Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі № 826 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 ақпандағы № 113 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.02.2016 № 113 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 12-бабының 9) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидасы бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 18 шілдедегі 
№ 826 қаулысымен  
бекітілген    

Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау
қағидасы 1. Жалпы ережелер

      1. Осы «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 12-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленген Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау қағидасы (бұдан әрі – Қағида) автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау тәртібін реттейді, ол мыналарды:
      1) жүктi жеткiзу мерзiмiн;
      2) жүктi автомобильмен тасымалдауды ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртiбiн;
      3) тауар-көлiк жүкқұжатының нысанын және оны қолдану тәртiбiн;
      4) жүк тиеу және түсiру пункттерiне қойылатын талаптарды;
      5) жүктердi автомобильмен тасымалдауға қабылдау, сондай-ақ жүктi межелi пунктiнде өңдеу, сақтау және беру тәртiбiн;
      6) тез бүлiнетiн жүктi өткiзу тәртiбiн;
      7) құндылығы жарияланған жүктерді тасымалдау тәртiбiн;
      8) жүктi таңбалау тәртiбiн;
      9) жүктi пломбалау тәртiбiн;
      10) актiлер жасау тәртiбiн;
      11) жүктi тасымалдау шарттарын өзгерту және бұзу тәртiбiн;
      12) жүктi ұстап қалу тәртiбiн;
      13) жүктiң жекелеген түрлерiн тасымалдау тәртібін;
      14) халықаралық қатынаста тез бұзылатын жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарын куәландыру тәртібін;
      15) тез бұзылатын жүктерді тасымалдайтын автокөлік құралдарына қойылатын талаптарды қамтиды.
      2. Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
      1) автопоезд – жүк автомобилі мен тіркемеден (тіркемелі автопоезд), ершікті тартқыш пен жартылай тіркемеден (ершікті автопоезд) тұратын құрамалы автокөлік құралы;
      2) автомобильмен тасымалдаушы (бұдан әрі – тасымалдаушы) – меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде автокөлік құралдарына иелік ететін, жолаушыларды, багажды, жүктерді немесе поштаны тасымалдауда ақыға немесе жалға қызметтер көрсететін заңды немесе жеке тұлға;
      3) автомобиль тіркемесі (бұдан әрі – тіркеме) – қозғалтқышпен жабдықталмаған және жүк автомобилінің немесе ершікті тартқыштың құрамында қозғалу үшін арналған автокөлік құралы. Термин жартылай тіркемелер мен ұзартылма тіркемелерге қолданылады;
      3-1) өзі аударғыш – жүктi түсiру үшiн механикалық еңкейтiлетiн шанағы бар, жүктi өзi түсiретiн автомобиль, тiркеме немесе жартылай тiркеме;
      4) ершікті тартқыш – жеке қозғалтқышпен жабдықталған және тек қана немесе көбіне тіркеме мен жартылай тіркемені тіркеп сүйреуге арналған автокөлік құралы;
      5) жүк автомобилі – автомобиль жолдарымен жүктерді тасымалдауға арналған механикалық жетекті автокөлік құралы;
      6) жүк алушы – жүкті автомобильмен тасымалдау шарты негізінде немесе өзге де заңды негіздерде жүк алуға уәкілетті жеке немесе заңды тұлға;
      7) жүк автокөлік құралы (бұдан әрі – автокөлік құралы) – жүк автомобильдерін, автомобиль тіркемелерін, ершікті тартқыштарға жартылай тіркемелерді, сондай-ақ мамандандырылған автомобильдерді (жүктердің белгілі бір түрлерін тасымалдауға арналған) қамтитын жүк автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының бірлігі;
      8) жүк автомобиль тасымалдары – автомобиль жолдарымен жүк автокөлік құралдарымен жүзеге асырылатын жүк тасымалдары;
      9) жүк жөнелтуші – оның атынан жүк жөнелту ресімделетін жеке немесе заңды тұлға;
      10) тез бүлінетін жүк – шектеулі жарамдылық мерзімі бар және тасымалдау мен сақтаудың ерекше жағдайларын қажет ететін жүк.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Жүктерді жеткізу мерзімі

      3. Егер автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау шартында өзгеше көзделмесе, тасымалдаушылар жүктерді баратын жеріне мынадай мерзімде жеткізеді:
      1) 250 километрге дейін (бұдан әрі – км) қоса алғанда – бір тәулік;
      2) 250 км-ден астам әрбір толық немесе толық емес 250 км-ге жарты тәулік қосылады.
      4. Егер шартта өзгеше көзделмесе, жүктерді жеткізу мерзімдері жүктерді тасымалдауға қабылдаған тәуліктің 24-00 сағатынан бастап есептеледі.
      Жеткізу мерзімдері қосымша ұлғаяды:
      1) жүктерді су айдыны арқылы кемелермен және паромдармен өткелмен тасымалдау кезінде – бір тәулікке;
      2) жүктерді тау жолдарымен тасымалдау кезінде – 30 пайызға (%);
      3) жол үстінде ветеринарлық немесе өзге де бақылауды жүзеге асыру үшін кідірген кезде - кідірістің барлық уақытысында.
      5. Осы Қағиданың 4-тармағында көрсетілген мерзімдер тез бүлінетін жүктерді тасымалдауға қолданылмайды, олардың тасымалдау мерзімдері осы Қағиданың 78-тармағында белгіленген.

3. Жүктердi автомобильмен тасымалдауды ұйымдастыру және
жүзеге асыру тәртiбi

      6. Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру тәртібі, олардың тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жалпы талаптар, сондай-ақ автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдаудың қатысушыларының арасында өзара қарым-қатынастар осы Қағидада және шарттарда регламенттеледі.
      7. Қағида Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады және меншік нысандарына қарамастан, барлық жеке және заңды тұлғаларға қолданылады.
      8. Осы Қағида мыналарға қолданылмайды:
      1) форс-мажорлық жағдайда және төтенше жағдайлар салдарын жою кезінде қорғаныс қабілетін, құқық тәртібін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын автомобильмен жүк тасымалдаулары;
      2) ішкі шаруашылық көлігіне жататын (зауыт ішінде, карьер ішінде) өздігінен жүретін және доңғалақты көлік құралдарымен жүзеге асырылатын және елдің көше-жол торабына шаруашылық субъектінің (кәсіпорындар, ұйымдар) аумағы шегінен шықпай жұмыс істейтін жеке мұқтажы үшін технологиялық ішкі шаруашылық жүк тасымалдаулары.
      9. Жүктерді автомобильмен тасымалдау 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі, «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі заңдарының, осы Қағиданың және шарттардың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.
      Жүктерді халықаралық тасымалдау халықаралық шарттардың, «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 шілдедегі Кодексінің және осы Қағиданың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.
      10. Тез бүлінетін жүктерді халықаралық автомобильмен тасымалдау кезінде тасымалдаушылар Халықаралық тез бүлінетін тамақ өнімдерін тасымалдау туралы және осы тасымалдауларға (ТБТҚ) (бұдан әрі – ТБТҚ) арналған арнайы көліктік құралдары туралы келісімнің ережелерін сақтайды (1970 жылғы 1 қыркүйекте Женевада жасалды).
      10-1. Тасымалдаушы автокөлік құралдарын пайдалану процесінде жүргізушілердің рейс алдындағы (ауысым алдындағы) медициналық тексеруден өтуін, сондай-ақ автокөлік құралдарының рейс алдындағы (ауысым алдындағы) техникалық қарап тексеруден өтуін қамтамасыз етеді.
      Ескерту. Қаулы 10-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4. Тауар-көліктік жүкқұжаттамасының нысаны
және оны қолдану тәртібі

      11. Жүктерді тасымалдау тауар-көлік жүкқұжатымен ресімделеді, ал үйіп (бос) тасымалданатын жүктердің кейбір түрлерін тасымалдаған жағдайларда, өлшеу актісімен немесе таразыға тарту актісімен ресімделуі мүмкін.
      Автокөлік құралдарын уақыттық тариф бойынша төлеу арқылы пайдалану (автокөлік құралының жұмысына ақы төлеу бір жұмыс күні (ауысым) ішіндегі сағаттық есеппен жүргізіледі) автокөлік құралының жүрісін және жүк жөнелтушінің (жүк алушының) қарамағында болған уақытын көрсете отырып, жүргізушінің түскі үзіліс уақытын шегеріп жолдама парақта № 4-п нысаны бойынша осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес жазумен ресімделеді.
      Автокөлік құралдарын, олардың жұмысын кесімді тариф бойынша төлеу арқылы пайдалану (автокөлік құралының жұмысына ақы төлеу тасымалданған тонналар үшін жасалады) жүк жөнелтушінің (жүк алушының) жолдама параққа № 4-с нысан бойынша осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жазуымен ресімделеді.
      Кесімді және уақыттық тарифтер бойынша жолдама парақтарды ресімдеу тәртібі осы Қағиданың 20-22-тармақтарында келтірілген.
      12. Жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тасымалдауға берілген жүкке төрт данада жасалған тауар-көлік жүкқұжатын ұсынады, ол негізгі тасымал құжаты болып табылады және ол бойынша жүк жөнелтуші осы жүкті есептен шығарады және жүк алушы оны кіріске алады.
      13. Тауар-көлік жүкқұжатын толтыру осы Қағиданың 14-18-тармақтарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      14. Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдауға арналған тауар-көлік жүкқұжатын жүк жөнелтуші әрбір жүк алушының атына, мынадай деректемелерді: жүк алушының атауын, жүктің атауын, тасымалданатын жүктің санын, салмағын, салмақты анықтау тәсілін (таразыға тарту, трафарет, стандарт, өлшеу бойынша), орама түрін, тиеу және түсіру тәсілін, автокөлік құралының тиелуге берілген уақыты мен тиеліп біткен уақытын, тұрып қалған уақытын толтыру арқылы жасайды.
      Тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген мәліметтердің дұрыс еместігі, дәл еместігі немесе толық еместігі салдарынан туындаған зиянды жүк жөнелтуші өтейді.
      15. Жүк жөнелтушіден жүктерді тасымалдауға қабылдау тауар-көлік жүкқұжатының барлық даналарында тасымалдаушының қолымен куәландырылады.
      Бірінші дана жүк жөнелтушіде қалады және тасымалдауға берілген жүктерді есептен шығаруға арналады. Екінші, үшінші және төртінші даналарды жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тапсырады.
      Екінші дананы тасымалдаушы жүк алушыға тапсырады және алынған жүктерді кіріске алу үшін пайдаланылады.
      Үшінші және төртінші даналар тасымалдаушыда қалады. Үшінші дана тасымалдау есебіне тігіледі және жүк жөнелтушімен (жүк алушымен) есеп айырысуға негіз болады, ал төртінші жолдама параққа тіркеледі және көліктік жұмысты есептеу үшін негіз болады.
      Жүк жөнелтуші қажет кезде тауар-көлік жүкқұжаттарының қосымша даналарын жазып береді, олардың саны жүк жөнелтуші мен тасымалдаушының арасындағы келісіммен белгіленеді.
      16. Тауар-көлік жүкқұжатының барлық даналарына жүк жөнелтуші автокөлік құралдың келу, кету және тұру уақытын қояды, сондай-ақ тиеу тәсілін, жүктің салмағын, жүк орындарының санын, тасымалдаушы орындайтын қызметтердің түрлерін көрсетеді және тауар-көлік жүкқұжаттарын қолмен, мөрмен немесе мөртабанмен растайды.
      Жүк жөнелтуші жүктің сапасын және жабдықтаушы мен сатып алушының өзара қарым-қатынастарын анықтайтын құжаттарды (сертификаттар, куәландырулар, куәліктер, рұқсаттар және тағы басқа) берген кезде, тасымалдаушы бұл құжаттарды қабылдайды және оларды жүкпен бірге жүк алушыға береді.
      17. Жүкті тапсыру кезінде жүргізуші тауар-көлік жүкқұжатының үш данасын жүк алушыға береді, ол әрбір тауар-көлік жүкқұжатының данасында жүкті қабылдағанын өзінің қолымен және мөрмен (мөртабанмен) куәландырады және тауар-көлік жүкқұжаттарының барлық даналарында автокөлік құралының келген және кеткен уақытын көрсетеді.
      18. Автокөлік құралдың тиелуге (түсірілуге) келген және кеткен уақыты осы Қағиданың 39-41-тармақтарына сәйкес көрсетіледі.
      Жүк жөнелтуші немесе жүк алушы автомобильдің тиелуге (түсірілуге) келген және тиеу-түсіру жұмыстарының аяқталған уақытын қате көрсеткен жағдайларда, жүргізуші өзінде бар барлық тауар-көлік жүкқұжаттарына жүк жөнелтушінің (жүк алушының) өкілінің көзінше уақыттың қате қойылғаны туралы жазуы және нақты келу және кету уақытын көрсетуі тиіс.
      Жүк жөнелтуші (жүк алушы) жүргізушінің жазуымен келіспеген жағдайда, жүргізушінің қатысуымен, ал соңғысы акті жасаудан бас тартқан кезде, мүдделі емес тараптың екі өкілінің қатысуымен акті жасайды.
      Жүк жөнелтушінің немесе жүк алушының аумағында тасымалдаушының диспетчерлік пункті болған кезде, келу уақытының қате белгіленуі туралы акті жасау үшін көрсетілген пункттің диспетчері шақырылады.
      19. Тасымалданатын жүктердің өлшеу актісін немесе таразыға тарту актісін жүк жөнелтуші үш данада жасайды, олардың:
      1) бірінші данасы жүк жөнелтушіде қалады және тасымалдаудың орындалатын көлемдерін есептеу үшін негіз болады;
      2) екінші және үшінші даналары тасымалдаушыға тапсырылады. Екінші дана тасымалдаушының жүк жөнелтушімен өзара есеп айырысуын салыстыру үшін негіз болады және есепке қоса беріледі, ал үшінші жолдама параққа қоса беріледі де, көліктік жұмыс есебі үшін негіз болады.
      20. Автокөлік құралының жолдама парақтары алғашқы есептің негізгі құжаттары болып табылады, олар тауар-көлік жүкқұжатымен немесе өлшеу (таразыға тарту) актісімен бірге автокөлік құралының жұмысын есептеуге, жүктерді тасымалдау үшін есеп айырысуды жүзеге асыруға арналған, сондай-ақ жүргізушіге жалақы есептеуге арналған көрсеткіштерді белгілейді.
      Жолдама парақтың жыртылмалы талонын жүк жөнелтуші толтырады және тасымалдаушы жүк жөнелтушіге төлемдік талап есебін беру үшін негіз болып табылады. Жыртылмалы талон есепке қоса беріледі, ал жолдама парақ тасымалдаушыда қалады, онда жүк жөнелтушідегі (жүк алушыдағы) автокөлік құралдың жұмыс уақыты туралы бірдей жазулар қайталанады.
      Жүктерді тасымалдаудың уақыттық төлемі кезінде жолдама параққа тауар-көлік құжаттарының нөмірлері жазылады, олардың бір данасы жүктің тасымалданған тонналарының мөлшерін және басқа көрсеткіштерді есептеу үшін жолдама параққа қоса беріледі.
      Автокөлік құралының жолдама парақтары және тауар-көлік жүкқұжаттары жолдама парақтары мен тауар-көлік жүкқұжаттары қозғалысын есепке алу журналдарында тіркеуге және тасымалдаушыда журналдармен бірге 5 жыл бойы сақталуға жатады.
      Ескерту. 20-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      21. Жолдама парақты толтыруды тасымалдаушы жүзеге асырады. Бұл ретте жеке деректерді сондай-ақ жүк жөнелтуші (жүк алушы) толтырады.
      22. № 4-к және № 4-у нысандағы жолдама парақтар тасымалдаушының бір жұмыс күнге (ауысымға, рейске) берілген күні, мөртабаны немесе мөрі көрсетіліп, алдыңғы жұмыс күнінің жолдама парағын тапсыру шартымен бір жұмыс күніне (ауысымға, рейске) ғана берілгені осы Қағиданың 1 және 2-қосымшасына сәйкес ресімделеді.

5. Жүктерді тиеу және түсіру пункттеріне қойылатын талаптар

      23. Егер шартта өзгеше көрсетілмесе, жүктерді автокөлік құралына тиеуді, жүктерді бекітуді, жабуды және байлауды – жүк жөнелтуші, ал жүктерді түсіруді, бекіткіштер мен жапқыштарды алуды – жүк алушы жүргізеді.
      24. Жүк жөнелтуші мен жүк алушы тиісінше автокөлік құралының ернеулерін және цистерналардың люктерін ашу мен жабуды, цистерналардың люктеріне шлангаларды салу мен алуды, шлангаларды бұрау мен ағытуды жүргізеді.
      Жүк жөнелтушінің (жүк алушының) бақылау-өткізу пункттерінде брезентті алып жүкті тексеру және тексеруден кейін жүктерді жабу, цистерналардың люктерін ашу және жабу және тағы басқа жүргізілген жағдайларда, көрсетілген операциялар жүк жөнелтушінің (жүк алушының) күшімен орындалады.
      25. Түсіру-тиеу жұмыстары кезінде тасымалдаушы автокөлiк құралына тиеудiң белгiленген нормаларын сақтау, автомобильмен тасымалдауды орындау қауiпсiздiгiн және жүктiң сақталуын қамтамасыз ету мақсаттарында жүктiң салынуы мен бекiтiлуiн бақылайды.
      26. Егер шарттың талаптарында тиеу-түсіру жұмыстарын тасымалдаушы жүзеге асыратыны көзделген жағдайда, соңғысы тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде қызметкерлердің автомобиль көлігінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидасын сақтауын бақылауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ осы тармақта көрсетілген қағидаларды орындамау нәтижесіндегі жазатайым оқиғаларды болдырмау жөніндегі шараларды қабылдайды.
      27. Жүктерді тиеу және түсіру пункттеріне қойылатын талаптар мыналар:
      1) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарына сәйкес келетін тиеу-түсіру және қосымша жұмыстарды жүргізуге арналған штаттағы және қосымша жабдықтың болуы;
      2) өртке қарсы, санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық нормативтердің сақталуын қамтамасыз ету;
      3) тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде жүктің сақталуын және жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      4) кез келген ауа-райы жағдайларында автокөлік құралдарының тиеу (түсіру) орнына еркін және қауіпсіз өтуін қамтамасыз ететін кіріс жолдарының болуы;
      5) тәуліктің кешкі және түнгі уақытында жарықтандыру Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларына сәйкес келуі және тиеу-түсіру жұмыстарын орындау қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған талаптарға сай келуі тиіс;
      6) механизация құралдарымен тиеу (түсіру) посттарының саны мен жабдықталуы қайта өңделетін жүктің түрі мен көлеміне сәйкес келуі және автокөлік құралдарының тиелу (түсірілу) үшін нормативтік уақыт шегінде тұруын қамтамасыз етуі тиіс;
      7) қажетті құжаттардың сапалы және уақтылы ресімделуін қамтамасыз етуге арналған жеке үй-жайдың болуы;
      8) телефон және басқа байланыс түрлерінің болуы;
      9) бақылау-өткізу пункттері, жөнелтілетін және келіп түсетін жүктің сапасы мен массасын анықтауға мүмкіндік беретін таразыға тарту және басқа жабдығы, сондай-ақ автокөлік құралдарының шанақтарын тез бүлінетін жүктерді түсіргеннен кейін тазарту, жуу және дезинфекциялау бойынша жұмыстар жүргізуге арналған арнайы орындарының болуы.
      Ескерту. 27-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      28. Тиеу жұмыстарын жүзеге асыру кезінде жүк автокөлік құралының салмақтық және габариттік параметрлері заңнамада белгіленген жол берілетін параметрлерден аспайтындай етіп орналастырылады.
      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      28-1. Жүк жөнелтушіге автокөлік құралына жүк тиеу процесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жол берілетін салмақтық және габариттік параметрлерді арттыруға жол берілмейді.
      Ескерту. Қағида 28-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      29. Қабылдануы мен тиелуі уақыт шығынынсыз мүмкін емес ыдыссыз тасымалданатын майда даралы жүктерді (металл шыбықтар, құбырлар және тағы басқа) жүк жөнелтуші сыммен үш-бес жерден бумаларға немесе орамдарға байлап ірілеу тиеу бірліктеріне біріктіруі тиіс. Буу беріктігі шығыранның ілгегімен кез келген сым байламын көтеру мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей болуы тиіс.
      30. Ыдыссыз ауыр жүктерде іліп алу үшін арнайы механизмдері (шығыңқы жерлер, рамалар, ілгектер, сырғалық саңылаулар және басқалар) болуы тиіс.
      31. Тегендерде тасымалдау кезінде жеке жүк орындары (жүк жөнелтушінің пломбасымен тасымалданатын жәшікті жабық тегендерді қоспағанда), олардың тегендегі күйін және бекітілуін бұзбай санын тексеру мүмкін болатындай жиналады.
      32. Жүктер автокөлік құралында жылжып кету, құлау, есіктерге қысым түсіру, тасымалдау кезінде жүктің қажалуы немесе зақымдалуы болмайтындай етіп, сондай-ақ тиеу, түсіру кезінде және жол үстінде автокөлік құралдарының сақталуын қамтамасыз ететіндей жиналады және мықты бекітіледі.
      Жүктерді шегелермен, қаусырмалармен және автокөлік құралын зақымдайтын басқа құралдармен бекітуге рұқсат етілмейді.
      33. Тиеу және тасымалдау үшін қажетті құрал-жабдықтарды, қосалқы материалдарды (сандалдар, тіреулер, науалар, сым, қалқанды қоршаулар және тағы басқалар), сондай-ақ жүктерді жылы ұстау үшін қажетті құралдарды (көрпелер, төсемелер және тағы басқалар) жүк жөнелтуші береді және қояды, ал жүк алушы алады.
      34. Белгілі бір жүкті тасымалдауға арналған автокөлік құралдарын қосымша жабдықтау мен жарақтандыруды жүк жөнелтуші тасымалдаушымен келісім бойынша ғана жүргізуі мүмкін, ал қауіптіірі габаритті немесе ауыр салмақты жүктер тасымалданған жағдайда, Қазақстан Республикасының әкімшілік полициясы органдарымен келісіледі.
      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      35. Жүк жөнелтушіге тиесілі барлық құрал-жабдықтарды тасымалдаушы жүк алушыға жүкпен бірге береді немесе жүк жөнелтушіге оның тауар-көлік жүкқұжатында көрсетуіне сәйкес қайтарылады.
      36. Тасымалдаушы тиеу пункттерінде жүктің автокөлік құралдарына салынуы мен бекітілуінің жол қозғалысы қауіпсіздігі және автокөлік құралының сақталуын қамтамасыз ету талаптарына сәйкес келуін тексереді, сондай-ақ жүк жөнелтушіге жүктің жиналуы мен бекітілуіндегі байқалған оның сақталуына қауіп төндіретін жетіспеушіліктер туралы хабарлайды. Жүк жөнелтуші тасымалдаушының талап етуі бойынша жүктің салынуы мен бекітілуінен табылған кемшіліктерді жояды.
      37. Жүк жөнелтуші мен жүк алушы тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді.
      38. Жүктерді автокөлік құралына тиеу және жүктерді түсіру мерзімдері, сондай-ақ жүктерді тиеумен және түсірумен байланысты қосымша операцияларды орындау мерзімдері шартта белгіленеді.
      39. Автокөлік құралдардың тиелуге келген уақыты жүргізуші жолдама парақты тиеу пунктінде көрсеткен сәттен бастап, ал түсірілуге келген уақыты жүргізуші тауар-көлік жүкқұжатын түсіру пунктінде көрсеткен сәттен бастап есептеледі.
      40. Тиеу және түсіру пункттерінде (темір жол станцияларынан басқа) кіру қақпалары немесе бақылау-өткізу пункттері немесе жүктерді талдау бойынша зертханалар болған кезде автокөлік құралдың тиелуге немесе түсірілуге келген уақыты жүргізуші жүк жөнелтушіге немесе жүк алушыға жолдама парақты немесе тауар-көлік жүкқұжатын кіру қақпаларының жанында немесе бақылау-өткізу пунктінде немесе зертханада көрсеткен сәтінен бастап есептеледі.
      41. Жүргізушіге тиісті түрде ресімделген тауар-көлік жүкқұжаты мен жолдама парақ, сондай-ақ тиелген немесе түсірілген жүкке арналған өзге де қажетті құжаттар тапсырылғаннан кейін тиеу және түсіру аяқталды деп есептеледі.
      42. Автокөлік құралдың қақпалардан немесе бақылау-өткізу пунктінен тиеу немесе түсіру орнына және керісінше жүрген уақыты автокөлік құралдың тиеліп немесе түсіріліп тұрған уақытын есептеу кезінде шегеріледі.
      43. Автокөлік құралдары тиелуге келісілген уақыттан бұрын келген жағдайда, егер жүк жөнелтуші оларды тиеуге нақты келген сәтінен бастап қабылдаса, автокөлік құралдары тиелуге келісілген уақытта келді деп есептеледі.
      44. Жүк жөнелтуші (жүк алушы) тауар-көлік жүкқұжатында және немесе жолдама парақта автокөлік құралының тиеу (түсіру) пунктіне (нен) келген (кеткен) уақытын белгілейді.

6. Жүктерді автомобильмен тасымалдауға қабылдау, сондай-ақ қабылдау пунктінде жүктерді өңдеу, сақтау және беру тәртібі

      45. Жүктерді жүк жөнелтушіден қабылдауды тасымалдаушы тауар-көлік жүкқұжаты мен жүкке ілеспе құжаттардың негізінде жүзеге асырады. Жүк жөнелтуші автомобиль тиелуге келгенге дейін жүкті тасымалдауға дайындауы (ыдысқа салу, буып-түю, жүк жөнелтушілер бойынша топтау), тауар-көлік жүкқұжаты мен ілеспе құжаттарды, ал қажет болған жағдайда, жүктер тиелетін орынға өту құқығына арналған рұқсат қағазын дайындауы тиіс.
      46. Жүкті жүк жөнелтуші буылып-түйілген, ыдысқа салынған, пломбаланған, таңбаланған түрде, санын, тура салмағын (көлемін) көрсете отырып тапсырады.
      47. Тасымалдауға тапсырылатын жүктің орамасында бүтіндігін бұзушылықтар немесе жүктің зақымдалған іздері (аққан, жыртылған, майысқан жерлер және тағы басқа) болмауы тиіс.
      48. Ыдысты қажет ететін жүктер, оларды тасымалдау кезінде жоғалудан, жетіспеуден, бұзылудан және зақымдалудан сақтау үшін тасымалдауға ұлттық стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес келетін, олардың толық сақталуын қамтамасыз ететін жарамды ыдыспен ұсынылады.
      Егер тасымалдауға ұсынылатын жүктің ыдысын немесе орамасын сырттай тексеру кезінде жүктің сақталуы үшін қауіп туғызатын кемшіліктер байқалатын болса, онда жүк жөнелтуші тасымалдаушының талап етуі бойынша байқалған кемшіліктерді жояды, жүк жөнелтуші әрекет жасамаған жағдайда тауар-көлік жүкқұжатының барлық даналарына тиісті белгі жасалады. Тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген себептерден туындаған келтірілген зиянды (тасымалдау кезінде жүктің жетіспеуі, бұзылуы және зақымдалуы) тасымалдаушы өтемейді.
      Ескерту. 48-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      49. Автокөлік құралдарымен тасымалдау үшін ресімделмеген жүктер осы Қағида талаптарына сәйкес тасымалдауға жіберілмейді.
      50. Жүк жүк жөнелтуші (жүк алушы) экспедиторының алып баруымен тасымалданатын жағдайларда, соңғысы жүкті жүк жөнелтушінің (жүк алушының) экспедиторы алып бара жатқаны туралы тауар-көлік жүкқұжатында белгі жасайды, сондай-ақ оның тегін, атын және әкесінің атын көрсетеді.
      51. Жүкті тасымалдауға қабылдау кезінде экспедитор немесе экспедитор-жүргізуші жүк жөнелтушіге жеке басын куәландыратын құжат пен тасымалдаушы растаған жол парағын көрсетеді.
      52. Автокөлік құралдары мен олардың ішіндегі адамдардың жүк жөнелтуші мен жүк алушының аумағына кіруі, егер бұл үшін арнайы рұқсатнама ресімдеу қажет болмаса, жол парағы бойынша жүзеге асырылады.
      53. Үйіп, бос, құйып және контейнерлермен тасымалданатын жүктерді жүк жөнелтуші тапсырған және тасымалдаушы қабылдаған кезде бұл жүктердің салмағы анықталады және тауар-көлік жүкқұжатында көрсетіледі.
      Ыдысты және даналы жүктер тасымалдауға тауар-көлік жүкқұжатында жүктің салмағы мен жүк орындарының санын көрсету арқылы қабылданады. Ыдысты және даналы жүктердің салмағын жүк жөнелтуші оларды тасымалдауға бергенге дейін белгілейді және жүк орындарында көрсетеді. Жүктің жалпы салмағы таразымен өлшеу немесе жүк орындарында трафарет немесе стандарт бойынша салмақты есептеу арқылы белгіленеді. Жекелеген жүктер үшін салмақ тараптардың келісімі бойынша есептеу арқылы, өлшеу, көлемдік салмағы бойынша немесе шартты түрде белгіленуі мүмкін.
      Жүктің салмағы туралы, оны белгілеу тәсілін көрсете отырып, тауар-көлік жүкқұжатындағы жазуды жүк жөнелтуші жазады.
      54. Жүктің салмағын анықтауды жүк жөнелтуші мен тасымалдаушы бірлесіп, жүк жөнелтушінің техникалық құралдарымен, ал жүк терминалдарында – жүк жөнелтуші мен жүк терминалының қызметкерлері бірлесіп, жүк терминалының техникалық құралдарын пайдаланып жүргізеді.
      Жүктерді жабық автокөлік құралдарына, сондай-ақ олардың жүк жөнелтуші пломбалаған жеке секцияларына, контейнерлерге және цистерналарға тапсыру кезінде жүктің салмағын белгілеуді жүк жөнелтуші жүргізеді.
      55. Ыдыстың немесе ораманың ашылған іздері болмаған кезде, тасымалдаушы жүк жөнелтушіден таңбаланған нетто немесе брутто салмағы бар жүктерді таңбасында көрсетілген салмаққа сәйкес қабылдайды.
      Егер бір стандартты өлшемі бар жүк орындары бір жүк алушының атына берілетін болса, ұлттық стандарттарда көзделген стандартты орындарда салмақты, жалпы салмақты және таза салмақты көрсету жағдайларын қоспағанда, әрбір жүк орнында салмақты көрсету міндетті емес. Мұндай жағдайда тауар-көлік жүкқұжатындағы «Салмақты анықтау тәсілі» деген бағанада «стандарт бойынша» деп көрсетіледі.
      Ескерту. 55-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      56. Тауар сипаты жоқ жүктердің саны жүк жөнелтуші (жүк алушы) тасымалдаушымен бірлесіп жасаған өлшеу актілері немесе таразыға тарту актілері бойынша белгіленеді. Топырақты тасымалдау кезінде оның мөлшерін белгілеу геодезиялық өлшеу арқылы жүргізілуі мүмкін.
      Таразыға тарту актісі 5-10 автокөлік құралдарының бақылау өлшенуі негізінде жасалады, содан кейін тиісті маркалы бір автокөлік құралындағы жүктің орташа салмағы белгіленеді.
      Жүктің мөлшерін геодезиялық өлшеу арқылы белгілеу кезінде жүктің жалпы салмағы геодезиялық өлшеудің көлемдік көрсеткіштерін зертханалық әдіспен анықталған жүктің жалпы салмағына көбейту арқылы белгіленеді.
      Жүктің сипаты өзгерген немесе басқа тасымалдау жағдайлары кезінде жүк тасымалдаушының, жөнелтушінің немесе жүк алушының талабы бойынша жүктің жаңа бақылау өлшенуі немесе көлемдік салмағын белгілеу жүргізіледі.
      Жаңа бақылау өлшеу немесе жүктің көлемді салмағын анықтау нәтижелері тауар-көлік жүкқұжатына жазылады.
      57. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      58. Автокөлік құралын асырып тиеу, жүктердің ішкі орамасының дұрыс еместігі, сондай-ақ жүктің сипатына, оның салмағына немесе ұлттық стандарттар мен техникалық шарттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін ыдысты және ораманы қолдану салдарынан автокөлік құралдарына және жүктерге келтірілген зиянды (шағылу, сыну, майысу, ағу және тағы басқа) жүк жөнелтуші өтейді.
      Ескерту. 58-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      59. Тасымалдаушы бару пунктінде жүкті тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген жүк алушыға береді. Жүк жөнелтуші жүк алушыны келесі жүктің әкелетіні туралы хабардар етеді.
      Жүк алушы жүктің қабылдануын және жүк алушының жұмыс уақыты аяқталғанға дейін келген автокөлік құралдарының түсірілуін қамтамасыз етеді.
      60. Тасымалдаушының жүктерді бару пунктінде жүк алушыға салмағы және орындар саны бойынша беруі, жүк жөнелтушіден жүкті қабылдаған тәртіппен жүргізіледі (таразыға тарту, өлшеу, орындарын санау және т.б.)
      Жарамды автокөлік құралдарында, автокөлік құралының жеке секцияларында, контейнерлерде және цистерналарда жүк жөнелтушінің зақымдалмаған пломбаларымен келген жүктер жүк алушыға жүктің салмағы мен жай-күйі және жүк орындарының саны тексерілмей беріледі.
      Топырақты үйіндіге, қарды және басқа, олар бойынша қоймалық есеп жүргізілмейтін жүктерді тасымалдау кезінде тасымалдаушылар шарттың талаптары бойынша жүкті жүк алушыға тапсырудан босатылуы мүмкін.
      61. Темір жолдар станцияларынан, теңіз порттарынан (айлақтардан) және әуежайлардан жүктерді тасу кезінде тасымалдаушылар жүктерді темір жол станцияларынан, теңіз порттарынан (айлақтардан) және әуежайлардан қабылдауды және оларды жүк алушыларға тапсыруды тиісінше теміржол, су және әуе көлігінде қолданылып жүрген қағидалар бойынша жүзеге асырады.
      62. Стандартты салмағы немесе жүк жөнелтуші әрбір жүк орнында көрсеткен салмақ бойынша тасымалдауға қабылданған ыдысты және майда даралы жүктер жүк алушыға бару пунктінде орындар саны бойынша өлшенбей, жүктің зақымдалған орындарының ғана салмағы мен жай-күйін тексеру арқылы беріледі.
      63. Жүктің мөлшерін таразыға тарту арқылы анықтаған кезде, жүктің жүк жөнелтушілердің тауар-көлік жүкқұжаттарында көрсетілген салмағы мен жүктің нақты салмағы арасындағы айырмашылық:
      1) жүк салмағының табиғи азаю нормасынан;
      2) таразы көрсеткіштеріндегі айырмашылық нормасынан немесе жүкті өлшеу дәлдігі нормасынан аспайды.
      64. Егер бару пунктінде жүктің салмағын, орындардың санын немесе жүктің жай-күйін тексеру кезінде жүктің жетіспеуі, бүлінуі немесе зақымдалуы байқалған болса немесе егер бұл жағдайлар жол үстінде жасалған актіде белгіленсе, тасымалдаушы жүктің нақты жетіспеу, бүліну немесе зақымдалу мөлшерін анықтайды.
      65. Жүктің жетіспеуі, бүлінуі немесе зақымдалуы бойынша сараптама жүргізген жағдайда, сарапшыларға ақы төлеу бойынша шығыстарды:
      1) егер жүктің жетіспеуі, бүлінуі немесе зақымдалуы оның кінәсі бойынша болғаны расталатын болса – тасымалдаушы;
      2) барлық басқа жағдайларда – жүк жөнелтуші көтереді.
      Сараптама нәтижелері актімен ресімделеді. Сараптама актісіне сарапшыдан басқа, сараптама кезінде болған барлық қатысы бар адамдар қол қояды.
      Сарапшы келгенге дейін жүк алушы жүктің тиісті сақталуын қамтамасыз етеді.
      66. Жүк алушы тасымалдаушыға байланысты емес себептер бойынша жүкті қабылдаудан бас тартқан жағдайларда, жүкті жүк жөнелтуші басқа жүк алушыға жібереді немесе жүк жөнелтушіге қайтарылады. Бұл жағдайларда жүкті екі жаққа тасымалдау құнын, сондай-ақ автокөлік құралының тұрғаны үшін айыппұлды жүк жөнелтуші төлейді. Жүк алушы жүк жөнелтушіні жүкті қабылдаудан бас тартқаны туралы хабардар етеді, тауар-көлік жүкқұжатында жүкті қабылдаудан бас тартқаны туралы белгі жасайды. Жүк алушы жүк жөнелтушінің хабарламасынан және тауар-көлік жүкқұжатында белгі қоюдан бас тартқан жағдайда, көрсетілген іс-қимылдарды тасымалдаушы жүргізеді.
      67. Жүктерді темір жол станцияларының, теңіз порттарының (айлақтардың) және әуежайлардың аумақтарынан әкету кезінде жүк алушы тасымалдаушыдан өзіне жеткізілген жүкті қабылдайды. Жеткізіп берілуі шартта көзделмеген жүк келген жағдайда, жүк алушы мұндай жүкті жауапты сақтауға қабылдайды, ол туралы тауар-көлік жүкқұжатында көрсетіледі.
      68. Жүкті жүк алушыға тасымалдаушыға байланысты емес себептер бойынша тапсыру мүмкін болмаған кезде, жүк жөнелтуші тасымалдаушыға жүктің жаңа бару пункті туралы нұсқау береді.
      69. Егер тасымалдаушының жүкті жаңа баратын жеріне жеткізу мүмкіндігі болмаса, ол бұл туралы жүк жөнелтушіні хабардар етіп, бұл тасымалдан бас тартады. Бұл жағдайда тасымалдаушы жүкті жүк жөнелтушіге қайтарады. Жүк жөнелтушінің қосымша тапсырмаларын орындауға байланысты шығыстарды (автокөлік құралдарының бос жүруі мен тұруы, жүктің сақталуы және тағы басқа) жүк жөнелтуші өтейді.
      70. Жүк жөнелтушінің тасымалдаушыға жүкті басқа мекенжайға жіберу туралы өкімі мынадай деректерді қамтиды:
      1) бірінші тапсырыстың және тауар-көлік жүкқұжатының нөмірлері;
      2) бастапқы бару мекенжайы;
      3) бастапқы жүк алушының атауы;
      4) жаңа бару мекенжайы;
      5) жаңа жүк алушының атауы;
      6) басқа мекенжайға жіберу себептері.
      Жүк жөнелтушінің басқа мекенжайға жіберу туралы өкімі жазбаша түрде ресімделеді және егер шартта өзгеше көзделмесе, факсимильдік байланыспен беріледі.
      71. Жүк жөнелтушінің жүктерді басқа мекенжайға жіберу туралы өкімі бір тауар-көлік жүкқұжаты бойынша бара жатқан барлық жүк жөнелтіміне ғана қолданылады.
      72. Егер жүк жөнелтушінің жүктерді басқа мекенжайға жіберу туралы өкімін орындау мүмкін болмаса, тасымалдаушы бұл туралы жүк жөнелтушіні хабардар етеді. Бұл жағдайда тасымалдаушы жүкті жүк жөнелтушіге қайтарады. Жүкті басқа мекенжайға жіберуге байланысты барлық қосымша шығыстарды жүк жөнелтуші көтереді.
      Тасымалдаушы жүк жөнелтушінің басқа мекенжайға жіберу туралы тасымалдау ақысын ұлғайтатын өкімін орындауға қабылдаған кезде, жүк жөнелтуші қосымша алып жүру ақысын енгізеді және тасымалдаушының басқа мекенжайға жіберуге байланысты барлық шығыстарын өтейді.
      73. Жүкті басқа мекенжайға жіберу кезінде тауар-көлік жүкқұжатында «басқа мекенжайға жіберу» деген бағанда басқа мекенжайға жіберу туралы өкімге сәйкес жаңа жүк алушының атауы мен мекенжайы көрсетіледі. Тауар-көлік жүкқұжатына енгізілген өзгерістер жүк жөнелтушінің қолымен және (немесе) оның мөрімен (мөртабанымен) расталады.
      74. Жүк алушы жүкті қабылдаудан бас тартқан және жүк жөнелтушіден басқа мекенжайға жіберу туралы нұсқау алу мүмкін емес жағдайда тасымалдаушы:
      1) жүк жөнелтушінің нұсқауын алғанға дейін жүктің нақты тұрған пунктінде немесе жақынырақ пунктте жүкті сақтауға тапсырады, ал меншікті қоймалық үй-жайлары болған кезде жүкті сақтауға қабылдайды;
      2) егер жүктер өз сипаты бойынша тез өткізуді қажет ететін болса, басқа ұйымға береді немесе жүкті сақтау мүмкін болмаған жағдайда және оның бүлінуіне әкелсе оны өткізеді. Жүктi сатудан түскен сома тасымалдаушыға тиесiлi соманы шегергеннен кейiн нотариустың атына депозит шартымен салынады;
      3) жүкті жүк жөнелтушіге қайтарады.

7. Тез бүлінетін жүктерді өткізу тәртібі

      75. Тез бүлінетін азық-түлік тағамдарын тасымалдау үшін тасымалдаушылар белгіленген тәртіппен ресімделген санитарлық паспорттары бар мамандандырылған автокөлік құралдарын (суықсыз изотермиялық шанақтар, салқындататын шанақтар, рефрижератор) пайдалануы тиіс.
      76. Тез бүлінетін жүктерді тасымалдау оларды тасымалдаудың температуралық режимін сақтай отырып жүзеге асырылады.
      77. Автокөлік құралына тез бүлінетін жүктерді тиеу және түсіру, бекіту және жабу жүк жөнелтушінің (жүк алушының) күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады.
      Жүк жөнелтуші санитарлық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларға сәйкес тез бүлінетін жүктердің сапасына және қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды сақтайды.
      78. Жылдың жылы мезгілінде тез бүлінетін жүктерді тасымалдау Цельсий бойынша плюс 6 градустан (бұдан әрі – оС) аспайтын температурада:
      1) салқындататын шанақтары бар мамандандырылған автокөлік құралында алты сағаттын аспай;
      2) суықсыз изотермиялық шанақтарда бір сағаттан аспай жүргізіледі.
      79. Егер жүк алушы белгіленген мерзімдерде келген жүктің түсірілуін қамтамасыз етпесе немесе бару пунктін өзгертсе, онда автокөлік құралының бару пунктінде тұрып қалу немесе бару пунктінің өзгеру салдарынан жеткізу мерзімінің ұзару себебінен туындаған, жүк сапасының төмендеуіне байланысты шығыстар жүк алушының есебіне жатқызылады.
      80. Жүк жөнелтуші өзі ресімдеген тауар-көлік жүкқұжатымен бірге жүктердің осындай түрін тасымалдау үшін қажетті құжаттарды, оларда жүктің тиеу алдындағы нақты температурасын, сондай-ақ жүктер мен ораманың сапалық жай-күйін көрсетіп ұсынады. Көкөністер мен жемістерді тасымалдау кезінде сонымен қатар помологиялық сұрыптардың атауы көрсетіледі.
      81. Жүк жөнелтуші тауар-көлік жүкқұжатында тасымалдауға ұсынылатын тез бүлінетін жүктерді тасымалдаудың шектік ұзақтығын (тасымалдылығын) көрсетеді. Егер жүк жөнелтуші тасымалдау құжаттарында шектік тасымалдылықты көрсетпесе, сондай-ақ егер шектік тасымалдылық заңнамада белгіленген жеткізу мерзімінен аз болса, тез бүлінетін жүктер тасымалдауға қабылданбайды.
      82. Жүк жөнелтуші тез бүлінетін жүктерді тиеу алдында автокөлік құралдарының тасымалдауға жарамдылығына көз жеткізеді, сондай-ақ тез бүлінетін жүктерді тиеу кезінде санитарлық қағидалар мен нормалардың сақталуын, тез бүлінетін жүктің автокөлік құралының шанағына салыну дұрыстығын және тасымалданатын алдын ала салқындатылмаған тез бүлінетін жүктер сапасының сақталуын қамтамасыз етеді. Жүк жөнелтуші толтырылған мамандандырылған автөкөлік құралдарды пломбалауды жүргізеді.
      83. Тасымалдаушы тез бүлінетін жүктерді тасымалдау үшін ұсынатын мамандандырылған автокөлік құралдары техникалық жағынан жарамды, санитарлық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормалардың белгіленген талаптарына сай болуы және тез бүлінетін жүктерді тасымалдаудың тиісті температуралық режимдерін қамтамасыз етуі тиіс.
      Тасымалдаушы рефрижератор қондырғысының жарамдылығын, тез бүлінетін өнімдерді тасымалдауға арналған мамандандырылған автокөлік құралдарының санитарлық жай-күйінің заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.
      84. Тасымалдаушы тез бүлінетін жүктерді қалааралық қатынасында тасымалдаудың нақты қашықтығы мен 600 км-ге тең орташа тәуліктік жүріс бойынша есептелген мерзімдерде жеткізеді.
      Жүктерді жеткізу мерзімдері тиеу аяқталған және құжаттар ресімделген сәттен бастап жүк алушыға автокөлік құралдары келген сәтке дейін есептеледі. Жүктерді жеткізу мерзімдерін тасымалдаушы тауар-көлік жүкқұжатында көрсетеді.
      85. Тез бүлінетін жүктерді тасымалдаудан кейін босаған мамандандырылған автокөлік құралдарын жүк алушы жүктің қалдықтарынан тазартады, сондай-ақ белгіленген тәртіппен жуады және дезинфекциялайды.
      86. Ет өнімдері, сондай-ақ шикі мал өнімдері тасымалдауға ветеринарлық-санитарлық қадағалау органдары берген ветеринарлық куәліктер болған кезде ғана қабылданады.
      87. Тез бүлінетін жүктердің тиеу алдындағы температурасын және тиелуге келген автокөлік құралы-рефрижератор шанағындағы температураны, сондай-ақ жүк алушының мекенжайына келген автокөлік құралы-рефрижератор шанағындағы температураны жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар осы Қағиданың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Жүктердің температурасын және автокөлік құралы-рефрижератор шанағындағы ауаны бақылау тексеру парағында және тауар-көлік жүкқұжатында тиісінше белгілейді.
      88. Тез бүлінетін жүктерді одан әрі тасымалдау рефрижератор қондырғысының сынуынан, автокөлік құралының басқа техникалық ақаулықтары салдарынан мүмкін емес немесе тасымалданатын жүктің бүлінуінің сыртқы белгілері (ағу және басқалар) болған жағдайларда, тасымалдаушы бұл туралы жүк жөнелтушіні дереу хабардар етеді.
      89. Егер тез бүлінетін жүкті жүк алушыға тапсыру осы Қағиданың 79-тармағында көрсетілген себеп бойынша мүмкін болмаса, ал жүк жөнелтуші жаңа жүк алушы туралы нұсқау бермесе, тасымалдаушы жүкті белгіленген тәртіппен басқа ұйымға өткізу үшін бере алады немесе жүкті сақтау мүмкін болмаған жағдайда және оның бүлінуіне әкелсе өткізеді. Жүктi сатудан түскен сома тасымалдаушыға тиесiлi соманы шегергеннен кейiн нотариустың атына депозит шартымен салынады.
      Жүкті тасымалдаудан алу және (немесе) оны өткізу үшін белгіленген тәртіппен жүргізілген санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманың қорытындысы негіз болып табылады.
      90. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама бойынша тез бүлінетін жүк өткізуге жарамды деп танылған кезде, тасымалдаушы бұл туралы жүк жөнелтушіні хабардар етеді және соңғысымен жүктің құнын келісіп, жүкті сауда желісі арқылы өткізеді.
      91. Егер тасымалданатын тез бүлінетін жүктің бүлінуі автокөлік құралының техникалық ақаулықтары салдарынан болса, жүк жөнелтуші тасымалдаушыдан жүкті өткізуден алынған соманы шегере отырып келтірілген залалды өтеуді талап етуі мүмкін. Егер тез бүлінетін жүктің бүлінуі жүк жөнелтушінің іс-әрекеті (әрекетсіздігі) салдарынан басталған жағдайда, тасымалдаушы тез бүлінетін жүкті өткізуден алынған сомадан өзіне тиісті соманы алып жүру ақысы ретінде ұстап қалады, ал ол жетпеген кезде жүк жөнелтушіден жүкті тасымалдауға, тиісті сараптама жүргізуге және өткізу үшін қажетті құжаттарды ресімдеуге байланысты шығыстарды өтеуді талап етуі мүмкін.
      92. Егер тез бүлінетін жүктерді тасымалдау кезінде санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманың талаптарынан, олардың сапасы мен қауіпсіздігін жоғалтуға әкелетін ауытқулар жіберілген болса, онда мұндай тез бүлінетін жүктер өткізілуге жатпайды, санитарлық-эпидемиологиялық сараптамаға жіберіледі және оның нәтижелеріне сәйкес олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдаға асырылады. Егер шартта өзгеше көрсетілмесе, пайдаға асыруды тасымалдаушы кінәлі тараптың есебінен жүргізеді.

8. Жарияланған құны бар жүктерді тасымалдау тәртібі

      93. Жүк жөнелтуші (жүк алушы) жарияланған құны бар жүктерді тасымалдауға тапсыруы мүмкін.
      94. Жүк жөнелтуші (жүк алушы) мынадай жүктерді:
      1) бағалы металдарды, тастарды, және олардан жасалған бұйымдарды;
      2) өнер туындыларын, көркем құндылықтарды және антиквар заттарды;
      3) бейне және аудио аппаратурасын;
      4) электрондық-есептеу, көшіру және көбейту техникасын;
      5) машиналардың, жабдықтың, аспаптардың тәжірибелік үлгілерін;
      6) сүйемелдеусіз тасымалданатын жеке (тұрмыстық) қажеттілікке арналған жүктерді тасымалдауға ұсыну кезінде құнын жариялауы қажет.
      95. Жүктің құны, оның сатушының есебінде көрсетілген немесе шартта көзделген бағасына сүйене отырып, ал олар болмаған кезде, салыстырмалы жағдайларда бұған ұқсас тауар үшін алынатын бағаға сүйене отырып белгіленеді. Тасымалдаушы мен жүк жөнелтушінің (жүк алушының) арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, жүктің құны сараптамамен белгіленеді, ол туралы акті жасалады.
      96. Тасымалдауға құны жарияланған жүктерді ұсыну кезінде жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тауар-көлік жүкқұжатымен бірге осы Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес белгіленген нысан бойынша құны жарияланған жүктерді тасымалдау тізімдемесін ұсынады.
      97. Бағасы әртүрлі жүктерді бір тауар-көлік жүкқұжаты бойынша тасымалдауға ұсыну кезінде олардың айырмашылық белгілері, орындардың саны және олардың бағасы тізімдемеде жеке жолмен көрсетіледі.
      98. Жарияланған құны бар жүктерді тасымалдау тізімдемесі үш данада жасалады, олардың біреуі жүк жөнелтушіге қайтарылады, екіншісі тасымалдаушыда қалады, ал үшіншісін тасымалдаушы жүк алушыға жүкті тапсыру кезінде береді.
      99. Бірнеше әртекті бұйымдардан тұратын жүктер тасымалдау үшін «Жеке (тұрмыстық) қажеттілікке арналған жүктер» деген жалпы атаумен, осы жөнелтімді құрайтын жеке бұйымдардың атаулары көрсетіліп тапсырылады.
      100. Жүк жөнелтуші жүктерді тасымалдау үшін ұсыну кезінде тауар-көлік жүкқұжатында – олардың массасын, ыдысты және майда даралы жүктерді ұсыну кезінде сонымен қатар жүк орындарының санын, әрбір атау бойынша жеке жолмен көрсетуі тиіс. Тасымалдау үшін ұсақ жөнелтімдермен тапсырылатын жүктерді тасымалдаушы әрбір жүк орнын таразыға тарту актісіне сәйкес және жүк орындарының санын тексеру арқылы қабылдайды.
      101. Контейнерлерді, олармен жеке, отбасылық, үй және өзге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес жүктерді тасымалдау кезінде тасымалдаушы немесе көліктік-экспедиторлық ұйым қарап шешіп және жүк жөнелтушінің есебінен пломбалайды.
      102. Жүк жөнелтуші ұсынған тасымал құжаттарын ресімдеу кезінде тасымалдаушы жүк жөнелтушінің тізімдемені толтыру дұрыстығын тексереді, оған жүкқұжатының нөмірін көрсетеді, «Тізімдеме қабылданды» деген жолға қол қояды және тасымалдаушының күнтізбелік мөртаңбасын қояды. Егер тізімдеме бірнеше парақта жасалған болса, күнтізбелік мөртаңба және жүк жөнелтуші мен тасымалдаушының қолдары әрбір параққа қойылады.

9. Жүктерді таңбалау тәртібі

      103. Ыдыстағы немесе орамадағы жүктерді және ұсақ жөнелтулерде даналап тиелетін жүктерді тапсыру кезінде жүк жіберуші әр жүк орнын алдын ала ұлттық стандарттарға сәйкес таңбалайды.
      Ескерту. 103-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      104. Таңбада:
      1) жүк алушының толық немесе қысқартылған атауы;
      2) бару орны мен пункті;
      3) жүк бірлігінің салмағы (брутто және нетто) көрсетіледі.
      105. Тауар-көлік жүкқұжаты мен ілеспе құжаттарда келтірілген деректер таңбаға толығымен сәйкес келуі тиіс.
      106. Тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде ерекше көңіл бөлуді қажет ететін жүкті тапсыру кезінде жүк жөнелтуші барлық багаж орындарына: «ҮСТІ», «ШЫНЫ», «АБАЙЛАҢЫЗ», «ТӨҢКЕРІЛМЕСІН», «СУЫҚҚА ТӨЗІМСІЗ» деген арнайы таңба қояды; жүкке арналған құжаттар буылып-түйілген орындарды «ҚҰЖАТТАР» деген арнайы таңбамен белгілейді.
      107. Арнайы таңбалау белгілері осы Қағиданың 5-қосымшасында көрсетілген.
      108. Таңбалау мынадай тәсілдердің бірімен:
      1) жүк орындарына белгілерді тікелей қою арқылы;
      2) жапсырмалардың көмегімен жүргізіледі.
      Таңбалау ыдыста немесе жүкте шаблон бойынша бояумен, қалыптаумен немесе таңба соғумен жүргізіледі.
      109. Таңбалау орамада шартты белгілермен (таңбалармен), айқын жазумен, әріптермен, сандармен немесе суреттермен (нышандармен) жасалуы тиіс. Таңбаның түсі ыдыстың немесе жүктің түсіне қарама-қарсы болуы тиіс.
      Жүк орындарының таңбасы анық, түсінікті және берік болады.
      Таңба өшірілмейтін және қабыршақтанбайтын, күн сәулесіне төзімді, кез келген бетте жақсы ұсталатын және сумен шайылмайтын бояумен жасалады.
      110. Таңбалық жапсырмалар қағаздан, қатырмадан, матадан, фанерадан, металдан, пластмассадан жасалады. Жапсырмалардың беті ауа-райы жағдайларының әсеріне шыдамды болуы тиіс.
      111. Жапсырмаларға таңба мынадай тәсілдердің бірімен жасалады:
      1) типографиялық;
      2) машинкамен басу;
      3) трафарет бойынша мөртаңба басу;
      4) жаншу.
      112. Қағаздан және қатырмадан жасалған жапсырмалар ыдысқа желіммен бекітіледі.
      Матадан жасалған жапсырмалар тігіледі.
      Фанерадан, металдан, пластмассадан жасалған жапсырмалар бұрандармен, бұрандашегелермен, шегелермен бекітіледі.
      Жапсырмаларды фанера, қатырма және қағаз жәшіктерге қағуға рұқсат етілмейді.
      Жапсырмаларды жүктерге сыммен бекітуге, басқа бекіту тәсілі мүмкін болмағанда рұқсат етіледі.
      Металл шыбықтар, құбырлар, қолайсыз немесе ұзын саптары бар сайман және тағы басқа сияқты жүктерді бірнеше жүк алушының атына тасымалдау кезінде, майлы бояумен шеттерін бояу арқылы таңба жасауға рұқсат етіледі, ол бойынша олардың бір партияға жататынын оңай анықтауға болады.
      113. Таңба:
      1) жәшіктерде – бүйір жақтарының біріне;
      2) қаптар мен теңдерде – кең жақтарының біріне жасалады.
      Арнайы таңба екі шектес жаққа осы Қағиданың 6-қосымшасына сәйкес жасалады.
      114. Таңбаны бүйір немесе тік жақтарына қою мүмкін болмаған кезде, биіктігі 200 мм (бұдан әрі – мм) және одан аз шағын көлемді жәшіктерде ыдыстың шектес қабырғаларына (оның ішінде қақпағына) таңба жасауға рұқсат етіледі.
      115. Арнайы таңба, олар белгіленуі тиіс «ОСЫ ЖЕРДЕН БЕКІТІЛСІН» және «АУЫРЛЫҚ ОРТАСЫ» деген белгілерді қоспағанда, негізгі таңбаның жоғарғы бұрышына қойылады.
      116. Біртекті жүктерді бір жүк алушының атына тасымалдау кезінде барлық жүк орындарына емес, бірақ ең кемі төрт орынға таңба жасауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайларда таңбаланған орындар:
      1) фургондарда – есіктің жанында таңбасын сыртына қаратып;
      2) ашық автокөлік құралында – тиелген жүктің жоғарғы қабатында шанақтың әрбір бойлық ернеуінің жанында екі орыннан таңбасын сыртына қаратып жиналады.
      117. Жүктерді үйіп, бос және құйып тасымалдау кезінде таңбалау жүргізілмейді.

10. Жүктерді пломбалау тәртібі

      118. Бір жүк алушыға баратын тиелген жабық жүк автомобильдерін, тіркемелерді, автокөлік құралдарының жеке секцияларын, контейнерлерді және цистерналарды жүк жөнелтуші пломбалауы тиіс, ал жәшіктердегі, қораптардағы және басқа ыдыстағы ұсақ даналы тауарларды пломбаланбаған автокөлік құралымен немесе контейнерлермен тасымалдау кезінде пломбалануы немесе бандерольденуі тиіс.
      Халықаралық тасымалдар кезінде жүктерді пломбалау Қазақстан Республикасының кеден заңнамасымен анықталады.
      119. Жүкті пломбалау кезінде тауар-көлік жүкқұжатында пломбаның бар екенін көрсетіп белгі жасалады.
      120. Бірнеше мекенжай бойынша тасымалданатын жүктің сақталуын қамтамасыз ету үшін фургон-шанақтың ішіне тасымалдаушы шанақты жеке пломбаланатын секцияларға бөлуге мүмкіндік беретін қоршаулар орнатады.
      121. Жүргізуші автокөлік құралының жүк бөлігін тиеу және пломбалау кезінде қатысады, жарамды автокөлік құралдарда, жүк автомобильдің жеке секцияларында, контейнерлерде және цистерналарда жүк жөнелтушінің зақымдалмаған пломбаларымен келген, сондай-ақ жүк алушыға жүктің салмағы мен жай-күйі және жүк орындарының саны тексерілмей берілетін жарамды бандерольденген ыдыстағы жүктерді қайта өлшеу мен қайта санауға қатыспайды.
      122. Жүк жөнелтушінің пломбаларында жүк жөнелтушінің қысқартылған атауы және бақылау белгілері (сауда белгілері немесе қысқыштың нөмірлері) болады.
      Тасымалдаушы пломбалаған кезде, пломбаларда тасымалдаушының атауы және қысқыштардың нөмірі болады.
      123. Автокөлік құралына (фургондарға, цистерналарға және тағы басқа) контейнерлерге, автокөлік құралдың секцияларына, жеке жүк орындарына ілінетін пломбалар жүктерге тиісуге және олардың бүтіндігін бұзбай пломбаларды алуға мүмкіндік бермеуі тиіс.
      124. Пломбалар:
      1) фургондарда немесе автокөлік құралдың секцияларында – барлық есіктерге бір пломбадан;
      2) контейнерлерде – есіктерге бір пломбадан;
      3) цистерналарда – люктің қақпағы мен құйып алу саңылауына бір пломбадан;
      4) жүк орнында – бірден төрт пломбаға дейін жиектеу жолақтарының немесе басқа байлау материалдарының түйіскен нүктелеріне ілінеді.
      125. Брезентпен жабылған автокөлік құралының шанағын пломбалау, брезенттің шанақпен біріккен жері жүкке тиісудің мүмкін еместігін қамтамасыз еткен жағдайда ғана жүргізіледі. Пломбалар біріктіргіш материалдың шеттерінде автокөлік құралының шанағымен түйіскен бірнеше жерге ілінеді.
      Автокөлік құралдарын - фургондарды (контейнерлерді) пломбалау алдында екі есік жапсырмасы диаметрі кемінде 2 мм және ұзындығы 250-260 мм күйдірілген сым бұраулармен бекітіледі.
      Сымды бұрау диаметрі 6-10 мм және олардың аралығы 35 мм екі саңылаулы арнайы металл пластинкамен жүргізіледі.
      Сым бұраулармен есік жапсырмаларын бекітуді, жүк тиеуді жүргізетін жүк жөнелтуші жүзеге асырады.
      126. Пломбалау үшін екі қатарлас арналы саңылаулары бар немесе камералы қорғасын немесе полиэтилен пломбалар, сондай-ақ термиялық өңделген (күйдірілген) диаметрі 0,6 мм сым қолданылады.
      127. Пломбалар алдын ала екі жіпке бұралған сымға ілінеді. Сымды бұрау 10 мм ұзындыққа төрт орам келетін есеппен жүргізіледі.
      Пломбаларды ілу тәсілдерінің схемалары осы Қағиданың 4-қосымшасында келтірілген.
      Екі қатарлас арналы саңылаулары бар пломбаларын ілу мынадай тәртіппен жүргізілуі тиіс. Пломбалардың әрқайсысына пломбалау сымының бір ұшы өткізіледі.
      Сымның ұзын бос ұшы фургонның (контейнердің) есігіндегі есік жапсырмасының көзінен екі айналып, ал сонан кейін пломбаның бір және екінші саңылау арқылы өткізіледі. Осыдан кейін пломба қысқышпен қысылады.
      Камералы қорғасын пломбаларын ілу кезінде сымның ұштары пломбаның кіру саңылаулары арқылы өткізіледі, 2-3 орамға бұралады және орамдар камераға тартылып, қысқышпен қысылады.
      Камералы полиэтилен пломбаларды ілу кезінде сымның ұштары пломбаның кіру саңылаулары арқылы өткізіледі, содан кейін осы ұштар өз арасында екі ораммен бұралады, сымның бір ұшы екіншісін айнала, ал содан кейін екіншісі – осы Қағиданың 4-қосымшасында көрсетілген жүйелі тәртіппен біріншісін айнала бұралады.
      Осыдан кейін жасалған түйін камераға әбден тартылады және пломба пломбалау қысқышымен қысылады.
      128. Пломбалау кезінде есік жапсырмасының (цистерна қалпағының қақпағы) көзі мен пломбаның арасында пайда болған ілгек 25 мм аспауы тиіс.
      Пломбалар бедері екі жағынан анық және айқын шығатындай, ал сымды пломбадан суыруға болмайтындай етіп қысылады. Қысқышпен қысылғаннан кейін әрбір пломба мұқият тексеріледі және ақау табылған жағдайда (қысқыш таңбалары сандарының анық еместігі, таңбалардың кесілуі және тағы басқа) басқасымен ауыстырылады.
      129. Пломбалардың бақылау таңбаларында нөмірленуі 001-ден 999-ға дейін жүйелі тәртіппен жүргізілетін әріптік және сандық белгілері болады.
      130. Пломбалардағы көмескі бедерлі қойылған таңбалармен, сондай-ақ дұрыс ілінбеген пломбалармен тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      131. Бандерольдеу жасалған материалдар (қағаз таспа, бау және тағы басқа) біртұтас (түйіндерсіз және жалғамасыз) және біріктірілген жерлерде жасаушының немесе жүк жөнелтушінің айыру белгісімен (мөрмен немесе штампымен) бекітіледі.
      132. Бандерольдеу, ол жасалған материалды жыртпай жүкке тиісу мүмкін болмайтындай етіп жасалуы тиіс.

11. Актілерді жасау тәртібі

      133. Жүктердің автомобиль тасымалдары кезінде тасымалдаушы мен жүк жөнелтушінің (жүк алушының) арасындағы мүліктік даулар үшін негіз болатын жағдайлар тауар-көлік жүкқұжатындағы және (немесе) жолдама парақтағы жүк жөнелтушінің (жүк алушының) және тасымалдаушының жазуларымен куәландырылады.
      134. Тауар-көлік жүкқұжатында мынадай жағдайлар куәландырылады:
      1) жүктердің бүлінуі немесе зақымдалуы;
      2) жүктің нақты атауы, салмағы және орындарының саны мен тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген деректердің арасындағы сәйкессіздік;
      3) автокөлік құралының шанағындағы немесе секциясындағы немесе контейнердегі пломбалардың бұзылуы немесе болмауы;
      4) тасымалдаушының жүктің осы түрін тасымалдау үшін жарамсыз немесе санитарлық талаптарға сай келмейтін автокөлік құралдарын беруі;
      5) тиеу және түсіру пункттерінде автокөлік құралдарының белгіленген уақыт нормаларынан артық тұруы;
      6) заңнамаға сәйкес тараптардың мүліктік жауапкершілігі үшін негіз болатын басқа жағдайлар.
      135. Осы Қағиданың 18-тармағында көрсетілген тауар-көлік жүкқұжаттарындағы жазулар жүк жөнелтушінің (жүк алушының) және жүргізушінің қолдарымен расталады. Жүк жөнелтушінің (жүк алушының), сондай-ақ жүргізушінің тауар-көлік жүкқұжаттарындағы біржақты жазулары, осы Қағиданың 134-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарамсыз болып табылады.
      136. Тасымалдаушы (жүргізуші) мен жүк жөнелтушінің (жүк алушының) арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, мүліктік даулардың туындауына негіз болып табылуы мүмкін жағдайлар осы Қағиданың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша актілермен ресімделеді. Актілер сонымен қатар тауар-көлік жүкқұжаттарында жасалуы мүмкін емес жағдайларды егжей-тегжейлі сипаттау қажет жағдайларда жасалады.
      137. Актінің мазмұнымен келіспеген кезде, әрбір тарап оған өзінің пікірін жазуы мүмкін.
      Жүк жетіспеген, бұзылған немесе зақымдалған жағдайларда акті жасаудан немесе тауар-көлік жүкқұжаттарына жазу енгізуден бас тарту кезінде, акті мүдделі емес адамдардың немесе мүдделі емес ұйым өкілінің қатысуымен жасалады.
      Актінің жасалғаны туралы тауар-көлік құжаттарында белгі жасалады.
      138. Жүк автокөлік құралдарында, автокөлік құралдарының секцияларында, контейнерлерде, цистерналарда жүк жөнелтушілердің пломбаларымен келген жағдайларда, актіде көрсетілген пломбалардың жай-күйі, олардың деректемелері ескеріледі, ал пломбалардың өздері талап-тілек материалдарына қоса беріледі.

12. Жүкті тасымалдау шарттарын
өзгерту және бұзу тәртібі

      139. Тасымалдаушылар жасалған шарттардың негізінде жүктерді тасымалдауды жүзеге асырады және тасымалдауға байланысты қосымша қызметтерді орындайды.
      Жүкті автомобильмен тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы өзіне жүк жөнелтуші сеніп тапсырған жүкті, оны тасымалдау шарттарын сақтай отырып, межелі пунктіне жеткізуге және оны жүкті алуға уәкілетті адамға (жүк алушыға) беруге міндеттенеді, ал жүк жөнелтуші шартқа немесе тарифке сәйкес автомобильмен жүкті тасымалдағаны үшін ақы төлеуге міндеттенеді. Жүкті тасымалдау шарты осы Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тауар-көлік жүкқұжатын жасау арқылы ресімделеді.
      140. Жүкті автомобиль көлігімен тасымалдау бойынша шарты тасымалдаушы мен жүк жөнелтушінің арасында Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңына, сондай-ақ осы Қағидаға сәйкес жасалады.
      141. Жүкті автомобиль көлігімен тасымалдау шарты тараптарының бірі екінші тарапқа шартты өзгерту немесе бұзу туралы ұсыныспен, осындай өтініш үшін негіз болатын себептерді көрсету арқылы өтініш жасауы мүмкін. Шартты өзгерту немесе бұзу туралы ұсыныс алған адресат келіп түскен ұсынысты онкүндік мерзімде қарайды және ұсыныстың қабылданғаны туралы, не оның қабылданбағаны туралы хабарлама жібереді.
      Тараптар шарттың талаптарын өзгерту туралы немесе оны бұзу туралы келісімге қол жеткізген кезде, шартты өзгерту немесе бұзу туралы келісім де шарттың нысанында жасалады.

13. Жүктерді ұстап қалу тәртібі

      142. Жүк жөнелтуші (жүк алушы) шарттың талаптарын орындамаған кезде, тасымалдаушы тасымалдауға ұсынылған жүкті жүк жөнелтуші (жүк алушы) берешек сомасын төлегенге дейін ұстап қалады.
      143. Жүкті кідірткен кезде жүк жөнелтуші (жүк алушы) тасымалдаушыға жүкті кідіртуге байланысты шығыстарды (сақтау, тасымалдау және тағы басқа) өтейді.

14. Жүктердің жеке түрлерін тасымалдау тәртібі

      144. Тасымалдаушы экспедиторлық қызметтерді орындаған кезде, оларды орындау шарттары жүктерді автомобильмен тасымалдау шартын жасасу кезінде ескеріледі.
      145. Азық-түлік тауарларын тасымалдау үшін мамандандырылған автокөлік құралдар бөлінеді, оларды басқа мақсаттар үшін пайдалануға рұқсат етілмейді.
      Азық-түлік тауарларын тасымалдауға арналған автокөлік құралдары техникалық жарамды, таза, бөтен иіссіз болуы тиіс.
      146. Мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылауындағы және қадағалауындағы тасымалдау объектілері ветеринария облысындағы уәкілетті орган анықтаған тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.
      147. Тамақ өнімдерін, материалдарын және өнімдерін тасымалдау үшін арнайы мақсаттағы және (немесе) осындай мақсаттар үшін жабдықталған, Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің мемлекеттік органдары белгіленген тәртіппен берген санитарлық паспорты бар автокөлік құралдары пайдаланылады.
      148. Азық-түлік тауарларын тасымалдау кезінде экспедиторлық қызметтер көрсеткен кезде жүргізушінің жеке медициналық кітапшасы болуы, жыл сайын медициналық тексеруден өтуі, жеке гигиена қағидаларын сақтауы қажет.
      149. Тасымалдау кезінде тамақ өнімдерімен қарым-қатынаста болатын адамдарды жүк жөнелтуші таза санитарлық киіммен қамтамасыз етеді.
      150. Азық-түлік тауарларын тасымалдау үшін авторефрижераторлар, изотермиялық шанағы бар жүк автомобильдер және басқа мамандандырылған автомобильдер пайдаланылады.
      Автокөлік құралдарының үлгісін таңдау тасымалданатын жүктің түріне, сыртқы ауаның температурасына және тасымалдау ұзақтығына байланысты.
      151. Ернеулі платформасы бар жүк автомобильдермен азық-түлік тауарларын тасымалдауға жүк үстінен және бүйірлерінен күннен, жауын-шашыннан және шаңнан қорғауға арналған таза бүркемемен жабылған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Бүркеме кірлеу шамасына қарай содалы ыстық сумен өңделеді және кептіріледі.
      152. Азық-түлік тауарларын тиеу және түсіру жаңбырдан және қардан қорғау үшін қалқа астында жүргізіледі. Азық-түлік тауарлары бар ыдысты тікелей жерге, қарға, кір және дымқыл төсемелер мен платформаларға қоюға рұқсат етілмейді.
      153. Мамандандырылған автомобиль-фургонның шанағы мырышталған темірмен немесе табақ алюминиймен қапталады және «АЗЫҚ-ТҮЛІК» немесе «НАН», «СҮТ» және басқалар деп тағамның нақты атауы көрсетілген анық жазуы болуы тиіс.
      154. Кері қайтарылатын ыдыс жүк алушылардан таза түрде қабылданады. Ол тағам өнеркәсібі ұйымдарындағы кәсіпорындарда қосымша санитарлық өңдеуден өтеді.
      Дайын азық-түлік өнімге арналған ыдыс таза, құрғақ, берік және бөтен иіссіз болуы тиіс.
      155. Тиеу кезінде санитарлық қағидалардың сақталуын бақылауды – жүк жөнелтуші, ал түсіру кезінде жүк алушы жүзеге асырады.
      Егер азық-түлік тауарларын сауда ұйымы өзіне тиесілі автокөлік құралдарына тиейтін болса, онда сауда ұйымы автокөлік құралдарының тиісті санитарлық жай-күйін қамтамасыз етеді.
      156. Азық-түлік тауарларын тасымалдауға арналған автокөлік құралдарының шанақтарын санитарлық өңдеуді, егер жүктің автомобиль тасымалы шартында өзгеше көзделмесе, жүк жөнелтуші жүзеге асырады.
      157. Қайтарылатын ыдысты тасымалдау шарттары жүктерді автомобильмен тасымалдауға шарт жасасу кезінде ескеріледі.
      158. Жеке жүк түрлерін тасымалдау мыналарды қамтиды:
      1) нан және нан-тоқаш өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері;
      2) торттарды, тәтті тоқаштарды және басқа кремді өнімдерді тасымалдау ерекшеліктері;
      3) етті, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері;
      4) сүт және сүт тағамдарын тасымалдау ерекшеліктері;
      5) ұнды және жарманы тасымалдау ерекшеліктері;
      6) шарапты, ликер-арақ өнімдерін, сыраны және алкогольсыз сусындарды тасымалдау ерекшеліктері;
      7) шаруашылық ауыз суын тасымалдау ерекшеліктері;
      8) өнеркәсіп тауарларын тасымалдау ерекшеліктері;
      9) өсімдік шаруашылығы өнімін тасымалдау ерекшеліктері;
      10) жануарларды тасымалдау ерекшеліктері;
      11) құрылыс жүктерін тасымалдау ерекшеліктері;
      12) үйіп тасымалданатын жүктерді тасымалдау ерекшеліктері;
      13) металды және металл бұйымдарды тасымалдау ерекшеліктері;
      14) ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдау ерекшеліктері;
      15) жүктерді контейнерлер мен тегендерде тасымалдау ерекшеліктері;
      16) пакеттелген жүктерді тасымалдау ерекшеліктері.

§ 1. Нан және нан-тоқаш өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері

      159. Нан-тоқаш өнімдерін тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді.
      160. Жүк жөнелтуші нан және нан-тоқаш өнімдерін пештен алынғаннан кейін белгіленген мерзімдер бойы ұстап, тасымалдауға ұсынады.
      161. Нан және нан-тоқаш өнімдерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін жүк жөнелтуші тиеу кезінде мынадай талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді:
      1) науаларды нан және нан-тоқаш өнімдерінің стандартты санымен толтыру;
      2) бөлке нанды бір қатарға ұзындығынан бүйір немесе төменгі қабығымен қою;
      3) таба нан мен нан-тоқаш өнімдерін (батондар, өрме нан, бөлкелер және басқалар) бір қатарға биіктігі бойынша астыңғы немесе бүйір қабығымен науаның бүйір немесе артқы қабырғасына қиғаштап қою;
      4) салмағы 200 грамға (бұдан әрі – г) дейінгі таба нан мен нан-тоқаш өнімдерін бір-екі қатарға биіктігі бойынша қою.
      162. Нан және нан-тоқаш өнімдерінің бір рет әкелу нормалары автомобильмен жүкті тасымалдау шартында белгіленеді.
      163. Тасымалдаушылар нан және нан-тоқаш өнімдерін тасымалдау үшін науаларды қоюға арналған бағыттауыштармен жабдықталған мамандандырылған автомобиль-фургондар немесе нан және нан-тоқаш өнімдерін контейнерлерде тасымалдау үшін лайықталған автомобильдер бөледі.
      164. Нан және нан-тоқаш өнімдерін жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар стандартты түрде толтырылған науалардың атауы мен саны бойынша әрбір науадағы өнімнің санын есептемей жүзеге асырады.
      165. Егер шартта өзгеше көзделмесе, нан және нан-тоқаш өнімдерін тиеу мен бос науаларды түсіруді жүк - жөнелтуші, ал нан және нан-тоқаш өнімдерін түсіру мен бос науаларды тиеуді жүк алушы жүргізеді.
      166. Нан және нан-тоқаш өнімдері түсірілгеннен кейін жүк алушы науаларды нанның қоқымдарынан, сондай-ақ нан-тоқаш өнімдерінің жеке сұрыптарын тасымалдау кезінде төселетін қағаздан тазартады.
      167. Жүк алушы бос науалардың мамандандырылған автомобиль-фургонға өзіне жеткізілген толтырылған науалар саны бойынша тиелуін қамтамасыз етеді.
      168. Мамандандырылған автомобиль шанағының ішінде жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет кезде тасымалдаушы шанақтағы науаларды жүк жөнелтушіге тапсырады.
      169. Нан және нан-тоқаш өнімдерін тасымалдауға арналған науалар жүк жөнелтушінің мүкәммал ыдысы болып табылады. Егер шартта өзгеше көзделмесе, науаларды санитарлық өңдеуді жүк жөнелтуші жүргізеді.

§2. Торттарды, тәтті тоқаштарды және басқа кремді
өнімдерді тасымалдау ерекшеліктері

      170. Тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар торттарды, тәтті тоқаштарды және басқа кремді өнімдерді тасымалдау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді.
      Торттарды, тәтті тоқаштарды және басқа кремді өнімдерді тамақтық емес өнімдермен, сондай-ақ өзіне тән өткір иісі бар тағамдармен және жаңа піскен нанмен бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      171. Жүк жөнелтуші торттарды тасымалдауға үлбі таспамен байланған қатырма қораптармен ұсынады. Қораптар шанақта, шанақтың биіктігі бойынша бірнеше қатар етіп қаланады. Майда даралы өнімдер (тәтті тоқаштар және басқалар) биіктігі бойынша бір қатармен, қақпақпен жабылатын металл науаларға салынады.
      172. Жүк жөнелтуші кондитерлік және кремді өнімдерді тасымалдауға 0-ден плюс 6оС дейінгі температурамен ұсынады.
      173. Тасымалдаушылар торттарды, тәтті тоқаштарды және басқа кремді өнімдерді тасымалдау үшін изотермиялық шанағы бар жүк автомобильдерді немесе мамандандырылған автомобиль-фургондарды бөледі.
      174. Кремді өнімдерді жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар қораптардың атауы мен саны немесе стандартты толтырылған науалар бойынша жүзеге асырады.
      Науа жартылай толтырылған кезде, майда даралы өнімдерді қабылдау және тапсыру өнімдерді санау бойынша жүзеге асырылады.
      175. Кремді өнімдерді тиеу және түсіру соқпай және оқыс шайқамай, абайлап жүргізіледі.
      176. Егер шартта өзгеше көзделмесе, автокөлік құралының шанағын және науаларды санитарлық өңдеуді жүк жөнелтуші жүргізеді.

§3. Етті, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері

      177. Жануарлардың етін автокөлік құралдарымен аудан сыртына тасымалдауға қатырылған, тоңазытылған немесе суыған күйде (6 сағат бойы кебу қабыршағы пайда болғанша суытудан өткен) рұқсат етіледі.
      178. Жаңа сойылған немесе жібіп кеткен (жібітуден өткен) ет тасымалданбайды.
      179. Автокөлік құралдары, соның ішінде мамандандырылған автокөлік құралдары-ет тасымалдауға арналған рефрижераторлар тиісті түрде жабдықталады.
      180. Мамандандырылған емес автокөлік құралдарымен суыған және тоңазытылған етті тасымалдау іші ақ қаңылтырмен немесе мырышталған темірмен немесе осы мақсат үшін рұқсат етілген басқа материалмен қапталған, тығыз жабылатын қақпақты арнайы сусектермен (жәшіктермен) жүргізіледі.
      181. Суыған және тоңазытылған етті (құс етінен басқа) жақын қашықтықтарға, бір ғана елді мекеннің шегінде тасымалдау кезінде оны үйіп, бірақ ең көбі екі қабаттап тиеуге рұқсат етіледі. Бұл ретте автокөлік шанағының едені жуылған, таза кенеп, содан соң таза жаймалар төселеді. Еттің үсті сондай-ақ таза жаймалармен, ал содан соң кенеппен жабылады.
      Ашық шанақты автокөлік құралдарымен тасымалданатын мұздатылған етті қатарлап қалауға рұқсат етіледі, ол да жоғарыда көрсетілгендей таза жаймалармен жабылуы тиіс.
      Құс еттері жәшіктерге салынады.
      182. Автокөлік құралының шанағында бұл үшін адамдарға арналған арнайы орын жабдықталған жағдайларды қоспағанда, жүк тиеуші жұмысшылар немесе басқа адамдар тиелген етпен немесе ет өнімдерімен бірге шанақта болмайды.
      183. Ет тасымалдауға төмендегідей шарттар сақталғанда қабылданады:
      1) тұтас еттер белгіленген талаптарға сәйкес бөлшектенуі (ірі қара мал мен басқа ірі жануарлардың ұшасы – төрт бөлікке, шошқалардың ұшалары – ұзынабойымен жартылай ұшаға немесе бүтін ұшамен, қой еті мен басқа ұсақ жануарлардың еті – бүтін ұшалармен), бассыз болуы тиіс;
      2) ұшаларда механикалық зақымданулар, қанды сүйелдер, соғылған жерлер, қанның іздері, тезек және т.б., сондай-ақ мойын бөлігінде, ішкі және сыртқы беттерде жалбыршақтар, ішкі ағзалардың қалдықтары болмауы тиіс;
      3) мұзға немесе қарға оранған қатырылған ұшаларды тасымалдауға, сондай-ақ қатырылған, тоңазытылған немесе суыған етті бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді;
      4) қатырылған ет топтамаларын пергаментке немесе басқа осы мақсат үшін қолданылатын материалға орап және тиісті ыдысқа салып тасымалдауға рұқсат етіледі;
      5) әрбір ет ұшасында және жеке бөліктерде ветеринарлық-санитарлық тексерудің белгіленген нысандағы айқын таңбасы болуы тиіс.
      184. Етті шанақтарына мұнай өнімдері, басқа да иісті заттар сіңген (ластаған) автокөлік құралдарымен немесе өзіне тән өткір иісі бар басқа өнімдермен бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      185. Жүк жөнелтуші тасымалдауға, егер санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдары өзге температуралық режимдерді белгілемесе, осы Қағиданың 10-қосымшасында көрсетілген температураға дейін суытылған етті, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет тағамдарын ұсынады. Жүк жөнелтуші тауар-көлік жүкқұжатында тасымалдауға берілетін тоңазытылған еттің, қосымша өнімдердің және жартылай дайын ет тағамдарының температурасын белгілейді.
      186. Егер шартта өзгеше көзделмесе, етті, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет өнімдерін тиеу, автокөлік құралының шанағында суытылған және қатырылған етті ілгектерге ілуді қоса алғанда – жүк жөнелтушінің, ал түсіру – жүк алушының күштерімен және құралдарымен жүргізіледі.
      187. Тоңазытылған еттерді, қосымша өнімдерді, жартылай дайын ыдыстағы ет өнімдерін жүк жөнелтуші автокөлік құралына тығыз қабатпен қалайды.
      Тұтас тоңазытылған және қатырылған ет ілгектерге ілінеді.
      188. Таңбаланған салмағы бар етті, қосымша өнімдерді және ыдыстағы жартылай дайын ет өнімдерін жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар қайтадан өлшемей жүк орындарының саны бойынша; топталған, тұтас және жартылай тұтас еттерді, қосымша өнімдерді қабылдау мен тапсыруды – орындар саны және салмағы бойынша; шұжық өнімдерін, қақталған еттерді, жартылай дайын ет тағамдарын қабылдау мен тапсыруды, жүк жөнелтушінің пломбасы бар ыдыспен жүзеге асырады.
      189. Етті, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет тағамдарын бір жүк алушының мекенжайына тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші автокөлік құралының шанақтарының, жеке секцияларының, контейнерлердің немесе арнайы ыдыстардың пломбалануын қамтамасыз етеді.
      190. Жүк алушы кері ұсынған бос мүкәммал ыдысты, тасымалдаушы келісілген ақы бойынша жүк жөнелтушіге жеткізеді.
      191. Ет, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет тағамдарын дайын ет өнімдерімен бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді. Дайын ет өнімдері Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалған таза ыдыспен тасымалданады. Мұндай өнімдерді ыдыссыз үйіп тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      192. Егер шартта өзгеше көзделмесе, күн сайын, ет, қосымша өнімдерді және жартылай дайын ет тағамдарын тасымалдау аяқталғаннан кейін автокөлік құралдары санитарлық өңдеуден өткізіледі, оны тасымалдаушы жүзеге асырады.

§4. Сүт және сүт өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері

      193. Сүт және сүт өнімдерін (кілегей, қаймақ, ірімшік, сүзбе, айран және тағы басқа) тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар белгіленген санитарлық-гигиеналық талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді.
      194. Сүт ыдыссыз тәсілмен мамандандырылған автомобиль-цистерналармен немесе ыдысты тәсілмен автокөлік құралы-фургондармен тасымалданады.
      Сүт тағамдары ыдысты тәсілмен тасымалданады.
      Тасымалдаушылар сүт және сүт тағамдарының ыдысты тасымалы үшін тасымалдау ұзақтығын, ыдыс түрін және сыртқы ауа температурасын ескере отырып, мамандандырылған автокөлік құралдарын бөледі.
      195. Жүк жөнелтуші жүкті тасымалдауға мынадай ыдыспен:
      1) сүтті – металл флягалармен, металл, пластмасса себеттерге, жәшіктерге салынған шишалармен немесе пакеттермен;
      2) өлшеніп оралмаған сүт тағамдарын – металл флягалармен және ағаш бөшкелермен;
      3) өлшеніп оралған сүт тағамдарын – металл, пластмасса себеттермен, металл жәшіктермен ұсынады.
      196. Жәшіктер мен себеттердің бүйір қабырғалары бөтелкелердің немесе басқа тұтыну ыдысының мойнынан жоғары болуы тиіс.
      Сүт және сүт өнімдері бар сыйымдылықтар, өлшеп оралған сүзбе, ірімшік және басқа сүт өнімдері тасымалдауға жүк жөнелтушінің пломбасымен ұсынылады.
      Сүт және сүт өнімдері бар сыйымдылықтарды жүк жөнелтуші резеңке астары бар қақпақтармен тығыз жабады.
      197. Сүтті және сүт тағамдарының түр-түрін бірнеше жүк алушының мекенжайына тасымалдауға бір автокөлік құралымен ұсыну кезінде жүк жөнелтуші алдын ала, автокөлік құралы келгенге дейін жүкті жүк алушылар бойынша топтайды және тиеуді бір постта жүзеге асырады.
      198. Тасымалдаушы жүк алушы берген бос мүкәммал ыдысты жүк жөнелтушіге жеткізеді.
      199. Жүк жөнелтуші сүтті сүт зауыттарынан ыдыссыз тәсілмен тасымалдау үшін Тернердің 19 градусынан аспайтын қышқылдықпен ұсынады. Сүттің температурасы (сәуір – қыркүйек) кезеңінде – плюс 6оС аспауы, ал жылдың қалған мезгілінде плюс 2 0С төмен болмауы тиіс.
      Қалалық сүт зауыттарынан, оны сатуды немесе пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдарға тасымалдауға ұсынылатын сүттің температурасы 8 0С аспауы тиіс.
      Сүттің температурасы мен қышқылдығын жүк жөнелтуші тауар-көлік жүкқұжатында көрсетеді.
      200. Ыдыстағы сүтті және сүт өнімдерін жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушы флягалардың, бөшкелердің, сондай-ақ стандартты түрде толтырылған жәшіктер мен себеттердің саны бойынша жүзеге асырады.
      Сүтті ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде оны қабылдау және тапсыру жүк жөнелтушінің пломбасымен жүзеге асырылады.
      201. Сүтті сүт зауыттарынан ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші:
      1) цистернаның люктерін тиеу алдында ашуды және тиелгеннен кейін жабуды;
      2) тиеу жеңдерін цистернаға жалғауды және ағытуды;
      3) цистернаны толтыруды;
      4) цистернаның люктері мен құйып алу құбырларын пломбалауды жүргізеді.
      202. Жүк алушы:
      1) цистернаның люктері мен құйып алу құбырларында жүк жөнелтушінің пломбаларының болуы мен жарамдылығын тексеруді;
      2) пломбаларды алуды;
      3) сүтті құйып алғаннан кейін цистернаны ішкі және сыртқы жағынан жууды және дезинфекциялауды;
      4) цистернаның люктерін пломбалауды;
      5) жолдама парақта немесе санитарлық өңдеу паспортында санитарлық өңдеу жүргізу уақытын белгілеуді;
      6) қысқы мезгілде құйып алу шүмектері мен құбырларын ыстық сумен және бумен қыздыруды жүргізеді.

§5. Ұнды және жарманы тасымалдау ерекшеліктері

      203. Ұн мен жарманы тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар ұнға жауын-шашынның тиюіне жол бермей, жүктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды. Ұнды және жарманы тұрақты иісі бар немесе беті ластанған жүктермен бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      204. Ұн ыдыссыз тәсілмен – мамандандырылған автомобиль-цистерналармен немесе ыдысты тәсілмен ернеулі платформасы бар автокөлік құралдармен немесе автокөлік құралы-фургондармен тасымалданады.
      Жарма ыдысты тәсілмен тасымалданады.
      205. Ұнды ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк жөнелтушіден қабылдау мен жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар жүзеге асырады.
      Автокөлік құралын пломбалауды жүк жөнелтуші жүргізеді.
      206. Ұнды ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші:
      1) мамандандырылған автомобиль-цистернаны жүксіз және жүгімен өлшеу;
      2) цистернаның люктерін тиеу алдында ашуды және тиелгеннен кейін жабуды және тиеу жеңдерін цистернаға жалғауды және ағытуды;
      3) цистернаны толтыруды;
      4) тиегеннен кейін тиелген люктерді және түсіру құбырларын пломбалауды жүргізеді.
      207. Ұнды ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк алушы:
      1) мамандандырылған автомобиль-цистернаны жүксіз және жүгімен өлшеу;
      2) толтыру люктері мен түсіру құбырларында пломбалардың болуын тексеруді, түсіру құбырларынан пломбаларды алуды;
      3) түсіру жеңдерін цистернаға жалғауды, ағытуды және түсіру пунктінде орнатылған өз сығымдағышының сығылған ауасымен ұнды шығаруды;
      4) түсіруден кейін түсіру құбырларын пломбалауды;
      5) цистернаның сыртқы бетін тазартуды жүргізеді.
      208. Жүк алушыда ұнды түсіру кезінде жүргізуші сығымдағышты қосады және түсіру шүмегін ашады, ал түсіргеннен кейін сығымдағышты сөндіреді және түсіру шүмегін жабады.
      209. Ыдыстағы ұнды және жарманы жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар атауы, орындардың саны және өлшемей, орындардың стандартты салмағы бойынша жүзеге асырады.

§6. Шарапты, ликер-арақ өнімдерін, сыраны және алкогольсыз
сусындарды тасымалдау ерекшеліктері

      210. Шарап, ликер-арақ өнімдері, сыра және алкогольсыз сусындар ыдыссыз тәсілмен – мамандандырылған автомобиль-цистерналармен және ыдысты тәсілмен автокөлік құралы-фургондармен, ернеулі платформасы бар автокөлік құралдармен, сондай-ақ контейнерлермен тасымалданады.
      211. Шыны және керамикалық бөтелкелерді, банкаларды және тағы басқаны жүк жөнелтуші ағаш немесе полиэтилен жәшіктерге немесе қатырма ыдысқа салады.
      212. Жүк жөнелтуші жәшіктер мен бөшкелерді автомобильдің шанағында тығыз, аралықсыз орналастырады.
      Толық толтырылмаған шанақтағы жәшіктер мен бөшкелер жылжып кетпеу үшін тіреулермен бекітілуі тиіс. Бөшкелерді бірнеше қатарға орналастыру кезінде, әрбір келесі қатар тақтай төсемелерге, барлық шеткі қатарларды сыналау арқылы қаланады. Сыналар орнына басқа құрал-жабдықтарды қолдануға рұқсат етілмейді. Жүк жөнелтуші жүкті, егер ол шанақтың ернеулерінен жоғары орналасса, байлайды.
      213. Жүк жөнелтуші тиеу алаңшаларын эстакадалармен және рампалармен жабдықтауды қамтамасыз етеді.
      214. Ыдыстағы шарапты, ликер-арақ өнімдерін, сыраны және алкогольсыз сусындарды жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар бөшкелердің, стандартты түрде толтырылған жәшіктердің саны бойынша, ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк жөнелтушінің пломбасымен жүзеге асырады.
      215. Толтыру алдында жүк жөнелтуші цистернаның тазалығы мен онда иістің болмауын, люктердің жабылу тығыздығын және пломбалауға арналған құрал-жабдықтардың жарамдылығын тексереді.

§7. Шаруашылық ауыз суын тасымалдау ерекшеліктері

      216. Шаруашылық ауыз суын тасымалдау арнайы маркерленген ыдыста және осы мақсаттарға арналған жабдықталған автомобиль-цистерналарда жүзеге асырылады, басқа мақсаттарда қолдануға тыйым салынады.
      217. Шаруашылық ауыз суын тасымалдау үшін автокөлік құралдарының белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің мемлекеттік органдары берген санитарлық паспарты болуы тиіс.
      218. Шаруашылық ауыз суын тасымалдау санитарлық-эпидемиологиялық талаптар сақтала отырып жүзеге асырылады.
      219. Барлық сыртқы ыдыстың үсті және цистерналар қызғылт түске боялуы тиіс. Цистерналардың бүйір жақтарына және ыдыстарға «Ауыз су» жазуы ілінеді.
      220. Суды ағызу үшін жабдық (кран) және люк арқылы судың жиналуын болдырмау үшін ілмек жабдықпен жабдықталған, суды тасымалдау үшін конструктивті қатынаста ыдыспен және цистернамен сұйық зат тасу үшін тығыздалып жабылатын қақпақ люктары болуы тиіс. Суды ағызу жабдығы ыдысты судан толық босатуды қамтамасыз етуі тиіс.
      221. Егер шартта өзгеше көзделмесе, цистернаны дезинфекциялауды жүк жөнелтуші жүргізеді.
      222. Құю кезінде жүк жөнелтуші цистернаның тазалығын және онда иістің болмауын, люктың тығыздалып жабылуын тексереді.
      223. Ыдыстың және цистернаның ішкі жағының үстінде коррозияға қарсы қабаттың бұзылу табылған кезде қосымша коррозияға қарсы қабат төселуі тиіс.

§8. Өнеркәсіп тауарларын тасымалдау

      224. Өнеркәсіп тауарларын тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар жүктерге жауын-шашын, кір және шаң тиюіне жол бермей, олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар қабылдайды.
      Өнеркәсіп тауарларын тұрақты иісі бар немесе беті ластанған жүкпен бірге тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      225. Өнеркәсіп тауарларын тасымалдауға арналған автокөлік құралдарымен қоқыс, көмір, керосин, цемент және басқа осыларға ұқсас жүктерді тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      226. Түрлі номенклатуралы өнеркәсіп тауарларын бір автокөлік құралмен бір немесе бірнеше жүк алушының мекенжайына тасымалдау кезінде, жүк жөнелтуші автокөлік құралдар келгенге дейін жүкті жүк алушылар бойынша топ-топқа бөледі және бір тиеу бекетінен тиеуді жүзеге асырады.
      227. Өнеркәсіп тауарларын тасымалдау үшін тасымалдаушылар автокөлік құралы-фургондарды, ал олар болмаған кезде ернеулі платформасы бар автокөлік құралдарын бөледі.
      228. Өнеркәсіптік тауарларды орау және таңбалау Қазақстан Республикасы ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
      Өнеркәсіп тауарларын тасымалдауға орамасыз беруге, егер бұл тасымалдау шартында ескерілсе, рұқсат етіледі.
      Өнеркәсіптік тауарларды орау және таңбалау Қазақстан Республикасы ұлттық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді.
      Ескерту. 228-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      229. Жүк жөнелтуші тасымалдауға ұсынатын өнеркәсіп тауарлары қораптарға, пакеттерге, байламдарға, теңдерге, бумаларға буылып-түйіледі, олардың қораптың, пакеттің, байламның, теңнің, буманың сақталуын қамтамасыз ететін және байлануын немесе орамасын бұзбай жүкке қол жеткізу мүмкіндігін болдырмайтын байлауы болады.
      230. Майда даралы өнеркәсіп тауарлары бар жәшіктерді, қораптарды тасымалдауға жүк жөнелтуші бандерольдеп (мөрлеп) беруі тиіс. Бандерольдеу жүргізілетін материалдар (қағаз таспа, тоқыма бау және басқалар) түйіндерсіз және жалғанбаған біртұтас және біріктірілген жерлерінде жасаушының немесе жүк жөнелтушінің мөрімен (мөртабанымен), қораптың екі бөлігін біріктіретін затбелгі желімдеп бекітіледі.
      Бандероль материалды (қағаз таспаны, тоқыма бауды және басқаларды) жыртпай жүкке қол жеткізу мүмкін болмайтындай жүргізіледі.
      231. Рулондармен тасымалдауға ұсынылатын өнеркәсіп тауарларын (маталар, кілем бұйымдары және басқалар) жүк жөнелтуші пломбалайды.
      232. Ыдыстағы өнеркәсіп тауарларын жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар жүктің атауы, саны және жүк орындарының стандартты салмағы немесе жүк орындарында көрсетілген салмақ бойынша жүзеге асырады.
      Автомобиль фургонмен бір жүк алушының мекенжайына тасымалданатын өнеркәсіп тауарларын қабылдау және тапсыру жүк жөнелтушінің пломбасымен жүзеге асырылады.

§9. Өсімдік шаруашылығы өнімін тасымалдау

      233. Астықты қырман шаруашылығына және (немесе) астық қабылдау кәсіпорындарына, сүрлем массасын егіс даласынан сүрлем салу орындарына, картоп пен көкөністерді көкөніс қоймаларына немесе өткізу орындарына тасымалдау, тасымалдаушылар мен шаруашылық жүргізуші субъектілер – көрсетілген ауылшаруашылық өнімдерінің иелері (бұдан әрі – ауылшаруашылық иелері) арасында жасалған жүктерді автомобильмен тасымалдау шарттарының негізінде, ал қант қызылшасын, картопты және көкөністерді қабылдау пункттеріне тасымалдау – тасымалдаушылар мен тиісті ауылшаруашылық өнімдерді қабылдауды жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектілердің арасында жасалған жүктерді автомобильмен тасымалдау шарттарының негізінде жүргізіледі.
      234. Астық, сүрлем массасы және қант қызылшасы ыдыссыз тәсiлмен ернеулi автокөлiк құралдарымен және (немесе) өзi аударғыштармен тасымалданады.
      Ескерту. 234-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      235. Астық, қант қызылшасын, сүрлем массасын, картоп және көкөністер тасымалдауға осы Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес белгіленген нысандағы тауар-көлік жүкқұжаты ұсынылады.
      Астықты, қант қызылшасын, сүрлем массасын, картопты және көкөністерді қабылдау мен тапсыруды тасымалдаушы салмақ бойынша жүзеге асырады.
      236. Астық тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар астықты жауын-шашынның әсерінен бүлінуден және жойылудан сақтау бойынша шаралар қабылдайды.
      Автокөлік құралдарын астық тасымалдауға дайындау кезінде тасымалдаушылар еден мен ернеудің қосылатын жерлерінің тығыздалуын қамтамасыз етеді және де шанақтардың ернеулерін 1,0 - 1,1 метр (бұдан әрі – м) биіктікке дейін өсіруі, оларды тартқыштармен жабдықтауы мүмкін.
      Астық иелерінен астық қабылдау ұйымдарына және қырман шаруашылығына астықты тасымалдау үшін арналған автокөлік құралдары бүркемелермен жабдықталады. Автокөлік құралдарының шанақтарына бүркемелерді бекітуді тасымалдаушы жүзеге асырады.
      237. Астықтың салмағын анықтау үшін астық қабылдау кәсіпорындары және қырман шаруашылығы әрбір сапар кезінде автокөлік құралын жүгімен және жүксіз таразыға тартуды жүргізеді.
      238. Астықтың мемлекеттік қорын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік ресурстардың астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындары және аталған астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасуды жүзеге асыратын тасымалдаушылар астықтың кез келген мөлшерін тиеуді, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен, астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, олардың қатысушыларының қызметін реттейтін және үйлестіретін, сондай-ақ астықтың мемлекеттік қорын басқаруды өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келіседі.
      239. Астықтың тасымалдануға тиісті әрбір партиясы мынадай құжаттармен сүйемелденеді:
      1) экспорттау және импорттау кезінде азық-түліктік және жемшөптік астық – астықтың сапа сертификаты;
      2) алғашқы және келесі репродукциялардың тұқымдары – тұқымға арналған куәлік;
      3) іріктелген тұқым – тұқымның аттестаты.
      240. Қант қызылшасын тасымалдауға автомобильмен жүктерді тасымалдау шартын жасасу кезінде онда кері бағытта жүретін автокөлік құралдарын қант қызылшасының сығындысын тасымалдау үшін пайдалану мүмкіндігі көзделуі мүмкін.
      241. Қант қызылшасын егістіктен тасу жүйелілігін жиын басталғанға дейін оның иелері тасымалдаушылармен бірге тасымалдаудың барлық кезеңіне белгілейді.
      242. Жүк алушы қант қызылшасын қабылдау пункттерінде түсіруді: ершікті автопоездардан – үйме жасағыштармен; жүк автомобильдерден және тіркемелі автопоездардан – бүйірлік лақтырғыштары бар үйме жасағыштармен немесе қырғыштармен жабдықталған тракторлармен жүзеге асырады.
      243. Автокөлік құралдарын қант қызылшасын тасымалдауға дайындау кезінде тасымалдаушылар шанақтардың ернеулерін өлшеуді шанақтың еденінен 1,0 – 1,5 м биіктікке дейін биіктетуі мүмкін.
      244. Автокөлік құралдарын сүрлем массасын тасымалдауға дайындау кезінде тасымалдаушылар шанақтардың ернеулерін өлшеуді шанақтың еденінен 1,3 – 1,5 м биіктікке дейін биіктетуі мүмкін.
      Ауылшаруашылығы ұйымдары ернеулі платформасы бар автокөлік құралдарын түсіру құрал-жабдықтарымен (тормен, қалқандармен және басқалармен) жабдықтайды. Тасымалдаушылар автомобильмен жүктерді тасымалдау шарты бойынша ернеулі платформасы бар автокөлік құралдарын түсіруге арналған құрал-жабдықтармен жабдықтауы мүмкін.
      245. Жер бетінде сүрлем салу кезінде автокөлік құралдарды үймелерге түсіруге рұқсат етілмейді.
      246. Сүрлем массасын қабылдауды және тапсыруды тасымалдаушылар салмақ бойынша жүзеге асырады. Сүрлем массасының салмағын анықтау автокөлік құралдарын жүгімен және жүксіз бақылау таразыға тарту арқылы жүргізіледі (бір жұмыс күні үшін кемінде бір рет).
      247. Картоп пен басқа да көкөністерді тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар картоп пен басқа да көкөністерді механикалық зақымданудан, жауын-шашыннан, төмен және жоғары температуралардың әсерінен сақтау бойынша шаралар қабылдайды.
      248. Жүк жөнелтуші жүкті тасымалдауға ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес келетін бүтін, таза, құрғақ, бөгде иіссіз ыдыста ұсынады.
      Ауылшаруашылық өнімдерінің иелері және (немесе) шаруашылық жүргізуші субъектілер жіберетін, оларды қабылдауды жүзеге асыратын, картоп пен басқа да көкөністер, тасымалдауға жүктердің сақталуын қамтамасыз ететін стандартты емес ыдыспен қабылдануы мүмкін.
      Ескерту. 248-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      249. Картоп пен басқа да көкөністер автокөлік құралдары-рефрижераторлармен, изотермиялық шанағы бар автокөлік құралдармен, фургон немесе ернеулі-автокөлік құралдармен тасымалданады.
      Картоп пен басқа да көкөністерді тасымалдауға арналған автокөлік құралдарын іріктеуді тасымалдаушылар сыртқы ауа температурасын және тасымалдау ұзақтығын ескере отырып жүргізеді.
      250. Сыртқы ауаның температурасы оС төмен кезде, картоп пен басқа да көкөністер тасымалданатын ернеулі автокөлік құралдарды жүк жөнелтуші жылытуы тиіс.
      251. Тасымалдаушылар картоп пен көкөністерді тасымалдау үшін бөлетін автокөлік құралдарының қажетті такелажы: кенебі, жіптері болуы тиіс.
      Қырыққабатты тұрақты тасымалдау кезінде автомобильдер мен тіркемелердің ернеулері шанақтың еденінен 1,4 м дейін, ал басқа көкөністерді және картопты тасымалдау кезінде – 0,9 м биіктікке дейін биіктетілуі тиіс.
      252. Жүк жөнелтуші көкөністер мен картоп бар жәшіктерді, қаптарды, қағаз қаптарды, автокөлік құралының шанағына жүк орындарының арасына аралық қалдырмай, тығыз қатарлармен қалайды.
      253. Картоп пен басқа да көкөністерді контейнерлермен немесе автокөлік құралы-фургондармен бір жүк алушының мекенжайына тасымалдау кезінде, жүк жүк жөнелтушінің пломбасымен жөнелтіледі.

§10. Жануарларды тасымалдау ерекшеліктері

      254. Жануарларды (құстарды, терісі бағалы аңдарды, хайуанаттар паркінің жануарларын, балықтар мен араларды қоса алғанда) тасымалдау мамандандырылған автокөлік құралдарымен, ал олар болмаған немесе жетіспеген кезде арнайы жабдықталған ернеулі автокөлік құралдармен жүзеге асырылады.
      Жануарларды өзi аударғыштармен тасымалдауға жол берілмейді.
      Ескерту. 254-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      255. Автокөлік құралдарын жабдықтауға ірі қара малды және жылқыларды тасымалдау үшін ернеулерді шанақтың еденінен – 2 м дейін және қойларды, ешкілерді және шошқаларды тасымалдау үшін 1,5 м дейін биіктікті өсіру және көлденең және тігінен қырлы жуан ағаштарды орнатуды қамтиды.
      Жануарларды тасымалдау үшін қажетті жабдық пен құрал-жабдықтарды жүк жөнелтуші береді және автокөлік құралына орнатады.
      Автокөлік құралының шанағында алып жүрушінің болуы қажет кезде, жүк жөнелтуші жануарлардан қоршалған арнайы орын (ірі жануарларды тасымалдау кезінде - шанақтың алдыңғы жағында) жабдықтайды.
      Жануарларды қолайсыз ауа-райы жағдайларында (қатты ыстық, күзгі және қысқы мезгіл) тасымалдау кезінде, оларды қорғау үшін жүк жөнелтушінің талап етуі бойынша автокөлік құралының шанағы жабық болуы тиіс жағдайларда, кенепті – тасымалдаушы, ал басқа қажетті материалдарды жүк жөнелтуші береді.
      256. Автокөлік құралы шанағының едені жарамды болуы тиіс, шанақта жануарларды жарақаттауы мүмкін бұрандардың, шегелердің және басқа заттардың шығып тұрған ұштары болмауы тиіс.
      Малды тасымалдау кезінде шанақтың еденіне сабаннан, қалыңдығы жануарлардың зәрін сіңіріп алуды қамтамасыз ететін төсеме салынады. Жол үстінде шанақтан төсемені лақтыруға рұқсат етілмейді.
      257. Ұсақ жануарлар мен құстарды тасымалдау өткізбейтін түбі бар торлармен жүргізіледі. Жүк жөнелтуші торларды автокөлік құралдарының шанағында, ауаның әрбір торда еркін айналуын қамтамасыз ететіндей етіп орналастырады. Ұсақ жануарлар мен құстар бар торлар тиелгеннен кейін жүк жөнелтуші оны мықтап бекітеді.
      Терісі бағалы аңдар, олардың түріне байланысты тасымалдауға металл торлы есігі бар металл немесе берік ағаш торлармен беріледі. Торлардың есіктерінде өз бетімен ашылу мүмкіндігін болдырмайтын берік тиектері болады және құлыптармен жабылады.
      258. Автокөлік құралдарының қозғалысы оқыс жұлқусыз әрі аялдаусыз, жолдардың дөңес жерлері алдында қозғалыс жылдамдығы азайтылып, тасымалдау барысында жануарлардың орнықтылығын қамтамасыз ететін жылдамдықпен жүзеге асырылады.
      259. Қозғалыстың әрбір сағатынан кейін автокөлік құралдарын 15-20 минутқа аялдатқан дұрыс.
      260. Жолда жануарлар қысқы кезеңде кемінде бір рет, жазғы кезеңде кемінде екі рет суарылады.
      261. Егер жануарларды автомобиль көлігімен тасымалдау ұзақтығы 12 сағаттан аз болса, онда бұл жағдайда, жолда қоректендіру жүргізілмеуі мүмкін.
      262. Егер шартта өзгеше көзделмесе, тасымалдаушы жолда жануарлардың аурудан, оларды автокөлік құралдарында дұрыс орналастырмаудан және бекітуден, сондай-ақ ауа температурасының жеке жануарлар мен құстарды тасымалдау шарттарына сәйкес келмеуі салдарынан болған шетінеуге байланысты шығыстарды өтемейді.
      263. Жануарларды тиеуге таза және дезинфекция жасалған автокөлік құралдары беріледі. Жануарларды тасымалдауға арналған автокөлік құралдарының жарамдылығын және санитарлық өңдеудің сапасын мемлекеттік ветеринарлық қадағалау органдары бақылайды.
      Барлық жануарларды тиеу алдында және тиеу кезінде, олар өздеріне тиесілі шаруашылықтың (базаның, ұйымның) ветеринарлық дәрігері және мемлекеттік ветеринарлық қадағалаудың ветеринарлық инспекторы тексереді.
      264. Жүк жөнелтуші түрі, жынысы және жасы бойынша біртекті жануарлар мен құстардың бір автокөлік құралға тиелуін жүргізеді.
      Бір автокөлік құралына түрі, жынысы және жасы әртүрлі жануарларды бөлек тиеу мүмкін емес кезде, оларды бір-бірінен сенімді қоршаулармен бөлу шартымен тасымалдауға рұқсат етіледі.
      265. Жүк жөнелтуші тиеу кезінде ірі жануарларды (жылқыларды, сиырларды, өгіздерді және басқаларды) автокөлік құралдарында басымен кабинаға қарай орналастырады және берік байлайды.
      Ірі қара малдың, шошқалардың, қойлардың, ешкілердің және басқа ұсақ жануарлардың төлін байлаусыз, бірақ барлық жануарлар автокөлік құралының шанағында жата алатындай етіп тасымалдауға рұқсат етіледі. Ауру жануарлар тасымалданбайды.
      Жылқылар тағасыз тасымалданады.
      266. Жануарларды автокөлік құралымен қандай да бір жұқпалы дерт бойынша қолайсыз аумақтар арқылы тасымалдау кезінде, бағыттарды тиісті мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау және қадағалау органдары жергілікті атқарушы органдармен:
      1) ауданаралық және қала маңындағы тасымалдар кезінде – ауданның (қаланың) бас мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық инспекторымен;
      2) ауданаралық тасымалдар кезінде – облыстардың ветеринарлық-санитарлық органдарымен;
      3) облысаралық және халықаралық тасымалдар кезінде – ветеринария саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша белгілейді.
      267. Жануарларды жерден мамандандырылған автокөлік құралына тиеу үшін артқы трап есік пайдаланылады. Басында бірінші бөлікті тиеу жүргізіледі. Жануарларды қозғалыс бағыты бойынша бастарымен алға қарай орналастырады, шанақтың алдыңғы қабырғасындағы сақиналарға байлайды, осыдан кейін бірінші қоршау жабылады. Содан кейін екінші бөлік тиеледі және тағы сол сияқты.
      268. Жануарларды қаптал есік арқылы және артқы трап есікті пайдалану арқылы мамандандырылған автокөлік құралының бөліктеріне тиеу жүйелілігі осы Қағидадағы 11-қосымшада көрсетілген.
      269. Жануарларды жерден мамандандырылған емес автокөлік құралдарына тиеу жиналмалы көпіршелер бойынша жүргізіледі.
      Бұл ретте жүк жөнелтуші шектегіш ағаштарды автокөлік құралдың шанағынан алдын ала алады, жануарларды кіргізеді және қозғалыс бағыты бойынша қояды, алдыңғы көлденең ағашқа қысқа байлайды, артқы ернеуді жабады және автокөлік құралдарға шектегіш ағаштарды орнатады.
      270. Жануарларды автокөлік құралдарына тиеу тәсілдерін, оларды орналастыруды, сондай-ақ жануарларды бір автокөлік құралмен тасымалдау нормаларын жүк жөнелтуші тасымалдау шарттарын, (автокөлік құралының үлгісін, жануарлардың түрі мен жасын, тасымалдау алыстығын, жыл мезгілін, жол төсемінің жай-күйін және тағы басқа), автокөлік құралының жүк көтергіштігі мен сыйымдылығын толығырақ пайдалануды және тасымалданатын жануарлар және автокөлік құралының сақталуын қамтамасыз етуді ескере отырып белгілейді.
      271. Автокөлік құралы бару пунктіне келісімен жануарлар дереу түсіріледі. Жануарларды түсіру тиеу кезінде қабылданған кері тәртіппен жүргізіледі.
      272. Жолда жануарлармен бірге жүру және күтім жасау үшін жүк жөнелтуші жануарларды тасымалдауға қабылдау, жолда жануарларға күтім жасау, суару, қоректендіру, жануарлардың бекітілуін, күзетілуін бақылау, жануарларды жүк алушыға тапсыру үшін алып баратын адамдарды бөледі.
      273. Автокөлік құралына тиелген жануарлар үшін жүк жөнелтуші бірге жүретін адамдардың үлкеніне қажетті құжаттарды (белгіленген нысандағы ветеринарлық куәлік, табын ведомосі, тауар-көлік жүкқұжаты және тағы басқа) береді.
      Жануарларды ағынмен жүретін бірнеше автокөлік құралдарымен тасымалдау кезінде, қажетті құжаттар (тауар-көлік жүкқұжатынан басқа) тасымалданатын жануарлардың барлық партиясына берілуі мүмкін.
      274. Тасымалдауға алдын ала ветеринарлық тексеруден өткен жануарлар ғана жіберіледі. Жануарлардың әрбір партиясына ветеринария саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен ресімделген тиісті ветеринарлық сертификат беріледі.
      Бір ветеринарлық сертификатты бірнеше автокөлік құралы үшін ұсынуға, бір жүк алушының мекенжайына барғанда ғана рұқсат етіледі. Бұл жағдайда ветеринарлық сертификат бірге жүретін адамдардың үлкеніне беріледі. Жануарларды заңнамада белгіленген тәртіппен берілген ветеринарлық сертификатсыз тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      275. Жануар жолда ауырған кезде, бірге жүретін адам ауырған жануарды тексерту және ветеринарлық қызметкердің нұсқауы бойынша одан әрі іс-әрекет жасау үшін жақын маңайындағы ветеринарлық пунктке барады. Жануарды союға ерекше, жануардың жай-күйі оны ет дайындау ұйымдарына дейін жеткізуге мүмкіндік бермейтін жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Сою туралы актіге мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау және қадағалау ветеринарлық-санитарлық инспекторы қол қояды, Актіде мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық қадағалау органдарының етті одан әрі пайдалану туралы қорытындысы көрсетіледі.
      276. Автокөлік құралдарының тасымалданатын жануарларды ветеринарлық дәрігер тексеру үшін, сондай-ақ бірге жүретін адамдардың үлкенінің сұрауы бойынша (жануарларды суару, қоректендіру, демалдыру) кідіруі (тұруы) осы Қағиданың 11-тарауына сәйкес бірге жүретін адам және жүргізуші қол қоятын актілермен ресімделеді.
      Егер шартта өзгеше көзделмесе, тұруды және жануарларды ветеринарлық дәрігер тексеру үшін ветеринарлық мекемеге соғуды, сондай-ақ жануарларды суару, қоректендіру, демалдыру үшін тұруды жүк жөнелтуші төлейді.
      277. Бару орнына келісімен негізгі бірге жүретін адам жүк алушыға қарап шығу үшін табын ведомосін, жолдама парақты, ветеринарлық сертификатты, малдың жолда шетінеуі және амалсыз сойылуы туралы актілерді ұсынады. Мал өлшеуді жүк алушы бірге жүретін адаммен бірге жүргізеді. Малды тапсыру актімен ресімделеді. Жүк жөнелтушінің алдында жануарларды жеткізгені және тапсырғаны туралы есепті бірге жүретін адам береді.
      278. Жануарлар түсірілгеннен кейін автокөлік құралдары санитарлық өңдеуден өтеді. Механикалық тазартудан кейін автокөлік құралдарын мынадай дезинфекциялағыш заттардың бірімен: формальдегидтің 2 % ерітіндісімен, құрамында 2-3 % белсенді хлор бар хлорлы әктастың ерітіндісімен, хлораминнің 4 % ерітіндісімен, өткір натрдың 2 % ыстық (60-70 Со) ерітіндісімен, жаңа сөндірілген әктастың 20 % маңызымен, көрсетілген заттардың әрқайсысының шығынының нормасы 1 шаршы метр ауданға 0,5 литр болатындай етіп дезинфекциялануы тиіс. Басқа да дезинфекциялағыш заттарды, егер олар жоғарыда көрсетілген мақсаттарға сәйкес келетін болса және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілсе қолдануға болады.
      279. Автокөлік құралының шанақтарын уақтылы санитарлық өңдеу үшін жануарларды жаппай түсіретін орындарда дезинфекциялау-шаю пункттері ұйымдастырылуы тиіс.

§11. Құрылыс жүктерін тасымалдау ерекшеліктері

      280. Тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар кірпіш тасымалдауды пакеттік тәсілмен: балшық кірпішті – тегендерге “шырша түрінде” қалап, силикат кірпішті – тегендермен және тегендерсіз қоршау немесе тарту құрылғылары арқылы жүзеге асырады.
      281. Жүк жөнелтуші кірпіш тасымалдау үшін тегендер, таспа қоршаулар және пакеттерді бекітуге және бөлуге арналған құрал-жабдықтарды береді. Жүктерді автомобильмен тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушылар автокөлік құралдарына қоршағыш құрылғылар мен бекіткіш құрал-жабдықтарды дайындауды және орнатуды жүк жөнелтушінің есебінен өзіне алуы мүмкін.
      282. Кірпішті тегендермен тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші автокөлік құралы тиелуге келгенге дейін жүктің тегендерге қалануын қамтамасыз етеді. Тегендердің типтері мен параметрлері ұлттық стандарттарға сәйкес келуге тиіс. Төменгі қатардан, пакет бұрыштарынан және бүйір жақтарынан түскен кірпіштері бар пакеттерді тиеуге жол берілмейді.
      Ескерту. 282-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      283. Кірпішті жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар стандартты түрде толтырылған пакеттердің саны бойынша жүзеге асырады.
      284. Кірпішті тиеуді, сондай-ақ пакеттерді бекітуді тасымалдаушы, ал бекіткіштерді ажырату мен кірпішті түсіруді жүк алушы жүзеге асырады.
      Тасымалдаушылар жүкті автомобильмен тасымалдау шарты бойынша бекіткіштерді орнату мен ажыратуды жүргізуі мүмкін. Түсіру аяқталғаннан кейін жүк алушы автокөлік құралы шанағының еденін кірпіш қоқымынан тазартады.
      285. Автокөлік құралының жүк көтергіштігі 7 тоннадан аспайтын жағдайларда, пакеттерді жүк жөнелтуші шанақ білігінің бойымен, ал автокөлік құралының жүк көтергіштігі 7 тоннадан артық болса, шанақ білігіне перпендикуляр түрде шахмат тәртібімен автокөлік құралдың қаптал ернеулерінің біріне тығыз қойылады. Кірпіштерді тегенге қалау тәртібі осы Қағиданың 12-қосымшасында келтірілген.
      Пакеттерді шанаққа көлденең орналастыру кезінде жүк жөнелтуші қимасы 50х50 мм және ұзындығы 1 м ағаштарды қаптал ернеуге жанаспайтын шеткі пакеттер тегендерінің астына салады.
      286. Тасымалдаушы автокөлік құралында кірпіш пакеттерінің қалануы мен бекітілуінің жол қозғалысы қауіпсіздігінің және автокөлік құралының сақталуын қамтамасыз ету талаптарына сәйкес келуін тексереді. Жүк жөнелтуші тасымалдаушының талап етуі бойынша жүкті қалау мен бекітудегі байқалған қателіктерді жояды.
      Пакеттерді бекіту, сондай-ақ олардың бекітілу дұрыстығын тексеру тиегіш механизмдерді автокөлік құралынан әкеткеннен кейін ғана жүргізіледі.
      287. Босаған тегендерді тиеуді – жүк алушы, ал түсіруді кірпіш жүк жөнелтуші жүргізеді.
      288. Босаған тегендерді қабылдауды және тапсыруды тасымалдаушылар дана саны бойынша жүргізеді.
      289. Темір-бетон өнімдер олардың түріне байланысты көлденең, тік немесе қиғаш күйде тасымалданады.
      Тасымалдау және сақтау кезінде техникалық шарттар бойынша белгілі бір нүктелерінде тіреуді қажет ететін темір-бетон өнімдеріне жүк жөнелтуші тіреу нүктелерін көрсетіп таңба жасайды.
      290. Тасымалдау шарты бойынша жүк жөнелтуші тасымалдаушының келісімімен автокөлік құралдарын қосымша құрал-жабдықтармен қосымша жабдықтауды жүргізуі мүмкін. Тараптардың келісімі бойынша қосымша құрал-жабдықтарды орнатуды тасымалдаушы жүк жөнелтушінің есебінен жүргізуі мүмкін.
      291. Темір-бетон өнімдерді бекіту үшін қажетті төсемелер мен аралық төсемелерді жүк жөнелтуші ұсынады. Қысқы мезгілде жүк жөнелтуші темір-бетоннан жасалған өнімдерді қар мен мұздан тазартып ұсынады, сондай-ақ резеңке жапсырылған төсемелер мен аралық төсемелер қолданады.
      292. Тасымалдаушылар темір-бетон өнімдерді орындар саны мен стандарттық салмақ бойынша жүк жөнелтушіден қабылдайды және жүк алушыға тапсырады.
      293. Қозғалыс үшін қауіпті аймақтардағы тиеу және түсіру пункттерінде жүк жөнелтуші мен жүк алушы тәуліктің кез келген мезгілінде көрінетін сақтандырғыш жол белгілері мен көрсеткіштерді орнатады.
      294. Темір-бетон өнімдерді шығыран жабдығының көмегімен тиеу және түсіру кезінде жүргізуші автокөлік құралының кабинасында болмауы, ал жүк жөнелтуші (жүк алушы) жүкті автокөлік құралы кабинасының үстімен жылжытпауы тиіс.
      295. Сұйық бетон мен құрылыс ерiтiндiлерiн тасымалдау үшiн тасымалдаушылар өзi аударғыштарды, ожау немесе бункерлік үлгiлердегi шанақтары бар жүк автомобильдерін, цистерналарды бөледі. Құрғақ бетон қоспаларын және құрылыс ерiтiндiлерiн ыдыстық тәсiлмен қаптарда тасымалдау үшiн тасымалдаушылар ернеулi автокөлік құралдарын, ал ыдыссыз тәсiлмен тасымалдау кезiнде бункер үлгiсiндегi шанақтары бар жүк автомобильдері мен цистерналарды бөледі.
      Ескерту. 295-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      296. Сұйық бетон мен құрылыс ерiтiндiлерiн тасымалдауға арналған өзi аударғыштардың тығыздалған артқы ернеуi, 450-500 мм биіктетілген алдыңғы және қаптал ернеулерi болады.
      Ескерту. 296-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      297. Тасымалдаушылар сұйық бетон мен құрылыс ерітінділерін жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдау мен жүк алушыға тапсыруды көлемі және салмағы бойынша жүргізеді.
      Жүкті қабылдаушыға сұйық бетонды және құрылыс ерітінділерін тапсыруды тасымалдаушылар ұлттық стандартта белгіленген тасымалдау кезінде бетонды және құрылыс ерітінділерін нығыздау коэффициентін ескере отырып көлемі және салмағы бойынша жүргізеді.
      Жүкті автомобильмен тасымалдау шартында жүк жөнелтуші тасымалдануға тиісті сұйық бетон мен құрылыс ерітінділері қоспаларының көлемдік салмақтарын, тасымалдаушылар тасымалданған жүктің көлемін тоннамен қайта есептеу үшін көрсетеді.
      Ескерту. 297-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      298. Жүк жөнелтушілер және тасымалдаушылар жеткізу мерзімін айқындау кезінде ұлттық стандарттарда белгіленген және тасымалдау кезінде олардың тұтастығын қамтамасыз ететін сұйық бетонды және құрылыс ерітінділерін шекті жеткізу мерзімдерін ескереді. Жеткізу мерзімдерін жүк жөнелтуші әр барған сайын берілетін және жүк қабылдаушыға жүкпен бірге берілетін ерітіндіге арналған паспортта осы Қағиданың 13-қосымшасына сәйкес нысанда көрсетеді.
      Ескерту. 298-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      299. Цемент тасымалдау кезінде тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар цементке жауын-шашын тиюіне және оның тозаңдануына жол бермей, жүктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды.
      300. Цемент ыдыссыз тәсілмен мамандандырылған автомобиль-цистерналарда, сондай-ақ ыдыстық тәсілмен (қаптарда) ернеулі платформасы бар автомобильдермен және кенеппен жабылып тасымалданады.
      301. Жүк жөнелтуші цементті ыдыссыз тәсілмен тасымалдауға 100 0С аспайтын температурамен береді.
      302. Цементті ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде, оны жүк жөнелтушіден қабылдау мен жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар автомобиль-цистернаны жүгімен және жүксіз таразыға тарту арқылы салмақ бойынша жүзеге асырады.
      Қаптардағы цементті жүк жөнелтушіден қабылдау мен жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар атауы, орындардың саны және таңбаламада көрсетілген стандарттық салмақ бойынша жүзеге асырады.
      303. Цементті ыдыссыз тәсілмен тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші мен жүк алушы автокөлік құралы-цистернаны жүксіз және жүгімен таразыға тартуды, цистернаның люктерін тиеу алдында ашу мен тиегеннен кейін жабуды, түсіру жеңдерін цистернамен қосуды және ағытуды жүргізеді.
      304. Жүк алушыдан цементті түсіру кезінде тасымалдаушы сығымдағышты іске қосуды және түсіру шүмегін ашуды, ал түсіру аяқталғаннан кейін сығымдағышты ажыратуды және түсіру шүмегін жабуды жүргізеді.
      305. Жүк алушының автокөлік құралы-цистерналардан цемент түсіруге арналған қатты төсемі бар алаңшалары болуы қажет.
      306. Тұрақты түсіру орындарында (ерітінді тораптарында, құрылыс индустриясы зауыттарында, ірі құрылыстарда) жүк алушы автокөлік құралы-цистернаның 12-14оС еңкіштігін қамтамасыз етіп, түсіру алаңшаларын жабдықтайды. Уақытша объектілерде түсіру алаңшалары көлденең және қабылдау құрылғысының жағына қарай еңісі болады. Түсіру орнына автокөлік құралы-цистернаны тракторлармен сүйреп әкелуге рұқсат етілмейді.
      307. Жүк алушы цемент қабылдауға арналған сыйымдылықты автокөлік құралы-цистернаның сығымдағыш қондырғысы қамтамасыз ететін түсіру биіктігіне сәйкес келетін биіктікке орнатады. Уақытша сыйымдылықтардағы (қоймалардағы) қабылдау люктері жалғастырғыш шлангалардың өлшемдеріне сәйкес келеді және түсіру аяқталғаннан кейін тығыз жабылады. Қабылдау құрылғыларының түсіру шлангаларын сымның, жіптің және басқа қолға түскен құралдардың көмегімен бекітуге рұқсат етілмейді. Цистернаның ішінде қысым жасау үшін ауаның бөтен көздерін пайдалануға рұқсат етілмейді.
      308. Жүк жөнелтуші автокөлік құралы тиелуге келгенге дейін түрі мен өлшемі бірдей шиферді, тегендерге оны қабаттап салып, алдын ала дайындалуын қамтамасыз етеді, автокөлік құралға тиеуді және тегендерді автокөлік құралдарына біркелкі қоюды жүргізеді.
      309. Тиеулі жабық автокөлік құралдарын, шифері бар пакеттерді жүк жөнелтуші пломбалауы тиіс.
      310. Тегендерге толтырылған шиферді жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушы орындардың саны бойынша жүргізеді.
      Шиферді тасымалдауға салмақ бойынша қабылдауға жүк жөнелтуші мен жүк алушының таразысы болған кезде ғана рұқсат етіледі.
      311. Жүк жөнелтуші шиферді тасымалдауға жинақтаушы бөлшектерімен (арқалар, шегелер) ұсынған кезде тасымалдаушы, тасымалдауға жүк қабылданған тәртіппен оларды жүк жөнелтушіден қабылдайды және жүк алушыға тапсырады.

§12. Үйіп тасымалданатын жүктерді тасымалдау ерекшеліктері

      312. Үйiп тасымалданатын жүктердi тасымалдау үшiн тасымалдаушылар өзi аударғыштарды бөледi.
      Ескерту. 312-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      312-1. Рұқсат етiлген ең көп массасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген автокөлiк құралының жол берілетін жалпы массасынан асатын өзi аударғышпен жүктердi Қазақстан Республикасының жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары арқылы автомобильмен тасымалдауларға жол берiлмейдi.
      Ескерту. Қағида 312-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 N 1306 қаулысымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
      313. Тасымалдаушылар жүктi автомобильмен тасымалдау шарты бойынша өзi аударғыштарды жылыту жүйесімен жабдықтауды жүк жөнелтушiнiң немесе жүк алушының есебiнен төлеу арқылы осы жұмыстарды өздерiне қабылдап алуы мүмкiн.
      Ескерту. 313-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.12.2013 № 1306 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      314. Үйіп тасымалданатын жүктерді тиеу үшін жүк жөнелтуші ожауының көлемі автокөлік құралының шанағы көлемінің 1/3 аспайтын тиегіш механизмдерді бөледі.
      315. Үйіп тасымалданатын жүктерді тиеу кезінде тиегіш механизмнің ожауы автокөлік құралы шанағының түбінен 0,5 м аспайтын қашықтықта болады.
      316. Шанақты үйіп тасымалданатын жүктердің қалдықтарынан тазарту тәртібі мен шарттары жүкті автомобильмен тасымалдау шартында белгіленеді.
      317. Үйіп тасымалданатын жүктерді тиеу кезінде жүргізуші автокөлік құралының кабинасында болмайды. Жүк жөнелтушіге жүкті автокөлік құралы кабинасының үстімен жылжытуға рұқсат етілмейді.
      318. Жүк жөнелтуші тасымалдаушымен автокөлік құралының тиелуге берудің басталғаны туралы жүргізушіні хабардар ету (дыбыстық немесе жарықтық сигналмен) тәртібін, сондай-ақ автокөлік құралын тиеуге қою орнын белгілеу тәсілін (белгі ағаштармен, белгілермен, нұсқағыштармен) келіседі және жүкті автомобильмен тасымалдау шартында көздейді.
      319. Карьерлерде тиеу жұмыстарының орындалу қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүк жөнелтуші:
      1) карьердің ішіндегі жолдың өтетін бөлігін төменгі еңіс жағынан биіктігі 0,7 м топырақ үйіндісімен немесе қорғаныш қабырғамен қоршауды;
      2) карьер ішіндегі жолдың 8 градустан артық еңісі болған кезде, жолдың өрінен бастап, 100 м аспайтын қашықтықта ұзындығы 50-100 м еңіссіз жол учаскесін жабдықтауды;
      3) еңістері бар тиеу алаңшаларында автокөлік құралы доңғалақтарының астына тіреулер қоюды;
      4) автокөлік құрал қозғалысына кедергі жасайтын көмірдің, кеннің және басқа да пайдалы қазбалардың кесектерін жинауды;
      5) карьер ішіндегі жолға қажет кезде шаңды кетіру үшін су шашуды;
      6) карьер ішіндегі жұмыс орындарына жарық орнатуды қамтамасыз етеді.
      320. Жүк жөнелтуші карьерлерде газдардың белгіленген нормадан артық шоғырлануына жол бермеуі тиіс.
      321. Жүк жөнелтуші автокөлік құралын беру кестесін жару жұмыстары мен тиегіш механизмдерді жөндеу кестесімен келіседі.
      322. Үйіп тасымалданатын жүктерді жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар жүк жөнелтуші мен жүк алушының таразысы болған кезде – салмақ бойынша, ал таразы болмаған кезде өлшеу-таразыға тарту актісі бойынша жүргізеді.
      323. Жүктің меншікті салмағында өзгеріс байқалған жағдайда, тасымалдаушы немесе жүк жөнелтуші тасымалданатын тонналы жүктің мөлшерін қайтадан бірге анықтауды талап етуі мүмкін.
      324. Үйіп тасымалданатын жүктерді бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының мекенжайына тасымалдау кезінде ресімдеу жүк жөнелтушінің жүргізушіге әрбір сапарға талон беруі арқылы жүргізілуі мүмкін.
      Соңғы сапарды орындау кезінде жүк жөнелтуші үйіп тасымалданатын жүктерді тасымалдау кезінде берілетін талондардың орнына – тауар-көлік жүкқұжатын, ал топырақ тасымалдау кезінде тасымалданатын жүктің барлық мөлшеріне өлшеу немесе таразыға тарту актісін ресімдейді.

§13. Металды және металл бұйымдарды тасымалдау
ерекшеліктері

      325. Қағиданың осы параграфында металдың және металл бұйымдардың мынадай топтарын тасымалдау шарттары көзделеді:
      1) автокөлік құралының көлемін және салмағын ескере отырып, заңнамада белгіленген рұқсат етілетін салмақ пен көлем өлшемдерінен аспайтын;
      2) ұзындығы 8 м артық;
      3) бір орынның салмағы 3 тоннадан артық./
      326. Жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар тиеу жұмыстарын металдарды және металл бұйымдарды тасымалдау кезінде механикаландырады.
      Тасымалдаушылар өздерінде өзі түсіретін автокөлік құралы немесе механизация құралы болған кезде, тасымалдау шарты бойынша металдардың және металл бұйымдардың механикаландырылған түсірілуін өздеріне алуы мүмкін.
      327. Жүк жөнелтуші түрлі ұзындықты металды және металл бұйымдарды тиеу кезінде, автокөлік құралының шанағына анағұрлым қысқаларын үстіне салады.
      Ұзын көлемді металл бұйымдарды ұзартылма тіркемелерге тиеу кезінде жүк жөнелтуші автокөлік құралы кабинасының артқы қабырғасы мен жүктің арасында, тіркеме автокөлік құралға қатысты әрбір жаққа 90 градус бұрышқа еркін бұрыла алу үшін саңылау болуын қамтамасыз етеді.
      Цилиндр түріндегі металдарды және металл бұйымдарды жүк жөнелтуші автомобильдер мен тіркемелерде тростармен, сондай-ақ ағаш сыналар сала отырып бекітеді.
      Ұзын көлемді және ауыр салмақты металдарды және металл бұйымдарды тиеу немесе түсіру жұмыстарын орындау алдында жүк жөнелтуші немесе жүк алушы жүк автомобильдері мен тіркемелердің алдыңғы және артқы доңғалақтарының астына сыналар салады.
      328. Тасымалдаушылар жүргізушілердің техника қауіпсіздігі және ұзын көлемді және шомбал металдар мен металл бұйымдарды тасымалдау технологиясы жөніндегі арнайы нұсқауын өткізеді.
      329. Ені және ұзындығы бойынша шанақ көлемдерінен шығатын, бірақ жүгі бар автокөлік құралының заңнамада белгіленген габариттік өлшемдерінен аспайтын ұзын көлемді металдар және металл бұйымдар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 25 қарашадағы № 1650 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Жол қозғалысы ережесіне, Көлік құралдарын пайдалануға жіберудің негізгі ережелерін және лауазымды адамдар мен жол қозғалысына қатысушылардың міндеттерін және Көлігі арнайы жарықтық және дыбыстық сигналдармен жабдықталуға және арнайы түстік-графикалық схемалар бойынша боялуға тиісті жедел және арнайы қызметтердің тізбесіне сәйкес алдыңғы және артқы жағынан белгіленеді.
      330. Ұзын көлемді және шомбал металдарды және металл бұйымдарды кран жабдығының көмегімен тиеу немесе түсіру кезінде жүргізуші автокөлік құралы кабинасында болмайды, ал жүк жөнелтуші мен жүк алушы жүкті автокөлік құралы кабинасының үстімен жылжытпайды.
      Автокөлік құралы шанағының алдыңғы бөлігіне тасымалдаушы кабинаны жүктің зақымдауынан қорғайтын болат қалқан қояды.

§14. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды
тасымалдау ерекшеліктері

      331. Тасымалдаушылар ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдау үшін тасымалдауға ұсынылатын ағаштың және ағаштан жасалған бұйымдардың ұзындығын ескере отырып, кониктері, тіркемелері, ұзартылма жартылай тіркемелері бар автомобильдер немесе ернеулі платформалары бар автомобильдер бөледі.
      Жүк жөнелтуші тасымалдаушының келісімімен автокөлік құралдарын ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдардың кабинаға сырғу мүмкіндігін болдырмайтын кониктермен және құра-жабдықтармен (сырғанауға қарсы шиналармен немесе жалдармен) жабдықтауы тиіс. Кабинаның артынан оны бөренелер мен шыбықтар бастарының соққыларынан қорғау үшін қалқан орнатылуы тиіс.
      332. Ағаш таситын жолдар бойынша ағаш дайындауды жүзеге асыратын мекемелермен, жүктерді автомобильмен тасымалдау шарты бойынша ағаш тасу кезінде автокөлік құралының барынша ені 3,2 м, барынша биіктігі 4 м ретінде қабылданады. Автопоездың жалпы ұзындығына шек қойылмайды. Жүк жөнелтуші тиеу пункттерінде және барлық автомобиль ағаш тасығыш жолдарымен қиылыстарда сымдардың, электр кабельдерінің және тағы басқа кемінде 4,5 м биіктікте ілінуін, сондай-ақ кез келген жүк көтергіштікті ағаш тасығыштардың еркін маневр жасауы мен айырылысуын қамтамасыз етеді.
      333. Тасымалдау қашықтығы 10 км дейін болған кезде, ағаш тасу негізінен жартылай тіркемелерді алдын ала тиеу арқылы жүргізіледі.
      Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды автокөлік құралына тиеу мен бекітуді – жүк жөнелтуші, ал түсіруді және бекіткіштерін алуды жүк алушы жүзеге асырады. Жүргізушінің тиеу-түсіру жұмыстары мен бекітуге қатысуына рұқсат етілмейді. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды кранның көмегімен тиеу және түсіру кезінде жүргізушінің автокөлік құралының кабинасында болуына рұқсат етілмейді. Жүк жөнелтушінің (жүк алушының) жүкті автокөлік құралы кабинасының үстімен жылжытуына рұқсат етілмейді.
      334. Жүк жөнелтуші ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды жүк автомобилі мен тіркеме кониктерінің арасына біркелкі орналастырады. Автокөлік құралындағы жүктің биіктігі ұзартылмадағы жүктің биіктігінен сортаменттер тасылатын болса 100 мм-ден, ал шыбықтар тасылатын болса 300 мм-ден аспайды.
      335. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдар тіркемелері бар жүк автомобилімен тасыған жағдайларда жүк автомобильге тіркемені тіркеуді жүк жөнелтуші жүргізеді. Тіркеуші автопоезд жинақтарының арасында жүргізушінің рұқсатымен ғана болуы мүмкін.
      336. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар орындардың көлемі мен саны бойынша жүзеге асырады. Жүктің салмағын жүк жөнелтуші есептеу арқылы анықтайды және орындардың көлемі мен саны бойынша тауар-көлік жүкқұжатында көрсетеді.
      337. Ағаш пен ағаштан жасалған бұйымдарды тасымалдауға тасымалдаушылар қауіпсіздік техникасы және осындай тасымалдың ерекшеліктері бойынша нұсқаудан өткен жүргізушілерді ғана жібереді.

§15. Жүктерді контейнерлер мен тегендерде тасымалдау

      338. Жүктердің ұсақ топтарын ыдыссыз, бастапқы орамасымен немесе жеңілдетілген ыдыспен тасымалдау әмбебап контейнерлермен жүзеге асырылады. Ерекше тасымалдау шарттарын қажет ететін жүктердің жеке түрлерін тасымалдау жағдайында, тасымалдау мамандандырылған контейнерлермен немесе тегендермен жүзеге асырылады. Әмбебап контейнерлермен халық тұтынатын азық-түлік және өнеркәсіп тауарлары, өнеркәсіптік және басқа ұйымдардың материалдық-техникалық бұйымдары, сондай-ақ азаматтардың үй мүліктері тасымалданады.
      Тегендермен пакеттелген түрде ыдысты-майда даралы жүктер тасымалданады.
      339. Жүктерді автомобильмен тасымалдаулар үшін қолданылатын әмбебап контейнерлер және тегендер ұлттық стандарттарға сәйкес келеді, олардың кімге тиесілі екендігіне қарамастан мынадай таңбалары болады:
      1) Қазақстан Республикасы;
      2) контейнер тиесілі адамның шартты (қысқартылған) атауы;
      3) контейнердің нөмірі;
      4) ыдыстың массасы, нетто массасы мен брутто массасы, кг;
      5 ішкі көлемі, м3;
      6) жасалған орны, айы және жылы;
      7) соңғы күрделі жөндеуден өткен орны, айы және жылы.
      Ескерту. 339-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      340. Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауға арналған әмбебап контейнерлердің негізгі үлгілері, брутто массасы 2,5 (3) тонна (бұдан әрі – т), 5 т, 10 т, 20 т және одан артық контейнерлер болып табылады.
      341. Контейнерлер мен тегендерді тасымалдау үшін тасымалдаушылар жүк автомобильдерді, ернеулі платформасы бар тіркемелер мен жартылай тіркемелерді немесе мамандандырылған автокөлік құралдарын (контейнер тасығыштар, фургондар) бөледі.
      342. Контейнерлер мен тегендерді автокөлік құралдарына тиеу кезінде мынадай талаптар сақталады:
      1) контейнерлер мен тегендер платформаның барлық алаңында, шанақтың алдыңғы ернеуінен (қабырғасынан) бастап оның бойлық білігіне симметриялы түрде біркелкі орналастырылады;
      2) контейнерлер мен тегендердің санын және оларды автокөлік құралында орналастыру схемаларын жүк жөнелтуші мен тасымалдаушы бірге белгілейді, бұл ретте контейнерлердің немесе тегендердің брутто жалпы салмағы автокөлік құралының жүк көтергіштігінен аспайды, ал контейнерлер мен табандықтардың көлемдері автокөлік құралдарының көлемдерінен шықпайды, сондай-ақ жол белгілерінде көрсетілген көлемдерден аспайды;
      3) қалааралық тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші контейнерлерді автокөлік құралында есіктерін платформаның ішіне қаратып орналастырады;
      4) қалалық және қала маңындағы тасымалдау кезінде, шартта автокөлік құралынан контейнерлерді алмай жүктерді тиеу мен түсіруді жүзеге асыру көзделетін болса, контейнерлерді жүк жөнелтуші есіктерін ернеулерге қаратып орналастырады;
      5) контейнерлердің толық емес жинағын тасымалдау кезінде, оларды автокөлік құралы платформасының алдыңғы ернеуіне тығыз орналастырады. Бос контейнерлерді есіктерін ашық қалдырып тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      343. Тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар контейнерлер мен тегендердің алмасу пункттерін кәсіпорындарда, көтерме-сауда базаларында, материалдық-техникалық жабдықтау базаларында, жүк терминалдарында және басқа да жүктерді жөнелту мен алу пункттерінде жасауы мүмкін.
      344. Жүктерді контейнерлермен тасымалдауға арналған жылдық шарттарда немесе бір жолғы тапсырыстарда мыналар:
      1) әрбір үлгідегі контейнерлермен жүктерді тасымалдау көлемдері (оның ішінде контейнерлерді әкелу және әкету бойынша бөлек түрде);
      2) жүк жөнелтушіге бос контейнерлерді әкелу және жүк тиелгендерін әкету кестесі;
      3) контейнерлерді тиеу және түсіру тәртібі (оларды автокөлік құралдан алып немесе автокөлік құралдан алмай);
      4) жүк жөнелтушіде контейнерлерді алмасу пунктін ұйымдастыру, оның жұмыс тәртібі, айналымдағы контейнерлердің санын белгілеу, құжаттарды ресімдеу тәртібі және тағы басқа;
      5) контейнерлердің айналым мерзімдері келісіледі.
      345. Тасымалдаушылар тиеу үшін ақаусыз, берілген жүкті тасымалдау үшін жарамды, жүктің қалдықтары мен қоқыстан тазартылған контейнерлерді береді.
      Берілген жүкті тасымалдауға арналған контейнерлердің жарамдылығын жүк жөнелтуші анықтайды. Контейнерде, тасымалдау кезінде жүктің сақталуына ықпал етуі мүмкін қандай да болмасын ақаулықтар байқалған кезде, тасымалдаушы мұндай контейнерге тиеуден бас тартуы мүмкін.
      Жүктерді қаңқасы қисайған, тиек құрал-жабдықтарында немесе пломбалау құрылғыларында ақаулық, көтеру сырғаларында жарықтар немесе айырылған жерлер бар, қаптамасы немесе төбесі зақымдалған және жүктің жетіспеуіне, бүлінуіне немесе зақымдануына әкелуі мүмкін басқа да ақаулықтары бар контейнерлерде тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      346. Жүктерді контейнерлерде автомобиль көлігімен тасымалдау осы Қағиданың 7-тарауына сәйкес жасалатын бір автомобильмен (автопоезбен) бір жүк алушының мекенжайына тасымалданатын әрбір тиелген контейнерге немесе контейнерлер тобына жасалатын тауар-көлік жүкқұжатымен ресімделеді.
      347. Тауар-көлік жүкқұжатында жүк жөнелтуші:
      1) «Жүктің атауы» деген бағанада – жүктің атауын, контейнердің нөмірін, пломбаның бедерін;
      2) «Орындар саны» деген бағанада – контейнерлердің санын (әртүрлі жүккөтергіш контейнерлер үшін бөлек);
      3) «Салмағы, кг» деген бағанада жүктің брутто салмағын және контейнердің өз салмағын көрсетеді.
      Бір тауар-көлік жүкқұжатымен ресімделген бірнеше контейнерді тасымалдау кезінде, жүк жөнелтуші онда барлық контейнерлердің нөмірлері мен олардың әрқайсысындағы пломбаларды көрсетеді.
      348. Бос контейнерлерді толтыру үшін алдын ала әкелу кезінде тасымалдаушы әрбір автокөлік құралына екі данада ілеспе ведомосын осы Қағидаға 14-қосымшаға сәйкес жазып береді, олардың біреуі – контейнерлердің қозғалысын есепке алу үшін, ал екіншісі бос контейнерлерді тасымалдау кезінде орындалған көліктік жұмысты есепке алу үшін қызмет етеді.
      349. Жүк жөнелтушіде контейнерлерге жүк тиеу және жүк алушыларда жүкті контейнерлерден түсіру, әдетте, контейнерлерді автокөлік құралдан алып жүзеге асырылады.
      Тиелген және бос контейнерлерді автокөлік құралдарынан алуды және қоюды жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар жүзеге асырады.
      350. Жүк жөнелтуші жүктерді контейнерге толық сыйғанынша, бірақ оның жүк көтергіштігінен асырмай толтыруы мүмкін.
      Жүк жөнелтуші жүкті контейнерде, тасымалдау кезінде оның контейнер ішінде жылжып кету мүмкіндігі болмайтындай және жүктеме контейнердің еденіне біркелкі бөлінетіндей етіп орналастырады.
      Жүк жөнелтуші жүкті орналастыру кезінде жүк пен контейнер есігінің арасына 30-дан 50 мм дейін бос кеңістік қалдырады. Жүктерді немесе оларды бекітуге арналған құрал-жабдықтарды (тіректер, сыналар, төсемелер және басқалар) контейнердің қабырғаларына, еденіне және төбесіне шегемен немесе қапсырмамен қағуға рұқсат етілмейді.
      351. Жүк жөнелтуші жүктерді контейнерлерде ыдыссыз, бастапқы орамасымен немесе жеңілдетілген ыдыспен тасымалдау кезінде, жүктерді қажалудан, майысудан, мұздап қалудан немесе қызып кетуден сақтайтын құралдарды (контейнердің қабырғаларын қағазбен қаптау, қорғаныш тақтайшаларды, резеңке төсемелерді қою, жүкті жұмсақ оқшаулағыш материалдармен орау және тағы басқа) қолданады.
      Контейнерге майланған күйдегі қосалқы бөлшектерді, метиздерді және басқа өндірістік-техникалық мақсатқа арналған өнімді тиеу алдында жүк жөнелтуші контейнерге төсеу және контейнердің қабырғалары мен жүктің арасына салу үшін тығыз қағаз қолданады немесе контейнердің ішкі бетін ластанудан және зақымданудан сақтайтын басқа шаралар қабылдайды.
      352. Сұйық жүктер контейнерлермен тасымалдауға жеңілдетілген ыдысқа (тор жәшіктер, қатырма қораптар) салынған, сыйымдылығы 1 л аспайтын ұсақ ыдыспен (бөтелкелер, банкалар) ғана жіберіледі.
      Контейнерге тиелуі немесе одан түсірілуі тиеу-түсіру механизмдерін қолданусыз мүмкін емес ауыр салмақты жүктер тасымалдауға тасымалдау шарты бойынша қабылданады.
      353. Әмбебап контейнерлермен ыдыссыз сусымалы жүктерді, өткір және улы заттарды, сондай-ақ иісі нашар және контейнердің қабырғалары мен еденін ластайтын жүктерді тасымалдауға рұқсат етілмейді.
      354. Тасымалдаушылар жүгі бар контейнерлерді контейнерлер мен пломбалардың сыртқы тексерілуі бойынша және жүк жөнелтуші көрсеткен салмақ бойынша жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдайды және жүк алушыға тапсырады.
      355. Тиелген контейнерді жүк жөнелтушіден қабылдау кезінде тасымалдаушы контейнердің сыртқы тексерілуін жүргізеді, пломбаның бүтіндігі мен жарамдылығын, пломба сымының бүтіндігін, сондай-ақ контейнерлердің нөмірлері мен пломбалардың бедерлеріндегі жөнелтуші бақылау белгілерінің тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген контейнердің нөмірі мен бақылау белгілеріне сәйкестігін тексереді.
      Пломбаларының бедерлері анық емес, сондай-ақ пломбалары дұрыс ілінбеген контейнерді қабылдауға рұқсат етілмейді. Контейнердің немесе пломбаның ақаулылығы, контейнер нөмірі мен пломбалардың бедерлеріндегі белгілердің және тауар-көлік жүкқұжатындағылардың сәйкес еместігі байқалған кезде, тасымалдаушы бұл туралы жүк жөнелтушіге хабарлайды.
      Мұндай контейнерлер тасымалдауға байқалған кемшіліктер жойылғаннан кейін қабылданады.
      Жүк жөнелтуші автокөлік құралы келгенге дейін контейнерді тиейді, оны осы Қағиданың 5-тарауына сәйкес пломбалайды және ілеспе құжаттарды дайындайды.
      356. Жүгі бар әрбір контейнерге жөнелтуші тиелген орындардың санын көрсетіп, мөрмен және қолмен расталған жүктің тізімдемесін салады.
      357. Жүк жөнелтушінің зақымданбаған пломбасымен жарамды контейнермен келген жүктер жүк алушыға жүктің салмағы, жай-күйі және жүк орындарының саны тексерілмей беріледі.
      358. Жүк алушы жүгі бар контейнерлерді қабылдау кезінде контейнерлердің сыртқы тексерілуін жүргізеді, пломбаның бүтіндігі мен жарамдылығын және контейнерлердің нөмірлері мен пломбалардың бедерлеріндегі жөнелтуші бақылау белгілерінің тауар-көлік жүкқұжатында көрсетілген контейнерлердің нөмірлері мен бақылау белгілеріне сәйкестігін тексереді және тауар-көлік жүкқұжатында контейнерді қабылдағаны туралы қол қояды. Жүк алушының тауар-көлік жүкқұжатындағы қолы мөрмен немесе мөртабанмен расталғаннан кейін ғана жүк алушы пломбаны алуы және контейнерді ашуы мүмкін.
      359. Жүк жарамсыз контейнерде, сондай-ақ пломбасы бұзылған немесе болмаған контейнерде келген жағдайда, жүк алушы контейнерді тасымалдаушымен бірге ашады, салмағын, орындар санын және жүктің жай-күйін тексереді және жүктің жоғалғаны, бүлінгені немесе зақымданғаны байқалған жағдайда тауар-көлік жүкқұжатына жазады немесе осы Қағиданың 11-тарауына сәйкес акті жасайды.
      360. Егер шартта өзгеше көзделмесе, жүктер түсірілгеннен кейін жүк алушылар контейнерлерді жүктердің қалдықтарынан тазартады, ал шикі мал өнімдерін және тез бүлінетін жүктерді тасымалдаудан кейін жүк алушы контейнерлерді жуады және қажет болса оларды дезинфекциялауды жүргізеді.
      361. Жүктердің темір жол станцияларынан, теңіз порттарынан (айлақтардан) және әуежайлардан орталықтандырылған әкетілуі кезінде жүк алушылар өздерінің мекенжайына келген жүгі бар контейнерлерді, жүктерді көліктің тиісті түрлерімен тасымалдау қағидаларында белгіленген мерзімдерде қабылдайды.

§16. Пакеттелген жүктерді тасымалдау ерекшеліктері

      362. Өздерінің өлшемдері мен қасиеттері бойынша пакеттеліп жасалуы мүмкін, жүктерді жүк жөнелтуші тасымалдауға, әдетте, пакеттелген түрде ұсынады.
      363. Пакет деп ыдыстағы (жәшіктердегі, қаптардағы, бөшкелерді және басқалар) жеке орындардан құралған, бір-бірімен бір рет пайдаланылатын тасымалдау және сақтау үдерісінде әмбебап немесе арнайы немесе көп айналымдық пакеттегіш құралдардың көмегімен байланыстырылатын тегендердегі немесе оларсыз:
      1) механикаландырылған тиеу (түсіру) мүмкіндігін;
      2) пакеттердің бүтіндігін;
      3) автокөлік құралдарының жүк көтергіштігін (сыйымдылығын) барынша пайдалануды қамтамасыз ететін ірілендірілген жүк орны түсініледі.
      364. Пакеттегі жүктерді бекіту құралдарында жүк жөнелтушінің бақылау белгілері болады және бекіткіштер мен бақылау белгілерін бұзбай пакеттерден жеке жүк орындарын алу мүмкіндігін болдырмайды.
      Жүк жөнелтушінің атауы бар пломбалар, құлыпқа бекітілген бақылау таспасы, отырғызу пленкасы бақылау белгілері болып табылады.
      Аталған талаптар дұрыс сақтамай құралған пакеттермен жүктерді тасымалдауға беруге рұқсат етілмейді.
      365. Жүктерді пакеттеуді жүк жөнелтуші оларды тасымалдауға бергенге дейін жүзеге асырады.
      Жүк жөнелтуші пакетте пакеттегі жүк орындарының санын, сондай-ақ пакеттің брутто және нетто салмағын көрсетеді.
      366. Жүк жөнелтуші ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес пакеттерді қалыптастырады.
      Әрбір пакетке бірдей орамадағы немесе орамасыз, бір жүк алушының мекенжайына баратын біртекті жүкті ғана салуға рұқсат беріледі.
      Ескерту. 366-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      367. Тегендердегі пакеттермен ыдысты және майда даралы жүктер тасымалданады. Жайпақ тегендерде стандартты ыдыстағы және орамадағы (жәшіктердегі, қораптардағы, қаптардағы және т.б.); тағанды тегендерде – беріктігі жеткілікті емес ыдыстағы майда даралы, тіреу беттері тегіс емес осал жүктер жәшікті тегендерде орамасыз жүктер, машина жасау, парфюмерия, резеңке техникалық өнеркәсіптің ұсақ өнімдері тасымалданады.
      Кейбір жүктер (түсті металдардың құймалары, шиналар, бумалар және басқалар) тегендерді қолданбай пакеттелуі мүмкін.
      368. Көп айналымдық пакеттегіш құралдарды қауіпті жүктер мен өзіне тән иісі бар жүктерді пакеттеу үшін пайдалануға рұқсат етілмейді. Мұндай жүктерге ерекше жағдайларда пайдаланылған пакеттегіш құралдарды тасымалдаушы жүк алушыдан – олар тазартылғаннан кейін, ал қажет жағдайларда жуып және дезинфекцияланғаннан кейін қабылдайды.
      Жайпақ тегендердегі жәшіктерді бекіткіштердің схемалары осы Қағидаға 11-қосымшада келтірілген.
      369. Жүктерді тегендерге шегелермен, қапсырмалармен немесе басқа жүкті немесе тегенді зақымдауы мүмкін осыларға ұқсас құралдармен бекітуге рұқсат етілмейді.
      370. Пакет құрастыру кезінде мынадай талаптар сақталады:
      1) пакеттің салмағы тегендіктің атаулы жүк көтергіштігінен аспайды;
      2) жайпақ тегеннің жан-жағынан пакеттің жиынтық асылмасы 40 мм аспайды.
      371. Жүк жөнелтушілерге (жүк алушыларға) тиесілі тегендер жүктерді тасымалдаудан кейін, егер шарттардың талаптары бойынша өзгеше көзделмесе, өздерінің иелеріне қайтарылады.
      Бос тегендерді тасымалдау құны уағдаласу тарифтері бойынша алынады.
      372. Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауға арналған жылдық шартта немесе біржолғы тапсырыста:
      1) пакеттелген жүктерді тасымалдау көлемі;
      2) тегендердің (пакеттердің) үлгілері мен параметрлері;
      3) пакеттерді тиеу және түсіру тәртібі мен тәсілдері;
      4) тегендерді қайтару немесе алмастыру тәртібі мен мерзімдері;
      5) пакеттелген жүктерді тасымалдауға тән басқа да жағдайлар қосымша келісіледі.
      373. Тауар-көлік жүкқұжатында жүк жөнелтуші:
      1) ұлттық стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес пакеттер саны, жекелеген жерлерді орау түрлері, теген типтері;
      2) пакеттегі жүктің нетто салмағын;
      3) пакеттердің брутто салмағын көрсетеді.
      Тауар-көлік жүкқұжатының барлық қалған деректемелері осы Қағиданың 4-тарауына сәйкес толтырылады.
      Ескерту. 373-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.
      374. Жүктерді пакеттермен жүк жөнелтушіден тасымалдауға қабылдауды және жүк алушыға тапсыруды тасымалдаушылар пакеттердің санын сырттай тексеру бойынша пакеттерді бөлшектемей және салмағын тексермей тексеру арқылы жүзеге асырады.
      375. Бекіткіші бұзылып келген пакеттер жүк алушының талап етуі бойынша бөлшектеледі, ал зақымданған жүк орындары салмағы пакеттегі жүк орындарының санын тексеру арқылы беріледі.
      Тиелген күйдегі ақаулы тегендерді жүк алушы қабылдайды.
      376. Бос тегендерді алуды, пакеттерді құрастыруды, оларды автокөлік құралдарына тиеуді және бекітуді – жүк жөнелтуші, ал пакеттерді босатуды, оларды автокөлік құралынан алуды, тегендерді түсіруді, автокөлік құралдарына бос тегендерді тиеуді жүк алушы жүзеге асырады.
      Жүк жөнелтушілер мен жүк алушылар пакеттелген жүктердің механикаландырылған тиелуі мен түсірілуін қамтамасыз етеді.
      377. Ақаулы бос тегендерді тасымалдаушылар, жүк жөнелтушілер және жүк алушылар қабылдамайды.

15. Халықаралық қатынаста тез бүлінетін жүктерді
тасымалдайтын автокөліктік құралдарын куәландыру тәртібі

      378. Куәландыруды ұйымдастыру тәртібі автомобиль көлігімен жүзеге асырылатын тез бүлінетін жүктердің халықаралық тасымалдары үшін арналған арнайы көлік құралдарын тексеруді жүргізетін сынақ станциялары мен сараптық ұйымдарға (сарапшыларға) қойылатын негізгі талаптарды анықтайды.
      379. Сынақ станциялары мен сараптық ұйымдарды (сарапшылар) жазбаша өтініштің негізінде автомобиль көлігі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) бекітеді.
      380. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
      1) үміткердің мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік көшірмесі, не салыстыру үшін түпнұсқасын көрсете отырып көшірмесі. Куәліктің түпнұсқасы сол күні қайтарылады;
      2) өндірістік база, соның ішінде оларды пайдалану жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарына, сондай-ақ ТБТҚ талаптарына сәйкес көлік құралдарын суытуға немесе жылытуға арналған жабдықтың изотермиялық қасиеттері мен тиімділігін сынақтан өткізу немесе сараптық тексеру әдістеріне сай келетін сынақ құралдары мен бақылау-өлшеу аспаптары туралы мәліметтер;
      3) ТБТҚ талаптарына сәйкес тексеру жүргізу үшін арнайы біліктілік даярлығынан өткен және көлік құралдарын тексеру саласында іс жүзінде машығы бар персонал туралы мәліметтер;
      381. Үмітерлерден өтініш алынған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды зерделеуді жүргізеді;
      382. Үміткердің дайындығы оң бағаланған жағдайда, оның көлік құралдарының ТБТҚ талаптарына сәйкестігіне сынақ және сараптық тексеру жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруы шешім қабылданғаннан кейін 5 жұмыс күнінің ішінде уәкілетті орган бұйрығымен бекітілуге жатады.
      383. Сынақ станциялары мен сараптық ұйымдардың (сарапшылардың) функциясын орындауға үміткер теріс бағаланған жағдайда, үміткер шешім қабылданғаннан кейін 5 жұмыс күнінің ішінде бас тартудың себептері көрсетіле отырып, жазбаша түрде хабардар етіледі.
      384. Уәкілетті орган көлік құралдарының ТБТҚ талаптарына сәйкестігіне сынақ станцияларының тиісті функцияларын және сараптық тексерулерді орындауға үміткерлерден мынадай жағдайларда:
      1) ұсынылған құжаттар толық емес немесе осы Қағиданың 380-тармағында көрсетілген белгіленген талаптарға сәйкес болмаса;
      2) ұсынылған құжаттарда көрсетілген мәліметтер жалған болса;
      3) үміткердің қызмет көрсетуші персоналының мамандығы ТБТҚ талаптарына сәйкес тексеру жүргізуге сәйкес болмаса, сондай-ақ оларда ТБТҚ мүше елдердің оқыту ұйымдарында қажетті емтихандарды тапсырып, сынақтарды өткізу жөніндегі арнайы дайындықтан өткендігі туралы куәліктері немесе сертификаттары болмаса;
      4) өндірістік техникалық базасы болмаса немесе ТБТҚ талаптарына сәйкес келмесе бас тартады.
      385. Уәкілетті орган сынақ станциялары мен сараптық ұйымдардың (сарапшылардың) көлік құралдарының ТБТҚ талаптарына сәйкестігіне сынақ және сараптық тексеруді жүргізу мүмкіндігіне бес жылда бір рет қосымша тексеру жүргізеді.
      386. Уәкілетті орган мынадай жағдайларда сынақ станцияларының немесе сараптық ұйымдардың іс-әрекетін тоқтату туралы шешім қабылдайды:
      1) сынақ станциясының немесе сараптық ұйымның жазбаша өтініші негізінде;
      2) осы Қағиданың талаптары бұзылғанда;
      3) уәкілетті органға ұсынылған материалдар мен құжаттардың бұрмалану фактілері анықталғанда;
      4) егер көлік құралдарын сынау немесе сараптық тексеру екі жыл ішінде өткізілмесе;
      5) арызданушылардың сынақ немесе сараптық тексеруді жүргізу сапасының қанағаттанарлықсыздығына бірнеше рет берген негізді өтініші бойынша.
      387. Көлік құралдарының ТБТҚ талаптарына сәйкес сынақ немесе сараптық тексеру жүргізу үшін өтініш берушілер уәкілетті орган бекіткен сынақ станцияларына немесе сараптық ұйымдарға (сарапшыларға) өтініш жасайды.
      388. Сынақ станциялары ТБТҚ талаптарына сәйкес көлік құралдарын сынауды орындайды және сынақ хаттамаларын береді.
      389. Сараптық ұйымдар (сарапшылар) ТБТҚ талаптарына сәйкес көлік құралдарын сараптық тексеруді орындайды және сараптық тексеру хаттамаларын береді.
      390. Көлік құралының Халықаралық тез бүлінетін тамақ өнімдерін тасымалдау туралы және осы тасымалдауларға (ТБТҚ) арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімнің талаптарына сәйкестігі туралы белгіленген үлгідегі куәлік (бұдан әрі – Куәлік) алу үшін өтініш берушілер осы Қағиданың 16-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінішті, техникалық паспорттың көшірмесін, сынақ хаттамасының түпнұсқасын немесе сараптық тексеру хаттамасының түпнұсқасын уәкілетті органға жібереді.
      391. Сынақ станциялары немесе сараптық ұйымдар (сарапшылар) беретін осы сынақ хаттамалардың оң нәтижелерінің негізінде уәкілетті орган осы Қағиданың 17-қосымшасына сәйкес өтініш берушіге Куәлікті ресімдейді және береді.
      392. ТБТҚ Уағдаласушы тараптар болып табылатын шет елдердің құзыретті органдары берген куәліктер уақытша болып табылады және Қазақстан Республикасында көлік құралын мемлекеттік тіркегеннен кейін үш айдың ішінде уәкілетті орган берген Куәлікпен ауыстырылуы тиіс.
      Шет елдердің құзыретті органдары берген куәлікті Қазақстан Республикасының Куәлігіне ауыстырған кезде өтініш беруші уәкілетті органға өтінімін, ауыстырылатын Куәлікті және ауыстырылатын куәліктің деректері негізінде толтырылатын Куәлік бланкісін ұсынуы қажет.
      393. Куәлік алған өтініш берушілердің көлік құралының ТБТҚ талаптарына сәйкестігі туралы ілме-куәлікті көлік құралына іліп қоюына болады. Ілме-куәліктің нысаны, жазылуы және орналасқан орны ТБТҚ талаптарына сәйкес болуы тиіс.
      394. Тез бүлінетін жүктердің халықаралық автомобиль тасымалдарында пайдаланылатын және ТБТҚ талаптарына сәйкес келетін, уәкілетті орган берген Куәлікті алған көлік құралдарына ТБТҚ талаптарына сәйкес танудың әріптік белгілері мен жазулары түсіріледі.

16. Тез бүлінетін жүктерді тасымалдайтын автокөлік
құралдарына қойылатын талаптар

      395. Қазақстан Республикасында тіркелген, тез бүлінетін жүктерді халықаралық тасымалдауға арналған көлік құралдарының уәкілетті орган ресімдеген және берген куәлігі болады.
      396. Көлік құралдары Куәлік алу үшін көлік құралдарының изотермиялық қасиетінің және оларға орнатылған салқындатуға немесе жылытуға арналған жабдық тиімділігінің ТБТҚ талаптарына сәйкес тексеруден өтеді. ТБТҚ нормаларына сәйкес тексерілуге изотермиялық көлік құралдары, салқындататын көлік құралдары, рефрижератор-көлік құралдары немесе тез бүлінетін жүктерді құрлықтағы халықаралық тасымалдауға арналған жылытылатын көлік құралдары жатады.
      397. Тез бүлінетін жүктерді халықаралық тасымалдауға арналған көлік құралдарын тексеру кезеңділігі ТБТҚ талаптарына сәйкес келеді.
      398. Көлік құралдарының ТБТҚ талаптарына сәйкестігін тексеруді сынақ станциялары мен сараптық ұйымдар (сарапшылар) сынақтар мен сараптық тексеру жүргізу арқылы, ТБТҚ талаптарына сәйкес сынақ хаттамасын немесе сараптық тексеру хаттамасын бере отырып жүзеге асырады.

4-у нысаны

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына   
1-қосымша         

Сериясы __            ЖҮК АВТ0МОБИЛІНІҢ № ЖОЛДАМА ПАРАҒЫ
                                                         ---------
                 Жұмыс режимі _______ Код               |         |
"__" _____ 200__ж     ___________________                    ---------
                                                             ---------
            Автомобиль______________________ Гараж №     |         |
                       маркасы мем. нөмір белгісі            ---------
                                                             ---------
Тасымалдаушы   Жүргізуші ________________        Таб №      |         |
мөртабанының             Т.А.Ә Жеке басы                     ---------
   орны                  куәлігінің № класы
                                                             ---------
               Тіркеме ___________ Гараж №                  |         |
             маркасы мем. нөмір белгісі                  ---------
 
                    Алып жүретін адамдар: ___________________

Жүргізушінің және автомобильдің жұмысы

ЖҮРГІЗУШІГЕ ТАПСЫРМА

операция

кесте бойынша уакыт

нөлдік жүріс

спидометр көрсеткіші

нақты уақыты, күні, айы, сағ., мин.

кімнің иелігіне (тасымалдаушының атауы мен мекен-жайы)

уакыт

сағат.
саны

сапарл.саны

сағ.

мин.

келу

кету

1

2

3

4

5

6

16

17

18

19

20

гараждан шығугаражға қайтаруЖанармай қозғалысы, литр

жанармайдың маркасы

марка коды

берілді

қалдық

тапсырылды

норма өлшеу коэф.

жұмыс уақыты сағ.

Ерекше белгілер:

шығу кезінде

қайту кезінде

арн. жабдқ.

қозғ.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

7

8

9

10

11

12

13

14

15қолдары

май құюшының

механ.

механ.

май құюшының

диспетчердің


жанармайға берілген талондардың сериялары мен нөмipлepi


Жүргізуші куәлігін тексерді
___л жанармай беруге тапсырма берді. Автомобиль техникалық жағынан
                                      жарамды _____________________

Шығу рұқсат етілген, механиктің қолы ________ Тапсырыс берушінің
                                               қолы ________________

Жүргізуші денсаулық жағдайы бойынша        Автомобильді қабылдады,
басқаруға жіберілді, қолы __________       жүргізушінің қолы ________
                           мөртабан

                           жарамды
Автомобиль қайтқан кезде -----------
                           жарамсыз

Жүргізуші тапсырды _____________ Механик қабылдады ______________


 
 
 
 
 
 

К
е
с
у

с
ы
з
ы
ғ
ы

     ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТАЛОНЫ

№ ________ жолдама
параққа                         сериясы ________
200_______ ж "________" ________
Тасымалдаушы ___________________________________
                   атауы
Автомобиль _____________________________________
           маркасы, мем. нөмір белгісі үлгісі
Тіркеме  _______________________________________
          маркасы, мем. нөмір белгісі үлгісі
Тапсырыс беруші _________________________________
                        атауы
_______________________________________
        Жауапты тұлғаның Т.А.Ә а. лауазымы
 

Уақыты (сағ. мин.)

келген кезде


кеткен кезде


Спидометр көрсеткіші

келген кезде


кеткен кезде


Қоса берілген ТКЖ

Сапарлар саны


ТКЖ саны

Тапсырыс берушінің
қолы мен мөртабаны
______________________________
(Тасымалдаушы толтырады)

Құн есебі

төленген уақыты

барлық жүріс

сапардың

барлығы төлеуге

21

22

23

24

25

Өлшем бірлігі

сағ. мин.

км


тг.т

Орындалды
Х

Тариф
Х

Төлеуге

Баға қоюшының қолы ______________________


 
 
 
 
 
 
 

К
е
с
у

с
ы
з
ы
ғ
ы

ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТАЛОНЫ

№ ________ жолдама
параққа сериясы _______________
200_______ ж "________" ________

Тасымалдаушы ____________________
                    атауы

Автомобиль ______________________
         маркасы, мем. нөмір
             белгісі үлгісі

Тіркеме ___________________________
       маркасы, мем. нөмір белгісі
                  үлгісі

Тапсырыс беруші __________________
                       атауы

___________________________________
Жауапты тұлғаның Т.А.Ә а. лауазымы

Қозғалыс бағыты (тапсырыс беруші толтырады)

сапар №

қайдан

қайда

26

27

28
Уақыты
(сағ.
мин.)

келген
кездеТапсырыс берушінің қолы

кеткен
кездеЖеліде тұрып қалу

Спидометр
көрсеткіші

келген
кездеатауы


коды
 


күні және
уақыты

Жауапты
тұлғаның қолы

кеткен
кездеаяқталуы

басталуы

Қоса берілген
ТКЖ

сапарл. саны


ТКЖ саны

Тапсырыс берушінің қолы мен штамп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
(Тасымалдаушы толтырады)
АВТОМОБИЛЬ МЕН ТІРКЕМЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІ

жанармай
шығысы, л

тапсырмадағы уақыт
(сағ. мин)

Жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

Жүріс(км)

барлығыНорма бойын.

нақты

автомобильдің

тіркеменің

Оның
ішінде
автомо-
бильдің
тіркеме-
нің тех.
ақаул.
бойынша

Авто-
мобильдің

Тір-
ке-
ме-
нің

34

35

36

37

42

43

44

45

құнды
есептеу

төленген
уақыты

барлық
жүріс

сапарлар
жөнелтімдері

барлығы
төлеугеБАҒА ҚОЮ ___________________
 
 еңбекақы

21

22

23

24

25


коды

сомасы

Өлшем
бірлігі

сағ.
мин.

км


тг.т
Орындалды
Х
Тариф
Х
Төлеуге
Баға қоюшының қолы ________
Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына   
2-қосымша          

      4к нысаны

Тасымалдаушы                   ЖҮК
мөртабанның  сериясы __  АВТ0МОБИЛІНІҢ № _
орны                   ЖОЛДАМА ПАРАҒЫ 
              "__" ___________ 200_ж
              Жұмыс режимі _______  ------
                                   |      |
                                    ------
                 ___________ Коды

                Легі_______ Бригадасы

                                   _______
Автомобиль ____________ Көлікжай  |       |
            маркасы мем. №         _______
             үлгісі                _______
Жүргізуші    __________ Таб №     |       |
          Т.А.Ә Жеке             _______
           басы куәлігінің №       _______
Тіркеме     1 ________   Гараж №  |       |
           маркасы  мем.№          _______
Тіркеме     2 ________   Гараж №  |       |
           маркасы  мем.№          _______
Тіркеме     3 ________ Гараж №    |       |
           маркасы  мем.№          _______

Алып барушы тұлғалар:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Жүргізушінің және автомобильдің жұмысы

Операция

Кесте
бойынша
уақыт

нөлдік
жүріс,
км

спидо-
метр
көр-
сет-
кіші

іс жүзіндегі
уақыты, күні,
айы, caғ., мин.

сағат

мин

1

2

3

4

5

6

гараж-дан
шығу


гараж
-ға қай-
таруЖанармай қозғалысы, литр

жанар-
май-
дың
мар-
касы

марка
коды

берілді

қалдық

тапсырылды

норм.
өлш.
коэф.

жұмыс
уақыты
сағ

шық-
қан

қайтар
-ған
кезде

арнайы
жаб-
дық

қоз-
ғал-
тқыш

7

8

9

10

11

12

13

14

15қол-
дары:

май
құюшының

механ.

механ.

май
құю.

диспетчердің


жанар
майға
беріл
-ген
талон
дар-
дың
серия
. мен
нөм.ЖҮРГІЗУШІГЕ ТАПСЫРМА

кімнің
иелігіне

келу
уақыты,
сағ.,
мин.

жүкті
қайдан алу
керек

жүкті қайда
жеткізу керек

жүктің атауы

жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

қашықт.,
км

тасы-
мал-
дау,
тонна

16

17

18

19

20

21

22

23

Жиынтығы
Жүргізуші куәлігін тексерді тапсырма берді,
____________ л жанармай берілсін.
Диспетчердің қолы ____________________
Жүргізуші денсаулық жағдайы бойынша
басқаруға жіберілген,
қолы              ________________
                   мөртабан

Автомобиль техникалық жағынан жарамды _____________________
Шығу рұқсат етілген, механиктің қолы ______________________
Автомобильді, қабылдады, жүргізушінің қолы ________________
                           жарамды
Автомобиль қайтқан кезде -----------
                           жарамсыз

Ерекше белгілері:__________________________________
                 __________________________________
                 __________________________________
                 __________________________________
Жүргізуші тапсырды _____________ Механик қабылдады ______________

Жүйелілігі

сапар-
лар

қоса берілген
тауар-көлік
жүкқұжаттарының №

келу уақыты,
сағ., мин

жүк алушының
қолы мен мөрі

тасымалдаушының белгілері

24

25

26

27

28

_____    ТКЖ саны      _______
|_____|                |_______|____________ дана    Жүргізуші  _________ Диспетчер
                                (жазумен)            тапсырды             қабылдады

Желіде тұрып қалу

БАҒА ҚОЮ ________________

атауы

коды

күні және уақыты

Жауапты
тұлғаның
қолы


басталуы

аяқта-
луы


29

30

31

32

33

АВТОМОБИЛЬ МЕН ТІРКЕМЕЛЕР ЖҰМЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

жанармай шығыны
(литр)

тапсырмадағы уақыт (сағ., мин)

норма
бойынша

нақты

барлығы

оның ішінде автомобильдің

автомо-
бильдің

тіркеме-
нің

қозғалыс-
тағы

тұрғандағы

барлығы

тиелу, түсірілу
кезінде

техн.
ақаул.
бойынша

барлығы

норматив-
тен артық

34

35

36

37

38

39

40

41

42      таблицаның жалғасы


Жалақы

жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

жүріс (км)

тасымалданды
(тонна)

орындалды (ткм)

коды

сомасы

жалпы

оның ішінде жүкпен

барлығы

оның
ішінде
тірке-
мелер-
мен

барлығы

оның
ішінде
тіркеме-
лермен

52

53

авто-
моби-
льдің

тірке-
менің

автомо-
бильдің

тірке-
менің
43

44

45

46

47

48

49

50

51автомобиль
маркаларының кодтары ________   тіркемелердің ____________    Жұмыстың автом.-күндері__

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына  
3-қосымша       

Авторефрижератор шанағындағы жүктің және ауаның
температурасын бақылап тексеру парағы

№ ___ жолдама параққа жүргізуші _______ жартылай тіркеменің № _______

Жартылай тіркеменің термометріне түзету _______ 0С _________________
                                                    (механиктің қолы)
Авторефрижераторға толтырылды ________________________ температуралық
                                  (жүктің атауы)
режим _______________________________________________________________
      (Қағиданың 14-қосымшасының 4-5-бағандары)
Жүк жөнелтушінің атауы ______________________________________________
Жүк алушының атауы __________________________________________________
Тиелуге берілген уақыты _____________________________________________
Шанақтағы тиеу алдындағы температура _______________________ оС
Жүктің тиеу алдындағы температурасы ________________________ оС
Қолы (жүк жөнелтушінің) ______________________

Р/с

Күні,
сағаты,
минуты

Бақылау
пунктінің атауы

Шанақтағы
температураны өлшеу
нәтижелері

Бақылау пунктінің жауапты
тұлғасының қолы және
штемпелі

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жүк алушыға келген уақыты __________________________

Тиеу алдындағы шанақтағы температура ___________________оС

Жүк алушының қолы _______________________________

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына    
4-қосымша         

Жарияланған құны бар жүктерді тасымалдау
ТІЗІМДЕМЕСІ

      20___ж. «___» ____________№ _____ тауар-көлік жүкқұжаты бойынша

Тасымалдаушы ________________________________________________________
                       (тасымалдаушының атауы)
Жөнелту пункті ______________________________________________________
Бару пункті _________________________________________________________
Жүк жөнелтуші _______________________________________________________
                       (жүк жөнелтушінің атауы)
Тасымалдаушы ________________________________________________________
                         (тасымалдаушының атауы)
Жүк алушы ___________________________________________________________
                           (жүк алушының атауы)

Орама
түрі

Әрбір жүк
орнының
айырмашылық
белгілері

Әрбір жүк
орнының
жарияланған
құнының
сомасы

Әрбір орындағы
буылып-түйілген
бұйымдардың
атауы

Бұйымдардың
саны

Әрбір заттық
жарияланған
құндылығыОрындардың барлығы ________ жалпы сомасы ______________________ теңге                                         (сандармен және жазумен)
Тізімдеме тапсырылды ________________________________________________
                      (жүк жөнелтушінің қолы және деректемелері)
Тізімдеме қабылданды ________________________________________________
                      (тасымалдаушының қолы және деректемелері)

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына   
5-қосымша       

Арнайы таңбалау белгілері

 

         

 Дөңгелек ағаш материалдарын таңбалау белгісі

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына   
6-қосымша        

СХЕМА

      1 – амал-тәсіл белгілері;
      2 – жөнелтімдегі орындар саны;
      3 – жүк алушының атауы мен бару орны;
      4 – қайта тиеу станциясының атауы;
      5 – теміржол таңбаламасы;
      6 – брутто массасы;
      7 - нетто массасы;
      8 – жүк жөнелтушінің атауы;
      9 – жөнелту станциясының атауы.

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына    
7-қосымша       

Пломбаларды ілу тәсілдерінің схемалары


1-сурет. Екі қатарлас саңылаулары бар қорғасын пломбаларды ілу тәсілінің схемасы

2-сурет. Камералы қорғасын пломбаларды ілу тәсілінің схемасы

      3-сурет. Камералы полиэтилен пломбаларды ілу тәсілінің схемасы:
1 - есік жапсырмасы көздері мен тіреудің айналасындағы қос ілгек;
2 - қапсырма

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидасына   
8-қосымша       

АКТ

__________________________________________ 200_ ж. «___» ________
      (елді мекеннің атауы)
Тасымалдаушы ______________________________________________________
                      (тасымалдаушының атауы)
____________________________________________________________________
(автокөлік құралының маркасы және мемлекеттік нөмір белгісі)
Тіркеме нөмірі _____________________________________________________
Осы акт мына адамдардың қатысуымен жасалды:
1) __________________________________________________________________
   (Т.А.Ә., атқаратын лауазымы, жеке басын куәландыратын құжаттың  
    нөмірі, кім және қашан берген)
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________

Жүк жөнелтуші ______________________________________________________
Жүк алушы __________________________________________________________

201___ж. «_____» ______________ № ___________ тауар-көлік жүкқұжаты
_____________________________________________________________________

Жүктің атауы ________________________________________________________

Акті жасауға себеп болған жағдайлардың сипаттамасы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      Қолдар:
      Ескертпе: 1. Актіге, акті жасау үшін негіз болған жағдайларды куәландыруға қатысқан тараптар (адамдар), бірақ кемінде екі адам қол қояды.
      2. Тасымалдаушы жағынан актіге: басшы (оның орынбасары), пайдалану қызметінің қызметкерлері, экспедитор-жүргізуші қол қоюы мүмкін.

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
9-қосымша        

                                      -------------
1-дана – жүк жөнелтушіге             | | | | | | | |     № ______ ТАУАР-КӨЛІК ЖҮКҚҰЖАТЫ
                             Кодтар   ------------      "_______" _____________ 200__ж
2-дана – жүк алушыға Кодтар          | | | | | | | |
3 және 4-дана - тасымалдаушыға        -------------

                                                                             ---------
      Автомобиль __________№ ______ сериясы ___________ жолдама параққа код | | | | | |
      маркасы мем. нөмір белгісі                                           ----------
                                                                            | | | | | |
Тасымалдаушы __________ Жүргізуші ______________ Тасымалдау түрі _______ код ---------
              атауы                   Т.А.Ә                                 | | | | | |
                                                                             ---------
Тапсырыс беруші (төлеуші) _____________________________________________ код | | | | | |
                                           атауы                             ---------
                                                                            | | | | | |
Жүк жөнелтуші __________________________________________________________ код ---------
                                      атауы                                 | | | | | |
                                                                            -----------
Жүк алушы _____________________________________________________________ код | | | | | |
                                      атауы                                  ---------
Тиеу пункті __________________ Түсіру пункті _______________ Маршрут №      | | | | | |
               мекен-жайы                        мекен-жайы                  ---------
Мекенжайын ауыстыру _____________________ 1 Тіркеме _______________________ | | | | | |
                                                                 Көлікжай № -----------
      жаңа алушының атауы                     маркасы мем. нөмір белгісі    | | | | | |
______________________________________ 2 Тіркеме _______________ Көлікжай № ----------
жауапты адамның қолы маркасы мем. нөмір белгісі

ЖҮК ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР *)

Номенкл.№ коды

Прейск.

пози-
циясы

Тауар (жүк) өнімінің
атауы немесе
контейнерлердің
нөмірлері

Өлшем
бір
-лі-гі

Саны

Бағасы

Сомасы

Жүкпен
баратын
құжаттар

Орама
түрі

Орын-
дар
саны

Массаны
анық-
тау
тәсілі

Жүк-
тің
коды

Жүк
-тің
класы

Брутто
мас-
сасы, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жиыны
Сапар-
лар.
соғып
өту
саны
Барлығы ____________________ сомаға түсті _______________________ босатуға рұқсат берді
            жазумен                           лауазымы, қолы

Көрсетілген пломбасы, ыдысы,
орамасы жарамды жүк
______________________________
       бедер
Орындар саны _________________
             жазумен
Брутто массасы, т ____________
_________________ тасымалдауға
 жазумен

Көрсетілген пломбасы,
ыдысы, орамасы жарамды жүк
___________________________
   бедер
Орындар саны ______________
             жазумен
Брутто массасы, т _________
______________ тасымалдауға
жазумен

_________________________
_________________________
_____ берген
200__ ж. " __ " ________
№ ____________ сенімхат
бойынша

Жүкті алды
_________________________
лауазымы, тегі, а.ә.
_______________________
жүк алушының қолы

Тапсырды _____________________
лауазымы, т.а.ә., қолы,
мөртабаны
Экспедитор-жүргізуші қабылдады
______________________________
т.а.ә., жүргізушінің қолы

Экспедитор-жүргізуші
тапсырды
___________________________
жүргізушінің қолы
Қабылдады
___________________________
лауазымы, т.а.ә., қолы,
мөртабаны

ТИЕУ-ТҮСІРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Көліктік
қызметтер________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
 
 

Тәсіл

Уақыты, сағ.,
мин.

Қосымша
операцияларОперация
 


Орын-
даушы
(тасымал-
даушы,
жөнелтуші,
алушы)

Қол,
тетіктің
болуы.
Ожаудың
жүк
көтер-
гіштігі,
сыйымд.

КОДЫ

кел-
ген

кет-
кен

тұрып
қалған

уақыты,
мин.

атауы,
саны.

Жауапты
адам-
ның
қолы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

тиеу


түсіру


БАСҚА МӘЛІМЕТТЕР (тасымалдаушы толтырады)


жолдардың топтары
бойынша тасымалдау
қашықтығы, км

эксп.
коды

көліктік
қызметтер үшін

түзету
коэфф-і

айып-
пұл

Жасалған
актілер
туралы
белгілер:
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

барлығы

қалаға

I топ

II топ

III топ

клиенттен

жүргізу-
шіге

жүр-
гізу-
шінің
бағасы

не-
гіз-
гі
тариф

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Құн
есебі

Тонна
үшін

Авто-
мобиль
-мен
тірке-
менің
толық
тиелмеуі

Арнайы
көлік
үшін

Көлік
-тік
қыз-
мет-
тер
үшін

Тиеу-
түсіру
жұмыс
-тары
(тонна)

Нормативтен
артық тұрып
қалу

Басқа
қосымша
төлемдерТұрып қалуды қысқарту үшін жеңілдіктер

Барлығы

Баға қою
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

тиеу

түсіру

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Орындалды
Бағалау
Төлеуге
      Баға қоюшының
      қолы __________

      *) Тауар-көлік жүкқұжатының «Жүк туралы мәліметтер» деген бөлімінде босатылатын тауар-материалдық құндылықтардың барлық атаулары мен сипаттамаларын атап өту мүмкін болмаған жағдайларда, тауар-көлік жүкқұжатына тауарлық бөлім ретінде белгіленген тәртіппен бекітілген арнайы нысандар (тауар жүкқұжаты мен басқа нысандар) оның ажырамас бөлігі ретінде қоса берілуі тиіс, олар бойынша жүк жөнелтушілердегі тауар-материалдық құндылықтарды есептен шығару және оларды жүк жөнелтушілерде жұмсау, сондай-ақ қоймалық, жедел және бухгалтерлік есеп жүргізіледі.
      Бұл жағдайларда тауар-көлік жүкқұжатының "Жүк туралы мәліметтер" деген бөлімінің 1, 2, 4, 5, 6 және 7-бағандары толтырылмайды. Көрсетілген бағандардың бос жолдарында арнайы нысандардың атаулары, нөмірлері және олардың есептен шығарылған күндері жазылады.

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
10-қосымша       

Тасымалдауға ұсынылатын еттің, сорпа өнімдерінің және
жартылай дайын ет тағамдарының температурасы

Р/с

Жүктің атауы

Тасымалдауға ұсынылатын жүктің температурасы, 0С


Мұздатылған ет


1.

Сиыр еті

минус 6-дан жоғары емес

2.

Қой еті мен ешкі еті

минус 6-дан жоғары емес

3.

Шошқа еті

минус 6-дан жоғары емес

4.

Ет текшелері

минус 6-дан жоғары емес

5.

Құс еті, қоян еті

минус 18-ден жоғары емес

6.

Сорпа өнімдері

минус 18-ден жоғары емес


Тоңазытылған ет


7.

Сиыр еті

плюс 2-ден плюс 6-ға дейін

8.

Қой еті

плюс 2-ден плюс 6-ға дейін

9.

Шошқа еті

плюс 2-ден плюс 6-ға дейін

10.

Құс еті, қоян еті

плюс 2-ден плюс 6-ға дейін


Суыған ет


11.

Сиыр еті

плюс 4-тен плюс 12-ге дейін

12.

Бұзау еті мен қой еті

плюс 4-тен плюс 12-ге дейін


Ет тағамдары


13.

Шикідей ысталған, ысталған шұжықтар және ысталған еттер

плюс 2-ден плюс 8-ге дейін

14.

Пісірілген шұжықтар

плюс 2-ден плюс 8-ге дейін

      Ескертпе. Ет тағамдары ыдысқа салынған түрде тасымалданады.

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
11-қосымша         

Жануарларды тиеу схемасы

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
12-қосымша        

        

1-сурет. Тегенге кірпіштерді қалау схемасы

     

2-сурет. Бөренені қолдану арқылы пакеттерді шанаққа көлденеңінен орналастыру схемасы

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына   
13-қосымша        

(Жеткізуші мөртабанының орны)

Жүкқұжатқа арналған тауарлық ерітіндінің
ПАСПОРТЫ

1. Саны ______________________________________________ м3
                (сандармен және жазбаша)
2. Маркасы 200, 150, 100, 75, 50, 25, А-10
3. Түрі: цементтік, күрделі, әктасты
4. Аязға шыдамды қосымша: бар, жоқ
5. Жарамдылық мерзімі - 2 сағат 30 минут
6. Дайындау уақыты ___________________ сағат _______________минут
__________________________________________________________________ (қажетінің асты сызылсын, әрбір автокөлік құралына беріледі)     

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына   
14-қосымша       

№ ______ ілеспе ведомосы

___________________________________________ 201__ж.«___» ____________
      (елді мекеннің атауы)

Экспедитор-жүргізуші ________________________________________________
                         (тегі, аты, әкесінің аты)

Автокөлік құралының маркасы _________________________________________
Мем. нөмір белгісі __________________________________________________
Автокөлік құралының тиістілігі ______________________________________
Контейнерлерді жөнелтуші ____________________________________________
                             (атауы, мекенжайы)
Контейнерлерді алушы ________________________________________________
№ _____ өтінім (тапсырыс) ___________________________________________
                              (атауы және мекенжайы)

Контейнер-
лердің
№ №

Көрсетіл-
ген
брутто
салмағы,
кг

Контейнер-
лердің
меншікті
салмағы,
кг

Контейнер-
лердің
жөнелтілу
уақыты

Контейнер-
лердің
келу
уақыты

Норматив-
тен артық
жалпы
тұрып қалу
уақыты

Контейнер-
лердің
тұрып қалу
уақыты


Контейнерлердің барлығы __________________________________

Тапсырды ____________________________ Қабылдады _____________________                 (қолы)                           (қолы және мөртабаны)

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
15-қосымша        

Жайпақ тегендерге жәшіктерді бекіту схемасы

        

а) металл таспамен;
ә) қатырма бұрыштықтарды қолдану арқылы;
б) металл бұрыштықтарды қолдану арқылы;
в) жұмсақ таспамен;
г) арнайы құрылғымен

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына   
16-қосымша       

Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуникация министрлігі

_____________________________________
______________________________________

Тез бүлінетін тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және
осы тасымалға пайдаланылатын арнаулы көлік құралдары туралы
келісімге (ТБТҚ) сәйкес берілетін, көлік құралдарының ТБТҚ
талаптарына сәйкестігі туралы
Куәлікті ресімдеуге және беруге
ӨТІНІМ

1.___________________________________________________________________
           (өтінім берушінің атауы)
атынан ______________________________________________________________
                 (басшының Т.А.Ә., лауазымы)

көлік құралының «Тез бүлінетін тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және осы тасымалға пайдаланылатын арнаулы көлік құралдары туралы келісімнің (ТБТҚ)» талаптарына сәйкестігі туралы куәлікті ______________________________________________________ тиесілі немесе
                    (кімге)
________________________________________________________ пайдаланатын
                     (кім)
_____________________________________________________________ ұсынған
                     (кім)
_____________________________________________________________________

(жүк автомобилі, тіркеме, жартылай тіркеме, контейнер және тағы сол сияқты, тіркеу белгісі, шасси (шанақтың), қозғалтқыштың нөмірі) беруді өтінеді.

2. Өтінім берушінің деректемелері:
2.1. Заңды мекенжайы: (жеке кәсіпкердің тұрғылықты мекенжайы)
_____________________________________________________________________

Телефоны/факс _______________________________________________________
Ұйым басшысы ________________________________________________________
                           (қолы) (Т.А.Ә.)

Автомобиль көлігімен жүктерді
тасымалдау қағидаcына    
17-қосымша        

(  ) KZ   № KZ___________________________________________


Көлік құралы

1)

Изотермиялық

Салқындататын

Рефрижератор

Жылытылатын

Тез бүлінетін тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау
және осы тасымалға (ТБТҚ) пайдаланылатын арнаулы көлік
құралдары туралы келісімге сәйкес берілген
КУӘЛІК

1. Куәлік беретін мекеме ____________________________________________
2. Көлік құралы2) ___________________________________________________
3. Тіркеу нөмірі ____________________________________________________
берген (кім) ________________________________________________________
4. Тиесілі (кімге) немесе пайдаланатын (кім) ________________________
5. Ұсынған (кім) ____________________________________________________
6. _______________________________________________ ретінде танылады3)
6.1 мынадай термиялық құрылғыдан тұрады:
      6.1.1 автономды
      6.1.2 автономды емес} 1)
      6.1.3 алынатын
      6.1.4 алынбайтын
7. Куәлік неге негізделініп берілді
7.1 бұл куәлік мынадай негізде берілді:
      7.1.1 көлік құралын сынаудың:
      7.1.2 үлгі болатын көлік құралына сәйкестігінің;} 1)
      7.1.3 мерзімдік тексерудің;
      7.1.4 өтпелі жағдайлардың.
7.2 егер куәлік сынақ негізінде немесе сынақтан өткен сол үлгідегі көлік құралына сілтемемен берілсе, мыналар көрсетілсін:
      7.2.1 сынақ станциясының атауы ________________________________
      7.2.2 сынақ сипаты4) __________________________________________
      7.2.3 сынақ хаттамасының (хаттамаларының)нөмір(лер)і __________
      7.2.4 К коэффициенті шамасы ___________________________________
      7.2.5 сыртқы температура 30оС кезінде және шанақ ішіндегі температурада пайдалы суық өнімділігі5):
_________________оС________________Bт/W
_________________оС________________Bт/W
_________________оС________________Bт/W

8. Куәлік:_____________________________________________ дейін жарамды
8.1 мынадай жағдайда:
      8.1.1 изотермиялық шанақ (және тиісті жағдайларда термиялық жабдық) жарамды күйде болса;
      8.1.2 термиялық жабдық қандай да бір елеулі өзгерістерге ұшырамаса;
      8.1.3 термиялық жабдықты басқаға ауыстырған жағдайда, соңғысының онымен бірдей немесе одан үлкен суық өнімділігі болуы тиіс.
      9. ________________ жасалды.

      10. ___________(күні) _____________________

(куәлік берген мекеме)

                             М.О.              (Т.А.Ә.)

1. Керек емесі сызылып тасталсын.
2. Көлік құралының түрі көрсетілсін (жүк автомобилі, тіркеме, жартылай тіркеме, контейнер және тағы сол сияқты), егер көлік құралы сұйық тағам өнімдерін тасымалдауға арналған цистерна болса, "цистерна" деген сөз қосылсын.
3. ТБТҚ-ға 1-қосымшадағы 4-қосылымда көрсетілген, тиісті әріптік белгімен қоса атаулары жазылсын.
4. Мысалы: термиялық жабдықтың изотермиялық қасиеттері немесе тиімділігі.
5. Егер ТБТҚ-ға 1-қосымшадағы 2-қосылымның 42-тармағының ережелеріне сәйкес өлшенген жағдайда.

Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2011 года № 826. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2016 года № 113

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.02.2016 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.


      В соответствии с подпунктом 9) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                        К. Масимов

Утверждены                       
постановлением Правительства     
Республики Казахстан             
от 18 июля 2011 года № 826       

Правила
перевозок грузов автомобильным транспортом

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, разработанные в соответствии с подпунктом 9) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», регулируют порядок перевозок грузов автомобильным транспортом (далее – Правила), которые включают в себя:
      1) срок доставки грузов;
      2) порядок организации и осуществления автомобильных перевозок грузов;
      3) форму товарно-транспортной накладной и порядок ее применения;
      4) требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов;
      5) порядок приема грузов к автомобильной перевозке, а также обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения;
      6) порядок реализации скоропортящихся грузов;
      7) порядок перевозки грузов с объявленной ценностью;
      8) порядок маркировки грузов;
      9) порядок пломбирования грузов;
      10) порядок составления актов;
      11) порядок изменения и расторжения договоров перевозки грузов;
      12) порядок удержания грузов;
      13) порядок перевозки отдельных видов грузов;
      14) порядок освидетельствования автотранспортных средств, перевозящих скоропортящиеся грузы в международном сообщении;
      15) требования к автотранспортным средствам, перевозящим скоропортящиеся грузы.
      2. Основные понятия, используемые в Правилах:
      1) автопоезд – комбинированное автотранспортное средство, состоящее из грузового автомобиля и прицепа (прицепной автопоезд), седельного тягача и полуприцепа (седельный автопоезд);
      2) автомобильный перевозчик (далее – перевозчик) – физическое или юридическое лицо, владеющее автотранспортными средствами на праве собственности или иных законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты за плату или по найму;
      3) автомобильный прицеп (далее – прицеп) – автотранспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с грузовым автомобилем или седельным тягачом. Термин распространяется на полуприцепы и прицепы-роспуски;
      3-1) самосвал – грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом, механически наклоняемым для выгрузки груза;
      4) седельный тягач – автотранспортное средство, снабженное собственным двигателем и предназначенное исключительно или преимущественно для буксировки прицепа или полуприцепа;
      5) грузовой автомобиль – автотранспортное средство с механическим приводом, предназначенное для перевозки грузов по автомобильным дорогам;
      6) грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза на основании договора автомобильной перевозки груза или на иных законных основаниях;
      7) грузовое автотранспортное средство (далее – автотранспортное средство) – единица подвижного состава грузового автомобильного транспорта, включающего грузовые автомобили, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов);
      8) автомобильные перевозки грузов – перевозки грузов, осуществляемые грузовыми автотранспортными средствами по автомобильным дорогам;
      9) грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, от имени которого оформляется отправка груза;
      10) скоропортящийся груз – груз, имеющий ограниченный срок годности и требующий особых условий перевозки и хранения.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

                     2. Срок доставки грузов

      3. Перевозчики доставляют грузы по назначению в следующие сроки, если иное не предусмотрено договором автомобильной перевозки грузов:
      1) до 250 километров (далее – км) включительно – одни сутки;
      2) свыше 250 км на каждые полные или неполные 250 км прибавляется половина суток.
      4. Сроки доставки грузов исчисляются с 24-00 часов суток приема грузов к перевозке, если иное не предусмотрено договором.
      Сроки доставки дополнительно увеличиваются:
      1) при перевозке грузов с переправой через водоемы на судах и паромах – на одни сутки;
      2) при перевозке грузов по горным дорогам – на 30 процентов (%);
      3) при задержке в пути следования для осуществления ветеринарного или иного контроля – на все время задержки.
      5. Сроки, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не распространяются на перевозку скоропортящихся грузов, сроки, перевозки которых установлены пунктом 78 настоящих Правил.

3. Порядок организации и осуществления
автомобильных перевозок грузов

      6. Порядок организации перевозки грузов автомобильным транспортом, общие требования по обеспечению безопасности при их транспортировке, а также взаимоотношения участников перевозки грузов автомобильным транспортом регламентируются настоящими Правилами и договорами.
      7. Правила действуют на всей территории Республики Казахстан и распространяются на всех физических и юридических лиц, независимо от форм собственности.
      8. Настоящие Правила не распространяются на:
      1) автомобильные перевозки грузов, осуществляемые в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка, в условиях форсмажорных обстоятельств и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
      2) технологические внутрихозяйственные перевозки грузов для собственных нужд, осуществляемые самоходными и колесными транспортными средствами, относящимися к внутрихозяйственному транспорту (внутризаводскому, внутрикарьерному), и функционирующему без выезда за пределы территории хозяйствующего субъекта (предприятия, организации) на улично-дорожную сеть страны.
      9. Автомобильные перевозки грузов осуществляются с соблюдением требований Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года, Законов Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте», от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», настоящих Правил и договоров.
      Международные перевозки грузов осуществляются с соблюдением требований международных договоров, Кодекса Республики Казахстан от 30 июля 2010 года «О таможенном деле в Республики Казахстан» и настоящих Правил.
      10. При международных автомобильных перевозках скоропортящихся грузов перевозчики соблюдают положения Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС) (совершено в Женеве 1 сентября 1970 года) (далее – СПС).
      10-1. Перевозчик в процессе эксплуатации автотранспортных средств обеспечивает прохождение водителями предрейсового (предсменного) медицинского осмотра, а также предрейсового (предсменного) технического осмотра автотранспортных средств.
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 10-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

4. Форма товарно-транспортной накладной
и порядок ее применения

      11. Перевозка грузов оформляется товарно-транспортными накладными, а в случаях перевозки некоторых видов грузов, перевозимых насыпью (навалом), может оформляться актом замера или актом взвешивания.
      Использование автотранспортных средств с оплатой по повременному тарифу (оплата работы автотранспортного средства производится из почасового расчета в течение одного рабочего дня (смены), оформляется записями в путевом листе по форме № 4-п согласно приложению 1 к настоящим Правилам с указанием пробега и времени нахождения автотранспортного средства в распоряжении грузоотправителя (грузополучателя) за вычетом времени обеденного перерыва водителя.
      Использование автотранспортных средств с оплатой их работы по сдельному тарифу (оплата работы автотранспортного средства производится за перевезенные тонны) оформляется записями грузоотправителя (грузополучателя) в путевом листе по форме № 4-с согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
      Порядок оформления путевых листов по сдельному и повременному тарифам приведен в пунктах 20 – 22 настоящих Правил.
      12. Грузоотправитель представляет перевозчику на предъявленный к перевозке груз товарно-транспортную накладную, составляемую в четырех экземплярах, которая является основным перевозочным документом и по которой производится списание этого груза грузоотправителем и оприходование его грузополучателем.
      13. Заполнение товарно-транспортной накладной осуществляется в порядке, установленном пунктами 14 – 18 настоящих Правил.
      14. Товарно-транспортная накладная на автомобильную перевозку грузов составляется грузоотправителем в четырех экземплярах на имя каждого грузополучателя с заполнением следующих реквизитов: наименование грузополучателя, наименование груза, количество, вес перевозимого груза, способ определения веса (взвешивание, по трафарету, стандарту, обмеру), род упаковки, способ погрузки и разгрузки, время подачи автотранспортного средства под погрузку и время окончания погрузки, время простоя.
      Вред, возникший вследствие неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных в товарно-транспортной накладной, возмещается грузоотправителем.
      15. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью перевозчика во всех экземплярах товарно-транспортной накладной.
      Первый экземпляр остается у грузоотправителя и предназначается для списания предъявленных к перевозке грузов. Второй, третий и четвертый экземпляры грузоотправителем вручаются перевозчику.
      Второй экземпляр перевозчиком сдается грузополучателю и предназначается для оприходования полученных грузов.
      Третий и четвертый экземпляры остаются у перевозчика. Третий экземпляр прилагается к счету за перевозку и служит основанием для расчета с грузоотправителем (грузополучателем), а четвертый прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы.
      Грузоотправитель при необходимости выписывает дополнительные экземпляры товарно-транспортных накладных, число которых устанавливается соглашением между грузоотправителем и перевозчиком.
      16. Во всех экземплярах товарно-транспортной накладной грузоотправитель проставляет время прибытия, убытия и простоя автотранспортного средства, а также указывает способ погрузки, вес груза, количество грузовых мест, виды услуг, выполняемых перевозчиком и заверяет товарно-транспортные накладные подписью, печатью или штампом.
      При выдаче грузоотправителем документов, определяющих качество груза и взаимоотношения поставщика и покупателя (сертификаты, удостоверения, свидетельства, разрешения и так далее), перевозчик принимает эти документы и передает их вместе с грузом грузополучателю.
      17. При сдаче груза водитель предъявляет три экземпляра товарно-транспортной накладной грузополучателю, который удостоверяет прием груза своей подписью и печатью (штампом) в каждом экземпляре товарно-транспортной накладной и указывает во всех экземплярах товарно-транспортной накладной время прибытия и убытия автотранспортного средства.
      18. Время прибытия и убытия автотранспортного средства под погрузку (разгрузку) указывается в соответствии с пунктами 39 – 41настоящих Правил.
      В случаях, когда грузоотправитель или грузополучатель неверно указал время прибытия автотранспортного средства под погрузку (разгрузку) и окончания погрузочно-разгрузочных работ, водитель во всех имеющихся у него товарно-транспортных накладных делает запись в присутствии представителя грузоотправителя (грузополучателя) о том, что время проставлено неправильно, и указывает фактическое время прибытия и убытия.
      В случае несогласия с записью водителя грузоотправитель (грузополучатель) составляет акт с участием водителя, а при отказе последнего от составления акта – с участием двух представителей незаинтересованной стороны.
      При наличии на территории грузоотправителя или грузополучателя диспетчерского пункта перевозчика для составления акта о неправильной отметке времени прибытия вызывается диспетчер указанного пункта.
      19. Акт замера или акт взвешивания перевозимых грузов составляется грузоотправителем в трех экземплярах, из которых:
      1) первый экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием для учета выполняемых объемов перевозок;
      2) второй и третий экземпляры сдаются перевозчику. Второй экземпляр служит основанием для сверки взаимных расчетов перевозчика с грузоотправителем и прилагается к счету, а третий прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы.
      20. Путевые листы автотранспортного средства являются основными документами первичного учета, которые совместно с товарно-транспортной накладной или актом замера (взвешивания), определяют показатели для учета работы автотранспортного средства, осуществления расчетов за перевозки грузов, а также для начисления заработной платы водителю.
      Отрывной талон путевого листа заполняется грузоотправителем и является основанием для предъявления перевозчиком счета платежного требования грузоотправителю. Отрывной талон прилагается к счету, а путевой лист остается у перевозчика, в котором повторяются идентичные записи о времени работы автотранспортного средства у грузоотправителя (грузополучателя).
      При повременной оплате перевозки грузов в путевой лист вписывают номера товарно-транспортных накладных, один экземпляр которых прилагается к путевому листу для учета количества перевезенных тонн груза и других показателей.
      Путевые листы автотранспортного средства и товарно-транспортные накладные подлежат регистрации в журналах учета движения путевых листов и товарно-транспортных накладных, и хранению перевозчиком вместе с журналами в течение 5 лет.
      Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      21. Заполнение путевого листа осуществляется перевозчиком. При этом отдельные данные заполняются также и грузоотправителем (грузополучателем).
      22. Путевые листы формы № 4-с и № 4-п согласно приложениям 1 и  2 к настоящим Правилам оформляются перевозчиком на один рабочий день (смену, рейс) с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика при условии сдачи путевого листа предыдущего дня работы (смены, рейса).

5. Требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов

      23. Погрузка грузов на автотранспортное средство, закрепление, укрытие и увязка грузов производятся грузоотправителем, а разгрузка грузов, снятие креплений и покрытий – грузополучателем, если иное не предусмотрено договором.
      24. Грузоотправитель и грузополучатель производят соответственно закрытие и открытие бортов автотранспортного средства и люков цистерн, опускание и выемку шлангов из люков цистерн, привинчивание и отвинчивание шлангов.
      В случаях, когда на контрольно-пропускных пунктах грузоотправителя (грузополучателя) производится осмотр груза со снятием брезента и укрытием грузов после осмотра, открытием и закрытием люков цистерн и тому подобное, указанные операции выполняются силами грузоотправителя (грузополучателя).
      25. При погрузочно-разгрузочных работах перевозчик контролирует укладку и крепление груза в целях соблюдения установленных норм загрузки автотранспортного средства, обеспечения безопасности выполнения автомобильной перевозки и сохранности груза.
      26. В случае, если условиями договора предусмотрено, что погрузочно-разгрузочные работы осуществляются перевозчиком, последний обеспечивает контроль за соблюдением работниками правил охраны труда и техники безопасности на автомобильном транспорте при производстве погрузочно-разгрузочных работ, а также принимает меры по предупреждению несчастных случаев, которые могут произойти в результате невыполнения норм, указанных в настоящем пункте.
      27. Требования к пунктам погрузки и разгрузки грузов следующие:
      1) иметь штатное и вспомогательное оборудование для производства погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ, соответствующее национальным стандартам Республики Казахстан;
      2) обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических нормативов;
      3) обеспечивать сохранность груза и безопасность работающих при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
      4) иметь подъездные пути, обеспечивающие свободный и безопасный проезд автотранспортных средств к месту погрузки (разгрузки) при любых погодных условиях;
      5) к освещению в вечернее и ночное время суток соответствовать строительным нормам Республики Казахстан и отвечать установленным требованиям для обеспечения безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
      6) количество и оснащенность постов погрузки (разгрузки) средствами механизации должны соответствовать виду и объему перерабатываемого груза и обеспечивать простой автотранспортных средств под погрузкой (разгрузкой) в пределах нормативного времени;
      7) иметь отдельное помещение для обеспечения качественного и своевременного оформления необходимых документов;
      8) иметь телефонную или другие виды связи;
      9) иметь контрольно-пропускные пункты, весовое и другое оборудование, позволяющее определить массу отправляемого и поступающего груза, а также специальные места для производства работ по очистке, промывке и дезинфекции кузовов автотранспортных средств после выгрузки грузов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
      Сноска. Пункт 27 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      28. При осуществлении погрузочных работ груз размещается таким образом, чтобы весовые и габаритные параметры автотранспортного средства не превышали допустимых параметров, установленных законодательством.
      Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      28-1. Превышение грузоотправителем допустимых весовых и габаритных параметров, установленных законодательством Республики Казахстан, в процессе загрузки автотранспортного средства не допускается.
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 28-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      29. Штучные грузы, перевозимые без тары (металлические прутки, трубы и так далее), прием и погрузка которых невозможны без значительной потери времени, должны быть грузоотправителем объединены в более крупные погрузочные единицы путем связки в пучки или мотки проволокой в трех-пяти местах. Прочность увязки должна быть такой, чтобы обеспечить возможность подъема крюком крана за любую проволочную обвязку.
      30. Тяжелые грузы без тары должны иметь специальные приспособления для застропки (выступы, рамы, петли, проушины и другое).
      31. При перевозке на поддонах отдельные грузовые места укладываются на них таким образом, чтобы можно было проверить количество без нарушения их положения на поддоне и крепления (за исключением ящичных закрытых поддонов, перевозимых за пломбами грузоотправителя).
      32. Грузы укладываются в автотранспортном средстве и надежно закрепляются так, чтобы не было сдвига, падения, давления на двери, потертости или повреждения груза при перевозке, а также обеспечивалась сохранность автотранспортных средств при погрузке, разгрузке и в пути следования.
      Крепление грузов гвоздями, скобками и другими средствами, повреждающими автотранспортное средство, не допускается.
      33. Необходимые для погрузки и перевозки приспособления, вспомогательные материалы (козлы, стойки, лотки, проволока, щитовые ограждения и так далее), а также средства, необходимые для утепления грузов (одеяла, маты и так далее), предоставляются и устанавливаются грузоотправителем, а снимаются – грузополучателем.
      34. Дополнительное оборудование и оснащение автотранспортных средств для перевозки определенного груза может производиться грузоотправителем только по согласованию с перевозчиком, а в случаях перевозки опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов согласовываются с органами административной полиции Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 34 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      35. Все приспособления, принадлежащие грузоотправителю, выдаются перевозчиком грузополучателю вместе с грузом или возвращаются грузоотправителю в соответствии с его указанием в товарно-транспортной накладной.
      36. Перевозчик в пунктах погрузки проверяет соответствие укладки и крепления груза на автотранспортное средство требованиям безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автотранспортного средства, а также сообщает грузоотправителю о замеченных недостатках в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности. Грузоотправитель по требованию перевозчика устраняет обнаруженные недостатки в укладке и креплении груза.
      37. Грузоотправитель и грузополучатель обеспечивают контроль за соблюдением техники безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
      38. Сроки погрузки грузов на автотранспортное средство и разгрузки грузов, а также сроки выполнения дополнительных операций, связанных с погрузкой и разгрузкой грузов, устанавливаются договором.
      39. Время прибытия автотранспортного средства под погрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа в пункте погрузки, а время прибытия под разгрузку – с момента предъявления водителем товарно-транспортной накладной в пункте разгрузки.
      40. При наличии в пунктах погрузки и разгрузки (кроме станций железных дорог) въездных ворот, или контрольно-пропускных пунктов, или лабораторий по анализу грузов время прибытия автотранспортного средства под погрузку или разгрузку исчисляется с момента предъявления водителем путевого листа или товарно-транспортной накладной грузоотправителю или грузополучателю у въездных ворот, или на контрольно-пропускном пункте, или в лаборатории.
      41. Погрузка и разгрузка считаются законченными после вручения водителю оформленных надлежащим образом товарно-транспортной накладной и путевого листа, а также иных необходимых документов на погруженный или выгруженный груз.
      42. Время пробега автотранспортного средства от ворот или контрольно-пропускного пункта к месту погрузки или разгрузки и обратно исключается при исчислении времени нахождения автотранспортного средства под погрузкой или разгрузкой.
      43. В случае прибытия автотранспортных средств под погрузку ранее согласованного времени автотранспортные средства считаются прибывшими под погрузку в согласованное время, если грузоотправитель примет их под погрузку с момента фактического прибытия.
      44. Грузоотправитель (грузополучатель) отмечает в товарно-транспортной накладной и (или) путевом листе время прибытия (убытия) автотранспортного средства в (из) пункт погрузки (разгрузки).

6. Порядок приема грузов к автомобильной перевозке, а также
обработки, хранения и выдачи грузов в пункте назначения

      45. Прием грузов от грузоотправителя осуществляется перевозчиком на основании товарно-транспортной накладной и сопроводительных документов на груз. Грузоотправитель до прибытия грузового автомобиля под погрузку должен подготовить груз к перевозке (поместить в тару, упаковать, сгруппировать по грузополучателям), подготовить товарно-транспортную накладную и сопроводительные документы, а в случае необходимости – пропуски на право проезда к месту погрузки грузов.
      46. Груз сдается грузоотправителем к перевозке в упакованном, затаренном, опломбированном, промаркированном виде с указанием количества, точного веса (объема).
      47. Упаковка сдаваемого к перевозке груза не должна иметь нарушений целостности или следов повреждения груза (подтеки, разрывы, вмятины и так далее).
      48. Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, недостачи, порчи и повреждения при перевозке, предъявляются к перевозке в исправной таре, соответствующей национальным стандартам или техническим условиям, обеспечивающей их полную сохранность.
      В случае, если при наружном осмотре тары или упаковки предъявленного к перевозке груза будут замечены недостатки, которые вызывают опасения за сохранность груза, то грузоотправитель по требованию перевозчика устраняет замеченные недостатки, в случае бездействия грузоотправителя во всех экземплярах товарно-транспортной накладной делается соответствующая отметка. Причиненный вред (недостача, порча и повреждение груза при перевозке), вызванный причинами, указанными в товарно-транспортной накладной, перевозчиком не возмещается.
      Сноска. Пункт 48 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      49. К перевозке не допускаются грузы, не оформленные для перевозки автотранспортными средствами в соответствии с требованиями настоящих Правил.
      50. В случаях, когда груз перевозится в сопровождении экспедитора грузоотправителя (грузополучателя), последний в товарно-транспортной накладной производит отметку о том, что груз следует в сопровождении экспедитора грузоотправителя (грузополучателя), а также указывает его фамилию, имя и отчество.
      51. При приеме груза к перевозке экспедитор или водитель-экспедитор предъявляет грузоотправителю документ, удостоверяющий личность и путевой лист, заверенный перевозчиком.
      52. Въезд автотранспортных средств и находящихся в нем лиц на территорию грузоотправителя и грузополучателя осуществляется по путевому листу, если для этого не требуется оформление специального пропуска.
      53. При сдаче грузоотправителем и приеме перевозчиком грузов, перевозимых навалом, насыпью, наливом и в контейнерах, определяется и указывается в товарно-транспортной накладной вес этих грузов.
      Тарные и штучные грузы принимаются к перевозке с указанием в товарно-транспортной накладной веса груза и количества грузовых мест. Вес тарных и штучных грузов определяется грузоотправителем до предъявления их к перевозке и указывается на грузовых местах. Общий вес груза определяется взвешиванием на весах или подсчетом веса на грузовых местах по трафарету или стандарту. Для отдельных грузов вес может определяться по соглашению сторон расчетным путем, по обмеру, объемному весу или условно.
      Запись в товарно-транспортной накладной о весе груза с указанием способа его определения производится грузоотправителем.
      54. Определение веса груза производится совместно грузоотправителем и перевозчиком техническими средствами грузоотправителя, а на грузовых терминалах – совместно грузоотправителем и работниками грузового терминала, с использованием технических средств грузового терминала.
      При сдаче грузов в крытые автотранспортные средства, а также в их отдельные секции, контейнеры и цистерны, опломбированные грузоотправителем, определение веса груза производится грузоотправителем.
      55. Перевозчик при отсутствии следов вскрытия тары или упаковки принимает у грузоотправителя грузы, имеющие маркированный вес нетто или брутто, согласно весу, указанному на маркировке.
      Если предъявляются грузовые места одного стандартного размера в адрес одного грузополучателя, указание веса на каждом грузовом месте необязательно, за исключением случаев, когда национальными стандартами предусмотрено указание веса брутто и нетто на стандартных местах. В этом случае в товарно-транспортной накладной в графе «Способ определения веса» указывается «по стандарту».
      Сноска. Пункт 55 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      56. Количество грузов нетоварного характера определяется по актам замера или актам взвешивания, составленным грузоотправителем (грузополучателем) совместно с перевозчиком. При перевозке грунта определение его количества может производиться геодезическим замером.
      Акт взвешивания составляется на основании контрольного взвешивания 5 – 10 автотранспортных средств, после чего определяется средний вес груза в одном автотранспортном средстве соответствующей марки.
      При определении количества груза геодезическим замером общий вес груза устанавливается путем умножения объемных показателей геодезического замера на объемный вес груза, определяемый лабораторным методом.
      При изменении характера груза или других условий перевозок по требованию перевозчика, грузоотправителя или грузополучателя производится новое контрольное взвешивание или определение объемного веса груза.
      Результаты нового контрольного взвешивания или определения объемного веса груза заносятся в товарно-транспортную накладную.
      57. Исключен постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      58. Вред, причиненный автотранспортным средствам и грузам из-за перегруза автотранспортных средств, неправильной внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и так далее), а также применения тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его весу или установленным национальными стандартами и техническими условиями требованиям, возмещается грузоотправителем.
      Сноска. Пункт 58 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      59. Перевозчик выдает груз в пункте назначения грузополучателю, указанному в товарно-транспортной накладной. Грузоотправитель информирует грузополучателя о предстоящем завозе груза.
      Грузополучатель обеспечивает прием груза и разгрузку автотранспортных средств, прибывших до окончания времени работы грузополучателя.
      60. Выдача перевозчиком грузов грузополучателю в пункте назначения по весу и количеству мест производится в том же порядке, в каком груз был принят от грузоотправителя (взвешиванием на весах, обмером, счетом мест и так далее).
      Грузы, прибывшие в исправных автотранспортных средствах, отдельных секциях автотранспортных средств, контейнерах и цистернах с неповрежденными пломбами грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса и состояния груза и количества грузовых мест.
      При перевозке грунта в отвалы, снега и других грузов, по которым складской учет не ведется, перевозчики по условиям договора могут освобождаться от сдачи груза грузополучателям.
      61. При вывозе грузов из станций железных дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов перевозчики осуществляют прием грузов из железнодорожных станций, портов (пристаней) и аэропортов и сдачу их грузополучателям по правилам, действующим, соответственно, на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
      62. Тарные и штучные грузы, принятые к перевозке по стандартному весу или весу, указанному грузоотправителем на каждом грузовом месте, выдаются грузополучателю в пункте назначения без взвешивания по счету мест, а с проверкой веса и состоянием только поврежденных мест груза.
      63. При определении количества груза с помощью взвешивания, расхождения между весом груза, указанным в товарно-транспортных накладных грузоотправителей и фактическим весом груза, не превышают:
      1) нормы естественной убыли веса груза;
      2) нормы расхождения в показаниях весов или нормы точности взвешивания груза.
      64. Если при проверке веса, количества мест груза или состояния груза в пункте назначения будут обнаружены недостача, порча или повреждение груза, или если эти обстоятельства установлены актом, составленным в пути следования, перевозчик определяет размер фактической недостачи, порчи или повреждения груза.
      65. Расходы по оплате экспертов, в случае производства экспертизы по недостаче, порче или повреждению груза, несут:
      1) перевозчик, если недостача, порча или повреждение груза произошли по его вине;
      2) грузоотправитель – во всех других случаях.
      Результаты экспертизы оформляются актом. Акт экспертизы, помимо эксперта, подписываются всеми причастными лицами, присутствовавшими при экспертизе.
      До прибытия эксперта грузополучатель обеспечивает надлежащую сохранность груза.
      66. В случаях отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от перевозчика, груз переадресовывается грузоотправителем другому грузополучателю или возвращается грузоотправителю. В этих случаях стоимость перевозки груза в оба конца, а также штраф за простой автотранспортного средства оплачиваются грузоотправителем. Грузополучатель извещает грузоотправителя об отказе от приема груза, производит в товарно-транспортной накладной отметку об отказе в приеме груза. В случае отказа грузополучателя от извещения грузоотправителя и проставления отметки в товарно-транспортной накладной указанные действия производятся перевозчиком.
      67. При вывозе грузов из территорий станций железных дорог, портов (пристаней) и аэропортов грузополучатель принимает от перевозчика доставленный ему груз. В случае прибытия груза, поставка которого не предусмотрена договором, грузополучатель принимает такой груз на ответственное хранение, о чем указывается в товарно-транспортной накладной.
      68. При невозможности сдать груз грузополучателю по причинам, не зависящим от перевозчика, грузоотправитель дает перевозчику указание о новом пункте назначения груза.
      69. Если перевозчик не имеет возможности доставить груз к месту нового назначения, он отказывается от этой перевозки, поставив об этом в известность грузоотправителя. В этом случае перевозчик возвращает груз грузоотправителю. Расходы, связанные с исполнением дополнительных поручений грузоотправителя (прогон и простой автотранспортных средств, хранение груза и так далее), возмещаются грузоотправителем.
      70. Распоряжение грузоотправителя перевозчику о переадресовке груза содержит следующие данные:
      1) номера первого заказа и товарно-транспортной накладной;
      2) адрес первоначального назначения;
      3) наименование первоначального грузополучателя;
      4) адрес нового назначения;
      5) наименование нового грузополучателя;
      6) причины переадресовки.
      Распоряжение грузоотправителя о переадресовке оформляется в письменном виде и передается факсимильной связью, если договором не предусмотрено иное.
      71. Распоряжение грузоотправителя о переадресовке грузов распространяется только на всю грузовую отправку, следующую по одной товарно-транспортной накладной.
      72. Если распоряжение грузоотправителя о переадресовке грузов выполнить невозможно, перевозчик извещает об этом грузоотправителя. В этом случае перевозчик возвращает груз грузоотправителю. Все дополнительные расходы, связанные с переадресовкой, несет грузоотправитель.
      При принятии перевозчиком к исполнению распоряжения грузоотправителя о переадресовке, грузоотправитель вносит дополнительную провозную плату и возмещает перевозчику расходы, связанные с переадресовкой.
      73. При переадресовке груза в товарно-транспортной накладной в графе «переадресовка» указываются наименование и адрес нового грузополучателя в соответствии с распоряжением о переадресовке. Изменения, внесенные в товарно-транспортную накладную, заверяются подписью грузоотправителя и (или) его печатью (штампом).
      74. В случае отказа грузополучателя от приема груза и невозможности получить указания от грузоотправителя о переадресовке перевозчик:
      1) сдает груз на хранение в пункте фактического нахождения груза или ближайшем пункте до получения указания грузоотправителя, а при наличии собственных складских помещений принять груз на хранение;
      2) передает другой организации, если грузы по своему характеру требуют срочной реализации или, когда хранение груза невозможно и может привести к его порче, реализует его. Сумма, вырученная от реализации груза, вносится на условиях депозита на имя нотариуса за вычетом суммы, причитающейся перевозчику;
      3) возвращает груз грузоотправителю.

7. Порядок реализации скоропортящихся грузов

      75. Для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов перевозчики должны использовать специализированные автотранспортные средства (изотермические кузова без холода, охлаждаемые кузова, рефрижераторы), имеющие оформленные в установленном порядке санитарные паспорта.
      76. Перевозка скоропортящихся грузов осуществляется с соблюдением температурного режима их транспортировки.
      77. Погрузка и разгрузка, крепление и укрытие скоропортящихся грузов на автотранспортном средстве осуществляется силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя).
      Грузоотправитель соблюдает требования, предъявляемые к качеству и безопасности скоропортящихся грузов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
      78. В теплое время года перевозка скоропортящихся грузов производится при температуре не выше плюс 6 градусов по Цельсию (далее – оС):
      1) не более шести часов в специализированных автотранспортных средствах с охлаждаемыми кузовами;
      2) не более одного часа в изотермических кузовах без холода.
      79. Если грузополучатель не обеспечит выгрузку груза, прибывшего в установленные сроки, или изменит пункт назначения, то расходы, связанные с понижением качества груза, вызванные простоем автотранспортных средств в пункте назначения или увеличением срока доставки, вследствие изменения пункта назначения, относятся в счет грузополучателя.
      80. Грузоотправитель вместе с оформленной им товарно-транспортной накладной представляет документы, необходимые для перевозки грузов такого рода, с указанием в них фактической температуры груза перед погрузкой, а также качественного состояния грузов и упаковки. При перевозке овощей и фруктов также указывается наименование помологических сортов.
      81. Грузоотправитель указывает в товарно-транспортной накладной предельную продолжительность транспортировки (транспортабельность) скоропортящихся грузов, предъявляемых к перевозке. Скоропортящиеся грузы не принимаются к перевозке, если грузоотправителем не указана в перевозочных документах предельная транспортабельность, а также, если предельная транспортабельность будет меньше срока доставки, установленного законодательством.
      82. Грузоотправитель перед погрузкой скоропортящихся грузов удостоверяется в пригодности автотранспортных средств для их перевозки, а также обеспечивает соблюдение санитарных правил и норм при погрузке скоропортящихся грузов, правильность укладки скоропортящегося груза в кузове автотранспортного средства и сохранность качества перевозимых предварительно неохлажденных скоропортящихся грузов. Грузоотправитель производит опломбирование загруженных специализированных автотранспортных средств.
      83. Специализированные автотранспортные средства предоставляются перевозчиком для перевозки скоропортящихся грузов технически исправными, должны отвечать установленным требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм и обеспечивать соответствующие температурные режимы транспортировки скоропортящихся грузов.
      Перевозчик обеспечивает исправность рефрижераторных установок, соответствие санитарного состояния специализированных автотранспортных средств для перевозки скоропортящихся продуктов требованиям законодательства.
      84. Перевозчик доставляет скоропортящиеся грузы в междугородном сообщении в сроки, исчисляемые по фактическому расстоянию перевозки и среднесуточному пробегу, равному 600 км.
      Сроки доставки грузов исчисляются с момента окончания погрузки и оформления необходимых документов до момента прибытия автотранспортных средств к грузополучателю. Срок доставки грузов указывается перевозчиком в товарно-транспортной накладной.
      85. Специализированные автотранспортные средства после перевозки скоропортящихся грузов очищаются грузополучателем от остатков груза, а также в установленном порядке промываются и дезинфицируются.
      86. Мясные продукты, а также сырые животные продукты принимаются к перевозке только при наличии ветеринарных сертификатов, выданных органами ветеринарно-санитарного надзора.
      87. Температура скоропортящихся грузов перед погрузкой и температура в кузове автотранспортного средства-рефрижератора, прибывшего под погрузку, а также температура в кузове автотранспортного средства-рефрижератора, прибывшего в адрес грузополучателя, отмечаются соответственно грузоотправителями и грузополучателями в Листе контрольных проверок температуры грузов и воздуха в кузове автотранспортного средства-рефрижератора по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и в товарно-транспортной накладной.
      88. В случаях, когда дальнейшая перевозка скоропортящихся грузов невозможна из-за поломки рефрижераторной установки, вследствие каких-либо других технических неисправностей автотранспортного средства, или имеются внешние признаки порчи перевозимого груза (подтеки и другое), перевозчик незамедлительно уведомляет об этом грузоотправителя.
      89. Если скоропортящийся груз не может быть сдан грузополучателю по причине, указанной в пункте 79 настоящих Правил, а грузоотправитель не дал указание о новом грузополучателе, перевозчик может передать груз в установленном порядке для реализации другой организации или, когда хранение груза невозможно и может привести к его порче, реализовать его. Сумма, вырученная от реализации груза, вносится на условиях депозита на имя нотариуса за вычетом суммы, причитающейся перевозчику.
      Основанием для снятия груза с перевозки и (или) его реализации является заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной в установленном порядке.
      90. При признании санитарно-эпидемиологической экспертизой скоропортящегося груза, годного к реализации, перевозчик извещает об этом грузоотправителя и согласовав с ним его стоимость, реализует груз через торговую сеть.
      91. Если порча перевозимого скоропортящегося груза произошла вследствие технических неисправностей автотранспортного средства, грузоотправитель может требовать от перевозчика возмещения нанесенного ущерба, за вычетом суммы, полученной от реализации груза. В случае, если порча скоропортящегося груза наступила вследствие действия (бездействия) грузоотправителя, перевозчик из суммы, полученной от реализации скоропортящегося груза, удерживает сумму, причитающуюся ему в качестве провозной платы, а при ее недостаточности может требовать от грузоотправителя возмещения расходов, связанных с транспортировкой груза, проведением соответствующей экспертизы и оформлением необходимых документов для реализации.
      92. Если при перевозке скоропортящегося груза допущены отступления от санитарно-эпидемиологических требований, приведшие к утрате их качества, то такие скоропортящиеся грузы реализации не подлежат, направляются на санитарно-эпидемиологическую экспертизу и в соответствии с ее результатами они утилизируются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Утилизация производится перевозчиком за счет средств виновной стороны, если иное не предусмотрено договором.

8. Порядок перевозки грузов с объявленной ценностью

      93. Грузоотправитель (грузополучатель) может сдавать к перевозке грузы с объявленной ценностью.
      94. Грузоотправителю (грузополучателю) необходимо объявлять ценность при предъявлении к перевозке следующих грузов:
      1) драгоценных металлов, камней и изделий из них;
      2) предметов искусства, художественных ценностей и антикварных вещей;
      3) видео- и аудиоаппаратуры;
      4) электронно-вычислительной, копировальной и множительной техники;
      5) опытных образцов машин, оборудования, приборов;
      6) грузов для личных (бытовых) нужд, перевозимых без сопровождения.
      95. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при их отсутствии исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичный товар. В случае разногласий между перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) стоимость груза определяется экспертизой, о чем составляется акт.
      96. При предъявлении к перевозке грузов с объявленной ценностью грузоотправитель вместе с товарно-транспортной накладной представляет перевозчику опись на перевозку грузов с объявленной ценностью по установленной форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
      97. При предъявлении к перевозке по одной товарно-транспортной накладной грузов различной ценности их отличительные признаки, количество мест и их ценность указываются в описи отдельной строкой.
      98. Опись на перевозку грузов с объявленной ценностью составляется в трех экземплярах, один из которых возвращается грузоотправителю, второй остается у перевозчика, а третий передается перевозчиком грузополучателю при сдаче груза.
      99. Грузы, в том числе состоящие из нескольких разнородных предметов, сдаются для перевозки под общим наименованием «Грузы для личных (бытовых) нужд» с указанием наименования отдельных предметов, составляющих данную отправку.
      100. При предъявлении грузов для перевозки грузоотправитель должен указать в товарно-транспортной накладной их массу, при предъявлении тарных и штучных грузов – также количество грузовых мест отдельной строкой по каждому наименованию. Грузы, сдаваемые для перевозки мелкими отправками, принимаются перевозчиком согласно акту взвешивания каждого грузового места и с проверкой количества грузовых мест.
      101. Контейнеры при перевозках в них грузов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, опломбируются перевозчиком или транспортно-экспедиторской организацией по усмотрению и за счет грузоотправителя.
      102. При оформлении представленных грузоотправителем перевозочных документов перевозчик проверяет правильность заполнения грузоотправителем описи, указывает в ней номер накладной, расписывается в строке «Опись принята» и проставляет календарный штемпель перевозчика. Если опись составлена на нескольких листах, календарный штемпель и подписи грузоотправителя и перевозчика проставляются на каждом листе.

9. Порядок маркировки грузов

      103. При сдаче грузов в таре или упаковке и штучных грузов мелкими отправками каждое грузовое место заблаговременно маркируется грузоотправителем в соответствии с национальными стандартами.
      Сноска. Пункт 103 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      104. В маркировке указываются:
      1) полное или сокращенное наименование грузополучателя;
      2) место и пункт назначения;
      3) вес грузовой единицы (брутто и нетто).
      105. Данные, приведенные в товарно-транспортной накладной и сопроводительных документах, должны полностью соответствовать маркировке.
      106. При сдаче груза, который требует особого обращения при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах, грузоотправитель наносит на всех багажных местах специальную маркировку: «ВЕРХ», «СТЕКЛО», «ОСТОРОЖНО», «НЕ КАНТОВАТЬ», «БОИТСЯ ХОЛОДА»; обозначение мест, в которых упакованы документы на груз, специальной маркировкой: «ДОКУМЕНТЫ».
      107. Знаки специального маркирования указаны в приложении 5 к настоящим Правилам.
      108. Маркировка производится одним из следующих способов:
      1) непосредственно нанесением знаков на грузовые места;
      2) с помощью ярлыков.
      Маркировка производится на таре или грузе окраской по шаблону, штамповкой или клеймением.
      109. Маркировка должна производиться на упаковке условными обозначениями (знаками), выраженными надписью, буквами, цифрами или рисунками (символами). Цвет маркировки – контрастны по отношению к цвету тары или груза.
      Маркировка мест груза производится четкой, ясной и надежной.
      Маркировка производится нестирающейся и неотслаивающейся, светостойкой краской, хорошо удерживающейся на любой поверхности и несмывающейся водой.
      110. Маркировочные ярлыки изготавливаются из бумаги, картона, ткани, фанеры, металла или пластмассы. Поверхность ярлыков должна быть устойчивой к воздействию климатических условий.
      111. Маркировка на ярлыки наносится одним из нижеследующих способов:
      1) типографским способом;
      2) печатанием на машинке;
      3) штемпелеванием по трафарету;
      4) продавливанием.
      112. Ярлыки из бумаги и картона прикрепляются к таре клеем.
      Ярлыки из ткани пришиваются.
      Ярлыки из фанеры, металла, пластмассы прикрепляются болтами, шурупами, гвоздями.
      Прибивание ярлыков к фанерным, картонным и бумажным ящикам не допускается.
      Допускается прикрепление ярлыков проволокой к грузам, когда другой способ прикрепления невозможен.
      При перевозке таких грузов, как металлические прутки, трубы, громоздкий или с длинными рукоятками инструмент и так далее, в адрес нескольких грузополучателей допускается нанесение маркировки путем окраски концов масляной краской, по которой можно легко определить принадлежность их к одной партии.
      113. Маркировка наносится:
      1) на ящиках – на одной из боковых сторон;
      2) на мешках и тюках – на одной из широких сторон.
      Специальная маркировка наносится на двух смежных сторонах согласно приложению 6 к настоящим Правилам.
      114. При невозможности нанести маркировку полностью на боковых или торцевых сторонах, на малогабаритных ящиках высотой 200 миллиметров (далее – мм) и менее допускается маркировка на смежных стенках тары (в том числе на крышке).
      115. Специальная маркировка наносится в верхнем углу от основной маркировки, за исключением знаков: «СТРОПИТЬ ЗДЕСЬ» и «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ», которые следует наносить в обозначаемых ими местах.
      116. При перевозке однородных грузов в адрес одного грузополучателя допускается нанесение маркировки не на всех грузовых местах, но не менее, чем на четырех. В этих случаях замаркированные места укладываются:
      1) в фургонах – у двери маркировкой наружу;
      2) на открытом автотранспортном средстве – в верхнем ярусе погрузки по два места у каждого продольного борта кузова маркировкой наружу.
      117. При перевозке грузов навалом, насыпью и наливом маркировка не производится.

10. Порядок пломбирования грузов

      118. Загруженные крытые грузовые автомобили, прицепы, отдельные секции автотранспортных средств, контейнеры и цистерны с назначением одному грузополучателю необходимо грузоотправителю опломбировать, а находящиеся в ящиках, коробках и другой таре мелкоштучные товары при перевозке в неопломбированном автотранспортном средстве или контейнерах – опломбировать или обандеролить.
      При международных перевозках порядок пломбирования грузов определяется таможенным законодательством Республики Казахстан.
      119. При пломбировании груза в товарно-транспортной накладной производится отметка с указанием содержания пломбы.
      120. Для обеспечения сохранности груза, перевозимого по нескольким адресам, внутри кузова-фургона перевозчик устанавливает перегородки, позволяющие разделять кузов на отдельные пломбируемые секции.
      121. Водитель присутствует при погрузке и опломбировании грузового отсека автотранспортного средства и не принимает участие в перевесах и пересчетах грузов, прибывших в исправных автотранспортных средствах, отдельных секциях грузового автомобиля, контейнерах и цистернах с неповрежденными пломбами грузоотправителя, а также в исправной обандероленной таре, которые выдаются грузополучателю без проверки веса и состояния груза и количества грузовых мест.
      122. Пломбы грузоотправителя имеют сокращенное наименование грузоотправителя и контрольные знаки (торговые знаки или номера тисков).
      При пломбировании перевозчиком, пломбы имеют наименование перевозчика и номер тисков.
      123. Пломбы, навешиваемые на автотранспортное средство (фургоны, цистерны и так далее), контейнеры, секции автотранспортного средства, отдельные грузовые места, не допускают возможности доступа к грузам и снятия пломб без нарушения их целости.
      124. Пломбы навешиваются:
      1) у фургонов или секций автотранспортного средства – на всех дверях по одной пломбе;
      2) у контейнеров – на дверях по одной пломбе;
      3) у цистерн – на крышке люка и сливного отверстия по одной пломбе;
      4) у грузового места – от одной до четырех пломб в точках стыкования окантовочных полос или других увязочных материалов.
      125. Пломбирование кузова автотранспортного средства, укрытого брезентом, производится только в случае, если соединение брезента с кузовом обеспечивает невозможность доступа к грузу. Пломбы навешиваются на соединительный материал в нескольких местах стыкования последнего с кузовом автотранспортного средства.
      Перед пломбированием автотранспортных средств-фургонов (контейнеров) обе дверные накладки скрепляются закрутками из отожженной проволоки диаметром не менее 2 мм и длиной 250 – 260 мм.
      Закручивание проволоки производится специальной металлической пластинкой с двумя отверстиями диаметром 6 – 10 мм и расстоянием между ними 35 мм.
      Скрепление дверных накладок проволочными закрутками осуществляет грузоотправитель, производящий погрузку груза.
      126. Для пломбирования применяются свинцовые или полиэтиленовые пломбы с камерой или с двумя параллельными каналами отверстий, а также термически обработанная (отожженная) проволока диаметром 0,6 мм.
      127. Пломбы навешиваются на проволоку, предварительно скрученную в две нити. Скручивание проволоки производится из расчета четырех витков на 10 мм длины.
      Схемы способов навешивания пломб приведены в приложении 4 к настоящим Правилам.
      Навешивание пломб с двумя параллельными каналами отверстий должно производиться в следующем порядке. В каждую из пломб продевается один конец отрезка пломбировочной проволоки.
      Свободный длинный конец проволоки пропускается в два оборота сквозь ушко дверной накладки двери фургона (контейнера), а затем через одно и второе отверстия пломбы. После этого пломба зажимается тисками.
      При навешивании свинцовых пломб с камерой концы проволоки пропускаются через входные отверстия пломбы, скручиваются в 2 – 3 витка, и витки втягиваются в камеру пломбы с последующим зажимом их тисками.
      При навешивании полиэтиленовых пломб с камерой концы проволоки пропускаются через входные отверстия пломбы, затем эти концы скручиваются между собой двумя витками, один конец проволоки закручивается вокруг второго, а затем второй – вокруг первого в последовательном порядке, указанном в приложении 4 к настоящим Правилам.
      После этого образовавшийся узел втягивается до отказа в камеру, и пломба зажимается пломбировочными тисками.
      128. Диаметр петли, образуемой при пломбировании между ушками дверной накладки (крышки колпака цистерны) и пломбой, составляет не более 25 мм.
      Пломбы сжимаются тисками так, чтобы оттиски с обеих сторон получались четкими и ясными, а проволоку нельзя было вытащить из пломбы. После сжатия тисками каждая пломба тщательно осматривается и в случае обнаружения дефекта (неясность цифр знака тисков, срез знаков и так далее) заменяется другой.
      129. Контрольные знаки пломб имеют буквенные и цифровые обозначения, нумерация которых производится в последовательном порядке от 001 до 999.
      130. Перевозка с неясными оттисками установленных знаков на пломбах, а также с неправильно навешенными пломбами не допускается.
      131. Материалы, которыми произведено обандероливание (бумажная лента, тесьма и так далее), представляют собой единое целое (без узлов и наращивания) и скрепляться в местах соединений отличительным знаком изготовителя или грузоотправителя (печатью или штампом).
      132. Обандероливание необходимо производить так, чтобы без разрыва материала, которым оно произведено, доступ к грузу был невозможен.

11. Порядок составления актов

      133. Обстоятельства, служащие основанием для имущественных споров между перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) при автомобильных перевозках грузов, удостоверяются записями грузоотправителя (грузополучателя) и перевозчика в товарно-транспортной накладной и (или) путевом листе.
      134. В товарно-транспортной накладной удостоверяются следующие обстоятельства:
      1) порча или повреждение грузов;
      2) несоответствие между наименованием, весом и количеством мест груза в натуре и данными, указанными в товарно-транспортной накладной;
      3) нарушение или отсутствие пломб на кузове или секции автотранспортного средства или контейнера;
      4) подача перевозчиком автотранспортных средств, непригодных для перевозки данного вида груза или не отвечающих санитарным требованиям;
      5) простой автотранспортных средств в пунктах погрузки и разгрузки сверх установленных норм времени;
      6) другие обстоятельства, которые в соответствии с законодательством могут служить основанием для имущественной ответственности сторон.
      135. Указанные в пункте 134 настоящих Правил записи в товарно-транспортной накладной заверяются подписями грузоотправителя (грузополучателя) и водителя. Односторонние записи в товарно-транспортной накладной, как грузоотправителя (грузополучателя), так и водителя являются недействительными, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.
      136. В случае разногласия между перевозчиком (водителем) и грузоотправителем (грузополучателем) обстоятельства служат основанием для возникновения имущественных споров, оформляются актами по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам. Акты составляются также в случаях, когда необходимо произвести подробное описание обстоятельств, которые не могут быть сделаны в товарно-транспортной накладной.
      137. При несогласии с содержанием акта каждая сторона может изложить в нем свое мнение.
      При отказе от составления акта или внесения записи в товарно-транспортные накладные в случаях недостачи, порчи или повреждения груза акт составляется с участием незаинтересованных лиц или представителя незаинтересованной организации.
      О составлении акта делается отметка в товарно-транспортной накладной.
      138. В тех случаях, когда груз прибыл в автотранспортных средствах, секциях автотранспортных средств, контейнерах, цистернах за пломбами грузоотправителей, в акте оговариваются состояние указанных пломб, их реквизиты, а сами пломбы прикладываться к претензионным материалам.

12. Порядок изменения и расторжения договоров перевозки груза

      139. Перевозчики осуществляют перевозки грузов и выполняют дополнительные услуги, связанные с перевозками, на основании заключенных договоров.
      По договору автомобильной перевозки груза перевозчик обязуется в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а грузоотправитель обязуется уплатить за автомобильную перевозку груза плату согласно договору или тарифу. Договор перевозки груза оформляется составлением товарно-транспортной накладной по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.
      140. Договор автомобильной перевозки груза заключается между перевозчиком и грузоотправителем в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте», а также настоящими Правилами.
      141. Одна из сторон договора автомобильной перевозки груза может обратиться к другой стороне с предложением об изменении или расторжении договора, с указанием причин, послуживших основанием для такого обращения. Адресат, получивший предложение об изменении или расторжении договора, в десятидневный срок рассматривает поступившее предложение и направляет извещение о принятии предложения, либо о его отклонении.
      При достижении сторонами согласия об изменении условий договора или его расторжении, соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.

13. Порядок удержания грузов

      142. При неисполнении грузоотправителем (грузополучателем) условий договора, перевозчик удерживает предъявленный к перевозке груз до уплаты грузоотправителем (грузополучателем) суммы задолженности.
      143. При удержании груза грузоотправителем (грузополучателем) возмещаются перевозчику расходы, связанные с удержанием груза (хранение, транспортировка и так далее).

14. Порядок перевозки отдельных видов грузов

      144. При выполнении перевозчиком экспедиторских услуг, условия их выполнения оговариваются при заключении договора автомобильной перевозки грузов.
      145. Для перевозки продовольственных товаров выделяются специализированные автотранспортные средства, использование которых для других целей не допускается.
      Автотранспортные средства для перевозки продовольственных товаров должны быть технически исправными, чистыми, без постороннего запаха.
      146. Транспортировка подконтрольных государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору объекты осуществляются в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом в области ветеринарии.
      147. Для транспортировки пищевых продуктов, материалов и изделий используются специально предназначенные и (или) оборудованные для таких целей автотранспортные средства, имеющие санитарный паспорт, выданный в установленном порядке государственными органами санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.
      148. При оказании экспедиторских услуг при перевозке продовольственных товаров водителю необходимо иметь личную медицинскую книжку, ежегодно проходить медосмотр, соблюдать правила личной гигиены.
      149. Лица, соприкасающиеся во время перевозок с пищевыми продуктами, обеспечиваются грузоотправителем чистой санитарной одеждой.
      150. Для перевозок продовольственных товаров используются авторефрижераторы, грузовые автомобили с изотермическим кузовом и другие специализированные автомобили.
      Выбор типа автотранспортных средств зависит от вида перевозимого груза, температуры наружного воздуха и продолжительности перевозки.
      151. Перевозка такого вида груза как продовольственные товары на грузовых автомобилях с бортовой платформой допускается только при условии укрытия их сверху и с боков чистым пологом для защиты от солнца, атмосферных осадков и пыли. Полог по мере загрязнения подвергается обработке горячей водой с содой и просушивается.
      152. Погрузка и выгрузка продовольственных товаров производится под навесом для защиты от дождя и снега. Не допускается устанавливать тару с продовольственными товарами непосредственно на землю, снег, грязные и мокрые настилы и платформы.
      153. Кузов специализированного автомобиля-фургона обивается оцинкованным железом или листовым алюминием и иметь четкую надпись «ПРОДУКТЫ» или с указанием конкретного наименования продукта: «ХЛЕБ», «МОЛОКО» и другие.
      154. Возвратная тара принимается от грузополучателей в чистом виде. Дополнительно она подвергается санитарной обработке на предприятиях в организациях пищевой промышленности.
      Тара для готовой продовольственной продукции должна быть чистой, сухой, прочной и без постороннего запаха.
      155. Контроль за соблюдением санитарных правил при погрузке осуществляет грузоотправитель, а при выгрузке – торговый грузополучатель.
      Если погрузка продовольственных товаров производится торговой организацией на принадлежащие ей автотранспортные средства, то торговая организация обеспечивает надлежащее санитарное состояние автотранспортных средств.
      156. Санитарная обработка кузовов автотранспортных средств, предназначенных для перевозок продовольственных товаров, осуществляется грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором автомобильной перевозки груза.
      157. Условия перевозки возвратной тары оговариваются при заключении договора на автомобильную перевозку груза.
      158. Перевозка отдельных видов грузов включают в себя:
      1) особенности перевозок хлеба и хлебобулочных изделий;
      2) особенности перевозок тортов, пирожных и других кремовых изделий;
      3) особенности перевозок мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов;
      4) особенности перевозок молока и молочных продуктов;
      5) особенности перевозок муки и крупы;
      6) особенности перевозок вина, ликероводочных изделий, пива и безалкогольных напитков;
      7) особенности перевозок хозяйственно-питьевой воды;
      8) особенности перевозок промышленных товаров;
      9) особенности перевозок растениеводческой продукции;
      10) особенности перевозок животных;
      11) особенности перевозок строительных грузов;
      12) особенности перевозок навалочных грузов;
      13) особенности перевозок металла и металлических изделий;
      14) особенности перевозок древесины и изделий из древесины;
      15) особенности перевозок грузов в контейнерах и на поддонах;
      16) особенности перевозок пакетированных грузов.

§ 1. Особенности перевозок хлеба и хлебобулочных изделий

      159. При перевозке хлебобулочных изделий перевозчики грузоотправители и грузополучатели обеспечивают соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требований.
      160. Грузоотправитель предъявляет к перевозке хлеб и хлебобулочные изделия с выдержкой их после выемки из печи в течение установленных сроков.
      161. Для обеспечения сохранности хлеба и хлебобулочных изделий грузоотправитель при погрузке обеспечивает соблюдение следующих требований:
      1) заполнение лотков стандартным количеством хлеба и хлебобулочных изделий;
      2) укладывание формового хлеба в один ряд по высоте на боковую или нижнюю корку;
      3) укладывание подового хлеба и хлебобулочных изделий (батоны, халы, булки и прочее) в один ряд по высоте на нижнюю или боковую корку с уклоном к боковой или задней стенке лотка;
      4) укладывание подового хлеба и хлебобулочных изделий весом до 200 грамм (далее – г) включительно на нижнюю корку в один – два ряда по высоте.
      162. Нормы единовременного завоза хлеба и хлебобулочных изделий устанавливаются в договоре автомобильной перевозки груза.
      163. Перевозчики выделяют для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий специализированные автомобили-фургоны, оборудованные направляющими для установки лотков, или грузовые автомобили, приспособленные для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий в контейнерах.
      164. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю хлеба и хлебобулочных изделий осуществляются перевозчиками по наименованию и количеству стандартно заполненных лотков без подсчета количества изделий, находящихся в каждом лотке.
      165. Погрузка хлеба и хлебобулочных изделий и выгрузка порожних лотков производится грузоотправителем, а выгрузка хлеба и хлебобулочных изделий и погрузка порожних лотков – грузополучателем, если иное не предусмотрено договором.
      166. После выгрузки хлеба и хлебобулочных изделий грузополучатель очищает лотки от хлебных крошек, а также от бумаги, которая застилается в лотки при перевозке отдельных сортов хлебобулочных изделий.
      167. Грузополучатель обеспечивает загрузку специализированного автомобиля-фургона порожними лотками по количеству доставленных ему загруженных лотков.
      168. При необходимости проведения ремонтных работ внутри кузова специализированного автомобиля перевозчик сдает находящиеся в кузове лотки грузоотправителю.
      169. Лотки для перевозки хлеба и хлебобулочных изделий являются инвентарной тарой грузоотправителя. Санитарную обработку лотков производит грузоотправитель, если иное не предусмотрено договором.

§ 2. Особенности перевозок тортов, пирожных
и других кремовых изделий

      170. Перевозчики, грузоотправители и грузополучатели при перевозке тортов, пирожных и других кремовых изделий обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных законодательством Республики Казахстан.
      Не допускается совместная перевозка тортов, пирожных и других кремовых изделий с не пищевыми продуктами, а также с продуктами, имеющими резкий специфический запах и со свежевыпеченным хлебом.
      171. Грузоотправитель предъявляет к перевозке торты в картонных коробках, обвязанных клееной лентой. Коробки укладываются в кузове по высоте кузова в несколько рядов. Мелкоштучные изделия (пирожные и другое) укладываются в один ряд по высоте на металлические лотки, которые закрываются крышкой.
      172. Грузоотправитель предъявляет к перевозке кондитерские и кремовые изделия с температурой от 0 до плюс 6 оС.
      173. Перевозчики выделяют для перевозки тортов, пирожных и других кремовых изделий грузовые автомобили с изотермическим кузовом или специализированные автомобили-фургоны.
      174. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю кремовых изделий осуществляются перевозчиками по наименованию и количеству коробок или стандартно заполненным лоткам.
      При частичном заполнении лотка прием и сдача мелкоштучных изделий осуществляются по счету изделий.
      175. Погрузка и выгрузка кремовых изделий производится осторожно без ударов и резких сотрясений.
      176. Санитарную обработку кузова автотранспортного средства и лотков производит грузоотправитель, если иное не предусмотрено договором.

§ 3. Особенности перевозок мяса, субпродуктов
и мясных полуфабрикатов

      177. Транспортировка мяса животных автотранспортными средствами за пределы района допускается в замороженном, охлажденном или остывшем состоянии (подвергнутом остыванию в течение 6 часов, с образованием корочки подсыхания).
      178. Перевозка парного или дефорсированного мяса (подвергнутого размораживанию) не производится.
      179. Автотранспортные средства, в том числе специализированные автотранспортные средства-рефрижераторы, предназначенные для перевозки мяса, оборудуются соответствующим образом.
      180. Перевозка остывшего и охлажденного мяса в неспециализированных автотранспортных средствах производится в специальных ларях (ящиках), обитых внутри белой жестью или оцинкованным железом или другим материалом, допускаемым для этой цели, с плотно закрывающейся крышкой.
      181. При перевозках мяса остывшего и охлажденного (кроме тушек птицы) на близкие расстояния в пределах одного и того же населенного пункта допускается грузить его навалом, но не более чем в два слоя. При этом пол кузова автотранспортного средства вымыт, застелен чистым брезентом, а затем простынями. Сверху мясо также закрывают чистыми простынями, а затем брезентом.
      Мороженное мясо, перевозимое в автотранспортных средствах с открытым кузовом, допускается укладывать штабелем, который также должен быть закрыт чистыми простынями, как указано выше.
      Тушки птицы укладывают в ящики.
      182. Рабочие-грузчики или другие лица не находятся в кузове автотранспортного средства вместе с погруженным мясом или мясными продуктами, за исключением случаев, когда для этого в кузове автотранспортного средства оборудовано специальное место для людей.
      183. Мясо принимается к перевозке при соблюдении следующих условий:
      1) туши мяса разделаны в соответствии с установленными требованиями (туши крупного рогатого скота и других крупных животных – на четвертины, туши свиней – продольными полутушами или целыми тушами, баранина и мясо других мелких животных – целыми тушами), без голов;
      2) туши не имеют механических повреждений, кровоподтеков, побитостей, следов крови, содержимого желудочно-кишечного тракта и так далее, а также бахромок на шейной части, внутренних и наружных поверхностях, остатков внутренних органов;
      3) не допускается перевозка замороженных туш, покрытых льдом или снегом, а также совместная перевозка замороженного, охлажденного или остывшего мяса;
      4) замороженные мясные блоки разрешается перевозить завернутыми в пергамент или другой применяемый для этой цели материал и упакованными в соответствующую тару;
      5) на каждой туше мяса и отдельных частях должно быть четкое, установленной формы клеймо ветеринарно-санитарного осмотра.
      184. Перевозка мяса в автотранспортных средствах, кузова которых пропитаны (загрязнены) нефтепродуктами, другими пахнущими веществами, или совместно с другими продуктами, имеющими остроспецифический запах, не допускается.
      185. Грузоотправитель предъявляет к перевозке мясо, субпродукты и мясные полуфабрикаты, охлажденные до температуры, указанной в приложении 10 к настоящим Правилам, если иные температурные режимы не установлены государственными органами санитарно-эпидемиологической службы. Грузоотправитель отмечает в товарно-транспортной накладной температуру предъявляемых к перевозке мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов.
      186. Погрузка мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов, включая подвешивание охлажденного и остывшего мяса на крючья в кузове автотранспортного средства, производится силами и средствами грузоотправителя, а разгрузка – грузополучателя, если иное не предусмотрено договором.
      187. Мороженные мясо, субпродукты и мясные полуфабрикаты в таре укладываются грузоотправителем в автотранспортном средстве плотным штабелем.
      Охлажденное и остывшее мясо в тушах подвешивается на крючья.
      188. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов в таре, имеющей маркировочный вес, осуществляется перевозчиками по количеству грузовых мест без перевешивания; прием и сдача мяса в блоках, тушах и полутушах, субпродуктов – по количеству мест и весу; прием и сдача колбасных изделий, мясокопченостей, мясных полуфабрикатов – в таре за пломбой грузоотправителя.
      189. При перевозке мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов в адрес одного грузополучателя, грузоотправитель обеспечивает опломбирование кузовов, отдельных секций автотранспортных средств, контейнеров или специальной тары.
      190. Перевозчик за согласованную плату доставляет грузоотправителю порожнюю инвентарную тару, предъявленную грузополучателем.
      191. Перевозка мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов совместно с готовыми мясными изделиями не допускается. Готовые мясные изделия перевозятся в чистой таре, изготовленной из материалов, разрешенных к применению в Республике Казахстан. Перевозка таких продуктов навалом, без тары не допускается.
      192. Ежедневно, после окончания перевозок мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов, автотранспортные средства подлежат санитарной обработке, которую осуществляет перевозчик, если иное не предусмотрено договором.

§ 4. Особенности перевозок молока и молочных продуктов

      193. При перевозке молока и молочных продуктов (сливок, сметаны, сырков, творога, кефира и так далее) перевозчики, грузоотправители и грузополучатели обеспечивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.
      194. Молоко перевозится бестарным способом в специализированных автомобилях-цистернах или тарным способом – в автотранспортных средствах - фургонах.
      Молочные продукты перевозятся тарным способом.
      Перевозчики выделяют специализированные автотранспортные средства для тарной перевозки молока и молочных продуктов с учетом продолжительности перевозки, вида тары и температуры наружного воздуха.
      195. Грузоотправитель предъявляет груз к перевозке в следующей таре:
      1) молоко – в металлических флягах, бутылках или пакетах, уложенных в металлические, пластмассовые корзины, ящики;
      2) молочные продукты не расфасованные – в металлических флягах и деревянных бочках;
      3) молочные продукты расфасованные – в металлических, пластмассовых корзинах, металлических ящиках.
      196. Боковые стенки ящиков и корзин должны быть выше горловины бутылок или другой потребительской тары.
      Емкости с молоком и молочными продуктами, ящики с расфасованным творогом, сырками и другими молочными продуктами предъявляются к перевозке за пломбой грузоотправителя.
      Емкости с молоком и молочными продуктами грузоотправитель плотно закрывает крышками с резиновыми прокладками.
      197. При предъявлении к перевозке на одном автотранспортном средстве молока и молочных продуктов разного ассортимента в адрес нескольких грузополучателей, грузоотправитель заранее, до прибытия автотранспортного средства, группирует груз по грузополучателям и осуществляет погрузку на одном посту.
      198. Перевозчик доставляет грузоотправителю порожнюю инвентарную тару, предъявленную грузополучателем.
      199. Грузоотправитель предъявляет молоко для перевозки бестарным способом с молочных заводов с кислотностью не выше 19 градусов Тернера. Температура молока в период (апрель – сентябрь) должна быть не выше плюс 6оС, в остальное время года – не ниже плюс 2оС.
      Температура молока, предъявляемого к перевозке с городских молочных заводов в предприятия и организации, осуществляющие его реализацию или использование, не выше плюс 8оС.
      Температура и кислотность молока указываются грузоотправителем в товарно-транспортной накладной.
      200. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю молока и молочных продуктов в таре осуществляются перевозчиком по количеству фляг, бочек, а также стандартно заполненных ящиков и корзин.
      Прием и сдача молока при перевозке его бестарным способом осуществляется за пломбой грузоотправителя.
      201. При перевозке молока с молочных заводов бестарным способом грузоотправитель производит:
      1) открытие люков цистерны перед погрузкой и закрытие их после погрузки;
      2) соединение и разъединение загрузочных рукавов с цистерной;
      3) налив цистерны;
      4) опломбирование люков и сливных трубопроводов цистерны.
      202. Грузополучатель производит:
      1) проверку наличия и исправности пломб грузоотправителя на люках цистерны и сливных трубопроводах;
      2) снятие пломб;
      3) промывку и дезинфекцию с внутренней и наружной стороны цистерны после слива молока;
      4) опломбирование люков цистерны;
      5) отметку в путевом листе или паспорте на санитарную обработку времени проведения санитарной обработки;
      6) обогрев горячей водой и паром сливных кранов и труб в зимнее время.

§ 5. Особенности перевозок муки и крупы

      203. При перевозке муки и крупы перевозчики, грузоотправители и грузополучатели принимают меры по обеспечению сохранности груза, не допуская попадания на муку атмосферных осадков. Не допускается совместная перевозка муки и крупы с грузами, имеющими устойчивый запах или загрязненную поверхность.
      204. Мука перевозится бестарным способом в специализированных автомобилях-цистернах, или тарным способом – на автотранспортных средствах с бортовой платформой или в автотранспортных средствах-фургонах.
      Крупа перевозится тарным способом.
      205. Прием от грузоотправителя и сдача грузополучателю муки при перевозке ее бестарным способом осуществляются перевозчиками.
      Пломбирование автотранспортного средства производится грузоотправителем.
      206. При перевозке муки бестарным способом грузоотправитель производит:
      1) взвешивание специализированного автомобиля-цистерны без груза и с грузом;
      2) открытие люков цистерны перед погрузкой и закрытие после погрузки, соединение и разъединение загрузочных рукавов с цистерной;
      3) загрузку цистерны;
      4) пломбирование загрузочных люков и разгрузочных трубопроводов после погрузки.
      207. При перевозке муки бестарным способом грузополучатель производит:
      1) взвешивание специализированного автомобиля-цистерны с грузом и без груза;
      2) проверку наличия пломб на загрузочных люках и разгрузочных трубопроводах, снятие пломбы с разгрузочных трубопроводов;
      3) соединение, разъединение разгрузочных рукавов с цистерной и выгрузку муки сжатым воздухом от собственного компрессора, установленного в пункте разгрузки;
      4) пломбирование разгрузочных трубопроводов после разгрузки;
      5) очистку наружной поверхности цистерны.
      208. При разгрузке муки у грузополучателя водитель включает компрессор и открывает разгрузочный кран, а после разгрузки выключает компрессор и закрывает разгрузочный кран.
      209. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю муки и крупы в таре осуществляются перевозчиками по наименованию, количеству мест и стандартному весу мест, без перевешивания.

§ 6. Особенности перевозок вина, ликероводочных
изделий, пива и безалкогольных напитков

      210. Вино, ликероводочные изделия, пиво и безалкогольные напитки перевозятся бестарным способом в специализированных автомобилях-цистернах и тарным способом – в автотранспортных средствах-фургонах, автотранспортных средствах с бортовой платформой, а также контейнерах.
      211. Стеклянные и керамические бутылки, банки и так далее грузоотправитель укладывает в деревянные или полиэтиленовые ящики или картонную тару.
      212. Грузоотправитель размещает ящики и бочки в кузове автотранспортного средства плотно, без промежутков.
      При не полностью заполненном кузове ящики и бочки должны фиксироваться упорами во избежание перемещения. При размещении бочек в несколько рядов, каждый последующий ряд укладывается на прокладки из досок с подклиниванием всех крайних рядов. Применение вместо клиньев других приспособлений не допускается. Грузоотправитель увязывает груз, если он размещен выше бортов кузова.
      213. Грузоотправитель обеспечивает оборудование погрузочных площадок эстакадами и рампами.
      214. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю вина, ликероводочных изделий, пива и безалкогольных напитков в таре осуществляются перевозчиками по количеству бочек, стандартно заполненных ящиков, при перевозке бестарным способом – за пломбой грузоотправителя.
      215. Перед наливом грузоотправитель проверяет чистоту цистерны и отсутствие запаха в ней, плотность закрытия люков и исправность приспособлений для опломбирования.

§ 7. Особенности перевозок хозяйственно-питьевой воды

      216. Перевозка хозяйственно-питьевой воды осуществляется в специальных промаркированных емкостях и оборудованных автомобилях-цистернах, предназначенных для этих целей, использование для других целей не допускается.
      217. Автотранспортные средства для перевозки хозяйственно-питьевой воды должны иметь санитарный паспорт, выданный в установленном порядке государственными органами санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан.
      218. Перевозка хозяйственно-питьевой воды осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
      219. Все наружные поверхности емкостей и цистерн должны окрашиваться краской светлых тонов. На боковых сторонах цистерн и емкостей наносится надпись «Вода питьевая».
      220. В конструктивном отношении емкости и цистерны для перевозки воды должны иметь плотно закрывающиеся крышки наливных люков, оснащенных запорными устройствами для предотвращения забора воды через люк, и устройство (краны) для слива воды. Устройства для слива должны обеспечивать полное освобождение емкостей от воды.
      221. Дезинфекция цистерн проводится грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором.
      222. Перед наливом грузоотправитель проверяет чистоту цистерны и отсутствия запаха в ней, плотность закрытия люков.
      223. При обнаружении на внутренних поверхностях емкостей и цистерн нарушения антикоррозионного покрытия емкости и цистерны должны подвергаться дополнительному антикоррозионному покрытию.

§ 8. Перевозка промышленных товаров

      224. При перевозке промышленных товаров перевозчики, грузоотправители и грузополучатели принимают меры по обеспечению сохранности грузов, не допуская попадания на них атмосферных осадков, грязи и пыли.
      Не допускается совместная перевозка промышленных товаров с грузом, имеющим устойчивый запах или загрязненную поверхность.
      225. На автотранспортных средствах, предназначенных для перевозки промышленных товаров, не допускается перевозка мусора, угля, керосина, цемента и других аналогичных грузов.
      226. При предъявлении к перевозке на одном автотранспортном средстве промышленных товаров разной номенклатуры в адрес одного или нескольких грузополучателей, грузоотправитель до прибытия автотранспортного средства группирует груз по грузополучателям и осуществляет погрузку с одного погрузочного поста.
      227. Для перевозки промышленных товаров перевозчики выделяют автотранспортные средства-фургоны, а при их отсутствии – автотранспортные средства с бортовой платформой.
      228. Промышленные товары предъявляются грузоотправителем к перевозке в таре или упаковке.
      Допускается предъявление к перевозке промышленных товаров без упаковки, если это предусмотрено договором на перевозку.
      Упаковка и маркировка промышленных товаров соответствует требованиям национальных стандартов Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 228 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      229. Предъявляемые к перевозке грузоотправителем промышленные товары упаковываются в коробки, пакеты, связки, тюки, кипы, имеют обвязку, обеспечивающую сохранность коробки, пакета, связки, тюка, кипы, и исключающую возможность доступа к грузу без нарушения обвязки или упаковки.
      230. Ящики, коробки c мелкоштучными промышленными товарами должны предъявляться к перевозке грузоотправителем обандероленными (опечатанными). Материалы, которыми производится обандероливание (бумажная лента, тесьма и другое), представляют собой единое целое без узлов и наращивания и скрепляются в местах соединений печатью (штампом) изготовителя или грузоотправителя, путем наклеивания этикетки, соединяющей обе части коробки.
      Обандероливание производится так, чтобы доступ к грузу был невозможен без разрыва материала (бумажной ленты, тесьмы и другое).
      231. Промышленные товары, предъявляемые к перевозке в рулонах (ткани, ковровые изделия и другое), пломбируются грузоотправителем.
      232. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю промышленных товаров в таре осуществляется перевозчиком по наименованию груза, количеству и стандартному весу грузовых мест или по весу, указанному на грузовых местах.
      Прием и сдача промышленных товаров, перевозимых в автотранспортном средстве-фургоне, в адрес одного грузополучателя осуществляется за пломбой грузоотправителя.

§ 9. Перевозка растениеводческой продукции

      233. Перевозка зерна на токовые хозяйства и (или) хлебоприемные предприятия, силосной массы с полей к местам силосования, картофеля и овощей на овощехранилища или к местам реализации производится на основании договоров автомобильной перевозки груза, заключенных между перевозчиками и хозяйствующими субъектами – владельцами указанной сельскохозяйственной продукции (далее – владельцы сельскохозяйственной продукции), а перевозка сахарной свеклы, картофеля и овощей на приемные пункты – на основании договоров автомобильной перевозки груза, заключенных между перевозчиками и хозяйствующими субъектами, осуществляющими прием соответствующей сельскохозяйственной продукции.
      234. Зерно, силосная масса и сахарная свекла перевозятся бестарным способом в бортовых автотранспортных средствах и (или) самосвалах.
      Сноска. Пункт 234 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      235. На перевозку зерна, сахарной свеклы, силосной массы, картофеля и овощей представляется товарно-транспортная накладная установленной формы согласно приложения 9 к настоящим Правилам.
      Прием и сдача зерна, сахарной свеклы, силосной массы, картофеля и овощей осуществляется перевозчиком по весу.
      236. При перевозке зерна перевозчики, грузоотправители и грузополучатели принимают меры по предохранению зерна от порчи под воздействием атмосферных осадков и потерь.
      При подготовке автотранспортных средств к перевозке зерна перевозчики обеспечивают уплотнение в местах соединения пола и бортов кузовов, и могут наращивать борта кузовов до высоты 1,0 – 1,1 метров (далее – м), оборудовать их стяжками.
      Автотранспортные средства, предназначенные для перевозки зерна от владельцев зерна на хлебоприемные предприятия и токовые хозяйства, оборудуются пологами. Крепление пологов к кузовам автотранспортных средств осуществляется перевозчиком.
      237. Для определения веса зерна хлебоприемные предприятия и токовые хозяйства при каждой ездке производят взвешивание автотранспортного средства с грузом и без груза.
      238. В целях обеспечения сохранности государственных ресурсов зерна хлебоприемные предприятия, хранящие зерно государственных ресурсов и перевозчики, осуществляющие вывоз зерна с указанных хлебоприемных предприятий в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, согласовывать отгрузку любого количества зерна с центральным исполнительным органом, осуществляющим в пределах компетенции реализацию государственной политики в области зернового рынка, координацию и регулирование деятельности его участников, а также управление государственными ресурсами зерна.
      239. Каждая партия зерна, подлежащая перевозке, сопровождается следующими документами:
      1) продовольственное и фуражное зерно при экспорте и импорте – сертификатом качества зерна;
      2) семена первой и последующих репродукций – свидетельством на семена;
      3) элитные семена – аттестатом на семена.
      240. При заключении договора автомобильной перевозки груза на перевозку сахарной свеклы в нем может предусматриваться возможность использования автотранспортных средств, следующих в обратном направлении для перевозки жома сахарной свеклы.
      241. Последовательность вывоза сахарной свеклы с полей определяется до начала уборки ее владельцами совместно с перевозчиками на весь период перевозок.
      242. Грузополучатель осуществляет выгрузку сахарной свеклы на приемных пунктах: из седельных автопоездов – буртоукладчиками. Из грузовых автомобилей и прицепных автопоездов – буртоукладчиками с боковым опрокидыванием или тракторами, оборудованными скребками.
      243. При подготовке автотранспортных средств к перевозке сахарной свеклы перевозчики могут наращивать борта кузовов до высоты 1,0 – 1,5 м, измеряемой от пола кузова.
      244. При подготовке автотранспортных средств к перевозке силосной массы перевозчики могут наращивать борта кузовов до высоты 1,3 – 1,5 м, измеряемой от пола кузова.
      Сельскохозяйственные организации оборудуют автотранспортные средства с бортовой платформой разгрузочными приспособлениями (сетками, щитами и прочее). Перевозчики по договору автомобильной перевозки груза могут оборудовать автотранспортные средства с бортовой платформой приспособлениями для разгрузки.
      245. При наземном силосовании разгрузка автотранспортных средств на буртах не допускается.
      246. Прием и сдача силосной массы осуществляются перевозчиками по весу. Определение веса силосной массы производится путем контрольного взвешивания автотранспортных средств с грузом и без груза (не реже одного раза за рабочий день).
      247. При перевозке картофеля и других овощей перевозчики, грузоотправители и грузополучатели принимают меры по предохранению картофеля и других овощей от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур.
      248. Грузоотправитель предъявляет к перевозке груз в исправной, чистой, сухой, без постороннего запаха таре, соответствующей требованиям национальных стандартов.
      Картофель и другие овощи, отправляемые владельцами сельскохозяйственной продукции и (или) хозяйствующими субъектами, осуществляющими ее прием, могут приниматься к перевозке в нестандартной таре, обеспечивающей сохранность груза при перевозке.
      Сноска. Пункт 248 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      249. Картофель и другие овощи перевозятся в автотранспортных средствах-рефрижераторах, автотранспортных средствах с изотермическим кузовом, автотранспортных средствах-фургонах или бортовых.
      Подбор автотранспортных средств для перевозок картофеля и других овощей производится перевозчиками с учетом температуры наружного воздуха и продолжительности перевозки.
      250. Картофель и другие овощи, перевозимые в бортовых автотранспортных средствах при температуре наружного воздуха ниже 0оС, должны быть утеплены грузоотправителем.
      251. Автотранспортные средства, выделяемые перевозчиками для перевозок картофеля и других овощей, имеют необходимый такелаж: брезент, веревки.
      При постоянных перевозках капусты борта автотранспортных средств могут быть наращены до высоты 1,4 м, а при перевозке других овощей и картофеля – до высоты 0,9 м от пола кузова.
      252. Грузоотправитель укладывает ящики, мешки, кули с овощами и картофелем в кузова автотранспортных средств плотными рядами без промежутков между грузовыми местами.
      253. При перевозке картофеля и других овощей в контейнерах или автотранспортных средствах – фургонах в адрес одного грузополучателя, груз отправляется за пломбой грузоотправителя.

§ 10. Особенности перевозок животных

      254. Перевозка животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел) осуществляется специализированными автотранспортными средствами, а при их отсутствии или недостатке на специально оборудованных бортовых автотранспортных средствах.
      Перевозка животных в самосвалах – не допускается.
      Сноска. Пункт 254 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      255. Оборудование автотранспортных средств включает наращивание бортов на высоту до 2 м от пола кузова для перевозки крупного рогатого скота и лошадей и до 1,5 м – для транспортировки овец, коз и свиней и установку поперечных и продольных брусьев.
      Оборудование и приспособления, необходимые для перевозки животных, предоставляются и устанавливаются на автотранспортном средстве грузоотправителем.
      При необходимости размещения сопровождающего лица в кузове автотранспортного средства около животных грузоотправителем оборудуется специальное место (при перевозке крупных животных – в передней части кузова), отгороженное от животных.
      В случаях, когда по требованию грузоотправителя для защиты животных при перевозке их в неблагоприятных климатических условиях (сильная жара, осеннее и зимнее время) кузов автотранспортного средства закрывают брезентом, предоставляемым перевозчиком, а другие необходимые материалы – грузоотправителем.
      256. Пол кузова автотранспортного средства должен быть исправен, в кузове не должно быть выступающих концов болтов, гвоздей и других предметов, которые могут поранить животных.
      При перевозках скота на пол кузова укладывается подстилка из соломы, толщиной, обеспечивающей поглощение мочи, выделяемой животными. Удаление подстилки из кузова в пути следования не допускается.
      257. Перевозка мелких животных и птиц производится в клетках с непроницаемым дном. Грузоотправитель устанавливает клетки в кузове автотранспортных средств так, чтобы обеспечить в каждой клетке свободную циркуляцию воздуха. После погрузки, клетки с мелкими животными и птицей надежно закрепляются грузоотправителем.
      Пушные звери в зависимости от их вида предъявляются к перевозке грузоотправителем в металлических или прочных деревянных клетках с металлической решетчатой дверцей. Дверцы клеток имеют прочные запоры, исключающие возможность самооткрывания, и запираться на замки.
      258. Движение автотранспортных средств осуществляется без резких рывков и остановок, со снижением скорости движения перед закруглениями дорог, со скоростью, обеспечивающей устойчивость животных и транспортной тары в процессе транспортировки.
      259. После каждого часа движения рекомендуется производить остановку автотранспортных средств на 15 – 20 минут.
      260. Поение животных в пути производится не менее одного раза в день в зимний период и не менее двух раз в летний период.
      261. Если продолжительность перевозок животных автотранспортным средством составляет менее 12 часов, то в этом случае кормление в пути может не производиться.
      262. Перевозчиком не возмещаются расходы, связанные с падежом животных в пути следования из-за болезни, неправильного размещения и крепления их в автотранспортных средствах, а также несоответствия температуры воздуха условиям перевозок отдельных видов животных, если договором не предусмотрено иное.
      263. Под погрузку животных подаются чистые и продезинфицированные автотранспортные средства. Пригодность автотранспортных средств для перевозки животных и качество санитарной обработки контролируется органами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
      Все животные осматриваются ветеринарным врачом хозяйства (базы, организации), которому они принадлежат, и ветеринарно-санитарным инспектором государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора перед погрузкой и во время погрузки.
      264. Грузоотправитель производит погрузку в одно автотранспортное средство животных, однородных по виду, полу и возрасту.
      При невозможности раздельной погрузки в одно автотранспортное средство животных разного вида, пола и возраста перевозка допускается при условии отделения их друг от друга надежными перегородками.
      265. Грузоотправитель при погрузке размещает крупных животных (лошадей, коров, быков и других) в автотранспортных средствах головой к кабине и прочно привязывает.
      Молодняк крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других мелких животных разрешается перевозить без привязки, но в таком количестве, чтобы все животные могли лежать в кузове автотранспортного средства. Больные животные не перевозятся.
      Лошади перевозятся не подкованными.
      266. При перевозках животных автотранспортным средством через неблагополучные по какой-либо заразной болезни территории, маршруты устанавливаются соответствующими органами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора по согласованию с местными исполнительными органами:
      1) при внутрирайонных и пригородных перевозках – главным государственным ветеринарно-санитарным инспектором района (города);
      2) при межрайонных перевозках – ветеринарно-санитарными органами областей;
      3) при межобластных и международных перевозках – уполномоченным органом в области ветеринарии.
      267. Для погрузки животных с земли в специализированные автотранспортные средства используется задняя дверь-трап. Вначале производится загрузка первого отсека. Животных устанавливают головами вперед по ходу движения, привязывают к кольцам, расположенным на передней стенке кузова, после этого первая перегородка закрывается. Затем загружается второй отсек и так далее.
      268. Последовательность загрузки отсеков специализированного автотранспортного средства животными через боковую дверь и с использованием задней двери-трапа указана в приложении 11 к настоящим Правилам.
      269. Погрузка животных с земли в неспециализированные автотранспортные средства производится по приставным мостикам.
      При этом грузоотправитель предварительно снимает разграничительные брусья с кузова автотранспортного средства, заводит животных и ставит их по ходу движения, привязывает к переднему поперечному брусу на короткой привязи, закрывает задний борт и устанавливает разграничительные брусья в автотранспортное средство.
      270. Способы погрузки животных на автотранспортные средства, их размещение, а также нормы перевозки в одном автотранспортном средстве животных, устанавливаются грузоотправителем, с учетом условий перевозок (типа автотранспортных средств, вида и возраста животных, дальности перевозок, времени года, состояния дорожного покрытия и так далее), наиболее полного использования грузоподъемности и вместимости автотранспортных средств и обеспечения сохранности перевозимых животных и автотранспортных средств.
      271. По прибытии автотранспортного средства в пункт назначения животных незамедлительно выгружают. Разгрузка животных производится в обратном порядке, принятом при погрузке.
      272. Для сопровождения и ухода за животными в пути грузоотправитель выделяет сопровождающих лиц для приема животных к перевозке, ухода за животными в пути, поения, кормления, наблюдения за креплением, охраной животных, сдачи животных грузополучателю.
      273. На погруженных в автотранспортное средство животных грузоотправитель выдает старшему сопровождающему лицу необходимые документы (ветеринарный сертификат установленной формы, гуртовую ведомость, товарно-транспортную накладную и так далее).
      При перевозке животных на нескольких автотранспортных средствах, следующих колонной, необходимые документы (кроме товарно-транспортной накладной) могут выдаваться на всю партию перевозимых животных.
      274. К перевозке допускается только животные, предварительно прошедшие ветеринарный осмотр. На каждую партию животных выдается соответствующий ветеринарный сертификат, оформленный в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области ветеринарии.
      Представление одного ветеринарного сертификата на несколько автотранспортных средств допускается лишь при условии следования в адрес одного грузополучателя. В этом случае ветеринарный сертификат выдается старшему сопровождающему. Не допускается перевозка животных без ветеринарного сертификата, выданного в установленном законодательством порядке.
      275. При заболевании животного в пути, сопровождающее лицо обращается в ближайший ветеринарный пункт для осмотра заболевшего животного и действовать в дальнейшем по указанию ветеринарно-санитарного инспектора государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Убой животного допускается только в исключительных случаях, когда состояние животного не позволяет доставить его до мясозаготовительных организаций. Акт о забое подписывается ветеринарно-санитарным инспектором государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. В акте указывается заключение органов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о дальнейшем использовании мяса.
      276. Задержка (простой) автотранспортных средств из-за осмотра перевозимых животных ветеринарным врачом, а также по требованию старшего сопровождающего (поение, кормление, отдых животных) оформляются актами в соответствии с главой 11 настоящих Правил, подписываемыми сопровождающим лицом и водителем.
      Простои и заезды в ветеринарное учреждение для осмотра животных ветеринарным врачом, а также простои для поения, кормления и отдыха животных оплачиваются грузоотправителем, если иное не предусмотрено договором.
      277. По прибытии к месту назначения старшее сопровождающее лицо предъявляет грузополучателю для просмотра гуртовую ведомость, путевой лист, ветеринарный сертификат, акты о падеже и вынужденном убое скота в пути и другие необходимые документы. Взвешивание скота производится грузополучателем совместно с сопровождающим лицом. Сдача скота оформляется актом. Перед грузоотправителем о доставке и сдаче животных отчитывается сопровождающее лицо.
      278. Автотранспортные средства после выгрузки животных подвергаются санитарной обработке. После механической очистки автотранспортные средства подлежат дезинфекции одним из следующих дезинфицирующих средств: 2 % раствором формальдегида, раствором хлорной извести с 2-3 % содержанием активного хлора, 4 % раствором хлорамина, горячим (60 – 70оС) 2 % раствором едкого натра, 20 % взвесью свежегашеной извести, при норме расхода каждого из указанных средств 0,5 литра на 1 квадратный метр площади. Возможно применение других дезинфицирующих средств, если они соответствуют вышеуказанным целям и разрешенных к применению в Республике Казахстан.
      279. Для своевременной санитарной обработки кузовов автотранспортных средств в местах массовой выгрузки животных организованы дезинфекционно-промывочные пункты.

§ 11. Особенности перевозок строительных грузов

      280. Перевозчики, грузоотправители и грузополучатели осуществляют перевозки кирпича пакетным способом: глиняного – на поддонах с укладкой «в елку», силикатного – на поддонах и без поддонов с ограждающими или стяжными устройствами.
      281. Грузоотправитель предоставляет для перевозки кирпича поддоны, ленточные ограждения и приспособления для крепления и разделения пакетов. По договору автомобильной перевозки груза перевозчики могут принять на себя изготовление и установку на автотранспортные средства ограждающих устройств и крепежных приспособлений за счет грузоотправителя.
      282. При перевозке кирпича на поддонах грузоотправитель до прибытия автотранспортного средства под погрузку, обеспечивает его укладку на поддоны. Типы и параметры поддонов должны соответствовать национальным стандартам. Не допускается погрузка пакетов с выпавшими кирпичами нижнего ряда, из углов пакета и торцевых сторон.
      Сноска. Пункт 282 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      283. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю кирпича осуществляются перевозчиками по количеству стандартно заполненных пакетов.
      284. Погрузка кирпича, а также крепление пакетов осуществляются грузоотправителем, а снятие креплений и разгрузка кирпича – грузополучателем.
      Перевозчики могут по договору автомобильной перевозки груза производить установку и снятие креплений. После окончания выгрузки грузополучатель очищает пол кузова автотранспортных средств от кирпичной крошки.
      285. В случаях, когда грузоподъемность автотранспортного средства не превышает 7 тонн, пакеты устанавливаются грузоотправителем вдоль оси кузова, а при грузоподъемности автотранспортного средства свыше 7 тонн перпендикулярно оси кузова в шахматном порядке вплотную к одному из боковых бортов автотранспортного средства. Порядок укладывания кирпичей на поддоне приведен в приложении 12 к настоящим Правилам.
      При расположении пакетов поперек кузова грузоотправитель подкладывает деревянные бруски сечением 50х50 мм и длиной 1 м под поддоны крайних пакетов, не примыкающих к боковому борту.
      286. Перевозчик проверяет соответствие укладки и крепления пакетов кирпича на автотранспортном средстве требованиям безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автотранспортного средства. Грузоотправитель по требованию перевозчика устраняет обнаруженные недостатки в укладке и креплении груза.
      Закрепление пакетов, а также проверка правильности их крепления производится только после отвода погрузочных механизмов от автотранспортного средства.
      287. Погрузка порожних поддонов производится грузополучателем, а выгрузка – грузоотправителем кирпича.
      288. Прием и сдача порожних поддонов производится перевозчиками по количеству штук.
      289. Железобетонные изделия в зависимости от их вида перевозятся в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении.
      На железобетонных изделиях, требующих по техническим условиям при транспортировке и хранении опоры в определенных точках, грузоотправителем наносится маркировка с указанием точек опоры.
      290. По договору автомобильной перевозки груза грузоотправителем с согласия перевозчика может производиться дооборудование автотранспортных средств дополнительными приспособлениями. По соглашению сторон установка дополнительных приспособлений может производиться перевозчиком за счет грузоотправителя.
      291. Подкладки и прокладки, необходимые для крепления железобетонных изделий, предоставляются грузоотправителем. В зимнее время грузоотправитель предъявляет к перевозке изделия из железобетона, очищенные от снега и льда, а также применяет подкладки и прокладки, обклеенные резиной.
      292. Перевозчики принимают к перевозке от грузоотправителя и сдают грузополучателю железобетонные изделия по количеству мест и стандартному весу.
      293. В пунктах погрузки и разгрузки в зонах, опасных для движения, грузоотправитель и грузополучатель устанавливают предупреждающие дорожные знаки и указатели, видимые в любое время суток.
      294. При погрузке и разгрузке железобетонных изделий с помощью кранового оборудования водителю не находиться в кабине автотранспортного средства, а грузоотправителю (грузополучателю) не перемещать груз над кабиной автотранспортного средства.
      295. Для перевозки жидкого бетона и строительных растворов перевозчики выделяют самосвалы, грузовые автомобили с кузовами ковшового или бункерного типов, цистерны. Для перевозки сухих смесей бетона и строительных растворов тарным способом в мешках перевозчики выделяют бортовые автотранспортные средства, а при перевозке бестарным способом – грузовые автомобили с кузовами бункерного типа и цистерны.
      Сноска. Пункт 295 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      296. Самосвалы для перевозки жидкого бетона и строительных растворов имеют уплотненный задний борт, передние и боковые борта, наращенные на высоту 450-500 мм.
      Сноска. Пункт 296 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      297. Прием к перевозке от грузоотправителя перевозчиками сдача грузополучателю жидкого бетона и строительных растворов производятся по объему и весу.
      Сдача грузополучателю жидкого бетона и строительных растворов производится перевозчиками по объему и весу с учетом коэффициента уплотнения бетона и строительных растворов при транспортировке, установленного национальным стандартом.
      В договоре автомобильной перевозки груза грузоотправитель указывает объемные веса смесей жидкого бетона и строительных растворов, подлежащих перевозке, для пересчета перевозчиками объема перевезенного груза в тонны.
      Сноска. Пункт 297 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      298. Грузоотправители и перевозчики при определении срока доставки учитывают предельные сроки доставки жидкого бетона и строительных растворов, установленные национальными стандартами и обеспечивающие их сохранность при перевозке. Сроки доставки грузоотправитель указывает в паспорте на раствор по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам, который выдается на каждую поездку и сдается грузополучателю вместе с грузом.
      Сноска. Пункт 298 в редакции постановления Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      299. При перевозке цемента перевозчики, грузоотправители и грузополучатели принимают меры по обеспечению сохранности груза, не допуская попадания на цемент атмосферных осадков или его распыления.
      300. Цемент перевозится бестарным способом в специализированных автотранспортных средствах-цистернах, а также тарным способом (в мешках) на бортовых автотранспортных средствах с укрытием брезентом.
      301. Грузоотправитель предъявляет к перевозке бестарным способом цемент с температурой не выше 100оС.
      302. Прием от грузоотправителя и сдача грузополучателю цемента при перевозке его бестарным способом осуществляется перевозчиками по весу, путем взвешивания автотранспортного средства-цистерны с грузом и без груза.
      Прием от грузоотправителя и сдача грузополучателю цемента в мешках осуществляются перевозчиками по наименованию, количеству мест и стандартному весу, указанному в маркировке.
      303. При перевозке цемента бестарным способом грузоотправитель и грузополучатель производят взвешивание автотранспортного средства-цистерны без груза и с грузом, открытие люков цистерны перед погрузкой и закрытие после погрузки, соединение и разъединение разгрузочных рукавов с цистерной.
      304. При разгрузке цемента у грузополучателя перевозчик производит включение компрессора и открытие разгрузочного крана, а после окончания разгрузки – выключение компрессора и закрытие разгрузочного крана.
      305. Грузополучателю необходимо иметь площадки с твердым покрытием для разгрузки цемента из автотранспортных средств-цистерн.
      306. На постоянных местах разгрузки (растворных узлах, заводах стройиндустрии, крупных стройках) грузополучатель оборудует разгрузочные площадки с обеспечением наклона автотранспортного средства-цистерны на 12–14о. На временных объектах разгрузочные площадки горизонтальные или имеют уклон в сторону приемного устройства. Буксировка к месту разгрузки автотранспортного средства-цистерны тракторами не допускается.
      307. Грузополучатель устанавливает емкость для приема цемента на высоте, которая соответствует высоте разгрузки, обеспечиваемой компрессорной установкой автотранспортного средства-цистерны. Приемные люки во временных емкостях (складах) соответствуют размерам присоединительных шлангов и плотно закрываться после окончания разгрузки. Закрепление разгрузочных шлангов у приемных устройств с помощью проволоки, веревок и прочих подручных средств не допускается. Использование посторонних источников воздуха для создания давления внутри цистерны не допускается.
      308. Грузоотправитель до прибытия автотранспортного средства под погрузку обеспечивает предварительную подготовку шифера одинакового вида и размера с укладкой его в стопы на поддонах, производит загрузку автотранспортного средства и равномерное размещение поддонов на автотранспортном средстве.
      309. Загруженные крытые автотранспортные средства, пакеты с шифером должны быть опломбированы грузоотправителем.
      310. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю шифера, загруженного на поддонах, производятся перевозчиком по количеству мест.
      Прием шифера к перевозке по весу допускается только при наличии весов у грузоотправителя и грузополучателя.
      311. При предъявлении грузоотправителем к перевозке шифера с комплектующими деталями (коньки, гвозди) перевозчик принимает их от грузоотправителя и сдает грузополучателю в том же порядке, в каком груз был принят к перевозке.

§ 12. Особенности перевозок навалочных грузов

      312. Для перевозки навалочных грузов перевозчики выделяют самосвалы.
      Сноска. Пункт 312 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      312-1. Автомобильные перевозки грузов самосвалом, максимальная разрешенная масса которого превышает установленную законодательством Республики Казахстан допустимую общую массу автотранспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования Республики Казахстан не допускаются.
      Сноска. Параграф 12 дополнен пунктом 312-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие с 01.01.2015).
      313. Перевозчики по договору автомобильной перевозки груза могут принять на себя оборудование самосвалов системой подогрева с оплатой этих работ за счет грузоотправителя или грузополучателя.
      Сноска. Пункт 313 в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2013 № 1306 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).
      314. Для погрузки навалочных грузов грузоотправитель выделяет погрузочные механизмы с объемом ковша не более 1/3 объема кузова автотранспортного средства.
      315. При погрузке навалочных грузов ковш погрузочного механизма находится на расстоянии не более 0,5 м от днища кузова автотранспортного средства.
      316. Порядок и условия очистки кузова от остатков навалочных грузов устанавливаются в договоре автомобильной перевозки груза.
      317. При погрузке навалочных грузов водитель не находится в кабине автотранспортного средства. Грузоотправитель не перемещает груз над кабиной автотранспортного средства.
      318. Грузоотправитель согласовывает с перевозчиком и предусматривает в договоре автомобильной перевозки груза порядок оповещения водителя (звуковым или световым сигналом) о начале подачи автотранспортного средства под погрузку, а также способ обозначения места установки автотранспортного средства под погрузку (вешками, знаками, указателями).
      319. В целях обеспечения безопасности выполнения погрузочных работ в карьерах грузоотправитель обеспечивает:
      1) ограждение проезжей части дороги внутри карьера со стороны нижнего откоса земляным валом или защитной стенкой высотой не менее 0,7 м;
      2) при наличии уклона дороги внутри карьера более 8 градусов, оборудование участка дороги длиной 50 – 100 м с нулевым уклоном, на расстоянии не превышающем 100 м, от начала подъема дороги;
      3) на погрузочных площадках, имеющих уклоны, устанавливать упоры под колеса автотранспортного средства;
      4) уборку кусков угля, руды и других полезных ископаемых, препятствующих движению автотранспортного средства;
      5) поливку при необходимости дороги внутри карьера для удаления пыли;
      6) установление освещения мест работы внутри карьера.
      320. Грузоотправитель не должен допускать концентрацию газов в карьерах выше установленной нормы.
      321. Грузоотправитель согласовывает график подачи автотранспортных средств с графиком взрывных работ и ремонтом погрузочных механизмов.
      322. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю навалочных грузов при наличии весов у грузоотправителя и грузополучателя производится перевозчиками по весу, а при отсутствии весов – по акту замера-взвешивания.
      323. В случае обнаружения изменения удельного веса груза, перевозчик или грузоотправитель могут потребовать повторного совместного определения количества перевозимого навалочного груза в тоннах.
      324. При перевозке навалочных грузов от одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя оформление может производиться путем выдачи грузоотправителем водителю талона на каждую ездку.
      При выполнении последней ездки грузоотправитель вместо выданных талонов при перевозке навалочных грузов оформляет товарно-транспортную накладную, а при перевозке грунта – акт замера или взвешивания на все количество перевозимого груза.

§ 13. Особенности перевозок металла и металлических изделий

      325. Настоящим параграфом Правил предусматриваются условия перевозок металла и металлоизделий следующих групп:
      1) не превышающих установленных законодательством допустимых габаритных и весовых параметров с учетом габаритов и массы автотранспортного средства;
      2) длиною более 8 м;
      3) весом одного грузового места более 3 тонн.
      326. Грузоотправители и грузополучатели механизируют погрузочные работы при перевозке металлов и металлоизделий.
      Перевозчики при наличии у них саморазгружающегося автотранспортного средства или средств механизации по договору автомобильной перевозки груза могут принять на себя механизированную разгрузку металлов и металлоизделий.
      327. Грузоотправитель при погрузке металла и металлоизделий различной длины, более короткие располагает в кузове автотранспортного средства сверху.
      При погрузке длинномерных металлоизделий на прицепы-роспуски грузоотправитель обеспечивает зазор между задней стенкой кабины автотранспортного средства и грузом, чтобы прицеп мог свободно поворачиваться относительно автотранспортного средства на угол 90 градусов в каждую сторону.
      Металл и металлоизделия цилиндрической формы грузоотправитель крепит на грузовых автомобилях и прицепах тросами, подкладывая также деревянные клинья.
      Перед выполнением работ по погрузке или разгрузке длинномерных и тяжеловесных металлов и металлоизделий грузоотправитель или грузополучатель подкладывает клинья под передние и задние колеса грузовых автомобилей и прицепов.
      328. Перевозчики проводят специальный инструктаж водителей по технике безопасности и технологии перевозок длинномерных и массивных металлоизделий.
      329. Длинномерные металлоизделия, выступающие по ширине и длине за габариты кузова, но не превышающие установленные законодательством габаритные параметры автотранспортного средства с грузом, обозначаются спереди и сзади опознавательными знаками в соответствии с Правилами дорожного движения Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650, Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения и перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам».
      330. При погрузке или выгрузке длинномерных и массивных металлоизделий с помощью кранового оборудования водитель не находится в кабине автотранспортного средства, а грузоотправитель или грузополучатель не перемещает груз над кабиной автотранспортного средства.
      В передней части кузова автотранспортного средства перевозчиком устанавливается стальной щит, защищающий кабину от повреждения грузом.

§ 14. Особенности перевозок древесины и изделий из древесины

      331. Перевозчики для перевозки древесины и изделий из древесины выделяют грузовые автомобили с конниками, прицепами, полуприцепами-роспусками или бортовые грузовые автомобили с учетом длины предъявляемой к перевозке древесины и изделий из древесины.
      Грузоотправитель, с согласия перевозчика может оборудовать автотранспортные средства конниками и приспособлениями (шинами или гребенками противоскольжения), предотвращающими возможность сдвигания древесины и изделий из древесины на кабину. За кабиной для защиты ее от ударов торцами бревен или хлыстов должен устанавливаться щит.
      332. При вывозе древесины по договору автомобильной перевозки груза с организациями, осуществляющими заготовку древесины, по лесовозным дорогам принимается максимальная ширина автотранспортного средства 3,2 м, максимальная высота 4 м. Общая длина автопоезда не ограничивается. Грузоотправитель обеспечивает подвешивание проводов, электрических кабелей и так далее на высоте не менее 4,5 м на погрузочных пунктах и всех пересечениях с автомобильными лесовозными дорогами, а также свободное маневрирование и разъезд автотранспортных средств любой грузоподъемности.
      333. При расстоянии перевозки до 10 км вывоз древесины производится преимущественно с предварительной погрузкой полуприцепов.
      Погрузку и крепление древесины и изделий из древесины на автотранспортном средстве осуществляет грузоотправитель, а выгрузку и снятие креплений – грузополучатель. Не допускается участие водителя в погрузочно-разгрузочных работах и креплении. При погрузке и разгрузке древесины и изделий из древесины с помощью крана водителю не разрешается находиться в кабине автотранспортного средства. Грузоотправителю (грузополучателю) не перемещать груз над кабиной автотранспортного средства.
      334. Грузоотправитель размещает древесину и изделия из древесины равномерно между конниками грузового автомобиля и прицепа. Высота груза на автотранспортном средстве не превышает высоту груза на роспуске более чем на 100 мм при вывозке сортаментов и на 300 мм при вывозке хлыстов.
      335. В случаях вывоза древесины и изделий из древесины на грузовых автомобилях с прицепами, сцепку грузового автомобиля и прицепа производит грузоотправитель. Сцепщик может находиться между комплектами автопоезда только с разрешения водителя.
      336. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю древесины и изделий из древесины осуществляется перевозчиком по объему и количеству мест. Вес груза определяется грузоотправителем расчетным путем и наряду с объемом и количеством мест указывается в товарно-транспортной накладной.
      337. К перевозкам древесины и изделий из древесины перевозчики допускают только водителей, прошедших инструктаж по технике безопасности и особенностям такой перевозки.

§ 15. Перевозка грузов в контейнерах и на поддонах

      338. Перевозка мелких партий грузов без тары, в первичной упаковке или в облегченной таре осуществляется в универсальных контейнерах. В случае необходимости перевозки отдельных видов грузов, требующих особых условий транспортировки, перевозка осуществляется в специализированных контейнерах или на поддонах. В универсальных контейнерах перевозятся продовольственные и промышленные товары народного потребления, предметы материально-технического снабжения промышленных и других организаций, а также домашние вещи граждан.
      На поддонах перевозятся тарно-штучные грузы в пакетированном виде.
      339. Универсальные контейнеры и поддоны, применяемые для автомобильных перевозок грузов, соответствуют национальным стандартам, и независимо от их принадлежности имеют следующую маркировку:
      1) Республика Казахстан;
      2) условное (сокращенное) наименование лица, которому принадлежит контейнер;
      3) номер контейнера;
      4) масса тары, масса нетто и масса брутто в килограммах;
      5) внутренний объем в м3;
      6) место, месяц и год изготовления;
      7) место, месяц и год последнего капитального ремонта.
      Сноска. Пункт 339 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      340. Основными типами универсальных контейнеров для перевозки грузов автотранспортными средствами являются контейнеры массой брутто 2,5 (3) тонны (далее – т), 5 т, 10 т, 20 т и более.
      341. Для перевозки контейнеров и поддонов перевозчики выделяют грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы с бортовой платформой или специализированные автотранспортные средства (контейнеровозы, фургоны).
      342. При погрузке контейнеров и поддонов на автотранспортные средства соблюдаются следующие требования:
      1) контейнеры и поддоны размещаются равномерно по всей площади платформы симметрично ее продольной оси начиная от переднего борта (стенки) кузова;
      2) количество контейнеров и поддонов и схемы их размещения на автотранспортном средстве определяются совместно грузоотправителем и перевозчиком при этом общий вес контейнеров или поддонов брутто не превышает грузоподъемности автотранспортного средства, а габариты контейнеров и поддонов не выступают за габариты автотранспортного средства, а также не превышают габаритов, указанных на дорожных знаках;
      3) при междугородных перевозках грузоотправитель размещает контейнеры на автотранспортном средстве дверями внутрь платформы;
      4) при городских и пригородных перевозках, когда договором предусмотрено осуществление погрузки и разгрузки грузов без снятия контейнеров с автотранспортного средства, контейнеры размещаются грузоотправителем дверями к бортам;
      5) при перевозке неполного комплекта контейнеров их устанавливают вплотную к переднему борту платформы автотранспортного средства. Не допускается перевозка порожних контейнеров с открытыми дверями.
      343. Перевозчики, грузоотправители и грузополучатели могут создавать обменные пункты контейнеров и поддонов на предприятиях, торгово-оптовых базах, базах материально-технического снабжения, грузовых терминалах и на других пунктах отправления и получения грузов.
      344. В годовых договорах или разовых заказах на перевозку грузов в контейнерах предусматривается следующее:
      1) объемы перевозок грузов в контейнерах каждого типа (в том
      числе раздельно по завозу и вывозу контейнеров);
      2) график завоза порожних и вывоза груженых контейнеров от грузоотправителя;
      3) порядок погрузки и разгрузки контейнеров (со снятием их с автотранспортного средства или без снятия с автотранспортного средства);
      4) организация у грузоотправителя обменного пункта контейнеров, порядок его работы, определение количества оборотных контейнеров, порядок оформления документов и так далее;
      5) сроки оборота контейнеров.
      345. Перевозчики подают под погрузку контейнеры исправные, годные для перевозки данного груза, очищенные от остатков груза и мусора.
      Пригодность контейнеров для перевозки данного груза определяется грузоотправителем. При обнаружении в контейнере каких-либо неисправностей, которые повлияют на сохранность груза при перевозке, грузоотправитель может отказаться от погрузки в такой контейнер.
      Не допускается перевозка грузов в контейнерах, имеющих перекос каркаса, неисправность запорных приспособлений или устройств для опломбирования, трещины или надрывы подъемных серег, повреждение обшивки или крыши и другие неисправности, которые повлекут за собой недостачу, порчу или повреждение груза.
      346. Перевозки автотранспортными средствами грузов в контейнерах оформляются товарно-транспортной накладной, составляемой в соответствии с главой 7 настоящих Правил на каждый груженый контейнер или группу контейнеров, которые перевозятся одним автотранспортным средством (автопоездом) в адрес одного грузополучателя.
      347. В товарно-транспортной накладной грузоотправитель указывает:
      1) в графе «Наименование груза» – наименование груза, номер контейнера, оттиск пломбы;
      2) в графе «Количество мест» – количество контейнеров (отдельно для контейнеров различной грузоподъемности);
      3) в графе «Вес в кг» – вес груза брутто и собственный вес контейнера.
      При перевозке нескольких контейнеров, оформленных одной товарно-транспортной накладной, грузоотправитель указывает в ней номера всех контейнеров и пломб на каждом из них.
      348. При предварительном завозе порожних контейнеров под загрузку перевозчик выписывает сопроводительную ведомость согласно приложения 14 к настоящим Правилам, на каждое автотранспортное средство в двух экземплярах, один из которых служит для учета движения контейнеров, а второй – для учета транспортной работы, выполненной при перевозке порожних контейнеров.
      349. Загрузка контейнеров грузом у грузоотправителя и выгрузка груза из контейнеров у грузополучателей осуществляются, как правило, со снятием контейнеров с автотранспортного средства.
      Снятие и установка груженых или порожних контейнеров на автотранспортные средства осуществляются грузоотправителями и грузополучателями.
      350. Грузоотправитель может загружать грузы в контейнер до полной вместимости, но не выше его грузоподъемности.
      Грузоотправитель размещает груз в контейнере так, чтобы исключалась возможность его перемещения внутри контейнера при перевозке и чтобы нагрузка на пол контейнера распределялась равномерно.
      При размещении груза грузоотправитель оставляет свободное пространство между грузом и дверью контейнера от 30 до 50 мм. Прибивать грузы или приспособления для их крепления (стойки, клинья, прокладки и другие) гвоздями или скобами к стенам, полу и потолку контейнера не допускается.
      351. Грузоотправитель применяет средства, предохраняющие грузы от потертости, смятия, примерзания или перегрева (обкладка стен контейнера бумагой, установка защитных планок, резиновых прокладок, обертка груза в мягкие изоляционные материалы и другое) при перевозке в контейнерах грузов без тары, в первичной упаковке или в облегченной таре.
      Перед погрузкой в контейнер запасных частей, метизов и другой продукции производственно-технического назначения в промасленном состоянии грузоотправитель применяет плотную бумагу для застилки контейнера и прокладки между стенами контейнера и грузом или принимает другие меры, предохраняющие внутреннюю поверхность контейнера от загрязнения и повреждений.
      352. Жидкие грузы допускаются к перевозке в контейнерах только в мелкой расфасовке (бутылках, банках) вместимостью не более 1 литра, упакованные в облегченную тару (обрешетки, картонные коробки).
      Тяжеловесные грузы, которые не могут быть погружены в контейнер или выгружены из него без применения погрузочно-разгрузочных механизмов, принимаются к перевозке по договору автомобильной перевозки груза.
      353. Не допускается перевозка в универсальных контейнерах сыпучих грузов без тары, едких и ядовитых веществ, а также зловонных и загрязняющих стены и пол контейнера грузов.
      354. Перевозчики принимают к перевозке от грузоотправителя и сдают грузополучателю контейнеры с грузом по наружному осмотру контейнеров и пломб и по весу, указанному грузоотправителем.
      355. При приеме груженого контейнера от грузоотправителя перевозчик производит наружный осмотр контейнера, проверяет целость и исправность пломбы, целостность пломбировочной проволоки, а также соответствие номеров контейнеров и отправительских контрольных знаков на оттисках пломб номерам контейнера и контрольным знакам, указанным в товарно-транспортной накладной.
      Не допускается прием контейнера с неясными оттисками пломб, а также с неправильно навешенными пломбами. При обнаружении неисправности контейнера или пломбы, несоответствия номера контейнера и знаков на оттисках пломб и в товарно-транспортной накладной, перевозчик сообщает об этом грузоотправителю.
      Такие контейнеры принимаются к перевозке после устранения обнаруженных недостатков.
      Грузоотправитель до прибытия автотранспортного средства загружает контейнер, опломбирует его в соответствии с главой 5 настоящих Правил и подготавливает сопроводительные документы.
      356. В каждый контейнер с грузом грузоотправитель вкладывает опись груза, заверенную печатью и подписью, с указанием количества погруженных мест.
      357. Грузы, прибывшие в исправном контейнере с неповрежденной пломбой грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса, состояния груза и количества грузовых мест.
      358. При приеме контейнеров с грузом грузополучатель производит наружный осмотр контейнеров, проверяет целостность и исправность пломб и соответствие номеров контейнеров и отправительских контрольных знаков на оттисках пломб с номерами контейнеров и контрольными знаками, указанными в товарно-транспортной накладной и расписывается в товарно-транспортной накладной о приеме контейнера. Только после того, как роспись грузополучателя в товарно-транспортной накладной будет заверена печатью или штампом, грузополучатель может снять пломбу и вскрыть контейнер.
      359. В случае прибытия груза в неисправном контейнере, а также в контейнере с нарушением или отсутствием пломбы грузополучатель вскрывает контейнер совместно с перевозчиком, проверяет вес, количество мест и состоянии груза, и в случае обнаружения утраты, порчи или повреждения груза производит запись в товарно-транспортной накладной или составляет акт в соответствии с главой 11 настоящих Правил.
      360. После выгрузки грузов грузополучатель очищает контейнеры от остатков грузов, а после перевозки сырых животных продуктов и скоропортящихся грузов грузополучатель промывает контейнеры и при необходимости производит их дезинфекцию, если договором не предусмотрено иное.
      361. При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, из морских портов (с пристаней) и аэропортов грузополучатели принимают прибывшие в их адрес контейнеры с грузом в сроки, установленные правилами перевозок грузов соответствующими видами транспорта.

§ 16. Особенности перевозок пакетированных грузов

      362. Грузы, которые по своим размерам и свойствам могут быть сформированы в пакеты, предъявляются грузоотправителем к перевозке, как правило, в пакетированном виде.
      363. Под пакетом понимается укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест в таре (ящиках, мешках, бочках и других), скрепленных между собой с помощью универсальных или специальных, разового пользования или многооборотных пакетирующих средств на поддонах или без них, обеспечивающее в процессе транспортировки и хранения:
      1) возможность механизированной погрузки (выгрузки);
      2) целостность пакетов;
      3) максимальное использование грузоподъемности (вместимости) автотранспортных средств.
      364. Средства крепления грузов в пакете имеют контрольные знаки грузоотправителя и исключают возможность изъятия отдельных грузовых мест из пакета без нарушения крепления и контрольных знаков.
      Контрольными знаками являются пломбы с наименованием грузоотправителя, контрольная лента, скрепленная в замок, усадочная пленка.
      Предъявление к перевозке грузов пакетами, сформированными с отступлением от перечисленных требований, не допускается.
      365. Пакетирование грузов осуществляется грузоотправителем до предъявления их к перевозке.
      Грузоотправитель указывает на пакете количество грузовых мест в пакете, а также вес пакета брутто и нетто.
      366. Грузоотправитель сформировывает пакеты согласно требованиям национальных стандартов.
      В каждом пакете разрешается укладывать только однородный груз в одинаковой упаковке или без нее, следующий в адрес одного грузополучателя.
      Сноска. Пункт 366 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      367. Пакетами на поддонах перевозятся тарные и штучные грузы. На плоских поддонах перевозятся грузы в стандартной таре и упаковке (ящиках, коробках, мешках); на стоечных поддонах – мелкоштучные, хрупкие грузы с неровными опорными поверхностями, в недостаточно прочной таре; в ящичных поддонах – грузы без упаковки, мелкие изделия машиностроительной, парфюмерной, резинотехнической промышленности.
      Некоторые грузы (отливки цветных металлов, шины, кипы и другое) могут пакетироваться без применения поддонов.
      368. Многооборотные пакетирующие средства не допускается использовать для пакетирования опасных грузов и грузов со специфическим запахом. Использованные под такие грузы, пакетирующие средства, в исключительных случаях принимаются перевозчиком от грузополучателя после их очистки, а в необходимых случаях – после промывки и дезинфекции.
      Схемы креплений ящиков на плоских поддонах приведены в приложении 15 к настоящим Правилам.
      369. Крепление грузов на поддонах гвоздями, скобами или другими подобными средствами, которые могут повредить груз или поддон, не допускается.
      370. При формировании пакета соблюдаются следующие требования:
      1) вес пакета не превышает номинальной грузоподъемности поддона;
      2) суммарный свес пакета с каждой стороны плоского поддона не превышает 40 мм.
      371. Поддоны, принадлежащие грузоотправителям (грузополучателям), после перевозки грузов возвращают их владельцам, если по условиям договоров не предусмотрено иное.
      Стоимость перевозки порожних поддонов взимается по договорным тарифам.
      372. В договоре или разовом заказе на автомобильную перевозку пакетированных грузов дополнительно предусматривается:
      1) объем перевозок пакетированных грузов;
      2) типы и параметры поддонов (пакетов);
      3) порядок и способы погрузки и разгрузки пакетов;
      4) порядок и сроки возврата или обмена поддонов;
      5) другие условия, характерные для перевозки пакетированных грузов.
      373. В товарно-транспортной накладной грузоотправитель указывает:
      1) количество пакетов, вид упаковки отдельных мест, тип поддона в соответствии с национальными стандартами или техническими условиями;
      2) вес нетто груза в пакете;
      3) вес брутто пакетов.
      Все остальные реквизиты товарно-транспортной накладной заполняются в соответствии с главой 4 настоящих Правил.
      Сноска. Пункт 373 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 23.07.2013 № 735.
      374. Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю грузов пакетами осуществляются перевозчиками с проверкой количества пакетов по наружному осмотру без разборки пакетов и без проверки веса.
      375. Пакеты, прибывшие с нарушенным креплением, по требованию грузополучателя разбираются, а поврежденные грузовые места выдаются с проверкой веса и количества грузовых мест, содержащихся в пакете.
      Неисправные поддоны в груженом состоянии грузополучателем принимаются.
      376. Снятие порожних поддонов, формирование пакетов, погрузка их на автотранспортные средства и крепление осуществляются грузоотправителем, а раскрепление пакетов, снятие их с автотранспортного средства, разгрузка поддонов, погрузка на автотранспортные средства порожних поддонов – грузополучателем.
      Грузоотправители и грузополучатели обеспечивают механизированную погрузку и разгрузку пакетированных грузов.
      377. Неисправные порожние поддоны перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями не принимаются.

15. Порядок освидетельствования автотранспортных средств,
перевозящих скоропортящиеся грузы в международном сообщении

      378. Порядок организации освидетельствования определяет основные требования, предъявляемые к испытательным станциям и экспертным организациям (экспертам), которые проводят проверку специальных транспортных средств, предназначенных для международных перевозок скоропортящихся грузов, осуществляемых автомобильным транспортом.
      379. Испытательные станции и экспертные организации (эксперты) утверждаются уполномоченным органом в сфере автомобильного транспорта (далее – уполномоченный орган) на основании письменного заявления.
      380. К заявлению прилагаются следующие документы:
      1) копия свидетельства о государственной регистрации претендента, либо копия с предъявлением оригинала для сверки. Оригинал свидетельства возвращают в тот же день;
      2) сведения о производственной базе, в том числе средств испытаний и контрольно-измерительных приборов, отвечающих требованиям нормативных документов по их эксплуатации, а также методам проведения испытаний или экспертной проверки изотермических свойств и эффективности оборудования для охлаждения или обогрева транспортных средств в соответствии с требованиями СПС;
      3) сведения о персонале, прошедшем специальную квалифицированную подготовку для выполнения проверок в соответствии с требованиями СПС и имеющего практические навыки в области проверок транспортных средств.
      381. Уполномоченным органом в течение двадцати календарных дней со дня получения заявления от претендентов проводится изучение представленных документов.
      382. В случае положительной оценки готовности претендента, осуществление его деятельности по проведению испытаний или экспертной проверки транспортных средств на соответствие требованиям СПС, подлежат утверждению приказом уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
      383. В случае отрицательной оценки претендента на выполнение функций испытательных станций или экспертных организаций (экспертов), претендент информируется в течение 5 рабочих дней после принятия решения в письменном виде с указанием причин отказа.
      384. Уполномоченный орган отказывает претендентам в выполнении соответствующих функций испытательных станций или экспертных проверок транспортных средств на соответствие требованиям СПС в случаях:
      1) неполноты или несоответствия представленных документов установленным требованиям, указанным в пункте 380 настоящих Правил;
      2) недостоверности указанных в представленных документах сведений;
      3) несоответствия у обслуживающего персонала претендента специальности по проведению проверок в соответствии с требованиями СПС, а также отсутствия у них свидетельств или сертификатов о прохождении специальной подготовки по проведению испытаний со сдачей необходимых экзаменов в обучающих организациях стран-членов СПС;
      4) отсутствие или несоответствие производственно-технической базы требованиям СПС.
      385. Уполномоченный орган проводит не более одного раза в пять лет дополнительное обследование испытательных станций и экспертных организаций (экспертов) на возможность проведения ими испытаний или экспертных проверок транспортных средств на соответствие требованиям СПС.
      386. Уполномоченный орган принимает решение о прекращении действия испытательной станции или экспертной организации в случаях:
      1) на основании письменного заявления испытательной станции или экспертной организации;
      2) нарушения требований настоящих Правил;
      3) установления фактов фальсификации представленных в уполномоченный орган материалов и документов;
      4) если проведение испытаний и экспертных проверок транспортных средств не проводится в течении двух лет;
      5) по неоднократному – обоснованному обращению заявителей на неудовлетворительное качество проведения испытаний или экспертных проверок.
      387. Для проведения испытаний или экспертной проверки транспортных средств на соответствие требованиям СПС заявители обращаются на испытательные станции или в экспертные организации (к экспертам), утвержденные уполномоченным органом.
      388. Испытательные станции выполняют испытания транспортных средств и выдают протокола испытаний в соответствии с требованиями СПС.
      389. Экспертные организации (эксперты) выполняют экспертную проверку транспортных средств и выдают протокола экспертной проверки в соответствии с требованиями СПС.
      390. Для получения свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС) установленного образца (далее – Свидетельство) заявители направляют в уполномоченный орган, заявку по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, копию технического паспорта, оригинал протокола испытания или оригинал протокола экспертной проверки.
      391. На основании положительных данных протоколов испытаний, выдаваемых испытательными станциями или экспертными организациями (экспертами), уполномоченный орган оформляет и выдает заявителю Свидетельство согласно приложению 17 к настоящим Правилам.
      392. Свидетельства, выданные компетентными органами зарубежных стран, являющихся Договаривающимися сторонами СПС, являются временными и в течение трех месяцев после государственной регистрации транспортного средства в Республике Казахстан должны быть заменены на Свидетельство, выданное уполномоченным органом.
      При замене Свидетельства, выданного компетентными органами зарубежных стран на Свидетельство Республики Казахстан заявителю необходимо предоставить в уполномоченный орган заявку, заменяемое Свидетельство и бланк Свидетельства, который заполняется на основании данных заменяемого свидетельства.
      393. Заявители, получившие Свидетельство, могут устанавливать на транспортном средстве табличку-свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям СПС. Форма, описание и место расположения таблички-свидетельства, должны соответствовать требованиям СПС.
      394. На транспортных средствах, используемых в международных автомобильных перевозках скоропортящихся грузов и соответствующих требованиям СПС, получивших Свидетельство, выданное уполномоченным органом, наносятся опознавательные буквенные обозначения и надписи в соответствии с требованиями СПС.

16. Требования к автотранспортным средствам,
перевозящим скоропортящиеся грузы

      395. Транспортные средства, зарегистрированные в Республике Казахстан, предназначенные для международных перевозок скоропортящихся грузов имеют Свидетельство, оформляемого и выдаваемого уполномоченным органом.
      396. Для получения Свидетельства транспортные средства проходят проверку изотермических свойств транспортных средств и эффективности установленного на них оборудования для охлаждения или обогрева на соответствие требованиям СПС. Проверке на соответствие нормам СПС подлежат изотермические транспортные средства, транспортные средства-ледники, транспортные средства-рефрижераторы или отапливаемые транспортные средства, предназначенные для международных сухопутных перевозок скоропортящихся грузов.
      397. Периодичность проверок транспортных средств, предназначенных для международных перевозок скоропортящихся грузов соответствует требованиям СПС.
      398. Проверку транспортных средств на соответствие требованиям СПС осуществляют испытательные станции и экспертные организации (эксперты) путем проведения испытаний или экспертной проверки, выдавая протокол испытания или протокол экспертной проверки в соответствии с требованиями СПС.

Приложение 1      
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом

Форма 4-п

Серия __

             ПУТЕВОЙ ЛИСТ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ № ___

            Режим работ  ____ __Код                        

"__" ___________ 200_ г.     ____________________

                  Автомобиль ________________________ Гар №
                                     марка, гос. номерной знак            
Место для штампа  Водитель __________________________ Таб.№
   перевозчика               Ф.И.О., № уд. личности, класс
                  Прицеп ____________________________ Гар №
                             марка, гос. номерной знак

                  Сопровождающие лица: ____________

Работа водителя
и автомобиля

ЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ

опера-
ция

время по
графику

нул.
про-
бег

пока-
зания
спидо-
метра

время
факти-
ческое,
число,
месяц,
час.
мин.

в чье
распо-
ряже-
ние
(наиме-
нова-
ние и
адрес

время

к-во ча-
сов

к-во ез-
док

час.

мин.

при-
бы-
тия

убы-
тия

1

2

3

4

5

6

16

17

18

19

20

выезд
из
гаражавозв-
рат в
гаражДвижение горючего, литр

марка
горю-
чего

код
мар-
ки

выда-
но

остаток
при

сдано

коэф.
изм.
нормы

время раб.
час

Особые отметки:

вые-
зде

возв-
рате

спец-
обор

двиг

_____________
_____________
_____________
_____________

7

8

9

10

11

12

13

14

15подпи-
си:

заправщика

мех-ан.

мех-
ан.

запр.

диспетчерасерии и номера выданных талонов на горючееВодительское удостов. проверил,
задание выдал, выдать горючего ______ литр. Автомобиль технически исправен _____
Выезд разрешен, подп. механика _______________ Подпись заказчика _______________

Водитель по состоянию здоровья к управлению    Автомобиль принял,
допущен, подпись ______________________        подп. водителя __________________
                       штамп

При возврате автомобиль исправен
                       неисправен

Сдал водитель ______________ Принял механик _____________________

                       линия отреза
----------------------------------------------------------------------

                   Талон заказчика

К путевому
листу № ____________ серия _______________
от "_____"___________ 200 ____ г.
Перевозчик _______________________________
               наименование
Автомобиль _______________________________
              марка гос. номерной знак тип
Прицеп ____________________________________________
                     марка гос. номерной знак тип
Заказчик ____________________________________________
                      наименование
_______________________________________________________
            Ф.И.О., должность ответственного лица


Время
(час., мин.)

при прибытии


при убытии


Показания спидометра

при прибытии


при убытии


Приложенные ТТН

кол-во ездок


кол-во ТТНПодпись и штамп заказчика
 

___________________________________________________
             (заполняется перевозчиком)

Расчет
стоим.

время
оплач.

пробег
всего

ездки,
отправки

всего к
оплате

21

22

23

24

25

ед. измер.

час., мин

км.


тг., т.

Выполнено
х

Тариф
х

К оплате

Подпись таксировщика _______________________

                 Талон заказчика

К путевому
листу № ____________ серия _______________
от "_____"___________ 200 ____ г.
Перевозчик _______________________________
               наименование
Автомобиль _______________________________
              марка гос. номерной знак тип
Прицеп ____________________________________________
                     марка гос. номерной знак тип
Заказчик ____________________________________________
               наименование
_______________________________________________________
            Ф.И.О., должность ответственного лица

л

и

н

и

я


о

т

р

е

з

а

Время
(час., мин.)

при прибытии


при убытии


Показания спидометра

при прибытии


при убытии


Приложенные ТТН

кол-во ездоккол-во ТТНПодпись и штамп заказчика
 

___________________________________________________
             (заполняется перевозчиком)

Расчет
стоим.

время
оплач.

пробег
всего

ездки,
отправки

всего к
оплате

21

22

23

24

25

ед. измер.

час., мин

км.


тг., т.

Выполнено
х

Тариф
х

К оплате

Подпись таксировщика _______________________________

Маршрут движения(заполняется
заказчиком)

№ ездок

откуда

куда

26

27

28


Подпись заказчика

ПРОСТОИ НА ЛИНИИ

наиме-
нование

код

дата и время

подпись
ответств.
лица

оконч.

начало


РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЯ И ПРИЦЕПОВ

расход горючего, л

время в наряде
(час,. мин.)

коли-
чество
ездок с
грузом

пробег (км)

всего


по
норме

факти-
чески

авто-
тобиля

при-
цепа

в том
числе
авто-
мобиля
в прос-
тое по
техн.
исправ-
ности

авто-
мобиля

при-
цепа

34

35

36

37

42

43

44

45

Таксировка _______________

зарплата


код

сумма
Приложение 2              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

Форма 4-с

Место для штампа       ПУТЕВОЙ ЛИСТ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ № ___
перевозчика     Серия __

                  "__" ___________ 200_ г.

                     Режим работы ___________
                      ______________ Код    
          Колонна ____________ Бригада
Автомобиль ________________________   Гар № 
               марка      гос. №    тип
Водитель __________________________   Таб.№ 
         Ф.И.О., № удостоверения личности
Прицеп 1 ____________________________ Гар № 
               марка   гос. №
Прицеп 2 ____________________________ Гар № 
               марка   гос. №
Прицеп 3 ____________________________ Гар № 
               марка   гос. №
Сопровождающие лица: ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Работа водителя и автомобиля

операция

время по графику

нул.
пробег,
км

показания
спидо-
метра

время
практи-
ческое,
чис.,
мес.,
час.,
мин.

час.

мин.

1

2

3

4

5

6

выезд из
гаража


возвр. в
гараж


Движение горючего, литр

марка
горю-
чего

код
мар-
ки

выда-
но

остаток
при

сдано

коэф.
изм.
нормы

время раб.час

вые-
зде

возв-
рате

спецобор

двигат.

7

8

9

10

11

12

13

14

15подпи-
си:

заправщика

мех-ан.

мех-
ан.

запр.

диспетчера


серии
и но-
мера
выдан.
талонов
на го-
рючееЗАДАНИЕ ВОДИТЕЛЮ

в чье
рас-
поря
же-
ние

время
при-
быт.,
час.,
мин.

откуда
взять
груз

куда
доста-
вить
груз

наиме-
вование
груза

кол-во
ездов
с гру-
зом

расст.,
км

перевезти,
тонн

16

17

18

19

20

21

22

23

итого
Водительское удостоверение проверил, задание выдал,
выдать горючего _____ литр.
Подпись диспетчера __________
Водитель по сост.здоровья к управлению допущен,
подпись __________
         штамп

Автомобиль технически исправен ___________        Особые отметки: _______
Выезд разрешен, подп. механика __________          _______________________
Автомобиль принял, подп. водителя __________       _______________________
При возврате автомобиль исправен                   _______________________
                        неисправен                 _______________________
Сдал водитель ___________ Принял механик ______    _______________________

Последовательность

№ ез-
док

номера приложенных
товарно-транспортных
накладных

время
прибытия,
час., мин

подпись и
печать
грузопо-
лучателя

отметки
перевозчика

24

25

26

27

28


  ТТН в количестве      ___________ шт
                            (прописью)

Простои на линии

наименование

код

дата и время

подпись отв. лица

начало

окончание29

30

31

32

33


сдал водитель ______________ Принял диспетчер ___________
              ___________________________________________
ТАКСИРОВКА    ___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Результаты работы автомобиля и прицепов

зарп-
лата

расход горючего
(литров)

время в наряде (час., мин.)

кол-во
ездок с
грузом

пробег(км)

переве-
зено (тонн)

выпол-
нено (ткм)

к
о
д

с
у
м
м
а

по
нор-
ме

фак-
ти-
чес
ки

всего

в том числе автомобиля

общий

в
т.ч.
с
груз

в
с
е
г
о

в
т.ч.
на
при-
цепах

в
с
е
г
о

в
т.ч.
на
при-
цепах

52

53

ав-
томо-
биля

при-
цепа

в
дви-
же-
нии

в простое

а
в
т
о
м
о
б
и
л
я

п
р
и
ц
е
п
а

а
в
т
о
м
о
б
и
л
я

п
р
и
ц
е
п
ав
с
е
г
о

под
погр.,
разгр.

по
тех-
не
исп.


в
с
е
г
о


све-
рх-
нор-
мат,

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51Коды марок автомобиля   прицепов    Автомобиле-дни работы

Приложение 3              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

                                 Лист
                  контрольных проверок температуры груза
                   и воздуха в кузове авторефрижератора

к путевому листу № ___________ водитель ____________________________
№ полуприцепа ______________
Поправка к термометру полуприцепа _______________ 0С ________________
                                                     (подпись механика)
Авторефрижератор загружен _______________________ температурный режим
                              (наименование груза
____________________________________________________________________
                 (графа 4-5 Приложения 14 Правил)
Наименование грузоотправителя
____________________________________________________________________
Наименование грузополучателя
____________________________________________________________________
Время подачи под погрузку
____________________________________________________________________
Температура в кузове перед погрузкой ______________________________0С
Температура груза перед погрузкой _________________________________0С
Подпись (грузоотправителя) ____________________________________________


п/п

Дата, часы,
минуты

Наименование
контрольного пункта

Результаты замера
температуры в кузове

Подпись
ответственного лица
контрольного пункта
и штемпель

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Время прибытия к грузополучателю ________________________________
Температура в кузове перед выгрузкой __________________________ 0С
Подпись грузополучателя _________________________________________

Приложение 4              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

                           ОПИСЬ

на перевозку грузов с объявленной ценностью по товарно-транспортной
накладной № _______ от «____» _____________ 201 __ г.
Перевозчик__________________________________________________________
                          (наименование перевозчика)
Пункт отправления___________________________________________________
Пункт назначения ___________________________________________________
Грузоотправитель ___________________________________________________
                          (наименование грузоотправителя)
Перевозчик ________________________________________________________
                            (наименование перевозчика)
Грузополучатель ____________________________________________________
                           (наименование грузополучателя)

Род упаковки

Отличительные
признаки
каждого
грузового места

Сумма
объявленной
ценности
каждого
грузового
места

Наименование
предметов,
упакованных в
каждом месте

Количество
предметов

Объявленная
ценность
каждого
предметаВсего мест ______ на общую сумму _________________________ тенге
                                   (цифрами и прописью)
Опись сдана ________________________________________________
                      (подпись и реквизиты грузоотправителя)
Опись принята ______________________________________________
                        (подпись и реквизиты перевозчика)

Приложение 5              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

              Знаки специального маркирования

Знак маркирования круглых лесоматериалов

Приложение 6              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

Cхема

1 – манипуляционные знаки;
2 – число мест в отправке;
3 – наименование грузополучателя и место назначения;
4 – наименование станции перегрузки;
5 – железнодорожная маркировка;
6 – масса брутто;
7 – масса нетто;
8 – наименование грузоотправителя;
9 – наименование станции отправления.

Приложение 7              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

Схемы способов навешивания пломб

Рис. 1 Схема способа навешивания свинцовых пломб
с двумя параллельными отверстиями

Рис. 2 Схема способа навешивания свинцовых пломб с камерой

Рис. 3 Схема способа навешивания полиэтиленовых пломб
с камерой:
1 - двойная петля вокруг ушков дверной накладки и стойки;
2 – скоба

Приложение 8              
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

                              АКТ

__________________________________________  «____»____201 __ г.
         (наименование населенного пункта)
Перевозчик_____________________________________________________
                    (наименование перевозчика
____________________________________________________________________
     (марка и государственный номерной знак автотранспортного средства)
Номер прицепа ______________________________________________________
Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:
1) __________________________________________________________________
        (Ф.И.О., занимаемая должность, номер документа, удостоверяющего личность,
                                    кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________

Грузоотправитель ____________________________________________________
Грузополучатель _____________________________________________________
Товарно-транспортная накладная № ______ от «_____» _________ 201__ г.
____________________________________________________________________
Наименование груза __________________________________________________
Описание обстоятельств, вызвавших составление акта:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подписи:

Примечания: 1. Акт подписывают стороны (лица), участвующие в
удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления
акта, но не менее чем два лица.
2. От перевозчика акт могут подписывать: руководитель (его
заместитель), работники службы эксплуатации,водитель-экспедитор.

Приложение 9       
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

1-й экз. - грузоотправителю
2-й экз. – грузополучателю
3-й и 4-й экз. - перевозчику

КодыТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
№__
"____" _______ 200__г.

      Автомобиль ______________________ к путевому листу №__ серия _____ код
                  марка, госуд. номерной знак

Перевозчик _____________ Водитель ___________ Вид перевозки ____ код
           наименование              Ф.И.О.
Заказчик (плательщик)_________________________________________ код
                                   наименование
Грузоотправитель _____________________________________________ код
                                   наименование
Грузополучатель ______________________________________________ код
                                   наименование
Пункт погрузки ______________Пункт разгрузки_____________ Маршрут №
                    адрес                          адрес
Переадресовка________________ 1. Прицеп_____________________ Гар. №
          наименование и адрес        марка, госуд. номерной знак
            нового получателя
______________________________ 2. Прицеп _____________________ Гар. №
    подпись ответственного лица         марка, госуд. номерной знак

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ*)

Номенкл.
№, код

№ прейск.
позиция

Наименование
продукции товара
(груза) или номера
контейнеров

Един.
измер.

Кол-
во

Цена

Сумма

1

2

3

4

5

6

7


          ИТОГО ...

продолжение таблицы

СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ*)

С грузом
следуют
документы

Вид
упаков.

К-во
мест

Способ
определ.
массы

Код
груза

Класс
груза

Масса
брутто, т

8

9

10

11

12

13

14К-во ездок,
заездов
Всего поступило на сумму ___________________________________________
                                         прописью
Отпуск разрешил ____________________________________________________
                                 должность подпись

Указанный груз за исправ         Кол.
пломбой, тарой, упаковкой _____  мест _____
                         оттиск    прописью

Указанный груз за исправ.      Кол.
пломбой, тарой, упаковкой ____ мест ____
                         оттиск прописью

Масса брутто, т ______________ к перевозке
                  прописью

Масса брутто, т ___________ к перевозке
                 прописью

Сдал ______________________________________
        должность, ф.и.о., подпись, штамп

Сдал водитель-экспедитор _______________
                        подпись водителя

Принял водит.-экспедитор __________________
                   ф.и.о., подпись водителя

Принял _________________________________
       должность, ф.и.о., подпись, штамп

продолжение таблицы

По доверенности №________________ от "__" ____________ 200__ г.
выданной ______________________________________________________

Груз получил __________________________________________________
                        должность, фамилия, и.о.
_______________________________________________________________
                      подпись грузополучателя

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Транспортные услуги
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________Способ

Время,
час., мин

Дополнителн.
операции


О
п
е
р
а
ц
и
я

Ис-
полн.
(пере-
возч.,
отпра-
вит.,
полу-
чат.)

Руч.,
нал.
мех.
гру-
зопод.,
емк.
ковша

К
О
Д

п
р
и
б
ы
т
и
я

у
б
ы
т
и
я

п
р
о
с
т
о
я

время,
мин.

наименов.,
колич.

Подпись
ответств.
лица


15

16

17

18

19

20

21

22

23

погр.


разг.


ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЕ (заполняется перевозчиком)

Отметки о
составленных
актах:

расстояние перевозок
по группам дорог, км

код
эксп.

за трансп.
услуги

поправ.
коэфф.

ш
т
р
а
ф________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

в
с
е
г
о

в
гор.

I
гр.

II
гр.

III
гр.

с
клиента

води-
телю

расц.
водит.

основ.
тариф

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


Рас-
чет
стои-
мости

За
тон-
ны

Не-
дог-
руз
ав-
то-
моб.
и
при-
цепа

За
спец.
трансп.

За
тран-
сп.
услу-
ги

Погр.-
разгр.
раб.
(тонн)

Сверх-
норматив.
простой

Про-
чие
доп-
латы


Скид-
ки за
сокр.
прос-
тоя

В
с
е
г
о

Таксировка
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

погруз.

разгр.


37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Выполнено
Расценка
К оплате

Подпись
таксировщика
_____________

      *) В тех случаях, когда в товарно-транспортной накладной в разделе "Сведения о грузе" нет возможности перечислить все наименования и характеристики отпускаемых товарно-материальных ценностей, в качестве товарного раздела к товарно-транспортной накладной должны прилагаться как неотъемлемая ее часть специализированные формы (товарная накладная и другие формы), утвержденные в установленном порядке, по которым производится списание товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и оприходование их у грузополучателей, а также ведется складской, оперативный и бухгалтерский учет.
      В этих случаях графы 1, 2, 4, 5, 6 и 7 раздела "Сведения о грузе" товарно-транспортной накладной не заполняются. В свободных строках указанных граф записываются названия специализированных форм, номера и даты их выписки.

Приложение 10             
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

            Температура предъявляемых к перевозке
          мяса, субпродуктов и мясных полуфабрикатов


п/п

Наименование груза

Температура груза,
предъявляемого
к перевозке, 0С


Мясо мороженное


1.

Говядина

не выше минус 6

2.

Баранина и козлятина

не выше минус 6

3.

Свинина

не выше минус 6

4.

Блоки мясные

не выше минус 6

5.

Птица, крольчатина

не выше минус 18

6.

Субпродукты

не выше минус 18


Мясо охлажденное


7.

Говядина

от плюс 2 до плюс 6

8.

Баранина

от плюс 2 до плюс 6

9.

Свинина

от плюс 2 до плюс 6

10.

Птицы, кроликов

от плюс 2 до плюс 6


Мясо остывшее


11.

Говядина

от плюс 4 до плюс 12

12.

Телятина и баранина

от плюс 4 до плюс 12


Мясопродукты


13.

Колбасы сырокопченые, копченые и мясокопчености

от плюс 2 до плюс 8

14.

Колбасы вареные

от плюс 2 до плюс 8

Примечание. Мясопродукты перевозятся в затаренном виде.

Приложение 11             
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

Приложение 12     
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом

Рис.1 Схема укладывания кирпичей на поддоне

Рис.2 Схема расположения пакетов поперек кузова с применением бруска

Приложение 13             
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

                                        (Место штампа поставщика)

                              ПАСПОРТ
                     на товарный раствор к накладной

1. Количество
___________________________________________________________ м3
                        (цифрами и прописью)
2. Марка 200, 150, 100, 75, 50, 25, А-10
3. Вид: цементный, сложный, известковый
4. Противоморозная добавка: имеется, нет
5. Срок годности – 2 часа 30 минут
6. Время приготовления ______________________ час ______________ мин.
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (нужное подчеркнуть, выдается на каждое автотранспортное средство)

Приложение 14             
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

                Сопроводительная ведомость № ____

______________________________________________ «___» ________ 201_г.
           (наименование населенного пункта)
Водитель-экспедитор _________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество)
Марка автотранспортного средства ____________________________________
Гос. номер знак _____________________________________________________
Принадлежность автотранспортного средства____________________________
Отправитель контейнеров _____________________________________________
____________________________________________________________________
                             (наименование, адрес)
Получатель контейнеров ______________________________________________
Заявка (заказ)№ _____________________________________________________
                                     (наименование и адрес)

№№
контей-
неров

Номиналь-
ный вес
брутто, кг

Собственный
вес
контейнеров
кг

Время
отправления
контейнеров

Время
прибывания
контейнеров

Общее время
простоя
сверхнорма-
тивное

Время
простоя
контейнеров


Всего контейнеров _________________________________________
Сдал ______________________ Принял _____________________
          (подпись)                            (подпись и штамп)

Приложение 15     
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом

Схема крепления ящиков на плоских поддонах

а) металлической лентой
б) с применением картонных уголков;
в) с применением металлических уголков;
г) эластичной лентой;
д) специальным устройством

Приложение 16       
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан     
от_________________________________
___________________________________

                            ЗАЯВКА
       на оформление и выдачу Свидетельства, выдаваемого в
      соответствии с Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
     средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), о
       соответствии транспортного средства требованиям СПС

1.___________________________________________________________________
                    (наименование заявителя)
в лице ______________________________________________________________
            (должность, Ф.И.О. руководителя)

просит выдать свидетельство о соответствии транспортного средства
требованиям «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для этих перевозок (СПС)»
на___________________________________________________________________
(грузовой автомобиль, прицеп, полуприцеп, контейнер и так далее, регистрационный
                          знак, номер шасси (кузова), двигателя)
принадлежащий _______________________________________________________
                                   (кому)
или эксплуатируемый _________________________________________________
                                   (кем)
Представленный ______________________________________________________
                                   (кем)
2. Реквизиты заявителя:
2.1. Юридический адрес: (адрес местожительства индивидуального
предпринимателя) ____________________________________________________
Телефон/факс:_______________________________________________________
Руководитель организации____________________________________________
                               (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 17             
к Правилам перевозок грузов
автомобильным транспортом 

KZ          №  KZ __________________________________


Транспортное средство


Изотермическое

Ледник

Рефрижератор

Отапливаемое 1)

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО,

выданное в соответствии с Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)

1. Учреждение, выдающее свидетельство ______________________________
2. Транспортное средство 2) ________________________________________
3. Регистрационный номер ___________________________________________
выданный (кем) _____________________________________________________
4. Принадлежит (кому) или эксплуатируется (кем)_____________________
5. Представлено (кем) ______________________________________________
6. Признается в качестве 3) _________________________________________
6.1 с термическим (и) приспособлением (ми):


7. На основании чего выдано свидетельство
7.1 это свидетельство выдано на основании:


7.2 если свидетельство выдано на основе испытания или со ссылкой на
транспортное средство того же типа, прошедшее испытание, указать:
7.2.1 название испытательной станции _______________________________
7.2.2 характер испытаний4) __________________________________________
7.2.3 номер(а) протокола (протоколов) испытаний ____________________
7.2.4 величину коэффициента К ______________________________________
7.2.5 полезную холодопроизводительность при наружной температуре 300С
и температуре внутри кузова 5):
____________________ 0С ___________________Bт/W
____________________ 0С ___________________Bт/W
____________________ 0С ___________________Bт/W
8. Свидетельство действительно до: __________________________________
8.1 при условии, что:
8.1.1 изотермический кузов (и в соответствующих случаях, термическое
оборудование) будет содержаться в исправности;
8.1.2 термическое оборудование не будет подвергаться каким-либо
значительным изменениям;
8.1.3 в случае замены термического оборудования другим последнее
должно иметь равную ему или большую холодопроизводительность.
9. Составлено в _____________________________________________________
10. ____________________(дата) ________________________________
                                 (учреждение, выдавшее свидетельство)

             М.П.                          (Ф.И.О.)

      1. Ненужное вычеркнуть;
      2. Указать тип транспортного средства (грузовой автомобиль, прицеп, полуприцеп, контейнер и так далее), когда транспортным средством является цистерна, предназначенная для перевозки жидких пищевых продуктов, следует добавить слово «цистерна»;
      3. Вписать название, указанные в добавлении 4 к приложению 1 СПС, и соответствующим буквенным обозначениям;
      4. Например изотермические свойства или эффективность
термического оборудования;
      5. В случае, если измеряется в соответствии с положениями пункта 42 добавления 2 к приложению 1 СПС.