Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 4 қазанда тіркелді. Тіркеу N 3867. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 қаулысымен.

        Ескерту: Қаулы күшін жойды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61  қаулысымен .
__________________________

      Нормативтік құқықтық актілерді "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес келтіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62  қаулысына  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 2819 тіркелген, 2004 жылы Агенттіктің "Қаржы хабаршысы" N 4-5 басылымында жарияланған), Агенттік Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы  N 300  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 3241 тіркелген), 2005 жылғы 26 наурыздағы  N 108  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 3572 тіркелген) қаулыларымен енгізілген өзгерістері мен толықтырулары бар) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы";

      қаулының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қоса беріліп отырған Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесінде:
      жоғарғы оң бұрышындағы "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" деген сөздер "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      атауында "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесі" деген сөздер "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      кіріспеде:
      "Осы номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесі" деген сөздер "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу, олардың қаржы құралдарын ұстаушының жеке шотынан үзінді жазбаны ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "38 бабының 1-тармағына" деген сөздерден кейін ", 62-бабының 1-тармағына" деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақта:
      1), 3) тармақшаларда "бағалы қағаздарды" деген сөздер "қаржы құралдарын" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) қаржы құралдарын ұстаушының жеке шоты - клиент үшін ашылған және оның қаржы құралдарын есепке алу үшін арналған жеке шот;";
      7) тармақшада "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың есебі үшін" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Орталық депозитарийінің есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот орталық депозитарийінің Ережелер жинағының (бұдан әрі - Ережелер жинағы) талаптарына сәйкес, орталық депозитарийге қосалқы шотты ашуға қажетті ақпаратты ашумен ашылады.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Номиналды ұстаушы жеке шотқа жеке нөмір береді. Клиенттің орталық депозитарийдегі жеке шотында және қосалқы шотында мыналар туралы мәліметтер болады:
      1) тіркелген тұлға (фамилиясы, аты, (болса) әкесінің аты немесе қаржы құралдарын ұстаушының атауы, клиенттің резиденттік белгілері, экономика секторының белгілері (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесіне сәйкес (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 1011 тіркелген)), заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, заңды тұлға үшін Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісінің коды (КҰЖЖ), почталық және заңды мекен-жайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда қаржы құралдары бойынша өтелетін сыйақы мен сомаларды аударуға арналған банк деректемелері және қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және орталық депозитарийге және/немесе номиналды ұстаушыға Ережелер жинағына немесе номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес қосалқы шотты және/немесе тиісінше жеке шотты ашу үшін қажет болатын басқа да ақпарат);
      2) осы жеке шотта/қосалқы шотта тіркелген қаржы құралдарының саны, түрі және бірегейлендіру нөмірі;
      3) қиындығы бар қаржы құралдарының саны туралы;
      4) оқшауланған қаржы құралдарының саны туралы;
      5) "репо" операциясының мәні болып табылатын қаржы құралдарының саны;
      6) осы жеке шот бойынша тіркелген мәмілелер мен номиналды ұстау есебі жүйесінде анықталған операциялар туралы:
      мәміле/операция түрі;
      оны тіркеу күні және уақыты;
      мәмілені/операцияны жүргізу негіздемесі;
      операцияға қатысқан жеке шоттардың нөмірлері;
      оларға қатысты мәміле тіркелген қаржы құралдарының саны, түрі, бірегейлендіру нөмірі;
      операциялардың/мәмілелердің белгілі бір түрлері үшін қажетті басқа да мәліметтер.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жеке шоттарда мынадай бөлімдер ашылады:
      1) "негізгі" - мәмілелер жүргізуге шек қойылмаған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      2) "оқшаулау" - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешімді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарының сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын қаржы құралдарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      3) "репо" - "автоматты репо" секторында жасалған "репо" операцияларының мәні болып табылатын қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      4) "қиындығы бар" - азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде туындаған қаржы құралдарын ұстаушысының басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған қаржы құралдарын есепке алуға арналған;
      Номиналды ұстаушы жеке шотта қаржы құралдарын есепке алу үшін қосымша бөлімдер ашуы мүмкін.";

      5-тармақта "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақтың 5) тармақшасында "бағалы қағаздармен" деген сөздер "қаржы құралдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12-тармақта:
      6) тармақшада "бағалы қағаздарға" деген сөздер "қаржы құралдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгімен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) орталық депозитарийге және/немесе номиналды ұстаушыға Ережелер жинағына немесе тиісінше номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес қажет болатын басқа да мәліметтер.";

      13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "13. Номиналды ұстау есебі жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу және операцияларды анықтау жеке шоттар бойынша тиісті жазбаларды енгізу арқылы жасалады.

      14. Номиналды ұстау есебі жүйесінде операциялар мен мәмілелердің мынадай түрлері жүзеге асырылады:
      1) номиналды ұстау есебі жүйесінде жеке шоттармен операциялар:
      жеке шотты ашу;
      тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту;
      жеке шотты жабу;
      бағалы қағаздарды жою операциясы;
      нәтижесінде қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарындағы қаржы құралдарын оқшаулау немесе оқшаулауды алып тастау жүзеге асырылатын операциялар;
      2) номиналды ұстау есебі жүйесінде тіркелетін мәмілелер;
      қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарына/шоттарынан қаржы құралдарын есептен шығаруды/есепке алуды болжайтын мәмілелер;
      нәтижесінде қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарындағы қаржы құралдарынан қиындық түсетін немесе жүктелетін мәмілелер;
      репо операциялары;
      3) номиналды ұстау есебі жүйесінде тіркелетін ақпараттық операциялар:
      жеке шоттан үзінді жазбаны беру;
      жүргізілген операциялар туралы есеп беру;
      қаржы құралдарын ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органдардың сұратуы бойынша басқа есептерді дайындау және беру.";

      15-тармақтың екінші сөйлемінде "бағалы қағаздарды" деген сөздер алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 16-1, 16-2, 16-3-тармақтармен толықтырылсын:
      "16-1. Егер бұйрықтардағы қолдар мен мөрлер номиналды ұстаушының қолындағы үлгілерге сәйкес келмесе немесе бұйрық нысаны номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес келмеген жағдайда, номиналды ұстаушы бұйрықты орындамаған себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді.

      16-2. Орындауға қабылданған мәмілені тіркеу бұйрығы негізінде номиналды ұстаушы үш жұмыс күні ішінде тиісті мәмілені тіркеу бұйрығын жасап, оны сауда-саттықты ұйымдастырушыға немесе орталық депозитарийге жібереді.

      16-3. Орталық депозитарийден жүргізілген операция туралы есепті алған күні номиналды ұстаушы өзінің есепке алу жүйесінде тиісті мәмілені тіркейді.";

      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "18. Номиналды ұстаушы мәмілелерді тіркеуді және номиналды ұстау есебі жүйесінде операцияларды көрсетуді орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін ұйымдастырылған рынокта жасалған мәмілелерді қоспағанда және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда қаржы құралдары ұстаушыларының бұйрықтары негізінде жүргізеді.";

      18-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "18-2. Қаржы құралдарын ұстаушылардың мәмілелерді тіркеу бұйрықтарында мынадай мәліметтер болуы тиіс:
      1) бұйрықтың нөмірі мен күні;
      2) эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
      3) мәмілеге қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
      4) мәмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
      5) қаржы құралдарының түрі, ұлттық бірегейлендіру нөмірі;
      6) операцияны жүргізуге арналған қаржы құралдарының саны;
      7) қаржы құралдарына қатысты мәміле/операция түріне берілген нұсқау;
      8) кепіл мәмілесін тіркеу кезінде кепіл ұстаушыға берілетін қаржы құралдары бойынша құқықтарға қатысты мәліметтер;
      9) мәміле мәні болып табылатын бір қаржы құралының бағасы туралы мәліметтер.";

      18-3-тармақтың бірінші абзацындағы "Бағалы қағаздарды есепке алу немесе есептен шығару бойынша операцияны жүргізу" деген сөздер "Мәмілені тіркеу" деген сөздермен толықтырылсын;

      19-тармақта:
      бірінші абзацта:
      "операцияларды" деген сөз "мәмілені тіркеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бағалы қағаздарының", "Бағалы қағаздардың", "бағалы қағаздар" деген сөздер тиісінше "қаржы құралдарының", "Қаржы құралдарының", "қаржы құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацта:
      "алып тастау операцияларын" деген сөздер "алып тастау бойынша мәмілені тіркеуді" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "операцияларды жүргізу кезінде" деген сөздер "мәмілені тіркеу кезінде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бағалы қағаздарды", "Бағалы қағаздардан", "бағалы қағаздар", "бағалы қағаздардың" деген сөздер тиісінше "қаржы құралдарын", "Қаржы құралдарынан", "қаржы құралдары", "қаржы құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20-тармақта:
      бірінші сөйлемде "бағалы қағаздарды оқшаулау" деген сөздер "қаржы құралдарын оқшаулау" деген сөздермен ауыстырылсын, "бағалы қағаздар ұстаушысының бұйрығы" деген сөздер алынып тасталсын;
      екінші, үшінші сөйлемдерде "бағалы қағаздар" деген сөздер "қаржы құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21-тармақта:
      бірінші абзацта "жүргізеді" деген сөз "тіркейді" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші, төртінші абзацтарда "бағалы қағаздарды", "бағалы қағаздар" деген сөздер "қаржы құралдарын", "қаржы құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші абзацтардағы "бағалы қағаздар" деген сөздер "қаржы құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22-тармақтың екінші абзацындағы "бағалы қағаздарды" деген сөздер "қаржы құралдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      23-тармақта:
      бірінші сөйлемде "бағалы қағаздар" деген сөздер "қаржы құралдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші сөйлемде "бағалы қағаздардың номиналды ұстаушысына" деген сөздер "клиентке" деген сөзбен ауыстырылсын;

      24-тармақта "бағалы қағаздарды" деген сөздер "қаржы құралдарын" деген сөздерімен ауыстырылсын;

      25-тармақта:
      2) тармақшада "бағалы қағаздарды" деген сөздер "қаржы құралдарын" деген сөздерімен ауыстырылсын;
      5) тармақшада "бағалы қағаздардың" деген сөздер "қаржы құралдарының" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) қиындығы бар және (немесе) оқшауланған және (немесе) репоға берілген, үзінді жазбаны жасау күнгі жағдай бойынша жеке шотта тіркелген санын көрсете отырып қаржы құралдарының белгілі түрінің жалпы саны;";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "26. Қаржы құралдарын ұстаушы эмитенттің орналастырылған қаржы құралдарының санына (дауыс беретін акцияларына) қаржы құралдарын ұстаушыға тиесілі қаржы құралдары санының проценттік ара қатынасын анықтау мақсатында тіркеушіге немесе орталық депозитарийге хабарласады.";

      26-1-тармақта:
      "жүргізілгеннен кейін бір сағат ішінде" деген сөздер "жүргізілген күннен кейінгі күні" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бағалы қағаздарды" деген сөздер алынып тасталсын;

      28-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "28. Номиналды ұстаушы егер мәмілені немесе номиналды ұстау есебі жүйесінде операцияларды көрсетуді тіркеу бұйрықтары Қазақстан Республикасының заңдарына қарама-қайшы келген жағдайда немесе бұйрық номиналды ұстаушының ішкі құжатында немесе орталық депозитарийдің Ережелер жинағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда бұйрықты орындаудан бас тартады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тараумен толықтырылсын:
      "2-1-тарау. Номиналды ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу тәртібі
      28-1. Номиналды ұстаушы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органнан (бұдан әрі - уәкілетті орган), орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұратқан тұлғаға қаржы құралдары оның номиналды ұстауындағы клиенттер туралы мәліметтерді ұсынады.

      28-2. Номиналды ұстаушы клиенттер туралы мәліметтерді қамтитын ақпаратты, егер көрсетілген талапта өзге күн айқындалмаса, тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талабын алу күніне жасайды.

      28-3. Номиналды ұстаушы тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша қағаз жазбада немесе электрондық тасымалдағышта клиенттер туралы ақпаратты ұсынады.

      28-4. Акцияларды ұстаушылар тізімінде оларға тиесілі акциялар санын көрсете отырып акциялары номиналды ұстауындағы акционерлердің тізімі, сондай-ақ олар туралы мәліметтер орталық депозитарийдің есеп жүйесінде жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялар саны туралы ақпарат болуы тиіс.

      28-5. Орталық депозитарий уәкілетті органнан, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей орталық депозитарийдің есеп жүйесіндегі мәліметтер негізінде сұратқан тұлғаға сұратуда көрсетілген ақпаратты ұсынады.

      28-6. Егер орталық депозитарийдің есеп жүйесіндегі мәліметтер уәкілетті органның сұратуына жауап дайындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, орталық депозитарий бес жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты жинап, оны уәкілетті органға ұсынады.".

      2. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Нақтылы ұстаушының ақпарат беру тәртібін бекіту туралы" 2003 жылғы 30 қазандағы N 388  қаулысының  (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 2592 тіркелген, 2003 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" N 26 басылымдарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      4. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, "Қазақстан тізілім ұстаушылардың қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг"»

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 313. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2005 года N 3867. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

      В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с  Законом  Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг",   Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в   постановление  Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2819, опубликованное в 2004 году в издании Агентства "Финансовый вестник" N 4-5), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 25 октября 2004 года  N 300  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3241),   от 26 марта 2005 года  N 108  (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3572) следующие изменения и дополнения:
      название изложить в следующей редакции:
      "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";
      пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем.";
      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
      в правом верхнем углу слова "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";
      в названии слова "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов   и раскрытия информации номинальным держателем";
      в преамбуле:
      слова "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";
      после слов "статьи 38" дополнить словами ", пунктом 1 статьи 62";
      в пункте 1:
      в подпунктах 1), 3) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) лицевой счет держателя   финансовых инструментов - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его финансовых инструментов;";
      в подпункте 7) слова "ценными бумагам" заменить словами "финансовыми инструментами";
      в пункте 2:
      слова "для учета ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан" исключить;
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "Субсчет в системе учета центрального депозитария открывается в соответствии с требованиями Свода правил центрального депозитария (далее - Свод правил), с раскрытием информации, необходимой центральному депозитарию для открытия субсчета.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):
      1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя   финансовых инструментов, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики (в соответствии с Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденными  постановлением  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011)), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по финансовым инструментам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);
      2) количестве, виде и идентификационном номере финансовых инструментов, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;
      3) количестве обремененных финансовых инструментов;
      4) количестве блокированных финансовых инструментов;
      5) количестве финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо";
      6) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету,   и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:
      вид сделки/операции;
      дата и время ее регистрации;
      основание проведения сделки/операции;
      номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
      количество, вид, идентификационный номер финансовых инструментов, в отношении которых зарегистрирована сделка:
      другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. На лицевых счетах открываются следующие разделы:
      1) "основной" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
      2) "блокирование" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности финансовых инструментов;
      3) "репо" - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо", заключенной в секторе "автоматического репо";
      4) "обременение" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя финансовых инструментов перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
      Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета финансовых инструментов.";
      в пункте 5 слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      в подпункте 5) пункта 7 слова "ценными бумагами" заменить словами "финансовыми инструментами";
      в пункте 12:
      в подпункте 6) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя соответственно.";
      пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
      "13. Регистрация сделок с финансовыми инструментами и   отражение операции   в системе учета номинального держания совершаются путем внесения соответствующих записей по лицевым счетам.
      14. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций и сделок:
      1) операции с лицевыми счетами в системе учета номинального держания:
      открытие лицевого счета;
      изменение сведений о зарегистрированном лице;
      закрытие лицевого счета;
      операция аннулирования ценных бумаг;
      операции, в результате которых осуществляется блокирование или разблокирование финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;
      2) сделки, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
      сделки, предполагающие списание/зачисление финансовых инструментов со/на счета держателей   финансовых инструментов;
      сделки, в результате которых накладывается или снимается обременение с финансовых инструментов на счетах держателей   финансовых инструментов;
      операции репо;
      3) информационные операции, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
      выдача выписки с лицевого счета;
      выдача отчета о проведенных операциях;
      подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей   финансовых инструментов, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.";
      во втором предложении пункта 15 слова "ценных бумаг" исключить;
      дополнить пунктами 16-1, 16-2, 16-3 следующего содержания:
      "16-1. В случае, если подписи и печати на приказах не соответствуют имеющимся у номинального держателя образцам или в случае несоответствия формы приказа внутренним документам номинального держателя, номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа.
      16-2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию сделки номинальный держатель в течение трех рабочих дней формирует и направляет организатору торгов или в центральный депозитарий приказ на регистрацию соответствующей сделки.
      16-3. В день получения от центрального депозитария отчета о проведенной операции номинальный держатель регистрирует в своей системе учета соответствующую сделку.";
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      "18. Регистрация сделок и отражение операций в системе учета номинального держания производятся номинальным держателем на основании приказов держателей финансовых инструментов, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.";
      пункт 18-2 изложить в следующей редакции:
      "18-2. Приказы держателей финансовых инструментов на регистрацию сделок должны содержать следующие сведения:
      1) номер и дата приказа;
      2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
      3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
      4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
      5) вид, национальный идентификационный номер финансовых инструментов;
      6) количество финансовых инструментов, предназначенных для проведения операции;
      7) указание на вид сделки/операции в отношении финансовых инструментов;
      8) сведения в отношении прав по финансовым инструментам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
      9) сведения о цене одного финансового инструмента, являющегося предметом сделки.";
      в абзаце первом пункта 18-3 слова "проведение операции по зачислению или снятию ценных бумаг" заменить словами "регистрацию сделки";
      в пункте 19:
      в абзаце первом:
      слово "Операция" заменить словами "Регистрация сделки";
      слова "ценных бумаг", "ценные бумаги" заменить словами "финансовых инструментов", "финансовые инструменты", соответственно;
      в абзаце втором:
      слова "проводит операцию снятия" заменить словами "регистрирует сделку по снятию";
      слова "При проведении операции" заменить словами "При регистрации сделки";
      слова "ценных бумаг", "ценные бумаги" заменить словами "финансовых инструментов", "финансовые инструменты", соответственно;
      в пункте 20:
      в первом предложении слова "блокированию ценных бумаг" заменить словами "блокированию финансовых инструментов", слова "приказа держателя ценных бумаг и" исключить;
      во втором, третьем предложениях слова "ценные бумаги" заменить словами "финансовые инструменты";
      в пункте 21:
      в абзаце первом слово "проводится" заменить словом "регистрируется";
      в абзацах третьем, четвертом слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      в абзацах пятом, шестом, седьмом, восьмом слова "ценные бумаги" заменить словами "финансовые инструменты";
      в абзаце втором пункта 22 слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      в пункте 23:
      в первом предложении слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      во втором предложении слова "держателю ценных бумаг" заменить словом "клиенту";
      в пункте 24 слова "ценных бумаг" заменить   словами "финансовых инструментов";
      в пункте 25:
      в подпункте 2) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      в подпункте 5) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) общее количество финансовых инструментов определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату время составления выписки;";
      пункт 26 изложить в следующей редакции:
      "26. Держатель   финансовых инструментов обращается к регистратору или центральному депозитарию в целях определения процентного соотношения количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю   финансовых инструментов, к количеству размещенных финансовых инструментов (голосующих акций) эмитента.";
      в пункте 26-1:
      после слова "в течение одного часа после" заменить словами "в день, следующий за днем";
      слова "ценных бумаг" исключить;
      первое предложение пункта 28 изложить в следующей редакции:
      "28. Номинальный держатель отказывает в исполнении приказа, в случае, если приказ на регистрацию сделки или отражение операции   в системе учета номинального держания   противоречит законодательству Республики Казахстан или приказ не соответствует требованиям, установленным внутренним документом номинального держателя или Сводом правил центрального депозитария.";
      дополнить главой 2-1 следующего содержания:
      "Глава 2-1. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального держателя
      28-1. Номинальный держатель в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу сведения о клиентах, финансовые инструменты которых находятся в его номинальном держании.
      28-2. Информация, содержащая сведения о клиентах, составляется номинальным держателем на дату получения требования регистратора, центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.
      28-3. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.
      28-4. Список держателей акций содержит список акционеров, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.
      28-5. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента, на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария, представляет запросившему лицу информацию, указанную в запросе.
      28-6. В случае если сведений, содержащихся в системе учета центрального депозитария, недостаточно для подготовки ответа на запрос уполномоченного органа, центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней, собирает необходимую информацию и представляет ее уполномоченному органу.".

      2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу  постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2003 года N 388 "Об утверждении порядка предоставления информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2592, опубликованное в 2003 году в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 26).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами", центрального депозитария ценных бумаг, организатора торгов, Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация реестродержателей".

      5. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

       Председатель