Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 маусымдағы N 708 қаулысы

      Қазақстан Республикасының " 1999 жылға  арналған республикалық бюджет туралы" 1998 жылғы 16 желтоқсандағы, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңды тұлғалары мәселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 1998 жылғы 30 желтоқсандағы және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерін қаржыландыру мәселелері жөніндегі кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы  Заңдарына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған мыналар:
      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тізбесі;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойған кейбір шешімдерінің тізбесі бекітілсін.
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар бұрын қабылданған шешімдерін осы қаулыға сәйкес келтірсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
1999 жылғы 7  маусымдағы  
N 708 қаулысымен       
бекiтiлген          

  Қазақстан Республикасы Yкiметінiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың тiзбесi

      1. <*>
       Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.01.13.  N 32  қаулысымен .
      2. <*>
       Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N  646  қаулысымен. 
      3. <*>
       Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N  168  қаулысымен .
      4. <*>
       Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.04.28. N  407  қаулысымен. 
      5. <*>
       Ескерту. 5-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.10.08. N  1037  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
1999 жылғы 7 маусымдағы   
N 708 қаулысымен       
бекітілген          

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің күшін жойған кейбір шешімдерінің Тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Зейнетақы қорының есепшотына есептелген өсімнен түскен қаражатты есепке алу мен пайдалану тәртібі туралы Ережені бекіту жөнінде" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 2 маусымдағы N 771  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 20, 224-құжат).
      2. "Денсаулық сақтаудың емдеу-профилактикалық мекемелерінде ақылы медициналық және профилактикалық қызмет көрсетудің шарты мен тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 6 қарашадағы N 1460  қаулысы
      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және күші жойылған деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 8 сәуірдегі N 505  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 15, 121-құжат).
      4. "Атқарушылық санкция ретінде түскен ақша қаражатын пайдалану тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 3 тамыздағы N 732  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 26, 222-құжат).

О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 1999 года № 708

      В соответствии с Законами Республики Казахстан от 16 декабря 1998 года "О республиканском бюджете на 1999 год"  Z980318_  , от 22 декабря 1998 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам финансирования государственных учреждений"  Z980327_  и от 30 декабря 1998 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных юридических лиц" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемые: 
      1) Перечень изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан; 
      2) Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан. 
      2. Центральным и местным исполнительным органам привести ранее принятые решения в соответствие с настоящим постановлением. 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

      Премьер-Министр
     Республики Казахстан

 

                                             Утвержден
                                     постановлением Правительства
                                        Республики Казахстан
                                       от 7 июня 1999 года № 708

      

                                 Перечень 
            изменений и дополнений, которые вносятся 
               в некоторые решения Правительства 
                      Республики Казахстан 

      1.  (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 13 января 2004 г.  N 32  )   
      2.  (Пункт утратил силу - от 7 июля 2006 года N  646 ).
      3. (Утратил силу - от 15 марта 2006 года N  168 ).  
      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 апреля 2003 г.  N 407  )  
      5. ( Пункт 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 8 октября 2003 г.  N 1037   )

                                              Утвержден
                                      постановлением Правительства
                                          Республики Казахстан
                                        от 7 июня 1999 года № 708

 

                                  Перечень 
                      утративших силу некоторых решений 
                      Правительства Республики Казахстан 

      1. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 2 июня 1995 года № 771  P950771_  "Об утверждении Положения о порядке зачисления и использования средств, поступивших от начисленных пени на счета Пенсионного фонда Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., № 20, ст.224). 
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 1995 года № 1460  P951460_  "Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания платных медицинских и профилактических услуг в лечебно- профилактических учреждениях здравоохранения" (САПП Республики Казахстан 1995 г., № 35, ст. 438). 
      3. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 1997 года № 505  P970505_  "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 15, ст. 121). 
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 1998 года № 732  P980732_  "Об утверждении Положения о порядке использования денежных средств, поступивших как исполнительская санкция" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 26, ст. 222).