Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 мамырдағы № 294 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 27-28, 168-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидалары:

      мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:

      "13-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулыларында көзделген әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған іс-шараларға төтенше резервтен бөлінетін шығыстарды қаржыландыруды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері негіздейтін құжаттарды ұсынуына қарай, тиісінше бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар жүзеге асыруы мүмкін.";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерінен бөлінген ақшаны алушы бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жыл қорытындылары бойынша тиісінше бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органдарға олардың пайдаланылуы, орындалған жұмыстардың көлемі мен құны туралы есеп беруге тиіс.";

      2) "Республикалық бюджет жобасын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 502 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 36-37-38, 250-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджет жобасын әзірлеу қағидаларында:

      5, 6, 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды көрсеткіштері және республикалық бюджет, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер, жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет тапшылығының мөлшері негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      6. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді айқындау тәртібін бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      7. Бюджет шығыстарын жоспарлау үшін стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде:

      1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын;

      2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік өтінімдерді толық көлемде және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, сондай-ақ стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын ұсынады.

      Стратегиялық жоспарлар әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік өтінімдерді толық көлемде және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын ұсынады.";

      8-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынған есепті қаржы жылында стратегиялық жоспарларды іске асыру туралы есептер және стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нәтижелері;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) нысаналы даму трансферттері бойынша – нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік бағдарламалар жобаларында көзделген жергілікті бюджеттік инвестициялардың тікелей және түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізуді талдау.";

      14-тармақта:

      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нәтижелерін есепке ала отырып:

      1) стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын олардың стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, елдің әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкестігі, нысаналы индикаторларды таңдаудың және оларға қол жеткізу дәрежесінің дұрыстығы нысанына сәйкестігін;

      2) стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджеттік бағдарламаларының жобаларын нәтижелер көрсеткіштерін таңдаудың дұрыстығы, бюджеттік бағдарламалар нәтижелері көрсеткіштерінің стратегиялық жоспардың нысаналы индикаторларымен өзара байланысының болуы, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізілу дәрежесі нысанасына қарайды.";

      үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы бюджеттің атқарылуын талдау нәтижелерін, сондай-ақ стратегиялық жоспарлардың мақсаттарына және бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нәтижелерін ескере отырып:";

      15-тармақта:

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша қорытындылары мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары және стратегиялық жоспарлардың жобалары немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобалары бойынша қорытындылары ескеріле отырып қалыптастырылады.";

      үшiншi бөлiк алып тасталсын;

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес ағымдағы қаржы жылының 1 тамызына дейінгі мерзімде:

      1) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді;

      2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған стратегиялық жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын ұсынады.

      Стратегиялық жоспарлар әзiрлемейтiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарына сәйкес ағымдағы қаржы жылының 1 тамызына дейiнгi мерзiмде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға пысықталған бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді ұсынады.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Қазақстан Республикасының Үкiметi республикалық бюджет туралы заңның жобасын ағымдағы қаржы жылының 1 қыркүйегiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Парламентiне енгiзедi.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi республикалық бюджет туралы заңның жобасымен бiр мезгiлде мынадай құжаттар мен материалдарды:

      1) республиканың әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын;

      2) орталық мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларының жобаларын немесе стратегиялық жоспарларына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын;

      3) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын;

      4) екі есепті қаржы жылындағы және ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіне борыштың түрлері бойынша мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың жай-күйі туралы деректерді;

      5) екі есепті қаржы жылындағы және ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіне түрлері мен нысандары бойынша тартылған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздар туралы деректерді;

      6) жергілікті бюджеттік инвестициялар мен шығыстардың атауын көрсете отырып, төмен тұрған бюджеттер бөлінісінде екі есепті қаржы жылында республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерін пайдалану туралы ақпаратты;

      7) республикалық бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде мыналарды:

      ағымдағы жағдайдың, орын алып отырған проблемалардың қысқаша сипаттамасын;

      жағдайды жақсарту және проблемаларды шешу, мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының жобасында айқындалған мақсаттар мен жоспарланған нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдарының сипаттамасын;

      бюджеттік бағдарламалардың мақсаттары мен бюджеттік бағдарламалардың жоспарланған түпкілікті нәтижелерінің сипаттамасын;

      бюджеттік бағдарламалар мен бюджеттік кіші бағдарламалар бөлінісінде бюджет қаражатын жұмсау бағыттарын, бюджеттік бағдарламалардың тікелей нәтижелерінің сипаттамасын;

      екі есепті қаржы жылында бюджеттік бағдарламалардың орындалуының және қол жеткізілген нәтижелер көрсеткіштерінің сипаттамасын, сондай-ақ жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражаты көлемінің алдыңғы жоспарлы кезеңде республикалық бюджет туралы заңда бекітілген бюджет қаражатының көлемінен ауытқуы туралы мәліметтерді (себептерін, салдарларын);

      республикалық бюджет жобасында олардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және (немесе) бюджеттік кредиттер беруге бюджет қаражаты көзделген квазимемлекеттік сектор субъектілерінің екі есепті қаржы жылындағы қызмет нәтижелерінің көрсеткіштері туралы мәліметтерді;

      алдыңғы қаржы жылдары республикалық бюджет қаражаты есебінен бөлінген және пайдаланылған шығыстар көрсетілген, жоспарлы кезеңге арналған бюджет жобасына енгізілген басталған (жалғасатын) бюджеттік инвестициялық жобалар туралы ақпаратты қамтитын ақпаратты ұсынады.

      Түсіндірме жазбаға, сондай-ақ Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау шеңберінде енгізілген ұсынымдарын есепке алу туралы ақпарат енгізіледі.

      Түсіндірме жазбаға бюджеттік инвестициялар бөліне отырып мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар бөлінісінде, оның ішінде бюджет жобасына кейінге қалдыру шартымен енгізілген, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестициялар тізбесі қоса беріледі.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2018 года № 294.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325 "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 27-28, ст. 168):

      в Правилах использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных указанным постановлением:

      дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

      "13-1. Финансирование расходов из чрезвычайного резерва на мероприятия для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, предусмотренные постановлениями соответственно Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов, может осуществляться уполномоченными органами по исполнению бюджета по мере представления администраторами бюджетных программ обосновывающих документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 44 изложить в следующей редакции:

      "44. Администраторы бюджетных программ, получающие деньги, выделенные из резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, должны по итогам года предоставлять отчет об их использовании, объемах и стоимости выполненных работ соответственно в центральный или местные уполномоченные органы по исполнению бюджета.";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2017 года № 502 "Об утверждении Правил разработки проекта республиканского бюджета" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 36-37-38, ст. 250):

      в Правилах разработки проекта республиканского бюджета, утвержденных указанным постановлением:

      пункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:

      "5. Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ, лимиты на новые инициативы определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основе прогнозных показателей социально-экономического развития Республики Казахстан и республиканского бюджета, приоритетных направлений расходования бюджетных средств, принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, размера дефицита республиканского бюджета на плановый период.

      6. Порядок определения лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы определяется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

      7. Для планирования расходов бюджета администраторы республиканских бюджетных программ, разрабатывающие стратегические планы, в срок до 15 мая текущего финансового года представляют:

      1) в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ;

      2) в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки в полном объеме и проекты бюджетных программ, а также проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы.

      Администраторы республиканских бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, в срок до 15 мая текущего финансового года представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки в полном объеме и проекты бюджетных программ.";

      в пункте 8:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) отчеты о реализации стратегических планов за отчетный финансовый год, представленные администраторами республиканских бюджетных программ, и результаты оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) по целевым трансфертам на развитие – анализ достижения прямых и конечных результатов местных бюджетных инвестиций, предусмотренных в проектах бюджетных программ по целевым трансфертам на развитие.";

      в пункте 14:

      часть первую изложить в следующей редакции:

      "14. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию с учетом результатов оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ рассматривает:

      1) проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы на предмет их соответствия стратегическим и программным документам, прогнозу социально-экономического развития страны, правильности выбора целевых индикаторов и степени их достижения;

      2) проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, на предмет правильности выбора показателей результатов, наличия взаимоувязки показателей результатов бюджетных программ с целевыми индикаторами стратегического плана, степени достижимости показателей результатов.";

      абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

      "Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию с учетом результатов анализа исполнения бюджета за отчетный финансовый год, а также результатов оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ рассматривает:";

      в пункте 15:

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Заключения центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию по проектам бюджетных программ формируются с учетом заключений центрального уполномоченного органа по государственному планированию по проектам бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы, и проектам стратегических планов или проектам изменений и дополнений в стратегические планы.";

      часть третью исключить;

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Администраторы республиканских бюджетных программ в соответствии с предложениями Республиканской бюджетной комиссии в срок до 1 августа текущего финансового года представляют:

      1) в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию доработанные проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ и бюджетные заявки;

      2) в центральный уполномоченный орган по государственному планированию доработанные проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы, проекты бюджетных программ администраторов республиканских бюджетных программ, разрабатывающих стратегические планы.

      Администраторы бюджетных программ, не разрабатывающие стратегические планы, в соответствии с предложениями Республиканской бюджетной комиссии в срок до 1 августа текущего финансового года представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию доработанные проекты бюджетных программ и бюджетные заявки.";

      пункт 21 изложить в следующей редакции:

      "21. Проект закона о республиканском бюджете вносится Правительством Республики Казахстан в Парламент Республики Казахстан не позднее 1 сентября текущего финансового года.

      Правительство Республики Казахстан одновременно с проектом закона о республиканском бюджете представляет следующие документы и материалы:

      1) прогноз социально-экономического развития республики;

      2) проекты стратегических планов или проекты изменений и дополнений в стратегические планы центральных государственных органов;

      3) проекты бюджетных программ администраторов бюджетных программ;

      4) данные о состоянии государственного и гарантированного государством долга по видам долга за два отчетных финансовых года и на 1 июля текущего финансового года;

      5) данные о привлеченных государственных и гарантированных государством займах по видам и формам за два отчетных финансовых года и на 1 июля текущего финансового года;

      6) информацию об использовании целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета за два отчетных финансовых года, в разрезе нижестоящих бюджетов с указанием наименования местных бюджетных инвестиций и расходов;

      7) пояснительную записку, раскрывающую решения, заложенные в проекте республиканского бюджета, информацию в разрезе администраторов республиканских бюджетных программ, содержащую:

      краткое описание текущей ситуации, имеющихся проблем;

      описание путей улучшения ситуации и решения проблем, достижения целей и планируемых целевых индикаторов, определенных в проекте стратегического плана государственного органа;

      описание целей бюджетных программ и планируемых конечных результатов бюджетных программ;

      направления расходования бюджетных средств в разрезе бюджетных программ и бюджетных подпрограмм, описание прямых результатов бюджетных программ;

      описание исполнения бюджетных программ и достигнутых показателей результатов за два отчетных финансовых года, а также сведения (причины, последствия) об отклонении объема планируемых бюджетных средств на плановый период от объема бюджетных средств, утвержденных в законе о республиканском бюджете в предыдущий плановый период;

      сведения о показателях результатов деятельности за два отчетных финансовых года субъектов квазигосударственного сектора, которым в проекте республиканского бюджета предусмотрены бюджетные средства на увеличение их уставных капиталов и (или) предоставление бюджетных кредитов;

      информацию о начатых (продолжающихся) бюджетных инвестиционных проектах, включенных в проект бюджета на плановый период, с указанием расходов, выделенных и использованных за счет средств республиканского бюджета в предыдущие финансовые годы.

      В пояснительную записку также включается информация об учете рекомендаций Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, внесенных в рамках предварительной оценки проекта республиканского бюджета.

      К пояснительной записке прилагается перечень бюджетных инвестиций, в том числе направленных на реализацию проектов государственно-частного партнерства, в разрезе государственных и правительственных программ с выделением бюджетных инвестиций, включенных в проект бюджета с отлагательным условием.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев