Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 24 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 2819.

      Ескерту: Қаулы күшін жойды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61  қаулысымен .
_____________________________________

       Ескерту: Атауы және 1-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен

      Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің Басқармасы  қаулы етеді :
      1. Қоса беріліп отырған Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енеді.
      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Шалғымбаева Г.Н.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің мүдделі бөлімшелеріне, орталық депозитарийге және бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік және кастодиан қызметін жүзеге асырушы ұйымдарға жіберсін.
      4. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің қызметін қамтамасыз ету департаменті (Несіпбаев Р.Р.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының ресми баспасөз басылымдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау жөніндегі 
агенттігі Басқармасының 
2004 жылғы 15 наурыздағы
N 62 қаулысымен бекітілген 

  Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы
қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы
құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың
қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді
жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды 
ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы

       Ескерту: Ереженің атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  3 бабының 2-тармағының 8)-тармақшасына,  38 бабының  1-тармағына,  62-бабының  1-тармағына, "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес әзірленді және номиналды ұстаушы (бұдан әрі - номиналды ұстаушы) қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың бағалы қағаздармен мәмілені тіркеу талаптары мен тәртібін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және ресімдеу тәртібін белгілейді.
       Ескерту: Кіріспеге өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

  1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережеде мынадай ұғымдар қолданылады:
      1) номиналды ұстаушының жеке шоты - номиналды ұстаушы үшін ашылған және қаржы құралдарын оның клиенттерінің есепке алуы үшін арналған жеке шот;
      2) қаржы құралдарын ұстаушының жеке шоты - клиент үшін ашылған және оның қаржы құралдарын есепке алу үшін арналған жеке шот;
      3) инвестициялық портфельді басқарушының жеке шоты - инвестициялық портфельді басқарушыға шарт бойынша қаржы құралдарын есепке алу үшін инвестициялық портфельді басқаруға берілген жеке шот;
      3-1) инвестициялық пай қорының орналастырылған пайларды есепке алуға арналған жеке шоты - инвестициялық пай қорының айналыстағы орналастырылған пайлардың саны есепке алынатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;
      4) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздардың есебін алуға арналған жеке шоты - эмитент, пайларды қоспағанда, қайталама рыноктан сатып алған бағалы қағаздардың есебін алуды жүзеге асыру үшін номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитент үшін ашылған жеке шот;
      5) мәлімденген бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты - орналастырылмаған бағалы қағаздардың есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитент үшін ашылған жеке шот, пайларды қоспағанда,;
      6) номиналды ұстаушының есебі жүйесіндегі операция - номиналды ұстаушының есебі жүйесіне деректерді енгізу (өзгеріс) және номиналды ұстаушының есебі жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну нәтижесі болып табылатын номиналды ұстаушы қимылдарының жиынтығы;
      7) "репо" операциясы - тараптар "репо" операциясының мәні болып табылатын сол бұрынғы екі тұлғаның ("репо" операциясына қатысушылар) бағыттары бойынша бір-біріне қарсы және орындалу мерзімінде айырмашылықтары бар бірге шығарылған қаржы құралдарымен бір уақытта жасаған екі мәміленің жиынтығы.
       Ескерту: 1-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      2. Номиналды ұстаушы клиентпен номиналды ұстау туралы шарт жасасқаннан кейін номиналды ұстаушының есебі жүйесінде клиентке жеке шот ашады және орталық депозитарий есебі жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады.
      Орталық депозитарийінің есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот орталық депозитарийінің Ережелер жинағының (бұдан әрі - Ережелер жинағы) талаптарына сәйкес, орталық депозитарийге қосалқы шотты ашуға қажетті ақпаратты ашумен ашылады.
       Ескерту: 2-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      3. Номиналды ұстаушы жеке шотқа жеке нөмір береді. Клиенттің орталық депозитарийдегі жеке шотында және қосалқы шотында мыналар туралы мәліметтер болады:
      1) тіркелген тұлға (фамилиясы, аты, (болса) әкесінің аты немесе қаржы құралдарын ұстаушының атауы, клиенттің резиденттік белгілері, экономика секторының белгілері (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесіне сәйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 1011 тіркелген)), заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды тұлға үшін Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісінің коды (КҰЖЖ), почталық және заңды мекен-жайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда қаржы құралдары бойынша өтелетін сыйақы мен сомаларды аударуға арналған банк деректемелері және қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және орталық депозитарийге және/немесе номиналды ұстаушыға Ережелер жинағына немесе номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес қосалқы шотты және/немесе тиісінше жеке шотты ашу үшін қажет болатын басқа да ақпарат);
      2) осы жеке шотта/қосалқы шотта тіркелген қаржы құралдарының саны, түрі және бірегейлендіру нөмірі;
      3) қиындығы бар қаржы құралдарының саны туралы;
      4) оқшауланған қаржы құралдарының саны туралы;
      5) "репо" операциясының мәні болып табылатын қаржы құралдарының саны;
      6) осы жеке шот бойынша тіркелген мәмілелер мен номиналды ұстау есебі жүйесінде анықталған операциялар туралы:
      мәміле/операция түрі;
      оны тіркеу күні және уақыты;
      мәмілені/операцияны жүргізу негіздемесі;
      операцияға қатысқан жеке шоттардың нөмірлері;
      оларға қатысты мәміле тіркелген қаржы құралдарының саны, түрі, бірегейлендіру нөмірі;
      операциялардың/мәмілелердің белгілі бір түрлері үшін қажетті басқа да мәліметтер.
       Ескерту: 3-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      3-1. Инвестициялық пай қорының ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында орналастырылған пайларын есепке алу үшін номиналды ұстаушы инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы ұсынған құжаттардың негізінде инвестициялық пай қорының жеке шотын ашады.
      Инвестициялық пай қорының жеке шотында инвестициялық пай қорының, оның активтерін басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компанияның атауы туралы ақпарат бар және осы Ереженің 3-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ақпарат жоқ.
       Ескерту: 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      4. Жеке шоттарда мынадай бөлімдер ашылады:
      1) "негізгі" - мәмілелер жүргізуге шек қойылмаған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      2) "оқшаулау" - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешімді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарының сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын қаржы құралдарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      3) "репо" - "автоматты репо" секторында жасалған "репо" операцияларының мәні болып табылатын қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      4) "қиындығы бар" - азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде туындаған қаржы құралдарын ұстаушысының басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      Номиналды ұстаушы жеке шотта қаржы құралдарын есепке алу үшін қосымша бөлімдер ашуы мүмкін.
       Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      5. Номиналды ұстаушының жеке шотын номиналды ұстаушы орталық депозитарий есебі жүйесінде немесе кастодиан банк есебі жүйесінде оларға шетелдік қаржы құралдарымен немесе номиналды ұстаушы қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға қатысты номиналдық ұстау қызметін көрсету кезінде жеке шот ашуға арналған бұйрықтың және орталық депозитарийдің немесе кастодиан банктің ішкі құжаттарымен белгіленген құжаттар негізінде ашады.
       Ескерту: 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      6. Номиналды ұстаушы жеке тұлғаның номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шотын жеке шотты ашу туралы бұйрық, адамның жеке басын куәландыратын куәлік және номиналды ұстау туралы шарт негізінде ашады.

      7. Номиналды ұстаушы заңды тұлғаның номиналды ұстау есебі жүйесіндегі жеке шотын мынадай құжаттар негізінде ашады:
      1) жеке шотты ашу туралы бұйрық;
      2) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
      3) статистикалық карточканың көшірмесі;
      4) номиналды ұстау туралы шарт;
      5) қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркейтін құжаттарға қол қою құқығы, сондай-ақ жеке шоттың үзінді көшірмесін және басқа ақпаратты алу үшін мөр бедерлемесі алынған заңды тұлғалар өкілдерінің қолдары үлгілерінің нотариат куәландырған карточкалары.
       Ескерту: 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      8. Инвестициялық портфельді басқару жеке шотын инвестициялық портфельді басқарушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шотты және номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен белгіленген құжаттарды ашу жөніндегі бұйрық негізінде ашады.

      8-1. Инвестициялық пай қорының жеке шотында инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының осы қордың жеке шотын ашу бұйрығы, инвестициялық пай қорының ережесі, андеррайтинг келісімі және номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында айқындалған құжаттар негізінде пайларды ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында орналастырған кезде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылады.
       Ескерту: 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      9. Эмитенттің мәлімденген бағалы қағаздардың есебіне арналған жеке шоты эмитенттің номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шотты және андеррайтинг келісімін ашу жөніндегі бұйрық негізінде ұйымдасқан рынокта бағалы қағаздарды орналастыру кезінде ашылады.

      10. Эмитент өзінің бағалы қағаздарын сатып алған кезде номиналды ұстаушы номиналды ұстау есебі жүйесінде жеке шот ашу жөніндегі бұйрық негізінде сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотын ашады.

      11. Эмитенттің орналастырылмаған және сатып алынған бағалы қағаздары, инвестициялық пай қорының орналастырылған пайлары орталық депозитарий ережелерінің жинағына сәйкес қажетті эмитенттің, инвестициялық пай қорының барлық деректемелерін аша отырып номиналды ұстаушы орталық депозитарийде ашқан тиісті қосалқы шоттарда ескеріледі.
       Ескерту: 11-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      12. Жеке шот ашу жөніндегі бұйрыққа заңды тұлғаның (жеке тұлға немесе оның өкілі) өкілі қол қояды және онда мынадай мәліметтер болады:
      1) заңды тұлғаның атауы (аты-жөні, болса жеке тұлғаның әкесінің аты);
      2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері;
      3) жеке тұлғаның туған күні;
      4) заңды тұлғаның мемлекеттік (қайта) тіркелгені жөніндегі куәліктің күні және нөмірі;
      5) заңды тұлғаның мекен-жайы (жеке тұлғаның тұрған жері), почталық мекен-жайы;
      6) салық төлеушінің тіркеу нөмірі және қаржы құралдарына қатысты оған жүретін салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер;
      7) банктік деректемелер;
      8) орталық депозитарийге және/немесе номиналды ұстаушыға Ережелер жинағына немесе тиісінше номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес қажет болатын басқа да мәліметтер.
       Ескерту: 12-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      12-1. Номиналды ұстаушы айына бір реттен кем емес номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін жасайды және оларды сақтайды. Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғалуға жатады.
       Ескерту: 12-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 108   қаулысымен .

      12-2. Резервтік көшірмелерді сейф операцияларына лицензиясы бар ұйым сыртқы тасымалдаушыларда (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) сақтайды. Резервтік көшірмелер жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырылғанға дейін сақталады.
       Ескерту: 12-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 108   қаулысымен .

  2-тарау. Бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді
тіркеу талаптары және тәртібі

      13. Номиналды ұстау есебі жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу және операцияларды анықтау жеке шоттар бойынша тиісті жазбаларды енгізу арқылы жасалады.
       Ескерту: 13-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      14. Номиналды ұстау есебі жүйесінде операциялар мен мәмілелердің мынадай түрлері жүзеге асырылады:
      1) номиналды ұстау есебі жүйесінде жеке шоттармен операциялар:
      жеке шотты ашу;
      тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту;
      жеке шотты жабу;
      бағалы қағаздарды жою операциясы;
      нәтижесінде қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарындағы қаржы құралдарын оқшаулау немесе оқшаулауды алып тастау жүзеге асырылатын операциялар;
      2) номиналды ұстау есебі жүйесінде тіркелетін мәмілелер;
      қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарына/шоттарынан қаржы құралдарын есептен шығаруды/есепке алуды болжайтын мәмілелер;
      нәтижесінде қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарындағы қаржы құралдарынан қиындық түсетін немесе жүктелетін мәмілелер;
      репо операциялары;
      3) номиналды ұстау есебі жүйесінде тіркелетін ақпараттық операциялар:
      жеке шоттан үзінді жазбаны беру;
      жүргізілген операциялар туралы есеп беру;
      қаржы құралдарын ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органдардың сұратуы бойынша басқа есептерді дайындау және беру.
       Ескерту: 14-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      15. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша жасалған операциялар орталық депозитарий есебі жүйесінде көрсетіледі. Номиналды ұстаушы мәмілені тіркеу туралы бұйрықты клиенттің қосалқы шоты бойынша орталық депозитарий есебі жүйесіне номиналды ұстау есебі жүйесіндегі жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізгеннен кейін бір сағат ішінде жібереді.
       Ескерту: 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      16. Номиналды ұстаушы жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізерден бұрын бұйрықтарда қойылған қолдардың заңды тұлға өкілдерінің қойылған қолдар үлгілері карточкасында көрсетілген қолдарымен немесе мәміле жасаушы тарап болып табылатын жеке тұлғаның, не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттағы сәйкестігімен салыстыруды жүзеге асырады.
       Ескерту: 16-тармаққа толықтыру енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      16-1. Егер бұйрықтардағы қолдар мен мөрлер номиналды ұстаушының қолындағы үлгілерге сәйкес келмесе немесе бұйрық нысаны номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес келмеген жағдайда, номиналды ұстаушы бұйрықты орындамаған себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді.
       Ескерту: 16-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      16-2. Орындауға қабылданған мәмілені тіркеу бұйрығы негізінде номиналды ұстаушы үш жұмыс күні ішінде тиісті мәмілені тіркеу бұйрығын жасап, оны сауда-саттықты ұйымдастырушыға немесе орталық депозитарийге жібереді.
       Ескерту: 16-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      16-3. Орталық депозитарийден жүргізілген операция туралы есепті алған күні номиналды ұстаушы өзінің есепке алу жүйесінде тиісті мәмілені тіркейді.
       Ескерту: 16-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      17. Номиналды ұстаушы жеке шоттағы тіркелген тұлға туралы мәліметтердің өзгеруі жөніндегі операцияны аталған тұлға туралы мәліметтердің өзгеруі туралы бұйрықтың және тізбесі номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен белгіленетін осы өзгерістерді растаушы құжаттар негізінде жүргізеді.
      Жеке шоттағы инвестициялық пай қоры туралы мәліметтерді өзгерту бойынша операцияны номиналды ұстаушы осы қордың басқарушы компаниясының қор туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрығы және тізбесі номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында белгіленетін, осындай өзгертулерді растайтын құжаттардың негізінде жүргізеді.
       Ескерту: 17-тармаққа толықтыру енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      18. Номиналды ұстаушы мәмілелерді тіркеуді және номиналды ұстау есебі жүйесінде операцияларды көрсетуді орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін ұйымдастырылған рынокта жасалған мәмілелерді қоспағанда және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда қаржы құралдары ұстаушыларының бұйрықтары негізінде жүргізеді.
       Ескерту: 18-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      18-1. Орналастырылған пайларды есепке алу үшін және осы жеке шоттан пайларды есептен шығару үшін инвестициялық пай қорының жеке шотына пайларды есепке алу кастодиан растаған, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
      Орналастырылған пайларды есепке алу үшін инвестициялық пай қорының жеке шотына пайларды есепке алу пайлардың дәл сол санын ұстаушының жеке шотына бір мезгілде есепке ала отырып жүзеге асырылады.
      Орналастырылған пайларды есепке алу үшін инвестициялық пай қорының жеке шотынан пайларды есептен шығару пайлардың дәл сол санын ұстаушының жеке шотынан бір мезгілде есептен шығара отырып осы қордың басқарушы компаниясы инвестициялық пай қорының пайларын сатып алған кезде жүзеге асырылады.
       Ескерту: 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен .

      18-2. Қаржы құралдарын ұстаушылардың мәмілелерді тіркеу бұйрықтарында мынадай мәліметтер болуы тиіс:
      1) бұйрықтың нөмірі мен күні;
      2) эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
      3) мәмілеге қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
      4) мәмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
      5) қаржы құралдарының түрі, ұлттық бірегейлендіру нөмірі;
      6) операцияны жүргізуге арналған қаржы құралдарының саны;
      7) қаржы құралдарына қатысты мәміле/операция түріне берілген нұсқау;
      8) кепіл мәмілесін тіркеу кезінде кепіл ұстаушыға берілетін қаржы құралдары бойынша құқықтарға қатысты мәліметтер;
      9) мәміле мәні болып табылатын бір қаржы құралының бағасы туралы мәліметтер.
      Ескерту: 18-2-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      18-3. Мәмілені тіркеу бұйрығына мәмілеге қатысатын тұлға немесе оның өкілі қолдарын қойып, егер мәміленің бір тарапы заңды тұлға болса, мөрмен бекітіледі.
      Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының пайлармен мәмілелерді тіркеу туралы бұйрыққа оның өкілі қол қойып, мөрмен бекітіледі, сондай-ақ оған инвестициялық пай қоры активтерінің есепке алынуын қамтамасыз ететін кастодиан бөлімшесінің басшысы қолын қояды.
       Ескерту: 18-3-тармақпен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен ,   2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      19. Номиналды ұстаушы қаржы құралдарға қиындық түсіру жөніндегі мәмілені тіркеу қаржы құралдарының қиындығы бар және олардың қиындығы тіркелген тұлға пайдасына шешілетін ұстаушының қарама-қарсы жасалатын бұйрықтары негізінде жүргізеді. Қаржы құралдарының қиындығы кезінде қаржы құралдары ұстаушысының жеке шотында қиындығы пайдасына шешілген тіркелген тұлға туралы жазба жасалады, ал "негізгі" бөлімдегі қаржы құралдары осы жеке шоттың "қиындығы бар" бөлімінің есебіне алынады. Қиындығы пайдасына шешілген тіркелген тұлғаның жеке шотына қиындығы бар қаржы құралдарының түрі, саны, ұлттық бірегейлендіру коды, сондай-ақ қаржы құралдарының қиындығы бар ұстаушы туралы жазбалар енгізіледі.
      Номиналды ұстаушы номиналды ұстау есебі жүйесінде қиындығы бар қаржы құралдарын алып тастау бойынша мәмілені тіркеуді мәмілеге қатысқан тұлғалардан қиындығы болуын алып тастау туралы қарсы бұйрықтар негізінде жүргізеді. Қаржы құралдарынан қиындығын алып тастау бойынша мәмілені тіркеу кезінде қаржы құралдары "қиындығы бар" бөлімінен қаржы құралдары ұстаушысының "негізгі" жеке шотына ауыстырылады. Тіркелген тұлғаның жеке шотындағы қаржы құралдарының қиындығы туралы жазба жойылады.
      Орталық депозитарийдің есебі жүйесіндегі бағалы қағаздардың қиындығы бойынша мәмілелерді тіркеу тәртібі орталық депозитарий ережесінің жиынтығымен белгіленеді.
       Ескерту: 19-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      20. Номиналды ұстаушы қаржы құралдарын оқшаулау және оқшаулауды алып тастау бойынша операцияларды номиналды ұстау жүйесінде және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіп бойынша осындай құқығы бар мемлекеттік органдардың тиісті құжаттары негізінде жүргізеді. Оқшаулау операцияларын жүргізу кезінде қаржы құралдары жеке шоттың "негізгі" бөлімінен "оқшаулау" бөліміне ауыстырылады. Оқшаулау операцияларын алып тастау кезінде қаржы құралдары жеке шоттың "оқшаулау" бөлімінен "негізгі" бөлімге ауыстырылады.
       Ескерту: 20-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      21. Номиналды ұстаушы "репо" операцияларын мәмілені тіркеу жөніндегі қарсы бұйрықтар негізінде тіркейді.
      "Репо" операциялары мыналарға бөлінеді:
      "репоны" ашу - "репо" операциясы қатысушыларының бірінен екіншісіне осы мәміленің ақша сомасын аударуға мүмкіндік беретін қаржы құралдарын және екінші "репо" операциясына қатысушының екіншісінің біріншісіне белгілі сандағы қаржы құралдарын беру жөніндегі сатып алу-сату мәмілесі;
      "репоны" жабу - "репоны" ашу жағдайындағы сияқты "репо" операциясы қатысушыларының екіншісінен біріншісіне осы мәміленің ақша сомасын аударуға мүмкіндік беретін және "репоны" ашу мәмілесіндегі сияқты сол шығарылған қаржы құралдарының санын "репо" операциясына қатысушысының біріншісінен екіншісіне сатып алу-сату мәмілесі.
      Бір номиналды ұстаушының клиенттерінің арасында "репоны" ашуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады. Бір номиналды ұстаушының клиенттерінің арасында "репоны" жабуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады.
      Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушының клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" ашуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен есептен шығарылады. Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушының клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" жабуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады.
      Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушы клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" ашуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге есепке алынады. Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушының клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" жабуды жүргізу кезінде қаржы құралдары сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен есептен шығарылады.
      "Репо" операцияларын жүргізу кезінде қор биржасының сауда алаңындағы бір номиналды ұстаушының клиентімен жасалған мәміле бойынша қаржы құралдары сатушының "негізгі" жеке шотындағы бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "репо" бөліміне автоматты тәсілмен есепке алынады.
      "Репо" операцияларын жүргізу кезінде қор биржасының сауда алаңындағы бір номиналды ұстаушының клиентімен және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғамен жасалған мәміле бойынша бағалы қағаздар сатушының "негізгі" жеке шотындағы бөлімнен есептен шығарылады немесе сатып алушының жеке шотындағы "репо" бөліміне автоматты тәсілмен есепке алынады.
      Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде "репо" операцияларын жүргізу тәртібі орталық депозитарий ережесінің жиынтығымен белгіленеді.
        Ескерту: 21-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      22. Номиналды ұстаушы акцияларды шығаруды жою операцияларын бағалы қағаздар рыногына реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органнан шығарылған акцияларды барлық бөлімдерден және барлық жеке шоттардан есептен шығару жолымен жою туралы хабарлама алғаннан кейін жүргізеді.
      Номиналды ұстаушы қаржы құралдарын жою операциясын орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде барлық бөлімдерден және барлық жеке шоттардан есептен шығару жолымен жүргізеді.
       Ескерту: 22-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      23. Номиналды ұстаушы жеке шотты жабу операциясын жеке шотты жабу жөніндегі бұйрық негізінде немесе осы жеке шотта қаржы құралдары алты ай ішінде болмаған жағдайда жүргізеді. Жеке шотты жабу кезінде клиентке тиісті хабарлама жіберіледі.
       Ескерту: 23-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      24. Номиналды ұстаушы ақпараттық операцияларды жүргізуді қаржы құралдарын ұстаушының жазбаша өкімі (бұйрықтар) немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардағы мемлекеттік органдардың сұратулары негізінде жүзеге асырады.
       Ескерту: 24-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      25. Жеке шоттың үзінді көшірмесінде, инвестициялық портфельді басқарушының жеке шотынан басқа, мынадай мәліметтер болады:
      1) жеке шот нөмірі;
      2) қаржы құралдарын ұстаушы заңды тұлғаның атауы (заңды болса жеке тұлғаның әкесінің аты, фамилиясы, аты-жөні);
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат атауы және деректемелері);
      4) эмитенттің атауы және оның тұрған жері не инвестициялық пай қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы және оның орналасқан жері;
      5) қаржы құралдарының түрлері және бірегейлендіру нөмірлері;
      6) облигацияларды өтеу күні;
      7) қиындығы бар және (немесе) оқшауланған және (немесе) репоға берілген, үзінді жазбаны жасау күнгі жағдай бойынша жеке шотта тіркелген санын көрсете отырып қаржы құралдарының белгілі түрінің жалпы саны;
      8) номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы;
      9) жеке шоттың үзінді көшірмесімен қалыптасқан жағдайы бойынша уақыты, күні.
      Жеке шоттың үзінді көшірмесіне номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің қызметіне бақылауды жүзеге асыратын және құжаттарға қол қою құқығы бар немесе оның міндетін атқаратын басшы қызметкер қол қояды және мөрмен растайды.
       Ескерту: 25-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен ,  2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      26. Қаржы құралдарын ұстаушы эмитенттің орналастырылған қаржы құралдарының санына (дауыс беретін акцияларына) қаржы құралдарын ұстаушыға тиесілі қаржы құралдары санының проценттік ара қатынасын анықтау мақсатында тіркеушіге немесе орталық депозитарийге хабарласады.
       Ескерту: 26-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      26-1. Орталық депозитарий эмитенттердің, инвестициялық пай қорларының жеке шоттары бойынша өзгерістер жөніндегі мәліметтерді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілген күннен кейінгі күні тиісті тіркеушілерге жібереді.
       Ескерту: 26-1-тармақпен толықтырылды, өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 300   қаулысымен 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      27. Номиналды ұстаушы жеке шот бойынша операцияны үш күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Жеке шоттың үзіндісін жасау және беру бойынша ақпараттық операцияны номиналды ұстаушы екі күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.

      28. Номиналды ұстаушы егер мәмілені немесе номиналды ұстау есебі жүйесінде операцияларды көрсетуді тіркеу бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңдарына қарама-қайшы келген жағдайда немесе бұйрық номиналды ұстаушының ішкі құжатында немесе орталық депозитарийдің Ережелер жинағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда бұйрықты орындаудан бас тартады. Номиналды ұстаушының бұйрықтарды орындаудан бас тартуы бас тарту себептері көрсетіле отырып жазбаша нысанда жасалады және оған номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің қызметіне бақылауды жүзеге асыратын және құжаттарға қол қою құқығы бар немесе оның міндетін атқаратын басшы қызметкер қол қояды және мөрмен растайды.
       Ескерту: 28-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

  2-1-тарау. Номиналды ұстаушының клиенттері туралы
ақпаратты ашу тәртібі

       Ескерту: 2-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313   қаулысымен .

      28-1. Номиналды ұстаушы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органнан (бұдан әрі - уәкілетті орган), орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұратқан тұлғаға қаржы құралдары оның номиналды ұстауындағы клиенттер туралы мәліметтерді ұсынады.

      28-2. Номиналды ұстаушы клиенттер туралы мәліметтерді қамтитын ақпаратты, егер көрсетілген талапта өзге күн айқындалмаса, тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талабын алу күніне жасайды.

      28-3. Номиналды ұстаушы тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша қағаз жазбада немесе электрондық тасымалдағышта клиенттер туралы ақпаратты ұсынады.

      28-4. Акцияларды ұстаушылар тізімінде оларға тиесілі акциялар санын көрсете отырып акциялары номиналды ұстауындағы акционерлердің тізімі, сондай-ақ олар туралы мәліметтер орталық депозитарийдің есеп жүйесінде жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялар саны туралы ақпарат болуы тиіс.

      28-5. Орталық депозитарий уәкілетті органнан, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей орталық депозитарийдің есеп жүйесіндегі мәліметтер негізінде сұратқан тұлғаға сұратуда көрсетілген ақпаратты ұсынады.

      28-6. Егер орталық депозитарийдің есеп жүйесіндегі мәліметтер уәкілетті органның сұратуына жауап дайындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, орталық депозитарий бес жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты жинап, оны уәкілетті органға ұсынады.

  3-тарау. Қорытынды ережелер

      29. Осы ережемен реттелмейтін мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіледі.

Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2004 года N 2819. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

  <*>
     Сноска. Название в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
 
     В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем.  <*>
     Сноска. Пункт в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).

     2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстана.

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Шалгимбаева Г.Н.):
     1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, центрального депозитария и организаций, осуществляющих брокерско-дилерскую и кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг.

     4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Республики Казахстан.

     5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.
 
     Председатель

       

Утверждены                   
постановлением Правления Агентства     
Республики Казахстан по регулированию    
и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций "Об утверждении Правил 
регистрации профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, оказывающими услуги 
номинального держания, сделок с финансовыми 
инструментами, оформления и выдачи ими выписки 
с лицевого счета держателя финансовых 
инструментов и раскрытия информации 
номинальным держателем"       
от 15 марта 2004 года N 62    

Правила регистрации профессиональными
 участниками рынка ценных бумаг, оказывающими
 услуги номинального держания, сделок с финансовыми
 инструментами, оформления и выдачи ими выписки 
с лицевого счета держателя финансовых инструментов 
и раскрытия информации номинальным держателем  <*>

 
      Сноска. Название в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).

     Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1  статьи 38 , пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Законом Республики Казахстан " Об инвестиционных фондах " и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее - номинальный держатель), а также порядок оформления и выдачи выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг.  <*>
     Сноска. В преамбулу внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).

     

Глава 1. Общие положения

     1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
     1) лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета финансовых инструментов его клиентов;
     2) лицевой счет держателя   финансовых инструментов - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его финансовых инструментов;
     3) лицевой счет управляющего инвестиционным портфелем - лицевой счет, открытый управляющему инвестиционным портфелем для учета финансовых инструментов, переданных управляющему по договору на управление инвестиционным портфелем;
     3-1) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;
     4) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев;
     5) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет неразмещенных ценных бумаг, за исключением паев;
     6) операция в системе учета номинального держания - совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
     7) операция "репо" - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с финансовыми инструментами одного выпуска, являющимися предметом операции "репо", сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции "репо").  <*>
     Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария. 
      Субсчет в системе учета центрального депозитария открывается в соответствии с требованиями Свода правил центрального депозитария (далее - Свод правил), с раскрытием информации, необходимой центральному депозитарию для открытия субсчета.  <*>
     Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
      3. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):
      1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя   финансовых инструментов, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики (в соответствии с Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденными  постановлением  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011)), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по финансовым инструментам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);
      2) количестве, виде и идентификационном номере финансовых инструментов, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;
      3) количестве обремененных финансовых инструментов;
      4) количестве блокированных финансовых инструментов;
      5) количестве финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо";
      6) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету,   и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:
      вид сделки/операции;
      дата и время ее регистрации;
      основание проведения сделки/операции;
      номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
      количество, вид, идентификационный номер финансовых инструментов, в отношении которых зарегистрирована сделка:
      другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.  <*>
      Сноска. Пункт 3 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
      3-1. Для учета паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на организованном рынке ценных бумаг, номинальный держатель открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда на основании документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
     Лицевой счет паевого инвестиционного фонда содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящих Правил.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 3-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
     4. На лицевых счетах открываются следующие разделы:
     1) "основной" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
     2) "блокирование" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности финансовых инструментов;
     3) "репо" - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо", заключенной в секторе "автоматического репо";
     4) "обременение" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя финансовых инструментов перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
     Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета финансовых инструментов.  <*>
     Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; в редакции  - от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     5. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета банка-кастодиана при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных финансовых инструментов или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных внутренними документами центрального депозитария или банка-кастодиана.  <*>
     Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     6. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании приказа на открытие лицевого счета, документа, удостоверяющего личность, и договора о номинальном держании.
     7. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:
     1) приказа на открытие лицевого счета;
     2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
     3) копии статистической карточки;
     4) договора о номинальном держании;
     5) нотариально засвидетельствованной карточки образцов подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, а также для получения выписки с лицевого счета и иной информации, с оттиском печати.  <*>
     Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     8. Лицевой счет управляющего инвестиционным портфелем открывается в системе учета номинального держания управляющему инвестиционным портфелем на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных внутренними документами номинального держателя.
     8-1. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда открывается в системе учета номинального держания при размещении паев на организованном рынке ценных бумаг на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета данного фонда, правил паевого инвестиционного фонда, андеррайтингового соглашения и документов, определенных внутренними документами номинального держателя.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 8-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
     9. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на организованном рынке на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения. 
     10. При выкупе эмитентом своих ценных бумаг номинальный держатель в системе учета номинального держания на основании приказа на открытие лицевого счета открывает эмитенту лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг. 
     11. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента, размещенные паи паевого инвестиционного фонда учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, паевого инвестиционного фонда, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария.  <*>
     Сноска. Пункт 11 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
     12. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения:
     1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического лица);
     2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
     3) дату рождения физического лица;
     4) дату и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
     5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
     6) регистрационный номер налогоплательщика и сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении финансовых инструментов;
     7) банковские реквизиты;
     8) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя соответственно.  <*>
     Сноска. В пункт 12 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     12-1. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания не реже одного раза в месяц. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 12-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N  108 .
     12-2. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) в организации, обладающей лицензией на сейфовые операции. Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 12-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N  108 .

     

Глава 2. Условия и порядок регистрации 
сделок с ценными бумагами

      13. Регистрация сделок с финансовыми инструментами и   отражение операции   в системе учета номинального держания совершаются путем внесения соответствующих записей по лицевым счетам.  <*>
      Сноска. Пункт 13 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
      14. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций и сделок:
      1) операции с лицевыми счетами в системе учета номинального держания:
      открытие лицевого счета;
      изменение сведений о зарегистрированном лице;
      закрытие лицевого счета;
      операция аннулирования ценных бумаг;
      операции, в результате которых осуществляется блокирование или разблокирование финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;
      2) сделки, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
      сделки, предполагающие списание/зачисление финансовых инструментов со/на счета держателей   финансовых инструментов;
      сделки, в результате которых накладывается или снимается обременение с финансовых инструментов на счетах держателей   финансовых инструментов;
      операции репо;
      3) информационные операции, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
      выдача выписки с лицевого счета;
      выдача отчета о проведенных операциях;
      подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей   финансовых инструментов, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.  <*>
     Сноска. Пункт 14 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; в редакции -  от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     15. Операции по лицевым счетам, совершенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет приказ о регистрации сделки по субсчету клиента в системе учета центрального депозитария в течение одного часа после проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания.  <*>
     Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     16. Перед проведением операции по лицевым счетам номинальный держатель осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в карточке образцов подписей представителей юридического лица или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.  <*>
     Сноска. Пункт 16 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
      16-1. В случае, если подписи и печати на приказах не соответствуют имеющимся у номинального держателя образцам или в случае несоответствия формы приказа внутренним документам номинального держателя, номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 16-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     16-2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию сделки номинальный держатель в течение трех рабочих дней формирует и направляет организатору торгов или в центральный депозитарий приказ на регистрацию соответствующей сделки.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 16-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     16-3. В день получения от центрального депозитария отчета о проведенной операции номинальный держатель регистрирует в своей системе учета соответствующую сделку.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 16-3 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     17. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.
     Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.  <*>
     Сноска. Пункт 17 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
     18. Регистрация сделок и отражение операций в системе учета номинального держания производятся номинальным держателем на основании приказов держателей финансовых инструментов, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.  <*>
     Сноска. Пункт 18 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     18-1. Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев и списание паев с данного лицевого счета осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного кастодианом. 
     Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет держателя. 
     Списание паев с лицевого счета паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется при выкупе паев паевого инвестиционного фонда управляющей компанией данного фонда с одновременным списанием аналогичного количества паев с лицевого счета держателя.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 18-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 .
     18-2. Приказы держателей финансовых инструментов на регистрацию сделок должны содержать следующие сведения:
     1) номер и дата приказа;
     2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
     3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
     4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
     5) вид, национальный идентификационный номер финансовых инструментов;
     6) количество финансовых инструментов, предназначенных для проведения операции;
     7) указание на вид сделки/операции в отношении финансовых инструментов;
     8) сведения в отношении прав по финансовым инструментам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
     9) сведения о цене одного финансового инструмента, являющегося предметом сделки.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 18-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; в редакции - от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     18-3. Приказ на регистрацию сделки подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.
     Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 18-3 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     19. Регистрация сделки по обременению финансовых инструментов проводится номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи финансовые инструменты обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а финансовые инструменты с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных финансовых инструментов, их национальном идентификационном номере, а также о держателе, чьи финансовые инструменты обременены.
     Номинальный держатель регистрирует сделку по снятию обременения финансовых инструментов в системе учета номинального держания на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При регистрации сделки по снятию обременения финансовые инструменты с раздела "обременение" переводятся на раздел "основной" лицевого счета держателя финансовых инструментов. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении финансовых инструментов аннулируется. 
     Порядок регистрации сделки по обременению ценных бумаг в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.  <*>
     Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     20. Операции по блокированию финансовых инструментов и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При проведении операции по блокированию финансовые инструменты с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета. При проведении операции по снятию блокирования финансовые инструменты с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной".  <*>
     Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     21. Операция "репо" регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки. 
     Операция "репо" подразделяется на:
     открытие "репо" - сделка купли-продажи финансовых инструментов, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции "репо" второму и передачу определенного количества финансовых инструментов вторым участником операции "репо" первому;
     закрытие "репо" - сделка купли-продажи финансовых инструментов, как и в случае сделки открытия "репо", предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции "репо" первому и возврат того же, что и в сделке открытия "репо", количества финансовых инструментов того же выпуска первым участником операции "репо" второму.
     При проведении открытия "репо" между клиентами одного номинального держателя, финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентами одного номинального держателя финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета покупателя на раздел "основной" лицевого счета продавца.
     При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" лицевого счета продавца.
     При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета покупателя.
     При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного номинального держателя, финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "репо" лицевого счета покупателя. 
     При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом номинального держателя и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца или зачисляются на раздел "репо" лицевого счета покупателя.
     Порядок проведения операций "репо" в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.  <*>
     Сноска. В пункт 21 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     22. Операция аннулирования выпуска акций проводится номинальным держателем после получения уведомления государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, об аннулировании выпуска акций путем списания акций со всех разделов всех лицевых счетов.
     Операция по погашению финансовых инструментов проводится номинальным держателем путем списания финансовых инструментов со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.  <*>
     Сноска. В пункт 22 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     23. Операция по закрытию лицевого счета проводится номинальным держателем на основании приказа на закрытие лицевого счета или при отсутствии на данном лицевом счете финансовых инструментов в течение шести месяцев. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление.  <*>
     Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     24. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя финансовых инструментов или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  <*>
     Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     25. Выписка с лицевого счета, за исключением лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем, содержит следующие сведения:
     1) номер лицевого счета;
     2) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) держателя финансовых инструментов;
     3) номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
     4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
     5) виды и идентификационные номера финансовых инструментов;
     6) дата погашения облигаций;
     7) общее количество финансовых инструментов определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату время составления выписки; 
     8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
     9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.
     Выписка с лицевого счета подписывается руководящим работником, осуществляющим контроль за деятельностью структурного подразделения номинального держателя, и обладающего правом подписи документов, или лицом, его замещающим, и заверяется печатью.  <*>
     Сноска. Пункт 25 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     26. Держатель   финансовых инструментов обращается к регистратору или центральному депозитарию в целях определения процентного соотношения количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю   финансовых инструментов, к количеству размещенных финансовых инструментов (голосующих акций) эмитента.  <*>
     Сноска. Пункт 26 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     26-1. Центральный депозитарий направляет сведения об изменениях по лицевым счетам эмитентов, паевых инвестиционных фондов соответствующим регистраторам в день, следующий за днем проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания.  <*>
     Сноска. Глава дополнена пунктом 26-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года  N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
     27. Операция по лицевому счету проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней. Информационная операция по составлению и выдаче выписки с лицевого счета проводится номинальным держателем в течение двух календарных дней.
     28. Номинальный держатель отказывает в исполнении приказа, в случае, если приказ на регистрацию сделки или отражение операции   в системе учета номинального держания   противоречит законодательству Республики Казахстан или приказ не соответствует требованиям, установленным внутренним документом номинального держателя или Сводом правил центрального депозитария. Отказ от исполнения приказа составляется номинальным держателем в письменной форме с указанием причины отказа и подписывается руководящим работником, осуществляющим контроль за деятельностью структурного подразделения номинального держателя, и обладающего правом подписи документов, или лицом, его замещающим, и заверяется печатью.  <*>
     Сноска. В пункт 28 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
 

               Глава 2-1. Порядок раскрытия информации 
                о клиентах номинального держателя  <*>

     Сноска. Правила дополнены главой 2-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N  313  (порядок введения в действие см. п.3 пост. N  313 ).
 
      28-1. Номинальный держатель в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу сведения о клиентах, финансовые инструменты которых находятся в его номинальном держании.
      28-2. Информация, содержащая сведения о клиентах, составляется номинальным держателем на дату получения требования регистратора, центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.
      28-3. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.
      28-4. Список держателей акций содержит список акционеров, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.
      28-5. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента, на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария, представляет запросившему лицу информацию, указанную в запросе.
      28-6. В случае если сведений, содержащихся в системе учета центрального депозитария, недостаточно для подготовки ответа на запрос уполномоченного органа, центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней, собирает необходимую информацию и представляет ее уполномоченному органу.

     

Глава 3. Заключительные положения

     29. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.