Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 765 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

Б. Сағынтаев


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 765 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күшін жойған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 маусымдағы № 930 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 455 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 қарашадағы № 1257 қаулысы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 мамырдағы № 565 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 39, 491-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 577 қаулысы.

      7. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 сәуірдегі № 483 қаулысы.

      8. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1758 қаулысы.

      9. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 393 қаулысы.

      10. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 қарашадағы № 1183 қаулысы.

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 329 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 31-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістердің 29-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 730 қаулысы.

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 765

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 декабря 2016 года № 765

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2009 года № 930 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 455 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2010 года № 1257 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115".

      5. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2011 года № 565 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 39, ст. 491).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 577 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2012 года № 483 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1758 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2013 года № 1183 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".

      11. Пункт 31 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 26, ст. 212).

      12. Пункт 29 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2014 года № 970 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 55-56, ст. 540).

      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2015 года № 730 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан".