Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн дайындау, келiсу, қол қоюға ұсыну, нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу және Республика Президентiнiң актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылау тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 2 қазандағы N 4097 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2010.04.27 № 976 Жарлығымен

      Ескерту. Жарлықтың тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 828 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң норма шығарушылық қызметi жүйесiн жетiлдiру, Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды күшейту мақсатында қаулы етемiн:

      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн дайындау, келiсу, қол қоюға ұсыну, нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу және Республика Президентiнiң актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылау тәртiбi туралы ереже (қоса берiлiп отыр) бекiтiлсiн.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 828 Жарлығымен.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң    
1998 жылғы 2 қазандағы  
N 4097 Жарлығымен  
бекiтiлген     

Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн дайындау,
келiсу, қол қоюға ұсыну, нормативтік құқықтық жарлықтарына
мониторинг жүргізу және Республика Президентiнiң
актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылау
тәртiбi туралы
ЕРЕЖЕ

       Ескерту. Ереженің тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 828 Жарлығымен.

      Осы Ереже Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарын, өкiмдерiн (бұдан былай-актiлер) және тапсырмаларын дайындау, келiсу, ұсыну және орындалуын бақылау, сондай-ақ Мемлекет басшысының нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу тәртiбiн реттейдi.
       Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 828 Жарлығымен.

I. Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн
дайындау, келiсу және қол қоюға ұсыну тәртiбi

      1. Республика Президентi актiлерiнiң жобаларын дайындауды:
      1) Республика Президентiнiң Әкiмшiлiгi;
      2) Республика Үкiметi;
      3) Республика Жоғарғы Соты, Бас Прокуроры;
      4) Үкiмет құрамына кiрмейтiн орталық атқарушы органдары;
      5) Республика Президентi айқындайтын өзге де мемлекеттiк органдар және лауазымды тұлғалар жүзеге асырады.
      Мемлекет басшысы актiлерiнiң жобаларын дайындауды тиiстi мемлекеттiк органдар құзыретiне сәйкес өз бастамашылығы не жоғары тұрған мемлекеттiк органдардың немесе лауазымды тұлғалардың тапсырмасымен жүзеге асырады.

      2. Министрлiктер мен мемлекеттiк комитеттер, сондай-ақ Үкiмет құрамына кiрмейтiн орталық атқарушы органдар дайындаған Мемлекет басшысы актiлерiнiң жобалары Мемлекет басшысының қарауына Үкiмет қаулысымен не Премьер-Министрдiң не уақытша оның қызметiн атқаратын адамның хаттарымен енгiзiледi.
      Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар, сондай-ақ өзге де мемлекеттiк органдар дайындаған Мемлекет басшысы актiлерiнiң жобалары Мемлекет басшысының қарауына осы органдардың басшылары қол қойған хаттармен енгiзiледi.

      3. Мемлекет басшысы актiсiнiң жобасына жобаның бастамашысы дайындаған түсiндiрме жазба және өзге де қажеттi материалдар қоса берiлуге тиiс, оларда:
      1) мұндай актiнi қабылдаудың себептерi көрсетiледi;
      2) актiнiң негiзгi әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық немесе өзге де маңызы мен мазмұны ашылады;
      3) ұсынылып отырған актiнiң ресурстық қамтамасыз етiлуi және мемлекет тарапынан қаржы шығындары айқындалады (егер мұндай шығындар актiнi iске асыру үшiн қажет болса);
      4) ұсынылып отырған актiнi қабылдаудың ықтимал салдарларын - әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық, экологиялық, демографиялық және т.б. - көрсету қамтылады;
      5) ұсынылып отырған актiнiң қабылдануына байланысты осы мәселе бойынша бұрын қандай актiлер қабылданғаны, қолданыстағы заңдарға қандай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу қажет екенi туралы мәлiметтер қамтылады;
      6) өзге де қажеттi мәлiметтер қамтылады.

      4. Актiнiң жобасын қараудың және әрi қарай Мемлекет басшысына қол қоюға ұсынудың шарты жобаның барлық мүдделi органдармен және лауазымды тұлғалармен келiсiлуi болып табылады.
      Жобаның келiсiлуi Мемлекет басшысына қол қоюға ұсынылып отырған актiнiң түпнұсқасына (мемлекеттiк және орыс тiлдерiне) қол қойып бекiтуден (виза қою) және акт жобасына қоса берiлетiн келiсу парағына қол қоюдан көрiнедi.
      Мемлекеттiк басшысының:
      1) Республика Үкiметi мен Премьер-Министрдiң өкiлеттiгiн қозғайтын актiлерi Республика Премьер-Министрiмен немесе уақытша оның қызметiн атқаратын адаммен, сондай-ақ Үкiметтiң өзге де мүдделi лауазымды тұлғаларымен келiсiледi. Бұл ретте Республика Президентiнiң мемлекеттiк кiрiстi қысқартуды немесе мемлекеттiк шығыстарды ұлғайтуды көздейтiн актiлерi, сондай-ақ Үкiметтiң және Үкiмет құрамына кiрмейтiн орталық атқарушы органдардың бастамашылығымен әзiрленетiн актiлер Республика Премьер-Министрiнiң қойған қолымен бекiтiледi;
      2) Мемлекет басшысына тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың, Жоғарғы Соттың, Конституциялық Кеңестiң және Орталық сайлау комиссиясының өкiлеттiгiн қозғайтын актiлерi осы мемлекеттiк органдардың басшыларымен келiсiледi.

      5. Мемлекет басшысына жолданған акт жобасы Әкiмшiлiкке жүктелген мiндеттерге сәйкес сараптама жүргiзу үшiн Президент Әкiмшiлiгiне табыс етiледi.
      Мемлекет басшысы актiсiнiң жобасына қоса берiлетiн сараптама нәтижелерi қорытынды (қорытындылар) түрiнде ресiмделедi.

      6. Мемлекет басшысы актiлерi жобаларының сараптамасы Президент Әкiмшiлiгiнде мынадай өлшемдер бойынша жүргiзiледi:
      1) Республиканың Конституциясы мен заң актiлерiне, заң техникасы мен iс жүргiзу ережелерiнiң талаптарына сәйкестiгi;
      2) ұсынылып отырған актiнi шығарудың әлеуметтiк-экономикалық және саяси салдарларын айқындау;
      3) барлық мүдделi мемлекеттiк органдармен және лауазымды адамдармен келiсiлуi;
      4) мемлекеттiк және орыс тiлiндегi актiлер жобалары мәтiндерiнiң түпнұсқалығы;
      5) осы Ереженiң өзге де талаптарына сәйкестiгi.
      Республика Президентiнiң нормативтiк құқықтық сипаты бар актiлерiнiң жобалары мiндеттi түрде құқықтық сараптамадан өткiзiлуге тиiс.

      7. Республика Президентiнiң жарлықтары мен өкiмдерi Президент Әкiмшiлiгiнде қаралады да, құжаттар Президент Әкiмшiлiгiне келiп түскеннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Мемлекет басшысына қол қоюға ұсынылады.
      Басшылықтың тапсырмасымен Президент Әкiмшiлiгi тiкелей әзiрлеген жарлықтар мен өкiмдер де осындай мерзiмде қаралады.
      Мемлекеттiк бағдарламаларды бекiту туралы жарлықтар құжат Әкiмшiлiкке түскен күннен бастап он жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде қаралады.

      8. Егер Мемлекет басшысы актiсiнiң жобасында кемшiлiктер анықталған немесе ол жөнiнде қарсылықтар болған жағдайда, олар жөнiнде Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы немесе оның тиiстi орынбасары хабардар етiледi. Бұл ретте олар актiнiң жобасын әзiрлеушiлердiң және оны енгiзген мемлекеттiк орган өкiлдерiнiң қатысуымен құжаттың Президент Әкiмшiлiгiнде қаралу сатысында түзетiледi. Кемшiлiктердi немесе қарсылықтарды түзету және актiнiң жобасын қайталап келiсу, егер Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы өзге мерзiм белгiлемесе, он жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады.
      Егер кемшiлiктер немесе қарсылықтар елеулi болса және оларды Президент Әкiмшiлiгiнде қаралу сатысында түзету мүмкiн болмаса, онда Әкiмшiлiк Басшысының шешiмiмен олар актiнiң жобасын енгiзген мемлекеттiк органға пысықтау үшiн қайтарылуы мүмкiн.
      Пысықталғаннан кейiн Мемлекет басшысы актiлерiнiң жобаларын Президент Әкiмшiлiгiне қайталап енгiзу осы Ережеде белгiленген тәртiппен жүзеге асырылады.

      9. Акт жобасы белгiленген талаптарға сәйкес болған жағдайда Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы оны Мемлекет басшысына қол қоюға ұсынады.

      10. Мемлекет басшысының актiлерiн күшiне енгiзу және жариялау тәртiбi "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Конституциялық Заң күшi бар Жарлығымен, Қазақстан Республикасының "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Заңымен анықталады.

      11. Мемлекет басшысының жарияланған актiлерiн нөмiрлеу оның өкiлеттiк мерзiмiне жүргiзiледi және Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтары мен өкiмдерi үшiн бiрдей болып табылады.
      Мемлекет басшысы актiлерiнiң түпнұсқалары мен оларға қоса берiлетiн материалдар Президент Әкiмшiлiгiнде сақталады және заңда белгiленген мерзiм өткеннен кейiн Республика Президентiнiң Архивiне жiберiледi.

      12. Мемлекет басшысы актiлерiн ресiмдеу (соның iшiнде заң техникасы бөлiгiнде, деректемелер, iшкi құрылымы бөлiгiнде), оларды тiркеу, тарату, жариялау және сақтау ережелерi Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы бекiткен Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiнде iс жүргiзу жөнiндегi нұсқаулықта белгiленедi.
      Аталған Нұсқаулықта сол сияқты қолданыстағы заңдарда және осы Ережеде реттелмеген, Мемлекет басшысының актiлерiн дайындау, келiсу, күшiне енгiзу және жариялау тәртiбiн айқындау, сондай-ақ олардың орындалуын бақылау мәселелерi реттеледi.

      13. Мемлекет басшысы актiлерiнiң заңдарда және осы Ережеде белгiленген өту тәртiбiн бақылауды Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы жүзеге асырады.

      14. Жарлықтар мен өкiмдердiң жобаларын дайындау кезiнде Мемлекет басшысы оларды дайындау, келiсу және қол қоюға ұсынудың өзге тәртiбi мен мерзiмiн белгiлеуi мүмкiн.

II. Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының
орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртiбi

      15. Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының сапалы, тиянақты және уақтылы орындалуын бақылауды Республика Президентiнiң Әкiмшiлiгi жүзеге асырады.

      16. Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылау жөнiндегi жұмысты үйлестiрудi Республика Президентi Әкiмшiлiгiнiң Басшысы не оның орынбасары, ал тiкелей бақылауды Президент Әкiмшiлiгiнiң тиiстi құрылымдық бөлiмшелерi жүзеге асырады.

      17. Бақылау қажеттi ақпаратты талап ету, құжаттық тексеру, жергiлiктi жерге барып тексеру, тиiстi лауазымды және өзге де тұлғалардан сұрастыру, сондай-ақ басқа да жолдар арқылы жүзеге асырылуы мүмкiн.

      18. Мемлекет басшысының актiлерi мен Үкiметке, Республика Премьер-Министрiне, орталық атқарушы органдарға, Республика Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдарға, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерiне, мемлекеттiң өзге де лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелер мен ұйымдарға берген тапсырмаларын Президент Әкiмшiлiгi бақылауға алады.

      19. Егер Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларында нақты мерзiмдер мен орындауға жауапты адамдар белгiленбесе, онда оларды (мерзiмi мен орындаушыларды) Президент Әкiмшiлiгi белгiлейдi және орындаушылардың назарына жеткiзедi.
      Республика Президентiнiң актiлерiндегi немесе оның қатысуымен болған отырыстарда, кеңестерде және өзге де iс-шараларда берiлген тапсырмаларды бақылаудан алу мен орындалу мерзiмiн ұзартуды Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы немесе ол уәкілеттік берген Әкімшілік Басшысының орынбасары жүзеге асырады.
      Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентiнiң 2008.04.24 N 576 Жарлығымен.

      20. Мемлекет басшысының жеке тапсырмаларын, егер Мемлекет басшысы басқаша белгiлемесе, барлық органдар мен лауазымды адамдар екi аптадан аспайтын мерзiмде орындауға тиiс.
      Мемлекет басшысының жеке тапсырмаларын бақылаудан алу немесе орындау мерзiмiн ұзартуды тек қана Мемлекет басшысы жүзеге асырады.

      21. Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларының орындалуын бақылаудың жай-күйi мен нәтижелерi туралы Президент Әкiмшiлiгiнiң басшысы тоқсан сайын Республика Президентiне баяндап отырады.

      22. Мемлекет басшысының актiсiн немесе тапсырмасын бақылауға алу тәртiбiн, бақылауды жүзеге асыру рәсiмiн және Әкiмшiлiктiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң, Мемлекет басшысының актiсiн немесе тапсырмасын орындайтын мемлекеттiк органдардың өзара iс-қимыл жасау схемасын Президент Әкiмшiлiгi белгiлейдi.
      Мемлекет басшысының актiлерi мен тапсырмаларын бақылауға алудың белгiленген тәртiбi, оларды орындау мерзiмi жалпыға бiрдей мiндеттi болып табылады.

III тарау. Мемлекет басшысының нормативтік құқықтық
жарлықтарына мониторинг жүргізу

       Ескерту. Ереже 3-тараумен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2009.06.18 N 828 Жарлығымен.

      23. Мемлекет басшысы нормативтік құқықтық жарлықтарына (бұдан әрі - жарлықтар) мониторинг жүргізу, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін және ескірген құқықтық нормаларды анықтау, оларды іске асырудың тиімділігін бағалау мен оларға дер кезінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе олардың күші жойылды деп тану үшін жүргізіледі.

      24. Жарлықтарға мониторингті олардың әзірлеушісі болып табылатын мемлекеттік органдар тұрақты негізде жүргізеді.
      Әзірлеушісі Республика Президенті Әкімшілігі болып табылатын жарлықтар бойынша мониторингті оларды тікелей әзірлеуші құрылымдық бөлімшелер жүзеге асырады.

      25. Мемлекеттік органдар жарты жылдың соңғы айының 30-ы күніне дейін Республика Президенті Әкімшілігіне мониторингтің нәтижелері туралы ақпарат және қажеттілік болған жағдайда, анықталған жарлықтарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу не олардың күші жойылды деп тану туралы ұсыныстар жолдайды.
      Жолданған ақпаратқа қойылатын талаптар, сондай-ақ жарлықтарға мониторинг жүргізу мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібі Республика Президенті Әкімшілігі Басшысының бұйрықтарымен белгіленеді.

      26. Жарлықтарға мониторинг жүргізу үшін пайдаланылатын олар туралы ақпаратты жинақтау, есепке алу және сақтау мақсатында Республика Президенті Әкімшілігі қағаз түрінде және электрондық түрде жарлықтардың тіркелімін жүргізеді.

Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования, представления на подпись актов, проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики

Указ Президента Республики Казахстан от 2 октября 1998 года N 4097. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года N 976

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 27.04.2010 N 976.

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 18.06.2009 № 828.

      В целях совершенствования системы нормотворческой деятельности Президента Республики Казахстан, усиления контроля за исполнением актов и поручений Главы государства ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить Положение о порядке подготовки, согласования, представления на подпись актов, проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан и контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики (прилагается).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 18.06.2009 № 828.

      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан

                                                            Утверждено
                                                         Указом Президента
                                                        Республики Казахстан
                                                     от 2 октября 1998 г. N 4097

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, согласования, представления на
подпись актов, проведения мониторинга нормативных
правовых указов Президента Республики Казахстан и
контроля за исполнением актов и поручений
Президента Республики

      Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 18.06.2009 № 828.

      Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан регламентирует порядок подготовки, согласования, представления и контроля за исполнением указов, распоряжений (в дальнейшем - актов) и поручений Президента Республики Казахстан, а также проведения мониторинга нормативных правовых указов Главы государства.
      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 18.06.2009 № 828.

              I. Порядок подготовки, согласования и представления
                на подпись актов Президента Республики Казахстан

      1. Подготовка проектов актов Президента Республики осуществляется:
      1) Администрацией Президента Республики;
      2) Правительством Республики;
      3) Верховным Судом, Генеральным Прокурором Республики;
      4) центральными исполнительными органами Республики, не входящими в состав Правительства;
      5) иными государственными органами и должностными лицами, определяемыми Президентом Республики.
      Подготовка проектов актов Главы государства осуществляется соответствующими государственными органами по своей инициативе согласно их компетенции, либо по поручению вышестоящих государственных органов или должностных лиц.
 

      2. Проекты актов Главы государства, подготовленные министерствами и государственными комитетами, а также центральными исполнительными органами, не входящими в состав Правительства, вносятся на рассмотрение Главы государства постановлениями Правительства либо письмами Премьер-Министра или лица, его замещающего.
      Проекты актов Главы государства, подготовленные государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, а также иными государственными органами, вносятся на рассмотрение Главы государства письмами за подписью руководителей этих органов.
 

      3. К проекту акта Главы государства должны быть приложены подготовленные инициатором проекта пояснительная записка и иные необходимые материалы, в которых:
      1) отражаются причины принятия такого акта;
      2) раскрываются основное социально-экономическое, политико-правовое или иное значение и содержание акта;
      3) определяются ресурсное обеспечение предлагаемого акта и финансовые затраты со стороны государства (если такие затраты необходимы для реализации акта);
      4) содержится указание на возможные последствия принятия предлагаемого акта - социально-экономические, политико-правовые, экологические, демографические и др.;
      5) содержатся сведения о том, какие акты ранее были приняты по данному вопросу, какие изменения и дополнения необходимо внести в действующее законодательство в связи с принятием предлагаемого акта;
      6) содержатся иные необходимые сведения.
 

      4. Условием рассмотрения проекта акта и последующего его представления на подпись Главе государства является согласованность проекта со всеми заинтересованными органами и должностными лицами.
      Согласование проекта выражается в скреплении подписью (визировании) оригиналов (на государственном и русском языках) представляемого на подпись текста акта Главы государства и в подписании листа согласования к проекту акта.
      Акты Главы государства, затрагивающие полномочия:
      1) Правительства и Премьер-Министра Республики, согласовываются с Премьер-Министром Республики или лицом, его замещающим, а также иными заинтересованными должностными лицами Правительства. При этом акты Президента Республики, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, а также акты, подготавливаемые по инициативе Правительства и центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, скрепляются подписью Премьер-Министра Республики;
      2) государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Главе государства, Верховного Суда, Конституционного Совета и Центральной избирательной комиссии, согласовываются с руководителями этих государственных органов.
 

      5. Адресованный Главе государства проект акта представляется в Администрацию Президента для проведения экспертизы в соответствии с задачами, возложенными на Администрацию.
      Результаты экспертизы оформляются в виде заключения (заключений), прилагаемого к проекту акта Главы государства.
 

      6. Экспертиза проектов актов Главы государства в Администрации Президента проводится по следующим параметрам:
      1) соответствие Конституции и законодательным актам Республики, требованиям юридической техники и правилам делопроизводства;
      2) определение социально-экономических и политических последствий издания предлагаемого акта;
      3) согласованность со всеми заинтересованными государственными органами и должностными лицами;
      4) аутентичность текстов проектов актов на государственном и русском языках;
      5) соответствие иным требованиям настоящего Положения.
      Обязательной правовой экспертизе подлежат проекты актов Президента Республики, носящие нормативный правовой характер.
 

      7. Указы и распоряжения Президента Республики рассматриваются в Администрации Президента и представляются на подпись Главе государства в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в Администрацию Президента.
      В такие же сроки рассматриваются проекты указов и распоряжений, которые разрабатываются по поручению Руководства непосредственно Администрацией Президента.
      Указы об утверждении государственных программ рассматриваются в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления документов в Администрацию.
 

      8. В случае, если в проекте акта главы государства выявляются недостатки или по нему имеются возражения, то о них информируется Руководитель Администрации Президента или его соответствующий заместитель. При этом они устраняются на стадии рассмотрения документа в Администрации Президента с участием разработчиков и представителей государственного органа, вносившего проект акта. Устранение недостатков или возражений и повторное согласование проекта акта осуществляется в течение десяти рабочих дней, если иной срок не установлен Руководителем Администрации Президента.
      Если недостатки или возражения существенны и устранение их невозможно на стадии рассмотрения в Администрации Президента, то они, по решению Руководителя Администрации, могут быть возвращены на доработку государственному органу, внесшему проект акта.
      Повторное, после доработки, внесение в Администрацию Президента проектов актов Главы государства осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.
 

      9. При условии соответствия проекта акта установленным требованиям Руководитель Администрации Президента представляет его на подпись Главе государства.
 

      10. Порядок введения в действие и опубликования актов Главы государства определяется Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Конституционного закона, "О Президенте Республики Казахстан", Законом Республики Казахстан "О нормативных правовых актах".
 

      11. Нумерация изданных Главой государства актов ведется на срок его полномочий и является общей для указов и распоряжений Президента Республики Казахстан.
      Подлинники актов Главы государства и материалы к ним хранятся в Администрации Президента и по истечении установленных законодательством сроков направляются в Архив Президента Республики.
 

      12. Правила оформления актов Главы государства (в том числе в части юридической техники, реквизитов, внутренней структуры), их регистрации, рассылки, опубликования и хранения устанавливаются Инструкцией по делопроизводству в Администрации Президента Республики Казахстан, утверждаемой Руководителей Администрации Президента.
      Указанной Инструкцией регламентируются также вопросы определения порядка подготовки, согласования, введения в действие и опубликования актов Главы государства, а также контроля за их исполнением, не урегулированные действующим законодательством и настоящим Положением.
 

      13. Контроль за соблюдением установленного законодательством и настоящим Положением порядка прохождения актов Главы государства осуществляется Руководителем Администрации Президента.
 

      14. При подготовке проектов указов и распоряжений Глава государства может установить иной порядок и сроки подготовки, согласования и представления их на подпись.
 

              II. Порядок осуществления контроля за исполнением
                    актов и поручений Главы государства
 

       15. Администрация Президента Республики осуществляет контроль за качественным, исчерпывающим и своевременным исполнением актов и поручений Главы государства.
 

      16. Координацию работы по контролю за исполнением актов и поручений Главы государства осуществляет Руководитель Администрации Президента Республики либо его заместитель, а непосредственный контроль - соответствующие структурные подразделения Администрации Президента.
 

      17. Контроль может осуществляться путем истребования необходимой информации, документальной проверки, проверки с выездом на место, опроса соответствующих должностных и иных лиц, а также другими способами.
 

      18. Администрацией Президента берутся на контроль акты и поручения Главы государства Правительству, Премьер-Министру Республики, центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики, акимам областей, городов Астаны и Алматы, иным должностным лицам государства, также государственным учреждениям и организациям.
 

      19. Если в актах и поручениях Главы государства не определены конкретные сроки и ответственные за исполнение, то они (сроки и исполнители) устанавливаются Администрацией Президента и доводятся до исполнителей.
      Снятие с контроля и продление сроков исполнения поручений Главы государства, содержащихся в актах Президента Республики или данных на заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях с его участием, осуществляется Руководителем Администрации Президента или уполномоченным им заместителем Руководителя Администрации.
      Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 24.04.2008 N 576.
 

      20. Личные поручения Главы государства подлежат исполнению всеми органами и должностными лицами не более чем в двухнедельный срок, если иное не установлено Главой государства.
      Снятие с контроля или продление сроков исполнения личных поручений Главы государства осуществляется только Главой государства.
 

      21. О состоянии и результатах контроля за исполнением актов и поручений Главы государства руководитель Администрации Президента ежеквартально докладывает Президенту Республики.
 

      22. Порядок взятия на контроль акта или поручения Главы государства, процедура осуществления контроля и схема взаимодействия структурных подразделений Администрации, государственных органов - исполнителей акта или поручения Главы государства устанавливаются Администрацией Президента.
      Установленные порядок контроля актов и поручений Главы государства, сроки их исполнения являются общеобязательными.

Глава III. Мониторинг нормативных правовых указов
Главы государства

      Сноска. Положение дополнено главой III в соответствии с Указом Президента РК от 18.06.2009 № 828.

      23. Мониторинг нормативных правовых указов Главы государства (далее - указы) проводится для выявления противоречащих законодательству Республики Казахстан и устаревших норм права, оценки эффективности их реализации и своевременного принятия мер по внесению изменений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу.
      24. Мониторинг указов ведется на постоянной основе государственными органами, являющимися их разработчиками.
      По указам, разработчиком которых является Администрация Президента Республики, мониторинг осуществляется ее структурными подразделениями, непосредственно их разработавшими.
      25. До 30 числа последнего месяца полугодия государственные органы направляют в Администрацию Президента Республики информацию о результатах мониторинга и, в случае необходимости, предложения о внесении в выявленные указы изменений и (или) дополнений либо признанию их утратившими силу.
      Требования к предоставляемой информации, а также порядок взаимодействия структурных подразделений по вопросам мониторинга указов устанавливаются приказами Руководителя Администрации Президента Республики.
      26. В целях сбора, учета и хранения информации об указах, используемой для их мониторинга, Администрацией Президента Республики ведется регистр указов в бумажном и электронном видах.