"Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 762 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 22 маусымдағы № 428 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 762 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу қағидаларында:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы" 1995 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 41-бабы 1 тармағының 2) тармақшасына және "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 37-бабының 2-тармағына сәйкес әзiрлендi және мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу тәртібін айқындайды.";

      3-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) конкурс – заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын беру мақсатында мерзiмдi баспа басылымдарын айқындау тәсiлi;";

      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдері – Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылар, қорытындылар және жолдаулар нысанында қабылданатын шешімдері.";

      4-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Конкурс мынадай заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын беру мақсатында өткізіледі:";

      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

      "6) Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдері.";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу тәртiбi";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығы берілетін мерзімді баспа басылымдарын келесі жылға айқындау мақсатында конкурсты ұйымдастырушы ағымдағы жылғы қарашадан кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялайды.

      6. Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткiзу туралы хабарландыру (бұдан әрі – хабарландыру) конкурс өткізілгенге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын орналастырылады.

      Хабарландыруда мынадай мәлiметтер қамтылады:

      конкурсты ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жерi;

      конкурс өткiзілетін уақыт, күн және орын;

      осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алу конкурсына қатысуға өтінімдер (бұдан әрі – өтінім) қабылданатын, конкурс туралы қосымша ақпарат берілетін мерзімдері мен орны, сондай-ақ өтiнiмдерi бар конверттер ашылатын орны, күнi және уақыты;

      тираж бен мерзімділік бойынша конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар;

      өтiнiмдi жасау тiлiне қойылатын талаптар.";

      13-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша өтінімдерді ашқан күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін жариялау құқығын алған мерзімді баспа басылымдарын айқындау конкурсы қорытындыларының хаттамасы ресімделеді.";

      14-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алған мерзімді баспа басылымын айқындау туралы.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Конкурс қорытындысының хаттамасы негізінде мерзімді баспа басылымына бес жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетiлген заңнамалық актiлердi және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын беру туралы хабарлама-хат жіберіледі.";

      Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді ресми жариялау құқығын алуға конкурс өткізу қағидаларына қосымшада:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мерзімді баспа басылымдарының заңнамалық актілерді және Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімдерін ресми жариялау құқығын алу конкурсына қатысуға өтінім".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 762 "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 428.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 762 "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями" следующие изменения и дополнения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями.";

      в Правилах проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года "О Конституционном Совете Республики Казахстан", пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" и определяют порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями.";

      в пункте 3:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) конкурс – способ определения периодических печатных изданий с целью предоставления им права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета;";

      дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

      "7) итоговые решения Конституционного Совета – решения Конституционного Совета, принимаемые в форме нормативных постановлений, заключений и посланий.";

      в пункте 4:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4. Конкурс проводится в целях предоставления права на официальное опубликование следующих законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета:";

      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

      "6) итоговых решений Конституционного Совета.";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Порядок проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями";

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. В целях определения периодических печатных изданий, которым будет предоставлено право официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета на следующий год, организатор конкурса не позднее ноября текущего года опубликовывает объявление о проведении конкурса в средствах массовой информации.

      6. Объявление о проведении конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями (далее – объявление) размещается за тридцать календарных дней до проведения конкурса.

      Объявление включает в себя следующие сведения:

      наименование и место нахождения организатора конкурса;

      время, дату и место проведения конкурса;

      сроки и место приема заявок на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями по форме, согласно приложению к настоящим Правилам (далее – заявка), выдачи дополнительной информации о конкурсе, а также место, дату и время вскрытия конвертов с заявками;

      требования по тиражу и периодичности, предъявляемые к участнику конкурса;

      требования к языку составления заявки.";

      часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

      "13. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в срок не более пяти календарных дней со дня вскрытия заявок оформляется протокол итогов конкурса определения периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета.";

      подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "2) определении периодических печатных изданий, получивших право на официальное опубликование законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. На основе протокола итогов конкурса в течение пяти рабочих дней периодическому печатному изданию направляется письмо-уведомление о предоставлении права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета, указанных в пункте 4 настоящих Правил.";

      в приложении к Правилам проведения конкурса на получение права официального опубликования законодательных актов периодическими печатными изданиями:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Заявка на участие в конкурсе на получение права официального опубликования законодательных актов и итоговых решений Конституционного Совета периодическими печатными изданиями".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин