Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 25 шілдедегі N 257 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 3 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 2469. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134 қаулысымен.

       Ескерту: Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 134   қаулысымен  ( қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз ).
________________________________________

      Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялауды реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесі бекітілсін.
      2. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.
      3. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 18 қаңтардағы N 26  қаулысының  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1775 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2002 жылғы 11-24 наурызда жарияланған) күші жойылды танылсын.
      4. Басшылықтың қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Мартюшев Ю.А.) осы қаулыны бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.
      6. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізіледі.

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Келісілді           
Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрлігі      
Министр            
2003 жылғы 8 тамыз      
 
Келісілді           
Қазақстан Республикасының  
Сыртқы істер министрлігі  
Министр            
2003 жылғы 6 тамыз     
 
Келісілді            
Қазақстан Республикасының  
Экономика және бюджеттік   
жоспарлау министрлігі    
Министр            
2003 жылғы 11 тамыз     

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық Банкі Басқармасының  
"Валюталық құндылықтарды   
пайдалануға байланысты    
операцияларды лицензиялау  
ережесін бекіту туралы"   
2003 жылғы 25 шілдедегі   
N 257 қаулысымен      
бекітілген         

  Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты
операцияларды лицензиялау ережесі

      Осы Ереже "Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі  туралы", "Қазақстан Республикасындағы  банктер және банк қызметі  туралы", " Лицензиялау туралы ",  "Валюталық реттеу туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялаудың тәртібі мен талаптарын белгілейді.

  1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк) валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты жүргізілетін мынадай операция түрлеріне:
      1) бөлшек сауда жасауға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге;
      2) резиденттердің (Қазақстан Республикасының валютасымен ашылған шоттарды қоса алғанда) шетелдік банктерде және өздері тіркелген мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес банк операцияларын жүргізу құқығы бар өзге де қаржы институттарында шоттар ашуына;
      3) осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетел үшін инвестицияларына;
      4) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүлікті қоспағанда, резиденттердің жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтың ауысуын көздейтін мәмілелерге төлем жасау үшін резидент еместердің пайдасына аударымдар жасауға;
      5) тауарлар (жұмыс, қызмет көрсету) үшін 180 күннен астам мерзімге аванстық төлем жасауды, сондай-ақ резиденттердің тауар экспортына (жұмыс, қызмет көрсету) ақы төлеуге валюталық түсім алу мерзімін тауар экспортталған (жұмыс, қызмет көрсетілген) күннен бастап 180 күннен асыруды көздейтін импорттық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін резидент еместердің пайдасына резиденттердің аударым жасауына;
      6) тауарлар экспорты мен экспорттық түсім алу күні арасындағы мерзім 365 күннен асқан жағдайда, резиденттердің резидент еместерден тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспорты бойынша төлемдер алуына;
      7) резиденттердің (банктерден басқасы) резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредит беруіне;
      8) осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның шоттарына есептеуге;
      9) резиденттің валюталық құндылықтарды резидент емеске сенімгерлік басқаруға беруге лицензиялар береді.

      2. Лицензия алу үшін Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) жарғының нотариат куәландырған көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      2) Қазақстан Республикасының уәкілетті органында мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      3) Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы берген статистикалық карточкасының көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
      4) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);
      5) салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;
      6) лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
      7) осы Ережеде көзделген өзге де құжаттар.

      3. Мемлекеттік мекемелер және мемлекеттік кәсіпорындар баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операциялар жүргізуге лицензия және/немесе шетелдік банкте шоттар ашуға лицензия алу үшін осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің валюталық құндылықтарды пайдалануға, сондай-ақ шетелдік банкте шоттар ашуға байланысты операциялар жүргізуге берген жазбаша келісімін ұсынады.

      4. Ұлттық Банк лицензия беру туралы шешім қабылдау үшін жүргізілген операциялар туралы қажетті қосымша ақпаратты немесе құжатты, оның ішінде өтініш берушінің Ұлттық Банкке ұсынған құжаттарында сілтеме жасалған құжаттарды, сондай-ақ Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті, уәкілетті органның (өтініш берушінің органдарын қоса алғанда) лицензияларын, өзге де рұқсаттарды, сертификаттар мен басқа құжаттарды сұратуға құқылы.

      5. Осы Ережеге сәйкес Ұлттық Банкке ұсынылатын, резидент пен резидент еместің арасында жасалған шарттардың (келісім-шарттардың, келісімдердің) көшірмелері тігілген және резиденттің қолымен, сондай-ақ резиденттің - заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің мөрімен куәландырылған болуы тиіс.
      Шет ел тілінде жасалған құжаттар Ұлттық Банкке олардың мемлекеттік тілге және/немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен қоса тапсырылуы тиіс.
      Ұлттық Банк лицензия алуға құжат ұсынған немесе осындай лицензияны алған резидентті Ұлттық Банкке резидент емес жіберген құжаттардың нотариат куәландырған мемлекеттік тілдегі және/немесе орыс тіліндегі аудармасын ұсынуын міндеттеуге құқылы.

      6. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалдары) лицензия беру туралы өтінішті осы Ереженің 49, 61-1 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап бір айлық мерзімде қарайды.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      7. Мынадай жағдайларда лицензия беруден бас тартылады:
      1) осы Ережеде көзделген құжаттарды не өзге де ақпаратты ұсынбағанда;
      2) шынайы емес ақпарат ұсынғанда;
      3) өтініш беруші осы Ережеде белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
      4) жүргізілетін операция Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмесе;
      5) операцияларды Қазақстан Республикасының уәкілетті банктері арқылы жүргізу мүмкіндігі болғанда (осы Ереженің 3 және 6-тарауларында көзделген операциялар үшін);
      6) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырғанда инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар заңды тұлғалар (бұдан әрі - басқарушы компаниялар) жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резидент заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - салық төлеу бойынша салықтық міндеттеменің орындалу мерзімін өзгерту жөнінде шешім шығарылған сомаларды қоспағанда, салықтық берешектері болғанда. Артық төленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомасы салық берешегінің сомасынан аз болған жағдайларда, салықтық борыш бар деп танылады;
      7) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырған кезде басқарушы компаниялар жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген, баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резиденттердің - заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер, үкіметтік сыртқы заемдар және мемлекеттік кепілдіктерді орындаудан пайда болған талаптар бойынша  мерзімі өткен берешектері болғанда;
      8) инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асырған кезде басқарушы компаниялар жүргізетін операцияларды қоспағанда, осы Ереженің 5-тарауында көзделген, баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомаға операциялар бойынша, сондай-ақ резиденттердің - заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің шетелдік банктерде шоттар ашуы бойынша - кредитор банктермен берешекті өтеу мәселесін реттеу жағдайларын қоспағанда, кредиттік тізілімнің деректері бойынша олардан тартылған заемдар бойынша Қазақстан Республикасының банктерінің алдында мерзімі өткен берешектер болғанда;
      9) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  көзделген өзге де негіздемелер болғанда.
       Ескерту: 7-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      8. Лицензия беруден бас тартқан жағдайда өтініш берушіге бас тарту себебі көрсетіле отырып жазбаша нысанда дәлелді жауап беріледі.

      9. "Валюталық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  көзделген негіздемелер бойынша лицензияның қолданылуы тоқтатылады не қайтарып алынады.
      Лицензияның қолданылуы оны тоқтату себебін және анықталған заң бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып алты айға дейінгі мерзімге тоқтатылады.
      Лицензия қайтарып алынған не оның қолданылуы тоқтатылған жағдайда Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде тиісті шешімнің көшірмесін лицензиатқа жібереді. Сонымен қатар лицензиат мұндай шешімнің көшірмесін алған күннен бастап он күнтізбелік күннің ішінде оған берілген лицензияны Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) қайтаруға тиісті. Лицензиат лицензияның қолданылуын тоқтатуға негіз болған себепті жою фактісін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) лицензияны лицензиатқа қайтарып береді.

      10. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңында  және осы Ережеде көзделген жағдайларда лицензияның қолданылуы тоқтатылады.

      11. Ұлттық Банк берілген лицензия негізінде жүргізілген операциялар бойынша резиденттің міндеттемелері үшін жауап бермейді.

      12. Осы Ережеде операция сомасының баламасы АҚШ долларымен көзделген жағдайларда балама:
      1) ағымдағы валюта операциясы капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда - операция жүргізілген;
      2) қалған жағдайларда - шарт жасалған күнгі рыноктық валюта айырбастау бағамы бойынша есептеледі (2003 жылғы 1 қаңтарға дейін - Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша).

  2-тарау. Бөлшек сауда жасауды және қолма-қол шетел
валютасымен қызмет көрсетуді жүзеге
асыруды лицензиялау

      13. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы бөлшек сауда жасауға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге:
      1) өз қызметін Қазақстан Республикасының кеден аумағында кеден бақылауы арқылы халықаралық қатынас үшін ашылған әуежайларда, порттарда және шекара асуларында жүзеге асыратын;
      2) өз қызметін халықаралық тасымал жасайтын, теңіз, әуе, темір жол және автомобиль көлігінде жүзеге асыратын тұлғаларға лицензиялар береді.

      14. Ұлттық Банктің бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетуге берілетін лицензиялары бас лицензиялар болып табылады және оларды иеленушілерге бөлшек сауда жасау және қызмет көрсету кезінде қолма-қол шетел валютасымен есеп айырысуға құқық береді.

      15. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетуге байланысты қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мыналар жатады:
      1) өтініш берушінің (өтініш берушінің басшысы) Қазақстан Республикасының аумағында валюта операцияларын жүргізу тәртібін реттейтін заңдар білімін игеруі;
      2) бөлшек сауданы жүзеге асырумен және қолма-қол шетел валютасымен қызмет көрсетумен тікелей айналысатын өтініш берушінің қызметкерлерінде олардың қолма-қол ақшамен жұмыс бойынша кәсіби даярлықтарын растайтын уәкілетті органның анықтамаларының болуы;
      3) өтініш берушіде Қазақстан Республикасының уәкілетті банктерінде шетел валютасындағы банктік  шоттардың болуы;
      4) өтініш беруші түсімінің инкассациясын ұйымдастыру;
      5) ультрафиолетті сәулелердегі бақылауды қоса алғанда, ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындау үшін ақша белгісінің түпнұсқалығын айқындаудың кем дегенде үш тәсілін жүргізетін техникалық құралдардың болуы;
      6) фискалды жады бар бақылау-касса машиналарының және жанбайтын шкафтардың болуы;
      7) стационарлық объектілер үшін -  мыналармен жабдықталған касса үй-жайының болуы:
      сыртқы металл есікпен;
      диаметрі 16 мм кем емес болат шыбықтардан жасалған көлемі 150х150мм аспайтын ішкі тор есікпен (осындай мықты қасиеті бар декоративті торларды пайдалануға рұқсат етіледі);
      іштен жабылатын касса терезелері немесе ақшаны қабылдау-өткізуге арналған арнайы қондырғы;
      терезе ойығы болған кезде - диаметрі 16 мм кем емес болат шыбықтардан жасалған көлемі 150х150мм аспайтын терезе ойықтарындағы торлармен (осындай мықты қасиеті бар декоративті торларды немесе оқ өтпейтін әйнекті пайдалануға рұқсат етіледі);
      ішкі істер органдарының орталықтандырылған бақылау пультіне (мүмкін болмағанда, касса үй-жайы орналасқан үйдің күзет постысына қосуға рұқсат етіледі) қосылған дабыл және күзет сигнализациясы, сондай-ақ өрт сигнализациясы.

      16. Ұлттық Банктің лицензиясын алу үшін осы Ереженің 13-тармағында көзделген құжаттарды резиденттің беру мерзімі - қолма-қол ақшаға резиденттің бөлшек сауданы жүзеге асыруды және қызмет көрсетуді бастағанға дейін.
      Лицензия алу үшін құжаттарды беру фактісі резиденттің  лицензия алғанға дейін бөлшек сауданы жүзеге асыруды және қолма-қол ақшаға қызмет көрсетуді бастауына құқық бермейді.

      17. Лицензия алуға өтініш білдіргендер осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттарды Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ұсынады:
      1) қолма-қол шетел валютасына сатуға ұсынылатын тауарлар мен қызмет көрсетулердің тізімін көрсете отырып, бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия беру, тауарлар мен қызмет көрсетулерді сату орны туралы өтініш;
      2) банкноттарды, металл ақшаларды және құндылықтарды инкассациялау және жіберуге Ұлттық Банктің лицензиясы бар заңды тұлғамен инкассациялауға шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;
      3) өтініш берушіде шетел валютасындағы  банктік шоттың болуы туралы уәкілетті банктердің анықтамасы;
      4) баж салығынсыз сауда жасайтын дүкен ашуға (баж салығынсыз сауда жасайтын дүкендерде сауданы жүзеге асыруға өтініш берген тұлғалар үшін) кеден ісі мәселелері бойынша уәкілетті орган лицензиясының нотариат куәландырған көшірмесі.

      18. Лицензия берілгенге дейін өтініш берушінің (оның қызметкерлерінің) және ол ұсынған құжаттардың біліктілік талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
      Тексеруді Ұлттық Банктің аумақтық филиалында құрылған комиссия жүзеге асырады. Тексеру нәтижелері бойынша комиссия өтініш берушінің (оның қызметкерлерінің) және ол ұсынған құжаттардың біліктілік талаптарға сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі туралы қорытынды жасайды.
      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы үнемі Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия алған резиденттің біліктілік  талаптарға сәйкестігін тексереді.

      19. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия сатылатын тауарлар мен қызмет көрсетуге ақы төлеуге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын міндетті қабылдау шартымен лицензиатқа беріледі.

      20. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген шарттарды сақтауы;
      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес мәліметтер беруі қажет.

      21. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары Ұлттық Банк белгілеген тәртіппен:
      бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге берілген лицензиялар туралы мәліметті;
      осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес лицензиаттар беретін мәліметтер  негізінде шетел валютасы қозғалысы туралы Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жасаған жиынтық мәліметті Ұлттық Банкке  береді.

      22. Бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қолма-қол шетел валютасына қызмет көрсетуге берілген Ұлттық Банктің лицензиясы мынадай жағдайларда:
      1) осы Ереженің 17-тармағының 4-тармақшасында көрсетілген кеден ісі мәселелері бойынша уәкілетті органның лицензиясы қайтарылып алынғанда;
      2) қолма-қол шетел валютасына сатылатын тауарлар мен қызмет көрсетудің тізбесіне немесе лицензияның басқа да жағдайларына байланысты жаңа лицензия берілгенде өз қызметін тоқтатады.
      Ұлттық Банктің аумақтық филиалы лицензияны қайтарып алу және қолданылуын тоқтату туралы электрондық почта құралдарымен барлық уәкілетті банктерге хабарлайды.

  3-тарау. Резиденттердің шетелдік банктерде
шоттар ашуын лицензиялау

      23. Ұлттық Банк (осы Ереженің 30-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайларда оның аумақтық филиалы), банктер ашқан шоттарды, сондай-ақ осы Ереженің 25, 26 және 27-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетелдік банктерде шоттар, оның ішінде металл шоттар ашуына лицензия береді.

      24. Ұлттық Банктің резиденттердің шетел банктерінде шоттар ашуға берген лицензиясы операциялық болып табылады.

      25. Резидент жеке тұлғалардың Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше болып табылатын және шетел валютасында "А"-дан төмен емес ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингі агенттіктерінің жіктеуі бойынша) және "А2" ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) тәуелсіз рейтингі бар мемлекеттерде тіркелген шетел банктерінде шот ашуы осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ жүзеге асырылады.
      Бірнеше агенттіктердің рейтингі ("Fitch", "Standard & Poor's", "Moody's Investors Service") бір мезгілде болған кезде банктерде шот ашылатын мемлекеттердің белгіленген тәртіпке сәйкестігі мынадай тәртіппен айқындалады:
      1) "Fitch" (немесе "Standard & Poor's") рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша белгіленген талаптарға рейтингі сәйкес келгенде "А-" төмен емес "Standard & Poor's" (немесе "Fitch") және "А"-тен төмен емес "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша рейтингтерінің болуына рұқсат етіледі;
      2) "Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша рейтингінің белгіленген талаптарға сәйкес келуі "А-" төмен емес "Standard & Poor's" және "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша рейтингінің болуына рұқсат етіледі.

      26. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге жұмыс істеу, оқу, емделу немесе демалу мақсатында уақытша жүрген резидент жеке тұлғалар шет елде осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ шот ашуды жүзеге асырады.
      Жұмысының, оқуының, емделуінің немесе демалысының аяқталуына байланысты шет елден оралған резидент жеке тұлғаларға шет елден оралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілген мақсаттарға шетелде ашылған шотын жабуы тиіс. Жеке тұлғаның қалауы бойынша бұрын ашылған шотты сақтау мақсатында осы Ережеде көзделген тәртіппен лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасай алады.

      27. Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері шетелдегі шетел банктерінде шот ашуы Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері мен шетелдік банктер арасындағы тиісті шарттарда көзделген негізде және тәртіппен осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алмай-ақ жүзеге асырады.

      28. Шетелдік банкте шот, оның ішінде металл шот ашуға арналған біліктілік талабына кредиттік тізілім деректерінде олардан тартылған заемдар бойынша Қазақстан Республикасы банктерінің алдында мерзімі өткен берешегінің болмауы (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін).

      29. Осы Ереженің 23-тармағында көзделген лицензияны алу үшін резиденттердің құжаттарды тапсыру мерзімі:
      1) осы Ереженің 26-тармағында көзделген жағдайларда шетелден оралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн;
      2) қалған жағдайларда - шот ашқанға дейін. Мұндайда лицензия алуға құжаттарды беру резидентке шот ашуға лицензия алғанға дейін құқық бермейді.

      30. Шетелдік банкте шот ашуға лицензия алу үшін Ұлттық Банкке (оның аумақтық филиалына) осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) заңды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өз филиалдары не өкілдіктері үшін шот ашқандар, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер:
      шот ашылатын шетел банкінің (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері) деректемелерін ұсына отырып, сондай-ақ заңды тұлғаның филиалының не өкілдігінің орналасқан жерін және деректемелерін көрсете отырып, айдың соңында шоттағы қаражат қалдығының жоспарланған лимитін көрсете отырып, шоттың болжанған режимінің сипаттамасы бар өтініш;
      шетел банкінде шот ашудың қажеттігін растайтын құжаттардың (кредиттік шарт, өзге де құжаттар) көшірмелері;
      филиалды не өкілдікті ашу туралы бұйрықтың не өзге құжаттың және олар туралы (заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін) ереженің нотариат куәландырған көшірмелері;
      шотты ашуға және жүргізуге келісім, Ұлттық Банктің сұратуы бойынша шот (клиенттің шоты бойынша көшірмелерді қоса алғанда) бойынша операцияларды жүргізуге қатысты ақпаратты Ұлттық Банкке ұсыну туралы шетел банкінің хаты;
      есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы күніне дейін ай сайынғы өтініш берушінің жазбаша міндеттемесі, шетел банкінде ашылатын шот бойынша көшірмелердің түпнұсқасын Ұлттық Банкке ұсыну;
      заңды тұлғаның уәкілетті органы бекіткен заңды тұлғаның филиалының, өкілеттіктерінің шығыстар сметасының көшірмесі;
      өтініш берген күнге дейін отыз күнтізбелік күннен бұрын емес салық қызметі органы берген салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы белгіленген нысандағы құжат. Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөнінде шешім болған жағдайда - салық қызметі органының осы фактіні растайтын құжаты;
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджет қаражаты және үкіметтік сыртқы заемдар есебінен берілген кредиттер және мемлекеттік кепілдіктерді орындау үшін пайда болған талаптар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы құжаты;
      жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы жергілікті атқарушы органның құжаты;
      2) жеке тұлғалар:
      шот ашылатын шетел банкінің деректемелері (атауы, мекен-жайы, SWIFT коды және өзге де банктік деректемелері) көрсетілген өтініш;
      Ұлттық Банктің сұратуы бойынша шот (шот бойынша үзінділерді қоса алғанда) бойынша операцияларды жүргізуге қатысты ақпаратты Ұлттық Банкке ұсыну туралы өтініш берушінің жазбаша міндеттемесін ұсынады.

      31. Құжаттар пакетін толық тапсырмаған жағдайда Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы) өтініш беруші жетіспейтін құжаттарды, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы салық қызметі органының неғұрлым кейінгі мерзімдегі құжатын сұратуға құқылы.

      32. Шетелдік банктерде шот ашуға Ұлттық Банктен лицензия алынған шотты Ұлттық Банк лицензия берген күннен бастап алты ай ішінде лицензиат ашады.
      Шетелдік банктерде заңды тұлғалар (заңды тұлғалардың өкілдіктері, филиалдары), сондай-ақ жеке кәсіпкерлер ашқан шоттар бойынша лицензияның талаптарында келісілген операциялар бойынша төлемдер мен ақша аударымдары лицензияның шарттарында келтірілген операциялар бойынша ғана жүргізіледі.
      Заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың өкілдіктерінің, филиалдарының), сондай-ақ жеке кәсіпкердің шетелдік банктегі шотында айдың аяғында Ұлттық Банктің лицензиясында белгіленген лимит сомасынан асатын қаражат қалдығы, бес күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті банкінде ашылған лицензиаттың шотына аударылуы тиіс.

      33. Лицензиаттар тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін осы Ереженің 2 және 3-қосымшаларына сәйкес шоттағы қаражат қозғалысы туралы есеп береді не Ұлттық Банкке шоттың ашылмағаны туралы хабарлайды.
      Шот иелері есептіден кейінгі айдың онына дейін ай сайын Ұлттық Банкке шетелдік банкте ашылған шоттан үзінді ұсынады.
      Лицензия шарттарына сәйкес экспорттық түсімдер есепке алынуы мүмкін шот иелері есептіден кейінгі айдың онына дейін ай сайын Ұлттық Банкке растау құжаттарымен қоса шотқа экспорттық түсімнің түсуі туралы ақпарат ұсынады (осы Ереженің 4-қосымшасы).
       Ескерту: 33-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      34. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жеке тұлғаларға шетелдік банктерде шоттар ашуға берілген лицензиялар туралы мәліметті Ұлттық Банкке береді.

      35. Шетелдік банкте шот ашуға берілген Ұлттық Банктің лицензиясы мынадай жағдайларда:
      1) Ұлттық Банк осы лицензияны берген күннен бастап алты ай ішінде шетелдік банкте шот ашылмаса;
      2) Ұлттық Банк лицензиясында өзгеше көзделмесе, қатарынан алты айдың ішінде шетелдік банктердегі шотта қаражат болмаса;
      3) осы шоттағы режимнің өзгеруіне байланысты шетелдік банкте шот ашуға жаңа лицензия берілсе;
      4) жеке тұлғалар басқа елдерге тұрақты тұруға кеткен жағдайда қолданылуын тоқтатады.

  4-тарау. Экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына
байланысты операцияларды лицензиялау

      36. Ұлттық Банк (оның аумақтық филиалы осы Ереженің 47-тармағында көзделген жағдайларда) экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты:
      1) импорт мәмілелері бойынша 180 күннен астам мерзімге тауар (жұмыс, қызмет) үшін аванстық төлем жасауды көздейтін;
      2) тауар (жұмыс, қызмет) экспорты жасалған күннен бастап резиденттердің тауар (жұмыс, қызмет) экспортына ақы төлеуге түсім алу мерзімін 180 күннен асыруды көздейтін;
      3) тауар экспортталатын күн мен экспорттық түсім алу арасындағы күн 365 күннен асқан жағдайда тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспорты бойынша резидент еместерден резиденттердің төлем алуын көздейтін операцияларды жүргізуге лицензия береді.
      Экспорт-импорт мәмілелері бойынша баламасы он мың АҚШ долларынан аспайтын мөлшердегі капитал қозғалысына байланысты операциялар Ұлттық Банкте лицензиялауға жатпайды.

      37. Осы Ереженің 36-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген операцияларды жүргізуге арналған Ұлттық Банктің лицензиясы экспорттық келісім-шарттың талаптарында Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбеге енгізілген тауарларды ғана жеткізу көзделген жағдайда беріледі.
      Өзге жағдайларда лицензия осы Ереженің 36-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операциялар үшін белгіленген тәртіпке сәйкес беріледі.

      38. Экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргізуге арналған Ұлттық Банктің лицензиясы біржолғы болып табылады және онда көрсетілген мерзім өткеннен кейін өзінің қолданылуын тоқтатады.
      Ұлттық Банк өтініш беруші ұсынған ақпаратты ескере отырып, лицензияның қолданылу мерзімін белгілейді.

      39. Ұлттық Банктің осы Ереженің 36-тармағында көзделген лицензиясын алу үшін құжаттарды ұсыну мерзімі:
      1) ағымдағы валюталық операция капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда мұндай ауысу болған күннен бастап отыз күнтізбелік күнді құрайды;
      2) өзге жағдайларда - тараптардың біреуі мәміле бойынша міндеттемелерін орындауды бастағанға дейін. Сонымен қатар лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемені орындауды бастауға құқық бермейді.

      40. Осы Ереженің 36-тармағында көзделген операцияны жүргізуге лицензия алу үшін Ұлттық Банкке осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) өтініш, ұзақтығын негіздей отырып лицензияның қолданылуының болжанған мерзімі (күнтізбелік күн) көрсетіледі;
      2) резидент еместермен жасалған шарттардың көшірмелері және төлем жасау не тауар жеткізу, жұмыс немесе қызмет көрсету негізділігін растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері (төлем құжаттарының, жүк кеден декларацияларының, ағымдағы операциядан капитал қозғалысына байланысты валюталық операцияларға ауысқан операциялар үшін шот фактураларының және басқа құжаттардың көшірмелері);
      3) лицензиялауға жататын операциялар бойынша өтініш берушіге банктің валюталық бақылауды жүзеге асыруын растайтын, банк берген құжат;
      4) осы келісім-шарт бойынша экспортталатын тауарлардың Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбеге сәйкестігін растайтын кеден органының құжаты, не тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін жекелеген тауарлар экспортына ақы төлеуге түсімді резиденттердің алу мерзімін тауар экспортталған күннен бастап 365 күннен асыруды көздейтін Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ресімделген экспорттық келісім-шарт бойынша мәміле паспортының көшірмесі.

      41. Құжаттар пакеті толық ұсынылмаған жағдайда Ұлттық Банк өтініш берушіден жетпеген құжаттарды сұратуға құқылы.

      42. Осы Ереженің 36-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген талаптарды сақтауға;
      2) Ұлттық Банкке тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес есеп ұсынуы қажет (мәміле паспорты ресімделмейтін экспорт-импорт мәмілелері бойынша).

      43. Лицензиялауға жататын капитал қозғалысына байланысты операциялар бойынша бақылау жүктелген уәкілетті банк Ұлттық Банктің лицензиясында белгілеген мерзімде оны аяқтамаған жағдайда осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияның қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде лицензиаттың орналасқан жері бойынша Ұлттық Банк филиалына осы факті туралы хабарлайды.

      44. Жекелеген экспорт-импорт мәмілелері бойынша лицензиялануға тиісті операциялардың нақты сомасын анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ұлттық Банк импорт мәмілелері бойынша аванстық төлемдердің немесе экспорт мәмілелері бойынша тауарлар (жұмыс, қызмет) жеткізудің жалпы сомасына лицензия бере алады.

      45. Тауарлардың (жұмыс, қызмет) өзара экспорты мен импортының үзіліссіз циклын және лицензиялануға тиісті мәміле сомасы мен операцияларды алдын ала белгілеуге мүмкіндік бермейтін талаптарды өзара есептеу принципі бойынша есептерді жүзеге асыруды көздейтін көлік жүйесінің резидент еместерімен біртұтас шеңберде іс-әрекет жасайтын резиденттердің ұзақ мерзімді экспорт-импорт мәмілелері бойынша Ұлттық Банк мынадай ерекшеліктерді ескере отырып лицензия береді:
      1) лицензия Ұлттық Банк пен өтініш беруші бірлесіп айқындайтын тиісті күнтізбелік жылдың соңына дейін резиденттің тауарлар (жұмыс, қызмет) жалпы экспортының жоспарланатын сомасына беріледі. Лицензиат Ұлттық Банктің лицензиясында көрсетілген барлық сомаға операцияларды жүргізгеннен кейін лицензиат бірінші лицензия мерзімі шегінде қосымша сомаға жаңа лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш беруі қажет;
      2) лицензияның қолданылу мерзімін резидент еместің берешекті ақшамен немесе қосымша тауар (жұмыс, қызмет көрсету) импортымен өтеу үшін жеткілікті, бірақ тауар (жұмыс, қызмет көрсету) экспорты жылы өткеннен кейін бір күнтізбелік күннен артық емес уақытты негізге ала отырып, Ұлттық Банк пен өтініш беруші бірлесіп айқындайды.

      46. Сыртқы экономикалық келісім-шарт бойынша импортер болып табылмайтын үшінші тұлға импорттық келісім-шартқа ақы төлеу кезінде, импортер лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасайды.
      Сыртқы экономикалық келісім-шарт бойынша экспортер болып табылмайтын үшінші тұлға тауар жөнелткен (жұмыс орындаған, қызмет көрсеткен) кезде экспортер лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасайды.

      47. Мәміле паспорттары ресімделген экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты аяқталған операцияларды лицензиялауды (ағымдағы валюталық операциядан капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан кезде) осы Ереженің 48-50 тармақтарында көзделген ерекшеліктерді есепке ала отырып, Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары жүзеге асырады.

      48. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарын лицензиялайтын экспорт-импорт мәмілелері бойынша капитал қозғалысына байланысты операциялар (ағымдағы валюталық операциялардан капитал қозғалысына байланысты операцияларға көшкен) мынадай жағдайларда:
      1) экспорт мәмілелері бойынша - ақы төлеу мерзімі 180 күннен асатын экспортталған тауардың барлық құнына экспорттық түсім түскен кезде;
      2) импорт мәмілелері бойынша - төлеу мерзімі 180 күннен асатын аванстық төлемнің барлық сомасына Қазақстан Республикасында тауарды кедендік ресімдеу үшін түскен кезде аяқталған болып саналады.

      49. Лицензия беру туралы өтінішті Ұлттық Банктің аумақтық филиалы өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды ұсынған күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарайды.

      50. Осы Ереженің 47-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жарғының нотариат куәландырған көшірмесін қоспағанда, осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға толықтыру ретінде мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) лицензия алуға өтініш;
      2) резидент емеспен шарттың көшірмесі;
      3) осы мәміле бойынша валюталық бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті банктің жасалған төлемдер және ақша аударымдары туралы анықтамасы;
      4) кеден органының осы мәміле бойынша тауар қозғалысы туралы анықтамасы;
      5) осы мәміле жөніндегі мәміле паспортының көшірмесі.
       Ескерту: 50-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

  5-тарау. Капитал қозғалысына
байланысты басқа да операцияларды лицензиялау

      51. Ұлттық Банк капитал қозғалысына байланысты:
      1) осы Ереженің 52-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, резиденттердің шетелге инвестициялары (осы Ереженің 52-тармағының 5) тармақшасында көзделген резиденттерден шетелдік эмитенттердің акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлесін) инвестициялау объектісінің дауыс беретін акцияларының 50 процентінен (қатысушылар дауыстарының 50 проценті) кем үлесте сатып алуды қоса алғанда);
      2) жылжымайтын заттарға теңестірілген мүлікті қоспағанда жылжымайтын мүлікке мүліктік құқық үшін ақы төлеуге резидент еместердің пайдасына резиденттердің аударым жасау;
      3) резиденттердің (банктерден басқа) резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредиттер беру;
      4) резиденттің резидент емеске валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға беру операцияларын жүргізуге лицензия береді.

      52. Резиденттердің шетелдерге инвестицияларының мынадай түрлері Ұлттық Банктің лицензиялауына жатпайды:
      1) банктердің дилерлік қызметі;
      2) Қазақстан Республикасының аумағында айналдыру үшін тізбесі осы Ереженің 7-қосымшасында айқындалған халықаралық қаржы ұйымдары эмиссиялаған бағалы қағаздарға инвестициялары;
      3) қазақстандық брокерлік-дилерлік ұйымдар өз қаражаты есебінен де, сол сияқты клиенттердің есебінен де жүзеге асырылатын "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингтік агенттіктерінің жіктемелері бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге де борыштық бағалы қағаздарына инвестициялары;
      4) қазақстандық брокерлік-дилерлік ұйымдар өз қаражаты есебінен де, сол сияқты клиенттердің есебінен де жүзеге асырылатын "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтингтік агенттіктерінің жіктемелері бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтингтік агенттігінің жіктемесі бойынша) төмен емес кредиттік рейтингі бар шетелдік эмитенттердің акцияларына инвестициялары;
      5) Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кірген елдердің және/немесе нәтижесінде инвестицияны жүзеге асыратын резидентке инвестициялау объектісінің дауыс беретін акцияларының 50 және одан көп проценті (қатысушылар даусының 50 және одан көп проценті) тиесілі болатын инвестицияларды өзара ынталандыру және қорғау туралы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттар жасаған және бекіткен елдердің заңды тұлғаларының жарғылық капиталына инвестициялар;
      6) резидент еместердің бағалы қағаздарына тартылған зейнетақы активтері есебінен инвестициялар.
      Агенттіктердің ("Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's") бірден көп рейтингтері болған кезде инвестициялардың белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау осы Ереженің 25-тармағында көзделген тәртіппен жүргізіледі.
       Ескерту: 52-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      53. Резиденттердің базалық активі резидент еместердің бағалы қағаздары болып табылатын қазақстандық депозитарлық қолхаттарға инвестициялары осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге лицензия алмай жүзеге асырылады.
      Резиденттердің бұрын сатып алынған қазақстандық депозитарлық қолхаттарды резидент еместердің базалық актив болып табылатын бағалы қағаздарына айырбастауы осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге Ұлттық Банктің лицензиясы болған кезде ғана жүзеге асырылады. Сонымен қатар лицензия алу үшін осы Ереженің 57-тармағының 2) және 3)-тармақшаларында көзделген құжаттар ұсынылмайды.

      54. Басқарушы компанияларға инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен осы Ереженің 58-1-тармағының талаптарына сәйкес шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға берілетін, операциялық болып табылатын лицензияларды қоспағанда, осы Ереженің 51-тармағында көзделген капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуге берілген лицензиялар біржолғы болып табылады.
      Операциялық лицензия басқарушы компанияның бір инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруына беріледі.
      Операциялық лицензияның қолданылуы:
      1) басқарушы компаниядағы инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның қолданылуы тоқтатылғанда;
      2) акционерлік инвестициялық қор таратылғанда, пайлық инвестициялық қор жұмыс істеуін тоқтатқанда, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор қайта ұйымдастырылғанда, пайлық инвестициялық қор біріктірілгенде не нысаны өзгергенде, соның нәтижесінде инвестициялық қордың инвестициялық декларациясында және/немесе оның атауында өзгерістер болғанда тоқтатылады.
       Ескерту: 54-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      55. Осы Ереженің 49-тармағында көзделген Ұлттық Банктің лицензиясын алу үшін құжаттарды ұсыну мерзімі:
      1) ағымдағы валюталық операциядан осы Ереженің 51-тармағының 3) тармақшасында көзделген капитал қозғалысына байланысты операцияға ауысқан жағдайда осындай өту болған күннен бастап отыз күнтізбелік күн болады;
      2) өзге жағдайларда - тараптардың біреуі мәміле бойынша міндеттерді орындауды бастағанға дейін. Сонымен қатар лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемені орындауды бастауға құқық бермейді.

      56. Осы Ереженің 51-тармағында көзделген капитал қозғалысына байланысты операциялар жүргізуге біржолғы лицензия алуға арналған біліктілік талаптары мыналарды қамтиды:
      1) Қазақстан Республикасының банктері алдында осы кредиттік тізіліммен олардан тартылған заемдар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін);
      2) валюта операцияларын болжамды жүргізуді есепке ала отырып, белгіленген пруденциалдық нормативтердің орындалуы (қаржы ұйымдары үшін).
       Ескерту: 56-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .            

      57. Осы Ереженің 51-тармағында көзделген операцияларды жүргізуге біржолғы лицензиялар алу үшін осы Ереженің 2 және 3-тармақтарында көзделген құжаттарға қосымша Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) капитал қозғалысына байланысты, осы Ереженің 51-тармағында көзделген операциялардың бірін жүргізуге лицензия алу үшін мыналар көрсетілген өтініш:
      заңды тұлғаның жарғылық капиталының, жарғылық капиталдағы сатып алынатын үлестің және дауыс беретін акциялардың немесе қатысушылар дауыстарының жалпы саны (резидент емес заңды тұлғаның жарғылық капиталында инвестицияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      Ұлттық Банк лицензияда ескеретін, тараптардың лицензияланатын операциялар бойынша міндеттемелерді толық орындау мерзімі (резидент еместерге 180 күннен астам мерзімге кредиттер беруге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      валюталық құндылықтардың сенімгерлік басқаруда болу мерзімі (резидент емеске валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға беруге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде);
      2) жеке тұлғалар үшін - он мың АҚШ доллары баламасынан асатын, заңды тұлғалар үшін (банктерден басқасы) - жүз мың АҚШ доллары баламасындағы, банктер үшін - бір миллион АҚШ доллары баламасындағы сомаға, растау құжаттарының көшірмелерімен қоса, операцияны қаржыландыру көзі туралы ақпарат;
      2-1) жеке тұлғалар үшін - он мың АҚШ доллары баламасынан асатын, заңды тұлғалар үшін (банктерден басқасы) - жүз мың АҚШ доллары баламасындағы, банктер үшін - бір миллион АҚШ доллары баламасындағы сомаға операциялар жүргізген кезде, жылжымайтын мүлікті жалға алуды қоспағанда, осы Ереженің 51-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген лицензияларды алу үшін салым объектісінің құнын растайтын құжаттар;
      3) резидент еместермен жасалған шарттардың көшірмелері және төлемнің негізділігін растайтын өзге құжаттардың көшірмелерін, оның ішінде сенімгерлік басқару шарттары бойынша - осы Ереженің 59-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келетін болжанатын салымдардың құрылымын айқындайтын құжаттардың көшірмелерін;
      4) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің он миллион АҚШ доллары баламасынан асатын сомалар бойынша жазбаша келісімі;
      5) өтініш берген күнге дейін отыз күнтізбелік күннен бұрын емес салық қызметі органы берген салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы белгіленген нысандағы құжат (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша). Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімін өзгерту жөнінде шешім болған жағдайда - салық қызметі органының осы фактіні растайтын құжаты;
      6) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің республикалық бюджет қаражаты және үкіметтік сыртқы заемдар есебінен берілген кредиттер және мемлекеттік кепілдіктерді орындау үшін пайда болған талаптар бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы құжаты (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша);
      7) жергілікті бюджет қаражаты есебінен берілген кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы туралы жергілікті атқарушы органның құжаты (баламасы жүз мың АҚШ долларынан асатын сомадағы операциялар бойынша);
      8) шетелдік банк (сақтандыру ұйымы) тіркелген мемлекеттің банктік (сақтандыру) органының осы банктің (сақтандыру ұйымының) соңғы алты күнтізбелік ай ішінде пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы оң қорытындысы немесе шетелдік банкке "(сақтандыру ұйымына) "Fitch", "Moody's Investors Service", "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтинг берілгенін растайтын құжаттың көшірмесі (шетелдік банктерге (сақтандыру ұйымдарына) инвестицияларды жүзеге асыру кезінде);
      9) осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздар және олардың эмитенттері туралы мәлімет (осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында көзделген, бағалы қағаздарға инвестициялар түріндегі операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін);
      10) сенімгерлік басқарушы - резидент емес тіркелген мемлекеттің уәкілетті органы берген сенімгерлік басқару қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияның (рұқсаттың) тиісті түрде заңдастырылған көшірмесі.
       Ескерту: 57-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      57-1. Басқарушы компания инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында көзделген операцияларды жүргізуге операциялық лицензия алу үшін Ұлттық Банкке осы Ереженің 2-тармағында көзделген құжаттарға қосымша мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) инвестициялық қордың толық атауын, сондай-ақ инвестициялық қордың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін кастодианның және тіркеушінің толық атауы мен мекен-жайын көрсете отырып, лицензия алуға өтініш;
      2) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның көшірмесі;
      3) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісілген инвестициялық қордың инвестициялық декларациясының көшірмесі.
       Ескерту: 57-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      58. Құжаттардың толық емес пакеті ұсынылған жағдайда Ұлттық Банк өтінушіден жеткіліксіз құжаттарды, сондай-ақ салық қызметі органының салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы неғұрлым кейінгі мерзімдегі құжатын сұратуға құқылы.

      58-1. Басқарушы компаниялар қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптар шеңберінде Ұлттық Банктің операциялық лицензиясы негізінде капитал қозғалысымен байланысты операциялардың мынадай түрлерін жүргізе алады:
      1) Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы негізінде резидент бұрын сатып алған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасына айналысқа жіберілген инвестициялық қордың қаражаты есебінен резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялар;
      2) осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасына сәйкес лицензиялауға жататын инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге өзге де инвестициялар, соның нәтижесінде резидент еместердің бағалы қағаздарының бағалау құны (резидент еместердің жарғылық капиталдардағы үлестерінің құны) есептік кезеңнің аяғындағы инвестициялық қордың активтері құнының 60 (алпыс) пайызынан аспайтын болады.
       Ескерту: 58-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      58-2. Осы Ереженің 58-1 тармағында белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, лицензиат есептік кезең өткеннен кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде активтер құрылымын сәйкес келтіруі не осы Ереженің 51-тармағының 1) тармақшасында айқындалған капитал қозғалысымен байланысты операцияны жүргізуге біржолғы лицензияны алу үшін Ұлттық Банкке өтініш беруі қажет.
       Ескерту: 58-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      59. Ұлттық Банкте лицензиялануға тиісті сенімгерлік басқару шарты бойынша резидент еместердің активтеріне салымдардың құрылымы мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
      1) кемінде 25%-і "А"-дан ("Fitch", "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге борыштық бағалы қағаздарына немесе "А"-дан ("Standard & Poor's", "Fitch" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "А2"-ден ("Moody's Investors Service" рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес кредиттік рейтингі бар банктердің депозиттеріне салынуы тиіс;
      2) кемінде 50%-і Қазақстан Республикасының суверендік рейтингінен төмен емес рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигацияларына және өзге борыштық бағалы қағаздарына (мемлекеттік бағалы қағаздарды қоса алғанда) немесе Қазақстан Республикасының суверендік рейтингінен төмен емес рейтингі бар банктердің депозиттеріне салынуы тиіс.
      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген активтерге салымдардың үлесін тиісті азайту есебінен осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген активтерге салымдардың үлесін ұлғайту көзделетін салымдар құрылымына жол беріледі.

      60. Осы Ереженің 51-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат, инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға операциялық лицензия алған басқарушы компанияларды қоспағанда, лицензия берілген талаптарды сақтауы қажет.
      Осы Ереженің 51-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банкке осы Ереженің 9, 10 немесе 11-қосымшаларына сәйкес есеп беруі қажет.
      Инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға операциялық лицензия алған басқарушы компания ай сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесіне) дейін Ұлттық Банкке:
      1) осы Ереженің 14-қосымшасына сәйкес мәліметтерді;
      2) лицензия алуға бұрын ұсынылған құжаттарға енгізілген барлық өзгерістер туралы ақпаратты беруге тиіс.
      Лицензиат есепті активті иелену, кредитті өтеу мерзімі аяқталғанға, сенімгерлік басқару тоқтатылғанға, инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруға басқарушы компания алған операциялық лицензияның қолданылуы тоқтатылғанға дейін ұсынады.
       Ескерту: 60-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      61. Резидент Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы негізінде сатып алған резидент еместердің бағалы қағаздарын және жарғылық капиталға қатысу үлесін, оның ішінде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кірген елдердің және/немесе инвестицияларды өзара ынталандыру және қорғау туралы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттар жасаған және бекіткен елдердің заңды тұлғаларының акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатқан жағдайда лицензиат осы бағалы қағаздарға және жарғылық капиталға қатысу үлесін меншіктеу құқығының ауысқанын растайтын құжаттарды Ұлттық Банкке ұсынуы қажет. Резидент лицензиаттан басқа резидентке осы бағалы қағаздарға және жарғылық капиталға қатысу үлесін меншіктеу құқығы ауысқан жағдайда екінші резидентке осы Ереженің 51-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алу талап етілмейді.
       Ескерту: 61-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

      61-1. Басқарушы компанияға инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін капитал қозғалысымен байланысты операциялар жүргізуге операциялық лицензия беру туралы өтінішін Ұлттық Банк өтініш беруші барлық қажетті құжаттарды берген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде қарайды.
       Ескерту: 61-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

  6-тарау. Кредит ретінде резидент еместен резидент
алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына
есепке алу жөніндегі операцияларды лицензиялау

      62. Осы Ереженің 63-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда Ұлттық Банк кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензия береді.

      63. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөніндегі мынадай операциялар Ұлттық Банкте лицензияланбайды:
      1) мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген кредиттер бойынша;
      2) мемлекет кепілдік бермеген, шетел банктерінен тартылған кредиттер бойынша есеп айырысудың құжаттандырылған нысандарын пайдалану көзделетін;
      3) шетелдік агенттіктерде экспорттық кредиттер бойынша сақтандырылған, тізбесі осы Ереженің 12-қосымшасында айқындалған экспорт-импорт мәмілелерін қаржыландыру мақсатында мемлекет кепілдік бермеген кредиттерді резиденттердің тартуы көзделетін;
      4) Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мәмілелердің паспорты ресімделген импорттық келісім-шартты резидент емес үшінші тұлғаның төлеуі көзделетін.

      64. Ұлттық Банктің кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензиясы біржолғы болып табылады.

      65. Ұлттық Банктің осы Ереженің 62-тармағында көзделген лицензиясын алу үшін құжаттарды беру мерзімі - тараптардың бірі мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауды бастағанға дейін. Бұл ретте лицензия алу үшін құжаттарды ұсыну резидентке лицензия алғанға дейін мәміле бойынша міндеттемелерді орындауды бастауға құқық бермейді.

      66. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға қойылатын біліктілік талабы сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шартының және/немесе өтінушінің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі көзделетін, "Fitch", "Moody's Investors Service" немесе "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтингі бар банкпен жасалған шарттың болуын қамтиды.

      67. Осы Ереженің 62-тармағында көрсетілген операцияларды жасауға лицензия алу үшін осы Ереженің 2 және 3-тармағында көзделген құжаттарға қосымша ретінде Ұлттық Банкке мынадай құжаттар ұсынылады:
      1) резиденттің, шетелдік кредитордың және үшінші тұлғаның деректемелерін көрсете отырып кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операциялар жасауға лицензия алуға өтініш;
      2) кредиттік келісімнің көшірмесі;
      3) сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шартының және/немесе өтінушінің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі көзделетін, "Fitch", "Moody's Investors Service" немесе "Standard & Poor's" рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингінен төмен емес кредиттік рейтингі бар банкпен жасалған шарттың және кредит ретінде алынған шетел валютасын резиденттің Қазақстан Республикасының уәкілетті банкіндегі шотына не Ұлттық Банктің тиісті лицензиясы болған кезде оның шетелдік банктегі шотына есепке алуға мүмкіндіктің жоқ екенін растайтын өзге құжаттардың көшірмелері (олардың үзінділері);
      4) резидент еместен тартылған кредит есебінен қаржыландырылатын тауарлар және/немесе жұмыстар, қызмет көрсетулер көзделетін шарттардың көшірмелері;
      5) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігінің кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алу жөнінде операцияның баламасын он миллион АҚШ долларынан жоғары сомаға жасауға жазбаша келісімі;
      6) шетелдік кредитордың тоқсан сайын Ұлттық Банкке аударым жасалған күнді, үшінші тұлғалардың атауларын және тиісті шарттың деректемелерін көрсете отырып кредиттік келісім шеңберінде үшінші тұлғалардың шотына аударылған ақша сомасы туралы ақпарат, сондай-ақ Ұлттық Банктің сұратуы бойынша өзге ақпарат ұсынуға жазбаша келісімі.

      68. Құжаттардың толық емес пакеті ұсынылған жағдайда Ұлттық Банк өтінушіден жеткіліксіз құжаттарды сұратуға құқылы.

      69. Резидент шетелдік кредитормен кредиттік бас келісім жасаған жағдайда лицензия алу үшін осы Ереженің 67-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Резидент осы құжаттарды Ұлттық Банкке оларға қол қойылған сәттен бастап он күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

      70. Резидент шетелдік кредитормен сомасы бойынша шек қойылмаған кредиттік бас келісім жасаған жағдайда Ұлттық Банк Ұлттық Банк пен өтінуші әрбір жағдайда бірлесіп жеке айқындайтын сомаға осы Ереженің 59-тармағында көрсетілген операцияларды жасауға лицензия береді. Лицензиат Ұлттық Банктің лицензиясында көрсетілген барлық сомаға операциялар жасағаннан кейін, лицензиат жаңа лицензия алу үшін Ұлттық Банкке өтініш жасауы қажет.

      71. Осы Ереженің 62-тармағында көрсетілген операцияны жүргізуге лицензия алған лицензиат:
      1) лицензия берілген талаптарды сақтауы;
      2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасына дейін Ұлттық Банкке осы Ереженің 13-қосымшасына сәйкес резидент еместердің резидент еместерден тартылған кредит есебінен қаржыландырылатын шарттар бойынша міндеттемелерді орындағанын растайтын құжаттардың көшірмелерін (кедендік жүк декларацияларының және/немесе өзге құжаттардың көшірмелерін) қоса бере отырып есеп беруі қажет.

      72. Кредит ретінде резидент еместен резидент алған шетел валютасын үшінші тұлғалардың шотына есепке алуға Ұлттық Банктің лицензиясының болуы резидент заемшыларды резидент еместен алынған кредитті заңмен белгіленген тәртіппен Ұлттық Банкте тіркеуден босатпайды.

  7-тарау. Осы Ережеде көзделген тәртіпті
бұзғаны үшін жауапкершілік

      73. Осы Ережеде көзделген тәртіпті бұзғаны үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басталады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 1-қосымша

                                        есепті кезеңнен кейінгі     
                                         айдың 20-сына дейін       
                                      тоқсан сайын Ұлттық Банктің  
                                      аумақтық филиалына ұсынылады 

             Шетел валютасының қозғалысы туралы есеп
                   20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі
бойынша лицензиаттың атауы (бұдан әрі - КҰЖЖ)
                                             ______________________
Салық төлеушінің тіркеу номері (бұдан әрі -
СТН)                                         ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
беру күні                                    ______________________

                                             (валюта бірліктерінде)
____________________________________________________________________
        Көрсеткіштің атауы          | Жол | USD |EUR | RUR|Басқалары
                                    |коды |     |    |    | (валюта
                                    |     |     |    |    | түрлерін
                                    |     |     |    |    | көрсету)
____________________________________________________________________
1. Есепті кезеңнің басына шетел
   валютасының қалдығы, барлығы       100
   оның ішінде:
   - кассадағы қолма-қол шетел
   валютасы                           110
   - банктердегі валюталық
   есепшоттарда                       120
2. Келіп түскен шетел валютасы,
   барлығы                            200
   оның ішінде:
   - көрсетілген қызмет үшін,
   барлығы                            210
   оның ішінде:
   қолма-қол шетел валютасы           211
   - сатылған тауарлар үшін, барлығы  220
   оның ішінде:
   қолма-қол шетел валютасы           221
   - басқалары (талдама жасаңыз)      230
3. Жұмсалған шетел валютасы, барлығы  300
   оның ішінде:
   - қолма-қол шетел валютасы:        310
   - іс-сапар шығындарына             311
   - еңбек ақыға                      312
   - басқалары (талдама жасаңыз)      313
4. Есепті кезеңнің аяғына шетел
   валютасының қалдығы, барлығы       400
   оның ішінде:
   - кассадағы қолма-қол шетел
   валютасы                           410
   - банктердегі валюталық
   есепшоттарда                       420
___________________________________________________________________

"____" ____________ 20 ___ ж.       басшы  __________________
____________________________        бас бухгалтер _____________
   (орындаушы, телефон)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 2-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан  
                                      сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

              Шетелдік банктегі шоттағы қаражат
                    қозғалысы туралы есеп
                20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                        ______________________
лицензиаттың СТН-ы                           ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                  ______________________
шетелдік банктің атауы                       ______________________
шетелдік банк орналасқан ел, қала            ______________________
шетелдік банктегі шот номері                 ______________________
шетелдік банктегі шот валютасы               ______________________
шоттағы валютаны АҚШ долларына аудару
бағамы (1 АҚШ доллары үшін шот валютасы
бірлігімен)                                  ______________________
____________________________________________________________________
       Көрсеткіштің атауы                  | жол | шот   | мың АҚШ
                                           |коды |валюта.|  долла.
                                           |     |сының  |   рында
                                           |     | мың   |
                                           |     |бірлігі|
____________________________________________________________________
              А                               Б      В        Г
____________________________________________________________________
Кезең басына қалдық                          100
Мерзімде келіп түскен қаражаттардың
барлығы
(200=210+220+230+240+250+260+270+280)        200
- тауарларды сатудан және негізгі қызмет
бойынша көрсетілген қызметтерден             210
     оның ішінде ресімделген мәміле
     паспорттары
     бойынша экспорттық түсімнің түсуі       211
- бағалы қағаздарды сатудан                  220
оның ішінде
лицензиат эмиссия жасаған акцияларды
сатудан                                      221
лицензиат эмиссия жасаған басқа бағалы
қағаздарды сатудан                           222
     өзге тұлғалар эмиссиялаған
     бағалы қағаздарды сатудан               223
- бірлескен инвестициялық жобаларды
қаржыландырудағы шетелдік инвесторлардың
үлесі ретінде                                230
     оның ішінде кредиттер түрінде           231
- шетелдік инвесторлардың басқа
кредиттерін игеру есебіне                    240
- басқа резидент еместердің кредиттерін
игеру есебіне                                250
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарынан
аудару арқылы                                260
     оның ішінде:
     Қазақстан Республикасы банктеріндегі
     шоттардан                               261
     шетелдік банктердегі шоттардан          262
- резидент еместерден өтеусіз төлем түрінде
(гранттар, демеушілік көмек, сыйлықтар және
басқалары)                                   270
- өзге түсімдер (талдама жасау):             280
___________________________
___________________________

Мерзімде жұмсалған қаражаттың барлығы
(300=310+320+330+340+350+360+370+380+390)    300
- тауарларды сатып алуға (310=311+312+313)   310
     оның ішінде:
     - машиналар, жабдықтар және басқа да
     күрделі тауарлар                        311
     - шикізаттар, жартылай фабрикаттар
     және басқа да айналым құралдары         312
     - басқа да тауарлар                     313
- резидент еместердің қызметтерін төлеуге    320
     оның ішінде тауарларды тасымалдау
     бойынша қызметтер                       321
- салықтарды және басқа да міндетті
төлемдерді бюджетке төлеуге                  330
- еңбек ақыны төлеуге                        340
- шетелдік инвесторларға дивидендті,
пайданы төлеуге                              350
- алынған кредиттер бойынша сыйақы төлеуге   360
     оның ішінде шетелдік инвесторлардан
     тартылғаны бойынша                      361
- алынған кредиттер бойынша негізгі қарыздың
сомасын төлеуге                              370
     оның ішінде шетелдік инвесторлардан
     тартылғаны бойынша                      371
- заңды тұлғаның басқа есепшоттарына
аудару үшін                                  380
     оның ішінде:
     Қазақстан Республикасы банктеріндегі
     шоттарда                                381
     шетелдік банктердегі шоттарда           382
- басқа шығыcтар (талдама жасау):            390
___________________________
___________________________                  
мерзім аяғындағы қалдық (400=100+200-300)    400
____________________________________________________________________

      262 және 382 жолдар бойынша есепке түсіндірме жазбада ақша
сомасын және олардан/оларға аударым жасау жүзеге асырылған шетелдік
банктердегі шоттардың номерлерін және оларды ашуға берілген
лицензияларды көрсетеді

"____" ______________ 20___ж.      басшы ______________

____________________________       бас бухгалтер _____________
   (орындаушы, телефоны)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 3-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                            айдың 20-сына дейін
                                        тоқсан сайын Ұлттық Банктің
                                        аумақтық филиалына ұсынылады

           Шетелдік банктегі шоттағы қаражаттың 
                  қозғалысы туралы есеп
              20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың аты-жөні                         ______________________
лицензиаттың жеке басын куәландыратын
куәліктің деректері                           ______________________
тұрақты мекен-жайы, телефоны                  ______________________
лицензиаттың СТН-ы                            ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                   ______________________
шетелдік банктің атауы                        ______________________
шетелдік банк орналасқан ел, қала             ______________________
шетелдік банктегі шот номері                  ______________________
шетелдік банктегі шот валютасы                ______________________

____________________________________________________________________
       Көрсеткіштің атауы                  | жол |  шот   | мың АҚШ
                                           |коды | валюта.|  долла.
                                           |     | сының  |  рымен
                                           |     |мың бір.|
                                           |     |лігімен |
____________________________________________________________________
              А                               Б      В        Г
____________________________________________________________________
кезең  басындағы қалдық                      100
кезеңде келіп түскен қаражаттардың
барлығы (200=210+220)                        200
- лицензиаттың басқа шоттарынан аудару
арқылы                                       210
     оның ішінен Қазақстан Республикасы
     банктеріндегі шоттардан                 211
- басқа түсімдер (талдама жасау):            220

мерзімде жұмсалған қаражаттың барлығы
(300=310+320+330+340)                        300
- жылжымайтын мүлікке мүліктік құқықтарды
төлеуге                                      310
- резидент еместерден тауарларды және
қызметтерді сатып алуға                      320
- лицензиаттың басқа шоттарына аудару үшін   330
     оның ішінде Қазақстан Республикасы
     банктеріндегі шоттарға                  331
- басқа шығындар (талдама жасау):            340

мерзім аяғындағы қалдық (400=100+200-300)    400
____________________________________________________________________

"____" ______________ 20___ж.

Лицензиаттың аты-жөні және қолы  _____________________________
телефоны ___________________________

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 4-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                         айдың 10-на дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

          Экспорттық мәмілелер бойынша түсімдердің
       шетелдік банктегі шотқа түсуі туралы ақпараттар
               20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________

лицензиаттың КҰЖЖ коды
(СТН - заңды тұлғалар үшін)                  ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
шот номері                                   ______________________
шетелдік банктің атауы және орналасқан жері  ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні және
номері                                       ______________________
Ұлттық Банктің шот ашуға берген
лицензиясының номері және берілген күні      ______________________

___________________________________________________________________
N |Келісім-шарт|Мәміле паспорты|Экспорт. |Экспорт.|Аванстық| Валюта
р/|____________________________|  тық    |  тық   | төлемді|  коды
c |номері|күні |номері|ресімдеу| түсім   |түсімнің| қайтару|
  |      |     |      |  күні  |түскен-  | түскен | сомасы |
  |      |     |      |        |қайтарыл.| сомасы |        |
  |      |     |      |        |ған күні |        |        |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
__________________
Шетелдік| Ескерту
әріптес |
__________________
__________________
__________________

"____" ______________ 20___ж.       басшы  __________________

___________________________         бас бухгалтер _________________
(орындаушы, телефоны)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 5-қосымша

                  
                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 15-сіне дейін тоқсан  
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

           Тараптар экспорт-импорт мәмілесі бойынша
             міндеттемелерін орындау туралы есеп
                20___ ж. __________ тоқсаны

лицензиаттың атауы                           ______________________

лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                        ______________________
лицензиаттың СТН-ы                           ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы         ______________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні және
номері                                       ______________________

____________________________________________________________________
         Көрсеткіштің атауы                      |Жолдың| валютаның
                                                 | коды |мың бірлігі
____________________________________________________________________
1. лицензияланатын операцияның сомасы              100
2. есепті кезеңнің басына міндеттемелерді
   орындады:
- резидент, барлығы - сомаға                       200
- резидент емес, барлығы - сомаға                  300
3. есепті кезеңде орындалуға жататын
   міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       210
- резидент емес, барлығы - сомаға                  310
4. есепті кезеңде нақты орындалған міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       220
     оның ішінде:
     - міндеттемелер келісім-шарт белгілеген
     нысанда орындалды                             221
     - басқа нысанда орындалған міндеттемелер      222
     - импорт бойынша бұрын алған тауарды
     (қызметті, жұмысты) немесе экспорт бойынша
     ақшаны қайтару                                223
- резидент емес, барлығы - сомаға                  320
     оның ішінде:
     - міндеттемелер келісім-шарт белгілеген
     нысанда орындалды                             321
     - басқа нысанда орындалған міндеттемелер      322
     - экспорт бойынша бұрын жеткізген тауарды
     (қызметті, жұмысты) немесе импорт бойынша
     ақшаны қайтару                                323
5. есепті кезеңнің аяғына есептелген айыппұлдар
   (өсімпұлдар)
- резидент, барлығы - сомаға                       230
- резидент емес, барлығы - сомаға                  330
6. есепті кезеңнің аяғына нақты алынған/төленген
   айыппұлдар (өсімпұлдар)
- резидент, барлығы - сомаға                       240
- резидент емес, барлығы - сомаға                  340
7. есепті кезеңнің аяғына орындалған міндеттемелер:
- резидент, барлығы - сомаға                       250
- резидент емес, барлығы - сомаға                  350
8. есепті кезеңнің аяғына резидент еместің
   резидент алдында сомаға нақты орындамаған
   міндеттемелері, барлығы                         400
___________________________________________________________________

"____" ____________ 20___ж.       басшы ______________
__________________________        бас бухгалтер _____________
  (орындаушы, телефоны)

                  Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Тараптар экспорт/импорт мәмілелері бойынша міндеттемелерін орындау жөніндегі есептерде" Ұлттық Банкте лицензиялауға жататын капитал қозғалысына байланысты операцияларды жүргізуді көздейтін экспорт/импорт мәмілесі бойынша Қазақстан Республикасының резиденті және резидент емесі арасындағы өзара міндеттемелердің жағдайы көрсетіледі.
      Есепті лицензиат мәміле паспортын ресімдеуді көздемейтін экспорт-импорт мәмілелері бойынша ғана ұсынады. Есепте лицензиат келісім-шарт валютасының мың бірліктерінде толтырады және есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-не дейінгі мерзімде ұсынады.
      100-ші жолда Ұлттық Банктің лицензиясы алынған келісім-шарт сомасы көрсетіледі.
      200-ші (300-ші) жолда лицензияланатын операция шеңберінде жиынтығының өсу ұдайымен есепті кезеңнің басына резиденттің (резидент еместің) резидент еместің (резиденттің) алдындағы орындаған міндеттемелердің жалпы сомасы көрсетіледі. 222 және 322 жолдары резидент/резидент емес келісім-шарт талаптарымен көзделмеген басқа нысанда (талдама жасаңыз) міндеттемелерді орындаған жағдайда толтырылады. Мысалы, келісім-шарт талаптарымен белгіленген есеп айырысудың ақша нысаны тауарларды (қызметтерді, жұмыстарды) қарсы жеткізуге, меншік құқығын бағалы қағаздарға, материалдық емес активтерге және т.б. тапсыруға ауыстырылады.
      220 жол = 221+222+223 жолдарға
      320 жол = 321+322+323 жолдарға
      250 жол = 200+220 жолдарға
      350 жол = 300+320 жолдарға
      400 жол = (250-350)+(230-240)-(330-340) жолдарға
      223 жолда резидент импорт бойынша бұрын алған тауарды (қызметті, жұмысты) немесе экспорт бойынша ақшаны қайтару сомасы көрсетіледі.
      323 жолда резидент емес экспорт бойынша бұрын жеткізген тауарды (қызметті, жұмысты) немесе импорт бойынша ақшаны (егер болса) қайтару сомасы көрсетіледі.
      Лицензияны алғанға дейінгі, сондай-ақ кейін жүргізілген және лицензияның болуын талап етпейтін валюталық операциялардың жалпы сомасын осы есепте көрсетпеңіз.
      Ұлттық Банк ресми бағамды белгілемейтін валютамен операция жүргізген жағдайда лицензиат ұсынатын мәліметтерде АҚШ долларына мұндай валютаның ағымдағы рыноктық бағамын көрсетуі қажет.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 6-қосымша

                 
                                           лицензияның қолданылу
                                        мерзімі аяқталғаннан кейін
                                           белгіленген мерзімде
                                          Ұлттық Банктің аумақтық
                                            филиалына ұсынылады 
 
                                          Қазақстан Республикасы 
                                              Ұлттық Банкінің
                                          ______________ филиалы 

          Экспорт-импорт мәмілесі бойынша капитал
             қозғалысына байланысты операцияның
                    аяқталмағаны туралы

лицензиаттың атауы                          ________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                       ________________________
лицензиаттың СТН-ы                          ________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы        ________________________
Ұлттық Банктің лицензиясын беру күні
және номері                                 ________________________
Ұлттық Банктің лицензиясының қолданылу
мерзімі                                     ________________________
лицензия валютасы және сомасы               ________________________
мәміле үлгісі (экспорт/импорт)              ________________________
мәміле бойынша контрагенттің атауы
және тұрғылықты орны                        ________________________
келісім-шарттың деректемелері               ________________________

 
      Көрсетілген лицензиат капитал қозғалысына байланысты
лицензияланған операция бойынша міндеттемелерді мерзімінде орындауды
қамтамасыз етпеді.
      Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы мәліметтер
төменде келтірілген:
___________________________________________________________________
    Резидент төледі/жеткізді   |  Резидент емес төледі/жеткізді
___________________________________________________________________
  Күні | Валютасы және сомасы  |   Күні   |  Валютасы және сомасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"____" ______________ 20___ж.     _________________________________
____________________________       (филиалдың/ банк бөлімшесінің
 (орындаушы, телефоны)                        басшысы)

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 7-қосымша

             Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесі

1. Азия даму банкі
2. Африка даму банкі
3. Халықаралық есеп айырысу банкі
4. Дүниежүзілік банктер тобы
5. Еуропалық қайта құру және даму банкі
6. Еуропалық инвестициялық банк
7. Ислам даму банкі
8. Америкааралық даму банкі

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 8-қосымша

                  Бағалы қағаздар және олардың
                 эмитенттері туралы мәліметтер

лицензиаттың атауы                          ________________________
өтініш берушінің КҰЖЖ коды                  ________________________
өтініш берушінің СТН-ы                      ________________________

      1. Бағалы қағаздар эмитенті туралы мәліметтер

1. Базалық актив эмитентін заңды тіркеу елі ________________________
2. Эмитенттің атауы ________________________________________________
3. Эмитенттің тұрғылықты жері ______________________________________
4. Эмитент қызметінің негізгі түрі _________________________________

      2. Бағалы қағаздар туралы мәліметтер

1. Бағалы қағаздар заң бойынша шығарылған елдер ____________________
2. Тіркеу номері мен күнін көрсете отырып, шетелдік эмитенттің 
бағалы қағаздарын тіркеген орган ___________________________________
3. Бағалы қағаздың түрі, бағалы қағаздың бірегейлендіру коды _______
4. Бағалы қағаздар валютасы және шығару нысаны _____________________
5. Тіркеушінің атауы _______________________________________________
6. Тіркеушінің тұрғылықты жері  ____________________________________
7. Бағалы қағаздың және/немесе эмитенттің рейтингтік бағасы туралы
мәліметтер _________________________________________________________
8. Оларды тіркеген елдерде және басқа елдерде қор биржаларының сауда
алаңдарында бағалы қағаздар айналысы туралы мәліметтер _______

Басшының аты-жөні ____________________________

                                         Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 9-қосымша

       Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

                                        Ұлттық Банкке тоқсан сайын,
                                         есептік кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-на дейін ұсынылады

                  20____ жылғы _______ тоқсанда
         Қазақстан Республикасының резиденттері берген
       кредиттерді игеру және қызмет көрсету туралы есеп

лицензиаттың атауы ________________________________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды (заңды тұлғалар үшін) ______________________
лицензиаттың СТН-і ________________________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы ______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні _______________
Келісім-шарттың/Шарттың нөмірі және күні __________________________ 

Көрсеткіштің атауы

 Жолдың
коды

(кредит
валюта-
сының
мың
бірлі-
гімен)

(мың
АҚШ
долла-
рымен)

А

Б

В

Г

1. есептік кезеңнің басындағы берешек (110 + 120 + 130)

100

  

 

негізгі борыш сомасы

110

  

  

  олардың ішінде:

 

  

  

негізгі борышты өтеу бойынша  мерзімі өткен төлемдер

111

  

  

сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер

120

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұлдар

130

  

  

2. есептік кезеңдегі операциялар

200

  

 

кредит бойынша берілген қаражат

210

  

  

негізгі борышты өтеу шотына есептелген төлемдер 

220

  

  

сыйақы бойынша есептелген төлемдер 

230

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін есептелген айыппұлдар

240

  

  

негізгі борышты өтеу шотына алынғаны 

250

  

  

сыйақы бойынша алынған төлемдер

260

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін алынған айыппұлдар 

270

  

  

борышты есептен шығару

280

  

  

барлық алынған төлемдер (250 + 260 + 270)

290

  

  

3. есептік кезеңнің аяғындағы берешек (310 + 320 + 330)

300

 

 

негізгі борыш сомасы (110 + 210 - 250 - 280)

310

  

  

  оның ішінде:

 

  

  

негізгі борышты өтеу бойынша мерзімі өткен төлемдер (111 + [220 - 250])

311

  

  

сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер (120 + 230 - 260)

320

  

  

мерзімі өткен төлемдер үшін төленбеген айыппұлдар (130 + 240 - 270)

330

  

  

20____ жылғы "___"___________              басшы _________________

_____________________________            бас бухгалтер ___________
(орындаушы, телефоны)

                Толтыру бойынша нұсқаулар:

      "В" бағанында кредит валютасымен деректер көрсетіледі.
      "Г" бағанындағы деректер операция жүргізілген күнгі Ұлттық
Банктің ресми бағамдары ескеріле отырып, АҚШ долларына аударылады.
Операциялар Ұлттық Банк ресми бағам белгілемейтін валютамен
жүргізілген жағдайда, қайта есептеу лицензиаттың берген
мәліметтерінде көрсетілген осы валютаның АҚШ долларына ағымдағы
нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 10-қосымша

                                          есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                      сайын Ұлттық Банкке ұсынылады 

            Қазақстан резиденттерінің тікелей және
           портфельдік инвестициялары бойынша есеп
                  20___ жылдың ______тоқсаны

лицензиаттың атауы                            ______________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                         ______________________
лицензиаттың СТН-ы                            ______________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы          ______________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
берілген күні                                 ______________________

                                                (мың АҚШ долларымен)
____________________________________________________________________
          Көрсеткіш атауы               | жол | есепті   | есепті
                                        |коды | кезең    |кезеңдегі
                                        |     |басындағы |операция
                                        |     |жинақтал. |
                                        |     |ған құны  |
____________________________________________________________________
тікелей инвестициялар (жарғылық
капиталға жарна)                           10
портфельдік инвестициялар - барлығы
(20 = 21+22+23)                            20
   1) акциялар                             21
   2) борыштық бағалы қағаздар             22
   3) басқалары (талдама жасау)            23
тікелей инвестициялар бойынша
есептелген кіріс                           30
   оның ішінде нақты алынғаны              31
портфельдік инвестициялар бойынша
есептелген кіріс                           40
   оның ішінде нақты алынғаны              41
____________________________________________________________________

       Анықтама үшін:
      1. резидент еместің есепті тоқсанның аяғындағы жария етілген 
жарғылық капиталы (жарғылық құжаттар бойынша) _____________________
валютаның мың бірлігі.
      2. резидент еместің есепті тоқсанның аяғындағы төленген
жарғылық капиталы __________________________________ валютаның
мың бірлігі.
      3. есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша жария етілген
жарғылық капиталдағы резиденттің үлесі процентпен және құнмен
көрсетілген (валютаның мың бірлігі).
      4. есепті кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша төленген жарғылық
капиталдағы резиденттің үлесі процентпен және құнмен көрсетілген
(валютаның мың бірлігі).

"____" ____________ 20___ ж.     басшы __________________
___________________________      бас бухгалтер _____________
  (орындаушы, телефон)

                 Толтыру жөнінде нұсқау

      "Қазақстан резиденттерінің тікелей және портфельдік инвестициялары жөніндегі мәліметтерде" есеп беру тоқсанында резидент еместің пайдасына тікелей және портфельдік инвестициялар нысанында жүзеге асырылған, капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуді көздейтін шарттар негізінде туындайтын Қазақстан Республикасы резидентінің талаптарына өзгерістер бойынша ақпарат көрсетіледі.
      Тікелей инвестициялар заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін сатып алу мақсатында резидент емес заңды тұлғаның акцияларын (қатысушылардың салымдарын) төлеуге  мүлік (зат, ақша, бағалы қағаздар және басқа мүліктер) салу болып табылады. Басқа инвестициялардың барлығы портфельдік инвестицияларға жатады.
      Резиденттің резидент еместің жарғылық капиталындағы үлесі туралы жалпы мәліметтер анықтамалық бөлікте көрсетіледі.
      Есеп беру кезеңіндегі операциялар олардың нақты құны бойынша көрсетіледі. Басқа валюталарда көрсетілген деректер Ұлттық Банктің операция жасалатын күнгі ресми бағамын ескере отырып АҚШ долларына ауыстырылады. Ұлттық Банк ресми бағамын белгілемеген валютамен операция жасалған жағдайда, қайта есептеу лицензиат ұсынатын мәліметтерде көрсетілетін осы валютаның АҚШ долларына қатысты ағымдағы рыноктық бағамы бойынша жүзеге асырылады.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 11-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

       Сенімгерлік басқарудағы активтер туралы есеп
                 20___ жылдың ______ тоқсаны

лицензиаттың атауы                         ________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы       ________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды                     ________________________
Лицензиаттың СТН-ы                         ________________________ 
Ұлттық Банк лицензиясының номері және
берілген күні                              ________________________

Сенімгерлік басқарушы                      ________________________
Сенімгерлік басқарушы тіркелген ел         ________________________
Сенімгерлік басқарушының мекен-жайы        ________________________
Сенімгерлік басқаруға берілген валюта
және сома                                  ________________________
Лицензияға сәйкес сыртқы активтер құрылымы:

"А" (Fitch", "Standard & Poor's") немесе
"А2" ("Moody's Investors Service")
төмен емес рейтингі бар активтер, %         кем емес
                                           ________________________
Қазақстан Республикасының тәуелсіз
рейтингінен төмен емес рейтингтері бар
активтер (__ - Fitch", "Standard & Poor's"
__"Moody's Investors Service"), %           кем емес
                                           ________________________

                                                            1-кесте
____________________________________________________________________
 N| Бағалы  | Бағалы | Бағалы қағаздың/| Бағалы |Эмиссия/| Эмитент.
Р/|қағаздың/|қағаздың| банктің рейтингі|қағаздың| депозит|   тің/
 c|депозит. | тіркеу |_________________|номинал.|валютасы| банктің
  |  тің    | номері/|Fitch|Moody's|S&P|  дық   |        |  атауы
  | атауы   |депозит.|     |       |   | құны   |        |
  |         |  тің   |     |       |   |        |        |
  |         | номері |     |       |   |        |        |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
_______________________
Эмитент.|Бағалы қағаз.
  тің/  |дарға/депозитке
банктің |инвестициялар
  елі   | сомасы (АҚШ
        | долларымен)
_______________________
_______________________
_______________________

                                                           2-кесте
____________________________________________________________________
N |Депозит|Бағалы |  Есепті   |Есепті кезеңдегі қаржылық операциялар
р/|номері |қағаз. | кезеңнің  |_____________________________________
с |       | дың   |  басына   | депозитті  |  бағалы   |құндық және
  |       |тіркеу |           |   сатып    | қағазды   |   басқа
  |       |номері |           |  алу/ашу   |   сату    | өзгерістер
  |       |       |           |            |немесе өтеу|
  |       |       |           |            |/депозитті |
  |       |       |           |            |   өтеу    |
  |       |       |_________________________________________________
  |       |       |саны,| мың |саны, | мың |саны,| мың |саны,|мың
  |       |       |дана | АҚШ |дана  | АҚШ |дана | АҚШ |дана |АҚШ
  |       |       |     |дол. |      | дол.|     | дол.|     |дол.
  |       |       |     |лары.|      |лары.|     |лары.|     |лары.
  |       |       |     | мен |      | мен |     | мен |     |мен
____________________________________________________________________
А/А2 төмен емес
рейтингтер бойынша
барлығы:            Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ҚР тәуелсіз
рейтингінен төмен
емес рейтингтер
бойынша барлығы:    Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Басқа салымдар
бойынша барлығы:    Х            Х           Х           Х
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
_______________________________________________________
N |Депозит|Бағалы |  Есепті   |           |  Сыртқы
р/|номері |қағаз. | кезеңнің  |  кіріс    |активтердің
с |       | дың   |  аяғына   |           |  жалпы
  |       |тіркеу |_______________________| сомасына
  |       |номері |саны,| мың |есеп.|нақты|  үлес, %
  |       |       |дана |АҚШ  |тел. |алын.|
  |       |       |     |дол. |ген  | ған |
  |       |       |     |лары.|     |     |
  |       |       |     |мен  |     |     |
_________________________________________________________
А/А2 төмен емес
рейтингтер бойынша
барлығы:            Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________
ҚР тәуелсіз
рейтингінен төмен
емес рейтингтер
бойынша барлығы:    Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Басқа салымдар
бойынша барлығы:    Х
_________________________________________________________
_________________________________________________________

       Анықтама үшін:
      Сыртқыға жатпайтын активтер (мың АҚШ долларымен)
      Салым сомасы:
      есепті кезеңнің басында ________________
      есепті кезеңнің аяғында ________________
      Есепті кезеңдегі кіріс сомасы:
      есептелгені ________________
      нақты алынғаны ________________

"___" _________ 20__ж.           басшы __________________
_____________________            бас бухгалтер _____________
(орындаушы, телефоны)

                    Толтыру жөнінде нұсқау

      1-кестеде берілген лицензияға сәйкес сатып алынған барлық
бағалы қағаздар және шетелдік банктерде орналастырылған барлық
депозиттер көрсетіледі.
      2-кестеде есепті кезеңнің басындағы және есепті кезеңнің
аяғындағы портфельдегі бағалы қағаздар мен депозиттер және есепті
кезеңде олармен операциялар рейтингтік баға бойынша бөліп
көрсетіледі.
      Есепті кезеңнің басында және аяғында портфельде жоқ, бірақ
есепті кезеңде олармен операция жүргізілген активтер 2-кестеде
көрсетіледі.
      "Анықтама үшін" бөлімінде сыртқыға жатпайтын, сенімгерлік
басқару шартына сәйкес салымдар жүзеге асырылған  активтер
туралы жалпы ақпарат келтіріледі.
      АҚШ долларынан басқа валютамен номинирленген бағалы
қағаздардың құны/депозиттер сомасы теңгенің орташа алынған 
рыноктық бағамы бойынша, содан кейін орташа алынған рыноктық
бағамы бойынша қайта есептеледі.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 12-қосымша

                Экспорттық кредиттер бойынша
                   агенттіктердің тізбесі

1. Export Finance and Insurance Corporation (EFIC), Австралия
2. Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), Австрия Республикасы
3. Office National du Ducroire (OND), Бельгия Корольдігі
4. Hungarian Export Credit Insurance Ltd (MEHIB), Венгер Республикасы
5. Export Credits Guarantee Department (ECGD), Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі
6. Hungarian Export-Import Bank, Венгер Республикасы
7. Export Credit Insurance Organization (ECIO), Грек Республикасы
8. Eksportkreditfonden (EKF), Дания Корольдігі
9. Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion (Cesce), Испания Корольдігі
10. Secretaria de Estado de Comercio (Ministerio de Economia), Испания Корольдігі
11. Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), Италия Республикасы
12. Export Development Corporation (EDC), Канада
13. Korea Export Insurance Corporation (KEIC), Корей Республикасы
14. The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Корей Республикасы
15. Office du Ducroire (ODD), Люксембург Ұлы Герцогтігі
16. Banco National de Comercio Exterior, SNC (Bancomext), Мексика Құрама Штаттары
17. Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), Нидерланд Корольдігі
18. Export Credit Office (ECO), Жаңа Зеландия
19. The Norwegian Guarantee Institute for Export Credits (GIEK), Норвегия Корольдігі
20. Korporacja Ubezpieczen Kredytow (KUKE), Польша Республикасы
21. Companhia de Seguro de Creditos, SA (COSEC), Португалия Республикасы
22. Export-Import Bank of the Slovak Republic (Eximbank SR), Словакия Республикасы
23. Export - Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), АҚШ
24. Export Credit Bank of Turkey (Turk Eximbank), Түрік Республикасы
25. FIDE Ltd., Финляндия Республикасы
26. Finnvera, Финляндия Республикасы
27. Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Coface), Француз Республикасы
28. Direction des Relations Economiques Exterieures (Ministere de l'Economie) (DREE), Француз Республикасы
29. Hermes Kreditversicherungs (Hermes), Германия Федеративтік Республикасы
30. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Германия Федеративтік Республикасы
31. Export Guarantees Development Corporation (EGAP), Чех Республикасы
32. Czech Export Bank, Чех Республикасы
33. Export Risk Guarantee Agency (ERG), Швейцария Конфедерациясы
34. EKN Exportkreditnamnden (EKN), Швеция Корольдігі
35. Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Жапония
36. Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Жапония

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 13-қосымша

                                         есепті кезеңнен кейінгі
                                        айдың 20-сына дейін тоқсан
                                       сайын Ұлттық Банкке ұсынылады

Резиденттің резидент еместен кредит ретінде
алатын шетел валютасын үшінші тұлғалардың
шотына есептеуді көздейтін операциялар
бойынша есеп
20___ жылдың ______тоқсаны

кредитордың атауы, резиденттік елі        __________________________
лицензиаттың атауы                        __________________________
лицензиаттың почталық мекен-жайы,
телефоны                                  __________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды
(заңды тұлғалар үшін)                     __________________________
лицензиаттың СТН-ы                        __________________________
Ұлттық Банк лицензиясының номері          __________________________
Ұлттық Банктің тіркеу куәлігінің номері   __________________________
кредит валютасы                           __________________________
кредиттің сомасы                          __________________________

____________________________________________________________________
 кредит есебінен қаржыландырылатын келісім-шарттың  |келісім-шарттың
                 деректемелері                      |    сомасы
____________________________________________________________________
келі.|қол |  резиденттің   |  үшінші  |мәміле паспор|келісім-| мың
сім- |қой.| деректемелері  | тұлғаның |тының (қосым.|шарттың | АҚШ
шарт.|ыл. |                | деректе. |ша парақтың) |валюта. |долла.
тың  |ған |                | мелері   |деректемелері| сында, |рымен
 N   |күні|_________________________________________|  мың   |
     |    |атауы|ме.  |КҰЖЖ|атауы|ме. | N |ресімдеу | өлшем  |
     |    |     |кен- |коды|     |кен |   |  күні   |бірлігі.|
     |    |     |жайы |    |     |жайы|   |         |  мен   |
___________________________________________________________________
  1  | 2  |  3  |  4  |  5 |  6  | 7  | 8 |    9    |   10   |  11
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
резиденттің келісім-|есеп беру кезеңінде|есеп беру кезеңінде үшінші
  шарт бойынша өз   | кредитордың үшінші|тұлға резиденттің пайдасы.
 қаражаты есебінен  | тұлғаның пайдасына|на орындаған міндеттемелер
  үшінші тұлғаның   |   аударған сомасы |
 пайдасына аударған |                   |
      сомасы        |                   |
____________________________________________________________________
 келісім-  |мың АҚШ |келісім-   |мың АҚШ|өткен кезеңдерде|есеп беру
шарттың ва.|доллары.|шарттың ва.| долла.|төленген сомалар|кезеңінде
лютасында, |  мен   |лютасында, | рымен |     бойынша    |төленген
мың өлшем  |        | мың өлшем |       |                | сомалар
бірлігімен |        |бірлігімен |       |                | бойынша
____________________________________________________________________
    12     |   13   |     14    |   15  |       16       |    17
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

"____"______________20__ж.         басшы _____________________
_________________________          бас бухгалтер _______________
 (орындаушы, телефоны)

                   Толтыру жөніндегі нұсқаулар

      "Резиденттің резидент еместен кредит ретінде алатын шетел валютасын үшінші тұлғаның есебіне есептеуді көздейтін операциялар жөніндегі мәліметтерде" кредитордың кредиттік келісім бойынша міндеттемелерін орындауы, сондай-ақ резидент пен үшінші тұлғаның арасындағы лицензиаттың резидент еместен алған кредиті есебінен қаржыландырылатын келісім-шарт бойынша міндеттемелерін өзара орындауы көрсетіледі.
      Тіркеу куәлігі бойынша деректер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ұлттық Банкте тіркелетін келісім-шарттар бойынша ғана беріледі.
      Лицензиат пен резидент бір тұлға болмаған жағдайда 3, 4, 5-бағандар толтырылады.
      Мәміле паспортын ресімдеуді көздейтін келісім-шарт болған жағдайда 8, 9-бағандар толтырылады.
      Резидент келісім-шарт бойынша өз жеке қаражаты есебінен алдын ала төлем (төлем) жасаған жағдайда 12, 13-бағандар толтырылады.
      Үшінші тұлға есеп беру кезеңінде резидент алдындағы міндеттемелерін орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылады, мұндайда өткен кезеңдерде кредитор немесе резидент үшінші тұлғаның пайдасына шетел валютасын аударғанын ескеру керек.
      Үшінші тұлға осы лицензияны алғанға дейін резиденттің алдындағы міндеттемелерін толық орындаған жағдайда 16, 17-бағандар толтырылмайды. Мұндайда лицензиат растайтын құжаттарды ұсына отырып араларында жасалған келісім-шарт бойынша үшінші тұлғаның резидент алдындағы орындалған міндеттемелерінің жалпы көлемі жөніндегі ақпаратты беруі керек.

                                          Валюталық құндылықтарды
                                          пайдалануға байланысты
                                         операцияларды лицензиялау
                                            ережесіне 14-қосымша

       Ескерту: Қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2005 жылғы 3 ақпандағы N 19   қаулысымен .

                                        Ұлттық Банкке тоқсан сайын,
                                         есептік кезеңнен кейінгі
                                        айдың 15-на дейін ұсынылады

лицензиаттың атауы ________________________________________________
лицензиаттың КҰЖЖ коды ____________________________________________
лицензиаттың СТН-і ________________________________________________
почталық мекен-жайы, телефоны, факсы ______________________________
Ұлттық Банк лицензиясының нөмірі және берілген күні _______________

           20_______ жылғы  ______________ айда
      Басқарушы компанияның _______ инвестициялық қоры
       қаражатының есебінен шет елге инвестицияларды
                жүзеге асыруы туралы есебі

                                                 1-кесте
                                            мың АҚШ долларымен

Тар-
мақ-
ша-
ның
нө-
мірі

Бағалы
қағаз-
дың/
заңды
тұлға-
ның/
актив-
тің
атауы

Бағалы қағаз-
дың/эмитент-
тің рейтингі

Қор
биржа-
сының/
нарық-
тың
атауы

ҰБН
не-
месе
ISIN
коды

Эмис-
сия/
құрыл-
тай
құжат-
тары
бо-
йынша
жар-
ғылық
капи-
талдың
валю-
тасы

Moo-
dy's

S&P 

Fіtch

1

2

3

4

5

6

7

8

1-бөлім. Резидент еместердің бағалы қағаздары (талдама жасау)

 

 

 

 

 

 

 

 

2-бөлім. Резидент еместердің капиталына қатысу үлесі
(талдама жасау)

 

 

 

 

 

 

 

 

3-бөлім. Резидент еместердің басқа қаржы құралдары
(талдама жасау)

кестенің жалғасы

Эми-
тент-
тің/
инвес-
тиция-
лау
объек-
тісі-
нің
атауы

Эмитенттің/
инвести-
циялау
объекті-
сінің елі

Дауыс беретін
акциялардың
жалпы санындағы
үлес (қатысушы-
лардың дауыс-
тары) (%-бен)

Өтеу
күні

Сатып алу
құны (мың
АҚШ доллары)

9

10

11

12

13

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                     2-кесте
                                               мың АҚШ долларымен

Тармақ-
ша-ның
нөмірі

Бағалы
қағаз-
дың/
заңды
тұлға-
ның/
активтің
атауы

ҰБН
немесе
ISIN
коды

Өткен кезең соңындағы позиция 

Саны,
дана

Бағалау құны

Мың АҚШ
доллары

1

2

3

4

5

1-бөлім. Резидент еместердің бағалы қағаздары
(талдама жасау)

 

 

 

 

 

2-бөлім. Резидент еместердің капиталына қатысу
үлесі (талдама жасау)

 

 

 

 

 

3-бөлім. Резидент еместердің басқа қаржы
құралдары (талдама жасау)

 

 

 

 

 

кестенің жалғасы

Ай ішіндегі өзгеріс

Есепті кезең соңындағы
позиция

Инвести-
циялық
қордың
активте-
ріндегі
инвести-
циялардың
үлесі (%)

Операциялар

Сатып алу

Сату немесе өтеу

Құндық
және
басқа
да
өзге-
рістер

Саны,
дана

Бағалау
құны

Саны,
дана

Мың
АҚШ
дол-
лары

Саны,
дана

Мың
АҚШ
дол-
лары

Мың
АҚШ
дол-
лары

Мың АҚШ
доллары

6

7

8

9

10

11

12

13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Жиынтығы инвестициялық қордың таза активтерінің құны (есептік
кезеңнің соңғы күніне) ________________мың теңге
                                       ____________ мың АҚШ доллары

20____ жылғы "___"___________              басшы _________________

_____________________________            бас бухгалтер ___________
(орындаушы, телефоны)
                                   инвестициялық қордың активтерін
                                   есепке алуды қамтамасыз ететін
                                   кастодиан бөлімшесінің
                                   басшысы _______________________

                           Толтыру бойынша нұсқаулар:

      Басқарушы компанияның инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге инвестицияларды жүзеге асыруы туралы есебінде (бұдан әрі - Есеп), операциялық лицензиямен өтелмейтін резидент еместердің бағалы қағаздарын сатып алуды, резидент еместердің капиталына қатысу үлестерін, резидент еместердің қаржылық құралдарына салымдарды қоса алғанда, басқарушы компанияның инвестициялық қордың қаражаты есебінен шет елге жүзеге асырған инвестициялар көрсетіледі.
      Есеп үтірден кейін 2 белгіге дейінгі дәлдікпен, айдағы айналымдар көрсетіле отырып, айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша мың АҚШ долларымен толтырылады және есептік кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейінгі мерзімде ұсынылады. Төлем Есептің валютасынан бөлек валютамен жүзеге асырылған жағдайда, қайта есептеу осы валютаның төлем жасалған күнгі АҚШ долларына нарықтық бағамы бойынша жүзеге асырылады.
      1 және 2-кестенің 2-бағанында:
      1) бағалы қағаздың түрі (акция - жай, артықшылықты; облигация; нот және басқасы);
      2) сатушы - резидент емес заңды тұлғаның атауы (жарғылық капиталдағы үлесті сатып алу үшін), бірнеше сатушы болған жағдайда 1,2-кестелердегі активті 2-кестедегі барлық жүзеге асырылған операцияларды талдай отырып әрбір сатушы бойынша бөліп көрсету керек;
      3) резидент еместің қаржылық құралының атауы көрсетіледі.
      1-кестенің 6-бағанында инвестициялар жүзеге асырылған қор биржасының атауы көрсетіледі. Инвестициялар қаржы құралдарына ұйымдаспаған нарықта жүзеге асырылған, резидент еместің жарғылық капиталына қатысу үлестері сатып алынған кезде - заңды тұлғаның- сатушының тіркелген елі  (жеке тұлғаның тұрақты мекен-жайы) көрсетіледі.
      1-кестенің 7-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында ҰБН - бағалы қағаздың ұлттық бірегейлендіру нөмірі не ISIN - бағалы қағаздың халықаралық бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.
      1-кестенің 13-бағанында инвестициялардың сатып алу бағасы бойынша жалпы сомасы көрсетіледі.
      2-кестенің 4 және 5-бағандарында есептік кезеңнің алдындағы айдың соңғы күніндегі деректер көрсетіледі, бұл ретте 5-бағанда көрсетілген күнге бағалау құны көрсетіледі.
      2-кестенің 7 және 9-бағандарында нақты сатып алу/сату бағасы бойынша операциялардың сомасы көрсетіледі.
      2-кестенің 13-бағаны инвестициялық қордың есептік кезеңнің соңында есептелген активтерінің құнымен бағалау құны (12-баған) бойынша активтердің үлесін көрсетеді. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады