Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі N 257 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 3 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 2469. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134 қаулысымен.

       Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз ).
________________________________________

      Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялауды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесі бекітілсін.
      2. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.
      3. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 18 қаңтардағы N 26  қаулысының  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1775 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2002 жылғы 11-24 наурызда жарияланған) күші жойылды танылсын.
      4. Басшылықтың қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.
      6. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізіледі.

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Келісілді           
Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрлігі      
Министр            
2003 жылғы 8 тамыз      
 
Келісілді           
Қазақстан Республикасының  
Сыртқы істер министрлігі  
Министр            
2003 жылғы 6 тамыз     
 
Келісілді            
Қазақстан Республикасының  
Экономика және бюджеттік   
жоспарлау министрлігі    
Министр            
2003 жылғы 11 тамыз     

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының  
"Валюталық құндылықтарды   
пайдалануға байланысты    
операцияларды лицензиялау  
ережесін бекіту туралы"   
2003 жылғы 25 шілдедегі   
N 257 қаулысымен      
бекітілген         

  Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты
операцияларды лицензиялау ережесі

      Осы Ереже "Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі  туралы", "Қазақстан Республикасындағы  банктер және банк қызметі  туралы", " Лицензиялау туралы ",  "Валюталық реттеу туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялаудың тәртібі мен талаптарын белгілейді.

  1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк) валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты жүргізілетін мынадай операция түрлеріне:
      1) бөлшек сауда жасауға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге;
      2) резиденттердің (Қазақстан Республикасының валютасымен ашылған шоттарды қоса алғанда) шетелдік банктерде және өздері тіркелген мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес банк операцияларын жүргізу құқығы бар өзге де қаржы институттарында шоттар ашуына;
      3) осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетел үшін инвестицияларына;
      4) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүлікті қоспағанда, резиденттердің жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтың ауысуын көздейтін мәмілелерге төлем жасау үшін резидент еместердің пайдасына аударымдар жасауға;
      5) тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) үшін 180 күннен астам мерзімге аванстық төлем жасауды, сондай-ақ резиденттердің тауар экспортына (жұмыс, қызмет көрсету) ақы төлеуге валюталық түсім алу мерзімін тауар экспортталған (жұмыс, қызмет көрсетілген) күннен бастап 180 күннен асыруды көздейтін импорттық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін резидент еместердің пайдасына резиденттердің аударым жасауына;
      6) тауарлар экспорты мен экспорттық түсім алу күні арасындағы мерзім 365 күннен асқан жағдайда, резиденттердің резидент еместерден тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспорты бойынша төлемдер алуына;
      7) резиденттердің (банктерден басқасы) резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредит беруіне;
      8) осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның шоттарына есептеуге;
      9) резиденттің валюталық құндылықтарды резидент емеске сенімгерлік басқаруға беруге лицензиялар береді.

      2. Лицензия алу үшін Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) жарғының нотариат куәландырған көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      2) Қазақстан Республикасының уәкілетті органында мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      3) Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы берген статистикалық карточкасының көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);
      5) салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;
      6) лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
      7) осы Ережеде көзделген өзге де құжаттар.

      3. Мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік кәсіпорындар баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялар жүргізуге лицензия және/немесе шетелдік банкте шоттар ашуға лицензия алу үшін осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің валюталық құндылықтарды пайдалануға, сондай-ақ шетелдік банкте шоттар ашуға байланысты операциялар жүргізуге берген жазбаша келісімін ұсынады.

      4. Ұлттық Банк лицензия беру туралы шешім қабылдау үшін жүргізілген операциялар туралы қажетті қосымша ақпаратты немесе құжатты, оның ішінде өтініш берушінің Ұлттық Банкке ұсынған құжаттарында сілтеме жасалған құжаттарды, сондай-ақ Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті, уәкілетті органның (өтініш берушінің органдарын қоса алғанда) лицензияларын, өзге де рұқсаттарды, сертификаттар мен басқа құжаттарды сұратуға құқылы.

      5. Осы Ережеге сәйкес Ұлттық Банкке ұсынылатын, резидент пен резидент еместің арасында жасалған шарттардың (келісім-шарттардың, келісімдердің) көшірмелері тігілген және резиденттің қолымен, сондай-ақ резиденттің - заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің мөрімен куәландырылған болуы тиіс.
      Шет ел тілінде жасалған құжаттар Ұлттық Банкке олардың мемлекеттік тілге және/немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен қоса тапсырылуы тиіс.
      Ұлттық Банк лицензия алуға құжат ұсынған немесе осындай лицензияны алған резидентті Ұлттық Банкке резидент емес жіберген құжаттардың нотариат куәландырған мемлекеттік тілдегі және/немесе орыс тіліндегі аудармасын ұсынуын міндеттеуге құқылы.

      6. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалдары) лицензия беру туралы өтінішті осы Ереженің 49, 61-1 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап бір айлық мерзімде қарайды.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      7. Мынадай жағдайларда лицензия беруден бас тартылады:
      1) осы Ережеде көзделген құжаттарды не өзге де ақпаратты ұсынбағанда;
      2) шынайы емес ақпарат ұсынғанда;
      3) өтініш беруші осы Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
      4) жүргізілетін операция Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмесе;
      5) операцияларды Қазақстан Республикасының уәкілетті банктері арқылы жүргізу мүмкіндігі болғанда (осы Ереженің 3 және 6-тарауларында көзделген операциялар үшін);
      6) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырғанда инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар заңды тұлғалар (бұдан әрі - басқарушы компаниялар) жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резидент заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - салық төлеу бойынша салықтық міндеттеменің орындалу мерзімін өзгерту жөнінде шешім шығарылған сомаларды қоспағанда, салықтық берешектері болғанда. Артық төленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы салық берешегінің сомасынан аз болған жағдайларда, салықтық борыш бар деп танылады;
      7) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырған кезде басқарушы компаниялар жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген, баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резиденттердің - заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер, үкіметтік сыртқы заемдар және мемлекеттік кепілдіктерді орындаудан пайда болған талаптар бойынша  мерзімі өткен берешектері болғанда;
      8) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырған кезде басқарушы компаниялар жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген, баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резиденттердің - заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - кредитор банктермен берешекті өтеу мәселесін реттеу жағдайларын қоспағанда, кредиттік тізілімнің деректері бойынша олардан тартылған заемдар бойынша Қазақстан Республикасының банктерінің алдында мерзімі өткен берешектер болғанда;
      9) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  көзделген өзге де негіздемелер болғанда.
       Ескерту: 7-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      8. Лицензия беруден бас тартқан жағдайда өтініш берушіге бас тарту себебі көрсетіле отырып жазбаша нысанда дәлелді жауап беріледі.

      9. "Валюталық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  көзделген негіздемелер бойынша лицензияның қолданылуы тоқтатылады не қайтарып алынады.
      Лицензияның қолданылуы оны тоқтату себебін және анықталған заң бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып алты айға дейінгі мерзімге тоқтатылады.
      Лицензия қайтарып алынған не оның қолданылуы тоқтатылған жағдайда Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде тиісті шешімнің көшірмесін лицензиатқа жібереді. Сонымен қатар лицензиат мұндай шешімнің көшірмесін алған күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде оған берілген лицензияны Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) қайтаруға тиісті. Лицензиат лицензияның қолданылуын тоқтатуға негіз болған себепті жою фактісін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) лицензияны лицензиатқа қайтарып береді.

      10. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  және осы Ережеде көзделген жағдайларда лицензияның қолданылуы тоқтатылады.

      11. Ұлттық Банк берілген лицензия негізінде жүргізілген операциялар бойынша резиденттің міндеттемелері үшін жауап бермейді.

      12. Осы Ережеде операция сомасының баламасы АҚШ долларымен көзделген жағдайларда балама:
      1) ағымдағы валюта операциясы капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда - операция жүргізілген;
      2) қалған жағдайларда - шарт жасалған күнгі рыноктық валюта айырбастау бағамы бойынша есептеледі (2003 жылғы 1 қаңтарға дейін - Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша).

  2-тарау. Бөлшек сауда жасауды және қолма-қол шетел
валютасымен қызмет көрсетуді жүзеге
асыруды лицензиялау

      13. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы бөлшек сауда жасауға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге:
      1) өз қызметін Қазақстан Республикасының кеден аумағында кеден бақылауы арқылы халықаралық қатынас үшін ашылған әуежайларда, порттарда және шекара асуларында жүзеге асыратын;
      2) өз қызметін халықаралық тасымал жасайтын, теңіз, әуе, темір жол және автомобиль көлігінде жүзеге асыратын тұлғаларға лицензиялар береді.

      14. Ұлттық Банктің бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетуге берілетін лицензиялары бас лицензиялар болып табылады және оларды иеленушілерге бөлшек сауда жасау және қызмет көрсету кезінде қолма-қол шетел валютасымен есеп айырысуға құқық береді.

      15. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетуге байланысты қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мыналар жатады:
      1) өтініш берушінің (өтініш берушінің басшысы) Қазақстан Республикасының аумағында валюта операцияларын жүргізу тәртібін реттейтін заңдар білімін игеруі;
      2) бөлшек сауданы жүзеге асырумен және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетумен тікелей айналысатын өтініш берушінің қызметкерлерінде олардың қолма-қол ақшамен жұмыс бойынша кәсіби даярлықтарын растайтын уәкілетті органның анықтамаларының болуы;
      3) өтініш берушіде Қазақстан Республикасының уәкілетті банктерінде шетел валютасындағы банктік  шоттардың болуы;
      4) өтініш беруші түсімінің инкассациясын ұйымдастыру;
      5) ультрафиолетті сәулелердегі бақылауды қоса алғанда, ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындау үшін ақша белгісінің түпнұсқалығын айқындаудың кем дегенде үш тәсілін жүргізетін техникалық құралдардың болуы;
      6) фискалды жады бар бақылау-касса машиналарының және жанбайтын шкафтардың болуы;
      7) стационарлық объектілер үшін -  мыналармен жабдықталған касса үй-жайының болуы:
      сыртқы металл есікпен;
      диаметрі 16 мм кем емес болат шыбықтардан жасалған көлемі 150х150мм аспайтын ішкі тор есікпен (осындай мықты қасиеті бар декоративті торларды пайдалануға рұқсат етіледі);
      іштен жабылатын касса терезелері немесе ақшаны қабылдау-өткізуге арналған арнайы қондырғы;
      терезе ойығы болған кезде - диаметрі 16 мм кем емес болат шыбықтардан жасалған көлемі 150х150мм аспайтын терезе ойықтарындағы торлармен (осындай мықты қасиеті бар декоративті торларды немесе оқ өтпейтін әйнекті пайдалануға рұқсат етіледі);
      ішкі істер органдарының орталықтандырылған бақылау пультіне (мүмкін болмағанда, касса үй-жайы орналасқан үйдің күзет постысына қосуға рұқсат етіледі) қосылған дабыл және күзет сигнализациясы, сондай-ақ өрт сигнализациясы.

      16. Ұлттық Банктің лицензиясын алу үшін осы Ереженің 13-тармағында көзделген құжаттарды резиденттің беру мерзімі - қолма-қол ақшаға резиденттің бөлшек сауданы жүзеге асыруды және қызмет көрсетуді бастағанға дейін.
      Лицензия алу үшін құжаттарды беру фактісі резиденттің  лицензия алғанға дейін бөлшек сауданы жүзеге асыруды және қолма-қол ақшаға қызмет көрсетуді бастауына құқық бермейді.

      17. Лицензия алуға өтініш білдіргендер осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттарды Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынады:
      1) қолма-қол шетел валютасына сатуға ұсынылатын тауарлар мен қызмет көрсетулердің тізімін көрсете отырып, бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия беру, тауарлар мен қызмет көрсетулерді сату орны туралы өтініш;
      2) банкноттарды, металл ақшаларды және құндылықтарды инкассациялау және жіберуге Ұлттық Банктің лицензиясы бар заңды тұлғамен инкассациялауға шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      3) өтініш берушіде шетел валютасындағы  банктік шоттың болуы туралы уәкілетті банктердің анықтамасы;
      4) баж салығынсыз сауда жасайтын дүкен ашуға (баж салығынсыз сауда жасайтын дүкендерде сауданы жүзеге асыруға өтініш берген тұлғалар үшін) кеден ісі мәселелері бойынша уәкілетті орган лицензиясының нотариат куәландырған көшірмесі.

      18. Лицензия берілгенге дейін өтініш берушінің (оның қызметкерлерінің) және ол ұсынған құжаттардың біліктілік талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
      Тексеруді Ұлттық Банктің аумақтық филиалында құрылған комиссия жүзеге асырады. Тексеру нәтижелері бойынша комиссия өтініш берушінің (оның қызметкерлерінің) және ол ұсынған құжаттардың біліктілік талаптарға сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі туралы қорытынды жасайды.
      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы үнемі Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия алған резиденттің біліктілік  талаптарға сәйкестігін тексереді.

      19. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия сатылатын тауарлар мен қызмет көрсетуге ақы төлеуге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын міндетті қабылдау шартымен лицензиатқа беріледі.

      20. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген шарттарды сақтауы;
      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес мәліметтер беруі қажет.

      21. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары Ұлттық Банк белгілеген тәртіппен:
      бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге берілген лицензиялар туралы мәліметті;
      осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес лицензиаттар беретін мәліметтер  негізінде шетел валютасы қозғалысы туралы Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жасаған жиынтық мәліметті Ұлттық Банкке  береді.

      22. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге берілген Ұлттық Банктің лицензиясы мынадай жағдайларда:
      1) осы Ереженің 17-тармағының 4-тармақшасында көрсетілген кеден ісі мәселелері бойынша уәкілетті органның лицензиясы қайтарылып алынғанда;
      2) қолма-қол шетел валютасына сатылатын тауарлар мен қызмет көрсетудің тізбесіне немесе лицензияның басқа да жағдайларына байланысты жаңа лицензия берілгенде өз қызметін тоқтатады.
      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы лицензияны қайтарып алу және қолданылуын тоқтату туралы электрондық почта құралдарымен барлық уәкілетті банктерге хабарлайды.

  3-тарау. Резиденттердің шетелдік банктерде
шоттар ашуын лицензиялау

      23. Ұлттық Банк (осы Ереженің 30-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда оның аумақтық филиалы), банктер ашқан шоттарды, сондай-ақ осы Ереженің 25, 26 және 27-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетелдік банктерде шоттар, оның ішінде металл шоттар ашуына лицензия береді.

      24. Ұлттық Банктің резиденттердің шетел банктерінде шоттар ашуға берген лицензиясы операциялық болып табылады.

      25. Резидент жеке тұлғалардың Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше болып табылатын және шетел валютасында "А"-дан төмен емес ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингі агенттіктерінің жіктеуі бойынша) және "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) тәуелсіз рейтингі бар мемлекеттерде тіркелген шетел банктерінде шот ашуы осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ жүзеге асырылады.
      Бірнеше агенттіктердің рейтингі ("Fitch", "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service") бір мезгілде болған кезде банктерде шот ашылатын мемлекеттердің белгіленген тәртіпке сәйкестігі мынадай тәртіппен айқындалады:
      1) "Fitch" (немесе "Standard & Poor's") рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша белгіленген талаптарға рейтингі сәйкес келгенде "А-" төмен емес "Standard & Poor's" (немесе "Fitch") және "А"-тен төмен емес "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша рейтингтерінің болуына рұқсат етіледі;
      2) "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша рейтингінің белгіленген талаптарға сәйкес келуі "А-" төмен емес "Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша рейтингінің болуына рұқсат етіледі.

      26. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге жұмыс істеу, оқу, емделу немесе демалу мақсатында уақытша жүрген резидент жеке тұлғалар шет елде осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ шот ашуды жүзеге асырады.
      Жұмысының, оқуының, емделуінің немесе демалысының аяқталуына байланысты шет елден оралған резидент жеке тұлғаларға шет елден оралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілген мақсаттарға шетелде ашылған шотын жабуы тиіс. Жеке тұлғаның қалауы бойынша бұрын ашылған шотты сақтау мақсатында осы Ережеде көзделген тәртіппен лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасай алады.

      27. Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері шетелдегі шетел банктерінде шот ашуы Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері мен шетелдік банктер арасындағы тиісті шарттарда көзделген негізде және тәртіппен осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ жүзеге асырады.

      28. Шетелдік банкте шот, оның ішінде металл шот ашуға арналған біліктілік талабына кредиттік тізілім деректерінде олардан тартылған заемдар бойынша Қазақстан Республикасы банктерінің алдында мерзімі өткен берешегінің болмауы (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін).

      29. Осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алу үшін резиденттердің құжаттарды тапсыру мерзімі:
      1) осы Ереженің 26-тармағында көзделген жағдайларда шетелден оралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн;
      2) қалған жағдайларда - шот ашқанға дейін. Мұндайда лицензия алуға құжаттарды беру резидентке шот ашуға лицензия алғанға дейін құқық бермейді.

      30. Шетелдік банкте шот ашуға лицензия алу үшін Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) заңды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өз филиалдары не өкілдіктері үшін шот ашқандар, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер:
      шот ашылатын шетел банкінің (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері) деректемелерін ұсына отырып, сондай-ақ заңды тұлғаның филиалының не өкілдігінің орналасқан жерін және деректемелерін көрсете отырып, айдың соңында шоттағы қаражат қалдығының жоспарланған лимитін көрсете отырып, шоттың болжанған режимінің сипаттамасы бар өтініш;
      шетел банкінде шот ашудың қажеттігін растайтын құжаттардың (кредиттік шарт, өзге де құжаттар) көшірмелері;
      филиалды не өкілдікті ашу туралы бұйрықтың не өзге құжаттың және олар туралы (заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) ереженің нотариат куәландырған көшірмелері;
      шотты ашуға және жүргізуге келісім, Ұлттық Банктің сұратуы бойынша шот (клиенттің шоты бойынша көшірмелерді қоса алғанда) бойынша операцияларды жүргізуге қатысты ақпаратты Ұлттық Банкке ұсыну туралы шетел банкінің хаты;
      есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы күніне дейін ай сайынғы өтініш берушінің жазбаша міндеттемесі, шетел банкінде ашылатын шот бойынша көшірмелердің түпнұсқасын Ұлттық Банкке ұсыну;
      заңды тұлғаның уәкілетті органы бекіткен заңды тұлғаның филиалының, өкілеттіктерінің шығыстар сметасының көшірмесі;
      өтініш берген күнге дейін отыз күнтізбелік күннен бұрын емес салық қызметі органы берген салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы белгіленген нысандағы құжат. Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөнінде шешім болған жағдайда - салық қызметі органының осы фактіні растайтын құжаты;
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджет қаражаты және үкіметтік сыртқы заемдар есебінен берілген кредиттер және мемлекеттік кепілдіктерді орындау үшін пайда болған талаптар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы құжаты;
      жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы жергілікті атқарушы органның құжаты;
      2) жеке тұлғалар:
      шот ашылатын шетел банкінің деректемелері (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері) көрсетілген өтініш;
      Ұлттық Банктің сұратуы бойынша шот (шот бойынша үзінділерді қоса алғанда) бойынша операцияларды жүргізуге қатысты ақпаратты Ұлттық Банкке ұсыну туралы өтініш берушінің жазбаша міндеттемесін ұсынады.

      31. Құжаттар пакетін толық тапсырмаған жағдайда Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) өтініш беруші жетіспейтін құжаттарды, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы салық қызметі органының неғұрлым кейінгі мерзімдегі құжатын сұратуға құқылы.

      32. Шетелдік банктерде шот ашуға Ұлттық Банктен лицензия алынған шотты Ұлттық Банк лицензия берген күннен бастап алты ай ішінде лицензиат ашады.
      Шетелдік банктерде заңды тұлғалар (заңды тұлғалардың өкілдіктері, филиалдары), сондай-ақ жеке кәсіпкерлер ашқан шоттар бойынша лицензияның талаптарында келісілген операциялар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лицензияның шарттарында келтірілген операциялар бойынша ғана жүргізіледі.
      Заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың өкілдіктерінің, филиалдарының), сондай-ақ жеке кәсіпкердің шетелдік банктегі шотында айдың аяғында Ұлттық Банктің лицензиясында белгіленген лимит сомасынан асатын қаражат қалдығы, бес күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті банкінде ашылған лицензиаттың шотына аударылуы тиіс.

      33. Лицензиаттар тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін осы Ереженің 2 және 3-қосымшаларына сәйкес шоттағы қаражат қозғалысы туралы есеп береді не Ұлттық Банкке шоттың ашылмағаны туралы хабарлайды.
      Шот иелері есептіден кейінгі айдың онына дейін ай сайын Ұлттық Банкке шетелдік банкте ашылған шоттан үзінді ұсынады.
      Лицензия шарттарына сәйкес экспорттық түсімдер есепке алынуы мүмкін шот иелері есептіден кейінгі айдың онына дейін ай сайын Ұлттық Банкке растау құжаттарымен қоса шотқа экспорттық түсімнің түсуі туралы ақпарат ұсынады (осы Ереженің 4-қосымшасы).
       Ескерту: 33-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      34. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жеке тұлғаларға шетелдік банктерде шоттар ашуға берілген лицензиялар туралы мәліметті Ұлттық Банкке береді.

      35. Шетелдік банкте шот ашуға берілген Ұлттық Банктің лицензиясы мынадай жағдайларда:
      1) Ұлттық Банк осы лицензияны берген күннен бастап алты ай ішінде шетелдік банкте шот ашылмаса;
      2) Ұлттық Банк лицензиясында өзгеше көзделмесе, қатарынан алты айдың ішінде шетелдік банктердегі шотта қаражат болмаса;
      3) осы шоттағы режимнің өзгеруіне байланысты шетелдік банкте шот ашуға жаңа лицензия берілсе;
      4) жеке тұлғалар басқа елдерге тұрақты тұруға кеткен жағдайда қолданылуын тоқтатады.

  4-тарау. Экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына
байланысты операцияларды лицензиялау

      36. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы осы Ереженің 47-тармағында көзделген жағдайларда) экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты:
      1) импорт мәмілелері бойынша 180 күннен астам мерзімге тауар (жұмыс, қызмет) үшін аванстық төлем жасауды көздейтін;
      2) тауар (жұмыс, қызмет) экспорты жасалған күннен бастап резиденттердің тауар (жұмыс, қызмет) экспортына ақы төлеуге түсім алу мерзімін 180 күннен асыруды көздейтін;
      3) тауар экспортталатын күн мен экспорттық түсім алу арасындағы күн 365 күннен асқан жағдайда тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспорты бойынша резидент еместерден резиденттердің төлем алуын көздейтін операцияларды жүргізуге лицензия береді.
      Экспорт-импорт мәмілелері бойынша баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын мөлшердегі капитал қозғалысына байланысты операциялар Ұлттық Банкте лицензиялауға жатпайды.

      37. Осы Ереженің 36-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген операцияларды жүргізуге арналған Ұлттық Банктің лицензиясы экспорттық келісім-шарттың талаптарында Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілген тауарларды ғана жеткізу көзделген жағдайда беріледі.
      Өзге жағдайларда лицензия осы Ереженің 36-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операциялар үшін белгіленген тәртіпке сәйкес беріледі.

      38. Экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргізуге арналған Ұлттық Банктің лицензиясы біржолғы болып табылады және онда көрсетілген мерзім өткеннен кейін өзінің қолданылуын тоқтатады.
      Ұлттық Банк өтініш беруші ұсынған ақпаратты ескере отырып, лицензияның қолданылу мерзімін белгілейді.

      39. Ұлттық Банктің осы Ереженің 36-тармағында көзделген лицензиясын алу үшін құжаттарды ұсыну мерзімі:
      1) ағымдағы валюталық операция капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда мұндай ауысу болған күннен бастап отыз күнтізбелік күнді құрайды;
      2) өзге жағдайларда - тараптардың біреуі мәміле бойынша міндеттемелерін орындауды бастағанға дейін. Сонымен қатар лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемені орындауды бастауға құқық бермейді.

      40. Осы Ереженің 36-тармағында көзделген операцияны жүргізуге лицензия алу үшін Ұлттық Банкке осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) өтініш, ұзақтығын негіздей отырып лицензияның қолданылуының болжанған мерзімі (күнтізбелік күн) көрсетіледі;
      2) резидент еместермен жасалған шарттардың көшірмелері және төлем жасау не тауар жеткізу, жұмыс немесе қызмет көрсету негізділігін растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері (төлем құжаттарының, жүк кеден декларацияларының, ағымдағы операциядан капитал қозғалысына байланысты валюталық операцияларға ауысқан операциялар үшін шот фактураларының және басқа құжаттардың көшірмелері);
      3) лицензиялауға жататын операциялар бойынша өтініш берушіге банктің валюталық бақылауды жүзеге асыруын растайтын, банк берген құжат;
      4) осы келісім-шарт бойынша экспортталатын тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбеге сәйкестігін растайтын кеден органының құжаты, не тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспортына ақы төлеуге түсімді резиденттердің алу мерзімін тауар экспортталған күннен бастап 365 күннен асыруды көздейтін Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ресімделген экспорттық келісім-шарт бойынша мәміле паспортының көшірмесі.

      41. Құжаттар пакеті толық ұсынылмаған жағдайда Ұлттық Банк өтініш берушіден жетпеген құжаттарды сұратуға құқылы.

      42. Осы Ереженің 36-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген талаптарды сақтауға;
      2) Ұлттық Банкке тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес есеп ұсынуы қажет (мәміле паспорты ресімделмейтін экспорт-импорт мәмілелері бойынша).

      43. Лицензиялауға жататын капитал қозғалысына байланысты операциялар бойынша бақылау жүктелген уәкілетті банк Ұлттық Банктің лицензиясында белгілеген мерзімде оны аяқтамаған жағдайда осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияның қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде лицензиаттың орналасқан жері бойынша Ұлттық Банк филиалына осы факті туралы хабарлайды.

      44. Жекелеген экспорт-импорт мәмілелері бойынша лицензиялануға тиісті операциялардың нақты сомасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ұлттық Банк импорт мәмілелері бойынша аванстық төлемдердің немесе экспорт мәмілелері бойынша тауарлар (жұмыс, қызмет) жеткізудің жалпы сомасына лицензия бере алады.

      45. Тауарлардың (жұмыс, қызмет) өзара экспорты мен импортының үзіліссіз циклын және лицензиялануға тиісті мәміле сомасы мен операцияларды алдын ала белгілеуге мүмкіндік бермейтін талаптарды өзара есептеу принципі бойынша есептерді жүзеге асыруды көздейтін көлік жүйесінің резидент еместерімен біртұтас шеңберде іс-әрекет жасайтын резиденттердің ұзақ мерзімді экспорт-импорт мәмілелері бойынша Ұлттық Банк мынадай ерекшеліктерді ескере отырып лицензия береді:
      1) лицензия Ұлттық Банк пен өтініш беруші бірлесіп айқындайтын тиісті күнтізбелік жылдың соңына дейін резиденттің тауарлар (жұмыс, қызмет) жалпы экспортының жоспарланатын сомасына беріледі. Лицензиат Ұлттық Банктің лицензиясында көрсетілген барлық сомаға операцияларды жүргізгеннен кейін лицензиат бірінші лицензия мерзімі шегінде қосымша сомаға жаңа лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш беруі қажет;
      2) лицензияның қолданылу мерзімін резидент еместің берешекті ақшамен немесе қосымша тауар (жұмыс, қызмет көрсету) импортымен өтеу үшін жеткілікті, бірақ тауар (жұмыс, қызмет көрсету) экспорты жылы өткеннен кейін бір күнтізбелік күннен артық емес уақытты негізге ала отырып, Ұлттық Банк пен өтініш беруші бірлесіп айқындайды.

      46. Сыртқы экономикалық келісім-шарт бойынша импортер болып табылмайтын үшінші тұлға импорттық келісім-шартқа ақы төлеу кезінде, импортер лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасайды.
      Сыртқы экономикалық келісім-шарт бойынша экспортер болып табылмайтын үшінші тұлға тауар жөнелткен (жұмыс орындаған, қызмет көрсеткен) кезде экспортер лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасайды.

      47. Мәміле паспорттары ресімделген экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты аяқталған операцияларды лицензиялауды (ағымдағы валюталық операциядан капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан кезде) осы Ереженің 48-50 тармақтарында көзделген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жүзеге асырады.

      48. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарын лицензиялайтын экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты операциялар (ағымдағы валюталық операциялардан капитал қозғалысына байланысты операцияларға көшкен) мынадай жағдайларда:
      1) экспорт мәмілелері бойынша - ақы төлеу мерзімі 180 күннен асатын экспортталған тауардың барлық құнына экспорттық түсім түскен кезде;
      2) импорт мәмілелері бойынша - төлеу мерзімі 180 күннен асатын аванстық төлемнің барлық сомасына Қазақстан Республикасында тауарды кедендік ресімдеу үшін түскен кезде аяқталған болып саналады.

      49. Лицензия беру туралы өтінішті Ұлттық Банктің аумақтық филиалы өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарайды.

      50. Осы Ереженің 47-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жарғының нотариат куәландырған көшірмесін қоспағанда, осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) лицензия алуға өтініш;
      2) резидент емеспен шарттың көшірмесі;
      3) осы мәміле бойынша валюталық бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті банктің жасалған төлемдер және ақша аударымдары туралы анықтамасы;
      4) кеден органының осы мәміле бойынша тауар қозғалысы туралы анықтамасы;
      5) осы мәміле жөніндегі мәміле паспортының көшірмесі.
       Ескерту: 50-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

  5-тарау. Капитал қозғалысына
байланысты басқа да операцияларды лицензиялау

      51. Ұлттық Банк капитал қозғалысына байланысты:
      1) осы Ереженің 52-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетелге инвестициялары (осы Ереженің 52-тармағының 5) тармақшасында көзделген резиденттерден шетелдік эмитенттердің акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) инвестициялау объектісінің дауыс беретін акцияларының 50 процентінен (қатысушылар дауыстарының 50 проценті) кем үлесте сатып алуды қоса алғанда);
      2) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүлікті қоспағанда жылжымайтын мүлікке мүліктік құқық үшін ақы төлеуге резидент еместердің пайдасына резиденттердің аударым жасау;
      3) резиденттердің (банктерден басқа) резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредиттер беру;
      4) резиденттің резидент емеске валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға беру операцияларын жүргізуге лицензия береді.

      52. Резиденттердің шетелдерге инвестицияларының мынадай түрлері Ұлттық Банктің лицензиялауына жатпайды:
      1) банктердің дилерлік қызметі;
      2) Қазақстан Республикасының аумағында айналдыру үшін тізбесі осы Ереженің 7-қосымшасында айқындалған халықаралық қаржы ұйымдары эмиссиялаған бағалы қағаздарға инвестициялары;
      3) қазақстандық брокерлік-дилерлік ұйымдар өз қаражаты есебінен де, сол сияқты клиенттердің есебінен де жүзеге асырылатын "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингтік агенттіктерінің жіктемелері бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге де борыштық бағалы қағаздарына инвестициялары;
      4) қазақстандық брокерлік-дилерлік ұйымдар өз қаражаты есебінен де, сол сияқты клиенттердің есебінен де жүзеге асырылатын "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингтік агенттіктерінің жіктемелері бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) төмен емес кредиттік рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акцияларына инвестициялары;
      5) Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кірген елдердің және/немесе нәтижесінде инвестицияны жүзеге асыратын резидентке инвестициялау объектісінің дауыс беретін акцияларының 50 және одан көп проценті (қатысушылар даусының 50 және одан көп проценті) тиесілі болатын инвестицияларды өзара ынталандыру және қорғау туралы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттар жасаған және бекіткен елдердің заңды тұлғаларының жарғылық капиталына инвестициялар;
      6) резидент еместердің бағалы қағаздарына тартылған зейнетақы активтері есебінен инвестициялар.
      Агенттіктердің ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") бірден көп рейтингтері болған кезде инвестициялардың белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау осы Ереженің 25-тармағында көзделген тәртіппен жүргізіледі.
       Ескерту: 52-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      53. Резиденттердің базалық активі резидент еместердің бағалы қағаздары болып табылатын қазақстандық депозитарлық қолхаттарға инвестициялары осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алмай жүзеге асырылады.
      Резиденттердің бұрын сатып алынған қазақстандық депозитарлық қолхаттарды резидент еместердің базалық актив болып табылатын бағалы қағаздарына айырбастауы осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге Ұлттық Банктің лицензиясы болған кезде ғана жүзеге асырылады. Сонымен қатар лицензия алу үшін осы Ереженің 57-тармағының 2) және 3)-тармақшаларында көзделген құжаттар ұсынылмайды.

      54. Басқарушы компанияларға инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен осы Ереженің 58-1-тармағының талаптарына сәйкес шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға берілетін, операциялық болып табылатын лицензияларды қоспағанда, осы Ереженің 51-тармағында көзделген капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуге берілген лицензиялар біржолғы болып табылады.
      Операциялық лицензия басқарушы компанияның бір инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруына беріледі.
      Операциялық лицензияның қолданылуы:
      1) басқарушы компаниядағы инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның қолданылуы тоқтатылғанда;
      2) акционерлік инвестициялық қор таратылғанда, пайлық инвестициялық қор жұмыс істеуін тоқтатқанда, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор қайта ұйымдастырылғанда, пайлық инвестициялық қор біріктірілгенде не нысаны өзгергенде, соның нәтижесінде инвестициялық қордың инвестициялық декларациясында және/немесе оның атауында өзгерістер болғанда тоқтатылады.
       Ескерту: 54-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      55. Осы Ереженің 49-тармағында көзделген Ұлттық Банктің лицензиясын алу үшін құжаттарды ұсыну мерзімі:
      1) ағымдағы валюталық операциядан осы Ереженің 51-тармағының 3) тармақшасында көзделген капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда осындай өту болған күннен бастап отыз күнтізбелік күн болады;
      2) өзге жағдайларда - тараптардың біреуі мәміле бойынша міндеттерді орындауды бастағанға дейін. Сонымен қатар лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемені орындауды бастауға құқық бермейді.

      56. Осы Ереженің 51-тармағында көзделген капитал қозғалысына байланысты операциялар жүргізуге біржолғы лицензия алуға арналған біліктілік талаптары мыналарды қамтиды:
      1) Қазақстан Республикасының банктері алдында осы кредиттік тізіліммен олардан тартылған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін);
      2) валюта операцияларын болжамды жүргізуді есепке ала отырып, белгіленген пруденциалдық нормативтердің орындалуы (қаржы ұйымдары үшін).
       Ескерту: 56-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .            

      57. Осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге біржолғы лицензиялар алу үшін осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) капитал қозғалысына байланысты, осы Ереженің 51-тармағында көзделген операциялардың бірін жүргізуге лицензия алу үшін мыналар көрсетілген өтініш:
      заңды тұлғаның жарғылық капиталының, жарғылық капиталдағы сатып алынатын үлестің және дауыс беретін акциялардың немесе қатысушылар дауыстарының жалпы саны (резидент емес заңды тұлғаның жарғылық капиталында инвестицияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      Ұлттық Банк лицензияда ескеретін, тараптардың лицензияланатын операциялар бойынша міндеттемелерді толық орындау мерзімі (резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредиттер беруге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      валюталық құндылықтардың сенімгерлік басқаруда болу мерзімі (резидент емеске валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға беруге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      2) жеке тұлғалар үшін - он мың АҚШ доллары баламасынан асатын, заңды тұлғалар үшін (банктерден басқасы) - жүз мың АҚШ доллары баламасындағы, банктер үшін - бір миллион АҚШ доллары баламасындағы сомаға, растау құжаттарының көшірмелерімен қоса, операцияны қаржыландыру көзі туралы ақпарат;
      2-1) жеке тұлғалар үшін - он мың АҚШ доллары баламасынан асатын, заңды тұлғалар үшін (банктерден басқасы) - жүз мың АҚШ доллары баламасындағы, банктер үшін - бір миллион АҚШ доллары баламасындағы сомаға операциялар жүргізген кезде, жылжымайтын мүлікті жалға алуды қоспағанда, осы Ереженің 51-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген лицензияларды алу үшін салым объектісінің құнын растайтын құжаттар;
      3) резидент еместермен жасалған шарттардың көшірмелері және төлемнің негізділігін растайтын өзге құжаттардың көшірмелерін, оның ішінде сенімгерлік басқару шарттары бойынша - осы Ереженің 59-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келетін болжанатын салымдардың құрылымын айқындайтын құжаттардың көшірмелерін;
      4) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің он миллион АҚШ доллары баламасынан асатын сомалар бойынша жазбаша келісімі;
      5) өтініш берген күнге дейін отыз күнтізбелік күннен бұрын емес салық қызметі органы берген салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы белгіленген нысандағы құжат (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша). Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөнінде шешім болған жағдайда - салық қызметі органының осы фактіні растайтын құжаты;
      6) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджет қаражаты және үкіметтік сыртқы заемдар есебінен берілген кредиттер және мемлекеттік кепілдіктерді орындау үшін пайда болған талаптар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы құжаты (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша);
      7) жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы жергілікті атқарушы органның құжаты (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша);
      8) шетелдік банк (сақтандыру ұйымы) тіркелген мемлекеттің банктік (сақтандыру) органының осы банктің (сақтандыру ұйымының) соңғы алты күнтізбелік ай ішінде пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы оң қорытындысы немесе шетелдік банкке "(сақтандыру ұйымына) "Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтинг берілгенін растайтын құжаттың көшірмесі (шетелдік банктерге (сақтандыру ұйымдарына) инвестицияларды жүзеге асыру кезінде);
      9) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар және олардың эмитенттері туралы мәлімет (осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында көзделген, бағалы қағаздарға инвестициялар түріндегі операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін);
      10) сенімгерлік басқарушы - резидент емес тіркелген мемлекеттің уәкілетті органы берген сенімгерлік басқару қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияның (рұқсаттың) тиісті түрде заңдастырылған көшірмесі.
       Ескерту: 57-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      57-1. Басқарушы компания инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында көзделген операцияларды жүргізуге операциялық лицензия алу үшін Ұлттық Банкке осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) инвестициялық қордың толық атауын, сондай-ақ инвестициялық қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін кастодианның және тіркеушінің толық атауы мен мекен-жайын көрсете отырып, лицензия алуға өтініш;
      2) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның көшірмесі;
      3) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісілген инвестициялық қордың инвестициялық декларациясының көшірмесі.
       Ескерту: 57-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      58. Құжаттардың толық емес пакеті ұсынылған жағдайда Ұлттық Банк өтінушіден жеткіліксіз құжаттарды, сондай-ақ салық қызметі органының салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы неғұрлым кейінгі мерзімдегі құжатын сұратуға құқылы.

      58-1. Басқарушы компаниялар қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптар шеңберінде Ұлттық Банктің операциялық лицензиясы негізінде капитал қозғалысымен байланысты операциялардың мынадай түрлерін жүргізе алады:
      1) Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы негізінде резидент бұрын сатып алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасына айналысқа жіберілген инвестициялық қордың қаражаты есебінен резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялар;
      2) осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасына сәйкес лицензиялауға жататын инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге өзге де инвестициялар, соның нәтижесінде резидент еместердің бағалы қағаздарының бағалау құны (резидент еместердің жарғылық капиталдардағы үлестерінің құны) есептік кезеңнің аяғындағы инвестициялық қордың активтері құнының 60 (алпыс) пайызынан аспайтын болады.
       Ескерту: 58-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      58-2. Осы Ереженің 58-1 тармағында белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, лицензиат есептік кезең өткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде активтер құрылымын сәйкес келтіруі не осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында айқындалған капитал қозғалысымен байланысты операцияны жүргізуге біржолғы лицензияны алу үшін Ұлттық Банкке өтініш беруі қажет.
       Ескерту: 58-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      59. Ұлттық Банкте лицензиялануға тиісті сенімгерлік басқару шарты бойынша резидент еместердің активтеріне салымдардың құрылымы мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
      1) кемінде 25%-і "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге борыштық бағалы қағаздарына немесе "А"-дан ("Standard & Poor's", "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес кредиттік рейтингі бар банктердің депозиттеріне салынуы тиіс;
      2) кемінде 50%-і Қазақстан Республикасының суверендік рейтингінен төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге борыштық бағалы қағаздарына (мемлекеттік бағалы қағаздарды қоса алғанда) немесе Қазақстан Республикасының суверендік рейтингінен төмен емес рейтингі бар банктердің депозиттеріне салынуы тиіс.
      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген активтерге салымдардың үлесін тиісті азайту есебінен осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген активтерге салымдардың үлесін ұлғайту көзделетін салымдар құрылымына жол беріледі.

      60. Осы Ереженің 51-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат, инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға операциялық лицензия алған басқарушы компанияларды қоспағанда, лицензия берілген талаптарды сақтауы қажет.
      Осы Ереженің 51-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банкке осы Ереженің 9, 10 немесе 11-қосымшаларына сәйкес есеп беруі қажет.
      Инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға операциялық лицензия алған басқарушы компания ай сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесіне) дейін Ұлттық Банкке:
      1) осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес мәліметтерді;
      2) лицензия алуға бұрын ұсынылған құжаттарға енгізілген барлық өзгерістер туралы ақпаратты беруге тиіс.
      Лицензиат есепті активті иелену, кредитті өтеу мерзімі аяқталғанға, сенімгерлік басқару тоқтатылғанға, инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға басқарушы компания алған операциялық лицензияның қолданылуы тоқтатылғанға дейін ұсынады.
       Ескерту: 60-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      61. Резидент Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы негізінде сатып алған резидент еместердің бағалы қағаздарын және жарғылық капиталға қатысу үлесін, оның ішінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кірген елдердің және/немесе инвестицияларды өзара ынталандыру және қорғау туралы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттар жасаған және бекіткен елдердің заңды тұлғаларының акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатқан жағдайда лицензиат осы бағалы қағаздарға және жарғылық капиталға қатысу үлесін меншіктеу құқығының ауысқанын растайтын құжаттарды Ұлттық Банкке ұсынуы қажет. Резидент лицензиаттан басқа резидентке осы бағалы қағаздарға және жарғылық капиталға қатысу үлесін меншіктеу құқығы ауысқан жағдайда екінші резидентке осы Ереженің 51-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алу талап етілмейді.
       Ескерту: 61-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      61-1. Басқарушы компанияға инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін капитал қозғалысымен байланысты операциялар жүргізуге операциялық лицензия беру туралы өтінішін Ұлттық Банк өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қарайды.
       Ескерту: 61-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

  6-тарау. Кредит ретінде резидент еместен резидент
алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына
есепке алу жөніндегі операцияларды лицензиялау

      62. Осы Ереженің 63-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда Ұлттық Банк кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензия береді.

      63. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөніндегі мынадай операциялар Ұлттық Банкте лицензияланбайды:
      1) мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген кредиттер бойынша;
      2) мемлекет кепілдік бермеген, шетел банктерінен тартылған кредиттер бойынша есеп айырысудың құжаттандырылған нысандарын пайдалану көзделетін;
      3) шетелдік агенттіктерде экспорттық кредиттер бойынша сақтандырылған, тізбесі осы Ереженің 12-қосымшасында айқындалған экспорт-импорт мәмілелерін қаржыландыру мақсатында мемлекет кепілдік бермеген кредиттерді резиденттердің тартуы көзделетін;
      4) Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мәмілелердің паспорты ресімделген импорттық келісім-шартты резидент емес үшінші тұлғаның төлеуі көзделетін.

      64. Ұлттық Банктің кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензиясы біржолғы болып табылады.

      65. Ұлттық Банктің осы Ереженің 62-тармағында көзделген лицензиясын алу үшін құжаттарды беру мерзімі - тараптардың бірі мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін. Бұл ретте лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемелерді орындауды бастауға құқық бермейді.

      66. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға қойылатын біліктілік талабы сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шартының және/немесе өтінушінің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі көзделетін, "Fitch", "Moody's Investors Service" немесе "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтингі бар банкпен жасалған шарттың болуын қамтиды.

      67. Осы Ереженің 62-тармағында көрсетілген операцияларды жасауға лицензия алу үшін осы Ереженің 2 және 3-тармағында көзделген құжаттарға қосымша ретінде Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) резиденттің, шетелдік кредитордың және үшінші тұлғаның деректемелерін көрсете отырып кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензия алуға өтініш;
      2) кредиттік келісімнің көшірмесі;
      3) сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шартының және/немесе өтінушінің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі көзделетін, "Fitch", "Moody's Investors Service" немесе "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтингі бар банкпен жасалған шарттың және кредит ретінде алынған шетел валютасын резиденттің Қазақстан Республикасының уәкілетті банкіндегі шотына не Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы болған кезде оның шетелдік банктегі шотына есепке алуға мүмкіндіктің жоқ екенін растайтын өзге құжаттардың көшірмелері (олардың үзінділері);
      4) резидент еместен тартылған кредит есебінен қаржыландырылатын тауарлар және/немесе жұмыстар, қызмет көрсетулер көзделетін шарттардың көшірмелері;
      5) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операцияның баламасын он миллион АҚШ долларынан жоғары сомаға жасауға жазбаша келісімі;
      6) шетелдік кредитордың тоқсан сайын Ұлттық Банкке аударым жасалған күнді, үшінші тұлғалардың атауларын және тиісті шарттың деректемелерін көрсете отырып кредиттік келісім шеңберінде үшінші тұлғалардың шотына аударылған ақша сомасы туралы ақпарат, сондай-ақ Ұлттық Банктің сұратуы бойынша өзге ақпарат ұсынуға жазбаша келісімі.

      68. Құжаттардың толық емес пакеті ұсынылған жағдайда Ұлттық Банк өтінушіден жеткіліксіз құжаттарды сұратуға құқылы.

      69. Резидент шетелдік кредитормен кредиттік бас келісім жасаған жағдайда лицензия алу үшін осы Ереженің 67-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Резидент осы құжаттарды Ұлттық Банкке оларға қол қойылған сәттен бастап он күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

      70. Резидент шетелдік кредитормен сомасы бойынша шек қойылмаған кредиттік бас келісім жасаған жағдайда Ұлттық Банк Ұлттық Банк пен өтінуші әрбір жағдайда бірлесіп жеке айқындайтын сомаға осы Ереженің 59-тармағында көрсетілген операцияларды жасауға лицензия береді. Лицензиат Ұлттық Банктің лицензиясында көрсетілген барлық сомаға операциялар жасағаннан кейін, лицензиат жаңа лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасауы қажет.

      71. Осы Ереженің 62-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген талаптарды сақтауы;
      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банкке осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес резидент еместердің резидент еместерден тартылған кредит есебінен қаржыландырылатын шарттар бойынша міндеттемелерді орындағанын растайтын құжаттардың көшірмелерін (кедендік жүк декларацияларының және/немесе өзге құжаттардың көшірмелерін) қоса бере отырып есеп беруі қажет.

      72. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алуға Ұлттық Банктің лицензиясының болуы резидент заемшыларды резидент еместен алынған кредитті заңмен белгіленген тәртіппен Ұлттық Банкте тіркеуден босатпайды.

  7-тарау. Осы Ережеде көзделген тәртіпті
бұзғаны үшін жауапкершілік

      73. Осы Ережеде көзделген тәртіпті бұзғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басталады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 1-қосымша

                                        есепті кезеңнен кейінгі     
                                         айдың 20-сына дейін       
                                      тоқсан сайын Ұлттық Банктің  
                                      аумақтық филиалына ұсынылады 

             Шетел валютасының қозғалысы туралы есеп
                   20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі
бойынша лицензиаттың атауы (бұдан әрі - КҰЖЖ)
                                             ______________________
Салық төлеушінің тіркеу номері (бұдан әрі -
СТН)                                         ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
беру күні                                    ______________________

                                             (валюта бірліктерінде)
____________________________________________________________________
        Көрсеткіштің атауы          | Жол | USD |EUR | RUR|Басқалары
                                    |коды |     |    |    | (валюта
                                    |     |     |    |    | түрлерін
                                    |     |     |    |    | көрсету)
____________________________________________________________________
1. Есепті кезеңнің басына шетел
   валютасының қалдығы, барлығы       100
   оның ішінде:
   - кассадағы қолма-қол шетел
   валютасы                           110
   - банктердегі валюталық
   есепшоттарда                       120
2. Келіп түскен шетел валютасы,
   барлығы                            200
   оның ішінде:
   - көрсетілген қызмет үшін,
   барлығы                            210
   оның ішінде:
   қолма-қол шетел валютасы           211
   - сатылған тауарлар үшін, барлығы  220
   оның ішінде:
   қолма-қол шетел валютасы           221
   - басқалары (талдама жасаңыз)      230
3. Жұмсалған шетел валютасы, барлығы  300
   оның ішінде:
   - қолма-қол шетел валютасы:        310
   - іс-сапар шығындарына             311
   - еңбек ақыға                      312
   - басқалары (талдама жасаңыз)      313
4. Есепті кезеңнің аяғына шетел
   валютасының қалдығы, барлығы       400
   оның ішінде:
   - кассадағы қолма-қол шетел
   валютасы                           410
   - банктердегі валюталық
   есепшоттарда                       420
___________________________________________________________________

"____" ____________ 20 ___ ж.       басшы  __________________
____________________________        бас бухгалтер _____________
   (орындаушы, телефон)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 2-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан  
                                      сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

              Шетелдік банктегі шоттағы қаражат
                    қозғалысы туралы есеп
                20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                        ______________________
лицензиаттың СТН-ы                           ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                  ______________________
шетелдік банктің атауы                       ______________________
шетелдік банк орналасқан ел, қала            ______________________
шетелдік банктегі шот номері                 ______________________
шетелдік банктегі шот валютасы               ______________________
шоттағы валютаны АҚШ долларына аудару
бағамы (1 АҚШ доллары үшін шот валютасы
бірлігімен)                                  ______________________
____________________________________________________________________
       Көрсеткіштің атауы                  | жол | шот   | мың АҚШ
                                           |коды |валюта.|  долла.
                                           |     |сының  |   рында
                                           |     | мың   |
                                           |     |бірлігі|
____________________________________________________________________
              А                               Б      В        Г
____________________________________________________________________
Кезең басына қалдық                          100
Мерзімде келіп түскен қаражаттардың
барлығы
(200=210+220+230+240+250+260+270+280)        200
- тауарларды сатудан және негізгі қызмет
бойынша көрсетілген қызметтерден             210
     оның ішінде ресімделген мәміле
     паспорттары
     бойынша экспорттық түсімнің түсуі       211
- бағалы қағаздарды сатудан                  220
оның ішінде
лицензиат эмиссия жасаған акцияларды
сатудан                                      221
лицензиат эмиссия жасаған басқа бағалы
қағаздарды сатудан                           222
     өзге тұлғалар эмиссиялаған
     бағалы қағаздарды сатудан               223
- бірлескен инвестициялық жобаларды
қаржыландырудағы шетелдік инвесторлардың
үлесі ретінде                                230
     оның ішінде кредиттер түрінде           231
- шетелдік инвесторлардың басқа
кредиттерін игеру есебіне                    240
- басқа резидент еместердің кредиттерін
игеру есебіне                                250
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарынан
аудару арқылы                                260
     оның ішінде:
     Қазақстан Республикасы банктеріндегі
     шоттардан                               261
     шетелдік банктердегі шоттардан          262
- резидент еместерден өтеусіз төлем түрінде
(гранттар, демеушілік көмек, сыйлықтар және
басқалары)                                   270
- өзге түсімдер (талдама жасау):             280
___________________________
___________________________

Мерзімде жұмсалған қаражаттың барлығы
(300=310+320+330+340+350+360+370+380+390)    300
- тауарларды сатып алуға (310=311+312+313)   310
     оның ішінде:
     - машиналар, жабдықтар және басқа да
     күрделі тауарлар                        311
     - шикізаттар, жартылай фабрикаттар
     және басқа да айналым құралдары         312
     - басқа да тауарлар                     313
- резидент еместердің қызметтерін төлеуге    320
     оның ішінде тауарларды тасымалдау
     бойынша қызметтер                       321
- салықтарды және басқа да міндетті
төлемдерді бюджетке төлеуге                  330
- еңбек ақыны төлеуге                        340
- шетелдік инвесторларға дивидендті,
пайданы төлеуге                              350
- алынған кредиттер бойынша сыйақы төлеуге   360
     оның ішінде шетелдік инвесторлардан
     тартылғаны бойынша                      361
- алынған кредиттер бойынша негізгі қарыздың
сомасын төлеуге                              370
     оның ішінде шетелдік инвесторлардан
     тартылғаны бойынша                      371
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарына
аудару үшін                                  380
     оның ішінде:
     Қазақстан Республикасы банктеріндегі
     шоттарда                                381
     шетелдік банктердегі шоттарда           382
- басқа шығыcтар (талдама жасау):            390
___________________________
___________________________                  
мерзім аяғындағы қалдық (400=100+200-300)    400
____________________________________________________________________

      262 және 382 жолдар бойынша есепке түсіндірме жазбада ақша
сомасын және олардан/оларға аударым жасау жүзеге асырылған шетелдік
банктердегі шоттардың номерлерін және оларды ашуға берілген
лицензияларды көрсетеді

"____" ______________ 20___ж.      басшы ______________

____________________________       бас бухгалтер _____________
   (орындаушы, телефоны)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 3-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                            айдың 20-сына дейін
                                        тоқсан сайын Ұлттық Банктің
                                        аумақтық филиалына ұсынылады

           Шетелдік банктегі шоттағы қаражаттың 
                  қозғалысы туралы есеп
              20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың аты-жөні                         ______________________
лицензиаттың жеке басын куәландыратын
куәліктің деректері                           ______________________
тұрақты мекен-жайы, телефоны                  ______________________
лицензиаттың СТН-ы                            ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                   ______________________
шетелдік банктің атауы                        ______________________
шетелдік банк орналасқан ел, қала             ______________________
шетелдік банктегі шот номері                  ______________________
шетелдік банктегі шот валютасы                ______________________

____________________________________________________________________
       Көрсеткіштің атауы                  | жол |  шот   | мың АҚШ
                                           |коды | валюта.|  долла.
                                           |     | сының  |  рымен
                                           |     |мың бір.|
                                           |     |лігімен |
____________________________________________________________________
              А                               Б      В        Г
____________________________________________________________________
кезең  басындағы қалдық                      100
кезеңде келіп түскен қаражаттардың
барлығы (200=210+220)                        200
- лицензиаттың басқа шоттарынан аудару
арқылы                                       210
     оның ішінен Қазақстан Республикасы
     банктеріндегі шоттардан                 211
- басқа түсімдер (талдама жасау):            220

мерзімде жұмсалған қаражаттың барлығы
(300=310+320+330+340)                        300
- жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтарды
төлеуге                                      310
- резидент еместерден тауарларды және
қызметтерді сатып алуға                      320
- лицензиаттың басқа шоттарына аудару үшін   330
     оның ішінде Қазақстан Республикасы
     банктеріндегі шоттарға                  331
- басқа шығындар (талдама жасау):            340

мерзім аяғындағы қалдық (400=100+200-300)    400
____________________________________________________________________

"____" ______________ 20___ж.

Лицензиаттың аты-жөні және қолы  _____________________________
телефоны ___________________________

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 4-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                         айдың 10-на дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

          Экспорттық мәмілелер бойынша түсімдердің
       шетелдік банктегі шотқа түсуі туралы ақпараттар
               20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________

лицензиаттың КҰЖЖ коды
(СТН - заңды тұлғалар үшін)                  ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
шот номері                                   ______________________
шетелдік банктің атауы және орналасқан жері  ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні және
номері                                       ______________________
Ұлттық Банктің шот ашуға берген
лицензиясының номері және берілген күні      ______________________

___________________________________________________________________
N |Келісім-шарт|Мәміле паспорты|Экспорт. |Экспорт.|Аванстық| Валюта
р/|____________________________|  тық    |  тық   | төлемді|  коды
c |номері|күні |номері|ресімдеу| түсім   |түсімнің| қайтару|
  |      |     |      |  күні  |түскен-  | түскен | сомасы |
  |      |     |      |        |қайтарыл.| сомасы |        |
  |      |     |      |        |ған күні |        |        |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
__________________
Шетелдік| Ескерту
әріптес |
__________________
__________________
__________________

"____" ______________ 20___ж.       басшы  __________________

___________________________         бас бухгалтер _________________
(орындаушы, телефоны)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 5-қосымша

                  
                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 15-сіне дейін тоқсан  
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

           Тараптар экспорт-импорт мәмілесі бойынша
             міндеттемелерін орындау туралы есеп
                20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________

лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                        ______________________
лицензиаттың СТН-ы                           ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні және
номері                                       ______________________

____________________________________________________________________
         Көрсеткіштің атауы                      |Жолдың| валютаның
                                                 | коды |мың бірлігі
____________________________________________________________________
1. лицензияланатын операцияның сомасы              100
2. есепті кезеңнің басына міндеттемелерді
   орындады:
- резидент, барлығы - сомаға                       200
- резидент емес, барлығы - сомаға                  300
3. есепті кезеңде орындалуға жататын
   міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       210
- резидент емес, барлығы - сомаға                  310
4. есепті кезеңде нақты орындалған міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       220
     оның ішінде:
     - міндеттемелер келісім-шарт белгілеген
     нысанда орындалды                             221
     - басқа нысанда орындалған міндеттемелер      222
     - импорт бойынша бұрын алған тауарды
     (қызметті, жұмысты) немесе экспорт бойынша
     ақшаны қайтару                                223
- резидент емес, барлығы - сомаға                  320
     оның ішінде:
     - міндеттемелер келісім-шарт белгілеген
     нысанда орындалды                             321
     - басқа нысанда орындалған міндеттемелер      322
     - экспорт бойынша бұрын жеткізген тауарды
     (қызметті, жұмысты) немесе импорт бойынша
     ақшаны қайтару                                323
5. есепті кезеңнің аяғына есептелген айыппұлдар
   (өсімпұлдар)
- резидент, барлығы - сомаға                       230
- резидент емес, барлығы - сомаға                  330
6. есепті кезеңнің аяғына нақты алынған/төленген
   айыппұлдар (өсімпұлдар)
- резидент, барлығы - сомаға                       240
- резидент емес, барлығы - сомаға                  340
7. есепті кезеңнің аяғына орындалған міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       250
- резидент емес, барлығы - сомаға                  350
8. есепті кезеңнің аяғына резидент еместің
   резидент алдында сомаға нақты орындамаған
   міндеттемелері, барлығы                         400
___________________________________________________________________

"____" ____________ 20___ж.       басшы ______________
__________________________        бас бухгалтер _____________
  (орындаушы, телефоны)

                  Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Тараптар экспорт/импорт мәмілелері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі есептерде" Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргізуді көздейтін экспорт/импорт мәмілесі бойынша Қазақстан Республикасының резиденті және резидент емесі арасындағы өзара міндеттемелердің жағдайы көрсетіледі.
      Есепті лицензиат мәміле паспортын ресімдеуді көздемейтін экспорт-импорт мәмілелері бойынша ғана ұсынады. Есепте лицензиат келісім-шарт валютасының мың бірліктерінде толтырады және есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-не дейінгі мерзімде ұсынады.
      100-ші жолда Ұлттық Банктің лицензиясы алынған келісім-шарт сомасы көрсетіледі.
      200-ші (300-ші) жолда лицензияланатын операция шеңберінде жиынтығының өсу ұдайымен есепті кезеңнің басына резиденттің (резидент еместің) резидент еместің (резиденттің) алдындағы орындаған міндеттемелердің жалпы сомасы көрсетіледі. 222 және 322 жолдары резидент/резидент емес келісім-шарт талаптарымен көзделмеген басқа нысанда (талдама жасаңыз) міндеттемелерді орындаған жағдайда толтырылады. Мысалы, келісім-шарт талаптарымен белгіленген есеп айырысудың ақша нысаны тауарларды (қызметтерді, жұмыстарды) қарсы жеткізуге, меншік құқығын бағалы қағаздарға, материалдық емес активтерге және т.б. тапсыруға ауыстырылады.
      220 жол = 221+222+223 жолдарға
      320 жол = 321+322+323 жолдарға
      250 жол = 200+220 жолдарға
      350 жол = 300+320 жолдарға
      400 жол = (250-350)+(230-240)-(330-340) жолдарға
      223 жолда резидент импорт бойынша бұрын алған тауарды (қызметті, жұмысты) немесе экспорт бойынша ақшаны қайтару сомасы көрсетіледі.
      323 жолда резидент емес экспорт бойынша бұрын жеткізген тауарды (қызметті, жұмысты) немесе импорт бойынша ақшаны (егер болса) қайтару сомасы көрсетіледі.
      Лицензияны алғанға дейінгі, сондай-ақ кейін жүргізілген және лицензияның болуын талап етпейтін валюталық операциялардың жалпы сомасын осы есепте көрсетпеңіз.
      Ұлттық Банк ресми бағамды белгілемейтін валютамен операция жүргізген жағдайда лицензиат ұсынатын мәліметтерде АҚШ долларына мұндай валютаның ағымдағы рыноктық бағамын көрсетуі қажет.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 6-қосымша

                 
                                           лицензияның қолданылу
                                        мерзімі аяқталғаннан кейін
                                           белгіленген мерзімде
                                          Ұлттық Банктің аумақтық
                                            филиалына ұсынылады 
 
                                          Қазақстан Республикасы 
                                              Ұлттық Банкінің
                                          ______________ филиалы 

          Экспорт-импорт мәмілесі бойынша капитал
             қозғалысына байланысты операцияның
                    аяқталмағаны туралы

лицензиаттың атауы                          ________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                       ________________________
лицензиаттың СТН-ы                          ________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы        ________________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                 ________________________
Ұлттық Банктің лицензиясының қолданылу
мерзімі                                     ________________________
лицензия валютасы және сомасы               ________________________
мәміле үлгісі (экспорт/импорт)              ________________________
мәміле бойынша контрагенттің атауы
және тұрғылықты орны                        ________________________
келісім-шарттың деректемелері               ________________________

 
      Көрсетілген лицензиат капитал қозғалысына байланысты
лицензияланған операция бойынша міндеттемелерді мерзімінде орындауды
қамтамасыз етпеді.
      Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы мәліметтер
төменде келтірілген:
___________________________________________________________________
    Резидент төледі/жеткізді   |  Резидент емес төледі/жеткізді
___________________________________________________________________
  Күні | Валютасы және сомасы  |   Күні   |  Валютасы және сомасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"____" ______________ 20___ж.     _________________________________
____________________________       (филиалдың/ банк бөлімшесінің
 (орындаушы, телефоны)                        басшысы)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 7-қосымша

             Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесі

1. Азия даму банкі
2. Африка даму банкі
3. Халықаралық есеп айырысу банкі
4. Дүниежүзілік банктер тобы
5. Еуропалық қайта құру және даму банкі
6. Еуропалық инвестициялық банк
7. Ислам даму банкі
8. Америкааралық даму банкі

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 8-қосымша

                  Бағалы қағаздар және олардың
                 эмитенттері туралы мәліметтер

лицензиаттың атауы                          ________________________
өтініш берушінің КҰЖЖ коды                  ________________________
өтініш берушінің СТН-ы                      ________________________

      1. Бағалы қағаздар эмитенті туралы мәліметтер

1. Базалық актив эмитентін заңды тіркеу елі ________________________
2. Эмитенттің атауы ________________________________________________
3. Эмитенттің тұрғылықты жері ______________________________________
4. Эмитент қызметінің негізгі түрі _________________________________

      2. Бағалы қағаздар туралы мәліметтер

1. Бағалы қағаздар заң бойынша шығарылған елдер ____________________
2. Тіркеу номері мен күнін көрсете отырып, шетелдік эмитенттің 
бағалы қағаздарын тіркеген орган ___________________________________
3. Бағалы қағаздың түрі, бағалы қағаздың бірегейлендіру коды _______
4. Бағалы қағаздар валютасы және шығару нысаны _____________________
5. Тіркеушінің атауы _______________________________________________
6. Тіркеушінің тұрғылықты жері  ____________________________________
7. Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің рейтингтік бағасы туралы
мәліметтер _________________________________________________________
8. Оларды тіркеген елдерде және басқа елдерде қор биржаларының сауда
алаңдарында бағалы қағаздар айналысы туралы мәліметтер _______

Басшының аты-жөні ____________________________

                                         Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 9-қосымша

       Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

                                        Ұлттық Банкке тоқсан сайын,
                                         есептік кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-на дейін ұсынылады

                  20____ жылғы _______ тоқсанда
         Қазақстан Республикасының резиденттері берген
       кредиттерді игеру және қызмет көрсету туралы есеп

лицензиаттың атауы ________________________________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды (заңды тұлғалар үшін) ______________________
лицензиаттың СТН-і ________________________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы ______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні _______________
Келісім-шарттың/Шарттың нөмірі және күні __________________________ 

Көрсеткіштің атауы

 Жолдың
коды

(кредит
валюта-
сының
мың
бірлі-
гімен)

(мың
АҚШ
долла-
рымен)

А

Б

В

Г

1. есептік кезеңнің басындағы берешек (110 + 120 + 130)

100

  

 

негізгі борыш сомасы

110

  

  

  олардың ішінде:

 

  

  

негізгі борышты өтеу бойынша  мерзімі өткен төлемдер

111

  

  

сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер

120

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұлдар

130

  

  

2. есептік кезеңдегі операциялар

200

  

 

кредит бойынша берілген қаражат

210

  

  

негізгі борышты өтеу шотына есептелген төлемдер 

220

  

  

сыйақы бойынша есептелген төлемдер 

230

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін есептелген айыппұлдар

240

  

  

негізгі борышты өтеу шотына алынғаны 

250

  

  

сыйақы бойынша алынған төлемдер

260

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін алынған айыппұлдар 

270

  

  

борышты есептен шығару

280

  

  

барлық алынған төлемдер (250 + 260 + 270)

290

  

  

3. есептік кезеңнің аяғындағы берешек (310 + 320 + 330)

300

 

 

негізгі борыш сомасы (110 + 210 - 250 - 280)

310

  

  

  оның ішінде:

 

  

  

негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі өткен төлемдер (111 + [220 - 250])

311

  

  

сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер (120 + 230 - 260)

320

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұлдар (130 + 240 - 270)

330

  

  

20____ жылғы "___"___________              басшы _________________

_____________________________            бас бухгалтер ___________
(орындаушы, телефоны)

                Толтыру бойынша нұсқаулар:

      "В" бағанында кредит валютасымен деректер көрсетіледі.
      "Г" бағанындағы деректер операция жүргізілген күнгі Ұлттық
Банктің ресми бағамдары ескеріле отырып, АҚШ долларына аударылады.
Операциялар Ұлттық Банк ресми бағам белгілемейтін валютамен
жүргізілген жағдайда, қайта есептеу лицензиаттың берген
мәліметтерінде көрсетілген осы валютаның АҚШ долларына ағымдағы
нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 10-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                      сайын Ұлттық Банкке ұсынылады 

            Қазақстан резиденттерінің тікелей және
           портфельдік инвестициялары бойынша есеп
                  20___ жылдың ______тоқсаны

лицензиаттың атауы                            ______________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                         ______________________
лицензиаттың СТН-ы                            ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы          ______________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
берілген күні                                 ______________________

                                                (мың АҚШ долларымен)
____________________________________________________________________
          Көрсеткіш атауы               | жол | есепті   | есепті
                                        |коды | кезең    |кезеңдегі
                                        |     |басындағы |операция
                                        |     |жинақтал. |
                                        |     |ған құны  |
____________________________________________________________________
тікелей инвестициялар (жарғылық
капиталға жарна)                           10
портфельдік инвестициялар - барлығы
(20 = 21+22+23)                            20
   1) акциялар                             21
   2) борыштық бағалы қағаздар             22
   3) басқалары (талдама жасау)            23
тікелей инвестициялар бойынша
есептелген кіріс                           30
   оның ішінде нақты алынғаны              31
портфельдік инвестициялар бойынша
есептелген кіріс                           40
   оның ішінде нақты алынғаны              41
____________________________________________________________________

       Анықтама үшін:
      1. резидент еместің есепті тоқсанның аяғындағы жария етілген 
жарғылық капиталы (жарғылық құжаттар бойынша) _____________________
валютаның мың бірлігі.
      2. резидент еместің есепті тоқсанның аяғындағы төленген
жарғылық капиталы __________________________________ валютаның
мың бірлігі.
      3. есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша жария етілген
жарғылық капиталдағы резиденттің үлесі процентпен және құнмен
көрсетілген (валютаның мың бірлігі).
      4. есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша төленген жарғылық
капиталдағы резиденттің үлесі процентпен және құнмен көрсетілген
(валютаның мың бірлігі).

"____" ____________ 20___ ж.     басшы __________________
___________________________      бас бухгалтер _____________
  (орындаушы, телефон)

                 Толтыру жөнінде нұсқау

      "Қазақстан резиденттерінің тікелей және портфельдік инвестициялары жөніндегі мәліметтерде" есеп беру тоқсанында резидент еместің пайдасына тікелей және портфельдік инвестициялар нысанында жүзеге асырылған, капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуді көздейтін шарттар негізінде туындайтын Қазақстан Республикасы резидентінің талаптарына өзгерістер бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Тікелей инвестициялар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін сатып алу мақсатында резидент емес заңды тұлғаның акцияларын (қатысушылардың салымдарын) төлеуге  мүлік (зат, ақша, бағалы қағаздар және басқа мүліктер) салу болып табылады. Басқа инвестициялардың барлығы портфельдік инвестицияларға жатады.
      Резиденттің резидент еместің жарғылық капиталындағы үлесі туралы жалпы мәліметтер анықтамалық бөлікте көрсетіледі.
      Есеп беру кезеңіндегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Басқа валюталарда көрсетілген деректер Ұлттық Банктің операция жасалатын күнгі ресми бағамын ескере отырып АҚШ долларына ауыстырылады. Ұлттық Банк ресми бағамын белгілемеген валютамен операция жасалған жағдайда, қайта есептеу лицензиат ұсынатын мәліметтерде көрсетілетін осы валютаның АҚШ долларына қатысты ағымдағы рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 11-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

       Сенімгерлік басқарудағы активтер туралы есеп
                 20___ жылдың ______ тоқсаны

лицензиаттың атауы                         ________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы       ________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды                     ________________________
Лицензиаттың СТН-ы                         ________________________ 
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
берілген күні                              ________________________

Сенімгерлік басқарушы                      ________________________
Сенімгерлік басқарушы тіркелген ел         ________________________
Сенімгерлік басқарушының мекен-жайы        ________________________
Сенімгерлік басқаруға берілген валюта
және сома                                  ________________________
Лицензияға сәйкес сыртқы активтер құрылымы:

"А" (Fitch", "Standard & Poor's") немесе
"А2" ("Moody's Investors Service")
төмен емес рейтингі бар активтер, %         кем емес
                                           ________________________
Қазақстан Республикасының тәуелсіз
рейтингінен төмен емес рейтингтері бар
активтер (__ - Fitch", "Standard & Poor's"
__"Moody's Investors Service"), %           кем емес
                                           ________________________

                                                            1-кесте
____________________________________________________________________
 N| Бағалы  | Бағалы | Бағалы қағаздың/| Бағалы |Эмиссия/| Эмитент.
Р/|қағаздың/|қағаздың| банктің рейтингі|қағаздың| депозит|   тің/
 c|депозит. | тіркеу |_________________|номинал.|валютасы| банктің
  |  тің    | номері/|Fitch|Moody's|S&P|  дық   |        |  атауы
  | атауы   |депозит.|     |       |   | құны   |        |
  |         |  тің   |     |       |   |        |        |
  |         | номері |     |       |   |        |        |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
_______________________
Эмитент.|Бағалы қағаз.
  тің/  |дарға/депозитке
банктің |инвестициялар
  елі   | сомасы (АҚШ
        | долларымен)
_______________________
_______________________
_______________________

                                                           2-кесте
____________________________________________________________________
N |Депозит|Бағалы |  Есепті   |Есепті кезеңдегі қаржылық операциялар
р/|номері |қағаз. | кезеңнің  |_____________________________________
с |       | дың   |  басына   | депозитті  |  бағалы   |құндық және
  |       |тіркеу |           |   сатып    | қағазды   |   басқа
  |       |номері |           |  алу/ашу   |   сату    | өзгерістер
  |       |       |           |            |немесе өтеу|
  |       |       |           |            |/депозитті |
  |       |       |           |            |   өтеу    |
  |       |       |_________________________________________________
  |       |       |саны,| мың |саны, | мың |саны,| мың |саны,|мың
  |       |       |дана | АҚШ |дана  | АҚШ |дана | АҚШ |дана |АҚШ
  |       |       |     |дол. |      | дол.|     | дол.|     |дол.
  |       |       |     |лары.|      |лары.|     |лары.|     |лары.
  |       |       |     | мен |      | мен |     | мен |     |мен
____________________________________________________________________
А/А2 төмен емес
рейтингтер бойынша
барлығы:            Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ҚР тәуелсіз
рейтингінен төмен
емес рейтингтер
бойынша барлығы:    Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Басқа салымдар
бойынша барлығы:    Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
_______________________________________________________
N |Депозит|Бағалы |  Есепті   |           |  Сыртқы
р/|номері |қағаз. | кезеңнің  |  кіріс    |активтердің
с |       | дың   |  аяғына   |           |  жалпы
  |       |тіркеу |_______________________| сомасына
  |       |номері |саны,| мың |есеп.|нақты|  үлес, %
  |       |       |дана |АҚШ  |тел. |алын.|
  |       |       |     |дол. |ген  | ған |
  |       |       |     |лары.|     |     |
  |       |       |     |мен  |     |     |
_________________________________________________________
А/А2 төмен емес
рейтингтер бойынша
барлығы:            Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ҚР тәуелсіз
рейтингінен төмен
емес рейтингтер
бойынша барлығы:    Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Басқа салымдар
бойынша барлығы:    Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________

       Анықтама үшін:
      Сыртқыға жатпайтын активтер (мың АҚШ долларымен)
      Салым сомасы:
      есепті кезеңнің басында ________________
      есепті кезеңнің аяғында ________________
      Есепті кезеңдегі кіріс сомасы:
      есептелгені ________________
      нақты алынғаны ________________

"___" _________ 20__ж.           басшы __________________
_____________________            бас бухгалтер _____________
(орындаушы, телефоны)

                    Толтыру жөнінде нұсқау

      1-кестеде берілген лицензияға сәйкес сатып алынған барлық
бағалы қағаздар және шетелдік банктерде орналастырылған барлық
депозиттер көрсетіледі.
      2-кестеде есепті кезеңнің басындағы және есепті кезеңнің
аяғындағы портфельдегі бағалы қағаздар мен депозиттер және есепті
кезеңде олармен операциялар рейтингтік баға бойынша бөліп
көрсетіледі.
      Есепті кезеңнің басында және аяғында портфельде жоқ, бірақ
есепті кезеңде олармен операция жүргізілген активтер 2-кестеде
көрсетіледі.
      "Анықтама үшін" бөлімінде сыртқыға жатпайтын, сенімгерлік
басқару шартына сәйкес салымдар жүзеге асырылған  активтер
туралы жалпы ақпарат келтіріледі.
      АҚШ долларынан басқа валютамен номинирленген бағалы
қағаздардың құны/депозиттер сомасы теңгенің орташа алынған 
рыноктық бағамы бойынша, содан кейін орташа алынған рыноктық
бағамы бойынша қайта есептеледі.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 12-қосымша

                Экспорттық кредиттер бойынша
                   агенттіктердің тізбесі

1. Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), Австралия
2. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрия Республикасы
3. Office National du Ducroire (OND), Бельгия Корольдігі
4. Hungarian Export Credit Insurance Ltd (MEHIB), Венгер Республикасы
5. Export Credits Guarantee Department (ECGD), Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі
6. Hungarian Export-Import Bank, Венгер Республикасы
7. Export Credit Insurance Organization (ECIO), Грек Республикасы
8. Eksportkreditfonden (EKF), Дания Корольдігі
9. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Cesce), Испания Корольдігі
10. Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economia), Испания Корольдігі
11. Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), Италия Республикасы
12. Export Development Corporation (EDC), Канада
13. Korea Export Insurance Corporation (KEIC), Корей Республикасы
14. The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Корей Республикасы
15. Office du Ducroire (ODD), Люксембург Ұлы Герцогтігі
16. Banco National de Comercio Exterior, SNC (Bancomext), Мексика Құрама Штаттары
17. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), Нидерланд Корольдігі
18. Export Credit Office (ECO), Жаңа Зеландия
19. The Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK), Норвегия Корольдігі
20. Korporacja Ubezpieczen Kredytow (KUKE), Польша Республикасы
21. Companhia de Seguro de Creditos, SA (COSEC), Португалия Республикасы
22. Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbank SR), Словакия Республикасы
23. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), АҚШ
24. Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank), Түрік Республикасы
25. FIDE Ltd., Финляндия Республикасы
26. Finnvera, Финляндия Республикасы
27. Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Француз Республикасы
28. Direction des Relations Economiques Exterieures (Ministere de l'Economie) (DREE), Француз Республикасы
29. Hermes Kreditversicherungs (Hermes), Германия Федеративтік Республикасы
30. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Германия Федеративтік Республикасы
31. Export Guarantees Development Corporation (EGAP), Чех Республикасы
32. Czech Export Bank, Чех Республикасы
33. Export Risk Guarantee Agency (ERG), Швейцария Конфедерациясы
34. EKN Exportkreditnamnden (EKN), Швеция Корольдігі
35. Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Жапония
36. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Жапония

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 13-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

Резиденттің резидент еместен кредит ретінде
алатын шетел валютасын үшінші тұлғалардың
шотына есептеуді көздейтін операциялар
бойынша есеп
20___ жылдың ______тоқсаны

кредитордың атауы, резиденттік елі        __________________________
лицензиаттың атауы                        __________________________
лицензиаттың почталық мекен-жайы,
телефоны                                  __________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                     __________________________
лицензиаттың СТН-ы                        __________________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері          __________________________
Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің номері   __________________________
кредит валютасы                           __________________________
кредиттің сомасы                          __________________________

____________________________________________________________________
 кредит есебінен қаржыландырылатын келісім-шарттың  |келісім-шарттың
                 деректемелері                      |    сомасы
____________________________________________________________________
келі.|қол |  резиденттің   |  үшінші  |мәміле паспор|келісім-| мың
сім- |қой.| деректемелері  | тұлғаның |тының (қосым.|шарттың | АҚШ
шарт.|ыл. |                | деректе. |ша парақтың) |валюта. |долла.
тың  |ған |                | мелері   |деректемелері| сында, |рымен
 N   |күні|_________________________________________|  мың   |
     |    |атауы|ме.  |КҰЖЖ|атауы|ме. | N |ресімдеу | өлшем  |
     |    |     |кен- |коды|     |кен |   |  күні   |бірлігі.|
     |    |     |жайы |    |     |жайы|   |         |  мен   |
___________________________________________________________________
  1  | 2  |  3  |  4  |  5 |  6  | 7  | 8 |    9    |   10   |  11
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
резиденттің келісім-|есеп беру кезеңінде|есеп беру кезеңінде үшінші
  шарт бойынша өз   | кредитордың үшінші|тұлға резиденттің пайдасы.
 қаражаты есебінен  | тұлғаның пайдасына|на орындаған міндеттемелер
  үшінші тұлғаның   |   аударған сомасы |
 пайдасына аударған |                   |
      сомасы        |                   |
____________________________________________________________________
 келісім-  |мың АҚШ |келісім-   |мың АҚШ|өткен кезеңдерде|есеп беру
шарттың ва.|доллары.|шарттың ва.| долла.|төленген сомалар|кезеңінде
лютасында, |  мен   |лютасында, | рымен |     бойынша    |төленген
мың өлшем  |        | мың өлшем |       |                | сомалар
бірлігімен |        |бірлігімен |       |                | бойынша
____________________________________________________________________
    12     |   13   |     14    |   15  |       16       |    17
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

"____"______________20__ж.         басшы _____________________
_________________________          бас бухгалтер _______________
 (орындаушы, телефоны)

                   Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есебіне есептеуді көздейтін операциялар жөніндегі мәліметтерде" кредитордың кредиттік келісім бойынша міндеттемелерін орындауы, сондай-ақ резидент пен үшінші тұлғаның арасындағы лицензиаттың резидент еместен алған кредиті есебінен қаржыландырылатын келісім-шарт бойынша міндеттемелерін өзара орындауы көрсетіледі.
      Тіркеу куәлігі бойынша деректер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ұлттық Банкте тіркелетін келісім-шарттар бойынша ғана беріледі.
      Лицензиат пен резидент бір тұлға болмаған жағдайда 3, 4, 5-бағандар толтырылады.
      Мәміле паспортын ресімдеуді көздейтін келісім-шарт болған жағдайда 8, 9-бағандар толтырылады.
      Резидент келісім-шарт бойынша өз жеке қаражаты есебінен алдын ала төлем (төлем) жасаған жағдайда 12, 13-бағандар толтырылады.
      Үшінші тұлға есеп беру кезеңінде резидент алдындағы міндеттемелерін орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылады, мұндайда өткен кезеңдерде кредитор немесе резидент үшінші тұлғаның пайдасына шетел валютасын аударғанын ескеру керек.
      Үшінші тұлға осы лицензияны алғанға дейін резиденттің алдындағы міндеттемелерін толық орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылмайды. Мұндайда лицензиат растайтын құжаттарды ұсына отырып араларында жасалған келісім-шарт бойынша үшінші тұлғаның резидент алдындағы орындалған міндеттемелерінің жалпы көлемі жөніндегі ақпаратты беруі керек.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 14-қосымша

       Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

                                        Ұлттық Банкке тоқсан сайын,
                                         есептік кезеңнен кейінгі
                                        айдың 15-на дейін ұсынылады

лицензиаттың атауы ________________________________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды ____________________________________________
лицензиаттың СТН-і ________________________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы ______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні _______________

           20_______ жылғы  ______________ айда
      Басқарушы компанияның _______ инвестициялық қоры
       қаражатының есебінен шет елге инвестицияларды
                жүзеге асыруы туралы есебі

                                                 1-кесте
                                            мың АҚШ долларымен

Тар-
мақ-
ша-
ның
нө-
мірі

Бағалы
қағаз-
дың/
заңды
тұлға-
ның/
актив-
тің
атауы

Бағалы қағаз-
дың/эмитент-
тің рейтингі

Қор
биржа-
сының/
нарық-
тың
атауы

ҰБН
не-
месе
ISIN
коды

Эмис-
сия/
құрыл-
тай
құжат-
тары
бо-
йынша
жар-
ғылық
капи-
талдың
валю-
тасы

Moo-
dy's

S&P 

Fіtch

1

2

3

4

5

6

7

8

1-бөлім. Резидент еместердің бағалы қағаздары (талдама жасау)

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім. Резидент еместердің капиталына қатысу үлесі
(талдама жасау)

 

 

 

 

 

 

 

 

3-бөлім. Резидент еместердің басқа қаржы құралдары
(талдама жасау)

кестенің жалғасы

Эми-
тент-
тің/
инвес-
тиция-
лау
объек-
тісі-
нің
атауы

Эмитенттің/
инвести-
циялау
объекті-
сінің елі

Дауыс беретін
акциялардың
жалпы санындағы
үлес (қатысушы-
лардың дауыс-
тары) (%-бен)

Өтеу
күні

Сатып алу
құны (мың
АҚШ доллары)

9

10

11

12

13

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                     2-кесте
                                               мың АҚШ долларымен

Тармақ-
ша-ның
нөмірі

Бағалы
қағаз-
дың/
заңды
тұлға-
ның/
активтің
атауы

ҰБН
немесе
ISIN
коды

Өткен кезең соңындағы позиция 

Саны,
дана

Бағалау құны

Мың АҚШ
доллары

1

2

3

4

5

1-бөлім. Резидент еместердің бағалы қағаздары
(талдама жасау)

 

 

 

 

 

2-бөлім. Резидент еместердің капиталына қатысу
үлесі (талдама жасау)

 

 

 

 

 

3-бөлім. Резидент еместердің басқа қаржы
құралдары (талдама жасау)

 

 

 

 

 

кестенің жалғасы

Ай ішіндегі өзгеріс

Есепті кезең соңындағы
позиция

Инвести-
циялық
қордың
активте-
ріндегі
инвести-
циялардың
үлесі (%)

Операциялар

Сатып алу

Сату немесе өтеу

Құндық
және
басқа
да
өзге-
рістер

Саны,
дана

Бағалау
құны

Саны,
дана

Мың
АҚШ
дол-
лары

Саны,
дана

Мың
АҚШ
дол-
лары

Мың
АҚШ
дол-
лары

Мың АҚШ
доллары

6

7

8

9

10

11

12

13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Жиынтығы инвестициялық қордың таза активтерінің құны (есептік
кезеңнің соңғы күніне) ________________мың теңге
                                       ____________ мың АҚШ доллары

20____ жылғы "___"___________              басшы _________________

_____________________________            бас бухгалтер ___________
(орындаушы, телефоны)
                                   инвестициялық қордың активтерін
                                   есепке алуды қамтамасыз ететін
                                   кастодиан бөлімшесінің
                                   басшысы _______________________

                           Толтыру бойынша нұсқаулар:

      Басқарушы компанияның инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруы туралы есебінде (бұдан әрі - Есеп), операциялық лицензиямен өтелмейтін резидент еместердің бағалы қағаздарын сатып алуды, резидент еместердің капиталына қатысу үлестерін, резидент еместердің қаржылық құралдарына салымдарды қоса алғанда, басқарушы компанияның инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге жүзеге асырған инвестициялар көрсетіледі.
      Есеп үтірден кейін 2 белгіге дейінгі дәлдікпен, айдағы айналымдар көрсетіле отырып, айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша мың АҚШ долларымен толтырылады және есептік кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейінгі мерзімде ұсынылады. Төлем Есептің валютасынан бөлек валютамен жүзеге асырылған жағдайда, қайта есептеу осы валютаның төлем жасалған күнгі АҚШ долларына нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.
      1 және 2-кестенің 2-бағанында:
      1) бағалы қағаздың түрі (акция - жай, артықшылықты; облигация; нот және басқасы);
      2) сатушы - резидент емес заңды тұлғаның атауы (жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу үшін), бірнеше сатушы болған жағдайда 1,2-кестелердегі активті 2-кестедегі барлық жүзеге асырылған операцияларды талдай отырып әрбір сатушы бойынша бөліп көрсету керек;
      3) резидент еместің қаржылық құралының атауы көрсетіледі.
      1-кестенің 6-бағанында инвестициялар жүзеге асырылған қор биржасының атауы көрсетіледі. Инвестициялар қаржы құралдарына ұйымдаспаған нарықта жүзеге асырылған, резидент еместің жарғылық капиталына қатысу үлестері сатып алынған кезде - заңды тұлғаның- сатушының тіркелген елі  (жеке тұлғаның тұрақты мекен-жайы) көрсетіледі.
      1-кестенің 7-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында ҰБН - бағалы қағаздың ұлттық бірегейлендіру нөмірі не ISIN - бағалы қағаздың халықаралық бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.
      1-кестенің 13-бағанында инвестициялардың сатып алу бағасы бойынша жалпы сомасы көрсетіледі.
      2-кестенің 4 және 5-бағандарында есептік кезеңнің алдындағы айдың соңғы күніндегі деректер көрсетіледі, бұл ретте 5-бағанда көрсетілген күнге бағалау құны көрсетіледі.
      2-кестенің 7 және 9-бағандарында нақты сатып алу/сату бағасы бойынша операциялардың сомасы көрсетіледі.
      2-кестенің 13-бағаны инвестициялық қордың есептік кезеңнің соңында есептелген активтерінің құнымен бағалау құны (12-баған) бойынша активтердің үлесін көрсетеді. 

Об утверждении Правил лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 257. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2003 года N 2469. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 134 (V053971)

     В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей лицензирование операций, связанных с использованием валютных ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей.
     2. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.):
     1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.
     3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 26 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности, связанной с использованием валютных ценностей" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1775, опубликованное 11-24 марта 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").
     4. Управлению обеспечения деятельности руководства (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
     5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.
     6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

     Председатель
 Национального Банка

     Согласовано                         Согласовано
Министерство финансов                Министерство экономики
Республики Казахстан                и бюджетного планирования
 8 августа 2003 г.                   Республики Казахстан
                                       11 августа 2003 г.

       Согласовано
Министерством иностранных дел
  Республики Казахстан
    6 августа 2003 г.

Утверждены                       
постановлением Правления              
Национального Банка                 
Республики Казахстан                
"Об утверждении Правил               
лицензирования операций,             
связанных с использованием            
валютных ценностей"               
     от 25 июля 2003 года N 257           

Правила  
лицензирования операций,
связанных с использованием валютных ценностей

     Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О Национальном Банке Республики Казахстан ", " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан ", " О лицензировании ", " О валютном регулировании " и устанавливают порядок и условия лицензирования операций, связанных с использованием валютных ценностей.

Глава 1. Общие положения

     1. Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) выдаются лицензии на проведение следующих видов операций, связанных с использованием валютных ценностей:
     1) осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту;
     2) открытие резидентами счетов (включая счета в национальной валюте Республики Казахстан) в иностранных банках и иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
     3) инвестиции резидентов за границу, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
     4) переводы резидентов в пользу нерезидентов для оплаты сделок, предусматривающих переход имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;
     5) переводы резидентов в пользу нерезидентов для осуществления расчетов по импортным сделкам, предусматривающим авансовый платеж за товары (работы, услуги) на срок более 180 дней, а также превышение срока получения валютной выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг);
     6) получение резидентами от нерезидентов платежей по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, в случае, если срок между датой экспорта товаров и получением экспортной выручки превышает 365 дней;
     7) предоставление резидентами (кроме банков) нерезидентам кредитов на срок более 180 дней;
     8) зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
     9) передача резидентом нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление.
     2. Для получения лицензии в Национальный Банк (его территориальный филиал) представляются следующие документы:
     1) нотариально засвидетельствованная копия устава (для юридических лиц);
     2) копия свидетельства о государственной регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан (для юридических лиц);
     3) копия статистической карточки, выданной уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по статистике (для юридических лиц);
     4) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
     5) копия свидетельства налогоплательщика;
     6) копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;
     7) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
     3. Государственные учреждения и государственные предприятия для получения лицензии на проведение операций, связанных с использованием валютных ценностей, на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США и/или лицензии на открытие счета в иностранном банке, в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляют письменное согласие Министерства финансов Республики Казахстан на проведение операции, связанной с использованием валютных ценностей, а также на открытие счета в иностранном банке.
     4. Национальный Банк вправе запросить дополнительную информацию или документы о проводимой операции, необходимые для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе документы, ссылки на которые имеются в представленных заявителем в Национальный Банк документах, а также лицензии, иные разрешения, сертификаты и другие документы уполномоченных органов (включая органов заявителя), необходимые для осуществления операций, подлежащих лицензированию в Национальном Банке.
     5. Копии договоров (контрактов, соглашений), заключенных между резидентом и нерезидентом, представляемые в Национальный Банк в соответствии с настоящими Правилами, должны быть прошиты и засвидетельствованы подписью резидента, а также печатью резидента - юридического лица или индивидуального предпринимателя.
     Документы, составленные на иностранном языке, подлежат представлению в Национальный Банк вместе с их нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и/или русский языки.
     Национальный Банк вправе затребовать у резидента, представившего документы на получение лицензии, либо получившего такую лицензию, представить нотариально засвидетельствованный перевод документов, направленных в Национальный Банк нерезидентом, на государственный и/или русский языки.
     6. Заявление о выдаче лицензии рассматривается Национальным Банком (его территориальным филиалом) в месячный срок со дня предоставления заявителем всех необходимых документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 49, 61-1 настоящих Правил. <*>
     Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     7. Отказ в выдаче лицензии производится в случае:
     1) непредставления документов либо иной информации, предусмотренных настоящими Правилами;
     2) представления недостоверной информации;
     3) несоответствия заявителя установленным настоящими Правилами требованиям;
     4) несоответствия проводимой операции законодательству Республики Казахстан;
     5) наличия возможности проведения операций через уполномоченные банки Республики Казахстан (для операций, предусмотренных главами 3 и 6 настоящих Правил);
     6) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций, проводимых юридическими лицами, имеющими лицензию на управление инвестиционным портфелем, (далее - управляющие компании) при осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, а также по открытию резидентами-юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями счетов в иностранных банках - наличия налоговой задолженности, за исключением сумм, по которым вынесено решение по изменению срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов;
     7) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций, проводимых управляющими компаниями при осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, а также по открытию резидентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями счетов в иностранных банках - наличия просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского и местного бюджетов, правительственных внешних займов, и по требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий;
     8) по операциям, предусмотренным главой 5 настоящих Правил на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США, за исключением операций, проводимых управляющими компаниями при осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, а также по открытию резидентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями счетов в иностранных банках - наличия просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра, за исключением случаев урегулирования вопроса погашения задолженности с банками-кредиторами;
     9) наличия иных оснований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О лицензировании". <*>
     Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     8. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме с указанием причин отказа.
     9. Приостановление действия либо отзыв лицензии производится по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании".
     Приостановление действия лицензии производится на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления и мер по устранению выявленных нарушений.
     В случае отзыва лицензии либо приостановления ее действия копия соответствующего решения доводится Национальным Банком (его территориальным филиалом) до сведения лицензиата в течение десяти календарных дней со дня принятия решения. При этом лицензиату в течение десяти календарных дней со дня получения копии такого решения необходимо вернуть имеющуюся лицензию в Национальный Банк (его территориальный филиал). После представления лицензиатом документов, подтверждающих факт устранения причин, по которым действие лицензии было приостановлено, Национальный Банк (его территориальный филиал) возвращает лицензию лицензиату.
     10. Лицензия прекращает свое действие в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О лицензировании" и настоящими Правилами.
     11. Национальный Банк не отвечает по обязательствам резидента по операциям, проведенным на основании выданной лицензии.
     12. В случаях, когда настоящими Правилами предусмотрен эквивалент суммы операции в долларах США, эквивалент рассчитывается по рыночному курсу обмена валют (до 1 января 2003 года - по официальному курсу Национального Банка) на дату:
     1) проведения операции - в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала;
     2) заключения договора - в остальных случаях.

Глава 2. Лицензирование осуществления розничной торговли и
предоставления услуг за наличную иностранную валюту

     13. Территориальный филиал Национального Банка выдает лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту следующим лицам:
     1) осуществляющим свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения;
     2) осуществляющим свою деятельность на морском, авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки.
     14. Лицензии Национального Банка на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту являются генеральными и дают право их владельцам производить расчеты в наличной иностранной валюте при осуществлении ими розничной торговли и предоставлении услуг.
     15. Квалификационные требования к деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и предоставлением услуг за наличную иностранную валюту, включают в себя:
     1) обладание заявителем (руководителем заявителя) знаниями законодательства, регулирующего порядок проведения валютных операций на территории Республики Казахстан;
     2) наличие у работников заявителя, которые будут непосредственно заниматься осуществлением розничной торговли и оказанием услуг за наличную иностранную валюту, справки уполномоченного банка, подтверждающей их профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой;
     3) наличие у заявителя банковских счетов в иностранной валюте в уполномоченных банках Республики Казахстан;
     4) организацию инкассации выручки заявителя;
     5) наличие технических средств для определения подлинности денежных знаков, сочетающих не менее трех способов определения подлинности денежного знака, включая контроль в ультрафиолетовом излучении;
     6) наличие контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и несгораемых шкафов;
     7) для стационарных объектов - наличие кассового помещения, оборудованного:
     входной металлической дверью;
     внутренней решетчатой дверью с размером ячейки не более 150x150 мм из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм (допускается использование декоративных решеток с аналогичными прочностными характеристиками);
     запирающимся изнутри кассовым окном или специализированным устройством для приема-передачи денег;
     при наличии оконных проемов - решетками на оконных проемах с размером ячейки не более 150x150 мм из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм (допускается использование декоративных решеток с аналогичными прочностными характеристиками или пуленепробиваемого остекления);
     тревожной и охранной сигнализацией, подключенной на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел (в случае невозможности допускается подключение на пост охраны здания, в котором расположено кассовое помещение), а также пожарной сигнализацией.
     16. Срок подачи резидентом документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, - до начала осуществления резидентом розничной торговли и предоставления услуг за наличную иностранную валюту.
     Факт подачи документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту.
     17. Заявители для получения лицензии в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляют в территориальный филиал Национального Банка следующие документы:
     1) заявление о выдаче лицензии на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту с указанием перечня товаров и услуг, предлагаемых к реализации за наличную иностранную валюту, мест реализации товаров и услуг;
     2) нотариально засвидетельствованную копию договора на инкассацию с юридическим лицом, имеющим лицензию Национального Банка на инкассацию и пересылку банкнот, монет и ценностей;
     3) справки уполномоченных банков о наличии у заявителя банковских счетов в иностранной валюте;
     4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии уполномоченного органа по вопросам таможенного дела на учреждение магазина беспошлинной торговли (для лиц, подавших заявление на осуществление торговли в магазинах беспошлинной торговли).
     18. Выдаче лицензии предшествует проверка соответствия заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям.
     Проверка осуществляется комиссией, создаваемой территориальным филиалом Национального Банка. По результатам проверки комиссией составляется заключение о соответствии или несоответствии заявителя (его работников) и представленных им документов квалификационным требованиям.
     Территориальный филиал Национального Банка регулярно, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, осуществляет проверку резидента, получившего лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, на соответствие квалификационным требованиям.
     19. Лицензия на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту выдается с условием обязательного приема лицензиатом в оплату реализуемых товаров и услуг также и национальной валюты Республики Казахстан.
     20. Лицензиату, получившему лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, необходимо:
     1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
     2) представлять в территориальный филиал Национального Банка ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.
     21. Территориальные филиалы Национального Банка в порядке, установленном Национальным Банком, представляют в Национальный Банк:
     сведения о выданных лицензиях на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту;
     сводный отчет о движении иностранной валюты, составляемый территориальными филиалами Национального Банка на основании предоставляемых лицензиатами отчетов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.
     22. Лицензия Национального Банка на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту прекращает свое действие в случаях:
     1) отзыва лицензии уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, указанной в подпункте 4) пункта 17 настоящих Правил;
     2) выдачи новой лицензии в связи с изменением перечня товаров и услуг, реализуемых за наличную иностранную валюту, или других условий лицензии.
     Об отзывах и прекращении действия лицензий территориальный филиал Национального Банка уведомляет все уполномоченные банки средствами электронной почты.

Глава 3. Лицензирование открытия резидентами счетов
в иностранных банках

     23. Национальный Банк (его территориальный филиал в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 30 настоящих Правил) выдает лицензии на открытие резидентами счетов в иностранных банках, в том числе металлических, за исключением открытия счетов банками, а также случаев, предусмотренных пунктами 25, 26 и 27 настоящих Правил.
     24. Лицензии Национального Банка на открытие резидентами счетов в иностранных банках являются операционными.
     25. Открытие физическими лицами-резидентами счетов в иностранных банках, зарегистрированных в государстве, которое является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и имеет суверенный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляется без получения лицензии, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил.
     При одновременном наличии рейтингов нескольких агентств ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") применяется следующий порядок определения соответствия государства, в банках которого открываются счета, установленным требованиям:
     1) при соответствии рейтинга по классификации рейтингового агентства "Fitch" (или "Standard & Poor's") установленным требованиям допускается наличие рейтинга по классификации рейтингового агентства "Standard & Poor's" (или "Fitch") не ниже "А-" и рейтинга по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service" не ниже "А3";
     2) при соответствии рейтинга по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service" установленным требованиям допускается наличие рейтингов по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch" не ниже "А-".
     26. Открытие счетов за границей физическими лицами - резидентами, временно находящимися за пределами Республики Казахстан с целью работы, учебы, лечения или отдыха осуществляется без получения лицензии, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил.
     После возвращения из-за границы в связи с завершением работы, учебы, лечения или отдыха, физическим лицам - резидентам в течение тридцати календарных дней со дня возвращения из-за границы необходимо закрыть счет, открытый за границей для указанных целей. При желании физическое лицо с целью сохранения ранее открытого счета, может без его закрытия, обратиться в Национальный Банк за получением лицензии в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
     27. Открытие загранучреждениями Республики Казахстан за границей счетов в иностранных банках осуществляется без получения лицензии, предусмотренной в пункте 23 настоящих Правил, на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими договорами между загранучреждениями Республики Казахстан и иностранными банками.
     28. Квалификационное требование для открытия счета, в том числе металлического, в иностранном банке включает в себя отсутствие просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
     29. Срок подачи резидентом документов для получения лицензии, предусмотренной пунктом 23 настоящих Правил:
     1) в случаях, предусмотренных пунктом 26 настоящих Правил, составляет тридцать календарных дней со дня возвращения из-за границы;
     2) в остальных случаях - до открытия счета. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии открыть счет.
     30. Для получения лицензии на открытие счета в иностранном банке в Национальный Банк (его территориальный филиал) в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:
     1) юридические лица, в том числе открывающие счета для своих филиалов либо представительств, расположенных за пределами Республики Казахстан, а также индивидуальные предприниматели:
     заявление с описанием предполагаемого режима счета, с указанием планируемого лимита остатка средств на счете на конец месяца, предоставлением реквизитов иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет, а также указанием места нахождения и реквизитов филиала либо представительства юридического лица;
     копии документов (кредитного договора, иных документов), подтверждающих необходимость открытия счета в иностранном банке;
     нотариально засвидетельствованные копии приказа либо иного документа об открытии филиала либо представительства и положения о нем (для филиалов и представительств юридических лиц);
     письмо иностранного банка о согласии на открытие и ведение счета, предоставление Национальному Банку информации, касающейся проведения операций по счету (включая выписки по счету клиента) по запросу Национального Банка;
     письменное обязательство заявителя ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Национальному Банку оригиналы выписок по счету, открываемому в иностранном банке;
     копию сметы расходов филиала, представительства юридического лица, утвержденной уполномоченным органом юридического лица;
     документ установленной формы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом, выданный органом налоговой службы не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления. При наличии решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов - документ органа налоговой службы, подтверждающий данный факт;
     документ Министерства финансов Республики Казахстан об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета и правительственных внешних займов, и требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий;
     документ местного исполнительного органа об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств местного бюджета;
     2) физические лица:
     заявление с указанием реквизитов иностранного банка (наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты), в котором будет открыт счет;
     письменное обязательство заявителя о предоставлении Национальному Банку информации, касающейся проведения операций по счету (включая выписки по счету) по запросу Национального Банка.
     31. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк (его территориальный филиал) вправе запросить у заявителя недостающие документы, а также документ органа налоговой службы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом более позднего срока.
     32. Счет в иностранном банке, на открытие которого была получена лицензия Национального Банка, открывается лицензиатом в течение шести месяцев со дня выдачи Национальным Банком лицензии.
     По счетам, открытым в иностранных банках юридическими лицами (представительствами, филиалами юридических лиц), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляются платежи и переводы только по тем операциям, которые оговорены условиями лицензии.
     Остаток средств на счете юридического лица (представительства, филиала юридического лица), а также индивидуального предпринимателя, в иностранном банке на конец месяца, превышающий сумму лимита, установленного в лицензии Национального Банка, подлежит переводу в течение пяти календарных дней на счет лицензиата, открытый в уполномоченном банке Республики Казахстан.
     33. Ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, лицензиаты представляют отчет о движении средств на счете в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам либо уведомляют Национальный Банк о неоткрытии счета.
     Ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, владельцы счета представляют в Национальный Банк выписки со счета, открытого в иностранном банке.
     Ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за отчетным, владельцы счета, на который в соответствии с условиями лицензии может быть зачислена экспортная выручка, представляют в Национальный Банк информацию о поступлении на счет экспортной выручки (приложение 4 к настоящим Правилам), с приложением подтверждающих документов. <*>
     Сноска. В пункт 33 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     34. Территориальные филиалы Национального Банка представляют в Национальный Банк сведения о выданных физическим лицам лицензиях на открытие счетов в иностранных банках.
     35. Лицензия Национального Банка на открытие счета в иностранном банке прекращает свое действие в случаях:
     1) неоткрытия счета в иностранном банке в течение шести месяцев со дня выдачи Национальным Банком данной лицензии;
     2) отсутствия средств на счете в иностранном банке в течение шести последовательных месяцев, если иное не предусмотрено в лицензии Национального Банка;
     3) выдачи новой лицензии на открытие счета в иностранном банке в связи с изменением режима этого счета;
     4) выезда физических лиц в другие страны на постоянное место жительства.

Глава 4. Лицензирование операций, связанных с движением
капитала, по экспортно-импортным сделкам

     36. Национальный Банк (его территориальный филиал в случаях, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил) выдает лицензии на проведение следующих операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам:
     1) предусматривающих авансовый платеж за товары (работы, услуги) на срок более 180 дней, по импортным сделкам;
     2) предусматривающих превышение срока получения выручки в оплату экспорта товаров (работ, услуг) резидентами более 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг);
     3) предусматривающих получение резидентами от нерезидентов платежей по экспорту отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, в случае, если срок между датой экспорта товаров и получением экспортной выручки превышает 365 дней.
     Операции, связанные с движением капитала, в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, по экспортно-импортным сделкам лицензированию в Национальном Банке не подлежат.
     37. Лицензии Национального Банка на проведение операций, указанных в подпункте 3) пункта 36 настоящих Правил, выдаются в случае, если условиями экспортного контракта, предусматривается поставка только тех товаров, которые включены в перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан.
     В иных случаях лицензия выдается в соответствии с порядком, установленным для операций, указанных в подпункте 2) пункта 36 настоящих Правил.
     38. Лицензии Национального Банка на проведение операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам являются разовыми и прекращают свое действие по истечении указанного в них срока.
     Национальным Банком устанавливается срок действия лицензии, с учетом информации, предоставленной заявителем.
     39. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 36 настоящих Правил:
     1) в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, составляет тридцать календарных дней со дня такого перехода;
     2) в иных случаях - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по сделке.
     40. Для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:
     1) заявление, в котором заявителем указывается предполагаемый срок действия лицензии (календарная дата) с обоснованием его продолжительности;
     2) копии договоров с нерезидентами и копии иных документов, подтверждающих обоснованность проведения платежа либо поставки товара, работ или услуг (копии платежных документов, грузовых таможенных деклараций, счетов фактур для валютных операций, перешедших из текущих в операции, связанные с движением капитала, и других документов);
     3) документ, выданный заявителю банком, подтверждающий осуществление банком валютного контроля по операции, подлежащей лицензированию;
     4) документ таможенного органа, подтверждающий соответствие экспортируемых товаров по данному контракту перечню, определяемому Правительством Республики Казахстан, либо копия паспорта сделки по экспортному контракту, оформляемого в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, предусматривающему превышение срока получения резидентами выручки в оплату экспорта отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, более 365 дней с даты экспорта товаров.
     41. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы.
     42. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, предусмотренной в пункте 36 настоящих Правил, необходимо:
     1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
     2) представлять в Национальный Банк ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам (по экспортно-импортным сделкам, по которым не оформляется паспорт сделки).
     43. Уполномоченный банк, на который возложен контроль по операции, связанной с движением капитала, подлежащей лицензированию, в случае ее незавершения в срок, установленный в лицензии Национального Банка, уведомляет об этом факте филиал Национального Банка, по месту нахождения лицензиата, в течение пяти рабочих дней с даты истечения срока действия лицензии по форме в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам.
     44. По отдельным экспортно-импортным сделкам в случае невозможности установить точную сумму операции, подлежащей лицензированию, Национальным Банком может быть выдана лицензия на общую сумму авансовых платежей по импортным сделкам или поставок товаров (работ, услуг) по экспортным сделкам.
     45. По долгосрочным экспортно-импортным сделкам резидентов, действующих в рамках единых с нерезидентами транспортных систем, предусматривающих непрерывный цикл взаимного экспорта и импорта товаров (работ, услуг) и осуществления расчетов по принципу взаимного зачета требований, которые не позволяют заранее установить сумму сделки и операции, подлежащей лицензированию, Национальный Банк выдает лицензию с учетом следующих особенностей:
     1) лицензия выдается на совместно определяемую Национальным Банком и заявителем планируемую сумму общего экспорта товаров (работ, услуг) резидента до конца соответствующего календарного года. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка, лицензиату необходимо обратиться в Национальный Банк за получением новой лицензии на дополнительную сумму в пределах срока первой лицензии;
     2) срок действия лицензии совместно определяется Национальным Банком и заявителем, исходя из достаточного времени для погашения задолженности нерезидента деньгами или встречным импортом товаров (работ, услуг), но не более, чем на один календарный год после истечения года, в котором были экспортированы товары (работы, услуги).
     46. При оплате импортного контракта третьим лицом, не являющимся импортером по внешнеэкономическому контракту, за получением лицензии в Национальный Банк обращается импортер.
     При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) третьим лицом, не являющимся экспортером по внешнеэкономическому контракту, за получением лицензии в Национальный Банк обращается экспортер.
     47. Лицензирование завершенных операций, связанных с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам (при переходе текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала), по которым оформлены паспорта сделок, осуществляется территориальными филиалами Национального Банка с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 48 - 50 настоящих Правил.
     48. Лицензируемые территориальными филиалами Национального Банка операции, связанные с движением капитала, по экспортно-импортным сделкам (перешедшие из текущих валютных операций в операции, связанные с движением капитала), считаются завершенными в следующих случаях:
     1) по экспортным сделкам - при поступлении экспортной выручки на всю стоимость экспортированного товара, срок оплаты которого превышает 180 дней;
     2) по импортным сделкам - при поступлении для таможенного оформления в Республике Казахстан товара, на всю сумму авансового платежа, срок которого превышает 180 дней.
     49. Заявление о выдаче лицензии рассматривается территориальным филиалом Национального Банка в течение пятнадцати календарных дней со дня представления заявителем всех необходимых документов.
     50. Для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, в территориальный филиал Национального Банка в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением нотариально засвидетельствованной копии устава, представляются следующие документы:
     1) заявление на получение лицензии;
     2) копия договора с нерезидентом;
     3) справка уполномоченного банка, осуществляющего валютный контроль по данной сделке, о проведенных платежах и переводах денег;
     4) справка таможенного органа о движении товаров по данной сделке;
     5) копия паспорта сделки по данной сделке. <*>
     Сноска. В пункт 50 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

Глава 5. Лицензирование иных операций,
связанных с движением капитала

     51. Национальный Банк выдает лицензии на проведение следующих операций, связанных с движением капитала:
     1) инвестиции резидентов за границу (включая приобретение у резидентов акций иностранных эмитентов (долей участия в уставном капитале), предусмотренных в подпункте 5) пункта 52 настоящих Правил, в доле меньшей, чем 50 процентов голосующих акций (50 процентов голосов участников) объекта инвестирования), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 52 настоящих Правил;
     2) переводы резидентов в пользу нерезидентов в оплату имущественных прав на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;
     3) предоставление резидентами (кроме банков) кредитов нерезидентам на срок более 180 дней;
     4) передача резидентом нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление.
     52. Не подлежат лицензированию Национальным Банком следующие виды инвестиций резидентов за границу:
     1) дилерская деятельность банков;
     2) инвестиции в ценные бумаги, эмитированные международными финансовыми организациями, перечень которых определен в приложении 7 к настоящим Правилам, для обращения на территории Республики Казахстан;
     3) инвестиции в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляемые казахстанскими брокерско-дилерскими организациями, управляющими инвестиционным портфелем или пенсионными активами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов;
     4) инвестиции в акции иностранных эмитентов, имеющих кредитный рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"), осуществляемые казахстанскими брокерско-дилерскими организациями, управляющими инвестиционным портфелем или пенсионными активами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов;
     5) инвестиции в уставный капитал юридических лиц стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и/или стран, с которыми Республикой Казахстан заключены и ратифицированы международные договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, в результате которых резиденту, осуществляющему инвестиции будет принадлежать 50 и более процентов голосующих акций (50 и более процентов голосов участников) объекта инвестирования;
     6) инвестиции в ценные бумаги нерезидентов за счет привлеченных пенсионных активов.
     При наличии более одного рейтинга агентств ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") определение соответствия инвестиций, установленным требованиям, проводится в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящих Правил. <*>
     Сноска. В пункт 52 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     53. Инвестиции резидентов в казахстанские депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги нерезидентов, осуществляются без получения лицензии на проведение операций, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил.
     Обмен резидентом ранее приобретенных казахстанских депозитарных расписок на ценные бумаги нерезидентов, являющиеся их базовым активом, осуществляется только при наличии лицензии Национального Банка на проведение операций, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил. При этом документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 57 настоящих Правил для получения лицензии не представляются.
     54. Лицензии на проведение операций, связанных с движением капитала, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, являются разовыми, за исключением лицензий, выдаваемых управляющим компаниям на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов в соответствии с требованиями пункта 58-1 настоящих Правил, которые являются операционными.
     Операционная лицензия выдается управляющей компании на осуществление инвестиций за границу за счет средств одного инвестиционного фонда.
     Операционная лицензия прекращает свое действие в случае:
     1) прекращения действия лицензии на управление инвестиционным портфелем, выданной управляющей компании;
     2) ликвидации акционерного инвестиционного фонда, прекращения существования паевого инвестиционного фонда, а также реорганизации акционерного инвестиционного фонда, объединения либо изменения формы паевого инвестиционного фонда, в результате которых произошло изменение инвестиционной декларации инвестиционного фонда и/или его наименования. <*>
     Сноска. Пункт 54 в редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     55. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 51 настоящих Правил:
     1) в случае перехода текущей валютной операции в операцию, связанную с движением капитала, предусмотренную подпунктом 3) пункта 51 настоящих Правил, составляет тридцать календарных дней со дня такого перехода;
     2) в иных случаях - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по сделке.
     56. Квалификационные требования для получения разовой лицензии на проведение операций, связанных с движением капитала, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, включают в себя:
     1) отсутствие просроченной задолженности перед банками Республики Казахстан по привлеченным от них займам по данным кредитного регистра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
     2) выполнение установленных пруденциальных нормативов с учетом предполагаемого проведения валютной операции (для финансовых организаций). <*>
     Сноска. В пункт 56 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     57. Для получения разовых лицензий на проведение операций, предусмотренных в пункте 51 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:
     1) заявление на получение лицензии на проведение одной из операций, связанных с движением капитала, предусмотренных пунктом 51 настоящих Правил, с указанием:
     суммы уставного капитала юридического лица, приобретаемой доли в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций или голосов участников (при обращении для получения лицензии на осуществление инвестиций в уставный капитал юридического лица - нерезидента);
     срока полного исполнения сторонами обязательств по лицензируемой операции, учитываемого Национальным Банком в лицензии (при обращении для получения лицензии на предоставление кредитов нерезидентам на срок более 180 дней);
     срока нахождения валютных ценностей в доверительном управлении (при обращении для получения лицензии на передачу нерезиденту валютных ценностей в доверительное управление);
     2) информация об источнике финансирования операции на сумму свыше эквивалента десяти тысяч долларов США - для физических лиц, ста тысяч долларов США - для юридических лиц (кроме банков), одного миллиона долларов США - для банков, с приложением копий подтверждающих документов;
     2-1) документы, подтверждающие стоимость объекта вложения для получения лицензий, предусмотренных в подпунктах 1) и 2) пункта 51 настоящих Правил, за исключением аренды недвижимости, при проведении операций на сумму свыше эквивалента десяти тысяч долларов США - для физических лиц, ста тысяч долларов США - для юридических лиц (кроме банков), одного миллиона долларов США - для банков;
     3) копии договоров с нерезидентами и копии иных документов, подтверждающих обоснованность платежа, в том числе по договорам доверительного управления - копии документов, определяющих структуру предполагаемых вложений, соответствующую требованиям, предусмотренным пунктом 59 настоящих Правил;
     4) письменное согласие Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по суммам свыше эквивалента десяти миллионов долларов США;
     5) документ установленной формы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом, выданный органом налоговой службы не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США). При наличии решения об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов - документ органа налоговой службы, подтверждающий данный факт;
     6) документ Министерства финансов Республики Казахстан об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств республиканского бюджета и правительственных внешних займов, и требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США);
     7) документ местного исполнительного органа об отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет средств местного бюджета (по операциям на сумму свыше эквивалента ста тысяч долларов США);
     8) положительное заключение органа банковского (страхового) надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк (страховая организация), о выполнении данным банком (страховой организацией) пруденциальных нормативов в течение последних шести календарных месяцев или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающая присвоение иностранному банку (страховой организации) кредитного рейтинга не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's" (при осуществлении инвестиций в иностранные банки (страховые организации));
     9) сведения о ценных бумагах и их эмитентах в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам (для получения лицензии на проведение операций, предусмотренных подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил, в виде инвестиций в ценные бумаги);
     10) легализованная надлежащим образом копия лицензии (разрешения) на осуществление деятельности доверительного управляющего, выданной уполномоченным органом государства, в котором зарегистрирован доверительный управляющий - нерезидент. <*>
     Сноска. В пункт 57 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     57-1. Для получения управляющей компанией операционной лицензии на проведение за счет средств инвестиционных фондов операций, предусмотренных в подпункте 1) пункта 51 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, представляются следующие документы:
     1) заявление на получение лицензии с указанием полного наименования инвестиционного фонда, а также полного наименования и местонахождения кастодиана и регистратора, обеспечивающих функционирование инвестиционного фонда;
     2) копия лицензии на управление инвестиционным портфелем, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
     3) копия согласованной с уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций инвестиционной декларации инвестиционного фонда. <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 57-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     58. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы, а также документ органа налоговой службы о состоянии расчетов налогоплательщика (налогового агента) с бюджетом более позднего срока.
     58-1. Управляющие компании в рамках требований, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, могут проводить следующие виды операций, связанных с движением капитала, на основании операционной лицензии Национального Банка:
     1) инвестиции за счет средств инвестиционного фонда в ценные бумаги нерезидентов, ранее приобретенные резидентом на основании соответствующей лицензии Национального Банка, а также допущенные к обращению на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;
     2) иные инвестиции за границу за счет средств инвестиционного фонда, подлежащие лицензированию в соответствии с подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил, в результате которых оценочная стоимость ценных бумаг нерезидентов (стоимость долей в уставных капиталах нерезидентов) будет составлять не более 60 (шестидесяти) процентов от стоимости активов инвестиционного фонда на конец отчетного периода. <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 58-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     58-2. В случае нарушения установленных пунктом 58-1 настоящих Правил требований, лицензиату необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении отчетного периода привести структуру активов в соответствие либо обратиться в Национальный Банк за получением разовой лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, определенной подпунктом 1) пункта 51 настоящих Правил. <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 58-2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     59. Структура вложений в активы нерезидентов по договорам доверительного управления, подлежащим лицензированию в Национальном Банке, должна соответствовать следующим требованиям:
     1) не менее 25 % должно быть вложено в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов (включая государственные ценные бумаги), имеющие рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Standard & Poor's") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") или в депозиты банков, имеющих кредитный рейтинг не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's", "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
     2) не менее 50 % должно быть вложено в облигации и иные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов (включая государственные ценные бумаги), имеющие рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан или в депозиты банков, имеющих рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан.
     Допускается структура вложений, предусматривающая увеличение доли вложений в активы, предусмотренные в подпункте 1) настоящего пункта, за счет соответствующего уменьшения доли вложений в активы, предусмотренные в подпункте 2) настоящего пункта.
     60. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в пункте 51 настоящих Правил, необходимо соблюдать условия, на которых выдана лицензия.
     Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 51 настоящих Правил, ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимо представлять в Национальный Банк отчет в соответствии с приложениями 9, 10 или 11 к настоящим Правилам, за исключением управляющих компаний, получивших операционную лицензию на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов.
     Управляющей компании, получившей операционную лицензию на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, необходимо ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Национальный Банк:
     1) сведения в соответствии с приложением 14 к настоящим Правилам;
      2) информацию обо всех осуществленных изменениях в документы, ранее предоставленные для получения лицензии.
     Отчетность предоставляется лицензиатом до окончания срока владения активом, погашения кредита, прекращения доверительного управления, прекращения действия операционной лицензии, полученной управляющей компанией на осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов. <*>
     Сноска. В пункт 60 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     61. В случае продажи резидентом приобретенных на основании соответствующей лицензии Национального Банка ценных бумаг и долей участия в уставном капитале нерезидентов, в том числе акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и/или стран, с которыми Республикой Казахстан заключены и ратифицированы международные договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, лицензиату необходимо представить в Национальный Банк документы, подтверждающие переход права собственности на данные ценные бумаги и доли участия в уставном капитале. В случае перехода права собственности на данные ценные бумаги и доли участия в уставном капитале от лицензиата-резидента к другому резиденту, получение вторым резидентом лицензии на проведение операции, указанной в пункте 51 настоящих Правил, не требуется. <*>
     Сноска. В пункт 61 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
     61-1. Заявление о выдаче управляющей компании операционной лицензии на проведение операции, связанной с движением капитала, предусматривающей осуществление инвестиций за границу за счет средств инвестиционных фондов, рассматривается Национальным Банком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня представления заявителем всех необходимых документов. <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 61-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .

Глава 6. Лицензирование операций по зачислению
иностранной валюты, получаемой резидентом
в качестве кредита от нерезидента,
на счета третьих лиц

     62. Национальный Банк, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 63 настоящих Правил, выдает лицензии на проведение операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц.
     63. Лицензированию в Национальном Банке не подлежат операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц:
     1) по государственным и гарантированным государством кредитам;
     2) предусматривающие использование документарных форм расчетов по негарантированным государством кредитам, привлеченным от иностранных банков;
     3) предусматривающие привлечение резидентами в целях финансирования экспортно-импортных сделок, застрахованных в иностранных агентствах по экспортным кредитам, перечень которых определен в приложении 12 к настоящим Правилам, не гарантированных государством кредитов;
     4) предусматривающие оплату импортного контракта, на который оформлен паспорт сделки в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, третьим лицом-нерезидентом.
     64. Лицензии Национального Банка на проведение операций по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, являются разовыми.
     65. Срок подачи документов для получения лицензии Национального Банка, предусмотренной пунктом 62 настоящих Правил - до начала исполнения обязательств по сделке одной из сторон. При этом подача документов для получения лицензии не предоставляет резиденту права до получения лицензии начать исполнение обязательств по сделке.
     66. Квалификационное требование к проведению операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц, включает в себя наличие договора страхования со страховой организацией и/или договора, предусматривающего (предусматривающих) обеспечение исполнения обязательств заявителя, заключенного с банком, имеющим кредитный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's".
     67. Для получения лицензии на проведение операции, указанной в пункте 62 настоящих Правил, в Национальный Банк в дополнение к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются следующие документы:
     1) заявление на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц с указанием реквизитов резидента, иностранного кредитора и третьего лица;
     2) копия кредитного соглашения;
     3) копии (выдержки из) договора страхования со страховой организацией и/или договора, предусматривающего (предусматривающие) обеспечение исполнения обязательств заявителя, заключенного с банком, имеющим кредитный рейтинг не ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан по классификации рейтинговых агентств "Fitch", "Moody's Investors Service" или "Standard & Poor's", и иных документов, подтверждающих невозможность зачисления иностранной валюты, полученной в качестве кредита, на счета резидента в уполномоченном банке Республики Казахстан либо на его счет в иностранном банке при наличии соответствующей лицензии Национального Банка;
     4) копии договоров, предусматривающих поставку товаров и/или оказание работ, услуг, финансируемых за счет привлеченного от нерезидента кредита;
     5) письменное согласие Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на проведение операции по зачислению иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц на сумму свыше эквивалента десяти миллионов долларов США;
     6) письменное согласие иностранного кредитора с нотариально засвидетельствованным переводом на русский и/или государственный языки на ежеквартальное предоставление Национальному Банку информации о перечисленных на счета третьих лиц суммах денег в рамках кредитного соглашения с указанием даты перевода, наименований третьих лиц и реквизитов соответствующего договора, а также иной информации по запросу Национального Банка.
     68. В случае представления неполного пакета документов Национальный Банк вправе запросить у заявителя недостающие документы.
     69. В случае заключения резидентом с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения предоставление документов, указанных в подпункте 4) пункта 67 настоящих Правил, для получения лицензии не требуется. Данные документы резидент представляет в Национальный Банк в течение десяти календарных дней с момента их подписания.
     70. В случае заключения резидентом с иностранным кредитором генерального кредитного соглашения без ограничения по ее сумме, Национальный Банк выдает лицензию на проведение операции, указанной в пункте 62 настоящих Правил, на сумму, определяемую совместно Национальным Банком и заявителем в каждом случае отдельно. После проведения лицензиатом операций на всю сумму, указанную в лицензии Национального Банка, лицензиату необходимо обратиться в Национальный Банк за получением новой лицензии.
     71. Лицензиату, получившему лицензию на проведение операции, указанной в пункте 62 настоящих Правил, необходимо:
     1) соблюдать условия, на которых выдана лицензия;
     2) ежеквартально, до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Национальный Банк отчет в соответствии с приложением 13 к настоящим Правилам с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств нерезидентами по договорам, финансируемым за счет привлеченного от нерезидента кредита (копии грузовых таможенных деклараций и/или иных документов).
     72. Наличие лицензии Национального Банка на зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц не освобождает заемщиков - резидентов от обязанности по регистрации кредита, полученного от нерезидента, в Национальном Банке в соответствии с установленным законодательством порядком.

Глава 7. Ответственность за нарушение порядка,
предусмотренного настоящими Правилами

     73. Ответственность за нарушение порядка, предусмотренного настоящими Правилами, наступает в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


Приложение 1                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей
 
представляется в территориальный  
филиал Национального Банка        
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

Отчет о движении иностранной валюты
за __________ квартал 20__ г.

наименование лицензиата                    _______________________________
код лицензиата по Общему классификатору
предприятий и организаций (далее - ОКПО)   _______________________________
регистрационный номер налогоплательщика
(далее - РНН) лицензиата                   _______________________________
почтовый адрес, телефон, факс              _______________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка                        _______________________________

                                            (в единицах валюты)
__________________________________________________________________________
    Наименование показателя    | Код  | USD | EUR | RUR |   прочие
                               |строки|     |     |     |(указать вид
                               |      |     |     |     |   валюты)
--------------------------------------------------------------------------
1. остаток иностранной валюты на   100
начало отчетного периода, всего
в том числе:
 - наличная инвалюта в кассе      110
 - на валютных счетах в банках    120
2. поступило инвалюты, всего       200
из них:
 - за оказанные услуги, всего     210
в том числе:
наличной инвалюты                  211
 - за проданные товары, всего     220
в том числе:
   наличной инвалюты              221
 - прочие (расшифровать)          230
3. израсходовано инвалюты, всего   300
в том числе:
 - наличной инвалюты:             310
 - на командировочные расходы     311
 - на заработную плату            312
 - прочие (расшифровать)          313
4. остаток иностранной валюты на   400
конец отчетного периода, всего
в том числе:
 - наличная инвалюта в кассе      410
 - на валютных счетах в банках    420
--------------------------------------------------------------------------

"____"_____________ 20__ г.             руководитель  __________________
___________________________             главный
 (исполнитель, телефон)                бухгалтер ______________________

Приложение 2                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей
 
представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

Отчет о движении средств на счете
в иностранном банке
за ___ квартал 20___ г.

наименование лицензиата                         ___________________________
почтовый адрес, телефон, факс                   ___________________________
код ОКПО лицензиата (для юридических лиц)       ___________________________
РНН лицензиата                                  ___________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка                             ___________________________
наименование иностранного банка                 ___________________________
страна, город нахождения иностранного банка     ___________________________
номер счета в иностранном банке                 ___________________________
валюта счета в иностранном банке                ___________________________
курс перевода валюты счета в доллары США
(в единицах валюты счета за 1 доллар США)       ___________________________
___________________________________________________________________________
          наименование показателя         |код   |в тысячах   |в тысячах
                                          |строки|единиц      |долларов
                                          |      |валюты счета|США
---------------------------------------------------------------------------
                     А                    |   Б  |      В     |     Г
---------------------------------------------------------------------------
остатки на начало периода                     100
всего поступило средств за период
-------------------------------------         200
(200=210+220+230+240+250+260+270+280)
- от реализации товаров и услуг по основной
деятельности                                  210
в том числе поступление экспортной
выручки по оформленным паспортам сделок       211
- от реализации ценных бумаг                  220
из них:
 от реализации акций, эмитированных
лицензиатом                                   221
 от реализации иных ценных бумаг,
эмитированных лицензиатом                     222
 от реализации ценных бумаг,
эмитированных иными лицами                    223
- в качестве доли иностранных инвесторов в
финансировании совместных инвестиционных
проектов                                      230
 в том числе в виде кредитов                 231
- в счет освоения прочих кредитов от
иностранных инвесторов                        240
- в счет освоения кредитов от других
нерезидентов                                  250
- в порядке перевода с других счетов
юридического лица                             260
 из них:
 со счетов в банках Республики
Казахстан                                     261
 со счетов в иностранных банках              262
- в виде безвозмездных платежей (гранты,
спонсорские отчисления, дары и другие)
от нерезидентов                               270
- прочие поступления (расшифровать):          280
________________________
________________________
 всего израсходовано средств за период
------------------------------------------    300
(300=310+320+330+340+350+360+370+380+390)
- на приобретение товаров (310=311+312+313)   310
 из них:
 машин, оборудования и других капитальных
товаров                                       311
 сырья, полуфабрикатов и других оборотных
средств                                       312
 прочих товаров                              313
- на оплату услуг нерезидентов                320
 в том числе услуг по транспортировке
товаров                                       321
- на выплату налогов и других обязательных
платежей в бюджет                             330
- на выплату заработной платы                 340
- на выплату дивидендов, прибылей иностранным
инвесторам                                    350
- на оплату вознаграждения по полученным
кредитам                                      360
 в том числе по привлеченным от иностранных
инвесторов                                    361
- на выплату основной суммы долга по
полученным кредитам                           370
 в том числе по привлеченным от иностранных
кредиторов                                    371
- для перевода на другие счета юридического
лица                                          380
 из них:
 на счета в банках Республики Казахстан      381
 на счета в иностранных банках               382
- прочие расходы (расшифровать):              390
________________________________
________________________________
остатки на конец периода (400 = 100+200-300)  400
---------------------------------------------------------------------------

     По строкам 262 и 382 в пояснении к отчету указать суммы денег и номера счетов в иностранных банках и лицензий на их открытие, с которых/на которые были осуществлены переводы.

"____" ____________ 20 ____ г.         руководитель __________________
___________________________            главный бухгалтер _____________
 (исполнитель, телефон)

Приложение 3                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей
 
представляется в территориальный  
филиал Национального Банка        
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   


Сведения о движении средств на счете
в иностранном банке
за ___ квартал 20___ г.

фамилия, имя, отчество лицензиата               _________________________
данные удостоверения личности лицензиата        _________________________
адрес постоянного места жительства, телефон     _________________________
РНН лицензиата                                  _________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка                             _________________________
наименование иностранного банка                 _________________________
страна, город нахождения иностранного банка     _________________________
номер счета в иностранном банке                 _________________________
валюта счета в иностранном банке                _________________________
___________________________________________________________________________
          наименование показателя         |код   |в тысячах   |в тысячах
                                          |строки|единиц      |долларов
                                          |      |валюты счета|США
---------------------------------------------------------------------------
                     А                    |   Б  |      В     |     Г
---------------------------------------------------------------------------
остатки на начало периода                     100
всего поступило средств за период
(200=210+220)                                 200
- в порядке перевода с других счетов
лицензиата                                    210
 из них со счетов в банках Республики
Казахстан                                     211
- прочие поступления (расшифровать):          220

всего израсходовано средств за период
(300=310+320+330+340)                         300
- на оплату имущественных прав на
недвижимость                                  310
- на приобретение товаров и услуг от
нерезидентов                                  320
- для перевода на другие счета лицензиата     330
 из них на счета в банках Республики
Казахстан                                     331
- прочие расходы (расшифровать):              340

остатки на конец периода (400=100+200-300)    400
---------------------------------------------------------------------------

"____" ____________ 20 ____ г.

Фамилия, инициалы и подпись лицензиата ____________________________
телефон ___________________

Приложение 4                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежемесячно до 10 числа месяца,    
следующего за отчетным периодом   

     Информация о поступлении на счет
в иностранном банке выручки
по экспортным сделкам
за ___________ 200__ года

наименование лицензиата         ______________________________
код ОКПО лицензиата
(для юридических лиц)           ______________________________
РНН лицензиата                  ______________________________
почтовый адрес, телефон, факс   ______________________________
номер счета                     ______________________________
Наименование и местонахождение  ______________________________
иностранного банка
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка на открытие
счета                           ______________________________

_____________________________________________________________________
N |  Контракт   | Паспорт сделки  |    Дата    | Сумма поступления
п/п|_____________|_________________|поступления/| экспортной выручки
  | Номер| Дата |Номер |   Дата   |  возврата  |
  |      |      |      |оформления| экспортной |
  |      |      |      |          |  выручки   |
_____________________________________________________________________
  |      |      |      |          |            |
_____________________________________________________________________

     продолжение таблицы:
_______________________________________________________
  Сумма возврата   |   Код  | Иностранный | Примечание
авансового платежа | валюты |   партнер   |
_______________________________________________________
                   |        |             |
_______________________________________________________

"_____"_____________ 20__ г.  руководитель ________________________
___________________________   главный бухгалтер ___________________
 (исполнитель, телефон)

Приложение 5                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей
 
представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

     Отчет об исполнении обязательств сторонами
по экспортной/импортной сделке
за____ квартал 20___г.

наименование лицензиата                         ________________________
код ОКПО лицензиата                            
(для юридических лиц)                           ________________________
РНН лицензиата                                  ________________________
почтовый адрес, телефон, факс                   ________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка                             ________________________
________________________________________________________________________
                 наименование показателя              | код  |в тысячах
                                                      |строки|единиц
                                                      |      |валюты
________________________________________________________________________
1. сумма лицензируемой операции                          100
2. исполнено обязательств к началу отчетного периода:
- резидентом на сумму, всего                             200
     - нерезидентом на сумму, всего                     300
3. подлежало исполнению обязательств в отчетном периоде:
- резидентом на сумму, всего                             210
- нерезидентом на сумму, всего                           310
4. фактически исполнено обязательств за отчетный период:
- резидентом на сумму, всего                             220
   в том числе:
- исполнено обязательств в форме, определенной
контрактом                                               221
- исполнено обязательств в иной форме                    222
- возврат ранее полученного товара (работ, услуг) по
импорту или денег по экспорту                            223
- нерезидентом на сумму, всего                           320
   в том числе:
- исполнено обязательств в форме, определенной
контрактом                                               321
- исполнено обязательств в иной форме                    322
- возврат ранее поставленного товара (работ, услуг) по
экспорту или денег по импорту                            323
5. начислено штрафов (пени) к концу отчетного периода
- резидентом на сумму, всего                             230
- нерезидентом на сумму, всего                           330
6. фактически получено/оплачено штрафов (пени) к концу
отчетного периода
- резидентом на сумму, всего                             240
- нерезиденту на сумму, всего                            340
7. исполнено обязательств к концу отчетного периода:
- резидентом на сумму, всего                             250
- нерезидентом на сумму, всего                           350
8. фактически не исполнено обязательств нерезидентом перед
резидентом к концу отчетного периода на сумму, всего     400
-------------------------------------------------------------------------
"_____" ____________ 20 ____ г.        руководитель __________________
____________________________           главный бухгалтер _____________
  (исполнитель, телефон)

Указания по заполнению

     В "Отчете об исполнении обязательств сторонами по экспортной/импортной сделке"
отражается состояние взаимных обязательств резидента и нерезидента Республики Казахстан по
экспортной/импортной сделке, предусматривающей проведение операции, связанной с движением
капитала, подлежащей лицензированию Национальным Банком.
     Отчет представляется лицензиатом только по экспортно-импортным сделкам, не предусматривающим оформление паспорта сделки. Отчет заполняется в тысячах единиц валюты контракта и представляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
     В строке 100 указывается сумма контракта, на которую получена лицензия Национального Банка.
     В строке 200 (300) указывается общая сумма исполненных резидентом (нерезидентом) обязательств перед нерезидентом (резидентом) к началу отчетного периода нарастающим итогом в рамках лицензируемой операции. Строки 222 и 322 заполняются в случае исполнения обязательств резидентом/нерезидентом в иной форме (расшифровать), не предусмотренной условиями контракта. Например, денежная форма расчетов, определенная условиями контракта, меняется на встречную поставку товаров (работ, услуг), передачу права собственности на ценные бумаги, нематериальные активы и т.д.
     Строка 220 = строки 221+222+223
     Строка 320 = строки 321+322+323
     Строка 250 = строки 200+220
     Строка 350 = строки 300+320
     Строка 400 = строки (250-350) + (230-240) - (330-340)
     В строке 223 указывается сумма возврата резидентом ранее полученного товара (работ, услуг) по импорту или денег по экспорту (при наличии таковых).
     В строке 323 указывается сумма возврата нерезидентом ранее поставленного товара (работ, услуг) по экспорту или денег по импорту (при наличии таковых).
     Общую сумму валютных операций, проведенных до получения лицензии, а также проведенных впоследствии и не требующих наличия лицензии, в данной отчетности не указывать.
     В случае проведения операций в валюте, по которой Национальный Банк не производит установление официального курса, лицензиату необходимо указать в представляемых сведениях текущий рыночный курс данной валюты к доллару США.

Приложение 6                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей
 
представляется в территориальный  
филиал Национального Банка        
в установленный срок после        
истечения срока действия лицензии

_____________ филиал       
Национального Банка        
Республики Казахстан       

Уведомление о незавершении операции,
связанной с движением капитала,
по экспортно-импортной сделке

наименование лицензиата          _________________________
код ОКПО лицензиата
(для юридических лиц)            _________________________
РНН лицензиата                   _________________________
почтовый адрес, телефон, факс    _________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка              _________________________
срок действия лицензии
Национального Банка              _________________________
валюта и сумма лицензии          _________________________
тип сделки (экспорт/импорт)      _________________________
наименование и местонахождение
контрагента по сделке            _________________________
реквизиты контракта              _________________________

     Указанным лицензиатом не обеспечено в срок исполнение обязательств по лицензированной операции, связанной с движением капитала.
     Сведения об исполнении обязательств по контракту приведены ниже:
_____________________________________________________________________
Оплачено/Поставлено резидентом | Оплачено/поставлено нерезидентом
________________________________|____________________________________
  Дата   | Валюта и сумма      |    Дата   |  Валюта и сумма
________________________________|____________________________________
         |                     |           |
_____________________________________________________________________

"_____"_________ 200_ г.       ___________________________________
_________________________           (руководитель филиала/
(исполнитель, телефон)              подразделения банка)

Приложение 7                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

Перечень международных финансовых организаций

1. Азиатский банк развития
2. Африканский банк развития
3. Банк международных расчетов
4. Группа Всемирного банка
5. Европейский банк реконструкции и развития
6. Европейский инвестиционный банк
7. Исламский банк развития
8. Межамериканский банк развития

Приложение 8                      
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

Сведения о ценных бумагах и их эмитентах

Наименование заявителя  __________________
код ОКПО заявителя      __________________
РНН заявителя           __________________

1. Сведения об эмитенте ценных бумаг

1. Страна юридической регистрации эмитента базового актива ____________
2. Наименование эмитента ______________________________________________
3. Местонахождение эмитента ___________________________________________
4. Основной вид деятельности эмитента _________________________________

2. Сведения о ценных бумагах

1. Страна, по законодательству которой выпущены ценные бумаги _________
2. Орган, зарегистрировавший ценные бумаги иностранного эмитента, с указанием номера и даты регистрации ______________________________________________________
3. Вид ценных бумаг, идентификационный код ценных бумаг _______________
4. Валюта и форма выпуска ценных бумаг ________________________________
5. Наименование регистратора __________________________________________
6. Местонахождение регистратора _______________________________________
7. Сведения о рейтинговых оценках ценной бумаги и/или эмитента ________
8. Сведения об обращении ценных бумаг на торговых площадках фондовых бирж в стране их регистрации и других странах __________________________________________

Фамилия, инициалы и подпись руководителя _________________

Приложение 9                                     
                         к Правилам лицензирования операций,
                         связанных с использованием валютных
                         ценностей
                         представляется
                         в Национальный Банк
                         ежеквартально до 20 числа месяца,
                         следующего за отчетным периодом
<*>

     
     Сноска. Приложение 9 в редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
 
         Отчет об освоении и обслуживании кредитов,
      предоставленных резидентами Республики Казахстан
             за  _______   квартал 20____ года
 
 
наименование лицензиата  __________________________
код ОКПО лицензиата
(для юридических лиц)    __________________________
 
РНН лицензиата           __________________________
почтовый адрес, телефон,
факс                     __________________________
 
номер и дата выдачи
лицензии Национального
Банка                    __________________________
 
номер и дата Контракта/
Договора                 __________________________

Наименование показателя

Код строки

(в тысячах единиц валюты кредита)

(в тысячах долларов США)

А

Б

В

Г

1. задолженность на начало отчетного периода (110 + 120 + 130)

100сумма основного долга

110из них:
просроченные платежи по погашению основного долга

111просроченные платежи по вознаграждению

120неоплаченные штрафы за просроченные платежи

1302. операции за отчетный период

200предоставлено средств по кредиту

210начислено платежей в счет погашения основного долга

220начислено платежей по вознаграждению

230начислено штрафов за просроченные платежи

240получено в счет погашения основного долга

250получено платежей по вознаграждению

260получено штрафов за просроченные платежи

270списание долга

280всего получено платежей (250 + 260 + 270)

2903. задолженность на конец отчетного периода (310 + 320 + 330)

300сумма основного долга (110 + 210 - 250 - 280)

310в том числе:
просроченные платежи по погашению основного долга (111+[220 - 250])

311просроченные платежи по вознаграждению (120 + 230 - 260)

320неоплаченные штрафы за просроченные платежи (130 + 240 - 270)

330___» ___________ 20 ____ года       руководитель________________
________________________            главный бухгалтер___________
(исполнитель, телефон)
 
 
                     Указания по заполнению:
 
   В столбце "В" указываются данные в валюте кредита.
   В столбце "Г" данные переводятся в доллары США с учетом официальных курсов Национального Банка на дату проведения операции. В случае проведения операций в валюте, по которой Национальный Банк не производит установление официального курса, пересчет осуществляется  по текущему рыночному курсу этой валюты к доллару США, указанному лицензиатом в представляемых сведениях.


                                 Приложение 10                     
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

Отчет по прямым и портфельным инвестициям
резидентов Казахстана
за _______ квартал 20___г.

наименование лицензиата                         ___________________________
код ОКПО лицензиата                          
(для юридических лиц)                           ___________________________
РНН лицензиата                                  ___________________________
почтовый адрес, телефон, факс                   ___________________________
номер и дата выдачи лицензии Национального Банка___________________________

                                          (в тысячах долларов США)
___________________________________________________________________________
        Наименование показателя           |код   |накопленная |операции за
                                          |строки|стоимость на|отчетный
                                          |      |начало отчет|период
                                          |      |ного периода|
___________________________________________________________________________
прямые инвестиции (взносы в уставный
капитал)                                      10
портфельные инвестиции - всего                20
  (20 = 21 + 22 + 23)
  1) акции                                   21
  2) долговые ценные бумаги                  22
  3) прочие (расшифровать)                   23
начислено доходов по прямым инвестициям       30
  из них фактически получено                 31
начислено доходов по портфельным инвестициям  40
  из них фактически получено                 41
___________________________________________________________________________

Справочно:
1. объявленный уставный капитал нерезидента (по уставным документам) на
конец отчетного квартала ________________________ в тысячах единиц валюты.
2. оплаченный уставный капитал нерезидента на конец отчетного квартала
__________________________________ в тысячах единиц валюты.
3. доля резидента в объявленном уставном капитале нерезидента по состоянию
на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах
единиц валюты).
4. доля резидента в оплаченном уставном капитале нерезидента по состоянию
на конец отчетного периода в процентах и стоимостном выражении (в тысячах
единиц валюты).

"______"_____________ 20 ____ г.         руководитель __________________
______________________________           главный бухгалтер _____________
  (исполнитель, телефон)

Указания по заполнению

     В "Сведениях по прямым и портфельным инвестициям резидентов Казахстана" отражается информация по изменениям требований резидента Республики Казахстан, возникающих на основе договоров, предусматривающих проведение операций, связанных с движением капитала, в форме прямых и портфельных инвестиций, осуществленных в пользу нерезидента за отчетный квартал.
     Под прямыми инвестициями следует понимать вложения имущества (вещей, денег, ценных бумаг и другого имущества) в оплату акций (вкладов участников) юридического лица-нерезидента с целью приобретения десяти и более процентов голосующих акций данного юридического лица. Все иные инвестиции относятся к портфельным инвестициям.
     Общие сведения о доле участия резидента в уставном капитале нерезидента отражаются в справочной части.
     Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости.
Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с учетом официальных курсов Национального Банка на дату совершения операции. В случае проведения операций в валюте, по которой Национальный Банк не производит установление официального курса, пересчет осуществляется по текущему рыночному курсу этой валюты к доллару США, указываемым лицензиатом в представляемых сведениях.

Приложение 11                     
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

Отчет об активах, находящихся в
доверительном управлении
за ___ квартал 20___ г.

наименование лицензиата             _________________________
почтовый адрес, телефон, факс       _________________________
код ОКПО лицензиата                 _________________________
РНН лицензиата                      _________________________
номер и дата выдачи лицензии
Национального Банка                 _________________________

Доверительный управляющий           _________________________
Страна регистрации
доверительного управляющего         _________________________
Адрес доверительного управляющего   _________________________
Валюта и сумма, переданная
в доверительное управление          _________________________
Структура внешних активов
согласно лицензии:
активы, имеющие рейтинг не ниже "А"
("Fitch", "Standart & Poor's") или
"А2" ("Moody's Investors Service"),
%                                   не менее
                                   __________________________
активы, имеющие рейтинг не ниже
суверенного рейтинга Республики
Казахстан (___ - Fitch,
___ "Standart & Poor's", ____
"Moody's Investors Service"), %     не менее
                                   __________________________

                                                        таблица 1
_____________________________________________________________________
N |наименование |Регистрационный    |  Рейтинги ценной  |номинальная|
п/п|ценной бумаги|номер ценной бумаги|   бумаги/банка    | стоимость |
  |  /депозит   | /номер депозита   |-------------------|  ценной   |
  |             |                   | Fitch| Moody's|S&P|  бумаги   |
_____________________________________________________________________|
                                                                    |
---------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------|
    Продолжение таблицы:
___________________________________________________________
валюта | наименование |страна эмитента| сумма инвестиций в|
эмиссии/|эмитента/банка|     /банка    |  ценные бумаги/   |
депозита|              |               |      депозита     |
       |              |               | (в долларах США)  |
___________________________________________________________|

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

                                                       таблица 2
______________________________________________________________________
N | номер  |регистра|на начало|финансовые операции за отчетный период
п/п|депозита|ционный |отчетного|--------------------------------------
  |        |номер   |периода  |покупка/  |продажа или   |стоимостные
  |        |ценной  |---------|открытие  |погашение     | и прочие
  |        |бумаги  |коли|в   |депозита  |ценной бумаги/| изменения
  |        |        |чес-|тыс.|----------|погашение     |------------
  |        |        |тво,|дол.|коли-|в   |депозита      |коли-|в тыс.
  |        |        |штук|США |чест-|тыс.|--------------|чест-|долл.
  |        |        |    |    |во,  |дол.|количе-|в тыс.|во,  |США
  |        |        |    |    |штук |США |ство,  |долл. |штук |
  |        |        |    |    |     |    |штук   |США   |     |
----------------------------------------------------------------------
Всего по рейтингам     Х          Х           Х             Х
не ниже А/А2:
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Всего по рейтингам     Х          Х           Х             Х
не ниже суверенного
рейтинга РК:

Всего по прочим        Х          Х           Х             Х
вложениям:
______________________________________________________________________

     Продолжение таблицы:
_________________________________________________________
    на конец      |                   | Доля к общей    |
отчетного периода |       доход       | сумме внешних   |
                  |                   | активов, %      |
-------------------|-------------------|                 |
Количе- |в тыс.    |Начислен-|фактичес-|                 |
ство,   |долл. США |   ный   |ки полу- |                 |
штук    |          |         |ченный   |                 |
----------------------------------------------------------
  Х

  Х

  Х
__________________________________________________________

     Справочно:
     Активы, не относящиеся к внешним (в тысячах долларов США)
             Сумма вложений:
                 на начало отчетного периода ___________
                 на конец отчетного периода ____________
             Сумма дохода за отчетный период:
                 начисленного __________________________
                 фактически
                 полученного ___________________________

"____"___________ 20___ г.     руководитель ___________________
_________________________      главный бухгалтер ______________
 (исполнитель, телефон)

Указания по заполнению:

     В таблице 1 указываются все ценные бумаги, приобретенные в соответствии с выданной лицензией, и все депозиты, размещенные в иностранных банках.
     В таблице 2 указываются имевшееся в портфеле на начало отчетного периода и на конец отчетного периода ценные бумаги и депозиты и операции с ними за отчетный период, в разбивке по рейтинговой оценке.
     Активы, отсутствующие в портфеле на начало и конец отчетного периода, но по которым в отчетном периоде проводились операции, также указываются в таблице 2.
     В разделе "Справочно" приводится общая информация об активах, не относящихся к внешним, в которые осуществлялись вложения в соответствии с договором доверительного управления.
     Стоимость ценных бумаг/сумма депозитов, номинированных в иной валюте, чем доллар США, пересчитывается по средневзвешенному рыночному курсу в тенге, а затем по средневзвешенному рыночному курсу в доллары США.

Приложение 12                     
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

Перечень агентств по экспортным кредитам

1. Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), Австралия
2. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрийская Республика
3. Office National du Ducroire (OND), Королевство Бельгия
4. Hungarian Export Credit Insurance Ltd (MEHIB), Венгерская Республика
5. Export Credits Guarantee Department (ECGD), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
6. Hungarian Export-Import Bank, Венгерская Республика
7. Export Credit Insurance Organization (ECIO), Греческая Республика
8. Eksportkreditfonden (EKF), Королевство Дания
9. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Cesce), Королевство Испания
10. Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economia), Королевство Испания
11. Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), Итальянская Республика
12. Export Development Corporation (EDC), Канада
13. Korea Export Insurance Corporation (KEIC), Республика Корея
14. The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Республика Корея
15. Office du Ducroire (ODD), Великое Герцогство Люксембург
16. Banco National de Comercio Exterior, SNC (Bancomext), Мексиканские Соединенные Штаты
17. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), Королевство Нидерландов
18. Export Credit Office (ECO), Новая Зеландия
19. The Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK), Королевство Норвегия
20. Korporacja Ubezpieczen Kredytow (KUKE), Республика Польша
21. Companhia de Seguro de Creditos, SA (COSEC), Португальская Республика
22. Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbank SR), Словацкая Республика
23. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), США
24. Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank), Турецкая Республика
25. FIDE Ltd., Финляндская Республика
26. Finnvera, Финляндская Республика
27. Compagnie Francaise d`Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Французская Республика
28. Direction des Relations Economiques Exterieures (Ministere de l'Economie) (DREE), Французская Республика
29. Hermes Kreditversicherungs (Hermes), Федеративная Республика Германия
30. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Федеративная Республика Германия
31. Export Guarantees Development Corporation (EGAP), Чешская Республика
32. Czech Export Bank, Чешская Республика
33. Export Risk Guarantee Agency (ERG), Швейцарская Конфедерация
34. EKN Exportkreditnamnden (EKN), Королевство Швеция
35. Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Япония
36. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Япония

     

Приложение 13                     
к Правилам лицензирования         
операций, связанных с             
использованием валютных ценностей

представляется в Национальный Банк
ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом   

Отчет по операциям, предусматривающим зачисление
иностранной валюты, получаемой резидентом в
качестве кредита от нерезидента,
на счета третьих лиц
за _________ квартал 20__ г.

наименование кредитора, страна резидентства   ___________________________
наименование лицензиата                       ___________________________
почтовый адрес, телефон лицензиата            ___________________________
код ОКПО лицензиата (для юридических лиц)     ___________________________
РНН лицензиата                                ___________________________
номер лицензии Национального Банка            ___________________________
номер регистрационного свидетельства
Национального Банка                           ___________________________
валюта кредита                                ___________________________
сумма кредита                                 ___________________________
__________________________________________________________________________
                реквизиты контракта,               |   сумма контракта
           финансируемого за счет кредита          |
--------------------------------------------------------------------------
 N  |Дата |    реквизиты   | реквизиты |реквизиты  |в валюте  |в тысячах
конт-|подпи|    резидента   |  третьего |паспорта   |контракта,|долларов
ракта|сания|                |    лица   |сделки     |в тысячах |США
    |     |                |           |(доп.листа)|единиц    |
    |     |----------------------------------------|          |
    |     |наиме|адрес|код |наиме|адрес|N|дата офор|          |
    |     |нова-|     |ОКПО|нова-|     | |мления   |          |
    |     |ние  |     |    |ние  |     | |         |          |
--------------------------------------------------------------------------
 1  |  2  |  3  |  4  |  5 |  6  |  7  |8|    9    |    10    |    11
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
    Продолжение таблицы:
__________________________________________________________________________
сумма, перечисленная|сумма, перечисленная|исполнено обязательств третьим
резидентом в пользу |кредитором в пользу |лицом в пользу резидента в
третьего лица, по   |третьего лица, в    |отчетном периоде
контракту за счет   |в отчетном периоде  |
собственных средств |                    |
--------------------------------------------------------------------------
в валюте  |в тысячах|в валюте  |в тысячах|по суммам, оплачен-|по суммам,
контракта,|долларов |контракта,|долларов |ным в предыдущих   |оплаченным
в тысячах |США      |в тысячах |США      |периодах           |в отчетном
единиц    |         |единиц    |         |                   |периоде
--------------------------------------------------------------------------
   12    |    13   |     14   |    15   |         16        |     17
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

"_____"________________ 20 _____ г.    руководитель________________________
_________________________________      главный бухгалтер __________________
   (исполнитель, телефон)

Указания к заполнению

     В "Сведениях по операциям, предусматривающим зачисление иностранной валюты, получаемой резидентом в качестве кредита от нерезидента, на счета третьих лиц" отражается исполнение обязательств кредитором по кредитному соглашению, а также взаимное исполнение обязательств между резидентом и третьим лицом по контракту, финансируемому за счет полученного лицензиатом от нерезидента кредита.
     Данные по регистрационному свидетельству представляются только по контрактам, подлежащим регистрации в Национальном Банке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
     Столбцы 3, 4, 5 заполняются в случае, если лицензиат и резидент, не являются одним и тем же лицом.
     Столбцы 8, 9 заполняются в случае наличия контракта, предусматривающего оформление паспорта сделки.
     Столбцы 12, 13 заполняются в случае осуществления резидентом предоплаты (оплаты) по контракту за счет собственных средств.
     Столбцы 16, 17 заполняются в случае исполнения третьим лицом обязательств перед резидентом в отчетном периоде, при этом следует иметь в виду, что иностранная валюта была перечислена в пользу третьего лица кредитором либо резидентом в предыдущих периодах.
     В случае полного исполнения обязательств третьим лицом перед резидентом до получения данной лицензии, столбцы 16, 17 не заполняются. При этом лицензиату необходимо представить информацию об общем размере исполненных перед резидентом обязательств третьим лицом по заключенному между ними контракту, с представлением подтверждающих документов.
 
 

<*>
     Сноска. Правила дополнены приложением 14 - постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2005 года N 19 .
 
                                     Приложение 14
наименование лицензиата               к Правилам лицензирования
код ОКПО лицензиата                   операций, связанных с
РНН лицензиата                        использованием валютных
почтовый адрес, телефон, факс         ценностей
номер и дата выдачи                   представляется в
лицензии Национального Банка          Национальный Банк
                                   ежемесячно до 15 числа
                                   месяца, следующего за
                                   отчетным периодом

          Отчет управляющей компании об осуществлении
             инвестиций за границу за счет средств
                 инвестиционного фонда _______
            за ______________ месяц 20_______ года
 
                                          Таблица 1
                                    в тысячах долларов США

Номер подпункта

Наименование ценной бумаги/юри-
дического лица/ актива

Рейтинги ценной
бумаги/ эмитента

Наименование фондо-
вой биржи/ рынок

НИН или код ISIN

Moody's

S&P

Fitch

1

2

3

4

5

6

7

Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)
Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)
Часть 3. Другие финансовые инструменты нерезидентов (расшифровать)

Продолжение таблицы

Валюта эмиссии/
уставного капитала по учреди-
тельным документам

Наимено-
вание
эмитента/
объекта инвести-
рования

Страна эмитента/
объекта инвести-
рования

Доля к общему
количеству
голосующих
акций (голосов
участников)
(в %)

Дата
пога-
шения

Стоимость
приобре-
тения
(тысяч
долларов
США)

8

9

10

11

12

13

                                  Таблица 2
                                  в тысячах долларов США

Продолжение таблицы

Номер подпункта

Наименование ценной бумаги/юри-
дического лица/ актива

НИН
или
код
ISIN

Позиция на конец предшествующего периода

Коли-
чество,
штук

Оценоч-
ная
стои-
мость

Тысяч долларов США

1

2

3

4

5

Часть 1. Ценные бумаги нерезидентов (расшифровать)


Часть 2. Доли участия в капитале нерезидентов (расшифровать)


Часть 3. Другие финансовые инструменты нерезидентов (расшифровать)

Изменения в течение месяца

Позиция на конец
отчетного
периода

Доля ин-
вестиций
в активах
инвести-
ционного
фонда (%)

Операции

Покупка

Продажа или
погашение

Стоимост-
ные и
прочие
изменения

Коли-
чество,
штук

Оценоч-
ная
стои-
мость

Коли-
чест-
во, штук

Тысяч долла-
ров
США

Коли-
чест-
во,
штук

Тысяч
дол-
ларов
США

Тысяч
долларов
США

Тысяч
дол-
ларов
США

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого стоимость активов инвестиционного фонда
(на последнюю дату отчетного периода) __________тысяч тенге
                                   __________тысяч долларов США
 
"___" ___________ 20____ года       руководитель________________
________________________            главный бухгалтер___________
(исполнитель, телефон)              руководитель подразделения
                                  кастодиана, обеспечивающего
                                  учет активов инвестиционного
                                  фонда_______________________
 
 
                    Указания по заполнению:

   В Отчете управляющей компании об осуществлении инвестиций за границу за счет средств инвестиционного фонда (далее - Отчет) отражаются инвестиции за границу, осуществленные управляющей компанией за счет средств инвестиционного фонда, включая приобретение ценных бумаг нерезидентов, долей участия в капитале нерезидентов, вложения в финансовые инструменты нерезидентов, которые не покрывает операционная лицензия.
   Отчет заполняется в тысячах долларов США с точностью до 2 знаков после запятой, в запасах по состоянию на последнюю дату месяца (таблица 1) с указанием оборотов за месяц (таблица 2) и представляется в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случае осуществления платежа в валюте, отличной от валюты Отчета, пересчет осуществляется по рыночному курсу этой валюты к доллару США на дату совершения платежа.
   В столбце 2 таблиц 1 и 2 указывается:
   1) вид ценной бумаги (акция - простая, привилегированная; облигация; нота и другое);
   2) наименование юридического лица - нерезидента - продавца (для приобретения доли в уставном капитале), в случае наличия нескольких продавцов следует указывать актив в таблицах 1, 2 в разбивке по каждому продавцу с расшифровкой всех осуществленных операций за период в таблице 2;
   3) наименование финансового инструмента нерезидента.
   В столбце 6 таблицы 1 указывается наименование фондовой биржи, на которой осуществлены инвестиции. При осуществлении инвестиций в финансовые инструменты на неорганизованном рынке, приобретении долей участия в уставном капитале нерезидента - указывается страна регистрации юридического лица (постоянного проживания физического лица) - продавца.
   В столбце 7 таблицы 1 и в столбце 3 таблицы 2 указывается НИН - национальный идентификационный номер ценной бумаги либо ISIN - международный идентификационный номер ценной бумаги.
   В столбце 13 таблицы 1 указывается общая сумма инвестиций по цене приобретения.
   В столбцах 4 и 5 таблицы 2 указываются данные на последнюю дату месяца, предшествующего отчетному периоду, при этом в столбце 5 указывается оценочная стоимость на указанную дату.
   В столбцах 7 и 9 таблицы 2 указывается сумма операций по фактической цене приобретения/продажи.
   Столбец 13 таблицы 2 отражает долю актива по оценочной стоимости (столбец 12) в стоимости активов инвестиционного фонда, рассчитанных на конец отчетного периода.