"Инновациялық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 18 тамыздағы N 1166 Жарлығы.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2011.12.12 N 193 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және елде бәсекеге қабілетті жаңа салалар құру мен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуетін неғұрлым толық пайдалану мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2011.12.12 N 193 Жарлығымен.

      1. 2028 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы (бұдан әрі - АЭА) құрылсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2011.12.12 N 193 Жарлығымен.

      2. Қоса беріліп отырған:

      1) АЭА туралы ереже;

      2) АЭА жұмыс істеуінің нысаналы индикаторлары және нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің дағдарысты деңгейі бекітілсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.12.29 № 457 Жарлығымен.

      3. Қазақстан Республикасының Үкiметi АЭА қызметiн қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдасын.

      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жүктелсiн.

      5. Осы Жарлық 2003 жылғы 1 қазаннан бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Президенті  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 18 тамыздағы
N 1166 Жарлығымен
Бекітілген

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2011.12.12 N 193 Жарлығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы (бұдан әрі - АЭА) қоса беріліп отырған жоспарға сәйкес Алматы қаласының Медеу ауданы Алатау кентінің және Алматы облысының іргелес жатқан жерлерінің аумағында орналасқан.

      АЭА аумағы 163,02 гектарды құрайды және Қазақстан Республикасы аумағының ажырамас бөлігі болып табылады.

      2. АЭА мынадай мақсаттарда құрылады:

      1) мынадай салаларды технологиялық дамыту:

      ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;

      телекоммуникация және байланыс саласындағы технологиялар;

      электроника және аспап жасау;

      энергияның жаңартылған көздері, ресурсты үнемдеу және табиғатты тиімді пайдалану;

      әр түрлі қолданыстағы материалдарды жасау және қолдану саласындағы технологиялар;

      мұнай мен газды өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу салаларындағы технологиялар;

      2) Қазақстан Республикасы экономикасының әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне кіруін жандандыру;

      3) тиімділігі жоғары, оның ішінде жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістер құру, өнімнің жаңа түрлерін шығаруды игеру, инвестициялар тарту.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 25.11.2016 N 377 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. АЭА аумағындағы қызмет түрлері:

      1) мыналарды:

      тамақ өнімдерін өндіруді;

      сусындар шығаруды;

      темекі бұйымдарын өндіруді;

      тоқыма бұйымдарын өндіруді;

      киім шығаруды;

      жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіруді;

      сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіруді;

      химия өнеркәсібі өнімдерін өндіруді;

      металлургия өнеркәсібін;

      жиһаз шығаруды;

      автокөлік құралдарын шығаруды;

      машиналар мен жабдықтарды жөндеуді және орнатуды қоспағанда, өңдеуші өнеркәсіп;

      2) ақпарат және байланыс;

      3) кәсіптік, ғылыми және техникалық қызмет;

      4) жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объектілерді салу және пайдалануға беру болып табылады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 25.11.2016 N 377 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. АЭА шеңберінде жоғары білім беру орындарының, соның ішінде Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің, кәсіби-техникалық білім беру мекемелерінің, ғылыми-зерттеу институттарының инновациялар саласындағы шығармашылық және өнімді жұмыстары үшін қолайлы жағдайлар жасалуда. АЭА шеңберіндегі олардың қызметін бағыттау осы Ереженің 3-тармағына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

      5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы АЭА қатысушылары үшін АЭА-ның аумағында қызметті жүзеге асыру талабы қызметтің мына түрлері:

      1) бағдарламалық қамтылымды, дерекқорларды және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың аппараттық құралдарын жобалау, әзірлеу, өндіру, тәжірибелік шығару және шығару, сондай-ақ дата-орталықтардың көрсетілетін қызметтері, электрондық көрсетілетін қызметтер;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды жасау мен енгізу жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу үшін 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін міндетті талап болып табылмайды.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 25.11.2016 N 377 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. АЭА қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

      АЭА аумағында акцизделетін өнім өндіруге байланысты қызметке тыйым салынады.

      Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда арнайы экономикалық аймақтар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасындағыдан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

2. АЭА-ны басқару

      7. АЭА-ны басқару "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      8. АЭА-ның басқару органы арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылатын басқарушы компания - заңды тұлға болып табылады.

      9. АЭА басқару органының функцияларына:

      1) АЭА-ның жұмыс істеуі мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасасу;

      2) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға жер учаскелерін қосалқы жер пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;

      3) қызметті жүзеге асыру туралы шарттарды жасасу және бұзу;

      4) АЭА-қа қатысушылардың жыл сайынғы есептерінің негізінде уәкілетті орган белгілеген тәртіппен АЭА қызметінің нәтижелері туралы есептілікті уәкілетті органға ұсыну;

      5) АЭА-тың қатысушыларын тарту;

      6) АЭА-ның инфрақұрылым объектілерін салу және өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін инвестициялар тарту;

      7) АЭА қатысушыларына берілмеген жер учаскелерінде бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес инфрақұрылым объектілерін салуды жүзеге асыру;

      8) "бір терезе" қағидаты бойынша халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс істеуі үшін қабылдау орнын ұйымдастыру;

      9) АЭА құру мақсаттарына сай келетін қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген тауарлардың іс жүзінде тұтынылуын растау;

      10) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторинг жүргізу жатады.

3. АЭА-ның аумағында салық салу

      10. АЭА-ның аумағында салық салу Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен реттеледі.

4. Кедендік реттеу

      11. АЭА-ның аумағы Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес еркін кеден аймағының кедендік режимі қолданылатын Қазақстан Республикасының кеден аумағының бөлігі болып табылады. АЭА-ның шекарасы оның периметрі бойынша арнайы қоршаумен жабдықталады.

      12. АЭА-ның аумағында кедендік ресімдеу және бақылау Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      13. АЭА-ны құру мақсатына қол жеткізу үшін қажетті тауарлардың тізбесі:

      1) АЭА-ның аумағында жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес құрылыс салу және объектілерді пайдалануға беру үшін қажетті машиналар, жабдықтар, тауарлар мен материалдар;

      2) тауарларды жеткілікті өңдеу өлшемдеріне сәйкес қайта өңдеуге арналған (акцизделуге жататын тауарларды қоспағанда) тауарлар;

      3) осы Ереженің 3-тармағында көрсетілген қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес өндірісті қамтамасыз етуге қажетті машиналар мен механизмдер, жабдықтар, арнайы мақсаттағы автокөліктер, материалдар, тауарлар мен жартылай дайын өнімдер;

      4) осы Ереженің 2-тармағында айқындалған салаларда ғылыми-зерттеу мен тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуге және өндіріске қажетті тауарлар мен материалдар.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тауарлардың номенклатурасын Сыртқы экономикалық қызметтің тауарлар номенклатурасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      АЭА аумағында еркін кеден аймағының кедендік режиміне орналастырылған тауарлармен:

      1) тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету;

      2) тауарларды қайта өңдеу;

      3) осы Ережеге сәйкес негізгі қызмет түрлеріне сай АЭА құру мақсатына қол жеткізу үшін қажетті тауарлар мен жабдықтарды пайдалану және қолдану;

      4) тауарларды сатуға және тасымалдауға дайындау;

      5) құрылыс және өнеркәсіп өндірісі технологиясының талаптарын орындау жөнінде операцияларды жасауға рұқсат етіледі.

5. Шетел азаматтарының АЭА аумағында болу тәртібі

      14. АЭА аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттармен белгіленген шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ олардың көлік құралдарының кіру, шығу, транзиті және болу тәртібі қолданылады.

6. Қорытынды ережелер

      15. Осы Ережеде белгіленген шарттар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен өзгертілуі мүмкін.

      16. АЭА-ны тарату "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізіледі.

      17. АЭА-ның осы Ережемен реттелмеген қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 18 тамыздағы
№ 1166 Жарлығымен бекітілген
  "Ақпараттық технологиялар паркі"
арнайы экономикалық аймағы
туралы ережеге қосымша

"Инновациялық технологиялар паркі"
арнайы экономикалық аймағы аумағының жоспары
(Жалпы S = 163,02 гектар)


      Масштаб 1:25 000

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 18 тамыздағы
№ 1166 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы
жұмыс істеуінің нысаналы индикаторлары және нысаналы
индикаторларға қол жеткізбеудің дағдарысты деңгейі

      Ескерту. Ереже қосымшамен толықтырылды - ҚР Президентінің 2012.12.29 № 457 Жарлығымен.

р/с

Мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері (атауы)

Өлшем бірлігі

Базалық кезең

(2012 жыл)

2015 жылға қарай қол жеткізу

2020 жылға қарай қол жеткізу

2028 жылға қарай қол жеткізу

нысаналы индикатор

дағдарысты деңгейі

нысаналы индикатор

дағдарысты деңгейі

нысаналы индикатор

дағдарысты деңгейі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Жалпы инвестиция көлемі, оның ішінде:

млрд. теңге

5

7

4

12

7

25

15

1)

шетелдік инвестиция көлемі

млрд. теңге

-

-

-

-

-

-

-

2)

отандық инвестиция көлемі

млрд. теңге

5

7

4

12

7

25

15

2.

Арнайы экономикалық аймағының аумағында тауарларды және қызметтерді (жұмыстарды) өндіру көлемі

млрд. теңге

1,89

16

8

26

13

53

33

3.

Қатысушылар саны

компаниялар

46

65

60

95

90

120

100

4.

Арнайы экономикалық аймағының аумағында құрылатын жұмыс орындарының саны

адам

1 268

1 688

1 511

2 718

2 119

5 826

3 640

5.

Арнайы экономикалық аймағының аумағындағы өндірістің жалпы көлеміндегі қазақстандық қамту үлесі

%

50%

50%

40%

50%

40%

50%

40%

6.

Ақпараттық-байланыс технологиялар (АКТ) саласында ғылыми-зерттеу лабараторияларды және оқу кафедраларды ашу жолымен АКТ-ны дамыту

кафедралар

2

4

2

5

3

7

4


On creation of a special economic zone "Park of Innovative Technologies"

Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 18, 2003 N 1166.

      Unofficial translation

      Footnote. The title shall be in the wording of the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 08.12.2011 No. 193.

      In accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 21, 2011 "On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan" and in order to create new competitive industries in the country and make fuller use of the scientific, technical and innovative potential of the Republic of Kazakhstan, I HEREBY RESOLVE:

      Footnote. The preamble shall be in the wording of the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 08.12.2011 No. 193.

      1. To create a special economic zone "Park of Innovative Technologies" (hereinafter - SEZ) for the period until January 1, 2028.

      Footnote. Paragraph 1 as amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 08.12.2011 No. 193.

      2. To approve the attached:

      1) Regulation on the SEZ;

      2) target performance indicators and critical level of failure to achieve the SEZ target indicators.

      Footnote. Paragraph 2 as amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2012 No. 457.

      3. The Government of the Republic of Kazakhstan to take measures to ensure the activities of the SEZ.

      4. The Administration of the President of the Republic of Kazakhstan shall be authorized to control the implementation of this Decree.

      5. This Decree shall enter into force on October 1, 2003.

      President of the
      Republic of Kazakhstan

  Approved by
  Decree of the President of the
  Republic of Kazakhstan
  dated August 18, 2003
  No. 1166

 Resolution on special economic zone

"Park of innovative technologies"

      Footnote. Regulation as amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 08.12.2011 No. 193.

1. General provisions

      1. The special economic zone "Park of Innovative Technologies" (hereinafter referred to as the SEZ) shall be located in the Alatau village of the Medeu district of Almaty and the adjacent lands of the Almaty region in accordance with the attached plan.
The territory of the SEZ shall be 163.02 hectares and shall be an integral part of the territory of the Republic of Kazakhstan.

      2. The SEZ shall be created for:

      1) technological development of the following areas:

      information and communication technologies;

      technologies in the field of telecommunications and communications;

      electronics and instrumentation;

      renewable energy sources, resource conservation and efficient nature management;

      technologies in the field of creation and application of materials for various purposes;

      technologies in production, transportation and refining of oil and gas;

      2) enhancing the entry of the economy of the Republic of Kazakhstan into the system of world economic relations;

      3) creation of highly efficient, including high-tech and competitive industries, development of new types of products, attraction of investment.

      Footnote. Paragraph 2 as amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2016 No. 377 (shall be enforced from the date of its first official publication).

      3. The types of activities on the territory of the SEZ shall be:

      1) manufacturing industry, except for:

      food production;

      beverage production;

      production of tobacco products;

      production of textiles;

      clothing production;

      production of wood and cork products, except furniture;

      production of straw products and materials for weaving;

      production of chemical industry products; metallurgy industry;

      furniture manufacturing;

      vehicle manufacturing;

      repair and installation of machinery and equipment;

      2) information and communication;

      3) professional, scientific and technical activities;

      4) construction and commissioning of facilities intended directly for implementation of the types of activities provided for in subparagraphs 1), 2), 3) of this paragraph, within the framework of design estimates.

      Footnote. Paragraph 3 shall be in the wording of the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2016 No. 377 (shall be enforced from the day of its first official publication).

      4. Within the framework of the SEZ, favorable conditions shall be established for creative and productive work in the field of innovation of higher educational institutions, including the International University of Information Technologies, vocational educational institutions, and research institutes. The directions of their activities within the framework of the SEZ shall be regulated in accordance with paragraph 3 of this Regulation, as well as the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

      5. For SEZ participants in the field of information and communication technologies and innovative technologies, the requirement to carry out activities on the territory of the SEZ shall not be a prerequisite until January 1, 2018 for the following activities:

      1) design, development, introduction, pilot production and production of software, databases and hardware for information and communication technologies, as well as data center services, electronic services;

      2) the conduct of research and development works on creation and introduction of projects in the field of information and communication technologies.

      Footnote. Paragraph 5 as amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 25.11.2016 No. 377 (shall be enforced from the day of its first official publication).

      6. The activities of SEZ shall be regulated by the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of Kazakhstan dated July 21, 2011 "On special economic zones in the Republic of Kazakhstan" and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

      Activities related to the production of excisable goods shall be prohibited on the territory of the SEZ.

      If an international treaty ratified by the Republic of Kazakhstan establishes rules other than those contained in the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic zones, then the rules of the international treaty shall apply.

2. Management of SEZ

      7. Management of SEZ shall be carried out in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan".

      8. The management body of the SEZ shall be a management company - a legal entity created in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan" in the legal form of a joint stock company to ensure the functioning of a special economic zone.

      9. The functions of the SEZ management body shall include:

      1) interaction with government bodies on the functioning of the SEZ;

      2) provision of land plots for secondary land use (sublease) and the lease (sublease) of infrastructure facilities to persons carrying out auxiliary types of activities;

      3) conclusion and termination of agreements on implementation of activities;

      4) reporting to the authorized body on the results of the activities of the SEZ in the manner, established by the authorized body, based on the annual reports of the participants of the SEZ;

      5) attraction of participants in a special economic zone;

      6) attraction of investment for construction of infrastructure and for other types of activities of special economic zones;

      7) construction of infrastructure in accordance with the approved feasibility study on land plots not transferred to the participants of the special economic zone;

      8) organization of the reception point for the functioning of the public services center on "one window" principle;

      9) confirmation of the actual consumption of imported goods in the implementation of activities that meet the goals of creating a special economic zone;

      10) monitoring the fulfillment of the terms of agreements on implementation of activities.

 3. Taxation in the territory of SEZ

      10. Taxation in the territory of SEZ shall be regulated by the tax legislation of the Republic of Kazakhstan.

 4. Customs regulation

      11. The territory of the SEZ shall be a part of the customs territory of the Republic of Kazakhstan with the customs regime of a free customs zone in accordance with the customs legislation of the Republic of Kazakhstan. The borders of the SEZ along its perimeter shall be equipped with a special fence.

      12. Customs clearance and control in the territory of SEZ shall be carried out in the manner, determined by the customs legislation of the Republic of Kazakhstan.

      13. The list of goods necessary to achieve the goal of creating a SEZ shall include:

      1) machinery, equipment, goods and materials necessary for construction and commissioning of facilities on the territory of the SEZ, in accordance with the design estimates;

      2) goods intended for processing (excluding excisable goods), in accordance with the criteria for sufficient processing of goods;

      3) machinery and tools, equipment, special vehicles, materials, goods and semi-finished products necessary to ensure production, in accordance with the main types of activities specified in paragraph 3 of this Regulation;

      4) goods and materials necessary for research and developmental works and production in the areas specified in paragraph 2 of this Regulation.

      The nomenclature of goods referred to in part one of this paragraph shall be approved by the Government of the Republic of Kazakhstan in accordance with the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity.
On the territory of the SEZ, the following operations shall be allowed with goods placed under the customs regime of a free customs zone:

      1) ensuring the safety of goods;

      2) processing of goods;

      3) operation and use of goods and equipment necessary to achieve the goals of creating a SEZ, in accordance with the main types of activities in accordance with this Regulation;

      4) preparation of goods for sale and transportation;

      5) compliance with the requirements of technology for construction and industrial production.

 5. Procedure for the stay of foreign citizens in the territory of SEZ

      14. On the territory of the SEZ, the procedure for entry, exit, transit and stay of foreign citizens and stateless persons, as well as their vehicles, shall be in effect, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and international agreements to which the Republic of Kazakhstan is a party.

 6. Final provisions

      15. The conditions established in this Regulation may be amended by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan.

      16. The abolition of the SEZ shall be carried out in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan".

      17. The activities of the SEZ not regulated by this Regulation shall be carried out in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

  ANNEX
to the Regulation on special
economic zone
"Park of innovative technologies",
approved by the Decree of the
  President of the
Republic of Kazakhstan
dated August 18, 2003 No. 1166

Plan of the territory of the special economic zone
"Park of innovative technologies"
(S total = 163.02 hectares)  APPROVED
by the Decree of the
  President of the
Republic of Kazakhstan
dated August 18, 2003
  No. 1116

TARGET INDICATORS of
functioning and critical level of
failure to achieve the target indicators of special economic
zone "Park of innovative technologies"

      Footnote. The decree shall be supplemented by target indicators in accordance with the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated 29.12.2012 No. 457.
     

Goals, objectives and indicators (items)

Unit of measurement

Base period (2012)

Achievement by 2015

Achievement by 2020

Achievement by 2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Total investment, including:

KZT, bln

5

7

4

12

7

25

15

1)

Volume of foreign investment

KZT, bln

-

-

-

-

-

-

-

2)

Volume of domestic investment

KZT, bln

5

7

4

12

7

25

15

2.

Volume of production of goods and services (works) in the territory of the special economic zone

KZT, bln

1,89

16

8

26

13

53

33

3.

Number of participants
 

companies

46

65

60

95

90

120

100

4.

Number of jobs created in the territory of the special economic zone

person

1268

1688

1 511

2 718

2 119

5 826

3 640

5.

The share of Kazakhstani content in total production in the territory of the special economic zone

%

50 %

50 %

40 %

50 %

40 %

50 %

40 %

6.

Development of information and communication technologies (ICT) by opening research laboratories and educational departments in the field of ICT

Departments

2

4

2

5

3

7

4