Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидаларын және инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 мамырдағы № 312 қаулысы.

      2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 295-3-бабының 5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидалары;

      2) инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысаны бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 17 мамырдағы
№ 312 қаулысымен
бекітілген

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі (бұдан әрі – Кәсіпкерлік кодексі) 295-3-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, оған өзгерістер енгізу, оның қолданысын тоқтату тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

      1) өтініш беруші – Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылатын әрі Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабының 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес келетін инвестор;

      2) өтініш – инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтінім;

      3) инвестициялық міндеттемелер туралы келісім (бұдан әрі – келісім) –заңды тұлғаның капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) тіркелген жаңа активтерді сатып алуға, өндіруге, құруға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын, осындай келісімді жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, оның қолданылу кезеңіне жоспарланатын, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 қаңтарында қолданыстағы айлық есептік көрсеткіштің жүз елу миллион еселенген көлемінен кем болмайтын мөлшердегі басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерін көздейтін, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлғаның арасында жасалатын шарт;

      4) қаржылық дәрменділік – қаражаттың бар екенін растайтын құжаттың атауы мен нөмірі көрсетілген қаражатты қаржыландыру көздері (меншікті немесе қарыз қаражаты);

      5) инвестициялық жоба – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, өндірістердің жаңаларын құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестициялар көздейтін іс-шаралар кешені.

2-тарау. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасу тәртібі

      3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу үшін өтініш беруші инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдерінде қағаз тасығыштағы мынадай құжаттармен қоса өтініш береді:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша келісім жасасуға өтініш;

      2) өтініш беруші жарғысының көшірмесі;

      3) өтініш берушіні мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

      4) өтініш берушінің қаржылық дәрменділігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

      5) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасауға қойылатын талаптарға сай әзірленген бизнес-жоспар;

      6) құрылыс жобаларының ведомстводан тыс кешенді сараптаманың Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен басшының қолымен куәландырылған қорытындысы.

      Қағидалардың осы тармағының 5) және 6) тармақшаларында көзделген құжаттар инвестициялық жобаларды іске асырған жағдайда қоса беріледі.

      4. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган өтініш пен оған қоса берілген құжаттарды қабылдайды және өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабына сәйкестігін қарайды.

      Өтініш беруші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш берген жағдайда Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес өтінішті қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

      5. Құжаттар осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тізбеге сәйкес келмеген жағдайда инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган құжаттарды өтініш түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге қарамай қайтарады. Құжаттардың қайтарылғаны өтініш беруші келісім жасауға арналған құжаттарды қараудан бас тарту себептерін жойғаннан кейін қайтадан өтініш берген кезде өтінішті қараудан бас тартуға негіз болып табылмайды.

      6. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган өтініш түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде салықтар мен төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органнан осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес мәліметтерді сұратады.

      7. Салықтар мен төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган сұрау салуды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мынадай:

      1) сұрау салу қаралған күні өтініш берушінің салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегінің бар немесе жоқ екені туралы;

      2) деңгейлес мониторинг бойынша пилоттық жобаға қатысуды қоса алғанда, деңгейлес мониторингке қатысу туралы мәліметтерді ұсынады.

      Өтініш берушінің салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегінің бар екені туралы мәліметтер өтінішті ескертулерді жою мақсатында қайтаруға негіз болып табылады.

      Анықталған ескертулер жойылған жағдайда өтініш беруші қайтадан өтініш беруге құқылы.

      Өтініш берушінің Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 2-тармағының шарттарына сәйкес келмеуі өтінішті қараудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

      8. Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және әлеуметтік төлемдер бойынша берешек болмаған кезде, сондай-ақ өтініш беруші Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келген жағдайда инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган белгіленген тәртіппен осындай келісімге қол қою үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді.

      Келісім жобасын келісімнің үлгілік нысанының ережелерін ескере отырып, заңнамада белгіленген тәртіппен инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган дайындайды.

      9. Келісім жасасу туралы шешімді өтініш берушінің келісім жасасу шарттарына сәйкес келетін өтініші мен оған қоса берілетін құжаттары және салықтар мен бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның мәліметтері негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      Келісім жасасу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің туралы қаулысында келісімге Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан қол қоюға өкілеттік берілетін лауазымды адам көрсетіледі.

      10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен мақұлданған келісім жобасы екі данада қол қоюға және мөрмен (бар болса) куәландыру үшін өтініш берушіге жіберіледі.

      Өтініш беруші келісімнің екі данасын алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде оларға қол қояды, мөрмен (бар болса) куәландырады және инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

3-тарау. Келісімге өзгерістер енгізу және қолданысын тоқтату тәртібі

      11. Келісімге өзгерістер Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде белгіленген ережелердің сақталуы ескеріле отырып, инвестициялар салу графигін өзгерту бөлігінде ғана енгізілуі мүмкін.

      12. Инвестициялар салу графигіне өзгерістер енгізуді инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган өтініш берушінің растайтын құжаттары бар түсіндірме жазбасы және инвестициялар салу графигінің жобасы қоса берілген ресми өтініші негізінде қарайды.

      13. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган осындай өтініш келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органнан өтініш берушінің осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкестігі тұрғысынан мәліметтерді сұратады.

      14. Салықтар және бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган сұрау салуды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес мәліметтерді ұсынады. Өтініш берушінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен әлеуметтік төлемдер бойынша берешегінің бар екені туралы мәліметтер өтінішті ескертулерді жою үшін қайтаруға негіз болып табылады.

      Анықталған ескертулер жойылған жағдайда өтініш беруші қайтадан өтініш жіберуге құқылы.

      Өтініш берушінің Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 2-тармағының шарттарына сәйкес келмеуі өтінішті қараудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

      Келісімге өзгерістер енгізуді көздейтін Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеуді инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган осы Қағидалардың 14-тармағына сәйкес мәліметтер алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      15. Келісімге өзгерістер енгізу туралы шешімді өтініш берушінің ресми өтініші және оған қоса берілетін осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген құжаттар негізінде өзгерістер енгізу шарттарына сәйкес келген және салықтар мен төлемдердің бюджетке түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның мәліметтеріне сәйкес келіскен кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      16. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен мақұлданған келісімге өзгерістер енгізудің жобасы қол қою және мөрмен (бар болса) куәландыру үшін екі данада өтініш берушіге жіберіледі.

      Өтініш беруші келісімге өзгерістер енгізу жобасының екі данасын алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде оларға қол қояды, мөрмен (бар болса) куәландырады және инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      17. Келісімнің Кәсіпкерлік кодексі 289-бабының 3-тармағында көрсетілген мерзім өткенге дейінгі қолданылуы тараптардың келісуі бойынша немесе Кәсіпкерлік кодексі 295-3-бабының 8-тармағына сәйкес біржақты тәртіппен тоқтатылуы мүмкін.

      Келісім қолданылатын кезеңде Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде, 2-тармағында, 3-тармағының екінші бөлігінде және 4-тармағында көзделген міндеттемелер мен шарттар орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Үкіметі оның қолданысын хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.

      18. Келісімнің қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда осындай келісім жасасқан заңды тұлға "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес белгіленген тәртіппен өзінің салық міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады.

      19. Келісімді бұзу тәртібі келісімнің өзіндегі шарттарға сәйкес және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы ескеріліп жүзеге асырылады.

  Инвестициялық міндеттемелер
туралы келісімді жасасу, оған
өзгерістер енгізу, оның
қолданысын тоқтату
қағидаларына
1-қосымша
  Нысан 

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өтініш

Р/с

1-тарау. Инвестор туралы мәліметтер

1 2 3

1.

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының атауы


2.

Орналасқан жері: заңды мекенжайы және нақты орналасқан жері


3.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)


4.

Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының басшысы

_______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
____________________________
(телефоны, электрондық поштасы)

5.

Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының бас бухгалтері

_______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
____________________________
(телефоны, электрондық поштасы)

6.

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім менеджері

_______________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
____________________________
(телефоны, электрондық поштасы)

7.

Алдыңғы жылғы жиынтық жылдық кіріс


8.

Экспортқа өткізуден алдыңғы жылы түскен кіріс


9.

Жиынтық жылдық кірісте экспортқа өткізуден түсетін, мына формула бойынша есептелетін кірістің үлесі: (экспортқа өткізуден алдыңғы жылы түскен кіріс / өткен жылғы жиынтық кіріс) * 100%


10.

Деңгейлес мониторингке қатысу туралы келісім/Деңгейлес мониторинг бойынша пилоттық жобаға қатысу туралы келісім жасалған күн


2-тарау. Инвестициялық жоба туралы мәліметтер (инвестициялық жоба іске асырылған жағдайда толтырылады)

11.

Инвестициялық
жобаның атауы


12.

Инвестициялық жоба іске асырылатын жер (облыс, аудан, қала)


13.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 295-3-бабының 1-тармағына сәйкес өтінім берілген жылды қоса алғанда, алдағы 10 жылға инвестициялар сомасы


14.

Жаңа жұмыс орындарын құру (уақытша/тұрақты)


15.

Қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландырудың жылдық көлемі      3-тарау. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім бойынша инвестициялар салу графигі

  Инвестициялық міндеттемелер, мың теңге

Р/с

Инвестициялық міндеттемелердің түрі

Күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

кейінгі жылдар4-тарау. Салық тұрақтылығы берілетін салықтар мен төлемдердің түрлері

17.


______________________________
(кезең, тіркелетін салық мөлшерлемесі)

18.


______________________________
(кезең, тіркелетін салық мөлшерлемесі)

19.


______________________________
(кезең, тіркелетін салық мөлшерлемесі)

20.


______________________________
(кезең, тіркелетін салық мөлшерлемесі)

  Инвестициялық міндеттемелер
туралы келісімді жасасу, оған
өзгерістер енгізу, оның
  қолданысын тоқтату
қағидаларына
2-қосымша

Бизнес-жоспар құру жөніндегі талаптар

      1. Бизнес-жоспар мынадай бөлімдерден тұрады:

      1) жобаның түйіндемесі;

      2) технологиялық бөлім;

      3) коммерциялық бөлім;

      4) әлеуметтік-экономикалық әсері*;

      5) қаржы бөлімі*.

      2. Жоба түйіндемесі мыналарды қамтиды:

      1) заңды тұлға туралы ақпарат:

      шет елдердің қатысу үлесі (ел көрсетіледі);

      квазимемлекеттік сектордың қатысу үлесі;

      2) жоба бойынша ақпарат:

      жобаның атауы;

      жобаның мақсаты;

      болжамды инвестициялық жобаның сипаты (тіркелген активтерді сатып алу, өндіру, салу);

      құрылатын жұмыс орындарының саны (уақытша және тұрақты);

      экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуіші (ҚР ЭҚТӨЖ) бойынша шығарылатын өнімнің номенклатурасы.

      3. Технологиялық бөлім мыналарды қамтиды:

      1) инвестициялық жоба технологиясының сатып алынатын және пайдаланылатын тіркелген активтері көрсетілген сипаты;

      2) инвестициялық жобада заманауи технологиялардың қолданылуы.

      4. Коммерциялық бөлім мыналарды қамтиды:

      1) жабдықты жеткізу:

      қажетті технологиялық жабдықтар тізбесі;

      технологиялық жабдықтың жаңалығы (жабдықтың шығарылған күні және моделі);

      2) маркетинг:

      өнімді өткізу – қандай өңірлерге, қандай тұтынушыларға, шетелде қандай елдерге жеткізу болжанып отыр.

      5. Әлеуметтік-экономикалық әсер мыналарды қамтиды:

      1) жобаны іске асыру кезінде күтілетін әлеуметтік тиімділік;

      2) өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлесі;

      3) әлеуметтік-экономикалық жағдайды дамыту жөніндегі міндеттемелер мен ниеттер.

      6. Қаржылық бөлім мыналарды қамтиды:

      1) жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздері:

      өз қаражаты;

      қарыз қаражаты (кредиттер немесе шаруашылық жүргізуші субъектілердің тартылған қаражаты) және/немесе грант;

      бюджет қаражаты;

      2) қаржылық талдау:

      жобаның қаржылық моделі;

      жобаның бастан-аяқ циклі ішінде таза дисконттық табыс;

      жобаның бастан-аяқ циклі ішінде табыстылықтың ішкі нормасы;

      жобаның ақталу мерзімі (қарапайым және дисконтталған);

      пайданың қарапайым нормасы (рентабельділігі).

      7. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын тігу және нөмірлеу, басшының қолымен және заңды тұлғаның мөрімен (бар болса) куәландыру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 17 мамырдағы
№ 312 қаулысымен
бекітілген

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік нысаны

      ____________ (күні, айы, жылы)

      Инвестициялық міндеттемелер туралы осы келісім бұдан әрі тараптар деп аталатын, "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан әрекет ететін

      ____________________________________________________ (бұдан әрі – Үкімет)

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      және ___________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының атауы, мемлекеттік тіркеу нөмірі, күні)

      атынан __________________________________________ негізінде әрекет ететін

      (жарғы немесе сенімхат)

      ______________________________________________ (бұдан әрі – инвестор)

      (басшының немесе өзге де уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      арасында жасалды.

      Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасында қолайлы инвестициялық ахуал жасау мемлекеттің экономикалық саясатының басым бағыттарының бірі болып табылатынын;

      2) инвестор осы келісімге сәйкес инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 289-бабының 3-тармағына және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) (бұдан әрі – Салық кодексі) 712-5-бабына сәйкес салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдіктер алуға мүдделі екенін;

      3) Үкімет пен инвестор инвестициялық міндеттемелер туралы келісім ол қолданылатын мерзім ішінде өздерінің өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқанын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен инвестор инвестициялық міндеттемелер туралы осы келісімді (бұдан әрі – келісім) жасасты.

1. Негізгі ұғымдар

      1. Келісімде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) инвестициялар – лизинг шартының күнінен бастап қаржылық лизинг заттарын қоса алғанда, мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа), сондай-ақ инвестор заңды тұлғаның жарғылық капиталына немесе кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді ұлғайтуға салатын оларға құқықтар;

      2) инвестициялық міндеттемелер – инвестордың капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) тіркелген жаңа активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру жөніндегі міндеттемелері;

      3) инвестициялық жоба – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, өндiрiстердің жаңаларын құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестициялар көздейтiн iс-шаралар кешенi;

      4) салық заңнамасының тұрақтылығы – "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес Қазақстан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кездегі тұрақтылық кепілдігі.

2. Келісімнің нысанасы

      2. Осы келісімнің 3-тармағының ережелерін ескере отырып, инвестордың он жыл ішінде __________ теңге мөлшеріндегі инвестициялық міндеттемелерді жүзеге асыруы келісімнің нысанасы болып табылады.

      Осы келісімді жасасқан инвесторға Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі – Кәсіпкерлік кодексі) 289-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беріледі.

3. Инвестицияларды жүзеге асыру

      3. Инвестициялар инвестордың капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды және (немесе) тіркелген жаңа активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығыстарды қаржыландыруын, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және (немесе) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген активтердің құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыруын (бұдан әрі – инвестициялар) қамтиды.

      4. Инвестор инвестицияларға ____________ теңге жұмсайды.

      Бұл ретте осы келісімнің 2-тармағында көзделген инвестициялық міндеттемелер сомасының кемінде жетпіс пайызын қаржыландыру осы келісімді жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, алғашқы бес жыл ішінде жүзеге асырылуға тиіс.

      Инвестор инвестициялық міндеттемелерді орындаған кезде:

      1) өзара байланыс бар тараппен жасалған шарттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде, бірақ осы келісімнің 2-тармағында көзделген міндеттемелер сомасының елу пайызынан аспайтын мөлшерде есепке алынады;

      2) өзара байланыс бар тараппен құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу кезінде мұндай өзара байланыс бар тарап Қазақстан Республикасының резиденті болып табылуға тиіс.

      5. Осы келісімнің 4-тармағында көрсетілген инвестициялар сомасына келісім жасасуға өтінім берген жылы инвестор жүзеге асыратын инвестициялар қосылады.

      6. Инвестор инвестициялар салуды осы келісімге 1-қосымшаға сәйкес инвестордың инвестициялар салуының күнтізбелік графигін айқындайтын графикке сәйкес жүзеге асырады.

4. Тараптардың құқықтары

      7. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган Үкіметтің атынан:

      1) инвестормен келіссөздер жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектерде Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етуге;

      2) инвестордан өзінің барлық міндеттері мен келісімнің талаптарын орындауды талап етуге, сондай-ақ келісімді орындауға қатысты ақпаратты сұратуға;

      3) міндеттемелердің инвестициялар салу графигіне сәйкес орындалуын тексеру мақсатында инвестордың инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатқан объектісіне баруға;

      4) Кәсіпкерлік кодексіне және осы келісімге сәйкес келісімді мерзімінен бұрын бұзуға;

      5) сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.

      8. Инвестордың:

      1) инвестицияларды жүзеге асыру кезінде келісімге және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін кез келген іс-қимылдарды қабылдауға;

      2) Кәсіпкерлік кодексіне және осы келісімге сәйкес келісімді мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

5. Тараптардың міндеттері

      9. Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган Үкімет атынан өз құзыреті шегінде:

      1) келісім шеңберінде міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізуге;

      2) келісімге өзгерістер енгізу және оны бұзу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасауға;

      3) келісімге қол қою үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеуге;

      4) инвестордың қатысуымен инвестициялық дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеуге жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

      10. Инвестор:

      1) инвестицияларды осы келісімнің 3 және 4-бөлімдерінде көзделген мөлшерде және мерзімдерде жүзеге асыруға;

      2) осы келісімнің ережелерін сақтауға;

      3) келісім жасалған жылдан кейінгі жылдан бастап жыл сайын республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және қазақстандық кадрларды үздіксіз оқытуды осындай қаржыландыру жүзеге асырылатын жылдың 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен кем емес сомада қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды жүзеге асыруға және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі жұмысты жүргізуге (жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды тұлға осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген шығыстарды қаржыландыруды Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады);

      4) инвестициялардың жүзеге асырылу барысы туралы ақпарат ұсынуға және осы келісімнің 19 және 20-тармақтарына сәйкес есептерді ұсыну мерзімдерін сақтауға міндеттенеді.

6. Форс-мажор

      11. Егер келісім бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындамау немесе орындау кезіндегі кідіріс еңсерілмейтін күш мән-жайларынан (бұдан әрі – форс-мажор) туындаған болса, Тараптардың ешқайсысы оларды орындамағаны үшін жауапты болмайды.

      12. Форс-мажорға еңсерілмейтін күш мән-жайлары, яғни төтенше және осы мән-жайлар кезінде алдын алу мүмкін болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстар, әскери іс-қимылдар және т. б.) жатады.

      13. Инвестициялық міндеттемелерді жүзеге асыру форс-мажор мән-жайлары әсерінен толық немесе ішінара тоқтатыла тұрған кезде инвестициялық міндеттемелерді жүзеге асыру кезеңі инвестицияларды салу графигіне өзгерістер енгізу жолымен форс-мажордың әрекет ету мерзіміне ұзартылады және ол тоқтаған күннен бастап қайта басталады.

      14. Форс-мажор мән-жайлары туындаған жағдайда одан зардап шеккен тарап олар туындаған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде ол жөнінде оқиғаның басталған күнін көрсетіп әрі форс-мажор мән-жайларын сипаттап жазбаша хабарлама тапсыру арқылы екінші тарапты хабардар етеді.

      15. Форс-мажор мән-жайлары туындаған кезде тараптар қалыптасқан жағдайдың шешімін іздеу үшін дереу келіссөздер жүргізеді және мұндай мән-жайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

7. Құпиялылық

      16. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісімнің қолданылу мерзімі ішінде оны іске асыру жөніндегі жұмысқа қатысты барлық құжаттар, ақпарат және есептер бойынша құпиялылық шарттарын сақтайды.

      17. Тараптардың ешқайсысының:

      1) ақпарат сот талқылауы барысында пайдаланылатын;

      2) ақпарат келісім бойынша тараптардың біріне қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға мұндай үшінші тұлғаның өзіне осындай ақпараттың құпиялылық шарттарын сақтау және оны тараптар белгілеген мақсаттарда және тараптар айқындаған мерзімде ғана пайдалану міндеттемесін алуы шартымен берілетін;

      3) ақпарат келісім бойынша тарап қаржы қаражатын алатын банктің немесе өзге қаржы ұйымының өзіне осындай ақпараттың құпиялылық шарттарын сақтау міндеттемесін алуы шартымен осындай банкке немесе қаржы ұйымына берілетін;

      4) ақпарат кез келген, оның iшiнде банктік құпия болып табылатын, инвестордың кез келген, оның ішiнде Қазақстан Республикасынан тыс шетелдiк банктерде ашылған шоттарына қатысты ақпаратқа қол жеткізе алатын салық немесе Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік уәкiлеттi органдарына берілетін жағдайлардан басқа, келісімнің мазмұнына қатысты ақпаратты немесе құпия деп есептелетін және инвестицияларды жүзеге асыруға байланысты өзге де ақпаратты екінші тараптың жазбаша келісімін алмай ашуға құқығы жоқ.

8. Келісім шарттарының сақталуына мониторинг жасау

      18. Келісім шарттарының сақталуына мониторингті инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

      19. Келісім жасалғаннан кейін инвестор инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін нысан бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттардың жиынтық тізілімімен қоса инвестициялар салу графигі бойынша инвестициялық міндеттемелерді бөліп, инвестициялар салу графигіне сәйкес есепті жылдан кейінгі жылдың жиырма бесінші ақпанынан кешіктірмей осы келісімге 2-қосымшаға сәйкес осы келісімнің орындалуы туралы жылдық есепті ұсынады.

      Инвестор келісімнің шарттарын бұзған немесе міндеттемелерін орындамаған жағдайда инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган инвесторға анықталған бұзушылықтарды көрсетіп хабарлама жібереді және оларды жоюға 3 (үш) ай береді. Анықталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда Үкімет атынан инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган осы келісімнің 31-тармағына сәйкес осы келісімді біржақты тәртіппен бұзады.

      20. Инвестициялар салу графигін іске асыру аяқталғаннан кейін екі ай ішінде инвестор инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға аудиторлық есеп береді, онда мыналар қамтылуы тиіс:

      1) инвестициялар салу графигіне сәйкес инвестициялардың жүзеге асырылғаны туралы ақпарат;

      2) инвестициялар салу графигіне сәйкес инвестициялардың салынғанын растайтын құжаттардың жиынтық тізілімі.

9. Дауларды шешу

      21. Тараптар келісім ережелерінің кез келгенін орындауға немесе түсіндіруге байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді өзара келіссөздер жолымен шешуге барлық күш-жігерін салады.

      22. Тараптардың кез келгенінің екінші тарапқа жазбаша өтініші алынған күннен бастап екі ай ішінде тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда дауларды шешу "Астана" халықаралық қаржы орталығының сотында, "Астана" халықаралық қаржы орталығының Халықаралық төрелік орталығында немесе Қазақстан Республикасының сот органдарында, сондай-ақ тараптардың келісімімен айқындалатын төреліктерде жүргізілуі мүмкін.

      23. Тараптар туындаған даулар мен келіспеушіліктер толық шешілгенге дейін Келісімде белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

10. Қолданылатын құқық

      24. Келісім және осы келісімнің негізінде қол қойылған басқа да келісімдер үшін Қазақстан Республикасының немесе "Астана" халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығы қолданылады.

11. Келісімнің қолданылу және күшіне ену мерзімі

      25. Келісімнің қолданылу мерзімі салық заңнамасының тұрақтылығы кепілдіктерінің қолданылу мерзімімен айқындалады.

      Инвестицияларды жүзеге асыру мерзімі инвестициялар салу графигінде айқындалады.

      26. Осы келісім тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

      27. Келісімнің қолданысы ___________________________________өткеннен

      (күні)

      кейін тоқтатылады.

12. Келісімге енгізілетін өзгерістер

      28. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптар осы келісімнің 3, 4, 10, 13-тармақтары ережелерінің сақталуын ескере отырып, өзара келісу бойынша жылына екі реттен асырмай қосымша келісімдер жасасу жолымен инвестициялар салу графигін өзгерту бөлігінде ғана келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

13. Келісімді бұзу шарттары

      29. Келісімнің қолданысы осы келісімнің 27-тармағында белгіленген мерзім өткенге дейін тараптардың келісуі бойынша немесе осы бөлімге сәйкес біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

      30. Келісім мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде осындай келісім жасасқан заңды тұлға Салық кодексіне сәйкес белгіленген тәртіппен өзінің салықтық міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады.

      31. Келісімнің 10-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көзделген міндеттемелер мен шарттар инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің қолданылу кезеңінде орындалмаса, Қазақстан Республикасының Үкіметі хабарлама жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң келісімнің қолданылуын біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады.

      32. Инвестор осы келісім бұзылатын күнге дейін кемінде 3 (үш) ай бұрын инвестициялар жөніндегі уәкілетті органды алдын ала хабардар ете отырып, осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

14. Келісімнің тілі

      33. Келісімнің мәтіні, өзгерістер, қосымшалар, осы келісімге қоса берілетін қосымша құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалады. Егер Келісім шарттарында өзгеше көзделмесе, барлық даналар теңтүпнұсқалы болып табылады және заңды күші бірдей.

      34. Тараптар ___________ тілі қарым-қатынас тілі ретінде қолданылады деп уағдаласады. Келісім күшіне енген күннен бастап келісім шарттарының орындалуына қатысты ақпарат ___________ тілінде жасалады.

15. Қосымша шарттар

      35. Хабарламалар мен есептер қолма-қол ұсынылады немесе пошта арқылы мына мекенжайға хабарлама арқылы жіберіледі:

      инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган:

      ________________________________________;

      (атауы, заңды мекенжайы, телефондары)

      инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның басшысы:

      ____________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      инвестор:

      _____________________________________________;

      (атауы, заңды және нақты мекенжайы, телефондары, электрондық мекенжайы)

      инвестордың басшысы: _____________________________________.

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      36. Келісімде көрсетілген мекенжайлар өзгерген жағдайда тараптардың әрқайсысы екі апта мерзімде бұл туралы екінші тарапты жазбаша хабардар етуге тиіс.

      37. Қосымшалардың ережелері мен келісімнің арасында қандай да бір алшақтықтар болған жағдайда соңғысының негіз қалаушы мәні болады.

      38. Келісімге тараптардың уәкілетті өкілдері ____ жылғы __ _________ Нұр-Сұлтан қаласында, Қазақстан Республикасы, қол қойды.

      Қазақстан Республикасы Инвестор:
      Үкіметінің атынан: Қолы ________ (бар болса)
      Қолы ________ М.О. (бар болса)
      М.О.

  Инвестициялық міндеттемелер
туралы келісімге
1-қосымша
  Нысан

Инвестициялар салу графигі

      ____________________________________________ (жобаның атауы)

      Инвестордың атауы: _________________________________

      Инвестициялық міндеттемелер, мың теңге

Р/с

Инвестициялық міндеттемелердің түрі

Күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

кейінгі жылдар

Уәкілетті орган:
Қолы __________ М.О.

Инвестор:
Қолы _____________ М.О. (бар болса)

  Инвестициялық міндеттемелер
туралы келісімге
2-қосымша
  Әкімшілік деректерді
жинауға арналған
нысан

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің орындалуы туралы 20__жылғы "__"________№________ жылдық есеп

      __________________________________

      _________________________________

      (Инвестициялық міндеттемелер туралы

      (инвестордың орналасқан жері)

      келісім жасасқан заңды тұлғаның атауы)

      Есепті кезең: 20 ____ жыл

      Кезеңділігі: жылдық

      Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғалары

      Ұсыну мерзімдері: есепті жылдан кейінгі жылдың 25 ақпанына дейін

1-бөлім. Тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге

Р/с

Инвестициялық міндеттемелердің, оның ішінде шығындар баптары бойынша түрі

Жоспар

Нақты

Ауытқу (+;-)

Ауытқу себебі

Растаушы құжаттар (атауы, №, күні)

1

2

3

4

5

6

720___ жылғы барлық инвестициялар


2-бөлім. Кадрларды оқыту бойынша қабылданған міндеттемелер бойынша салымдар


Жиыны:


      Көрсетілген мәліметтердің түпнұсқалығы мен шынайылығын растаймыз.

      Орындаушы _____________________________________

      Тел. _______________ электрондық поштасы______________қолы __________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Басшы ____________________________________

      Қолы ______________________М.О. (бар болса)

      Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Бас бухгалтер _______________________________

      Қолы ______________________

      Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Келісімнің орындалуы туралы жылдық есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме.

      1. "Келісімнің орындалуы туралы жылдық есеп" нысаны Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 295-3-бабына сәйкес әзірленді.

      2. "Келісімнің орындалуы туралы жылдық есеп" нысанын инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары инвестициялар салу графигі аяқталғанға дейін жыл сайын 25 ақпаннан кешіктірмей тіркелген активтердің пайдалануға енгізілгенін растайтын құжаттармен қоса инвестициялар салу графигінде көзделген шығындар баптары бойынша таратып жазып ұсынады.

      Қосымшалар: тіркелген активтердің пайдалануға енгізілгенін, қабылданған міндеттемелердің орындалғанын растайтын, инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан тараптардың басшысының қолымен және мөрімен расталған құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

Об утверждении Правил заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах и типовой формы соглашения об инвестиционных обязательствах

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2022 года № 312.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Правила заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах;

      2) типовую форму соглашения об инвестиционных обязательствах.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2022 года № 312

Правила заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Предпринимательский кодекс) и определяют порядок заключения, внесения изменений, прекращения действия соглашения об инвестиционных обязательствах.

      2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

      1) заявитель – инвестор, являющийся юридическим лицом Республики Казахстан, соответствующий одновременно условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса;

      2) заявление – заявка на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах;

      3) соглашение об инвестиционных обязательствах (далее – соглашение) – договор, заключаемый между Правительством Республики Казахстан и юридическим лицом, предусматривающий обязательства юридического лица по финансированию капитализируемых последующих расходов и (или) расходов на приобретение, производство, строительство новых фиксированных активов, а также по финансированию других затрат, увеличивающих стоимость фиксированных активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, планируемых на период действия такого соглашения, включая год подачи заявки на его заключение, в размере не менее ста пятидесяти миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года, в котором подана заявка на его заключение;

      4) финансовая состоятельность – источники финансирования средств (собственные или заемные средства) с указанием наименования и номера документа, подтверждающего наличие средств;

      5) инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.

Глава 2. Порядок заключения соглашения об инвестиционных обязательствах

      3. Для заключения соглашения об инвестиционных обязательствах заявитель обращается в уполномоченный орган по инвестициям с приложением следующих документов на государственном и русском языках на бумажном носителе:

      1) заявление на заключение соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) копия устава заявителя;

      3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя;

      4) копии документов, подтверждающих финансовую состоятельность заявителя;

      5) бизнес-план, разработанный в соответствии с требованиями к составлению бизнес-плана инвестиционного проекта, согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      6) заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, заверенное подписью руководителя, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

      Документы, предусмотренные подпунктами 5) и 6) настоящего пункта Правил, прилагаются при реализации инвестиционных проектов.

      4. Уполномоченный орган по инвестициям принимает и рассматривает заявление и приложенные к нему документы на соответствие статьи 295-3 Предпринимательского кодекса в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления.

      В случае обращения заявителя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявления осуществляется следующим рабочим днем.

      5. В случае несоответствия документов перечню, указанному в пункте 3 настоящих Правил, уполномоченный орган по инвестициям возвращает заявителю документы без рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Возврат документов не является основанием для отказа в рассмотрении заявления при повторном обращении заявителя после устранения причин отказа в рассмотрении документов на заключение соглашения.

      6. Уполномоченный орган по инвестициям в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает у уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, сведения согласно пункту 7 настоящих Правил.

      7. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса представляет следующие сведения:

      1) о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и задолженности по социальным платежам у заявителя на дату рассмотрения запроса;

      2) об участии в горизонтальном мониторинге, включая участие в пилотном проекте по горизонтальному мониторингу.

      Сведения о наличии задолженности у заявителя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и задолженности по социальным платежам являются основанием для возвращения заявления в целях устранения замечаний.

      В случае устранения выявленных замечаний заявитель вправе повторно направить заявление.

      Несоответствие заявителя условиям пункта 2 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса является основанием для отказа в рассмотрении заявления.

      8. При отсутствии задолженности по налогам, другим обязательным платежам в бюджет и социальным платежам, а также соответствии заявителя условиям пункта 2 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса уполномоченный орган по инвестициям в установленном порядке разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан для подписания такого соглашения.

      Проект соглашения подготавливается уполномоченным органом по инвестициям в установленном законодательством порядке с учетом положений типовой формы соглашения.

      9. Решение о заключении соглашения принимается Правительством Республики Казахстан на основании заявления, прилагаемых к нему документов заявителя при соответствии условиям для заключения соглашения и сведений уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

      В постановлении Правительства Республики Казахстан для заключения соглашения указывается должностное лицо, которое наделяется полномочиями на подписание соглашения от имени Правительства Республики Казахстан.

      10. Одобренный постановлением Правительства Республики Казахстан проект соглашения в двух экземплярах направляется заявителю для подписания и заверения печатью (при наличии).

      Заявитель в течение тридцати календарных дней со дня получения двух экземпляров соглашения подписывает их, заверяет печатью (при наличии) и направляет в уполномоченный орган по инвестициям.

Глава 3. Порядок внесения изменений и прекращения действия соглашения

      11. Изменения в соглашение могут вноситься исключительно в части изменения графика вложения инвестиций с учетом сохранения положений, установленных в части второй пункта 3 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса.

      12. Внесение изменений в график вложения инвестиций рассматривается уполномоченным органам по инвестициям на основании официального обращения заявителя с вложением пояснительной записки с подтверждающими документами и проекта графика вложения инвестиций.

      13. Уполномоченный орган по инвестициям в течение десяти рабочих дней со дня поступления такого заявления запрашивает у уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, сведения на предмет соответствия заявителя пункту 7 настоящих Правил.

      14. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса представляет сведения в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил. Сведения о наличии задолженности у заявителя по налогам, другим обязательным платежам в бюджет и социальным платежам являются основанием для возвращения заявления для устранении замечаний.

      В случае устранения выявленных замечаний заявитель вправе повторно направить заявление.

      Несоответствие заявителя условиям пункта 2 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса является основанием для отказа в рассмотрении заявления.

      Разработка проекта постановления Правительства Республики Казахстан, предусматривающего внесение изменений в соглашение, осуществляется уполномоченным органом по инвестициям в течение десяти рабочих дней со дня получения сведений согласно пункту 14 настоящих Правил.

      15. Решение о внесении изменений в соглашение принимается Правительством Республики Казахстан на основании официального обращения заявителя и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, при соответствии условиям для внесения изменений и согласования согласно сведениям уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

      16. Одобренный постановлением Правительства Республики Казахстан проект внесения изменений в соглашение в двух экземплярах направляется заявителю для подписания и заверения печатью (при наличии).

      Заявитель в течение тридцати календарных дней со дня получения двух экземпляров проекта внесения изменений в соглашение подписывает их, заверяет печатью (при наличии) и направляет в уполномоченный орган по инвестициям.

      17. Действие соглашения до истечения срока, указанного в пункте 3 статьи 289 Предпринимательского кодекса, может быть прекращено по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 8 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса.

      При неисполнении обязательств и условий, предусмотренных частью первой пункта 1, пунктом 2, частью второй пункта 3 и пунктом 4 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса, в период действия соглашения Правительство Республики Казахстан досрочно прекращает его действие в одностороннем порядке по истечении трех месяцев с даты направления уведомления.

      18. При досрочном прекращении соглашения юридическое лицо, заключившее такое соглашение, осуществляет перерасчет своих налоговых обязательств в порядке, установленном в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

      19. Порядок расторжения соглашения осуществляется в соответствии с условиями самого соглашения и учетом действующего законодательства Республики Казахстан.

      __________________________________

  Приложение 1 к
Правилам заключения, внесения
изменений, прекращения
действия соглашения
об инвестиционных обязательствах
  Форма

Заявление на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах

п/п

Глава 1. Сведения об инвесторе

1

2

3

1.

Наименование юридического лица Республики Казахстан


2.

Местонахождение: юридический адрес и фактическое местонахождение


3.

Бизнес-идентификационный номер (БИН)


4.

Руководитель юридического лица Республики Казахстан

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии
________________________________
(телефон, электронная почта)

5.

Главный бухгалтер юридического лица Республики Казахстан

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии
________________________________
(телефон, электронная почта)

6.

Менеджер соглашения об инвестиционных обязательствах

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии
________________________________
(телефон, электронная почта)

7.

Совокупный годовой доход за предыдущий год


8.

Доход от реализации на экспорт за предыдущий год


9.

Доля дохода от реализации на экспорт в совокупном годовом доходе, исчисляемая по следующей формуле: (доход от реализации на экспорт за предыдущий год / совокупный доход за предыдущий год) * 100%


10.

Дата заключения соглашения об участии в горизонтальном мониторинге/соглашения об участии в пилотном проекте по горизонтальному мониторингу


Глава 2. Сведения об инвестиционном проекте (заполняется при реализации инвестиционного проекта)

11.

Наименование
инвестиционного проекта


12.

Место реализации
инвестиционного проекта (область, район, город)


13.

Сумма инвестиций в соответствии с пунктом 1 статьи 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан на предстоящие 10 лет, включая год подачи заявки


14.

Создание новых рабочих мест (временные / постоянные)


15.

Объем годового финансирования обучения казахстанских кадров


Глава 3. График вложения инвестиций по соглашению об инвестиционных обязательствах
Инвестиционные обязательства, тысяч тенге
№ п/п Вид инвестиционных обязательств Календарный год Всего
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Последующие годы
Глава 4. Виды налогов и платежей, по которым предоставляется налоговая стабильность

17.


_________________________________
(период, фиксируемая налоговая ставка)

18.


__________________________________
(период, фиксируемая налоговая ставка)

19.


_________________________________
(период, фиксируемая налоговая ставка)

1

2

3

20.


__________________________________
(период, фиксируемая налоговая ставка)

      __________________________________

  Приложение 2 к
Правилам заключения, внесения
изменений, прекращения действия
соглашения об инвестиционных
обязательствах

Требования по составлению бизнес-плана

      1. Бизнес-план состоит из следующих разделов:

      1) резюме проекта;

      2) технологический раздел;

      3) коммерческий раздел;

      4) социально-экономическое воздействие*;

      5) финансовый раздел*.

      2. Резюме проекта включает в себя:

      1) информацию об юридическом лице:

      доля иностранного участия (с указанием страны);

      доля участия квазигосударственного сектора;

      2) информацию по проекту:

      наименование проекта;

      цель проекта;

      характер предполагаемого инвестиционного проекта (приобретение, производство, строительство фиксированных активов);

      количество создаваемых рабочих мест (временных и постоянных);

      номенклатуру выпускаемой продукции по классификатору продукции по видам экономической деятельности (КПВЭД РК).

      3. Технологический раздел включает в себя:

      1) описание технологии инвестиционного проекта с указанием приобретаемых и используемых фиксированных активов;

      2) применение современных технологий в инвестиционном проекте.

      4. Коммерческий раздел включает в себя:

      1) поставку оборудования:

      перечень необходимого технологического оборудования;

      новизну технологического оборудования (дата выпуска и модель

      оборудования);

      2) маркетинг:

      сбыт продукции – в какие регионы, каким потребителям, в какие страны за рубежом предполагается поставка.

      5. Социально-экономическое воздействие включает в себя:

      1) ожидаемый социальный эффект при реализации проекта;

      2) вклад в социально-экономическое развитие региона;

      3) обязательства и намерения по развитию социально-экономического положения.

      6. Финансовый раздел включает в себя:

      1) стоимость реализации проекта, источники финансирования:

      собственные средства;

      заемные средства (кредиты или привлеченные средства хозяйствующих субъектов) и/или грант;

      бюджетные средства;

      2) финансовый анализ:

      финансовую модель проекта;

      чистый дисконтированный доход за жизненный цикл проекта;

      внутреннюю норму доходности за жизненный цикл проекта;

      срок окупаемости проекта (простой и дисконтированный);

      простую норму прибыли (рентабельность).

      7. Бизнес-план инвестиционного проекта необходимо прошить и пронумеровать, заверить подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии).

      __________________________________

  Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2022 года № 312

Типовая форма соглашения об инвестиционных обязательствах

                                                      _________ (число, месяц, год)

      Настоящее соглашение об инвестиционных обязательствах заключено
      между Правительством Республики Казахстан в
      лице___________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))
      действующего на основании Конституционного закона Республики Казахстан
      "О Правительстве Республики Казахстан" (далее – Правительство), и
      _____________________________________________________________
      (наименование юридического лица Республики Казахстан, номер, дата
                        государственной регистрации)
      в лице ____________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                  руководителя или иного уполномоченного лица)
      действующего на основании __________________________________
                                    (устава или доверенности)
      (далее – инвестор), именуемые в дальнейшем стороны.

      Принимая во внимание, что:

      1) создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан является одним из приоритетных направлений экономической политики государства;

      2) инвестор заинтересован в получении гарантий стабильности налогового законодательства в соответствии с пунктом 3 статьи 289 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и статьей 712-5 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) при осуществлении инвестиций согласно настоящему соглашению;

      3) Правительство и инвестор договорились о том, что соглашение об инвестиционных обязательствах будет регулировать их взаимные права и обязанности в течение срока его действия,

      Правительство Республики Казахстан и инвестор заключили настоящее соглашение об инвестиционных обязательствах (далее – соглашение).

1. Основные понятия

      1. Основные понятия, используемые в соглашении:

      1) инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга со дня договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;

      2) инвестиционные обязательства – обязательства инвестора по финансированию капитализируемых последующих расходов и (или) расходов на приобретение, производство, строительство новых фиксированных активов, а также по финансированию других затрат, увеличивающих стоимость фиксированных активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

      3) инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта;

      4) стабильность налогового законодательства – гарантия стабильности при изменении налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

2. Предмет соглашения

      2. Предметом соглашения является осуществление инвестором инвестиционных обязательств в размере __________ тенге в течение десяти лет с учетом положений пункта 3 настоящего соглашения.

      Инвестору, заключившему настоящее соглашение, гарантируется стабильность налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии со статьей 289 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Предпринимательский кодекс).

3. Осуществление инвестиций

      3. Инвестиции включают в себя финансирование инвестором капитализируемых последующих расходов и (или) расходов на приобретение, производство, строительство новых фиксированных активов, а также финансирование других затрат, увеличивающих стоимость фиксированных активов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – инвестиции).

      4. Инвестор направит на инвестиции _________ тенге.

      При этом финансирование не менее семидесяти процентов от суммы инвестиционных обязательств, предусмотренной в пункте 2 настоящего соглашения, должно быть осуществлено в течение первых пяти лет, включая год подачи заявки на заключение настоящего соглашения.

      При исполнении инвестором инвестиционных обязательств:

      1) стоимость товаров, работ и услуг по договорам, заключенным со взаимосвязанной стороной, учитывается в размере фактически понесенных расходов, но не более пятидесяти процентов от суммы обязательств, предусмотренной в пункте 2 настоящего соглашения;

      2) при заключении договоров на приобретение товаров, работ и услуг, стоимость которых учитывается в размере фактически понесенных расходов, со взаимосвязанной стороной такая взаимосвязанная сторона должна являться резидентом Республики Казахстан.

      5. В сумму инвестиций, указанную в пункте 4 настоящего соглашения, включаются инвестиции, осуществляемые инвестором в год подачи заявки на заключение соглашения.

      6. Вложение инвестиций осуществляется инвестором в соответствии с графиком согласно приложению 1 к настоящему соглашению, определяющим календарный график вложения инвестиций инвестором.

4. Права Сторон

      7. Правительство в лице уполномоченного органа по инвестициям имеет право:

      1) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, представлять Республику Казахстан при проведении переговоров с инвестором;

      2) требовать от инвестора исполнения всех своих обязанностей и условий соглашения, а также запрашивать информацию, касающуюся исполнения соглашения;

      3) посещать объект инвестора, на котором осуществляется инвестиционный проект, с целью проверки исполнения обязательств в соответствии с графиком вложения инвестиций;

      4) досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с Предпринимательским кодексом и настоящим соглашением;

      5) а также иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      8. Инвестор имеет право:

      1) предпринимать любые действия, не противоречащие соглашению и действующему законодательству Республики Казахстан при осуществлении инвестиций;

      2) досрочно расторгнуть соглашение в соответствии с Предпринимательским кодексом и настоящим соглашением.

5. Обязанности сторон

      9. Правительство в лице уполномоченного органа по инвестициям в пределах своей компетенции обязуется:

      1) проводить мониторинг исполнения обязательств в рамках соглашения;

      2) взаимодействовать с государственными органами Республики Казахстан по вопросам внесения изменений и расторжения соглашения;

      3) разрабатывать проект постановления Правительства Республики Казахстан для подписания соглашения;

      4) оказывать содействие в урегулировании инвестиционных споров с участием инвестора в досудебном порядке.

      10. Инвестор обязуется:

      1) осуществлять инвестиции в размере и сроки, предусмотренные в пунктах 3 и 4 настоящего соглашения;

      2) соблюдать положения настоящего соглашения;

      3) ежегодно, начиная с года, следующего за годом заключения соглашения, осуществлять финансирование обучения казахстанских кадров в сумме не менее двадцати тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года, в котором осуществляется такое финансирование непрерывного обучения казахстанских кадров, и проводить работу по повышению их квалификации (юридическое лицо, являющееся недропользователем, осуществляет финансирование расходов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании);

      4) представлять информацию о ходе осуществления инвестиций и соблюдать сроки представления отчетов в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего соглашения.

6. Форс-мажор

      11. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение каких-либо обязательств по соглашению, если такое неисполнение или задержка при выполнении вызваны обстоятельствами непреодолимой силы (далее – форс-мажор).

      12. К форс-мажору относятся обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия и т.п.)

      13. При полной или частичной приостановке осуществления инвестиционных обязательств, вызванной обстоятельствами форс-мажора, период осуществления инвестиционных обязательств продлевается путем внесения изменений в график вложения инвестиций на срок действия форс-мажора и возобновляется со дня его прекращения.

      14. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора сторона, пострадавшая от него, в течение 15 рабочих дней со дня возникновения уведомляет об этом другую Сторону путем вручения письменного извещения с его указанием даты начала события и описанием обстоятельств форс-мажора.

      15. При возникновении обстоятельств форс-мажора стороны незамедлительно проводят переговоры для поиска решения сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

7. Конфиденциальность

      16. Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан соблюдают условия конфиденциальности по всем документам, информации и отчетам, относящимся к работе по реализации соглашения, в течение срока его действия.

      17. Ни одна из сторон без получения письменного согласия другой стороны не вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания соглашения, или иную информацию, считаемую конфиденциальной и связанную с осуществлением инвестиций, кроме случаев, когда:

      1) информация используется в ходе судебного разбирательства;

      2) информация представляется третьим лицам, оказывающим услуги одной из сторон по соглашению, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации и использования ее только в установленных сторонами целях и на определенный сторонами срок;

      3) информация представляется банку или иной финансовой организации, у которой сторона по соглашению получает финансовые средства, при условии, что такой банк или финансовая организация берут на себя обязательство соблюдения условий конфиденциальности такой информации;

      4) информация представляется налоговым или иным уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, которые имеют доступ к любой информации, в том числе являющейся банковской тайной, относящейся к любым банковским счетам инвестора, в том числе открытым в иностранных банках за пределами Республики Казахстан.

8. Мониторинг за соблюдением условий соглашения

      18. Мониторинг за соблюдением условий соглашения осуществляется уполномоченным органом по инвестициям.

      19. После заключения соглашения инвестор представляет по форме, устанавливаемой уполномоченным органом по инвестициям, годовой отчет о выполнении настоящего соглашения, согласно приложению 2 к настоящему соглашению, в соответствии с графиком вложения инвестиций не позднее двадцать пятого февраля года, следующего за отчетным годом, с разбивкой инвестиционных обязательств по графику вложения инвестиций, приложением сводного реестра документов, подтверждающих выполнение обязательств.

      В случаях нарушения инвестором условий соглашения или неисполнения обязательств, уполномоченный орган по инвестициям направляет инвестору уведомление с указанием выявленных нарушений и предоставляет 3 (три) месяца для их устранения. В случае неустранения выявленных нарушений Правительство в лице уполномоченного органа по инвестициям в одностороннем порядке расторгает настоящее соглашение в соответствии с пунктом 31 настоящего соглашения.

      20. После завершения реализации графика вложения инвестиций инвестор в течение двух месяцев представляет в уполномоченный орган по инвестициям аудиторский отчет, который должен содержать:

      1) информацию об осуществлении инвестиций согласно графику вложения инвестиций;

      2) сводный реестр документов, подтверждающих вложение инвестиций в соответствии с графиком вложения инвестиций.

9. Разрешение споров

      21. Стороны приложат все усилия для разрешения всех споров и разногласий, связанных с выполнением или интерпретацией любого из положений соглашения, путем переговоров между собой.

      22. В случае недостижения сторонами согласия в течение двух месяцев со дня получения письменного обращения любой из сторон к другой стороне, разрешение споров может производиться в суде Международного финансового центра "Астана", Международном арбитражном центре Международного финансового центра "Астана" или судебных органах Республики Казахстан, а также арбитражах, определяемых соглашением сторон.

      23. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, установленных соглашением, до полного разрешения возникших споров и разногласий.

10. Применимое право

      24. Для соглашения и других соглашений, подписанных на основе настоящего соглашения, применяется действующее право Республики Казахстан или Международного финансового центра "Астана".

11. Срок действия и вступления соглашения в силу

      25. Срок действия соглашения определяется сроком действия гарантий стабильности налогового законодательства.

      Срок осуществления инвестиций определяется графиком вложения инвестиций.

      26. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его регистрации.

      27. Действие соглашения прекращается по истечении ______________________________. (дата)

12. Изменения, вносимые в соглашение

      28. Стороны вправе вносить изменения в соглашение только в части изменения графика вложения инвестиций с учетом сохранения положений пунктов 3, 4, 10, 13 настоящего соглашения путем заключения дополнительных соглашений не более двух раз в год по взаимному согласию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Условия расторжения соглашения

      29. Действие соглашения до истечения срока, установленного в пункте 27 настоящего соглашения, может быть прекращено досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с настоящим разделом.

      30. При досрочном прекращении соглашения юридическое лицо, заключившее такое соглашение, осуществляет перерасчет своих налоговых обязательств в порядке, установленном в соответствии с Налоговым кодексом.

      31. При неисполнении обязательств и условий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 10 соглашения, в период действия соглашения об инвестиционных обязательствах Правительство Республики Казахстан досрочно прекращает действие соглашения в одностороннем порядке по истечении трех месяцев с даты направления уведомления.

      32. Инвестор вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке с предварительным уведомлением уполномоченного органа по инвестициям не позднее 3 (трех) месяцев до даты расторжения настоящего соглашения.

14. Язык соглашения

      33. Текст соглашения, изменения, приложения, дополнительные документы, прилагаемые к настоящему соглашению, составляются на государственном и русском языках в двух экземплярах. Все экземпляры являются равно аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу, если иное не предусмотрено условиями соглашения.

      34. Стороны договариваются, что ___________ язык будет использоваться как язык общения. Со дня вступления соглашения в силу информация относительно выполнения условий соглашения составляется на ___________ языке.

15. Дополнительные положения

      35. Уведомления и отчеты представляются собственноручно или отправляются почтой с уведомлением по следующему адресу:

      уполномоченный орган по инвестициям: ________________________________________; (название, юридический адрес, телефоны) руководитель уполномоченного органа по инвестициям: ____________________________; (фамилия, имя, отчество (при наличии)

      инвестор:

      ____________________________________________________; (название, юридический и фактический адреса, телефоны, электронный адрес) руководитель инвестора: _____________________________________. (фамилия, имя, отчество (при наличии)

      36. При изменении адресов, указанных в соглашении, каждая из сторон в двухнедельный срок должна письменно уведомить об этом другую сторону.

      37. При наличии каких-либо расхождений между положениями приложений и самим соглашением последний имеет основополагающее значение.

      38. Соглашение подписано __ _________ ____ года в городе Нур-Султане, Республика Казахстан, уполномоченными представителями Сторон.

От лица Правительства Республики Казахстан:
Подпись ________
М.П.

Инвестор:
Подпись ________ (при наличии)
М.П. (при наличии)

      __________________________________

  Приложение 1 к
соглашению об инвестиционных
обязательствах
  Форма

График вложения инвестиций

      ____________________________________________
      (наименование проекта)
      Наименование инвестора: _________________________________
      Инвестиционные обязательства, тысяч тенге

№ п/п

Вид инвестиционных обязательств

Календарный год

Всего

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

последующие годы


Уполномоченный орган:
Подпись __________ М.П.

Инвестор:
Подпись _______ М.П.
(при наличии)

      __________________________________

  Приложение 2 к
соглашению об инвестиционных
обязательствах
  Форма,
предназначенная
для сбора административных
данных

Годовой отчет о выполнении соглашения об инвестиционных обязательствах от "__"________20__года № ________

_____________________________________
(Наименование юридического лица,
заключившего соглашение об инвестиционных обязательствах)

___________________________
(Местонахождение инвестора)

      Отчетный период: 20 ____ год

      Периодичность: годовая

      Представляют: юридические лица Республики Казахстан, заключившие соглашение об инвестиционных обязательствах

      Сроки представления: до 25 февраля года, следующего за отчетным годом

Раздел 1. Инвестиции в фиксированные активы, тысяч тенге

№ п/п

Вид инвестиционных обязательств, в том числе по статьям затрат

План

Факт

Отклонения (+;-)

Причина отклонения

Подтверждающие документы (наименование, №, дата)

1

2

3

4

5

6

7Всего инвестиций за 20____ год


Раздел 2. Вложения по принятым обязательствам на обучение кадров


Итого:


      Заверяем подлинность и достоверность указанных сведений.
      Исполнитель _____________________________________
      Тел. _________________ электронная почта______________подпись
      __________ Фамилия, имя, отчество (при наличии)

      Руководитель ____________________________________
      Подпись ______________________М.П (при наличии).
      Фамилия, имя, отчество (при наличии)
      Главный бухгалтер _______________________________
      Подпись ______________________
      Фамилия, имя, отчество (при наличии).

      Пояснение по заполнению формы годового отчета о выполнении соглашения.

      1. Форма "Годовой отчет о выполнении соглашения" разработана в соответствии со статьей 295-3 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

      2. Форма "Годовой отчет о выполнении соглашения" представляется юридическими лицами Республики Казахстан, заключившими соглашение об инвестиционных обязательствах с уполномоченным органом по инвестициям, не позднее 25 февраля, ежегодно до завершения графика вложения инвестиций с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных графиком вложения инвестиций, приложением документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов.

      Приложения: прилагаются копии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов, исполнение принятых обязательств, заверенные подписью руководителя и печатью Сторон, заключивших соглашение об инвестиционных обязательствах.

      __________________________________