Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 552 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
  2017 жылғы 8 қыркүйектегі
  № 553 қаулысына
  қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Діни бiрлестiктер мен байланыстар жөніндегі кеңесті құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 6 мамырдағы № 683 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы Діни бiрлестiктер мен байланыстар жөнiндегi кеңестің ережесі мен құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 31, 387-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 ақпандағы № 292 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 қыркүйектегі № 961 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 38, 391-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 тамыздағы № 905 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 31, 425-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 6 мамырдағы № 683 және 2000 жылғы 27 шiлдедегi № 1140 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 15 қыркүйектегі № 871 қаулысы.

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қазандағы № 905 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 37, 419-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 12 қарашадағы № 1047 қаулысы.

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 21 мамырдағы № 752 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 27-28, 238-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің ережесі мен құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 86 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 25, 346-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің ережесі мен құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 сәуірдегі № 449 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 42, 568-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1109 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 60, 822-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 329 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 10-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістердің 9-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2016 жылғы 18 қазандағы № 594 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 50, 321-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 552.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 сентября 2017 года № 552

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2000 года № 683 "О создании Совета по связям с религиозными объединениями".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140 "Об утверждении Положения и состава Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 31, ст. 387).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2001 года № 292 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2003 года № 961 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 38, ст. 391).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 905 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 31, ст. 425).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2006 года № 871 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2000 года № 683 и от 27 июля 2000 года № 1140".

      7. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2007 года № 905 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 37, ст. 419).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2008 года № 1047 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140".

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2009 года № 752 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 27-28, ст. 238).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 86 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140 "Об утверждении Положения и состава Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 25, ст. 346).

      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2012 года № 449 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140 "Об утверждении Положения и состава Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 42, ст. 568).

      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1109 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 60, ст. 822).

      13. Пункт 10 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 26, ст. 212).

      14. Пункт 9 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2014 года № 970 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 55-56, ст. 540).

      15. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2016 года № 594 "Некоторые вопросы Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 50, ст. 321).