Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторинг жүйесін енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 шілдедегі N 998 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4 желтоқсандағы № 1546 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.12.04 № 1546 (10.03.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 шілдедегі N 1095 қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру тұжырымдамасына сәйкес, Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету, ел экономикасының ресурстық-энергетикалық негізін, бірыңғай және дербес коммуникациялық және энергетикалық жүйелерді сақтау және нығайту, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы үйлесімсіздікке жол бермеу, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ мемлекеттік меншікті басқаруды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса берілiп отырған Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингті жүзеге асыру ережесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне кешенді мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілер мониторингінің нәтижелерін есепке алудың бірыңғай республикалық дерекқорын жүргізу жүктелсін.
      3. Мониторинг объектілерінің жай-күйі туралы материалдары бар орталық және жергілікті атқарушы органдар осы материалдардың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне жүктелсін.
      5. Осы қаулы оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі


                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                            2001 жылғы 24 шілдедегі
                                                N 998 қаулысымен
                                                   бекітілген

Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде
мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды
басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингті жүзеге асыру
Ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингті жүзеге асыру ережесі оған қатысушылардың құқықтық қатынастарын реттейді, мониторингтің мәні мен объектілерін, ақпарат көздерін, мониторингті жүзеге асырудың және оның нәтижелерін пайдаланудың тәсілдері мен тәртібін айқындайды.
      2. Мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторинг олардың қызметінде болып жатқан өзгерістерді уақытылы айқындау, одан әрі дамуын болжау және теріс процестердің алдын алу мен салдарын жою жөніндегі ұсыныстарды пысықтау мақсатында осы объектілердің технологиялық, қаржы-шаруашылық қызметін, құқықтық сипатын негізді және жедел (дүркін-дүркін) қадағалау мен сапалық және сандық жай-күйін талдамалы бағалау жүйесін білдіреді.
      3. Жұмыс істеудің және басқару тиімділігінің кешенді мониторингі елдің стратегиялық мүдделеріне сәйкес тұрақты экономикалық дамуды мемлекеттік болжау және реттеу жүйесінің құрамды бөлігі болып табылады, қолданыстағы заңнаманың негізінде және бірыңғай мемлекеттік саясаттың шеңберінде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ақпараттық-талдау функцияларын орындайды.
      4. Мыналар:
      1) мемлекеттiк кәсіпорындар мен мекемелер;
      2) акциялары мен қатысу үлестері мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар;
      3) мемлекеттік меншік болып табылатын, оның ішінде сенімгерлік басқарудағы, жалгерліктегі, шарттағы мүліктің барлық түрлері басқару тиімділігіне кешенді мониторинг объектілері болып табылады.
      5. Мониторинг ел және аймақтар экономикасының ресурстық-энергетикалық негізін сақтауға және нығайтуға әсер ететін ұйымдардың жағдайын және дамуының үрдістерін анықтайды. Мониторингтің нәтижесінде алынған ұйымдардың (толық немесе ішінара мемлекеттік меншігі бар) жай-күйі мен дамуының үрдістері туралы талдамалы ақпарат Үкіметке, сондай-ақ басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға беріледі.
      6. Осы Ереже қызметi мониторингтің мәнi болып табылатын шаруашылық жүргізушi субъектiлерге, мониторинг жүргiзу, ақпарат жинау және ұсыну жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттің орталық және жергiлiктi органдарына, сондай-ақ консалтингтік ұйымдар мен мониторингтi орындауға тартылған өзге де сарапшылар мен консультанттарды қоса алғанда, мониторингтің барлық басқа қатысушыларына таратылады.
      7. Мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесi бар объектiлердiң жұмыс iстеуiне және оларды басқарудың тиімділігіне мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыс бюджет қаражатының есебiнен жүзеге асырылады.

              2. Жұмыс істеудiң және басқарудың тиiмдiлiгiне
             кешендi мониторингтің мақсаттары мен міндеттері 

     8. Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның тұрақты дамуын және экономикалық тәуелсіздігін қауіп-қатерге қоятын ішкі және сыртқы жағдайлардан, процестер мен факторлардан ұлттық экономиканы қорғау мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингтің мақсаты болып табылады.
      9. Мыналар:
      1) мониторинг объектiлерiн басқарудың тиiмділiгiн өндiрiстiк-техникалық, технологиялық, қаржы-экономикалық, құқықтық, экологиялық және басқа өлшемдерінде кешендi талдау және ұлттық экономиканың және оның қауiпсiздiгінің мүдделерiне сәйкес объектi дамуының болжануы бөлiгiнде объектінің жай-күйiн тұтас бағалау;
      2) жекешелендірілген объектілерді сатып алу-сату, мемлекеттік меншік объектілерінің шарт, сенімгерлік басқару, жалгерлік шарттарының міндеттемелері мен жағдайларының орындалуын талдау;
      3) проблемаларды анықтау және ұйымдардың одан әрi дамуы жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;
      4) ұйымдар техникасының, технологиясының даму перспективаларын және олардың аймақтардың жай-күйіне әсерін сарапшылық талдау;
      5) мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ экономиканың базалық салаларында меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторинг бойынша компьютерлік деректер қорын қалыптастыру және жүргізу;
      6) мемлекеттің экономикалық өсуін қамтамасыз ету, мүмкін теріс факторлардан экономиканың осалдық деңгейін мейлінше азайту үшін қолайлы жағдай жасау, ұлттық экономикаға инвестициялардың ағынына жәрдемдесу;
      7) мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне зиян келтіруге әсер ететін жағдайлардың алдын алу;
      8) өз құзыретінің шеңберінде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапкершілік жүктейтін мемлекеттік органдармен іс-қимылдарды үйлестіру мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингтің негізгі міндеттері болып табылады.

             3. Басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингке
                қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

     10. Мыналар:
      1) мониторингті жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттің органы, кәсіпорындарды зерттеу, мониторингтің мәні бойынша ақпарат жинау мен талдауды өткізу үшін мемлекеттің уәкілетті органы тартатын консалтингтік ұйымдарды қоса алғанда, дербес консультанттар мен сарапшылар;
      2) қызметі мониторингтің мәні болып табылатын шаруашылық жүргізуші субъектілер жұмыс істеудің және оны басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингке қатысушылар болып табылады.
      11. Жұмыс істеудің және оны басқару тиімділігінің кешенді мониторингін жүзеге асыру саласындағы қойылған міндеттерді іске асыру үшін мемлекеттің уәкілетті органына:
      республикалық және жергілікті деңгейдегі, сондай-ақ экономиканың базалық салаларының мониторинг объектілерінің тізбесін, зерттеулер жүргізудің дүркін-дүркінділігі мен мерзімдерін анықтау;
      сенімді және объективті талдау жасау үшін қажетті мониторинг объектілері қызметінің өндірістік-техникалық, технологиялық, қаржы-экономикалық, экологиялық, құқықтық және өзге де өлшемдері туралы ақпарат алудың тәртібі мен шарттарын анықтау;
      Қазақстан Республикасының министрліктерінен, ведомстволарынан және өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдарынан және олардың ведомстволық тиесілігіне қарамастан басқа заңды тұлғалардан мониторинг объектілерін басқарудың тиімділігін талдау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді сұрауға және алу;
      қызметі мониторингтің мәні болып табылатын шаруашылық жүргізуші субъектілер мен инвесторлардан сатып алу-сату шарттарының, меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің инвестициялық бағдарламалар шарттарын орындау жөніндегі тұрақты және іріктемелі есептілікті сұрауға, егер ол жекешелендіру шартында көзделген болса, инвестициялық қызметіне тексеруді жүзеге асыру;
      экономиканың базалық салаларындағы ұйымдардың болып жатқан өзгерістері мен даму болжамын талдау мақсатында негізгі өндірістік-техникалық, технологиялық, қаржы-экономикалық, құқықтық және өзге де өлшемдері бойынша мониторинг объектілеріне қадағалау жүргізу;
      мониторинг жөніндегі жұмыстарды өткізу үшін мемлекеттік бюджет қаржысын бөлудің көлемін негіздеу;
      мониторинг объектілерін зерттеу, ақпарат жинау және талдау, ұсыныстарды пысықтау жөніндегі жұмыстарды өткізу үшін "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес олардың қызметтерін сатып ала отырып және мемлекеттік тапсырысшының қызметтерін жүзеге асыра отырып, отандық консалтингтік ұйымдар мен басқа да тәуелсіз сарапшылар мен консультанттарды тарту;
      кешенді мониторинг жүргізу саласында өз құзыретінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркеуден өткеннен кейін барлық органдар, лауазымды тұлғалар мен азаматтар орындау үшін міндетті нормативтік құқықтық кесімдер қабылдау;
      мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингті жүргізу жөніндегі жұмыстарды әдістемелік қамтамасыз етуді және үйлестіруді жүзеге асыру құқығы беріледі.
      12. Меншігінде мемлекеттің толық немесе ішінара үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингті жүзеге асыруға мемлекеттің уәкілетті органы:
      ел және аймақтар экономикасының ресурстық-энергетикалық негізінің, бірыңғай және дербес коммуникациялық және энергетикалық жүйелердің сақталуына және нығаюына қолайсыз әсер ететін факторларды уақытылы анықтау және бейтараптандыру, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету мақсатында мониторингтің мәні бойынша ақпарат жинау мен талдауды жүзеге асыра отырып, мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар экономиканың базалық салалары объектілерінің ахуалына және даму үрдістеріне жүйелі қадағалау жүргізуге;
      Қазақстан Республикасының Үкіметіне, сондай-ақ мүдделі министрліктерге, ведомстволарға, агенттіктерге және өзге де мемлекеттік органдарға мониторинг нәтижелері бойынша жинақталған талдамалы жазбалар, даму болжамдары мен ұсыныстар беруге;
      мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеу және оларды басқарудың тиімділігі мониторингінің бірыңғай республикалық деректер қорын жүргізуге;
      инвесторларға берілген кепілдіктердің және нарық субъектілерінің заңнамамен белгіленген құқықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
      13. Мемлекеттің уәкілетті органымен жасалатын шарттардың жағдайлары бақылаушы объектілердің жұмыс істеуінің және оларды басқару тиімділігінің кешенді мониторингін жүргізу жөніндегі жұмысты жүзеге асыруға тартылған дербес сарапшылар мен консультанттардың, консалтингтік ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін айқындайды.
      14. Қызметі мониторингтің мәні болып табылатын шаруашылық жүргізуші субъектілер мониторинг жүргізуге уәкілетті мемлекеттің органына және/немесе оның тиісті расталған өкілеттігі бар сенімді тұлғасына мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында басқарудың тиімділігін сенімді және объективті талдау үшін барлық қажет ақпаратты беруге міндетті.
      15. Қызметі зерттелуге жататын шаруашылық жүргізуші субъектілерге:
      ішкі жедел басқаруға және өндірістік-шаруашылық қызметке қатыспаушылық;
      қызметтік немесе коммерциялық құпияның мәні болып табылатын және зерттеу барысында белгілі болған мемлекеттік құпияларға жататын деректердің құпиялылығын сақтау;
      шаруашылық жүргізуші субъектілерге қолданыстағы заңнама беретін кепілдіктер мен құқықтарды сақтау кепілдіктер беріледі.

                        4. Мониторинг жүргізу

     16. Мыналар:
      ұйымдардың жылына бір реттен жиі емес өткізілетін базалық кешенді зерттеулері;
      ұйымдардың қызметі жөніндегі ақпаратты дүркін-дүркін жедел жинау (қажеттілігіне қарай өткізіледі) мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуіне және оларды басқарудың тиімділігіне кешенді мониторингтің мазмұнын құрайды.
      Мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілердің жұмыс істеуін және оларды басқарудың тиімділігін базалық кешенді зерттеу өзіне:
      мониторинг объектілері қызметінің өндірістік-техникалық, технологиялық, қаржы-экономикалық, экологиялық және құқықтық өлшемдері бойынша ақпаратты жинауды және жүйелі талдауды;
      мониторинг объектілерін басқару тиімділігінің ахуалын бағалау, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндіретін теріс процестердің алдын алу және жеңу жөніндегі ұсыныстарды пысықтау мақсатында ахуалдың өзгеруін талдауды;
      ұйымдар техникасының, технологиясының даму перспективаларын сарапшылық бағалауды;
      мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар экономикалық базалық салалары объектілерінің ахуалы, олардың дамуының үрдістері мен болжамдары туралы қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуді қамтиды.
      Ақпаратты дүркін-дүркін жедел жинау мемлекеттік меншік объектілерінің, сондай-ақ меншігінде мемлекеттің үлесі бар объектілер жұмыс істеуінің кешенді жүйелі зерттеулер арасындағы кезеңдерде объектілер қызметі бойынша мониторингтің негізгі деректерін ағымдағы жаңартуға арналған. Осы ақпаратты жинау қалай мониторинг объектісінен, сол сияқты орталық және жергілікті атқарушы органдардан сұрау жолымен жүзеге асырылады.

               5. Мониторинг объектілерін зерттеудің тәртібі

      17. Мониторинг мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұстанымымен жүргізіледі және өзіне мыналарды:
      ресурстардың, негізгі және көмекші өндірістер технологияларының жай-күйін;
      қаржы-шаруашылық қызметін;
      осы міндеттемесі бар шарттасушылардың, ұйымдардың басқарушылары мен ортақ иеленушілердің инвестициялық қызметін;
      қоршаған ортаны қорғауды және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды;
      кадрлық және әлеуметтік саясатты;
      құқықтық мәселелерді: жүргізілетін қызметтің ұйым Жарғысына, жекешелендіру шартына сәйкестігін;
      сатып алу-сату, шарт, сенімгерлік басқару шарттарының міндеттемелері мен жағдайларының орындалуын талдауды қамтиды.
      18. Мониторинг мынадай тәртіппен жүргізіледі:
      1) мемлекеттің уәкілетті органы мониторинг объектісінің басшыларына зерттеу жүргізуге арналған шарт жасасқан субъектіні (консалтингтік ұйымды) және танысу үшін берілуі тиіс ақпараттың тізбесін көрсете отырып, зерттеу жүргізу туралы хабарлайды;
      2) мониторинг объектісін зерттеу өткізуге шарт жасасқан субъектіден қалыптастырған және мониторинг объектісінің салалық тиесілігі мен қызметінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып сарапшылардан құрылған жұмыс тобы мониторинг жүргізеді. Сарапшылар тобының міндеті мониторинг объектісі қызметінің заңдық, инвестициялық, қаржы және басқа мәселелері бойынша ақпарат жинаудан және талдаудан тұрады. Тиісті сарапшылар өндірістің, ғимараттардың, құрылыстардың, негізгі техниканың, машиналар мен тетіктердің көріп зерттеуін өткізуі тиіс. Ақпаратты жинау және оның бастапқы талдауды аяқталғаннан кейін жұмыс тобы оны кейіннен талдау үшін есеп дайындайды;
      3) мыналарды:
      барлық бөлімдер бойынша сарапшылық деректерді салыстыру және статистикалық есептілік деректерімен салыстыру жолымен материалдарды жинау және алдын алу өңдеу кезеңінде жүргізілетін алдын ала талдауды;
      құқықтық, шаруашылық, өндірістік, коммерциялық және қаржылық қызметті көрсететін ұйым көрсеткіштерінің өзара үйлестірілген жиынтығы біріктірілетін ұйым қызметінің жалпы техника-экономикалық талдауын: талдаудың әр блогы бойынша барлық қолда бар проблемалар айқындалады;
      алынған ұйым қызметі көрсеткіштерінің және анықталған проблемалардың негізінде қолданыстағы заңнамаға және нормативтік кесімдерге сәйкес кәсіпорындарды - мониторинг объектілерін басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында ұсыныстар пысықталатын мониторинг объектілері және тиісті мемлекеттік органдар үшін ұсыныстарды пысықтаумен бірге экономикалық-заңды талдауды қоса алғанда, зерттеудің нәтижесінде алынған материалдарды жүйелі талдау жүзеге асырылады;
      4) зерттеу өткізген субъект (консалтингтік ұйым) мониторинг объектісін зерттеудің және оның қызметіне жүргізілген талдаудың нәтижесінде мемлекеттің уәкілетті органына қағаз тасушыда және электрондық түрде берілетін есепті және бастапқы материалдарды ресімдейді;
      5) мониторинг объектісін зерттеудің нәтижелері бойынша есепті қорғау, мониторинг объектісін зерттеуді жүргізген субъект мемлекеттің уәкілетті органы құрған комиссияның алдында және зерттелетін ұйым өкілдерінің қатысуымен қорғайды.

О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 998. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2012 года № 1546

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.12.2012 № 1546 (вводится в действие с 10.03.2013).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июня 1998 года Z980233_ "О национальной безопасности Республики Казахстан" и Концепцией управления государственным имуществом и приватизации, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2000 года N 1095 P001095_ , в целях обеспечения экономической безопасности и независимости Казахстана, сохранения и укрепления ресурсно-энергетической основы экономики страны, единых и самостоятельных коммуникационной и энергетической систем, недопущения дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов, обеспечения устойчивого экономического роста, а также в целях совершенствования управления государственной собственностью Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности.
      2. Возложить на Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан организацию работ по проведению комплексного мониторинга и ведение единой республиканской базы данных учета результатов мониторинга объектов государственной собственности, а также объектов, в которых государство имеет долю собственности.
      3. Центральным и местным исполнительным органам, располагающим материалами о состоянии объектов мониторинга, представлять копии этих материалов Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан                                             Утверждены                                               постановлением Правительства

                                             Республики Казахстан

                                             от 24 июля 2001 года N 998
                                 Правила 
                  осуществления комплексного мониторинга
               функционирования и эффективности управления
       объектами государственной собственности, а также объектами,
           в которых государство имеет долю собственности
 
                            1. Общие положения
 
      1. Настоящие Правила осуществления комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, регулируют правоотношения его участников, определяют предмет и объекты мониторинга, источники информации, методы и порядок осуществления мониторинга и использования его результатов.
      2. Комплексный мониторинг функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, представляет собой систему базового и оперативного (периодического) отслеживания и аналитических оценок качественного и количественного состояния технологической, финансово-хозяйственной деятельности, правовой характеристики данных объектов в целях своевременного выявления происходящих изменений, прогноза дальнейшего развития и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов в их деятельности.
      3. Комплексный мониторинг функционирования и эффективности управления является составной частью системы государственного прогнозирования и регулирования устойчивого экономического развития в соответствии со стратегическими интересами страны, выполняет информационно-аналитические функции обеспечения экономической безопасности на основе действующего законодательства и в рамках единой государственной политики.
      4. Объектами комплексного мониторинга эффективности управления являются:
      1) государственные предприятия и учреждения;
      2) юридические лица, акции и доли участия в которых принадлежат государству;
      3) все виды имущества, являющиеся государственной собственностью, в том числе находящиеся в доверительном управлении, аренде, концессии.
      5. Мониторинг выявляет состояние и тенденции развития организаций, оказывающие влияние на сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны и регионов. Аналитическая информация о состоянии и тенденциях развития организации (с полной или частичной государственной собственностью), полученная в результате мониторинга, предоставляется Правительству, а также другим уполномоченным государственным органам.
      6. Настоящие Правила распространяются на хозяйствующие субъекты, деятельность которых является предметом мониторинга, центральные и местные органы государства, осуществляющие функции по ведению мониторинга, сбору и представлению информации, а также на всех других участников мониторинга, включая консалтинговые организации и иных экспертов и консультантов, привлеченных к выполнению мониторинга.
      7. Работы по ведению мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, осуществляются за счет бюджетных средств.
 
                2. Цели и задачи комплексного мониторинга
               функционирования и эффективности управления
 
      8. Целью комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, является обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан, защита национальной экономики от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу ее устойчивое развитие и экономическую независимость.
      9. Основными задачами комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, являются:
      1) комплексный анализ эффективности управления объектами мониторинга в производственно-технических, технологических, финансово-экономических, правовых, экологических и других параметрах и целостная оценка состояния объекта в части прогнозируемости развития объекта в соответствии с интересами национальной экономики и ее безопасности;
      2) анализ выполнения обязательств и условий договоров купли-продажи приватизированных объектов, концессии, доверительного управления, аренды объектов государственной собственности;
      3) выявление проблем и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию организаций;
      4) экспертная оценка перспектив развития техники, технологии организаций и их влияния на состояние регионов;
      5) формирование и ведение компьютерной базы данных по мониторингу функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности в базовых отраслях экономики;
      6) создание благоприятных условий для обеспечения экономического роста государства, максимального уменьшения степени уязвимости экономики от возможных отрицательных факторов, содействие притоку инвестиций в национальную экономику;
      7) предупреждение ситуаций, способствующих нанесению ущерба экономической безопасности государства;
      8) координация действий с государственными органами, несущими в пределах своей компетенции всю полноту ответственности за обеспечение национальной безопасности.
 
              3. Права и обязанности участников комплексного
                    мониторинга эффективности управления
 
      10. Участниками комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления являются:
      1) уполномоченный на осуществление мониторинга орган государства, независимые консультанты и эксперты, включая консалтинговые организации, привлекаемые уполномоченным органом государства для проведения обследований предприятий, сбора и анализа информации по предмету мониторинга;
      2) хозяйствующие субъекты, чья деятельность является предметом мониторинга.
      11. Для реализации поставленных задач в сфере осуществления комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления уполномоченному органу государства предоставляется право:
      определять перечень объектов мониторинга республиканского и местного уровня, а также базовых отраслей экономики, периодичность и сроки проведения обследований;
      определять порядок и условия получения информации о производственно-технических, технологических, финансово-экономических, экологических, правовых и иных параметрах деятельности объектов мониторинга, необходимой для производства достоверного и объективного анализа;
      запрашивать и получать от министерств, ведомств и иных центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан и других юридических лиц, независимо от их ведомственной принадлежности, документы и сведения, необходимые для анализа эффективности управления объектами мониторинга;
      запрашивать от хозяйствующих субъектов, чья деятельность является предметом мониторинга, и инвесторов регулярную и выборочную отчетность по выполнению условий договоров купли-продажи, инвестиционных программ объектов, в которых государство имеет долю собственности, осуществлять проверку инвестиционной деятельности, если она была предусмотрена в договоре приватизации;
      проводить отслеживание объектов мониторинга по основным производственно-техническим, технологическим, финансово-экономическим, правовым и иным параметрам с целью анализа происходящих изменений и прогноза развития организаций в базовых отраслях экономики;
      обосновывать объем государственных бюджетных ассигнований для проведения работ по мониторингу;
      привлекать для проведения работ по обследованию объектов мониторинга, сбору и анализу информации, выработке рекомендаций отечественные консалтинговые организации и других независимых экспертов и консультантов, производя закуп их услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан Z970163_ "О государственных закупках" и осуществляя функции государственного заказчика;
      по вопросам своей компетенции в сфере ведения комплексного мониторинга принимать нормативные правовые акты, обязательные для исполнения всеми органами, должностными лицами и гражданами после прохождения регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      осуществлять методическое обеспечение и координацию работ по ведению комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности и объектами, в которых государство имеет долю собственности.
      12. Уполномоченный на осуществление комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектов с полной или частичной государственной долей собственности орган государства обязан:
      вести систематические наблюдения за состоянием и тенденциями развития находящихся в государственной собственности объектов, а также объектов, в которых государство имеет долю собственности, базовых отраслей экономики, осуществляя сбор и анализ информации по предмету мониторинга с целью своевременного выявления и нейтрализации факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на сохранение и укрепление ресурсно- энергетической основы экономики страны и регионов, единых и самостоятельных коммуникационной и энергетической систем, обеспечения устойчивого экономического роста;
      представлять по результатам мониторинга обобщенные аналитические записки, прогнозы развития и рекомендации Правительству Республики Казахстан, а также заинтересованным министерствам, ведомствам, агентствам и иным государственным органам;
      вести единую республиканскую базу данных мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности;
      обеспечивать соблюдение гарантий, предоставленных инвесторам, и прав субъектов рынка, определенных законодательством.
      13. Права и обязанности независимых экспертов и консультантов, консалтинговых организаций, привлеченных к осуществлению работ по ведению комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления контролируемыми объектами, определяются условиями договора, заключаемого с уполномоченным органом государства.
      14. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность является предметом мониторинга, предоставляют уполномоченному на ведение мониторинга органу государства и/или его доверенным лицам, имеющим соответствующие подтвержденные полномочия, всю необходимую информацию для достоверного и объективного анализа эффективности управления в целях обеспечения экономической безопасности государства.
      15. Хозяйствующим субъектам, чья деятельность подвергается обследованию, гарантируется:
      невмешательство во внутреннее оперативное управление и производственно-хозяйственную деятельность;
      сохранение конфиденциальности данных, относящихся к государственным секретам, являющихся предметом служебной или коммерческой тайны и ставших известными в ходе обследования;
      соблюдение гарантий и прав, предоставленных хозяйствующим субъектам действующим законодательством.
 
                       4. Ведение мониторинга
 
      16. Содержание комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, составляют:
      базовые комплексные обследования организаций, проводимые не чаще одного раза в год;
      периодический оперативный сбор информации по деятельности организаций (производится по мере необходимости).
      Базовые комплексные обследования функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности, в основных отраслях экономики включают в себя:
      сбор и системный анализ информации по производственно-техническим, технологическим, финансово-экономическим, экологическим и правовым параметрам деятельности объектов мониторинга;
      оценку состояния эффективности управления объектами мониторинга, прогноз изменения состояния с целью выработки рекомендаций по предупреждению и преодолению негативных процессов, составляющих угрозу экономической безопасности государства;
      экспертную оценку перспектив развития техники, технологии и организаций;
      обеспечение государственных органов необходимой информацией о состоянии объектов государственной собственности, а также объектов, в которых государство имеет долю собственности, базовых отраслей экономики, тенденциях и прогнозах их развития.
      Периодический оперативный сбор информации предназначен для текущего обновления основных данных мониторинга по деятельности объектов в периоды между комплексными систематическими обследованиями функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности. Сбор данной информации осуществляется путем запроса как от самого объекта мониторинга, так и от центральных и местных исполнительных органов.
 
             5. Порядок обследования объектов мониторинга
 
      17. Мониторинг проводится с позиций обеспечения экономической безопасности государства и включает в себя анализ:
      состояния ресурсов, технологии основного и вспомогательного производств;
      финансово-хозяйственной деятельности;
      инвестиционной деятельности концессионеров, управляющих и совладельцев организаций, имеющих данное обязательство;
      охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
      кадровой и социальной политики;
      правовых вопросов: соответствия проводимой деятельности уставу организации, приватизационному договору;
      выполнения обязательств и условий договоров купли-продажи, концессии, доверительного управления.
      18. Мониторинг производится в следующем порядке:
      1) уполномоченный орган государства уведомляет руководителей объекта мониторинга о производстве обследования с указанием субъекта, с которым заключен договор на проведение обследования (консалтинговой организации), и перечня информации, которая должна быть представлена для ознакомления;
      2) мониторинг производится рабочей группой, сформированной субъектом, с которым заключен договор на проведение обследования объекта мониторинга, и составленной из экспертов, исходя из отраслевой принадлежности и специфики деятельности объекта мониторинга. Задача группы экспертов заключается в сборе и анализе информации по юридическим, техническим, технологическим, экологическим, инвестиционным, финансовым и другим вопросам деятельности объекта мониторинга. Соответствующие эксперты должны провести визуальное обследование производства, зданий, сооружений, основной техники, машин и механизмов. По завершении сбора информации и его первичного анализа рабочая группа подготавливает отчет для его последующего анализа;
      3) осуществляется системный анализ материалов, полученных в результате обследования, включая:
      предварительный анализ, который производится на этапе сбора материалов и предварительной обработки путем сравнения экспертных данных по всем разделам и сопоставления с данными статистической отчетности;
      общий технико-экономический анализ деятельности организации, при котором интегрируется взаимоувязанная совокупность показателей организации, отражающая правовую, хозяйственную, производственную, коммерческую и финансовую деятельность; выявляются все существующие проблемы по каждому блоку анализа;
      экономико-юридический анализ с выработкой рекомендаций для объектов мониторинга и соответствующих государственных органов, при котором на основе полученных показателей деятельности организации и выявленных проблем в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами вырабатываются рекомендации с целью повышения эффективности управления предприятиями - объектами мониторинга;
      4) на основании обследования объекта мониторинга и проведенного анализа его деятельности субъект, проводивший обследование (консалтинговая организация), оформляет отчет и первичные материалы, которые представляются на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченному органу государства;
      5) защита отчета по результатам обследования объекта мониторинга производится субъектом, производившим обследование объекта мониторинга, перед комиссией, созданной уполномоченным органом государства и при участии представителей обследуемой организации.
 

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Пучкова О.Я.)