Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 214 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 12 сәуірдегі
№ 214 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 сәуірдегі № 428 қаулысы.

      2. "Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдау жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1057 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" 2014 жылғы 30 сәуірдегі № 428 және "Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдау жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1057 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 ақпандағы № 33 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" 2014 жылғы 30 сәуірдегі № 428 және "Республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдау жөніндегі заңды тұлғаны айқындау туралы" 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1057 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 3 наурыздағы № 116 қаулысы.

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2022 года № 214.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 апреля 2022 года № 214

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 428 "Об определении юридического лица по консультативному сопровождению концессионных проектов".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1057 "Об определении юридического лица по сопровождению республиканских проектов государственно-частного партнерства".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2017 года № 33 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 428 "Об определении юридического лица по консультативному сопровождению концессионных проектов" и от 25 декабря 2015 года № 1057 "Об определении юридического лица по сопровождению республиканских проектов государственно-частного партнерства".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2021 года № 116 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2014 года № 428 "Об определении юридического лица по консультативному сопровождению концессионных проектов" и от 25 декабря 2015 года № 1057 "Об определении юридического лица по сопровождению республиканских проектов государственно-частного партнерства".

      _________________________