Байланыс формасы

Оңалту және банкроттық туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 7 наурыздағы № 176-V ҚРЗ.

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасы

      3-бап. Осы Заңның қолданылу ерекшелiктерi

      4-бап. Банкроттықты тану

      5-бап. Оңалту немесе банкроттық рәсiмiн қолдану үшін сотқа жүгіну негiздерi

      6-бап. Әдейi және жалған банкроттық үшін жауаптылық

      7-бап. Борышкердiң мәмiлелерiн жарамсыз деп тану және мүлiктi қайтару

      8-бап. Шарттардың құқықтық режимі

      9-бап. Үлестес тұлғалар

      10-бап. Құпиялылық

      11-бап. Борышкердің құқықтық жағдайы

      12-бап. Әкімші

      13-бап. Әкімшінің сыйақысы

      14-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің оңалту және банкроттық саласындағы құзыреті

      15-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      16-бап. Уәкілетті органның мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы

      17-бап. Оңалту және банкроттық рәсімдерінің жүргізілуіне мемлекеттік бақылау

      18-бап. Камералдық бақылау

      19-бап. Сұрау салуларды жіберу және рәсімдердің жүргізілу барысы туралы ақпаратты қабылдау

      20-бап. Хабарламалар

      21-бап. Әкімшілердің ағымдағы және сұратылатын ақпаратты ұсыну және қабылдау тәртібі

      2-тарау. КРЕДИТОРЛАР

      22-бап. Кредиторлардың жеделдетілген оңалту рәсіміне, оңалту рәсіміне, банкроттық рәсіміне қатысуы

      23-бап. Кредиторлар жиналысы

      24-бап. Кредиторлар жиналысын шақыру тәртібі

      25-бап. Кредиторлар жиналысын өткізу туралы ақпараттық хабар

      26-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсімі және банкроттық рәсімі кезінде шешімдер қабылдау тәртібі

      26-1-бап. Оңалту жоспарын келісу

      26-2-бап. Оңалту жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу

      27-бап. Кредиторлар комитеті

      28-бап. Кредиторлар комитетінің шешім қабылдауы

      2-1-тарау. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімі

      28-1-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы шешім қабылдау

      28-2-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу рәсімін қолдану салдарлары

      28-3-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісім

      28-4-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді соттың бекітуі

      28-5-бап. Төлем қабілетсіздігін реттеу туралы келісімді соттың бекітуінің салдары

      3-тарау. ЖЕДЕЛДЕТІЛГЕН ОҢАЛТУ РӘСІМІ

      29-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолдану

      30-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiнiң мерзiмi

      31-бап. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшi

      32-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсімі туралы iс бойынша iс жүргiзудi қозғау және оның салдарлары

      33-бап. Iстiң сотта қаралуы

      34-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмi кезіндегі кредиторлар жиналысы

      35-бап. Оңалту жоспары

      36-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн қолданудың және оңалту жоспарын бекiтудің салдарлары

      37-бап. Жеделдетiлген оңалту рәсiмiн тоқтату

      4-тарау. ОҢАЛТУ НЕМЕСЕ БАНКРОТТЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДI СОТ ТӘРТIБIМЕН ҚАРАУ

      38-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы іс қозғау тәртiбi

      39-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iске қатысушы тұлғалар

      40-бап. Борышкердiң өтiнiшi

      41-бап. Борышкер өтiнiшiнiң нысаны мен мазмұны

      42-бап. Борышкердiң өтiнiшiне қоса берiлетiн құжаттар

      43-бап. Борышкер өтiнiшiнiң қаралмай қайтарылуы

      44-бап. Кредитордың (кредиторлардың) өтiнiшi

      45-бап. Кредитордың өтінішіне қоса берілетін құжаттар

      46-бап. Бiр немесе бiрнеше кредитордың талаптарын бiрiктiру

      47-бап. Прокурордың өтінішi

      48-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс жүргiзудi қозғау

      49-бап. Уақытша басқарушының қорытындысы

      50-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша iс қозғаудың салдарлары

      51-бап. Кредиторлар талаптарын қамтамасыз ету

      52-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы істi сот талқылауына дайындау

      53-бап. Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру және қайта бастау

      54-бап. Сот талқылауы

      55-бап. Оңалту немесе банкроттық туралы iс бойынша сот актілері

      56-бап. Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм

      57-бап. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғамай оны тарату туралы шешiм

      58-бап. Кредитордың немесе прокурордың өтініші бойынша соттың борышкердi банкрот деп танудан бас тарту туралы шешiмi

      59-бап. Оңалту туралы іс бойынша шешім

      59-1-бап. Банкроттық рәсімін тоқтату, оңалту рәсімін қолдану және оңалту жоспарын бекіту туралы шешім

      60-бап. Жалған банкроттық кезiндегi сот шешiмi

      61-бап. Әкiмшiлiк шығыстарды бөлу

      62-бап. Сот шешiмiнiң (ұйғарымының) заңды күшiне енуi, шешiмдi (ұйғарымды) қайта қарау

      5-тарау. ОҢАЛТУ РӘСIМI

      63-бап. Оңалту рәсiмiн қолдану

      64-бап. Оңалту рәсiмiнiң мерзiмi

      65-бап. Мемлекеттiк қолдау шараларына қатысушы үшiн оңалту рәсiмiн тоқтата тұру және қайта бастау

      66-бап. Оңалту рәсіміне қатысушылар

      67-бап. Соттың оңалту рәсіміндегі өкілеттіктері

      68-бап. Оңалту рәсімін қолданудың салдарлары

      69-бап. Оңалту рәсiмi кезінде борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару

      70-бап. Уақытша әкімшінің өкілеттіктері

      71-бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiктерi

      72-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      73-бап. Оңалту жоспары және оны бекіту тәртібі

      74-бап. Борышкердің талап ету құқықтарын басқаға беруі

      75-бап. Кредиторлар жиналысының оңалту рәсіміндегі ерекшеліктері

      76-бап. Кредиторлар комитетінің оңалту рәсіміндегі ерекшеліктері

      77-бап. Кредиторлармен есеп айырысу

      78-бап. Санация

      79-бап. Санацияға қатысушылардың келiсiмi

      80-бап. Санацияға қатысушылардың жауаптылығы

      81-бап. Санацияға қатысушының құқықтары

      82-бап. Оңалту рәсiмiн тоқтату

      83-бап. Оңалту рәсiмiн тоқтатудың салдарлары

      6-тарау. БАНКРОТТЫҚ РӘСІМІ

      84-бап. Банкроттық рәсімін жүргізу мерзімі

      85-бап. Банкроттық рәсіміне қатысушылар

      86-бап. Соттың банкроттық рәсіміндегі өкiлеттiктерi

      87-бап. Банкроттық рәсімін қозғау салдарлары

      88-бап. Уақытша басқарушының өкілеттіктері

      89-бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері

      90-бап. Банкроттық рәсімінде кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру

      91-бап. Кредиторлардың талаптарын қарау

      92-бап. Кредиторлар талаптарының тізілімін жариялау

      93-бап. Кредиторлар жиналысының банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері

      94-бап. Кредиторлар комитетінің банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері

      95-бап. Кредиторлардың еңбекақы төлеу жөніндегі мүдделерін білдіру

      95-1-бап. Банкроттық рәсімінен оңалту рәсіміне өту

      96-бап. Мүліктік масса

      97-бап. Банкроттың мүліктік массасын түгендеу

      98-бап. Банкрот мүлкінің (активтерінің) құнын бағалау

      99-бап. Банкроттың мүлкін (активтерін) сату

      99-1-бап. Банкроттың кәсіпорнын сату

      100-бап. Мүліктік массаны бөлудің кезектілігі

      101-бап. Кредиторлармен есеп айырысу қағидалары

      102-бап. Бірінші кезектегі кредиторлардың талабын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      103-бап. Екінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру сомасы мен тәртібі

      104-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру

      104-1-бап. Кепілді кредиторлардың талаптарын кепіл мүлікті заттай қабылдау арқылы не кепіл мүлікті өткізуден алынған сома шегінде қанағаттандыру

      105-бап. Үшінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      106-бап. Төртінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      107-бап. Бесінші кезектегі кредиторлар талаптарының сомасы және оларды қанағаттандыру тәртібі

      108-бап. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік

      109-бап. Банкротты борыштардан босату

      110-бап. Банкроттықты басқарушының қорытынды есебі

      111-бап. Уәкілетті органның интернет-ресурсында банкроттар тізімін орналастыру

      112-бап. Банкротты таратуды аяқтау

      6-1-тарау. Бітімгершілік келісім

      112-1-бап. Бітімгершілік келісімді жасасу шарттары

      112-2-бап. Бітімгершілік келісімнің мазмұны

      112-3-бап. Мемлекеттік орган тарапынан бітімгершілік келісім жасасу шарттары

      112-4. Бітімгершілік келісімді соттың бекітуі

      112-5-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту салдарлары

      112-6-бап. Бітімгершілік келісімді бекітуден бас тарту және оның салдарлары

      112-7-бап. Бітімгершілік келісімді бұзу және оның салдарлары

      112-8-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күші жойылғаннан немесе бітімгершілік келісім бұзылғаннан кейін банкроттық рәсімін қолдану

      112-9-бап. Бітімгершілік келісімді бекіту туралы сот ұйғарымының күшін жоюдың немесе бітімгершілік келісімді бұзудың салдарлары

      7-тарау. БАНКРОТТЫҚТЫҢ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН РӘСІМДЕРІ

      113-бап. Таратылатын борышкердің банкроттығы

      114-бап. Соттың істі қарауы

      115-бап. Борышкерді тарату тәртібі

      116-бап. Борышкердi банкроттық тәртiппен таратудан бас тартудың салдарлары

      117-бап. Кредитордың өтiнiшi бойынша таратылатын борышкердiң банкроттығы

      118-бап. Уәкілетті органның банкроттық рәсімін қозғамастан банкротты таратуы

      8-тарау. ҚАЛА ҚҰРАУШЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      119-бап. Қала құраушы борышкер – заңды тұлғалардың банкроттығы

      120-бап. Банкроттық туралы істі қарау

      121-бап. Кредиторлардың талаптарын өтеу

      9-тарау. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМІН ӨНДІРУШІЛЕРДІ ОҢАЛТУДЫҢ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАНКРОТТЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      122-бап. Ауылшаруашылық өнімін өндірушілердің банкроттығы

      123-бап. Кредитордың өтінішіне немесе борышкердiң пiкiрiне қосымша қоса берілетін құжаттар

      124-бап. Оңалту рәсiмiнiң мерзiмiн ұзарту

      125-бап. Банкроттық рәсімі

      126-бап. Мүліктік массаны қалыптастыру және өткізу

      10-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      127-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      128-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз