Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 551 қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысымен   
бекітілген     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 маусымдағы № 926 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., № 24, 217-құжат):
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Зейнетақы жарналарына, әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік төлемдерге есеп жүргізуді қамтамасыз ету, тиісті орталықтандырылған дерекқорларды қалыптастыру және қолдау, зейнетақыларды, жәрдемақыларды және өзге де төлемдерді төлеудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Кәсіпорынның тиісті саласының уәкілетті органы болып айқындалсын.»;
      3-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік монополияға жатқызылған Кәсіпорын қызметінің негізгі түрлері:»;
      2) тармақша алынып тасталсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасамаған және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ және (немесе) деректемелерінде қателер жіберілген адамдардың міндетті зейнетақы жарналарын агентке қайтару;»;
      11)12)17)21) тармақшаларда «Орталық», «Орталықтан», «Орталықтың» деген сөздер тиісінше «Кәсіпорын», «Кәсіпорыннан», «Кәсіпорынның» деген сөздермен ауыстырылсын;
      25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «25) жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ және (немесе) деректемелерінде қателер жіберілген адамдардың әлеуметтік аударымдарының сомаларын төлеушіге қайтаруды жүзеге асыру;».
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1116 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.10.2013 № 1042 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.10.2013 № 1058 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 26.08.2013 № 848 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.07.2015 № 501 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.07.2015 № 592 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
1-қосымша      

      Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1116 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
2-қосымша      

      Ескерту. 2-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1116 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
3-қосымша      

      Ескерту. 3-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1116 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
4-қосымша      

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.10.2013 № 1058 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
5-қосымша      

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.10.2013 № 1058 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 мамырдағы
№ 551 қаулысына   
6-қосымша      

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.07.2015 № 592 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 551

      О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 1997 года № 926 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 217):

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В целях обеспечения учета пенсионных взносов, социальных отчислений и социальных выплат, формирования и поддержания соответствующих централизованных баз данных и функционирования эффективной системы выплаты пенсий, пособий и иных выплат Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Определить уполномоченным органом соответствующей отрасли Предприятия Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "3. Основными видами деятельности Предприятия, отнесенными к государственной монополии, определить:";

      подпункт 2) исключить;

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) возврат агенту обязательных пенсионных взносов лиц, не заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов и (или) не имеющих индивидуального идентификационного номера, и (или) в реквизитах которых допущены ошибки;";

      в подпунктах 11) 12) 17) 21) слова "Центра" заменить словами "Предприятия";

      подпункт 25) изложить в следующей редакции:

      "25) осуществление возвратов плательщику сумм социальных отчислений лиц, не имеющих индивидуального идентификационного номера, и (или) в реквизитах которых допущены ошибки;".

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1116 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.10.2013 № 1042 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.10.2013 № 1058 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.08.2013 № 848 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.07.2015 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.07.2015 № 592 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1116 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования).

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1116 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования).

  Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правительства РК от 18.10.2013 № 1116 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования).

  Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правительства РК от 05.10.2013 № 1058 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

  Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правительства РК от 05.10.2013 № 1058 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

  Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 мая 2013 года № 551

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правительства РК от 27.07.2015 № 592 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).