"Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы № 88 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 13 шілдедегі N 355 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 12 ақпандағы № 838 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 12.02.2019 № 838 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 20) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы № 88 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 32, 339-құжат; 2003 ж., № 40, 417-құжат; 2006 ж, № 23, 229-құжат; 2008 ж., № 20, 182-құжат; 2009 ж., № 3-4, 7-құжат; 2010 ж., № 2, 12-құжат; № 37, 309-құжат; № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 48, 646-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы ережеде:

      3-тармақта:

      1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ұлттық мүдделерді қорғаудың негізгі бағыттарын айқындау, ұлттық қауіпсіздікке төнетін ішкі және сыртқы қатерлерді анықтау, талдау, бағалау және болжамдау, елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құралдары мен әдістерін таңдау;

      2) елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;";

      4-тармақта:

      1), 1-1), 2), 3-1) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне қатысты әлемдегі және өңірлердегі ахуалдың дамуына кешенді талдауды жүзеге асыру, ұлттық қауіпсіздікке төнетін ішкі және сыртқы қатерлердің туындайтын көздерін айқындау және болжамдау, олардың алдын алу және бейтараптандыру жөнінде шаралар қолдану;

      1-1) елдің дамуындағы аса маңызды бағыттар бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мазмұнын қарау және бағалау;";

      "2) қоғамдық, әскери, саяси, экономикалық, ақпараттық, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін қарау;";

      "3-1) Бас прокуратураның, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының), Сыртқы істер, Қорғаныс, Ішкі істер, Төтенше жағдайлар, Әділет министрліктерінің, "Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің, Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі және Кедендік бақылау комитеттерінің бірінші басшылары лауазымына тағайындауға ұсынылатын кандидатураларды талқылау;";

      "7) ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі заң жобаларын талдау, олар бойынша Қазақстан Республикасының Президентіне ұсынымдар табыс ету;";

      8-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Лауазымы бойынша Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелері: Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы, Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің директоры, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары - Қарулы Күштері Бас штабының бастығы болып табылады.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Ведомствоаралық комиссиялар, жұмыс топтары Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің отырыстарына материалдар дайындайды, Қауіпсіздік Кеңесінің немесе Президенттің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының тапсыруы бойынша талдау және зерттеу жұмысын орындайды, қоғамдық, әскери, саяси, экономикалық, ақпараттық, экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлейді және өз қызметінің нәтижелері туралы Қауіпсіздік Кеңесін хабардар етеді.";

      21-тармақта:

      4-1) тармақшада:

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоғарғы Сотқа, Бас прокуратураға, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясына) - тиісінше сот төрелігін жүзеге асырумен, қылмыстық қудалау, анықтау, алдын ала тергеу және жедел-іздестіру қызметі функцияларын жүзеге асырумен байланысты емес мәселелер бойынша;";

      бесінші абзац алып тасталсын;

      жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне, Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін өзге де мемлекеттік органдарға;".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 "О Совете Безопасности Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 13 июля 2012 года № 355. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 838

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.02.2019 № 838.

      Подлежит опубликованию в Собрании

      актов Президента и Правительства

      Республики Казахстан

      В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстана ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 "О Совете Безопасности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 32, ст. 339; 2003 г., № 40, ст. 417; 2006 г., № 23, ст. 229; 2008 г., № 20, ст. 182; 2009 г., № 3-4, ст. 7; 2010 г., № 2, ст. 12; № 37, ст. 309; № 51, ст. 466; 2011 г., № 48, ст. 646) следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Совете Безопасности Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      в пункте 3:

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) определение основных направлений защиты национальных интересов, выявление, анализ, оценка и прогнозирование угроз национальной безопасности, выбор средств и методов по обеспечению национальной безопасности страны;

      2) разработка основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности страны;";

      в пункте 4:

      подпункты 1), 1-1), 2), 3-1) и 7) изложить в следующей редакции:

      "1) осуществление комплексного анализа развития ситуации в мире и регионах применительно к национальным интересам Республики Казахстан, выявление и прогнозирование возникновения источников внутренних и внешних угроз национальной безопасности, принятие мер по их предупреждению и нейтрализации;

      1-1) рассмотрение и оценка содержания стратегических и программных документов по важнейшим направлениям развития страны;";

      "2) рассмотрение актуальных вопросов обеспечения общественной, военной, политической, экономической, информационной, экологической безопасности;";

      "3-1) обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, Службы внешней разведки "Сырбар", комитетов по финансовому мониторингу и таможенного контроля Министерства финансов;";

      "7) анализ законопроектов по вопросам национальной безопасности, представление по ним рекомендаций Президенту Республики Казахстан;";

      в пункте 8:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "8. Членами Совета Безопасности по должности являются: Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан, директор Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", Министр внутренних дел Республики Казахстан, первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Межведомственные комиссии, рабочие группы осуществляют подготовку материалов к заседаниям Совета Безопасности Республики Казахстан, выполняют аналитическую и исследовательскую работу по поручению Совета Безопасности или помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности, разрабатывают предложения и рекомендации по основным направлениям государственной политики в области общественной, военной, политической, экономической, информационной, экологической безопасности и информируют о результатах своей деятельности Совет Безопасности.";

      в пункте 21:

      в подпункте 4-1):

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "Верховному Суду, Генеральной прокуратуре, Комитету национальной безопасности, Агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) - по вопросам, не связанным соответственно с отправлением правосудия, осуществлением функций уголовного преследования, дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности;";

      абзац пятый исключить;

      абзац седьмой изложить в следующей редакции:

      "Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета, иным государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан;".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев