Оңалту және банкроттық туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ.

      Қолданушылар назарына!

      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      Осы Заң кредиторлар талаптарын борышкер толық көлемде қанағаттандыруға дәрменсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, жеделдетілген оңалту рәсімін, оңалту рәсімін қолдану және борышкерді банкрот деп тану негіздерін белгілейді, сондай-ақ оңалту және банкроттық рәсімдерін жүргізудің тәртібі мен шарттарын айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) ауылшаруашылық өнімін өндіруші – жердi пайдалана отырып, ауылшаруашылық өнiмiн өндiретiн; мал шаруашылығының, құс шаруашылығының (оның iшiнде төлдi өсiруден бастап толық циклді асыл тұқымды), омарта шаруашылығының ауылшаруашылық өнiмiн, егер осы өнiмдi, оның iшiнде қайта өңделген өнiмдi өткiзуден түсетiн табыс жылдық табыстың жалпы сомасының елу пайызынан астамын құраса, өндiретiн дара кәсіпкер немесе заңды тұлға;

      2) әдейi банкроттық – заңды тұлға құрылтайшысының (қатысушысының), лауазымды адамының, органдарының, сол сияқты дара кәсiпкердiң жеке мүдделері үшін немесе өзге де тұлғалардың мүдделерi үшін жасаған әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде төлем қабiлетсiздiгiн қасақана жасау немесе ұлғайту;

      3) әкімші – сотта істерді қарау және оңалту рәсімі мен банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде белгіленген тәртіппен тағайындалатын уақытша әкімші, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылар;

      4) әкімшілік шығыстар – оңалту рәсіміне немесе банкроттық рәсіміне бастамашылық жасауға және оларды жүргізуге байланысты шығыстар;

      5) банкрот – дәрменсiздiгi заңды күшіне енген сот шешімімен белгiленген борышкер;

      6) банкроттық – борышкердiң сот шешiмiмен танылған, оны таратуға негiз болып табылатын дәрменсiздiгi;

      7) банкроттық рәсімі – кредиторлардың талаптарын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен банкроттың мүліктік массасы есебінен қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын рәсім;

      8) банкроттықты басқарушы – банкроттық рәсімін жүзеге асыру үшін оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті орган тағайындаған адам;

      8-1) бітімгершілік келісім – банкроттық рәсімнің кез келген сатысында оны тоқтату мақсатында, борышкер (банкрот) мен кредиторлар арасында сот бекітетін келісім жасасу жолымен қолданылатын рәсім;

      9) борышкер – төлем қабiлетсiздiгi оларға осы Заңда көзделген рәсiмдердi қолдануға негiз болып табылатын дара кәсiпкер немесе заңды тұлға;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      10) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10) бiртектi кредиторлар тобы – борышкерге қоятын бiрдей талаптары бар және оларды қанағаттандыруда бiр-бiрiнiң алдында артықшылығы жоқ кредиторлар тобы.

      Бiртектi кредиторлар топтарын:

      өмiріне немесе денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу туралы талаптар бойынша кредиторлар;

      еңбек шарттары бойынша еңбекақы төлеу және өтемақыларды, сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлеу бойынша кредиторлар;

      кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша кредиторлар;

      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша кредиторлар;

      тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi беру шарттарынан туындайтын талаптар бойынша кредиторлар;

      кепiлмен қамтамасыз етiлмеген кредит (микрокредит) алуға арналған шарттардан туындайтын талаптар бойынша кредиторлар – қаржы ұйымдары (микроқаржы ұйымдары);

      кредиторлар – борышкердің облигацияларын ұстаушылар құрауы мүмкiн;

      11) бірыңғай өндірістік кешен – жиынтығында ауылшаруашылық өнімін өндіру, дайындау, сақтау, тасымалдау, қайта өңдеу немесе өткізу кезінде бірыңғай циклді қамтамасыз ету үшін қажетті мүлік;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      12) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12) дәрменсiздiк – кредиторлардың ақшалай мiндеттемелер бойынша талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға, еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн адамдармен еңбекақы төлеу бойынша есеп айырысуды жүргiзуге, салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдарды, сондай-ақ мiндеттi зейнетақы жарналарын және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеудi қамтамасыз етуге борышкердiң сот белгiлеген қабiлетсiздiгi;

      13) жалған банкроттық – кредиторларға тиесілі төлемдердің мерзімін кейінге қалдыру немесе ұзарту немесе борыштардан жеңілдіктер алу үшін, сол сияқты борыштарды төлемеу үшін кредиторларды жаңылыстыру мақсатымен заңды тұлға құрылтайшысының (қатысушысының), лауазымды адамының, органдарының, сол сияқты дара кәсіпкердің әрекеттері және (немесе) қабылдаған шешімдері нәтижесінде өзiнiң төлем қабілетсіздігі туралы көрінеу жалған хабарлау;

      14) жеделдетiлген оңалту рәсiмi – сотқа дейiнгi тәртiппен кредиторлармен келiсiлген оңалту жоспары негiзiнде борышкерге қатысты сот тәртібімен қолданылатын рәсiм;

      15) жоқ борышкер – тұрғылықты жерiн немесе тіркелген жерiн немесе тұрақты жұмыс істейтін органының, сондай-ақ борышкер оларсыз өз қызметiн жүзеге асыра алмайтын қатысушылары мен лауазымды адамдарының орналасқан жерін алты ай iшiнде анықтау мүмкiн болмаған борышкер;

      16) кәдімгі коммерциялық операциялар – борышкердiң күнделiктi жұмыс iстеуiн қолдау мақсатында өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң айналымымен байланысты, тұрақты сипаты бар iс-әрекеттер;

      17) кепiлдi кредитор – талаптары борышкердiң мүлкiн кепiлге салумен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер бойынша кредитор;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      18) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18) кредитор – еңбекке ақы төлеу, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдарды, мiндеттi зейнетақы жарналарын және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша, авторлық сыйақыны, салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді төлеу бойынша мiндеттемелердi қоса алғанда, борышкерге азаматтық-құқықтық және борышкердің өзге де мiндеттемелерiнен туындайтын мүлiктiк талаптары бар тұлға;

      19) кредиторлар комитеті – кредиторлардың оңалту және банкроттық рәсімдерінде кредиторлар жиналысы сайлайтын және осы Заңда көзделген өкілеттіктерге ие өкілді органы;

      20) кредиторлар талаптарының тізілімі – осы Заңда белгіленген тәртіппен оңалту немесе банкроттық рәсімдерінде қалыптасатын, мөлшері, негіздері мен туындау күні көрсетіле отырып, кредиторлардың борышкерге қоятын талаптарының тізбесі;

      21) қала құраушы заңды тұлға – өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен айқындалатын заңды тұлға;

      22) лауазымды адам – акционерлік қоғам директорлары кеңесінің мүшесі, заңды тұлғаның – дәрменсіз борышкердің басшысы (басшының орынбасары), сондай-ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы органына кіретін, заңды тұлғаны басқару бойынша тұрақты немесе уақытша өкілеттіктер берілген өзге тұлға, заңды тұлғаның - дәрменсіз борышкердің бас бухгалтері (бас бухгалтердің орынбасары), сол сияқты оның міндеттерін уақытша атқаратын өзге тұлға;

      23) мемлекеттiк қолдау шаралары – Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен ұйымға қатысты қолданылатын, қаржылық сауықтыруға бағытталған шаралар;

      24) мүліктік масса – оңалту рәсімінде немесе банкроттық рәсімінде өндіріп алу қолданынуы мүмкін борышкердiң немесе банкроттың мүлкi, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайларда өзге де тұлғалардың мүлкi;

      25) оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – оңалту және банкроттық саласында (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда) мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      26) оңалту жоспары – оңалту рәсiмiн, жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану кезiнде борышкердi сауықтыруға бағытталған және жұмыс iстеп тұрған заңды тұлғаның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредиторлар, бiртектi кредиторлар тобы арасындағы өзара келiсiм негiзiнде жүзеге асырылатын, кредиторлар талаптарын өтеу кестесiн қоса алғанда, iске асырылу мерзiмдерi, сондай-ақ қол жеткiзiлетiн нәтижелер, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдер көрсетiлетiн өзара байланысты iс-шаралар кешенi;

      27) оңалту рәсiмi – сот тәртібімен енгізілетін рәсiм, оның шеңберiнде төлемге қабiлетсiз борышкерге оның таратылуын болғызбау мақсатында борышкердің төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған қайта ұйымдастыру, ұйымдық-шаруашылық, басқарушылық, инвестициялық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де шаралар қолданылады;

      28) оңалтуды басқарушы – осы Заңда белгiленген тәртiппен оңалту рәсiмiнiң кезеңiне дәрменсiз борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегі өкiлеттiк берiлетiн тұлға;

      28-1) реверсивті факторинг – борышкер (банкрот), оның дебиторы және үшінші тұлға арасында жасалған үшжақты шарт, мұнда дебитор өзінің борышкер (банкрот) алдындағы міндеттемесін үшінші тұлғаға береді, ал үшінші тұлға дебитордың борышкер (банкрот) алдындағы міндеттемесін орындайды;

      29) санация – оңалту жоспарында көзделген іс-шара, оның барысында борышкер мүлкiнiң меншік иесi (ол уәкiлеттiк берген орган), кредиторлар немесе өзге де тұлғалар төлемге қабілетсіз борышкерге қаржылық көмек көрсетедi, сондай-ақ борышкердiң резервтерiн жұмылдыру мен оның қаржылық-шаруашылық жағдайын жақсарту жөнiндегі өзге де шаралар кешенiн iске асырады;

      30) уақытша әкімші – оңалту жоспарын әзірлеу кезеңінде кредиторлар талаптарының тізілімін жасау және кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу үшін сот тағайындаған тұлға;

      31) уақытша басқарушы – борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ банкроттықты басқарушыны тағайындағанға дейін банкроттық рәсімін жүргізу үшін сот тағайындаған тұлға;

      32) үлестес тұлғалар – шешiмдердi тiкелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) оңалту немесе банкроттық рәсiмiне қатысушы қабылдайтын шешiмдерге әсер ету, оның iшiнде жасалған шартқа орай әсер ету мүмкiндiгi бар жеке немесе заңды тұлға (өздерiне берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарды, ұлттық басқарушы холдингтi, Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорын қоспағанда). Оңалту немесе банкроттық рәсiмiндегi үлестес тұлғалардың тiзбесi осы Заңның 9-бабында белгiленедi;

      33) факторинг – борышкер (банкрот), оның дебиторы және үшінші тұлға арасында жасалған үшжақты шарт, мұнда борышкер (банкрот) өз дебиторына қоятын мүліктік талапты үшінші тұлғаға береді немесе беруге міндеттенеді, ал үшінші тұлға борышкердің (банкроттың) дебиторына қойылатын талап ету құқығының орнына борышкердің (банкроттың) билік етуіне ақша немесе басқа да мүлік береді немесе беруге міндеттенеді.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгендегіден өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу ерекшелiктерi

      1. Осы Заң қазыналық кәсiпорындар мен мекемелерден, жинақтаушы зейнетақы қорларынан, банктерден, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан басқа, заңды тұлғаларды жеделдетiлген оңалту рәсімі және оңалту, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы туралы iстерге қолданылады.

      Сот банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған жағдайда оларды тарату Қазақстан Республикасының банк заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі, сондай-ақ зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Банкроттық немесе оңалту рәсiмдерiн мақта өңдеу ұйымдарына, астық қабылдау кәсіпорындарына, сондай-ақ табиғи монополия субъектiлерiне қатысты қолдану ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленуi мүмкiн.

      2. Банкроттық, оңалту немесе жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iстердi сот осы Заңда белгiленген ерекшелiктерімен азаматтық сот iсiн жүргiзудiң жалпы қағидалары бойынша қарайды.

      3. Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәні бар, азаматтардың өміріне, денсаулығына, ұлттық қауіпсіздікке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдар мен дара кәсіпкерлер, оның ішінде акцияларының пакеттері (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық объектілерге жатқызылған, сондай-ақ мемлекеттiң бастамасы бойынша банкрот деп танылған ұйымдар банкрот болған кезде Қазақстан Республикасының Үкiметi азаматтар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау мақсатында мүліктік массаны өткiзудiң ерекше шарттары мен тәртiбiн және мүліктік масса объектілерін сатып алушыларға қосымша талаптарды белгiлеуге, сондай-ақ акцияларының пакеттерi (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес стратегиялық объектiлерге жатқызылған ұйымдар немесе Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар ұйымдар банкрот болған кезде мүліктік массаны ұлттық басқарушы холдингтiң сатып алуы туралы шешiм қабылдауға құқылы.

      4. Шаруашылық және өзге де қызметтiң экологиялық тұрғыдан қауiптi түрлерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалар банкрот болған кезде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне сәйкес олардың қызметiне мiндеттi экологиялық аудит жүргiзiледi.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

4-бап. Банкроттықты тану

      1. Банкроттық борышкердiң сотқа берген өтiнiшi негiзiнде ерікті түрде белгiленедi.

      2. Банкроттық кредиторлардың немесе осы Заңмен уәкілеттік берiлген өзге де тұлғалардың сотқа берген өтiнiшi негiзiнде мәжбүрлі түрде белгiленедi.

      3. Осы Заңда белгiленген жағдайларда борышкер өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгінуге мiндеттi.

      4. Егер өзіне қатысты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексi 49-бабының 1-тармағында белгiленген тәртiппен тарату туралы шешiм қабылданған заңды тұлға мүлкiнiң құны кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткiлiксiз болса, тарату комиссиясы осы Заңда белгiленген қағидалар бойынша банкроттық рәсімін жүргізу үшін мұндай заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге міндетті.

      5. Борышкердiң дәрменсiздiгi оны сот тәртiбiмен банкрот деп жариялау үшін негiз болып табылады.

      Дәрменсiздiк фактiсiн анықтау кезiнде борышкердiң орындау мерзiмi басталған, сондай-ақ орындауға қабылданған және (немесе) орындалып жатқан мiндеттемелерi ескерiлуге тиiс.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

5-бап. Оңалту немесе банкроттық рәсiмiн қолдану үшін сотқа жүгіну негiздерi

      1. Кредитордың борышкердi банкрот деп тану немесе оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгiнуi үшін борышкердiң төлем қабiлетсiздiгi негiз болып табылады.

      Борышкер мына шарттардың бірі және одан көбі басталған кезде төлемге қабілетсіз болып табылады:

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1) өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу, алименттердi өндiрiп алу, еңбекақы төлеу, еңбек шарттары бойынша өтемақылар төлеу жөніндегі кредиторлар алдындағы мiндеттемелерi, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар жөнiндегi міндеттемелері оларды орындау мерзiмi басталған күннен бастап үш ай iшiнде орындалмаған және республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген бір жүз еселенген айлық есептiк көрсеткiштен кем емес соманы құрайды;

      2) салық берешегі бойынша борышкердің филиалдары мен өкілдіктерінің берешегін қоса алғанда, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша кредитор алдындағы міндеттемелері оларды орындау мерзімі басталған кезден бастап төрт ай ішінде орындалмаған және республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген бір жүз елу айлық есептік көрсеткіштен кем емес соманы құрайды;

      3) өзге кредиторлар алдындағы міндеттемелері оларды орындау мерзімі басталған кезден бастап үш ай ішінде орындалмаған және жиынтығында дара кәсіпкерлер үшін – республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген үш жүз айлық есептік көрсеткіштен кем емес соманы, заңды тұлғалар үшін – республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген бір мың айлық есептік көрсеткіштен кем емес соманы құрайды.

      Осы тармақтың талаптары жоқ борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш беру жағдайларына қолданылмайды.

      2. Борышкердiң төлем қабілетін қалпына келтiру мүмкiндiгi болмаған кездегі төлем қабiлетсiздiгi өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болып табылады.

      3. Борышкердiң төлем қабілетін қалпына келтiру мүмкiндiгi болған кездегі төлем қабiлетсiздiгi немесе борышкерге таяу он екi айда ақшалай мiндеттемелердi орындау мерзiмi басталған кезде оларды орындайтындай күйде болмайтын төлем қабiлетсiздiгі қаупiнiң төнуi оның оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болып табылады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-бап. Әдейi және жалған банкроттық үшін жауаптылық

      1. Борышкердiң құрылтайшысы (қатысушысы) және (немесе) лауазымды адамдары әдейi банкроттық үшiн дәрменсiз борышкердің кредиторлары алдында өзiне тиесiлi мүлiкпен субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Банкроттың лауазымды адамы борышкердi төлем қабiлетсiздiгiне әдейi әкеп соқтырғаны үшiн оның мүлкiнiң меншiк иесiне залалды өтейдi.

      2. Егер борышкер сотқа банкрот деп тану туралы өтінішті жалған банкроттық мақсатында берсе, онда кредиторлар борышкерден келтiрiлген залалды өтеудi талап етуге және осындай шешім қабылдаған адамдарды субсидиарлық жауаптылыққа тарту туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      3. Банкроттықты басқарушы банкроттық рәсімі барысында әдейі банкроттық фактілері анықталған жағдайда, бір ай мерзімде банкроттық рәсімінің нәтижелері бойынша банкрот мүлкінің жеткіліксіз болуына қарай қанағаттандырылмай қалған кредиторлар талаптарының сомаларын өндіріп алу туралы осындай тұлғаға қатысты қуыныммен сотқа жүгінуге міндетті, ал кредиторлар осылай етуге құқылы.

      4. Әкімші әдейi немесе жалған банкроттық белгiлерi анықталған кезден бастап бір ай мерзімде, сондай-ақ осы Заңның 47-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негізде прокурордың өтініші бойынша банкрот деп танылған жағдайларда, тиісті тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа тарту үшiн құқық қорғау органдарына жүгiнуге мiндеттi.

7-бап. Борышкердiң мәмiлелерiн жарамсыз деп тану және мүлiктi қайтару

      1. Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, мәмілелер, егер оларды борышкер немесе ол уәкілеттік берген тұлға Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында және осы Заңда көзделген негiздер болған кезде банкроттық және (немесе) оңалту туралы іс қозғалғанға дейін үш жыл ішінде жасасқан болса, жарамсыз деп танылады.

      2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделгендерден өзге мәмілелердің жарамсыздығына мыналар негіз болып табылады:

      1) жасалған мәміленің бағасы және (немесе) өзге де шарттар, егер мәміленің салдарлары қаржылық шығындарға әкеп соқтырса, салыстырмалы жағдайлардағы бағадан және (немесе) өзге де шарттардан борышкер үшін айтарлықтай нашар болып табылатын ұқсас мәмілелердің жасалуы;

      2) мәміле борышкердің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, құрылтайшылық құжаттарында шектелген қызметіне сәйкес келмейді не жарғыда айқындалған құзыретті бұза отырып жасалған;

      3) мүліктің (оның ішінде уақытша пайдалануға) өтеусіз не салыстырмалы экономикалық жағдайлар кезінде біртекті немесе ұқсас тауар бағасынан борышкер үшін айтарлықтай нашар болып табылатын бағамен не кредиторлардың мүдделеріне нұқсан келтіре отырып негізі болмастан берілген;

      4) егер банкроттық және (немесе) оңалту туралы іс қозғалғанға дейін алты ай ішінде жасалған мәміле бір кредитордың талаптарын басқаларына қарағанда артықшылықпен қанағаттандыруға әкеп соқтырса;

      5) кәдімгі коммерциялық операциялардың шеңберінде жасалған шарттарды қоспағанда, егер осындай мәміленің оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін бір жыл бұрын жасалған мәмілелерден айтарлықтай айырмашылығы болса, борышкердің мүлкін сыйға тарту шарттары.

      3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген мән-жайлар кезінде жасалған мәмілелер анықталған жағдайда, әкімші мұндай мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге, оның ішінде мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша жүгінуге міндетті.

      4. Мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы өтінішті кредиторлар комитеті белгілеген мерзімде әкімші ұсынады.

      5. Мәміле жарамсыз деп танылған кезде жауапкер мәміле бойынша алғандардың бәрін қайтаруға міндетті, заттай қайтару мүмкін болмаған кезде – қайтарылуға жататын мүліктің, орындалған жұмыстардың немесе көрсетілген қызметтердің құнын өтеуге міндетті.

      Бұл ретте жауапкер осы Заңда көзделген тәртіппен қанағаттандыруға жататын, борышкерге талап қою құқығына ие болады.

      6. Осы бапта көзделген жағдайларда мүлікті қайтару мүмкін болмаған кезде немесе мүлік оның жоғалуына, бүлінуіне не оны кейіннен үшінші тұлғалардың адал жолмен сатып алуына байланысты өтеусіз берілген кезде талап етілетін мүліктің бастапқы сатып алушылары борышкер алдында жоғалған, бүлінген не үшінші тұлғалар адал жолмен сатып алған мүліктің құны шегінде осыған байланысты туындаған залалды өтеу бойынша жауаптылықта болады.

      7. Бастапқы сатып алушылардың мүлік құнын өтеуі мүмкін болмаған кезде борышкердің мүлкін иеліктен шығару туралы шешім қабылдаған тұлға, сондай-ақ осы Заңда белгіленген жағдайларда осындай мәмілені келіскен уақытша әкімші және уақытша басқарушы сот тәртібімен субсидиарлық жауаптылыққа тартылуға тиіс.

      8. Осы баптың талаптары жобалық қаржыландыру, секьюритилендiру мәмiлелерiне және қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелерге қолданылмайды.

      9. Әкімші банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі үш жыл ішінде біріктіру, бөлу немесе бөліп шығару жолымен жасалған және активтерді шығаруға әкеп соққан борышкердің қайта ұйымдастырылуын жарамсыз деп тану туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.11.2015 № 422-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     

8-бап. Шарттардың құқықтық режимі

      1. Банкроттық туралы iс қозғау банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін борышкер контрагентінің бастамасы бойынша борышкер жасасқан шартты орындаудан біржақты бас тарту үшін негіз болып табылмайды және осы шарттың қолданысын тоқтатуға әкеп соқтырмайды. Тараптардың банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін жасасқан, шартты орындаудан бас тарту және банкроттық туралы іс қозғау себебі бойынша осы шарттың қолданысын тоқтату туралы келісімі жарамсыз болады.

      2. Оңалтуды басқарушы мынадай мән-жайлардың бiреуi болған кезде:

      1) шарт үлестес тұлғамен жасалса;

      2) бұрын жасалған ұқсас шарттармен салыстырғанда шартта борышкерге ауыртпалық салатын жағдайлар болса;

      3) шарт ұзақ (бір жылдан астам) мерзiмді болса не борышкердiң нәтижеге жетуi тек ұзақ мерзiмдi перспективаға есептелсе;

      4) борышкердiң шартты орындауы қалған кредиторлар үшiн жағымсыз салдарларға әкеп соқтырады деп пайымдауға өзге де негiздер болса, оңалту туралы iс қозғалғанға дейiн борышкер жасасқан, екi тарап толық немесе iшiнара орындамаған шарттарды орындаудан бас тартуға құқылы.

      3. Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитетінің шешімі негізінде, банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін жасалған шартты өзгертуге, бұзуға, орындаудан бас тартуға немесе оның жарамдылығына дауласуға, борышкер берген мүлікті қайтаруды талап етуге міндетті.

      4. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалған кезден бастап және оңалту немесе банкроттық туралы істі тоқтату туралы сот ұйғарымы не борышкерге оңалту рәсімін қолдану немесе борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін борышкер мен оның кредиторлары арасындағы өзара талаптарды есепке алуға жол берілмейді.

      Оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы, егер талаптарды есепке алу кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігін бұзбаса, басқа тұлғалар тартылмай, тікелей, өзара негізде болып табылса, талаптарды есепке алу туралы кредиторға мәлімдеуге міндетті. Ақшаны төлеу туралы талаптар бойынша ғана есепке алуға жол беріледі.

      5. Электр және жылу энергиясын, су шаруашылығы және кәріз жүйелері, байланыс жөніндегі, сондай-ақ борышкердің мүлкін қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді беруші борышкерді банкрот деп тану себебі бойынша борышкермен жасалған шарттан бас тартуға құқылы емес. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғалғаннан кейін осы шарттарды орындауға байланысты шығыстар әкімшілік шығыстарға жатады.

9-бап. Үлестес тұлғалар

      Осы Заңда мыналар үлестес тұлғалар деп танылады:

      1) борышкердің немесе кредитордың акционері, құрылтайшысы (қатысушысы);

      2) борышкер-дара кәсіпкердің, сондай-ақ осы баптың 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

      3) шартқа сәйкес борышкер қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқылы, оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушымен жасалған шартпен байланысты тұлға;

      4) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушының немесе осы баптың 1), 3), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның лауазымды адамдары;

      5) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушы оған қатысты акционер, қатысушы болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

      6) оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушымен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оңалту және банкроттық рәсімдеріне қатысушының үлестес тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға.

10-бап. Құпиялылық

      1. Уәкілетті орган және әкімші борышкерді банкрот деп тануға дейінгі кезеңді қоса алғанда, банкрот мүлкінің меншік иесінің, құрылтайшыларының (қатысушыларының) келісімін алмастан, борышкердің қаржылық-шаруашылық қызметі туралы мәліметтерді сұратуға және алуға құқылы.

      2. Әкімшінің не уәкілетті органның осы мәліметтер сеніп тапсырылған немесе оған қызметі немесе жұмысы бойынша белгілі болған лауазымды адамының қаржылық-шаруашылық қызмет туралы мәліметтерді жария етуі, сол сияқты осындай мәліметтерді қамтитын құжаттарды жоғалту Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады. Осы баптың күші әкімші тартқан тұлғаларға қолданылады.

      3. Уәкілетті органның немесе әкімшінің өздеріне ұсынылған ақпаратты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда мемлекеттік органдарға беруі құпия ақпаратты жария ету болып табылмайды.

      4. Осы Заңда көзделген рәсімдерді жүргізу кезінде мынадай ақпарат құпия болып табылмайды:

      1) әкімші болып тағайындалған адам туралы;

      2) кредиторлар комитетінің құрамы және ол қабылдаған шешімдер туралы;

      3) кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген талаптар сомасы туралы және оларды кезек бойынша қанағаттандыру мөлшері туралы;

      4) рәсімдерді жүргізу мерзімдері туралы;

      5) кредиторлар алдындағы берешекті өтеу кестесін орындау туралы;

      6) әкімшінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдардың болуы және оларды қарау нәтижелері туралы;

      7) әкімшіні анықталған құқық бұзушылық фактілері бойынша әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы;

      8) оңалту рәсімін тоқтатудың негізі туралы;

      9) әкімші кредиторлар комитетіне шешім қабылдау үшін ұсынатын;

      10) осы Заңда белгіленген құқықтарды іске асыру шеңберінде осыған уәкілеттік берілген адамдар бастамашылық жасаған сот талқылаулары туралы ақпарат.

11-бап. Борышкердің құқықтық жағдайы

      1. Борышкер:

      1) осы Заңда көзделген жағдайларда оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге;

      2) оңалту жоспары бекітілген кезден бастап мүлкі мен істерін басқару құқығын сақтау туралы сотта өтініш білдіруге;

      2-1) осы Заңда көзделген тәртіппен және шарттарда банкроттық рәсім барысында бітімгершілік келісім жасасуға;

      3) сотта кредиторлық берешек сомаларына дауласуға, сондай-ақ осы мақсаттар үшін аудитор ұйымдарды тартуға;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды пайдалануға құқылы.

      2. Борышкер:

      1) оның мүлкінің меншік иесі, ол уәкілеттік берген орган, заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттармен осыған уәкілеттік берілген органы оны тарату туралы шешім қабылдаған, ал мүлкінің құны кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге;

      2) егер бір кредитордың немесе бірнеше кредитордың талаптарын қанағаттандыру оның басқа кредиторлар алдындағы ақшалай міндеттемелерін толық көлемде орындаудың мүмкін болмауына әкелсе, өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге;

      3) борышкерге қатысты төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайды қоспағанда, борышкер төлем қабілетсіздігінің басталғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған күннен бастап алты ай ішінде өзін банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге;

      4) әкімшіні тағайындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сотқа және әкімшіге қаржылық-шаруашылық қызмет туралы ақпаратты, оның ішінде борышкерде бар мүлік, оның ішінде кепіл ауыртпалығы салынған, мүліктік жалдауда (жалға алуда) және (немесе) лизингте тұрған мүлік туралы, банктік шоттарда жатқан ақша туралы, шоттардың нөмірлері және банктердің орналасқан жері, дебиторлық берешек сомасы туралы мәліметтерді ұсынуға;

      5) оңалтуды басқарушыға ол тағайындалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, мөрлерді, мөртабандарды, он бес жұмыс күні ішінде – есепке алу құжаттамасын, екі ай ішінде – материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      6) уақытша басқарушы тағайындалған күннен бастап қарау арқылы зерделеу үшін есепке алу құжаттамасына оның қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

      7) бухгалтерлік құжаттаманың, бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жүйелерінің толықтығы мен анықтығын қамтамасыз етуге;

      8) оңалту жоспарын кредиторлар жиналысында қарау күнінен кейінгі күннен кешіктірмей, оны танысу үшін уақытша әкімшіге ұсынуға;

      9) құпия болып табылатын мәліметтерді қоспағанда, оңалту рәсімін жүргізу кезінде борышкердің кез келген кредиторына оның жазбаша сұрау салуы негізінде сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өз қызметінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпаратты ұсынуға;

      10) сұрау салу негізінде сотқа, оңалтуды, уақытша немесе банкроттықты басқарушыға және кредиторлар комитетіне өзінің қаржылық жағдайы мен шаруашылық қызметі туралы ақпаратты, түсіндірмені ұсынуға;

      11) әр айдың он бесінші күнінен кешіктірмей, оңалту рәсімін жүргізу кезеңіндегі қаржылық жағдай, алдыңғы айдағы кәдімгі коммерциялық операциялар барысында жүргізілген мәмілелер туралы ақпаратты кредиторлар комитетінің назарына жеткізуге;

      12) егер осындай іс-әрекеттер оңалту жоспарында көзделмесе, оңалту рәсімін жүргізу кезеңінде заңды тұлғаның мүлкін пайдаланбауға немесе оны кредиторлар жиналысының шешімінсіз пайдалануға жол бермеуге;

      13) оңалту рәсімін жүргізу кезеңінде кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді уақытша әкімшімен келісуге;

      14) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      3. Борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығы борышкер мүлкінің меншік иесінде, құрылтайшыларда (қатысушыларда) қалған жағдайларда борышкердің органдарына осы Заңда оңалтуды басқарушы үшін көзделген, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегінде өкілеттіктер және жауаптылық қолданылады.

      4. Борышкердің құрылтайшысы (қатысушысы), борышкер мүлкінің меншік иесі немесе лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда аталған адамдар өздерінің іс-әрекеттері нәтижесінде келтірілген залалды өтей отырып, тиісті жауаптылыққа тартылады.

      5. Осы баптың 2-тармағының 1) – 6) тармақшаларында көзделген талаптарды орындау міндеттеріне кіретін борышкердің лауазымды адамдары борышкердің мүлкі барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда, осы баптың 2-тармағы 1) – 6) тармақшаларының ережелерін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ортақ субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

12-бап. Әкімші

      1. Осы Заңда белгіленген жағдайларда, оңалту рәсiмiн, борышкердiң қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды немесе банкроттық рәсімін жүзеге асыру мақсаттарына қол жеткiзу үшін оларды өткізу кезеңiнде борышкердің барлық органдары басқарудан шеттетiледi және борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктер әкімшіге берiледi.

      Әкімші борышкердiң жалғыз басқарушы органы ретiнде әрекет етедi және өз өкiлеттiктерiн борышкердiң орналасқан жерi бойынша жүзеге асыруға мiндеттi.

      Осы тармақтың ережелерi осы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

      2. Біліктілік емтиханын ойдағыдай тапсырған және осы Заңда белгіленген тәртіппен уәкілетті органға қызметін бастағаны туралы хабарлама берген адам әкімші болып тағайындалады.

      Осы Заңның 78-бабының 2-тармағында және 118-бабында көзделген жағдайды қоспағанда, әкімшіге осы Заңмен жүктелген өкiлеттiктер өзге адамдарға берілмейді.

      3. Мыналар:

      1) үлестес тұлғалар;

      2) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адамдар;

      3) наркологиялық немесе психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған адамдар;

      4) сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адамдар әкімші болып тағайындалмайды.

      4. Әкімші ретінде қызметті жүзеге асыру үшін адамдарға қойылатын талаптар мыналар:

      1) жоғары заңгерлік немесе экономикалық бiлiмiнiң болуы;

      2) экономикалық, қаржылық немесе заң қызметі салаларында кемінде үш жыл жұмыс тәжiрибесiнiң болуы;

      3) Қазақстан Республикасының азаматтығы;

      4) наркологиялық немесе психиатриялық диспансерде есепте тұратыны туралы мәліметтердің болмауы;

      5) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болмауы;

      6) сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танығаны туралы мәліметтердің болмауы.

      5. Әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімін қоса бере отырып, өтініш берушінің уәкілетті органға қызметінің басталғаны туралы хабарлама беруі өтініш берушінің хабарламасын әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының тізіліміне енгізу үшін негіз болып табылады.

      Әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімі біліктілік емтиханын тапсырған күннен бастап бір жыл бойы жарамды болады.

      6. Әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының тізіліміне өтініш берушінің хабарламасын енгізуді уәкілетті орган өтініш беруші хабарлама жіберген күнінен бастап үш жұмыс күннен кешіктірмей жүргізеді.

      Өтініш беруші хабарламада көрсеткен деректер өзгерген кезде, өтініш беруші деректер өзгерген күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға көрсетілген өзгерістер туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      Қызметін тоқтатқан кезде әкімші уәкілетті органға хабарлама жіберуге міндетті.

      Әкімші оңалтуды және (немесе) банкроттықты басқарушылар ретінде қатысқан жағдайда, өз қалауымен қызметін тоқтату туралы хабарламаға өзін оңалтуды және (немесе) банкроттықты басқарушылар қызметін жүзеге асырудан шеттету және жаңа кандидатураны таңдау туралы әрбір борышкер бойынша кредиторлар жиналысы хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

      Қызметті бастау, қызметті тоқтату, өтініш берушінің деректеріне өзгерістер енгізу туралы хабарламалардың нысандарын уәкілетті орган бекітеді.

      7. Алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8. Уәкілетті орган әкімші хабарламасын әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының тізілімінен мынадай:

      1) хабарлама беру кезінде анық емес мәлiметтерді ұсыну фактiсi анықталған;

      2) кредитордың немесе борышкердің мүдделеріне нұқсан келтіруге алып келген, осы Заңда белгіленген талаптар бірнеше мәрте (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан көп рет) бұзылған;

      3) осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасына орай әкімшіні тағайындауға кедергі болатын мән-жайлардың болуы себебінен оның бас тартуын қоспағанда, әкімші ретінде қызметті жүзеге асырудан бірнеше мәрте (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан көп рет) бас тартылған;

      4) қайтыс болған;

      5) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған;

      6) экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық, сондай-ақ мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы не экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы шығарылған;

      7) осы адамға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген;

      8) наркологиялық немесе психиатриялық диспансерде есепке қойылған;

      9) сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған;

      10) әкімші осы баптың 3-тармағының негізінде оның оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы болып тағайындалуына кедергі болған мән-жайлардың болуы туралы хабарламаған, оларды кейіннен оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі барысында уәкілетті орган анықтаған;

      11) қызметінің басталғаны туралы хабарламаны беру кезінде өтініш беруші әкімші қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімін ұсынбаған жағдайларда алып тастайды.

      Әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламаларының тізілімінен алып тастауды уәкілетті орган мынадай мерзімдерде:

      1) осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) – 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда, анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 11) тармақшасында көзделген жағдайда, жағдай анықталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      9. Хабарлама әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдар хабарламаларының тізілімінен алып тасталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті орган:

      1) сотқа – уақытша басқарушыны, уақытша әкімшіні алып тастау туралы;

      2) кредиторлар жиналысына – оңалтуды не банкроттықты басқарушыны алып тастау туралы ақпарат жібереді.

      10. Әкімші мынадай:

      1) хабарлама әкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдар хабарламаларының тізілімінен алып тасталған;

      2) осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасына орай әкімшіні тағайындауға кедергі болатын мән-жайлардың болуы себебінен ол өкілеттіктерді орындаудан бас тартқан;

      3) кредиторлар жиналысы оны шеттету туралы шешім қабылдаған;

      4) тексеру нәтижелері бойынша осы Заңда белгіленген талаптарды әкімшінің бұзғаны анықталған жағдайларда өз өкілеттіктерін орындаудан шеттетіледі.

      11. Әкімші өз еркімен жұмыстан босату туралы өтініш берген жағдайда, осы Заңда белгіленген тәртіппен жүктелген өкілеттіктерді орындаудан босатылады.

      12. Әкімші жүктелген өкiлеттiктердi орындаудан шеттетiлген немесе босатылған жағдайда жаңадан тағайындалған әкімші өзінен алдыңғысының құқық мирасқоры болып табылады.

      13. Әкімші уәкілетті органға хабарлама жіберген кезден бастап әрбір үш жыл сайын уәкілетті органға растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып, уәкілетті орган айқындаған тәртіппен экономика, қаржы немесе заң салаларында өз біліктілігін арттыруға міндетті.

      14. Әкімші осы Заңмен реттелетін қатынастарға уәкілетті орган белгілеген тәртіппен электрондық тәсілмен қатысуға құқылы.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Әкімшінің сыйақысы

      1. Уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысы, осы Заңның 61-бабының 3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, борышкердің мүлкінен төленеді, ұзарту мерзімін есепке алмағанда, банкроттық рәсімді өткізу кезеңінде тіркелген болып табылады.

      Банкроттық рәсімді өткізу мерзімі ұзартылған жағдайда банкроттықты басқарушының негізгі сыйақысы банкроттық рәсімінің аяқталуына дейін кредиторлар жиналысы шешімінің негізінде белгіленген негізгі сыйақы мөлшерінің елу пайызынан аспауға тиіс.

      Уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының ең төмен және ең жоғары шектерін, сондай-ақ осындай сыйақыны төлеу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

      Уақытша әкімшінің, оңалтуды, уақытша және банкроттықты басқарушылардың негізгі сыйақысының уәкілетті орган белгілеген шегінде төлеуге жататын мөлшерін кредиторлар жиналысы айқындайды.

      2. Оңалтуды және банкроттықты басқарушыға қосымша сыйақы борышкердің мүлкінен кредиторлар жиналысының шешімі негізінде осы тармақта белгіленген шектерде мынадай:

      1) заңсыз шығарылған мүлік қайтарылған және осындай мүлікті немесе мәмілелерді анықтау бойынша оңалтуды және банкроттықты басқарушы жүргізген жұмыс нәтижелері бойынша мәмілелер жарамсыз деп танылған жағдайларда:

      банкроттықты басқарушыға – қайтарылған мүлікті өткізуден түскен және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға бағытталған соманың екі пайызына дейін;

      оңалтуды басқарушыға – қайтарылған мүліктің бағалау құнының үш пайызына дейін;

      2) дебиторлық берешек өндіріп алынған жағдайда:

      банкроттықты басқарушыға – өндіріп алынған және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға бағытталған соманың екі пайызына дейін;

      оңалтуды басқарушыға – осындай берешектің өндіріп алынған сомасының үш пайызына дейін төленеді.

      Ескерту. 13-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

14-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің оңалту және банкроттық саласындағы құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Заңда көзделген функцияларды және өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

15-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      Уәкiлеттi орган:

      1) әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар хабарламалары тізілімін жүргізеді;

      2) кредиторлар жиналысы ұсынған кандидатураны оңалтуды және банкроттықты басқарушы етіп тағайындайды;

      3) оңалтуды және банкроттықты басқарушыны шеттетеді;

      4) оңалту рәсiмiнің және банкроттық рәсiмiнің жүргiзiлуiн мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      5) оңалтуды басқарушының – оңалту рәсiмiнің жүзеге асырылу барысы туралы, уақытша басқарушының – борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинау мен банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы, банкроттықты басқарушының – банкроттық рәсiмiнің жүргiзілу барысы туралы ағымдағы ақпаратын қарайды;

      6) оңалтуды және банкроттықты басқарушылардың қорытынды есебiнiң нысандарын бекiтедi;

      7) санацияға қатысушыдан растайтын құжаттарды сұратады;

      8) борышкердiң мүлкiн (активтерiн) сату бойынша электрондық аукционды өткізу тәртiбiнiң сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      9) осы Заңда көзделген жағдайда банкроттың мүлкін уақытша басқарушының сатуын келіседі;

      10) жалған және әдейi банкроттық белгiлерiн анықтайды;

      11) әкiмшiнiң iс-әрекеттерiне жасалған шағымдарды қарайды;

      12) осы Заңның 7-бабында көрсетiлген мән-жайлар кезінде жасалған мәмiлелердi анықтау бойынша шаралар қолданады;

      13) әкімшілерді есепке алу, оңалтуды және банкроттықты басқарушыларды тағайындау және шеттету тәртібін, сондай-ақ әкімшінің біліктілігін арттыру тәртібін айқындайды;

      14) оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы уақытша әкімші мен банкроттықты басқарушы қорытындысының үлгі нысандарын бекітеді;

      15) мемлекеттiк органдардан, заңды тұлғалардан және олардың лауазымды адамдарынан төлемге қабiлетсіз және дәрменсiз борышкерлер туралы ақпаратты сұратады және алады;

      16) уақытша және банкроттықты басқарушыларға банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаның банктік шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпаратты ұсынады;

      17) осы Заңды бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшінің шешiмдерi мен әрекеттерiн (әрекетсiздiгiн) сотта даулайды;

      18) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелердi қолдана отырып, электрондық қызметтер көрсетедi;

      19) заңда белгiленген жағдайларда және тәртiппен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасайды және олар туралы iстердi қарайды, өз құзыретi шегiнде әкiмшiлiк жазалар қолданады;

      20) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;

      21) өз құзыреті шегінде оңалту және банкроттық рәсімдерін енгізу, жүргізу және тоқтату жөнінде түсініктеме беру мен түсіндіруді жүзеге асырады және береді;

      22) борышкердің қаржылық жағдайы туралы уақытша басқарушы қорытындысының үлгі нысандарын бекітеді;

      23) уәкілетті органның интернет-ресурсында оларды банкрот деп тану туралы сот шешімдері заңды күшіне енген банкроттардың тізімін жариялайды;

      23-1) алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      23-2) біліктілік емтиханын өткізу тәртібін әзірлейді;

      24) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 16.05.2014 № 203-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

16-бап. Уәкілетті органның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы

      1. Уәкілетті орган мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды, өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді.

      2. Мемлекеттік органдар оңалту және банкроттық саласындағы қызметті жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындауда уәкілетті органға жәрдем беруге міндетті.

      3. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдармен электрондық тәсілмен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға құқылы.

17-бап. Оңалту және банкроттық рәсімдерінің жүргізілуіне мемлекеттік бақылау

      1. Оңалту және банкроттық рәсімдерінің жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

      2. Әкімшінің қызметіне мемлекеттік бақылау:

      1) тексерулер;

      2) профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

      3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауға:

      1) әкімшінің қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаларды есепке алу;

      2) камералдық бақылау;

      3) сұрау салулар жіберу;

      4) рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпарат қабылдау жатқызылады.

      4. Тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-бап. Камералдық бақылау

      1. Камералдық бақылау тәуекелдерді басқару жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.

      2. Камералдық бақылаудың мақсаты әкімшіге камералдық бақылау нәтижелері бойынша уәкілетті орган анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою мүмкіндігін беру болып табылады.

      3. Камералдық бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган бекітеді.

      4. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша әкімшінің әрекетінде (әрекетсіздігінде) бұзушылықтар анықталған жағдайда, анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы қоса беріле отырып, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама ресімделеді.

      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

19-бап. Сұрау салуларды жіберу және рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты қабылдау

      1. Әкімшілердің қызметін бақылауды жүзеге асыру мақсатында уәкілетті орган сұрау салулар жібереді.

      2. Атына сұрау салу келіп түскен мемлекеттік орган, жеке және заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда және тәртіппен уәкілетті органға кез келген құпия ақпаратты (банктік, салықтық, коммерциялық құпия) ашуға және борышкерге және әкімші жүзеге асыратын оңалту немесе банкроттық рәсіміне қатысты құпия ақпаратты қамтитын кез келген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.

      3. Сұрау салуды орындау мерзімі орындаудың неғұрлым ұзақ мерзімі осы сұрау салуда көрсетілген жағдайларды қоспағанда, сұрау салу келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.

      4. Әкімші рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей, ұсынылатын ақпаратқа енгізілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

      Рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты әкімшінің ұсынған күні, оны ұсыну тәсіліне қарай:

      1) өзі келу тәртібімен - уәкілетті орган рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты қабылдаған күн;

      2) пошта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен – пошта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдағаны туралы белгісі қойылған күн болып табылады.

20-бап. Хабарламалар

      1. Әкімшіге мынадай:

      1) қызметін тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар үшін шеттетілген алдыңғы әкімшінің осы бұзушылықтарын жою туралы;

      2) әкімшінің қызметін камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламалар жіберіледі.

      2. Осы бапта көрсетілген хабарламаларды жіберудің тәртібін, нысандары мен мерзімдерін, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген хабарламаның орындалуы туралы есептің тәртібін, мерзімдері мен нысандарын уәкілетті орган белгілейді.

      3. Хабарлама әкімшіге қолын қойдыра отырып жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактісін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

      Бұл ретте төменде тізбеленген тәсілдердің бірі арқылы жіберілген хабарлама әкімшіге мынадай жағдайларда:

      1) қолма-қол – әкімші алғаны туралы хабарламада белгі қойған күннен бастап;

      2) электрондық тәсілмен – әкімшіні уәкілетті органда тіркеу (қайта тіркеу) кезінде әкімшінің өтініште көрсетілген электрондық мекенжайына уәкілетті орган жөнелткен күннен бастап табыс етілген болып есептеледі.

      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

21-бап. Әкімшілердің ағымдағы және сұратылатын ақпаратты ұсыну және қабылдау тәртібі

      Ағымдағы және уәкілетті орган сұрататын оңалту рәсімінің немесе банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпаратты әкімші уәкілетті органға уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, тәртіппен және мерзімдерде ұсынады.

      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

2-тарау. КРЕДИТОРЛАР

22-бап. Кредиторлардың жеделдетілген оңалту рәсіміне, оңалту рәсіміне, банкроттық рәсіміне қатысуы

      1. Жеделдетілген оңалту рәсімі, оңалту рәсімі, банкроттық рәсімі барысында барлық кредиторлардың мүдделерін осы Заңға сәйкес құрылатын кредиторлар жиналысы білдіреді.

      2. Жеделдетілген оңалту рәсімі туралы, оңалту, банкроттық туралы іс қозғалған кезден бастап кредиторлар осы Заңда белгіленген тәртіппен ғана өздерінің талаптарын қанағаттандыру мақсатында борышкерге және (немесе) әкімшіге жүгінуге құқылы.

      3. Кредитор оңалту рәсімін немесе банкроттық рәсімін жүргізу барысында соттың шешіміне, әкімшінің әрекетіне, егер осы шешімдер немесе әрекеттер оның заңды мүдделеріне нұқсан келтірсе, шағым жасауға құқылы.

      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 22.04.2015 № 308-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

23-бап. Кредиторлар жиналысы

      1. Жеделдетілген оңалту рәсімі кезінде кредиторлар жиналысына қатысу құқығы оңалту жоспарына енгізілген барлық кредиторларға тиесілі.

      2. Оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде кредиторлар жиналысына қатысу құқығы кредиторлар жиналысын өткізу күніне кредиторлар талаптарының тізіліміне талаптары енгізілген кредиторларға тиесілі.

      Кредиторлар жиналысына борышкер мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшылар (қатысушылар) және уәкілетті органның өкілдері қатысуға құқылы.

      3. Кредиторлар жиналысының өкілеттіктері осы Заңның 34, 75 және 93-баптарында көзделген.

24-бап. Кредиторлар жиналысын шақыру тәртібі

      1. Кредиторлар жиналысын ұйымдастыруды және өткізуді осы Заңда көзделген жағдайларда борышкер немесе әкімші жүзеге асырады.

      2. Кредиторлар жиналысы:

      1) борышкердің;

      2) әкімшінің;

      3) кредиторлар комитетінің;

      4) талаптары тізілімге енгізілген кредиторлар талаптарының жалпы сомасының кемінде он пайызын не кредиторлардың жалпы санының кемінде он пайызын құрайтын кредиторлардың бастамашылығы бойынша шақырылуы мүмкін.

25-бап. Кредиторлар жиналысын өткізу туралы ақпараттық хабар

      1. Осы Заңның мақсаттары үшін:

      1) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды уәкілетті органның интернет-ресурсында кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау;

      2) кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға дербес қол қойдыра отырып табыс ету;

      3) кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы хабарды пошта арқылы тапсырыс хатпен кредиторлар жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға жіберу хабар беру тәсілдерінің бірі кредиторларды, сондай-ақ кредиторлар жиналысына қатысуға құқығы бар өзге де адамдарды тиісінше хабардар ету болып танылады.

      Тұрақты немесе көбіне тұратын немесе орналасқан жері бойынша жеке хабардар ету үшін қажет мәліметтерді анықтау мүмкін болмаған кезде не мұндай хабардар ету мүмкін болмайтын өзге де мән-жайлар болған кезде кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы мәліметтерді осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тәртіппен жариялау мұндай адамдарды тиісінше хабардар ету деп танылады.

      Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, аталған интернет-ресурста кредиторлар жиналысын өткізу туралы қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттық хабарды кредиторлардың жиналысы өткізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау міндетті болып табылады.

      Осы тармақтың күші оңалту рәсімі немесе банкроттық рәсімі кезінде кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы кредиторларды хабардар етуге қолданылмайды. Кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы хабарды кредиторларға жіберу тәртібі:

      оңалту рәсімі кезінде – осы Заңның 72-бабының 6-тармағында;

      банкроттық рәсімі кезінде – осы Заңның 91-бабының 1-тармағында айқындалады.

      Кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама кредиторларға жіберілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әкімші уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.";

      2. Кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарда мынадай мәліметтер:

      борышкердің атауы, заңды мекенжайы;

      кредиторлар жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орны;

      кредиторлар жиналысының күн тәртібі;

      кредиторлар жиналысының қарауына жататын материалдармен танысу тәртібі қамтылуға тиіс.

      3. Кредиторлардың алғашқы жиналысын қоспағанда, жиналысқа тікелей қатысу мүмкін болмаған жағдайда, кредитор сырттай, оның ішінде пошта арқылы тапсырыс хатпен немесе электрондық тәсілмен дауыс беруге құқылы.

      Егер кредитор сырттай дауыс беретін болса, ол бұл туралы борышкерге, оңалтуды немесе банкроттықты басқарушыға жиналыс өткізілетін күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға тиіс.

      Оңалтуды немесе банкроттықты басқарушы жиналыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей күн тәртібіне қатысты материалдарды осындай кредиторға танысу үшін жіберуге немесе ұсынуға міндетті.

      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде шешімдер қабылдау тәртібі

      1. Кредиторлар жиналысының құқықтылығы мен шешімдер қабылдауының жалпы тәртібі осы бапқа сәйкес айқындалады.

      Кредиторлар жиналысының құқықтылығы мен шешім қабылдау тәртібінің ерекшеліктері:

      борышкердің мүлкін (активтерін) тікелей сату кезінде – осы Заңның 99-бабының 6-тармағында;

      оңалту жоспарын келісу кезінде – осы Заңның 26-1-бабында;

      оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде осы Заңның 26-2-бабында айқындалады.

      2. Кредиторлар жиналысы, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, оған кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлар даусының жалпы санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда, құқықты болып табылады. Қайта шақырылған кредиторлар жиналысы, кредиторлар жиналысының өткізілетін уақыты мен орны туралы кредиторлар тиісті түрде хабардар етілген жағдайда, оған кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлар даусының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда, құқықты болып табылады.

      3. Осы Заңның 26-1 және 26-2-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиторлар жиналысының шешімдері, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың дауыс санының көпшілік даусымен қабылданады.

      Әкімші кредиторлардың шешімдер қабылдауы үшін әрбір кредитордың дауыс санын "талаптардың бір теңгесі – бір дауыс" қағидаты бойынша айқындайды.

      Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі залалдар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін есепке алынбайды.

      Кредиторлар жиналысында дауыс санын айқындау мақсаттары үшін кредиторлардың тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), жіберіп алған пайда түріндегі залалдар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар бөлігіндегі талаптары:

      1) кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы бар кредиторлардың талаптары толық көлемде қанағаттандырылған;

      2) кредиторлардың талаптар тізілімі тек қана тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу, жіберіп алған пайда түріндегі залалдарды өтеу бөлігіндегі талаптардан, сот шешімі бойынша өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялардан қалыптастырылған жағдайларда есепке алынады.

      Кредитор талаптарының қанағаттандырылуына қарай оның дауыс саны қанағаттандырылған талаптар сомасына азаяды.

      4. Кредиторлар жиналысы шешімдер қабылдаған кезде:

      1) осы Заңның 72-бабының 3-тармағына немесе 90-бабының 4-тармағына сәйкес дауыс беру құқығынан айырылған кредиторлардың;

      2) қалған кредиторлардың талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін борышкерге қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын кредиторлардың дауыс беру құқығы жоқ.

      Жиналыс шешім қабылдаған кезде кредиторлардың дауысын айқындау мақсаттары үшін кредитор дауыс беруден бас тартқан жағдайда, ол кредиторлар жиналысына қатысып отыр деп есептелмейді.

      Кредитор кредиторлар жиналысына дәлелді себепсіз екі рет келмеген жағдайда, мұндай кредитордың дауыс саны кредиторлар жиналысының құқықтылығын айқындау кезінде есепке алынбайды.

      Растайтын құжат болған кезде:

      1) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің еңбекке уақытша жарамсыздығы;

      2) кредитордың не оның уәкілетті өкілінің кредиторлар жиналысына қатысуына кедергі келтіретін төтенше жағдайдың туындауы;

      3) кредиторлар жиналысының шешімімен өзге де себеп дәлелді себеп ретінде танылады.

      5. Борышкер немесе әкімші кредиторлар жиналысы ашылғанға дейін жиналысқа қатысушыларды тіркеуді жүргізеді.

      Кредиторлар жиналысының шешімдері хаттамамен ресімделеді.

      Кредиторлар жиналысының отырысын қатысып отырған кредиторлар арасынан сайланған төрағалық етуші жүргізеді. Хаттаманы қатысып отырған кредиторлар арасынан сайланатын хатшы жүргізеді. Төраға мен хатшы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хаттамаға төрағалық етуші, әкімші, хатшы жиналыс өткізілген күні қол қояды және ол борышкердің мөрімен (ол болған кезде) куәландырылады.

      Кредиторлар жиналысының хаттамасы үш данада жасалады, олардың біреуі – оған қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға, екіншісі кредиторлар комитетіне беріледі, үшіншісі әкімшіде қалады.

      Кредиторлар жиналысының хаттамасына:

      жиналысқа қатысушыларды тіркеу ведомосының;

      жиналысқа қатысушыларға танысу және (немесе) бекіту үшін ұсынылған материалдардың;

      кредиторлар жиналысының өткізілетін күні мен орны туралы кредиторлардың тиісінше хабардар етілгенін куәландыратын құжаттардың;

      борышкердің немесе әкімшінің ұйғаруы бойынша өзге де құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс.

      Ескерту. 26-бап жаңа редакцияда - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-1-бап. Оңалту жоспарын келісу

      1. Оңалту жоспарын келісу кезінде кредиторлар жиналысы оған талаптары екінші және төртінші кезектер құрамында жеке қанағаттандырылуға жататын кредиторлардың дауыс санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты болады.

      2. Оңалту жоспары, егер бір мезгілде:

      1) екінші кезектегі кредиторлар дауыс санының көпшілік даусы;

      2) төртінші кезектегі кредиторлар дауыс санының көпшілік даусы оған дауыс берсе, келісілді деп есептеледі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген бір немесе екі шарт орындалмаған жағдайда, оңалту жоспары келісілмеді деп есептеледі.

      Ескерту. 2-тарау 26-1-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

26-2-бап. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу

      1. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу кезінде кредиторлар жиналысы оған талаптары мұндай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) келесі кезектер құрамында қанағаттандырылуға жататын, талаптары әрбір кезек құрамында жеке қанағаттандырылуға жататын кредиторлар дауыс санының елу пайызынан астамын құрайтын дауыс санына ие кредиторларды қоса алғанда, мүдделерін оңалту жоспарына енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар қозғайтын кредиторлар қатысқан жағдайда құқықты болады.

      2. Кредиторлар жиналысының оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу туралы шешімін, егер оған әрбір кезек бойынша көпшілік дауыспен жеке дауыс берілсе, талаптары мұндай кредиторлармен бір кезек құрамында және (немесе) келесі кезектер құрамында қанағаттандырылуға жататын кредиторларды қоса алғанда, мүдделерін жоспарға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар қозғайтын кредиторлар қабылдайды.

      3. Осы бапта көзделген шарттар орындалмаған жағдайда, оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу келісілмеді деп есептеледі.

      4. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келісу бойынша жеке-жеке дауыс беруде кредиторлардың даусы тең болған кезде кредиторлар жиналысының шешімдері "талаптардың бір теңгесі – бір дауыс" қағидаты бойынша, сырттай дауыс беретіндерді қоса алғанда, кредиторлар жиналысына қатысатын кредиторлардың жалпы дауыс санының көпшілік даусымен қабылданады.

      Ескерту. 2-тарау 26-2-баппен толықтырылды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

27-бап. Кредиторлар комитеті

      1. Кредиторлар комитеті жеделдетілген оңалту рәсімі, оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде осы Заңда белгіленген тәртіппен құрылады.

      2. Кредиторлар комитетінің құрамын кредиторлар жиналысы қалыптастырады және бекітеді. Кредиторлар комитетінің құрамына біртекті кредиторлардың әрбір тобынан өкілдер кіреді. Кредиторлар комитетіндегі мүшелердің ең аз саны салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша жалғыз кредиторы бар борышкерге қатысты банкроттық рәсімін жүргізу жағдайларын қоспағанда, үш адамнан кем болмайды. Кредиторлар комитетінің мүшесі үлестес тұлға болмауға тиіс.

      3. Қалыптастырылған және бекітілген кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер енгізудің негіздері:

      1) кредиторлар комитетінің құрамына кіретін кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау;

      2) кредиторға кредиторлар комитетінің құрамында болуға кедергі болатын мән-жайлар (заңды күшіне енген сот актілері, кредитордың таратылуы не қайтыс болуы және басқалар);

      3) үлестес тұлғалардың анықталуы;

      4) кредиторлар комитеті мүшесінің кредиторлар комитетінің отырыстарына дәлелсіз себеппен екі реттен артық қатыспауы болып табылады.

      4. Кредиторлар комитетінің отырысын өткізу туралы хабарламаны әкімші отырыс өткізілетін күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей пошта арқылы тапсырыс хатпен жібереді.

      5. Кредиторлар комитетінің өкілеттіктері осы Заңның 76 және

      94-баптарында көзделген.

28-бап. Кредиторлар комитетінің шешім қабылдауы

      1. Кредиторлар комитетінің отырысы комитет мүшелерінің кемінде төрттен үші қатысқан кезде заңды болып табылады.

      2. Кредиторлар комитетінің шешімі "комитеттің бір мүшесі – бір дауыс" қағидаты бойынша кредиторлар комитеті мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

      Дауыс беру рәсімінде дауыстар тең болған кезде кредиторлар комитетінің төрағасына шешуші дауыс құқығы беріледі.

      3. Кредиторлар комитетінің отырысы хаттамамен ресімделеді.

      Хаттамада отырыстың өткізілген күні мен орны, дауыс беруге қатысқан кредиторлар комитетінің мүшелері, күн тәртібі, дауыс беру нәтижелері мен қабылданған шешімдер туралы мәліметтер қамтылуға тиіс. Хаттамаға дауыс беруге қатысқан кредиторлар комитетінің барлық мүшелері мен әкімші қол қояды және ол борышкердің мөрімен (ол болған кезде) куәландырылады.

      Әкімші хаттамаға қол қойылған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде оны уәкілетті органға, кредиторлар комитетінің мүшелеріне жібереді. Хаттаманың бір данасы әкімшіде болады.

      4. Кредиторлардың, борышкер мүлкінің меншік иесінің (олар уәкілеттік берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) кредиторлар комитетінің отырысына қатысуға құқығы бар.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-1-тарау. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімі

      Ескерту. Заң 2-1-тараумен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-1-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы шешім қабылдау

      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, борышкер осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында белгіленген бір немесе одан да көп шарттар басталған кезде борышкердің және (немесе) кредиторлардың оңалту рәсімін қолдану және (немесе) борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінгеніне дейін өзінің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

      2. Борышкер төлем қабілетсіздігін дәлелдейтін құжаттарды қоса бере отырып, төлем қабілетсіздігін реттеу туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      Борышкер сотқа өтініш берген кезде бір мезгілде кредиторларды хабардар етеді.

      Бұл ретте егер:

      төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы соттың ұйғарымы шыққан;

      төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасаспаған жағдайда осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап бір жыл өтпесе, борышкердің сотқа осындай өтінішпен жүгінуге құқығы жоқ.

      3. Сот борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы өтінішін қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мына шешімдердің бірін шығарады:

      1) төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы;

      2) төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолданудан бас тарту туралы.

      Осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында белгіленген төлем қабілетсіздігі белгілерінің борышкерде болмауы соттың төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолданудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

      4. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы сот шешімі дереу орындауға жатады.

      5. Борышкер сот қабылдаған шешім туралы уәкілетті органды және кредиторларды дереу хабардар етеді.

      6. Уәкілетті орган хабарламаны алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде борышкерге қатысты төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімі қолданылғаны туралы хабарландыруды орналастырады.

28-2-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану салдарлары

      Борышкерге қатысты төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап мынадай салдарлар туындайды:

      1) борышкердің барлық берешек түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептеу тоқтатылады;

      2) кредиторға (кредиторларға) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасасу кезеңінде борышкерді банкрот деп тану туралы сотқа өтініш беруге тыйым салынады;

      3) борышкерге мүлікті (активтерді) иеліктен шығару бойынша қандай да бір мәмілелер жасасуға тыйым салынады.

28-3-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім

      1. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап екі ай ішінде борышкер барлық кредиторлармен төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасасуға міндетті.

      2. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімде келісімнің шарттары, борышкердің кредитор (кредиторлар) алдындағы міндеттемелерін орындау тәртібі, тәсілдері мен мерзімдері туралы ережелер қамтылуға тиіс.

      Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім үш жылдан аспайтын мерзімге жасалады.

      2-1. Егер төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасалған кезде мемлекеттік орган кредиторлардың бірі болып әрекет етсе, төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім мұндай мемлекеттік орган алдында берешекті бөліп өтеу шарттарымен келісім бекітілген күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары сақталған жағдайда, банкроттың және (немесе) үшінші тұлғаның мүлкін кепілге салу арқылы және (немесе) банктің кепілдігімен өтеледі.

      Кепілге берілетін мүлік өтімді, жоғалудан немесе бүлінуден сақтандырылған болуға тиіс және оның нарықтық құны салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:

      1) тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      2) энергияның электр, жылу және өзге де түрлері;

      3) тыйым салынған мүлік;

      4) мемлекеттік органдар салған шектеулері бар мүлік;

      5) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

      6) тез бұзылатын шикізат, тамақ өнімдері кепіл нысанасы болмайды.

      3. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімде көзделген құқықтар мен міндеттерді өзіне қабылдайтын үшінші тұлғалардың төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімге қатысуына рұқсат беріледі.

      4. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім:

      1) борышкер міндеттемелерінің орындалуын кейінге қалдыру және (немесе) мерзімін ұзарту;

      2) борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беру;

      3) борышты толық немесе ішінара кешіру;

      4) тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептен шығару;

      5) алынған кредиттер (қарыздар) бойынша сыйақы мөлшерін азайту;

      6) кредитордың (кредиторлардың) талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен қанағаттандыру шарттарымен жасалуы мүмкін.

      5. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жазбаша нысанда қазақ және орыс тілдерінде жасалады және оған борышкердің, борышкер мүлкінің меншік иесінің, құрылтайшысының (қатысушысының) не ол уәкілеттігін берген тұлғаның және әрбір кредитордың қолдары қойылады. Кредитор келісімнің шарттарымен келіспеген жағдайда мұндай келісімнің жасалуы мүмкін емес.

      Ескерту. 28-3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

28-4-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді соттың бекітуі

      1. Осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірмей борышкер өзінің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      2. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекіту туралы өтінішке борышкер:

      1) борышкер мен кредитор (кредиторлар) қол қойған төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді;

      2) олардың тұратын жерін немесе орналасқан жерін, сондай-ақ берешек сомасын көрсете отырып, барлық кредиторлардың тізімін қоса береді.

      3. Борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекіту туралы өтінішін қарау нәтижелері бойынша сот мына ұйғарымдардың бірін шығарады:

      1) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекіту туралы;

      2) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы.

      4. Борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекітуден соттың бас тартуы үшін:

      1) кредиторлардың және (немесе) үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы;

      2) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімнің Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келуі негіз болып табылады.

      5. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім борышкердің, кредитордың (кредиторлардың) және (немесе) келісімге қатысқан үшінші тұлғалардың мұндай келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күнінен бастап орындалуға міндетті болып табылады.

      6. Сот келісімді бекітуден бас тартқан жағдайда борышкердің төлем қабілетсіздігін реттеу аяқталған болып саналады, ал осы Заңның 28-2-бабына сәйкес борышкерге қолданылған салдарлардың әрекеті төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      7. Кредитор (кредиторлар):

      1) борышкер мұндай келісімнің шарттарын бұзған жағдайда – төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бұзу және борышкерді банкрот деп тану туралы;

      2) мынадай:

      осы Заңның 28-3-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасалмаған;

      сот төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарған жағдайларда борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      8. Осы Заңның 28-3-бабының 3-тармағында көрсетілген үшінші тұлғалар борышкер төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімнің шарттарын бұзған жағдайда осындай келісімді бұзу туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      9. Кредитордың (кредиторлардың) төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім қолданылған кезең ішінде егер борышкер мұндай келісімнің барлық шарттарын сақтаған жағдайда, борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқығы жоқ.

28-5-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді соттың бекітуінің салдары

      Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап мынадай салдарлар басталады:

      1) борышкер берешегінің барлық түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) есептеу және сыйақы (мүдде) тоқтатылады;

      2) борышкердің шоттары бойынша мемлекеттік органдар қойған барлық шектеулер оларды қойған тиісті органдардың шешім қабылдауынсыз алып тасталады;

      3) төлеу мерзімі төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім жасасқаннан кейін басталған, моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есепке алмай, өмiріне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауаптылықта болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, соттардың бұрын қабылданған шешімдерін, төрелік шешімдерін орындау тоқтатылады;

      4) борышкердің мүлкіне жаңадан тыйым салуға және оның мүлкіне билік етуге өзге де шектеулер қоюға мәмілені жарамсыз деп тану және мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен алуды талап ету туралы борышкерге қойылған талап қоюлар бойынша ғана жол беріледі.

      Ескерту. 28-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 489-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ЖЕДЕЛДЕТІЛГЕН ОҢАЛТУ РӘСІМІ

29-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану

      1. Жеделдетiлген оңалту рәсiмi борышкер мынадай шарттарға сәйкес болған:

      1) борышкерге қатысты оңалту туралы немесе банкроттық туралы iс қозғалмаған;

      2) борышкер коммерциялық ұйым болып табылған;

      3) борышкер төлемге қабiлетсiз болып табылған не таяу он екi айда ақшалай мiндеттемелердi орындау мерзiмi басталған кезде оларды орындауға қабiлетсiз болатын кезде қолданылады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Өмiрге немесе денсаулыққа зиян келтiргенi үшiн борышкер жауаптылықта болатын азаматтардың талаптарын қоспағанда, борышкерге қатысты жеделдетiлген оңалту рәсiмi бiртектi кредиторлар тобы (топтары) алдындағы мiндеттемелер бойынша, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлеу, авторлық шарттар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша, сондай-ақ салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша қолданылады.

      3. Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қатысты жеделдетiлген оңалту рәсiмi мұндай шараларды қолдану шарттарына сәйкес бiртектi кредиторлардың кез келген тобының (топтарының) мiндеттемелерi бойынша қолданылады.

      4. Мыналар:

      1) борышкер;

      2) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына (топтарына) кiретiн кредиторлар жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iске қатысушы адамдар болып табылады.

      5. Сот жеделдетiлген оңалту рәсiмiнде:

      1) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолданады және тоқтатады;

      2) мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкердiң жоспарын қоспағанда, оңалту жоспарын бекiтедi;

      3) мемлекеттік қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкердiң жоспарын қоспағанда, оңалту жоспарына өзгерiстер мен толықтыруларды бекiтедi;

      4) борышкер жауапкер ретінде болатын мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iстердi өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

      5) жеделдетілген оңалту рәсiмiне қатысушылар арасындағы дауларды шешедi;

      6) қорытынды есепті бекiтедi.

      Ескерту. 29-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

30-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң мерзiмi

      Жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң жүзеге асырылу ұзақтығы екi жылдан аспауға тиiс. Сот борышкердiң өтiнiшi бойынша рәсiмнiң жүзеге асырылу мерзiмiн кредиторлар жиналысының келiсiмiмен ұзартуға, бірақ алты айдан аспайтын мерзiмге ұзартуға құқылы.

      Борышкерге мемлекеттiк қолдау шаралары қолданылған жағдайда, сот бекiтiлген оңалту жоспарына сәйкес рәсiмнің мерзiмiн белгiлейдi.

31-бап. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшi

      1. Төлем қабiлеттiлiгін қалпына келтіру, төлем қабiлетсiздiгі басталуының алдын алу мүмкiндiгi бар болған кезде борышкер жеделдетілген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      2. Борышкердiң өтiнiшi сотқа жазбаша нысанда берiледi. Оған құрылтайшылық құжаттарына сәйкес борышкердің басшысы не оны ауыстыратын адам қол қояды.

      3. Борышкердiң өтiнiшiнде:

      1) өтiнiш берiлетiн соттың атауы;

      2) кредиторлық берешек сомасы туралы мәлiметтер;

      3) кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағаны туралы ақпарат;

      4) алдағы төлемдердi уақтылы өтеу мүмкiн еместiгiнiң себептерiн қоса алғанда, кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру мүмкiн еместiгiнiң негiздемесi;

      5) борышкердегі бар мүлiк, оның iшiнде кепіл ауыртпалығы салынып, мүліктік жалдаудағы (жалға алудағы) және (немесе) лизингтегі мүлiк туралы, банктік шоттардағы ақша, шоттардың нөмiрлерi және банктердің орналасқан жері, дебиторлық берешек сомасы туралы мәлiметтер;

      6) борышкердiң орындалу мерзiмi басталмаған мiндеттемелерi туралы мәлiметтер;

      7) шешiмдердi қабылдау үшін қажетті ақпаратты кредиторлар алдында ашу туралы борышкердiң жазбаша мiндеттемесi;

      8) оңалту жоспарына енгiзiлмеген бiртектi кредиторлар топтарына жататын кредиторлардың кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінде тиесiлi төлемдердi алатыны және ұсынылған оңалту жоспары олардың құқықтарын өзгертпейтiнi және қозғамайтыны туралы борышкердiң мiндеттемесi;

      9) қоса берiлетiн құжаттардың тiзбесi қамтылуға тиіс.

      Егер борышкер өзге де мәліметтер сотта iстi қарау үшін қажет деп есептесе, борышкердiң өтiнiшiнде олар көрсетiлуi мүмкiн.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4), 5), 6) және 8) тармақшаларының талаптары мемлекеттік қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

      4. Жеделдетілген оңалту рәсiмiне бастамашылық ету жөнiндегi шығыстар борышкердiң қаражаты есебiнен жабылады.

      5. Борышкердiң жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) берешектiң болғанын не оның басталғанын, сондай-ақ борышкердiң кредиторлар талаптарын қанағаттандыруға қабiлетсiздiгiн растайтын басқа да құжаттарды;

      3) борышкердiң өтiнiшi негiзделетін өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса берiледi.

      Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкер мұндай шараларға қатысушының мәртебесiн растайтын құжатты қосымша ұсынады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшасының талаптары мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

      6. Борышкердiң өтiнiшiне сонымен қатар:

      1) оңалту жоспары;

      2) берешек сомасы, оның пайда болған күнi көрсетiлген және бiртектi кредиторлардың топтары бойынша бөлiнген кредиторлар тiзбесi;

      3) отырыстың хаттамасы және (немесе) талаптарының сомасы оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлардың әрбiр тобы (топтары) талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын құрайтын кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағаны туралы жазбаша растауы;

      4) соттар iс жүргiзуге қабылдаған борышкерге қатысты қуынымдар, сондай-ақ даусыз (акцептісiз) есептен шығарылуға қойылған талаптар туралы мәлiметтер;

      5) егер кредиторлар мұндай органды оңалту жоспарын қарау және келiсу кезеңiнде құрса, кредиторлар органы мүшелерiнiң тiзiмi;

      6) құрылтайшылық құжаттарының көшiрмелерi қоса берiледi.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 2), 3) және 4) тармақшаларының талаптары мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

      7. Борышкердiң өтiнiшiне қоса берiлетiн барлық құжаттарға өтiнiш берген адам қол қояды және олар мөрмен (ол болған кезде) куәландырылады.

      8. Егер:

      1) борышкер осы Заңның 29-бабында белгiленген шарттарға сәйкес келмеген;

      2) өтiнiш осы бапта белгiленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда, сот борышкердiң жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшін қарамастан қайтарады.

      Ескерту. 31-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     

32-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс бойынша iс жүргiзудi қозғау және оның салдарлары

      1. Осы Заңның 31-бабында белгiленген талаптарға сәйкес келетiн, жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiштi алысымен, сот өтiнiш келiп түскеннен кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей iс қозғау туралы ұйғарым шығарады.

      2. Жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс бойынша iс жүргiзу қозғалған кезден бастап:

      1) борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына мүлiктi кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберiнен тыс пайдалануға және өткізуге тыйым салынады;

      2) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына кiретiн кредиторлардың, сондай-ақ борышкер мүлкiнiң меншiк иелерiнiң (олар уәкiлеттiк берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкердің мүлкiне қатысты талап қою бойынша соттардың, төреліктің бұрын қабылдаған шешiмдерiн орындау жеделдетiлген оңалту рәсімін тоқтату туралы сот шешім шығарғанға дейін тоқтатыла тұрады;

      3) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына кiретiн кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi бойынша банкроттық туралы iстерді қозғауға жол берiлмейдi;

      4) борышкер мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы мәртебесiн алған жағдайда кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi бойынша банкроттық туралы iс қозғауға жол берiлмейдi;

      5) борышкер оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобының әрбiр кредиторына iс бойынша iс жүргiзудiң қозғалғаны туралы хабарламаны бес жұмыс күнi iшiнде жiберуге мiндеттi;

      6) кредиторлар хабарламада көрсетiлген кредиторлық берешек сомаларымен келiспеген жағдайда, жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iстi қарайтын сотқа хабарлама алған кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде қарсылық жiберуге құқылы;

      7) жеделдетiлген оңалту рәсiмiне тартылған кредиторлардың талаптары, оның iшiнде даусыз (акцептiсiз) тәртiппен қанағаттандырылуға жататын талаптар бойынша борышкердiң банктiк шоттарынан ақшаны өндiрiп алуға, сондай-ақ борышкер мүлкiнен өндiрiп алуды қолдануға жол берiлмейдi.

      3. Борышкер кредиторларға жiберетiн хабарламада:

      1) жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс қозғалғаны туралы ақпарат;

      2) жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс қозғау туралы ұйғарымды шығарған соттың атауы және оның орналасқан жерi;

      3) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшке қоса берілген құжаттарда көрсетiлген кредиторлар талаптарының сомасы, сондай-ақ жеделдетiлген оңалту рәсiмiне қатысатын бiртектi кредиторлар тобы (топтары) талаптарының жалпы сомалары;

      4) көрсетiлген кредиторлық берешек сомаларымен келiспеген жағдайда, кредитордың хабарламаны алған кезден бастап бес жұмыс күнi iшiнде сотқа қарсылық беру мүмкіндігі туралы ақпарат қамтылуға тиiс.

      4. Борышкер жеделдетiлген оңалту рәсiмi туралы iс бойынша iс жүргізу қозғалған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде хабарландырулардың көшiрмелерiн, кредиторлардың хабарламаларды алғанын не кредитордың орналасқан жерi бойынша болмау себебiнен оларды табыс ету мүмкiн болмағанын растай отырып, хабарламалардың түпнұсқаларын сотқа ұсынуға тиiс.

      Ескерту. 32-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 489-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

33-бап. Iстiң сотта қаралуы

      1. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсін жүргiзу заңнамасында көзделген iс-әрекеттерден басқа, жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iстi сот талқылауына дайындау кезiнде сот жеделдетiлген оңалту рәсiмiне тартылған кредиторларды және прокурорды iстiң сотта қаралатын уақыты мен орны туралы хабардар етедi.

      2. Iстi алдын ала дайындау аяқталғаннан кейiн, бiрақ ол қозғалғаннан кейiн күнтізбелік он бес күннен кешiктiрiлмей, жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс сот талқылауына тағайындалуға тиiс, бұл туралы сот ұйғарым шығарады.

      Сот жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iстi iс қозғалған күннен бастап бiр айдан аспайтын мерзiмде қарауға тиiс.

      3. Жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iстi алдын ала дайындау мерзiмi iс қозғалған кезден бастап күнтізбелік он бес күннен аспауға тиiс.

      4. Сот мынадай шарттар орындалғанда:

      1) сот талқылауы барысында борышкер төлем қабiлетсiздiгiн не орындау мерзiмi таяу он екi айда басталатын ақшалай мiндеттемелердi орындаудың мүмкiн еместiгiн дәлелдеген;

      2) борышкер iс бойынша iс жүргiзудiң қозғалғандығы туралы кредиторларды хабардар ету жөніндегі талаптарды толық көлемде орындаған;

      3) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдануға келiсiм бермеген кредиторлардың мүлiктiк мүдделерi оңалту жоспарында ескерiлген;

      4) оңалту жоспарын мақұлдаған кредиторлардың талаптары бiртектi кредиторлардың тиiстi тобы (топтары) талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын құраған кезде жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы сот шешiмi шығарылады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 1) және 4) тармақшаларының талаптары мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

      5. Сот шешiмi:

      1) борышкердiң атауын, оның орналасқан жерiн, банктiк шоттары туралы мәлiметтердi, бизнес сәйкестендiру нөмiрiн, басшысының тегiн, атын, әкесiнiң атын (ол болған кезде), телефонның байланыс нөмiрiн;

      2) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы нұсқауды;

      3) мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану жағдайларын қоспағанда, оңалту жоспарын бекiту туралы нұсқауды;

      4) жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң мерзiмi туралы мәлiметтердi;

      5) оңалту жоспарына енгiзiлген кредиторлар тiзбесiн;

      6) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобы (топтары) талаптарының сомасын;

      7) осы Заңда көзделген жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану салдарының басталуы туралы нұсқауды;

      8) борышкердiң оңалту жоспарын орындау нәтижелерi бойынша қорытынды есеп ұсынуы туралы нұсқауды қамтуға тиiс.

      6. Сот:

      1) сот талқылауы барысында борышкер төлем қабiлетсiздiгiн және (немесе) алдағы төлемдердi уақтылы өтеу мүмкiндiгi жоқтығын растамаған;

      2) борышкер осы Заңның 32-бабы 4-тармағының талаптарын орындамаған және борышкер кредиторды оның орналасқан жерi бойынша болмауы себебінен хабардар етудiң мүмкiн болмағанын дәлелдемеген;

      3) кредиторларға жiберiлген iс бойынша iстi қозғау туралы хабарламалар осы Заңның 32-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес келмеген;

      4) жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдануға келiсiм бермеген кредиторлардың мүлiктiк мүдделерi оңалту жоспарында ескерiлмеген;

      5) оңалту жоспарына келiсiм берген бiртектi кредиторлар тобына жатпайтын кредиторлардың құқықтарын оңалту жоспары өзгертетін және қозғайтын;

      6) борышкер ұсынған құжаттар оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлардың әрбiр тобы талаптарының жалпы сомасының елу пайызынан астамын бiлдiретiн кредиторлардың оңалту жоспарын мақұлдағанын растамаған жағдайларда жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолданудан бас тартады.

      Осы тармақтың бірінші бөлігі 5) және 6) тармақшаларының талаптары мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге қолданылмайды.

34-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмi кезіндегі кредиторлар жиналысы

      1. Кредиторлардың алғашқы жиналысы жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы сот шешiмi шығарылған кезден бастап бiр айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде өткiзiлуге тиiс.

      2. Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы болып табылатын борышкерге жеделдетiлген оңалту рәсiмi қолданылған жағдайда, борышкердiң жоғарыда көрсетілген шаралар шеңберiнде қалыптастырылған кредиторлар органдарына кредиторлар жиналысы мен комитетiнiң осы Заңда белгiленген өкiлеттiктерi қолданылады.

      3. Кредиторлардың жиналыстарын, кредиторлар комитетiнiң отырыстарын өткiзу, кредиторларды хабардар ету жөнiндегi шығыстар борышкердiң қаражаты есебiнен жабылады.

      4. Кредиторлар жиналысының ерекше құзыретiне:

      1) кредиторлар комитетiн құру туралы шешім қабылдау;

      2) кредиторлар комитетiнiң санын айқындау және кредиторлар комитетінің құрамы мен төрағасының кандидатурасын бекiту;

      3) кредиторлар комитетiнiң құрамына өзгерiстер енгiзу;

      4) оңалту жоспарына өзгерiстер мен толықтыруларды келiсу;

      5) кредиторлар комитетi мүшелерiнiң жеделдетiлген оңалту рәсiмiнің жүзеге асырылу барысы туралы ақпаратты кредиторлардың назарына жеткiзуі тәртiбiн айқындау;

      6) оңалту жоспарында көзделмеген кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберiнен тыс мәмiлелердi келiсу;

      7) жеделдетiлген оңалту рәсiмiнің мерзімін ұзартуға келісім беру;

      8) қорытынды есепті келісу;

      9) осы Заңда көзделген өзге де өкiлеттiктер жатады.

35-бап. Оңалту жоспары

      1. Оңалту жоспары борышкердiң төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру (оңалту шаралары), орындау мерзiмi басталмаған мiндеттемелердi өтеу мүмкiн еместiгiне байланысты төлем қабiлетсiздiгінiң туындауын болғызбау жөніндегі нақты iс-шараларды және жеделдетiлген оңалту рәсiмiне қатысатын бiртектi кредиторлар топтары алдындағы берешектi өтеу және (немесе) алдағы төлемдер кестесiн қамтуға тиiс.

      Оңалту жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар кредиторлар жиналысының келiсiмiмен енгiзiледi және оны сот бекiтедi.

      2. Оңалту шаралары санацияны, электрондық аукцион өткізу арқылы мүлiкті (активтерді) сатуды, борышкердің талап ету құқықтарын басқаға берудi, негiзгi борыш сомасының бiр бөлiгiн есептен шығаруды, өсiмпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруды, борыштарды акцияларға айырбастауды, бiтiмгершiлiк келiсiм жасасуды және басқаларды қоса алғанда, борышкердiң төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған кез келген ұйымдық-шаруашылық, техникалық, қаржылық-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де iс-шараларды қамтуы мүмкiн.

      3. Егер оңалту жоспары ақша тарту көзi ретiнде кредиттер (микрокредиттер) алуды қамтыған, сондай-ақ мемлекеттiк қолдау шараларын көздеген жағдайда, оңалту жоспарына кредит (микрокредит) алуға арналған шарт не қаржы ұйымының (микроқаржы ұйымының) оң шешiмi не мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы мәртебесiн алғандығын растайтын құжат қоса беріледi.

36-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолданудың және оңалту жоспарын бекiтудің салдарлары

      1. Сот жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешiм шығарған және оңалту жоспарын бекiткен кезден бастап мынадай салдарлар басталады:

      1) кредиторлар жиналысының немесе борышкерге мемлекеттiк қолдау шараларын қолдану кезiнде құрылатын кредиторлардың өзге де органдарының келiсiмiнсiз, оңалту жоспарында көзделгендердi қоспағанда, борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына мүлiктi кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберiнен тыс пайдалануға және өткiзуге тыйым салынады;

      2) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына кiретiн кредиторлардың, сондай-ақ борышкер мүлкiнiң меншiк иелерiнiң (олар уәкiлеттiк берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкердің мүлкiне қатысты талап қою бойынша соттардың, төреліктердің бұрын қабылдаған шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;

      3) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына кiретiн кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi бойынша банкроттық туралы iс қозғауға жол берiлмейдi;

      4) борышкерге мемлекеттiк қолдау шаралары қолданылған жағдайда, кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi бойынша банкроттық туралы iс қозғауға жол берiлмейдi;

      5) жеделдетiлген оңалту рәсiмiне тартылған кредиторлардың талаптары, оның iшiнде даусыз (акцептісiз) тәртiппен қанағаттандырылуға жататын талаптары бойынша борышкердiң банктік шоттарынан ақша өндiрiп алуға, сондай-ақ борышкердiң мүлкiне өндiрiп алуды қолдануға жол берiлмейдi.

      2. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң мерзiмi iшiнде борышкер әр айдың 15-iнен кешiктiрмей алдыңғы айдағы қаржылық жағдай, кәдімгі коммерциялық операциялар барысында жүргiзiлген мәмiлелер туралы ақпаратты кредиторлар комитетiнiң назарына жеткiзуге, кредиторлар комитетiнiң талабы бойынша кез келген ақпаратты ұсынуға мiндеттi.

      3. Оңалту жоспарына енгізілген кредиторлармен есеп айырысулар оңалту жоспарында көзделген өтеу кестесiне сәйкес жүзеге асырылады.

      4. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiне тартылмаған, қалған кредиторлармен есеп айырысулар кәдiмгi коммерциялық операциялар шеңберiнде жүргізіледі.

      Ескерту. 36-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 08.04.2016 № 489-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

37-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн тоқтату

      1. Сот жеделдетiлген оңалту рәсiмiн:

      1) кредиторлар жиналысымен келiсiлген қорытынды есеп ұсынылған;

      2) егер мерзiмдi ұзарту үшiн негiз болмаса, жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң мерзiмi өткен;

      3) кредиторлар жиналысының шешiмi негiзiнде жиналыс уәкiлеттiк берген тұлғаның өтiнiшi бойынша оңалту жоспарын орындау кезiнде, сондай-ақ осы Заң нормаларын бұзушылықтар анықталған;

      4) өтеу кестесiн үш айдан астам мерзiм iшiнде орындамаған борышкерге қатысты кредитор өтiнiш берген;

      5) оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына жатпайтын кредитордың не талаптары жеделдетiлген оңалту рәсiмiн өткiзу кезеңiнде туындаған кредитордың өтiнiшi бойынша банкроттық туралы iс қозғалған;

      6) құқықтары мен заңды мүдделерi бұзылған және (немесе) оңалту жоспарында ескерілмеген, оңалту жоспарына енгiзiлген бiртектi кредиторлар тобына кіретін кредитор өтiнiш берген жағдайларда тоқтатады.

      2. Жеделдетілген оңалту рәсiмi тоқтатылған кезден бастап осы Заңның 36-бабында белгіленген шектеулер алып тасталады, кредиторлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құқықтарын іске асыруды жүзеге асырады.

4-тарау. ОҢАЛТУ НЕМЕСЕ БАНКРОТТЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДI СОТ ТӘРТIБIМЕН
ҚАРАУ

38-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғау тәртiбi

      1. Осы Заңның 5-бабында көзделген негіздер болған кезде оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу борышкердің немесе, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша кредиторды қоспағанда, кредитордың (кредиторлардың) өтініші негізінде сотта қозғалады.

      Борышкердің банкроттық туралы істі қозғау туралы сот ұйғарымының көшірмесін алған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішті сотқа жіберуге де құқығы бар.

      1-1. Алып тасталды - ҚР 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2. Сотта банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу осы Заңның

      5-бабында көзделген негіздер болған кезде – борышкердiң, кредитордың (кредиторлардың), осы Заңның 47-бабында көзделген жағдайларда – прокурордың, осы Заңның 82-бабында көзделген жағдайда – оңалтуды басқарушының өтiнiшi негiзiнде қозғалады.

      3. Салықтарға және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге қатысты мемлекеттік кіріс органы және өзге де уәкілетті мемлекеттік орган, сондай-ақ азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредитор — жеке және заңды тұлғалар борышкерді банкрот деп тану туралы кредитордың өтінішін сотқа беру құқығына ие болады.

      4. Сот оңалту рәсiмiн қолдану туралы немесе борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi іс жүргiзуге қабылдау туралы ұйғарым шығарған кезден бастап оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзу қозғалды деп есептеледі.

      5. Борышкер, оңалтуды басқарушы берген банкрот деп тану туралы өтiнiш соттың тиiстi шешiмiнсiз қайтарып алынбайды. Осы Заңның 82-бабында көзделген негіздер бойынша өтiнiш берiлген жағдайларды қоспағанда, кредитордың (кредиторлардың), прокурордың өтiнiштерін олар борышкердi банкрот деп тану туралы шешiм қабылданғанға дейiн қайтарып алуы мүмкiн.

      Ескерту. 38-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
     

39-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iске қатысушы тұлғалар

      Мыналар:

      1) борышкер;

      2) кредиторлар;

      3) кредиторлардың еңбекақы төлеу жөнiндегi өкiлi;

      4) прокурор;

      5) борышкер мүлкiнiң меншік иесi немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға;

      6) уәкiлеттi орган;

      7) уақытша басқарушы;

      8) оңалтуды басқарушы оңалту немесе банкроттық туралы iске қатысушы тұлғалар бола алады.

40-бап. Борышкердiң өтiнiшi

      1. Борышкер оңалту рәсімін қолдану немесе өзiн банкрот деп тану туралы:

      1) заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттарымен уәкiлеттiк берiлген органының;

      2) борышкер мүлкiнің меншік иесiнiң немесе ол уәкiлеттiк берген органның шешiмi негiзiнде сотқа жүгiнуге құқылы.

      2. Борышкер осы Заңның 11-бабы 2-тармағының 1) – 3) тармақшаларында белгіленген жағдайларда өзін банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге міндетті.

41-бап. Борышкер өтiнiшiнiң нысаны мен мазмұны

      1. Борышкердiң өтiнiшi сотқа жазбаша нысанда берiледi. Оған борышкер – заңды тұлғаның басшысы не құрылтайшылық құжаттарына сәйкес оны ауыстыратын адам қол қояды.

      2. Борышкердiң өтiнiшi:

      1) өтiнiш берiлетiн соттың атауын;

      2) кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың мүмкiн еместiгiнiң негiздемесiн;

      3) онда бар мүлiк, оның iшiнде кепiл ауыртпалығы салынған, мүліктік жалдаудағы (жалға алудағы) және (немесе) лизингідегі мүлiк, банктік шоттардағы ақша, шоттардың нөмiрлерi және банктердiң орналасқан жерi туралы мәлiметтердi, орналасқан жерлерi мен берешек сомалары көрсетiлген дебиторлар тiзбесiн;

      4) орындалу мерзiмi басталмаған мiндеттемелерi туралы мәлiметтердi;

      5) қызметiнiң табиғи монополия саласына қатысы туралы немесе осы борышкердiң тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектiсi болып табылатыны туралы ақпаратты;

      6) қоса берiлетiн құжаттар тiзбесiн қамтуға тиiс.

      Борышкердiң өтiнiшiнде, егер банкроттық немесе оңалту туралы iстi қарау үшін қажет болса, өзге де мәлiметтер, сондай-ақ өтiнiш берушiде бар өтінішхаттар көрсетiлуi мүмкiн.

      Борышкер сотқа өтініш берумен бір мезгілде уәкiлеттi органға өтiнiштiң және оған қоса берiлетiн құжаттардың көшiрмелерiн жiберуге мiндеттi.

      Ескерту. 41-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

42-бап. Борышкердiң өтiнiшiне қоса берiлетiн құжаттар

      1. Борышкердi банкрот деп тану туралы оның өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) берешегінiң бар екендігін, сондай-ақ борышкердiң кредиторлар талаптарын қанағаттандыруға қабiлетсiздiгiн;

      3) борышкердiң өтiнiшi негiзделетiн өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса берiледi.

      2. Борышкердi банкрот деп тану туралы оның өтiнiшiне сондай-ақ:

      1) борышкердiң өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болған, оның мүлкінің меншік иесінің, ол уәкілеттік берген органның немесе құрылтайшылардың (қатысушылардың), заңды тұлға органдарының шешiмi;

      2) соңғы үш жылдағы және өтiнiш берген кезге қаржылық есептiлiк, көрсетiлген кезеңдегі борышкердiң барлық мiндеттемелерi бойынша салық есептiлiгі, тиiстi берешектiң сомалары мен құралған күнi көрсетіле отырып (еншілес ұйымдар болған жағдайда, шоғырландырылған қаржылық есептілік те қоса беріледі), барлық кредиторлар мен дебиторлардың тiзбесi (жеке сәйкестендiру нөмiрi немесе бизнес сәйкестендiру нөмiрi, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және (немесе) толық атауы, заңды мекенжайы);

      3) еңбекке ақы төлеу бойынша кредиторлардың банкроттық туралы iске қатысу үшiн олардың өкiлi жасырын дауыс беру арқылы сайланған жиналысының (конференциясының) хаттамасы;

      4) құрылтайшылық құжаттарының көшiрмелерi;

      5) егер борышкер табиғи монополия субъектiсi болып табылған жағдайда, табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның борышкердiң өзiн банкрот деп тану туралы сотқа жүгiнуi туралы жазбаша хабарламасын алған кезден бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде ұсынатын қорытындысы;

      6) алып тасталды - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7) соттар iс жүргiзуге қабылдаған, борышкерге қатысты қуынымдар туралы, сондай-ақ даусыз (акцептiсiз) есептен шығаруға қойылған талаптар туралы мәлiметтер қоса берiледi.

      3. Осы баптың 2-тармағының 1), 3) және 7) тармақшаларында көзделгендердi қоспағанда, оңалту рәсiмiн тоқтату және борышкердi банкрот деп тану туралы оңалтуды басқарушының өтiнiшi осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген мәлiметтер мен құжаттарды қамтуға тиiс.

      4. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) берешегінің бар екендігін, сондай-ақ борышкердiң кредиторлар талаптарын қанағаттандыруға қабiлетсiздiгiн не ақшалай мiндеттемелердi орындау мерзiмi таяу он екi айда басталған кезде оларды орындай алмайтын жағдайда болатын төлем қабiлетсiздiгі қаупiн;

      3) борышкердiң өтiнiшi негiзделетiн өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса берiледi.

      5. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне сондай-ақ:

      1) борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнуiне негiз болған, борышкер мүлкiнiң меншiк иесiнiң (ол уәкiлеттiк берген органның), құрылтайшылардың (қатысушылардың), заңды тұлға органдарының шешiмi;

      2) соңғы үш жылдағы қаржылық есептiлiк, тиiстi берешектiң сомалары мен құралған күнiн көрсете отырып, барлық кредиторлор мен дебиторлардың тiзбесi (жеке сәйкестендiру нөмiрi немесе бизнес сәйкестендiру нөмiрi, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және (немесе) толық атауы, заңды мекенжайы), сондай-ақ өтiнiш берiлген кездегi активтер, мiндеттемелер мен меншiк капиталы туралы мәлiметтердi қамтитын қаржылық жағдайы туралы мәлiметтер (еншілес ұйымдар болған жағдайда, шоғырландырылған қаржылық есептілік те қоса беріледі);

      3) соттар iс жүргiзуге қабылдаған, борышкерге қатысты қуынымдар туралы, сондай-ақ даусыз (акцептiсiз) есептен шығаруға қойылған талаптар туралы мәлiметтер;

      4) құрылтайшылық құжаттарының көшiрмелерi қоса берiледi.

      6. Осы Заңның 95-1-бабы 4-тармағында көзделген жағдайда борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшiне:

      1) осы Заңның 95-1-бабында көзделген тәртіппен келісілген оңалту жоспары;

      2) оңалту жоспарын келiсу туралы кредиторлар жиналысының хаттамасы;

      3) оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы банкроттықты басқарушының қорытындысы қоса берiледi.

      Ескерту. 42-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
     

43-бап. Борышкер өтiнiшiнiң қаралмай қайтарылуы

      1. Борышкердiң оңалту рәсiмiн қолдану немесе банкрот деп тану туралы, осы Заңның 41 және 42-баптарында көзделген талаптарға сәйкес келмейтiн өтiнiшпен сотқа жүгiнуi өтiнiштiң қаралмай қайтарылуына негiз болып табылады.

      2. Борышкер үшiн банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiну осы Заңға сәйкес мiндеттi болып табылған және қажеттi құжаттар өтiнiшке қоса берілмеген жағдайларда, мұндай өтiнiштi сот iс жүргiзуге қабылдайды, ал жеткiлiксiз құжаттарды сот талқылауына iстi дайындау тәртiбiмен сот сұратып алады.

44-бап. Кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi

      1. Банкроттық немесе оңалту туралы iс азаматтық-құқықтық және өзге де мiндеттемелер бойынша кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi негiзiнде қозғалуы мүмкiн.

      2. Кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшiнде:

      1) өтiнiш берiлiп отырған соттың атауы;

      2) борышкер дара кәсiпкердiң тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), тұрғылықты жерi немесе борышкер заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi;

      3) кредитор (кредиторлар) жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), тұрғылықты жерi немесе кредитор (кредиторлар) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi;

      4) борышкердiң кредитор (кредиторлар) алдындағы оның талабы туындаған мiндеттемесi, бұл мiндеттеменiң орындалу мерзiмi;

      5) осы кредитордың (кредиторлардың) борышкерге қойған талаптарының мәнi мен сомасы;

      6) мiндеттеме бойынша берешектің және осы сомаға есептелген сыйақының (мүдденің), борышкерден өндiрiп алуға жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсiмпұлдың) және залалдың сомасы;

      7) кредитор (кредиторлар) талаптарының белгiленген құқықтық негiздерi (сот шешiмi, бұл талаптарды борышкердiң тануы, ал олар болмаған кезде – кредитор (кредиторлар) талаптарының негiздiлiгiн және олардың сомаларын растайтын дәлелдемелер);

      8) борышкердегі мүлiк туралы кредиторға (кредиторларға) белгiлi мәлiметтер;

      9) жоқ борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берілген кезде борышкердің жоқ екендігі туралы ақпарат;

      10) қоса берілетiн құжаттар тiзбесi;

      11) борышкерге талаптар қойып жүгінуінің дәлелі;

      12) егер банкроттық немесе оңалту туралы iстi қарау үшiн қажет болса, өзге де мәлiметтер көрсетiлуге тиiс.

      3. Кредитор (кредиторлар) сотқа өтініш берумен бір мезгілде өтiнiштiң және оған қоса берілетiн құжаттардың көшiрмелерiн борышкерге, уәкiлеттi органға жiберуге мiндеттi.

      4. Кредитордың (кредиторлардың) осы баптың 2 және

      3-тармақтарында көзделген талаптарға сай келмейтiн, сондай-ақ қажеттi құжаттар қоса тiркелмей берiлген өтiнiшiн сот қарамастан қайтарады.

      Ескерту. 44-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     

45-бап. Кредитордың өтінішіне қоса берілетін құжаттар

      1. Кредитордың борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiшiне:

      1) мемлекеттiк баждың белгiленген тәртiппен және мөлшерде төленгенiн;

      2) кредитордың өтiнiшi мен оған қоса берілетін құжаттар көшiрмелерінiң борышкерге және уәкiлеттi органға жiберiлгенiн;

      3) борышкердiң кредитор алдындағы мiндеттемелерiн, сондай-ақ осы мiндеттемелер бойынша берешектiң бар екендігін және сомасын;

      4) кредитор талаптарының (атқару құжаттары, соттың шешiмi немесе кредитор талаптарын борышкердiң жазбаша түрде тануы) негізділігін;

      5) жоқ борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берілген жағдайларда, борышкердің жоқ екендігін растайтын құжаттарды;

      6) кредитордың өтiнiшi негiзделетін өзге де мән-жайларды растайтын құжаттар қоса беріледi.

      2. Кредитордың салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер жөніндегі өтінішіне, егер мынадай:

      1) борышкерде активтердің болмауы;

      2) борышкерде жарамсыз деп танылуға жататын мәмілелердің болмауы;

      3) борышкердің осы Заңның 11-бабы 2-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көзделген талаптарды орындау міндетіне кіретін лауазымды адамдарында активтердің болмауы сияқты мән-жайлардың жиынтығы болса, банкроттық туралы іс қозғалуына және банкроттық рәсімінің өткізілуіне байланысты әкімшілік шығыстарды оның өтеуі туралы өтінішхат қоса беріледі.

      3. Оңалту рәсімін қолдану туралы кредитордың (кредиторлардың) өтінішіне:

      1) белгіленген тәртіппен және мөлшерде мемлекеттік баждың төленгенін;

      2) борышкерге өтініш пен оған қоса берілген құжаттардың көшірмелерінің жіберілгенін;

      3) борышкердің кредитор алдындағы міндеттемелерін, сондай-ақ осы міндеттемелер бойынша берешектің бар екендігін және сомасын;

      4) алып тасталды - ҚР 22.04.2015 № 308-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);

      5) кредитор өтініші негізделетін өзге де мән-жайларды (болған кезде) растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Ескерту. 45-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
     

46-бап. Бiр немесе бiрнеше кредитордың талаптарын бiрiктiру

      1. Кредитор әртүрлi мiндеттемелер бойынша борышкерге қойылған бiрнеше талапты бiр өтiнiшке бiрiктiруге құқылы.

      2. Кредиторлар борышкерге қойған өздерінің талаптарын бiрiктiруге және сотқа бiр өтiнiшпен жүгiнуге құқылы. Мұндай өтiнiшке өздерінің талаптарын бiрiктiрген кредиторлар қол қояды.

47-бап. Прокурордың өтінішi

      1. Прокурор:

      1) ол әдейі банкроттық белгiлерiн анықтағанда;

      2) кредитор – Қазақстан Республикасының, мемлекеттік органдардың мүдделерінде борышкерді банкрот деп тану туралы өтінішпен сотқа жүгінеді.

      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше көзделмесе немесе құқықтық қатынастардың мәнінен туындамаса, прокурордың өтінішi сотқа осы Заңда кредитордың өтiнiшiне қатысты көзделген талаптар сақтала отырып берiледi.

48-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзудi қозғау

      1. Осы Заңда белгiленген талаптарға сәйкес келетiн, оңалту рәсiмiн қолдану немесе борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiштi ала отырып, сот өтiнiш келiп түскеннен кейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, ал осы Заңның 53-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда, банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей іс қозғау туралы ұйғарым шығарады.

      Іс қозғау туралы ұйғарым мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың және өзге де органдардың, сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының осы Заңның 50-бабының 1-тармағында көзделген шектеулерді қолдану жөніндегі міндетін қамтуға тиіс.

      2. Іс қозғау туралы сот ұйғарымының көшiрмелерін сот борышкерге, өтiнiш берушiге, уәкiлеттi органға, мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарға және өзге де органдарға, сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкiмет" мемлекеттiк корпорациясына, борышкер тұрған жердегі жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына және аумақтық әдiлет органына жібереді.

      3. Сот iс қозғау туралы ұйғарым шығарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында ұйғарымды шығару күніне олар туралы мәліметтер орналастырылған, хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар қатарынан уақытша басқарушыны тағайындау туралы ұйғарым шығарады.

      Уақытша басқарушының кандидатурасын таңдауды борышкер қызметінің негізгі бейіні бойынша басқарушының жұмыс тәжірибесін ескере отырып, сот жүзеге асырады.

      Тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын борышкерді оңалту және оның банкроттығы туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғаған кезде сот "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабының 4-тармағында көзделген жағдайда, Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры ұсынған кандидатураны уақытша басқарушы етіп тағайындайды.

      4. Уақытша басқарушыны тағайындау туралы сот ұйғарымында:

      1) уақытша басқарушының тағайындалған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға банкроттық туралы іс қозғау туралы хабарландыруды жіберуі және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін кредиторлардың талаптарды қазақ және орыс тілдерінде мәлімдеу тәртібі туралы;

      2) уақытша басқарушының осы Заңның 90-бабында белгіленген тәртіппен кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруы туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

      Егер банкроттық туралы іс кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша қозғалған жағдайда, уақытша басқарушыны тағайындау туралы сот ұйғарымында:

      1) уақытша басқарушы тағайындалған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде оның борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыруы және сотқа уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша қорытынды ұсынуы туралы;

      2) уақытша басқарушының уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша қорытындыны сотқа ұсыну күні туралы нұсқауды қамтуға тиіс.

      5. Сот осы Заңның 12-бабының 10-тармағында көзделген негіздердің бірі басталғаны туралы сотқа белгілі болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уақытша басқарушыны шеттетеді.

      Сот осы Заңда белгіленген тәртіппен уақытша басқарушыны шеттеткен күннен кейін бір жұмыс күні ішінде басқа уақытша басқарушыны тағайындайды.

      Ескерту. 48-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

49-бап. Уақытша басқарушының қорытындысы

      Уақытша басқарушы борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді жинауды жүзеге асыру нәтижелері бойынша мынадай:

      1) борышкер төлемге қабілетті, борышкерді банкрот деп тану туралы кредитордың талаптары негізсіз болып табылатыны;

      2) борышкер төлемге қабілетсіз және борышкерді банкрот деп тану үшін негіздер бар екені;

      3) борышкер төлемге қабілетсіз және оңалту рәсімдерін қолдану үшін негіздер бар екені;

      4) борышкерді банкрот деп тану туралы өтініште көрсетілген мекенжай бойынша борышкер жоқ және оны банкрот деп тану үшін негіздер бар екені, бірақ оның есебінен банкроттық рәсімі жүзеге асырылуы мүмкін мүлкі (активтері) жоқ екені;

      5) борышкердің өтініш берушіден басқа өзге кредиторларының жоқ екені;

      6) борышкер уақытша басқарушыға есепке алу құжаттамасына рұқсат бермегені, бұл қорытынды жасауға кедергі болатыны туралы тұжырымдарды қамтитын талдамалық сипаттағы қорытынды жасайды.

      Осы тармақтың 5) және 6) тармақшаларында көзделген қорытындыны негіздер болған кезде уақытша басқарушы өзі тағайындалған күннен бастап он жұмыс күнiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жасайды.

50-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс қозғаудың салдарлары

      1. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс қозғалған кезден бастап:

      1) борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына мүлiктi кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс оларды уақытша басқарушымен келіспей пайдалануға және өткiзуге тыйым салынады;

      2) моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есептемегенде, өмiрiне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауапты болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, борышкер мүлкіне қатысты бұрын қабылдаған соттардың шешімдерін, төреліктің шешімдерін, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ меншiк иелерiнiң (құрылтайшылардың, қатысушылардың) немесе борышкер органдарының шешiмдерiн орындау тоқтатыла тұрады;

      3) үшінші тұлғалардың кепілдіктер мен кепілгерліктерді орындау бойынша талаптарын қоспағанда, кредиторлардың борышкерге қоятын кез келген талаптары осы Заңда көзделген оңалту немесе банкроттық рәсiмдерi шегiнде ғана қойылуы, сондай-ақ үшінші тұлғалар кепіл беруші болған жағдайларда, кепіл тұрғысында өндiрiп алуға қойылуы мүмкiн;

      4) кредиторлардың, мемлекеттік кіріс органы мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерді есептеуді және (немесе) жинауды жүзеге асыратын өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның талаптары, оның iшiнде даусыз (акцептісiз) тәртiппен қанағаттандырылуға жататын талаптары бойынша борышкердiң банктік шоттарынан ақша өндiрiп алуға, сондай-ақ борышкердiң мүлкiне өндiрiп алуды қолдануға жол берiлмейдi;

      5) борышкердiң акцияларын, жарғылық капиталындағы үлестерiн иелiктен шығаруға тыйым салынады.

      Борышкердің мүлкіне өндіріп алуды қолдануға тыйым салу түріндегі салдар осы Заңның 104-1-бабына сәйкес банкроттық рәсімінде борышкердің кепіл мүлкіне өндіріп алуды қолдану жағдайларына қолданылмайды.

      2. Сот Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында және борышкердiң орналасқан жерi бойынша тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте таратылатын, белгiленген тәртiппен нормативтiк құқықтық актiлердi ресми жариялау құқығын алған мерзiмдi баспасөз басылымдарында, оның ішінде интернет-ресурста оңалту туралы iс бойынша iс жүргізу қозғалғандығы туралы хабарландыруды қазақ және орыс тiлдерiнде күнтізбелік жетi күннен аспайтын мерзімде жариялауға мiндеттi.

      Хабарландыруды жариялау оңалту рәсімін қолдану туралы өтiнiш берген борышкердің қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 50-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

51-бап. Кредиторлар талаптарын қамтамасыз ету

      Сот кредитордың, прокурордың не iске қатысушы өзге тұлғаның өтiнiшi бойынша кредиторлардың талаптарын қамтамасыз ету жөнінде мынадай шараларды қолдануға:

      1) борышкерге тиесiлi мүлiкке (мүліктің бiр бөлiгiне), оның iшiнде ақшаға тыйым салуға;

      2) борышкерге оның мүлкiнiң азаюына әкеп соқтыруы не кредиторлардың мүдделерiне өзгеше түрде нұқсан келтiруi мүмкiн іс-әрекеттер жасауға тыйым салуға;

      3) өндiрiп алу даусыз (акцептісiз) тәртiппен жүргiзiлетiн атқару құжаттары немесе өзге де құжаттар бойынша өндiрiп алуды тоқтата тұруға;

      4) істі қарау кезеңінде борышкердің активтерін сақтауға бағытталған уақытша басқарушының ұсынымы бойынша өзге де іс-әрекеттерді қолдануға құқылы.

52-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы істi сот талқылауына дайындау

      1. Оңалту туралы iстi сот талқылауына дайындау кезiнде Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу заңнамасында көзделген іс-әрекеттерден басқа сот iстiң сот отырысында қаралатын уақыты мен орны туралы уәкілетті органға, борышкерге, кредиторларға, прокурорға және iске қатысатын өзге де адамдарға хабарлайды.

      2. Банкроттық туралы істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарымның көшірмелері уәкілетті органға, борышкерге, кредиторларға, прокурорға және іске қатысатын өзге де адамдарға жіберіледі.

53-бап. Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру және қайта бастау

      1. Сот борышкердің банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу шеңберінде оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішін алып, банкроттық туралы іске бастамашылық жасаған кредитордың келісімімен, өтініш келіп түскеннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарады.

      2. Соттың банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарымының көшірмелерін сот борышкерге, өтініш берушіге, уәкілетті органға, жеке сот орындаушыларының өңiрлiк палатасына және борышкердiң орналасқан жерi бойынша аумақтық әділет органына жiбередi.

      3. Бұрын тоқтатыла тұрған банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді сот осы Заңның 59-бабының 6-тармағында және 82-бабының 2, 3, 4 және 6-тармақтарында көзделген негіздер бойынша оңалту рәсiмi тоқтатылған жағдайда қайта бастайды.

      Ескерту. 53-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

54-бап. Сот талқылауы

      1. Алдын ала дайындау аяқталғаннан кейiн банкроттық туралы iс сот талқылауына тағайындалуға тиiс, бұл туралы сот ұйғарым шығарады.

      Борышкердің өтініші бойынша қозғалған банкроттық туралы іс қозғалған күннен бір айдан аспайтын мерзiмде сот отырысында қаралуға тиiс.

      Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша қозғалған банкроттық туралы іс ол қозғалған күннен бастап екі айдан аспайтын мерзiмде сот отырысында қаралуға тиiс.

      2. Борышкерді банкрот деп тану туралы өтініш берген кредитор сот отырысына келмеген жағдайда, сот өтінішті қараусыз қалдыру туралы ұйғарым шығарады.

      Борышкер жоқ болған жағдайларды қоспағанда, борышкер сот отырысына келмеген жағдайда, сот оны мәжбүрлеп келтіру туралы ұйғарым шығарады.

      3. Iстi алдын ала дайындау аяқталғаннан кейiн, бiрақ ол қозғалғаннан кейінгі күнтізбелік он бес күннен кешiктiрiлмей, оңалту туралы iс сот талқылауына тағайындалуға тиiс, бұл туралы сот ұйғарым шығарады.

      Оңалту туралы iс қозғалған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзiмде ол сот отырысында қаралуға тиiс.

55-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша сот актілері

      1. Сот оңалту немесе банкроттық туралы iстi сот отырысында қарап, мынадай сот актiлерiнiң бiрiн:

      1) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм;

      2) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамастан, оны тарату туралы шешiм;

      3) борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiм;

      4) оңалту рәсімін қолдану туралы шешім;

      5) оңалту рәсімін қолданудан бас тарту туралы шешім;

      5-1) борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы шешiмнің күшін жою туралы ұйғарым;

      5-2) банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім;

      5-3) банкроттық рәсімін тоқтатудан, оңалту рәсімін қолданудан және оңалту жоспарын бекітуден бас тарту туралы шешім;

      6) іс бойынша iс жүргiзудi тоқтату туралы ұйғарым;

      6-1) бітімгершілік келісімін бекіту және банкроттық рәсімін тоқтату туралы ұйғарым қабылдауы мүмкін.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген сот шешiмдерi мен ұйғарымы осы Заңда көзделген ерекшелiктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиiс.

      Ескерту. 55-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

56-бап. Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм

      1. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімді борышкердің төлем қабілетсіздігі және оны банкрот деп тануға негіздердің бар екендігі туралы уақытша басқарушының қорытындысын ескере отырып, сондай-ақ уақытша басқарушыға есепке алу құжаттамасына рұқсат берілмеген, бұл қорытынды жасауға кедергі болған жағдайда, сот шығарады.

      2. Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешімді сот осы Заңның 118-бабының

      4-тармағында белгіленген жағдайларда да шығарады.

      3. Соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімінде:

      1) банкроттық рәсімін қозғай отырып, борышкерді тарату туралы;

      2) борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығының уақытша басқарушыға өтуі туралы;

      3) шешім шығарылғанға дейін сотқа жүгінген кредиторлардың мәлімделген талаптарының сомасы туралы;

      4) борышкердiң лауазымды адамдарының борышкерді банкрот деп тану туралы шешім шығарылған күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешіктірілмейтін мерзiмде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгiлейтiн құжаттарын, мөрлерін, мөртабандарын, банкротқа тиесілі материалдық және өзге де құндылықтарды уақытша басқарушыға беру туралы;

      5) банкрот мүлкіне салынған барлық шектеулер мен ауыртпалықтарды (банкрот шоттарына қойылған инкассолық өкімдерді, сот орындаушылары тағайындаған мүлікке тыйым салуды және басқаларын) оларды тағайындаған органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан, әкімшінің өтініші негізінде алу туралы;

      6) осы Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген шарттар болған кезде кредитордың өтінішхаты негізінде салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша әкімшілік шығыстарды оның өтеуі туралы нұсқаулар қамтылуға тиіс.

      4. Осы баптың 2-тармағында көзделген негіздер бойынша банкроттық рәсімі қозғалған жағдайда, соттың шешімінде уәкілетті органға кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

      5. Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уақытша басқарушы борышкерді банкрот деп таныған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті органға борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарландыруды жібереді.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Борышкердi банкрот деп тану туралы жарияланымда:

      1) борышкердi банкрот деп тану туралы шешiм шығарған соттың атауы;

      2) банкрот – дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі, тұрғылықты жері немесе банкрот – заңды тұлғаның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі және орналасқан жерi;

      3) банкротты сәйкестендіретін мәліметтер (салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы) қамтылуға тиіс.

57-бап. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамай оны тарату туралы шешiм

      1. Уақытша басқарушының борышкерді банкрот деп тану туралы өтініште көрсетілген мекенжай бойынша борышкердің жоқ екендігі және есебінен банкроттық рәсімін жүзеге асыру мүмкін болатын мүлкінің (активтерінің) жоқ екендігі туралы қорытындысын ескере отырып, жоқ борышкерге қатысты сот уәкілетті органның келісімімен борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамай оны тарату туралы шешiм шығарады.

      2. Банкроттық рәсімін қозғамай борышкерді таратуды уәкілетті орган осы Заңның 118-бабында белгіленген тәртіппен жүргізеді.

58-бап. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша соттың борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiмi

      1. Сот уақытша басқарушының:

      1) борышкерді банкрот деп тану туралы кредитор талаптарының негізсіздігі туралы тұжырымдар қамтылған борышкердің қаржылық жағдайы туралы;

      2) борышкердің өтініш берушіден басқа кредиторларының жоқ екендігі туралы қорытындысын ескере отырып, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарады.

      Егер өтініш беруші салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша кредитор болып табылған жағдайда, осы тармақша қолданылмайды.

      2. Сот осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған жағдайда, борышкер өтініш берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен залалдардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

      3. Соттың борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiмi кредиторларды Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасында көзделген тәртiппен борышкерге өз талаптарын қою құқығынан айырмайды.

59-бап. Оңалту туралы іс бойынша шешім

      1. Борышкер сот талқылауы барысында өзінің төлем қабілетсіздігін немесе ақшалай міндеттемелерді орындау мерзімі таяу он екі айда басталған кезде борышкердің оларды орындайтын күйде болмайтын төлем қабілетсіздігі қатері төнгенін дәлелдеген жағдайда, сот оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімін шығарады.

      2. Соттың борышкерге оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешімінде:

      1) оңалту рәсiмiн қолдану;

      2) борышкердің оңалту рәсiмi қолданылған кезден бастап үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлар жиналысында келісілген борышкерді оңалту жоспарын ұсынуы;

      3) оңалту рәсімін қолданудың осы Заңда көзделген салдарларының басталғаны туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

      3. Оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде сот хабарламалары әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламаларының тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан уақытша әкімшіні тағайындау туралы ұйғарым шығарады, олар туралы мәліметтер ұйғарым шығарылған күнге уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      Уақытша әкімшінің кандидатурасын таңдауды борышкер қызметінің негізгі бейіні бойынша басқарушылық жұмыс тәжірибесін ескере отырып, сот жүзеге асырады.

      "Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабының 4-тармағында көзделген жағдайда, тұрғын үйлердің (тұрғын ғимараттардың) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысуды ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын борышкерді оңалту рәсімін қолдану туралы шешім шығарғаннан кейін сот Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры ұсынған кандидатураны уақытша әкімші етіп тағайындайды.

      Сот осы Заңның 12-бабының 10-тармағында көзделген негіздердің бірі басталғаны туралы сотқа белгілі болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уақытша әкімшіні шеттетеді.

      Сот осы Заңда белгіленген тәртіппен уақытша әкімші шеттетілген күннен кейін бір жұмыс күні ішінде басқа уақытша әкімшіні тағайындайды.

      4. Соттың уақытша әкімшіні тағайындау туралы ұйғарымында:

      1) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уақытша әкімші өзі тағайындалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға оңалту рәсімін қолдану және кредиторлардың талаптарды мәлімдеуі тәртібі туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру жіберуі;

      2) уақытша әкімшінің оңалту рәсімін қолданған кезден бастап екі айдан аспайтын мерзімде кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруы және интернет-ресурста жариялау үшін оны уәкілетті органға ұсынуы туралы нұсқау қамтылуға тиіс.

      5. Оңалту рәсiмiн қолдану туралы хабарландыруда:

      1) оңалту рәсiмiн қолдану туралы шешім шығарған соттың атауы;

      2) борышкердің атауы және орналасқан жері;

      3) уақытша әкімшіні тағайындау;

      4) кредиторларға жарияланым шыққан күннен бастап бір ай мерзімде уақытша әкімшіге өздерінің борышкерге қоятын талаптарын қою қажеттілігі туралы хабарлама қамтылуға тиіс.

      6. Егер борышкер сот талқылауы барысында өзінің төлем қабілетсіздігін не орындау мерзімі таяу он екі айда басталатын ақшалай міндеттемелерін орындау мүмкіндігі жоқ екендігін дәлелдемеген жағдайда, сот оңалту рәсiмiн қолданудан бас тартады.

      Соттың оңалту рәсiмiн қолданудан бас тарту туралы шешiмінде кредитордың оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтініш беру салдарынан келтірілген залалдың орнын толтыруды борышкерден талап ету құқығына нұсқау қамтылуға тиіс.

      Ескерту. 59-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
     

59-1-бап. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім

      1. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімін осы Заңның 95-1-бабында көзделген шарттарда және тәртiппен сот шығарады.

      2. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінде:

      1) банкроттық рәсімін тоқтату және борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімін орындау және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату;

      2) банкроттықты басқарушының өкілеттіктерін тоқтату;

      3) оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту;

      4) осы Заңда көзделген оңалту рәсiмiн қолдану салдарларының басталуы;

      5) мүліктің меншік иесінің немесе борышкердің мүлкi мен iстерiн басқару жөніндегі құрылтайшының (қатысушының) құқығын қалпына келтіру не уәкілетті органға шешімнің заңды күшіне енген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде кандидатурасын кредиторлар жиналысы ұсынған оңалтуды басқарушыны тағайындауды тапсыру;

      6) банкроттықты басқарушының құрылтай құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгiлейтiн құжаттарды, мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруi туралы нұсқау қамтылуға тиiс.

      3. Сот:

      оңалту жоспарын бекіту туралы кредиторлар жиналысының келісімі болмаған;

      егер борышкер сот талқылауы барысында төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мүмкіндігін дәлелдемеген жағдайларда банкроттық рәсiмiн тоқтатудан, оңалту рәсiмiн қолданудан және оңалту жоспарын бекітуден бас тартады.

      Ескерту. 4-тарау 59-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

60-бап. Жалған банкроттық кезiндегi сот шешiмi

      1. Жалған банкроттық белгiлерi болған кезде сот кiнәлi лауазымды адамдардан барлық сот шығыстарын өндiрiп ала отырып, борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiм шығарады.

      2. Соттың шешiмiнде осы Заңның 6-бабының 2-тармағына сәйкес кредиторлардың жалған банкроттықтан келтiрiлген залалдың орнын толтыруды борышкерден талап ету құқығына нұсқау қамтылуға тиiс.

61-бап. Әкiмшiлiк шығыстарды бөлу

      1. Борышкердi банкрот деп тану, оңалту рәсімін қолдану туралы шешiм қабылданған кезде әкiмшiлiк шығыстар борышкердiң мүлкiне жатқызылады және осы мүлiктiң есебiнен кезектен тыс орны толтырылады. Оңалту рәсiмiн жүргiзу мақсатына қол жеткiзiлуiне байланысты іс бойынша iс жүргiзудi тоқтату туралы ұйғарым шығарылған кезде сот және әкiмшiлiк шығыстарының осындай тәртіппен орны толтырылады.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген әкімшілік шығыстарды сотқа жүгінген өтініш беруші сот:

      1) банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым;

      2) борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған жағдайларда төлейді.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, сотқа екі және одан да көп кредитор жүгінген кезде әкімшілік шығыстар осындай кредиторлар арасында олардың талаптарына орай пропорционалды түрде бөлiнедi.

      3. Банкроттық туралы іс қозғауға және банкроттық рәсімін жүргізуге байланысты әкімшілік шығыстар сот шешімі бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша кредитордың өтінішхаты негізінде оның есебінен өтеледі.

      Ескерту. 61-бапқа өзгерісnth енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

62-бап. Сот шешiмiнiң (ұйғарымының) заңды күшiне енуi, шешiмдi (ұйғарымды) қайта қарау

      1. Осы Заңның 55-бабында көрсетілген сот актілерінің заңды күшіне енуі және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша оларды қайта қарау, сондай-ақ оларға шағым жасау (наразылық білдіру) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 62-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-тарау. ОҢАЛТУ РӘСIМI

63-бап. Оңалту рәсiмiн қолдану

      Оңалту рәсiмi сот тәртiбiмен коммерциялық ұйымдарға ғана қатысты қолданылады.

64-бап. Оңалту рәсiмiнiң мерзiмi

      Оңалту рәсiмiн жүргiзу мерзiмiн оңалту жоспарына сәйкес сот белгiлейдi. Сот оңалтуды басқарушының өтінішхаты бойынша кредиторлар жиналысының келiсiмiмен осы мерзiмдi ұзартуға құқылы, бiрақ ол алты айдан аспауға тиiс.

      Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдар үшiн сот оңалту рәсiмiнiң мерзiмiн екi жылға дейiн ұзартуға құқылы.

      Ескерту. 64-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

65-бап. Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы үшiн оңалту рәсiмiн тоқтата тұру және қайта бастау

      1. Оңалту рәсiмiн тоқтата тұру туралы өтiнiштi сот ол келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнiнен кешіктірілмейтін мерзiмде қарауға тиiс.

      Борышкердiң мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы мәртебесiн алуы және кредиторлар комитетiнiң шешiмi оңалту рәсiмiн тоқтата тұру үшiн негiздер болып табылады.

      2. Сот оңалту рәсiмiн тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарған кезден бастап мынадай салдарлар басталады:

      1) оңалтуды басқарушы борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқарудан шеттетiледi және басқару борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне (ол уәкiлеттiк берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға) өтедi;

      2) осы Заңның 68-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы тоқтатыла тұрады;

      3) ұйымды оңалту жоспарының орындалуы тоқтатыла тұрады;

      4) кредиторлардың талаптарын өтеу мемлекеттiк қолдау шараларының шеңберiнде қабылданған оңалту жоспарына сәйкес жүргiзiледi.

      3. Кредиторлар комитетi оңалту рәсiмiн қайта бастау туралы өтiнiшпен сотқа жүгiну туралы шешiм қабылдауға құқылы. Осындай өтiнiшпен кредиторлар комитетi уәкiлеттiк берген тұлға жүгiнедi.

      Оңалту рәсiмiн қайта бастау туралы сот ұйғарымы заңды күшiне енген күннен бастап осы баптың 2-тармағының қолданысы тоқтатылады.

66-бап. Оңалту рәсіміне қатысушылар

      Мыналар:

      1) сот;

      2) кредиторлар;

      3) борышкер;

      4) борышкер мүлкінің меншік иесі (ол уәкілеттік берген орган), құрылтайшылар (қатысушылар);

      5) уақытша әкімші;

      6) оңалтуды басқарушы;

      7) уәкілетті орган;

      8) басқа да мүдделі тұлғалар оңалту рәсіміне қатысушылар болып табылады.

67-бап. Соттың оңалту рәсіміндегі өкілеттіктері

      Сот оңалту рәсімінде:

      1) оңалту рәсімін қолданады, тоқтата тұрады және тоқтатады;

      2) уақытша әкімшіні тағайындайды және шеттетеді;

      3) оңалту жоспарын бекітеді;

      4) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

      5) борышкер жауапкер ретiнде әрекет ететін мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iсті өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

      6) кредиторлар жиналысы шешімінің негізінде борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығын борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақтап қалады немесе уәкілетті органға оңалтуды басқарушыны тағайындауды тапсырады;

      7) оңалту рәсіміне қатысушылар арасындағы дауларды шешеді.

68-бап. Оңалту рәсімін қолданудың салдарлары

      1. Сот оңалту рәсімін қолдану туралы шешім шығарған кезден бастап мынадай салдарлар басталады:

      1) мүлікпен кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді, оларды уақытша әкімшімен келіспей жасасуға тыйым салынады;

      2) борышкер берешегінің барлық түрлері бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды), сондай-ақ алынған кредиттер бойынша сыйақыларды есепке жазу тоқтатылады;

      3) моральдық зиянды өтеу туралы талаптарды есептемегенде, төлеу мерзімі оңалту рәсімін қолданғаннан кейін басталған, өмiріне немесе денсаулығына зиян келтiргенi үшiн борышкер жауапты болатын азаматтарға төленетін төлемдердi қоспағанда, борышкер мүлкіне қатысты қабылдаған соттардың шешімдерін, төреліктің шешімдерін, мемлекеттік кіріс органдарының, сондай-ақ борышкер мүлкінің меншік иелерінің (олар уәкілеттік берген органдардың), құрылтайшылардың (қатысушылардың) шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады;

      4) оңалту рәсімі қолданылған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдері үшін салық есептілігіне сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есебіне жазған салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер төленеді.

      2. Оңалту жоспары бекітілгеннен кейін:

      1) оңалту жоспарында көзделгендерді қоспағанда, мүлікпен кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелер кредиторлар жиналысының келісуімен жасалады;

      2) кредиторлық берешекті өтеу кестесі оңалту жоспарына сәйкес орындалмаған жағдайда, кредиторлық берешекті өтеудің оңалту жоспарында көрсетілген күнінен немесе кезеңінен кейінгі күннен бастап осы Заңның 50-бабы 1-тармағының 4) тармақшасында, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында белгіленген шектеулер алынады.

      Ескерту. 68-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 08.04.2016 № 489-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
     

69-бап. Оңалту рәсiмi кезінде борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару

      1. Борышкер мүлкi меншiк иесiнiң (ол уәкiлеттiк берген органның), құрылтайшылардың (қатысушылардың) өтiнiшi бойынша, кредиторлар жиналысының шешімі негізінде сот оңалту жоспары бекiтiлген кезден бастап борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару құқығын борышкер мүлкiнiң меншiк иесiнде, ол уәкілеттік берген органда, құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақтап қалады.

      Борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару құқығын сақтап қалу туралы өтiнiш кредиторлар жиналысының шешiмiмен қоса бiр мезгiлде оңалту жоспары ұсыныла отырып сотқа жiберiледi.

      Кредиторлар жиналысы борышкер мүлкi меншiк иесiнiң, құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкердің мүлкi мен iстерiн басқару құқығының күшiн жою туралы шешiм қабылдаған жағдайда, кредиторлар жиналысы хабарламасы әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламалары тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушыға өздерiнiң кандидатурасын ұсынуға мiндеттi. Кредиторлар жиналысының борышкер мүлкi мен iстерiн басқару құқығының күшiн жою туралы шешiмi бiр мезгiлде оңалту жоспары ұсыныла отырып сотқа жiберiледi.

      Борышкер мүлкiнiң меншiк иесi, құрылтайшылар (қатысушылар) борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқарудан шеттетiлген жағдайда да кредиторлар жиналысы оңалтуды басқарушыға кандидатура ұсынуға мiндеттi.

      Кредиторлар жиналысы кандидатқа оның кандидатурасын уәкілетті органға ұсынғанға дейін ол оңалтуды басқарушы ретінде таңдалғаны туралы хабарлауға міндетті.

      Кредитор (кредиторлар) борышкердiң басқару органының осы Заңда көзделген мiндеттердi бұзғанын анықтаған жағдайда, борышкер мүлкiнiң меншiк иесi (ол уәкiлеттiк берген орган), құрылтайшылар (қатысушылар) кредиторлар жиналысының шешiмi бойынша басқару органдарының мүшелерiн ауыстыруды жүргізуге мiндеттi.

      2. Оңалтуды басқарушыға кандидатураны таңдау кезінде кредиторлар жиналысы уәкiлеттi органда есепте тұрған тұлғаларға қатысты ұсынымдарды дәрменсiз борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың кәсiптiк бiрлестiктерiнен алуы мүмкін.

      3. Сот ұйғарымында мыналар:

      1) уәкiлеттi органға ұйғарым заңды күшiне енген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оңалтуды басқарушыны тағайындауды тапсыру;

      2) борышкердiң құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгiлейтiн құжаттарды, мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруi туралы нұсқаулар қамтылуға тиiс.

      4. Уәкілетті орган оңалту жоспарын бекіту туралы ұйғарым немесе борышкер мүлкiнiң меншiк иесiн, құрылтайшыларды (қатысушыларды) борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқарудан шеттету туралы ұйғарым заңды күшіне енген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кредиторлар жиналысы ұсынған кандидатураны оңалтуды басқарушы етiп тағайындауға мiндеттi.

      Уәкілетті орган кандидатураны осы Заңның 12-бабы 3-тармағының негізінде оңалтуды басқарушы етіп тағайындауға кедергі болатын мән-жайларды анықтаған жағдайда, анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оңалтуды басқарушының кандидатурасын тағайындаудан уәжді бас тартуды не осы Заңның 12-бабының 8-тармағы бірінші бөлігі 10) тармақшасының негізінде әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламалары тізілімінен оңалтуды басқарушының хабарламасын алып тастау туралы хабарды кредиторлар жиналысына жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган ұсынылған кандидатураны тағайындаудан бас тартқан жағдайда, кредиторлар жиналысы оңалтуды басқарушы етiп тағайындау үшін басқа кандидатура ұсынуға міндетті.

      5. Кредиторлық берешектi өтеу кестесi үш айдан астам мерзiм бойы орындалмаған және (немесе) уәкiлеттi орган анықтағандарды қоса алғанда, осы Заңды бұзушылықтар анықталған жағдайларда, борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару құқығы сақталған борышкер мүлкiнiң меншiк иесiн, құрылтайшыларды (қатысушыларды) сот кредиторлар жиналысы уәкiлеттiк берген тұлғаның өтiнiшi бойынша өтiнiш келiп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күн iшiнде басқарудан шеттетедi.

      Ескерту. 69-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

70-бап. Уақытша әкімшінің өкілеттіктері

      1. Уақытша әкімші:

      1) оңалту жоспарымен танысуға;

      2) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.

      2. Уақытша әкімші:

      1) борышкердiң кәдiмгi коммерциялық операциялар шеңберiнен тыс мәмілені келісу туралы өтінішін бес жұмыс күні ішінде қарауға;

      2) осы Заңда көзделген жағдайда сотқа оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытындыны уәкілетті орган белгілеген нысанда ұсынуға;

      3) кредиторлар талаптары мәлімделген кезден бастап он жұмыс күні ішінде оларды қарауға және танылған талаптарды тізілімге енгізуге;

      4) кредитордың талаптарын қарау нәтижелері туралы (толық көлемде немесе бір бөлігінде тану немесе танымау туралы) шешім қабылдаған күннен кейінгі күні оны жазбаша (танымау себептерін көрсете отырып) хабардар етуге;

      5) осы Заңның 82-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда негіздердің бірі басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен сотқа жүгінуге;

      6) осы Заңның 75-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімде өтетін кредиторлардың алғашқы жиналысының өткізілу орны мен күні туралы барлық кредиторларға хабарлауға;

      7) оңалту рәсімі қолданылған кезден бастап екі айдан аспайтын мерзімде кредиторлар талаптарының тізілімін, сондай-ақ талаптары танылмаған кредиторлардың тізбесін қалыптастыруға және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін оны уәкілетті органға және борышкерге ұсынуға;

      8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 70-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

71-бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiктерi

      1. Оңалтуды басқарушы:

      1) осы Заңда белгіленген өкілеттіктер шегінде борышкердің мүлкіне иелік етуге;

      2) ұйымдардан, мемлекеттік органдардан және олардың лауазымды адамдарынан борышкер туралы ақпаратты сұратуға және алуға;

      3) ақпараттық жүйені қолдана отырып, Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасымен реттелетін қатынастарға қатысуға;

      4) оңалту жоспарында көзделген мәмілелерді қоспағанда, кредиторлар жиналысының шешімі бойынша кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелер жасасуға;

      5) кредиторлар жиналысының келісуімен тұтынуға, оның iшiнде борышкердің қызметкерлерiне еңбекақы төлеуге жұмсалған борышкер шығыстарын ұлғайтуға әкеп соғатын шешiмдер қабылдауға;

      6) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.

      2. Оңалтуды басқарушы:

      1) борышкердiң мүлкiн басқаруға қабылдауға және борышкердің мүлкін қорғау мен бақылауды қамтамасыз етуге;

      2) тағайындалған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде кредиторлар комитетімен шарт жасасуға;

      3) оңалту жоспарын орындауды ұйымдастыруға;

      4) кредиторлар жиналысында келісілгеннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы өтінішхатты сотқа жіберуге;

      5) кредиторлар талаптарының тізілімін жүргізуге;

      6) кредиторлар комитетінің мүшелеріне осы Заңның 27-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабарлама жіберуге;

      7) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында белгіленген іс-әрекеттерді жасауға;

      8) осы Заңның 7-бабында көрсетiлген мән-жайлар кезiнде борышкер жасаған мәмiлелердi анықтауға және сот тәртібімен, оның ішінде мұндай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша оларды жарамсыз деп тану не мүлiктi қайтару туралы талаптар қоюға;

      9) осы Заңда көзделген жағдайларда оңалту рәсімін тоқтата тұру туралы сотқа жүгінуге;

      10) кредиторлар жиналысы оңалту рәсімін тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті өтінішпен сотқа жүгінуге;

      11) осы Заңда белгіленген жағдайларда оңалту рәсімін тоқтату және борышкерді банкрот деп тану туралы сотқа жүгінуге;

      12) әр айдың он бесінен кешіктірмей алдыңғы айдағы қаржылық жағдай, кәдімгі коммерциялық операциялар барысында жасалған мәмілелер туралы ақпаратты кредиторлар комитеті мүшелерінің назарына жеткізуге, кредиторлар комитетінің талабы бойынша кез келген ақпаратты ұсынуға;

      13) борышкердің кез келген кредиторына оның жазбаша сұрау салуы негізінде оны алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей өз қызметінің жүзеге асырылу барысы, борышкердің қаржылық жағдайы туралы толық ақпарат ұсынуға;

      14) оңалтуды басқарушы шеттетілген (босатылған) жағдайда шеттету (босату) туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жаңадан тағайындалған оңалтуды басқарушыға құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, борышкердің мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, борышкерге тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      15) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

      3. Егер борышкердiң оңалту рәсiмi қолданылғаннан кейiн туындаған ақшалай мiндеттемелерінiң жалпы сомасы оңалту рәсiмi енгізілген кездегi кредиторлық берешектiң жалпы сомасының жиырма пайызынан асып түссе, борышкердiң жаңа ақшалай мiндеттемелерiн туғызатын мәмiлелердi оңалтуды басқарушы кредиторлар комитетiнiң келiсуiмен ғана жасайды.

      Ескерту. 71-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

72-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      1. Уақытша әкімші өзі тағайындалған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оңалту рәсiмiн қолдану және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарландыруды уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Борышкерде интернет-ресурс бар болған кезде, аталған интернет-ресурста борышкерге оңалту рәсiмiн қолдану және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарламаны жариялау міндетті болып табылады.

      2. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптары кредиторлар талаптарын мәлімдеу тәртібі туралы хабар жарияланған кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей мәлімденуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүддесінің), тұрақсыздық айыбының сомасы және өзге де айыппұл санкциялары, залалдар туралы жеке-жеке) мәліметтер;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары бір мезгілде ұсыныла отырып, талаптың негізділігі мен сомасын растайтын құжаттардың (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын мойындауы) көшірмелері талапқа қоса беріледі.

      Кредиторлар талаптың негізділігі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды да ұсынуға құқылы.

      Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары соттың оңалту рәсімін енгізу туралы шешімі қабылданған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен ескеріледі.

      3. Кредитордың осы баптың 2-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі, бірақ мұндай кредитор бір ай мерзімінде мәлімделген кредиторлар талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

      4. Кредиторлардың мерзімінде мәлімделген, осы баптың

      2-тармағында көзделген талаптарын уақытша әкімші оларды алған кезден бастап он жұмыс күні ішінде қарауға тиіс және танылған талаптар тізілімге енгізіледі.

      Кредиторлардың бұрын сотқа мәлiмдеген талаптары, егер олар осы баптың 2-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сай келсе, кредитордың өтініші болған кезде тiзiлiмге енгiзiлуi мүмкiн.

      Кредиторлар талаптарының тізіліміне осы Заңның 90-бабының

      6-тармағында көзделген талаптар енгізілмейді.

      5. Кредиторлар борышкерге берешек сомасын және осы сомаға тиесілі сыйақыны (мүддені), борышкер тарапынан міндеттемелердің орындалмауынан немесе тиісінше орындалмауынан келтірілген залалдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) қамтитын талаптарды қоюға құқылы.

      Сыйақының (мүдденің), залалдардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсімпұлдардың) сомасы сот оңалту рәсімін енгізу туралы шешім қабылдаған кезге айқындалады.

      Кредиторлардың банкроттық рәсiміне қатысуға байланысты шығыстарының орны толтыруға жатпайды.

      6. Кредиторлардың талаптарын қарау нәтижелері туралы (танымау себептерін көрсете отырып, талаптарды толық көлемде немесе бір бөлігінде тану немесе танымау туралы) уақытша әкімші шешім қабылданған күннен кейінгі күні әрбір кредиторға жазбаша хабарлауға міндетті.

      Кредитордың талабын (толық көлемде немесе бір бөлігінде) тану туралы хабарламада уақытша әкімші кредиторлардың алғашқы жиналысының өткізілу күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсетуге міндетті.

      Уақытша әкімшінің шешімімен келіспеген жағдайда кредитор, құрылтайшы (қатысушы), борышкер оңалту туралы істі қарайтын сотта он жұмыс күні ішінде оған шағым жасауға құқылы.

      7. Уақытша әкімші соттың оңалту рәсімін қолдану туралы шешімі күшіне енген күннен бастап екі айдан кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен, мерзімде және нысан бойынша кредиторлар талаптарының тізілімін, сондай-ақ талаптары танылмаған кредиторлардың тізбесін қалыптастыруға және уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар талаптарының тізілімін алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      8. Кредитор талаптар тізілімі жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде басқа кредиторлар талаптарының мөлшері мен негіздеріне шағымдануға құқылы.

      Ескерту. 72-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

73-бап. Оңалту жоспары және оны бекіту тәртібі

      1. Оңалту жоспарында борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жөнінде нақты іс-шаралар (оңалту шаралары) және осы Заңның 77-бабының 2-тармағында көрсетілген кредиторлар алдындағы берешекті өтеу кестесі қамтылуға тиіс.

      Табиғи монополиялар субъектілері болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар, азаматтардың өміріне, денсаулығына, ұлттық қауіпсіздікке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдардың оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар – тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тиісті аумақтық органымен, ал қала құраушы заңды тұлғалар бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың тиісті жергілікті атқарушы органымен келісілуге тиіс.

      Оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтырулар кредиторлар жиналысының келісуімен енгізіледі және оны сот бекітеді.

      2. Оңалту жоспарын борышкер оңалту рәсімін қолдану туралы шешім заңды күшіне енген күннен бастап үш ай ішінде кредиторлармен бірлесіп әзірлеуге тиіс.

      3. Оңалту жоспарын іске асыру мерзімі бес жылдан аспауға тиіс.

      4. Оңалту шаралары санацияны, электрондық аукцион өткізу жолымен мүлікті (активтерді) сатуды, қаржы лизингін, борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруді, факторингті, реверсивті факторингті, борыштың бір бөлігін кешіруді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығаруды, борыштарды акцияларға алмастыруды, бітімгершілік келісімін жасасуды және басқаларды қоса алғанда, борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған кез келген ұйымдастырушылық-шаруашылық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де іс-шараларды қамтуы мүмкін.

      Осы Заңның мақсаттары үшін қаржы лизингі деп өзіне қатысты оңалту рәсімі қолданылған борышкер, лизинг беруші және лизинг нысанасын сатушы арасында жасалған үшжақты шарт түсініледі, мұнда лизинг беруші сатушыдан меншікке сатып алынған және шартта келісілген лизинг нысанасын борышкерге белгілі бір төлемақыға және белгілі бір шарттарда кемінде үш жыл мерзімге уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенеді.

      5. Егер оңалту жоспарында ақшалай қаражат көзі ретінде кредиттер (микрокредиттер) алу қамтылса, оңалту жоспарына кредит (микрокредит) алуға шарт қоса беріледі.

      6. Оңалту жоспары кредиторлар талаптарының тізілімі бекітілгеннен кейін кредиторлар жиналысына келісу үшін ұсынылуға тиіс.

      7. Борышкер уақытша әкімшіге әзірленген оңалту жоспарын кредиторлар жиналысында ол қаралғаннан кейінгі күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.

      Уақытша әкімші сотқа оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытынды ұсынуға міндетті.

      8. Табиғи монополиялар субъектiлерi болып табылатын не Қазақстан Республикасының экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар, азаматтардың өмiрiне, денсаулығына, ұлттық қауiпсiздiкке немесе қоршаған ортаға әсер ете алатын ұйымдардың оңалту жоспары – тиісті орталық атқарушы органмен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң тиiстi аумақтық органымен, ал қала құраушы заңды тұлғалар бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың тиiстi жергілікті атқарушы органымен келiсiлуге тиiс.

      Ұсынылған оңалту жоспары он жұмыс күні ішінде қаралады.

      9. Борышкер оңалту жоспарын кредиторлар жиналысы мақұлдағаннан кейін осы Заңның 59-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген мерзімнен кешіктірмей сотқа ұсынуға міндетті.

      10. Кредиторлар жиналысымен келісілген оңалту жоспары ұсынылған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде сот ұйғарымымен бекітіледі.

      11. Сот осы Заңда белгіленген талаптарды бұзушылықтар анықталған жағдайларда, сондай-ақ уақытша әкімшінің оңалту жоспарының тиімсіздігі туралы қорытынды ұсынуына байланысты оңалту жоспарын бекітуден бас тартуға құқылы.

      11-1. Егер оңалту жоспарына қарсы дауыс берген кредитор сотқа оңалту жоспары шараларының іске асырылуы осындай кредитор талаптарының банкроттық рәсімінің қолданылуы жағдайына қарағанда аз мөлшерде қанағаттандырылуына алып келеді деген негіздемені сотқа ұсынса, сот:

      1) оңалту жоспарын бекітуден бас тартуға;

      2) борышкерден қосымша мәліметтер және (немесе) осындай кредитор талаптарының банкроттық рәсімінің қолданылуы жағдайына қарағанда аз емес мөлшерде қанағаттандырылуын қамтамасыз ететін оңалту жоспары шараларын сұратуға құқылы.

      12. Оңалту жоспарын бекіту туралы сот ұйғарымында:

      1) оңалту жоспарын бекіту туралы;

      2) оңалту рәсімін аяқтау және қорытынды есеп ұсыну мерзімдері туралы;

      3) уақытша әкімшіні шеттету туралы;

      4) уәкілетті органның оңалтуды басқарушыны тағайындауы туралы немесе басқару құқығының борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақталуы туралы нұсқаулар қамтылуға тиіс.

      Ескерту. 73-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 28.12.2016 № 34-VI (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

74-бап. Борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруі

      Оңалту жоспарында борышкердің талап ету құқықтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілетін электрондық аукционда сату арқылы осы талаптарды басқаға беруі көзделуі мүмкін.

75-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсіміндегі ерекшеліктері

      1. Оңалту рәсімі кезінде борышкер оңалту рәсімін қолдану туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізеді.

      2. Кредиторлар жиналысының құзыретіне:

      1) оңалту жоспары бекітілген кезден бастап борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығын борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақтау немесе оның күшін жою туралы шешім қабылдау;

      2) кредиторлар комитетін құру туралы шешім қабылдау;

      3) кредиторлар комитеті құрамының санын айқындау және құрамын бекіту;

      4) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер енгізу;

      5) оңалту жоспарын келісу;

      6) оңалту жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды келісу;

      7) оңалту рәсімінің мерзімін ұзартуға келісім беру;

      8) кредиторлар комитеті мүшелерінің оңалту рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпаратты кредиторлардың назарына жеткізудің тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

      9) өзге де мәмілелерді кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс жасалатын мәмілелер санатына жатқызу;

      10) оңалту жоспарында көзделмеген, кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс мәмілелерді келісу;

      10-1) қаржы лизингі шартын жасасуға келісім беру;

      11) борышкердің өндiрiп алынуы мүмкiн емес дебиторлық берешегiнiң сомасын бекiту;

      12) әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың хабарламалары тізіліміне енгізілген тұлғалар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдау;

      13) уақытша әкімшіге және оңалтуды басқарушыға негізгі сыйақы төлемінің мөлшерін айқындау;

      14) оңалтуды басқарушыға қосымша сыйақы мөлшерін айқындау;

      15) борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығы борышкер мүлкінің меншік иесінде (ол уәкілеттік берген органда), құрылтайшыларда (қатысушыларда) сақталған жағдайларда борышкердің басқару органдары мүшелерінің ақшалай сыйақысының сомасын айқындау;

      16) оңалтуды басқарушының (борышкердің) қорытынды есебін келісу;

      16-1) кредитордың кредиторлар жиналысына қатыспауының себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;

      17) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктер жатады.

      3. Кредитор оңалту рәсімін жүргізу барысында борышкердің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты оңалтуды басқарушыдан сұратуға құқылы.

      Ескерту. 75-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

76-бап. Кредиторлар комитетінің оңалту рәсіміндегі ерекшеліктері

      Кредиторлар комитетi мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

      1) оңалтуды басқарушының iс-әрекеттерiн бақылауды жүзеге асыру үшiн кредиторлар комитетiнің мүшелерi арасынан кредиторлар өкiлiн сайлайды;

      2) оңалтуды басқарушыдан борышкердің қаржылық жағдайы және оңалту рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат беруді талап етеді;

      3) уәкілетті органға және (немесе) сотқа оңалтуды басқарушының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымданады;

      4) кредиторлардың талаптарын есепке жатқызу туралы шешім қабылдайды;

      4-1) дебиторлық берешекті сату немесе факторинг шартын жасасу туралы шешім қабылдайды;

      4-2) оңалтуды басқарушының реверсивті факторинг шартын жасасуына келісім береді;

      5) аудиторлық тексерудің және түгендеудің нәтижелерін назарға алады;

      6) борышкердің мемлекеттік қолдау шараларына өтініш білдіруіне және оңалту рәсімін тоқтата тұруға келісім береді;

      7) оңалту жоспарында көзделгендерді қоса алғанда, борышкердің мүлкін (активтерін) кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс сату тәртібін айқындайды;

      8) оңалту рәсімін жүргізу үшін әкімшілік шығыстардың сметасын және тартылатын қызметкерлердің санын бекітеді;

      9) оңалтуды басқарушымен шарт жасасады және оны бұзады;

      10) санацияға қатысушының оңалтуды басқарушымен келісімін бекітеді;

      11) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 76-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

77-бап. Кредиторлармен есеп айырысу

      1. Оңалту рәсімін қолданған кезден бастап:

      1) моральдық зиянның орнын толтыру туралы талаптарды қоспағанда, жалақыдан және (немесе) өзге де табыстан ұсталған алименттердi төлеу жөнiндегi талаптар, сондай-ақ өмiрiне немесе денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары қанағаттандырылады;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2) төлеу мерзiмi оңалту рәсiмi қолданылғаннан кейiн басталған, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеп жүрген адамдармен өтемақыларды төлеу және еңбекақы төлеу бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдарды, мiндеттi зейнетақы жарналарын және мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын төлеу бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша, авторлық шарттар бойынша сыйақыларды төлеу бойынша есеп айырысулар жүргiзiледi;

      3) міндеттемелерден, оның iшiнде оңалтуды басқарушы (борышкер) жасасқан мәмiлелерден туындаған, орындалу мерзiмi оңалту рәсiмiн жүзеге асыру кезеңiнде басталған кредиторлардың талаптары қанағаттандырылады.

      2. Осы Заңның 104-бабында белгіленген кепілді кредиторлардың талаптарын өтеу тәртібін қоспағанда, өндіріп алу атқару парақтары бойынша немесе даусыз (акцептісіз) тәртiппен жүргiзiлетiн берешектерді қоса алғанда, борышкердiң кредиторлар алдындағы берешектерi бойынша барлық есеп айырысулар осы Заңның 100 және 101-баптарында белгiленген кезектiлiк пен есеп айырысу қағидалары сақтала отырып, оңалту жоспарына сәйкес кредиторлар талаптарының тiзiлiмi жарияланғаннан кейiн жүзеге асырылады.

      Өткен салықтық кезеңдер және оңалту рәсімі қолданылған салықтық кезең үшін салықтық есептілікке сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулер нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелер туындаған кезде, кредиторлар талаптарының тізіліміне, сондай-ақ оңалту жоспарына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

      3. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, кредиторлардың оңалту рәсiмi енгізілгенге дейiн туындаған талаптарын қанағаттандыру, кредиторлар талаптарының тiзiлiмi жарияланғаннан кейiн жүргiзiледi.

      4. Кепілді кредитор:

      1) өзінің заңды мүдделеріне қатер төндіретін, осы Заңды бұзушылықтар анықталған;

      2) өзінің алдындағы берешекті өтеу кестесі бұзылған;

      3) кепіл нысанасы болып табылатын мүлік құны өз мүдделеріне нұқсан келтіруге әкеп соғатындай төмендеген;

      4) егер өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын мүлік борышкер – заңды тұлғаның қызметін жалғастыру үшін немесе оңалту жоспарын іске асыру үшін талап етілмеген жағдайларда өзінің алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету нысанасы болып табылатын борышкер мүлкіне өндіріп алуды қолдану туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      Ескерту. 77-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

78-бап. Санация

      1. Егер дәрменсiз борышкердi оңалту жоспарында оңалту шарасы ретiнде оның санациясы қамтылса, оңалту жоспарына сәйкес санацияға қатысушының борышкерге және (немесе) кредиторларға ақша аудару туралы жазбаша мiндеттемесi, сомасы мен мерзiмдері көрсетіле отырып, жоспарға қоса берiлуге тиiс.

      2. Санацияға қатысушы барлық кредиторлардың талаптарын олармен келiсiлген мерзiмде қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өзіне қабылдай алады. Бұл жағдайда, борышкерді басқаруды санацияға қатысушы немесе ол тағайындаған тұлға оңалтуды басқарушы үшін көзделген өкілеттіктер шегінде жүзеге асырады. Осы Заңның 12-бабының 2-тармағында белгіленген талаптар санацияға қатысушыға қолданылмайды.

      3. Сот, сондай-ақ уәкілетті орган санацияға қатысушыдан оның осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген мiндеттемелердi орындауы мүмкiндiгiн растайтын құжаттарды талап етуге құқылы.

79-бап. Санацияға қатысушылардың келiсiмi

      Егер санацияға кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесiн өзіне қабылдаған екi және одан да көп тұлға қатысса, олар кредиторлар алдындағы жауапкершiлiктi өздерiнiң арасында бөлу, санацияға қатысудан ол басталғаннан кейiн санацияға қатысушылардың бiреуi немесе бiрнешеуi бас тартқан жағдайдағы жауаптылық, борышкер мүлкiн басқаруға қатысу тәртiбi көзделетiн келiсiм жасасуға тиiс.

80-бап. Санацияға қатысушылардың жауаптылығы

      1. Осы Заңның 78-бабының 2-тармағында көзделген мiндеттеменi өзіне қабылдаған санацияға қатысушы борышкер таратылғаннан кейiн, егер еңсерілмейтін күштiң немесе кредиторлардың не борышкердiң (борышкер мүлкiнің меншік иесiнiң) iс-әрекеттерi нәтижесінде санация мақсаттарына қол жеткiзiлмегенiн дәлелдемесе, оның өтелмеген мiндеттемелерi бойынша субсидиарлық жауаптылықта болады.

      Егер келiсiмде өзгеше көзделмесе, санацияға екi немесе одан да көп тұлға қатысқан кезде, олар ортақ жауаптылықта болады.

      2. Дәрменсiз борышкердiң кредиторлар талаптарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету мiндеттемесін өзіне қабылдамаған санацияға қатысушының жауаптылығы кредиторлар комитетi бекiткен, қатысушының оңалтуды басқарушымен келiсiмімен айқындалады.

81-бап. Санацияға қатысушының құқықтары

      1. Санация мақсатына қол жеткізілуіне байланысты оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу тоқтатылған кезде осы Заңның 78-бабының

      2-тармағында көзделген міндеттемені өзіне қабылдаған және борышкер мүлкінің меншік иесі болып табылмайтын қатысушы санация басталғанға дейін шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің негізінде өзі инвестициялаған қаражат сомасында шаруашылық серіктестігіне қатысушы, акционерлік қоғамның акционері құқығына ие болады, ал егер борышкер мемлекеттік кәсіпорын болып табылса, мүліктің меншік иесі уәкілеттік берген мемлекеттік орган шешімінің негізінде борышкер шаруашылық серіктестігі, акционерлік қоғам болып алдын ала қайта ұйымдастырылғаннан кейін санацияға қатысушы шаруашылық серіктестігіне қатысушы, акционерлік қоғамның акционері құқығына ие болады. Егер борышкер өндірістік кооператив болып табылса, кооператив мүшелерінің жалпы жиналысы шешімінің негізінде борышкер шаруашылық серіктестігі болып алдын ала қайта ұйымдастырылғаннан кейін санацияға қатысушы шаруашылық серіктестігіне қатысушы құқығына ие болады.

      Көрсетілген шешiм сотқа оңалту жоспарымен бiр мезгілде ұсынылуға тиiс.

      Мұндай жағдайда құрылған шаруашылық серiктестiгiнің жарғылық капиталының мөлшерi жарғылық капитал екi жыл ішінде белгiленген мөлшерлерге дейiн толықтырылатын жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ең төменгi мөлшерден кем болуы мүмкiн.

      2. Санацияға екi немесе одан да көп тұлға қатысқан жағдайда борышкер мүлкiндегi үлес мөлшерi олардың әрқайсысы санация мақсаты үшiн пайдаланған қаражаттың сомасына пропорционалды түрде айқындалады.

82-бап. Оңалту рәсiмiн тоқтату

      1. Оңалтуды басқарушы, егер:

      1) борышкерге қатысты оңалту рәсiмiнiң мақсатына қол жеткізілген;

      2) ол бұл мақсатқа қол жеткізу мүмкін еместігіне көз жеткізген жағдайларда, кредиторлар жиналысының шешімі бойынша борышкерге қатысты оңалту рәсiмiн тоқтату туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнедi.

      Оңалтуды басқарушының өтiнiшiне оңалтуды басқарушының қорытынды есебi қоса беріледi.

      Мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде бекітілген оңалту жоспары орындалған жағдайда, мемлекеттік қолдау шараларына қатысушы оңалту рәсімін тоқтату туралы өтініш білдіреді.

      2. Борышкердi оңалту жоспарын iске асыру не оңалтуды басқарушының әрекеттерi (әрекетсiздiгi) өз мүдделерiне нұқсан келтiредi деп есептейтiн борышкер мүлкiнiң меншік иесi (ол уәкiлеттік берген орган) оңалту рәсiмiн тоқтату туралы сотқа жүгіне алады.

      3. Кредиторлар жиналысының өткізілетіні туралы тиісінше хабардар етілмеген жағдайда, талап қою сомасы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген талаптардың жалпы сомасының кемінде он пайызын құрайтын кредитордың оңалту рәсімін тоқтату туралы сотқа жүгінуге құқығы бар.

      4. Кредитор (кредиторлар):

      1) борышкердің оңалту жоспарын құру жөніндегі әрекеттерi (әрекетсiздiгi) өзінің мүліктік мүдделеріне нұқсан келтіретінін растайтын негіздер болған;

      2) кредиторлық берешекті өтеу кестесі үш айдан астам орындалмаған;

      3) оңалту рәсімін қолдану туралы өтінішке қоса берілген құжаттарда анық емес мәліметтердің ұсынылу фактілері анықталған;

      4) борышкердi оңалту жоспарын iске асыру не оңалтуды басқарушының әрекеттерi (әрекетсiздiгi) өзінің мүліктік мүдделерiне нұқсан келтiретінін растайтын негіздер болған кезде оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішпен сотқа жүгіне алады.

      5. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінің 2) тармақшасында,

      2, 3 және 4-тармақтарында көзделген негіздер бойынша оңалту рәсімін тоқтату туралы сотқа өтініш берілген кезде өтініш беруші тұлға борышкерді банкрот деп тану туралы талапты өтініште көрсетуге міндетті.

      Осы тармақтың талаптары орындалмаған жағдайда сот оңалту рәсімін тоқтату туралы өтінішті қараусыз қалдырады.

      6. Кредиторлар жиналысы оңалту рәсімін келісуден бас тартқан не борышкер осы Заңның 59-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында белгіленген мерзімде оңалту жоспарын ұсынбаған жағдайларда, сот уақытша әкімшінің өтініші бойынша оңалту рәсімін тоқтатады.

83-бап. Оңалту рәсiмiн тоқтатудың салдарлары

      Осы Заңның 82-бабының 1-тармағының 2) тармақшасында, 2, 3, 4және 6-тармақтарында көзделген негіздер бойынша оңалту рәсімі тоқтатылған және банкроттық туралы іс қозғалған (қайта басталған) жағдайларда:

      1) осы Заңның 68-бабында көзделген салдарлар сақталады;

      2) борышкерді банкрот деп тану туралы шешім шығарылғанға және банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін борышкердің мүлкі мен істерін басқару құқығы оңалту рәсімінде басқаруды жүзеге асырған тұлғада сақталады.

6-тарау. БАНКРОТТЫҚ РӘСІМІ

84-бап. Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі

      1. Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі сот шешімімен айқындалады және ол тоғыз айдан аспауға тиіс. Бұл мерзімді кредиторлар жиналысының келісуімен банкроттықты басқарушының өтінішхаты бойынша сот үш айдан аспайтын мерзімге ұзарта алады.

      Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі.

      2. Мыналар:

      1) соттың іс жүргізуінде борышкер мен оның кредиторларының мүліктік мүдделерін қозғайтын істің болуы;

      2) өткізілмеген мүліктің болуы;

      3) банкроттықты басқарушының борышкер мен оның кредиторларының мүдделеріне қарсы әдейі немесе жалған банкроттық белгілері, өзге де құқық бұзушылықтар немесе қылмыстар бойынша қылмыстық қудалау органдарына жүгінуі;

      4) қорытынды есепті бекітуден бас тарту туралы сот ұйғарымында көрсетілген, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою қажеттілігі;

      5) уәкілетті орган анықтаған, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтарды жою қажеттілігі банкроттық рәсімін жүргізу мерзімін ұзарту үшін негіз болып табылады.

85-бап. Банкроттық рәсіміне қатысушылар

      Мыналар:

      1) банкроттық туралы істі қарайтын сот;

      2) уәкілетті орган;

      3) банкрот;

      4) банкрот мүлкiнің меншiк иесі, қатысушылар (құрылтайшылар);

      5) кредитор;

      6) уақытша және банкроттықты басқарушылар;

      7) басқа да мүдделі адамдар банкроттық рәсіміне қатысушылар болып табылады.

86-бап. Соттың банкроттық рәсіміндегі өкiлеттiктерi

      Банкроттық рәсімінде соттың мынадай өкiлеттiктерi болады:

      1) банкроттық рәсімін қозғайды, ұзартады және тоқтатады;

      2) заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыратын органға, уәкілетті органға, жеке сот орындаушыларының палатасына және борышкердің орналасқан жері бойынша аумақтық әділет органына заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешiм шығарылғанын хабарлайды;

      3) банкрот жауапкер ретiнде әрекет ететін мүлiктiк сипаттағы даулар бойынша iстердi өзiнiң іс жүргiзуiне қабылдайды;

      4) уақытша басқарушыны тағайындайды және шеттетеді;

      5) банкроттық рәсіміне қатысушылар арасындағы дауларды шешеді.

      Ескерту. 86-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

87-бап. Банкроттық рәсімін қозғау салдарлары

      1. Сот борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғау туралы шешiм шығарған күннен бастап:

      1) борышкер мүлкінің меншік иесіне (ол уәкілеттік берген органға), құрылтайшыларға (қатысушыларға), заңды тұлғаның барлық органдарына мүлікті кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс пайдалану мен өткізуге және міндеттемелерді өтеуге тыйым салынады;

      2) банкроттың барлық борыштық мiндеттемелерiнiң мерзiмдерi өтті деп есептеледі;

      3) банкрот берешегiнiң барлық түрлерi бойынша тұрақсыздық айыбын және сыйақыларды (мүдделерді) есепке жазу тоқтатылады;

      4) сотта банкроттың қатысуымен қаралатын мүлiктiк сипаттағы даулар, егер олар бойынша қабылданған шешiмдер заңды күшiне енбесе, тоқтатылады;

      5) үшінші тұлғалардың кепілдіктері мен кепілгерліктерін орындау бойынша талаптарды, сондай-ақ үшінші тұлғалар кепіл беруші болатын жағдайларда кепіл нысанасын өндіріп алуды қоспағанда, банкротқа банкроттық рәсімі шеңберінде ғана талаптар қойылуы мүмкін;

      6) әкімші өтінішінің және борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің ұсынылған көшірмесінің негізінде банкрот мүлкіне қойылған барлық шектеулер мен ауыртпалықтар (борышкердің шоттарына қаржылық және мемлекеттік органдардың инкассолық өкімдері, мүлікке сот орындаушылары тағайындаған тыйым салу және басқалар) оларды тағайындаған органдардың тиісті шешімдері қабылданбастан алып тасталады;

      7) банкроттың мүлкіне жаңадан тыйым салу және банкроттың мүлкіне иелік етуге өзге де шектеулер қою мәмілені жарамсыз деп тану туралы және банкротқа қойылған, мүлікті өзгенің заңсыз иеленуінен талап ету туралы қуынымдары бойынша ғана жол беріледі.

      2. Банкроттық рәсімін қозғау кезінде иемденушіге берілмеген банкрот мүлкі банкроттың мүліктік массасының құрамына енгізіледі, ал кредитор немесе орындалмаған міндеттеме бойынша дәрменсіз сатып алушы банкроттық рәсімі шеңберінде борышкерге өз талаптарын қоюға құқылы.

88-бап. Уақытша басқарушының өкілеттіктері

      1. Уақытша басқарушы:

      1) мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан борышкер, оған өтеусіз негізде берілуге тиіс екенін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, оның мүлкі туралы ақпаратты сұрау салу берілген кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сұратуға;

      2) борышкердің өзі банкрот деп танылғанға дейін осы Заңның талаптарын бұза отырып жасаған мәмілелерін анықтауға, оларды жарамсыз деп тану туралы және сот тәртібімен, оның ішінде мұндай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша мүлікті қайтару туралы талап қоюға;

      3) әдейі немесе жалған банкроттық жағдайлар анықталған кезде сотқа жүгінуге;

      4) мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды кредиторлардан сұратуға;

      5) осы Заңда көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

      2. Сот тағайындаған кезден бастап және банкроттық туралы істі қарау аяқталғанға дейін уақытша басқарушы:

      1) борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді оның төлем қабілетсіздігі белгілерінің бар не жоқ екендігін растау мақсатында бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік құжаттарының негізінде сот шешімі шығарылғанға дейін жинауды жүзеге асыруға;

      2) сотқа борышкердің қаржылық жағдайы туралы қорытындыны ұсынуға;

      3) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін соттың оны тағайындау туралы ұйғарымы шығарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға банкроттық туралы істі қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарландыруды жіберуге;

      4) сот талқылауы кезеңінде борышкер мүлкі меншік иесінің, құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкердің активтерін шығаруына жол бермеу мақсатында оларды бақылауды қамтамасыз етуге;

      5) мәмілелерді кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс келісу туралы борышкердің өтінішін бес жұмыс күні ішінде қарауға;

      6) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

      3. Борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шығарылғаннан кейін уақытша басқарушы:

      1) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін борышкер банкрот деп танылған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде борышкерді банкрот деп тану туралы қазақ және орыс тілдерінде жарияланымды уәкілетті органға жіберуге;

      2) борышкер банкрот деп танылған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаның бар-жоғы және банктік шоттарының нөмірлері, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары туралы және қозғалысы туралы ақпарат сұратуға;

      3) банкрот қызметкерлерін еңбек шартының Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес алдағы уақытта тоқтатылатыны туралы хабардар етуге;

      4) банкрот мүлкін қорғауды және бақылауды қамтамасыз етуге;

      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен, мерзімде және нысан бойынша кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруға;

      6) банкроттың мүліктік массасына түгендеуді жүргізуге және түгендеу бойынша есепті кредиторлардың алғашқы жиналысына ұсынуға;

      7) егер банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін мұндай мүліктің құны елеулі төмендейтін (тез бұзылатын тауарлар, маусымдық тауарлар, мал және жедел өткізуді талап ететін өзге де тауарлар) жағдайларда уәкілетті органмен келісу бойынша банкрот мүлкін сатуды жүзеге асыруға;

      8) кредитордың және борышкер мүлкі меншік иесінің жазбаша сұрау салуы негізінде банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға;

      9) кредиторлар жиналысының өткізілу күні, уақыты мен орны туралы кредиторларды хабардар етуге;

      10) сот борышкер мен оның кредиторларының мүдделерін қозғайтын акт шығарған жағдайда, осы сот актісіне шағымдану туралы мәселені қарау үшін өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалған кредиторға не борышкерге оны алған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде оның көшірмесін ұсынуға;

      11) кредиторлардың алғашқы жиналысын ұйымдастыруға және өткізуге;

      12) банкроттықты басқарушыға (уәкілетті органға) өзін тағайындаған (борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шығарылған) күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, банкротқа тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      13) сот іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ұйғарым, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған, не борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің күші жойылған жағдайда борышкерге тиісті сот актісі қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;

      14) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

89-бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері

      1. Банкроттықты басқарушы:

      1) кредиторлардан мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды сұратуға;

      2) кредиторлар жиналысының келісімімен банкроттық рәсімін жүргізу үшін кредит алуға;

      3) осы Заңда көзделген тәртіппен бітімгершілік келісім жасауға құқылы.

      2. Банкроттықты басқарушы:

      1) өзі тағайындалған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде уақытша басқарушыдан құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгiлейтiн құжаттарды, банкротқа тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды қабылдауға;

      2) оны тағайындағаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан банкрот, оған тиесілі (тиесілі болған) мүлік туралы ақпаратты және растайтын құжаттардың көшірмелерін талап етуге, егер көрсетілген ақпарат пен құжаттарды оған уақытша басқарушы бермеген болса, олар сұрау салу жіберілген кезден бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оған өтеусіз негізде ұсынылуға тиіс;

      3) өзі тағайындалғаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаның банктік шоттарының бар-жоғы және нөмірлері, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары туралы және қозғалысы туралы ақпарат сұратуға;

      4) банкроттың мүлкін қорғауды және бақылауды қамтамасыз етуге;

      5) кредиторлар комитеті дебиторлық берешекті сату немесе факторинг шартын жасасу туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, банкрот алдында берешегі бар тұлғалар анықталған кезден бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осындай берешекті сот тәртібімен өндіріп алу туралы талап қоюға;

      5-1) хаттамаға қол қойылған кезден бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде реверсивті факторинг шартын жасасуға;

      6) борышкердің оны банкрот деп танығанға дейін осы Заңның талаптарын бұза отырып жасаған мәмілелерін анықтауға және оларды жарамсыз деп тану туралы не мүлікті сот тәртібімен, оның ішінде мұндай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша қайтару туралы талап қоюға;

      7) кредиторлар комитетінің шешімі негізінде он жұмыс күні ішінде банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін борышкер жасасқан шарттарды өзгертуге немесе бұзуға;

      7-1) борышкер кредиторлар жиналысымен келісілген оңалту жоспарын ұсынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде борышкер мүлкінің меншік иесіне немесе құрылтайшыға (қатысушыға) не ол уәкілеттік берген адамға оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытындыны ұсынуға;

      8) банкроттың мүлкін (активтерін) сату жоспарын әзірлеуге және оны іске асыруды жүзеге асыруға;

      9) кредиторлар талаптарының тізілімін жүргізуге;

      10) осы Заңның 11-бабының 5-тармағында белгіленген адамдарды анықтауға және оларды субсидиарлық жауапкершілікке тарту туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;

      11) кредиторлар комитеті есеп айырысуға көшу туралы шешім қабылдағаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде кредиторлармен есеп айырысуды жүзеге асыруға;

      11-1) банкроттың архивтік құжаттарын ретке келтіруді және тиісті архивке беруді ұйымдастыруға;

      12) кредиторға оның жазбаша сұрау салуы негізінде сұрау салу түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы, борышкердің қаржылық жағдайы туралы хабарлауға;

      13) егер банкроттықты басқарушымен жасалған банкроттық рәсімін жүргізу туралы шартта өзгеше белгіленбесе, сот банкрот пен оның кредиторларының мүдделерін қозғайтын актіні шығарған жағдайда оны алған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде кредиторлар комитетіне осы сот актісіне шағымдану туралы мәселені қарау үшін оның көшірмесін ұсынуға;

      14) кредиторларды кредиторлар комитетінің жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны туралы хабардар етуге;

      15) сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкроттың банктік шоттарын жабуға, салық төлеуші куәлігінің және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің бланкілерін (олар бар болған кезде) мемлекеттік кіріс органына тапсыруға, банкроттың мөрін жоюға;

      16) құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды, мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды:

      борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің күшін жою туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – борышкерге немесе оңалтуды басқарушыға;

      банкроттың кәсіпорнын сату кезінде табыстау актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде – сатып алушыға беруге;

      17) банкроттықты басқарушы шеттетілген (босатылған) жағдайда жаңадан тағайындалған банкроттықты басқарушыға шеттету (босату) туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, банкротқа тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды, сондай-ақ банкроттың банктік шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпаратты беруге;

      17-1) банкроттық рәсімі тағайындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде кредиторлар комитетімен оны жүргізу туралы шарт жасасуға;

      17-2) тағайындалған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде банкроттық рәсімінің әкімшілік шығыстарының сметасын жасауға;

      18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындауға міндетті.

      Ескерту. 89-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.05.2018 № 155-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

90-бап. Банкроттық рәсімінде кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      1. Уақытша басқарушы сот оны тағайындау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде банкроттық туралы істі қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарландыруды уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уәкілетті органға жібереді.

      Уәкілетті орган хабарландыруды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      Борышкерде интернет-ресурс болған кезде аталған интернет-ресурста хабарламаны жариялау міндетті болып табылады.

      2. Уақытша басқарушы сот орындаушыларынан заңды күшіне енген сот шешімін немесе борышкерден ақшаны өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осындай кредиторларды банкроттық туралы істі қозғау (борышкерді банкрот деп тану) және талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы жазбаша хабардар етеді.

      Уақытша басқарушы банкроттық туралы істі қозғау туралы сот ұйғарым шығарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өміріне және денсаулығына зиян келтіргені үшін өздерінің алдында борышкер жауапты болатын азаматтарды да борышкерді банкрот деп тану және талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабардар етеді.

      3. Кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірмей олар банкротқа қоятын талаптарын мәлімдеуге тиіс.

      Кредиторлардың талаптарында:

      1) талаптың сомасы туралы (негізгі борыштың, сыйақының (мүддесінің), тұрақсыздық айыбының сомасы және өзге де айыппұл санкциялары, залалдары туралы жеке-жеке) мәліметтер;

      2) осы Заңның 25-бабының 1-тармағында көзделген, кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарлама тәсілдерінің бірін көрсету қамтылуға тиіс.

      Салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқалары бір мезгілде ұсыныла отырып, талаптың негізділігі мен сомасын растайтын құжаттардың (күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің борышын мойындауы) көшірмелері талапқа қоса беріледі.

      Егер кредиторлардың мәлімдеген талаптары бойынша сыйақы (мүдде), тұрақсыздық айыбы және өзге де айыппұл санкциялары есепке жазылған, залалдар өндіріп алынған болса, онда мұндай кредиторлар борышкер банкрот деп танылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде сыйақыны (мүддені), тұрақсыздық айыбын және өзге де айыппұл санкцияларын, залалдарды ескере отырып, өзінің талаптарын қайта мәлімдейді.

      Кредиторлар талаптың негізі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды ұсынуға да құқылы.

      Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары сот борышкерді банкрот деп тану және оны банкроттық рәсімін қозғай отырып тарату туралы шешім қабылдаған кезге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша теңгемен есепке алынады.

      4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мерзімнен кеш мәлімделген кредитордың талабы кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі, бірақ мұндай кредитор бір ай мерзімде мәлімделген кредиторлардың талаптарын толық қанағаттандырғанға дейін кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

      5. Осы баптың 3-тармағында көзделген мерзімде мәлімделген кредиторлардың талаптарын уақытша басқарушы оларды алған кезден бастап он жұмыс күні ішінде қарауға тиіс және танылған талаптар тізілімге енгізіледі.

      Кредиторлардың бұрын сотқа мәлiмдеген талаптары, егер олар осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген талаптарға сай келетін болса, кредитордың өтініші болған кезде тiзiлiмге енгiзiлуi мүмкiн.

      6. Кредиторлар талаптарының тізіліміне:

      1) Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бөлiнген активтер және мынадай мүлiктi: ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша (ипотекалық куәліктердің кепілін қоса алғанда) талап құқықтарын, сондай-ақ олардың ұстаушыларында мәмілелер бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздермен көрсетілген облигацияларға меншік құқықтары туындаған немесе оларға көшкен жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын кепілмен қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды ұстаушылардың талаптары;

      2) кредиторлардың мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген инфрақұрылымдық облигациялар бойынша талаптары;

      3) борышкер құрылтайшыларының (қатысушыларының) талаптары енгізілмейді.

      7. Кредиторлар борышкерге берешектің сомасын және осы сомаға тиесілі сыйақыны (мүддені), борышкер тарапынан міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген залалдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) және өзге де айыппұл санкцияларын қамтитын талаптарды қоюға құқылы.

      8. Сыйақының (мүдденiң) сомасы борышкердi банкрот деп тану туралы сот шешiм қабылдаған кезде айқындалады.

      9. Залалдардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсiмпұлдардың) және өзге де айыппұл санкцияларының сомасы борышкердi банкрот деп тану және оны тарату туралы шешiм қабылданған кезде айқындалады.

      Кредиторлардың банкроттық рәсiміне қатысуға байланысты шығыстары өтеуге жатпайды.

      10. Егер кепілді кредитор кепіл мүлікті осы Заңның 104-1-бабының 4-тармағында белгіленген мерзімдерде өткізбеген жағдайда, банкроттықты басқарушы кепіл мүлікті өткізу мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, мұндай кредитордың талаптарын оған кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығын бере отырып, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізеді.

      11. Егер кепiлді кредитор талаптарының сомасы кепіл мүлікті өткізуден түскен, оны өткізуге байланысты шығыстар шегерілген соманың мөлшерінен асып кеткен жағдайда, банкроттық басқарушы кепіл мүлік өткізілген күннен бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрмей, мұндай кредиторға кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығын бере отырып, мұндай айырманы кредиторлар талаптарының тізіліміне қайтарады.

      Ескерту. 90-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

91-бап. Кредиторлардың талаптарын қарау

      1. Уақытша басқарушы борышкер банкрот деп танылған күннен кейінгі күні кредиторлардың талаптарын қарау нәтижелері туралы (талаптарды толық көлемде немесе себептерін көрсете отырып, бір бөлігінде тану немесе танымау туралы) әрбір кредиторға жазбаша хабарлауға міндетті. Кредиторлардың борышкер банкрот деп танылғаннан кейін мәлімделген талаптары бойынша уақытша басқарушы шешім қабылданған күннен кейінгі күні осындай кредиторға жазбаша хабарлауға міндетті.

      Кредитордың талабын (толық көлемде немесе бір бөлігінде) тану туралы хабарламада уақытша басқарушы кредиторлардың алғашқы жиналысын өткізу күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсетуге міндетті.

      2. Уақытша басқарушының шешімімен келіспеген жағдайда кредитор, құрылтайшы (қатысушы) оған банкроттық туралы істі қарайтын сотқа он жұмыс күні ішінде шағымдануға құқылы.

92-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін жариялау

      1. Уақытша басқарушы борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешім шығарған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастыру үшін уәкілетті органға жіберуге міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар талаптарының тізілімін алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастыруға міндетті.

      2. Кредитор өз талабының мөлшеріне, сондай-ақ жарияланған тізілімге енгізілген басқа кредиторлар талаптарының мөлшері мен негіздеріне шағымдануға құқылы.

      Ескерту. 92-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

93-бап. Кредиторлар жиналысының банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері

      1. Кредиторлардың алғашқы жиналысын уақытша басқарушы борышкер банкрот деп танылған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кеш болмайтын мерзімде өткізеді.

      2. Кредиторлардың алғашқы жиналысында:

      1) кепіл мүлкіне бағалау жүргізу туралы шешім қабылданады;

      2) хабарламасы әкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар адамдар тізіліміне енгізілген тұлғалар ішінен банкроттықты басқарушының кандидатурасы таңдалады;

      3) кредиторлар комитетін құру туралы шешім қабылданады;

      4) кредиторлар комитетінің саны айқындалады және кредиторлар комитетінің құрамы, төрағасы бекітіледі;

      5) кредиторлар комитетінің жұмыс регламенті бекітіледі;

      5-1) уақытша басқарушыға уәкілетті орган белгілеген шекте төленуге тиіс негізгі сыйақы мөлшері айқындалады;

      6) алып тасталды - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Кредиторлар жиналысының құзыретіне:

      1) кепіл мүлкін бағалау нәтижелерін ескере отырып, кепіл мүлкін кепілді кредиторларға олардың талаптарын қанағаттандыру үшін беру туралы мәселені қарау;

      2) банкроттықты басқарушының кандидатурасын таңдау;

      3) кредиторлар комитетінің құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

      4) банкроттың мүліктік массасын түгендеу туралы есепті мақұлдау;

      5) мүлікті (активтерді) бағалауды жүргізу туралы шешім қабылдау;

      6) мүлікті сату жоспарын бекіту;

      7) банкроттың мүлкін (активтерін) тікелей сату туралы шешім қабылдау;

      8) мүлікті теңгерімдік құны бойынша электрондық аукционға қою туралы шешім қабылдау;

      8-1) лизинг нысанасын мерзімінен бұрын сатып алу туралы шешім қабылдау;

      9) борышкердің өндіріп алу мүмкін емес дебиторлық берешегінің сомасын бекіту;

      10) банкроттықты басқарушыға уәкілетті орган белгілеген шекте төленуге тиіс негізгі сыйақы мөлшерін айқындау;

      11) банкроттықты басқарушыға қосымша сыйақы мөлшерін айқындау;

      12) қорытынды есепті келісу;

      13) банкроттық рәсімін жүргізу мерзімін ұзартуға келісім беру;

      14) борышкердің кредиторларымен есеп айырысуға көшуі туралы шешім қабылдау;

      14-1) баланста бар, бірақ түгендеу актісі бойынша жоқ жылжымалы мүлікті есептен шығару туралы шешім қабылдау;

      14-2) банкроттық рәсімін жүргізу үшін банкроттықты басқарушының кредит алуы туралы шешім қабылдау;

      14-3) бітімгершілік келісім жасасу туралы шешім қабылдау;

      14-4) банкроттық рәсімі барысында оңалту рәсіміне өту туралы шешім қабылдау;

      14-5) осы Заңның 95-1-бабында көзделген жағдайда оңалту жоспарын келісу;

      14-6) кредитордың кредиторлар жиналысына қатыспауының себебін дәлелді себеп ретінде тану туралы шешім қабылдау;

      15) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар жатады.

      4. Банкроттықты басқарушының кандидатурасын таңдау кезінде уәкілетті органда есепте тұрған тұлғаларға қатысты ұсынымдарды кредиторлар жиналысы дәрменсіз борышкердің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың кәсіптік бірлестіктерінен алуы мүмкін.

      Кредиторлар жиналысы сайланған кандидатты оның кандидатурасын уәкілетті органға ұсынғанға дейін оның банкроттықты басқарушы ретінде таңдалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

      Уәкілетті орган кредиторлар жиналысы ұсынған кандидатураны кредиторлар жиналысы оны ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушы етіп тағайындауға міндетті.

      Уәкілетті орган осы Заңның 12-бабы 3-тармағының негізінде кандидатураны банкроттықты басқарушы етіп тағайындауға кедергі болатын мән-жайларды анықтаған жағдайда, анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушының кандидатурасын тағайындаудан уәжді бас тартуды не осы Заңның 12-бабының 8-тармағы бірінші бөлігі 10) тармақшасының негізінде әкімші қызметін жүзеге асыруға құқылы адамдардың хабарламалары тізілімінен банкроттықты басқарушының хабарламасын алып тастау туралы хабарды кредиторлар жиналысына жіберуге міндетті.

      Кредиторлар жиналысы ұсынылған кандидатураны тағайындаудан уәкілетті орган бас тартқан жағдайда, банкроттықты басқарушы етіп тағайындау үшін басқа кандидатура ұсынуға міндетті.

      5. Кредитор оңалту рәсімін жүргізу барысында оңалтуды басқарушыдан борышкердің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты сұратуға құқылы.

      Ескерту. 93-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 № 479-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.02.2017 № 49-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

94-бап. Кредиторлар комитетінің банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері

      Кредиторлар комитеті:

      1) банкроттық рәсімінің өткізілуін және банкроттықты басқарушының қызметін жедел бақылауды жүзеге асырады;

      2) банкроттықты басқарушымен шарт жасасады және оны бұзады;

      3) шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын банкроттық рәсімін жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді;

      4) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша әкімшілік шығыстардың орнын толтыру жағдайларын қоспағанда, әкімшілік шығыстардың сметасын және банкроттық рәсімін жүргізу үшін тартылатын қызметкерлердің санын бекітеді;

      5) банкроттың жаңадан анықталған не мүліктік массаға қайтарылған мүлкін (активтерін) бағалауды жүргізу туралы шешім қабылдайды;

      6) банкроттықты басқарушы сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін айқындайды;

      7) борышкер мен кредитор арасындағы талаптарды өзара есепке алу туралы шешім қабылдайды;

      7-1) дебиторлық берешекті сату немесе факторинг шартын жасасу туралы шешім қабылдайды;

      7-2) банкроттықты басқарушының реверсивті факторинг шартын жасасуына келісім береді;

      8) осы Заңда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 94-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

95-бап. Кредиторлардың еңбекақы төлеу жөніндегі мүдделерін білдіру

      1. Борышкерге еңбекақы төлеу жөнінде талаптары бар адамдар жиналыста (конференцияда) жасырын дауыс беру арқылы борышкердің, оның кредиторларының алдында өздерінің мүдделерін қорғауға уәкілетті өкілді сайлайды.

      Кредитордың еңбекақы төлеу жөніндегі өкілі кредиторлар комитетінің құрамына кіреді.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен сайланған өкіл банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде осы Заңмен өзіне берілетін кредитордың барлық құқықтарын пайдаланады. Өкіл кредиторлар талаптарының тізілімінде еңбекақы төлеу жөніндегі талаптарды бекіту нәтижелері және оларды қарау нәтижелері бойынша оны сайлаған жиналыс (конференция) алдында есеп береді.

95-1-бап. Банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өту

      1. Борышкерге қатысты оңалту рәсiмi қолданылмаған, ал банкроттық рәсімі барысында мүліктің меншік иесі немесе құрылтайшы (қатысушы) осы Заңның 73-бабы 1, 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін оңалту жоспарын әзірлеген жағдайда мүліктің меншік иесі немесе құрылтайшы (қатысушы) немесе ол уәкілеттік берген адам банкроттықты басқарушыға әзірлеген оңалту жоспарын және банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өту мүмкіндігін қарау үшін кредиторлар жиналысын өткізу туралы өтiнiшхатпен жүгінуге құқылы.

      Банкроттықты басқарушы мүліктің меншік иесінен немесе құрылтайшыдан (қатысушыдан) не ол уәкілеттік берген адамнан өтiнiшхат түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Заңның 25-бабында көзделген тәртіппен кредиторлар жиналысын өткізу туралы кредиторларды хабардар етуге міндетті.

      2. Кредиторлар жиналысы ұсынылған оңалту жоспарымен және банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өтумен келіскен жағдайда жиналыс сонымен бір мезгілде мүліктің меншік иесінің немесе борышкердің мүлкi мен iстерiн басқару жөніндегі құрылтайшының (қатысушының) құқығын қалпына келтіру мәселесін шешуге не уәкілетті органда тіркелген адамдар арасынан оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдауға міндетті.

      3. Банкроттықты басқарушы оңалту жоспарын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті орган белгілеген нысанда оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытынды жасауға және борышкер мүлкінің меншік иесіне немесе құрылтайшыларға (қатысушыларға) жіберуге міндетті.

      4. Борышкер мүлкінің меншік иесі, құрылтайшы (қатысушы) не ол уәкілеттік берген адам кредиторлар жиналысының келісімі және банкроттықты басқарушының оңалту жоспарының тиімділігі (тиімсіздігі) туралы қорытындысы болған кезде банкроттық рәсiмін тоқтату, оңалту рәсiмiн қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы.

      5. Сот борышкер мүлкінің меншік иесінің, құрылтайшының (қатысушының) не ол уәкілеттік берген адамның банкроттық рәсiмін тоқтату, оңалту рәсiмiн қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы өтінішін осы Заңда көзделген ерекшеліктерімен азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы қағидалары бойынша қарайды.

      6. Істі қарау нәтижелері бойынша сот банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту не бас тарту туралы шешім шығарады.

      7. Сот оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім шығарған жағдайда борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып борышкерді тарату туралы шешiмді оны шығарған сот жоюға тиіс.

      Ескерту. 6-тарау 95-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

96-бап. Мүліктік масса

      1. Мүліктік массаның құрамына:

      1) банкроттың, оның ішінде оның қаржылық құжаттарында көрсетілмеген, бірақ талап құқықтарын (дебиторлық берешек) қоса алғанда, борышкердің меншік құқығын растайтын құжаттары бар мүлкі;

      2) Қазақстан Республикасының жер заңнамасында көзделген жағдайларда банкроттың тұрақты және ұзақ мерзімді уақытша жер пайдалану құқықтары кіреді.

      2. Мүліктік массаға банкрот – дара кәсіпкердің, толық серіктестіктер қатысушыларының жеке мүлкі, толық және коммандиттік серіктестіктерінің бұрынғы қатысушыларының, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік қатысушыларының, сондай-ақ банкроттың мүлкі жеткіліксіз болған кезде Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес оларға өндіріп алуды қолдану мүмкін болатын өндірістік кооперативтің мүлкі бөлек кіреді және ескеріледі.

      3. Қазақстан Республикасының заңдарында борышкерді банкроттыққа жеткізгені үшін өзге тұлғалардың субсидиарлық жауапкершілігі көзделген жағдайларда бұл жауапкершіліктің мөлшері кредиторлар талаптарының жалпы сомасы мен банкроттың мүліктік массасы арасындағы айырма ретінде айқындалады. Банкроттықты басқарушы осындай тұлғаларға борышкердің барлық кредиторларының мүдделері үшін талаптар қоюға міндетті. Жекелеген кредиторлардың өз мүдделерi үшін мұндай талаптар қоюына жол берiлмейдi.

      4. Мүліктік массаға:

      1) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары;

      2) Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету және секьюритилендiру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигациялары бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бөлiнген активтер мен ипотекалық облигациялар бойынша мынадай қамтамасыз ету болып табылатын кепіл мүлкі: ипотекалық тұрғын үй қарызы шарттары бойынша (ипотекалық куәліктерді қоса алғанда) талап құқығы, сондай-ақ көрсетілген акцияларға олардың ұстаушыларында мәмілелер не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де негіздер бойынша меншік құқығы туындаған немесе оларға ауысқан жағдайларда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары енгізілмейді. Банкроттықты басқарушы көрсетiлген мүлiк пен бөлiнген активтердi кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшiн Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес айқындалған ипотекалық облигацияларды ұстаушылардың өкiлiне, кредиторлардың және (немесе) облигацияларды ұстаушылардың өкiлiне береді;

      2-1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясына сатылған мүлік;

      3) Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңамасына сәйкес құрылған тарату қорларының қаражаты;

      4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия объектiсiнiң құрамына кiретiн мүлiк;

      5) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiнде көзделген, шығарындыларды азайту, сертификатталған шығарындыларды азайту, шығарындыларды ішкі азайту, парниктiк газдарды сiңiру квоталары бiрлiктерi;

      6) осы Заңның 104-бабында көзделген тәртіппен және шарттармен кепілді кредиторға берген жағдайда кепіл мүлкі;

      7) уақытша өтеусіз және уақытша қысқа мерзімді өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығы;

      8) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген, мәмілелер бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету, маржалық жарналар, клиринг (кепілді және резервтік) қорларына жарналар болып табылатын клиринг ұйымы клиентінің (клиринг қатысушысының) қаржы құралдары;

      9) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) үлестік құрылысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаның дауыс беретін акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлестері);

      10) кредиторлар жиналысының лизинг нысанасын мерзімінен бұрын сатып алу туралы шешім қабылдау жағдайын қоспағанда, лизинг нысанасы енгізілмейді.

      Ескерту. 96-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 31.10.2015 № 380-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 487-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) ; 07.04.2016 № 487-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

97-бап. Банкроттың мүліктік массасын түгендеу

      1. Уақытша басқарушы банкроттың мүліктік массасын түгендеуді жүргізеді және кредиторлардың алғашқы жиналысына түгендеу туралы есепті ұсынады.

      2. Түгендеу туралы есеп негізінде кредиторлар жиналысы:

      1) түгендеу туралы есепті мақұлдау және банкроттықты басқарушыға мүліктік массаны бағалау мен өткізуге кірісуді тапсыру туралы;

      2) түгендеу туралы есепті нақтылау және банкроттықты басқарушыға он жұмыс күнінен аспауға тиіс мерзімде қайталап түгендеу туралы есеп беру мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдайды.

      3. Жаңадан анықталған не борышкерге қайтарылған мүлікке (активтерге) қатысты банкроттықты басқарушы түгендеу туралы есепті осы мүлікті өзінің қорғауына және бақылауына қабылдаған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде кредиторлар комитетіне ұсынуға міндетті.

98-бап. Банкрот мүлкінің (активтерінің) құнын бағалау

      1. Уақытша басқарушының түгендеу туралы есебінде көрсетілген мүлікке (активтерге) бағалау жүргізу туралы шешімді кредиторлар жиналысы қабылдайды.

      Жаңадан анықталған не мүліктік массаға қайтарылған мүлікке (активтерге) бағалау жүргізу туралы шешімді банкроттықты басқарушының түгендеу туралы есебін қарау кезінде кредиторлар комитеті қабылдайды.

      2. Жиналыстың не кредиторлар комитетінің бағалау туралы шешімінде:

      1) конкурстық комиссияның саны мен құрамы туралы мәліметтер;

      2) бағалаушыны таңдау жөнінде конкурс жариялау және өткізу үшін мерзімдер қамтылуға тиіс.

      3. Жиналыстың не кредиторлар комитетінің шешіміне сәйкес банкроттықты басқарушы конкурстық негізде тиісті мамандарды тарта отырып, дебиторлық берешекті қоса алғанда, борышкердің мүлкін (активтерін) бағалауды жүргізеді.

      4. Банкроттықты басқарушы кредиторлар жиналысы шешімінің негізінде мүлікті оның теңгерімдік құны бойынша электрондық аукционға қоюға құқылы.

99-бап. Банкроттың мүлкін (активтерін) сату

      1. Талап қою құқығын қоса алғанда, банкроттың мүлкiн сатуды банкроттықты басқарушы сату жоспарына сәйкес не тікелей сату әдісімен электрондық аукцион өткiзу арқылы жүзеге асырады.

      Борышкердің (банкроттың) мүлкiн (активтерiн) сату бойынша электрондық аукционды өткiзу тәртiбiн және оны ұйымдастырушыны уәкілетті орган айқындайды.

      2. Банкроттықты басқарушы сату жоспарын банкроттың мүліктік массасын түгендеу және бағалау деректерінің негізінде, сондай-ақ мүлікті теңгерімдік құны бойынша электрондық аукционға қою туралы кредиторлар жиналысы шешімінің негізінде жасайды.

      Банкроттың мүліктік массасында тауарларды өндіру, жұмыстарды орындау және (немесе) қызметтерді көрсету үшін кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын мүліктік кешен болған кезде, сату жоспарында осындай кешенді бірыңғай лотпен аукционға кемінде екі рет шығару жөніндегі міндетті талап қамтылуға тиіс.

      Банкроттықты басқарушы кредиторлар жиналысы белгілеген мерзімде сату жоспарын жасауға және оны кредиторлар жиналысына ұсынуға міндетті.

      Егер аукцион бірыңғай лот бойынша өтпеген жағдайда не оған қатысушылардың ешқайсысы бірыңғай лотты иемденбесе, мүлікті өткізу бөлек лоттармен жүзеге асырылады.

      3. Банкроттың айналымда шектеулі мүлкін өткізу жабық электрондық аукционда жүзеге асырылады. Осы мүлікті иемденуге құқығы бар адамдар жабық электрондық аукционның қатысушылары бола алады.

      4. Банкроттың мүлікті сату жоспарына сәйкес сатуға ұсынылған, бірақ өткізілмей қалған мүлкі өздерінің талаптары толық көлемде қанағаттандырылмаған тиісті кезектің кредиторларына, олардың келісімімен сату жоспарында көрсетілген бастапқы бағасы бойынша жалпы үлестік меншікке беруге жатады.

      5. Стратегиялық объектіні сату кезінде Қазақстан Республикасы осындай мүлікті иемденуге басым құқыққа ие болады.

      Банкроттықты басқарушы стратегиялық объектіні сатуды "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес оны иеліктен шығаруға рұқсат беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін алғаннан кейін жүзеге асырады.

      6. Банкроттың мүлкін (активтерін), сондай-ақ банкроттың кәсіпорнын тікелей сату кезінде сатудың бағасы және басқа да шарттары, сондай-ақ сатып алушы және онымен сатып алу-сату шартын жасасу мерзімі кредиторлар жиналысының бірауыздан қабылданған шешімімен және борышкер мүлкінің меншік иесінің, құрылтайшыларының (қатысушыларының) келісімімен айқындалады.

      7. Банкроттың мүліктік массасында банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейінгі мерзім ішінде құны елеулі төмендейтін мүлік (тез бұзылатын тауарлар, мал және жедел өткізуді талап ететін өзге де тауарлар) болған жағдайларда, уақытша басқарушы осындай мүлік анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осындай мүлікті сату жоспарын жасауға және оны уәкілетті органға келісуге ұсынуға міндетті.

      Уәкілетті орган екі жұмыс күні ішінде уақытша басқарушының өтінішін қарауға және қабылданған шешім туралы уақытша басқарушыны дереу хабардар ете отырып, сату жоспарын келісу не келісуден бас тарту туралы шешім қабылдауға міндетті.

      Уақытша басқарушы бекітілген сату жоспарына сәйкес мүлікті өткізуге міндетті.

      Ескерту. 99-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

99-1-бап. Банкроттың кәсіпорнын сату

      1. Осы баптың мақсаттары үшін банкроттың кәсіпорны деп кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды, шикiзатты, өнiмдерді, жер учаскесiне құқықты, талап ету құқықтарын, борыштарды, сондай-ақ оның қызметiн дараландыратын белгiлерге құқықтарды (фирмалық атау, тауар белгiлерi) және басқа да айрықша құқықтарды қоса алғанда, мүліктің барлық түрлерін қамтитын мүліктік кешен ұғынылады.

      2. Кәсіпорынды сату тікелей сату жолымен жүзеге асырылады.

      3. Кәсіпорынды сату банкроттықты басқарушы сатып алушымен жасасатын кәсіпорынды сатып алу-сату шартымен ресімделеді.

      4. Кәсіпорынды сату кезінде сатып алушы кәсіпорынды сатып алу-сату шартына сәйкес шартқа қол қойылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде төлемді жүзеге асыруға тиіс.

      Төлем жүргізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде банкроттықты басқарушы әкімшілік шығыстар сметасына сәйкес банкроттық рәсімін жүргізу барысында жұмсалған әкімшілік шығыстар сомасын шегеріп, сатудан түскен ақша қаражатын мүліктің меншік иесіне немесе құрылтайшыға (қатысушыға) табыс етуге міндетті.

      Банкроттықты басқарушының кәсiпорынды беруi және оны сатып алушының қабылдауы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптар қол қоятын және ресімделетін өткізу актiсi бойынша жүзеге асырылады.

      5. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн банкроттықты басқарушы сотқа өз қызметi туралы кредиторлар жиналысымен келісілген қорытынды есептi ұсынады.

      6. Банкроттың кәсіпорнын сату кезінде сот қорытынды есепті бекітеді.

      Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қолдана отырып оны тарату туралы шешiмнің күшін шешімді шығарған сот жоюға тиіс.

      Ескерту. 6-тарау 99-1-баппен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

100-бап. Мүліктік массаны бөлудің кезектілігі

      1. Әкiмшiлiк және сот шығыстары банкрот мүлкiнiң есебiнен кезектен тыс өтеледi.

      Банкроттық рәсімін жүргізуге байланысты әкiмшiлiк шығыстар олар бойынша төлеу міндеті банкроттық туралы іс қозғалған кезден бастап және одан кейінгі кезең ішінде туындаған, тартылатын мамандардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша шығындарды, уақытша және банкроттықты басқарушыларға ағымдағы төлемдер сомасын, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға еңбекақы төлеуді қамтиды.

      Әкімшілік шығыстарға банкроттық рәсімі қолданылған салықтық кезеңнен кейінгі салықтық кезеңдер үшін салықтық есептілікке сәйкес салық төлеуші есептеген, салықтық тексерулердің нәтижелері бойынша мемлекеттік кіріс органы есепке жазған салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер жатады.

      Кредиторлар комитетінің банкроттықты басқарушымен жасасқан келісімі шегіндегі әкімшілік шығыстар сомаларын басқарушы олардың пайда болуына қарай төлеуі мүмкін.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2-тармаққа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Бiрiншi кезекте өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянның орнын толтыру бойынша; алименттердi өндiрiп алу бойынша; Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлей отырып, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақыларды төлеу бойынша, авторлық шарттар жөнiндегi сыйақыларды төлеу бойынша талаптар қанағаттандырылады.

      Бiрiншi кезектегi талаптарды өтеу осы тармақта жазылған тәртiппен жүзеге асырылады.

      Кредиторлардың өмiрге немесе денсаулыққа келтiрiлген зиянның орнын толтыру бойынша талаптарын өтеу үшiн мүлiк жеткiлiксiз болған жағдайда, мүлiк кредиторлардың тiзiлiмге енгiзiлген талаптарының сомаларына пропорционалды түрде олардың арасында бөлiнедi. Осы бөлiктің ережелерi кредиторлардың алименттердi өндiрiп алу бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектердi төлей отырып, еңбек шарты бойынша жұмыс iстеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақыларды төлеу бойынша, авторлық шарттар жөнiндегi сыйақыларды төлеу бойынша талаптарын өтеу кезiнде қолданылады.

      3. Екінші кезекте осы Заңның 104-бабында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары, банкроттық рәсімді жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған талаптар, сондай-ақ орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптары қанағаттандырылады.

      4. Үшінші кезекте салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек өтеледі.

      5. Төртінші кезекте азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша басқа кредиторлармен есеп айырысу жүргізіледі, сондай-ақ осы Заңның 104-бабының 3-тармағында көзделген жағдайда кредиторлардың талаптары қанағаттандырылады.

      6. Бесінші кезекте кредиторлардың залалдардың орнын толтыру және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) өндіріп алу бойынша талаптары қанағаттандырылады.

      7. Кепiлді кредиторлардың талаптары осы Заңның 104-1-бабына сәйкес кепiл мүлікті заттай қабылдау арқылы не кепіл мүлікті өткізуден алынған сома шегінде, басқа кредиторлардың алдында артықшылықпен қанағаттандырылады. Кепілді кредитор кепіл мүлікті қабылдаудан немесе өткізуден бас тартқан жағдайда, мұндай кредиторлардың талаптары осы Заңның 104-бабына сәйкес қанағаттандырылады.

      Ескерту. 100-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.07.2018 № 168-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

101-бап. Кредиторлармен есеп айырысу қағидалары

      1. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектегі талаптар толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

      Кредитордың талабы оның келісуімен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен, оның ішінде ақшалай нысанда және (немесе) мүлікті заттай беру арқылы қанағаттандырылуы мүмкін.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақтың үшінші бөлігіне өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 02.08.2015 № 342-V Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар және мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары бойынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша кредитордан басқа, кредитор оны банкроттықты басқарушы ұсынған күннен бастап күнтiзбелiк он бес күннен аспайтын мерзiмде мүлiктi талапты өтеу есебiне заттай қабылдау туралы өзiнiң жазбаша келiсiмiн (келiспейтiнiн) бiлдiруге тиiс. Кредитордың жазбаша келiсiмiн белгiленген мерзiмде ұсынбауы мүлiктi заттай қабылдаудан бас тартуы болып танылады.

      2. Егер талаптарды есепке жатқызу кредиторлар талаптарын қанағаттандырудың кезектілігін бұзбаса, басқа тұлғалар тартылмай, тікелей, өзаралық негізде болып табылса, кредиторлар комитетінің шешімі бойынша банкроттықты басқарушы оның қабылданған күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей кредиторға талаптарды есепке жатқызу туралы мәлімдеуге міндетті. Есепке жатқызуға ақшаны төлеу туралы талаптар бойынша ғана жол беріледі.

      3. Кредиторлардың осы Заңның 90-бабының 3-тармағында көзделген мерзім өткеннен кейін, бірақ тарату теңгерімі бекітілгенге дейін мәлімделген талаптары, есептелген тұрақсыздық айыбын және сыйақыны (мүддені) немесе өзге де айыппұл санкцияларын, залалдарды ескере отырып, кредиторлардың қайтадан мәлімделген талаптарын қоспағанда, белгіленген мерзімде мәлімделген кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін банкроттың қалған мүлкінен қанағаттандырылады.

      4. Бірінші кезектегі кредиторлардың барлық кредиторлармен есеп айырысу аяқталғанға дейін мәлімделген талаптары мүліктік масса есебінен қанағаттандырылуға жатады. Мұндай талаптарды тізілімге енгізгенге дейін кредиторлардың талаптарын өтеу тоқтатыла тұрады.

      4-1. Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған кредиторлар талаптары екінші кезек құрамына енгізілген, олардың алдындағы берешек банкроттық рәсімі қозғалғанға дейін туындаған кредиторлардың талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін өтеледі.

      5. Банкрот мүлкінің жеткіліксіздігіне байланысты кредиторлардың қанағаттандырылмаған талаптары өтелді деп саналады.

      Көрсетілген сомаларды кредитор банкроттық рәсімін аяқтау туралы сот ұйғарымының негізінде дебиторлық берешек есебінен шығаруға тиіс.

      Ескерту. 101-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 22.04.2015 № 308-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 16.11.2015 № 406-V Заңымен (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

102-бап. Бірінші кезектегі кредиторлардың талабын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      1. Борышкер өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында жауапты болатын азаматтар талаптарының сомасын айқындау азаматқа ол жетпіс жасқа толғанға дейін, бірақ кемінде он жыл ішінде төленуге жататын тиісті мерзімдік төлемдерді (борышкер банкрот деп танылған күнгі мөлшерде) капиталдандыру арқылы жүзеге асырылады. Егер азаматтың жасы жетпіс жастан асқан жағдайда, тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру кезеңі он жылды құрайды.

      2. Осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес айқындалатын соманың төленуі банкроттың тиісті міндеттемесін тоқтатады.

      3. Бірінші кезектегі кредиторлардың банкрот мүлкінің жеткіліксіздігіне байланысты қанағаттандырылмай қалған, өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянды өтеу бойынша талаптары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеледі.

      4. Кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптарының сомасын айқындау кезінде, осы баптың 5 және

      6-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, банкроттық туралы iс бойынша іс жүргізу қозғалған кезге түзілген берешек бірінші кезек құрамында ескеріледі.

      5. Өздерімен еңбек қатынастары бiр жылдан басталатын банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi кезең iшiнде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi бiр жылдың алдындағы күнтiзбелiк он екi айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен бірiншi кезек құрамында ескерiледi. Талаптардың қалған сомалары бесінші кезек құрамында ескерiледi.

      6. Қызметкердiң жалақысын көтеру нәтижесiнде пайда болған, бiр жылдан бастап банкроттық туралы iс қозғалғанға дейiнгi кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөнiндегi кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы кредиторлар талаптарының тiзiлiмiнде бесiншi кезек құрамында ескерiледi.

103-бап. Екінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      1. Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша талаптың сомасын айқындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген кепілмен қамтамасыз етілген бөлігіндегі міндеттеме бойынша берешек ескеріледі.

      2. Кредитордың кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеме бойынша талаптары кепіл нысанасын өткізуден түскен соманың мөлшері шегінде қанағаттандырылады. Талаптардың кепіл нысанасын өткізуден түскен соманың мөлшерінен асатын сомасы төртінші кезек құрамына енгізуге жатады.

      3. Кепілді кредитор кепіл мүлікті заттай алуға келіскен кезде оның талаптарын өтеу осы Заңның 104-бабында көзделген тәртіппен және шарттармен жүргізіледі.

      4. Осы Заңның 104-бабында белгіленген тәртіп өздерінің талаптары банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының кредит алуы нәтижесінде туындаған кредиторларға қолданылмайды.

      Ескерту. 103-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 22.04.2015 № 308-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

104-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру

      1. Банкроттықты басқарушы кепіл мүлікті бағалауды жүргізу туралы кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік қырық бес күн ішінде кепіл мүлікті бағалауды жүргізуге және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін кепіл мүлікті кепілді кредиторларға беру туралы мәселені кредиторлар жиналысының кезекті отырысына шығаруға міндетті.

      2. Кредиторлар жиналысы кепіл мүлікті бағалау нәтижелерін ескере отырып, кепіл мүлікті кепілді кредиторға беруге келісу (беруден бас тарту) туралы шешім қабылдайды.

      Егер жиналыс кепіл мүлікті кепілді кредиторға беруге келісу туралы шешім қабылдаған жағдайда, кепілді кредитор кредиторлар жиналысының құзыретіне кіретін қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

      Егер жиналыс кепіл мүлікті кепілді кредиторға беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, кепілді кредитордың қалған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде кредиторлар жиналысында дауыс беруге құқығы болады, кепіл мүлік мүліктік массаға енгізілуге жатады, ал кепілді кредитордың талаптары осы Заңның 103-бабына сәйкес екінші кезектің құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      Кепілді кредитордың кредиторлар жиналысына келмеуі кепіл мүлікті қабылдаудан бас тартуға теңестіріледі. Кепілді кредитор кепіл мүлікті заттай қабылдаудан бас тартқан кезде кепіл мүлік банкроттың мүліктік массасына енгізіледі және кепілді кредитордың талаптары екінші кезектегі тәртіппен қанағаттандырылуға жатады.

      Кепілді кредитордың өзіне кепіл мүлікті беруге қарсы дауыс беруі де кепіл мүлікті қабылдаудан бас тартуға теңестіріледі.

      3. Егер кепіл мүліктің кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген соманы шегергендегі бағалау құны кепілді кредитордың кепілмен қамтамасыз етілген талабынан артық болған жағдайда, онда айырманы кепілді кредитор кредиторлар жиналысы кепіл мүлікті кепілді кредиторға беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей банкроттың мүліктік массасына қайтарады.

      Егер кепіл мүліктің бағалау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтықта кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болған жағдайда, кепілді кредитордың талаптары айырма мөлшерінде кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және төртінші кезек құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      4. Кредиторлар жиналысы кепіл мүлікті беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік отыз күнге дейінгі мерзімде кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын және кепіл мүлікті сақтауға және ұстауға байланысты әкімшілік шығыстарды өтеуге міндетті. Егер кредиторлар жиналысы бірнеше кепілді кредиторға қатысты оларға кепіл мүлікті беру туралы шешім қабылдаған жағдайда, бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын өтеуді осындай кепілді кредиторлар олардың кепілмен қамтамасыз етілген талаптарының мөлшеріне пропорционалды түрде жүргізеді.

      Кепіл мүлікті кепілді кредиторға беру ол бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары мен кепіл мүлкін сақтауға және ұстауға байланысты әкімшілік шығыстарды өтегеннен кейін жүргізіледі.

      5. Борышкер банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін шарт міндеттемелерін орындау процесінде қандай да бір сомаларды өтеген жағдайда кепілді кредиторлардың талаптары олардың өтелген бөлігінде қанағаттандырылуға жатпайды.

      Кепілге салынған мүліктің жоғалғаны немесе бүлінгені үшін сақтандыру өтелген жағдайда, кепілді кредиторлардың талаптары олардың өтелген бөлігінде қанағаттандыруға жатпайды және бұл талаптардың кез келген өтелмеген бөлігі төртінші кезек шеңберінде өтелуге тиіс.

104-1-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын кепіл мүлікті заттай қабылдау арқылы не кепіл мүлікті өткізуден алынған сома шегінде қанағаттандыру

      1. Кредиторлар талаптарының тізілімінде кепілді кредитордың талаптары болған кезде уақытша басқарушы борышкердің банкрот деп танылған кезінен бастап бес жұмыс күні ішінде кепілді кредиторға пошта арқылы хабарламасы бар тапсырыс хатпен кепіл мүлікті заттай қабылдау не оны кепілді кредитордың өзі дербес өткізуі туралы ұсыныс жібереді.

      2. Уақытша басқарушының ұсынысына кепiлдi кредитордың жауабы болмаған немесе кепілді кредитор кепіл мүлікті заттай қабылдаудан не өзі дербес өткізуден бас тартқан жағдайда, уақытша басқарушы хабарлама жіберген күннен бастап он жұмыс күні ішінде кепіл мүлік банкроттың мүліктік массасына енгізіледі. Бұл ретте кепілді кредитордың талаптары екінші кезек құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      3. Уақытша басқарушы кепілді кредитордың кепіл мүлікті заттай қабылдауға келісімі алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, кепіл мүлікке бағалау жүргізеді жəне кепіл мүлікті кепілді кредиторға беруді жүзеге асырады. Бұл ретте мұндай кредиторлардың талаптары кредиторлар талаптарының тізілімінен алып тасталады.

      Егер кепіл мүлікті бағалауға жұмсалған шығыстарды шегергенде оның бағалау құны кепілді кредитордың кепілмен қамтамасыз етілген талаптарынан көп болған жағдайда, кепілді кредитор кепіл мүлік кепілді кредиторға берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, осы айырманы банкроттың мүліктік массасына береді.

      Егер кепіл мүлікті бағалауға жұмсалған шығыстарды шегергенде оның бағалау құны кепілді кредитордың талаптарынан аз болған жағдайда, кепілді кредитордың айырма мөлшеріндегі талаптары кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және төртінші кезек құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      4. Кепілді кредитор кепіл мүлікті өзі дербес өткізуге келіскен кезде уақытша басқарушы кепіл мүлікті мүліктік массаға енгізбейді және осындай кредитордың талаптарын кредиторлар талаптарының тізілімінен алып тастайды.

      Кепiлді кредитор кепiл мүлікті Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және (немесе) "Жылжымайтын мүлiк ипотекасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өткізеді, бұл ретте кепіл мүлікті өткiзу мерзімі кепiлдi кредитор уақытша басқарушыға кепіл мүлікті өзі дербес өткізуге келiсiмін жiберген күннен бастап алты айдан аспауға тиiс.

      Кепiлді кредитор кепіл мүлік өткізілген күннен бастап күнтiзбелiк он күннен кешiктiрмей, банкроттықты басқарушыны оны өткiзу сомасы туралы хабардар етедi.

      5. Кепіл мүлік осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзім ішінде өткізілмеген жағдайда, банкроттықты басқарушы мұндай кепіл мүлікті банкроттың мүліктік массасына енгізеді және мұндай кепілді кредитордың талаптары кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және екінші кезек құрамында қанағаттандырылуға жатады.

      6. Егер кепіл мүлікті өткізуге байланысты шығыстарды шегергенде оны өткізуден түскен сома кепілді кредитор талаптарының сомасынан асып кеткен жағдайда, мұндай айырма осындай мүлік өткізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, банкроттың мүліктік массасына қайтарылады.

      7. Егер кепілді кредитор талаптарының сомасы кепіл мүлікті өткізуге байланысты шығыстарды шегергенде оны өткізуден түскен сома мөлшерінен асып кеткен жағдайда, кепілді кредитордың айырма мөлшеріндегі талаптары кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізіледі және төртінші кезектегі құрамда қанағаттандырылуға жатады.

      8. Борышкер банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін шарттық міндеттемелерді орындау процесінде қандай да бір сомаларды өтеген жағдайда, кепілді кредиторлардың талаптары олар өтелген бөлікте қанағаттандырылуға жатпайды.

      Кепіл мүлікті жоғалтқаны немесе зақымдағаны үшін сақтандыру өтемі жағдайында кепілді кредиторлардың талаптары ол өтелген бөлікте қанағаттандырылуға жатпайды және осы талаптардың кез келген өтелмеген бөлігі екінші кезек шеңберінде өтелуге тиіс.

      Ескерту. 6-тарау 104-1-баппен толықтырылды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

105-бап. Үшінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      1. Үшінші кезектегі талаптардың құрамына енгізілетін талаптардың сомасын айқындау кезінде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалған кезіне түзілген салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек ескеріледі.

      2. Егер борышкер банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғаннан кейінгі кезеңде салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді толық көлемде аудармаған жағдайда, сот борышкерді банкрот деп тану және оны банкроттық рәсім арқылы тарату туралы шешім шығарғанға дейін төленбеген сомалар борышкердің үшінші кезектегі кредиторлар алдындағы берешегінің жалпы сомасына енгізіледі.

106-бап. Төртінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      1. Төртінші кезектегі талаптар құрамына енгізілетін талаптар сомасын айқындау кезінде азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары, сондай-ақ осы Заңның 104-бабына сәйкес туындаған кепілді кредиторлардың талаптары ескеріледі.

      2. Мүлік жеткіліксіз болған кезде ол төртінші кезектегі кредиторлардың арасында олардың қанағаттандырылуға жататын талаптарының сомасына пропорционалды түрде бөлінеді.

107-бап. Бесінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      Мүлік жеткіліксіз болған кезде кредиторлардың залалдардың орнын толтыру және тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсiмпұлдарды) өндiрiп алу бойынша талаптары, сондай-ақ кредиторлардың осы Заңның 102-бабының 5 және 6-тармақтарында көрсетілген талаптары олардың тізілімге енгізілген талаптарының сомасына пропорционалды түрде қанағаттандырылуға жатады.

108-бап. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік

      1. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған ақшаны банкроттықты басқарушы Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе банкроттың құрылтайшылық құжаттарына сәйкес банкрот мүлкінің меншік иесіне не оның құрылтайшыларына (қатысушыларына) береді.

      2. Банкроттың сатуға ұсынылған, бірақ өткізілмей қалған, сондай-ақ кредитор талапты қанағаттандыру есебіне қабылдамаған, кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейінгі қалған заттай мүлік Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген, сондай-ақ егер осындай мүлікті әкімші әкімшілік шығыстарды өтеу есебіне және кредитор талаптарды қанағаттандыру есебіне қабылдамаған жағдайларды қоспағанда, банкроттың меншік иесіне не қатысушыларға (құрылтайшыларға) беріледі.

109-бап. Банкротты борыштардан босату

      1. Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін банкрот атқаруға қойылған және заңды тұлғаны банкрот деп тану кезiнде ескерiлген мiндеттемелер мен өзге де талаптарды орындаудан босатылады.

      Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін банкрот деп танылған дара кәсіпкер банкрот деп жарияланған тұлға өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін олардың алдында жауаптылықта болатын азаматтардың талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жеке сипаттағы өзге де талаптарды қоспағанда, кәсіпкерлік қызметке байланысты қалған міндеттемелерді орындаудан босатылады.

      2. Егер банкрот оңалту және банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі үш жыл ішінде өз мүлкінің бір бөлігін жасырса немесе жасыру мақсатында басқа адамға берсе, бухгалтерлік кітаптарды, шоттарды, құжаттарды қоса алғанда, қажетті есептік ақпаратты бүгіп қалса немесе бұрмаласа, ол борыштардан босатылмайды.

110-бап. Банкроттықты басқарушының қорытынды есебі

      1. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейiн банкроттықты басқарушы тарату теңгерімі мен кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейiн қалған мүлiктi пайдалану туралы есептi қоса бере отырып, сотқа өз қызметi туралы кредиторлар жиналысымен келісілген қорытынды есептi ұсынады.

      Банкроттың кәсіпорны сатылған жағдайда тарату теңгерімі қоса берілмейді.

      2. Сот банкроттықты басқарушының қорытынды есебi мен тарату теңгерімін бекiтедi және олар ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешiктірілмейтiн мерзiмде банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарым шығарады.

      Банкроттың кәсіпорны сатылған жағдайды қоспағанда, банкроттық рәсімі аяқталғаннан кейiн сот бiр апта мерзiмде бiрiншi кезектегi кредиторлардың қанағаттандырылмаған талаптары туралы мәлiметтер қамтылған, банкроттықты басқарушының бекiтiлген қорытынды есебiнен үзiндi көшiрмені уәкiлеттi органға жiбередi.

      Банкроттық рәсімін аяқтау туралы ұйғарымда банкроттықты басқарушыға сыйақы төлеуге және банкроттың өткізілмей қалған мүлкiне байланысты реттелмеген мәселелер де шешiлуге тиiс. Сот ұйғарымның көшiрмесiн заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органға, уәкiлеттi органға, мемлекеттiк статистика саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органына, сондай-ақ талаптары қанағаттандырылмаған банкроттың кредиторларына жiбередi. Осы бөліктің күші банкроттың кәсіпорнын сату жағдайларына қолданылмайды.

      Ескерту. 110-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     

111-бап. Уәкілетті органның интернет-ресурсында банкроттар тізімін орналастыру

      1. Банкроттық саласындағы уәкілетті орган өзінің интернет-ресурсында оларға қатысты банкрот деп тану туралы сот шешімдері күшіне енген банкроттардың (дара кәсіпкерлердің, заңды тұлғалардың) тізімін орналастырады.

      Борышкерді банкрот деп тану туралы шешімнің күші жойылған, бітімгершілік келісім жасалған немесе банкроттың кәсіпорны сатылған жағдайларда ол тізімнен алып тасталады.

      Тізімде борышкердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) не атауы, экономикалық қызмет түрі, борышкердің деректемелері, басшы мен құрылтайшылардың (қатысушылардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің және банкроттық рәсімінің аяқталғаны туралы сот ұйғарымының күндері көрсетіледі.

      2. Уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған банкроттар тізімі оларға қатысты банкрот деп тану туралы сот шешімдері өткен айда заңды күшіне енген банкроттарды енгізу, сондай-ақ оларға қатысты бітімгершілік келісімді бекіту немесе банкроттың кәсіпорнын сату шартымен қорытынды есепті бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген банкроттарды алып тастау жолымен ай сайын, өткен айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірілмей жаңартылады.

      Ескерту. 111-бап жаңа редакцияда - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-бап. Банкротты таратуды аяқтау

      1. Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғалар мен дара кәсiпкерлердiң мемлекеттiк тiркелiмдерiне бұл туралы жазба енгiзiлгеннен кейін банкротты тарату аяқталды, ал банкрот жұмыс iстеуiн тоқтатты деп саналады.

      2. Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдар банкротты заңды тұлғалардың тiркелiмiнен алып тастау туралы бұйрықтарды сотқа және уәкiлеттi органға, сондай-ақ банкроттың орналасқан жерi бойынша мемлекеттік кіріс органына жiбередi.

      3. Заңды тұлғалар банкроттарының акционерлік қоғамдарының директорлар кеңесінің мүшелері, атқарушы органының басшылары мен мүшелері, бас бухгалтері уәкілетті орган қалыптастыратын банкроттар құрылтайшыларының тізіліміне енгізіледі.

      4. Банкроттың кәсіпорнын сату борышкерді банкрот деп тану және шешім шығарған соттың банкроттық рәсімді қозғай отырып оны тарату туралы сот шешімінің күшін жоюға негіз болып табылады.

      Шешімнің күші жойылғаннан кейін заңды тұлға немесе дара кәсіпкер өз қызметін жүзеге асыруды жалғастырады.

      Ескерту. 112-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 13.11.2015 № 399-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

6-1-тарау. Бітімгершілік келісім

      Ескерту. Заң 6-1-тараумен толықтырылды - ҚР 13.11.2015 № 399-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-1-бап. Бітімгершілік келісімді жасасу шарттары

      1. Банкроттық рәсімін жүргізудің кез келген сатысында борышкер мен кредиторлар бітімгершілік келісімді жасасуға құқылы.

      2. Кредиторлар тарапынан бітімгершілік келісімді жасасу туралы шешім кредиторлар жиналысында қабылданады.

      Банкрот тарапынан бітімгершілік келісім жасасу туралы шешімді мүліктің меншік иесі, банкроттың құрылтайшысы (қатысушысы) және банкроттықты басқарушы қабылдайды.

      Бітімгершілік келісімде көзделген құқықтар мен міндеттерді өзіне алатын үшінші тұлғалардың бітімгершілік келісімге қатысуына жол беріледі.

      3. Бітімгершілік келісімді сот бекітеді.

      Бітімгершілік келісімді бекіткен кезде сот бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарым шығарады, онда банкроттық рәсімінің тоқтатылатыны және борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімді қолдану туралы шешімнің орындауға жатпайтыны көрсетіледі.

      4. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы соттың ұйғарымы күшіне енген күннен бастап ол күшіне енеді және бітімгершілік келісімге қатысатын борышкер, кредиторлар және үшінші тұлғалар үшін міндетті болып табылады.

      5. Күшіне енген бітімгершілік келісімді орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді.

112-2-бап. Бітімгершілік келісімнің мазмұны

      1. Бітімгершілік келісім:

      1) банкрот міндеттемелерін орындауды кейінге қалдыру және (немесе) мерзімін ұзарту;

      2) банкроттың талап ету құқықтарын басқаға беру;

      3) банкроттың міндеттемелерін үшінші тұлғалардың орындауы;

      4) борышты аудару;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектеулерді ескере отырып, кредиторлардың талаптарын банкроттың акцияларына, жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне алмастыру;

      6) кредиторлар талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен қанағаттандыру жағдайларында жасалуы мүмкін.

      2. Бітімгершілік келісімде банкрот міндеттемелерін орындау мөлшері, тәртібі мен мерзімдері туралы және (немесе) оның міндеттемелерін тоқтату туралы мәліметтер болуға тиіс.

      3. Банкрот тарапынан бітімгершілік келісімге мүліктің меншік иесі, банкрот құрылтайшысы (қатысушысы) не ол уәкілеттік берген тұлға және банкроттықты басқарушы қол қояды. Бітімгершілік келісімге кредиторлар атынан кредиторлар жиналысының төрағасы қол қояды.

      4. Егер бітімгершілік келісімге үшінші тұлғалар қатысқан жағдайда олардың тарапынан бітімгершілік келісімге осы тұлғалар немесе олардың уәкілетті өкілдері қол қояды.

      5. Бітімгершілік келісім борышкердің кредиторлар алдындағы міндеттемелерді орындау тәртібі мен мерзімдері туралы ережелерді қамтуға тиіс.

      6. Бітімгершілік келісім жасасуға қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған кредиторлар үшін бітімгершілік келісімнің шарттары оны жасауды жақтап дауыс берген кредиторларға арналған шарттарға қарағанда нашар болмауға тиіс.

112-3-бап. Мемлекеттік орган тарапынан бітімгершілік келісім жасасу шарттары

      1. Бітімгершілік келісім жасасу кезінде мемлекеттік орган кредиторлардың бірі болып әрекет еткен жағдайда, бітімгершілік келісім мұндай мемлекеттік орган алдында берешекті өтеуді бөліп төлеу шарттарымен бітімгершілік келісім бекітілген күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      Осы баптың бірінші бөлігіндегі талаптар сақталған жағдайда салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек банкроттың және (немесе) үшінші тұлғаның мүлкін кепілге қою арқылы және (немесе) банк кепілдігімен өтеледі.

      2. Кепілге қойылатын мүлік өтімді, жоғалудан немесе бүлінуден сақтандырылған болуға тиіс және оның нарықтық құны салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек сомасынан кем болмауға тиіс. Мыналар:

      1) тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері;

      2) энергияның электр, жылу және өзге де түрлері;

      3) тыйым салынған мүлік;

      4) мемлекеттік органдар салған шектеулері бар мүлік;

      5) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;

      6) тез бұзылатын шикізат, тамақ өнімдері кепіл заттары бола алмайды.

      Ескерту. 112-3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

112-4. Бітімгершілік келісімді соттың бекітуі

      1. Бітімгершілік келісімді бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешек өтелгеннен кейін ғана соттың бекітуі мүмкін.

      2. Банкроттықты басқарушы бітімгершілік келісім жасасу туралы кредиторлар жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сотқа бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтініш беруге міндетті.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтінішке:

      1) осы Заңның 112-2-бабының 3 және 4-тармақтарында көрсетілген тұлғалар қол қойған бітімгершілік келісім;

      2) бітімгершілік келісім жасасу туралы шешімді қабылдаған кредиторлар жиналысының хаттамасы;

      3) кредиторлардың тұрғылықты жері немесе орналасқан жері, сондай-ақ берешек сомасы көрсетілген кредиторлар тізімі;

      4) бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешектің өтелуін растайтын құжаттар;

      5) бітімгершілік келісімді жасасуға қарсы дауыс берген кредиторлардың жазбаша қарсылықтары қоса беріледі.

      4. Бітімгершілік келісім жасасқан және сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны жөнінде тиісті түрде хабардар етілген адамдар сот отырысына келмей қалған жағдайда, егер осы адамдардан бітімгершілік келісімді бекіту мәселесін олардың қатысуынсыз қарастыру туралы өтініш түспесе, сот бұл мәселені қарамайды.

      5. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы соттың ұйғарымына Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға (наразылық білдіруге) болады.

      6. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жою банкроттық рәсімін қозғау үшін негіз болып табылады.

112-5-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту салдарлары

      1. Бітімгершілік келісімді бекіту банкроттық рәсімін тоқтату үшін негіз болып табылады.

      Борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып оны тарату туралы шешім одан әрі орындауға жатпайды.

      2. Банкроттықты басқарушының өкілеттігі бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап:

      1) бітімгершілік келісімнің шарттарына сәйкес борышкер және (немесе) үшінші тұлғалар кредиторлар алдындағы берешекті өтеуге кіріседі;

      2) осы Заңның 87-бабына сәйкес борышкерге қолданылған салдарлардың күші тоқтатылады.

112-6-бап. Бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту және оның салдарлары

      1. Соттың бітімгершілік келісімді бекітуден бас тартуы үшін:

      1) борышкердің және (немесе) үшінші тұлғалардың бірінші кезектегі кредиторлардың талаптары бойынша берешекті өтеу міндеттерін орындамауы;

      2) осы Заңда белгіленген бітімгершілік келісімді жасасу тәртібін бұзуы;

      3) банкроттық рәсіміне қатысушылардың және (немесе) үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуы;

      4) бітімгершілік келісім шарттарының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келуі негіз болып табылады.

      2. Сот бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарады, оған Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға (наразылық келтіруге) болады.

      3. Сот бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығарған жағдайда бітімгершілік келісім жасалмаған болып саналады.

      4. Соттың бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту туралы ұйғарым шығаруы жаңа бітімгершілік келісімді жасасуға кедергі болмайды.

112-7-бап. Бітімгершілік келісімді бұзу және оның салдарлары

      1. Жекелеген кредиторлар мен борышкер арасындағы сот бекіткен бітімгершілік келісімді бұзуға жол берілмейді.

      2. Өтініш берілген күні кредиторлар талаптарының тізіліміне кірген талаптардың жалпы сомасынан жиырма бес пайыздан кем емес талаптарды иеленетін кредитордың (кредиторлардың) өтініші бойынша, сондай-ақ осындай кредиторларға қатысты борышкер және (немесе) үшінші тұлғалар бітімгершілік келісім шарттарын орындамаған жағдайда бітімгершілік келісім барлық кредиторларға қатысты сот шешімі бойынша бұзылуы мүмкін.

      3. Бітімгершілік келісімді бұзу туралы өтінішті оны бекіткен сот қарайды.

      4. Бітімгершілік келісімді бұзу туралы өтініш бойынша істі сот Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңнамасында көзделген жалпы қағидалар бойынша қарайды.

112-8-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күші жойылғаннан немесе бітімгершілік келісім бұзылғаннан кейін банкроттық рәсімін қолдану

      1. Соттың бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарымы негізінде тоқтатылған банкроттық рәсімі:

      1) соттың бітімгершілік келісімді бекіту туралы ұйғарымының күші жойылған;

      2) сот бітімгершілік келісімді бұзу туралы шешім шығарған жағдайларда қозғауға жатады.

      2. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жою туралы немесе бітімгершілік келісімді бұзу туралы шешім қабылдаған сот банкроттық рәсімінің қозғалғаны және уәкілетті органда тіркелген тұлғалар арасынан уақытша басқарушының тағайындалғаны туралы сот актісінде көрсетуге міндетті.

      3. Банкроттық рәсімі осы Заңның 6-тарауында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

      4. Уақытша басқарушы өзінің тағайындалған күнінен бастап күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде кредиторлардың бірінші жиналысын өткізуге міндетті.

112-9-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жоюдың немесе бітімгершілік келісімді бұзудың салдарлары

      1. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жою немесе бітімгершілік келісімді бұзу бірінші кезектегі кредиторлардың берешекті өтеу есебінен өздерінің алғанын банкротқа қайтару міндетіне әкеп соқпайды.

      2. Бітімгершілік келісім шарттарында есеп айырысу жүргізілген кредиторлардың талаптары өтелген болып есептеледі.

      3. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күші жойылған немесе бітімгершілік келісім бұзылған және банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалған жағдайда өздеріне қатысты бітімгершілік келісім жасалған кредиторлар талаптарының көлемі бітімгершілік келісімде белгіленген шарттар ескеріле отырып айқындалады.

7-тарау. БАНКРОТТЫҚТЫҢ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН РӘСІМДЕРІ

113-бап. Таратылатын борышкердің банкроттығы

      1. Осы Заңның 11-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген мән-жайлар анықталған кезде тарату комиссиясы сотқа борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiш беруге мiндеттi. Тарату комиссиясы көрсетілген мән-жайлар анықталған кезде ол туралы борышкер-заңды тұлғаны хабардар етуге мiндеттi.

      2. Сот банкроттық туралы iсті қозғаған кезден бастап борышкер мүлкiнiң меншiк иесiне және оның құрылтайшыларына (қатысушыларына) осы Заңның 50-бабында көзделген салдарлар қолданылады.

114-бап. Соттың істі қарауы

      1. Таратылатын заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы iсті қозғаған сот бiр ай мерзiмде борышкердi банкрот деп тану және оны тарату туралы шешiм шығарады.

      2. Егер iстi қарау кезiнде борышкердегi бар мүлiк (активтер) барлық кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыруға мүмкіндік беретіні анықталса, сот борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiм шығарады. Соттың шешiмi борышкердi Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен таратуды жалғастыруға негiз болып табылады.

115-бап. Борышкерді тарату тәртібі

      Банкроттықты басқарушы осы Заңның 84112-баптарында көзделген тәртiппен борышкердi таратуды жүзеге асырады.

116-бап. Борышкердi банкроттық тәртiппен таратудан бас тартудың салдарлары

      1. Егер заңды тұлға тек банкроттық тәртiппен таратылуға тиiс болатын мән-жайлардың болуына қарамастан, меншiк иесi, құрылтайшылар (қатысушылар), тарату комиссиясы борышкердi банкрот деп тану туралы өтiнiшпен сотқа жүгiнбесе және заңды тұлғаны таратуды жүзеге асырса, барлық кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандырмау заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды мемлекеттік тіркеуден бас тарту үшін негiз болып табылады.

      2. Егер борышкер мүлкiнiң меншік иесi, құрылтайшылар (қатысушылар), тарату комиссиясы (таратушы) осы Заңға немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес борышкердің өтелмеген мiндеттемелерi бойынша жауаптылықта болса, кредиторлар оларға қанағаттандырылмай қалған талаптарын қоюға құқылы.

117-бап. Кредитордың өтiнiшi бойынша таратылатын борышкердiң банкроттығы

      1. Заңды тұлғаның меншiк иесiнің, құрылтайшыларының (қатысушыларының) оны тарату туралы шешiм қабылдауы кредитордың мұндай заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы сотқа жүгiнуiне кедергi болып табылмайды.

      2. Борышкердi банкрот деп тану туралы сот шешiм қабылдаған жағдайда осы тараудың ережелерi қолданылмайды, ал борышкердi тарату осы Заңның 84112-баптарында көзделген қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

118-бап. Уәкілетті органның банкроттық рәсімін қозғамастан банкротты таратуы

      1. Осы Заңның 57-бабының 2-тармағына сәйкес тарату рәсімін жүргізу уәкілетті органға жүктелген кезде әкімшінің осы Заңда көзделген құқықтары мен міндеттері уәкілетті органға ауысады.

      2. Банкротта активтер, сондай-ақ осы Заңның 7-бабына сәйкес жарамсыз деп тануға жататын мәмілелер болмаған жағдайда, уәкілетті орган бір ай мерзімде кредиторлар жиналысына келісу үшін қорытынды есепті және тарату балансын ұсынуға міндетті.

      3. Уәкілетті орган:

      1) кредиторлар жиналысымен келіскен кезден бастап екі жұмыс күні ішінде сотқа бекіту үшін қорытынды есеп пен тарату балансын ұсынуға;

      2) сот қорытынды есепті бекіткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде банкроттың банктік шоттарын жабуға және салық төлеуші куәлігінің және қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің бланкілерін (олар болған жағдайда) мемлекеттік кіріс органына тапсыруға міндетті.

      4. Борышкерді таратуды жүргізу барысында мүлік массасы және (немесе) бұдан бұрын шығарылған мүлікті мүліктік массасына қайтару анықталған кезде уәкілетті орган жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша банкроттық рәсімін қозғамастан, борышкерді банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғау туралы сот шешімін қайта қарау туралы сотқа жүгінуге міндетті.

      Ескерту. 118-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

8-тарау. ҚАЛА ҚҰРАУШЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

119-бап. Қала құраушы борышкер – заңды тұлғалардың банкроттығы

      1. Қала құраушы болып табылатын заңды тұлға – борышкер осы тарауда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңда белгіленген жағдайларда және тәртіппен банкрот деп танылуы мүмкін.

      2. Заңды тұлғаларды қала құраушыға жатқызу және олардың тізбесін жүргізу өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүргізіледі.

      Ескерту. 119-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

120-бап. Банкроттық туралы істі қарау

      1. Қала құраушы заңды тұлғаның банкроттығы туралы iстi қарау кезінде тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк әкiм уәкiлеттiк берген өкiл атынан iске қатысушы деп танылады. Сот қала құраушы заңды тұлғаның банкроттығы туралы iс қозғалғаннан кейiн бұл туралы әкiмнiң өкiлiн және уәкiлеттi органды хабардар етуге мiндеттi.

      2. Борышкердiң өзiн банкрот деп тану туралы өтiнiшiне, сондай-ақ борышкердiң пiкiрiне өзге де тұлғалардың оны банкрот деп тану туралы өтiнiшiне борышкердiң қала құраушы заңды тұлғаларға жататындығын куәландыратын құжаттар қоса беріледі.

      3. Қала құраушы заңды тұлға – борышкер банкроттығы туралы iстi қарауға дайындық кезінде судья қала құраушы заңды тұлғалар тiзбесiнен үзінді көшiрме сұратып алады.

121-бап. Кредиторлардың талаптарын өтеу

      1. Сот тиiстi шешiм шығарғанға дейiн кез келген уақытта Қазақстан Республикасы, әкiмшiлiк-аумақтық бірлік кепiлмен қамтамасыз етілген барлық кредитордың және қала құраушы заңды тұлға – борышкердің азаматтық-құқықтық міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптарын бiр мезгiлде өтеудi жүзеге асыруға құқылы.

      2. Кредиторлардың талаптары осы баптың 1-тармағында көзделген тәртiппен өтелген жағдайда банкроттық туралы iс бойынша іс жүргізу тоқтатылуға жатады.

      3. Қала құраушы заңды тұлға – борышкердің кредиторлар алдындағы талаптарын Қазақстан Республикасының, әкiмшiлiк-аумақтық бірліктің өтеуі борышкердiң мүлкiн алып қоюмен не олардың өзгеше жолмен сатып алуымен қоса жүргізілмейді.

9-тарау. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМІН ӨНДІРУШІЛЕРДІ ОҢАЛТУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

122-бап. Ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің банкроттығы

      1. Ауылшаруашылық өнімін өндіруші болып табылатын борышкер осы тарауда белгiленген ерекшелiктер ескеріле отырып, банкрот деп танылады.

      2. Ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің дәрменсiздiгi анықталған кезде олар бойынша орындалу мерзiмi алдыңғы жылдан бұрын басталмаған мiндеттемелер ескерiледi. Бұл ретте, осы мерзiмде табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар не мiндеттемелердiң мерзімінде орындалмауына себеп болып табылған аса қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлар туындаған, банкроттық рәсiмi қозғалған жылдың алдындағы жыл есепке алынбайды.

123-бап. Кредитордың өтінішіне немесе борышкердiң пiкiрiне қосымша қоса берілетін құжаттар

      Кредитордың өтінішiне немесе борышкердiң пiкiрiне осы Заңда көзделген құжаттардан басқа қосымша мыналар қоса беріледі:

      1) жерлердiң кадастрлық сипаттамасы;

      2) банкроттық рәсiмi қозғалған жылдың алдындағы жылда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар не табиғи-климаттық жағдайлар болса, олар туралы деректер.

      Борышкер кредитордың, мемлекеттік кіріс органының және өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органның немесе прокурордың өтінішiне берген пiкiрiнде өзiнiң дәрменсiздiгiн таныған жағдайда, қосымша құжаттарды ұсыну мiндеттi емес.

      Борышкер банкрот деп танылған немесе оған оңалту рәсiмдерi қолданылған жағдайда қосымша құжаттарды алуға байланысты шығыстар әкiмшiлiк шығыстарға жатқызылады.

      Ескерту. 123-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
     

124-бап. Оңалту рәсiмiнiң мерзiмiн ұзарту

      Егер табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың не аса қолайсыз табиғи-климаттық жағдайлардың салдарынан оңалту рәсiмiнiң мақсаттарына қол жеткізу мүмкiн болмаған жағдайда, сот оңалту рәсiмiн жүргізу мерзімін бiр жылдан аспайтын мерзiмге ұзартуға құқылы.

125-бап. Банкроттық рәсімі

      1. Осы Заңның 84-бабының 1-тармағында белгіленген банкроттық рәсімді жүргізу мерзімін сот кредиторлар жиналысының келісуімен банкроттықты басқарушының өтінішхаты бойынша бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.

      2. Банкроттықты басқарушы кредиторлар комитетінің келісуімен банкроттың мүліктік массасының құнын ұстап тұру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады, оларға:

      1) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жерлерді қорғау жөніндегі іс-шаралар;

      2) егiс және егiн жинау жұмыстары, жануарлардың, құстардың, балараның өсімін молайту және өсiру, өсiмдiк шаруашылығы, мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, омарта шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу;

      3) борышкер мүлкiн өткізу үшiн тиісті жағдайда ұстауға байланысты шаралар жатады.

      Мүліктік массаның құнын ұстап тұру бойынша шығыстар әкімшілік шығыстарға жатады.

126-бап. Мүліктік массаны қалыптастыру және өткізу

      1. Банкроттықты басқарушы банкроттың жер пайдалану құқығының тиісті ресімделуін қамтамасыз етуге міндетті, бұл ретте жұмсалған шығыстар әкімшілік шығыстарға жатқызылады.

      2. Банкроттың мүлкін сату осы Заңның 99-бабына сәйкес жүргізіледі. Бұл ретте, негізгі қызмет түрін міндетті түрде сақтай отырып, банкроттың мүлкін сату жоспарына мүліктік массаны бірыңғай лотпен аукцион нысанында өткізілетін сауда-саттыққа бастапқы шығару бойынша қосымша шарт енгізіледі.

      3. Егер аукцион өткізілмеген не оған қатысушылардың ешқайсысы бірыңғай лотты иемденбеген жағдайда, мүлікті сату бөлек лоттармен жүзеге асырылады, бұл ретте біртұтас өндірістік кешенге кіретін мүлікті бөлек лоттарға кіргізуге жол берілмейді.

      Егер біртұтас өндірістік кешен кіретін лот бойынша аукцион өткізілмеген не оның қатысушыларының ешқайсысы бірыңғай лотты иемденбеген жағдайда, оны өткізу одан әрі бөлек лоттар бойынша жүзеге асырылады.

      4. Банкроттықты басқарушы мүлікті бірыңғай лотпен, сондай-ақ біртұтас өндірістік кешенге кіретін мүлікті өткізу бойынша өткізілген сауда-саттықтың қорытындылары туралы ақпаратты сатып алу-сату шарты жасалған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдарға жіберуге міндетті.

      5. Мүліктік массаны бөлек лоттар бойынша сатып алушы болмаған кезде кредиторлар өз талаптарын осы Заңның 100-бабында белгіленген мүліктік массаны бөлудің кезектілігіне сәйкес олардың талаптарының сомасына пропорционалды түрде заттай банкроттың мүлкі есебінен қанағаттандыруға құқылы.

      6. Мүліктік массаны өткізу бойынша аукцион өткізудің уақыты мен орнын кредиторлар жиналысының келісуімен банкроттықты басқарушы айқындайды.

10-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

127-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

128-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 1-2, 7-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 14, 198-құжат; № 17-18, 225-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 4, 26-құжат; № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 57-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 9-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н.Назарбаев

О реабилитации и банкротстве

Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, устанавливает основания для применения ускоренной реабилитационной процедуры, реабилитационной процедуры и признания должника банкротом, а также определяет порядок и условия проведения процедур реабилитации и банкротства.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) сельскохозяйственный производитель – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, производящие сельскохозяйственную продукцию с использованием земли; производящие сельскохозяйственную продукцию животноводства, птицеводства (в том числе племенного с полным циклом, начиная с выращивания молодняка), пчеловодства, если доход от реализации этой продукции, в том числе переработанной, составляет более пятидесяти процентов от общей суммы годового дохода;

      2) преднамеренное банкротство – умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в интересах иных лиц;

      3) администратор – временный администратор, реабилитационный, временный и банкротный управляющие, назначаемые в установленном порядке в период рассмотрения дел в суде и проведения реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;

      4) административные расходы – расходы, связанные с инициированием и проведением реабилитационной процедуры или процедуры банкротства;

      5) банкрот – должник, несостоятельность которого установлена вступившим в законную силу решением суда;

      6) банкротство – признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации;

      7) процедура банкротства – процедура, осуществляемая с целью удовлетворения требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

      8) банкротный управляющий – лицо, назначенное уполномоченным органом в области реабилитации и банкротства для осуществления процедуры банкротства;

      8-1) мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии процедуры банкротства в целях ее прекращения путем заключения соглашения между должником (банкротом) и кредиторами, утверждаемого судом;

      9) должник – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, неплатежеспособность которого является основанием применения к нему процедур, предусмотренных настоящим Законом;

      Примечание РЦПИ!
      В подпункт 10) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      10) группа однородных кредиторов – группа кредиторов, имеющих идентичные требования к должнику и не обладающих друг перед другом преимуществом в получении их удовлетворения.

      Группы однородных кредиторов могут составлять:

      кредиторы по требованиям о возмещении вреда жизни или здоровью;

      кредиторы по оплате труда и выплате компенсаций по трудовым договорам, а также задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

      кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом;

      кредиторы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

      кредиторы по требованиям, вытекающим из договоров поставки товаров, работ и услуг;

      кредиторы – финансовые организации (микрофинансовые организации) по требованиям, вытекающим из договоров на получение кредита (микрокредита), не обеспеченным залогом;

      кредиторы – держатели облигаций должника;

      11) единый производственный комплекс – имущество, в совокупности необходимое для обеспечения единого цикла при производстве, заготовке, хранении, транспортировке, переработке или реализации сельскохозяйственной продукции;

      Примечание РЦПИ!
      В подпункт 12) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      12) несостоятельность – установленная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование;

      13) ложное банкротство – заведомо ложное объявление в результате действий и (или) принятых решений учредителем (участником), должностным лицом, органами юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов;

      14) ускоренная реабилитационная процедура – процедура, применяемая в отношении должника в судебном порядке на основании плана реабилитации, согласованного с кредиторами в досудебном порядке;

      15) отсутствующий должник – должник, место жительства или место регистрации которого или место нахождения постоянно действующего органа, а также участников и должностных лиц, без которых должник не может осуществлять свою деятельность, невозможно установить в течение шести месяцев;

      16) обычные коммерческие операции – действия, связанные с оборотом товаров, работ, услуг, производимые в целях поддержания повседневного функционирования должника, которые носят регулярный характер;

      17) залоговый кредитор – кредитор по обязательствам, требования которого обеспечены залогом имущества должника;

      Примечание РЦПИ!
      В подпункт 18) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      18) кредитор – лицо, имеющее к должнику имущественные требования, возникающие из гражданско-правовых и иных обязательств должника, включая обязательства по оплате труда, уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате авторского вознаграждения, налогов и других обязательных платежей в бюджет;

      19) комитет кредиторов – представительный орган кредиторов, избираемый собранием кредиторов в процедурах реабилитации и банкротства и обладающий полномочиями, предусмотренными настоящим Законом;

      20) реестр требований кредиторов – перечень требований кредиторов к должнику с указанием их размера, основания и даты возникновения, формируемый в процедурах реабилитации или банкротства в порядке, установленном настоящим Законом;

      21) градообразующее юридическое лицо – юридическое лицо, определяемое в порядке, установленном уполномоченным органом по региональному развитию;

      22) должностное лицо – член совета директоров акционерного общества, руководитель (заместитель руководителя) юридического лица – несостоятельного должника, а также иное лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган юридического лица, наделенное постоянными или временными полномочиями по управлению юридическим лицом, главный бухгалтер юридического лица (заместитель главного бухгалтера) – несостоятельного должника, а равно иное лицо, временно исполняющее его обязанности;

      23) меры государственной поддержки – применяемые в отношении организации меры, направленные на финансовое оздоровление, в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

      24) имущественная масса – имущество должника или банкрота, на которое может быть обращено взыскание в реабилитационной процедуре или процедуре банкротства, а также имущество иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      25) уполномоченный орган в области реабилитации и банкротства (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области реабилитации и банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов);

      26) план реабилитации – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на оздоровление должника при применении реабилитационной процедуры, ускоренной реабилитационной процедуры и осуществляемых на основе взаимного согласия между должником и кредиторами, группой однородных кредиторов в целях восстановления платежеспособности действующего юридического лица и сохранения рабочих мест с указанием сроков реализации, включая график погашения требований кредиторов, а также достигаемых результатов, используемых ресурсов и возможных рисков;

      27) реабилитационная процедура – процедура, вводимая в судебном порядке, в рамках которой к неплатежеспособному должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан меры, направленные на восстановление платежеспособности должника с целью предотвращения его ликвидации;

      28) реабилитационный управляющий – лицо, которому передаются полномочия по управлению имуществом и делами несостоятельного должника на период реабилитационной процедуры в порядке, установленном настоящим Законом;

      28-1) реверсивный факторинг – трехсторонний договор, заключенный между должником (банкротом), его дебитором и третьим лицом, где дебитор передает третьему лицу свое обязательство перед должником (банкротом), а третье лицо исполняет обязательства дебитора перед должником (банкротом);

      29) санация – мероприятие, предусмотренное планом реабилитации, в ходе которого собственником имущества должника (уполномоченным им органом), кредиторами или иными лицами неплатежеспособному должнику оказывается финансовая помощь, а также реализуется иной комплекс мер по мобилизации резервов должника и улучшению его финансово-хозяйственного положения;

      30) временный администратор – лицо, назначенное судом для составления реестра требований кредиторов и согласования сделок вне рамок обычных коммерческих операций в период разработки плана реабилитации;

      31) временный управляющий – лицо, назначенное судом для осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника, а также для проведения процедуры банкротства до назначения банкротного управляющего;

      32) аффилиированные лица – физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий, национального управляющего холдинга, Фонда гарантирования жилищного строительства), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые участником процедуры реабилитации или банкротства решения, в том числе в силу заключенного договора. Перечень аффилиированных лиц в процедуре реабилитации или банкротства устанавливается статьей 9 настоящего Закона;

      33) факторинг – трехсторонний договор, заключенный между должником (банкротом), его дебитором и третьим лицом, где должник (банкрот) уступает или обязуется уступить третьему лицу имущественное требование к своему дебитору, а третье лицо передает или обязуется передать деньги или другое имущество в распоряжение должника (банкрота) в обмен на право требования к дебитору должника (банкрота).

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.07.2017); от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве

      1. Законодательство Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Особенности применения настоящего Закона

      1. Настоящий Закон применяется к делам об ускоренной реабилитационной процедуре и реабилитации юридических лиц, банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме казенных предприятий и учреждений, накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций.

      В случае принятия судом решения о признании банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда банкротом их ликвидация осуществляется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, а также пенсионном обеспечении.

      Особенности применения процедур банкротства или реабилитации в отношении хлопкоперерабатывающих организаций, хлебоприемных предприятий, а также субъектов естественной монополии могут быть установлены законодательством Республики Казахстан.

      2. Дела о банкротстве, реабилитации или ускоренной реабилитационной процедуре рассматриваются судом по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными настоящим Законом.

      3. При банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественной монополии либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, в том числе организаций, пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также признанных банкротами по инициативе государства, Правительство Республики Казахстан в целях защиты интересов граждан и государства вправе устанавливать особые условия и порядок реализации имущественной массы и дополнительные требования к покупателям объектов имущественной массы, а также принять решение о приобретении национальным управляющим холдингом имущественной массы при банкротстве организаций, пакеты акций (доли участия в уставном капитале) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или организаций, имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан.

      4. При банкротстве юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, проводится обязательный экологический аудит их деятельности в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 4. Признание банкротства

      1. Банкротство устанавливается добровольно на основании заявления должника в суд.

      2. Банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц.

      3. В случаях, установленных настоящим Законом, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.

      4. Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого в порядке, установленном пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан, принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд о признании такого юридического лица банкротом для проведения процедуры банкротства по правилам, установленным настоящим Законом.

      5. Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.

      При установлении факта несостоятельности должны быть учтены обязательства должника, срок исполнения которых наступил, а также принятые и (или) находящиеся на исполнении.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Основания обращения в суд для применения процедуры реабилитации или банкротства

      1. Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры является неплатежеспособность должника.

      Должник является неплатежеспособным при наступлении одного и более условий:

      Примечание РЦПИ!
      В подпункт 1) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      1) обязательства перед кредиторами по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, выплате компенсаций по трудовым договорам, обязательства по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, а также по вознаграждениям по авторским договорам не исполнены в течение трех месяцев со дня наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      2) обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств должника, не исполнены в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

      3) обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, – для юридических лиц.

      Требования настоящего пункта не распространяются на случаи подачи заявления о признании банкротом отсутствующего должника.

      2. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности восстановления платежеспособности.

      3. Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры является его неплатежеспособность или угроза неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев, при наличии возможности восстановления платежеспособности.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 6. Ответственность за преднамеренное и ложное банкротство

      1. Учредитель (участник) и (или) должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство.

      Должностное лицо банкрота возмещает убытки собственнику его имущества за преднамеренное приведение должника к неплатежеспособности.

      2. Если заявление о признании банкротом подано должником в суд с целью ложного банкротства, кредиторы вправе потребовать от должника возмещения причиненных убытков и обратиться в суд о привлечении лиц, принявших такое решение, к субсидиарной ответственности.

      3. Банкротный управляющий в случае выявления в ходе процедуры банкротства фактов преднамеренного банкротства обязан в месячный срок, а кредиторы вправе обратиться в суд с иском к такому лицу о взыскании сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными за недостатком имущества банкрота по результатам процедуры банкротства.

      4. Администратор в месячный срок с момента обнаружения признаков преднамеренного или ложного банкротства, а также в случаях признания банкротом по заявлению прокурора на основании, предусмотренном подпунктом 1) пункта 1 статьи 47 настоящего Закона, обязан обратиться в правоохранительные органы для привлечения соответствующих лиц к ответственности, предусмотренной законами Республики Казахстан.

Статья 7. Признание сделок должника недействительными и возврат имущества

      1. Сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящим Законом.

      2. Основаниями недействительности сделок, кроме предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, являются:

      1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки, если последствия сделки привели к финансовым потерям;

      2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законодательными актами Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с нарушением компетенции, определенной уставом;

      3) имущество передано (в том числе на временное пользование) безвозмездно либо по цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на идентичный или однородный товар при сопоставимых экономических условиях либо без наличия оснований в ущерб интересам кредиторов;

      4) если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, повлекла предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;

      5) договоры дарения имущества должника, за исключением заключенных в рамках обычных коммерческих операций, если такая сделка существенно отличается от сделок, заключенных за год до возбуждения дела о реабилитации или банкротстве.

      3. В случае выявления сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, администратор обязан, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего сделку, обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными.

      4. Заявление о признании сделок недействительными предъявляется администратором в срок, установленный комитетом кредиторов.

      5. При признании сделки недействительной ответчик обязан возвратить все полученное по сделке, при невозможности возврата в натуре – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, выполненных работ или оказанных услуг.

      При этом ответчик приобретает право требования к должнику, которое подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

      6. При невозможности возврата имущества в случаях, предусмотренных настоящей статьей, или при безвозмездной передаче имущества в связи с его утратой, порчей либо последующим его добросовестным приобретением третьими лицами первоначальные приобретатели истребуемого имущества несут ответственность перед должником по возмещению возникших в связи с этим убытков в пределах стоимости утраченного, испорченного либо добросовестно приобретенного третьими лицами имущества.

      7. При невозможности возмещения стоимости имущества первоначальными приобретателями лицо, принявшее решение об отчуждении имущества должника, а также временный администратор и временный управляющий, согласовавшие такую сделку в установленных настоящим Законом случаях, должны быть привлечены к субсидиарной ответственности в судебном порядке.

      8. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки проектного финансирования, секьюритизации и сделки, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов.

      9. Администратор вправе обратиться в суд о признании недействительной реорганизации должника, совершенной путем присоединения, разделения или выделения в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и приведшей к выводу активов.

      Сноска. Статья 7 с изменением, внесенным Законом РК от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016).

Статья 8. Правовой режим договоров

      1. Возбуждение дела о банкротстве не является основанием для одностороннего отказа от исполнения договора, заключенного должником до возбуждения дела о банкротстве, по инициативе контрагента должника и не влечет прекращения действия данного договора. Заключенное до возбуждения дела о банкротстве соглашение сторон об отказе от исполнения договора и о прекращении действия данного договора по причине возбуждения дела о банкротстве недействительно.

      2. Реабилитационный управляющий вправе отказаться от исполнения заключенных должником до возбуждения дела о реабилитации договоров, не исполненных обеими сторонами полностью или частично, при наличии одного из следующих обстоятельств:

      1) договор заключен с аффилиированным лицом;

      2) договор содержит обременительные для должника условия по сравнению с ранее заключенными аналогичными договорами;

      3) договор является долгосрочным (более одного года) либо рассчитан на получение результатов должником лишь на долгосрочную перспективу;

      4) имеются иные основания полагать, что исполнение договора должником повлечет неблагоприятные последствия для остальных кредиторов.

      3. Банкротный управляющий обязан изменить, расторгнуть, отказаться от исполнения или оспорить действительность договора, заключенного до возбуждения дела о банкротстве, потребовать возврата имущества, переданного должником, на основании решения комитета кредиторов.

      4. С момента возбуждения дела о реабилитации или банкротстве и до вступления в законную силу определения суда о прекращении дела о реабилитации или банкротстве либо решения суда о применении к должнику реабилитационной процедуры или признании должника банкротом зачет взаимных требований между должником и его кредиторами не допускается.

      Реабилитационный или банкротный управляющий обязан заявить кредитору о зачете требований, если зачет требований не нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, является прямым, взаимным, без привлечения других лиц. Зачет допускается только по требованиям об уплате денег.

      5. Поставщик электрической и тепловой энергии, услуг по водохозяйственным и канализационным системам, связи, а также по охране имущества должника не вправе отказаться от договора, заключенного с должником, по причине признания должника банкротом. Расходы, связанные с исполнением данных договоров после возбуждения дела о реабилитации или банкротстве, относятся к административным расходам.

Статья 9. Аффилиированные лица

      Настоящим Законом аффилиированными лицами признаются:

      1) акционер, учредитель (участник) должника или кредитора;

      2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) индивидуального предпринимателя – должника, а также физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 4) настоящей статьи;

      3) лицо, связанное с участником процедур реабилитации и банкротства договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые должником;

      4) должностные лица участника процедур реабилитации и банкротства или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 3), 5), 6) и 7) настоящей статьи;

      5) юридическое лицо, по отношению к которому участник процедур реабилитации и банкротства является акционером, участником либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

      6) юридическое лицо, которое совместно с участником процедур реабилитации и банкротства находится под контролем третьего лица;

      7) иное лицо, являющееся аффилиированным лицом участника процедур реабилитации и банкротства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 10. Конфиденциальность

      1. Уполномоченный орган и администратор вправе запрашивать и получать сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника, включая период до признания его банкротом, без получения согласия собственника имущества, учредителей (участников) банкрота.

      2. Разглашение сведений о финансово-хозяйственной деятельности администратором либо должностным лицом уполномоченного органа, которому они были доверены или стали известны по службе или работе, а равно утрата документов, содержащих такие сведения, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. Действие настоящей статьи распространяется на лиц, привлеченных администратором.

      3. Передача уполномоченным органом или администратором предоставленной им информации государственным органам в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, не является разглашением конфиденциальной информации.

      4. При проведении процедур, предусмотренных настоящим Законом, не является конфиденциальной следующая информация:

      1) о лице, назначенном администратором;

      2) о составе комитета кредиторов и принятых им решениях;

      3) о сумме требований, включенной в реестр требований кредиторов, и о размере их удовлетворения в разрезе очередей;

      4) о сроках проведения процедур;

      5) об исполнении графика погашения задолженности перед кредиторами;

      6) о наличии жалоб на действия (бездействие) администратора и результатах их рассмотрения;

      7) о привлечении администратора к административной ответственности по фактам выявленных правонарушений;

      8) об основании прекращения реабилитационной процедуры;

      9) предоставляемая администратором комитету кредиторов для принятия решения;

      10) о судебных разбирательствах, инициированных уполномоченными на то лицами в рамках реализации прав, установленных настоящим Законом.

Статья 11. Правовое положение должника

      1. Должник вправе:

      1) обратиться в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      2) ходатайствовать в суде о сохранении права управления имуществом и делами с момента утверждения плана реабилитации;

      2-1) заключать мировое соглашение в ходе процедуры банкротства в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом;

      3) оспаривать в суде суммы кредиторской задолженности, а также привлекать для этих целей аудиторские организации;

      4) пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      2. Должник обязан:

      1) обратиться в суд о признании его банкротом в случае, когда собственником его имущества, уполномоченным им органом, органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, принято решение о его ликвидации, а стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме;

      2) обратиться в суд о признании его банкротом, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами;

      3) в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника вступило в законную силу решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

      4) предоставить суду и администратору в течение трех рабочих дней с даты назначения администратора информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) в лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, о сумме дебиторской задолженности;

      5) передать реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней с даты его назначения учредительные документы, печати, штампы, в течение пятнадцати рабочих дней – учетную документацию, в течение двух месяцев – материальные и иные ценности;

      6) со дня назначения временного управляющего обеспечить ему доступ к учетной документации для изучения путем просмотра;

      7) обеспечивать полноту и достоверность бухгалтерской документации, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

      8) не позднее дня, следующего за рассмотрением на собрании кредиторов плана реабилитации, представить его для ознакомления временному администратору;

      9) при проведении реабилитационной процедуры предоставлять информацию о ходе осуществления своей деятельности любому кредитору должника на основании его письменного запроса не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса, за исключением сведений, являющихся конфиденциальными;

      10) на основании запроса предоставлять информацию, пояснения о финансовом положении и хозяйственной деятельности должника суду, реабилитационному, временному или банкротному управляющим и комитету кредиторов;

      11) не позднее пятнадцатого числа каждого месяца доводить до сведения комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций за предыдущий месяц в период проведения реабилитационной процедуры;

      12) в период проведения реабилитационной процедуры не использовать имущество юридического лица или не допускать его использование без решения собрания кредиторов, если такие действия не предусмотрены планом реабилитации;

      13) в период проведения реабилитационной процедуры согласовывать с временным администратором сделки вне рамок обычных коммерческих операций;

      14) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

      3. В случаях, когда право управления имуществом и делами должника остается за собственником имущества должника, учредителями (участниками), на органы должника распространяются полномочия в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции и ответственность, предусмотренные настоящим Законом для реабилитационного управляющего.

      4. В случае нарушения учредителем (участником) должника, собственником имущества или должностными лицами должника законодательства Республики Казахстан указанные лица привлекаются к соответствующей ответственности с возмещением убытков, причиненных в результате их действий.

      5. За нарушение положений подпунктов 1) – 6) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) – 6) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Администратор

      1. В случаях, установленных настоящим Законом, для достижения целей осуществления реабилитационной процедуры, сбора сведений о финансовом состоянии должника или процедуры банкротства на период их проведения все органы должника отстраняются от управления и полномочия по управлению имуществом и делами должника передаются администратору.

      Администратор выступает в качестве единственного органа управления должника и обязан осуществлять свои полномочия по месту нахождения должника.

      Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, предусмотренные пунктом 1 статьи 69 настоящего Закона.

      2. Администратором назначается лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен и подавшее уведомление о начале деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Законом.

      Полномочия, возложенные настоящим Законом на администратора, не могут быть переданы иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 78 и статьей 118 настоящего Закона.

      3. Не могут быть назначены администратором:

      1) аффилиированные лица;

      2) лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

      3) лица, состоящие на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансере;

      4) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

      4. Требования, предъявляемые к лицам для осуществления деятельности в качестве администратора:

      1) наличие высшего юридического или экономического образования;

      2) наличие опыта работы не менее трех лет в экономической, финансовой или юридической сферах деятельности;

      3) гражданство Республики Казахстан;

      4) отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;

      5) отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

      6) отсутствие сведений о признании судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

      5. Основанием для внесения уведомления заявителя в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, является подача заявителем в уполномоченный орган уведомления о начале деятельности с приложением решения Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лицами, претендующими на право осуществлять деятельность администратора.

      Решение Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора, действительно в течение одного года со дня сдачи квалификационного экзамена.

      6. Внесение уведомления заявителя в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, производится уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней со дня направления уведомления заявителем.

      При изменении данных, указанных заявителем в уведомлении, заявитель обязан в течение десяти рабочих дней со дня изменения данных направить в уполномоченный орган уведомление об указанных изменениях.

      При прекращении деятельности администратор обязан направить в уполномоченный орган уведомление.

      В случае участия администратора в качестве реабилитационного и (или) банкротного управляющих к уведомлению о прекращении деятельности по собственному желанию прикладывается копия протокола собрания кредиторов по каждому должнику об отстранении его от осуществления деятельности реабилитационного и (или) банкротного управляющих и выборе новой кандидатуры.

      Формы уведомлений о начале деятельности, прекращении деятельности, внесении изменений в данные заявителя утверждаются уполномоченным органом.

      7. Исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      8. Уполномоченным органом уведомление администратора исключается из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, в случаях:

      1) выявления факта представления недостоверных сведений при подаче уведомления;

      2) неоднократного (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, установленных настоящим Законом, повлекшего причинение ущерба интересам кредитора или должника;

      3) неоднократного (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) отказа от осуществления деятельности в качестве администратора, за исключением отказа администратора по причине наличия обстоятельств, препятствующего его назначению в силу подпункта 1) пункта 3 настоящей статьи;

      4) смерти;

      5) утраты гражданства Республики Казахстан;

      6) вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, а также коррупционным и иным уголовным правонарушениям против интересов государственной службы и государственного управления либо о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям по экономическим и коррупционным преступлениям;

      7) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении этого лица;

      8) постановки на учет в наркологическом или психиатрическом диспансере;

      9) признания в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

      10) несообщения администратором о наличии обстоятельств, препятствовавших его назначению реабилитационным или банкротным управляющим на основании пункта 3 настоящей статьи, в случае их последующего выявления уполномоченным органом в ходе реабилитационной процедуры или процедуры банкротства;

      11) непредставления заявителем решения Комиссии о сдаче квалификационного экзамена лицами, претендующими на право осуществлять деятельность администратора, при подаче уведомления о начале деятельности.

      Исключение из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, осуществляется уполномоченным органом в следующие сроки:

      1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1) – 10) части первой настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня выявления;

      2) в случае, предусмотренном подпунктом 11) части первой настоящего пункта, в течение одного рабочего дня со дня выявления.

      9. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, направляет информацию:

      1) суду – об исключении временного управляющего, временного администратора;

      2) собранию кредиторов – об исключении реабилитационного либо банкротного управляющего.

      10. Администратор отстраняется от выполнения своих полномочий в случаях:

      1) исключения уведомления из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      2) отказа администратора от выполнения полномочий по причине наличия обстоятельств, препятствующих его назначению в силу подпункта 1) пункта 3 настоящей статьи;

      3) принятия собранием кредиторов решения о его отстранении;

      4) выявления по результатам проверки нарушений администратором требований, установленных настоящим Законом.

      11. Администратор освобождается от выполнения возложенных полномочий в порядке, установленном настоящим Законом, в случае подачи заявления об освобождении по собственному желанию.

      12. В случае отстранения или освобождения администратора от выполнения возложенных полномочий вновь назначенный администратор является правопреемником предыдущего.

      13. Администратор обязан каждые три года с момента направления уведомления в уполномоченный орган повышать свою квалификацию в экономической, финансовой или юридической сферах в порядке, определенном уполномоченным органом, с представлением в уполномоченный орган копий подтверждающих документов.

      14. Администратор вправе участвовать электронным способом в отношениях, регулируемых настоящим Законом, в порядке, установленном уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 13. Вознаграждение администратора

      1. Основное вознаграждение временного и банкротного управляющих выплачивается из имущества должника, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 61 настоящего Закона, является фиксированным на период проведения процедуры банкротства без учета срока его продления.

      В случае продления срока проведения процедуры банкротства основное вознаграждение банкротного управляющего до завершения процедуры банкротства не должно превышать пятидесяти процентов от размера основного вознаграждения, установленного на основании решения собрания кредиторов.

      Минимальный и максимальный пределы основного вознаграждения временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, а также порядок выплаты такого вознаграждения определяются уполномоченным органом.

      Размер основного вознаграждения временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом, определяется собранием кредиторов.

      2. Дополнительное вознаграждение реабилитационному и банкротному управляющим выплачивается из имущества должника в пределах, установленных настоящим пунктом, на основании решения собрания кредиторов в случаях:

      1) возврата незаконно выведенного имущества и признания сделок недействительными по результатам работы реабилитационного и банкротного управляющих по выявлению такого имущества или сделок:

      банкротному управляющему – до двух процентов от суммы, вырученной от реализации возвращенного имущества и направленной на удовлетворение требований кредиторов;

      реабилитационному управляющему – до трех процентов от оценочной стоимости возвращенного имущества;

      2) взыскания дебиторской задолженности:

      банкротному управляющему – до двух процентов от суммы, взысканной и направленной на удовлетворение требований кредиторов;

      реабилитационному управляющему – до трех процентов от взысканной суммы такой задолженности.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области реабилитации и банкротства

      Правительство Республики Казахстан выполняет функции, предусмотренные настоящим Законом, и иные функции, возложенные на него Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 15. Компетенция уполномоченного органа

      Уполномоченный орган:

      1) ведет реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      2) назначает реабилитационным или банкротным управляющим кандидатуру, представленную собранием кредиторов;

      3) отстраняет реабилитационного и банкротного управляющих;

      4) осуществляет государственный контроль за проведением реабилитационной процедуры и процедуры банкротства;

      5) рассматривает текущую информацию реабилитационного управляющего о ходе осуществления реабилитационной процедуры, временного управляющего о ходе осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника и процедуры банкротства, банкротного управляющего о ходе проведения процедуры банкротства;

      6) утверждает формы заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих;

      7) запрашивает у участника санации подтверждающие документы;

      8) осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения электронного аукциона по продаже имущества (активов) должника;

      9) согласовывает продажу временным управляющим имущества банкрота в случае, предусмотренном настоящим Законом;

      10) выявляет признаки ложного и преднамеренного банкротства;

      11) рассматривает жалобы на действия администратора;

      12) принимает меры по выявлению сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона;

      13) определяет порядок учета администраторов, назначения и отстранения реабилитационного и банкротного управляющих, а также порядок повышения квалификации администратора;

      14) утверждает типовые формы заключения временного администратора и банкротного управляющего об эффективности (неэффективности) плана реабилитации;

      15) запрашивает и получает от государственных органов, юридических лиц и их должностных лиц информацию о неплатежеспособных и несостоятельных должниках;

      16) предоставляет временному и банкротному управляющим информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и движении денег на этих счетах;

      17) оспаривает в суде решения и действия (бездействие) администратора в случае выявления нарушений настоящего Закона;

      18) оказывает электронные услуги с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

      19) в установленных законом случаях и порядке составляет протоколы и рассматривает дела об административных правонарушениях, налагает административные взыскания в пределах своей компетенции;

      20) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);

      21) в пределах своей компетенции осуществляет и дает разъяснение и комментарии по введению, проведению и прекращению процедур реабилитации и банкротства;

      22) утверждает типовые формы заключения временного управляющего о финансовом положении должника;

      23) публикует на интернет-ресурсе уполномоченного органа список банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу;

      23-1) исключен Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования);

      23-2) разрабатывает порядок проведения квалификационного экзамена;

      24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными законами РК от 16.05.2014 № 203-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 16. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами

      1. Уполномоченный орган взаимодействует с государственными органами, обеспечивает взаимный обмен информацией.

      2. Государственные органы обязаны оказывать содействие уполномоченному органу в выполнении задач по осуществлению деятельности в области реабилитации и банкротства.

      3. Уполномоченный орган вправе осуществлять взаимодействие с государственными органами электронным способом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 17. Государственный контроль за проведением процедур реабилитации и банкротства

      1. Государственный контроль за проведением процедур реабилитации и банкротства осуществляет уполномоченный орган.

      2. Государственный контроль за деятельностью администратора осуществляется в форме:

      1) проверок;

      2) профилактического контроля.

      3. К профилактическому контролю без посещения субъекта (объекта) контроля относятся:

      1) учет лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      2) камеральный контроль;

      3) направление запросов;

      4) прием информации о ходе проведения процедур.

      4. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 17 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Камеральный контроль

      1. Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками.

      2. Целью камерального контроля является предоставление администратору возможности самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом по результатам камерального контроля.

      3. Камеральный контроль осуществляется уполномоченным органом. Порядок и сроки проведения камерального контроля утверждаются уполномоченным органом.

      4. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля в действиях (бездействии) администратора оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений.

      Сноска. Статья 18 с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Направление запросов и прием информации о ходе проведения процедур

      1. В целях осуществления контроля за деятельностью администраторов уполномоченный орган направляет запросы.

      2. Государственный орган, физическое и юридическое лицо, в адрес которых поступил запрос, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики Казахстан, раскрыть уполномоченному органу любую конфиденциальную информацию (банковская, налоговая, коммерческая тайна) и предоставить копии любых документов, содержащих конфиденциальную информацию, касающуюся должника и осуществляемой администратором процедуры реабилитации или банкротства.

      3. Срок исполнения запроса составляет десять рабочих дней со дня поступления запроса, за исключением случаев, когда более длительный срок исполнения указан в самом запросе.

      4. Администратор обязан предоставлять в уполномоченный орган ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе проведения процедур с приложением копий документов, подтверждающих сведения, внесенные в предоставляемую информацию.

      Датой предоставления информации о ходе проведения процедур администратором в зависимости от способа ее предоставления является:

      1) в явочном порядке – дата приема информации о ходе проведения процедур уполномоченным органом;

      2) по почте заказным письмом с уведомлением – дата отметки о приеме почтовой или иной организации связи.

Статья 20. Уведомления

      1. Администратору направляются следующие уведомления:

      1) об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки деятельности предыдущего администратора, отстраненного за эти нарушения;

      2) об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля деятельности администратора.

      2. Порядок, формы и сроки направления уведомлений, указанных в настоящей статье, а также порядок, сроки и форма отчета об исполнении уведомления, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом.

      3. Уведомление должно быть вручено администратору лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения.

      При этом уведомление, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным администратору в следующих случаях:

      1) нарочно – с даты отметки администратора в уведомлении о получении;

      2) электронным способом – с даты отправки уполномоченным органом на электронный адрес администратора, указанный в заявлении при регистрации (перерегистрации) администратора в уполномоченном органе.

      Сноска. Статья 20 с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 21. Порядок предоставления и приема текущей и запрашиваемой информации администраторов

      Текущая и запрашиваемая уполномоченным органом информация о ходе осуществления реабилитационной процедуры или процедуры банкротства предоставляется администратором в уполномоченный орган по форме, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 21 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. КРЕДИТОРЫ

Статья 22. Участие кредиторов в ускоренной реабилитационной процедуре, реабилитационной процедуре, процедуре банкротства

      1. В ходе ускоренной реабилитационной процедуры, реабилитационной процедуры, процедуры банкротства интересы всех кредиторов представляет собрание кредиторов, создаваемое в соответствии с настоящим Законом.

      2. С момента возбуждения дела об ускоренной реабилитационной процедуре, о реабилитации, банкротстве кредиторы вправе обращаться к должнику и (или) администратору в целях удовлетворения своих требований только в порядке, установленном настоящим Законом.

      3. Кредитор вправе обжаловать решение суда, действие администратора в ходе проведения реабилитационной процедуры или процедуры банкротства, если данные решения или действия ущемляют его законные интересы.

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными Законом РК от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Собрание кредиторов

      1. Право участвовать в собрании кредиторов при ускоренной реабилитационной процедуре принадлежит всем кредиторам, включенным в план реабилитации.

      2. Право участвовать в собрании кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства принадлежит кредиторам, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов.

      В собрании кредиторов вправе принимать участие собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники) и представители уполномоченного органа.

      3. Полномочия собрания кредиторов предусмотрены в статьях 34, 75 и 93 настоящего Закона.

Статья 24. Порядок созыва собрания кредиторов

      1. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются должником в случаях, предусмотренных настоящим Законом, или администратором.

      2. Собрание кредиторов может быть созвано по инициативе:

      1) должника;

      2) администратора;

      3) комитета кредиторов;

      4) кредиторов, требования которых составляют не менее десяти процентов от общей суммы требований кредиторов, включенных в реестр, либо не менее десяти процентов от общего количества кредиторов.

Статья 25. Информационное сообщение о проведении собрания кредиторов

      1. Для целей настоящего Закона надлежащим уведомлением кредиторов, а также иных лиц, имеющих право на участие в собрании кредиторов, признается один из способов:

      1) опубликование информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      2) вручение кредитору лично под роспись информационного сообщения о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов;

      3) направление кредитору сообщения о проведении собрания кредиторов по почте заказным письмом не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

      При невозможности выявить сведения, необходимые для личного уведомления по месту постоянного или преимущественного проживания или месту нахождения, либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным такое уведомление, надлежащим уведомлением таких лиц признается опубликование сведений о проведении собрания кредиторов в порядке, установленном в части первой настоящего пункта.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование информационного сообщения на казахском и русском языках на указанном интернет-ресурсе о проведении собрания кредиторов не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов является обязательным.

      Действие настоящего пункта не распространяется на уведомление кредиторов о проведении первого собрания кредиторов при реабилитационной процедуре или процедуре банкротства. Порядок направления кредиторам уведомления о проведении первого собрания кредиторов определяется:

      при реабилитационной процедуре – пунктом 6 статьи 72 настоящего Закона;

      при процедуре банкротства – пунктом 1 статьи 91 настоящего Закона.

      Администратор в течение двух рабочих дней со дня направления кредиторам уведомления о проведении собрания кредиторов направляет в уполномоченный орган уведомление о проведении собрания кредиторов на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      2. В сообщении о проведении собрания кредиторов должны содержаться следующие сведения:

      наименование, юридический адрес должника;

      дата, время и место проведения собрания кредиторов;

      повестка дня собрания кредиторов;

      порядок ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов.

      3. В случае невозможности непосредственного участия в собрании кредитор вправе проголосовать заочно, в том числе по почте заказным письмом или электронным способом, за исключением первого собрания кредиторов.

      Если кредитор голосует заочно, он должен сообщить об этом должнику, реабилитационному или банкротному управляющему не позднее чем за пять рабочих дней до проведения собрания.

      Реабилитационный или банкротный управляющий обязан не позднее чем за три рабочих дня до проведения собрания направить или представить для ознакомления такому кредитору материалы, относящиеся к повестке дня.

      Сноска. Статья 25 с изменением, внесенным Законом РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26. Порядок принятия решений собранием кредиторов при реабилитационной процедуре и процедуре банкротства

      1. Общий порядок правомочности и принятия решений собранием кредиторов определяется в соответствии с настоящей статьей.

      Особенности правомочности и порядка принятия решения собранием кредиторов определяются:

      пунктом 6 статьи 99 настоящего Закона – при прямой продаже имущества (активов) должника;

      статьей 26-1 настоящего Закона – при согласовании плана реабилитации;

      статьей 26-2 настоящего Закона – при внесении изменений и (или) дополнений в план реабилитации.

      2. Собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, включая голосующих заочно, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов. Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, обладающих количеством голосов, составляющим не менее двадцати пяти процентов от общего числа голосов кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов, при условии, что о времени и месте проведения собрания кредиторов кредиторы были надлежащим образом уведомлены.

      3. Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих в собрании кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 26-1 и 26-2 настоящего Закона.

      Администратор для принятия решений кредиторами определяет число голосов каждого кредитора по принципу "один тенге требований – один голос".

      Неустойка (штраф, пеня), убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются, если иное не установлено настоящим пунктом.

      Для целей определения числа голосов на собрании кредиторов требования кредиторов в части неустойки (штрафа, пени), убытков в виде упущенной выгоды, а также иных имущественных и (или) финансовых санкций учитываются в случаях:

      1) удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов;

      2) формирования реестра требований кредиторов исключительно из требований в части уплаты неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков в виде упущенной выгоды, иных имущественных и (или) финансовых санкций по решению суда.

      По мере удовлетворения требований кредитора число его голосов уменьшается на сумму удовлетворенных требований.

      4. При принятии решений собранием кредиторов не имеют права голоса:

      1) кредиторы, лишенные права голоса в соответствии с пунктом 3 статьи 72 или пунктом 4 статьи 90 настоящего Закона;

      2) кредиторы, являющиеся аффилированными лицами по отношению к должнику, до полного удовлетворения требований остальных кредиторов.

      Для целей определения голосов кредиторов при принятии решения собранием кредитор не считается участвующим в собрании кредиторов в случае его отказа в голосовании.

      В случае неявки кредитора на собрание кредиторов без уважительной причины два раза количество голосов такого кредитора не учитывается при определении правомочности собрания кредиторов.

      В качестве уважительной причины при наличии подтверждающего документа признается:

      1) временная нетрудоспособность кредитора либо его уполномоченного представителя;

      2) возникновение чрезвычайной ситуации, препятствующей участию кредитора либо его уполномоченного представителя в собрании кредиторов;

      3) иная причина по решению собрания кредиторов.

      5. Должник или администратор до открытия собрания кредиторов проводит регистрацию участников собрания.

      Решения собрания кредиторов оформляются протоколом.

      Заседание собрания кредиторов ведет председательствующий, избранный из числа присутствующих кредиторов. Протокол ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих кредиторов. Председатель и секретарь избираются простым большинством голосов. Протокол подписывается председательствующим, администратором, секретарем в день проведения собрания и заверяется печатью должника (при ее наличии).

      Протокол собрания кредиторов составляется в трех экземплярах, один из которых после его подписания передается в течение трех рабочих дней в уполномоченный орган, второй – комитету кредиторов, третий остается у администратора.

      К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии:

      ведомости регистрации участников собрания;

      материалов, представленных участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;

      документов, свидетельствующих о надлежащем уведомлении кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов;

      иных документов по усмотрению должника или администратора.

      Сноска. Статья 26 в редакции Закона РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-1. Согласование плана реабилитации

      1. При согласовании плана реабилитации собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от числа голосов кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе второй и четвертой очередей отдельно.

      2. План реабилитации считается согласованным, если за него проголосовало одновременно:

      1) большинство голосов от числа голосов кредиторов второй очереди;

      2) большинство голосов от числа голосов кредиторов четвертой очереди.

      В случае невыполнения одного или обоих условий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, план реабилитации считается несогласованным.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 26-1 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 26-2. Внесение изменений и (или) дополнений в план реабилитации

      1. При согласовании внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, интересы которых затронуты вносимыми в план реабилитации изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей, обладающих количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от числа голосов кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе каждой очереди отдельно.

      2. Решение собрания кредиторов о согласовании внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации принимается кредиторами, интересы которых затронуты вносимыми в него изменениями и (или) дополнениями, включая кредиторов, требования которых подлежат удовлетворению в составе одной очереди с такими кредиторами и (или) в составе последующих очередей, если за него проголосовало большинство голосов по каждой очереди отдельно.

      3. В случае невыполнения условий, предусмотренных настоящей статьей, внесение изменений и (или) дополнений в план реабилитации считается несогласованным.

      4. При равенстве голосов кредиторов в раздельном голосовании по согласованию внесения изменений и (или) дополнений в план реабилитации решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от общего числа голосов кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих в собрании кредиторов по принципу "один тенге требований – один голос.

      Сноска. Глава 2 дополнена статьей 26-2 в соответствии с Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 27. Комитет кредиторов

      1. Комитет кредиторов при ускоренной реабилитационной процедуре, реабилитационной процедуре и процедуре банкротства создается в порядке, установленном настоящим Законом.

      2. Состав комитета кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. В состав комитета кредиторов входят представители от каждой группы однородных кредиторов. Минимальное число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек, за исключением случаев проведения процедуры банкротства в отношении должника, имеющего единственного кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Член комитета кредиторов не должен являться аффилиированным лицом.

      3. Основаниями внесения изменений в сформированный и утвержденный состав комитета кредиторов являются:

      1) исполнение обязательств перед кредитором, входящим в состав комитета кредиторов;

      2) обстоятельства, препятствующие кредитору находиться в составе комитета кредиторов (вступившие в законную силу судебные акты, ликвидация либо смерть кредитора и другие);

      3) выявление аффилиированных лиц;

      4) непосещение членом комитета кредиторов заседаний комитета кредиторов более двух раз без уважительной причины.

      4. Уведомление о проведении заседания комитета кредиторов направляется администратором по почте заказным письмом не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

      5. Полномочия комитета кредиторов предусмотрены в статьях 76 и 94 настоящего Закона.

Статья 28. Принятие решения комитетом кредиторов

      1. Заседание комитета кредиторов правомочно при участии не менее трех четвертей членов комитета.

      2. Решение комитета кредиторов принимается простым большинством голосов от общего числа членов комитета кредиторов по принципу "один член комитета – один голос".

      При равенстве голосов в процедуре голосования председателю комитета кредиторов предоставляется право решающего голоса.

      3. Заседание комитета кредиторов оформляется протоколом.

      Протокол должен содержать сведения о дате и месте проведения заседания, членах комитета кредиторов, принявших участие в голосовании, повестке дня, результатах голосования и принятых решениях. Протокол подписывается всеми членами комитета кредиторов, участвовавшими в голосовании, и администратором и заверяется печатью должника (при ее наличии).

      Администратор в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола направляет его в уполномоченный орган, членам комитета кредиторов. Один экземпляр протокола находится у администратора.

      4. Кредиторы, собственник имущества должника (уполномоченные ими органы), учредители (участники) имеют право участвовать в заседании комитета кредиторов.

      Сноска. Статья 28 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Глава 2-1. Процедура урегулирования неплатежеспособности

      Сноска. Закон дополнен главой 2-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-1. Принятие решения об урегулировании неплатежеспособности

      1. Должник при наступлении одного или более условий, установленных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, вправе принять решение об урегулировании своей неплатежеспособности до обращения должника и (или) кредиторов в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры и (или) признании должника банкротом, если иное не установлено настоящей статьей.

      2. Должник обращается в суд с заявлением об урегулировании неплатежеспособности с приложением документов, подтверждающих неплатежеспособность.

      Одновременно при подаче заявления в суд должник уведомляет кредиторов.

      При этом должник не вправе обращаться в суд с таким заявлением, если не истек один год с даты:

      вынесения судом определения об отказе в утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности;

      окончания срока, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона, при условии незаключения соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

      3. Суд в течение трех рабочих дней с даты принятия заявления должника об урегулировании неплатежеспособности выносит одно из следующих решений:

      1) о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности;

      2) об отказе в применении процедуры урегулирования неплатежеспособности.

      Основанием для отказа судом применения процедуры урегулирования неплатежеспособности должника является отсутствие признаков неплатежеспособности должника, установленных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона.

      4. Решение суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности подлежит немедленному исполнению.

      5. Должник о принятом судом решении незамедлительно уведомляет уполномоченный орган и кредиторов.

      6. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках объявление о применении в отношении должника процедуры урегулирования неплатежеспособности.

Статья 28-2. Последствия применения процедуры урегулирования неплатежеспособности

      С даты вступления в законную силу решения суда о применении в отношении должника процедуры урегулирования неплатежеспособности наступают следующие последствия:

      1) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника;

      2) кредитору (кредиторам) запрещается подавать в суд заявление о признании должника банкротом в период заключения соглашения об урегулировании неплатежеспособности;

      3) должнику запрещается совершать какие-либо сделки по отчуждению имущества (активов).

Статья 28-3. Соглашение об урегулировании неплатежеспособности

      1. В течение двух месяцев с даты вступления в законную силу решения суда о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности должник обязан заключить со всеми кредиторами соглашение об урегулировании неплатежеспособности.

      2. Соглашение об урегулировании неплатежеспособности должно содержать положения об условиях соглашения, порядке, способах и сроках исполнения обязательств должника перед кредитором (кредиторами).

      Соглашение об урегулировании неплатежеспособности заключается сроком не более чем на три года.

      2-1. В случае, если при заключении соглашения об урегулировании неплатежеспособности одним из кредиторов выступает государственный орган, соглашение об урегулировании неплатежеспособности может быть заключено на условиях рассрочки погашения задолженности перед таким государственным органом на срок не более чем три года с даты утверждения соглашения.

      Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет погашается при условии соблюдения требования части первой настоящего пункта под залог имущества банкрота и (или) третьего лица и (или) гарантию банка.

      Имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, застрахованным от утраты или повреждения и его рыночная стоимость должна быть не меньше суммы задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Не могут быть предметами залога:

      1) объекты жизнеобеспечения;

      2) электрическая, тепловая и иные виды энергии;

      3) арестованное имущество;

      4) имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государственными органами;

      5) имущество, обремененное правами третьих лиц;

      6) скоропортящееся сырье, продукты питания.

      3. Допускается участие в соглашении об урегулировании неплатежеспособности третьих лиц, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные соглашением об урегулировании неплатежеспособности.

      4. Соглашение об урегулировании неплатежеспособности может быть заключено на условиях:

      1) отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств должника;

      2) уступки прав требования должника;

      3) полного или частичного прощения долга;

      4) списания неустойки (пени, штрафы);

      5) уменьшения размера вознаграждения по полученным кредитам (займам);

      6) удовлетворения требований кредитора (кредиторов) иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

      5. Соглашение об урегулировании неплатежеспособности составляется в письменной форме на казахском и русском языках и подписывается должником, собственником имущества, учредителем (участником) должника либо уполномоченным им лицом и каждым кредитором.

      В случае несогласия кредитора с условиями соглашения такое соглашение не может быть заключено.

      Сноска. Статья 28-3 с изменением, внесенным Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 28-4. Утверждение судом соглашения об урегулировании неплатежеспособности

      1. Должник не позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона, обращается в суд с заявлением об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

      2. К заявлению об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности должник прилагает:

      1) соглашение об урегулировании неплатежеспособности, подписанное должником и кредитором (кредиторами);

      2) список всех кредиторов с указанием их места жительства или места нахождения, а также сумм задолженности.

      3. По результатам рассмотрения заявления должника об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности суд выносит одно из следующих определений:

      1) об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности;

      2) об отказе в утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

      4. Основаниями для отказа судом утверждения соглашения об урегулировании неплатежеспособности должника являются:

      1) нарушение прав и законных интересов кредиторов и (или) третьих лиц;

      2) противоречие соглашения об урегулировании неплатежеспособности законодательству Республики Казахстан.

      5. Соглашение об урегулировании неплатежеспособности является обязательным к исполнению должником, кредитором (кредиторами) и (или) третьими лицами, участвующими в соглашении, с даты вступления в законную силу определения суда об утверждении такого соглашения.

      6. В случае отказа суда в утверждении соглашения урегулирование неплатежеспособности должника считается завершенным, а действие последствий, примененных к должнику в соответствии со статьей 28-2 настоящего Закона, прекращается с даты вступления в законную силу определения суда об отказе в утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

      7. Кредитор (кредиторы) вправе обратиться в суд с заявлением:

      1) о расторжении соглашения об урегулировании неплатежеспособности и признании должника банкротом в случае нарушения должником условий такого соглашения;

      2) о признании должника банкротом в случаях:

      незаключения соглашения об урегулировании неплатежеспособности в срок, установленный пунктом 1 статьи 28-3 настоящего Закона; вынесения судом определения об отказе в утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности.

      8. Третьи лица, указанные в пункте 3 статьи 28-3 настоящего Закона, вправе обратиться в суд с заявлением о расторжении соглашения об урегулировании неплатежеспособности в случае нарушения должником условий такого соглашения.

      9. Кредитор (кредиторы) не вправе в течение периода действия соглашения об урегулировании неплатежеспособности обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом в случае, если должником соблюдаются все условия такого соглашения.

Статья 28-5. Последствия утверждения судом соглашения об урегулировании неплатежеспособности

      Со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении соглашения об урегулировании неплатежеспособности наступают следующие последствия:

      1) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности должника;

      2) снимаются все ограничения государственных органов по счетам должника без принятия соответствующих решений органов, их наложивших;

      3) прекращается исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда, срок уплаты которых наступил после заключения соглашения об урегулировании неплатежеспособности;

      4) наложение новых арестов на имущество должника и иных ограничений в распоряжении его имуществом допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленным к должнику.

      Сноска. Статья 28-5 с изменением, внесенным Законом РК от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. УСКОРЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Статья 29. Применение ускоренной реабилитационной процедуры

      1. Ускоренная реабилитационная процедура применяется при соответствии должника следующим условиям:

      1) в отношении должника не возбуждено дело о реабилитации или о банкротстве;

      2) должник является коммерческой организацией;

      3) должник является неплатежеспособным либо будет не способен исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев.

      Примечание РЦПИ!
      В пункт 2 предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Ускоренная реабилитационная процедура применяется в отношении должника по обязательствам перед группой (группами) однородных кредиторов, за исключением требований граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений по авторским договорам, а также по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

      3. Ускоренная реабилитационная процедура в отношении должника, являющегося участником мер государственной поддержки, применяется по обязательствам любой группы (групп) однородных кредиторов в соответствии с условиями применения таких мер.

      4. Лицами, участвующими в деле об ускоренной реабилитационной процедуре, являются:

      1) должник;

      2) кредиторы, входящие в группу (группы) однородных кредиторов, включенные в план реабилитации.

      5. Суд в ускоренной реабилитационной процедуре:

      1) применяет и прекращает ускоренную реабилитационную процедуру;

      2) утверждает план реабилитации, за исключением плана должника, являющегося участником мер государственной поддержки;

      3) утверждает изменения и дополнения в план реабилитации, за исключением плана должника, являющегося участником мер государственной поддержки;

      4) принимает к своему производству дела по спорам имущественного характера, по которым должник выступает в качестве ответчика;

      5) разрешает споры между участниками ускоренной реабилитационной процедуры;

      6) утверждает заключительный отчет.

      Сноска. Статья 29 с изменением, внесенным Законом РК от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 30. Срок ускоренной реабилитационной процедуры

      Продолжительность осуществления ускоренной реабилитационной процедуры не должна превышать два года. Суд вправе по ходатайству должника с согласия собрания кредиторов продлить срок осуществления процедуры, но не более чем на шесть месяцев.

      В случае применения к должнику мер государственной поддержки суд устанавливает срок процедуры в соответствии с утвержденным планом реабилитации.

Статья 31. Заявление должника о применении ускоренной реабилитационной процедуры

      1. При наличии возможности восстановления платежеспособности, предупреждения наступления неплатежеспособности должник вправе обратиться в суд с заявлением о применении ускоренной реабилитационной процедуры.

      2. Заявление должника подается в суд в письменной форме. Оно подписывается руководителем должника либо лицом, его замещающим, в соответствии с учредительными документами.

      3. Заявление должника должно содержать:

      1) наименование суда, в который подается заявление;

      2) сведения о сумме кредиторской задолженности;

      3) информацию об одобрении кредиторами плана реабилитации;

      4) обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов, включая причины невозможности своевременного погашения предстоящих платежей;

      5) сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, сумме дебиторской задолженности;

      6) сведения об обязательствах должника, срок исполнения которых не наступил;

      7) письменное обязательство должника о раскрытии перед кредиторами информации, необходимой для принятия решений;

      8) обязательство должника о том, что кредиторы, относящиеся к группам однородных кредиторов, не включенных в план реабилитации, будут получать причитающиеся платежи в рамках обычных коммерческих операций и представленный план реабилитации не изменяет и не затрагивает их прав;

      9) перечень прилагаемых документов.

      В заявлении должника могут указываться и иные сведения, если должник считает, что они необходимы для рассмотрения дела в суде.

      Требования подпунктов 4), 5), 6) и 8) части первой настоящего пункта не распространяются на должника, являющегося участником мер государственной поддержки.

      4. Расходы по инициированию ускоренной реабилитационной процедуры покрываются за счет средств должника.

      5. К заявлению должника о применении ускоренной реабилитационной процедуры прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) наличие задолженности либо ее наступление, а также другие документы, подтверждающие неспособность должника удовлетворить требования кредиторов;

      3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

      Должник, являющийся участником мер государственной поддержки, дополнительно представляет документ, подтверждающий статус участника таких мер.

      Требования подпункта 2) части первой настоящего пункта не распространяются на должника, являющегося участником мер государственной поддержки.

      6. К заявлению должника также прилагаются:

      1) план реабилитации;

      2) перечень кредиторов с указанием суммы задолженности, даты ее образования и разбивкой по группам однородных кредиторов;

      3) протокол заседания и (или) письменное подтверждение об одобрении плана реабилитации кредиторами, сумма требований которых составляет более пятидесяти процентов от общей суммы требований каждой группы (групп) однородных кредиторов, включенных в план реабилитации;

      4) сведения о принятых к производству судами исках к должнику, а также требованиях, предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию;

      5) список членов органа кредиторов, если такой орган был создан кредиторами в период рассмотрения и согласования плана реабилитации;

      6) копии учредительных документов.

      Требования подпунктов 2), 3) и 4) части первой настоящего пункта не распространяются на должника, являющегося участником мер государственной поддержки.

      7. Все документы, прилагаемые к заявлению должника, подписываются лицом, подавшим заявление, и заверяются печатью (при ее наличии).

      8. Заявление должника о применении ускоренной реабилитационной процедуры возвращается судом без рассмотрения в случаях, если:

      1) должник не соответствует условиям, установленным статьей 29 настоящего Закона;

      2) заявление не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей.

      Сноска. Статья 31 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 32. Возбуждение производства по делу об ускоренной реабилитационной процедуре и его последствия

      1. Получив заявление о применении ускоренной реабилитационной процедуры, соответствующее требованиям, установленным в статье 31 настоящего Закона, суд не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления выносит определение о возбуждении дела.

      2. С момента возбуждения производства по делу об ускоренной реабилитационной процедуре:

      1) собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций;

      2) исполнение ранее принятых решений судов, арбитражей по искам кредиторов, входящих в группу однородных кредиторов, включенных в план реабилитации, а также собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его имущества приостанавливается до вынесения судом решения о прекращении ускоренной реабилитационной процедуры;

      3) не допускается возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора (кредиторов), входящего (входящих) в группу однородных кредиторов, включенного (включенных) в план реабилитации;

      4) не допускается возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора (кредиторов) в случае получения должником статуса участника мер государственной поддержки;

      5) должник обязан в течение пяти рабочих дней направить каждому кредитору группы однородных кредиторов, включенному в план реабилитации, уведомление о возбуждении производства по делу;

      6) кредиторы в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления вправе направить возражение в суд, рассматривающий дело об ускоренной реабилитационной процедуре, в случае несогласия с суммами кредиторской задолженности, указанными в уведомлении;

      7) не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, вовлеченных в ускоренную реабилитационную процедуру, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество должника.

      3. Уведомление, направляемое должником кредиторам, должно содержать:

      1) информацию о возбуждении дела об ускоренной реабилитационной процедуре;

      2) наименование суда, вынесшего определение о возбуждении дела об ускоренной реабилитационной процедуре, и место его нахождения;

      3) сумму требований кредитора, указанную в документах, приложенных к заявлению о применении ускоренной реабилитационной процедуры, а также общие суммы требований группы (групп) однородных кредиторов, участвующих в ускоренной реабилитационной процедуре;

      4) информацию о возможности представления кредитором в суд возражения в случае несогласия с указанными суммами кредиторской задолженности в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления.

      4. Копии объявлений, оригиналы уведомлений с подтверждением их получения кредиторами либо невозможности их вручения по причине отсутствия кредитора по месту нахождения должны быть представлены должником в суд в течение десяти рабочих дней со дня возбуждения производства по делу об ускоренной реабилитационной процедуре.

      Сноска. Статья 32 с изменением, внесенным Законом РК от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 33. Рассмотрение дела в суде

      1. При подготовке дела об ускоренной реабилитационной процедуре к судебному разбирательству, помимо действий, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан, суд уведомляет кредиторов, вовлеченных в ускоренную реабилитационную процедуру, и прокурора о времени и месте рассмотрения дела в суде.

      2. По завершении предварительной подготовки дела, но не позднее пятнадцати календарных дней после его возбуждения дело об ускоренной реабилитационной процедуре должно быть назначено к судебному разбирательству, о чем суд выносит определение.

      Дело об ускоренной реабилитационной процедуре должно быть рассмотрено судом в срок, не превышающий одного месяца со дня возбуждения дела.

      3. Срок предварительной подготовки дела об ускоренной реабилитационной процедуре не должен превышать пятнадцать календарных дней с момента возбуждения дела.

      4. Решение суда о применении ускоренной реабилитационной процедуры выносится судом при выполнении следующих условий:

      1) должником в ходе судебного разбирательства доказана неплатежеспособность либо невозможность исполнения денежных обязательств, срок исполнения которых наступает в ближайшие двенадцать месяцев;

      2) должником в полном объеме выполнены требования по уведомлению кредиторов о возбуждении производства по делу;

      3) имущественные интересы не согласившихся на применение ускоренной реабилитационной процедуры кредиторов учтены планом реабилитации;

      4) требования кредиторов, одобривших план реабилитации, составляют более пятидесяти процентов от общей суммы требований соответствующей группы (групп) однородных кредиторов.

      Требования подпунктов 1) и 4) части первой настоящего пункта не распространяются на должника, являющегося участником мер государственной поддержки.

      5. Решение суда должно содержать:

      1) наименование должника, его место нахождения, сведения о банковских счетах, бизнес-идентификационный номер, фамилию, имя, отчество (при его наличии) руководителя, контактный номер телефона;

      2) указание о применении ускоренной реабилитационной процедуры;

      3) указание об утверждении плана реабилитации, за исключением случаев применения ускоренной реабилитационной процедуры к должнику, являющемуся участником мер государственной поддержки;

      4) сведения о сроке ускоренной реабилитационной процедуры;

      5) перечень кредиторов, включенных в план реабилитации;

      6) сумму требований группы (групп) однородных кредиторов, включенных в план реабилитации;

      7) указание о наступлении последствий применения ускоренной реабилитационной процедуры, предусмотренных настоящим Законом;

      8) указание о представлении должником заключительного отчета по результатам исполнения плана реабилитации.

      6. Суд отказывает в применении ускоренной реабилитационной процедуры в случаях, когда:

      1) должником не подтверждены в ходе судебного разбирательства неплатежеспособность и (или) отсутствие возможности своевременного погашения предстоящих платежей;

      2) должником не выполнены требования пункта 4 статьи 32 настоящего Закона и должником не доказана невозможность уведомления кредитора по причине его отсутствия по месту нахождения;

      3) уведомления о возбуждении производства по делу, направленные кредиторам, не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 32 настоящего Закона;

      4) имущественные интересы не согласившихся на применение ускоренной реабилитационной процедуры кредиторов не учтены планом реабилитации;

      5) план реабилитации изменяет и затрагивает права кредиторов, не относящихся к группе однородных кредиторов, согласовавших план реабилитации;

      6) представленные должником документы не подтверждают одобрение плана реабилитации кредиторами, представляющими более пятидесяти процентов от общей суммы требований каждой группы однородных кредиторов, включенных в план реабилитации.

      Требования подпунктов 5) и 6) части первой настоящего пункта не распространяются на должника, являющегося участником мер государственной поддержки.

Статья 34. Собрание кредиторов при ускоренной реабилитационной процедуре

      1. Первое собрание кредиторов должно быть проведено в срок не позднее одного месяца с момента вынесения решения суда о применении ускоренной реабилитационной процедуры.

      2. В случае применения к должнику, являющемуся участником мер государственной поддержки, ускоренной реабилитационной процедуры на органы кредиторов должника, сформированные в рамках вышеуказанных мер, распространяются полномочия собрания и комитета кредиторов, установленные настоящим Законом.

      3. Расходы по проведению собраний кредиторов, заседаний комитета кредиторов, уведомлению кредиторов покрываются за счет средств должника.

      4. К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся:

      1) принятие решения о создании комитета кредиторов;

      2) определение численности и утверждение состава комитета кредиторов и кандидатуры председателя комитета кредиторов;

      3) внесение изменений в состав комитета кредиторов;

      4) согласование изменений и дополнений в план реабилитации;

      5) определение порядка доведения членами комитета кредиторов информации о ходе осуществления ускоренной реабилитационной процедуры до сведения кредиторов;

      6) согласование сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом реабилитации;

      7) дача согласия на продление срока ускоренной реабилитационной процедуры;

      8) согласование заключительного отчета;

      9) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 35. План реабилитации

      1. План реабилитации должен содержать конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности должника (реабилитационные меры), предотвращению возникновения неплатежеспособности в связи с невозможностью погашения обязательств, срок исполнения которых не наступил, и график погашения задолженности и (или) предстоящих платежей перед группами однородных кредиторов, участвующими в ускоренной реабилитационной процедуре.

      Изменения и дополнения в план реабилитации вносятся с согласия собрания кредиторов и утверждаются судом.

      2. Реабилитационные меры могут включать любые организационно-хозяйственные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника, включая санацию, продажу имущества (активов) путем проведения электронного аукциона, уступку прав требований должника, списание части суммы основного долга, списание пени и штрафов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другое.

      3. В случае, если план реабилитации содержит в качестве источника привлечения денег получение кредитов (микрокредитов), а также предусматривает меры государственной поддержки, к плану реабилитации прилагается договор на получение кредита (микрокредита) либо положительное решение финансовой организации (микрофинансовой организации), либо документ, подтверждающий получение статуса участника мер государственной поддержки.

Статья 36. Последствия применения ускоренной реабилитационной процедуры и утверждения плана реабилитации

      1. С момента вынесения судом решения о применении ускоренной реабилитационной процедуры и утверждения плана реабилитации наступают следующие последствия:

      1) собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций, за исключением предусмотренных планом реабилитации, без согласия собрания кредиторов или иных органов кредиторов, создаваемых при применении к должнику мер государственной поддержки;

      2) исполнение ранее принятых решений судов, арбитражей по искам кредиторов, входящих в группу однородных кредиторов, включенных в план реабилитации, а также собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его имущества приостанавливается;

      3) не допускается возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора (кредиторов), входящего в группу однородных кредиторов, включенных в план реабилитации;

      4) не допускается возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора (кредиторов) в случае применения к должнику мер государственной поддержки;

      5) не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, вовлеченных в ускоренную реабилитационную процедуру, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество должника.

      2. В течение срока ускоренной реабилитационной процедуры должник обязан не позднее 15 числа каждого месяца доводить до сведения комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций за предыдущий месяц, предоставлять любую информацию по требованию комитета кредиторов.

      3. Расчеты с кредиторами, включенными в план реабилитации, осуществляются в соответствии с графиком погашения, предусмотренным планом реабилитации.

      4. Расчеты с остальными кредиторами, не вовлеченными в ускоренную реабилитационную процедуру, производятся в рамках обычных коммерческих операций.

      Сноска. Статья 36 с изменением, внесенным Законом РК от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 37. Прекращение ускоренной реабилитационной процедуры

      1. Ускоренная реабилитационная процедура прекращается судом в случаях:

      1) представления заключительного отчета, согласованного собранием кредиторов;

      2) истечения срока ускоренной реабилитационной процедуры, если отсутствуют основания для продления срока;

      3) выявления нарушений при выполнении плана реабилитации, а также норм настоящего Закона на основании решения собрания кредиторов по заявлению уполномоченного собранием лица;

      4) подачи заявления кредитором, в отношении которого должником не выполняется график погашения в течение срока более трех месяцев;

      5) возбуждения дела о банкротстве по заявлению кредитора, не относящегося к группе однородных кредиторов, включенных в план реабилитации, либо кредитора, требования которого возникли в период проведения ускоренной реабилитационной процедуры;

      6) подачи заявления кредитором, входящим в группу однородных кредиторов, включенных в план реабилитации, права и законные интересы которого нарушены и (или) не учтены планом реабилитации.

      2. С момента прекращения ускоренной реабилитационной процедуры снимаются ограничения, установленные статьей 36 настоящего Закона, кредиторы осуществляют реализацию своих прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О РЕАБИЛИТАЦИИ
ИЛИ БАНКРОТСТВЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Статья 38. Порядок возбуждения дела о реабилитации или банкротстве

      1. Производство по делу о реабилитации возбуждается в суде на основании заявления должника или кредитора (кредиторов), за исключением кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, при наличии оснований, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона.

      Должник также имеет право в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня получения копии определения суда о возбуждении дела о банкротстве, направить в суд заявление о применении реабилитационной процедуры.

      1-1. Исключен Законом РК от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Производство по делу о банкротстве возбуждается в суде на основании заявления должника, кредитора (кредиторов) при наличии оснований, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, прокурора в случаях, предусмотренных статьей 47 настоящего Закона, реабилитационного управляющего в случае, предусмотренном статьей 82 настоящего Закона.

      3. Правом на подачу заявления кредитора в суд о признании должника банкротом обладают орган государственных доходов и иной уполномоченный государственный орган в отношении налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также физические и юридические лица – кредиторы по гражданско-правовым и иным обязательствам.

      4. Производство по делу о реабилитации или банкротстве считается возбужденным с момента вынесения судом определения о принятии к производству заявления о применении реабилитационной процедуры или о признании должника банкротом.

      5. Заявление, поданное должником, реабилитационным управляющим о признании банкротом, не может быть отозвано без соответствующего решения суда. Заявления кредитора (кредиторов), за исключением случаев подачи заявления по основаниям, предусмотренным статьей 82 настоящего Закона, прокурора могут быть отозваны ими до принятия решения о признании должника банкротом.

      Сноска. Статья 38 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 39. Лица, участвующие в деле о реабилитации или банкротстве

      Лицами, участвующими в деле о реабилитации или банкротстве, могут быть:

      1) должник;

      2) кредиторы;

      3) представитель кредиторов по оплате труда;

      4) прокурор;

      5) собственник имущества должника или уполномоченное им лицо;

      6) уполномоченный орган;

      7) временный управляющий;

      8) реабилитационный управляющий.

Статья 40. Заявление должника

      1. Должник вправе обратиться в суд о применении реабилитационной процедуры или признании его банкротом на основании решения:

      1) органа юридического лица, уполномоченного его учредительными документами;

      2) собственника имущества должника или уполномоченного им органа.

      2. Должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случаях, установленных подпунктами 1) – 3) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 41. Форма и содержание заявления должника

      1. Заявление должника подается в суд в письменной форме. Оно подписывается руководителем должника – юридического лица либо лицом, его заменяющим, в соответствии с учредительными документами.

      2. Заявление должника должно содержать:

      1) наименование суда, в который подается заявление;

      2) обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов;

      3) сведения об имеющемся у него имуществе, в том числе имуществе, обремененном залогом, находящемся в имущественном найме (аренде) и (или) лизинге, о деньгах, находящихся на банковских счетах, номерах счетов и месте нахождения банков, перечень дебиторов с указанием их места нахождения и суммы их задолженности;

      4) сведения об обязательствах, срок исполнения которых не наступил;

      5) информацию об отношении деятельности к сфере естественной монополии или о том, что данный должник является субъектом рынка, занимающим монопольное положение на товарном рынке;

      6) перечень прилагаемых документов.

      В заявлении должника могут указываться и иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве или реабилитации, а также имеющиеся у заявителя ходатайства.

      Одновременно с подачей заявления в суд должник обязан направить уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов.

      Сноска. Статья 41 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 42. Документы, прилагаемые к заявлению должника

      1. К заявлению должника о признании его банкротом прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов;

      3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

      2. К заявлению должника о признании его банкротом также прилагаются:

      1) решение собственника его имущества, уполномоченного им органа или учредителей (участников), органов юридического лица, являющееся основанием обращения должника в суд с заявлением о признании его банкротом;

      2) финансовая отчетность за три последних года и на момент подачи заявления, налоговая отчетность по всем обязательствам должника за указанный период, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности (в случае наличия дочерних организаций также прилагается консолидированная финансовая отчетность);

      3) протокол собрания (конференции) кредиторов по оплате труда, на котором тайным голосованием избран их представитель для участия в деле о банкротстве;

      4) копии учредительных документов;

      5) заключение уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, представляемое им в срок, не превышающий десяти календарных дней с момента получения письменного уведомления должника об обращении в суд о признании его банкротом, в случае, если должник является субъектом естественной монополии;

      6) исключен Законом РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017);

      7) сведения о принятых к производству судами исков к должнику, а также о требованиях, предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию.

      3. Заявление реабилитационного управляющего о прекращении реабилитационной процедуры и признании должника банкротом должно содержать сведения и документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, за исключением предусмотренных подпунктами 1), 3) и 7) пункта 2 настоящей статьи.

      4. К заявлению должника о применении реабилитационной процедуры прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования кредиторов либо угрозу неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев;

      3) иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника.

      5. К заявлению должника о применении реабилитационной процедуры также прилагаются:

      1) решение собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей (участников), органов юридического лица, являющееся основанием обращения должника в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры;

      2) финансовая отчетность за три последних года, перечень всех кредиторов и дебиторов (индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) полное наименование, юридический адрес) с указанием сумм и даты образования соответствующей задолженности, а также сведения о финансовом положении, включающие в себя сведения об активах, обязательствах и собственном капитале на момент подачи заявления (в случае наличия дочерних организаций также прилагается консолидированная финансовая отчетность);

      3) сведения о принятых к производству судами исков к должнику, а также о требованиях, предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию;

      4) копии учредительных документов.

      6. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 95-1 настоящего Закона, к заявлению должника о применении реабилитационной процедуры также прилагаются:

      1) план реабилитации, согласованный в порядке, предусмотренном статьей 95-1 настоящего Закона;

      2) протокол собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации;

      3) заключение банкротного управляющего об эффективности (неэффективности) плана реабилитации.

      Сноска. Статья 42 с изменениями, внесенными законами РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 43. Возвращение заявления должника без рассмотрения

      1. Обращение должника в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры или признании банкротом, не соответствующим требованиям, предусмотренным статьями 41 и 42 настоящего Закона, является основанием для возвращения заявления без рассмотрения.

      2. В случаях, когда обращение в суд с заявлением о признании банкротом для должника в соответствии с настоящим Законом является обязательным и к заявлению не приложены необходимые документы, такое заявление принимается судом к производству, а недостающие документы истребуются судом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

Статья 44. Заявление кредитора (кредиторов)

      1. Дело о банкротстве или реабилитации может быть возбуждено на основании заявления кредитора (кредиторов) по гражданско-правовым и иным обязательствам.

      2. В заявлении кредитора (кредиторов) должны быть указаны:

      1) наименование суда, в который подается заявление;

      2) фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства должника – индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения должника – юридического лица;

      3) фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства кредитора (кредиторов) – физического лица или наименование, место нахождения кредитора (кредиторов) – юридического лица;

      4) обязательство должника перед кредитором (кредиторами), из которого возникло его требование, срок исполнения этого обязательства;

      5) существо и сумма требований данного кредитора (кредиторов) к должнику;

      6) сумма задолженности по обязательству и начисленного на эту сумму вознаграждения (интереса), неустойки (штрафа, пени) и убытков, подлежащих взысканию с должника;

      7) установленные правовые основания требований кредитора (кредиторов) (судебное решение, признание этих требований должником, а при их отсутствии – доказательства, подтверждающие обоснованность требований кредитора (кредиторов) и их суммы);

      8) известные кредитору (кредиторам) сведения об имеющемся у должника имуществе;

      9) информация о том, что должник является отсутствующим, при подаче заявления о признании банкротом отсутствующего должника;

      10) перечень прилагаемых документов;

      11) доказательство обращения с требованиями к должнику;

      12) иные сведения, если они необходимы для рассмотрения дела о банкротстве или реабилитации.

      3. Одновременно с подачей заявления в суд кредитор (кредиторы) обязан (обязаны) направить должнику, уполномоченному органу копии заявления и прилагаемых к нему документов.

      4. Заявление кредитора (кредиторов), не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи, а также поданное без приложения необходимых документов, возвращается судом без рассмотрения.

      Сноска. Статья 44 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 45. Документы, прилагаемые к заявлению кредитора

      1. К заявлению кредитора о признании должника банкротом прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) направление должнику и уполномоченному органу копий заявления кредитора и приложенных к нему документов;

      3) обязательства должника перед кредитором, а также наличие и сумму задолженности по этим обязательствам;

      4) обоснованность требований кредитора (исполнительные документы, решение суда или письменное признание должником требования кредитора);

      5) документы, подтверждающие, что должник является отсутствующим, в случаях подачи заявления о признании банкротом отсутствующего должника;

      6) иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора.

      2. К заявлению кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет прилагается ходатайство о возмещении им административных расходов, связанных с возбуждением дела о банкротстве и проведением процедуры банкротства, если имеются в совокупности следующие обстоятельства:

      1) отсутствуют активы у должника;

      2) отсутствуют сделки у должника, подлежащие признанию недействительными;

      3) отсутствуют активы у должностных лиц должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 2 статьи 11 настоящего Закона.

      3. К заявлению кредитора (кредиторов) о применении реабилитационной процедуры прилагаются документы, подтверждающие:

      1) уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере;

      2) направление должнику копии заявления и приложенных к нему документов;

      3) обязательства должника перед кредитором, а также наличие и сумму задолженности по этим обязательствам;

      4) исключен Законом РК от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      5) иные обстоятельства (при наличии), на которых основывается заявление кредитора.

      Сноска. Статья 45 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 46. Соединение требований одного или нескольких кредиторов

      1. Кредитор вправе соединить в одном заявлении несколько требований к должнику по различным обязательствам.

      2. Кредиторы вправе объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним заявлением. Такое заявление подписывается кредиторами, объединившими свои требования.

Статья 47. Заявление прокурора

      1. Прокурор обращается в суд с заявлением о признании должника банкротом:

      1) когда им обнаружены признаки преднамеренного банкротства;

      2) в интересах кредитора – Республики Казахстан, государственных органов.

      2. Заявление прокурора подается в суд с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Законом в отношении заявления кредитора, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа правоотношений.

Статья 48. Возбуждение производства по делу о реабилитации или банкротстве

      1. Получив заявление о применении реабилитационной процедуры или признании должника банкротом, соответствующее установленным настоящим Законом требованиям, суд не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления выносит определение о возбуждении дела, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 настоящего Закона, – не позднее трех рабочих дней со дня вынесения определения о приостановлении производства по делу о банкротстве.

      Определение о возбуждении дела должно содержать обязанность государственных органов и иных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан", осуществляющих регистрацию прав на имущество, по наложению ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 50 настоящего Закона.

      2. Копии определения суда о возбуждении дела направляются судом должнику, заявителю, уполномоченному органу, в государственные органы и иные органы, а также Государственную корпорацию "Правительство для граждан", которые осуществляют регистрацию прав на имущество, региональную палату частных судебных исполнителей и территориальный орган юстиции по месту нахождения должника.

      3. Суд в течение двух рабочих дней со дня вынесения определения о возбуждении дела выносит определение о назначении временного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, сведения о которых размещены на интернет-ресурсе уполномоченного органа на дату вынесения определения.

      Выбор кандидатуры временного управляющего осуществляется судом с учетом имеющегося опыта работы управляющего по основному профилю деятельности должника.

      При возбуждении производства по делу о реабилитации и банкротстве должника, осуществляющего деятельность по организации долевого участия в жилищном строительстве жилых домов (жилых зданий), суд назначает временным управляющим кандидатуру, представленную Фондом гарантирования жилищного строительства, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве.

      4. В определении суда о назначении временного управляющего должно содержаться указание о:

      1) направлении временным управляющим в течение двух рабочих дней со дня его назначения в уполномоченный орган объявления о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      2) формировании временным управляющим реестра требований кредиторов в порядке, установленном статьей 90 настоящего Закона.

      В случае, если дело о банкротстве возбуждено по заявлению кредитора или прокурора, в определении суда о назначении временного управляющего также должно содержаться указание:

      1) об осуществлении временным управляющим в срок, не превышающий одного месяца со дня его назначения, сбора сведений о финансовом состоянии должника и представлении суду заключения по форме, установленной уполномоченным органом;

      2) о дате представления в суд временным управляющим заключения по результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника по форме, установленной уполномоченным органом.

      5. Суд отстраняет временного управляющего в течение трех рабочих дней со дня, когда суду стало известно о наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 12 настоящего Закона.

      Суд в течение одного рабочего дня после дня отстранения временного управляющего в порядке, установленном настоящим Законом, назначает другого временного управляющего.

      Сноска. Статья 48 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 49. Заключение временного управляющего

      По результатам осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника временный управляющий составляет заключение аналитического характера, содержащее следующие выводы:

      1) должник платежеспособен, требования кредитора о признании должника банкротом являются необоснованными;

      2) должник неплатежеспособен и имеются основания для признания должника банкротом;

      3) должник неплатежеспособен и имеются основания для применения реабилитационных процедур;

      4) должник отсутствует по адресу, указанному в заявлении о признании должника банкротом, и имеются основания для признания его банкротом, но отсутствует имущество (активы), за счет которого возможно осуществить процедуру банкротства;

      5) отсутствуют другие кредиторы у должника, кроме заявителя;

      6) должником не предоставлен доступ временному управляющему к учетной документации, что препятствует составлению заключения.

      Заключение, предусмотренное подпунктами 5) и 6) настоящей статьи, при наличии оснований составляется временным управляющим в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его назначения.

Статья 50. Последствия возбуждения производства по делу о реабилитации или банкротстве

      1. С момента возбуждения производства по делу о реабилитации или банкротстве:

      1) собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций без их согласования с временным управляющим;

      2) исполнение ранее принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также собственников (учредителей, участников) или органов должника в отношении его имущества приостанавливается, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда;

      3) любые требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в пределах процедур реабилитации или банкротства, предусмотренных настоящим Законом, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьими лицами, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица;

      4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов должника по требованиям кредиторов, органа государственных доходов и иного уполномоченного государственного органа, осуществляющего исчисление и (или) сбор других обязательных платежей в бюджет, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном (безакцептном) порядке, а также обращение взыскания на имущество должника;

      5) запрещается отчуждение акций, долей в уставном капитале должника.

      Последствия в виде запрета на обращение взыскания на имущество должника не распространяются на случаи обращения взыскания на залоговое имущество должника в процедуре банкротства в соответствии со статьей 104-1 настоящего Закона.

      2. Суд в срок, не превышающий семи календарных дней, обязан опубликовать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан и соответствующей административно-территориальной единице по месту нахождения должника, получивших в установленном порядке право официального опубликования нормативных правовых актов, в том числе и на интернет-ресурсе, объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации на казахском и русском языках.

      Публикация объявления осуществляется за счет средств должника, подавшего заявление о применении реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 50 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 51. Обеспечение требований кредиторов

      Суд по заявлению кредитора, прокурора либо иного лица, участвующего в деле, вправе принять следующие меры по обеспечению требований кредиторов:

      1) наложить арест на принадлежащее должнику имущество (часть имущества), в том числе деньги;

      2) запретить должнику совершать действия, которые могут повлечь уменьшение его имущества либо иным образом ущемить интересы кредиторов;

      3) приостановить взыскание по исполнительным или иным документам, по которым взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

      4) иные действия по рекомендации временного управляющего, направленные на сохранность активов должника на период рассмотрения дела.

Статья 52. Подготовка дела о реабилитации или банкротстве к судебному разбирательству

      1. При подготовке дела о реабилитации к судебному разбирательству, помимо действий, предусмотренных законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан, суд уведомляет уполномоченный орган, должника, кредиторов, прокурора и иных лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела на заседании суда.

      2. Копии определения о подготовке к судебному разбирательству дела о банкротстве направляются в уполномоченный орган, должнику, кредиторам, прокурору и иным лицам, участвующим в деле.

Статья 53. Приостановление и возобновление производства по делу о банкротстве

      1. Получив заявление должника о применении реабилитационной процедуры в рамках производства по делу о банкротстве, суд с согласия кредитора, инициировавшего дело о банкротстве, не позднее пяти рабочих дней после поступления заявления выносит определение о приостановлении производства по делу о банкротстве.

      2. Копии определения суда о приостановлении производства по делу о банкротстве направляются судом должнику, заявителю, уполномоченному органу, в региональную палату частных судебных исполнителей и территориальный орган юстиции по месту нахождения должника.

      3. Производство по делу о банкротстве, которое ранее было приостановлено, возобновляется судом в случае прекращения реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 59 и пунктами 2, 3, 4 и 6 статьи 82 настоящего Закона.

      Сноска. Статья 53 с изменением, внесенным Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 54. Судебное разбирательство

      1. По завершении предварительной подготовки дело о банкротстве должно быть назначено к судебному разбирательству, о чем суд выносит определение.

      Дело о банкротстве, возбужденное по заявлению должника, должно быть рассмотрено на заседании суда в срок, не превышающий одного месяца со дня его возбуждения.

      Дело о банкротстве, возбужденное по заявлению кредитора или прокурора, должно быть рассмотрено на заседании суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня его возбуждения.

      2. В случае неявки в судебное заседание кредитора, подавшего заявление о признании должника банкротом, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения.

      В случае неявки в судебное заседание должника суд выносит определение о принудительном приводе, за исключением случаев, когда должник является отсутствующим.

      3. По завершении предварительной подготовки дела, но не позднее пятнадцати календарных дней после его возбуждения дело о реабилитации должно быть назначено к судебному разбирательству, о чем суд выносит определение.

      Дело о реабилитации должно быть рассмотрено на заседании суда в срок, не превышающий одного месяца со дня его возбуждения.

Статья 55. Судебные акты по делу о реабилитации или банкротстве

      1. Рассмотрев в судебном заседании дело о реабилитации или банкротстве, суд может принять один из следующих судебных актов:

      1) решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      2) решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;

      3) решение об отказе в признании должника банкротом;

      4) решение о применении реабилитационной процедуры;

      5) решение об отказе в применении реабилитационной процедуры;

      5-1) определение об отмене решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      5-2) решение о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      5-3) решение об отказе в прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      6) определение о прекращении производства по делу;

      6-1) определение об утверждении мирового соглашения и прекращении процедуры банкротства.

      2. Решения и определение суда, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны соответствовать требованиям законодательства о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

      Сноска. Статья 55 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 56. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства

      1. Решение о признании должника банкротом по заявлению кредитора или прокурора и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства выносится судом с учетом заключения временного управляющего о неплатежеспособности должника и наличия оснований для признания его банкротом, а также в случае непредоставления доступа временному управляющему к учетной документации, что препятствовало составлению заключения.

      2. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства выносится судом также в случаях, установленных пунктом 4 статьи 118 настоящего Закона.

      3. В решении суда о признании должника банкротом должны содержаться указания о:

      1) ликвидации должника с возбуждением процедуры банкротства;

      2) переходе права управления имуществом и делами должника к временному управляющему;

      3) сумме заявленных требований кредиторов, обратившихся в суд до вынесения решения;

      4) передаче должностными лицами должника учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество банкрота, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту, временному управляющему в срок не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения о признании должника банкротом;

      5) снятии всех ограничений и обременении на имущество банкрота (инкассовых распоряжений, выставленных на счета банкрота, арестов на имущество, наложенных судебными исполнителями и других) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших, на основании заявления администратора;

      6) возмещении кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет административных расходов на основании его ходатайства при наличии условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 45 настоящего Закона.

      4. В случае возбуждения процедуры банкротства по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, в решении суда должно содержаться указание уполномоченному органу о проведении первого собрания кредиторов.

      5. Объявление о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства на казахском и русском языках направляется в уполномоченный орган временным управляющим в срок не позднее двух рабочих дней со дня признания должника банкротом для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на казахском и русском языках на своем интернет-ресурсе.

      Публикация о признании должника банкротом должна содержать:

      1) наименование суда, вынесшего решение о признании должника банкротом;

      2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, место жительства банкрота – индивидуального предпринимателя или наименование, бизнес-идентификационный номер и место нахождения банкрота – юридического лица;

      3) идентифицирующие банкрота сведения (идентификационный номер налогоплательщика, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, о государственной регистрации юридического лица).

Статья 57. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства по заявлению кредитора или прокурора

      1. Решение о признании должника банкротом и его ликвидации без возбуждения процедуры банкротства выносится судом с согласия уполномоченного органа в отношении отсутствующего должника с учетом заключения временного управляющего об отсутствии должника по адресу, указанному в заявлении о признании должника банкротом, и об отсутствии имущества (активов), за счет которого возможно осуществить процедуру банкротства.

      2. Ликвидация должника без возбуждения процедуры банкротства проводится уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 118 настоящего Закона.

Статья 58. Решение суда об отказе в признании должника банкротом по заявлению кредитора или прокурора

      1. Решение об отказе в признании должника банкротом выносится судом с учетом заключения временного управляющего:

      1) о финансовом положении должника, в котором содержатся выводы о необоснованности требований кредитора о признании должника банкротом;

      2) об отсутствии кредиторов у должника, кроме заявителя.

      Настоящий подпункт не применяется в случае, если заявителем является кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

      2. В случае вынесения судом решения об отказе в признании должника банкротом по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, последний вправе потребовать с заявителя возмещения убытков в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

      3. Решение суда об отказе в признании должника банкротом не лишает кредиторов права предъявлять свои требования к должнику в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.

Статья 59. Решение по делу о реабилитации

      1. Решение суда о применении реабилитационной процедуры выносится судом в случае доказательства в ходе судебного разбирательства своей неплатежеспособности должником или угрозы неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие двенадцать месяцев.

      2. Решение суда о применении реабилитационной процедуры к должнику должно содержать указание о:

      1) применении реабилитационной процедуры;

      2) представлении должником согласованного с собранием кредиторов плана реабилитации должника в срок не позднее трех месяцев с момента применения реабилитационной процедуры;

      3) наступлении последствий применения реабилитационной процедуры, предусмотренных настоящим Законом.

      3. Суд в течение двух рабочих дней со дня вступления решения о применении реабилитационной процедуры в законную силу выносит определение о назначении временного администратора из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, сведения о которых размещены на интернет-ресурсе уполномоченного органа на дату вынесения определения.

      Выбор кандидатуры временного администратора осуществляется судом с учетом имеющегося опыта работы управляющего по основному профилю деятельности должника.

      После вынесения решения о применении реабилитационной процедуры должника, осуществляющего деятельность по организации долевого участия в жилищном строительстве жилых домов (жилых зданий) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", суд назначает временным администратором кандидатуру, представленную Фондом гарантирования жилищного строительства.

      Суд отстраняет временного администратора в течение трех рабочих дней со дня, когда суду стало известно о наступлении одного из оснований, предусмотренных пунктом 10 статьи 12 настоящего Закона.

      Суд в течение одного рабочего дня после дня отстранения временного администратора в порядке, установленном настоящим Законом, назначает другого временного администратора.

      4. В определении суда о назначении временного администратора должно содержаться указание о:

      1) направлении временным администратором в течение двух рабочих дней со дня его назначения в уполномоченный орган объявления о применении реабилитационной процедуры и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      2) формировании временным администратором реестра требований кредиторов в срок, не превышающий двух месяцев с момента применения реабилитационной процедуры, и предоставлении его в уполномоченный орган для публикации на интернет-ресурсе.

      5. Объявление о применении реабилитационной процедуры должно содержать:

      1) наименование суда, вынесшего решение о применении реабилитационной процедуры;

      2) наименование и место нахождения должника;

      3) назначение временного администратора;

      4) обращение к кредиторам о необходимости в месячный срок со дня публикации предъявить временному администратору имеющиеся у них требования к должнику.

      6. Суд отказывает в применении реабилитационной процедуры в случае, если должником не доказана в ходе судебного разбирательства его неплатежеспособность либо невозможность исполнения денежных обязательств, срок исполнения которых наступает в ближайшие двенадцать месяцев.

      В решении суда об отказе в применении реабилитационной процедуры должно содержаться указание на право кредитора потребовать от должника возмещения убытков, причиненных в результате подачи заявления о применении реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 59 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 59-1. Решение о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации

      1. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации выносится судом на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 95-1 настоящего Закона.

      2. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации должно содержать указание о:

      1) прекращении процедуры банкротства и исполнении решения суда о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;

      2) прекращении полномочий банкротного управляющего;

      3) применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации;

      4) наступлении последствий применения реабилитационной процедуры, предусмотренных настоящим Законом;

      5) восстановлении права собственника имущества или учредителя (участника) по управлению имуществом и делами должника либо поручении уполномоченному органу в течение пяти рабочих дней с даты вступления решения в законную силу назначить реабилитационного управляющего, кандидатура которого представлена собранием кредиторов;

      6) передаче банкротным управляющим учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

      3. Суд отказывает в прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации в случаях:

      отсутствия согласия собрания кредиторов об утверждении плана реабилитации;

      если должником не доказана в ходе судебного разбирательства возможность восстановления платежеспособности.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 59-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 60. Решение суда при ложном банкротстве

      1. При наличии признаков ложного банкротства суд выносит решение об отказе в признании должника банкротом с взысканием всех судебных расходов с виновных должностных лиц.

      2. В решении суда должно содержаться указание на право кредиторов потребовать от должника возмещения убытков, причиненных ложным банкротством, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона.

Статья 61. Распределение административных расходов

      1. При принятии решения о признании должника банкротом, применении реабилитационной процедуры административные расходы относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди. В таком же порядке возмещаются судебные и административные расходы при вынесении определения о прекращении производства по делу в связи с достижением цели проведения реабилитационной процедуры.

      2. Административные расходы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, выплачиваются заявителем, обратившимся в суд, в случаях вынесения судом:

      1) определения о прекращении производства по делу о банкротстве;

      2) решения об отказе в признании должника банкротом.

      В случаях, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, при обращении в суд двух и более кредиторов административные расходы распределяются между такими кредиторами пропорционально их требованиям.

      3. Административные расходы, связанные с возбуждением дела о банкротстве и проведением процедуры банкротства, возмещаются по решению суда за счет кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на основании его ходатайства в порядке, установленном уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 61 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 62. Вступление решения (определения) суда в законную силу, пересмотр решения (определения)

      1. Вступление в законную силу судебных актов, указанных в статье 55 настоящего Закона, их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, а также обжалование (опротестование) осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 62 в редакции Закона РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Статья 63. Применение реабилитационной процедуры

      Реабилитационная процедура применяется лишь в отношении коммерческих организаций в судебном порядке.

Статья 64. Срок реабилитационной процедуры

      Срок проведения реабилитационной процедуры устанавливается судом в соответствии с планом реабилитации. Суд вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить этот срок, но не более чем на шесть месяцев.

      Для организаций, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, суд вправе продлить срок реабилитационной процедуры до двух лет.

      Сноска. Статья 64 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017).

Статья 65. Приостановление и возобновление реабилитационной процедуры для участника мер государственной поддержки

      1. Заявление о приостановлении реабилитационной процедуры должно быть рассмотрено судом в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его поступления.

      Основаниями для приостановления реабилитационной процедуры являются получение должником статуса участника мер государственной поддержки и решение комитета кредиторов.

      2. С момента вынесения судом определения о приостановлении реабилитационной процедуры наступают следующие последствия:

      1) реабилитационный управляющий отстраняется от управления имуществом и делами должника и управление переходит к собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам);

      2) приостанавливается действие подпункта 1) пункта 1 статьи 68 настоящего Закона;

      3) приостанавливается исполнение плана реабилитации организации;

      4) погашение требований кредиторов производится в соответствии с планом реабилитации, принятым в рамках мер государственной поддержки.

      3. Комитет кредиторов вправе принять решение об обращении в суд с заявлением о возобновлении реабилитационной процедуры.

      С таким заявлением обращается лицо, уполномоченное комитетом кредиторов.

      Со дня вступления в законную силу определения суда о возобновлении реабилитационной процедуры прекращается действие пункта 2 настоящей статьи.

Статья 66. Участники реабилитационной процедуры

      Участниками реабилитационной процедуры являются:

      1) суд;

      2) кредиторы;

      3) должник;

      4) собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники);

      5) временный администратор;

      6) реабилитационный управляющий;

      7) уполномоченный орган;

      8) другие заинтересованные лица.

Статья 67. Полномочия суда в реабилитационной процедуре

      Суд в реабилитационной процедуре:

      1) применяет, приостанавливает и прекращает реабилитационную процедуру;

      2) назначает и отстраняет временного администратора;

      3) утверждает план реабилитации;

      4) утверждает изменения и дополнения в план реабилитации;

      5) принимает к своему производству дела по спорам имущественного характера, по которым должник выступает в качестве ответчика;

      6) на основании решения собрания кредиторов сохраняет право управления имуществом и делами должника за собственником имущества должника (уполномоченного им органа), учредителями (участниками) или поручает уполномоченному органу назначить реабилитационного управляющего;

      7) разрешает споры между участниками реабилитационной процедуры.

Статья 68. Последствия применения реабилитационной процедуры

      1. С момента вынесения судом решения о применении реабилитационной процедуры наступают следующие последствия:

      1) запрещается совершать сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций без их согласования с временным администратором;

      2) прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, а также вознаграждения по полученным кредитам;

      3) приостанавливается исполнение принятых решений судов, арбитражных решений, решений органов государственных доходов, а также собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его имущества, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда, срок уплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры;

      4) уплачиваются налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные налогоплательщиком согласно налоговой отчетности, начисленные органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором применена реабилитационная процедура.

      2. После утверждения плана реабилитации:

      1) сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций, за исключением предусмотренных планом реабилитации, совершаются с согласия собрания кредиторов;

      2) в случае неисполнения графика погашения кредиторской задолженности согласно плану реабилитации начиная со дня, следующего за датой или периодом погашения кредиторской задолженности, указанным в плане реабилитации, снимаются ограничения, установленные подпунктом 4) пункта 1 статьи 50 настоящего Закона, а также подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 68 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.04.2016 № 489-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 69. Управление имуществом и делами должника при реабилитационной процедуре

      1. По заявлению собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей (участников) на основании решения собрания кредиторов суд сохраняет право управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника, уполномоченным им органом, учредителями (участниками).

      Заявление о сохранении права управления имуществом и делами должника с приложением решения собрания кредиторов направляется в суд одновременно с представлением плана реабилитации.

      В случае принятия решения собранием кредиторов об отмене права собственника имущества должника, учредителей (участников) на управление имуществом и делами должника собрание кредиторов обязано представить свою кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора. Решение собрания кредиторов об отмене права на управление имуществом и делами должника направляется в суд одновременно с представлением плана реабилитации.

      Собрание кредиторов также обязано представить кандидатуру реабилитационного управляющего в случае отстранения собственника имущества должника, учредителей (участников) от управления имуществом и делами должника.

      Собрание кредиторов обязано известить кандидата о выборе его в качестве реабилитационного управляющего до представления его кандидатуры в уполномоченный орган.

      Собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники) обязаны произвести смену членов органов управления должника по решению собрания кредиторов в случае нарушений органом обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, выявленных кредитором (кредиторами).

      2. При выборе кандидатуры реабилитационного управляющего рекомендации в отношении лиц, состоящих на учете в уполномоченном органе, могут быть получены собранием кредиторов в профессиональных объединениях лиц, осуществляющих деятельность по управлению имуществом и делами несостоятельного должника.

      3. В определении суда должны содержаться указания о:

      1) поручении уполномоченному органу в течение пяти рабочих дней со дня вступления определения в законную силу назначить реабилитационного управляющего;

      2) передаче должником учредительных документов, учетной документации, правоустанавливающих документов на имущество, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

      4. Уполномоченный орган обязан назначить реабилитационным управляющим представленную собранием кредиторов кандидатуру в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу определения об утверждении плана реабилитации или определения об отстранении собственника имущества должника, учредителей (участников) от управления имуществом и делами должника.

      В случае выявления уполномоченным органом обстоятельств, препятствующих назначению кандидатуры реабилитационным управляющим на основании пункта 3 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления обязан направить мотивированный отказ собранию кредиторов в назначении кандидатуры реабилитационного управляющего либо сообщение об исключении уведомления реабилитационного управляющего из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, на основании подпункта 10) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона.

      Собрание кредиторов в случае отказа уполномоченного органа в назначении представленной кандидатуры обязано представить другую кандидатуру для назначения реабилитационным управляющим.

      5. В случаях неисполнения графика погашения кредиторской задолженности сроком более трех месяцев и (или) выявления нарушений настоящего Закона, включая выявленные уполномоченным органом, собственник имущества должника, учредители (участники), за которыми сохранено право управления имуществом и делами должника, отстраняются судом от управления по заявлению лица, уполномоченного собранием кредиторов, в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления.

      Сноска. Статья 69 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 70. Полномочия временного администратора

      1. Временный администратор вправе:

      1) ознакомиться с планом реабилитации;

      2) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований.

      2. Временный администратор обязан:

      1) в течение пяти рабочих дней рассмотреть заявление должника о согласовании сделки вне рамок обычных коммерческих операций;

      2) в случае, предусмотренном настоящим Законом, представить в суд заключение по форме, установленной уполномоченным органом, об эффективности (неэффективности) плана реабилитации;

      3) в течение десяти рабочих дней с момента заявления требований кредиторов рассмотреть их и признанные требования включить в реестр;

      4) письменно уведомить кредитора о результатах рассмотрения его требований (о признании или непризнании в полном объеме или в части) в день, следующий за днем принятия решения (с указанием причин непризнания);

      5) обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 82 настоящего Закона, в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из оснований;

      6) уведомить всех кредиторов о месте и дате проведения первого собрания кредиторов, которое проводится в срок, установленный пунктом 1 статьи 75 настоящего Закона;

      7) в срок, не превышающий двух месяцев с момента применения реабилитационной процедуры, сформировать реестр требований кредиторов и представить его в уполномоченный орган для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа и должнику, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны;

      8) выполнять иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 70 с изменениями, внесенными Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 71. Полномочия реабилитационного управляющего

      1. Реабилитационный управляющий вправе:

      1) распоряжаться имуществом должника в пределах полномочий, установленных настоящим Законом;

      2) запрашивать и получать от организаций, государственных органов и их должностных лиц информацию о должнике;

      3) участвовать в отношениях, регулируемых законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, с применением информационной системы;

      4) совершать сделки вне рамок обычных коммерческих операций по решению собрания кредиторов, за исключением сделок, предусмотренных планом реабилитации;

      5) с согласия собрания кредиторов принимать решения, влекущие за собой увеличение расходов должника на потребление, в том числе на оплату труда работников должника;

      6) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований.

      2. Реабилитационный управляющий обязан:

      1) принять имущество должника в управление и обеспечить охрану и контроль имущества должника;

      2) в течение тридцати календарных дней с момента назначения заключить договор с комитетом кредиторов;

      3) организовать выполнение плана реабилитации;

      4) направить в суд ходатайство о внесении изменений и дополнений в план реабилитации не позднее пяти рабочих дней после согласования с собранием кредиторов;

      5) вести реестр требований кредиторов;

      6) направить уведомление членам комитета кредиторов в порядке и сроки, установленные пунктом 4 статьи 27 настоящего Закона;

      7) совершать действия, установленные пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона;

      8) выявлять сделки, совершенные должником при обстоятельствах, указанных в статье 7 настоящего Закона, и предъявлять требования о признании их недействительными либо возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      9) обратиться в суд о приостановлении реабилитационной процедуры в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

      10) в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения собранием кредиторов о прекращении реабилитационной процедуры обратиться в суд с соответствующим заявлением;

      11) обратиться в суд о прекращении реабилитационной процедуры и признании должника банкротом в случаях, установленных настоящим Законом;

      12) не позднее пятнадцатого числа каждого месяца доводить до сведения членов комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии, произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций за предыдущий месяц, предоставлять любую информацию по требованию комитета кредиторов;

      13) предоставить полную информацию о ходе осуществления своей деятельности, финансовом состоянии должника любому кредитору должника на основании его письменного запроса не позднее десяти рабочих дней со дня его получения;

      14) в случае отстранения (освобождения) реабилитационного управляющего передать вновь назначенному реабилитационному управляющему в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отстранении (освобождении) учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие должнику;

      15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      3. Если общая сумма денежных обязательств должника, возникших после применения реабилитационной процедуры, превышает двадцать процентов общей суммы кредиторской задолженности на момент введения реабилитационной процедуры, сделки, порождающие новые денежные обязательства должника, совершаются реабилитационным управляющим только с согласия комитета кредиторов.

      Сноска. Статья 71 с изменением, внесенным Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 72. Формирование реестра требований кредиторов

      1. Временный администратор в течение двух рабочих дней со дня его назначения направляет в уполномоченный орган объявление о применении реабилитационной процедуры и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование сообщения в указанном интернет-ресурсе о применении реабилитационной процедуры к должнику и порядке заявления требований кредиторами является обязательным.

      2. Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок с момента публикации сообщения о порядке заявления требований кредиторами.

      Требования кредиторов должны содержать:

      1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков);

      2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

      К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.

      Кредиторы также вправе представить иные документы, подтверждающие основание и сумму требования.

      Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на момент принятия судом решения о введении реабилитационной процедуры.

      3. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.

      4. Требования кредиторов, заявленные в срок, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены временным администратором в течение десяти рабочих дней с момента их получения и признанные требования включаются в реестр.

      В реестр могут быть включены требования кредиторов, заявленные ими ранее в суд, если они отвечают требованиям, указанным в части второй пункта 2 настоящей статьи, при наличии заявления кредитора.

      В реестр требований кредиторов не включаются требования, предусмотренные пунктом 6 статьи 90 настоящего Закона.

      5. Кредиторы вправе предъявить к должнику требования, включающие в себя сумму задолженности и причитающееся на эту сумму вознаграждение (интерес), убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства со стороны должника, неустойки (штрафы, пени).

      Сумма вознаграждения (интереса), убытков, неустойки (штрафов, пеней) определяется на момент принятия судом решения о введении реабилитационной процедуры.

      Расходы кредиторов, связанные с их участием в процедуре банкротства, возмещению не подлежат.

      6. О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части с указанием причин непризнания) временный администратор обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем принятия решения.

      В уведомлении о признании требования кредитора (в полном объеме или в части) временный администратор обязан указать дату, время, место проведения и повестку дня первого собрания кредиторов.

      В случае несогласия с решением временного администратора кредитор, учредитель (участник), должник вправе обжаловать его в течение десяти рабочих дней в суде, рассматривающем дело о реабилитации.

      7. Временный администратор обязан в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры сформировать в порядке, сроки и по форме, которые установлены Правительством Республики Казахстан, и направить в уполномоченный орган реестр требований кредиторов, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны, для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения реестра требований кредиторов обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      8. Кредитор вправе обжаловать размер и основания требований других кредиторов в течение тридцати календарных дней с даты опубликования реестра требований.

      Сноска. Статья 72 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 73. План реабилитации и порядок его утверждения

      1. План реабилитации должен содержать конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности должника (реабилитационные меры) и график погашения задолженности перед кредиторами, указанными в пункте 2 статьи 77 настоящего Закона.

      Изменения и дополнения в план реабилитации организаций, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, должны согласовываться с соответствующим центральным исполнительным органом, соответствующим территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а по градообразующим юридическим лицам – с соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы.

      Изменения и дополнения в план реабилитации вносятся с согласия собрания кредиторов и утверждаются судом.

      2. План реабилитации должен быть разработан должником совместно с кредиторами в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры.

      3. Срок реализации плана реабилитации не должен превышать пять лет.

      4. Реабилитационные меры могут включать любые организационно-хозяйственные, технические, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности должника, включая санацию, продажу имущества (активов) путем проведения электронного аукциона, финансовый лизинг, уступку прав требований должника, факторинг, реверсивный факторинг, прощение части долга, списание пени и штрафов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другие.

      Для целей настоящего Закона под финансовым лизингом понимается трехсторонний договор, заключенный между должником, в отношении которого применена реабилитационная процедура, лизингодателем и продавцом предмета лизинга, где лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у продавца и обусловленный договором предмет лизинга должнику за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее трех лет.

      5. В случае, если план реабилитации содержит в качестве источника денежных средств получение кредитов (микрокредитов), к плану реабилитации прилагается договор на получение кредита (микрокредита).

      6. План реабилитации должен быть представлен для согласования собранию кредиторов после утверждения реестра требований кредиторов.

      7. Должник обязан представить временному администратору разработанный план реабилитации не позднее дня, следующего за его рассмотрением собранием кредиторов.

      Временный администратор обязан представить в суд заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации.

      8. План реабилитации организаций, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, должен согласовываться с соответствующим центральным исполнительным органом, соответствующим территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а по градообразующим юридическим лицам – с соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы.

      Представленный план реабилитации рассматривается в течение десяти рабочих дней.

      9. Должник обязан представить в суд план реабилитации после одобрения собранием кредиторов не позднее срока, установленного подпунктом 2) пункта 2 статьи 59 настоящего Закона.

      10. Согласованный с собранием кредиторов план реабилитации утверждается определением суда в течение семи рабочих дней со дня его представления.

      11. Суд вправе отказать в утверждении плана реабилитации в случаях выявления нарушений требований, установленных настоящим Законом, а также ввиду представления временным администратором заключения о неэффективности плана реабилитации.

      11-1. В случае если кредитор, проголосовавший против плана реабилитации, представит суду обоснование, что план реабилитации содержит мероприятия, реализация которых повлечет удовлетворение требования такого кредитора в меньшем объеме, чем в случае применения процедуры банкротства, суд вправе:

      1) отказать в утверждении плана реабилитации;

      2) запросить у должника дополнительные сведения и (или) мероприятия плана реабилитации, обеспечивающие удовлетворение требования такого кредитора в объеме не меньшем, чем в случае применения процедуры банкротства.

      12. Определение суда об утверждении плана реабилитации должно содержать указания:

      1) об утверждении плана реабилитации;

      2) о сроках завершения реабилитационной процедуры и представления заключительного отчета;

      3) об отстранении временного администратора;

      4) о назначении уполномоченным органом реабилитационного управляющего или сохранении права управления за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками).

      Сноска. Статья 73 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2016 № 34-VI (вводится в действие с 01.01.2017); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 74. Уступка прав требования должника

      Планом реабилитации может быть предусмотрена уступка прав требований должника путем продажи этих требований на электронном аукционе, проводимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 75. Особенности собрания кредиторов в реабилитационной процедуре

      1. При реабилитационной процедуре первое собрание кредиторов проводится должником в срок не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда о применении реабилитационной процедуры в законную силу.

      2. К компетенции собрания кредиторов относится:

      1) принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками);

      2) принятие решения о создании комитета кредиторов;

      3) определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;

      4) внесение изменений в состав комитета кредиторов;

      5) согласование плана реабилитации;

      6) согласование изменений и дополнений в план реабилитации;

      7) дача согласия на продление срока реабилитационной процедуры;

      8) определение порядка и сроков доведения членами комитета кредиторов информации о ходе осуществления реабилитационной процедуры до сведения кредиторов;

      9) отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций;

      10) согласование сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом реабилитации;

      10-1) дача согласия на заключение договора финансового лизинга;

      11) утверждение суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию;

      12) выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, включенных в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      13) определение размера выплаты основного вознаграждения временному администратору и реабилитационному управляющему;

      14) определение размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему;

      15) определение суммы денежного вознаграждения членов органов управления должника в случаях, когда право управления имуществом и делами должника сохранено за собственником имущества должника (уполномоченным им органом), учредителями (участниками);

      16) согласование заключительного отчета реабилитационного управляющего (должника);

      16-1) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;

      17) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

      3. Кредитор вправе запросить у реабилитационного управляющего информацию о финансовом состоянии должника в ходе проведения реабилитационной процедуры.

      Сноска. Статья 75 с изменениями, внесенными законами РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 76. Особенности комитета кредиторов в реабилитационной процедуре

      Комитет кредиторов осуществляет следующие полномочия:

      1) избирает представителя кредиторов из числа членов комитета кредиторов для осуществления контроля за действиями реабилитационного управляющего;

      2) требует от реабилитационного управляющего предоставления информации о финансовом положении должника и ходе осуществления реабилитационной процедуры;

      3) обжалует в уполномоченном органе и (или) суде действия (бездействие) реабилитационного управляющего;

      4) принимает решение о зачете требований кредиторов;

      4-1) принимает решение о продаже дебиторской задолженности или заключении договора факторинга;

      4-2) дает согласие на заключение реабилитационным управляющим договора реверсивного факторинга;

      5) принимает к сведению результаты аудиторской проверки и инвентаризации;

      6) дает согласие на обращение должника за мерами государственной поддержки и приостановление реабилитационной процедуры;

      7) определяет порядок продажи имущества (активов) должника вне рамок обычных коммерческих операций, включая предусмотренные планом реабилитации;

      8) утверждает смету административных расходов и количество работников, привлекаемых для проведения реабилитационной процедуры;

      9) заключает и расторгает договор с реабилитационным управляющим;

      10) утверждает соглашение участника санации с реабилитационным управляющим;

      11) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

      Сноска. Статья 76 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 77. Расчеты с кредиторами

      1. С момента применения реабилитационной процедуры:

      1) удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, за исключением требований о возмещении морального вреда;

      Примечание РЦПИ!
      В подпункт 2) предусмотрено изменение Законом РК от 02.08.2015 № 342-V (вводится в действие с 01.01.2020).

      2) производятся расчеты по выплате компенсаций и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, по уплате социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений по авторским договорам, срок выплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры;

      3) удовлетворяются требования кредиторов, возникшие из обязательств, в том числе из сделок, заключенных реабилитационным управляющим (должником), срок исполнения которых наступил в период осуществления реабилитационной процедуры.

      2. Все остальные расчеты по задолженностям должника перед кредиторами, включая задолженности, взыскания по которым производятся по исполнительным листам или в бесспорном (безакцептном) порядке, осуществляются после опубликования реестра требований кредиторов в соответствии с планом реабилитации с соблюдением очередности и правил расчетов, установленных статьями 100 и 101 настоящего Закона, за исключением порядка погашения требований залоговых кредиторов, установленного статьей 104 настоящего Закона.

      При возникновении обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком согласно налоговой отчетности, начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена реабилитационная процедура, в реестр требований кредиторов, а также в план реабилитации вносятся соответствующие изменения и дополнения.

      3. Удовлетворение требований кредиторов, возникших до введения процедуры реабилитации, производится после опубликования реестра требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи.

      4. Залоговый кредитор вправе обратиться в суд об обращении взыскания на имущество должника, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства перед ним, в случаях:

      1) выявления нарушений настоящего Закона, представляющих угрозу его законным интересам;

      2) нарушения графика погашения задолженности перед ним;

      3) снижения стоимости имущества, являющегося предметом залога, влекущего ущемление его интересов;

      4) если имущество, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства перед ним, не требуется для продолжения деятельности юридического лица – должника или для реализации плана реабилитации.

      Сноска. Статья 77 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.11.2015 № 406-V (вводится в действие с 01.07.2017).

Статья 78. Санация

      1. Если план реабилитации несостоятельного должника в качестве реабилитационной меры содержит его санацию, к плану должно быть приложено письменное обязательство участника санации перечислить деньги должнику и (или) кредиторам в соответствии с планом реабилитации с указанием суммы и сроков.

      2. Участник санации может принять на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований всех кредиторов в согласованные с ними сроки. В этом случае управление должником осуществляется участником санации или назначенным им лицом в пределах полномочий, предусмотренных для реабилитационного управляющего. Требования, установленные пунктом 2 статьи 12 настоящего Закона, на участника санации не распространяются.

      3. Суд, а также уполномоченный орган вправе истребовать у участника санации документы, подтверждающие возможность исполнения им обязательств, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 79. Соглашение участников санации

      Если в санации участвуют два и более лиц, принявших на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов, они должны заключить соглашение, которое предусматривает распределение между ними ответственности перед кредиторами, ответственность одного или нескольких участников санации в случае их отказа от участия в санации после ее начала, порядок участия в управлении имуществом должника.

Статья 80. Ответственность участников санации

      1. Участник санации, принявший на себя обязательство, предусмотренное пунктом 2 статьи 78 настоящего Закона, несет субсидиарную ответственность по непогашенным обязательствам должника после его ликвидации, если не докажет, что цели санации не были достигнуты в результате действия непреодолимой силы или действий кредиторов либо должника (собственника имущества должника).

      При участии в санации двух или более лиц такую ответственность они несут солидарно, если соглашением не предусмотрено иное.

      2. Ответственность участника санации, не принявшего на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника, определяется утвержденным комитетом кредиторов соглашением участника с реабилитационным управляющим.

Статья 81. Права участника санации

      1. При прекращении производства по делу о реабилитации в связи с достижением цели санации его участник, принявший на себя обязательство, предусмотренное пунктом 2 статьи 78 настоящего Закона, и не являющийся собственником имущества должника, приобретает права участника хозяйственного товарищества, акционера акционерного общества в сумме инвестированных им средств на основе принятого общим собранием участников хозяйственного товарищества, акционеров акционерного общества до начала санации решения, а если должником является государственное предприятие, участник санации приобретает права участника хозяйственного товарищества, акционера акционерного общества после предварительной реорганизации должника в хозяйственное товарищество, акционерное общество на основе решения уполномоченного собственником имущества государственного органа. Если должником является производственный кооператив, участник санации приобретает права участника хозяйственного товарищества после предварительной реорганизации должника в хозяйственное товарищество на основе решения общего собрания членов кооператива.

      Указанное решение должно быть представлено суду одновременно с планом реабилитации.

      Размер уставного капитала созданного в этом случае хозяйственного товарищества может быть менее минимального размера, предусмотренного законодательством Республики Казахстан, при условии пополнения уставного капитала в течение двух лет до установленных размеров.

      2. В случае участия в санации двух или более лиц размер доли в имуществе должника определяется пропорционально суммам использованных каждым из них для цели санации средств.

Статья 82. Прекращение реабилитационной процедуры

      1. Реабилитационный управляющий по решению собрания кредиторов обращается в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры в отношении должника в случаях, если:

      1) цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута;

      2) он убедился, что достижение этой цели невозможно.

      К заявлению реабилитационного управляющего прилагается заключительный отчет реабилитационного управляющего.

      С заявлением о прекращении реабилитационной процедуры обращается участник мер государственной поддержки в случае исполнения плана реабилитации, утвержденного в рамках мер государственной поддержки.

      2. Собственник имущества должника (уполномоченный им орган), считающий, что реализация плана реабилитации должника либо действия (бездействие) реабилитационного управляющего наносят ущерб его интересам, может обратиться в суд о прекращении реабилитационной процедуры.

      3. Кредитор, сумма требований которого составляет не менее десяти процентов от общей суммы требований, включенной в реестр требований кредиторов, в случае ненадлежащего уведомления о проведении собрания кредиторов, имеет право обратиться в суд о прекращении реабилитационной процедуры.

      4. Кредитор (кредиторы) может (могут) обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационной процедуры при:

      1) наличии оснований, подтверждающих, что действия (бездействие) должника по составлению плана реабилитации наносят ущерб его имущественным интересам;

      2) неисполнении графика погашения кредиторской задолженности более трех месяцев;

      3) выявлении фактов представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, приложенных к заявлению о применении реабилитационной процедуры;

      4) наличии оснований, подтверждающих, что реализация плана реабилитации должника либо действия (бездействие) реабилитационного управляющего наносят ущерб его имущественным интересам.

      5. При подаче в суд заявления о прекращении реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) части первой пункта 1 и пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи, лицо, подающее заявление, обязано указать в заявлении требование о признании должника банкротом.

      В случае невыполнения требований настоящего пункта суд оставляет заявление о прекращении реабилитационной процедуры без рассмотрения.

      6. В случаях отказа собрания кредиторов в согласовании плана реабилитации либо непредставления должником плана реабилитации в срок, установленный подпунктом 2) пункта 2 статьи 59 настоящего Закона, реабилитационная процедура прекращается судом по заявлению временного администратора.

Статья 83. Последствия прекращения реабилитационной процедуры

      В случаях прекращения реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 1, пунктами 2, 3, 4 и 6 статьи 82 настоящего Закона, и возбуждения (возобновления) дела о банкротстве:

      1) сохраняются последствия, предусмотренные статьей 68 настоящего Закона;

      2) до вынесения решения о признании должника банкротом и назначении банкротного управляющего право управления имуществом и делами должника сохраняется за лицом, осуществлявшим управление в реабилитационной процедуре.

Глава 6. ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Статья 84. Срок проведения процедуры банкротства

      1. Срок проведения процедуры банкротства определяется решением суда и не может превышать девять месяцев. Этот срок может быть продлен судом по ходатайству банкротного управляющего с согласия собрания кредиторов не более чем на три месяца.

      Срок проведения процедуры банкротства исчисляется со дня вступления решения суда о признании должника банкротом в законную силу.

      2. Основаниями для продления срока проведения процедуры банкротства являются:

      1) наличие в производстве суда дела, затрагивающего имущественные интересы должника и его кредиторов;

      2) наличие нереализованного имущества;

      3) обращение банкротного управляющего в органы уголовного преследования по признакам преднамеренного или ложного банкротства, иных правонарушений или преступлений против интересов должника и его кредиторов;

      4) необходимость устранения нарушений законодательства Республики Казахстан, указанных в определении суда об отказе в утверждении заключительного отчета;

      5) необходимость устранения нарушений законодательства Республики Казахстан, выявленных уполномоченным органом.

Статья 85. Участники процедуры банкротства

      Участниками процедуры банкротства являются:

      1) суд, рассматривающий дело о банкротстве;

      2) уполномоченный орган;

      3) банкрот;

      4) собственник имущества банкрота, участники (учредители);

      5) кредитор;

      6) временный и банкротный управляющие;

      7) другие заинтересованные лица.

Статья 86. Полномочия суда в процедуре банкротства

      Суд в процедуре банкротства имеет следующие полномочия:

      1) возбуждает, продлевает и прекращает процедуру банкротства;

      2) сообщает о вынесении решения о признании юридического лица банкротом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, уполномоченному органу, палате частных судебных исполнителей и территориальному органу юстиции по месту нахождения должника;

      3) принимает к своему производству дела по спорам имущественного характера, по которым банкрот выступает в качестве ответчика;

      4) назначает и отстраняет временного управляющего;

      5) разрешает споры между участниками процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 86 с изменениями, внесенными Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

Статья 87. Последствия возбуждения процедуры банкротства

      1. Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства:

      1) собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам юридического лица запрещаются использование и реализация имущества вне рамок обычных коммерческих операций и погашение обязательств;

      2) сроки всех долговых обязательств банкрота считаются истекшими;

      3) прекращается начисление неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности банкрота;

      4) прекращаются споры имущественного характера с участием банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу;

      5) требования могут быть предъявлены банкроту только в рамках процедуры банкротства, за исключением требований по исполнению гарантий и поручительств третьих лиц, а также обращения взыскания на предмет залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица;

      6) на основании заявления администратора и представленной копии решения суда о признании должника банкротом снимаются все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовые распоряжения финансовых и государственных органов на счета должника, аресты на имущество, наложенные судебными исполнителями, и другие) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших;

      7) наложение новых арестов на имущество банкрота и иных ограничений в распоряжении имуществом банкрота допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленным к банкроту.

      2. Имущество банкрота, не переданное приобретателю на момент возбуждения процедуры банкротства, включается в состав имущественной массы банкрота, а кредитор или несостоявшийся приобретатель по неисполненному обязательству вправе предъявить свои требования к должнику в рамках процедуры банкротства.

Статья 88. Полномочия временного управляющего

      1. Временный управляющий вправе:

      1) запрашивать в государственных органах, у физических и юридических лиц информацию о должнике, его имуществе, включая копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней с момента подачи запроса;

      2) выявлять сделки, совершенные должником до признания его банкротом с нарушением требований настоящего Закона, предъявлять требования о признании их недействительными и возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      3) обращаться в суд при выявлении случаев преднамеренного или ложного банкротства;

      4) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований;

      5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом.

      2. С момента назначения судом и до окончания рассмотрения дела о банкротстве временный управляющий обязан:

      1) осуществить сбор сведений о финансовом состоянии должника на основании документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности с целью подтверждения наличия либо отсутствия признаков его неплатежеспособности до вынесения решения суда;

      2) представить в суд заключение о финансовом положении должника;

      3) в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о его назначении направить в уполномоченный орган объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      4) обеспечить контроль за активами должника в целях недопущения их вывода собственником имущества должника, учредителями (участниками) в период судебного разбирательства;

      5) в течение пяти рабочих дней рассмотреть заявление должника о согласовании сделки вне рамок обычных коммерческих операций;

      6) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

      3. После вынесения решения суда о признании должника банкротом временный управляющий обязан:

      1) в течение двух рабочих дней с момента признания должника банкротом направить в уполномоченный орган на казахском и русском языках публикацию о признании должника банкротом для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа;

      2) в течение семи рабочих дней с момента признания должника банкротом запросить у уполномоченного органа информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      3) уведомить работников банкрота о предстоящем прекращении трудового договора в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

      4) обеспечивать охрану и контроль за имуществом банкрота;

      5) сформировать реестр требований кредиторов в порядке, сроки и по форме, которые установлены Правительством Республики Казахстан;

      6) провести инвентаризацию имущественной массы банкрота и представить отчет по инвентаризации первому собранию кредиторов;

      7) по согласованию с уполномоченным органом осуществлять продажу имущества банкрота в случаях, если до назначения банкротного управляющего стоимость такого имущества значительно снизится (скоропортящиеся товары, скот и прочие товары, требующие срочной реализации);

      8) на основании письменного запроса кредитора и собственника имущества должника сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса;

      9) уведомлять кредиторов о дате, времени и месте проведения собрания кредиторов;

      10) в случае вынесения судом акта, затрагивающего интересы должника и его кредиторов, представить кредитору либо должнику, по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве, его копию в течение трех рабочих дней с момента получения для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта;

      11) организовать и провести первое собрание кредиторов;

      12) передать банкротному управляющему (уполномоченному органу) в течение трех рабочих дней с даты его назначения (вынесения решения судом о признании должника банкротом) учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      13) в случае вынесения судом определения о приостановлении или прекращении производства по делу, решения об отказе в признании должника банкротом либо отмены решения суда о признании должника банкротом передать должнику в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего судебного акта суда учредительные документы, учетную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности;

      14) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 89. Полномочия банкротного управляющего

      1. Банкротный управляющий вправе:

      1) запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований;

      2) получать кредит для проведения процедуры банкротства с согласия собрания кредиторов;

      3) заключать мировое соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

      2. Банкротный управляющий обязан:

      1) в срок не позднее трех рабочих дней с момента его назначения принять от временного управляющего учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту;

      2) в течение семи рабочих дней после его назначения истребовать от государственных органов, физических и юридических лиц информацию о банкроте, принадлежащем (принадлежавшем) ему имуществе и копии подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены ему на безвозмездной основе в срок не позднее десяти рабочих дней с момента подачи запроса, если указанные информация и документы не были переданы ему временным управляющим;

      3) в течение семи рабочих дней после его назначения запросить у уполномоченного органа информацию о наличии и номерах банковских счетов лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      4) обеспечивать охрану и контроль за имуществом банкрота;

      5) в срок не позднее семи рабочих дней с момента установления лиц, имеющих задолженность перед банкротом, предъявить требования о взыскании такой задолженности в судебном порядке, за исключением случаев, когда комитет кредиторов принял решение о продаже дебиторской задолженности или заключении договора факторинга;

      5-1) в срок не позднее семи рабочих дней с момента подписания протокола заключить договор реверсивного факторинга;

      6) выявлять сделки, совершенные должником с нарушением требований настоящего Закона до признания его банкротом, и предъявлять требования о признании их недействительными либо о возврате имущества в судебном порядке, в том числе по ходатайству кредитора, выявившего такую сделку;

      7) на основании решения комитета кредиторов в течение десяти рабочих дней изменить или расторгнуть договоры, заключенные должником до возбуждения дела о банкротстве;

      7-1) в течение десяти рабочих дней с даты представления должником плана реабилитации, согласованного с собранием кредиторов, представить собственнику имущества должника или учредителю (участнику) либо уполномоченному им лицу заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации;

      8) разработать план продажи имущества (активов) банкрота и осуществлять его реализацию;

      9) вести реестр требований кредиторов;

      10) выявить лиц, установленных пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона, и обратиться в суд с иском о привлечении их к субсидиарной ответственности;

      11) осуществлять расчеты с кредиторами в течение семи рабочих дней после принятия комитетом кредиторов решения о переходе к расчетам;

      11-1) организовать упорядочение и передачу архивных документов банкрота в соответствующий архив;

      12) сообщать о ходе осуществления процедуры банкротства, финансовом состоянии должника кредитору на основании его письменного запроса в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса;

      13) в случае вынесения судебного акта судом, затрагивающего интересы банкрота и его кредиторов, в течение пяти рабочих дней с момента его получения представить комитету кредиторов его копию для рассмотрения вопроса об обжаловании данного судебного акта, если иное не установлено договором о проведении процедуры банкротства с банкротным управляющим;

      14) уведомлять кредиторов о дате, времени и месте проведения собрания комитета кредиторов;

      15) в течение трех рабочих дней после утверждения судом заключительного отчета закрыть банковские счета банкрота, сдать в орган государственных доходов бланки свидетельства налогоплательщика и свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (при их наличии), уничтожить печать банкрота;

      16) передать учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество, печати, штампы, материальные и иные ценности в течение трех рабочих дней со дня:

      принятия решения об отмене решения суда о признании должника банкротом – должнику или реабилитационному управляющему;

      подписания передаточного акта при продаже предприятия банкрота – покупателю;

      17) в случае отстранения (освобождения) банкротного управляющего передать вновь назначенному банкротному управляющему в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отстранении (освобождении) учредительные документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту, а также имеющуюся информацию о наличии и номерах банковских счетов банкрота, об остатках и о движении денег на этих счетах;

      17-1) заключить договор о проведении процедуры банкротства с комитетом кредиторов в течение десяти рабочих дней с даты его назначения;

      17-2) составить смету административных расходов процедуры банкротства в течение двадцати рабочих дней с даты назначения;

      18) выполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 89 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.05.2018 № 155-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 90. Формирование реестра требований кредиторов в процедуре банкротства

      1. Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о его назначении направляет в уполномоченный орган объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами на казахском и русском языках для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения объявления обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      При наличии у должника интернет-ресурса опубликование сообщения на указанном интернет-ресурсе является обязательным.

      2. Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня получения от судебных исполнителей вступившего в законную силу решения суда или исполнительных документов о взыскании с должника денег письменно уведомляет таких кредиторов о возбуждении дела о банкротстве (признании должника банкротом) и порядке заявления требований.

      Временный управляющий в течение двух рабочих дней со дня вынесения судом определения о возбуждении дела о банкротстве также уведомляет граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, о признании должника банкротом и порядке заявления требований.

      3. Требования кредиторов к банкроту должны быть заявлены ими не позднее чем в месячный срок с момента публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.

      Требования кредиторов должны содержать:

      1) сведения о сумме требования (отдельно о сумме основного долга, вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкциях, убытков);

      2) указание на один из способов уведомления о проведении собрания кредиторов, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Закона.

      К требованию прилагаются копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (вступившие в законную силу решения судов, копии договоров, признание долга должником), с одновременным представлением оригиналов документов для сверки.

      В случае если по заявленным требованиям кредиторов начислялись вознаграждение (интерес), неустойка и иные штрафные санкции, взыскивались убытки, то такие кредиторы в течение пятнадцати календарных дней после признания должника банкротом повторно заявляют свои требования с учетом вознаграждения (интереса), неустойки и иных штрафных санкций, убытков.

      Кредиторы также вправе представить иные документы, подтверждающие основание и сумму требования.

      Требования кредиторов, выраженные в иностранной валюте, учитываются в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на момент принятия судом решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства.

      4. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного в части первой пункта 3 настоящей статьи, включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.

      5. Требования кредиторов, заявленные в срок, предусмотренный частью первой пункта 3 настоящей статьи, должны быть рассмотрены временным управляющим в течение десяти рабочих дней с момента их получения и признанные требования включаются в реестр.

      В реестр могут быть включены требования кредиторов, заявленные ими ранее в суд, если они отвечают требованиям, указанным в части второй пункта 3 настоящей статьи, при наличии заявления кредитора.

      6. В реестр требований кредиторов не включаются:

      1) требования кредиторов, определенных законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, обеспеченные выделенными активами, и требования держателей ипотечных облигаций, обеспеченные залогом следующего имущества: прав требования по договорам ипотечного жилищного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;

      2) требования кредиторов по инфраструктурным облигациям, обеспеченным поручительством государства;

      3) требования учредителей (участников) должника.

      7. Кредиторы вправе предъявить к должнику требования, включающие в себя сумму задолженности и причитающиеся на эту сумму вознаграждение (интерес), убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства со стороны должника, неустойки (штрафы, пени) и иные штрафные санкции.

      8. Сумма вознаграждения (интереса) определяется на момент принятия судом решения о признании должника банкротом.

      9. Сумма убытков, неустойки (штрафов, пеней) и иных штрафных санкций определяется на момент принятия решения о признании должника банкротом и его ликвидации.

      Расходы кредиторов, связанные с их участием в процедуре банкротства, возмещению не подлежат.

      10. В случае, если залоговый кредитор не реализовал залоговое имущество в сроки, установленные пунктом 4 статьи 104-1 настоящего Закона, банкротный управляющий не позднее тридцати календарных дней со дня завершения срока реализации залогового имущества включает требования такого кредитора в реестр требований кредиторов с наделением его правом голоса в собрании кредиторов.

      11. В случае, если сумма требований залогового кредитора превышает размер суммы, вырученной от реализации залогового имущества за вычетом расходов, связанных с его реализацией, такая разница возвращается в реестр требований кредиторов банкротным управляющим не позднее тридцати календарных дней со дня реализации залогового имущества с наделением права голоса такого кредитора в собрании кредиторов.

      Сноска. Статья 90 с изменениями, внесенными законами РК от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 91. Рассмотрение требований кредиторов

      1. О результатах рассмотрения требований кредиторов (о признании или непризнании требования в полном объеме или в части с указанием причин непризнания) временный управляющий обязан письменно уведомить каждого кредитора в день, следующий за днем признания должника банкротом. По требованиям кредиторов, заявленных после признания должника банкротом, временный управляющий обязан письменно уведомить такого кредитора в день, следующий за днем принятия решения.

      В уведомлении о признании требования кредитора (в полном объеме или в части) временный управляющий обязан указать дату, время, место проведения и повестку дня первого собрания кредиторов.

      2. В случае несогласия с решением временного управляющего кредитор, учредитель (участник) вправе обжаловать его в течение десяти рабочих дней в суде, рассматривающем дело о банкротстве.

Статья 92. Опубликование реестра требования кредиторов

      1. Временный управляющий обязан в срок не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения суда о признании должника банкротом направить в уполномоченный орган реестр требований кредиторов для размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

      Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения реестра требований кредиторов обязан разместить его на своем интернет-ресурсе.

      2. Кредитор вправе обжаловать размер своего требования, а также размер и основания требований других кредиторов, включенных в опубликованный реестр.

      Сноска. Статья 92 с изменением, внесенным Законом РК от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Статья 93. Полномочия собрания кредиторов в процедуре банкротства

      1. Первое собрание кредиторов проводится временным управляющим в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня признания должника банкротом.

      2. На первом собрании кредиторов:

      1) принимается решение о проведении оценки залогового имущества;

      2) выбирается кандидатура банкротного управляющего из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора;

      3) принимается решение о создании комитета кредиторов;

      4) определяется численность и утверждаются состав комитета кредиторов, председатель комитета кредиторов;

      5) утверждается регламент работы комитета кредиторов;

      5-1) определяется размер основного вознаграждения временному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;

      6) исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

      3. К компетенции собрания кредиторов относятся:

      1) рассмотрение вопроса о передаче залогового имущества залоговым кредиторам в счет удовлетворения их требований с учетом результатов оценки залогового имущества;

      2) выбор кандидатуры банкротного управляющего;

      3) внесение изменений и дополнений в состав комитета кредиторов;

      4) одобрение отчета об инвентаризации имущественной массы банкрота;

      5) принятие решения о проведении оценки имущества (активов);

      6) утверждение плана продажи имущества;

      7) принятие решения о прямой продаже имущества (активов) банкрота;

      8) принятие решения о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости;

      8-1) принятие решения о досрочном выкупе предмета лизинга;

      9) утверждение суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию;

      10) определение размера основного вознаграждения банкротному управляющему, подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;

      11) определение размера дополнительного вознаграждения банкротному управляющему;

      12) согласование заключительного отчета;

      13) дача согласия на продление срока проведения процедуры банкротства;

      14) принятие решения о переходе к расчетам с кредиторами должника;

      14-1) принятие решения о списании движимого имущества, числящегося на балансе, но отсутствующего по акту инвентаризации;

      14-2) принятие решения о получении кредита банкротным управляющим для проведения процедуры банкротства;

      14-3) принятие решения о заключении мирового соглашения;

      14-4) принятие решения о переходе к реабилитационной процедуре в ходе процедуры банкротства;

      14-5) согласование плана реабилитации в случае, предусмотренном статьей 95-1 настоящего Закона;

      14-6) принятие решения о признании причины неявки кредитора на собрание кредиторов в качестве уважительной;

      15) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      4. При выборе кандидатуры банкротного управляющего рекомендации в отношении лиц, состоящих на учете в уполномоченном органе, могут быть получены собранием кредиторов в профессиональных объединениях лиц, осуществляющих деятельность по управлению имуществом и делами несостоятельного должника.

      Собрание кредиторов обязано известить избранного кандидата о выборе его в качестве банкротного управляющего до представления его кандидатуры в уполномоченный орган.

      Уполномоченный орган обязан назначить банкротным управляющим представленную собранием кредиторов кандидатуру в течение пяти рабочих дней со дня ее представления собранием кредиторов.

      В случае выявления уполномоченным органом обстоятельств, препятствующих назначению кандидатуры банкротным управляющим на основании пункта 3 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня выявления обязан направить мотивированный отказ собранию кредиторов в назначении кандидатуры банкротного управляющего либо сообщение об исключении уведомления банкротного управляющего из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора, на основании подпункта 10) части первой пункта 8 статьи 12 настоящего Закона.

      Собрание кредиторов в случае отказа уполномоченного органа в назначении представленной кандидатуры обязано представить другую кандидатуру для назначения банкротным управляющим.

      5. Кредитор вправе запросить у банкротного управляющего информацию о финансовом состоянии должника в ходе проведения процедуры банкротства.

      Сноска. Статья 93 с изменениями, внесенными законами РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 22.04.2015 № 308-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.02.2017 № 49-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 94. Полномочия комитета кредиторов в процедуре банкротства

      Комитет кредиторов:

      1) осуществляет оперативный контроль за проведением процедуры банкротства и деятельностью банкротного управляющего;

      2) заключает и расторгает договор с банкротным управляющим;

      3) утверждает план мероприятий по проведению процедуры банкротства, который является неотъемлемой частью договора;

      4) утверждает смету административных расходов и количество работников, привлекаемых для проведения процедуры банкротства, за исключением случаев возмещения административных расходов кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

      5) принимает решение о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в имущественную массу имущества (активов) банкрота;

      6) определяет перечень товаров, работ и услуг, закупаемых банкротным управляющим;

      7) принимает решение о взаимном зачете требований между должником и кредитором;

      7-1) принимает решение о продаже дебиторской задолженности или заключении договора факторинга;

      7-2) дает согласие на заключение банкротным управляющим договора реверсивного факторинга;

      8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

      Сноска. Статья 94 с изменениями, внесенными Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 95. Представительство интересов кредиторов по оплате труда

      1. Лица, имеющие требования к должнику по оплате труда, избирают на собрании (конференции) тайным голосованием представителя, уполномоченного защищать их интересы перед должником, его кредиторами.

      Представитель кредитора по оплате труда входит в состав комитета кредиторов.

      2. Представитель, избранный в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, пользуется всеми правами кредитора, предоставляемыми ему настоящим Законом, в период проведения процедуры банкротства. Представитель отчитывается перед избравшим его собранием (конференцией) по результатам утверждения требований по оплате труда в реестре требований кредиторов и результатам их рассмотрения.

Статья 95-1. Переход от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре

      1. В случае, если в отношении должника не применялась реабилитационная процедура, а в ходе процедуры банкротства собственником имущества или учредителем (участником) разработан план реабилитации, соответствующий требованиям пунктов 1, 4 и 5 статьи 73 настоящего Закона, собственник имущества или учредитель (участник), или уполномоченное им лицо вправе обратиться к банкротному управляющему с ходатайством о проведении собрания кредиторов для рассмотрения разработанного плана реабилитации и возможности перехода от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре.

      Банкротный управляющий обязан в течение трех рабочих дней с даты поступления ходатайства собственника имущества или учредителя (участника), или уполномоченного им лица уведомить кредиторов о проведении собрания кредиторов в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Закона.

      2. В случае согласия собрания кредиторов с предложенным планом реабилитации и переходом от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре собрание обязано одновременно решить вопрос о восстановлении прав собственника имущества или учредителя (участника) по управлению имуществом и делами должника либо избрать кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе.

      3. В течение десяти рабочих дней со дня получения плана реабилитации банкротный управляющий обязан составить заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации по форме, установленной уполномоченным органом, и направить его собственнику имущества должника или учредителям (участникам).

      4. Собственник имущества должника, учредитель (участник) либо уполномоченное им лицо вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации при наличии согласия собрания кредиторов и заключения банкротного управляющего об эффективности (неэффективности) плана реабилитации.

      5. Суд рассматривает заявление собственника имущества должника, учредителя (участника) либо уполномоченного им лица о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации по общим правилам гражданского судопроизводства с особенностями, предусмотренными настоящим Законом.

      6. По результатам рассмотрения дела суд выносит решения о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации либо об отказе.

      7. В случае вынесения судом решения о применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства подлежит отмене судом, вынесшим решение.

      Сноска. Глава 6 дополнена статьей 95-1 в соответствии с Законом РК от 13.11.2015 № 399-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 96. Имущественная масса

      1. В состав имущественной массы включаются:

      1) имущество банкрота, в том числе не отраженное в его финансовых документах, но на которое имеются документы, подтверждающие право собственности должника, включая права требования (дебиторская задолженность);

      2) права постоянного и долгосрочного временного землепользования банкрота в случаях, предусмотренных земельным законодательством Республики Казахстан.

      2. В имущественную массу включаются и учитываются отдельно личное имущество индивидуального предпринимателя банкрота, участников полных товариществ, имущество бывших участников полного и коммандитного товариществ, участников товарищества с дополнительной ответственностью, а также членов производственного кооператива, на которые при недостаточности имущества банкрота в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве Республики Казахстан может быть обращено взыскание.

      3. В случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и имущественной массой банкрота. Банкротный управляющий обязан предъявить к таким лицам требования в интересах всех кредиторов должника. Предъявление таких требований отдельными кредиторами в своих интересах не допускается.

      4. В имущественную массу не включаются:

      1) материальные ценности государственного материального резерва;

      2) выделенные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам специальной финансовой компании при проектном финансировании и обеспечением по облигациям специальной финансовой компании при секьюритизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, и залоговое имущество, являющееся следующим обеспечением по ипотечным облигациям: право требования по договорам ипотечного жилищного займа (включая ипотечные свидетельства), а также государственные ценные бумаги Республики Казахстан в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по сделкам либо иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан. Указанное имущество и выделенные активы передаются банкротным управляющим представителю держателей ипотечных облигаций, представителю кредиторов и (или) держателей облигаций, определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, для удовлетворения требований кредиторов;

      2-1) имущество, проданное государственной исламской специальной финансовой компании на основании решения Правительства Республики Казахстан;

      3) средства ликвидационных фондов, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании;

      4) имущество, входящее в состав объекта государственно-частного партнерства, в том числе концессии;

      5) единицы квот сокращения выбросов, сертифицированных сокращений выбросов, внутреннего сокращения выбросов, поглощения парниковых газов, предусмотренные Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      6) залоговое имущество в случае передачи его залоговому кредитору в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 104 настоящего Закона;

      7) права временного безвозмездного и временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды);

      8) финансовые инструменты клиента (клирингового участника) клиринговой организации, являющиеся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, маржевыми взносами, взносами в клиринговые (гарантийные или резервные) фонды, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

      9) голосующие акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица, осуществляющего деятельность по обеспечению долевого строительства жилого дома (жилого здания);

      10) предмет лизинга, за исключением случая принятия решения собранием кредиторов о досрочном выкупе предмета лизинга.

      Сноска. Статья 96 с изменениями, внесенными законами РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2015 № 422-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 07.04.2016 № 487-V (вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования); от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 97. Инвентаризация имущественной массы банкрота

      1. Временный управляющий проводит инвентаризацию имущественной массы банкрота и представляет отч