Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 18 қаңтардағы N 26 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 27 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1775. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі N 257 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүргiзудi реттейтiн заңдарды жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесi бекiтiлсiн және Ереже мен осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
      2. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны және Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң аумақтық филиалдарына және екiншi деңгейдегi банктерге жiберсiн.
      3. Осы қаулы күшiне енгiзiлген күннен бастап:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" 1997 жылғы 24 сәуiрдегi N 130 қаулысының ;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" 1997 жылғы 24 сәуiрдегi N 130 қаулысымен бекiтiлген Валюта құндылықтарын лицензиялауға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiнiң күшi жойылды деп танылсын.
      4. Халықаралық қатынас және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны және Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiн бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Е.Т. Жангелдинге жүктелсiн.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      Келісілді:
      Қазақстан Республикасының
      Экономика және сауда министрлігі
      2002 жылғы 

Қазақстан Республикасының    
Ұлттық Банкi Басқармасының    
"Валюталық құндылықтарды пайдалануға
байланысты қызметтi лицензиялау 
ережесiн бекiту туралы"    
2002 жылғы 18 қаңтардағы   
N 26 қаулысымен бекiтiлген  

ВАЛЮТАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ҚЫЗМЕТТI ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
ЕРЕЖЕСI

      Ескерту: Барлық мәтiн бойынша "Экономика және сауда министрлiгi" деген сөздер "Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 30 маусымдағы N 195 қаулысымен .

      Осы Ереже "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы ", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы ", " Лицензиялау туралы ", " Валюталық реттеу туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзiрлендi және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi лицензиялаудың тәртiбi мен талаптарын белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi - Ұлттық Банк) валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты жүргiзiлетiн мынадай операция түрлерiне:
      1) қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауда жасауға және қызмет көрсетуге;
      2) резиденттердiң (Қазақстан Республикасының валютасымен ашылған есепшоттарды қоса алғанда) шетелдiк банктерде және өздерi тiркелген мемлекеттердiң заңнамаларына сәйкес банк операцияларын жүргiзу құқығы бар өзге де қаржы институттарында есепшоттар ашуына;
      3) осы Ережеде көзделген капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүзеге асыруға;
      4) резиденттiң резидент еместен кредит ретiнде алатын шетел валютасын үшiншi тұлғаның есепшоттарына есептеуге лицензиялар бередi.

      2. Лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) жарғының нотариат куәландырған көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);
      2) Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органында мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);
      3) Қазақстан Республикасының статистика жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органы берген статистикалық карточкасының көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);
      4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi (жеке тұлғалар үшiн);
      5) лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
      6) осы Ережеде көзделген өзге де құжаттар.

      3. Ұлттық Банк лицензия беру туралы шешiм қабылдау үшiн жүргiзiлген операциялар туралы қажеттi қосымша ақпаратты немесе құжатты, оның iшiнде өтiнiш берушiнiң Ұлттық Банкке ұсынған құжаттарында сiлтеме жасалған құжаттарды, сондай-ақ Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын операцияларды жүзеге асыру үшiн қажеттi, уәкiлеттi органның (өтiнiш берушiнiң органдарын қоса алғанда) лицензияларын, өзге де рұқсаттарды, сертификаттар мен басқа да құжаттарды сұратуға құқылы.

      4. Осы Ережеге сәйкес Ұлттық Банкке ұсынылатын, резидент пен резидент еместiң арасында жасалған шарттардың (келiсiм-шарттардың, келiсiмдердiң) көшiрмелерi тiгiлген және резиденттiң (заңды тұлғаның немесе жеке кәсiпкердiң) мөрiмен расталған болуы тиiс.
      Шет ел тiлiнде жасалған құжаттар Ұлттық Банкке олардың мемлекеттiк тiлге және/немесе орыс тiлiне нотариалды куәландырылған аудармасымен қоса тапсырылуы тиiс.
      Ұлттық Банк лицензия алуға құжат ұсынған немесе осындай лицензияны алған резиденттi Ұлттық Банкке резидент емес жiберген құжаттардың нотариат куәландырған мемлекеттiк тiлдегi және/немесе орыс тiлiндегi аудармасын ұсынуын мiндеттеуге құқылы.

      5. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалдары) лицензия беру туралы өтiнiштi өтiнiш берушi барлық қажеттi құжаттарды ұсынған күннен бастап бiр айлық мерзiмде қарайды.

      6. Мынадай жағдайларда лицензия беруден бас тартылады:
      1) осы Ережеде көзделген құжаттарды не өзге де ақпаратты ұсынбағанда;
      2) шынайы емес ақпарат ұсынғанда;
      3) өтiнiш берушi осы Ережеде белгiленген талаптарға сәйкес келмегенде;
      4) жүргiзiлетiн операция Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмесе;
      5) операцияларды Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерi арқылы жүргiзу мүмкiндiгi болғанда (осы Ереженiң 3 және 6-тарауларында көзделген операциялар үшiн);
      6) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында  көзделген өзге де негiздер болғанда.

      7. Лицензия беруден бас тартқан жағдайда өтiнiш берушiге бас тарту себебi көрсетiле отырып жазбаша нысанда дәлелдi жауап берiледi.

      8. "Валюталық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында  көзделген негiздемелер бойынша лицензияның қолданылуы тоқтатылады не қайтарып алынады.
      Лицензияның қолданылуы оны тоқтату себебiн және анықталған заң бұзушылықтарды жою жөнiндегi шараларды көрсете отырып алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтатылады.
      Лицензия қайтарып алынған не оның қолданылуы тоқтатылған жағдайда Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) шешiм қабылданған күннен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде тиiстi шешiмнiң көшiрмесiн лицензиатқа жiбередi. Сонымен қатар лицензиат мұндай шешiмнiң көшiрмесiн алған күннен бастап он күнтiзбелiк күннiң iшiнде оған берiлген лицензияны Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) қайтаруға мiндеттi. Лицензиат лицензияның қолданылуын тоқтатуға негiз болған себептi жою фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейiн Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) лицензияны лицензиатқа қайтарып бередi.

      9. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында  және осы Ережеде көзделген жағдайларда лицензияның қолданылуы тоқтатылады.

      10. Ұлттық Банк берiлген лицензия негiзiнде жүргiзiлген операциялар бойынша резиденттiң мiндеттемелерi үшiн жауап бермейдi.

2-тарау. Қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасауды
 және қызмет көрсетудi лицензиялау

      11. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауда жасауға және қызмет көрсетуге:
      1) өз қызметiн Қазақстан Республикасының кеден аумағында кеден бақылауы арқылы халықаралық қатынас үшiн ашылған әуежайларда, порттарда және шекара асуларында жүзеге асыратын;
      2) өз қызметiн халықаралық тасымал жасайтын, теңiз, әуе, темiр жол және автомобиль көлiгiнде жүзеге асыратын;
      3) қонақ үй қызметiн көрсететiн және уәкiлеттi мемлекеттiк органның осы тұлғалардың меншiк құқығындағы немесе пайдалануына жататын қонақ үйлерге осы қонақ үйлерде тұратын резидент емес клиенттермен есеп айырысу үшiн төрт немесе бес жұлдызды қонақ үй санатын беру туралы сертификаты бар тұлғаларға лицензиялар бередi.

      12. Ұлттық Банктiң қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге берiлетiн лицензиялары бас лицензиялар болып табылады және оларды иеленушiлерге бөлшек сауда жасау және қызмет көрсету кезiнде қолма-қол шетел валютасымен есеп айырысуға құқық бередi.

      13. Резиденттер қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауда жасауды және қызмет көрсетудi бастағанға дейiн Ұлттық Банктiң лицензиясын алуға мiндеттi.

      14. Өтiнiш берушiлер осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретiнде лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) мынадай құжаттар ұсынады:
      1) қолма-қол шетел валютасына сатуға ұсынылатын тауарлар мен қызметтiң тiзбесiн көрсете отырып қолма-қол шетел валютасымен бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге арналған лицензияны беру туралы өтiнiш;
      2) Қазақстан Республикасының орталық кеден органы лицензиясының нотариат куәландырған көшiрмесi (баж салығы салынбайтын сауда дүкендерiнде сауда жасауға өтiнiш берген адамдар үшін);
      3) банкноттарды, металл ақша мен құндылықтарды инкассациялауға және жiберуге Ұлттық Банк берген лицензиясы бар заңды тұлғамен жасалған инкассация шартының нотариат куәландырған көшiрмесi;
      4) салық төлеушiнiң куәлiгiнiң көшiрмесi;
      5) өтiнiш берушiнiң шетел валютасындағы банктiк есепшоттарының бар екендiгi туралы уәкiлеттi банктер берген анықтамалары;
      6) осы Ереженiң 11-тармағының 3-тармақшасында көзделген жағдайлар үшiн - уәкiлеттi орган берген сертификаттың нотариат куәландырған көшiрмесi.

      15. Лицензия берiлгенге дейiн өтiнiш берушiнiң (оның қызметкерлерiнiң) және ол ұсынған құжаттардың Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi тексерiледi.
      Тексерудi Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) құрған комиссия жүзеге асырады. Тексеру нәтижелерi бойынша комиссия өтiнiш берушiнiң (оның қызметкерлерiнiң) және ол ұсынған құжаттардың бiлiктiлiк талаптарға сәйкес келуi немесе сәйкес келмеуi туралы қорытынды жасайды.
      Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) үнемi, Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге лицензия алған резиденттiң бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн тексередi.

      16. Қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге лицензия алған резиденттер:
      тауарлар мен қызмет көрсетуге ақы ретiнде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын да қабылдауға;
      тоқсан сайын, есеп беретiн тоқсаннан кейiнгi айдың онына дейiн Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес мәлiметтер беруге мiндеттi.

      17. Ұлттық Банктiң аумақтық филиалдары тоқсан сайын, есеп беретiн тоқсаннан кейiнгi екiншi айдың бiрiне дейiн осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге берiлген лицензиялар туралы мәлiметтi, сондай-ақ осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес лицензиаттар беретiн мәлiметтер негiзiнде шетел валютасы қозғалысы туралы Ұлттық Банктiң аумақтық филиалдары жасаған жиынтық мәлiметтi Ұлттық Банкке берiп отырады.

      18. Қолма-қол шетел валютасына бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге берiлген Ұлттық Банктiң лицензиясының мынадай жағдайларда:
      осы Ереженiң 11-тармағының 3)-тармақшасында көрсетiлген сертификаттың қолданылу мерзiмi аяқталғанда не ол қайтарып алынғанда;
      Қазақстан Республикасы орталық кеден органының осы Ереженiң 14-тармағының 3)-тармақшасында көрсетiлген лицензия қайтарып алынғанда;
      осы Ереженiң 11-тармағының 3)-тармақшасында көрсетiлген қонақ үйлерге меншiк немесе пайдалану құқығы басқаға берiлгенде қолданылуы тоқтатылады.

3-тарау. Резиденттердiң шетелдiк банктерде есепшоттар
ашуына лицензия беру

      19. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы), осы Ереженiң 22, 23 және 24-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердiң шетелдiк банктерде есепшоттар, оның iшiнде металл есепшоттар ашуына лицензия бередi.

      20. Ұлттық Банктiң резиденттердiң шетелдiк банктерде есепшоттар ашуға берген лицензиясы операциялық болып табылады.
      21. Резиденттер шетелдiк банкте есепшот, оның iшiнде металл есепшот ашқанға дейiн Ұлттық Банктiң лицензиясын алуға мiндеттi.

      22. Банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар осы Ереженiң 19-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ, тиiстi шарттарда көзделген негiзде және тәртiппен шетел банктерiнде корреспонденттiк және металл есепшоттар ашады (банк операцияларын жүргiзуге, оның iшiнде корреспонденттiк есепшоттар ашуға Ұлттық Банктiң лицензиясы бар болса).

      23. Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерi және консулдық мекемелерi осы Ереженiң 19-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ, Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерi мен консулдық мекемелерiнiң және шетел банктерiнiң арасындағы тиiстi шарттарда көзделген негiзде және тәртіппен шетел банктерiнде корреспонденттiк және металл есепшоттар ашады.

      24. Шетелдiк банкте есепшоттар ашуға лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттар ұсынады:
      1) заңды тұлғалар, оның iшiнде өз филиалдары үшiн есепшот ашатын, сондай-ақ жеке кәсiпкерлер:
      есепшот ашылатын шетелдiк банктiң деректемелерiн бере отырып, айдың аяғында есепшоттағы қаражат қалдығының болжалды лимитi көрсетiлген өтiнiш;
      шетелдiк банкте есепшот ашудың қажеттiлiгiн растайтын құжаттардың (кредиттiк шарт, басқа құжаттар) көшiрмелерi;
      филиал ашу туралы бұйрықтың не басқа құжаттың нотариат куәландырған көшiрмелерi және ол туралы ереже (заңды тұлғалардың филиалдары үшiн);
      Ұлттық Банктiң сұратуы бойынша шетелдiк банктiң есепшот ашуға және жүргiзуге, ақпарат беруге келiсiм хаты және ай сайын, есеп берiлетiннен кейiнгi айдың онына дейiн Ұлттық Банкке клиенттiң есепшоты бойынша көшiрмелер беру;
      Ұлттық Банктiң банктердi қадағалау бөлiмшесiнiң кредиттiк тiзiлiм деректерi бойынша олардан тартылған заемдар бойынша өтiнiш берушiнiң Қазақстан Республикасының банктерi алдындағы мерзiмi өткен берешектерiнiң жоқ екендiгiн растайтын жазбаша ақпараты. Ұлттық Банктiң банктердi қадағалау бөлiмшесi осы құжатты Ұлттық Банктiң валюталық реттеу бөлiмшесiне оның өтiнiшi бойынша бередi;
      2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өзiнiң өкiлдiктерi үшiн есепшот ашатын заңды тұлғалар:
      айдың аяғында есепшоттағы қаражат қалдығының болжалды лимитi көрсетiлген өтiнiшi, заңды тұлғалар өкiлдiктерiнiң және есепшот ашатын шетелдiк банктiң тұрған жерi және деректемелерi;
      өкiлдiк ашу туралы бұйрықтың не басқа құжаттың нотариат куәландырған көшiрмелерi және ол туралы ереже;
      заңды тұлғаның уәкiлеттi органы бекiткен, заңды тұлға өкiлдiгiнiң шығыстар сметасының көшiрмесi;
      шетелдiк банктiң есепшот ашуға және жүргiзуге, Ұлттық Банктiң сұратуы бойынша ақпарат беруге және ай сайын, есеп берiлетiннен кейiнгi айдың онына дейiн клиенттiң есепшоты бойынша Ұлттық Банкке көшiрме ұсыну туралы келiсiм хаты;
      Ұлттық Банктiң банктердi қадағалау бөлiмшесiнiң кредиттiк тiзiлiм деректерi бойынша олардан тартылған заемдар бойынша өтiнiш берушiнiң Қазақстан Республикасының банктерi алдындағы мерзiмi өткен берешектерiнiң жоқ екендiгiн растайтын жазбаша ақпараты. Ұлттық Банктiң банктердi қадағалау бөлiмшесi осы құжатты Ұлттық Банктiң валюталық реттеу бөлiмшесiне оның өтiнiшi бойынша бередi;
      3) жеке тұлғалар:
      есепшоттар ашылатын жердегi шетелдiк банктердiң деректемелерi көрсетiлген өтiнiш;
      Ұлттық Банкiнiң сұратуы бойынша шетелдiк банктiң есепшот ашуға және жүргiзуге, ақпарат беруге келiсiм хаты.

      25. Лицензиат шетелдiк банкте ашу үшiн Ұлттық Банктiң лицензиясын алған есепшотты Ұлттық Банк лицензия берген күннен бастап алты айдың iшiнде ашуы тиiс.
      Шетелдiк банктерде заңды тұлғалар (заңды тұлғалардың өкiлдiктерi, филиалдары), сондай-ақ жеке кәсiпкерлер ашқан есепшоттар бойынша лицензияның талаптарында келiсiлген операциялар бойынша ғана төлемдер мен ақша аударымдары жүргізiледi.
      Заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың өкiлдiктерiнiң, филиалдарының), сондай-ақ жеке кәсiпкердiң шетелдiк банктегi есепшотында айдың аяғында Ұлттық Банктiң лицензиясында белгiленген лимит сомасынан асатын қаражат қалдығы, бес күнтiзбелiк күн iшiнде Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банкiнде ашылған лицензиаттың есепшотына аударылуы тиiс.
      Қазақстан Республикасының резидент банктерi өкiлдiктерiнiң шетелдiк банкте ашылған есепшотындағы Ұлттық Банктiң лицензиясында белгiленген лимит сомасынан асатын қаражат қалдығы бес күнтiзбелiк күн iшiнде банкте, оның iшiнде шетелдiк банкте ашылған корреспонденттiк есепшотқа аударылуы тиiс.

      26. Есепшот иелерi тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың жиырмасына дейiн осы Ереженiң 3 және 4-қосымшаларына сәйкес есепшоттағы қаражат қозғалысы туралы есеп бередi.

      27. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ашылған заңды тұлғалардың өкiлдiктерiне шетелдiк банктерде есепшоттар ашуға арналған лицензия өкiлдiк жұмсайтын шығыстарға байланысты операцияларды жүргiзу үшiн ғана берiледi.

      28. Ұлттық Банктiң аумақтық филиалдары тоқсан сайын, есеп беретiн тоқсаннан кейiнгi айдың жиырмасына дейiн осы Ереженiң 5-қосымшасына сәйкес жеке тұлғаларға шетелдiк банктерде есепшоттар ашуға берiлген лицензиялар туралы мәлiметтi Ұлттық Банкке бередi.

      29. Шетелдiк банкте есепшот ашуға берiлген Ұлттық Банктiң лицензиясы мынадай жағдайларда:
      Ұлттық Банк осы лицензияны берген күннен бастап алты ай iшiнде шетелдiк банкте есепшот ашылмаса;
      қатарынан алты айдың iшiнде шетелдiк банктердегi есепшотта қаражат болмаса;
      осы есепшоттағы режимнiң өзгеруiне байланысты шетелдiк банктерде есепшот ашуға жаңа лицензия берiлсе;
      жеке тұлғалар басқа елдерге тұрақты тұруға кеткен жағдайда қолданылуын тоқтатады.

4-тарау. Экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша капитал
қозғалысына байланысты операцияларды лицензиялау

      30. Ұлттық Банк экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша капитал қозғалысына байланысты:
      1) импорт мәмiлелерi бойынша 120 күннен астам мерзiмге тауар (жұмыс, қызмет) үшiн аванстық төлем жасауды көздейтiн;
      2) тауар (жұмыс, қызмет) экспорты жасалған күннен бастап резиденттердiң тауар (жұмыс, қызмет) экспортына төлем жасауға түсiм алу мерзiмiн 120 күннен асыруды көздейтiн операцияларды жүргiзуге лицензия бередi.
      Экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша баламасы 5 мың АҚШ долларынан аспайтын мөлшердегi капитал қозғалысына байланысты операциялар Ұлттық Банкте лицензиялауға жатпайды.

      31. Экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргiзуге арналған Ұлттық Банктiң лицензиясы бiржолғы болып табылады.

      32. Резиденттер осы Ереженiң 31-тармағында көзделген операцияларды жүзеге асыруға арналған Ұлттық Банктiң лицензиясын тараптардың бiреуi мәмiле бойынша мiндеттемелерiн орындай бастағанға дейiн алуға мiндеттi. Ағымдағы валюта операциялары капитал қозғалысына байланысты операцияға өткен жағдайда, резиденттер осындай өту болған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде лицензия алуға өтiнiш жасауға мiндеттi.

      33. Осы Ереженiң 30-тармағында көзделген операцияларды жүргiзуге лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретiнде мынадай құжаттар бередi:
      1) өтiнiш, мұнда өтiнiш берушi лицензияда Ұлттық Банк ескеретiн лицензияланатын операциялар бойынша тараптардың мiндеттемелердi толық орындау мерзiмiн белгiлейдi;
      2) резидент еместермен жасалған шарттардың көшiрмелерi және төлем жасау не тауар жеткiзу, жұмыс немесе қызмет көрсету негiздiлiгiн растайтын басқа құжаттардың көшiрмелерi (төлем құжаттарының, жүк кеден декларацияларының, есепшот фактураларының және басқа құжаттардың көшiрмелерi).

      34. Осы Ереженiң 30-тармағында көзделген операцияларды жүргiзуге лицензия алған лицензиат:
      берiлген лицензияның талаптарын сақтауға;
      тоқсан сайын, есеп берiлетiн тоқсаннан кейiнгi айдың он бесiне дейiн осы Ереженiң 6-қосымшасына сәйкес растайтын құжаттармен бiрге (ақшаның түсуі туралы банктiк жазбалар, тауарлардың түсуi туралы жүк кеден декларацияларының көшiрмелерi, басқа құжаттар) мәлiметтi Ұлттық Банкке беруге мiндеттi.

      35. Жекелеген экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша лицензиялауға тиiстi операциялардың нақты сомасын анықтау мүмкiн болмаған жағдайда, Ұлттық Банк экспорт-импорт мәмiлелерiнiң жалпы сомасына лицензия бере алады.

      36. Сыртқы экономикалық келiсiм-шарт бойынша импортер болып табылмайтын үшiншi тұлға импорттық келiсiм-шартқа ақы төлеу кезiнде, импортер лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке өтiнiш жасауы тиiс.
      Сыртқы экономикалық келiсiм-шарт бойынша экспортер болып табылмайтын үшiншi тұлға тауар жөнелткен (жұмыс орындау, қызмет көрсету) кезде лицензия алу үшiн Ұлттық Банкке экспортер өтiнiш бiлдiруi тиiс. 

5-тарау. Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент
еместердiң пайдасына өтуiн (ауысуын) көздейтiн капитал
қозғалысына байланысты басқа операцияларды лицензиялау

      37. Ұлттық Банк валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң пайдасына өтуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысына байланысты мынадай операцияларды жүргiзуге лицензия бередi:
      1) резиденттердiң шет елдерге инвестициясы (банктердiң брокер дилер қызметiнен басқалары);
      2) резиденттерден резидент еместердiң пайдасына жылжымайтын мүлiкке мүліктiк құқықтарға төлем жасауға аударымдар;
      3) резиденттердiң резидент еместерге 120 күннен астам мерзiмге кредиттер беру.

      38. Ереженiң 37-тармағы резиденттердiң, тiзбесi осы Ереженiң 7-қосымшасында белгiленген халықаралық қаржы ұйымдарының Қазақстан Республикасының аумағында эмиссияланған бағалы қағаздарына инвестициясына қолданылмайды.

      39. Резиденттер тараптардың бiрi мәмiле бойынша мiндеттемелерiн орындауды бастағанға дейiн осы Ереженiң 37-тармағында көзделген операцияларды жүзеге асыруға Ұлттық Банктiң лицензиясын алуға мiндеттi. Ағымдағы валюталық операция капитал қозғалысымен байланысты операцияға өткен жағдайда резиденттер осындай өту болған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн ішiнде лицензия алуға өтiнiш беруге міндеттi.

      40. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға тартылған зейнетақы активтерi есебiнен резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялар түрiнде операциялар жасауға бас лицензиялар берiледi.
      Резидент еместерге төлем карточкалары арқылы 120 күннен астам мерзiмге кредиттер беру түрiнде банктерге капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жасауға операциялық лицензиялар берiледi (Ұлттық Банктiң банктiк операциялар жүргiзуге, оның iшiнде төлем карточкаларын шығаруға лицензиясы болған кезде).
      Валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердiң пайдасына өтуiн (ауысуын) көздейтiн капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жасауға арналған барлық қалған лицензиялар бiр жолғы болып табылады.

      41. Осы Ереженiң 42 және 43-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Ереженiң 37-тармағында көзделген операцияларды жасауға лицензиялар алу үшiн Ұлттық Банкке осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретiнде мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) Резиденттiң резидент емеске 120 күннен астам мерзiмге кредит беруiн көздейтiн, капитал қозғалысымен байланысты операцияны жүргiзуге лицензия алуға арналған өтiнiште өтiнiш берушi Ұлттық Банк лицензияда есепке алатын тараптардың лицензияланатын операция бойынша мiндеттемелерiн толық орындау мерзiмiн белгiлейдi;
      2) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органы зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға берген лицензияның көшiрмесi (зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар үшiн);
      3) резидент еместермен жасалған шарттардың көшiрмелерi және төлемнiң негiздiлiгiн растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерi;
      4) баламасы он миллион АҚШ долларынан асатын сомалар бойынша Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң жазбаша келiсiмi;
      5) шетелдiк банк (сақтандыру ұйымы) тiркелген мемлекеттiң банктердi (сақтандыруды) қадағалау органының осы банктiң (сақтандыру ұйымының) соңғы алты күнтiзбелiк ай iшiнде пруденциалдық нормативтердi орындауы туралы оң қорытындысы немесе тiзбесiн Ұлттық Банк белгiлеген жетекшi рейтингтiк агенттiктердiң бiрi Қазақстан Республикасының тәуелсiз рейтингiнен төмен болмайтын рейтингке сәйкес келетiн рейтингтiң шетелдiк банкке (сақтандыру ұйымына) берiлгенiн растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшiрмесi (шетелдiк банктерге (сақтандыру ұйымдарына) инвестицияларды салған кезде).
      Өтiнiш берушi лицензияланатын валюта операциясын жүргiзудi ескере отырып, белгiленген пруденциалдық нормативтердi (банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, сақтандыру ұйымдары және зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар үшiн) бұзбауы тиiс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының банктерi алдында кредиттiк тiзiлiм деректерi бойынша олардан тартылған заемдар бойынша мерзiмi өткен берешегi болмауы тиiс.

      42. Резидент еместерге төлем карточкалары арқылы 120 күннен астам мерзiмге кредиттер беру түрiнде капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жасауға лицензия алу үшiн банктер Ұлттық Банкке осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретiнде мынадай құжаттар ұсынады:
      1) мынадай мәлiметтер көрсетiлген өтiнiш:
      резидент еместер ұстаушылар болып табылатын банк эмиссиялаған төлем карточкаларының тiзбесi мен деректемелерi;
      банктiң резидент еместердi ықтимал кредиттеу лимитi және көрсетiлген лимит мөлшерiнiң негiздемесi;
      2) резидент еместер - төлем карточкаларын ұстаушылармен жасалған шарттардың көшiрмелерi.

      43. Тартылған зейнетақы активтерi есебiнен резидент еместердiң бағалы қағаздарына инвестициялар түрiнде капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жасауға лицензия алу үшiн зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар Ұлттық Банкке осы Ереженiң 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретiнде мынадай құжаттар ұсынады:
      1) өтiнiш;
      2) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органы зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға берген лицензияның көшiрмесi;
      3) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымның резидент еместердiң бағалы қағаздарына инвестициялар салуға арналған, Ұлттық Банкке лицензия беру туралы өтiнiштi бергенге дейiн кемiнде отыз күнтiзбелiк күн бұрын берiлген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органның жазбаша келiсiмi;
      4) кастодиан шартының және инвестициялық басқару шартының көшiрмелерi.

      44. Осы Ереженiң 37-тармағында көрсетiлген операцияны жасауға лицензия алған лицензиат лицензия берiлген кезде қойылған талаптарды сақтауға және Ұлттық Банкке тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың он бесiне дейiн осы Ереженiң 8 немесе 9-қосымшаларына сәйкес мәлiметтер ұсынуға мiндеттi.
      Осы Ереженiң 43-тармағында көрсетiлген операцияны жасауға лицензия алған лицензиат лицензия берiлген кезде қойылған талаптарды сақтауға және Ұлттық Банкке тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейiнгi айдың он бесіне дейін осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес мәліметтер ұсынуға міндетті.
      Резидент еместердің Ұлттық Банктің тиісті лицензиясының негізінде сатып алған бағалы қағаздарын резидент сатқан жағдайда лицензиат осы бағалы қағаздарға меншік құқығының ауысқанын растайтын құжаттарды Ұлттық Банкке беруге міндетті.

      45. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және осы Ереженің 43-тармағында көзделген операциялар жасауға лицензия алған ұйымдарға резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялар бойынша шектеулер Қазақстан Республикасының заң актілеріне және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленеді.

6-тарау. Резиденттің резидент еместен кредит ретінде алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың есепшоттарына есептеу жөніндегі операцияларды лицензиялау

      46. Ұлттық Банк резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғалардың есепшоттарына есептеу жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензиялар береді.

      47. Бұл ережеде мыналар реттелмейді:
      1) резидент еместен кредит ретінде алынатын шетел валютасын үшінші тұлғалардың есепшоттарына есептеуді көздейтін мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген кредиттер бойынша;
      2) есеп айырысудың құжаттамалық нысандарын пайдалана отырып игеру көзделген шетелдік банктерден тартылған мемлекет кепілдік бермеген кредиттер бойынша;
      3) тізбесі осы Ереженің 11-қосымшасында белгіленген экспорт кредиттері жөніндегі шетелдік мемлекеттік агенттіктерде сақтандырылған экспорт-импорт мәмілелерін қаржыландыру мақсатында тартылған мемлекет кепілдік бермеген кредиттер.

      48. Резиденттер тараптардың бірі мәміле бойынша міндеттемелерін орындауды бастағанға дейін осы Ереженің 46-тармағында көзделген операцияларды жүзеге асыруға Ұлттық Банктің лицензиясын алуға міндетті.

      49. Резиденттің резидент еместен кредит ретінде алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың есепшоттарына есептеу бойынша операциялар жүргізуге арналған Ұлттық Банктің лицензиялары бір жолғы болып табылады.

      50. Осы Ереженің 46-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алу үшін Ұлттық Банкке осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) резиденттiң, шетелдiк кредитордың және үшiншi тұлғаның деректемелерiн көрсете отырып резиденттiң резидент еместен кредит ретiнде алған шетел валютасын үшiншi тұлғалардың есепшоттарына есептеу жөнiндегi операцияны жүргiзуге өтiнiшi;
      2) кредиттiк келiсiмнiң көшiрмесi;
      3) сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шартының және/немесе өтiнiш берушi мiндеттемелерiнiң орындалуын көздейтiн, тiзбесi Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен белгiленген жетекшi рейтингтiк агенттiктердiң, бiрақ Қазақстан Республикасына берiлген рейтингтен төмен болмайтын рейтингi бар банкпен жасалған шарттың және кредит ретiнде алынған шетел валютасын Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктегi резиденттiң есепшоттарына немесе Ұлттық Банктiң тиiстi лицензиясы болған кезде оның шетелдiк банктегi есепшотына есептеудiң мүмкiн еместiгiн растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерi (үзiндiлерi);
      4) тауар жеткiзудi және/немесе жұмысты, қызмет көрсетудi көздейтiн, резидент еместен тартылған кредит есебiнен қаржыландырылатын шарттардың көшiрмелерi;
      5) резиденттiң резидент еместен кредит ретiнде алған шетел валютасын үшiншi тұлғалардың есепшоттарына баламасы он миллион АҚШ долларынан асатын сомаға есептеу жөнiндегi операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң жазбаша келiсiмi;
      6) Ұлттық Банкке үшiншi тұлғалардың есепшоттарына кредиттiк келiсiмнiң шеңберiнде аударым жасалған күндi, үшiншi тұлғалардың атаулары мен тиiстi шарттың деректемелерiн көрсете отырып аударылған ақша сомасы туралы ақпаратты, сондай-ақ Ұлттық Банктiң сұратуы бойынша басқа да ақпаратты тоқсан сайын ұсынуға орыс немесе мемлекеттiк тiлдердегi нотариат куәландырған аудармасы бар шетелдiк кредитордың жазбаша келiсiмi.

      51. Резидент шетелдiк кредитормен бас кредиторлық келiсiмдi жасаған жағдайда лицензия алу үшiн осы Ереженiң 50-тармағының 4-тармақшасында көрсетiлген құжаттарды ұсыну талап етiлмейдi. Резидент осы құжаттарды қол қойылған күнiнен бастап он күнтiзбелiк күн iшiнде Ұлттық Банкке ұсынуға мiндеттi.

      52. Резидент шетелдiк кредитормен бас кредиттiк келiсiмдi оның сомасы бойынша шектеусiз жасаған жағдайда Ұлттық Банк пен өтiнiш берушi әрбiр жағдайда бөлек белгiлейтiн сомаға осы Ереженiң 46-тармағында көрсетiлген операцияны жүргiзуге лицензия бередi. Лицензиат Ұлттық Банктiң лицензиясында көрсетiлген барлық сомаға операциялар жүргiзгеннен кейiн ол Ұлттық Банкке жаңа лицензия алу үшiн өтiнiш беруге мiндеттi.

      53. Осы Ереженiң 46-тармағында көрсетiлген операцияны жүргiзуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берiлген талаптарды сақтауға;
      2) резидент еместен тартылған кредит есебiнен қаржыландырылатын шарттар бойынша резидент еместердiң мiндеттемелердi орындауын растайтын құжаттардың көшiрмелерiн (жүк-кеден декларацияларының және/немесе басқа да құжаттардың көшiрмелерi) қоса бере отырып осы Ереженiң 12-қосымшасына сәйкес мәлiметтердi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне тоқсан сайын, есеп беру кезеңiнен кейiнгi айдың онына дейiн ұсынуға мiндеттi.

      54. Резиденттiң резидент еместен кредит ретiнде алған шетелдiк валютасын үшiншi тұлғалардың есепшоттарына есептеуге арналған Ұлттық Банк лицензиясының болуы резидент-заемшыларды заңдарда белгiленген тәртiпке сәйкес Ұлттық Банкте резидент еместен алған кредиттi тiркеу жөнiндегi мiндеттен босатпайды.

7-тарау. Осы Ережеде көзделген тәртiптi бұзу
жауапкершiлiгi

      55. Осы Ережеде көзделген тәртiптi бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2002 жылғы 18 қаңтардағы  
N 26 қаулысымен бекітілген 
Валюталық құндылықтарды  
пайдаланумен байланысты  
қызметті лицензиялау ережесіне
1 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
10-шы санына дейін тоқсан  
сайын Ұлттық Банкке беріледі
20____ ж. ________ тоқсанына

Шетел валютасының қозғалысы жөніндегі мәліметтер
лицензиаттың атауы

                
лицензиаттың ОКПО 1   коды
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні және номері

                                          (валюта бірліктерінде)
____________________________________________________________________
           Көрсеткіштің атауы             ! АҚШ  ! Неміс !Ресей!Бас.
                                          !долла.!маркасы!рублі!лары
                                          !ры    !       !     !(вал
                                          !      !       !     !юта
                                          !      !       !     !түр
                                          !      !       !     !ін
                                          !      !       !     !көр.
                                          !      !       !     !сет.
                                          !      !       !     !іңіз
____________________________________________________________________
1. Есептi кезеңнiң басына шетел
валютасының қалдығы, барлығы
оның iшiнде:
- кассадағы қолма-қол шетел валютасы
- банктердегi валюталық есепшоттарда
2. Келiп түскен шетел валютасы, барлығы
оның iшiнде:
- көрсетiлген қызмет үшiн, барлығы
оның iшiнде:
қолма-қол шетел валютасы
- сатылған тауарлар үшiн, барлығы
оның ішiнде:
қолма-қол шетел валютасы
- басқалары (талдама жасаңыз)
3. Жұмсалған шетел валютасы, барлығы
оның iшiнде:
- қолма-қол шетел валютасы:
- iс-сапар шығындарына
- еңбек ақыға
- басқалары (талдама жасаңыз)
4. Есептi кезеңнiң аяғына шетел
валютасының қалдығы, барлығы
оның ішiнде:
- кассадағы қолма-қол шетел валютасы
- банктердегi валюталық есепшоттарда
____________________________________________________________________
______________________________________
ОКПО 1  коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың Жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың атауы

Ұйым басшысы ____________________
Бас бухгалтер ___________________
Орындаушы _______________________
            (Аты-жөні, телефоны)

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2002 жылғы 18 қаңтардағы   
N 26 қаулысымен бекітілген  
Валюталық құндылықтарды   
пайдаланумен байланысты   
қызметті лицензиялау ережесіне
2 қосымша          
Есепті тоқсаннан кейінгі екінші
      айдың 1-ші санына дейін   
Ұлттық Банкке тоқсан    
 сайын ұсынылады      

20____ ж. ________ тоқсанына

Бөлшек сауданы жүзеге асыруға берілген лицензиялар
және қолма-қол шетел валютасына қызметтерді көрсету
жөніндегі мәліметтер

____________________________________________________________________
 N !Лицензиат.!Лицензиат.!Лицензиат!Лицензиат !Лицензияның !Ескерту
   !тың атауы !тың ОКПО 1  !тың заңды!тың қызме.!номері және !
Р/с!          ! коды     ! мекен-  !тінің     !берілген    !
   !          !          ! жайы    !негізгі   !күні        !
   !          !          !         !түрі      !            !
____________________________________________________________________

___________________ филиалдың басшысы __________________
Орындаушы __________________________
            (Аты-жөні, телефоны)    
          ______________________

ОКПО 1  коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың Жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың атауы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды       
пайдаланумен байланысты
қызметті лицензиялау ережесіне
3 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
20-на санына дейін тоқсан 
сайын Ұлттық Банкке беріледі
20____ ж. ________ тоқсанына

Шетелдік банктегі есепшотта қаражаттың
қозғалысы жөніндегі мәліметтер

лицензиаттың атауы                        ________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы      ________________________
лицензиаттың ОКПО 1  коды                   ________________________
(РНН 2  - жеке кәсiпкерлер үшiн)            ________________________
Ұлттық Банктiң лицензиясын
беру күнi және номерi                     ________________________
шетелдiк банктiң атауы                    ________________________
шетелдiк банктiң орналасқан елi, қаласы   ________________________
шетелдiк банктегi есепшот номерi          ________________________
шетелдiк банктегi есепшот валютасы        ________________________
____________________________________________________________________
          Көрсеткiштiң атауы             |Жолдың| Есепшот   |мың АҚШ
                                         | коды |валютасының|долла.
                                         |      |мың бірлігі| рында
____________________________________________________________________
             А                             Б         В           Г
____________________________________________________________________
Кезең басына қалдық                             100
Мерзiмде келiп түскен қаражаттардың барлығы     200
(200=210+220+230+240+250+260+270+280)
- тауарларды сатудан және негiзгi қызмет        210
бойынша көрсетiлген қызметтерден     
- бағалы қағаздарды сатудан                     220
оның ішiнде
лицензиат эмиссия жасаған акцияларды сатудан    221
лицензиат эмиссия жасаған басқа бағалы          222
қағаздарды сатудан
- бiрлескен инвестициялық жобаларды қаржылан.   230
дырудағы шетелдiк инвесторлардың үлесi ретiнде
олардың iшiнен кредиттер түрiнде                231
- шетелдiк инвесторлардың басқа кредиттерiн     240
игеру есебiне
- басқа резидент еместердiң кредиттерiн         250
игеру есебiне
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарынан аудару    260
арқылы
олардың iшiнен Қазақстан Республикасы           261
банктерiнiң есепшоттарынан
- резидент еместерден өтеусiз төлем түрiнде     270
(гранттар, демеушiлiк көмек, сыйлықтар
және басқалары)
- өзге түсiмдер                                 280
Мерзiмде жұмсалған қаражаттың барлығы           300
(300=310+320+330+340+350+360+370+380+390)
- тауарларды сатып алуға (310=311+312+313)      310
оның ішiнде:
- машиналар, жабдықтар және басқа да            311
күрделi тауарлар
- шикiзаттар, жартылай фабрикаттар және         312
басқа да айналым құралдары
- басқа да тауарлар                             313
- резидент еместердiң қызметтерiн төлеуге       320
олардың iшiнен тауарларды тасымалдау            321
бойынша қызметтер
- салықтарды және басқа да мiндеттi             330
төлемдерді бюджетке төлеуге
- еңбек ақыны төлеуге                           340
- шетелдiк инвесторларға дивидендтi, пайданы    350
төлеуге
- алынған кредиттер бойынша сыйақы төлеуге      360
Олардың iшiнен шетелдiк инвесторлардан          361
тартылғаны бойынша
- алынған кредиттер бойынша негiзгi қарыздың    370
сомасын төлеуге
олардың iшiнен шетелдiк инвесторлардан          371
тартылғаны бойынша
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарына            380
аудару үшін
олардың iшiнен Қазақстан Республикасының        381
банктеріндегi есепшоттарға
- басқа шығындар                                390
Мерзiм аяғына қалдық  (400=100+200-300)         400
____________________________________________________________________
_______________________________

ОКПО 1  коды - кәсiпорындар мен ұйымдардың Жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың атауы
РНН 2  - салық төлеушiнiң тiркеу номерi    

     "___" _________ 20__ж.              Басшы ___________
     ______________________              Бас бухгалтер  __________
     (орындаушы, телефоны)

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2002 жылғы 18 қаңтардағы  
N 26 қаулысымен бекітілген 
Валюталық құндылықтарды   
пайдаланумен байланысты  
қызметті лицензиялау ережесіне
4 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
10-шы санына дейін тоқсан 
сайын Ұлттық Банкке беріледі
20____ ж. ________ тоқсанына

Шетелдік банктегі есепшотта қаражаттың қозғалысы
жөніндегі мәліметтер

лицензиаттың аты-жөні                     ________________________
лицензиаттың жеке басын куәландыратын    
куәліктің деректері                       ________________________
Ұлттық Банктiң лицензиясын
беру күнi және номерi                     ________________________
шетелдiк банктiң атауы                    ________________________
шетелдiк банктiң орналасқан елi, қаласы   ________________________
шетелдiк банктегi есепшот номерi          ________________________
шетелдiк банктегi есепшот валютасы        ________________________
____________________________________________________________________
          Көрсеткiштiң атауы             |Жолдың|  Есепшот  |мың АҚШ
                                         | коды |валютасының|долла.
                                         |      |мың бірлігі| рында
____________________________________________________________________
              А                             Б        В          Г
____________________________________________________________________
Кезең басына қалдық                             100
Кезеңде келiп түскен қаражаттардың барлығы      200
(200=210+220)
- лицензиаттың басқа есепшоттарынан аудару      210
арқылы                       
олардың iшiнен Қазақстан Республикасы           211
банктерiнiң есепшоттарынан
- басқа түсiмдер (талдама жасаңыз)              220
Мерзiмде жұмсалған қаражаттың барлығы           300
(300=310+320+330+340)
- жылжымайтын мүлiкке мүлiктiк құқықтарды       310
төлеуге
- резидент еместерден тауарларды және           320
қызметтерді сатып алуға
- лицензиаттың басқа есепшоттарына аудару       330
үшiн
олардың iшiнен Қазақстан Республикасының        331
бактерiндегi есепшоттарға
- басқа шығындар (талдама жасаңыздар)           340  
Мерзiм аяғына қалдық (400=100+200-300)          400
____________________________________________________________________

"___" _________ 20__ж.        ________________________

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2002 жылғы 18 қаңтардағы  
N 26 қаулысымен бекітілген 
Валюталық құндылықтарды  
пайдаланумен байланысты  
қызметті лицензиялау ережесіне
5 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
20-шы санына дейін    
 Ұлттық Банкке тоқсан сайын 
беріледі          

20____ ж. ________ тоқсанына

Жеке тұлғаларға шетелдік банкте есепшот ашуға берілген
лицензиялар жөніндегі мәліметтер

____________________________________________________________________
N!Лицензиат.!Лицензиат.!Лицензиат.!Лицензия.!Шетелдік!Есепшотты!Еске
Р!   тың    ! тың жеке !тың тұрғы.! номері  ! банкте ! ашудағы !рту
/! аты-жөні !басын куә.!  лықты   !  және   !есепшот.!  мақсат !
с!          !ландыратын!  мекен-  !берілген !  тың   !         !
 !          !куәліктің !  жайы    !  күні   !деректе.!         !
 !          !деректері !          !         ! мелері !         !
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

"___" _________ 20__ж.     __________________________
                             (орындаушы, телефоны)    

___________________ филиалдың басшысы __________________

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды 
пайдаланумен байланысты 
қызметті лицензиялау ережесіне
6 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
15-ші санына дейін тоқсан
сайын Ұлттық Банкке беріледі

20____ ж. ________ тоқсанына
Тараптар экспорт-импорт мәмiлесi бойынша
мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi мәлiметтер

лицензиаттың атауы                           ___________________
лицензиаттың ОКПО 1  коды                      ___________________
(РНН 2  - жеке кәсiпкерлер үшiн)               ___________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ___________________
Ұлттық Банктiң лицензиясын
беру күнi және номерi                        ___________________
мәмiле паспортын ресiмдеу күнi және номерi   ___________________
____________________________________________________________________
        Көрсеткiштiң атауы                      |Жолдың|валютаның
                                                | коды |мың бірлігі
____________________________________________________________________
1. лицензияланатын операцияның сомасы                100
2. есептi кезеңнiң басына мiндеттемелердi орындады:   
- резидент сомаға, барлығы                           200
- резидент емес сомаға, барлығы                      300
3. есептi кезеңде орындалуға жататын мiндеттемелер:
- резидент сомаға, барлығы                           210
- резидент емес сомаға, барлығы                      310
4. есептi кезеңде нақты орындалған мiндеттемелер:
- резидент сомаға, барлығы                           220
оның iшiнде:
- мiндеттемелер келiсiм-шарт белгiлеген нысанда      221
орындалды
- басқа нысанда орындалған мiндеттемелер             222
- импорт бойынша бұрын алған тауарды (қызметтi,      223
жұмысты) немесе экспорт бойынша ақшаны қайтару
- резидент емес сомаға, барлығы                      320
оның ішiнде:
- мiндеттемелер келiсiм-шарт белгiлеген нысанда      321
орындалды
- басқа нысанда орындалған мiндеттемелер             322
- экспорт бойынша бұрын жеткiзген тауарды (қызметтi, 323
 жұмысты) немесе импорт бойынша ақшаны қайтару
5. есептi кезеңнiң аяғына есептелген айыппұлдар
(өсiмпұлдар)
- резидент сомаға, барлығы                           230
- резидент емес сомаға, барлығы                      330
6. есептi кезеңнiң аяғына нақты алынған/төленген
айыппұлдар (өсiмпұлдар)
- резидент сомаға, барлығы                           240
- резидент емес сомаға, барлығы                      340
7. есепті кезеңнің аяғына орындалған міндеттемелер:
- резидент сомаға, барлығы                           250
- резидент емес сомаға, барлығы                      350
8. Есепті кезеңнің аяғына резидент еместің резидент  400
алдында сомаға нақты орындамаған міндеттемелері,
барлығы
____________________________________________________________________
__________________________________

ОКПО 1 коды - кәсiпорындар мен ұйымдардың Жалпы жiктеушiсi бойынша
лицензиаттың атауы
РНН 2  - салық төлеушiнiң тiркеу номерi

"___" _________ 20__ж.                 Басшы ___________________

__________________________             Бас бухгалтер_____________
 (орындаушы, телефоны)    

Толтыру жөнiндегi нұсқаулықтар

      "Тараптар экспорт/импорт мәмiлелерi бойынша мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi мәлiметтерде" Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргiзудi көздейтiн экспорт/импорт мәмiлесi бойынша Қазақстан Республикасының резидентi және резидент емесi арасындағы өзара мiндеттемелердiң жағдайы көрсетiледi.
      Мәлiметтердi лицензиат келiсiм-шарт валютасының мың бiрлiктерiнде толтырады және есептi кезеңнен кейiнгi айдың 15-не дейiнгi мерзiмде ұсынылады. Мәлiметтерде көрсетiлген деректер кедендiк жүк декларациялардың, банк жазбаларының және т.б көшiрмелерiмен расталуы тиiс. Растайтын құжаттарда берiлген деректер есептi деректермен сәйкес келмеген жағдайда қысқаша анықтаманы ұсыну қажет.
      100-шi жолда Ұлттық Банктiң лицензиясы алынған келiсiм-шарт сомасы көрсетiледi.
      200-шi (300-шi) жолда лицензияланатын операция шеңберiнде жиынтығының өсу ұдайымен есептi кезеңнiң басына резиденттiң (резидент еместiң) резидент еместiң (резиденттiң) алдындағы орындаған мiндеттемелердiң жалпы сомасы көрсетiледi. 222 және 322 жолдары резидент/резидент емес келiсiм-шарт талаптарымен көзделмеген басқа нысанда (талдама жасаңыз) мiндеттемелердi орындаған жағдайда толтырылады. Мысалы, келiсiм-шарт талаптарымен белгiленген есеп айырысудың ақша нысаны тауарларды (қызметтердi, жұмыстарды) қарсы жеткiзуге, меншiк құқығын бағалы қағаздарға, материалдық емес активтерге және т.б. тапсыруға ауыстырылады.
      220 жол = 221+222+223 жолдарға
      320 жол = 321+322+323 жолдарға
      250 жол = 200+220 жолдарға
      350 жол = 300+320 жолдарға
      400 жол = (250-350)+(230-240)-(330-340) жолдарға
      223 жолда резидент импорт бойынша бұрын алған тауарды (қызметтi, жұмысты) немесе экспорт бойынша ақшаны қайтару сомасы көрсетiледi.
      323 жолда резидент емес экспорт бойынша бұрын жеткiзген тауарды (қызметтi, жұмысты) немесе импорт бойынша ақшаны (егер болса) қайтару сомасы көрсетiледi.
      Лицензияны алғанға дейiнгi, сондай-ақ кейiн жүргiзiлген және лицензияның болуын талап етпейтiн валюталық операциялардың жалпы сомасын осы есепте көрсетпеңiз.
      Операцияны валютамен жүргiзген жағдайда және сол бойынша Ұлттық Банк ресми бағамды белгiлемейдi, лицензиатқа ұсынатын мәлiметтерде АҚШ долларына мұндай валютаның ағымдағы рыноктық бағамын көрсету қажет.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды
пайдаланумен байланысты
қызметті лицензиялау ережесіне
7 қосымша        

Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесі

      1. Азия даму банкі
      2. Халықаралық есеп айырысу банкі
      3. Еуропалық қайта құру және даму банкі
      4. Ислам даму банкі
      5. Халықаралық қаржы корпорациясы
      6. Әлем банкінің тобы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды
пайдаланумен байланысты
қызметті лицензиялау ережесіне
8 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
15-не дейін тоқсан   
сайын Ұлттық Банкке беріледі

20____ ж. ________ тоқсанына

Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң
20__ жылдың _____ тоқсанында берген кредиттердi игеру
және қызмет көрсету жөнiндегi мәлiметтер

лицензиаттың атауы ________________________________________________
лицензиаттың ОКПО 1  коды ___________________________________________
(РНН 2  - жеке кәсiпкерлер үшiн) ____________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы_______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының
номерi және берiлген күнi _________________________________________
                            (кредит валютасының мың бiрлігiнде)
____________________________________________________________________
 А       есеп беру кезеңiнiң басындағы берешек
____________________________________________________________________
1    негiзгi борыш сомасы
1а   олардың iшiнде: негiзгi борышты өтеу бойынша мерзiмi өткен
     төлемдер
2    сыйақы бойынша мерзiмi өткен төлемдер
3    мерзiмi өткен төлемдер үшiн төленбеген айыппұлдар
4    барлығы (1+2+3)
Б    есеп беру кезеңіндегі операциялар
5    кредит бойынша қаражат берiлдi
6    негiзгi борышты өтеу есебiне есептелген төлемдер
7    сыйақы бойынша есептелген төлемдер
8    мерзiмi өткен төлемдер үшiн есептелген айыппұлдар
9    негiзгi борышты өтеу есебiне алынғаны
10   сыйақы бойынша алынған төлемдер
11   мерзiмi өткен төлемдер үшiн алынған айыппұлдар
12   борышты есептен шығару
13   алынған төлемдердiң барлығы (9+10+11)
В    есеп беру кезеңiнiң аяғындағы берешек
14   негiзгi борыш сомасы (1+5-9-12)
14а  оның iшiнде негiзгi борышты өтеу бойынша мерзiмi өткен
     төлемдер (1а+(6-9))
15   сыйақы бойынша мерзiмi өткен төлемдер (2+7-10)
16   мерзiмi өткен төлемдер үшiн төленбеген айыппұлдар (3+8-11)
17   борыш сомасының барлығы (14+15+16)
____________________________________________________________________
"___" _________ 20__ж.                басшы ________________________
______________________               бас бухгалтер _________________
(орындаушы, телефоны)
________________________
ОКПО 1  коды - Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы жiктеушiсi бойынша
лицензиаттың коды
РНН 2  - салық төлеушiнiң тiркеу номерi

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2002 жылғы 18 қаңтардағы  
N 26 қаулысымен бекітілген 
Валюталық құндылықтарды  
пайдаланумен байланысты  
қызметті лицензиялау ережесіне
9 қосымша         
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
15-не дейін тоқсан    
сайын Ұлттық Банкке беріледі
20____ ж. ________ тоқсанына

Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң
20__ жылдың _____ тоқсанындағы тікелей және портфельдік
инвестициялары жөнінде мәліметтер

лицензиаттың атауы________________________________________________
лицензиаттың ОКПО 1  коды __________________________________________
(РНН 2  - жеке кәсiпкерлер үшiн)____________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының
номерi және берiлген күнi ________________________________________
                                   (АҚШ-тың мың долларымен)
____________________________________________________________________
       Көрсеткіштің атауы                  ! жол  !есеп беру ! есеп
                                           ! коды !кезеңінің !беру
                                           !      !басындағы !кезең.
                                           !      ! жинақтал !індегі
                                           !      ! ған құн  !опера.
                                           !      !          !циялар
____________________________________________________________________
тiкелей инвестициялар, барлығы: (11+12)       10     
1) жарғылық капиталға жарналар                11
2) жылжымайтын мүлiктi сатып алу              12
портфельдiк инвестициялар - барлығы
(20+21+22)                                    20
1) акциялар                                   21
2) борыштық бағалы қағаздар                   22
3) басқалары (талдама жасау)                  23
кiрiстердiң тiкелей инвестициялар бойынша     30
есептелгенi
олардың iшiнде нақты алынғаны                 31
кiрiстердiң портфельдiк инвестициялар
бойынша есептелгенi                           40
олардың iшiнде нақты алынғаны                 41
____________________________________________________________________
_______________________________________________
ОКПО 1  коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың коды
РНН 2  - салық төлеушінің тіркеу номері    

Анықтама үшiн:
1. резидент еместiң (жарғылық құжаттары бойынша)____________________
валютаның мың өлшем бiрлiгiмен есеп беру кезеңiнiң аяғындағы
жариялаған жарғылық капиталы.
2. резидент еместiң _______________________ валютаның мың өлшем
бiрлiгiмен есеп беру тоқсанының аяғында төленген жарғылық капиталы.
3. резиденттiң есеп беру кезеңiнiң аяғындағы жағдай бойынша процентпен және құнмен (валютаның мың өлшем бiрлiгiмен) резидент емес жариялаған жарғылық капиталдағы үлесi.
4. резиденттің есеп беру кезеңінің аяғындағы жағдай бойынша процентпен және құнмен (валютаның мың өлшем бірлігімен) резидент еместің төленген жарғылық капиталындағы үлесі.    

"______"_____________ 20 ____ ж.
______________________________          бас бухгалтер _____________
    (орындаушы, телефоны)              

Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Қазақстан резиденттерінің тікелей және портфельдік инвестициялары жөніндегі мәліметтерде" есеп беру тоқсанында резидент еместің пайдасына тікелей және портфельдік инвестициялар нысанында жүзеге асырылған, капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуді көздейтін шарттар негізінде туындайтын Қазақстан Республикасы резидентінің талаптарына өзгерістер бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Тікелей инвестициялар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін сатып алу мақсатында резидент емес заңды тұлғаның акцияларын (қатысушылардың салымдарын) төлеуге мүлік (зат, ақша, бағалы қағаздар және басқа мүліктер) салу болып табылады. Басқа инвестициялардың барлығы портфельдік инвестицияларға жатады.
      Резиденттің резидент еместің жарғылық капиталындағы үлесі туралы жалпы мәліметтер анықтамалық бөлікте көрсетіледі.
      Есеп беру кезеңіндегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Басқа валюталарда көрсетілген деректер Ұлттық банктің операция жасалатын күнгі ресми бағамын ескере отырып АҚШ долларына ауыстырылады. Ұлттық Банк ресми бағамын белгілемеген валютамен операция жасалған жағдайда, қайта есептеу лицензиат ұсынатын мәліметтерде осы валютаның АҚШ долларына қатысты ағымдағы рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды 
пайдаланумен байланысты 
қызметті лицензиялау ережесіне
10 қосымша        
Есепті тоқсаннан кейінгі айдың
15-не дейін тоқсан
сайын Ұлттық Банкке беріледі
20____ ж. ________ тоқсанына

20___ жылдың _______ тоқсанында резидент еместердің
бағалы қағаздарына инвестициялары туралы мәліметтер

лицензиаттың атауы                      ____________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы    ____________________________
Лицензиаттың ОКПО 1  коды                 ____________________________
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі
уәкілеттік мемлекеттік органы лицензиясының
номері және берілген күні               ___________________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
берілген күні                           ____________________________

1-кесте *
____________________________________________________________________
 N ! бағалы ! Бағалы !атаулы !эмиссия !эмитент.!эмитент!бағалы қағаз
Р/с!қағаздың!қағаздың! құны  !валютасы! атауы  !  елі  !дарға инвес
   ! атауы  ! тіркеу !       !        !        !       !тициялардың
   !        ! номері !       !        !        !       !сомасы (АҚШ
   !        !        !       !        !        !       !долларымен)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________
ОКПО 1  коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың коды

                                                   2-кесте*
                                              (мың АҚШ долларымен)
____________________________________________________________________
 N |бағалы| есеп беру|     есеп беру кезеңіндегі қаржы операциялары
р/с|қағаз.| кезеңінің|_____________________________________________
   | дың  |  басында |бастапқы эмис.| өтеу/сатып|қайталама|қайталама
   |тіркеу|----------|сия кезіндегі |    алу    | рынокта |рынокта
   |номері|саны,|мың |сатып алу     |           |  сату   |сату
   |      |дана.|АҚШ |_____________________________________________
   |      |сы   |до. |саны,|мың АҚШ |саны, |мың |саны,|мың|саны,|мың
   |      |     |лла.|даны.|долла.  |дана. |АҚШ |дана.|АҚШ|дана |АҚШ
   |      |     |ры. |сы   |рымен   |сы    |дол.|сы   |дол|сы   |дол
   |      |     |мен |     |        |      |лары|    |лары|    |лары
   |      |     |    |     |        |      |мен |     |мен|     |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
_______________________________________________
                  |              |             |
                  |  есеп беру   |             |
__________________|  кезеңінің   |   кіріс     |
   құндық және    |   аяғында    |             |
 басқа өзгерістер |              |             |
                  |              |             |
_______________________________________________|
саны, | мың АҚШ   |саны, |мың АҚШ|есеп.| нақты |
дана. |долларымен |дана. |долла. |тел. |алынған|
сы    |           |сы    |рымен  |ген  |       |
________________________________________________

* 1 және 2-кестелерде берілген бас лицензияға сәйкес сатып алынған барлық бағалы қағаздар көрсетіледі. Мұндайда шетел валютасында көрсетілген бағалы қағаздардың құны Ұлттық Банктің орташа алынған бағамы бойынша теңгемен содан кейін Ұлттық Банкті орташа алғандағы бағамы бойынша АҚШ долларымен есептеледі.

АНЫҚТАМА ҮШІН (орташа алғанда тоқсанға):
Басқарудағы зейнетақы активтері, барлығы, мың теңге _____________________
Оның ішінде, резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялары үшін рұқсат берілген активтер, мың теңге ________________________
резидент еместердің бағалы қағаздарына нақты инвестицияланған активтер, мың теңге ____________

ұйымның басшысы ____________________
бас бухгалтер ______________________
орындаушы __________________________ (аты-жөні, телефоны)  

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды
пайдаланумен байланысты 
қызметті лицензиялау ережесіне
N 11 қосымша    

Экспорттық кредиттер бойынша мемлекеттік
агенттіктердің тізбесі

1. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (ОеКВ), Австрия
    Республикасы
2. Office National du Ducroire (ОND), Бельгия Корольдігі
3. Eksportkreditfonden (ЕКF), Дания Корольдігі
4. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NСМ), Нидерланд
   Корольдігі
5. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Сеsсе), Испания Корольдігі
6. EKN Exportkreditnamnden (ЕКN), Швеция Корольдігі
7. Export Credits Guarantee Department (ЕСGD), Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі
8. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Ваnк), Америка Құрама Штаттары
9. Finnvеrа, Финляндия Республикасы
10. Compagnie Francaise d`Аssurаnсе pour le Commerce Exterieur (Соfасе), Француз Республикасы
11. Hermes Kreditversicherungs (Неrмеs), Германия Федеративтік Республикасы
12. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (КfW), Германия Федеративтік
     Республикасы
13. Export Risk Guarantee Agency (ЕRG), Швейцария Конфедерациясы
14. The Export - Import Bank of Japan (Jехiм), Жапония
15. Ministry of International Trade and Industry (ЕID/МIТI), Жапония

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2002 жылғы 18 қаңтардағы
N 26 қаулысымен бекітілген
Валюталық құндылықтарды
пайдаланумен байланысты  
қызметті лицензиялау ережесіне
N 12 қосымша       

Есеп беру тоқсаннан кейінгі
айдың 10-ына дейін тоқсан
сайын Ұлттық Банкке беріледі.

20 ___ жылдың _______ тоқсанында резиденттің резидент
еместен кредит түрінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғалардың есепшотына есептеуді көздейтін
операциялар жөніндегі мәліметтер

кредиторлардың атауы, резиденттік елі      ________________________
лицензиаттың атауы                         ________________________
лицензиаттың почталық мекен-жайы, телефоны ________________________
лицензиаттың ОКПО 1  коды                    ________________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері           ________________________
Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің номері    ________________________
кредит валютасы                            ________________________
кредиттің сомасы                           ________________________
________________________________
ОКПО 1  коды - Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі бойынша
лицензиаттың коды
____________________________________________________________________
кредит есебінен қаржыландырылатын келісім-шарттың | келісім-шарттың
                деректемелері                     |       сомасы
____________________________________________________________________
келі.|қол |  резиденттің   |үшінші  |мәміле паспор|келісім- |мың АҚШ
сім- |қо. | деректемелері  |тұлғаның|тының (қосым.|шарттың  |доллары
шарт.|йыл.|                |деректе.|ша парақтың) |валютасын|мен
тың  |ған |                |мелері  |деректемелері|да, мың  |
 N   |күні|_______________________________________|  өлшем  |
     |    |атауы|ме.  |ОКПО|ата.|ме.| N |ресімдеу |бірлігі. |
     |    |     |кен- |коды|уы  |кен|   |  күні   | мен     |
     |    |     |жайы |    |    |жайы|  |         |         |
____________________________________________________________________
  1  | 2  |  3  |  4  |  5 |  6 | 7 | 8 |    9    |    10   |    11
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
резиденттің келісім-|есеп беру кезеңінде|есеп беру кезеңінде үшінші
шарт бойынша өз     | кредитордың үшінші|тұлға резиденттің пайдасы.
қаражаты есебінен   | тұлғаның пайдасына|на орындаған міндеттемелер
үшінші тұлғаның     |   аударған сомасы |
пайдасына аударған  |                   |
     сомасы         |
____________________________________________________________________
келісім-   |мың АҚШ |келісім-   |мың АҚШ |өткен кезеңдерде|есеп беру
шарттың ва.|доллары.|шарттың ва.|доллары.|төленген сомалар|кезеңінде
лютасында, |  мен   |лютасында, |   мен  |     бойынша    |төленген
мың өлшем  |        | мың өлшем |        |                | сомалар
бірлігімен |        |бірлігімен |        |                | бойынша
____________________________________________________________________
    12     |   13   |     14    |   15   |        16      |     17
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________    

"_____"________________ 20 _____ ж.    басшы________________________
_________________________________      бас бухгалтер________________
    (орындаушы, телефоны)    

Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есебіне есептеуді көздейтін операциялар жөніндегі мәліметтерде" кредитордың кредиттік келісім бойынша міндеттемелерін орындауы, сондай-ақ резидент пен үшінші тұлғаның арасындағы лицензиаттың резидент еместен алған кредиті есебінен қаржыландырылатын келісім-шарт бойынша міндеттемелерін өзара орындауы көрсетіледі.
      Тіркеу куәлігі бойынша деректер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ұлттық Банкте тіркелетін келісім-шарттар бойынша ғана беріледі.
      Лицензиат пен резидент бір тұлға болмаған жағдайда 3, 4, 5-бағандар толтырылады.
      Мәміле паспортын ресімдеуді көздейтін келісім-шарт болған жағдайда 8, 9-бағандар толтырылады.
      Резидент келісім-шарт бойынша өз жеке қаражаты есебінен алдын ала төлем (төлем) жасаған жағдайда 12, 13-бағандар толтырылады.
      Үшінші тұлға есеп беру кезеңінде резидент алдындағы міндеттемелерін орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылады, мұндайда өткен кезеңдерде кредитор немесе резидент үшінші тұлғаның пайдасына шетел валютасын аударғанын ескеру керек.
     Үшінші тұлға осы лицензияны алғанға дейін резиденттің алдындағы міндеттемелерін толық орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылмайды. Мұндайда лицензиат растайтын құжаттарды ұсына отырып араларында жасалған келісім-шарт бойынша үшінші тұлғаның резидент алдындағы орындалған міндеттемелерінің жалпы көлемі жөніндегі ақпаратты беруі керек.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады