасы)

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________ негізінде

      (өтініш беруші туралы мәліметтерді көрсете отырып, тәуекелдерді басқару жүйелері/шағымдар)

      __________________________________________________________________ арқылы

                  (ақпараттық жүйенің атауы)

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша мынадай бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі

Тәуекел бейіні

Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары

1 –тармақ
2- тармақ      (Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

      Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
3-қосымша

Мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау элементтері бұзушылықтарды жою тәсілдері

Камералдық бақылау бағыттары

Деректерді іріктеу үшін тәуекелді басқару жүйесінің критерийлері

Камералдық бақылау тәуекелдерінің профилі

Бұзушылықтарды жою тәсілдері

Бірінші бағыт

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Олар бойынша мемлекеттік сатып алуалдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберген тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, егер мынадай талаптар бар болса (жеке-жеке):
1) Мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллион теңгеден асады;
2) Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының бірдей атаулары мен кодтары бар Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының бір тармағы бар;
3) Олар бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға шағымдар келіп түскен мемлекеттік сатып алу
Тауар биржалары арқылы жоспарланған мемлекеттік сатып алу

№ 1-бейін – Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі

1 нұсқа. Конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер енгізу) *

2 нұсқа. Егер конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау жүзеге асырылмаған жағдайда, Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою*

№ 3-бейін – Басқа әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінмемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабының талаптарын бұза отырып(бұдан әрі – Заң)).

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 4-бейін – Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру барысында лоттарға бөлмеу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 9-бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз, сондай-ақ, тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 10-бейін – Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысымен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 24-бейін– Демпингтік баға есептеу заңсыз пайдалану/пайдаланбау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 25-бейін – Олар бойынша мемлекеттік сатып алу алдын ала білікті іріктеумен конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесіне кіретін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды Заңның талаптарын бұза отырып, жүзеге асыру

Мемлекеттік сатып алудың күшін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін жою

№ 14-бейін – Мемлекеттік сатып алудың – мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілін заңсыз қолдану.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу*

№ 15-бейін – Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін заңсыз таңдау.

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

Екінші бағыт

Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу

№ 2-бейін– Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау нәтижесі бойынша конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) тиісті ескертулер бола тұра, ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің Заң бұзушылықпен конкурстық құжаттаманы бекітуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 17-бейін – Ұйымдастырушының техникалық спецификация орнына жабдықтардың (механизмдер, машиналар) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі болған кезде талқылау қорытындысы бойынша конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) өзгерту жағдайларында конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

Үшінші бағыт

Сомасы үш жүз миллион теңгеден асатын конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) тиісті конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілердің шағымдары келіп түскен конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу

№ 8-бейін – Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық (аукциондық) өтінімдерді қайтарудың нақты себептерін көрсетпеу.

1 нұсқа. Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

2-нұсқа. Егер ұйымдастырушымен қорытынды туралы хаттама рәсімделсе, ұйымдастырушының (тапсырыс беруші) тиісті шешімінің күшін жою*

№ 5-бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына әкеп соқтырған шешім қабылдау.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 6-бейін – Әлеуетті өнім берушіге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып рұқсат беру туралы шешім қабылдау.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

№ 16-бейін – Әлеуетті өнім берушілерге өз өтінімдерін сәйкестендіруге құқық бермейтін негіздер бойынша олардың өтінімдерін заңсыз қайтару

1 нұсқа. Алдын ала рұқсат беру хаттамасын хабарламаға сәйкес келтіру*

2-нұсқа. Егер ұйымдастырушымен қорытынды туралы хаттама рәсімделсе, ұйымдастырушының (тапсырыс беруші) тиісті шешімінің күшін жою*

Төртінші бағыт

Сомасы үш жүз миллион теңгеден асатын конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) Заңның 47-бабының 2-тармағында белгіленген мерзімде шағымдар келіп түскен конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу

№ 5-бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып, оның қабылданбауына әкеп соқтырған шешім қабылдау.

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

№ 6-бейін– Әлеуетті өнім берушіге Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып рұқсат беру туралы шешім қабылдау

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

№ 7-бейін – Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе дұрыс қолданбау

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау

Лоттың сомасы екі миллион теңгеден асатын баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) олар бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға шағымдар келіп түскен мемлекеттік сатып алу

№ 3-бейін – Өзге әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру (Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып)

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 9-бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз, сондай-ақ, тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 11-бейін – Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін бұзу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 12-бейін – Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеуі

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 13-бейін – Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде техникалық спецификациясында тауарлық белгілер, пайдалы модельдер және басқа сипаттамалары көрсетіледі

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 18-бейін – Баға ұсынысын сұрату тәсілімен жылдық көлемі құндық түрде республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржылық жылға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселік мөлшерінен асатын біркелкі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 19-бейін – Мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда заңсыз талаптар.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

Мемлекеттік сатып алуды жоспарлау

№ 20-бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) уақтылы орналастыру.

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) хабарламамен толықтыруларды орналастыру*

№ 21-бейін – Мемлекеттік сатып алу көлемінің сәйкестігі

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

№ 22-бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

Бір көзден алу тәсілі арқылы мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау

Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберген, егер мынадай талаптар болса, тікелей жасасу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы (жеке-жеке):
1) Мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллион теңгеден асады;
2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығының бірдей атаулары мен кодтары бар Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының бір тармағы бар.

№ 14-бейін – Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу – мемлекеттік сатып алудың тәсілін заңсыз қолдану

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын кері қайтарып алу*

Тауар биржалары арқылы жоспарланған мемлекеттік сатып алу

№ 15-бейін – Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін заңсыз таңдау

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

      Ескертпе:

      * Хабарлама берілгеннен кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, бұзушылық мұндай шартты бұзу жолымен жойылады (қорытындыларды жоюмен)

  Камералдық бақылау жүргізу
қағидаларына
4-қосымша
  ____________________________
(ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті
органның атауы)

Хабарламаның орындалуы туралы ақпарат

      20___ жылғы "___" __________                                     № _____

      Осы ___________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      хабарламаны қарап ________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (хабарламаны жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы))

      20__ жылғы "__" _________ № __, оның ішінде қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, (қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша 20__ "__" _______ № ___ қорытынды жіберілді) хабарламаны орындау туралы ақпаратты жіберіп отыр:

Бұзушылық тармағының нөмірі

Тәуекел бейіні

Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Жою тәсілі / қарсылық қабылданды

растайтын құжаттың
№ және күні

1-тармақ

2-тармақ

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы

      ________________________________________             ________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))                   (Қолы)

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
5-қосымша
  ____________________________
(Ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уәкілетті
органның атауы)

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

      20___ жылғы "___" __________ № _____

      Осымен __________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (Мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      хабарламаны қарап ________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (Хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы)

      20__ жылғы "__" _________ №_, мынадай бұзушылықтармен келіспейтіні туралы хабарлайды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі

Тәуекел бейіні

Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері

Қоса берілетін құжаттардың тізбесі
      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы

      _______________________________________             _______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                               (Қолы)

  Камералдық бақылау жүргізу
қағидаларына
6-қосымша
  ____________________________
(Мемлекеттік аудит
объектісінің атауы)

Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытынды

      20___ жылғы "___" __________                                           № _____

      Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      __________________________________________________________________________

      (хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы)

      20__ жылғы "__" _________ № _________, хабарламаға

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      (хабарлама жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі органның атауы)

      20__ жылғы "__" _________ № _________, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі

Тәуекел бейіні

Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы

Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері

Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)

Қабылдан
ған шешімнің негіздеме
сі      Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша мынадай шешім қабылданды:

      __________________________________________________________________________

      (қарсылықты толық қанағаттандыру туралы/қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы/қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы)

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті лауазымды тұлғасы/
Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган ведомствосының басшысы*
____________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

____________
(Қолы)

      Ескертпе:

      * Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

  Камералдық бақылау
жүргізу қағидаларына
7-қосымша

Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешіммен және (немесе) аумақтық бөлімше жіберген хабарламамен келіспеген жағдайда шағымдарды қарау тәртібі

№ р/с

Шағымды қарайтын органның атауы

Өлшемшарттар

Қарау мерзімдері

1.

Уәкілетті органның ведомствосы тиісті аумақтық бөлімшемен бірлесіп

Мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллиард теңгеге дейін

Шағым түскен күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

2.

Уәкілетті орган уәкілетті органның ведомствосымен және тиісті аумақтық бөлімшемен бірлесіп

Мемлекеттік сатып алу сомасы екі миллиард теңгеден астам

Шағым түскен күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішіндеЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады