Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар мәселелері бойынша үлгілік шарттардың, өтініш пен сауалнамалардың нысандарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 19 шілдедегі № 522 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 22 шілдеде № 19067 болып тіркелді.

      "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 3 сәуірдегі Заңының 11-бабының 5) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартының үлгі нысаны;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шартының үлгі нысаны;

      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша пайдалану (жалдау) шартының үлгі нысаны;

      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша қайталама пайдалану (қосалқы жалдау) шартының үлгі нысаны;

      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарттың үлгі нысаны;

      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес индустриялық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарттың үлгі нысаны;

      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардың, республикалық және өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларының функцияларын тиісінше орындау жөніндегі шарттың үлгі нысаны;

      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы ретінде тіркеуге арналған өтініштің және сауалнаманың үлгілік нысандары;

      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ қатысушысының қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамауы туралы актінің үлгі нысаны болып табылады.

      2. Осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен::

      1) Осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;;

      2) Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін қазақ және орыс тілдерінде "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі
Р. Скляр

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
1-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) шартының үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___ жыл
      (шарт жасалған орын)                                          (шарт жасалған күн)

      ________________________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы) _______________________________________,

      негізінде әрекет ететін________________________________________________,

      бұдан әрі "Жалға беруші" деп аталатын, бір тараптан және

      ____________________________________________________________________

      атынан ________________________________________,

      негізінде әрекет ететін_______________________________________________,

      бұдан әрі "Жалға алушы" деп аталатын, екінші тараптан, бірге бұдан әрі "Тараптар"

      деп аталатын, арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер

      учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) мына төмендегілер

      туралы осы Шартты (бұдан әрі- Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

      1. Жалға беруші Жалға алушыға учаске (жер учаскесінің бөлігі) мемлекеттік меншіктің аумағы шегінде арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың шегінде (бұдан әрі – АЭА немесе) _________________ әкімдіктің қаулысы негізінде уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) ______________ бастап "___" _____ 20__ "___"жылға дейінгі мерзімге"___" _____ 20__ жылға дейін жер учаскесін береді (ұсынады) өзіне тиесілі:

      2. Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері: мекенжайы:

      ___________________________________________________облысы

      _____________________________________________________________ ауданы

      _________________қала, _______________________________________ көшесі

      кадастрлық нөмірі: ____________________________________________________

      _________________________________________________________ауданы

      нысаналы мақсаты: ___________________________________________________

      пайдаланудағы шектеулер және ауыртпалықтар: __________________________

      жер учаскесінің бөлінуі: _______________________________________________

      3. Жер учаскесінде объектілер жылжымайтын мүлік бар

      (жоқ)________________________________________________________________

      (жер учаскесінде орналасқан жағдайда жылжымайтын мүлік объектілері және олардың сипаттамалары көрсетілген не олардың жоқ екендігі турлы жазба жасау).

      Жылжымайтын мүлік объектілерінің толық тізбесі техникалық сипаттамаларымен бірге осы шартқа қоса беріледі (олар жер учаскесінде орналасқан жағдайда).

      Жер учаскесін беру екі данада (тараптар үшін бір-бірден) жасалатын қабылдап алу және тараптардың қолдары қойылатын актісімен )жер учаскесінің нақты жай-күйінкөрсете отырып) ресімделеді..

      Қабылдау-беру актісі осы Шартқа қоса тіркеледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Негізгі ұғымдар

      4. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ажырамас жақсартулар - жалға алушы жүргізген жақсартулар жалға берушінің келісімімен үшін зиянсыз бөлінбейтін (жер учаскесінің нысаналы мақсатына мүлікті;

      2) қызметті жүзеге асыру туралы шарт – арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы немесе бірнеше қатысушысы мен арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы арасында жасалатын, арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында және (немесе) олардың құқықтық режимінде қызметті жүзеге асыру шарттарын, тараптардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін шарт;

      3) жалға беруші – АЭА немесе ИЗ шекарасының шегінде орналасқан жер учаскесінің меншік иесі болып табылатын мемлекеттік заңды тұлға;

      4) жалдау шарты – уақытша өтеулі шарт жер учаскелерін пайдалану (жалдау) АЭА құрылатын мемлекеттік меншік Қазақстан Республикасының Азаматтық және жер кодекстеріне, "арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - заң), өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Жалға беруші мен жалға алушы арасында жасалған, жазбаша нысанда жасалған, Тараптар қол қойған, оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге;

      5) жер учаскесі – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жер учаскесі АЭА немесе ИА ______________________________________;

      6) жалға алушы – арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға және "инновациялық технологиялар паркі "инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға немесе индустриялық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      5. Жалға алушының құқығы бар:

      1) жер учаскесін өз бетімен иелену және пайдалану, оны жер учаскесінің мақсатынан туындайтын мақсаттарда пайдалана отырып;

      2) алынған өнімге меншік және оны сатудан түскен кірістер;

      3) Жалға берушінің келісімімен құрылыс пен ғимараттарды салуға; жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келетін;

      4) ажырамас жақсартуларға байланысты шығындарды өтеуге жер учаскесінің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін осы Шарттың Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес;

      5) арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қатысушыларымен, сондай-ақ қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғалармен қосалқы жалдау шарттарын жасасуға;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар жатады.

      6. Жалға алушы міндетті:

      1) жер учаскесін оның негізгі мақсатына сәйкес пайдалануға; және осы Шартта көзделген тәртіппен;

      2) Өндірістің табиғат қорғау технологиясын қолдануға, қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруге және өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде экологиялық қызмет;

      3) осы Кодексте көзделген жерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға; Қазақстан Республикасының жер заңнамасында;

      4) жер учаскесінде құрылысты жүзеге асыру кезінде қолданыстағы сәулет-жоспарлау, санитарлық-гигиеналық және өзге де (нормалармен, ережелермен, нормативтермен) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес;

      5) уәкілетті органдарға мәліметтерді уақтылы ұсынуға; жер учаскесінің жай-күйі және пайдаланылуы туралы;

      6) сату мақсатында топырақтың құнарлы қабатын алуға жол бермеу немесе оны басқа адамдарға берген жағдайда, мұндай алу құнарлы өнімнің қайтарымсыз жоғалуын болдырмау үшін қажет.қабат;

      7) нашарлаған жағдайда шығындарды толық көлемде өтеуге; жердің сапасы мен экологиялық шаруашылық қызмет;

      8) бір ай ішінде жалға алу құқығын тіркеуге әділет органдарындағы жер учаскесі немесе оған өзгерістер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен;

      9) Жергілікті атқарушы органдарғаөндіріс және тұтыну қалдықтары туралы хабарлауға.

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға;

      7. Жалға берушінің құқығы бар:

      1) келтірілген шығындарды толық көлемде өтеуге; жер сапасының және экологиялық жағдайдың нашарлауы жалға алушының шаруашылық;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтар жатады.

      8. Жалға беруші міндетті:

      1) Жалға алушыға жер учаскесін жай-күйде беруге шарты;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.

4. Шарт мерзімі

      9. Осы Шарт жасалған күннен бастап күшіне енеді.

      10. Осы Шарт ________жылға, бірақ АЭА және ИА құру және жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жасалды.

      11. Осы Шарттың қолданылу мерзімі тараптардың келісімі бойынша АЭА немесе ИА қолданылу мерзімі шегінде ұзартылуы мүмкін.

      12. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті Қосалқы жалға алушы осы Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан кешіктірмей Қосалқы жалға берушіге жібереді.

      13. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті жалға беруші оны жалға алушыға алған күннен бастап бір айдан кешіктірмей қарайды.

      Бұл ретте жалға алушының үшінші тұлғалар алдында жаңа мерзімге шарт жасасуға басым құқығы бар.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем

      14. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы ҚРЗ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 709-бабының 1-тармағына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым немесе дара кәсіпкер арнайы экономикалық аймақтың аумағында орналасқан және қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері (салық салу объектілері) бойынша жер салығының, мүлік салығының және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының бюджетке төленуге жататын сомасын айқындау кезінде есептелген салық және (немесе) төлемақы сомасын 100 пайызға азайтады.

6. Тараптардың жауапкершілігі

      15. Талаптарды орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптар осы шарттың көзделген жауаптылықта боладыт Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Шартпен.

      16. Бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі еңсерілмейтін күштің әсерінен туындаған осы Шартқа Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

7. Осы Шартты өзгерту, толықтыру, тоқтату және бұзу талаптары

      17. Осы Шарттың талаптарын өзгерту және оны бұзу қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір жақты тәртіппен Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы 23-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, рұқсат етіледі осы келісім-шарттың

      18. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша түрде ресімделген жағдайда ғана жарамды және оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды.

      19. Осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА немесе ИА-ны тарату;

      2) егер Тараптар осы Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізілмеген;

      3) осы шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы тәртібі

8. Дауларды шешу тәртібі

      20. Туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау тараптар арасындағы келіссөздер.

      21. Дауларды келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда үш ай ішінде Тараптар оларды қарауға береді Қазақстан Республикасының сот органдары.

      22. Тараптар міндеттемелерді орындаудан босатылмайды туындаған жағдайларды толық шешкенге дейін осы Шартта белгіленген және келіспеушіліктер.

9. Форс-мажор

      23. Осы Шарт бойынша міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т.б.) салдарынан тиісінше орындау мүмкін еместігін дәлелдей алмаса, мүліктік жауаптылықта болады.

10. Қорытынды ережелер

      24. Тараптардың осы шартта айтылмаған құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі

      25. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттар осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына олар жіберілген Тараптың оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген деп есептеледі.

      26. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа қолма-қол тапсырылады немесе пошта, тапсырысты авиапочтамен, факс арқылы жіберіледі.

      27. Тарап пошта мекенжайын өзгерткен кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      28. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

      29. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      30. Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалды, оның біреуі Жалға берушіде, екіншісі Жалға алушыда болады.

      31. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_________қаласында 20__ жылғы __________ (күні), _______ (айда) қол қойылды.

      32. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

      Жалға алушы:

      Атауы__________________

      Заңды мекен-жайы ____________

      Есеп айырысу шоты _______________

      БСН __________________________

      Банк _________________________

      Телефон / факс_________________

      Қолы ______________________

      Жалға беруші:

      Атауы ________________

      Заңды мекен-жайы ___________

      Есеп айырысу шоты ______________

      БСН _________________________

      Банк ________________________

      Телефон / факс ________________

      Қолы _____________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
2-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шартының үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    жыл (шарт жасалған күн)

      _______________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы) _______________________________________,

      негізінде әрекет ететін____________________________________________________,

      бұдан әрі "Қосалқы жалға беруші" деп аталатын, бір тараптан және

      ____________________________________________________________________

      атынан ________________________________________, негізінде әрекет

      ететін__________________________________________________________,

      бұдан әрі "Қосалқы жалға алушы" деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі

      "Тараптар" деп аталатын, мына төмендегілер туралы осы арнайы экономикалық

      немесе индустриялық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін

      кейінгі жер пайдалану (қосалқы жалдау) шартын (бұдан әрі – шарт) жасасты

1. Шарттың мәні

      1. Қосалқы жалға беруші өзіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығымен тиесілі жер учаскесін (жер учаскесінің бір бөлігін) қосалқы жалға алушыға береді (жалға береді) экономикалық немесе индустриялық аймақтың (бұдан әрі – АЭА немесе) _________________ кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) "_ _ _ " жылға дейін "___" _____ 20__ жауап:

      2. Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері:

      Мекенжайы: _____________________________________________ облысы

      _________________________________________________________ ауданы

      _____________________қаласы, _____________________________ көшесі

      кадастрлық нөмірі: ___________________________________________

      алаңы ____________________________________________________

      нысаналы мақсаты: ___________________________________________

      пайдаланудағы шектеулер және ауыртпалықтар: ____________________

      жер учаскесінің бөлінуі: _________________________________

      3. Жер учаскесінде объектілер жылжымайтын мүлік бар (жоқ)________________________________________________________________ (жер учаскесінде орналасқан жағдайда жылжымайтын мүлік объектілері және олардың сипаттамалары көрсетілген не олардың жоқ екендігі турлы жазба жасау).

      Жылжымайтын мүлік объектілерінің толық тізбесі техникалық сипаттамаларымен бірге осы шартқа қоса беріледі (олар жер учаскесінде орналасқан жағдайда).

      Жер учаскесін беру екі данада (тараптар үшін бір-бірден) жасалатын қабылдап алу және тараптардың қолдары қойылатын актісімен )жер учаскесінің нақты жай-күйінкөрсете отырып) ресімделеді..

      Қабылдау-беру актісі осы Шартқа қоса тіркеледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Негізгі ұғымдар

      4. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ажырамас жақсартулар-Жалға берушінің келісім бойынша қосалқы жалдаушы жүргізген (жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар, ғимараттар), мүлік үшін зиянсыз келтірмей ажырамайтын жақсартулар;

      2) қызметті жүзеге асыру туралы шарт – арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы немесе бірнеше қатысушысы мен арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы арасында жасалатын, арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында және (немесе) олардың құқықтық режимінде қызметті жүзеге асыру шарттарын, тараптардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін шарт;

      3) қосалқы жалға беруші - арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 3 сәуірдегі Заңына (бұдан әрі-заң) және "Инновациялық технологиялар паркі "Инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға немесе индустриялық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға;

      4) қосалқы жалдау шарты-Қазақстан Республикасының Азаматтық және жер кодекстеріне, Заңға және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қосалқы жалға беруші мен Қосалқы жалға алушы арасында жасалған, жазбаша нысанда жасалған, Тараптар қол қойған, оған барлық қосымшаларымен және енгізілетін толықтыруларымен бірге АЭА немесе ИА құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шарты;

      5) жер учаскесі – АЭА немесе ИА аумағындағы жер учаскесі ______________________;

      6) қосалқы жалға алушы – арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      5. Қосалқы жалға алушының құқығы бар:

      1) жер учаскесін жер учаскесінің мақсатынан туындайтын мақсаттарда пайдалана отырып, дербес иеленуге және пайдалануға;

      2) жер учаскесін пайдалану нәтижесінде алынған өнімге меншік және оны өткізуден түскен табыс;

      3) Жалға берушінің келісімімен жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар мен ғимараттар салуға;

      4) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін жер учаскесінің ажырамас жақсартуларына байланысты шығындарды өтеуге;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар жатады.

      6. Қосалқы жалға алушының міндеті:

      1) жер учаскесін оның негізгі нысаналы мақсатына сәйкес және осы Шартта көзделген тәртіппен пайдалануға;

      2) Өндірістің табиғат қорғау технологиясын қолдануға, өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруге және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеуге;

      3) Қазақстан Республикасының жер заңнамасында көзделген жерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға;

      4) жер учаскесінде құрылысты жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданыстағы сәулет-жоспарлау, құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптарды (нормаларды, ережелерді, нормативтерді) басшылыққа алуға;

      5) уәкілетті органдарға жер учаскесінің жай-күйі мен пайдаланылуы туралы мәліметтерді уақтылы ұсынуға;

      6) құнарлы қабаттың біржола жоғалуын болдырмау үшін мұндай алу қажет болған жағдайларды қоспағанда, оны басқа тұлғаларға сату немесе беру мақсатында топырақтың құнарлы қабатын алуға жол бермеуге;

      7) өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде жердің сапасы мен экологиялық жағдайы нашарлаған жағдайда шығындарды толық көлемде өтеуге;

      8) бір ай ішінде жер учаскесіне қосалқы жалдау құқығын әділет органдарында тіркеуге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған өзгерістер енгізуге;

      9) Жергілікті атқарушы органдарға олардың меншігі болып табылмайтын анықталған өндіріс пен тұтыну қалдықтары туралы хабарлауға міндетті.

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.

      7. Қосалқы жалға берушінің құқығы бар:

      1) Қосалқы жалға алушының шаруашылық қызметі нәтижесінде жер сапасының және экологиялық жағдайдың нашарлауына келтірілген шығындарды толық көлемде өтетуге;

      2) Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес өзге де құқықтар жатады.

      8. Қосалқы жалға берушінің міндеті:

      1) Қосалқы жалға алушыға жер учаскесін шарт талаптарына сәйкес келетін жай-күйде беруге;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді алуға міндетті.

4. Шарттық мерзімі

      9. Осы Шарт Тараптар оны жасасқан күннен бастап күшіне енеді.

      10. Осы Шарт ________жылға, бірақ АЭА және ИА құру және жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жасалды.

      11. Осы Шарттың қолданылу мерзімі тараптардың келісімі бойынша АЭА немесе ИА қолданылу мерзімі шегінде ұзартылуы мүмкін.

      12. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті Қосалқы жалға алушы осы Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан кешіктірмей Қосалқы жалға берушіге жібереді;

      13. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті жалға беруші оны қосалқы жалдаушыдан алған күннен бастап бір айдан кешіктірмей қарайды.

      Бұл ретте Қосалқы жалға алушының үшінші тұлғалар алдында жаңа мерзімге шарт жасасуға басым құқығы бар.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төленетін ақы

      14. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы ҚРЗ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 709-бабының 10-тармағына сәйкес, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары бюджетке төленуге жататын, жер салығының, мүлік салығының және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының сомасын айқындау кезінде арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын (пайдалану жоспарланатын) салық салу объектілері (салық салынатын объектілер) бойынша есептелген салық пен төлемақы сомаларын 100 пайызға азайтады

6. Тараптардың жауапкершілігі

      15. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартта көзделген жауаптылықта болады.

      16. Осы шарт бойынша міндеттемелерін еңсірілмес күштің әсеріне байланыстыі бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

7. Осы Шартты өзгерту, толықтыру, тоқтату және бұзу талаптары

      17. Осы Шарттың 23-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда,тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған жағдайда қолдану мерзімі аяқталғанға дейін бір жақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

      18. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

      19. Осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА таратылған;

      2) егер Тараптар оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізбесе, осы Шарттың қолданылу мерзімі өткенде;

      3) осы Шарт сот тәртібінде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайларда тоқтатылады.

8. Дауларды шешу тәртібі

      20. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      21. Дауларды үш ай ішінде келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      22. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенше, осы Шартта белгіленген міндеттемелерін орындаудан босатылмайды.

9. Форс-мажор

      23. Осы Шарт бойынша міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған Тарап, тиісінше орындау еңсерілмес күштің, яғни төтенше және мұнадай мән-жайда (апатты зілзала, әскери іс-қимылдар және т.б.) салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдемесе, мүліктік жауапкершілікке тартылады.

10. Қорытынды ережелер

      24. Тараптардың осы шартта айтылмаған құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі

      25. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттары осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына олар жіберілген, Тараптың оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген деп есептеледі.

      26. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа қолма-қол тапсырылып немесе пошта, тапсырысты авиапоштамен, факс арқылы жіберіледі.

      27. Тараппен пошта мекенжайын өзгерткен кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      28. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

      29. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      30. Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалды, оның біреуі Жалға берушіде, екіншісі Қосалқы жалға алушыда болады.

      31. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_______қаласында 20__ жылғы ________ (күні), ______ (айда) қол қойылды.

      32. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

      Қосалқы жалға алушы:

      Атауы__________________

      Заңды мекен-жайы ____________

      Есеп айырысу шоты _______________

      БСН __________________________

      Банк _________________________

      Телефон / факс_________________

      Қолы ______________________

      Қосалқы жалға беруші: Атауы ________________

      Заңды мекен-жайы ___________

      Есеп айырысу шоты ______________

      БСН _________________________

      Банк ________________________

      Телефон / факс ________________

      Қолы _____________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
3-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша пайдалану (жалдау) шартының үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    (шарт жасалған күн)

      ________________________________________________________________,

      (Жеке тұлға үшін Т. А. Ә. немесе заңды тұлғаның атауы)

      ______________________________________, негізінде әрекет

      ететін__________________________________________________________, бұдан

      әрі "Жалға беруші" деп аталатын, бір тараптан және

      __________________________________________________________________ атынан ________________________________________, негізінде әрекет ететін__________________________________________________________, бұдан

      әрі "Жалға алушы" деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі "Тараптар"

      деп аталатын", жер учаскелерін уақытша ақылы пайдалану (жалдау) мына

      төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

      1. Жалға беруші Жалға алушыға жеке меншік құқығына арналған актінің негізінде оған жеке меншік құқығымен тиесілі жер учаскесін береді № ___________ бастап "___" _______ ____ тіркелген _______________ "___" __________ ___ арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ (бұдан әрі – АЭА немесе АЭА) аумағының шегінде) ________________ уақытша өтеулі пайдалануға (жалға алуға).

      2. Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері:

      мекенжайы: ___________________________________________________облысы

      ___________________________________________________ауданы

      ________________ қаласы, _______________________________көшесі.

      кадастрлық нөмірі: __________________________________________.

      ауданы _____________________________________________________.

      нысаналы мақсаты: _________________________________________.

      пайдаланудағы шектеулер және ауыртпалықтар:___________________

      Жер учаскесінің бөлінуі:_________________________________.

      3. Жер учаскесінде объектілер жылжымайтын мүлік бар (жоқ)__________________________________________________________ (жер учаскесінде орналасқан жағдайда жылжымайтын мүлік объектілері және олардың сипаттамалары көрсетілген не олардың жоқ екендігі турлы жазба жасау).

      Жылжымайтын мүлік объектілерінің толық тізбесі техникалық сипаттамаларымен бірге осы шартқа қоса беріледі (олар жер учаскесінде орналасқан жағдайда).

      Жер учаскесін беру екі данада (тараптар үшін бір-бірден) жасалатын қабылдап алу және тараптардың қолдары қойылатын актісімен )жер учаскесінің нақты жай-күйінкөрсете отырып) ресімделеді..

      Қабылдау-беру актісі осы Шартқа қоса тіркеледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Негізгі ұғымдар

      4. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ажырамас жақсартулар - жалға берушінің келісімі бойынша жалға алушы жүргізген (жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар, ғимараттар), мүлік үшін зиянсыз ажырамайтын жақсартулар;

      2) жалға алушы - арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Заңға (бұдан әрі – Заң) және "Инновациялық технологиялар паркі "Инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға немесе индустриялық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға;

      3) жалға беруші - АЭА немесе АЭА шекараларының шегінде орналасқан жер учаскесінің меншік иесі болып табылатын жеке немесе заңды тұлға;

      4) жалдау шарты – Қазақстан Республикасының Азаматтық және жер кодекстеріне, Заңға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Жалға беруші мен Жалға алушы арасында жасалған, жазбаша нысанда жасалған, Тараптар қол қойған, оған барлық қосымшаларымен және енгізілетін толықтыруларымен бірге жасалған, АЭА құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдалану (жалдау) шарты;

      5) жер учаскесі - АЭА немесе ИА аумағындағы жер учаскесі ______________;

      6) уәкілетті орган-арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және оларды тарату саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      5. Жалға алушының құқығы бар:

      1) жер учаскесін өз бетімен иелену және пайдалану, оны жер учаскесінің мақсатынан туындайтын мақсаттарда пайдалана отырып;

      2) жер учаскесін пайдалану нәтижесінде алынған өнімге меншік және оны өткізуден түскен табыс;

      3) Жалға берушінің келісімімен жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар мен ғимараттар салуға;;

      4) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін жер учаскесінің ажырамас жақсартуларына байланысты шығындарды өтеуге;

      5) жер учаскесін меншікке сатып алуға (басым құқық);

      6) қосалқы жалдау шарттарын жасасуға;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар жатады.

      6. Жалға алушының міндетті:

      1) жер учаскесін оның негізгі нысаналы мақсатына сәйкес және осы Шартта көзделген тәртіппен пайдалануға;

      2) Өндірістің табиғат қорғау технологиясын қолдануға, өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде қоршаған табиғи ортаға зиян келтіруге және экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеуге;

      3) Қазақстан Республикасының жер заңнамасында көзделген жерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға;

      4) осы Шарттың талаптарына сәйкес жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді уақтылы енгізуге;

      5) жер учаскесінде құрылысты жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолданыстағы сәулет-жоспарлау, құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптарды (нормаларды, ережелерді, нормативтерді) басшылыққа алуға;

      6) уәкілетті органдарға жер учаскесінің жай-күйі мен пайдаланылуы туралы мәліметтерді уақтылы ұсынуға;

      7) құнарлы қабаттың біржола жоғалуын болдырмау үшін мұндай алу қажет болған жағдайларды қоспағанда, оны басқа тұлғаларға сату немесе беру мақсатында топырақтың құнарлы қабатын алуға жол бермеуге;

      8) өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде жердің сапасы мен экологиялық жағдайы нашарлаған жағдайда шығындарды толық көлемде өтеуге;

      9) бір ай ішінде жер учаскесін жалдау құқығын әділет органдарында тіркеуге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған өзгерістер енгізуге;;

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға;

      Қазақстан.

      7. Жалға берушінің құқығы бар:

      1) жалға алушының шаруашылық қызметі нәтижесінде жер сапасының және экологиялық жағдайдың нашарлауынан келтірілген шығындарды толық көлемде өтетуге;

      2) Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес өзге де құқықтар жатады.

      8. Жалға беруші міндетті:

      1) жалға алушыға жер учаскесін шарт талаптарына сәйкес жағдайда беруге;

      2) жалға алушыға және (немесе) АЭА қатысушысына немесе жер учаскесінің ажырамас жақсартуларына байланысты шығындардан өтеуге;

      3) осы тармақтың 2) тармақшасынан туындайтын шығындарды өтеу мүмкін болмаған жағдайда, Жалға алушыға және (немесе) АЭА қатысушысына немесе жер учаскесін сатып алуға басым құқық беруге;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді алуға міндетті.

4. Шарттың мерзімі

      9. Осы Шарт Тараптар оны жасасқан күннен бастап күшіне енеді.

      10. Осы Шарт __________ жылға, бірақ ИА және АЭА құру және жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімде жасалады.

      11. Осы Шарттың қолданылу мерзімі тараптардың келісімі бойынша АЭА немесе ИА қолданылу мерзімі шегінде ұзартылуы мүмкін.

      11-1. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті Жалға алушы Жалға берушіге осы Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан кешіктірмей жібереді.

      12. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтінішті жалға беруші оны жалға алушыдан алған күннен бастап бір айдан кешіктірмей қарайды.

      Бұл ретте жалға алушының үшінші тұлғалар алдында жаңа мерзімге шарт жасасуға басым құқығы бар.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төленетін ақы

      13. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы ҚРЗ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 709-бабының 10-тармағына сәйкес, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың басқарушы компаниялары бюджетке төленуге жататын, жер салығының, мүлік салығының және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының сомасын айқындау кезінде арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын (пайдалану жоспарланатын) салық салу объектілері (салық салынатын объектілер) бойынша есептелген салық пен төлемақы сомаларын 100 пайызға азайтады.

6. Тараптардың Жауапкершілігі

      14. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Шартпен қарастырылған Тараптар жауапты.

      15. Осы Шарт бойынша жер учаскесін пайдаланғаны үшін ақы төлеу тәртібі мен мерзімін бұзғаны үшін жалға алушы Жалға берушіге осы Шарттың бір жылға осы Шарт бойынша пайдаланғаны үшін құнының ______% - ын төлейді.

      16. Тараптардың еңсерілмейтін күштің әсерінен туындаған осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

7. Осы Шартты өзгерту, толықтыру, тоқтату және бұзу талаптары

      17. Осы Шарттың 20-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған жағдайда қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оны біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

      18. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

      19. Осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА немесе ИА-ны таратылған;

      2) егер Тараптар оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізілмеген осы Шарттың қолданылу мерзімі өткенде:

      3) осы Шарт сот тәртібінде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайларда тоқтатылады.

8. Дауларды шешу тәртібі

      20. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      21. Дауларды үш ай ішінде келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      22. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенше, осы Шартта белгіленген міндеттемелерін орындаудан босатылмайды.

9. Форс-мажор

      23. Осы Шарт бойынша міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған Тарап, тиісінше орындау еңсерілместі күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және мұндай мән-жайда (апатты зілзала, әскери іс-қимылдар және т.б.) салдарынан мүмкін болмағанын дәлелдемесе, мүліктік жауапкершілікке тартылады.

10. Қорытынды ережелер

      24. Тараптардың осы шартта айтылмаған құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

      25. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттар осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына олар жіберілген Тараптың оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген деп есептеледі.

      26. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа қолма-қол тапсырылым немесе пошта, тапсырысты авиапоштамен, факс арқылы жіберіледі.

      27. Тараппен пошта мекенжайын өзгерткен кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      28. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

      29. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      30. Шарт бірдей заңды күші бар үш данада жасалды, оның біреуі Жалға берушіде, екіншісі Жалға алушыда, ал үшіншісі әділет органдарына тіркеу үшін беріледі.

      31. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_______қаласында 20__ жылғы _______ (күні), _______ (айда) қол қойылды.

      32. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

      Жалға алушы:

      Атауы__________________

      Заңды мекен-жайы ____________

      Есеп айырысу шоты _______________

      БСН __________________________

      Банк _________________________

      Телефон / факс_________________

      Қолы ______________________

      Жалға беруші:

      Атауы ________________

      Заңды мекен-жайы ___________

      Есеп айырысу шоты ______________

      БСН _________________________

      Банк ________________________

      Телефон / факс ________________

      Қолы _____________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
4-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша қайталама пайдалану (қосалқы жалдау) шартының үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    жыл (шарт жасалған күн)

      ______________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы) _______________________________________,

      негізінде әрекет ететін__________________________________________________________,

      бұдан әрі "Қосалқы жалға беруші" деп аталатын, бір тараптан және

      ___________________________________________________________________

      атынан ________________________________________, негізінде әрекет

      ететін__________________________________________________________, бұдан

      әрі "Қосалқы жалға алушы" деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі "Тараптар" деп аталатын", мына төмендегілер туралы осы арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша қайталама пайдалану (қосалқы жалдау) шартын (бұдан әрі – шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

      1. Қосалқы жалға беруші арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша пайдалану (жалдау) 20__жылғы_____№___ шарты бойынша жалға алынған жер учаскесін/жер учаскесінің бір бөлігін (бұдан әрі - жер учаскесі) арнайы экономикалық аймақ немесе индустриялық аймақ (бұдан әрі – АЭА немесе ИА) аумағында қызметтің басым немесе қосалқы түрлерін жүзеге асыру мақсатында пайдалану үшін қосалқы жалға алушыға уақытша қайталама пайдалануға (қосалқы жалға) береді.) ______________.

      2. Жер учаскесінің орналасқан жері және оның деректері:

      Мекенжайы: _____________________________________________ облысы

      _________________________________________________________ ауданы

      _____________________қаласы, _____________________________ көшесі

      кадастрлық нөмірі: ___________________________________________

      алаңы ____________________________________________________

      нысаналы мақсаты: ___________________________________________

      пайдаланудағы шектеулер және ауыртпалықтар: ____________________

      жер учаскесінің бөлінуі: _________________________________

      3. Жер учаскесінде объектілер жылжымайтын мүлік бар (жоқ)________________________________________________________ (жер учаскесінде орналасқан жағдайда жылжымайтын мүлік объектілері және олардың сипаттамалары көрсетілген не олардың жоқ екендігі турлы жазба жасау).

      Жылжымайтын мүлік объектілерінің толық тізбесі техникалық сипаттамаларымен бірге осы шартқа қоса беріледі (олар жер учаскесінде орналасқан жағдайда).

      Жер учаскесін беру екі данада (тараптар үшін бір-бірден) жасалатын қабылдап алу және тараптардың қолдары қойылатын актісімен )жер учаскесінің нақты жай-күйінкөрсете отырып) ресімделеді..

      Қабылдау-беру актісі осы Шартқа қоса тіркеледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Негізгі ұғымдар

      4. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) ажырамас жақсартулар - жалға берушінің келісімімен қосалқы жалдаушы жүргізген (жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар, ғимараттар), мүлік үшін зиян келтірмей ажыратылмайтын жақсартулар;

      2) қызметті жүзеге асыру туралы шарт – арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы немесе бірнеше қатысушысы мен арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы арасында жасалатын, арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында және (немесе) олардың құқықтық режимінде қызметті жүзеге асыру шарттарын, тараптардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін шарт;;

      3) қосалқы жалға беруші - арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - заң) және "Инновациялық технологиялар паркі "Инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға немесе индустриялық аймақтың (бұдан әрі – АЭА немесе ИА) жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға);

      4) жер учаскесі - арнайы экономикалық аймақтың немесе индустриялық аймақтың аумағындағы жер учаскесі;

      5) қосалқы жалдаушы - АЭА немесе ИА қатысушылары, сондай-ақ қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар;

      6) қосалқы жалдау шарты - АЭА немесе ИА құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Заңға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Жалға алушы мен қосалқы жалдаушы арасында жасалатын, жазбаша нысанда жасалған, Тараптар қол қойған, оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге уақытша қайталама пайдалану (қосалқы жалдау) шарты.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      5. Қосалқы жалға алушы құқығы бар:

      1) АЭА аумағында қызметтің басым (немесе қосалқы) түрлерін жүзеге асыру үшін жер учаскесін пайдалануға;

      2) жер учаскесінің нысаналы мақсатына қайшы келмейтін құрылыстар мен ғимараттар салуға;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтары бар.

      6. Қосалқы жалға алушы міндетті:

      1) осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде орындауға;;

      2) жер учаскесін оның негізгі нысаналы мақсатына сәйкес және осы Шартта көзделген тәртіппен пайдалануға;

      3) осы Шартта белгіленген мөлшерде және шарттарда жер учаскесін пайдаланғаны үшін ақы төлеуге;

      4) жалға берушіге (оның заңды өкілдеріне), уәкілетті органдардың өкілдеріне жер учаскесіне қол жеткізуді қамтамасыз етуге;

      5) 3 (үш) айдан кешіктірмей жалға берушіге осы шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша хабарлама жіберуге;

      6) жер учаскесін пайдалану кезінде қала құрылысы регламенттерінің, құрылыс, экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы және өзге де ережелердің, нормативтердің талаптарын сақтауға, оның ластануына, қоқыстануына жол бермеуге, жер учаскесіндегі және оған іргелес аумақтардағы экологиялық жағдайдың нашарлауына жол бермеуге, сондай-ақ аумақты абаттандыруды қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де талаптарды сақтауға;

      7) он күн мерзімде жалға берушіні өз деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша хабардар етуге;

      8) осы Шарт тоқтатылған жағдайда, осы Шарт тоқтатылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдау-тапсыру актісі негізінде жер учаскесін жалға берушіге тиісті жағдайда қайтаруға;

      9) Жалға беруші АЭА қатысушысының шартын Заңға сәйкес біржақты тәртіппен бұзған жағдайда, АЭА қатысушысының шарты тоқтатылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қабылдау-беру актісі негізінде жер учаскесін жалға берушіге тиісті жағдайда қайтаруға;

      10) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқарады.

      7. Жалға берушінің құқығы бар:

      1) шартты мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге:

      қосалқы жалдаушының жер учаскесін нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбауы;

      қосалқы жалдаушының жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді қатарынан 2 (екі) тоқсаннан артық енгізбеуі;

      АЭА-ға қатысушының немесе ИА шартын бір жақты тәртіппен бұзу;

      Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда;

      2) қосалқы жалдаушымен алдын ала келісім бойынша Шарт талаптарын сақтау тұрғысынан оны қарау мақсатында жер учаскесінің аумағына қол жеткізу;

      3) Қосалқы жалдаушының шаруашылық қызметі нәтижесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартта көзделген өзге де негіздер бойынша жер учаскесі қасиеттерінің және экологиялық ахуалдың нашарлауынан келтірілген залалдарды өтеуге;

      4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтары бар.

      8. Жалға беруші міндетті:

      1) осы Шарттың барлық талаптарын толық көлемде орындауға;

      2) осы Шарт белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жер учаскесін қабылдау-тапсыру актісі бойынша қосалқы жалға алушыға беруге;

      3) он күн мерзімде жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді аудару үшін шот нөмірінің өзгергені туралы қосалқы жалдаушыны жазбаша хабардар етуге;

      4) қосалқы жалға алушыға жер учаскесінің ажырамас жақсартуларына байланысты шығындарды өтеуге;

      5) АЭА қатысушысының шарты заңға сәйкес біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда, АЭА қатысушысының шарты тоқтатылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қабылдау-тапсыру актісі негізінде жер учаскесін тиісті жағдайда алып қоюға;

      6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.

4. Шарт мерзімі

      9. Осы Шарт Тараптар жасаған күннен бастап күшіне енеді.

      10. Осы Шарт ________жылға, бірақ АЭА және ИА құру және жұмыс істеу мерзімінен аспайтын мерзімге жасалды, сондай-ақ Шарттың № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ 20__ АЭА құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша пайдалану (жалдау)

      11. Осы Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін және қосалқы жалдаушы осы Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындаған жағдайда шарт қосымша келісілген талаптарда жаңа мерзімге жасалуы мүмкін. Жаңа мерзімге шарт жасасу ниеті туралы қосалқы жалға алушы Жалға берушіге осы Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін 1 (бір) күнтізбелік айдан кешіктірмей жазбаша хабарлайды. Бұл ретте қосалқы жалға алушының үшінші тұлғалар алдында жаңа мерзімге шарт жасасуға басым құқығы бар.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем

      12. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы ҚРЗ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 709-бабының 1-тармағына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым немесе дара кәсіпкер арнайы экономикалық аймақтың аумағында орналасқан және қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері (салық салу объектілері) бойынша жер салығының, мүлік салығының және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының бюджетке төленуге жататын сомасын айқындау кезінде есептелген салық және (немесе) төлемақы сомасын 100 пайызға азайтады.

6. Тараптардың жауапкершілігі

      15. Осы шарттың талаптарын бұзғаны үшін Тараптар жауапты болады қолданыстағы заңнамаға сәйкес.

      16. Осы Шарт бойынша жер учаскесін пайдаланғаны үшін ақы төлеу тәртібі мен мерзімін бұзғаны үшін қосалқы жалға алушы Жалға берушіге осы Шарт бойынша жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы _______ теңге.

      17. Еңсерілмейтін күштің әсерінен туындаған осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

      18. Жалға беруші осы Шарттың талаптарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде Жалға беруші қосалқы жалға алушы шеккен барлық шығындарды өтейді.

7. Өзгерту, толықтыру, тоқтату шарттары және осы шартты бұзу

      19. Осы Шарттың талаптарын өзгертуге және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған жағдайда, қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оны біржақты тәртіппен бұзуға осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, жол берілмейді.

      20. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

      21. Осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА тарату;

      2) _________ 20__ №__шарттың қолданылу мерзімі өткенде, АЭА құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша пайдалану (жалдау);

      3) осы Шарт сот тәртібімен мерзімінен бұрын бұзылған;

      4) заңға сәйкес АЭА қатысушысының шартын біржақты тәртіппен бұзу.

8. Дауларды қарау тәртібі

      22. Осы шарттың міндеттемелерін орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      23. Дауларды келіссөздер жолымен 3 (үш) ай ішінде шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      24. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенге дейін осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

9. Форс-мажор

      25. Осы Шарт бойынша міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлардың (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т.б.) салдарынан тиісінше орындау мүмкін еместігін дәлелдей алмаса, мүліктік жауаптылықта болады.

10. Қорытынды ережелер

      26. Тараптардың осы Шартта ескертілмеген құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

      27. Қосалқы жалдаушының осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаға беруге, жер учаскесін қайталама қосалқы жалдауға, кепілге беруге, оларды шаруашылық серіктестігінің немесе Қоғамның жарғылық капиталына салым не өндірістік кооперативке пай жарнасы ретінде енгізуге, сондай-ақ оны өтеусіз жедел пайдалануға беруге құқығы жоқ.

      28. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

      29. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

      30. Осы Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалды, оның біреуі Жалға берушіде, екінші данасы қосалқы жалға алушыда болады.

      31. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_______қаласында 20__ жылғы ________ (күні), ______ (айда) қол қойылды.

      32. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

      Жалға алушы:

      Атауы__________________

      Заңды мекен-жайы ____________

      Есеп айырысу шоты _______________

      БСН __________________________

      Банк _________________________

      Телефон / факс_________________

      Қолы ______________________

      Жалға беруші: Атауы ________________

      Заңды мекен-жайы ___________

      Есеп айырысу шоты ______________

      БСН _________________________

      Банк ________________________

      Телефон/факс ________________

      Қолы _____________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
5-қосымша

Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарттың үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    жыл (шарт жасалған күн)

      _____________________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы) бұдан әрі "Басқарушы компания" деп аталатын,

      ___________________________________________________________________,

      (лауазымы, аты-жөні)және.о. шартқа қол қоятын тұлға) негізінде әрекет ететін

      _____________________ (жарғы, ереже, № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сенімхат)"___" _____20__ г.)

      бір жағынан және __________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы) бұдан әрі "арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы" деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал жеке - жеке "Тарап" деп аталатын қызметті жүзеге асыру туралы шартты (бұдан әрі-шарт) жасасты.

1. Шарттың мәні

      1. Осы Шарттың мәні арнайы экономикалық аймақ қатысушысының жүзеге асыруы болып табылады арнайы экономикалық аймақтың (бұдан әрі - АЭА) аумағында қызметтің басым түрлерінің___________________________________(бұдан әрі - қызмет)

      2. Осы Шартта көзделген АЭА аумағында өнімді шығару немесе жұмыстар мен қызметтерді өндіру басталғанға дейін АЭА қатысушысы өз қаражаты есебінен объектіні жобалауды кешіктірмей аяқтауға міндеттенеді.___________, бекітілген жобаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру және арнайы экономикалық аймақ аумағында объектіні пайдалануға беруді қамтамасыз ету____________ 20 __ жылда.

      Осы тармақтың ережелері ақпараттық және инновациялық технологиялар саласындағы АЭА Қатысушысына қолданылмайды.

      3. АЭА қатысушысы осы Шарттың 1-тармағында көрсетілген қызметтің басым түрлерін басқарушы компанияға ұсынылатын және Қазақстан Республикасы заңнамасының, жобалық құжаттардың және осы Шарттың талаптарын сақтай отырып, осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бизнес-жоспарларға (техникалық-экономикалық негіздемеге) сәйкес жүзеге асырады.

2. Негізгі ұғымдар

      4. Осы бөлімде түсіндірмелері берілмеген анықтамалар мен терминдердің "арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - заң) қамтылған анықтамалар мен терминдерге сәйкес келетін маңызы бар.):

      1) АЭА - қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын, дәл белгіленген шекаралары бар Қазақстан Республикасы аумағының бір бөлігі;

      2) АЭА-ның арнайы құқықтық режимі – Заңға, Қазақстан Республикасының салық, кеден, жер заңнамасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары үшін арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеу шарттарының жиынтығы;

      3) АЭА Басқарушы компаниясы – арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға және "инновациялық технологиялар паркі "инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға;

      4) АЭА қатысушысы - арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыратын және арнайы экономикалық аймақтар қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген заңды тұлға.

      Бұл ретте:

      "Инновациялық технологиялар паркі" Арнайы экономикалық аймағының қатысушыларына қызметтің басым түрлерін осы арнайы экономикалық аймақтың аумағынан тыс жерлерде жүзеге асыруға жол беріледі;

      шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара сәйкес келетін арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары көрсетілген арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер бола алады;

      5) АЭА қатысушысының қызметі-АЭА қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шартқа сәйкес АЭА аумағында қызметтер көрсету жұмыстарын орындау (өнімді дайындау (алу);

      6) "бір терезе" қағидаты - өтініш берушілердің құжаттарды жинау мен дайындауға қатысуын барынша азайтуды және олардың мемлекеттік қызметтер көрсету субъектілерімен тікелей байланысын шектеуді көздейтін АЭА аумағында мемлекеттік қызметтерді ұсыну нысаны;

      7) Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар бойынша бірыңғай үйлестіру орталығы (бұдан әрі – бірыңғай үйлестіру орталығы) – арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;

      8) еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі, тауарлар орналастырылады және пайдаланылады шегінде АЭА аумағында немесе оның бөлігінде кедендік баждарды, салықтарды, сондай-ақ тарифтік емес реттеу шараларын қолданбастан шетелдік тауарларға қатысты және тыйым салулар мен шектеулерді қолдану Кеден одағының тауарларына қатысты;

      9) инфрақұрылым объектілері - АЭА құрудың техникалық-экономикалық негіздемесіне және бас жоспарға сәйкес жылу және электр энергиясын өндіру және беру, сумен жабдықтау және газбен жабдықтау, кәріз, көлік коммуникациялары, байланыс қызметтері және өзге де объектілер құрамына кіретін жылжымайтын мүлік объектілері;

      10) қызметтің басым түрлері – арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын уәкілетті орган айқындайтын қызмет түрлері;

      11) қызметтің басым түрлері - арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын уәкілетті орган айқындайтын қызмет түрлері;

      11) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар - арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары болып табылмайтын, осы Заңға сәйкес қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар;

      12) уәкілетті орган – арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және тарату саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

3. Шарт мерзімі

      5. Осы Шарт мерзімге жасалды_______ескерту.

      6. Осы Шарттың мерзімі осы арнайы экономикалық аймақ жұмыс істеуі мүмкін мерзімнен аспайды.

      7. Егер Тараптар бастапқыда белгілеген шартты ұзарту мерзімі Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысымен айқындалған арнайы экономикалық аймақтың қолданылу мерзімінен аспайтын болса, осы Шарттың қолданылу мерзімі Тараптардың өзара келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      8. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш басқарушы компанияға осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір айдан кешіктірілмей беріледі және ол басқарушы компанияға келіп түскен күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қаралады.

      9. Осы Шарт АЭА қатысушыларының бірыңғай тізіліміне тұлғаны АЭА қатысушысы ретінде тіркеу туралы мәліметтер енгізілген күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте АЭА қатысушылары үшін арнайы құқықтық режим АЭА қатысушысы туралы мәліметтерді АЭА қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізген күннен бастап қолданылады.

      10. АЭА қатысушысының қажетті рұқсат беру құжаттарын уақтылы алмауы осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімдерін өзгерту үшін негіз болып табылмайды.

4. Шарттың мақсаты

      11. Осы Шарт АЭА-ға қатысушы мен Басқарушы компания арасындағы шарттық өзара қарым-қатынастардың заңды шеңберін Қазақстан Республикасының АЭА аумағында қызметті жүзеге асыру жөніндегі қолданыстағы заңнамасына сәйкес АЭА-ға қатысушыға мемлекеттің Заңдармен айқындалған кедендік баждарды, салықтарды төлеу бойынша салықтық жеңілдіктер мен жеңілдіктерді ЕЭА аумағында өндірістерді құруға және дамытуға инвестициялар салу және қызметтер көрсету кезінде беру шартымен белгілейді.

5. Тараптардың жалпы құқықтары мен міндеттері 6.

      12. Басқарушы компания:

      1) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторингті жүзеге асыруға;

      2) мониторингті жүзеге асыру шеңберінде Шартта көзделген мерзімде, бірақ тоқсанына бір реттен жиі емес мерзімде осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелер бойынша жазбаша сұрау салулар негізінде АЭА қатысушысынан қажетті ақпарат пен құжаттарды алуға;

      3) осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамау, сондай-ақ АЭА аумағында қызметті жүзеге асыруға байланысты бұзушылықтар анықталған жағдайда, АЭА Қатысушысына басқарушы компанияның атына тиісті түсіндірмелерді ұсыну үшін мерзімін, сондай-ақ бұзушылықтар жойылуға тиіс мерзімді көрсете отырып, мұндай бұзушылықтарды жою қажеттігі туралы жазбаша хабарлама жіберуге;

      4) АЭА қатысушыларына қосалқы қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға жер учаскелерін кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) беруге және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беруге;

      5) АЭА Қатысушысына Басқарушы компания ұсынатын қызметтер үшін сыйақы алуға;

      6) инфрақұрылым объектілерін, жер учаскелерін, сондай-ақ өзге де мүлікті жалға беруден және (немесе) қосалқы жалға беруден кірістер алуға;

      7) АЭА қатысушыларымен жекелеген шарттар негізінде АЭА қатысушыларына берілмеген жер учаскелерінде бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес АЭА-ның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін инфрақұрылым объектілерін салуға байланысты жобаларды іске асыруға;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға құқығы бар.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 24.10.2019 № 801 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. АЭА қатысушысы:

      1) АЭА қатысушылары үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген құқықтық қорғау кепілдігін, салықтық және өзге де жеңілдіктерді пайдалануға;

      2) Заңда және осы Шартта көзделген тәртіппен қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін жер учаскелерін алуға және инфрақұрылым объектілерін салуға;

      3) АЭА аумағында қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерді Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін өз қалауы бойынша пайдалануға;

      4) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларды тартуға және бұл туралы шарттың басқа тарапын хабардар етуге;

      5) өзінің сипаты бойынша қызметтің басым түрімен сәйкес келмеуі және олар туралы шарттың басқа тарапын хабардар етуі тиіс өзінің өндірісі үшін қызметтің қосалқы түрлерін айқындауға;

      6) уақытша өтеулі жер пайдалануға немесе пайдалануға (жалға алуға) не кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) берілген жер учаскесінің аумағында өзіне қажетті инфрақұрылым объектілерін салуды өз қаражаты есебінен жүзеге асыруға;

      7) АЭА аумағында электр, жылу энергиясын, газды, суды, кәрізді, байланыс және телекоммуникация құралдарын, коммуналдық қызметтердің, қоғамдық көліктің басқа да қызметтерін және АЭА аумағында ұсынылатын өзге де қызметтерді пайдалануға;

      8) 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін АЭА аумағынан тыс жерде қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыру:

      Деректер базалары мен аппараттық құралдарды жобалау, әзірлеу, енгізу және өндіру, бағдарламалық қамтамасыз етуді (оның ішінде Тәжірибелік үлгілерді) жобалау, әзірлеу, енгізу және өндіру);

      серверлік инфокоммуникациялық жабдықты пайдалана отырып, электрондық нысандағы ақпаратты сақтау және өңдеу жөніндегі қызметтер (дата-орталықтардың қызметтері);

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды құру және енгізу бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу.

      Осы тармақшаның ережелері ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы АЭА қатысушысына ғана қолданылады.

      9) басқарушы компанияның алдында қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға үміткер және белгіленген тәртіппен АЭА қатысушысымен мердігерлік жұмыстар мен қызметтердің жекелеген түрлерін орындауға шарттар жасасқан тұлғаларға жер учаскесін беру туралы өтініш жасауға;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

      14. Басқарушы компания:

      1) АЭА аумағында әрекет ететін АЭА қатысушыларының қызметін жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына тұрақты негізде мониторингті жүзеге асыру;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартта көзделген міндеттерді адал және тиісті түрде орындауға;

      3) "бір терезе" қағидаты бойынша Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс істеуі үшін қабылдау орындарын ұйымдастыру, сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша ақпараттық көмек көрсету;

      4) АЭА аумағындағы мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуы негізінде АЭА құру мақсаттарына сай келетін қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген тауарлардың нақты тұтынылғандығын Растауды беруге;

      5) осы шарт жасалғанға дейін АЭА қатысушысын басқарушы компанияның АЭА Қатысушысына АЭА аумағында қызмет көрсету талаптарымен таныстыруға міндетті. Бұл талап осындай қызметтер болған жағдайда ғана міндетті болып табылады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 24.10.2019 № 801 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. АЭА қатысушысы міндетті:

      1) өз қызметін АЭА құру мақсаттарына сәйкес жүзеге асыруға;

      2) Осы АЭА үшін басымдыққа жатқызылған қызмет түрін жүргізу үшін техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес келетін мөлшерде айналымнан алынбаған ақшалай қаражатқа, өзге де мүлікке ие болуға;

      3) басқарушы компанияның өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

      4) басқарушы компанияның қосымша сұратуы бойынша өз қызметі туралы қажетті ақпаратты ұсынуға;

      5) АЭА аумағында осы Шарттың 1-тарауында көрсетілген қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға;

      6) бизнес-жоспарларға және техникалық-экономикалық негіздемелерге сәйкес жүзеге асыруға;_______ ай (жыл) көлемінде инвестициялар ________ теңге;

      7) қабылданған міндеттемелердің орындалмауы және (немесе) қызмет мониторингі нәтижесінде белгіленген анықталған бұзушылықтарды жою туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде басқарушы компанияның келісімі бойынша бұзушылықтарды жоюға;

      8) арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға арналған қажетті инфрақұрылым мен объектілер болған кезде осы Шартқа қол қойылған күннен бастап бір күнтізбелік жыл ішінде қызметін жүзеге асыру туралы жасалған шарт негізінде АЭА-дан тысқары жерлердегі өкілдіктерді қоспағанда, өздерінің оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің қызметін тоқтатуға құқылы.

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметті жүзеге асыруды талап ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы АЭА қатысушылары үшін осы міндет қызметтің мынадай түрлері үшін 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін міндетті шарт болып табылмайды:

      Деректер базалары мен аппараттық құралдарды жобалау, әзірлеу, енгізу және өндіру, бағдарламалық қамтамасыз етуді (оның ішінде Тәжірибелік үлгілерді) жобалау, әзірлеу, енгізу және өндіру);

      серверлік инфокоммуникациялық жабдықты пайдалана отырып, электрондық нысандағы ақпаратты сақтау және өңдеу жөніндегі қызметтер (дата-орталықтардың қызметтері);

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды құру және енгізу жөніндегі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;

      9) өз қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерге сәйкес уақытша өтеулі жер пайдалануға немесе пайдалануға (жалға алуға) немесе кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) берілген жер учаскесінің аумағында өздеріне қажетті өндіріс және инфрақұрылым объектілерін салуды жүзеге асыруға;

      10) халықтың расталған қажеттілігі және уәкілетті орган тарапынан қолдаухаты болған жағдайда, көлемі жылдық көлемнің _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ пайызынан аспауы тиіс өзі өндіретін өнімнің бір бөлігін ішкі нарыққа жеткізуді жүзеге асыруға;

      11) Қазақстан Республикасында өндірілген жабдықтарға, материалдарға және дайын өнімге олардың экологиялық және техникалық қасиеттері мен бағалары бойынша бәсекеге қабілетті болған жағдайда артықшылық беруге;

      12) егер бұл қызметтер баға, тиімділік және сапа бойынша бәсекеге қабілетті болса, АЭА аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру кезінде қызметтер мен жұмыстарды орындауда қазақстандық ұйымдарға басымдық беру;

      13) осы Шартта көзделген қызметті жүргізу кезінде авария туындаған жағдайда бұл туралы басқарушы компанияны дереу хабардар етуге және қызметкерлер мен халықтың денсаулығы мен өмірін қорғау жөніндегі қосымша шаралардың қолданылуын қамтамасыз етуге, Тараптар келіскен мерзімде өндіріс пен қоршаған табиғи ортаны қалпына келтіруге бағытталған тарату жұмыстарын орындауға;

      14) АЭА аумағында қызметті және (немесе) жұмыстарды жүзеге асыру кезінде халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген жағдайда бұл туралы басқарушы компанияны дереу хабардар етуге және жұмысты тоқтата тұруға;

      15) АЭА қатысушысының үшінші тұлғалар алдындағы ақшалай және өзге де міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында осы Шартты кепілге беруге жол бермеу;

      16) АЭА қатысушысының жарғылық капиталының үлесін жаңа меншік иесіне берген (иеліктен шығарған) жағдайда басқарушы компанияны ол жасалғанға дейін кемінде екі ай бұрын жоспарланып отырған мәміле туралы хабардар етуге;

      17) осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттемелерді өзге заңды тұлғаға беру ниеті болған жағдайда онымен жасалатын шартта (мәміледе) осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді қабылдайтын АЭА қатысушысы мен заңды тұлғаның ортақ жауапкершілігі туралы талапты көздеуге;

      18) басқарушы компанияны мүлікті және (немесе) бизнесті иеліктен шығару жөніндегі жоспарланып отырған мәміле туралы мәміле жасаудың болжамды күніне дейін кемінде 15 жұмыс күні бұрын хабардар етуге;

      19) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген міндеттерді адал және тиісті түрде орындауға;

      20) қайталама жер пайдалану (қосалқы жалдау) құқығын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде басқарушы компанияға осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу және объектіні пайдалануға беруді қамтамасыз ету кестесін беруге;

      21) қайталама жер пайдалану (қосалқы жалдау) құқығын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде басқарушы компаниямен АЭА Қатысушысына Басқарушы компания ұсынатын қызметтер көрсетуге шарт жасасуға құқылы. Осы талап АЭА қатысушысы осы шарт жасалғанға дейін қызмет көрсету талаптарымен танысқан және келіскен жағдайда міндетті болып табылады.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 24.10.2019 № 801 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

6. Салықтар, алымдар және міндетті төлемдер

      16. АЭА қатысушыларына Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салынады.

7. Кедендік реттеу

      17. АЭА қатысушысы кедендік төлемдер мен баждарды төлеу бойынша міндеттемелерді оларды төлеу бойынша міндеттемелер туындаған сәтте қолданыстағы Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес орындайды.

      18. Қажетті тауарлардың тізбесі жүзеге асыру үшін АЭА қызметінің басым түрлерін, оларға қатысты қолданылатын болады еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі белгіленеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, мемлекеттік сараптамадан өткен.

8. Сақтандыру

      19. АЭА қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сақтандыру түрлерін, оның ішінде:

      1) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      2) АЭА аумағында шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыру кезінде келтірілген залалды өтеу жөніндегі жауапкершілікпен байланысты міндетті экологиялық сақтандыру:

      және (немесе) қоршаған ортаның жай-күйін оның нашарлауының алдындағы Жай-күйге дейін қалпына келтіру;

      қоршаған ортаның авариялық ластануы нәтижесінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына;

      қоршаған ортаның авариялық ластануы нәтижесінде оларға меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында, жедел басқару құқығында және өзге де заңды негізде тиесілі үшінші тұлғалардың мүлкі;

      3) жағдайға міндетті әлеуметтік сақтандыру:

      еңбек ету қабілетінен айырылу;

      асыраушыдан айырылу

      жұмыссыз қалу;

      4) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      5) тиісті қызмет түрін жүргізген кезде тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      6) қызметі авария нәтижесінде үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.

      20. АЭА қатысушысы өз қалауы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сақтандыру ұйымдарын таңдайды.

9. Шарт тұрақтылығының кепілдіктері

      21. АЭА қатысушысына Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Шартпен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен қамтамасыз етілетін құқықтар мен мүдделерді қорғауға кепілдік беріледі.

      22. АЭА қатысушысының мүлкін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп алып қоюға (мемлекет меншігіне алу, реквизициялау) ерекше жағдайларда және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жол беріледі.

      23. Осы Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда жасалған және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

10. Есепке алу және есептілік

      24. АЭА қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есеп пен есеп құжаттамасын жүргізуді жүзеге асырады.

      25. АЭА қатысушысы басқарушы компанияға заңнамаға сәйкес өткен жылғы өз қызметі туралы толық ақпаратты ұсынады, сондай-ақ басқарушы компанияның мекен-жайына еұ-ға жібереді._______ осы Шарттың талаптарын орындау туралы есепті ұсынады.

11. Құпиялылық

      26. Осы Шарттың талаптарын орындау процесінде қандай да бір Тарап алған немесе сатып алған ақпарат құпия болып табылады.

      27. Тараптар келесі жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ:

      1) егер мұндай ақпарат сот талқылауын жүргізу барысында пайдаланылса;

      2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес тиісті ақпарат алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына;

      3) мұндай қаржы мекемелері алынған ақпаратты құпия ретінде сақтауға және оны тек көрсетілген мақсаттарда пайдалануға жазбаша түрде міндеттенеді деген шартпен қаржыландыруды ұйымдастыру кезінде бұл орынды дәрежеде қаржы мекемелеріне;

      4) Заңға сәйкес функцияларды жүзеге асыру шеңберінде бірыңғай үйлестіру орталығына жүктеледі.

      28. Тараптар қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының салық органдарына Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес сұралуы мүмкін олардың шоттарына қатысты ақпаратты беруге келіседі.

12. Құқықтар мен міндеттерді беру

      29. АЭА қатысушысы өз қалауы бойынша АЭА аумағында өзіне тиесілі мүлік пен бизнеске билік етеді.

      30. ЕЭА қатысушысы еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқықтарын басқа заңды тұлғаға берген кезде еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімінің қолданылуы Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда аяқталады.

      31. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда мемлекет АЭА қатысушысының иеліктен шығарылатын активтерін нарықтық баға бойынша мемлекеттік меншікке сатып алудың басым құқығына ие болады.

13. Форс-мажор

      32. Тараптар су тасқыны және өзге де дүлей апаттар, өрт, жер сілкінісі, жарылыс, төтенше ауа райы жағдайлары, өзге де табиғи және техногендік құбылыстар, соғыс, эмбарго, ереуіл, эпидемия, карантин, төтенше жағдайды, коменданттық сағатты енгізу сияқты форс-мажорлық жағдайлар (еңсерілмейтін күш) туындаған жағдайда, сондай-ақ тараптардың еркінен тыс, бірақ осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен өзге де жағдайлар туындаған жағдайда міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады., немесе Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы мүмкін емес

      Мемлекеттік органдардың тыйым салу сипатындағы нормативтік актілерді шығаруы не тараптардың еркіне байланысты емес, бірақ осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына тікелей әсер еткен не осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауына мүмкіндік бермейтін заңнаманы өзгертуі сот шешімімен форс-мажорлық деп танылуы мүмкін.

      33. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шартқа сәйкес қандай да бір міндеттемелерді орындау осындай жағдайлардың туындауына байланысты мүмкін болмаған тарап форс-мажор жағдайлары басталған немесе тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы екінші Тарапты жазбаша нысанда (осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін еместігін немесе бұрын болжанбаған өзге салдардың туындауын дәлелдеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.

      34. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде форс-мажордың кез келген жағдайына сілтеме жасау құқығынан айырады, мұндай хабарламау немесе уақтылы хабарламау форс-мажордың тиісті мән-жайынан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда. Форс-мажор мән-жайларының басталғаны және тоқтатылғаны туралы хабарлама құжатпен не тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуға тиіс, форс-мажор мән-жайлары жалпыға белгілі және жаппай сипатта болған және дәлелдемелерді талап етпейтін жағдайларды қоспағанда, осындай мән-жайларды растауға Құзыретті.

      35. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажор мән-жайлары, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдарлар әрекет еткен уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады. Егер форс-мажор жағдайларының туындауына байланысты осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкіндігі бір күнтізбелік жылдан асатын болса, онда Тараптар осы Шартты бұзуға құқылы.

      36. Форс-мажорлық жағдайлардың туындауы осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзартуды заңды ресімдеуді талап етпейді.

14. Арнайы экономикалық аймақ тараптарының жауапкершілігі

      37. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген жауаптылықта болады.

      38. АЭА қатысушысы қызметті жүзеге асыру кезінде техникалық регламенттерде және жобалау құжаттамасында белгіленген талаптардың бұзылуына жол берілген үшін толық жауапты болады.

      39. АЭА қатысушысы осы Шарт бойынша қызметті жүзеге асыру барысында және салдарынан туындайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекетке залал немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауапты болады.

      40. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасын бұзатын АЭА қатысушысы жасаған мәмілелер кінәлі тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті қолдануға әкеп соғады және жарамсыз болып табылады.

      41. Шартта көрсетілген қызметтің басым түрлерін жүргізу кезінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтелуге тиіс.

15. Өзгерту, толықтыру, тоқтату шарттары және осы шартты бұзу

      42. Осы Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар Тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша кез келген уақытта енгізіледі және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісім түрінде жазбаша ресімделеді.

      АЭА қатысушыларының тізілімін жүргізуге байланысты осы Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы Басқарушы компания өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бірыңғай үйлестіру орталығын хабардар етеді.

      43. Қызметті жүзеге асыру туралы осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА тарату;

      2) егер Тараптар оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізбесе, оның қолданылу мерзімі өткенде;

      3) қызметті жүзеге асыру туралы шартты мерзімінен бұрын бұзу;

      4) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында немесе қызметті жүзеге асыру туралы шартта көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.

      44. Осы Шарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Заңда көзделген жағдайларда жол беріледі.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін елеулі бұзушылықтар болып:

      1) АЭА қатысушысының осы Шарттың 2-тармағында және жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын жүзеге асыру және объектіні пайдалануға беруді қамтамасыз ету кестесінде белгіленген мерзімдерді дәлелді себептерсіз алты күнтізбелік айдан астам бұзуы;

      2) басқарушы компанияның келісімінсіз АЭА қатысушысының қызметін күнтізбелік екі айдан астам мерзімге тоқтата тұру;

      3) АЭА қатысушысы қызметін жүзеге асыру кезінде орындалатын жұмыстардың сапасына елеулі әсер етуі мүмкін осы Шарттың ережелерін және Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы заңнамасының нормаларын бұзу.

      44-1. Осы Шарт бұзылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде Басқарушы компания бұл туралы АЭА қатысушысын, мемлекеттік кіріс органдарын, уәкілетті органды, сондай-ақ облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарын хабардар етеді.

      45. Басқарушы компанияның хабарламасында белгіленген мерзімде АЭА қатысушысы толығымен жойған осы Шарттың талаптарын бұзу осы Шарттың қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтату үшін негіз болып табылмайды.

      46. Басқарушы компания Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Шартты бұзған күні бұрынғы АЭА қатысушысынан, салынған ғимараттар мен құрылыстарды оларды басқа мақсаттарда немесе АЭА-ның басқа да қатысушыларымен пайдалану мүмкіндігі болған жағдайда, сатып алу-сатудың жеке шарты негізінде баланстық құны бойынша сатып алады.

      Мұндай пайдалану мүмкін болмаған жағдайда АЭА-ның бұрынғы қатысушысы барлық құрылыстарды бұзуды және екінші Тарапқа қайтарылатын жер учаскелерін тиісті күйге келтіруді жүзеге асырады.

      АЭА аумағында жер учаскелерін жалға алған және құрылыс объектілерін салған АЭА қатысушысымен осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде АЭА қатысушысы өз есебінен үш ай мерзім ішінде АЭА аумағынан оған тиесілі жабдықтар мен тетіктерді бөлшектеу және жоюмен қамтамасыз етіледі.

      АЭА қатысушысы АЭА-ның аумағынан оған тиесілі жабдықтарды, тетіктерді және салынған құрылыс объектілерін бөлшектеуді және жоюды үш ай мерзімде жүзеге асырмаған жағдайда, аталған объектілерге құқықтар АЭА-ның жаңа қатысушысына ауысады.

16. Дауларды шешу тәртібі

      47. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      48. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар үш ай ішінде оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      49. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенге дейін шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

17. Қолданылатын құқық

      50. Осы Шартқа және Тараптар, оның ішінде басқа тұлғалармен жасасқан басқа да келісімдерге (шарттарға) осы Шартты іске асыру үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы қолданылады.

18. Шарт тілі

      51. Шарттың мәтіні Тараптардың әрқайсысы үшін 2 данада мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады, барлық даналары бірдей.

      52. Тараптардың келісімі бойынша Шарттың мәтіні де өзге тілге аударылуы мүмкін.

      53. Шарттың мазмұнын түсіндіру және түсіндіру кезінде келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда мәтіннің нұсқасына ______________ күші басым. (тілді көрсету)

19. Қорытынды ережелер

      54. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттар осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген болып есептеледі.

      55. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа тапсырылады немесе пошта, тапсырысты авиапочта, факс, электрондық пошта арқылы жіберіледі.

      56. Осы Шарт бойынша пошта мекенжайы өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      57. Шартқа барлық қосымшалар оның құрамдас бөлігі ретінде қаралады. Қосымшалардың ережелері мен шарттың өзі арасында қандай да бір алшақтық болған жағдайда Шарттың негізгі мәні болады.

      58. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы Шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      59. "АЭА қатысушысы" жағында бірнеше заңды тұлға болған кезде олардың әрқайсысы басқарушы компаниямен осы Шартқа қол қоюшы болып табылады, ал олардың арасында арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға қатысушылардың бірлескен қызметі туралы жасалған шарт шартқа ажырамас қосымша болып табылады.

      60. Бұрын құрылған арнайы экономикалық аймақтардың АЭА қатысушыларымен шарттар жасасу кезінде Тараптардың бұрын белгіленген міндеттемелерді орындауын аяқтау қажеттілігіне байланысты ережелер көзделуі мүмкін.

      61. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы______қаласында 20__ жылғы _______ (күні), ______ (айда) қол қойылды.

      62. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

Басқарушы компания
___________________________
Юр. мекен жайы _________________
СТН _______________________
ИИК _______________________
БСК _______________________
__________________________
Қолы ___________

Қатысушы
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Қолы ___________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
6-қосымша

Индустриялық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарттың үлгі нысаны

      қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    жыл (шарт жасалған күн)

      _____________________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы) бұдан әрі

      "Басқарушы компания" деп аталатын,

      ____________________________________________________________________,

      (лауазымы, аты-жөні) және.о. шартқа қол қоятын тұлға)

      негізінде әрекет ететін _________________________________

      (жарғы, ереже, № _ _ _ _ _ _ _ _ _ сенімхат) "___" _____20__ г.)

      бір жағынан және __________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы)

      бұдан әрі "индустриялық аймақтың қатысушысы" деп аталатын, екінші тараптан,

      бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал жеке - жеке "Тарап" деп аталатын қызметті жүзеге

      асыру туралы шартты (бұдан әрі-шарт) жасасты.

1. Шарттың мәні

      1. Индустриялық аймақтың (бұдан әрі - ИА) аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру осы Шарттың мәні болып табылады_________________________________________ (бұдан әрі – қызмет).

      2. ИА қатысушысы осы Шарттың 1-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін басқарушы компанияға ұсынылатын және Қазақстан Республикасы заңнамасының, жобалық құжаттардың және осы Шарттың талаптарын сақтай отырып, осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бизнес-жоспарларға (техникалық-экономикалық негіздемеге) сәйкес жүзеге асырады.

2. Негізгі ұғымдар

      3. Осы бөлімде түсіндірмелері берілмеген анықтамалар мен терминдердің "арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - заң) қамтылған анықтамалар мен терминдерге сәйкес келетін маңызы бар.):

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кәсіпкерлік қызмет объектілерін, оның ішінде өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, туристік индустрия, көлік логистикасы, қалдықтарды басқару саласындағы объектілерді орналастыру және пайдалану үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне берілетін инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген аумақ;

      2) басқарушы компания – индустриялық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға;

      3) индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы олармен қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасқан, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен индустриялық аймақтың аумағында кәсіпкерлік қызмет объектілерін орналастыруды және пайдалануды жүзеге асыратын дара кәсіпкер, заңды тұлға;

      4) қатысушы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шартқа сәйкес ЕҰ аумағында қызметтер көрсету жұмыстарын орындау (өнімді дайындау (алу) нәтижесінде қатысушының қызметі;

      5) "бір терезе" қағидаты - өтініш берушілердің құжаттарды жинау мен дайындауға қатысуын барынша азайтуды және олардың мемлекеттік қызметтер көрсету субъектілерімен тікелей байланысын шектеуді көздейтін ЕА аумағында мемлекеттік қызметтер көрсету нысаны;

      5-1) Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар жөніндегі Бірыңғай үйлестіру орталығы (бұдан әрі – бірыңғай үйлестіру орталығы) – арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын заңды тұлға.;

      6) уәкілетті орган – арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және тарату саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

3. Шарт Мерзімі

      4. Осы Шарт мерзімге жасалды_______ескерту.

      5. Осы Шарттың мерзімі осы индустриялық аймақ жұмыс істеуі мүмкін мерзімнен аспайды.

      6. Егер Тараптар бастапқыда белгілеген шартты ұзарту мерзімі облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органының тиісті қаулысымен айқындалған индустриялық аймақтың қолданылу мерзімінен аспайтын болса, осы Шарттың қолданылу мерзімі Тараптардың өзара келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

      7. Осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту туралы өтініш басқарушы компанияға осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір айдан кешіктірілмей беріледі және ол басқарушы компанияға келіп түскен күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қаралады.

      8. Қатысушының қажетті рұқсат беру құжаттарынан уақтылы алмауы осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімдерін өзгертуге негіз болып табылмайды.

4. Шарттың Мақсаты

      9. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ИА аумағында өндірістерді құру мен дамытуға инвестициялар салған және ИА аумағында қызметтер көрсеткен кезде ИА аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру жөніндегі Басқарушы компания мен ИА қатысушысы арасындағы шарттық өзара қарым-қатынастардың заңдық шеңберін белгілейді.

5. Тараптардың жалпы құқықтары мен міндеттері

      10. Басқарушы компания:

      1) Осы Шарт талаптарының орындалуына мониторингті жүзеге асыруға;

      2) мониторингті жүзеге асыру шеңберінде осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелер бойынша жазбаша сұрау салулар негізінде, Шартта көзделген мерзімде, бірақ тоқсанына бір реттен жиі емес, қатысушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды алуға;

      3) Осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамау, сондай-ақ ЕҰ аумағында қызметті жүзеге асыруға байланысты бұзушылықтар анықталған жағдайда, қатысушыға басқарушы компанияның атына тиісті түсіндірмелерді ұсыну мерзімін, сондай-ақ бұзушылықтар жойылуға тиіс мерзімді көрсете отырып, мұндай бұзушылықтарды жою қажеттігі туралы жазбаша хабарлама жіберуге;

      4) жер учаскелерін кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) беруге және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беруге;

      5) қатысушы басқарушы компанияға ұсынатын қызметтер үшін Тараптар айқындаған сыйақы алуға;

      6) инфрақұрылым объектілерін, жер учаскелерін, сондай-ақ өзге де мүлікті жалға беруден және (немесе) қосалқы жалға беруден кірістер алуға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға құқығы бар.

      11. Қатысушы құқылы:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қатысушылар үшін көзделген құқықтық қорғау кепілдігін пайдалануға;

      2) Заңда және осы Шартта көзделген тәртіппен қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін жер учаскелерін алуға және инфрақұрылым объектілерін салуға;

      3) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленгеннен кейін аумақтан қызметті жүзеге асырудан алынған кірістерді өз қалауы бойынша пайдалануға;

      4) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларды тартуға және бұл туралы шарттың басқа тарапын хабардар етуге;

      5) уақытша өтеулі жер пайдалануға немесе пайдалануға (жалға алуға) не кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) берілген жер учаскесінің аумағында өзіне қажетті инфрақұрылым объектілерін салуды өз қаражаты есебінен жүзеге асыруға;);

      6) аумақта электр, жылу энергиясын, газды, суды, кәрізді, байланыс және телекоммуникация құралдарын, коммуналдық қызметтердің, қоғамдық көліктің басқа да қызметтерін және АЭА аумағында ұсынылатын өзге де қызметтерді пайдалануға;

      7) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

      12. Басқарушы компания міндетті:

      1) осы Шарттың талаптарын орындау мониторингін тұрақты негізде жүзеге асыруға;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартта көзделген міндеттерді адал және тиісті түрде орындауға;

      3) "жалғыз терезе" қағидаты бойынша Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс істеуі үшін қабылдау орындарын ұйымдастыру, сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша ақпараттық көмек көрсету;

      13. Қатысушы міндетті:

      1) басқарушы компанияның өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

      2) басқарушы компанияның қосымша сұратуы бойынша өз қызметі туралы қажетті ақпаратты ұсынуға;

      3) осы Шарттың 1-тарауында көрсетілген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

      4) бизнес-жоспарларға және техникалық-экономикалық негіздемелерге сәйкес жүзеге асыруға;_______ ай (жыл) көлемінде инвестициялар ________ теңге;

      5) қабылданған міндеттемелердің орындалмауы және (немесе) қызмет мониторингі нәтижесінде белгіленген анықталған бұзушылықтарды жою туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде басқарушы компанияның келісімі бойынша бұзушылықтарды жоюға;

      6) өз қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерге сәйкес уақытша өтеулі жер пайдалануға немесе пайдалануға (жалға алуға) немесе кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) берілген жер учаскесінің аумағында өздеріне қажетті өндіріс және инфрақұрылым объектілерін салуды жүзеге асыруға;

      7) халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген жағдайда ЕА аумағында қызметті және (немесе) жұмыстарды жүзеге асыру кезінде бұл туралы басқарушы компанияны дереу хабардар етуге және жұмысты тоқтата тұруға;

      8) қатысушының үшінші тұлғалардың алдындағы ақшалай және өзге де міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында осы Шартты кепілге беруге жол бермеуге;

      9) қатысушының жарғылық капиталының үлесін жаңа меншік иесінен басқаға берген (иеліктен шығарған) жағдайда, басқарушы компанияны ол жасалғанға дейін кемінде екі ай бұрын жоспарланып отырған мәміле туралы хабардар етуге;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген міндеттерді адал және тиісті түрде орындауға;

6. Салықтар, алымдар және міндетті төлемдер

      14. ИА қатысушыларына Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар, алымдар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салынады.

7. Кедендік реттеу

      15. ИА қатысушысы кедендік төлемдер мен баждарды төлеу бойынша міндеттемелерді оларды төлеу бойынша міндеттемелер туындаған сәтте қолданыстағы Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес орындайды.

8. Сақтандыру

      16. АЭА қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сақтандыру түрлерін, оның ішінде:

      1) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      2) аумақта шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыру кезінде келтірілген залалды өтеу жөніндегі жауапкершілікпен байланысты міндетті экологиялық сақтандыру;:

      және (немесе) қоршаған ортаның жай-күйін оның нашарлауының алдындағы Жай-күйге дейін қалпына келтіру;

      қоршаған ортаның авариялық ластануы нәтижесінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына;

      қоршаған ортаның авариялық ластануы нәтижесінде оларға меншік құқығында, шаруашылық жүргізу құқығында, жедел басқару құқығында және өзге де заңды негізде тиесілі үшінші тұлғалардың мүлкі;

      3) жағдайға міндетті әлеуметтік сақтандыру:

      еңбек ету қабілетінен айырылу;

      потери кормильца;

      жұмыс шығындары;

      4) көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      5) тиісті қызмет түрін жүргізген кезде тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

      6) қызметі авария нәтижесінде үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.

      17. Қатысушы өз қалауы бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сақтандыру ұйымдарын таңдайды.

9. Шарт тұрақтылығының кепілдіктері

      18. ИА қатысушысына Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Шартпен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен қамтамасыз етілетін құқықтар мен мүдделерді қорғауға кепілдік беріледі.

      19. Қатысушының мүлкін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп алып қоюға (мемлекет меншігіне алуға, реквизициялауға) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ерекше жағдайларда және тәртіппен жол беріледі.

10. Есепке алу және есептілік

      20. ИА қатысушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есеп пен есеп құжаттамасын жүргізуді жүзеге асырады.

      21. ИА қатысушысы басқарушы компанияға заңнамаға сәйкес өткен жылғы өз қызметі туралы толық ақпаратты ұсынады, сондай-ақ басқарушы компанияның мекен-жайына еұ-ға жібереді._______ осы Шарттың талаптарын орындау туралы есепті ұсынады.

11. Құпиялылық

      22. Осы Шарттың талаптарын орындау процесінде қандай да бір Тарап алған немесе сатып алған ақпарат құпия болып табылады.

      23. Тараптар келесі жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ:

      1) егер мұндай ақпарат сот талқылауын жүргізу барысында пайдаланылса;

      2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес тиісті ақпарат алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына;

      3) мұндай қаржы мекемелері алынған ақпаратты құпия ретінде сақтауға және оны тек көрсетілген мақсаттарда пайдалануға жазбаша түрде міндеттенеді деген шартпен қаржыландыруды ұйымдастыру кезінде бұл орынды дәрежеде қаржы мекемелеріне;

      4) Заңға сәйкес функцияларды жүзеге асыру шеңберінде бірыңғай үйлестіру орталығына жүктеледі.

      24. Тараптар қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының салық органдарына Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес сұралуы мүмкін олардың шоттарына қатысты ақпаратты беруге келіседі.

12. Форс-мажор

      25. Тараптар су тасқыны және өзге де дүлей апаттар, өрт, жер сілкінісі, жарылыс, төтенше ауа райы жағдайлары, өзге де табиғи және техногендік құбылыстар, соғыс, эмбарго, ереуіл, эпидемия, карантин, төтенше жағдайды, коменданттық сағатты енгізу сияқты форс-мажорлық жағдайлар (еңсерілмейтін күш) туындаған жағдайда, сондай-ақ тараптардың еркінен тыс, бірақ осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей ықпал еткен өзге де жағдайлар туындаған жағдайда міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады., немесе Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы мүмкін емес

      Мемлекеттік органдардың тыйым салу сипатындағы нормативтік актілерді шығаруы не тараптардың еркіне байланысты емес, бірақ осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына тікелей әсер еткен не осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауына мүмкіндік бермейтін заңнаманы өзгертуі сот шешімімен форс-мажорлық деп танылуы мүмкін.

      26. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шартқа сәйкес қандай да бір міндеттемелерді орындау осындай жағдайлардың туындауына байланысты мүмкін болмаған тарап форс-мажор жағдайлары басталған немесе тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы екінші Тарапты жазбаша нысанда (осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін еместігін немесе бұрын болжанбаған өзге салдардың туындауын дәлелдеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.

      27. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде форс-мажордың кез келген жағдайына сілтеме жасау құқығынан айырады, мұндай хабарламау немесе уақтылы хабарламау форс-мажордың тиісті мән-жайынан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда. Форс-мажор мән-жайларының басталғаны және тоқтатылғаны туралы хабарлама құжатпен не тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуға тиіс, форс-мажор мән-жайлары жалпыға белгілі және жаппай сипатта болған және дәлелдемелерді талап етпейтін жағдайларды қоспағанда, осындай мән-жайларды растауға Құзыретті.

      28. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажор мән-жайлары, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдарлар әрекет еткен уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады. Егер форс-мажор жағдайларының туындауына байланысты осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкіндігі бір күнтізбелік жылдан асатын болса, онда Тараптар осы Шартты бұзуға құқылы.

      29. Форс-мажорлық жағдайлардың туындауы осы Шарттың қолданылу мерзімін ұзартуды заңды ресімдеуді талап етпейді.

13. Арнайы экономикалық аймақ тараптарының жауапкершілігі

      30. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген жауаптылықта болады.

      31. ИА қатысушысы қызметті жүзеге асыру кезінде техникалық регламенттерде және жобалау құжаттамасында белгіленген талаптарды бұзғаны үшін толық жауапты болады.

      32. Қатысушы осы Шарт бойынша қызметті жүзеге асыру барысында және салдарынан туындайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекетке залал немесе залал келтірумен байланысты барлық тәуекел үшін жауапты болады.

      33. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы заңнамасын бұзатын ИА қатысушысы жасаған мәмілелер кінәлі тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті қолдануға әкеп соғады және жарамсыз болып табылады.

      34. Шартта көрсетілген қызметтің басым түрлерін жүргізу кезінде азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтелуге тиіс.

14. Өзгерту, толықтыру, тоқтату шарттары және осы шартты бұзу

      35. Осы Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар Тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша кез келген уақытта енгізіледі және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісім түрінде жазбаша ресімделеді.

      36. Қызметті жүзеге асыру туралы осы Шарттың қолданылуы:

      1) ИА тарату;

      2) егер Тараптар оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізбесе, оның қолданылу мерзімі өткенде;

      3) осы шартты мерзімінен бұрын бұзу;

      4) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында немесе қызметті жүзеге асыру туралы шартта көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.

      37. Осы Шарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Заңда көзделген жағдайларда жол беріледі.

15. Дауларды шешу тәртібі

      38. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      39. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар үш ай ішінде оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      40. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенге дейін шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

16. Қолданылатын құқық

      41. Осы Шартқа және Тараптар, оның ішінде басқа тұлғалармен жасасқан басқа да келісімдерге (шарттарға) осы Шартты іске асыру үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы қолданылады.

17. Шарт тілі

      42. Шарттың мәтіні Тараптардың әрқайсысы үшін 2 данада мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады, барлық даналары бірдей.

      43. Тараптардың келісімі бойынша Шарттың мәтіні де өзге тілге аударылуы мүмкін.

      44. Шарттың мазмұнын түсіндіру және түсіндіру кезінде келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда мәтіннің нұсқасына ______________ күші басым. (тілді көрсету)

18. Қорытынды ережелер

      45. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттар осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген болып есептеледі.

      46. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа тапсырылады немесе пошта, тапсырысты авиапочта, факс, электрондық пошта арқылы жіберіледі.

      47. Осы Шарт бойынша пошта мекенжайы өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      48. Шартқа барлық қосымшалар оның құрамдас бөлігі ретінде қаралады. Қосымшалардың ережелері мен шарттың өзі арасында қандай да бір алшақтық болған жағдайда Шарттың негізгі мәні болады.

      49. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы Шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      50. Бірнеше заңды тұлғалардан "қатысушы" жағында сөйлеген кезде олардың әрқайсысы басқарушы компаниялармен осы Шартқа қол қоюшы болып табылады, ал олардың арасында арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға қатысушылардың бірлескен қызметі туралы жасалған шарт шартқа ажырамас қосымша болып табылады.

      51. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_______қаласында 20__ жылғы ________ (күні), _____ (айда) қол қойылды.

      52. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

Басқарушы компания
___________________________
Юр. мекен жайы _________________
СТН _______________________
ИИК _______________________
БСК _______________________
__________________________
Қолы ___________

Қатысушы:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Қолы ___________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
7-қосымша

Арнайы экономикалық аймақтардың, республикалық және өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларының функцияларын тиісінше орындау жөніндегі шарттың үлгі нысаны

      Қала _____________________                              "__" ___________ 20___
      (шарт жасалған орын)                                    жыл (шарт жасалған күн)

      ________________________________________________________________,

      (заңды тұлғаның атауы) атынан

      _______________________________________, қолданыстағы негізінде

      __________________________________________________________,

      бұдан әрі "уәкілетті орган" деп аталатын, бір тараптан

      және______________________________ ________

      атынан __________________________________, қолданыстағы

      негізінде __________________________________________________________,

      бұдан әрі "Басқарушы компания" деп аталатын, екінші тараптан, бірге

      бұдан әрі "Тараптар" деп аталатын, арнайы экономикалық аймақтардың,

      республикалық (өңірлік) маңызы бар индустриялық аймақтардың басқарушы

      компанияларының функцияларын тиісінше орындау жөніндегі осы Шартты

      (бұдан әрі – шарт) жасасты, төмендегілер туралы:

1. Шарттың мәні

      1. Уәкілетті орган арнайы экономикалық аймақтың немесе республикалық немесе өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтың басқарушы компаниясымен шарт жасасады, оның шеңберінде соңғысы арнайы экономикалық аймақтың немесе республикалық немесе өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтың басқарушы компаниясының функцияларын тиісінше орындау және түйінді көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша өзіне міндеттемелер қабылдайды.

2. Негізгі ұғымдар

      2. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      уәкілетті орган-арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және таратылуы саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган немесе облыс, республикалық маңызы бар қала және Астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган.;

      арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясы – арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін "арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - заң) және "инновациялық технологиялар паркі "инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға.;

      индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы-индустриялық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін заңға сәйкес құрылатын немесе айқындалатын заңды тұлға

      арнайы экономикалық аймақтардың, республикалық және өңірлік маңызы бар индустриялық аймақтардың басқарушы компанияларының функцияларын тиісінше орындау жөніндегі шарт – уәкілетті орган (жергілікті атқарушы орган) мен арнайы экономикалық аймақтың немесе Республикалық маңызы бар (өңірлік маңызы бар) индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы арасында жасалатын шарт, оның шеңберінде соңғысы арнайы экономикалық аймақтың немесе Республикалық маңызы бар (өңірлік маңызы бар) индустриялық аймақтың басқарушы компаниясының функцияларын тиісінше орындау және түйінді көрсеткіштерге қол жеткізу жөнінде өзіне міндеттемелер қабылдайды.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      3. Уәкілетті органның құқығы бар:

      1) Басқарушы компания функцияларын тиісінше орындау бойынша шарт талаптарының орындалуына мониторингті жүзеге асыру;

      2) Шарт талаптарын орындау шеңберінде басқарушы компаниядан қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

      3) Басқарушы компания өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес Шартты бұзуға; ;

      4) басқарушы компанияның жүктелген міндеттемелерін тиісінше орындамауы салдарынан келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар жатады.

      4. Уәкілетті орган:

      1) басқарушы компанияның қызметіне араласпауға;

      2) шарттың талаптарын тиісті түрде орындауға;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.

      5. Басқарушы компанияның құқығы бар:

      1) шартты орындау шеңберінде шығындарды өтеу;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар жатады.

      6. Басқарушы компания міндетті:

      1) Шарт талаптарын тиісті түрде орындауға;

      2) арнайы экономикалық аймақтың немесе республикалық (өңірлік) маңызы бар индустриялық аймақтың даму стратегиясында көзделген түйінді көрсеткіштерге қол жеткізу;

      3) арнайы экономикалық аймақтың, республикалық (өңірлік) маңызы бар индустриялық аймақтың басқарушы компаниясының функцияларын тиісті түрде орындауға;

      4) шартты орындау шеңберінде уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) қажетті ақпаратты беруге;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.

4. Шарт Мерзімі

      6. Осы Шарт Тараптар жасаған күннен бастап күшіне енеді.

      7. Осы Шарт Қазақстан Республикасының __________ АЭА құру және жұмыс істеу мерзімінен аспайтын______________________.

5. Тараптардың Жауапкершілігі

      8. Осы Шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңдарында және осы Шартта көзделген жауаптылықта болады.

      9. Тараптардың еңсерілмейтін күштің әсерінен туындаған осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

6. Осы Шартты өзгерту, толықтыру, тоқтату және бұзу талаптары

      10. Осы Шарттың талаптарын өзгертуге және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған жағдайда қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін оны біржақты тәртіппен бұзуға осы Шарттың 23-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жол берілмейді.

      11. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша нысанда ресімделген және Тараптардың осыған уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды болады.

      12. Осы Шарттың қолданылуы:

      1) АЭА немесе ИА-ны тарату;

      2) егер Тараптар оны ұзарту туралы келісімге қол жеткізбесе, осы Шарттың қолданылу мерзімі өткенде;

      3) осы Шарт сот тәртібімен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайларда тоқтатылады.

7. Дауларды шешу тәртібі

      13. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      14. Дауларды келіссөздер жолымен үш ай ішінде шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды Қазақстан Республикасының сот органдарының қарауына береді.

      15. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенге дейін осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

8. Форс-мажор

      16. Осы Шарт бойынша міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап, егер еңсерілмейтін күштің, яғни осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т.б.) салдарынан тиісінше орындау мүмкін еместігін дәлелдей алмаса, мүліктік жауаптылықта болады.

9. Қорытынды ережелер

      17. Тараптардың осы шартта айтылмаған құқықтық қатынастары Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі

      18. Осы Шартты іске асыруға байланысты талап етілетін барлық хабарламалар мен құжаттар осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысына олар жіберілген Тараптың оларды алу фактісі бойынша ғана берілген және тиісті түрде жеткізілген деп есептеледі.

      19. Хабарлама мен құжаттар тікелей Тарапқа қолма-қол тапсырылады немесе пошта, тапсырысты авиапочтамен, факс арқылы жіберіледі.

      20. Тарап пошта мекенжайын өзгерткен кезде Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа 7 жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлама беруге міндетті.

      21. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

      22. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен ресімделеді. Мұндай келісім осы шарттың құрамдас бөлігі болып табылады.

      23. Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалды, оның біреуі уәкілетті органда, екіншісі басқарушы компанияда болады.

      24. Осы шартқа тараптардың уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасы_______қаласында 20__ жылғы _______ (күні), ______ (айда) қол қойылды.

      25. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:

      Уәкілетті орган:

      Атауы__________________

      Заңды мекен-жайы ____________

      Есеп айырысу шоты _______________

      БСН __________________________

      Банк _________________________

      Телефон / факс_________________

      МП

      Қолы ______________________

      Басқарушы компания: атауы ________________

      Заңды мекен-жайы ___________

      Есеп айырысу шоты ______________

      БСН _________________________

      Банк ________________________

      Телефон / факс ________________

      Қолы _____________________

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
8-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы ретінде тіркеуге арналған өтініштің үлгі нысаны

  кімге:______________________
  (АЭА немесе ИА басқарушы
  компаниясының атауы)

      Қарауыңызды сұраймын _________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы)

      қатысушы ретінде қызметті жүзеге асыруға

      экономикалық немесе индустриялық аймақтың

      _______________________________________________________.

      (арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың атауы)

      Іске асыру жоспарланған инвестициялық жоба туралы ақпарат арнайы

      экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында:

      Қызмет түрі:_____________________________________________;

      шығарылатын өнімнің және / немесе көрсетілетін қызметтердің атауы:

      ______________________________________________________________;

      жобаның жалпы құны, теңге: ______________________________;

      меншікті капиталдың мөлшері, теңге: _________________________;

      қарыз қаражатының мөлшері, теңге: _______________________________;

      тұрақты жұмыс орындарының саны, адам:

      ______________________________________________________________;

      қосымша ақпарат:____________________________________.

      Бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты:__________________

      Қолы: _______________________

      "___"__________ 20__ жылы

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың қатысушысы ретінде тіркеуге арналған сауалнаманың үлгі нысаны

      Жалпы мәліметтер:

Заңды тұлғаның толық атауы


Құрылтайшылар туралы деректер (атауы, Тегі, Аты, Әкесінің аты, қатысу үлесі))


Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні)


Бизнес сәйкестендіру нөмірі


      2. Мекен жайы:

Аймақ (ел, облыс, аудан)


Елді мекен


Көшесі


№Үй


Индекс


e-mail


Телефон


Факс


      3. Банк деректемелері:

Қызмет көрсетуші банк


есеп шот №


Бірінші басшы (Тегі, Аты, Әкесінің аты))


Байланыстағы тұлға (Тегі, Аты, Әкесінің аты) телефон


      4. Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтағы инвестициялық жоба туралы ақпарат:

Саласы


Кіші сала


Өнім түрлері


Қызмет түрлері


Жылдық айналым, теңге


Тұрақты жұмыс орындарының саны, адам


Қосымша ақпарат


      5. "Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 3 сәуірдегі Заңының 18-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес өтініш беруші туралы ақпарат":

1) жер қойнауын пайдаланушылар;
2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 462-бабының 6) тармақшасында көзделген акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды (жинақтауды) жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар;);
3) арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;
4) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін Инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен жасалған келісімшарттар бойынша – инвестициялық салық преференцияларын қолданатын (қолданған) ұйымдар;
5) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны және инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын (іске асырған) ұйымдар;
6) ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
Бұл ретте шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара сәйкес келетін арнайы экономикалық аймаққа қатысты өтініш берушілерге шетелдік жеке және заңды тұлғалар да жатпайды.


      Бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты:__________________

      Қолы:________________________

      "____" ___________ 20____жылы

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
9-қосымша

Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймаққа қатысушының қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамауы туралы актінің үлгі нысаны

      "____" ________ 20__жылы                                    ________________
      (жасалған орны)

      Арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы __________________________________________ атынан

      ______________________________________________, "Басқарушы компания" деп аталатын, 20-баптың 2-тармағына сәйкес, "арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 3 сәуірдегі Заңының 34-бабының 4-тармағына сәйкес арнайы экономикалық аймақ немесе индустриялық аймақ қатысушысының арнайы экономикалық аймақ немесе индустриялық аймақ қатысушысының________________________ шарт бойынша келесі міндеттеме "____" _______ 20__ года № _____________________________.

      Акт арақта орыс/қазақ тілінде екі данада жасалды _____ парақта.

      Басқарушы компанияның қатысып отырған қызметкерлері:

      1. __________________________________________ ________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және лауазымы) (қолы)

      2. ____________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және лауазымы (қолы)

      3. ____________________________________________ _______

      тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) және лауазымы (қолы)

  Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің
2019 жылғы 19 шілдедегі
№ 522 бұйрығына
10-қосымша

Күші жойылды деп танылуға жататын кейбір нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

      1. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 214 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10701 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      2. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдаланудың (жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 220 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10691 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      3. "Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы үлгілік шарттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 223 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10674 болып тіркелген, 2015 жылғы 16 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      4. "Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы үлгілік шарттарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 223 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1283 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12964 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 ақпанда жарияланған).

      5. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдаланудың (жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1284 бұйрығы, ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      6. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі қайталама пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 214 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы № 214 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12962 болып тіркелген, 2016 жылғы 11 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      7. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1289 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12978 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      8. "Арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1291 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12960 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      9. "Арнайы экономикалық аймаққа қатысушының арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамауы туралы актінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 248 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15188 болып тіркелген, 2017 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады