Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 115 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 18 наурызда № 10499 тіркелді.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 148-бабының 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Ұлттық экономика министрі

Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Білім және ғылым министрі

      ________ А. Сәрінжіпов

      2015 жылғы 20 ақпан

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау және

      әлеуметтік даму министрі

      ________ Т. Дүйсенова

      2015 жылғы 20 ақпан  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 20 ақпандағы
№ 115 бұйрығымен бекітілген

Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау
кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау
қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тарау жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 148-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және білім беру және денсаулық сақтау салаларындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңестері мүшелерінің қызметін бағалауды жүзеге асыру және байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін анықтау тәртібін айқындайды.

2-тарау. Байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауды жүзеге асыру тәртібі

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды осы қызметтегі оның бір жылдық жұмыс қорытындылары бойынша жыл сайын тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) жүргізеді.

      Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшелерінің қызметіне бағалау жүргізу мақсатында тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) құрамын тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) қалыптастыратын және бекітетін комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрады.

      3. Комиссия алқалық орган болып табылады.

      4. Комиссия құрамына міндетті түрде тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысының орынбасары енгізіледі.

      5. Комиссия төрағасы оның қызметін басқаратын, Комиссия отырыстарында төрағалық ететін, жұмысын жоспарлап, Комиссия шешімін іске асыруға жалпы бақылауды жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысының орынбасары болып табылады.

      6. Комиссияның күн тәртібін, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындауды және Комиссия отырысының хаттамасын ресімдеуді Комиссия мүшесі болып табылмайтын Комиссияның хатшысы жүзеге асырады.

      7. Комиссия төрағасы Комиссия отырысының өту күнін айқындау туралы шешім қабылдайды, оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      8. Комиссия отырысы Комиссия төрағасын қоса алғанда Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда жүргізіледі.

      Отырысқа қызметіне Комиссия бағалау жүргізетін байқау кеңесінің мүшесі қатысады.

      9. Хатшы Комиссия мүшелеріне, байқау кеңесінің мүшесіне Комиссия отырысын өткізу орны және уақыты туралы жазбаша түрде хабарлайды.

      10. Комиссия отырысының қорытындысы бойынша Комиссия мүшелері мен оның хатшысы қол қоятын отырыс хаттамасы жасалады.

      11. Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, Комиссияның кез келген мүшесі жазбаша түрде Комиссия отырысының хаттамасына қоса берілетін ерекше пікір білдіреді.

      Комиссия мүшесі болмаған жағдайда Комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі мен осы фактіні растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі.

      12. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау мынадай түрде жүргізіледі:

      1) Комиссияның байқау кеңесі мүшесінің жылдық есебін қарауы;

      2) Комиссия мүшелерінің байқау кеңесі мүшесінің қызметіне балдық жүйе бойынша бағалау жүргізуі;

      3) Комиссияның байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалауды қорытындылауы.

      13. Байқау кеңесі мүшесінің жылдық есебінде мынадай ақпарат қамтиды:

      байқау кеңесінің жұмысына қатысу;

      мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің отырысына байқау кеңесінің мүшесі дайындаған мәселелер, сондай-ақ олар бойынша қабылданған шешімдер, байқау кеңесінің мүшесі берген, қабылданған шешімдердің мемлекеттік кәсіпорын қызметіне үлесі, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорынның қызметін жетілдіру бойынша байқау кеңесі мүшесінің іске асырылған ұсыныстарының әсері;

      мемлекеттік кәсіпорынды дамыту бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар.

      14. Есептерді тыңдау қорытындысы мен мұндай есептерде айқынсыздықтардың туындауы бойынша Комиссия мүшелері байқау кеңесінің мүшесіне және мемлекеттік кәсіпорын басшысына сұрақтар қояды.

      15. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін бағалау үшін Комиссия мүшелері мынадай балдарды қолданады: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3.

      16. Алқалық талқылау нәтижесі бойынша Комиссия мүшелері мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағында осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша балл қояды және балдардың жалпы сомасын шығарады.

      17. Мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағында оның қызметінің негізгі көрсеткіштерінің тізбесі қамтылады.

      18. Байқау кеңесі мүшесінің қызметін қорытынды бағалау парағына Комиссия төрағасы, оның орынбасары, Комиссия мүшелері және хатшы қол қояды.

      19. Байқау кеңесі мүшесінің қызметіне бағалау жүргізу қорытындысы жалпы балдар сомасына негізделеді:

      10-нан 12 балға дейін – байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша құзыретті, мемлекеттік кәсіпорынның және тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) мүддесінде байқау кеңесінде өзіне жүктелген функцияларды шеберлікпен орындайды;

      4,5-дан 7,5 балға дейін – байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша құзыретті, бірақ мемлекеттік кәсіпорын туралы негіз қалаушы шешімдер қабылдауға белсенді қатыспайды;

      0-ден 4 балға дейін – өзіне жүктелген міндеттерге адал қарамайды.

      20. Тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) өкілі болып табылатын байқау кеңесінің мүшесін бағалауды Комиссия тиісті саланың уәкілетті органына (жергілікті атқарушы органға) мәлімет үшін жолдайды.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Байқау кеңесі мүшесін бағалау нәтижелері туралы есепті тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) байқау кеңесінің мүшесіне өткен жұмыс кезеңі үшін сыйақы мөлшерін айқындау кезінде пайдаланады және ол жиналған балл саны негізге алынып айқындалады:

      4,5-тен 10 балға дейін – сыйақы мөлшері мынадай формула бойынша айқындалады:

      S=N*10%

      мұнда:

      S – сыйақы мөлшері (пайызбен) тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) айқындайтын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитіне пропорционалды;

      N – балл саны;

      0-ден 4 балға дейін – Комиссия шешімінің негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10503 болып тіркелген) бекітілген Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларының (бұдан әрі – Конкурстық іріктеу қағидалары) байқау кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға сәйкес кейіннен рәсімдерді жүргізумен төленбейді.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3-тарау. Байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу лимитін айқындау тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның билігінде қалған таза табыстың бір бөлігінің бес пайызынан аспауы тиіс шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындардағы байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы лимитін айқындайды. Конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес сайланатын байқау кеңесінің мүшелері арасында байқау кеңесінің мүшелеріне айқындалған сыйақы төлеу лимиті осы Қағидалардың 22-тармағына сәйкес бөлінеді.

      23. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның бір жылдың жұмыс қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады.

      24. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық экономика министрінің 24.11.2022 № 87 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Байқау кеңесі мүшелерінің
қызметін бағалау және байқау
кеңесінің мүшелеріне сыйақы
төлеу лимитін айқындау
қағидаларына қосымша

      нысан

20___ жылғы байқау кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау парағы*

      тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ______________

      Ұйым ___________________________________________________

Р/с

Көрсеткіштер

Түсіндірме

Балл

1

2

3

4

1.


Байқау кеңесі мүшесінің функционалдық міндеттерін орындауы

байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді толық көлемде орындады және байқау кеңесінің құзыреті шеңберінде байқау кеңесінің әрбір отырысында кемінде бір ұсыныс енгізді

2байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді адал орындады, бірақ байқау кеңесінің құзыретіне жатпайтын ұсыныстар енгізді

1байқау кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді адал орындамады және қандай да бір ұсыныстар енгізген жоқ

0


2.

Байқау кеңесі мүшесінің мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі отырыстарына қатысуы

байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің барлық отырыстарына қатысты

1

байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің отырыстарына 50 % және одан көп қатысты, бірақ байқау кеңесінің барлық отырыстарына қатысқан жоқ

0,5

байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің отырыстарына қатысқан жоқ

0

3.

Байқау кеңесі мүшесінің мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесіне шығарылатын мәселелерді талқылауға қатысуы

байқау кеңесінің мүшесі қойылған мақсаттарға қол жеткізуге ықпал еткен және мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі қабылдаған мемлекеттік кәсіпорын қызметін жетілдірудің жаңа шешу жолдарын үнемі енгізді

3

байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорын қызметін жетілдірудің қағидатты жаңа шешу жолдарын қамтымайтын және мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі қабылдамаған ұсыныстарды енгізді

1,5

байқау кеңесінің мүшесі қойылған мақсаттарға жетуге түрткі болатындай жаңашыл ұсыныстар енгізген жоқ

0

4.

Байқау кеңесі мүшесінің талқылау барысында қажеттілігі туындаған мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесіне шығарылатын мәселелер бойынша қосымша материалдар дайындауы

байқау кеңесінің мүшесі дайындаған материалдар сапалы болды, қаралатын мәселелер бойынша дұрыс және негізді шешім қабылдау үшін нақты негіздемелері бар, толық көлемде ұсынылды

1

байқау кеңесінің мүшесі дайындаған материалдардың шешім қабылдау үшін негіздемелері жеткіліксіз болды

0,5

байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің қарауына материалдар ұсынбады

0

5.

Нәтижесінде мемлекеттік кәсіпорын үшін тиімді болған байқау кеңесі мүшесінің бастамалары

мемлекеттік кәсіпорын байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асырудан белгілі бір пайда алды немесе алады

3

мемлекеттік кәсіпорын байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асырудан белгілі бір пайда алған жоқ немесе алмайды

1,5

байқау кеңесінің мүшесінен бастамашылық ұсыныстар жыл бойы түскен жоқ немесе байқау кеңесінің мүшесі бастама жасаған ұсыныстарды іске асыру мемлекеттік кәсіпорынның қызметіне кері әсер етті

0


Жиыны
      Комиссия төрағасы _____________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні)

      Комиссия төрағасының орынбасары _______________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні)

      Комиссия мүшелері _____________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні)

      Комиссия хатшысы ______________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), қолы, күні)

      Ескертпе:

      *Бағалау байқау кеңесі отырысының хаттамалары негізінде жүргізіледі. Отырыс хаттамаларында отырыстың жүргізілу барысы, сондай-ақ күн тәртібі мен байқау кеңесінің отырысына шығарылатын мәселелер бойынша жазбаша түрде баяндалған байқау кеңесінің отырысына байқау кеңесі мүшелерінің ескертулері мен ұсыныстары қамтылуы тиіс.

Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 марта 2015 года № 10499.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 148 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" ПРИКАЗЫВАЮ:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

      2. Департаменту политики управления государственными активами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Министр


национальной экономики


Республики Казахстан

Е. Досаев

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр образования и науки

      Республики Казахстан

      ________ А. Саринжипов

      20 февраля 2015 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр здравоохранения и

      социального развития

      Республики Казахстан

      ________ Т. Дуйсенова

      20 февраля 2015 года  Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 20 февраля 2015 года № 115

Правила
оценки деятельности членов наблюдательного совета
и определения лимита выплаты вознаграждения
членам наблюдательного совета

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Глава 1 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Настоящие Правила оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" и определяют порядок осуществления оценки деятельности членов наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах образования и здравоохранения и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

Глава 2. Порядок осуществления оценки деятельности членов наблюдательного совета

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом).

      В целях проведения оценки деятельности членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) создает комиссию (далее – Комиссия), состав которой формируется и утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом).

      3. Комиссия является коллегиальным органом.

      4. В состав Комиссии обязательно включается заместитель первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

      5. Председателем Комиссии является заместитель первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), который руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии, планирует работу и осуществляет общий контроль за реализацией решений Комиссии.

      6. Подготовку повестки дня Комиссии, необходимых документов, материалов и оформление протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который не является членом Комиссии.

      7. Председатель Комиссии принимает решение об определении даты проведения заседания Комиссии, которое подписывается всеми членами Комиссии.

      8. Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии, включая председателя Комиссии.

      В заседании принимает участие член наблюдательного совета, оценка деятельности которого производится Комиссией.

      9. Секретарь письменно сообщает членам Комиссии, члену наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Комиссии.

      10. По итогам заседания Комиссии составляется протокол заседания, который подписывается членами Комиссии и ее секретарем.

      11. В случае несогласия с решением Комиссии, любой из членов Комиссии в письменном виде излагает особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

      В случае отсутствия члена Комиссии, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт.

      12. Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится следующим образом:

      1) рассмотрение Комиссией годового отчета члена наблюдательного совета;

      2) проведение оценки деятельности члена наблюдательного совета членами Комиссии по бальной системе;

      3) подведение итогов оценки члена наблюдательного совета Комиссией.

      13. Годовой отчет члена наблюдательного совета включает следующую информацию:

      участие в работе наблюдательного совета;

      вопросы, подготовленные членом наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета государственного предприятия, а также принятые решения по ним, вклад в деятельность государственного предприятия принятых решений данного членом наблюдательного совета, а также влияние реализованных предложений члена наблюдательного совета по совершенствованию деятельности государственного предприятия;

      выводы и предложения по развитию государственного предприятия.

      14. По итогам заслушивания отчетов и возникновении неясностей в таких отчетах, члены Комиссии задают вопросы члену наблюдательного совета и руководителю государственного предприятия.

      15. Для оценки деятельности члена наблюдательного совета членами Комиссии используются следующие баллы: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3.

      16. По результатам коллегиального обсуждения членами Комиссии выставляются баллы в листе итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия по форме согласно приложению к настоящим Правилам и выводится общая сумма баллов.

      17. Лист итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия содержит перечень основных показателей его деятельности.

      18. Лист итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета подписывается председателем Комиссии, его заместителем, членами Комиссии и секретарем.

      19. Итоги проведения оценки деятельности члена наблюдательного совета исходят из общей суммы баллов:

      от 8 до 10 баллов – член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, профессионально выполняет возложенные на него функции в наблюдательном совете в интересах государственного предприятия и уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа);

      от 4,5 до 7,5 баллов – член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, однако не принимает активного участия в принятии основополагающих решений о государственном предприятий;

      от 0 до 4 баллов – недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям.

      20. Оценка члена наблюдательного совета, являющегося представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) направляется Комиссией уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для сведения.

      Сноска. Пункт 20 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. Отчет о результатах оценки члена наблюдательного совета используется уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) при определении размера вознаграждении члену наблюдательного совета за предыдущий период работы и определяется исходя из количества набранных баллов:

      от 4,5 до 10 баллов – размер вознаграждения определяется по формуле:

      S=N*10%

      где:

      S – размер вознаграждения (в процентах) пропорционально от лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, определяемого уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом);

      N – количество баллов;

      от 0 до 4 баллов – на основании решения Комиссии вознаграждение не выплачивается с последующим проведением процедуры согласно досрочному прекращению полномочий членов наблюдательного совета Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 (зарегистрирован в Реестре государственных регистраций нормативных правовых актов за № 10503) (далее – Правила конкурсного отбора).

      Сноска. Пункт 21 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, который не превышает пяти процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

      Определенный лимит вознаграждения членам наблюдательного совета распределяется согласно пункту 22 настоящих Правил между членами наблюдательного совета, избираемыми в соответствии с Правилами конкурсного отбора.

      23. Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения по итогам работы за год.

      24. Вознаграждение не выплачивается членам наблюдательного совета, являющимися государственными служащими.

      Сноска. Пункт 24 - в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 24.11.2022 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение
к Правилам оценки деятельности
членов наблюдательного совета и
определения лимита выплаты
вознаграждения членам
наблюдательного совета

      форма

Лист оценки деятельности
членов наблюдательного совета за 20__ год*

      фамилия, имя, отчество (при его наличии) ________________

      Организация ________________

№ п/п

Показатели

Комментарии

Балл

1

2

3

4

1.

Выполнение функциональных обязанностей члена наблюдательного совета

член наблюдательного совета выполнял возложенные на него обязанности в полном объеме и вносил не менее одного предложения на каждое заседание наблюдательного совета в рамках компетенции наблюдательного совета

2

член наблюдательного совета выполнял возложенные на него обязанности добросовестно, но вносил предположения, не относящиеся к компетенции наблюдательного совета

1

член наблюдательного совета недобросовестно выполнял возложенные на него обязанности и не вносил каких-либо предложений

0

2.

Участие члена наблюдательного совета в заседаниях наблюдательный совет государственного предприятия

член наблюдательного совета присутствовал во всех заседаниях наблюдательного совета

1

член наблюдательного совета участвовал в 50% и более заседаниях наблюдательного совета, но присутствовал не во всех заседаниях наблюдательного совета

0,5

член наблюдательного совета не участвовал на заседаниях наблюдательного совета

0

3.

Участие члена наблюдательного совета в обсуждении вопросов, выносимых на наблюдательный совет государственного предприятия

член наблюдательного совета постоянно вносил новые пути решения совершенствования деятельности государственного предприятия, которые послужили достижению поставленных целей и были приняты наблюдательным советом государственного предприятия

3

член наблюдательного совета вносил предложения, которые не носили в себе принципиально новых путей решения совершенствования деятельности государственного предприятия и не были приняты наблюдательным советом государственного предприятия

1,5

член наблюдательного совета не вносил новаторские предложения, которые бы послужили достижению поставленных целей

0

4.

Подготовка членом наблюдательного совета дополнительных материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета государственного предприятия, в ходе обсуждения которых возникла необходимость

материалы, подготовленные членом наблюдательного совета, были качественными, представлены в полном объеме, с конкретными обоснованиями для принятия верного и обоснованного решения по рассматриваемым вопросам

1

материалы, подготовленные членом наблюдательного совета, не были достаточно обоснованными для принятия решения

0,5

материалы членом наблюдательного совета не представлялись на рассмотрение наблюдательного совета

0

5.

Инициативы члена наблюдательного совета, впоследствии оказавшиеся эффективными для государственного предприятия

от реализации инициативных предложений члена наблюдательного совета, государственное предприятие получило или получит определенные выгоды

3

от реализации инициативных предложений членом наблюдательного совета, государственное предприятие не получило или не получит определенных выгод

1,5

инициативных предложений от члена наблюдательного совета в течение года не поступало или реализация инициативных предложений члена наблюдательного совета отрицательно повлияло на деятельность государственного предприятия

0


Итого
Председатель комиссии __________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата)

Заместитель председателя комиссии________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата)

Члены комиссии ________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата)

Секретарь комиссии_____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата)


      Примечание:

      * Оценка проводится на основании протоколов заседания наблюдательного совета. Протоколы заседания должны содержать ход ведения заседания, а также замечания и предложения членов наблюдательного совета, изложенные в письменном виде к заседаниям наблюдательного совета, по повестке дня и вопросам, выносимым на заседание наблюдательного совета.