Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2017 жылғы 05 сәуірдегі № 72 бұйрығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 2019 жылғы 25 шілдедегі № 136 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының 25.07.2019 № 136 бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қоса берілген өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Заң департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап оның көшірмелерін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығының" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 07.08.2018 № 195 бұйрығымен.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аппарат басшысы С.Қ. Ахметжановқа жүктелсін.

      4 Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Қ. Қожамжаров

  Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі төрағасының
2017 жылғы 05 сәуірдегі
№ 72 бұйрығымен
бекітілген

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кейбір
бұйрықтарының тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 6 бұйрығына (2016 жылы 27 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

      2-тармақ алынып тасталсын.

      2. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) аумақтық органдары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 7 бұйрығына (2016 жылы 28 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

      2-тармақ алынып тасталсын.

      3. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аумақтық департаменттері туралы ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 10 бұйрығына (2016 жылы 27 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

      2-тармақ алынып тасталсын;

      жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген 1-қосымшаның "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті туралы ереже":

      8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Департаменттің заңды мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 87.";

      жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген 4-қосымшаның "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті туралы ереже":

      8 - тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Департаменттің заңды мекенжайы: 060002, Атырау облысы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 134A.".

О внесении изменений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 5 апреля 2017 года № 72. Отменен приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 25 июля 2019 года № 136.

      Сноска. Отменен приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы от 25.07.2019 № 136.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, в которые вносятся изменения.

      2. Юридическому департаменту Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в течение десяти календарных дней со дня подписания настоящего приказа направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

      Сноска. В пункт 2 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 07.08.2018 № 195.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Ахметжанова С.К.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

      Председатель К. Кожамжаров

  Утвержден
приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы
противодействию коррупции
от 5 апреля 2017 года № 72

Перечень некоторых приказов Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы и противодействию коррупции, в которые вносятся изменения

      1. В приказе Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 октября 2016 года № 6 "Об утверждении Положения о Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" (опубликованный 27 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

      пункт 2 исключить.

      2. В приказе Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 октября 2016 года № 7 "Об утверждении положений о территориальных органах Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" (опубликованный 28 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

      пункт 2 исключить.

      3. В приказе Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 октября 2016 года № 10 "Об утверждении положений о территориальных органах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" (опубликованный 27 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

      пункт 2 исключить;

      в приложении 1 "Положение о Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области", утвержденном указанным приказом:

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Юридический адрес Департамента: 020000, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Абая, 87";

      в приложении 4 "Положение о Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области", утвержденном указанным приказом:

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Юридический адрес Департамента: 060002, Атырауская область, город Атырау, проспект Азаттык, 134А.".