Экономиканың басым секторларында инвестициялық қызметін жүзеге асыратын инвесторлармен контракт жасасу кезінде жеңілдіктер мен преференциялар берудің ережелерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 6 наурыздағы N 349 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы N 829 Жарлығымен

       Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 829 Жарлығымен.

      "Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28 ақпандағы Z970075_ Заңының 7-бабының 3-тармағына сәйкес қаулы етемін:
      1. Қоса беріліп отырған Экономиканың басым секторларында инвестициялық қызметін жүзеге асыратын инвесторлармен контракт жасасу кезінде жеңілдіктер мен преференциялар берудің ережелері бекітілсін.
      2. Мыналардың күші жойылған деп танылсын:
      1) "Инвесторлармен контракт жасасу кезіндегі жеңілдіктер мен преференциялар жүйесі және оларды берудің тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 5 сәуірдегі N 3445 U973445_ Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 14, 102-құжат);
      2) "Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 5 сәуірдегі N 3445 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3988 U983988_ Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 19, 169-құжат).
      3. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігінің осы Жарлықтың күшіне енгеніне дейінгі инвесторларға берілген жеңілдіктер мен преференциялар жасалған контрактілердің шарттарына сәйкес өз күшін сақтайды.
     4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Президенті

Қазақстан Республикасы   
Президентінің       
2000 жылғы 6 наурыздағы  
N 349 Жарлығымен      
бекітілген       

Экономиканың басым секторларында инвестициялық
қызметін жүзеге асыратын инвесторлармен контракт
жасасу кезінде жеңілдіктер мен преференциялар беру
ЕРЕЖЕЛЕРІ

      Осы Ережелер Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) мен экономиканың басым секторларында инвестициялық қызметін жүзеге асыратын инвесторлардың арасында контракт жасасу кезінде жеңілдіктер мен преференциялар беру мәселелерін реттеу мақсатында әзірленді.
 

1. Жеңілдіктер мен преференциялар берудің
мақсаттары мен шарттары
 

       1. Инвесторларға жеңілдіктер мен преференциялар инвестицияларды экономиканың басым секторларына тарту және инвестициялық жобаларды іске асырудың тиімділігін арттыру мақсатында беріледі.
      Агенттік жеңілдіктер мен преференцияларды инвестормен контракт жасасу жолымен береді.
 

      2. Мыналар жеңілдіктер мен преференцияларды берудің шарттары болып табылады:
 

      1) инвестициялық жобаның экономиканың басым секторларына тиесілігі;
 

      2) инвестициялық жобаны іске асыру мақсатында тікелей инвестицияларды қазақстандық заңды тұлғаның негізгі қаражатына (негізгі капиталына) салуды жүзеге асыру;
 

      3) инвестордың өз міндеттемелерін орындауға қаржылық, техникалық және ұйымдастырушылық мүмкіндігі бар екенін және жобаның іске асырылуы үшін жауап беретінін растайтын тиісті құжаттарды ұсынуы.
     Экономиканың басым секторлары шеңберінде тікелей отандық және шетелдік инвестициялар тарту үшін неғұрлым маңызды өндірістер тізімін мүдделі министрліктер мен ведомстволардың келісімі бойынша Агенттік бекітеді.

2. Жеңілдіктер мен преференциялар жүйесі

      3. Инвестициялық жобаның тиімді іске асырылуы үшін Агенттік мынадай жеңілдіктер мен преференциялар бере алады:
     мемлекеттік заттық кепілдіктер;
     контракт жасасқан сәттен бастап 5 жылға дейінгі мерзімге жер салығы мен мүлік салығын төлеуден босату;
     салық салынатын табыс түскен сәттен бастап 5 жылға дейінгі, бірақ контракт жасасқан сәттен 8 жылдан аспайтын мерзімге табыс салығын төлеуден босату;
     инвестициялық жобаны іске асыру үшін қажет жабдықтардың, шикізаттар мен материалдардың импортына кеден бажын төлеуден толық немесе ішінара босату.

3. Салық жеңілдіктері

      4. Салық жеңілдіктерін беру мерзімі негізгі қаражатқа (негізгі капиталға) инвестициялардың көлеміне және экономиканың басым секторына қатыстылығына қарай мүдделі мемлекеттік органдардың келісімі бойынша Агенттік белгілеген тәртіппен (кесте түрінде) айқындалады.
 

4. Кедендік жеңілдіктер
 

       5. Инвестор жабдықтардың, шикізаттар мен материалдардың импорты кезінде кеден бажынан Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, толық немесе ішінара босатылады.
 

      6. Әкелінген тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында шығарылмайтын немесе олардың өндірісі қызметті жобаға сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін шектеулі мөлшерде болған жағдайда кеден бажынан босатылады.
 

      7. Кеден бажынан босатудың мерзімі мен оның мөлшерін Агенттіктен ұсыныс түскен күннен бастап 20 күннен кешіктірмей өздерінің қорытындысын Агенттікке беретін мүдделі министрліктер және агенттіктермен бірлесе отырып Агенттік белгілейді.
 

5. Мемлекеттік заттық кепілдіктер
 

       8. Мыналар мемлекеттік заттық кепілдіктер ретінде берілуі мүмкін:
 

      1) негізгі қаражат - жер учаскелері, үй-жайлар, ғимараттар, беру қондырғылары, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеуші және реттеуші аспаптар мен қондырғылар, көлік құралдары, құрал-саймандар, өндірістік және шаруашылық мүкәмалдары, жұмыс және өсімтал мал, көпжылдық бау мен өзге де еңбек құралдары;
 

      2) материалдық емес активтер - үй-жайларды, ғимараттарды, жерді пайдалану құқықтары және өзге де мүліктік құқықтар;
 

      3) өндірістік қорлар (шикізат, материалдар, отын, қосалқы бөлшектер, сатып алынатын жартылай дайын өнімдер мен жинақтаушы бұйымдар, ыдыстар және басқалар), аяқталмаған өндіріс, дайын өнім мен басқа да қорлар.
 

      9. Мемлекеттік заттық кепілдіктердің құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңдарында белгілеген тәртіппен өкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.
 

      10. Мемлекеттік заттық кепілдіктерді тиісті мемлекеттік органдармен келісе отырып, Агенттік береді.

Об утверждении Правил предоставления льгот и преференций при заключении контрактов с инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики

Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2000 года N 349. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 829

       Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 18.06.2009 № 829 .

      В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 1997 года "О государственной поддержке прямых инвестиций" постановляю:

      1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления льгот и преференций при заключении контрактов с инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики.

      2. Признать утратившими силу:

      1) Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года № 3445 "Об утверждении Положения о системе льгот и преференций и порядке их предоставления при заключении контрактов с инвесторами" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 14, ст. 102);

      2) Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3988 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года № 3445" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 19, ст. 169).

      3. Льготы и преференции, предоставленные инвесторам Агентством Республики Казахстан по инвестициям до вступления настоящего Указа в силу, сохраняют свое действие в соответствии с условиями заключенных контрактов.

      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.
 

           Президент

      Республики Казахстан

                                               Утверждены
 

                                            Указом Президента

                                           Республики Казахстан

                                        от 6 марта 2000 г. N 349
 
 

                                 Правила
 
 
 

              предоставления льгот и преференций при заключении

          контрактов с инвесторами, осуществляющими инвестиционную

               деятельность в приоритетных секторах экономики
 

      Настоящие Правила разработаны в целях регулирования вопросов предоставления льгот и преференций при заключении контрактов между Агентством Республики Казахстан по инвестициям (далее - Агентство) и инвесторами, осуществляющими инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики.
 

            1. Цели и условия предоставления льгот и преференций
 

      1. Льготы и преференции предоставляются инвесторам в целях привлечения инвестиций в приоритетные секторы экономики и повышения эффективности реализации инвестиционных проектов.

      Льготы и преференции предоставляются Агентством путем заключения контракта с инвестором.

      2. Условиями предоставления льгот и преференций являются:

      1) принадлежность инвестиционного проекта к приоритетным секторам экономики;

      2) осуществление прямых инвестиций в основные средства (основной капитал) казахстанского юридического лица в целях реализации инвестиционного проекта;

      3) представление инвестором соответствующих документов, подтверждающих наличие у него финансовых, технических и организационных возможностей выполнения своих обязательств и соблюдения ответственности за реализацию проекта.

      Список наиболее важных производств для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций в рамках приоритетных секторов экономики утверждается Агентством по согласованию с заинтересованными министерствами и агентствами.
 

                      2. Система льгот и преференций
 

      3. Для эффективной реализации инвестиционного проекта Агентством могут предоставляться следующие льготы и преференции:

      государственные натурные гранты;

      освобождение от уплаты земельного и налога на имущество на срок до 5 лет с момента заключения контракта;

      освобождение от уплаты подоходного налога на срок до 5 лет с момента получения облагаемого дохода, но не более 8 лет с момента заключения контракта;

      полное или частичное освобождение от обложения таможенными пошлинами импорта оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации инвестиционного проекта.
 

                          3. Налоговые льготы
 

      4. Сроки предоставления налоговых льгот определяются в зависимости от объемов инвестиций от объемов инвестиций в основные средства (основной капитал) и принадлежности к приоритетному сектору экономики, в порядке (в виде таблице), установленном Агентством по согласованию с заинтересованными государственными органами.
 

                          4. Таможенные льготы
 

      5. Инвестору предоставляется полное или частичное освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте оборудования, сырья и материалов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется в случае отсутствия производства на территории Республики Казахстан ввозимых товаров или их производства в ограниченном количестве, не позволяющего осуществлять деятельность в соответствии с проектом.

      7. Размеры и сроки освобождения от обложения таможенными пошлинами Агентство определяет совместно с заинтересованными министерствами и агентствами, которые представляют свои заключения в Агентство не позднее 20 дней со дня поступления предложения от Агентства.
 

                    5. Государственные натурные гранты
 

      8. В качестве государственных натурных грантов могут передаваться:

      1) основные средства - земельные участки, здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, вычислительная техника, измерительные и регулирующие приборы и устройства, транспортные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и прочие средства труда;

      2) нематериальные активы - права пользования зданиями, сооружениями, права землепользования и иные имущественные права;

     3) производственные запасы (сырье, материалы, топливо, запасные части, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тара и другие), незавершенное производство, готовая продукция и прочие запасы.

     9. Оценка стоимости государственных натурных грантов осуществляется уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

     10. Государственные натурные гранты предоставляются Агентством по согласованию с соответствующими государственными органами.
 

                            *      *      *