Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 шілдеде № 11690 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      басы

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1004 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1004-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120401 2 – Матрос (теңіз және балық аулау флоты)*

      120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*

      120403 2 – Кеме электригі*

      120404 2 – Кеме қозғалтқышының өздігінен басқару

      моторшысы*

      120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы

      (машинисі)*

      120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақ

тар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

282

170

112


1-2

ЖКП 01

Сызу


+

+


60

36

24ЖКП 02

Электротехника


+

+


60

36

24ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


70

42

28ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру


+60

36

24ЖКП 05

Еңбек қорғау


+

+


32

20

12АП 00

Арнайы пәндер

462
1-2

АП 01

Кеме жүргізу


+

+


116

70

46АП 02

Техникалық білім негіздері, слесарлық және электромонтаж жұмыстары


+

+


76

46

30
Біліктілігі: 120401 2 – Матрос (теніз және балық аулау флоты)*


+270

86

184АП 03

Теңіз тәжірибесы


+

+


82

-

82АП 04

Кемедегі қосымша механизмдер


+

+


70

20

50АП 05

Өндірістік балық аулау техникасы


+

+


68

40

28АП 06

Кәсіптік механизмдер


+

+


50

26

24
Біліктілігі: 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*

Біліктілігі: 120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі

270

36

234АП 03

Теңіз практикасы


+

+


162

-

162АП 04

Кемедегі қосымша механизмдер


+

+


108

36

72
Біліктілігі: 120403 2 – Кеме электригі*

270

80

190АП 03

Кеме электр жабдықтары


+

+


270

80

190
Біліктілігі: 120403 2 – Кеме қозғалтқышының өздігінен басқару моторшысы*

270

80

190АП 03

Кеме энергетикалық қондырғылары


+

+


270

80

190
Біліктілігі: 120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы (машинисі)*

270

90

180АП 03

Кеменің рефрижераторлық (тоңазытқыш машинаның бөлімі) қондырғылары


+

+


130

40

90АП 04

Кемедегі энергетикалық қондырғылар


+

+


140

50

90БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

292-478**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1728

АА 00

аралық аттестаттау

72

ҚА 00

қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

қорытынды аттестаттау

24

КДДБ 02

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндеттелген оқудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1005 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1005-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120401 2 – Матрос (теңіз және балық аулау флоты)*

      120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*

      120403 2 – Кеме электригі*

      120404 2 – Кеме қозғалтқышының өздігінен басқару

      моторшысы*

      120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы

      машинисі)*

      120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 01

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

400

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

422

200

222


1

ЖКП 01

Сызу


+

+


90


90ЖКП 02

Электротехника


+

+


96

58

38ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


110

66

44ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру


+90

54

36ЖКП 05

Еңбек қорғау


+

+


36

22

14АП 00

Арнайы пәндер

462

116

76


1

АП 01

Кеме жүргізу

+

+

+


116

70

46АП 02

Техникалық білім негіздері, слесарлық және электромонтаж жұмыстары

+

+

+


76

46

30
Біліктілігі: 120401 2 – Матрос (теніз және балық аулау флоты)*

270

96

174АП 03

Теңіз практикасы

+

+

+


82

-

82АП 04

Кемедегі қосымша механизмдер


+

+


70

20

50АП 05

Кәсіптік балық аулау техникасы

+

+

+


68

40

28АП 06

Кәсіптік механизмдер


+

+


50

36

24
Біліктілігі: 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*

Біліктілігі: 120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі

270

36

234АП 03

Теңіз практикасы

+

+

+


162

-

162АП 04

Кемедегі қосымша механизмдер

+

+

+


108

36

72
Біліктілігі: 120403 2 – Кеме электригі*

270

80

190АП 03

Кеме электр жабдықтары

+

+

+


270

80

190
Біліктілігі: 120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы (машинисі)*

270

90

180АП 03

Кеменің рефрижераторлық (тоңазытқыш машинаның бөлімі) қондырғылары

+

+

+


130

40

90АП 04

Кемедегі энергетикалық қондырғылар

+

+

+


140

50

90БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

300-350**

ӨО және КП 00

Өндірістік оқу және кәсіптік практика

1224

АА 00

аралық аттестаттау

36

ҚА 00

қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

қорытынды аттестаттау***

24

КДДБ 02

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндеттелген оқудың қорытындысы:

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1006 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1006-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120404 2 – Кеме қозғалтқышының өздігінен басқару

      моторшысы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

308
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

160

74

86


1

ЖКП 01

Сызу


+

1


32

4

28ЖКП 02

Электротехника


+

1


32

14

18ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

1


32

22

10ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру


+32

14

18ЖКП 05

Еңбек қорғау


+

1


32

20

12АП 00

Арнайы пәндер

312

220

92


1

АП 01

Кеме жүргізу

+

+

1


42

30

12АП 02

Кемелік энергетикалық қондырғылар

+

+

1


270

190

80БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**


+48-166**

ӨО және КП 00

Кәсіптік практика

576

АА 00

аралық аттестаттау

36

ҚА 00

қорытынды аттестаттау***

-

КДДБ 00

кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

-


Міндеттелген оқудың қорытындысы:

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

1656


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1007 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1007-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120407 3 – (Кеме) механигі

      120408 3 – (Кеме) электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теория

лық сабақ

тар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

432
2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану мен әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180
2-4

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

766

440

326


2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

20

28ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


90


90ЖКП 03

Техникалық механика

+


+


90

54

36ЖКП 04

Электротехника және электроника

+


1


90

54

36ЖКП 05

Материалтану


+

+


54

40

14ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


54

40

14ЖКП 07

Дәнекерлеу өндірісі


+

+


72

48

24ЖКП 08

Кеменің теориясы, құрылысы және пайдалану мерзімін арттыру үшін күрес.


+

+


90

82

8ЖКП 09

Қолданбалы информатика


+

+


54

-

54ЖКП 10

Экономика салалары


+

+


60

50

10ЖКП 11

Менежмент


+

+


32

32

-ЖКП 12

Еңбектi қорғау


+

+


32

20

12АП 00

Арнайы пәндерБіліктілігі: 120407 3 – (Кеме) механигі

870

754

96

20

2-4

АП 01

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+

1

290

242

28

20


АП 02

Кеменің қосымша механизмдері

+

+

+


120

106

14АП 03

Кеменің бу котелдары және су тұщылау қондырғылары

+


+


80

70

10АП 04

Кеме электрожабдықтары және энергетикалық

қондырғылардың АБЖ-сі

+

+

+


110

98

12АП 05

Кемелік энергетикалық

қондырғыларының автоматикасы және бақылау аппаратурасы

+

+

+


100

90

10АП 06

Кеменің тоңазытқыш технологиялық қондырғылары

+

+

+


80

70

10АП 7

Кеме жөндеу технологиясы

және оны ұйымдастыру


+

+


90

78

12
Біліктілігі: 120408 3 – (Кеме) электр механигі

870

552

318


2-4

АП 01

Кемелік энергоэлектрлік қондырғылары

+

+

+


178

112

66АП 02

Кеменің электро жетектері

+

+

+


156

98

58АП 03

Кеменің техникалық жабдықтарының бақылау және автоматикасының электрлік жүйесі

+


+


120

76

44АП 04

Кеме жүйелері, знергоқондырғылары және механизмдері.

+

+

+


90

54

36АП 05

Электромашиналар

+

+

+


94

70

24АП 06

Кеме радиоқондырғылары.

+

+

+


52

34

18АП 07

Кеме электр жабдықтары мен автоматикасына техникалық күтім көрсету және жөндеу технологиясы.


+

+


180

108

72БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

48-457**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО 00

Өндірістік оқыту

684

ӨО 01

Оқу практикасы

252

ӨО 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

432

КП. 00

Кәсіптік практика

1044

КП. 01

Технологиялық практика

900

КП. 02

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

216

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ.00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5760

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

6588


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1008 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1008-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120407 3 – (Кеме) механигі

      120408 3 – (Кеме) электр механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

480
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздері, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

766

440

326


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

20

28ЖКП 02

Инженерлік графика


+90


90ЖКП 03

Техникалық механика

+

+

+


90

54

36ЖКП 04

Электротехника және электроника

+

+

+


90

54

36ЖКП 05

Материалтану


+

+


54

40

14ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


54

40

14ЖКП 07

Дәнекерлеу өндірісі.


+

+


72

48

24ЖКП 08

Кеменің теориясы, құрылысы және пайдалану мерзімін арттыру үшін күрес


+

+


90

82

8ЖКП 09

Қолданбалы информатика


+54


54ЖКП 10

Экономика салалары


+

+


60

50

10ЖКП 11

Менеджмент


+

+


32

32
ЖКП 12

Еңбек қорғау


+

+


32

20

12АП 00

Арнайы пәндерБіліктілігі: 120407 3 – (Кеме) механигі

902

806

96

20

1-3

АП 01

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+


300

272

28

20


АП 02

Кеменің қосымша механизмдері

+

+

+


120

106

14АП 03

Кеменің бу котелдары және су тұщылау қондырғылары

+


+


90

80

10АП 04

Кеме электрожабдықтары және энергетикалық

қондырғылардың АБЖ-сі

+

+

+


120

108

12АП 05

Кемелік энергетикалық қондырғыларының автоматикасы және бақылау аппаратурасы.

+

+

+


100

90

10АП 06

Кеменің тоңазытқыш технологиялық қондырғылары

+

+

+


80

70

10АП 07

Кемежөндеу технологиясы және оны ұйымдастыру


+

+


92

80

12
Біліктілігі: 120408 3 – (Кеме) электр механигі

902

592

310


1-3

АП 01

Кемелік энергоэлектрлік жүйелері

+

+

+


192

126

66АП 02

Кеменің электр жетектері

+

+

+


160

102

58АП 03

Кеменің техникалық бақылау жабдықтарының және автоматикасының электр жүйесі

+

+

+


140

96

44АП 04

Кеме знергоқондырғылары, механизмдері және жүйелері.

+

+

+


72

44

28АП.05

Электромашиналар

+

+

+


94

70

24АП 06

Кеме радиоқондырғылары.


+

+


52

34

18АП 07

Кеме электр жабдықтары мен автоматикасына техникалық күтім көрсету және жөндеу технологиясы

+

+

+


192

120

72БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**


+48-465**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

684

ӨО. 01

Оқу практикасы

252

ӨО. 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

432

КП. 00

Кәсіптік практика

1044

КП. 01

Технологиялық практика

900

КП. 02

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

144

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ.00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1009 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1009-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120409 3 – Кеме жүйелерінің механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 6 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)


+388
2-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

616

332

284


2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


76


76ЖКП 03

Техникалық механика

+

+

+


80

48

32ЖКП 04

Электротехника және электроника

+


+


72

44

28ЖКП 05

Материалтану


+

+


54

40

14ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

22

14ЖКП 07

Дәнекерлеу өндірісі


+

+


72

48

24ЖКП 08

Қолданбалы информатика


+

+


54

-

54ЖКП 09

Экономика салалары


+

+


60

50

10ЖКП 10

Менеджмент


+32

32
ЖКП 11

Еңбектi қорғау


+32

20

12АП 00

Арнайы пәндер

668

562

106


2-4

АП 01

Кеме құрылысы және теориясы.

+

+

+


126

100

26АП 02

Кеме корпусының

конструкциясы

+

+

+


110

100

10АП 03

Кеме жобалау және оның беріктігі


+

+


80

62

18АП 04

Кеме құрылысы және жүйелер

+

+

+


110

100

10АП 05

Кеменің энергетикалық қондырғылары


+

+


60

48

12АП 06

Кеме жасау және жөндеу технологиясы


+

+


66

52

14АП 07

Кемені жөндеудегі және кеме жасаудағы технологиялық процестерді механикаландыру мен автоматтандыру

+

+

+


116

100

16ҚП 00

Қосымша пәндер**

48-369**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

684

ӨП. 01

Оқу практикасы

252

ӨП. 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

432

КП. 00

Кәсіптік практика

900

КП. 01

Технологиялық практика

756

КП. 02

Диплом алды практика

144

АА.00

Аралық аттестаттау

180

ҚА.00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА.01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ.00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5184

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

5800


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1010 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1010-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120409 3 – Кеме жүйелерінің механигі

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 6 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

448
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

616

332

284


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


76


76ЖКП 03

Техникалық механика

+

+

+


80

48

32ЖКП 04

Электротехника және электроника

+

+

+


72

44

28ЖКП 05

Материалтану


+

+


54

40

14ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

22

14ЖКП 07

Дәнекерлеу өндірісі


+

+


72

48

24ЖКП 08

Қолданбалы информатика


+

+


54

-

54ЖКП 09

Экономика салалары


+

+


60

50

10ЖКП 10

Менеджмент


+32

32

-ЖКП 11

Еңбек қорғау


+32

20

12АП 00

Арнайы пәндер

796

690

106


1-3

АП 01

Кеме құрылысы және теориясы

+

+

+


144

118

26АП 02

Кеме корпусының

конструкциясы

+

+

+


130

120

10АП 03

Кеме жобалау және оның беріктігі


+

+


98

80

18АП 04

Кеме құрылысы және жүйелер

+

+

+


128

118

10АП 05

Кеменің энергетикалық қондырғылары


+

+


78

66

12АП 06

Кеме жасау және жөндеу технологиясы


+

+


84

70

14АП 07

Кемені жөндеудегі және кеме жасаудағы технологиялық процестерді механикаландыру мен автоматтандыру

+

+

+


134

118

16БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

48-401**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1476

ӨО 00

Өндірістік оқыту

540

ӨП 01

Оқу практикасы

72

ӨП 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

468

КП 00

Кәсіптік практика

936

КП 01

Технологиялық практика

792

КП 02

Диплом алды практика

144

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

3744

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

4320


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: пәндер бойынша120409 3 – Кеме жүйелерінің механигі біліктілігі үшін кешенді емтихан (АП 04, АП 05, АП 06)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1011 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1011-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник

      120411 3–Техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 6 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

385
2-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

538

284

254


2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


51

31

20ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


87


87ЖКП 03

Техникалық механика


+

+


80

50

30ЖКП 04

Электротехника және электроника


+

+


72

44

28ЖКП 5

Қолданбалы информатика


+54

-

54ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


45

32

13ЖКП 07

Экономика салалары

+


+


68

58

10ЖКП 08

Менеджмент


+

+


45

45

-ЖКП 09

Еңбектi қорғау


+

+


36

24

12АП 00

Арнайы пәндерБіліктілігі: 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник

821

721

100


2-4

АП 01

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+


144

116

28АП 02

Кеме электрожабдықтары.


+

+


74

56

18АП 03

Кеме көмекші механизмдері


+

+


54

42

12АП 04

Кеме теориясы, құрлысы және пайдалану мерізімін арттыру үшін күрес.

+


+


54

48

6АП 05

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және оның технологиясы


+

+


44

44
АП 06

Тасымалдау технологиясы және кемені комерциялық пайдалану


+

+


45

37

8АП 07

Ішкі су жолдарының лоциясы.

+

+

+


94

88

6АП 08

Жүзу ережесі және қауіпсіздігі.

+

+

+


104

96

8АП 09

Кемелерді және тіркестерді басқару

+

+

+


104

98

6АП 10

Навигация және навигацияның техникалық жабдықтары


+

+


104

96

8
Біліктілігі: 120411 3 –Техник

821

705

116


2-4

АП 01

Техникалық флот кемелерінің құрылысы және теориясы


+

+


54

48

6АП 02

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+


160

134

26АП 03

Кеме көмекші механизмдері


+

+


54

42

12АП 04

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және оның технологиясы.


+

+


36

36

-АП 05

Электржабдықтар және жерснаряд автоматикасы


+

+


77

61

16АП 06

Геодезия

+

+

+


80

54

26АП 07

Су ізденіс жұмыстары.

+

+

+


116

94

22АП 08

Ішкі су жолы навигациялық жабдықтары

+

+

+


122

114

8АП 09

Су ізденістері

+

+

+


122

122

-БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

48-388**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1512

ӨО 00

Өндірістік оқыту

612

ӨП 01

Оқу практикасы

360

ӨП 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

252

КП 00

Кәсіптік практика

900

КП 01

Технологиялық практика

756

КП 02

Диплом алды практика

144

АА 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

5184

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

5800


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 03, АП 05 және АП 08, АП 09)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1012 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1012-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

      Мамандығы: 1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша)

      Біліктілігі: 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник

      120411 3–Техник

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 6 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

448
1-2

ӘЭП 00

Әлеуметтік -экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

504

244

260


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


48

28

20ЖКП 02

Инженерлік графика


+

+


90


90ЖКП 03

Техникалық механика


+

+


80

48

32ЖКП 04

Электротехника және электроника


+

+


72

44

28ЖКП 05

Қолданбалы информатика


+

+


54

-

54ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

22

14ЖКП 07

Экономика салалары


+

+


60

50

10ЖКП 08

Менеджмент


+

+


32

32

-ЖКП 09

Еңбектi қорғау


+

+


32

20

12АП 00

Арнайы пәндер

908

798

110


1-3


Біліктілігі: 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник


АП 01

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+


180

154

26АП 02

Кеме электрожабдықтары


+

+


80

62

18АП 03

Кеме көмекші механизмдері


+

+


50

38

12АП 04

Кеме теориясы, құрлысы және пайдалану мерізімін арттыру үшін күрес.

+


+


60

54

6АП 05

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және оның технологиясы.


+

+


40

40
АП 06

Тасымалдау технологиясы және кемені комерциялық пайдалану


+

+


44

36

8АП 07

Ішкі су жолдарының лоциясы.

+

+

+


96

90

6АП 08

Жүзу ережесі және қауіпсіздігі

+

+

+


119

107

12АП 09

Кемелерді және тіркестерді басқару

+

+

+


119

113

6АП 10

Навигация және навигацияның техникалық жабдықтары

+


+


120

104

16
Біліктілігі: 120411 3 –Техник

908

782

126


1-3

АП 01

Техникалық флот кемелерінің құрылысы және теориясы


+

+


60

54

6АП 02

Кеменің энергетикалық қондырғылары

+

+

+


160

124

36АП 03

Кеме көмекші механизмдері


+

+


60

48

12АП 04

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және оның технологиясы


+

+


48

48
АП 05

Электржабдықтар және жерснаряд автоматикасы

+

+

+


90

74

16АП 06

Геодезия

+

+

+


100

74

26АП 07

Су ізденіс жұмыстары

+

+

+


130

108

22АП 08

Ішкі су жолы навигациялық жабдықтары

+

+

+


140

132

8АП 09

Су ізденістері:

+


+


120

120
БҰАП 00

Білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер**

48-401**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1476

ӨО 00

Өндірістік оқыту

540

ӨП 01

Оқу практикасы

72

ӨП 02

Кәсіптік мамандық алу үшін практикадан өту

468

КП 00

Кәсіптік практика

936

КП 01

Технологиялық практика

792

КП 02

Диплом алды практика

144

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау:

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

КДДБ 00

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқытудың қорытындысы:

3744

К

Консультациялар

Оқу жылына 100с. артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына кемінде 4 рет


Барлығы:

4320


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: пәндер бойынша кешенді емтихан 120410 3 – Кеме жүргізуші –техник біліктілігі үшін (АП 01, АП 03, АП 05 және АП 07, АП 08, АП 09) 120411 3–Техник біліктілігі үшін (АП.02, АП.03, АП.04 және АП.07, АП.08, АП.09)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1013 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1013-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1204000 – Су көлігін пайдалану (бейін бойынша) мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің белгіленуі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруін.

Іскерліктер:

- әр саладағы терминологияны қолданып құжаттар оқуды, диалог жүргізуді;

- өзінің ауызша және жазбаша сөйлесу кемшілігі мен қателіктерін жоюды;

- мамандық бойынша анықтамалық қолдана алуды.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 9

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіптік лексика, фразеологиялық орамдар мен терминдер. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіптік сөйлесу, сөйлесу, тыңдап түсінуді, оқу мен жазу, ауызша және жазбаша аудару, тыңдап ауызекі тілді түсіну міндетті деңгейлерін білу.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

- шет тілінде қатынас жасаудың қарапайым іскерлігін игеруді.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 9

ЖГП 03

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы – дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін.

Іскерліктер:

- спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдана алуды;

- денсаулығын нығайту және өздігінен жетілу үшін дене шынықтыру жөнінде алған білімін қолдануды.

БҚ 10

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Сызу

Сызуды кестелік безендіру. Геометриялық сызу және жобамен сызудың негіздері. Техникалық сурет салудың элементтері. Машина жасауды сызу. Сызуды орындаудың жалпы ережесі. Оймалардың кескіні және белгiленуі. Бөлшектер және нобайлар сызбасы. Бөлшектердi жалғау. Берiлістер. Ажырамайтын қосқыштар. Тұтас көрiнiстiң сызбалары. Құрастырушы сызба. Құрастыру сызбаларын сызу. Мамандық бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- сызу геометриясы мен проекциялық сызудың негіздерін;

- конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін;

- схема мен сызбалар құрылымының негізгі ережелерін;

Іскерліктер:

- сызба мен техникалық суреттің көмегімен ойды дұрыс жеткізе білуін;

- эскиздерді және орта деңгейдегі қиын бөлімдерді орындай алуын.

БҚ 6

БҚ 9

ЖКП 02

Электротехника

Электрлі және магниттi тізбектерді анықтау. Электр энергиясының қабылдағыштары және көздері (тұтынушылар). Негiзгi электрлік және магниттiк шамалар. Тұрақты тоқтың көпiрi.

Тұрақты токтың сызықсыз тiзбектерi туралы ұғым.

Магниттi тізбек классификациясы. Магниттi тізбектің элементтерi. Магниттi тізбек элементтінің сиптатамасы. Айнымалы тоқтың электр тiзбегiнiң классификациясы.

Электрлік машинаның құрылғысы және әрекет ету принциптері.

Білімдер:

- электротехника негіздерін;

- электрлі тізбектің жұмыс тәртібін;

- электр тоғының сипаттамаларын өлшеуге арналған аспаптарды;

- ауыспалы процестердің туындау себептерін.

Іскерліктер:

- электрлік желілермен жарықтандырылған құрылғыларды пайдалану және өшіре алу, қоса білуді;

- электр қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 5

БҚ 6

ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері

Нарықтық экономикаға кіріспе; нарықтық экономиканың негізгі ұстанымдары, маниторингі,

сұранысы және ұсынысы; нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік; кәсіпкерліктің дамуы және нарықтық қатынастың субъектісі; кәсіпорын қызметінің нәтижелері және экономикалық шығындар; маркетинг және жарнама, құны және өзіндік құны; шаруашылық қызметінің өндірістік тиімділігі; салықтар және салық салу.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелерін;

- макро және микроэкономиканың, салық, ақшалай-несие, әлеуметтiк және инвестициялық саясат негiздерiн;

- нарықтың әсер етуі, шығындар бойынша негізгі түсінігі;

- маркетингті анықтау және маңызын, қызметін;

- жарнамалар, жарнама түрлерін;

- салық түрлерін.

Іскерліктер:

- тауардың өзіндік құнының бағасын, өндіріс бағасын, көтерме бағасын, бөлшекті бағасын анықтау (мысал әдісімен);

- бизнес-жоспар құруды.

БК 4

БК 5

БК 7

ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру

Техника қауiпсiздiгi. OC WINDOWS түрлерi. WOR мәтiндiк процессоры. EXCEL электронды кестелерi. CORL DRAW векторлық редакторы. Вирустардан қорғану. WinZip архивтары. Norton Commander бұлт – бағдарламасы. Ойындар. Графиктiк бағдарламалар. Шығармашылық жобаларды жобалау.

Білімдер:

- ақпаратты кодпен хабарлау;

- WINDOWS ОЖ, WinZip архиваторын, DOS ОЖ-нің түрлерін;

- программалар - қабығын;

- графиктiк бағдарламаларды;

Іскерліктер:

- WORD-тың мәтiндiк процессорымен, EXCEL-дің электронды кестесiмен, Corel DRAW-тың векторлық редакторымен жұмыс iстеуді;

- вирустардан қорғауды құруын;

- творчестволық жобаларды әзірлеуін;

- техника қауiпсiздiгiн сақтауды.

БК 1

БК 2

БК 5

БК 6

БК 7

БК 8

КҚ 2.1.7

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.10

ЖКП 05

Еңбек қорғау

Адамдағы келеңсіз факторлардың әсерi; жарақаттайтын және зиянды факторларды теңестiру; техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауiп-қатерлерiнен қорғану құралдары және әдiстері; экобиоқорғайтын және өртке қарсы техникалар; кәсiпорындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, нормативтiк және ұйымдастыру негiздерi; еңбектi қорғаудағы материалдық шығындар; кәсiби қызметтiк саласындағы қауiпсiз еңбек жағдайын қамтамасыз етудiң ерекшелiктерi;

Білімдер:

- еңбектің қорғаудың жалпы нормаларын;

- технологиялық процестердің қауіпсіздігін;

- кәсіпорындағы жарақат алудың себептерін;

- өрт сөндіру қауіпсіздігі туралы жалпы мағлұматтарды;

Іскерліктер:

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша білімді тәжірибеде қолдануын;

- қорғанудың жеке құралдарын пайдалануды;

- өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді

БК 1

БК 2

БК 5

БК 6

БК 7

БК 8

КҚ 2.1.7

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.2

КҚ 2.5.10

АП 00

Арнайы пәндер


АП 01

Кеме жүргізу

Кеме жүргізудің теориялық мінездемелері, мақсаты, міндеттері, пән құрамы мен кеме жүргізуді қамтамасыз ету мәселелері. Навигация құрамы ұғым және оны анықтау, негізгі міндеттері. Жер пішімі мен өлшемі. Географиялық координаталар. Кеме жүргізу саласындағы ұзындық пен жылдамдық өлшемдері. Негізгі жолдар мен жазықтықтарды байқау. Көкжиек пен оның алыстығын бақылау. Теңізде жүзу құралдары мен жабдықтары. Магнитті компастар мен пеленгаторлар.

Лоттар, қызметі, түрлері, құрылысы мен пайдалануы. Электронавигациялық аспаптар, олардың құрылысы мен қызметі. Ашық теңізде бағытты айқындау. Көкшектің бөліктер жүйесі. Нақты курс пен пеленгтер. Курс бұрышы. Жер магниттері мен оның негізгі элементтері. Магниттік ауытқулар. Магнитті курстар мен пеленгтер. Магнитті компастар ауытқулары. Компастық курстар мен пеленгтер. Қолдың ауытқулар кестелі мен оларды пайдалану. Магниттік және гироскопиялық компастарға түзетулер енгізу. Компастық мен пеленгерді ауыстыру өзгеріс енгізу. Теңіз карталары. Теңіз карталардағы есептер шешу тәсілдері мен құрамдары. Кеме жолын кестелік тәсілмен анықтау. Кеме ығуы туралы жалпы түсінік, оның бұрыштарын айқындау. Теңіз ағыстары. Жел мен ағыстың кеме бағыты мен жылдамдығына әсері. Радиотехникалық құралдар арқылы кеменің орнын анықтау мәні, анықтау тәсілдері, пайдаланылатын радиотехникалық құрал-жабдықтар. Радиолакациялық станциялар арқылы анықтау, оның құрылысы, қызметі және пайдалануы. Ерекше жағдайларда кеме жүргізу. Көрінісі шектеулі аудандарда кеме жүргізу, портқа кіргенде және шығарда кемені оның жүру тәсілдері.

Білімдер:

жүйелерді кемеге жайғастыру талаптарын;

кеме жабдықтары мен құрылғыларын, оның жүзу және инструкциялық қасиеттерін, қауіпсіз жүзуді қамтамсыз ету шарттарын;

кемелерді техникалық пайдалану тәртібін;

кеме электр жабдықтарын;

басқару жүйесі механизмдері мен автоматтандыруды;

дайындық кезінде руль арқылы басқару, алға, артқа жылжыту тәсілдерін;

кеме жүргізу негіздерін;

кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кемеге жүк арту және жолаушыларды тасу нормаларын;

кемеге жүк тиеу-түсіру операцияларын атқару технологиясын;өндірісті автоматтандыруды;

полубаға құрылғылар мен жүктерді бекіту ережелерін;

кемелердің сигналдық жүйелерін;

түрлі сигналдардың ажыратып, оларды беру ережесін;

апатқа ұшыраған кемелер мен адамдарды құтқарудың теңіз және балық аулау флоты жарғысы талаптарын;

жалпы және жеке құтқару құралдарының құрылысы мен пайдалану тәртібі;

құтқару және өрт сөндіру құралдары, полубалық жарықтар мен сигналдық құрылғыларды пайдалануды, күтіп ұстау мен сақтауды;

кеме танкерінің су сыйымдылығын, оның қозғалысын анықтау тәсілдерін;

кеменің жүк қоймалары мен ондағы температураны тұрақты өлшеп отыруды;

іскерліктер:

кеме экипажын басқаруды, кемені, ондағы жолаушылар мен жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді;

кемеде мемлекеттік органдар мен Халықаралық конвенциялар, келісімдер, басқа да нормативті Заң актілері, бұйрықтар, нұсқалар, жарғылар орындауын қамтамасыз етуді;

кемені сапаға шығар алдында дайындығын мұқият техникалықталапқа сай екендігін тексереді;

жүк қоймаларын жүк қабылдауға дайындауға дайындайды;

кемені басқаруды жүзеге асыруды;

қолмен, электрмен, бумен және гидравликалық жетекті рульмен басқаруды;

Халықаралық кемелердің теңізде қақтығысуын болдырмау ережелерін мүлтіксіз орындауды;

апатқа ұшыраған кемелер мен ондағы адамдарды құтқаруға көмек береді;

дабылдық барлық түрінде кеме экипажының қызметін дәл атқаруды;

жалпы және жеке құтқару құралдарын пайдалануды;

құтқару құрал-жабдықтары, сөндіру, якорлық, палубалық жарықтар мен сиганлдық белгілердің ақаусыз жұмысын қадағалауды;

кеменің жүк сыйымдылығы, оның суға бату сызығы арқылы маркілеуді, трюмдер мен жүк қоймаларындағы жылу температурасын анықтауды;

якорды түсіріп-көтеруді;

апатты жағдайларда кеменіаман алып қалу талаптарын жүзеге асыруды;

қоршаған ортаны ластау мен табиғи байлықтарды тиімді пайдалану жөнінде заң нормаларын сақтауды;

экипаждан ішкі еңбек тәртібін, еңбек және демалыс режимін сақтауды талап етеді;

кают-компания, кашбұзда жойын бөлмелерде тәртіп орнатуды;

кеменің жүзу кестесін тексеріп, бекітуді;

жөндеу, сырлау және тазалау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздігі шараларын сақтау мен санитариялық-гигиеналық нормалардың бұзылмауын қамтамасыз етуді;

БК 1

БК 5

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1-2.1.10

КҚ 2.2.1-2.2.10

КҚ 2.4.1-2.4.10

КҚ 2.5.1.-2.5.10

КҚ 2.6.1-2.6.10

АП 02

Техникалық білім негіздері, слесарлық және электромонтаж жұмыстары

Техникалық өлшеу, қондыру және дәлдік шегі. Стандарттау мен машина құрылыс. Машина құрастыру мен деталдарды дайындауда. Жіберілетін қателіктер, жалпы сипаттамасы, себептері, түрлері. Наминалды және ауытқулы өлшемдер. Нақты өлшем. Дәлдік шегі мен оның аумағы. Өңдеу дәлдігі. Квалитеттер мен тегістік параметрлері. Дәлдік шегі мен қондыру жүйесі. Метрология; түсінік, қолданылатын терминдері, өлшеу аспаптарының көрсеткіші, әмбебап өлшеу құралдары; түрлері, жалпы сипаттамасы, қолданылуы, құрылысы мен пайдалану тәртібі. Техникалық механика туралы жалпы мәлімет. Машина мен механизмдер түрлері, бөліктері, кинематикалық механизмдер.

Білімдер:

- шлюпкалар құрылысы мен оларды теңізде пайдалануды;

- кеме жүк көтеру механизмдері құрылысы мен оларды қолдануды;

- кеме радиостанциясы, жарық және дыбыстық құралдардың құрылысы мен қолдану ережесін;

- жағыдағы объектілер және басқа кемелермен радиобайланыс орнату тәртібін;

- материалтану негіздерін, электротехника, техникалық механика қондыру мен дәлдік шегі жүйелерін;

- техникалық сызбаларды оқу ережесін;

- түрлі слесарлық жұмыстарды атқару тәртібін;

- кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- жөндеу жұмыстары технологиясы;

іскерліктер:

- трюмдерді ашу және жабу, жүк көтергіш кран бағандарын бағыттау, жүктерді тесу-түсіру, механизмдерге қызмет көрсету;

- теңіз түйіндерін жасауды, такелажды, ағаш ұстасы, желкендік жұмыстарын атқаруды;

- кемені жағаға тоқтату жұмыстарын;

- кеменің белгілеріне қарай сыйымдылығын анықтау, цистерналардағы су мөлшерін тексеруді;

- ау құралдарымен жұмыс істеуді, оларға техникалық қызмет көрсетіп, жөндеуді;

- ау құралдарын көтеру мен түсіруге байланысты барлық операцияларды атқаруды;

- кәсіптік балықтар, омыртқасыз жәндіктер мен өсімдіктер ассортименті мен түрін ажыратуды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1

КҚ 2.2.1

КҚ 2.3.1

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.1

КҚ 2.6.6


Біліктілігі: 120401 2 – Матрос (теңіз және балық аулау флоты)*АП 03

Теңіз практикасы

Кемелердің қақтығысуын болдырмаудың Халықаралық ерекшеліктері, жалпы жағдайлар, құрылымы, терминдер мәні, ережелер, мазмұны мен оларды қолдану жолдары. Рангоут. Такелаждық жабдықтар мен материалдар. Кемедегі такелаждық жұмыстар. Руль арқылы басқаратын кезде ағылшын және орыс тілдерінде берілетін командалар, олардың мәні. Арқаннан байлау механизмдері, брашниль, лебедка, шпильдер, түрлері, кемеде орналасуы, жұмыс істеу принципі және техникалық күтімі. Кеме тораптары: түрлері, қызметі және құрылысы, техникалық күтімі. Теңіз жүк тасымал негіздері. Кемені жүк тасымалына әзірлеу. Жүктерді тиеу және орналастыру. Рейдті жүк тиеу операциялары. Жүктерді қабылдау және есептеу, тапсыру. Мұнай өнімдерін танкер арқылы тасымалдау. Кеменің суға батып кетпеуін қамтамасыз ететін шаралар. Аппатты жағдайдағы кемелерге жәрдем беру. Кемедегі қайықтар және оны пайдалану талаптары. Кемедегі майлау, сырлау жұмыстары. Ағаш өңдеу және ұстамалық жұмыстар.

білімдер:

теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Халықаралық конвенция негізгі талаптарын;

теңіз және балық аулау флоты кемелерінде қызмет ету жарғысын;

теңіз және балық аулау флоты қызметін реттейтін бұйрықтар мен нұсқаларды, басқа да ресми құжаттарды;

кемені жүзуге дайындау тәртібін;

регистр ережелері талаптарын;

ісерліктер:

- теңізде жүзушілерге берілетін навигациялық хабарламалар мен ескертпелерді алу тәртібін;

жүзуге арналған парталар, оларға жергілікті жағдайларға байланысты түзетулер енгізуді;

ашық теңізде қақтығыстар болдырмаудың Халықаралық ережелерін;

апатқа ұшыраған кемелер мен адамдарды құтқарудың теңіз және балық аулау флоты жарғысы талаптарын;

экипаж мүшелерінің дабылды сигналдар кезіндегі іс-әрекетін;

жалпы және жеке құтқару құралдарының құрылысы мен пайдалану тәртібі;

құтқару және өрт сөндіру құралдары, полубалық жарықтар мен сигналдық құрылғыларды пайдалануды, күтіп ұстау мен сақтауды;

кеме танкерінің су сыйымдылығын, оның қозғалысын анықтау тәсілдерін;

- кеменің жүк қоймалары мен ондағы температураны тұрақты өлшеп отыруды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1 - КҚ 2.1.10

АП 04

Кемедегі қысымша механизмдер

Кемедегі негізгі көмекші механизмдер, түрлері, қызметі, жетектер, жалпы сипаттамалар мен оларға қойылатын талаптар. Гидравлика негіздері. Сорап қондырғылары туралы ұғым және оның нақты сүлбасы. Піспекті сораптар: ұғым, нақты сүлбасы, құрылысы, жұмыс істеу принципі; артықшылықтары мен кемшіліктері. Ротациялық сораптар туралы жалпы түсінік, сыйпаттамасы мен түрлері. Қалақты сораптар: түрлері, құрылысы, қолдануы және жұмыс істеу принципі, жетістіктері мен кемшіліктері. Гидрожетектер: түрлері, құрылысы басқару органдары, пайдаланылуы және жөндеу. Кемедегі қосымша бу қазандықтары: түрлері, қолдануы, жалпы сыйпаттамасы, құрылысы, пайдаланылатын жанармайлары және олардың түрлері.Кемедегі мұздатқыш құрылғылар. Жасанды суық алу агрегаттарын пайдалану. Мұздатқыш машиналар мен қондырғылар, компрессорлар түрлері, суыту әдістері, жұмыс істеу принципі, нақтылық сүлбасы. Кеме мұздату қондырғыларын автоматтандыру, олардың параметрлері, баптау жұмыстары.

Трюмдерді салқындату тәсілдері, мұздатқыш қондырғылар, олардың мұздату тәсілдеріне жалпы сипаттама.

Білімдер:

- гидравликаның негізгі ұғымын;

- сұйықтық ағысының толассыздық заңдарын;

- насос қондырғыларын және олардың принципиалды схемасын;

- поршенді насостың артықшылығы мен жетіспеушілігін;

- электр монтаждық жұмыстарын жүргізу технологиясын;

- тоңазытқыш агрегаттарының классификациясын;

- тоңазытқыш қондырғысы конденсаторының әрекет ету принциптерін;

- оқшаулағыш құрылғыларын;

Іскерліктер:

- сұйықтық температурасын және сорғыш құбырдың гидравликалық кедергісін, сиретуден сору тәуелділігін анықтайды;

- поршенді насостарға техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- ротационды насостарды қолданады;

- лопастты насостарға техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- кеменің тоңазытқыш қондырғыларына техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- тоңазытқыш машиналарын қолданады;

- жасанды

- тоңазытқыш агентінің қызып кететін реттегіштерін, автоматика құралдарын қолданады;

- іске қосуға тоңазытқыш қондырғыларын дайындайды;

- тоңазытқыш қондырғыларының жұмыс режимін жөнге келтіреді;

- тоңазытқыш қондырғыларының ақаулықтарын табады және жояды;

- еңбек қауіпсіздігін сақтайды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1 - КҚ 2.1.10

АП 05

Өнеркәсіптік балық аулау техникасы.

Балық аулауда қолданылатын негізгі құрал-жабдықтар. Кеме борты мен кормалары арқылы балық аулау тәсілдері, пайдаланылатын механизмдер мен құрылғылар, кеменің кәсіптік балық аулау схемасы. Балық аулау құралдары мен механизмдерінің жұмысын бақылайтын аспаптар. Қалталы аулау тәсілі; негізгі аулау принципі, құралдар, кәсіпшілік ауданы. Дрифтерлі аулаудың негізгі принциптері мен құрал-жабдықтары, аулау технологиясы. Ауа құралдарының техникалық күтімі. Кәсіптік ихтология. Кәсіптік балықтарға жалпы технологиялық сипаттама. Ұзақ мерзімге сақтау және антисептиктерді қолдану. Балықтарды өндірістік салқындату тәсілдері. Омыртқасыз жәндіктер мен өсімдік өңдеу кәсіпшілігі.

Білімдер:

теңіз және балық аулау флотында шағын кемелерді ережеге сай жүргізуді;

кеме балық өңдеу цехындағы атқарылатын жұмыстарды, оның орындалу технологиясын; аспаптар мен құралдарды;

дайын өнім шығару үшін балықтарды, жәндіктер мен өсімдіктерді өңдеуді;

балықты сақтау ережелерін;

дайын өнім шығару үшін балықтарды, жәндіктер мен өсімдіктерді өңдеуді;

балықты сақтау ережелерін;

еңбек және техника қауіпсіздігінің шараларын сақтау;

санитарлық-гигиеналық талаптарды орындауды.

іскерліктер:

ау құралдарымен жұмыс істеуді, оларға техникалық қызмет көрсетіп, жөндеуді;

ау құралдарын көтеру мен түсіруге байланысты барлық операцияларды атқаруды;

кәсіптік балықтар, омыртқасыз жәндіктер мен өсімдіктер ассортименті мен түрін ажыратуды;

оларды алдын ала өңдеуді;

аулау жұмысы мен өңдеу кезінде еңбек қауіпсіздігінің ережелерін сақтауды.

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1 - КҚ 2.1.10

АП 06

Кәсіптік механизмдер

Кәсіптік лебедкалар: түрлері, құрылысы, пайдаланылуы. Тралмен аулау механизмдері.

Дрифтерей аулау механизмдер. Ауды тарататын машиналар. Балық аулау механизмдерін күтіп-баптау және жөндеу.

білімдер:

кеме трюмдері, жүк арту, түсіру крандары, арқандар, басқа да қосалқы механизмдер құрылысы мен пайдалануын;

кеме балық өңдеу цехындағы атқарылатын жұмыстарды, оның орындалу технологиясын; аспаптар мен құралдарды; іскерліктер:

трюмдерді ашу және жабу, жүк көтергіш кран бағандарын бағыттау, жүктерді тесу-түсіру, механизмдерге қызмет көрсету;

БК 6

БК 8

КҚ 2.1.1.- ҚК 2.1.10


Біліктілігі: 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*; 120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі


АП 00

Теңіз практикасы

Кемелердің қақтығысуын болдырмаудың Халықаралық ерекшеліктері, жалпы жағдайлар, құрылымы, терминдер мәні, ережелер, мазмұны мен оларды қолдану жолдары. Рангоут. Такелаждық жабдықтар мен материалдар. Кемедегі такелаждық жұмыстар. Руль арқылы басқаратын кезде ағылшын және орыс тілдерінде берілетін командалар, олардың мәні. Арқаннан байлау механизмдері, брашниль, лебедка, шпильдер, түрлері, кемеде орналасуы, жұмыс істеу принципі және техникалық күтімі. Кеме тораптары: түрлері, қызметі және құрылысы, техникалық күтімі. Теңіз жүк тасымал негіздері. Кемені жүк тасымалына әзірлеу. Жүктерді тиеу және орналастыру. Рейдті жүк тиеу операциялары. Жүктерді қабылдау және есептеу, тапсыру. Мұнай өнімдерін танкер арқылы тасымалдау. Кеменің суға батып кетпеуін қамтамасыз ететін шаралар. Аппатты жағдайдағы кемелерге жәрдем беру. Кемедегі қайықтар және оны пайдалану талаптары. Кемедегі майлау, сырлау жұмыстары. Ағаш өңдеу және ұстамалық жұмыстар.

білімдер:

теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Халықаралық конвенция негізгі талаптарын;

теңіз және балық аулау флоты кемелерінде қызмет ету жарғысын;

теңіз және балық аулау флоты қызметін реттейтін бұйрықтар мен нұсқаларды, басқа да ресми құжаттарды;

кемені жүзуге дайындау тәртібін;

регистр ережелері талаптарын;

іскерліктер:

- теңізде жүзушілерге берілетін навигациялық хабарламалар мен ескертпелерді алу тәртібін;

жүзуге арналған парталар, оларға жергілікті жағдайларға байланысты түзетулер енгізуді;

ашық теңізде қақтығыстар болдырмаудың Халықаралық ережелерін;

апатқа ұшыраған кемелер мен адамдарды құтқарудың теңіз және балық аулау флоты жарғысы талаптарын;

экипаж мүшелерінің дабылды сигналдар кезіндегі іс-әрекетін;

жалпы және жеке құтқару құралдарының құрылысы мен пайдалану тәртібі;

құтқару және өрт сөндіру құралдары, полубалық жарықтар мен сигналдық құрылғыларды пайдалануды, күтіп ұстау мен сақтауды;

кеме танкерінің су сыйымдылығын, оның қозғалысын анықтау тәсілдерін;

кеменің жүк қоймалары мен ондағы температураны тұрақты өлшеп отыруды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.2.1- КҚ 2.2.10

КҚ 2.6.1- КҚ 2.6.10

АП 04

Кемедегі қосымша механизмдер

Кемедегі негізгі көмекші механизмдер, түрлері, қызметі, жетектер, жалпы сипаттамалар мен оларға қойылатын талаптар. Гидравлика негіздері. Сорап қондырғылары туралы ұғым және оның нақты сұлбасы. Піспекті сораптар: ұғым, нақты сүлбасы, құрылысы, жұмыс істеу принципі; артықшылықтары мен кемшіліктері. Ротациялық сораптар туралы жалпы түсінік, сыйпаттамасы мен түрлері. Қалақты сораптар: түрлері, құрылысы, қолдануы және жұмыс істеу принципі, жетістіктері мен кемшіліктері. Гидрожетектер: түрлері, құрылысы басқару органдары, пайдаланылуы және жөндеу. Кемедегі қосымша бу қазандықтары: түрлері, қолдануы, жалпы сипаттамасы, құрылысы, пайдаланылатын жанармайлары және олардың түрлері. Кемедегі мұздатқыш құрылғылар. Жасанды суық алу агрегаттарын пайдалану. Мұздатқыш машиналар мен қондырғылар, компрессорлар түрлері, суыту әдістері, жұмыс істеу принципі, нақтылық сұлбасы. Кеме мұздату қондырғыларын автоматтандыру, олардың параметрлері, баптау жұмыстары.

Трюмдерді салқындату тәсілдері, мұздатқыш қондырғылар, олардың мұздату тәсілдеріне жалпы сипаттама. Кеме мұздатқыш құрылғыларын пайдалану.

білімдер:

- гидравликаның негізгі ұғымын;

- сұйықтық ағысының толассыздық заңдарын;

- насос қондырғыларын және олардың принципиалды схемасын;

- поршенді насостың артықшылығы мен жетіспеушілігін;

- электр монтаждық жұмыстарын жүргізу технологиясын;

- тоңазытқыш агрегаттарының классификациясын;

- тоңазытқыш қондырғысы конденсаторының әрекет ету принциптерін;

- оқшаулағыш құрылғыларын;

іскерліктер:

- сұйықтық температурасын және сорғыш құбырдың гидравликалық кедергісін, сиретуден сору тәуелділігін анықтайды;

- поршенді насостарға техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- ротационды насостарды қолданады;

- лопастты насостарға техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- кеменің тоңазытқыш қондырғыларына техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- тоңазытқыш машиналарын қолданады;

- жасанды;

- тоңазытқыш агентінің қызып кететін реттегіштерін, автоматика құралдарын қолданады;

- іске қосуға тоңазытқыш қондырғыларын дайындайды;

- тоңазытқыш қондырғыларының жұмыс режимін жөнге келтіреді;

- тоңазытқыш қондырғыларының ақаулықтарын табады және жояды;

- еңбек қауіпсіздігін сақтайды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.2.1 - КҚ 2.2.10


Біліктілігі: 120403 2 – Кеме электригі*


АП 03

Кеме электр жабдықтары

Кеме электр станциялары: түрлері, қызметі, техникалық сипаттамасы, құрылысы мен қолданылуы. Кеме электр тізбектері, ондағы электр энергиясының таратылу схемасы, түрлері, жалпы сипаттамасы. Үлестіруші қондырғы мен басқару аппараттары, түрлері, қызметі, жұмыс істеу принципі және орналастыру. Электр шамдарының құрылысы мен олардың түрлері. Кеме электр жетегі: жалпы түсінік: түрлері, сипаттамасы, құрылысы мен қызметі (тұрақты және айнымалы ток электр қозғалтқыштары) электр қозғалтқыштарын түрлі режимге басқару схемасы. Оларға техникалық және жөндеу аппаратурасы; түрлері, пайдалану, құрылысы және қызметі, түйіспелер: түрлері, құрылысы, жалпы сипаттамасы, техникалық қызметі. Электр басқару схемалары; (электр қозғалтқыштар, көмекші механизмдер, электр жетекті сораптар, желдеткіштер мен компрессорлар) құрылысы, құрастыру және пайдалану тәртібі. Рульдік құрылғылардағы электр жетектер. Зәпірлік құрылғылардың электр жетектері және оларды пайдалану. Тралды шығарлардың электр жетектері. Жүк көтергіш құрылғылардың электр жетектері. Аккумулятор батареялары: түрлері, сипаттамасы, жұмыс істеу принципі, техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Кеменің ішкі байланысы, радио-байланыс және апатты-ескертпелі сигналдар. Электр қозғалтқышты кемелер: жалпы сипаттамалары, электр ескектерінің сызбасы, бас генераторлар мен электр қозғалтқышты ескектері. Кеме электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету; жөндеу кезеңдері, техникалық қызмет технологиясы, машиналарды реттеу, баптау және консервациялау, құрғату аспаптар мен жабдықтарды тексеру.

білімдер:

кеме электрстанцияларын, құрылысын, жұмыс істеу принципін, технологиялық қызмет көрсетуі мен жөндеуін;

кеме электр жабдықтары мен оның пайдалануын;

электр аспаптары мен құрылғыларының кемеде орналасуын, құрылысын, жұмыс істеу приципін;

электр жетектері құрылысы, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуді;

автоматты қондырғылар жүйесін;

электротехника және материалтану негіздерін;

-назначение, принцип действия, основные параметры, устройство аккумуляторных батарей; схемы зарядных устройств преобразователей;

кемедегі кабельдік беріліс жүйелерін, олардың ақаулары мен болдырмау шараларын, жөндеу тәсілдерін;

жарық беруші электр қондырғыларды, аспаптар қызметі мен құрылысын;

сигнал оттары мен прожекторларды, жарық және дыбыстық апатты жағдайда пайдалануды;

аккумулятор батареяларының пайдалану мерзімі мен оларға техникалық қызмет көрсетуді;

кемедегі командалық телефондық және апатты кезеңдегі байланыс тәсілін;

бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарының құрылысын, пайдалануды;

іскерліктер:

кеме электрстанциялары механизмдері мен агрегаттарын іске қосуға дайындауды, жұмыс режимін тексеріп, тоқтата білу мен техникалық қызмет көрсету;

кеме электр жабдықтарын реттеп, ақауларын анықтауды және түзеуді;

слесарлық жұмыстар мен техникалық қызмет көрсетіп, жөндеуді;

кеме рулін басқару жетектері мен электр қозғалтқыштарға, басқа да қосымша механизмдер мен агрегаттарға электр энергиясының берілуін бақылауды;

кеме кабельдерін қайта құрастырып, жөндеуді, электр жабдықтары мен жарық беруші сигналдық желілерді түзетуді:

аккумулятор батареяларына қызмет көрсетуді;

апатты, командалық және телефондық байланыстарды қалыпты жағдайда ұстап, қызмет көрсетуді;

бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарын пайдалануды;

электр схемалары мен сызбалардағы белгілерді оқуды;

кеме электр жабдықтарының техникалық құжаттарын жүргізуді;

кемедегі вахталық қызметті кейінге сай атқаруды;

барлық дабылдарда іс-әрекет етуді;

жеке және ұжымдық құтқару құралдарын пайдалануды;

еңбек қорғау мен санитарно-гигиеналық нормалардың талаптарын орындауды;

өрт қауіпсіздігі ережелері мен сөндіру құралдарын пайдалануды.

БК 6

БК 8

КҚ 2.3.1 - КҚ 2.3.9


Біліктілігі: 120404 2 – Кеме қозғалтқышының өздігінен басқару моторшысы*


АП 03

Кеменің энергетикалық қондырғылары

Такелажды жабдықтың материалдары және заттары (арқандар, такелажды шынжырлар, жүк көтергіш темір ілгек (гак), такелажды қапсырма шегелер, талрептер, блоктар, жүк көтергіштер). Кеменің такелажы және рангоуттар. Кеме бөлмесін және корпусын күту. Жүк тасымалының негіздері және тасымалдау ережелері. Жүк тиеу-жүк түсіру жұмыстарын жүргізу ережелері. Ауыр жүкті, палуба жүктерін және ағаштар жүгін арту ерекшеліктері. Мұнай құйылған жүктерді арту және тасымалдау. Сұйықтықты жүктер классификациясы. Мұнай өнімдері және олардың разрядтары. Жүк тиеу жұмыстарының кеме-сағатты нормалары. Көлік құжаттарын рәсімдеу және тасымалдауға жүктерді қабылдау. Кемедегі жүктерді тапсыру және сапар жолдағы операциялар. Бекітілген пунктегі жүктерді беру және сақтау. Почта және ауыр жүктер багажын, жолаушыларды тасымалдау. Тарифтер, есептемелер ретін және оларды қолдану ережелері.

білімдер:

- кеме жұмысында қолданылатын негізгі материалдарды;

- алуан түрдегі жүктерді және тиеу ережесін;

- мұнай өнімдерін және олардың разрядтарын;

- жүк тиеу жұмысының кеме-сағаттық нормаларын;

- жүк тиеу және түсіру актісін және оларды құрастыру ретін;

- ыдыстың бұзылуы кезінде жүктерді ашып алудың ретін;

- билеттер түрлерін және формасын;

- жолаушыларды тасымалдау кезіндегі экипаждың міндеттерін;

- тарифтің түрлерін және формасын;

іскерліктер:

- малярлық жұмыстар атқарады;

- жүктер күйінің сапасын анықтайды;

- айлақтағы жұмыстарды жүргізеді;

- жүктерді қабылдауға танктерді дайындайды;

- мұнай өнімдерімен жұмысы кезінде сақтандырғыш жабдықтарын қолданады;

- жұмыссыз тұру мезгіліне есептер шығарады;

БК 1

БК 5

БК 6

БК 8

КҚ 2.4.1 -

КҚ 2.4.10


Біліктілігі: 120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы (машинисі)*


АП 03

Кеменің рефрижераторлық қондырғылары

Жасанды салқындатудың физикалық мәні. Тоңазытқыш машинаның жұмыс процесіндегі термодинамиканың негіздері. Тоңазытқыш агенттері және жылу таратушылар. Механикалық энергиямен шығындалатын тоңазытқыш машиналары. Кеме тоңазытқыш машинасының компрессорлары. Тоңазытқыш машинаның жылу алмастырғыш аппаратуралары. Тоңазытқыш машинасының арматурасы және құбырлары, қосалқы аппаратуралары. Жылу энергиясы шығынымен жұмыс істейтін тоңазытқыш машиналар. Кеменің рефрижераторлық құрылғысының ерекшеліктері. Кеменің оқшаулағыш материалдары және конструкциясы. Салқындату құралдарының құрылысы және трюмдерді салқындату тәсілдері. Кеменің тоңазытқыш қондырғылары. Технологиялық тоңазытқыш жабдықтары. Ұсақ тоңазытқыш қондырғылары. Тоңазытқыштар. Ауаны тазартқыш қондырғылары. Кеме тоңазытқыш қондырғысын пайдалану. Тоңазытқыш қондырғысын жөндеу.

білімдер:

- физикалық денелер күйінің параметрін;

- тоңазытқыш коэффициенті туралы ұғымын;

- жылу таратқыштың қасиеттерін;

- тоңазытқыш машинасының компрессорлы жұмысының жылулық сипаттамасын;

- қосалқы жабдықтардың элементтерін;

- тоңазытқыш қондырғысы мен жылу алмастырғыш аппаратурасының жұмысына майдың әсерін;

- кеменің рефрижераторлық құралғысының ерекшеліктерін;

- аппараттың жүктерін түсіру және тиеудің механикаланған процестерін;

- ауаны тазартудың жұмыс принциптерін;

іскерліктер:

- кеңейтілген цилиндрді реттегіш желдеткішпен ауыстырып отырады;

- тоңазытқыш қондырғысының жұмыс көрсеткіштер сапасын анықтайды;

- кеме компрессорларына техникалық күтім жасайды және жөндейді;

- жылу алмастырғыш аппаратураларын дайындау кезінде негізгі материалдарды қолданады;

- тоңазытқыш машинасының жылу алмастырғыш аппаратурасына техникалық күтім жасайды және жөндеу жүргізеді;

- салқындатқыш бөлмесінің температурасын жөнге келтіреді;

- компрессорлар мен қондырғылар жүйесінің дайындығына тексеріс жүргізеді;

- жүйелерді маймен және хладагентпен толтырады;

- жөндеуден кейін тоңазытқыш қондырғысын сынақтан өткізеді;

- техникалық құжатнамаларды толтырады;

- тоңазытқыш қондырғысын жөндеу кезінде еңбек қауіпсіздігін сақтайды;

БК 6

БК 8

КҚ 2.5.1 - КҚ 2.5.10

АП 04

Кемедегі энергетикалық қондырғылар

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

білімдер:

кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БК 6

БК 8

КҚ 2.5.1 - КҚ 2.5.10

КП 01

Кәсіптік практика

Кемелердің соқтығысуын алдын алудың халықаралық ережелері (КСАХЕ).

Жүріп тұрған, тарту және итерумен айналысатын механикалық қозғалтқышты кеме, желкенді кеме, шөккен кемелер, зәкір және шөгінде тұрған кемелердің оттары мен белгілері. Бір-біріне жақын балық және кәсіпкерлік буынсыздарды аулаумен айналысып жүрген балықаулау кемелерінің қосымша сигналдары. Рангоут. Такелаж жабдықтарының материалдары мен заттары. Арқан сипаттамалары. Кеме баспалдағы.

Кеменің жүктік қондырғылары.

Жүк тесіктердің жабдықтары. Кеме байланыс құралдарын қолдану. Көзбен көру және есту байланыс құралдары, оларды қолдану. Кемені тиеуге даярлау. Қажетті жүзушілікті, мықтылықты, құралғы тұрақтылығын, жүк тобын тиеу кезінде сыйымдылығы мен бірізділігін мейлінше қолдануды қамтамасыз ету. Балласттың мәні. Түрлі жиындалған жүктерді тиеу және орналастыру.

Кеме борты астында жүк жүзу құралдарының тұру мықтылығын қамтамасыз ету.

Электржинақтау жұмыстарын өткізу технологиясы.

іскерліктер:

- жүзудің және түрлі жағдайда икемделіп жол табудың негізгі ережелерін;

- рангоут құрылымының негіздерін;

- рөл қондырғысын;

- рөлде берілетін орысша, қазақша, ағылшынша бұйрықтарды және оның мәнін, мағына-сын;

- зәкір қондырғысын;

- зәкір операциясында икемделіп жол табудың тәсілдерін;

- байлану қондырғыларын;

- байлану механизмдерінің орналасуын

дағдылар:

- жұмысты жоспарлауы;

- кемені лоцманмен бірге жүзгенде басқаруы;

- жағалауға түрлі жағдайда кемені байлауға даярлауы;

- байлау кезінде берілетін түрлі бұйрықтарды орындауы;

- байлау операциясы кезінде еңбек қауіпсіздігін қаматамасыз етуі;

- такелаж саймандарын қолдануы;

- теңіз түйінін байлай алуы;

- кемелерді теңізбен сүйреуді жүзеге асыруы;

- қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып кемені және сүйретілетін нысанды сүйреуге даяр-лауы;

- апатқа ұшыраған кемелерге көмек көрсетуі;

- кеме энергетикалық қондырғысы мен көмекші механизмдерге техникалық қызмет көр-сету және жөндеу кезінде ұсталық жұмыстарды орындауы;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықты өткізуі.

КҚ 2.1.1 - КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1 - КҚ 2.2.10

КҚ 2.3.1 - КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.1 - КҚ 2.4.11

КҚ 2.5.1 - КҚ 2.5.10

КҚ 2.6.1 - КҚ 2.6.10


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің индексі

(пән)

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білім, шеберліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды


Біліктілік: 120407 3 – (Кеме) механигі, 120408 3 – (Кеме) электромеханигі


ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП. 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

- қазақ (орыс) тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруін.

Іскерліктер:

- әр саладағы терминологияны қолданып құжаттар оқуды, диалог жүргізуді;

- өзінің ауызша және жазбаша сөйлесу кемшілігі мен қателіктерін жоюды;

- мамандық бойынша анықтамалық қолдана алуды.

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 9

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіптік лексика, фразеологиялық орамдар мен терминдер. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіптік сөйлесу, сөйлесу, тыңдап түсінуді, оқу мен жазу, ауызша және жазбаша аудару, тыңдап ауызекі тілді түсіну міндетті деңгейлерін білу.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды.

Іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

- шет тілінде қатынас жасаудың қарапайым іскерлігін игере алу;

БҚ 1

БҚ 3

БҚ 7

БҚ 9

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы – дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін.

Іскерліктер:

- спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдана алу;

- денсаулығын нығайту және өздігінен жетілу үшін дене шынықтыру жөнінде алған білімін қолдану.

БҚ 10

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер


ӘЭП. 01

Мәдениеттану

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы. Дінтану негіздері. Мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет;

қазіргі кездегі мәдениет. Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен ІХ-ХІІІ ғасырлардағы қазақ хандығының ортағасырлық мәдениеті. ХІҮ-ХҮ ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. ХҮІІІ ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы (ХІХ ғасырдың 2-жартысындағы және ХХ ғасырдың басындағы) Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білім беру, әдебиет пен өнер. 40-жылдардың ортасы мен 80 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы. Дін-қоғамдық құбылыс ретінде. Діннің мәні мен рөлі. Діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлері. Христиандықтың негізгі тарихи жағдайлары. Қазақстан территориясындағы христиандық қоғамдар. Ислам.

Білімдер:

- негізгі түсініктерді,

- түсініктер: конфуцианство, даосизм, Қытай өнерін;

- үнді мәдениетінің ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктерін;

- түсініктер: Ислам, курайш, Мұхаммед, Құран, Аллах, Мекке;

- христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағытын;

- Франция мәдениетін: Ашель мәдениетін, проманьондықтарды, галдарды, франктарды, әдебиетті, философияны;

- көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесін;

- орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыруды;

- түрік-араб мәдениетінің орта ғасыр Қазақстан мәдениетіне тиген әсерін білу.

Іскерліктер:

- дүниежүзілік мәдениет тарихының негізгі кезеңдерін және олардың өркениет мәдениетін аша білу;

- мәдени мұраны пайдалану;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

- көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешелігін көрсете алу;

- діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлерін талдай алу.

БҚ 3

БҚ 4

ӘЭП.02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философиялық ойдың негізгі елеулі кезеңі. Адам табиғаты және оның қалыптасу мәні.

Адам және Құдай. Адам және Ғарыш. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі. Адамзаттық ұғым және әрекет. Ғылым және оның ролі. Адамзат жаһандық проблемалар алдында

Білімдер:

- Философия пәні, әлемдік философиялық ойдың негізгі елеулі кезеңі. Адам табиғаты және оның қалыптасу мәні.

Адам және Құдай. Адам және Ғарыш. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі. Адамзаттық ұғым және әрекет. Ғылым және оның ролі. Адамзат жаһандық проблемалар алдында.

Іскерліктер:

- биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамаларындағы адам іс-әрекетін, оның сана мәнін, саналы және санасыз әрекеттерін анықтай алу;

- қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастар нормаларын реттей алу.

БҚ 3

БҚ 4

ӘЭП.03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер. Саясат. Саяси билік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оның негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партия мен партия жүйесі. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдік саяси үрдіс.

Білімдер:

- заңдылықтарды әлеуметті тұрғыда түсіну туралы түсінікті;

- әлеуметтік құрылымдар туралы түсінікті, әлеуметтік жіктелуді, әлеуметтік әрекеттестікті;

- тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін, реттеу формаларын білу

Іскерліктер:

- әлеуметтік өзгешеліктер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

- билік мәнің, саясат субъетілерін, саяси қарым-қатынастар мен үрдістерді (Қазақстанда және әлемде) ашып білу;

- саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті қалыптастыру.

БҚ 3

БҚ 4

ӘЭП.04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі ұғымдары, мәні, қағидалары. Меншік нысаналары мен түрлері. Жоспарлар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлауы. Жоспарлардың экономикалық негіздеулерінің және болжауларының әдісі. Бизнес-жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының және қызметінің жағдайын талдау.

Білімдер:

- экономикалық теорияның негізгі ережелерін;

- елде және шетелдегі экономикалық жағдайларды;

- макро- және микроэкономиканың, салықтық, ақшалай-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздерін.

Іскерліктер:

- нарықтық бағаның қалыптасу механизмдерін сипаттауды;

- өзінің кәсіптік қызметін бағдарлау үшін қажетті, экономикалық ақпараттарды табу және пайдалануын.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ5

БҚ7

ӘЭП.05

Құқық негіздері

Құқық, ұғым, жүйе, дерек-көздер. Қазақстан Республикасы Конституциясы – құқықтық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпылай декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам және азаматтың құқығы мен еркіндігі, оларды жүзеге асыру механизмі;

- кәсіптік қызмет саласында құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу.

Іскерліктер:

- жеке бас бостандығы мен қадір-қасиетін қорғай алу;

- маманның кәсіптік қызметті реттеуші, нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Пәннiң мазмұны, оның мақсаттары. Iс қағаздарын жүргiзуде әртүрлi лингвистикалық сөздiктердi қолдану. Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттарын жүргізу негізі. Ұйымдастыру, реттеу, құқықтық, ақша-финанс-есептік, және анықтамалық құжаттары.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану.

Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары.

Құжат қорлары туралы түсінік. Iс қағаздарын сақтауды қалыптастыру.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры.

Білімдер:

- пәннің мазмұны мен мақсатын;

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерiн;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуін;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптарды;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерiн.

Іскерліктер:

- әртүрлi құжаттарды жіктеуді;

- құжаттар формулярын толтыруды;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауды;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауды;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруды.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 7

БҚ 9

ЖКП. 02

Инженерлік графика:

Геометриялық сызу; сызбалардың орындалу ережесі; геометриялық құрылым және деталдардың техникалық контурларын сызу ережелері; проекциялық сызу; техникалық сурет салу; конструкциялық құжатнамаларды рәсімдеу және әзірлеудің ережелері; машина жасаудағы сызу; сызбалардағы кескіндер катергориясы; инженерлік графиканың құралдары; мамандық бойынша бұйымдардың сұлбалар мен сызбаларын орындалу тәсілдері және әдістері; көркемдік конструкциялаудың элементтері; графикалық ақпаратта бейнеленген техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар; компьютерлік графикалы жүйелер туралы ұғымдар;

Білімдер:

- геометриялық және проекциялық сызудың тәсілдері мен ережелерін;

- конструкторлық және технологиялық құжаттарды оқу және рәсімдеу, құрастырудың негізгі ережелерін;

- графикалық тапсырмаларды шешудің әдістерін.

Іскерліктер:

- нобай мен көшірмелер арқылы тұтас көріністің сызбаларын, бөлшектер сызбасын орындауды;

- конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеуге арналған қолданбалы программалардың пакеттерiн қолдануды.

БҚ 6

БҚ 9

ЖКП.03

Техникалық механика:

Теориялық механиканың негіздері; статика; күштердің жазықтық және кеңістік жүйелері; кинематика; нүкте және қатты дененің кинематикасы; динамика; күштер инерциясы; үйкеліс; қуат және жұмыс; материалдар кедергілері; ішкі және сыртқы күштер; қиманың әдістері; созылу және қысылуы; жаншылу мен кесіктер есебі; бұралуы; иілуі; беріктік пен қатаңдығын есептеу; нүкте күйіндегі кернеулігі; эквивалентті кернеулік күйі; беріктілік гипотезасы және оларды қолдану; кедергінің қажуы; қысылған сырықтың беріктігі; машиналар мен механизмдер бөлшектері; жазықтық механизмдері; біліктер мен осьтер; осьтер мен біліктер тірегі; муфталар; машиналар бөлшектерінің қосылысы; конструкция элементтері; машиналар мен механизмдер сипаттамасы.

Білімдер:

- теориялық механиканың аксиомалары мен негізгі ұғымын;

- статика, кинематика, динамиканың негізгі ережелерін;

- машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа есептей алуды;

- материалдарды сынау әдістері мен тәсілдерін;

- механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамасын; Іскерліктер:

- қозғалыс нүктесінің параметрін және оның жылдамдығы мен үдеуін есептеп шығаруды;

- тәжірибелік жұмыстарда бөлшектердің өзгеру мүмкіндігін анықтауды;

- машиналар бөлшектерін қосып жалғауды.

БҚ 6

ЖКП.04

Электротехника және электроника:

электротехника: электр өрісі; электромагнетизм; электр өлшемдер; ауыспалы және тұрақты ток электр машиналары; трансформаторлар; электр қуатын беру және тарату; қуатсақтаушы технологиялар; құрылыс алаңшасындағы электрқауіпсіздік;

электроника: электрониканың физикалық негіздері; электрон күшейткіштер; электрон генераторлар мен өлшеу аспаптары; автоматика мен есептеу техникасының электрон қондырғылары; микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ.

Білімдер:

- тұрақты және айнымалы токты электр тізбегін;

- электржетек негізін;

- құрылыс алаңшасын электрмен қамтамасыз ету негізін.

Іскерліктер:

- электрон түзеткіш және тұрлауландырғышты қоя алуы;

- электрон аспаптарды жөндей алуы;

- қуатсақтау технологиясын есепке ала отырып құрылыс алаңшасында электржабдықты қолдана білуі.

БҚ 5

БҚ 6

ЖКП.05

Материалтану:

материлтанудың физика химиялық негіздері; құрылымдық материалдар; ұнтақ және композициялық материалдар; қоспалы болаттар; металлкерамикалық материалдар; түсті металл қорытпалары; металл коррозиясы және онымен күресу әдістері; пластикалық массалар; резеңке, ағаш, желімделетін, лаксыр және бейорганикалық материалдар.

Білімдер:

- материалдың құрылысы мен қасиетін;

- материалдың көрсеткішін өлшеу және қасиетінің әдістерін

Іскерліктер:

- кесу арқылы металды өңдеуді орындауы;

- материалды өңдеуде электр әдістерін қолдануы.

БҚ 5

БҚ 6

ЖКП.06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология: негізгі ұғымдар мен анықтамалар; өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Стандарттау: сапаны басқару және стандарттау облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді сынау және бақылау; сапа жүйелері.

Сертификаттау: сертификаттау жүйелері; машина жасаудағы дәлділік; шектер және қондыру жүйелері; техникалық өлшеулер.

Білімдер:

- стандарттау, сертификаттау және метрологияның міндеттерін, маңызын, принциптерін, объектілерін, субъектілерін, әдістерін, құқықтық негіздерін;

- халықаралық және аумақтық стандартттардың құрылымын;

- ҚР МЕСТ сертификаттау жүйелерін;

Іскерліктер:

- өлшеуіш құралдарын дұрыс таңдап, оларды қолдана білуді;

- сапа жүйесіндегі құжаттарды қолдануын

БК 5

БК 6

ЖКП.07

Дәнекерлеу өндiрiсі электрмен дәнекерлеу түрлерiнiң сипаттамасы және классификациясы; электрмен дәнекерлеудiң физикалық мәні; пiсiрілген жерді орныны келтіру процесi; пісіру доғаның қоректену көздерi; пісіру кезіндегі металлургиялық процесстер; электрод сымдары; электродтар; қолмен электр доғасымен дәнекерлеу; автоматты және жартылай автоматты флюс арқылы доғалық пiсiрулер және байқатпайтын газдардың ортасында; контактылы пiсiру; металдардың газбен пiсiру және кесу; әр түрлi қорытпалар мен кеме конструкцияларын дәнекерлеу; пластмассаларды дәнекерлеу; дәнекерлеудiң қалған түрлерi; пісірудегі кернеулер және деформация; пiсiрілген жердің сапасын тексеру;

Білімдер:

- пісірудің қолдану облысын, негізгі ерекшеліктерін, артықшылықтарын, кемшіліктерін;

- пісірудің металлургиялық процестері туралы мағлұматтарды;

- пісірілетін материалдардың негізгі қасиеттерін;

- электродтарды сылау маңызын және қасиеттерін;

- пісірілген жапсармаға қойылатын талаптарды

Іскерліктер:

- қолмен оттегімен кесуді орындай алуын;

- пісіру тәртібінің параметрлерін таңдауды, орнатуды және түзетуді;

- пісірілген түйіндер мен конструкциялардың сапасын көз мөлшерімен тексеріп отыруды;

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 9

ЖКП.08

Кеме теориясы, құрлысы және пайдалану мерізімін арттыру үшін күрес.

Ішкі суда жүзетін кемелердің негізгі түрлері және классификациясы.

Кемелердің классы және жүзу ауданы.Кемелерді техникалық бақылау органдары. Кеме корпусының геомертиясы.Кеме гидромеханикасының негізі.

Үлкен және кішкене кисаю бұрыштарындағы орнықтылық.

Өзеннің немесе көлдің кейбір жерлеріндегі кеме қозғалысына келетін кедергілер.

Кеме қозғалтқыштарының түрлері және олрадың

ерекшеліктері.

Металлдан,пластмассадан немесе темірбетоннан жасалған кеме корпустарының ерекшеліктері.

Кеме корпустарын таңдау жүйесі.

Кеме жасау кезеңдері,оларды жобалау және жабықтарын дайындау туралы түсініктер.Кемені суға түсіруге және көтеруге арналған құрылымдар.

Негізгі қондырғылар және кемені жабдықтау.

Өрттен қорғау және құтқару жабдықтары.

Кеме құрылымдары және жүйелері.

Білімдер:

- кеме бақылау ұйымдары, олардың бүл мәселедегі компетенциялық ауқымдары; бақылау ұйымдастырудағы Регистрдың атқаратын қызметі; кеме конструкциясының негізгі элементтері.

-негізгі базалық жазықтықтар,теориялық сызбаның проекциялары және сызықтары,кеме корпусының негізгі размерлері және іс жүзіндегі олардың қатнастарының

мағнасы; кеме корпусының

формасын толтыру коэффициентінің маңызы;

-кеме жүзу теориясының негізгі терминдері мен анықтамалары;ауырлық ортасы мен шамалық ортаның негізгі айырмашылықтары;

Негізгі жүзу мінездемелерінің атқаратын қызметі және оларды іс жүзінде пайдалану ауқымдары; мінездемелерді графикалық

ықшамдау;

-кеме жүктері маркаларын айқындаудың мағнасы

Кеменің отсектерінің бату мінездемесіне сәйкес классификациясы;кеменің батпаулығына қойылатын талаптар;

Кеменің батпауын қамтамасыздандыру үшін қойылатын талаптар;

батпаудың түрлері

мен шаралары; "курстағы орнықтылық" және "бұрымдылық" деген ұғымдардың

айырмашылығы;

кеменің циркуляциялық элементтері және рөлдік тетіктердің жұмыс істеу принципы.

-кеме құрлысында әртүрлі материалдарды қолдану салалары және олардың корпустық конструкциясын біріктіру түрлері;

Корпустық барлық бөліктердің орналасу тәртібі және

олардың элементтері,аттары, атқаратын қызметтері;

корпустың және құрамындағы

фундаментінің әртүрлі жабындарын таңдап алу ерекшеліктері кеме корпусының шебі.

Іскерліктер:

- Кеменің құрлысы және геометриясы бойынша

негізгі терминдер мер анықтамаларды түсіндіруді, кеме корпусына қатысты теорияляқ сызбаларды еркін меңгеру және түсіну, теорияляқ сызбалардың элементтері бойынша кеме корпусын көлемді түрде елестетіп, кеме кесіндісінің жазықтығының ауданын есептеу білуді.

Жылжымалы жүктердің кеме орнықтылығына әсерін түсіндіру және әртүрлі факторлардың

кеме басқарымдылығына әсерін анықтауды. Мөлшерлі формуланы қордана отырып, кеме қозғалысындағы 10судың кедергісін есептеп шығаруды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.7.5.

КҚ 3.7.8.

ЖКП.09

Қолданбалы информатика

Техника қауiпсiздiгi. Модель түрлерi. OC WINDOWS түрлерi. WOR мәтiндiк процессоры. EXCEL электронды кестелерi. CORL DRAW векторлық редакторы. Вирустардан қорғану. WinZip архивтары. Norton Commander бұлт – бағдарламасы. Ойындар Графиктiк бағдарламалар. Шығармашылық жобаларды жобалау.

Білімдер:

- ақпаратты кодпен хабарлау;

- WINDOWS ОЖ, WinZip архиваторын, DOS ОЖ-нің түрлерін;

- программалар - қабығын;

- графиктiк бағдарламаларды;

Іскерліктер:

- WORD-тың мәтiндiк процессорымен, EXCEL-дің электронды кестесiмен, Corel DRAW-тың векторлық редакторымен жұмыс iстеуді;

- вирустардан қорғауды құруын;

- творчестволық жобаларды әзірлеуін;

- техника қауiпсiздiгiн сақтауды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП.10

Экономика салалары

Нарықтық экономика және саласы; саланы дамыту перспективасы және ерекшелiктері; өндiрiстiң түрлерi және олардың сипаттамасы; негiзгi өндiрiстiк және технологиялық процестер; ұйымның инфрақұрылымы; ұйымның қаражаты және мүлігі; негiзгi және айналымдағы қаражаттар; еңбек ресурстары; еңбекті ұйымдастыру, мөлшерлеу және еңбекақы; ұйымның маркетингтік қызметi; өндiрiстiк программа және өндiрiстік қуаты; өндiрiс шығыны және өнiмнiң өзiндiк құны, қызметтер; баға белгiлеу; ұйымның қызметiнiң тиiмдiлiк бағасы; өнiмнiң сапасы және бәсекеге қабілеттілігі; патенттану, ойлап тапқыштық; инновациялық және инвестициялық саясат; ұйымның сыртқы экономикалық қызметi; бизнес-жоспар; негiзгi техникалық-экономикалық көрсеткiштердi есептеудiң әдiстемесi.

Білімдер:

- саладағы қолданыстағы негізгі экономикалық категорияларын;

- негізгі қорлардың пайдаланатын көрсеткіштерін және олардың реттік шығарылуын;

- айналмалы қаражат көрсеткіштерін;

- еңбекті ұйымдастыру түрлері мен формалары, еңбекақы төлеу формаларын;

- тариф жүйесінің мәнін.

Іскерліктер:

- жұмыс орнын ұйымдастыруды және жұмыс уақытын жоспарлауды;

- өндірістік рецептура, шикізат пен шала өнім шығыны есептерін жүргізуді;

- қосалқы материалдар мен шикізат шығынын есептей алу және бақылауын жүзеге асыруды;

- шығынды қысқарту және үнемдеу бойынша технологиялық шаралар құрастыруды;

- жобаның санитарлы-техникалық жағына есеп жүргізуді.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

КҚ 3.7.7

ЖКП .11

Менеджмент

Менеджменттің негізгі ережелері, оның мәні; қазіргі менеджметтің сипатты ерекшелігі; менеджмент инфрақұрылымы және циклы; басқару жүйесінің элементтері; тиімділік; басқару: функциялары, ұйымдары, құрылымы, принциптері мен тәсілдері, мотивация; басқару процесіндегі реттеу және бақылау: түрлері, кезеңдері; менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж; басқару стилі; еңбек ұжымын басқару; еңбекті ұйымдастыру; басқарушылық шешім қабылдау: оның мазмұны және түрлері; шешімді шығару мен орындаудың дайындық кезеңдері; оптимизация әдістері.

Білімдер:

- кәсіпорынды басқару функциясын;

- еңбек ұжымының құрылымын;

- басшының жеке, іскерлік және психологиялық қасиеттерін;

- іскерлік қатынастағы тәртіпті;

- ұжымдағы жұмыстың әдістері мен принциптерін.

Іскерліктер:

- басқару процесін реттеуді және бақылай алуды;

- менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж қалыптастыруды;

- еңбек ұжымын басқаруды;

- басқарушылық шешім.

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7

ЖКП.12

Еңбектi қорғау

Адамдағы келеңсіз факторлардың әсерi; жарақаттайтын және зиянды факторларды теңестiру; техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауiп-қатерлерiнен қорғану құралдары және әдiстері; экобиоқорғайтын және өртке қарсы техникалар; кәсiпорындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, нормативтiк және ұйымдастыру негiздерi; еңбектi қорғаудағы материалдық шығындар; кәсiби қызметтiк саласындағы қауiпсiз еңбек жағдайын қамтамасыз етудiң ерекшелiктерi;

Білімдер:

- еңбектің қорғаудың жалпы нормаларын;

- технологиялық процестердің қауіпсіздігін;

- кәсіпорындағы жарақат алудың себептерін;

- өрт сөндіру қауіпсіздігі туралы жалпы мағлұматтарды;

Іскерліктер:

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша білімді тәжірибеде қолдануын;

- қорғанудың жеке құралдарын пайдалануды;

- өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.5

АП. 00

Арнайы пәндер


Біліктілік: 120407 3 – (Кеме) механигі

АП.01

Кемедегі энергетикалық қондырғылар

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2 КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.4

АП.02

Кеменің қосымша механизмдері

рөлдік машиналар; оперативтік жүкшығырлар, қада аппараттары; сұқпалар, брашпильдер, байлау жүкшығырлары; жүк қайық қондырғылары мен механизмдері; сүйрету жүкшығыры, сеп қондырғы механизмдері; кеме сораптары, желдеткіштер, жүйелер; кеме жүйелерінің құбырлары мен арматурасы; трюм және өртқауіпсізідігі жүйелері; сумен қамтамасыз ету және арықтар жүйесі; қор- және энергиясақтаушы технологиялар.

Білімдер:

- кемелік көмекші механизмдері мен жалпыкемелік көмекші жабдықтардың жұмсалуы мен топтамасын

Іскерліктер:

- кеме құралдарын ағын суды жинау, тазарту және зарарсыздандыруға пайдалануы;

- тоңазыту қондырғыларын құруы;

- көмекші пештік қондырғыларды жүзеге асыра алуы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.4

АП.03

Кеменің булы қазаны және су тұщылайтын қондырғылар.

Кеменің булы қазаны және су тұщылайтын қондырғыларының құрлысы, жұмыс істеу принципі, сызбасы,кемелік бу қазанына қызмет көрсету ережелері және оларды күту,техникалық қауыпсіздік ережелері; жылуды бу қазандарынан және су тұщылайтын қондырғылардан беру; ішер су мен қазандық судың сапалы көрсеткіштері;

оларды өңдеу түрлері; су бақылауды ұйымдастыру; кемені сумен қамтамасыздандыру;

дистиляция жасау.

Білімдер:

- кеменің булы қазанының әрекет ету принципін және құрылысы жөніндегі негізгі мәлеметтерді;

- арматураның орналасуын және тағайындалуын;

- қазанды жөндеу кезінде қолданылатын оқшаулағыш, төсегіш және тірегіш бұйымдарын;

- қазан және құбырлар бетін тазалау ережелері мен әдістерін;

Іскерліктер:

- қарапайым қазандарды құрастыру және жөндеу бойынша жұмыстар орындайды;

- прессқайшымен табақты және профильді металдан бөлшектің және тіксызықты дайындаманы, сонымен қатар пісірілген құбырды тазалаған соң құбыр торын қорғайтын құбыркескіш станогіндегі белгілеу бойынша құбырды, сонымен қатар кеме қазанының коллекторы мен бачогін, құбыр бетін кесіп отырады;

- кеменің булы қазанының түйіндері мен бөлшектерін құрастыру, жөндеу, өңдеу, дайындау кезіндегі жұмыстарын орындауға қатынасады;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.4

АП.04

Кеме электрожабдықтары және энергетикалық қондырғылардың автоматтандырылған басқару жүйесі

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.4

АП.05

Кемелік энергетикалық қондырғылар дың автоматикасы және бақылау аппаратурасы.

Қысым және селдіреуді бақылау үшін қолданылатын

аппараттар туралы жалпы мәлімет;темрератураны бақылайтын

аппараттар;

тұздылықтын денгейін, шығынын, газ анализын өлшейтін аппараттар;

қуатты және айналу жиілігін өлшейтін аппараттар; жылутехникалық

сигналдарын бақылау; автоматизациялан-

ған жүйенің классификациясы;

басқару нысандарының қасиеттері;

тура жұмыстық реттегіштің параметтерінің автоматтық реттеу жүйесі;

тура емес жұмыстық реттегіштің параметтерінің автоматтық реттеу жүйесі; біртектес реттегіштердің кострукторлық элементерін жасау;

пневмореттеуіштің және оның элементтерінің унифицирлік жүйесі; ІЖҚ –ның автоматтық жылуреттегіштері; кемелік ІЖҚ-ның айналу жиілігін автоматтық реттеу және кемелік автоматтандырылған бақылау және кемелік энергетикалық қондырғыларын

сигналдық бақылау;

автрматтандырылған автотоматикалық ;

кемелік автоматтық қорғау (СЭУ) жүйесі;

қазандық және қосымша қондырғыларды автоматтандыру; жалпыкемелік және қосымша механизмдерді автоматтандыру; ІЖҚ-ның дистанциялық автоматтық басқарымдылығы; автрматтандыру жабдықтарының сенімділігін қамтамасыздандыру;

диагностикалық

автоматтандыру жүйесі.

Білімдер:

- приборлардың принциптік сызбаларын, температурлық өлшеу шкаласын, термометрлерді, деңгей көрсеткіштерді,тұзөл-

шегіштердің құрлысы мен жұмыс істеу принципін; жылутехникалық бақылау сигнализаторлардың құрлысы мен жұмыс істеу принципін;

қысымдық, температуралық,

денгейлік, шығындық; сигнализаторлары,

-автоматтандырылған жүйелердің түрлерін.

Іскерліктер:

- реттелетін және реттелмейтін дифференциалды қысымдық және температуралық сигнализаторларды настойка жасау; қарарпайым жөндеу;

-статикалық және динамикалық мінездемелерін алу; тура жұмыс істейтін реттегіштерді настройка жасау; қарарпайым жөндеужұмыстарын жүргізу;;

-пневматикалық жүйелерді реттеу; датчиктерді настройка жасау; олардың статикалық мінездемелерін алу;

-кемелік ІЖҚ-ның жұмыстық параметрлерінің релейлік оперативтік бақылау сызбасын оқу.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 8

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.4

АП.06

Кемелік технологиялық

тоңазытқыш қондырғылары.

Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.

Білімдер:

- Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.

Іскерліктер:

- Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.4

АП.07

Кеме жөндеудің технологиясы мен ұйымдастырылуы кеме қаңқасын жөндеу; кеме қаңқасы су бету және су асты бөліктерінің тозу және ақауларының негізгі түрлері; кеме қондырғыларын жөндеу; кеме бу пеші мен турбинасын жөндеу; пештерді куәландыру, гидравликалық сынау, бу сынақтары; қорсақтаушы технологиялар; жөндеу және жинақтау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

Білімдер:

- кеме жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясының теориялық негізін;

- кемелдерді техникалық жағынан бақылайтын органдарды;

- кемені жөндеудің негізгі түрлерін;

- бөлшектерді ақаулау түрлерін.

Іскерліктер:

- дизельді жөндеу, дизельдің қозғалу буындарын баптау және орталықтандыруды орындауы;

- жөндеуден кейін дизельді сынауды ұйымдастыруы;

- автоматика элементтері, кеме біліксымын және есу бұрамасын, көмекші механизм мен жүйені жөндеуді жүргізуі;

- жөндеу жұмысы алдында ақаулауды жүргізуі;

- жөндеу жұмысынан соң сынау жұмыстарын ұйымдастыруы және жүргізуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.4


Біліктілік: 120408 3 –( Кеме) электромеханигі

АП.01

Кемедегі энергетикалық қондырғылар

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.1 КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.3

КҚ 3.8.4

АП.02

Кеменің электр жетектері

Кеме электржетегі: түсінік, жұмсалуы, топтамасы, сипаттамасы, құрылымы (тұрақты және айнымалы тоқ электрқозғалтқышы). Көмекші электржетектерін басқару аппаратурасы: жұмсалуы, сипаттамасы, топтамасы, жалпы құрылымы. Кеме көмекші механизмдерінің электржетегі. Рөл құрылысы электржетегі. Зәкір-тоқтау құрылымының электржетегі. Трал жүкшығыр электржетегі. Жүккөтергіш құрылым электржетегі. Аккумулятор батареялары: жұмсалуы, типтері (қышқылдық, сілтілік), сипаттамасы, құрылымы, жұмыс принципі, техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

Білімдер:

-электрлік жетек құрылысы, жұмысы мен қызметін;

-электртехника және матреиалтану негіздерін;

-электр сызбасы мен электрмонтаждау жұмыс сызбасындағы шартты белгілерді, оларды оқу ережелерін

Іскерліктер:

-электржабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі ұсталық жұмыстарды орындай;

-рөл жетегі, шынжыржіп, брашпиль және басқа да электрленген көмекші механизм мен жүйе электрқозғалтқыштарына электрқуатын беруді қадағалай;

-кеме электржабдықтары кабелі, сигнал және қарық беру тросын демонтаждай, жөндей, төсей және монтаждай;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4

АП.03

Кеменің техникалық бақылау жабдықтарының және автоматикасының электр жүйесі.

Қадағалау туралы жалпы деректер; қысым мен айырылуды өлшеу аппаратурасы; темпарутураны қадағалау аппаратурасы; тұздыңболуы, газ деңгейі, шығыны мен сараптау аппаратурасы; айналу және қуат жиілігін өлшеу аппаратурасы; жылутехникалық қадағалау сигнализаторлары; автоматтандырылған жүйе топтамасы; басқару нысанының қасиеті; тура әрекетті реттеуіші бар автоматтық реттеуіш көрсеткіштер жүйесі; тура емес әрекетті реттеуіші бар автоматтық реттеуіш көрсеткіштер жүйесі; типтік реттеуіш элеиенттерін құрылымдық орындау; пневмореттеу ретке салынған жүйесі және оның элементтері; ІЖҚ автоматтық термореттеу; кеме ІЖҚ айналым жиілігін автоматтық реттеу; автоматтық қадағалау жүйесі және кеме энергетикалық қондырғы сигнал беруі; кеме СЭУ автоматтық қорғаныс жүйесі; кемелік көмекші қанадық қондырғысын автоматтандыру; жалпыкемелі жүйе мен көмекші механизмдерді автоматтандыру; ДВС қашықтықтан автоматтандырылған басқару жүйесі; автоматтандыру құралы сенімділігін қатамасыз ету, диагноз қою автоматтандырылған жүйесі.

Білімдер:

-тұзөлшегіш құрылымы мен әрекет ету принципін, деңгей көрсеткішін, термометр, температураны өлшеу шкаласын, аспаптың принципиалдық сызбасын;

-жылутехникалық бақылау, қысым, температура, деңгей, шығыс сигнал беру құрылысы мен әрекет ету принципін;

- автоматтандырылған жүйе түрлерін

Іскерліктер:

- реттелетін және реттелмейтін жіктеушімен қысым мен темпатратура сигнале берушінің бапталуын, қиын емес жөндеуді жүргізе;

- статикалық және динамикалық сипаттамасын ала, тура әрекетті реттеуіштерді түзетуді жүргізе, қиын емес жөндеуді жүргізе;

- пневматикалық жүйені реттеуді, бергішті түзеу, бергіштің статикалық сипатттамасын алуды жүргізе;

-кеме ДВС жұмысы көрсеткішін релейлік оперативтік қадағалау сызбасын оқи.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4

АП.04

Кеме знергоқондырғылары, механизмдері және жүйелері.

Кеме электр станциялары: жұмсалуы, топтамасы, сипаттамасы, құрылысы, қолданыс аясы. Кеме электр тізбектері. Бөлу құрылысы мен басқару аппратурасы. Электр желісінің артық жүгінен қорғау аспабы. Кеме электржарығы мен электқыздырғыш аспаптары. Радиобайланыс, кемеішілік байланыс және апаттық-ескерту сигнал беру қондырғысы. Кеме электрқозғалысы: электрмен қозғалатын кеменің анықтамасы, сипаттамасы, есу электр құрылымы принципиалдық сызбасы, басты генератор мен есу электрқозғалтқышы.

Кеме электржабдықтарының техникалық қызметке салынуы: технологиялық қызметтің кезеңі мен технологиясы, машинаның консервациясы мен қайта жаңарту, кептіру және реттеу, аппратураны тексеру және реттеу.

Білімдер:

- кеме электрстанциясы құрылысы, әрекет ету принципі, техникалық қызметке салу және жөндеуді;

-кеме электржабдығының жұмсалуы мен сызбасын;

-аккумулятор батарейінің кезеңдігі мен техникалық қызмет көрсету ережелерін;

-кемедегі апаттық, бұйрықтық және телефон байланысының сызбасын;

-апаттық, бұйрықтық және телефондық байланыс аппаратына техникалық қызмет көрсету тәртібі, жұмсалуы, құрылысы, әрекет ету принципін;

-қадағалау-өлшеуіш аспабы мен саймандарының жұмсалуы, құрылысы мен қолданыс ережесін;

Іскерліктер:

-жұмысқа айындалуды, қосу, әрекет кезінде қолддана, жұмыс кестесін тексере, кеме электрстанциясы агрегаты мен механимздерінің тоқтап қалу мен техникалық қызмет көрсетілуін жүзеге асыра;

-кеме электржабдықтарын тексеру, диагноз қою, кемшіліктерді анықтау, жөндеу және реттеуді жүргізе;

-сигнал оты, прожектор, апаттық ескерту сигналдары құралдарын және басқа да жарықтық және дыбыстық сигнал құрылымдарын жарамды жағдайда ұстай және қызмет көрсете;

-аккумулятор батареясына қызмет көрсете;

-апаттық, бұйрықтық және телефонбайланысын жарамды жағдайда ұстай және қызмет көрсете;

-қадағалау-өлшеуіш аспабы мен саймандарын қолдана;

-сызба мен электрлік нобайды оқи;

-кеме электржабдықтауы бойынша белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізе;

-еңбек қауіпсізігі мен еңбек қалыбының санитарлық гигиеналық қалыбын сақтай;

-өрт қауіпсіздігі шараларын орындай

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4

АП.05

Электромашиналар

Электр машинасы туралы түсінік, топтамасы мен әрекет ету принциптері, рөлі мен жұмсалуы; трансформаторлар; тұрақты тоқ машиналары; тұрақты тоқ генераторы; тұрақты тоқ қозғалтқыштары: негізгі сипаттамасы, жұмысқа салу талаптары, даму болашағы; арнайы қолданыстағы тұрақты тоқ машиналары; топтамасы, құрылымы, айнымалы тоқ машинасының әрекет ету принциптері.

Автоматика, басқару, реле қорғанысы және басқалардың электр аппараттары: құрылысы, әрекет ету принципі, негізгі техникалық сипаттамасы; құрылысы, әрекет ету принципі, негізгі техникалық сипаттамасы; электрон аппаратындағы физикалық құбылыстар.

Білімдер:

-пайдалы әрекеттің коэфициенті мен жоғалтуларын, құрылыс жұмсалуын, әрекет ету принципін, жұмыс үрдісін, трансформатор параллель жұмысын, арнайы трансформаторларды;

- электрон аппараттарының жұмыс жасау принциптерін

Іскерліктер:

-жұмыс кестесін таңдай, синхрондық және асинхрондық машинаның жұмыс үрдісін, құрылымдық орындай;

- арнайы жұмсалуы титіс айнымалы тоқ машинасын қолдана;

- берілген техникалық шарт бойынша электр аппараттарын таңдай;

- жұмыстың берілген кестесіне сай электр аппраттарын тексере

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4

АП.06

Кеме радиоқондырғылары.

Кемелік радиобайланыс аппаратурасы. Радиобайланыс аппратурасын кемеде орналастыру және қоректенуді қосу. Антенна-фидерлік қондырғы: жұмсалуы, құрылымы мен негізгі көрстеткіштері. Кеме антеннасының негізгі типтері, олардың құрылымдық ерекшеліктері мен кемеде орналастырылуы. Кемелік радионавигациялық қондырғылар. Кеме радионавигаторлары, олардың жұмыс жасау принципі, кемеде аппратураны орналастыру құрамы мен орналасуы. Кемелік радиолокациялық станцасы (РЛС):оның антенна қондырғысы мен басқа жүйе аппаратурасы, кемеде орналастыру. Радионавигациялық жүйелер.

Гирокомпас: жұмсалуы, топтамасы, құрылысы мен әрекет ету принципі, құрылымдық сызбасы, басқа жүйенің аппаратурасымен қосылу, қоректенуді қосу. Репитерлер: жұмсалуы, құрылымы. Гирокомпас пен репитерді кемеге орналастыру.

Эхолоттар: жұмсалуы, топтамасы, құрылысы мен әрекет ету принципі, құрылымдық сызбасы, басқа жүйенің аппаратурасымен қосылу, қоректенуді қосу. Төсем: жұмсалуы мен топтастырылуы. Гидравликалық, индукциялық және гидроакустикалық төсем әрекетінің құрылысы мен әрекет ету принциптері. Басқа жүйенің аппратурасымен төсемді қосу, кемеде орналастыру, қоректенуді қосу сызбасы. Судовые системы автоматики. Авторолдіктер: жұмсалуы, топтамасы, құрылысы мен әрекет ету принципі, құрылымдық сызбасы, басқа жүйенің аппаратурасымен қосылу, қоректенуді қосу. Автоматтық өрт сигналберу жүйесі. Бас қозғалтқышпен қашықтықтан басқару аппаратурасы (турбиндік, дизель және басқа): жұмсалуы, топтамасы, құрылысы мен әрекет ету принципі, құрылымдық сызбасы, басқа жүйенің аппаратурасымен қосылу, қоректенуді қосу. Электрондық сигнал беру аппаратурасы. Қауірт, тұрмыстық, ескерту сигнал беру: жұмсалуы, әрекет ету принципі, қоректенуді қосудың құрылымдық сызбасы. Кеме байланысының аппаратурасы. Телефон байланысы, қаттысөйлеу байланысы мен тарату, машиндік телеграф, жұмсалуы мен әрекет ету принциптері.

Білімдер:

- радиотаратқыш пен радиоқабылдағыш, құрылымы мен негізгі буындарының құрылымы мен жұмсалуын;

- радионавигациялық қондырғы жұмсалуы мен типтерін;

- радионавигациялық жүйе типтері, секторлық радио-маяк және қабылдауиндикаторын;

- автоматика кеме жүйесінің топтамасы, жұмсалуы, негізгі элементтері (бергіш, таратқыш, қабылдағыш, орындаушы қондырғы);

- кемедегі жұмсалу, әрекет ету принципі, топтамасы, құрылымдық сызба, кемеде орналастыруды және автоматтық өрт сигналберу қоректену жүйесін қосу сызбасын;

- электр сигнады түрлері мен саймандарын, электрон сигнал беру аппратурасы құрылымын;

- кеме байланысының түрлері мен саймандарын, кеме байланысы аппратурасы құрылымын

Іскерліктер:

-жұмысқа қуатыаз радиостанцияны тарата, радиостанция аппратурасынан табылған ақауды жоя;

-кемеде қабылдау антеннасын даярлай және құрастыра және жұмыстың бар түрінен аппратура байланысын тексере;

-біліктілігі жоғарырақ радиомонтаждаушы басшылығымен радиотехникалық құралды жөндеуді жүргізе;

-навигациялық сайманды жөндеуді жүргізе;

-біліктілігі жоғарырақ радиомонтаждаушы басшылығымен байланыс аппратурасы мен электрнавигациялық аппратураны даяр іргетаста кемеде құра;

- аспап қоректену негізгі тізбегінде ақауларды анықтай және жоя;

-аккумуляторды монтаждай, баптай және зарядтай

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4

АП.07

Кеме электр жабдықтары мен автоматикасына техникалық күтім көрсету және жөндеу технологиясы.

Жарықберу аппаратурасы, кеме сигналменерекшелену оттары, навигациялық оттар: дайындалу материалы, орналасу әрі бекітілуіне қойылатын талаптар. Мұнайқұятын кемелерде электрмен жарық түсіру ерекшеліктері. Кеме электр жарық түсіру электрқауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдері. Кеме электрлік станциялары.

Кеме электрстанциясының құрылымы, орналастырылу және құрылуына қойылатын талаптар. Кеме апаттық электрқуаты көздері. Кеме электрстанциясының электрқауіпсіздігі мен еңбек қауіпсіздігінің талаптары. Трансформаторлар. Электр машиналар. Асинхрондық қозғалтқыштар. Көпжылдамдықты қозғалтқыштар. Асинхрондық қозғалтқыштар жұмысының кестесі. Басқару мен қорғаныс аппаратурасының бөлу құрылымы.

Дайындық жұмыстары: жұмыс орны мен еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру. Кабельді кеме қалқасы мен жиынтығында монтаждау технологиясы. Мұнайқұйғыш кемедегі электр желісін монтаждау ерекшеліктері. Еңбек қауіпсіздігі талаптары. Жарық түсіру қондырғысын монтаждау технологиясы.

Еңбек қауіпсіздігі талаптары. Электр машина, қосу аппратурасы мен автоматика элементтері технологиясы. Еңбек қауіпсіздігі талаптары. Электрқозғалтқыштар мен қосудыреттеуші аппартура мен бөлу қондырғысы, қалқан және басқаларды жөндеу технологиясы.

Білімдер:

- жарық түсіру аппаратурасының жұмсалуы, құрылымын;

- кеме электр станциясының жалпы сипаттамасы, топтамасын;

- трансформатор құрылысы, әрекет ету принципі, жұмсалуы, типтері, қосылуын;

- асихрондық қозғалтқыш механикалық және жұмыс сипаттамасын, қосудың электрлік сызбасын, құрылысы мен әрекет ету принципін

Іскерліктер:

- кабельді панель, ілме, науа және құбырда монтаждау, кабель мен сым шеттерін маркалау, металл қабықшаны қорғап жермелеуді орындай;

-суданқорғау және каюталық сөндіргішті құра, кабель мен оның сымдарын енгізе;

-қосудыреттеуші аппратураны монтаждай, кабедьді маркалай және аппратураға тақта орната;

-іскеқосылу кестесінде қорғаныс релесі мен автоматтық қосқышты құра;

- кабель трассасы мен аппратураны құру орнын белгілей, электрмонтаждау дайындамасын қабылдай әрі тексере, белгіленген трасса дұрыстығын тексере;

-жарық түсіру аппратурасын монтаждай, сөндіргіш, кабельді қалқан клеммасына қоса, маркалай;

-кабель экранын жермелей;

-техникалық құжаттамаға сай кабельді дұрыс қалыптастыру әрі қосуды тексере;

-электржабдықты қоса;

-электр машинасын қабылдау-тапсыру сынақтары мен қосудыреттеуіш аппаратураны қоса

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.8.2

КҚ 3.8.4


Біліктілігі: 120409 3 – Кеме жүйелерінің механигі

АП. 00

Арнайы пәндер

АП.01

Кемелердің теориясы және құрылғысы

Ішкі суда жүзетін кемелердің негізгі түрлері және классификациясы.

Кемелердің классы және жүзу ауданы.Кемелерді техникалық бақылау органдары. Кеме корпусының геомертиясы.Кеме гидромеханикасының негізі.

Үлкен және кішкене кисаю бұрыштарындағы орнықтылық.

Өзеннің немесе көлдің кейбір жерлеріндегі кеме қозғалысына келетін кедергілер.

Кеме қозғалтқыштарының түрлері және олрадың

ерекшеліктері.

Металлдан,пластмассадан немесе темірбетоннан жасалған кеме корпустарының ерекшеліктері.

Кеме корпустарын таңдау жүйесі.

Кеме жасау кезеңдері,

оларды жобалау және жабықтарын дайындау туралы түсініктер.Кемені суға түсіруге және көтеруге арналған құрылымдар.

Негізгі қондырғылар және кемені жабдықтау.

Өрттен қорғау және құтқару жабдықтары.

Кеме құрылымдары және жүйелері.

Білімдер:

- кеме бақылау ұйымдары, олардың бүл мәселедегі компетенциялық ауқымдары; бақылау ұйымдастырудағы Регистрдың атқаратын қызметі; кеме конструкциясының негізгі элементтері.

-негізгі базалық жазықтықтар,теориялық сызбаның проекциялары және сызықтары,кеме корпусының негізгі размерлері және іс жүзіндегі олардың қатнастарының

мағнасы; кеме корпусының

формасын толтыру коэффициентінің маңызы;

-кеме жүзу теориясының негізгі терминдері мен анықтамалары;ауырлық ортасы мен шамалық ортаның негізгі айырмашылықтары;

Негізгі жүзу мінездемелерінің атқаратын қызметі және оларды іс жүзінде пайдалану ауқымдары; мінездемелерді графикалық

ықшамдау;

-кеме жүктері маркаларын айқындаудың мағнасы

Кеменің отсектерінің бату мінездемесіне сәйкес классификациясы;кеменің батпаулығына қойылатын талаптар;

Кеменің батпауын қамтамасыздандыру үшін қойылатын талаптар;

батпаудың түрлері

мен шаралары; "курстағы орнықтылық" және "бұрымдылық" деген ұғымдардың

айырмашылығы;

кеменің циркуляциялық элементтері және рөлдік тетіктердің жұмыс істеу принципы.

-кеме құрлысында әртүрлі материалдарды қолдану салалары және олардың корпустық конструкциясын біріктіру түрлері;

Корпустық барлық бөліктердің орналасу тәртібі және

олардың элементтері,аттары, атқаратын қызметтері;

корпустың және құрамындағы

фундаментінің әртүрлі жабындарын таңдап алу ерекшеліктері кеме корпусының шебі.

Іскерліктер:

- Кеменің құрлысы және геометриясы бойынша

негізгі терминдер мер анықтамаларды түсіндіруді, кеме корпусына қатысты теорияляқ сызбаларды еркін меңгеру және түсіну, теорияляқ сызбалардың элементтері бойынша кеме корпусын көлемді түрде елестетіп, кеме кесіндісінің жазықтығының ауданын есептеу білуді.

Жылжымалы жүктердің кеме орнықтылығына әсерін түсіндіру және әртүрлі факторлардың

кеме басқарымдылығына әсерін анықтауды. Мөлшерлі формуланы қордана отырып, кеме қозғалысындағы 10судың кедергісін есептеп шығаруды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5

КҚ 3.9.7

КҚ 3.9.8

АП.02

Кеме корпусының конструкциясы

Кеменiң корпусы және оның элементтерi, терминдер және анықтамалар, қойылатын талаптар; корпустық конструкцияның пішіні мен өлшемдерін таңдау; кеме конструкциясының рационалды корпустарын жасаудың негізгі принциптері; кемелерді жобалаудағы классификациялық ұйымдар мен кеме шаруашылығының теңiздегi регистрiнiң рөлi; қазiргi заман кемесін жасауда қолданылатын материалдар және профилдер;

тіреулер мен кеме корпусының жүйелер жиынтығы; штевенлердiң ерекшелiгі және түрлерi; корпусты конструкциялардың технологиясы;

Білімдер:

- кеменің әр түрлi түрiнiң конструкциялық ерекшелiктерi бойынша әзірлемелерін;

- қазіргі заман және болашақты кемелердің техникалық сипаттамасын;

- сыртқы қаптамалар, түптiк, бүйiрлі және палубалық жабындар, палубалық ойықтар конструкциясын;

- кеменің тұмсықты және артқы жағының шетін, бойлық және көлденең тасалаудың, рубкалар мен қондырмалар конструкциясын;

Іскерліктер:

- кеменің таңдап алынған түріне жалпы деректерін және жүйелеп баяндауды;

- кеменiң жазық және көлемдi секцияларын құрастыруды;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5 КҚ 3.9.7

АП.03

Кеменің берiктiгi және жобалау

Серпiмдiлiк теориясының негiздерi: ережелері, принциптері; корпусты конструкцияның орнықтылығы және дәлдiк проблематикасы; берiктiк теориясы; кемені жобалаудағы есептеу принциптері; құрылыс механикасының негiздерi; сыртқы жүктемелер, деформация, кернеу; кемелі жабындарды жобалау (сыртқы қаптамалар, түптiк, бүйiрлі және палубалық жабындар, тасалар мен қалқалар); кеменің жабындарын берiктікке есептеу; арқалықтар және пластиналардың орнықтылығы және бағалау принциптерінің есебi; берiктiк есебін орындаудағы ЭЕМ; кеме корпусының шегіне жеткен күйі бойынша берiктік бағасы; кеме корпусының жалпы және жергiлiктi тербелу туралы ұғым;

Білімдер:

- берiктiк және сенiмдiлiк бойынша теңiз және өзен техникасын жобалаудың негiздерiн;

- кеме жабындарын жобалау әдістерін;

- алдын-ала беріктік, қаттылық және орнықтылықтың есептері туралы мағлұматтарды;

- кеменің корпусты констукциясын және оларды жобалаудың негіздерін;

Іскерліктер:

- қолдаңбалы бағдарламалар қолданысымен қамтылатын кемелер мен басқа да теңіз техникасының корпустарын жобалаудағы типтік, беріктік және басқа есептеулерді орындауын;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5 КҚ 3.9.7

АП.04

Кеме құрылғысы және жүйелері

Құрылғылар классификациясы (басқару тұтқасы, зәкiр, арқандап байлағыш, буксирлі, жүк таситын, кәсiпшiлiк); құтқарушы және арнайы құрылғылар; кеме жүйелерi автоматикасының элементтерi; құбырлардың гидравликалық есебiнiң негiздерi; трюмдiк және балласт жүйелерi, өртке қарсы, жасанды микроклимат, ағынды және тұрмыстық сумен жабдықтаудың, қысылған ауа мен газдар, төкпелі кемелердің арнайы жүйелерi; суық құрылғылардың жүйелері; кеме палубалық механизмдерi мен құрылғылардың қысқаша сипаттамасы; механизмдер өзгешелігі және кеме жүйелерiнiң арматурасы;

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- кеменің жалпы құрылғысын;

- кеме палубалық механизмдердің артықшылығы мен кемшіліктерін және негiзгi техникалық сипаттамасын;

- жүйелер классификациясын және олардың құрастырымдық элементтерiн;

- кеме жүйелерін жобалаудың ретін.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5 КҚ 3.9.7

АП.05

Кеменің энергетикалық қондырғылары

Кеме энергетикалық қондырғыларының міндеттері, классификациясы, құрамы және көрсеткiштері (КЭҚ); ең басты кеме берiлістері және муфталар; кеменің білік өткiзгiшi; КЭҚ жүйелері; дизелді, парлы және газтурбиналы, электрлі энергетикалық, қосалқы КЭҚ; электрлік қондырғылармен басқару (ЭҚ) және олардың кемеде ЭҚ орналастыру, автоматтандыруы; қоршаған ортаны қорғайтын кеменің құралдары;.

Білімдер:

- кеме энергетикалық қондырғыларының (КЭҚ) құрылғысын және әрекет ету принциптерін;

- электрлік қондырғылардың түр өзгешелігін;

- КЭҚ пайдалану ережелерiн;

Іскерліктер:

- ЭҚ басқарудың схемасын жинауды және оқи алуын;

- қосалқы КЭҚ-ның сипатты ақауларын жоюды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.2

КҚ 3.9.4 КҚ 3.9.6

КҚ 3.9.7

АП.06

Кемелерді жөндеу және құрылыс технологиясы

Кеме жасайтын кәсiпорындардың классификациясы және құрамы; кеменiң құрылысының өндiрiстiк процестерi; техникалық мөлшерлеудiң негiздерi; плаздың міндеттері мен түрлері; плазбен бөлу құрылысы; корпусты цехтар жұмыстарын плазбен қамтуын және бөлшектердiң өлшемдерiнiң анықтау; корпусты өңдеуші цехтар; жалға беру қоймасы; құрастырушы- дәнекерлегiш цехтар; құрылыстық орындағы құрылыстың әдiстерi және кеме корпусын құрастыруының тәсілдерi; суға кемелерді түсiру; монтажды-салып бiтiретiн жұмыстар; кемелерді өткізу және сынау; кеме жөндейтiн кәсiпорындар және кеме жөндеуші ұйымдар; кеме жөндеудiң түрлер және әдiстерi; энергетикалық қондырғыларын жөндеудің, кеме құрылғылары мен жүйелерiнiң негiздерi; докке кеменiң қойылуы; корпустардың пайдаға асыру, корпустың дефектациясы, жөндеуi

Білімдер:

- Кемелік технологиялық

тоңазытқыш қондырғылары.

- кеме корпустарын жасау саласындағы жаңашыл жетістіктерді;

- пайдаға асатын кеме құрылғыларының конструкциясы мен жұмыс принциптерін;

- түйіндер, секциялар, блоктарды дәнекерлеу мен құрастырудың технологиялық процестерін;

- монтажды-салып бiтiретiн жұмыстарды орындаудағы қауіпсіздік талаптарын;

- еңбек процестерін мөлшерлеудің әдістемесін;

Іскерліктер:

- жалға берудi алдын ала өңдеуiн, бөлшектердi белгiлеу және таңбалауды, жылулық кесудi, механикалық өңдеудi, икемділік, бөлшектердi iрiктеп жинақтауды, бөлшектердi өңдеудiң технологиялық маршруттарын орындай алуды;

- корпусты конструкциялардың дәнекерлеу мен құрастыруын жүзеге асыруды;

- су өткiзбеушiлiк және герметикалығына конструкцияны сынақтан өткізуді;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5 КҚ 3.9.7

КҚ 3.9.8

АП.07

Кемені жөндеудегі және кеме жасаудағы технологиялық процестерді механикаландыру мен автоматтандыру

Өндiрiстiк процестердiң автоматтандыру және механикаландыру анықтамалары және негiзгi ұғымдары (автоматиканың элементтері және құрылғысы, теориясы); икемді өндiрiстiк жүйелер (ИӨЖ) және робототехникасы; басқарудың автоматтандырылған жүйелерi (БАЖ ); өндiрiстiң плазалы-технологиялық дайындығын автоматтандыру; кеме корпусының блоктерi мен секцияларын, бөлшектерін, түйiндерін жасауын автоматтандыру және механикаландыру; құрылыстық орында кеме корпусының құрастыру бойынша жұмыстарын механикаландыру; кеме жөндеудегі техникалық процестердi механикаландыру және автоматтандыру;

Білімдер:

- өндiрiстiк процесстердi механикаландыру және автоматтандыру құралдарын;

- корпус бөлшектерін жүйеге келтіру мен стандарттау есебімен кемені құру және жөндеуге арналған автоматтандыру және механикаландыру құралдарын таңдап алудың әдiстерiн;

Дағдылар:

- кеме жүйесiнiң құбырларын, корпусты кемені салудың номенклатуралар бұйымдарын даярлауды;

- кеме бөлмелерінің жабдығы мен өңдеу процестерін механикаландыруын қалыптастыруды;

- кеменің су асты бөлiгiн тазарту мен бояуын механикаландыруды орындай алуын.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.9.1

КҚ 3.9.3

КҚ 3.9.5 КҚ 3.9.7

КҚ 3.9.8

АП. 00

Арнайы пәндерБіліктілігі: 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник

АП.01

Кеменің энергетикалық қондырғылары

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.10.5

КҚ 3.10.7

АП.02

Кеме электрожабдықтары және кемелік радиобайланыс.

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.5

КҚ 3.10.10

КҚ 3.10.12

АП.03

Кеменің қосымша механизмдері

рөлдік машиналар; оперативтік жүкшығырлар, қада аппараттары; сұқпалар, брашпильдер, байлау жүкшығырлары; жүк қайық қондырғылары мен механизмдері; сүйрету жүкшығыры, сеп қондырғы механизмдері; кеме сораптары, желдеткіштер, жүйелер; кеме жүйелерінің құбырлары мен арматурасы; трюм және өртқауіпсізідігі жүйелері; сумен қамтамасыз ету және арықтар жүйесі; қор- және энергиясақтаушы технологиялар.

Білімдер:

- кемелік көмекші механизмдері мен жалпыкемелік көмекші жабдықтардың жұмсалуы мен топтамасын

Іскерліктер:

- кеме құралдарын ағын суды жинау, тазарту және зарарсыздандыруға пайдалануы;

- тоңазыту қондырғыларын құруы;

- көмекші пештік қондырғыларды жүзеге асыра алуы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.5

КҚ 3.10.7

АП.04

Теория, кеме құрлысы және кеменің пайдалану мерізімін арттыру үшін күрес.

Ішкі суда хүзетін кемелердің негізгі түрлері және классификациясы

Кемелердің классы және жүзу ауданы.Кемелерді техникалық бақылау органдары. Кеме корпусының геомертиясы.Кеме гидромеханикасының негізі.

Үлкен және кішкене кисаю бұрыштарындағы орнықтылық.

Өзеннің немесе көлдің кейбір жерлеріндегі кеме қозғалысына келетін кедергілер.

Кеме қозғалтқыштарының түрлері және олрадың

ерекшеліктері.

Металлдан,пластмассадан немесе темірбетоннан жасалған кеме корпустарының ерекшеліктері.

Кеме корпустарын таңдау жүйесі.

Кеме жасау кезеңдері,

оларды жобалау және жабықтарын дайындау туралы түсініктер.Кемені суға түсіруге және көтеруге арналған құрылымдар.

Негізгі қондырғылар және кемені жабдықтау.

Өрттен қорғау және құтқару жабдықтары.

Кеме құрылымдары және жүйелері.

Білімдер:

-кеме бақылау ұйымдары, олардың бүл мәселедегі компетенциялық ауқымдары; бақылау ұйымдастырудағы Регистрдың атқаратын қызметі; кеме конструкциясының негізгі элементтері.

-негізгі базалық жазықтықтар,теориялық сызбаның проекциялары және сызықтары,кеме корпусының негізгі размерлері және іс жүзіндегі олардың қатнастарының

мағнасы; кеме корпусының

формасын толтыру коэффициентінің маңызы;

-кеме жүзу теориясының негізгі терминдері мен анықтамалары;ауырлық ортасы мен шамалық ортаның негізгі айырмашылықтары;

Негізгі жүзу мінездемелерінің атқаратын қызметі және оларды іс жүзінде пайдалану ауқымдары; мінездемелерді графикалық

ықшамдау;

-кеме жүктері маркаларын айқындаудың мағнасы

Кеменің отсектерінің бату мінездемесіне сәйкес классификациясы;кеменің батпаулығына қойылатын талаптар;

Кеменің батпауын қамтамасыздандыру үшін қойылатын талаптар;

батпаудың түрлері

мен шаралары; "курстағы орнықтылық" және "бұрымдылық" деген ұғымдардың

айырмашылығы;

кеменің циркуляциялық элементтері және рөлдік тетіктердің жұмыс істеу принципы.

-кеме құрлысында әртүрлі материалдарды қолдану салалары және олардың корпустық конструкциясын біріктіру түрлері;

Корпустық барлық бөліктердің орналасу тәртібі және

олардың элементтері,аттары, атқаратын қызметтері;

корпустың және құрамындағы

фундаментінің әртүрлі жабындарын таңдап алу ерекшеліктері кеме корпусының шебі.

Іскерліктер:

- кеменің құрлысы және геометриясы бойынша

негізгі терминдер мер анықтамаларды түсіндіруді, кеме корпусына қатысты теорияляқ сызбаларды еркін меңгеру және түсіну, теорияляқ сызбалардың элементтері бойынша кеме корпусын көлемді түрде елестетіп, кеме кесіндісінің жазықтығының ауданын есептеу білуді.

Жылжымалы жүктердің кеме орнықтылығына әсерін түсіндіру және әртүрлі факторлардың

кеме басқарымдылығына әсерін анықтауды. Мөлшерлі формуланы қордана отырып, кеме қозғалысындағы 10судың кедергісін есептеп шығаруды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.5

КҚ 3.10.7

АП.05

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және оның технологиясы

кеме қаңқасын жөндеу; кеме қаңқасы су бету және су асты бөліктерінің тозу және ақауларының негізгі түрлері; кеме қондырғыларын жөндеу; кеме бу пеші мен турбинасын жөндеу; пештерді куәландыру, гидравликалық сынау, бу сынақтары; қорсақтаушы технологиялар; жөндеу және жинақтау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

Білімдер:

- кеме жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясының теориялық негізін;

- кемелдерді техникалық жағынан бақылайтын органдарды;

- кемені жөндеудің негізгі түрлерін;

- бөлшектерді ақаулау түрлерін.

Іскерліктер:

- дизельді жөндеу, дизельдің қозғалу буындарын баптау және орталықтандыруды орындауы;

- жөндеуден кейін дизельді сынауды ұйымдастыруы;

- автоматика элементтері, кеме біліксымын және есу бұрамасын, көмекші механизм мен жүйені жөндеуді жүргізуі;

- жөндеу жұмысы алдында ақаулауды жүргізуі;

- жөндеу жұмысынан соң сынау жұмыстарын ұйымдастыруы және жүргізуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.5

КҚ 3.10.7

АП.06

Тасымалдау технологиясы және кемені комерциялық пайдалану

Комерциялық пайдаланудың мақсаты. Жүктердің транспортық мінездемелері.

Тасымалдау

классификациясыТранспортық құжаттар. Жүктердің жетуі мен жіберілуіне байланысты операциялар.Жүктердің көлемін анықтау.

Жолаушыларды және жүктерді тасымалдау шарттары. Жүк қауыпсіздігін қамтамасыздандыу.

Білімдер:

-кемедегі комерциялық жүмыстың негізін;

-тасымалдауға қажетті құқықтық құжаттардың аттарын;

-тасымалдауға жататын жүктерді қабылдау тәртібі;

-тиеуге және жұктерді

Бекітуге арналған техникалық

жағдайдың рөлі мен маңызы.

Жүктердің табиғи азайуы және оны болдырмау жолдары;

Жүктердің көлемін табу жолдары.

Іскерліктер:

-тасымалдау құжаттарын

дұрыс толтыру;

кемелік-сағаттық кестелік норманы

пайдаланып,

тиеу-түсіру

жұмыстарының

уақытын табу.

-тасымалдау барысында табиғый азайудың нормасын ескере отыра, жүк салмақтарын анықтау.

-жүк массасын әртүрлі әдістермен есептеу.

- жүк көлемін мына жолдармен табу

керек:

өлшеу бойынша, шартты масса арқылы,

трафареттік масса арқылы, кеменің батуына сәйкес.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.4

АП.07

Ішкі су жолдарының лоцияс

Қазақстан Республикасның

Ішкі су жолдарының мінездемелері.

Гидрология, өзеннің негізгі элементтері,навигациялық қауыптпр.

Жолдық жұмыстар,өзен бөлігін шлюздеу және олардыңнавигациялық режимдері.

Су қоймалары, қөлдер және олардың навигациялық қауыпы. ВВП-дағы гидрологиялық және мұздық көріністер. Ішкі су жолдарының навигациялық қондырғылары

ның жабдықтары

Жүзу барысында курсты алу және бағдарлау. Арнайы лоция және навигациялық жабдықтар.

Білімдер:

өзеннің негізгі элементтерінің, аңғарлары мен жолдарының, бойлық профильінің терминдері мен анықтамаларын,

- судың тербеліс себебін, суөлшегіш постардың түрлерін,

өзен бойындағы

құмдас

және қыйыршықтық

тұнбаларды, түрлі су

перекаттарының орнықтылығын,ерекшеліктерін және ағындарын,

-ішкі су жолдарында қойылатын навигациялық

оттардың аттарын, қажеттілігін

және шартты белгілерін.

Іскерліктер:

Керекті кемелік нысандарды

табу үшін қарта бойынша бағдарлау.

Сұйықтың турбаленттік және ламинарлық ағысын визуальды

көру арқылы анықтау.

Перекаттардың әртүрлі элементтерін

біліп, оларды мінездемелеу.

-қолдағы жабдықтарды пайдалана отыра, желдің бағытын және жылдамдығын анықтау,

- белгідегі барлық навигациялық оттарды

айыру және анықтау.

- су жолындағы белгілердің қойылу желісін бағдарлау

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.9 КҚ 3.10.10

КҚ 3.10.11

АП.08

Жүзу ережесі және қауыпсіздігі

Қауыпсіз жүзу жұмыстарын ұйымдастыру.

Негізгі кемедегі жұмысты ұйымдастыруды қарастыратын және қауыпсіз жүзуді камтамасыздан-дыратын нормативтік құжаттар. Кемеде вахталық және штурмандық қызметті

ұйымдастыру.

Қауыпсіз жүзуді қадағалайтын органдар. Казахстан Республикасының

ішкі су жолдарында жүзу туралы жалпы жағдайлар ережесі

Салдар мен кеменің оттары мен дыбыстық сигналдары. Кемелердің қозғалысы маневр жасауы және тұруы. Шлюздер мен каналдарда жүзу қауыпсіздігі. Жергілікті жүзу ережелері.Навигациялық қондырғылы кардиналдықжүйелік жерлерде кемелердің жүзуі. Көрімділігі шектеулі жерлерде жүзу.

Білімдер:

-қауыпсіз жүзуге әсер ететін факторларды;

ҚР-ның өздігінен жүретін кемелерінің қызметін ұйымдастыру;

- қайыпсіз жүзуді камтамасыздандыратын құжаттарды;

-ҚР-ның ішкі су жол жолдарында жүзу тәртібін; жергілікті жерде жүзу тәртібін;

-техникалық флотты пайдалану тәртібін.

Іскерліктер:

- кеменің қауыпсіздігін қамтамасыздандыратын шараларды;

-кемелік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру;

- кеменің пайдалану мерізімін арттыру үшін күреске экипажды дайындау;

-кемедегі

жүктерді орналастыру жоспарын жасау;

-суда жүзу

Ережелерін қатал сақтай отыра, кемені басқару;

-вахтадағы журналды қажетті ережелерге сәйкес, толтыру.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.3

КҚ 3.10.4 КҚ 3.10.6 КҚ 3.10.9 КҚ 3.10.10

КҚ 3.10.11

АП.09

Кемелерді және тіркестерді басқару

Кемені басқару. Кеменің маневрлік мінездемесі; қозғалтқыштың жұмысы

және де басқа факторлардың кеме басқарылымдылығына әсері; кемені жүзетін швартовкалық құрылымдарға якорға қойғанда маневр жасау;

швартовкалық операциялар; кеме қақтығысын болдырмау үшін Халықаралық ереже (МППСС-72); конвенциялық талаптарға сәйкес командалық ж"не қатардағы құрамдардың

вахтада тұруға байланысты негізгі принциптары; визуальдық байланыс жабдықтары; сигнализация және бақылау; халықаралық сигналдар құрамы (МСС); сауда кемелерін іздеу және құтқару үшін ИМО –ны басқару (МЕРСАР); штурмандық қызметті ұйымдастыру бойынша ұсыныстар; радиолокациялық бақылауды ұйымдастыру; Қауыпсіздік:

теңізде қауыпсіз жұзуге байланысты нормативтік құжаттар; іздеу және құтқару жұмыстарын ұйымдастыру:

теңізде жүзудің қауыпсіздігін бақылайтын органдар. шет ел порттарында кемені бақылау ережелері; аварийялық кемелердің жағдайын бағалау; адам факторының рөлі; авария үшін жауапкершілік.

Білімдер:

Жүрістік навигациялық және кеме тоқтағандағы вахталық қызметтің негізгі принциптерін;

Сауда кемелерін іздеу және құтқару жөніндегі

ИМО басшыларының талаптарын (МЕРСАР);

Іскерліктер:

әртүрлі гидрометеорологиялық

жағдайларда кемені басқарудың негізін; кеменің маневрлік элементерін;оларды анықтау және ескеру жолдарын; дедвейттің,отырудың,

дифференттің, жылдамдықтың, киль астындағы циркулярлық диаметрге келетін су қорының және кеменің тежеу жолдарын, әртурлі мағнасының әсерін; желдің және ағынның кеме басқарымдылығына әсерін; әртүрлі операцияларда маневр жасау ережелерін;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2

КҚ 3.10.3 КҚ 3.10.9 КҚ 3.10.10

КҚ 3.10.11

АП.10

Навигация және навигацияның техникалық жабдықтары

Негізгі түсініктер мен анықтамалар;теңіздік қарта және прокладкалық аспатты пайдалана білу; кеменің тұрған жерін әртүрлі навигациялық әдістермен табу; комплекстік навигациялық

прокладка;

гидроакустика

негізі; лагтардың классификациясы;

курскөрсеткіштер және радиолакоторлар.

Білімдер:

навигация мен лоцияның теориылық негізін; навигациялық

гидрометеорологияның

элементтерін;океан мен атмосфераның мінездемелерін; метеорологиялық информацияның жүйесін; теңіздік навигациялық қарталарды және олардың мініздемесін; кеменің өту маршрутын алдын-ала пысықтау тәртібін; кемелік метеорологиялық приборлар; оларды баптау ережелерін;кемеде штурмандық жұмыстарды ұйымдастыруды,

Қолдана біліуі керек:

Жағалық ориентирлер арқылы теңіздегі кеменің тұрған орнын табу; желдің, ағынның, приливтардың әсерін есептей отырып, кеме жолын тағайындау жұмыстарын жүргізу және алдын-ала жүретін жолды навигациялық және гидрологиялық жағдайларды ескере отыра, қартаға түсіру; навигациялық, гидрометеорологиялық приборлар мен аспапттарды пайдалану.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.4 КҚ 3.10.6 КҚ 3.10.9 КҚ 3.10.10

КҚ 3.10.11 КҚ 3.10.12

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО .00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Оқу практикасы

Слесарлық оқулық.

Өлшеу құралдар мен өлшеу техникасы.

Белгілеу түрлері.

Болаттан жасалған листарды

кесу, шабу, тұзеу.

Бөлшек жазықтықтарын

егеу.Тесу, зенковка және развертка жасау. Бөлшектерге

припасовка, шабрение,бойлық кесуді, ысқылауды,

резьбаларды салуп Полимирация жасау және желімдеу Тораптар мен механизмдерді .бөлшектеу, жинау принципы. Қондыр-ғыларды монтаж және демонтаж жасау тәсілдері.

Комплексті слесарлық жұмыстар.

Іскерліктер:

- слесарлық құрал – жабдықтармен жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу

Дағдылар:

- техникалық жөндеу құрылғыларында жұмыс істеу;

бөлшектерге слесарлық тазалау жұмыстарын жүргізу;

кеменің жөндеу механизмдері мен жүйелеріне техникалық қызмет корсету;

БҚ6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.5

ӨО. 02

Жүзулік кемелік (өтпелі) мамандық

Кеме құрлысымен танысу. Нақты кемелік классификация. Кемелік қызметті ұйымдастыру.Ішкі су жолдарындағы лоция.Жүзу қауыпсіздігі және Ережелері. Кеме басқарудың және маневр жасаудың ерекшеліктері, әрқилы жүзу жағдайларында кеме басқару жөнінде алғашқы жаттығу алу. Электронавигация

лық приборлар, оларды пайдалану жолдары. Негізгі кемелік қозғаушылардың конструкциясы және олардың дистанциялық

басқару жүйесі.

Кемелік құрылымдар мен жүйелер, қосымша механизмдер және оларды пайдалану.

Техникалық қауыпсіздік және техниклық пайдаланудың ережелері.Кеме электрожабдық-

тары. Вахталық қызмет, техникалық

қызмет көрсету және профилактық жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру.

Іскерліктер:

техникалық қызмет көрсету барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу.

Дағдылар:

- кеме бөлшектеріне майлау жұмыстарын жүргізу. Кеме техникасына қызмет көрсету. Кеменің бұзылған жерлеріне жөндеу жұмыстарын жасай білу

БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1

КҚ 3.10.2 КҚ 3.10.4

КҚ 3.10.8

КП. 00

Кәсіптік практика

КП.01

Мамандық бойынша жүзу технологиясы.

Су жолдарының транспорттық кемелерінде оқушылардың штаттық қызметте моторист-рөлші болып жұмыс істеуі;

Теориялық білімді пысықтау; мамандық бойынша сенімді іс-тәжрибелік әдістілік мен білімділікті меңгеру;

өзенд"к флоттың қызметтік уставын оқып-үйрену, өзендік

арнайы және жалпы лоциялық қызметкерлеріне қатысты тәртіптік уставты меңгеру;

Кемелік өндірістік жұмыстарды ұйымдастыруға әдістену. Кеме корпусының конструкциясын, кемелік қондырғыларын және ғимараттардың орналасу жүйесін

оқып-үйрену.

Кемелік негізгі және қосалқы қозғаушыларының

құрлысын,

оларды пайдалану жолдарын,

кемелік энергия және канализация көздерін меңгеру.

Жергілікті жердегі жүзу тәртібін, кеменің маневрлік қасиетін, кеме жүргізуге қатысты техникалық жабдықтарды жіне оларды пайдалануды меңгеру.

Өзендік транспорттық тасымалдаудың негізін және жүктасу негізін оқып-үйрену.

Іскерліктер:

-Кемелік экипаждың кеме кестесіне сәйкес жұмыстарын ұйымдастыруды, кемелік ішкі қызметтік

Уставқа сәйкес экипаж мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін;

-тұрақтық және жүрістік вахтаны атқару барысында кемелік құжаттарды толтыруды, кемені басқару және маневрлеу ерекшеліктерін.

Дағдылар:

- Моторист-рөлшінің

-штаттық

кестеге байланысты

тұрақты және жүрістік

вахтаны атқару;

вахталақ бастықтың көзінше кемені басқара білу;

-палубалық және кемелік жұмыстарды атқара білу, кемелік көтеру қондырғыларын басқара білу;

-кемелік энергетикалық

негізгі қондырғыпар мен қосалқы механизмдерді баптай білу.

БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1-

КҚ 3.10.12

КП. 02

Диплом алды кемедегі мамандық бойынша

Мамандық бойынша командалық құрамның бастығының міндеттерін сол мамандыққа сәйкес дублер ретінде орындау

Әртүрлі жүзу жағдайларда кемені басқара білу. Әртүрлі маневрлерді орындау. Кемелік жұмыстарды басқару. Кемені жүк қабылдауға дайындау және жүк құжаттарын толтыру.

Гидрологиялық және радионавигациялық приборларды пайдалану; УВК-лық радиостанцияда радиобайланысты қамтамасыз ету, кемелік құжаттарды толтырып, есеп жұмыстарын жүргізу. Ішкі су жолдарын меңгеру.

Кауыпсіз жүзудің

Ережелерін бекіту

Іскерліктер:

вахталық бастықтың командалық құрамының міндеттерін; кемелерді техникалық пайдалану және ұйымдастыруды, оларды жөндеуге дайындауды,

өзендік транспорттық тасымалдау технологиясын және жүктасу негіздерін;

-кеме жүзу аймағының

арнайы лоциясын.

Дағдылар:

-командалық құрамның вахталық бастығының міндетін дублер ретінде атқару;

- вахталық бастықтың қатысуында әртүрлі жүзу жағдайларында кемені басқара білу;

-жүк құжаттарын дайындап, кемені жүк қабылдауға дайындау;

-гидрологиялық және радионавигациялық приборларды пайдалану; УВК-лық радиостанцияда радиобайланысты қамтамасыздандыру;

- кемелік құжаттарды толтырып, есеп жұмыстарын жүргізу.

БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.10.1-

КҚ 3.10.12

АП 00

Арнайы пәндерБіліктілік: 120411 3-Техник

АП.01

Техникалық флот кемелерінің құрлысы және теориясы.

Ішкі суда хүзетін кемелердің негізгі түрлері және классификациясы

Кемелердің классы және жүзу ауданы.Кемелерді техникалық бақылау органдары. Кеме корпусының геомертиясы.Кеме гидромеханикасының негізі.

Үлкен және кішкене кисаю бұрыштарындағы орнықтылық.

Өзеннің немесе көлдің кейбір жерлеріндегі кеме қозғалысына келетін кедергілер.

Кеме қозғалтқыштарының түрлері және олрадың

ерекшеліктері.

Металлдан,пластмассадан немесе темірбетоннан жасалған кеме корпустарының ерекшеліктері.

Кеме корпустарын таңдау жүйесі.

Кеме жасау кезеңдері,

оларды жобалау және жабықтарын дайындау туралы түсініктер.Кемені суға түсіруге және көтеруге арналған құрылымдар.

Негізгі қондырғылар және кемені жабдықтау.

Өрттен қорғау және құтқару жабдықтары.

Кеме құрылымдары және жүйелері.

Білімдер:

-кеме бақылау ұйымдары, олардың бүл мәселедегі компетенциялық ауқымдары; бақылау ұйымдастырудағы Регистрдың атқаратын қызметі; кеме конструкциясының негізгі элементтері.

-негізгі базалық жазықтықтар,теориялық сызбаның проекциялары және сызықтары,кеме корпусының негізгі размерлері және іс жүзіндегі олардың қатнастарының

мағнасы; кеме корпусының

формасын толтыру коэффициентінің маңызы;

-кеме жүзу теориясының негізгі терминдері мен анықтамалары;ауырлық ортасы мен шамалық ортаның негізгі айырмашылықтары;

Негізгі жүзу мінездемелерінің атқаратын қызметі және оларды іс жүзінде пайдалану ауқымдары; мінездемелерді графикалық

ықшамдау;

-кеме жүктері маркаларын айқындаудың мағнасы

Кеменің отсектерінің бату мінездемесіне сәйкес классификациясы;кеменің батпаулығына қойылатын талаптар;

Кеменің батпауын қамтамасыздандыру үшін қойылатын талаптар;

батпаудың түрлері

мен шаралары; "курстағы орнықтылық" және "бұрымдылық" деген ұғымдардың

айырмашылығы;

кеменің циркуляциялық элементтері және рөлдік тетіктердің жұмыс істеу принципы.

-кеме құрлысында әртүрлі материалдарды қолдану салалары және олардың корпустық конструкциясын біріктіру түрлері;

Корпустық барлық бөліктердің орналасу тәртібі және

олардың элементтері,аттары, атқаратын қызметтері;

корпустың және құрамындағы

фундаментінің әртүрлі жабындарын таңдап алу ерекшеліктері кеме корпусының шебі.

Іскерліктер:

Білу керек: Кеменің құрлысы және геометриясы бойынша

негізгі терминдер мер анықтамаларды түсіндіруді, кеме корпусына қатысты теорияляқ сызбаларды еркін меңгеру және түсіну, теорияляқ сызбалардың элементтері бойынша кеме корпусын көлемді түрде елестетіп, кеме кесіндісінің жазықтығының ауданын есептеу білуді.

Жылжымалы жүктердің кеме орнықтылығына әсерін түсіндіру және әртүрлі факторлардың

кеме басқарымдылығына әсерін анықтауды. Мөлшерлі формуланы қордана отырып, кеме қозғалысындағы 10судың кедергісін есептеп шығаруды.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.3

АП.02

Кеменің энергетикалық қондырғылары

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.3

АП.03

Кеменің қосымша механизмдері

рөлдік машиналар; оперативтік жүкшығырлар, қада аппараттары; сұқпалар, брашпильдер, байлау жүкшығырлары; жүк қайық қондырғылары мен механизмдері; сүйрету жүкшығыры, сеп қондырғы механизмдері; кеме сораптары, желдеткіштер, жүйелер; кеме жүйелерінің құбырлары мен арматурасы; трюм және өртқауіпсізідігі жүйелері; сумен қамтамасыз ету және арықтар жүйесі; қор- және энергиясақтаушы технологиялар.

Білімдер:

- кемелік көмекші механизмдері мен жалпыкемелік көмекші жабдықтардың жұмсалуы мен топтамасын

Іскерліктер:

- кеме құралдарын ағын суды жинау, тазарту және зарарсыздандыруға пайдалануы;

- тоңазыту қондырғыларын құруы;

- көмекші пештік қондырғыларды жүзеге асыра алуы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.3

АП.04

Кеме жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы.

кеме қаңқасын жөндеу; кеме қаңқасы су бету және су асты бөліктерінің тозу және ақауларының негізгі түрлері; кеме қондырғыларын жөндеу; кеме бу пеші мен турбинасын жөндеу; пештерді куәландыру, гидравликалық сынау, бу сынақтары; қорсақтаушы технологиялар; жөндеу және жинақтау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

Білімдер:

- кеме жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және оның технологиясының теориялық негізін;

- кемелдерді техникалық жағынан бақылайтын органдарды;

- кемені жөндеудің негізгі түрлерін;

- бөлшектерді ақаулау түрлерін.

Іскерліктер:

- дизельді жөндеу, дизельдің қозғалу буындарын баптау және орталықтандыруды орындауы;

- жөндеуден кейін дизельді сынауды ұйымдастыруы;

- автоматика элементтері, кеме біліксымын және есу бұрамасын, көмекші механизм мен жүйені жөндеуді жүргізуі;

- жөндеу жұмысы алдында ақаулауды жүргізуі;

- жөндеу жұмысынан соң сынау жұмыстарын ұйымдастыруы және жүргізуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.3

АП.05

Электрожабдықтар және жерснарядты автоматтандыру

электравтоматика элемерттері; электржетегіндегі үрдіс динамикасы; жерснаряды негізгі және көмекші механизмдері электржетегінің жүйесі; жерснаряды негізгі және көмекші механизмдері автоматты басқару және реттеу жүйесі; жерснарядындағы технологиялық үрдістерді бақылау және реттеу бойынша автоматика жүйесі; қалқу электржабдықтарының электржетегі.

Білімдер:

- электқуатының автономды /жеке/ көзі ретінде генератордың жұмыс жасау кестесін;

- генератор жұмысы кестесі өзгерген кезде кернеуді сақтау автоматика жүйесін

Іскерліктер:

- автоматтандырылған басқару жүйесіндегі автоматика элементтерінің негізгі тәуелділігін реттей және анықтай алуы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.3

АП.06

Геодезия:

жоспар мен картадағы өлшемдер; Мемлекеттік геодезиялық желі; жоспарлық түсірілім, бұрышөлшеу саймандары, сызғышпен өлшеу; ұсақ-түйек түсірілімі; тегістеу: саймандар мен жабдықтар, техникалық тегістеу, тахеометрикалық түсірілім; түсірілімнің заманауи түрлері.

Білімдер:

- негізгі деректерді, көлемді, жоспар мен картаны

Іскерліктер:

- мензуль түсірілімін жүргізуі;

- шағын нақтылық түсірілімін тануы;

- дала өлшемдерінің нәтижелеренін өңдеуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.1 КҚ 3.11.2 КҚ 3.11.6 КҚ 3.11.7 КҚ 3.11.8

АП.07

Су ізденіс жұмыстары:

- негізгі деректерді, көлемді, жоспар мен картаны

- мензуль түсірілімін жүргізуі;

- шағын нақтылық түсірілімін тануы;

- дала өлшемдерінің нәтижелеренін өңдеуі.

Білімдер:

- су деңгейінің өзгеруін бақылау принципі, оны өңдеу және гидрометрияны қолдануды

Іскерліктер:

- ағыс жылдамдығын өлшей алуы;

- су шығынын анықтай білуі;

- өзен тасындыларын бақылауы;

- су ізденістерінде серік жүйесін(автоматтанған өлшемдік кешендер) қолдануы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.2 КҚ 3.11.4 КҚ 3.11.6 КҚ 3.11.7 КҚ 3.11.8 КҚ 3.11.10

АП.08

Ішкі су жолдарының навигациялық қондырғылары.

кемежүру жағдайының қызметі; навигациялық белгілердің көрінуі; жаңалық және жүзгіш навигациялық белгілердің құрылымы; навигациялық белгілерді өзен, арық, суқоймаларды топтастыру; навигациялық жабдықтарды ұстау жұмысын ұйымдастыру және өткізу жұмыстары; навигациялық жабдықтарға қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері.

Білімдер:

- навигациялық белгі құрамы мен жұмсалуын;

- электрсигнал аспабы, қоректену көзі және жарықтүсіру жабдықтарын

Іскерліктер:

- кеме жүрісінің жағдайын бақылауы;

- серік навигациялық жүйе көмегімен географиялық координат кестесі және электрон картасы бар су жолында навигациялық белгілерді орналастыруды жүргізуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.1 КҚ 3.11.2 КҚ 3.11.10

АП.09

Су түбін тереңдету және рудасыз құрылыс

материалдарын алу

топырақтың қасиеті мен топтамасы, түптітереңдету флоты типін таңдауға тигізер әсері; түпті тереңдету және игеру жерснарядтарының жұмыстық қозғалысы; топырақсораптық қондырғы жұмысының кестесі; игеру жұмыстарының жобасын құрастыру; жерснаряды жұмысын жоспарлау, есептеу және есепке алу; жеркүреу жұмыстарын орындау және кен емес құрылыс материалын игеру кезіндегі еңбек қауіпсіздігі талаптары.

Білімдер:

- жерсорғыш, көпкүректі, біркүректі, тасұсақтағыш, порт снарядтарының жұмыс жасау принципін

Іскерліктер:

- түптереңдету жұмыстарында көмекші операцияларды орындауы;

- кен емес құрылыс материалының кенорны жоспарын құру және ашу жұмыстарының көлемін және кенорнының пайдалы көлемін есептеуі;

- геологиялық өңделу жобаларын жерге шығаруы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.11.1 КҚ 3.11.5 КҚ 3.11.8 КҚ 3.11.9 КҚ 3.11.10 КҚ 3.11.11

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО .00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Оқу практика.

Слесарлы-электрмонтаждық

Машина құрылыс сызбасының негізі.

Өлшеуіш құралдары және олшеу техникасы

Өлшем белгісінің турлері. Иілгіш шойынның бетін шабу, кесу, түзету және

Жоғары бөлігін егеу. Орау және зенкрлеу. Станокта металддарды егеу, жылтырлығын арттыру. Жалпы слесарлық жұмыстар

Станоктық практика

Металл кескіш станокта токарлық фрезарлық және т.б жұмыстарды жүргізу.

Дәнекерлеу

Металдарды термиялық жолмен қайта өңдеу және газбен және электрмен дәнекерлеу.

Іскерліктер:

- слесарлық құрал – жабдықтармен жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу

Дағдылар:

- техникалық жөндеу құрылғыларында жұмыс істеу;

бөлшектерге слесарлық тазалау жұмыстарын жүргізу;

кеменің жөндеу механизмдері мен жүйелеріне техникалық қызмет корсету;

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1-3.7.8

КҚ 3.18.1-3.8.8

КҚ 3.9.1-3.9.8

КҚ 3.10.1-3.10.12

КҚ 3.11.1-.

КҚ 3.11.11

ӨО. 02

Жұмысшы мамандығын алу Жұмыс орындарын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі нұсқау. Техникалық қызмет көрсету. Кеме техникасының техникалық жағдайымен таныстыру. Кеменің бас қозғалтқыштарын, жанама механизмдерін, техникалық құралдарын. Электр жабдықтарын,қозғалтқыштарын, рөл құрылғыларын,жүзу приборларын, кеме жүйесінің аппаратураларын жөндеудің тәсілдерін меңгеру.

Кеме техникасына қызмет көрсету түрлері, кезеңдері және техгологиясымен таныстыру және оларды жөндеу. Механизмді реттеудің жаттығулары. Реттеу сапасын бақылау. Кеме техникасының бұзылған жерлерін жөндеу. Тексеру жұмыстары.

Іскерліктер:

техникалық қызмет көрсету барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу.

Дағдылар:

- кме бөлшектеріне майлау жұмыстарын жүргізу. Кеме техникасына қызмет көрсету. Кеменің бұзылған жерлеріне жөндеу жұмыстарын жасай білу

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1-3.7.8

КҚ 3.18.1-3.8.8

КҚ 3.9.1-3.9.8

КҚ 3.10.1-3.10.12

КҚ 3.11.1-.

КҚ 3.11.11

КП. 00

Кәсіптік практика

КП.01

Мамандық бойынша технологиялық

Іскерліктерін дамытып арнайы моторшы іскерлігін дамыту. Колледждегі теориялық білімдерді бекіту. Өндірістен тәжірибе алу және кеме жұмысын ұйымдастыру.кеме корпусының нұскауын және кеме қондырғысының жүйесін білу. Кеменің бас және қосалқы қозғалтқыштарының оқып уйрену және оларды дұрыс экплутациялау , кеменің электро энергия көздерін оқып үйрену. Кеменің әр түріне қызмет көрсету және экплутациялау, ақауларын тауып жөндеу жұмывстарын жүргізу.

Іскерліктер:

- өндірістік практика барысында өз білімін дамытып бекіту керек. өндірістік кісіп түрінің барлығына өз іскерлігімен дағдысын көрсету керек, сонымен қатар механик кеме кестесіне байланысты жұмыстарды және тұрақтағы вахталы қызмет дағдысын және дабыл қағылгандағы жұмысты жақсы білу керек.

Дағдылар:

-Механиктің іскерлігімен тәжірибесі мол болу керек.

- ауыспалы радиожабдығын кіргізе отырып,-құтқару құралдарын пайдалану кемелерді және қайықтарды басқару

- кемелерді жөндеу барысында механикалық жөндеуден өткізу және жиыстыру үшін технологиялық жабдықтауын қалап алу керек ,кеме техникаларын жөндеуден өткізуде және оған қызмет көрсетуде техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің шешімдерін есепке алу керек,1978 жылғы және 1995 жылы енгізілген өзгерістер негізінде білікті теңізші даярлауда ПДМНВ-78/95 Халықаралық конвенциясында көрсетілгендей

- кемедегі вахталық механиктердің негізгі қағидаларына жәненұсқауларына сәйкес жүргүзүші вахтасын хәне жағажайдағы вахталық жұмысты атқару қажет, кемедегі күштеу қондырғыларын тарту және әр түрлі қилыс жағдайларында оларды басқара білу керек.

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1-3.7.8

КҚ 3.18.1-3.8.8

КҚ 3.9.1-3.9.8

КҚ 3.10.1-3.10.12

КҚ 3.11.1-.

КҚ 3.11.11

КП. 02

Диплом алды

Кеменің әр түрлі жүзу щарттарына байланысты энергияны басқару және қондыру. Кеме жұмыстарын жүргізу барысында еке құрамды басқару. әр түрлі жағдайларға байланысты дабыл қағылғанда, есептік жұмыстарды енгізу,техникалық жөндеу құжаттарын және вахталық машиналық жорналды басқару сиакты жұмыстарды қоса жүргізу. Нормативтік құжаттармен және техникалық технологиялық құжаттармен жұмыс.кемеде техникалық қауіпсіздік ережесін қатаң сақтай және теңіздегі айналаның ластануын болдырмау.

Іскерліктер:

- эксплутациялау, қызмет көрсету, кеменің булы және дизельді қондырғыларын жөндеу,

Көмекші механизмдерін жөндеу, жүйелермен қондыргылар, сонымен қатар насос жүйесін және басқару қондырғыларын; әр түрлі кемелердіэкплутациялаужәне техникалық қызмет көрсету жәнежөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;

Дағдылар:

- өрт сөндіру құлардарымен жүйелерін қолдану.жеке және ұжым мен бірге құтқару жұмыстарын жүргізу, кеменің жұмысқа жарамдылық мерзімін арттыру.

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.7.1-3.7.8

КҚ 3.18.1-3.8.8

КҚ 3.9.1-3.9.8

КҚ 3.10.1-3.10.12

КҚ 3.11.1-.

КҚ 3.11.11


      1-кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8


БҚ 9

БҚ 10

Өмір бойы өз білімі мен шеберлігін жаңалау;

Адамдармен, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттеу және құқықтық нормаларды білу;

Әртүрлі халықтардың мәдени негіздері жөніндегі білімін қалыптастыру;

Кәсіби мен әлеуметтік қызметтегі процестерді және әлеуметтік-маңызды мәселелерді талдау;

Кәсіби тапсырманы тиімді орындау үшін қажетті ақпараттарды іздестіруін жүзеге асыру;

Кәсіпорынның өнім шығарылуында өндіріс технологиясын сақтау;

Кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдану;

Жабдықтарды пайдалану кезінде өртке қарсы қауіпсіздігін және техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау ережелерін сақтау;

Өндірістің технологиялық құжатнамасын әзірлеу және рәсімдеу;

Физикалық өзін-өзі шыңдауда іскерліктерімен біліктіліктерін қолдана білу.


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2 Жоғары деңгей

2.1. 120401 2 – Матрос (теңіз және балық аулау флоты) *

КҚ 2.1.1 Боцманның немесе рөлшінің баскаруымен кемелік, такелаждық, бояу жұмыстарын және ағынды жөндеуді жүргізу.

КҚ 2.1.2 Ішкі күн тәртібі талабын экипаж мүшелерінің сақтауын қадағалауды, кемелік ғимраттарда және палубада тазалықты қамтамасыз ету.

КҚ 2.1.3 Кемелік мүліктерді, инвентарларды, жүктердің сақталуын қадағалау.

КҚ 2.1.4 Швартовка жасау арқандарын және траптарды қою, алу және кеме тоқтаған кезде олардың сенімді бекітілуін қамтамасыздандыру

КҚ 2.1.5 Вахталық бастықтың бұйырығымен якорды беру және түсіру, шлюпканы көтеру және түсіру жұмыстарына қатысу.

КҚ 2.1.6 Жүктерді сақтауға арналған ғимраттарды дайындау жұмыстарына қатысу, жүктік жабдықтар мен инвертарларды тиеу, түсіру және оларды тасымалдау үшін жинай білу.

КҚ 2.1.7 Жалпылық және жекелік құтқару жабдықтарын пайдалануды меңгеру жыне олардың кемедегі тұратын орнын білу.

КҚ 2.1.8. Авариялық-құтқару мүлігін, өрт сөндіру құралдарының, сигнализация оттарының дұрыстығын қадағалау.

КҚ 2.1.9. Шлюпкада ескекпен жұмыс істеу. Кеменің жүзу құралдарын басқару

КҚ 2.1.10. Гидрометерологиялық жағдайдың өзгерістерін бақылау

2.2 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)*

КҚ 2.2.1 Кеменің тіркеу, якорлық, швартовтық жабдықтары мен рөлдік механизмдерінің жұмысын басқару және олардың күтім ережелерін сақтау.

КҚ 2.2.2 Кемелердің теңізде соқтығысуының алдын алу үшін, сондай-ақ ішкі су жолдарының жүзу Ережелерін, жергілікті жүзу тәртібінің, әлеуметтік және жалпы лоциялық жағдайлардың халықаралық ережелерінің талаптарын орындау.

КҚ 2.2.3 Кемені басқаруды көзбен шолу арқылы, сондай-ақ курскөрсеткіштің көмегімен бағдарлап, вахталық бастықтың нұсқауымен жүзе білу.

КҚ 2.2.4. Матростардың мендетіне кіретін малярлық, ағашұсталық, такелаждық және басқа да жұмыстарды меңгеру.

КҚ 2.2.5 Мостикте және рубкада тазалықты сақтау

КҚ 2.2.6 Кестеге сәйкес қарастырылған сағаттар бойынша тоқтау және жүзу кезінде кемедегі вахталық қызметті атқара білу.

КҚ 2.2.7 Шлюпканы түсіре, көтере және басқара білу.

КҚ 2.2.8 Коршаған ортаны бақылау және кемені басқару туралы вахталық бастықтың нұсқауын орындау.

КҚ 2.2.9 Сигналдық оттардың, ал күндізгі жағдайға байланысты қажетті сигналдық жалаулар мен белгілердің жұмыстарын тексеру.

КҚ 2.2.10 Рейске шығар алдында, болмаса тұрақтан кейін рейсті жалғастырғанда рөлдік жабдықтардың түзулігін тексеру.

КҚ 2.2.11 Кеменің тұрған орнын навигациялық техниклық құралдар арқылы анықтау, визуальды әдіспен анықтау, якорлық және швартовтық жұмыстарды орындау

КҚ 2.2.12 Гидрометерологиялық жағдайдың өзгерістерін бақылау, жүзудің ерекше жағдайындағы ауа райының болжамын анықтау.

2.3. 120403 2 – Кеме электригі*

КҚ 2.3.1 Электржабдықтарды жөндегенде немесе техникалық қызмет көрсеткен кезде монтаждық жұмыстарды атқара білу.

КҚ 2.3.2 Рөлдік келтіргіштің электрқозғалтқыштарына, брашпилге, лебедкаға, басқа да электрлендірілген қосалқы механизмдер мен жүйелерге электрэнергиясының берілуін бақылау.

КҚ 2.3.3 Кеменің электржабдықтарының кабельдерін жөндеу, жүргізу, монтаждау, демонтаждау, сондай-ақ сигналдық және жарық жолдарының трассаларының кабельдерін жүргізу және жинақтау.

КҚ 2.3.4 Сигналдық оттар станцияларын, прожекторларды, авариялық ескерту сигнализациясының құралдарын және басқа да жарық, дабастық сигналдық құрылғыларды дұрыс ұстау және оларға қызмет көрсету.

КҚ 2.3.5 Аккумулятор батареясына күтім көрсету.

КҚ 2.3.6 Авариялық, командалық және телефондық байланысты дұрыс күйінде ұстау және оларға қызмет көрсету.

КҚ 2.3.7 Бақылау-өлшеу аспаптары мен құрал-саймандарын қолдана білу.

КҚ 2.3.8 Сызбаларды және электр схемаларды оқу.

КҚ 2.3.9 Кеменің электржабдығы бойынша қабылданған техникалық құжаттаманы толтыру.

2.4. 120404 2 – Кеме қозғатқышының өздігінен басқару моторшысы*

КҚ 2.4.1 Техникалық жабдықтардың жұмысын қадағалап, оларды басқара отыра, өзінің постысында болу

КҚ 2.4.2 Энергетикалық қондырғылардың жабдықтарын күту туралы нұсқаудың орындалуын қадағалау.

КҚ 2.4.3 Кестеге сәйкес белгіленген, өз қармағына қарайтын механизмдерге техникалық қызмет көрсету.

КҚ 2.4.4 Кемелік техниканы пайдалану жөніндегі ережелерді орындау.

КҚ 2.4.5 Машина бөлімшесіндегі қосымша механизмдерді және негізгі қозғаушыны жұмысқа дайындап, басқара білу.

КҚ 2.4.6 Жұмыс барысында негізгі қозғаушынының, қосымша механизмдердің қашықтық басқару жүйесінің, автоматизациялау жабдықтарының зақымдарын тауып, олардың жою шараларын табу.

КҚ 2.4.7 Жалпы және жеке құтқару жабдықтарын қолдана білу.

КҚ 2.4.8 Машиналық бөлімшеде слесарлық-жөндеу жұмыстарын жүргізу

КҚ 2.4.9 Кеменің пайдалану мерзімін ұзартатын шараларға қатысу.

КҚ 2.4.10 Ішкі тәртіп, еңбек және электр қауіпсіздік ережелерін орындау.

КҚ 2.4.11 Коршаған ортаны қорғау талаптарын орындау.

2.5. 120405 2 – Рефрижератор қондырғыларының моторшысы (машинисі)*

КҚ 2.5.1 Кемелік тоңазыту қондырғыларын жөндеуге және пайдалануға байланысты жұмыстарды жүргізу

КҚ 2.5.2 Пайдаланылатын сигналдық, қорғау, бақылау приборларын, ауаны

кондиционерлейтін жүйені және тоңазытқыш қондырғыларының жұмыс режимдерін бақылау.

КҚ 2.5.3 Ауаны кондиционерлейтін, тоңазытқыш қондырғыларының жүйелерінің құбырларын тартып және олардың жөндеу, демонтаждау, монтаждау жұмыстарын жүргізу.

КҚ 2.5.4 Кеменің тоңазытқыш техникалық қондырғыларын, механизмдерін, аппараттарын бүлдірмей ұстап, оларға техникалық күтім көрсету.

КҚ 2.5.5 Дербес қорғау жабдықтарды, кемелік тоңазытқыш қондырғыларының хладоагентінің авариялық әсерінен сақтап, бүлдірмей ұстап, оларға техникалық күтім көрсету.

КҚ 2.5.6 Кеменің рефрижераторлық қондырғыларының, аварийялық және жұмыстық, сигнализациялық, автоматтық басқару жұмысын бақылайтын жабдықтары, бүлдірмей, дұрыс ұстау.

КҚ 2.5.7 Бақылау -өлшеуіш аспаптарын, приборларды қажеттілігіне сәйкес пайдалану.

КҚ 2.5.8 Кеменің рефрижераторлық қондырғыларының сызбалары мен схемаларын менгеру.

КҚ 2.5.9 Кеменің рефрижераторлық қондырғыларының жұмысына байланысты техникалық құжаттарды жүргізу.

КҚ 2.5.10 Коршаған ортаны қорғау талаптарын орындау.

2.6. 120406 2 – Кіші кеме жүргізушісі

КҚ 2.6.1 Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарды орындау.

КҚ 2.6.2 Қоршаған ортанын, гидрометеорологиялық жағдайдың өзгеруін, кеменің қауыпсіз жүзуін үнемі бақылауға алу.

КҚ 2.6.3 Кемедегі тазалық пен тәртіпті сақтау.

КҚ 2.6.4 Кеменің жүзуін, ҚР- ның ішкі су жолдарында жүзу Ережелерінің талаптарын бұлжытпай орындай отырып, іске асыру.

КҚ 2.6.5 Кеменің авариясыз жүзуін қамтамазызданыру үшін барлық қажетті шараларды пайдалану.

КҚ 2.6.6 Кеменің жарық сигналдарының жүмысын, керекті уақытында жануын, сөнуін қадағалау.

КҚ 2.6.7 Апатқа ұшыраған кемеге көмек көрсету және адамдарды құтқаруға шаралар қолдану.

КҚ 2.6.8 Кеменің пайдалану мерзімін арттыруға арналған нұсқауларды орындау.

3 Орта буын маманы

3.1  120407 3 – (Кеме) механигі

КҚ 3.7.1 Машина бөлімінде кеме кестесіне сәйкес вахтаны алып жүру және вахталық өндірістік тапсырманың орындалуын қадағалау.

КҚ 3.7.2 Кемелік механизмдердің инструкцияға сәйкес пайдалануын және күтім көрсету жұмыстарының орындалуын қармағындағы вахта мүшелерінен қалтқысыз талап ету.

КҚ 3.7.3 Машиналық-котелдық бөлімшеде тазалық пен тәртіпті ұстау.

КҚ 3.7.4 Негізгі қозғаушының берілген режимде үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыздандыру.

КҚ 3.7.5 Кеменің пайдалану мерізімін ұзартатын жабдықтардың (өрттік және кептірмелік жүйелер, өрттік инвертарь) жұмысқа әрқашан дайын болуын қадағалау.

КҚ 3.7.6 Қабылданған тәртіпке сәйкес машиналық журналды жүргізу.

КҚ 3.7.7 Жанармай мен майлау материалдарын үнемдеп, шығындамай пайдалану.

КҚ 3.7.8 Авариялық жағдайларды жоюға қатысу

3.2 120408 3 – (Кеме) электромеханигі

КҚ 3.8.1 Кемедегі ішкі тәртіпті орындау, еңбек қауіпсіздігі мен электр қауіпсіздігінің ережелерін сақтау.

КҚ 3.8.2 Авариялық жағдайды жоюға қатысу.

КҚ 3.8.3 Электрожабдықтардың пайдалану кестесін құрып, осыған байланысты орындалатын міндеттерді бөлу.

КҚ 3.8.4 Кемелік электрожабдықтарды техникалық пайдалануды ережелер мен инструкцияға сәйкес жүргізу.

КҚ 3.8.5 Электрожабдықтар бойынша материалдық және инвентарлық есеп жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.8.6 Генераторларды, электроқозғағыштарды және электрожабдықтардың пайдалану және күту жұмыстарын инструкцияларға, болмаса басқа да нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізу.

КҚ 3.8.7 Дабылдың барлық түрлері бойынша әрекет ету.

КҚ 3.8.8 Кеменің пайдалану мерізімін арттыратын нұсқау талаптарының орындалуын қадағалау.

3.3 120409 3 – Кеме жүйелерінің механигі

КҚ 3.9.1 Кеме жүйесінде қолданылатын құбырларды жасау, жинау және сынау үшін есеп жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.9.2 Нормативті –техникалық құжаттардың талабтарына сәйкес кемелік жүйелердің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыздандыру.

КҚ 3.9.3 Кемелік жүйелердің, механизмдердің,аппараттар мен қондырғылардың принциптік схемаларын, монтаждық сызбаларын меңгеру.

КҚ 3.9.4 Кеменің комплекстік жүйелерінің техникалық күтім және жөндеу жұмыстарын жоспарлы түрде жүргізілуін қамтамасыз ету.

КҚ 3.9.5 Арнайы қондырғылар мен приборларды пайдалана отыра, кемелік жүйелердің жүксалмақ дәрежесін және орнықты жұмыс істеуін анықтау.

КҚ 3.9.6 Кемелік жүйелерді коррозиядан және қақтардың пайда болуынан қорғау, құбырлардың жылу сақтау үшін қойылған шараларын жүргізу.

КҚ 3.9.7 Кеменің пайдалану мерізімін арттыратын жұмыстар мен міндеттерді орындау.

КҚ 3.9.8 Аварийялық жағдайдың салдарын жоюға қатысу.

3.4. 120410 3 – Кеме жүргізуші -техник

КҚ 3.10.1 Кеменің, бергілеген уақыт аралығында, пайдалану және күту жұмыстаын жүргізу үшін, экипажды ұйымдастыру.

КҚ 3.10.2 Кеменің пайдалану мерізімін арттыратын шараларды жасауға қатысу.

КҚ 3.10.3. Қауыпсіз жүзуді бақылайтын органдардың нұсқауын орындай отыра, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау ережелерін орындау.

КҚ 3.10.4. Экипаж жұмыстарын ұйымдастыру үшін озат түрлер мен әдістерді қолдану.

КҚ 3.10.5. Кемедегі механизм дер мен қондырғылардың ақауларын табу және жою.

КҚ 3.10.6. Экипаж мүшелерінің квалификациясын арттыру үшін, кемеде техникалық оқу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.10.7. Кеме және кемелік жұмыстарды жүргізгенде қауыпсіздік шараларын анықтау.

КҚ 3.10.8. Құтқару құралдарын қажетті мөлшерде жабдықтап, қолдануға үнемі дайындығын және олардға баратын жолдың ашықтығын қамтамасыздандыру.

КҚ 3.10.9 ҚР- ның ішкі су жолдарында жүзу Ережелерінің талаптарын бұлжытпай орындай отыра, кеменің жүзуін және оның аварийясыз жұмыс істеуі үшін барлық мүмкіншілікті пайдалану.

КҚ 3.10.10 Кеменің тұрған орнын навигациялық техниклық құралдар арқылы анықтау, визуальды әдіспен анықтау, навигациалық техникалық құралдарға және GPS, NAVTEX. радиолакациондық станцияға күтім көрсету,

КҚ 3.10.11 Рекше жағдайда жүзуде ауа райының прогнозын анықтау, гидрометерологиялық жағдайлардың өзгерістерін бақылау.

КҚ 3.10.12 Навигациалық техникалық құралдарға зақымдалуын анықтап, жөндеу

3.5. 120411 3-Техник.

КҚ 3.11.1 Кеменің тұрған орнын навигациялық техниклық құралдар арқылы анықтау, визуальды әдіспен анықтау, навигациалық техникалық құралдарға және GPS, NAVTEX. радиолакациондық станцияға күтім көрсету,

КҚ 3.11.2 Ерекше жағдайда жүзуде ауа райының прогнозын анықтау, гидрометерологиялық жағдайлардың өзгерістерін бақылау.

КҚ 3.11.3 Кеменің пайдалану мерізімін арттыратын шараларды жасауға қатысу.

КҚ 3.11.4 Негізгі гидрометірлік приборларды тексеру.

КҚ 3.11.5 Жер қарпу жұмыстарының жоспарын мөлшерлеп жасап, және соның салдарынан пайда болатын жырашықтарының грунт көлемін анықтау.

КҚ 3.11.6 Өзеннің су шығынын әртүрлі әдіспен анықтау.

КҚ 3.11.7 Өзеннің су деңгейінің тербеліс кестесін белгілеу.

КҚ 3.11.8 Жергілікті жерлерде бөлу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3.11.9.Пайдаланылатын және күрделі жер қарпу ойықтарының трассаларын белгілеу.

КҚ 3.11.10 Су өлшеу бақылауларын жүргізу

КҚ 3.11.11 Жер қарпу жүмыстарын орындау үшін наряд-тапсырма толтыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1014 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1014-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (жоғары деңгей)

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120701 2 – Талшық өңдеуші*

      120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі

      операторы*

      120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*

      120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*

      120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*

      120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*

      Оқыту түрі: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

      Негізгі орта білім базасында

      жалпы орта білім алумен

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Теориялық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-3

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

276
1-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

294

136

142

16

2-3

ЖКП 01

Сызу

+


+


50

20

30ЖКП 02

Электротехника және электроника

+


+


82

52

30ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


54

14

24

16


ЖКП 04

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+

+


36

20

16ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру және информатика негіздері


+42

10

32ЖКП 06

Еңбек қорғау


+30

20

10АП 00

Арнайы пәндер

490

344

130

16

2-3


Біліктілік: 120701 2 – Талшық өңдеуші*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық жабдықтары

+


+


286

204

66

16Біліктілік: 120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық жабдықтары

+


+


286

204

66

16Біліктілік: 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Джиндеу жабдықтары

+


+


286

204

66

16Біліктілік: 120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Линтерлеу жабдықтары

+


+


286

204

66

16Біліктілік: 120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Кептіру жабдықтары

+


+


286

204

66

16Біліктілік: 120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


204

140

64АП 02

Талшық және мата өңдеудің технологиялық жабдықтары

+


+


286

204

66

16


БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48/244**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1512

ӨО 01

Оқу практикасы

792

КТ 01

Өндірістік- технологиялық практика

504

КТ 02

Диплом алдындағы практика

216

АА 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:
4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02)

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1015 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1015-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (жоғары деңгей)

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру,

      пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар

      мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120701 2 – Талшық өңдеуші*

      120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі

      операторы*

      120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*

      120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*

      120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*

      120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*

      Оқыту түрі: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 1 жыл 10 ай

      Негізгі орта білім негізінде жалпы

      орта білім алусыз

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалықпрактикалық сабақтар)

Теориялық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

524
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

424

300

124


1-2

ЖКП 01

Сызу

+


+


60

38

22ЖКП 02

Электротехника және электроника

+


+


100

80

20ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


110

90

20ЖКП 04

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+

+


54

32

22ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру және информатика негіздері


+70

40

30ЖКП 06

Еңбек қорғау


+30

20

10АП 00

Арнайы пәндер

584

520

64


2


Біліктілік: 120701 2 – Талшық өңдеуші


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы*


+

+


200

180

20АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық процестері

+


+


384

340

44
Біліктілік: 120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


200

180

20АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық процестері

+


+


384

340

44
Біліктілік: 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


200

180

20АП 02

Джиндеу жабдықтары

+


+


384

340

44
Біліктілік: 120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


200

180

20АП 02

Линтерлеу жабдықтары

+


+


384

340

44
Біліктілік: 120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


200

180

20АП 02

Кептіру жабдықтары

+


+


384

340

44
Біліктілік: 120706 2 – Талшық және мата өңдеушісі*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


200

180

20АП 02

Талшық және мата өңдеушінің технологиялық процестері

+


+


384

340

44БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

52/304**
2

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1152

ӨО 01

Оқу практикасы

684

КТ 01

Өндірістік- технологиялық практика

468

КТ 02

Диплом алдындағы практика

72

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:
3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02).

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1016 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1016-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (жоғары деңгей)

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120701 2 – Талшық өңдеуші*

      Оқыту түрі: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 10 ай

      Жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер жә пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер(кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

244
1

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

218

120

98


1

ЖКП 01

Сызу


+40

24

16ЖКП 02

Электротехника және электроника


+40

20

20ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+44

22

22ЖКП 04

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+20

12

8ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру және информатика негіздері


+44

22

22ЖКП 06

Еңбек қорғау


+30

20

10АП 00

Арнайы пәндер

384

230

154


1


Біліктілік: 120701 2 – Талшық өңдеуші*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+112

82

30АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық жабдықтары

+
272

148

124БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

54/204**
1

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

432

ӨО 01

Оқу практикасы

216

КП 01

Өндірістік- технологиялық практика

216

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:

1656

      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, А

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1017 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1017-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (жоғары деңгей)

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру,

      пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар

      мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі

      операторы*

      120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*

      120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*

      120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*

      120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*

      Оқыту түрі: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 1 жыл 10 ай

      Жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шет тілі,Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)+


400
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

350

212

138


1-2

ЖКП 01

Сызу

+


+


60

20

40ЖКП 02

Электротехника және электроника

+


+


72

52

20ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


74

50

24ЖКП 04

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+

+


36

20

16ЖКП 05

Өндірісті автоматтандыру және информатика негіздері


+78

50

28ЖКП 06

Еңбек қорғау


+30

20

10АП 00

Арнайы пәндер

800

434

366


2


Біліктілік: 120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


328

202

126АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық жабдықтары

+


+


472

232

240
Біліктілік: 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


328

202

126АП 02

Джиндеу жабдықтары

+


+


472

232

240
Біліктілік: 120704 2 – Линтер жабдықтарының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


328

202

126АП 02

Линтерлеу жабдықтары

+


+


472

232

240
Біліктілік: 120705 2 – Кептіру жабдығының операторы*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


328

202

126АП 02

Кептіру жабдықтары

+


+


472

232

240
Біліктілік: 120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*


АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы


+

+


328

202

126АП 02

Талшық және мата өңдеудің технологиялық жабдықтары

+


+


472

232

240БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

34/321**
1-2

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1116

ӨО 01

Оқу практикасы

648

КП 01

Өндірістік- технологиялық практика

324

КП 02

Диплом алдындағы практика

144

АА 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:
3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02).

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1018 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1018-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (орта буын маманы)

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру,

      пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар

      мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120707 3 – Техник-технолог

      Оқыту түрі: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 3 жыл 6 ай

      Негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алумен

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Теориялық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

388
1-4

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

702

392

294

16

2-4

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


54

14

40ЖКП 02

Сызу


+

+


66

20

46ЖКП 03

Техникалық механика


+

+


68

50

18ЖКП 04

Жалпы электротехника және электроника негіздері

+


+


72

40

32ЖКП 05

Материалтану


+

+


72

50

22ЖКП 06

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+54

36

18ЖКП 07

Жылу техникасы және гидравлика


+

+


54

40

14ЖКП 08

Автоматика негіздері


+36

20

16ЖКП 09

Талшық қасиеттерін анықтайтын физикалық әдістер

+


+


90

34

56ЖКП 10

Кәсіпорындағы менеджмент, маркетинг және кәсіпкерлік қызметтің негіздері


+

+

1

100

64

20

16


ЖКП 11

Еңбек қорғау


+36

24

12АП 00

Арнайы пәндер

726

465

245

16

3-4

АП 01

Ауылшаруашылық өнімдерін қабылдау және сақтау


+110

74

36АП 02

Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу

+
198

140

58АП 03

Ауыр жұмыстарды механикаландыру

+


+


56

20

36АП 04

Көтергіш транспорттарының механизмдері және олардың электр құрал-жабдықтары

+


+


80

45

35АП 05

Технологиялық жабдықтарды пайдалану және жөндеу

+

+


1

218

142

60

16


АП 06

Өндірістік процестерді автоматтандыру


+34

14

20АП 07

Инновациялық технологиялар


+30

30
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48/405**

ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1440

ӨО 01

Оқу практикасы

648

КП 01

Өндірістік- технологиялық практика

432

КП 02

Диплом алдындағы практика

144

ПП 03

Дипломдық жобалау және қорғау

216

АА 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқыту жиыны

5184

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:
5800

      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: ( 1.ЖКП 05, ЖКП 09, ЖКП 10; 2. АП 01, АП 02, АП 03, АП 05, АП 06 ) пәндерінен кешенді емтихан немесе дипломдық жұмысты қорғау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1019 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1019-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім (орта буын маманы)

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1207000 – Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

      Біліктілігі: 120707 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 6 ай

      Жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндер индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Курстар бойынша бөлу*

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмыстарының саны

Курстық жоба (жұмыс)

Барлығы


Теориялық сабақтар

Практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

Теориялық сабақтар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

472
1-3

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, экономика негіздері, әлеуметтану және саясаттану негіздер, құқық негіздері)

180
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

680

366

294

20

2-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+

+


54

14

40ЖКП 02

Сызу


+

+


66

20

46ЖКП 03

Техникалық механика


+

+


58

40

18ЖКП 04

Жалпы электротехника және электроника негіздері

+


+


72

40

32ЖКП 05

Материалтану


+

+


72

50

22ЖКП 06

Метрология, стандарттау және сапаны басқару


+34

16

18ЖКП 07

Жылу техникасы және гидравлика


+

+


54

40

14ЖКП 08

Автоматика негіздері


+34

18

16ЖКП 09

Талшық қасиеттерін анықтайтын физикалық әдістер

+


+


90

34

56ЖКП 10

Кәсіпорындағы менеджмент, маркетинг және кәсіпкерлік қызметтің негіздері


+

+

1

100

60

20

20


ЖКП 11

Еңбек қорғау


+46

34

12АП 00

Арнайы пәндер

708

484

204

20

2-3

АП 01

Ауылшаруашылық өнімдерін қабылдау және сақтау


+110

74

36АП 02

Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу

+
178

120

58АП 03

Ауыр жұмыстарды механикаландыру

+


+


52

36

16АП 04

Көтергіш транспорттарының механизмдері және олардың электр құрал-жабдықтары

+


+


60

46

14АП 05

Технологиялық жабдықтарды пайдалану және жөндеу

+

+


1

244

164

60

20


АП 06

Өндірістік процестерді автоматтандыру


+34

14

20АП 07

Инновациялық технологиялар


+30

30
БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**


48/395**
ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1440

ӨО 01

Оқу практикасы

648

КП 01

Өндірістік- технологиялық практика

432

КП02

Диплом алдындағы практика

144

ПП 03

Дипломдық жобалау және қорғау

216

АА 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60
3

ҚА 02

Даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру

12


Міндетті оқыту жиыны

3744

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сағаттар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы:4320

      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (1.ЖКП 05, ЖКП 09, ЖКП 10; 2. АП 01, АП 02, АП 03, АП 05, АП 06) немесе дипломдық жұмысты қорғау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1020 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1020-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1207000 – "Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы" мамандығы
бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу
бағдарламалары

      Пәндер циклі және кәсіби практика бойынша бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖКП 00

Жалпы кәсіби пәндер

ЖКП 01

Сызу

Сызуды кестелік безендіру. Геометриялық сызу және жобамен сызудың негіздері. Техникалық сурет салудың элементтері. Машина жасау сызуы. Сызуды орындаудың жалпы ережесі. Оймалардың кескіні және белгіленуі. Бөлшектер және нобайлар сызбасы. Бөлшектерді жалғау. Берілістер. Ажырамайтын қосқыштар. Тұтас көріністің сызбалары. Құрастырушы сызба. Құрастыру сызбаларын сызу. Мамандық бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- құрастырма құжаттардың бірыңғай жүйесі (ҚҚБЖ);

- сызбалар мен схемаларды орындаудың негізгі ережелері;

Іскерліктер: - техникалық суреттер және сызу арқылы ойды дұрыс жеткізе білу;

- күрделілігі орташа эскиздер мен детальдарды орындауды

БҚ 1, БҚ 4

ЖКП 02

Электротехника және электроника

Электротехника: электрлік өріс; тұрақты және айнымалы токтың электрлік тізбегі; электромагниттер; электрлік өлшеулер; тұрақты және айнымалы токтың электрлік машиналары; трансформаторлар; электржетек негіздері; электр энергияны беру және үлестіру; электроника; электрониканың физикалық негіздері; электрондық аспаптар; электрондық түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер, генераторлар және өлшегіш аспаптар; автоматика және есептеуіш техникалардың электрондық жабдықтары; микро ЕТМ және микропроцессорлар.

Білімдер:

- электр тізбегінің жұмыс режимін және электр тогының сипаттамаларын өлшеуге арналған аспаптарды;

- тұрақты токтың сызықты және сызықсыз тізбектерін есептеудің негізгі әдістерін;

- өтпелі процестердің туындау себептерін

Іскерліктер:

- тұрақты ток және тізбектер жұмысының берілген шарттары бойынша элементтер параметрін таңдай алуды;

- қарапайым электрлік және магниттік тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, есептей алуды.

БҚ 2, БҚ 3

ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері

Нарықтық экономикаға кіріспе; нарықтық экономиканың негізгі ұстанымдары, мониторинп, сұранысы және ұсынысы; нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік; кәсіпкерліктің дамуы және нарықтық қатынастың субъектісі; кәсіпорын қызметінің нәтижелері және экономикалық шығындар; маркетинг және жарнама, құн және өзіндік құн; шаруашылық қызметінің өндірістік тиімділігі; салықтар және салық салу.

Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- макро және

микроэкономиканың, салық, ақшалай-несие, әлеуметтік және инвестициялық саясат

негіздерін;

- нарықтың әсер етуі, шығындар бойынша негізгі түсінігі;

- маркетинг анықтау және маңызын, қызметін;

- жарнамалар, жарнама түрлерін

Іскерліктер:

- тауардың өзіндік құнының бағасын, өндіріс бағасын, көтерме бағасын, бөлшекті бағасын анықтау (мысал әдісімен);

- бизнес-жоспар құруды.

БҚ 4, БҚ 5

ЖКП 04

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология: негізгі ұғымдар мен анықтаулар; өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Стандарттау негіздері: сапаны басқару және стандарттау саласындағы негізгі терминдер мен анықтаулар; өнімді сынау және бақылау; сапа жүйелері. Сертификаттау: сертификаттау жүйелері; сертификация ережелері және реті; шектер және кондыру жүйелері; техникалық өлшеулер.

Білімдер:

- стандарттау, сертификаттау және метрологияның

міндеттерін, маңызын,

принциптерін, объектілерін,

субъектілерін, әдістерін, құқықтық негіздерін;

- халықаралық және аумақтық стандартттардың құрылымын;

- өнімді қабылдау және сынақтан өткізу ережелерін

Іскерліктер:

- өлшеуіш құралдарын дұрыс таңдап, оларды қолдана білуді;

- сапа жүйесіндегі құжаттарды қолдануын.

БҚ 3, БҚ 5,

КҚ 2.1.4.,

КҚ 2.5.3.,

КҚ 3.7.6.,

КҚ 3.7.7.

ЖКП 05

Информатика негіздері және өндірісті автоматтандыру

Техника қауіпсіздігі. Ақпараттар. Ақпараттарды кодтау. Санау жүйесі. Бір жүйеден екіншісіне ауысу. Екілік арифметика логика – пән ретінде. Үлгілік; математикалық логика. Моделдеу. Модель туралы түсінік. Модель түрлері. ОС WINDOWS түрлері WORD мәтіндік процессоры. ЕХСЕL электронды кестелері. COREL DRAW векторлық редакторы. Вирустардан қорғану. WinZip архивтары. Norton Commander бұлт-бағдарламасы. Ойындар. Алгоритм түсінігі. Көрініс тәсілдері мен қасиеттері. Алгоритм түрлері. Есеп шығару кезеңдері. Бағдарлама тілі. Бағдарлама және оның қүрылымы. Командалар мен операторлар. Шартты операторлар. Цикл операторлары. Берілген шарт түрлері. Сызықты бағдарламаны жобалау. Тармақты бағдарламаны жобалау. Циклдік бағдарламаны жобалау. Массивтер. Графиктік бағдарламалар. Шығармашылық жобаларды жобалау. Автоматтық реттеу туралы түсінік, анықтама, реттемелі параметр, нысаны /объектісі/, олардың қасиеттері мен схемалары. Автоматты ретеуіштердің атқаратын қызметі, тіктелуі, құрылысы, жұмыс істеу приципі, функциональдық және құрылымдық схемалары, реттеу мүшелері. Автоматтық басқару жүйесінің қосалқы құралдары. Процестерді автоматтық басқару жүйесінен қолмен басқаруға ауыстыру және керісінше.

Білімдер:

- ақпаратты кодтау ережелерін;

- есептеу жүйелерін;

- екілік арифметиканы;

- формалдық, математикалық логикаларды;

- WINDOWS ОЖ, Win Zip архиваторын, DOS ОЖ-нің түрлерін;

- программалар қабығын;

- алгоритмдер түсінігін;

- көрініс тәсілдері мен қасиеттерін;

- алгоритм түрлерін;

- бағдарлама тілін;

- сызықты бағдарламаны жобалаудың тәсілдерін;

- тармақты бағдарламаны жобалауды;

- графиктік бағдарламаларды;

- автоматтық басқару жүйесінен процестерді қолмен және керісінше ауыстыру ретін

Іскерліктер: 

- бір жүйеден басқасына ауыстыруды;

- WORD-тың мәтіндік процессорымен, ЕХСЕL-дің электронды кестесімен, Corel DRAW-тың векторлық

редакторымен жұмыс істеуді; вирустардан қорғауды құруын;

- творчестволық жобаларды әзірлеуін;

- автоматты реттеуді қолдануын;

- автоматты жүйемен

басқарудың қосалқы құралдарын пайдалануды;

- техника қауіпсіздігін сақтауды.

БҚ 1,

БҚ 2,

БҚ 5

АП 00

Арнайы пәндер


Біліктілік: 120701 2 – Талшық өңдеуші*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Тоқыма талшықтар жіктемесі. Тоқыма талшықтарын алғашқы өңдеу және олардың қасиеттері, құрылымы. Мақта шикізатынан тоқыма талшықтарды ажырату. Мақта талшықтарының қасиеттері. Мақта талшықтарының сұрыптары. Мақта талшығының стандарттары. Техникалық құжатнамалар. Кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі. Кәсіпорындағы электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- жабдықтарда талшық өңдеу процесі және т.б технологиялық процестер туралы жалпы мағлұматтарды;

- өнім ассортиментінің сапасын және технологиялық процестер барысында оларға әсер ететін факторларды

Іскерліктер:

- талшық өңдеудің негізгі технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын талшықтың сапасын бақылауды және есепке алуды.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 4, КҚ 2.1.1,

КҚ 2.1.2,

КҚ 2.1.3,

КҚ 2.1.4,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.1.6,

КҚ 2.1.7

АП 02

Талшық өңдеудің технологиялық жабдықтары

Талшықтарды өңдеу процестері және түрлерінің жалпы сипаттамасы. Өңдеу процесінің жалпы жіктемесі. Кәсіпорындағы талшықтарды  өңдеудің жалпы схемалары. Әр түрлі талшықты құрамды талшықтарды өңдеудің ерекшеліктері. Талшықтың нөмірлері және түрлері; талшықтарға арналған мемлекеттік стандарттар; түтілген талшықты сұрыптау және өңдеу ережелері; түтілген талшықтар сапасына қойылатын талаптар; тарақтың нөмірлері; талшықтар будасын байлаудың ережелері; өңделген талшықтар мен қалдықтарды есепке алуы реті. Тағайындалған нөмірден алынған және түтілген зығыр материалын шығарудағы бекітілген нормасын сақтау. Қоймадан, өңдеу түрі мен оның нөмірмен сәйкестігін тексерісімен, есепке алу журналы мен тіркеме қағазымен, биркада көрсетілген шикізаттарды алу және қабылдау. Жұмыс орындарына зығыр талшығын дер кезінде берілуін қамтамасыз ету. Мемлекеттік стандарттар талабына сәйкес сұрыпталған, қайта түтілген, түстері мен нөмері бойынша өңдеудегі талшықтарды сұрыптауды ішінара бақылау

Білімдер:

- талшықтар түрлері мен нөмірлерін;

- талшықтарға арналған мемлекеттік стандарттарды және түтілген талшықтарды сұрыптау ережелерін;

- зығыр және қалдықтардың нөмірлерін және сұрыптарын;

- талшықтар мен қалдықтар сапасына қойылатын талаптарды;

- рұқсат етілген ауытқулар мен талшықтар түрлерін және әртүрлі нөмірлерге арналған бір шөкім талшық салмағының нормаларын;

- өңдеу препаратының түрлерін

Іскерліктер:

- талшықтар сапасын

және нөмерін жоғарылату үшін қол тарақтарда талшықтар өңдеуін орындауды;

- бекітілген мемлекеттік стандарттар талабына

сәйкес нөмірлер

мен түстер бойынша

талшықтардың сұрыпталуын;

- өңделген бір шөкім

талшықтарды ыдысқа

жинап салу және оларды байлап, салмағы бойынша өткізу;

- түтілетін талшықтарға бақылау өңдеулер өткізуді.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 4, КҚ 2.1.1, КҚ 2.1.2, КҚ 2.1.3, КҚ 2.1.4, КҚ 2.1.5, КҚ 2.1.6, КҚ 2.1.7


Біліктілік: 120702 2 – Талшық өндіру бойынша ағындық желі операторы*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Тоқыма талшықтар жіктемесі. Тоқыма талшықтарын алғашқы өңдеу және олардың қасиеттері, құрылымы. Мақта шикізатынан тоқыма талшықтарды ажырату. Мақта талшықтарының қасиеттері. Мақта талшықтарының сұрыптары. Мақта талшығының стандарттары. Техникалық құжатнамалар. Кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі. Кәсіпорындағы электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- тоқыма талшықтардың жіктемесін және т.б талшықты материалдарды өңдеудің технологиялық процестері туралы жалпы мағлұматтарды;

- талшық өндірудегі технологиялық процестер және оларға әсер ететін факторларды

Іскерліктер:

- талшық өндіру мен өңдеу өндірісінің негізгі технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын өнім сапасын бақылауды және есепке алуды.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 4,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.2.8

АП 02

Талшық өңдірудің ағындық желісіндегі технологиялық жабдықтар

Талшықтар туралы мәліметтер. Маталарды өңдеу процестері және түрлерінің жалпы сипаттамасы.

Кинематикалық берілістің негізгі элементтері.

Қабықты дақылдардың қысқа талшықтарын өңдірудің ағынды желісіне қосылған шүйке дайындау агрегаттарындағы, мыжып-езу, түту, кептіру машиналарындағы, сондай-ақ осылармен байланысты басқа да технологиялық және қосымша жабдықтарда түтілген қысқа сабақты шикізаттарды өңдеудің технологиялық процестері. Шала өңделген ұзын талшықтарды түту машинасында өңдеу.

Пневмокөлік болмаған кезеңде біркелкі үздіксіз шикізат қабатын қалыптастыру үшін қалдықтарды түту, кептіру машиналарының қореқтік транспортеріне қолмен жүктеу. Шүйке дайындау агрегаттарынан шыққан қысқа талшықтарды жинау және оларды ыдысқа салу, олардың шала өңделгендерін іріктеп, оларды қайта өңдеу үшін қайтару.

Талшықтарды пневмоқондырғыларға беру және түту машинасының қысқыш механизміне шала өңделген талшық-тарды қолмен тиеу. ндалған орынға тасымалдау және төсеу. Өңдеуді қажет ететін талшықтарды жеткізу. Сабау және жуып тазартатын жабдықтарды техникалық пайдаланудың ережелері.

Білімдер:

- түту машиналары, тасымалдаушы механизмдер мен орауға қарсы тетіктердің, қысқа талшықтарды өңдеу бойынша ағынды желілерге қосылған механизмдер мен жабдықтарға қызмет көрсету ережелерін және олардың қызметін;

- қалдықтар мен шала шикізаттарды түту, шатысқан және қысқа сабақты шикізаттарды өңдеу және кептіру режимдерін;

- шала өңделген талшықтарды өңдеудің тәртібін;

- өңделетін материалдың түрлерін және олардың  ылғалдық нормасын;

- кептіргіш машинаның транспортерін жүктеу тығыздығының бірқалыптылығын;

- қоректік транспортерге

және мыжып-езу машиналарына шикізатты жеткізіп беру тәртібін;

- талшықтардың негізгі қасиеттерін және ұзын талшықтар сапасына қойылатын талаптарды;

- кептеліп-оралып қалған талшықтарды алу тәртібін;

- талшықты өңдеу және зығыр немесе кендір сабанын дайындау процесін басқарудағы бақылау-өлшеу аспаптарының құрылысын

Іскерліктер:

- ұзын талшық өндірудегі қосалқы жұмыстарды орындауды;

- қызмет көрсететін машина мен механизмдер жұмыстарын, машина мен механизмдердің айналмалы бөліктеріндегі орауға қарсы құрылғының ақауы болмауын бақылауды;

- табылған кемшіліктерді жоюды;

- ұзын талшықтарды алу үшін жинамалы үстелге талшықтың кептеліп-оралғандарының жарамдыларын әперуді;

- қызмет көрсететін жабдықтар мен қондырғыларға талшықтың оралып қалуының алдын алуды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4,

БҚ 5,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.2.3,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.2.8


Біліктілік: 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Тоқыма талшықтар жіктемесі. Тоқыма талшықтарын алғашқы өңдеу және олардың қасиеттері, құрылымы. Мақта шикізатынан тоқыма талшықтарды ажырату. Мақта талшықтарының қасиеттері. Мақта талшықтарының сұрыптары. Мақта талшығының стандарттары. Техникалық құжатнамалар. Кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі.

Кәсіпорындағы электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- тоқыма талшықтардың жіктемесін және т.б талшықты материалдарды өңдеудің технологиялық процестері туралы жалпы мағлұматтарды;

- мақта шикізатын шиттеудегі физикалық-техникалық және технологиялық процестер және оларға әсер ететін факторларды

Іскерліктер:

- Джиндеу ендірісінің негізгі технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын өнім сапасын бақылауды және есепке алуды.

БҚ 4, БҚ 5,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

АП 02

Джиндеу жабдықтары

Талшықтар туралы мәліметтер. Кинематикалық берілістің негізгі элементтері. Тағайындалған режимдегі жүзотызтісті джинде және шитті мақтаны білікті джинде талшықты ажырату процестері. Автоматта-ндырылған өндірістік процестің дистанциялық басқару пульті. Мақта шикізатынан шитті ажырату машинасының қоректенуін реттеу. Машина жұмысындағы талшықтың кептеліп, бітеліп қалуларын және басқа да ақауларды жою және олардың жұмысының қалыпты тәртібін қамтамасыз ету. Шикізат білікшесінің кезеңдік лықсуы; жұмыс білікшесіндегі саңылауларды тазалау. Цехтарға шитті мақтаның бірқалыпты жеткізілуін бақылау. Талшық ажыратудан кейінгі талшықты қалдықтар және аралы мақта ажыратқыштагы шикізат білікшенің тығыздығы. Өндірістік қалдықтарды дер кезінде алып тастауды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтар мен автоматтандырылған аспаптарды алдын ала тазалау және жөндеу.

Білімдер:

- шитті мақта, талшықтар, тұқымдар және қалдықтарға арналған стандарттарды;

- пульт және қызмет көрсететін жабдықтарды пайдалану ережесі мен құрылысын;

- жабдықтарды автоматты түрде қашықтан басқарудың схемасын;

- мақтаның шитінен ажырату (джин) цехының технологиялық жабдықтарын реттеу ережелерін;

- мақта талшығының сапасына қойылатын талаптарды.

Іскерліктер:

- улюктың бөлінуін реттеуді;

- білікті мақта ажыратқыштағы тойтарыс тілімшелерді қондыру және реттеуді;

- біліктілігі ең төменгі оператордың жұмысына басшылық етуді;

- араға ауысым жасауда, технологиялық саңылаулар мен разводканы реттеуге,

қызмет көрсететін машиналарды жөндеуге

қатынаса алуын.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 3, БҚ 4,

БҚ 5,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.3.3,

КҚ 2.3.4

КҚ 2.3.5,

КҚ 2.3.6

КҚ 2.3.7


Біліктілік: 120704 2 – Линтер жабдықтары операторы*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Талшықтар туралы мәліметтер. Кинематикалық берілістің негізгі элементтері. Линтерлеу процесі. Тоқыма талшықтар жіктемесі. Тоқыма талшықтарын алғашқы өңдеу және қасиеттері, қүрылымы. Мақта шикізатынан тоқыма талшықтарды ажырату. Мақта линтінің қасиеттері. Мақта линтінің сұрыптары. Техникалық құжатнамалар. Кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі. Кәсіпорындағы электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі

Білімдер:

- линтер жабдықтарында линт алудың технологиялық процестері туралы негізгі мағлұматтарды;

- өнім ассортиментінің сапасын және технологиялық процестер барысында оларға әсер ететін факторларды.

Іскерліктер:

- шитті линтерлеудің технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын линт өнімдерінің сапасын бақылауды және есепке

алуды.

БҚ 4,

БҚ 5,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.4. 3

АП 02

Линтер жабдықтары

Линтерлей процестерінің түрлері мен жалпы сипаттамалары. Линтердегі негізгі кинематикалық берілістің негізгі элементтері. Механикалық берілістер. Тағайындалған режиммен жұмыс істейтін линтермен шитті линтерлеу процестері. Автоматтандырылған өндірістік процестің дистанциялық басқару пульті. Линтердің қоректенуін реттеу. Технологиялық және қосалқы жабдықтардың бір-бірімен байланысуын және линтердің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету. Араларды және колосникті торды тазалау. Машина жұмысында шикізаттың толып, кептеліп қалуын және басқа да ақауларды жою және олардың жұмысының қалыпты жұмысістеу тәртібін қамтамасыз ету. Технологиялық жабдықтар мен автоматтандырылған аспаптарды алдын ала тазалау және жөндеу.

Білімдер:

- пульт және қызмет көрсететін жабдықтарды пайдалану ережесі мен құрылғысын;

- линтер цехының технологиялық жабдықтарын реттеу

ережелерін;

- линт сапасына қойылатын талаптарды;

- қызмет көрсететін машинаның жұмыс органдары арасындағы саңылаулар шамасын;

- линт және тұқымдар

стандартын және линтерлеудің технологиялық процестерін.

Іскерліктер:

- линтерлеу жұмыстарын реттеуді;

- қызмет көрсететін машиналар мен механизмдердің жұмысындағы ақауларды жоюды;

- аралы цилиндрлерге ауысым жасауға және линтерді жөндеуге қатынасуын.

- біліктілігі төменгі оператордың жұмысын басқару.

БҚ 1, БҚ 2,

БҚ 3, БҚ 4,

БҚ 5,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.4.2,

КҚ 2.4.3,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.4.5,

КҚ 2.4.6


Біліктілік: 120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Тоқыма талшықтар жіктемесі.Тоқыма талшықтарын алғашқы өңдеуден алдын кептіру процесі. Кептірудің мақсаты мен мағынасы. Камералық, бумен және газ-түтінді кептіру машиналарында жайылған сабандарды, талшықты, шитті және талшықты қалдықтарды , сондай –ақ зығыр дақылдарының түтілген қалдықтарын кептіру процестері. Техникалық құжатнамалар. Еңбек қорғау. Кептіру цехтарындағы электр және өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- талшықты материалдарды кептіру процестері туралы жалпы мағлұматтарды;

- өнім ассортиментінің сапасын және технологиялық процестер барысында оларға әсер ететін факторларды

Іскерліктер:

- кептірудің негізгі

технологиялық процестерін қолдануды;

- кептірілген шикізаттар мен дайын өнімдердің сапасын

бақылауды және есепке алуды.

БҚ 1, БҚ 2, КҚ 2.5.1,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.5.3

АП 02

Кептіру жабдығы

Маталарды өңдеу процестері және түрінің жалпы сипаттамасы.

Кинематикалық берілістің негізгі элементтері. Жайылған сабандарды, талшықты, шитті және талшықты қалдықтарды , сондай –ақ зығыр дақылдарының түтілген қалдықтарын кептірудің камералық, бу және газ-түтінді кептіру машиналары. Жоғары білікті оператордың жетекшілігімен конвейерлік, бумен кептіру машинасында қабықты дақылдардың жібітілген және буға піскен сабандарын және ылғал қабықтарды кептіру. Қабат қалыптастыру механизміне, кесек түсірушіге, кептіру машинасының транспортеріне белгіленген қалындықтағы шикізатты үздіксіз беру үшін шикізаттың кабатын қалыптастыру. Бекітілген тығыздықты сақтау арқылы кептіргіш машинаның транспортеріне шикізатты қолмен бір қалыпты жүктеу. Кептіргіш машинаның қоректену транспортеріне материалдың берілген қалыңдықтағы қабатын қамтамасыз ету және пневмокөлікке шикізаттың берілісін бақылау. Кептіру алаңында шикізаттың ылғал бауларын кептірудің жұмыстырын орындау. Бекітілген ағынды кептіру машинасындағы түптерді қырқатын және сабақтарды кесетін машиналарға қызмет көрсету.

Білімдер:

- қызмет көрсететін жабдықтар мен механизмдердің құрылысын және реттеу ережесін;

- қабықты дақылдар шикізаты-ның, талшықтың, тіннің,

тұқымның және қалдықтарды түтудің сапалық белгілері мен негізгі қасиеттерін, оларды кептірудің технологиялық

процестерін;

- материалды жүктеу

тығыздығын;

- түптерді қырқу және

сабақтарды кесудің ережелерін;

- шикізат берілісін реттеу және жүктеу механизмдері мен басқару ережелерін;

- өнімнің ылғалдылық нормаларын.

Іскерліктер:

- кептіру машинасының

жүктеу тығыздығын реттеуді және қабаттың ұзындығы мен қалыңдығы бойынша транспортерге сабанның бір қалыпты жүктелуін бақылауды;

- кептіргіш машина мен басқару пультінің, сүзгілер, ауаағарлар, желдеткіштер, камералар, транспортерлер жұмысын қадағалауды;

- өнімнің кептірілу сапасын, түсін, белгілі бір түсінің бір қалыптылығын және

ылғалдылығын тексеруді;

- техникалық ақаулардың алу және жоюды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4, БҚ 5,

КҚ 2.5.1,

КҚ 2.5.2,

КҚ 2.5.3,

КҚ 2.5.4,

КҚ 2.5.5,

КҚ 2.5.6.


Біліктілік: 120706 2 – Талшық және мата өңдеуші*

АП 01

Өндірістің жалпы технологиясы

Тоқыма талшықтар жіктемесі. Тоқыма талшықтарды алғашқы өңдеу және оның қасиеттері, құрылысы. Жұмыстар сипаттамасы. Талшық және матаны өңдеу. Тиісті технологиялық режимдерге сәйкес маталарды өңдеу машиналарында өңдеу. Матаны машинаға салу. Біліктер арасындағы саңылауды, матаның қозғалу жылдамдығын, кептіру камерасындағы температураны реттеу. Белгіленген нормаларға сәйкес талшықты қоректік торға төсеу немесе қоректендіруші құрылғыларға беру. Эмульсияның берілуін реттеу. Талшық пен матаны өңдегеннен соң жинау. Техникалық құжатнамалар. Еңбек қорғау. Кәсіпорындағы электр және өрт қауіпсіздігі.

Білімдер:

- тиісті жабдықтарда мата және талшықты және басқа материалдарды өңдеудің технологиялық процестері туралы жалпы мағлұматтарды;

- өнім ассортиментінің шығарылу сапасын және оған технологиялық процестер барысында әсер ететін факторларды.

Іскерліктер:

- әр түрлі материалдар

ендірісінің негізгі технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын матаның және талшықтардың сапасын

бақылауды және есепке

алуды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.6.4

АП 02

Талшық және мата өңдеудің технологиялық жабдықтары

Талшық және мата өңдеудің технологиялық жабдықтары туралы жалпы мағлұматтар.

Кинематикалық берілістің негізгі элементтері. Талшықтар мен маталарды өңдеу. Бекітілген технологиялық режимге сәйкес өңдеу машиналарына маталарды жайғастыру; машинаға маталарды салу. Машинада талшықтарды түту. Қапшықтар және будаларды шешу. Бекітілген нормаға сәйкес қоректік торға талшықтарды төсеу және олармен қоректенетін тетіктерді жүктеу. Эмульсияның берілуін реттеу. Майлау және түтудің сапасын бақылау. Өңдеуден кейін талшықтарды буып-түю және маталарды қаптап салу. Өңдеуден кейін бекітілген орынға және қызмет көрсететін машиналарға талшықтар мен маталарды тасымалдау. Машинаны желдету және тазалау. Жабдықтарға қызмет көрсету, жөндеу, майлау және тазалау. Өнімнің сапасын бақылау және стандарттау.

Білімдер:

- талшықтардың сұрыбы мен түрлерін, маталардың ассортиментін;

- қызмет көрсететін Жабдықтардың құрылысы мен жұмыс принциптерін және оларды күту ережелерін;

- қоспалар компонентінің

қасиеттерін және оларды қолдануды;

- қоректік торға талшықтарды төсеудің нормасын;

- өңделген талшықтар мен маталар сапасына қойылатын талаптарды.

Іскерліктер: 

- түту-майлау

машинасында қоспалардың

даярлануын;

- авто қоректендіргішке

қоспа компоненттерінің

берілуін қамтамасыз етуді;

- жұмыс орнына талшық пен ыдыстарды тасуды;

- жұмысқа қолданылатын жабдықтарды дайындауды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4,

БҚ 5,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.6.2,

КҚ 2.6.3,

КҚ 2.6.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.6.6.

БҰАП 00

Білім ұйымдарымен анықталатын пәндер**

КТ

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Темір ұстасы практикасы. Дәнекерлеу практикасы. Механикалық практика. Мақта шикізатын тазалау және кептіру механизмдерін игеру практикасы. Технологиялық машиналар. Қысымдалған ауамен тасымалдау және желдету. Престеу қондырғыларының қызметін пайдалану. Жүк тиеу-түсіру механизмдері мен машиналары. Мақта өңдеу зауыттарын электр энергиясымен қамтамасыз ету.

Іскерліктер:

- талшық құрылымы, оның пісіп-жетілуін;

- мақта талшығының негізгі қасиеттерін, сипаттамаларын;

- мақтаны шығыттан ажырату және талшық тазалаудың технологиялық процестерін;

- технологиялық машиналарын жинақтау және олардың жұмысын ұйымдастыруды.

Дағдылар:

- бақылау-өлшеу жұмыстарын жүргізуді;

- мақта тайларының салмағына, көлеміне және орау сапасына қойылатын талаптарды сақтауын;

- зертханалық талдаудан кейінгі талшықты материалдардың таза салмағын есептей алуды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3

КП 02

Өндірістік технологиялық практика

Өндіріс орнымен танысу. Мақта өңдейтін өндірістегі техникалық және өрттен қауіпсіздендіру шаралары туралы нұсқау алу. Мақта шикізатын қабылдау, кептіру-тазалау және сақтау реттері мен ережелерін орындау. Мақта талшығы құрамын оның пісіп-жетілуіне қарай анықтау. Талшық құрамын анықтайтын аспаптармен жұмыс істеу. Пресс қондырғыларының, гидрожүйелерінің, джин және линтер батареяларының орналасу реттерін сақтау. Технологиялық тізбектер жұмысының ақауларын анықтап, алдын алу, оларды түзету үшін техникалық бақылау. Талшық тазалағыштар және джин қондырғыларының ақауларын анықтау. Өнім шығымын реттеу. Машиналарға баратын шиттің толық таралуын, линтерден шыққан шиттің толық түксізденуін, мақта талшығы сапасының стандарттарға сәйкестігін қадағалау. Линтерден кейінгі өнімдердің ақауларын түзету тәсілдерін, престеу және линтер қондырғыларында жұмыс істеуді үйрену. Толық автоматтандырылган технологиялық тізбектерді игеру. Практика күнделігін толтыру, практика материалдарын қорытындылап, есеп дайындау.

Іскерліктер:

- өндірістік цехтардағы апаттың алдын алу, техника және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау бойынша шараларының жоспарын;

- практика өткен жердегі өндірістік цехтар құрылымын;- мекеме құрылымын және ондағы жұмыстардың ұйымдастырылуын.

Дағдылар:

- жөндеу бригадасының құрамында жөндеу және техникалық күтім көрсетуді, жөндеу жұмысының сапасын бақылауды, ақаулар себебін табуды және жоюды;

- өндіріске қажетті технологиялық қүрал-жабдықтар санын анықтап,есептеуді;

- цехтардағы технологиялық

жабдықтарды пайдалануда жоғары өнімділігін ұйымдастыру, олардың

техникалық жағдайын қадағалауды;

- техника қолданудағы экономикалық тиімділігі және техникалық пайдалану бойынша есептерін құрастыруды;

- тозу мерзімі жетіп, іске жарамсыз машиналардың құжаттарын толтыруды.

БҚ 2,

БҚ 3,

БҚ 4,

КҚ 3.7.4.,

КҚ 3.7.6.


      Пәндер циклы және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің, пәннің индексі

Пәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзыреттердің коды

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік орыс тілі

Орыс тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық әдебиеттермен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

- орыс тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті

лексикалық және

грамматикалық

минимумды меңгеруін

Іскерліктер:

- әр саладағы терминологияны қолданып құжаттар оқуды, диалог жүргізуді;

- өзінің жазба және ауызша сөйлесудегі кемшіліктер мен қателіктерін жоюды;

- мамандық бойынша анықтамалықтарды қолдана

алуды.

БҚ 1, БҚ 5

ЖГП 02

Кәсіби шет тілі

Мамандық бойынша іскерлік тілдің негіздері, кәсіби лексика, фразеологиялық орамдар. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіби қарым-қатынас, тілді тыңдай арқылы түсіну, жазбаша және ауызша аудару.

Білімдер:

- мамандық бойынша кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті лексикалық, грамматикалық материал

Іскерліктер:

- кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздік бойынша) грамматикалық минимумды пайдалану;

- шетел тілінде қарым-қатынас жасаудың ең оңай жолын білуі

БҚ 5

ЖГП 03

Қазақстан тарихыЖГП 04

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу негізінің жүйелері; салауатты өмір сүруді анықтайтын факторлар; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы - дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі қүрамдарын білу;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық

негіздерін

Іскерліктер:

- спортпен айналысу,

физикалық белсенділікті

жүйелі түрде қолдана алу;

- денсаулығын нығайту және өздігінен жетілу үшін дене шынықтыру жөнінде алған білімін қолдану.

БҚ 1, БҚ 4, БҚ 5

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы; дінтану негіздері: мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет; қазіргі кездегі мәдениет. Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен IX-XIII ғасырлардағы қазақ хандықтарының ортағасырлық мәдениеті. ХІV-ХV ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. ХVIІІ ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. XIX ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы (XIX ғасырдың 2-жартысындағы және XX ғасырдың басындағы) Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білім беру, әдебиет пен өнер. 40-жылдардың ортасы мен 80 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы. Дін - қоғамдық құбылыс ретінде. Діннің мәні мен рөлі. Діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлері. Христиандықтың негізгі тарихи жағдайлары. Қазақстан территориясындағы христиандық қоғамдар. Ислам.

Білімдер:

- негізгі түсініктерді,

- түсініктер: конфуцилік, даосизм, Қытай өнерін;

- үнді мәдениетінің

ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктерін;

- түсініктер: Ислам,

қурайш, Мухаммед, Құран, Аллах, Мекке;

- христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағытын;

- Франция мәдениетін:

Ашель мәдениетін,

кроманьондықтарды,

галдарды, франктарды,

әдебиетті, философияны;

- көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесін;

- орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыруды;

- түрік-араб мәдениетінің орта ғасырдағы Қазақстанмәдениетіне тигізген әсерін білу

Іскерліктер:

- дүниежүзілік мәдениет тарихының негізгі кезеңдерін және олардың өркениет мәдениетін аша білу;

- мәдени мұраны пайдалану;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

- көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешелігін көрсете алу;

- діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлерін талдай алу.

БҚ 1, БҚ 4, БҚ 5

ӘЭП 02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философиялық ойлардың негізгі кезеңдері; адам табиғаты және оның өмір сүруі, адам және Құдай, адам және ғарыш, адам, қоғам, өркениет, мәдениет; жеке тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігі, адамның танымы мен іс-әрекеті, ғылым және оның рөлі, адамзат жаһандық проблемалар алдында.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми, діни сипаты мен көріністері туралы түсініктері, адам өммірінің мағынасы;

- ғылым мен ғылыми түсініктің рөлі, оның құрылымын, түрі мен әдістерін, әлеуметтік және этикалық мәселелерді

Іскерліктер:

- адамның рухани дамуының биологиялық және әлеуметтік бастамасын анықтауды; адам санасының мағынасын, саналық және санасыз мінез-құлықты;

- қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік мінез-құлықты реттеуді.

БҚ 4, БҚ 5

ӘЭП 03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер. Саясат. Саяси билік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оньң негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партиялар мен партия жүйелері.

Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдік саяси үрдіс.

Білімдер:

- заңдылықтарды әлеуметтік тұрғыда түсіну туралы түсінікті;

- әлеуметтік құрылымдар туралы түсінікті, әлеуметтік жіктелуді, әлеуметтік әрекеттестікті;

- тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін, реттелу формаларын білу.

Іскерліктер:

- әлеуметтік өзгерістер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

- биліктің мәнін, саясат субъектілерін, саяси қарым-қатынастар мен үрдістерді (Қазақстандағы және әлемдегі) ашып білу;

- саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті

қалыптастыру.

БҚ 4, БҚ 5

ӘЭП 04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі ұғымдары, мәні, қағидалары. Меншік нысаналары мен түрлері. Жоспарлар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлауы. Жоспарлардың экономикалық негіздеулерінің және болжауларының әдісі. Бизнес-жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының және қызметінің жағдайын талдау.

Білімдер:

- экономикалық теорияның негізгі ережелерін;

- елде және шетелдегіэкономикалық жағдайларды;

- макро- және микроэкономиканың,

салықтық, ақшалай-

несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздерін.

Іскерліктер:

- нарықтық бағаның қалыптасу механизмдерін сипаттауды;

- өзінің кәсіптік қызметін бағдарлау үшін қажетті, экономикалық ақпараттарды табу және пайдалануын.

БҚ 3,

БҚ 4,

БҚ 5

ӘЭП 05

Құқық негіздері

Құқық, ұғым, жүйе, дерек көздер. Қазақстан Республикасы Конституциясы – құқықтық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпы декларациясы, түлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам және азаматтың құқығы мен еркіндігі, оларды жүзеге асыру механизмі;

- кәсіптік қызмет

саласында құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды.

Іскерліктер:

- жеке бас бостандығы мен қадір-қасиетін қорғай алу;

- маманның кәсіптік қызметті реттеуші, нормативтік-құқықтық

құжаттарды қолдана білу.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4

ЖКП 00

Жалпы кәсіби пәндер

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Пәннің мазмұны, оның мақсаттары. Іс қағаздарын жүргізуде әртүрлі лингвистикалық сөздіктерді қолдану. Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздіктердің ерекшеліктері. Кеңсе қүжаттарын жүргізу негізі. Өйымдастыру, реттеу, құқықтық, ақша-қаржы-есептік және анықтамалық құжаттар. Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері. Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану. Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары. Құжат қорлары туралы түсінік. Іс қағаздарын сақтауды қалыптастыру. Мұрағат. Мемлекеттік және мекеме мұрағаттары. Ұлттық мұрағат қоры.

Білімдер:

- пәннің мазмұны мен мақсатын;

- техникалық және

лингвистикалық сөздіктер түрлерін;

- ақпараттық және іс

қүжаттарының жіктелуін;

- қазіргі кезде іс қағаздарын жүргізу стандарттарына қойылатын талаптарды;

- құжаттар формуляры

және олардың бөліктерін

Іскерліктер:

- әртүрлі құжаттарды

жіктеуді;

- құжаттар формулярын

толтыруды;

- әкімшілік-ұйымдастыру

құжаттарымен жұмыс жасауды;

- мұрағаттық құжаттардың текстілері үлгілерін талдауды;

- мұрағатқа қүжаттарды

дайындап, сақтауға тапсыруды.

БҚ 4, БҚ 5

ЖКП 02

Сызу

Сызуды кестелік безендіру. Геометриялық сызу және жобамен сызудың негіздері. Техникалық сурет салудың элементтері. Машина жасау сызуы. Сызуды орындаудың жалпы ережесі. Оймалардың кескіні және белгіленуі. Бөлшектер және нобайлар сызбасы. Бөлшектерді жалғау. Берілістер. Ажырамайтын қосқыштар. Тұтас көріністің сызбалары. Құрастырушы сызба. Құрастыру сызбаларын сызу. Мамандық бойынша сызбалар және схемалар.

Білімдер:

- құрастырма құжаттардың бірыңғай жүйесі (ҚҚБЖ);

- сызбалар мен схемаларды орындаудың негізгі ережелері;

Іскерліктер:

- техникалық суреттер және сызу арқылы ойды дұрыс жеткізе білу;

- күрделілігі орташа эскиздер мен детальдарды орындауды.

БҚ 1, БҚ 4

ЖКП 03

Техникалық механика

Теориялық механиканың негіздері: статика; күштердің жазықтық және кеңістіктік жүйелері; кинематика; нүкте және қатты дененің кинематикасы; динамика; күштер инерциясы; үйкеліс; қуат және жұмыс; материалдар кедергілері; ішкі және сыртқы күштер; қиманың әдістері; созылумен кесіктер есебі; бұралуы; иілуі; беріктік пен қатаңдығын есептеу; нүкте күйіндегі кернеулігі; эквивалентті кернеулік күйі; беріктілік гипотезасы және оларды қолдану; кедергінің қажуы; қысылған сырықтың беріктігі; машиналар мен механизмдер бөлшектері; жазықтық механизмдері; біліктер мен осьтер; осьтер мен біліктер тірегі; муфталар; машиналар бөлшектерінің қосылысы; конструкция элементтері; машиналар мен механизмдер сипаттамасы.

Білімдер:

- теориялық механиканың

аксиомалары мен негізгі ұғымдарын;

- статика, кинематика, динамиканың негізгі ережелерін;

- машина бөлшектерін беріктікке, қатандыққа, орнықтылыққа есептей алуды;

- материалдарды сынау әдістері мен тәсілдерін;

- механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамасын.

Іскерліктер:

- қозғалыс нүктесінің

параметрін және оның

жылдамдығы мен үдеуін есептеп шығаруды;

- практикалік жұмыстарда бөлшектердің өзгеру

мүмкіндігін анықтауды;

- машиналар бөлшектерін қосып жалғауды.

БҚ 2, БҚ 3, БҚ 5, БҚ 6, БҚ 9;

КҚ 2.1.3.;

КҚ 2.1.5.

ЖКП 04

Электротехника және электроника

Электротехника: электр өрісі; тұрақты және айнымалы токтың электрлік тізбегі; электрмагниттер; электрлік өлшеуіштер; тұрақты және айнымалы токтың электрлік машиналары; трансформаторлар; электржетек негіздері; электр энергияның тасымалдау және бөлу; электроника; электрониканың физикалық негіздері; электрондық аспаптар; электрондық түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер, генераторлар және өлшегіш аспаптар; автоматика және есептеуіш техникалардың электрондық жабдықтары; микро ЕТМ және микропроцессорлар.

Білімдер:

- электр тізбегінің жұмыс режимін және электр тогының сипаттамаларын өлшеуге арналған аспаптарды;

- тұрақты токтың сызықты және сызықсыз тізбектерін есептеудің негізгі әдістерін;

- өтпелі процестердің туындау себептерін

Іскерліктер:

- тұрақты ток және тізбектер жұмысының берілген шарттары бойынша элементтер параметрін таңдай алуды;

- қарапайым электрлік және магниттік тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, есептей алуды.

БҚ 2, БҚ 4, БҚ 5;

КҚ 2.3.4,

КҚ 2.3.5.,

КҚ 3.7.2.,

КҚ 3.7.3.

ЖКП 05

Материалтану

Материалтану негіздері; агротехника дақылдары, шикізаттарды дайындау және сақтау; материалдар құрылымы және қасиеттері; шикізат пен талшықтардың ағымдағы стандарттары; материалдарды қолдану аймақтары; мақта және басқа талшықтар; талшық құрылымы; талшық құрылысы мен қасиеттері; кенеп талшығы: түрлері және қасиеттері; жүн талшығы: түрлері және қасиеттері; табиғи жібек, жібек талшығы және оның қасиеттері; химиялық талшықтар; үлгілер алу әдістері және таспалар дайындау; талшықтың пісіп-жетілуі мен ширатылу қасиеттерін анықтау; поляризацияланған сәуле арқылы талшықтың ширатылу қасиеттерін анықтау.

Білімдер:

- тоқыма өндірісінде

қолданылатын талшықтар жіктемесін, құрылысын, талшықтардың физикалық- механикалық және технологиялық қасиеттерін;

- металдардың беріктігін арттырудың негізгі тәсілдерін және оларды өңдеуді

Іскерліктер:

- түрлі әдістер арқылы талшықтар қасиеттерін анықтауды;

- материалдарды қолдану саласын.

БҚ 5;

КҚ 2.1.3.,

КҚ 2.4.4.,

КҚ 2.5.3.,

КҚ 2.6.3.,

КҚ 3.7.3.

ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология: негізгі ұғымдар мен анықтамалар;

өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Стандарттау: сапаны басқару және стандарттау облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді сынау және бақылау; сапа жүйелері. Сертификаттау: сертификаттау жүйелері; сертификация ережелері және реті; шектер және кондыру жүйелері; техникалық өлшеулер.

Білімдер:

- стандарттау, сертификаттау және метрологияның міндеттерін, маңызын,

принциптерін, нысадарын,

субъектілерін, әдістерін,

құқықтық негіздерін;

- халықаралық және аумақтық стандартттардың құрылымын;

- өнімді қабылдау және сынақтан өткізу ережелерін

Іскерліктер:

- өлшеуіш құралдарын

дұрыс таңдап, оларды

қолдана білуді;

- сапа жүйесіндегі құжаттардың қолдануын.

БҚ 3, БҚ 5,

КҚ 2.1.4.,

КҚ 2.5.3., КҚ 3.7.6., КҚ 3.7.7.

ЖКП 07

Гидравлика және жылу техникасының негіздері

Жылу процесі физикасының негізгі түсініктері: жылу өткізгіштік, газ тәрізді, сұйық және қатты денелердің жылу сыйымдылығы. Термодинамика заңдары. Техникалық термодинамика элементтері. Жылу балансының тендеу. Жылу және бу генераторлары. Жылу техникалық құрылғысы және оларды пайдалану. Жылудың конвекциялық, мәжбүрлік таралуы. Жылумен қамтамасыз ету. Көмір, табиғи газ, мазут тәрізді отындардың жылу бөлгіш қасиеттерін салыстыру. Гидростатиканың негізгі заңдары. Паскаль заңы. Гидравликалық престер және күшейткіштер. Гидродинамиканың негізгі заңдары. Гидравликалық сорғылардың жіктемесі. Поршеньді және ортадан тепкіш сорғылардың жұмыстарын салыстыру. Білікті, бұрамалы, ағысты және қанатты сорғылардың жұмыс принципі.

Білімдер:

- гидравлика негіздерін;

- гидравликалық құрылғының техникалық-экономикалық сипаттамасын және әрекет ету принциптерін, пайдалану ережесін;

- гидравликалық сораптарға қызмет көрсетуді және пайда болатын ақауларды табуды

Іскерліктер:

- гидравликалық сораптардың өнімділігін анықтай алуды.

БҚ 4,

КҚ 2.5.3.,

КҚ 2.6.5.,

КҚ 3.7.3.

ЖКП 08

Автоматика негіздері

Автоматика элементтері. Автоматика жүйелері және элементтері туралы жалпы мәліметтер. Автоматика жүйесінің күшейткіштер мен элементтері. Автоматика жүйесінің орындаушы элементтері. Автоматика жүйесі релелік теориясының элементтері. Логикалық элементтер. Реттегіштер мен реттеу объектілері.

Білімдер:

- автоматты басқарудың құрал-жабдықтары: датчиктер, орындаушы механизмдер, күшейткіштер мен реттегіштерді;

- өндірістегі технологиялық процестерді автоматтандырудың функционалдық, құрылымдық және принципиалдық схемаларын, құрылу принциптерін

Іскерліктер:

- автоматика жүйесінің элементтерін сынақтан өткізуді;

- типтік логикалық

элементтерден түзілген автоматика схемасын талдауды және оқуды.

БҚ 1, БҚ 3, КҚ 2.2.1., КҚ 2.2.2., КҚ 2.2.3., КҚ 2.2.4., КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6.,

КҚ 2.2.7.,

КҚ 2.2.8.

ЖКП 09

Талшық қасиеттерін анықтайтын физикалық әдістер

Мақта анализаторлары арқылы талшық ақаулары мен лас қоспалардың мөлшерін анықтау. МКШ-1 кептіру шкафы мен техникалық таразының көмегімен мақтаның ылғалдығын анықтау. Гравиметрлік, ауа өтімділігі әдістері және микронейр көрсеткіштері арқылы талшықтың сызықтық тығыздығын табу. Талшықтың түсі мен сыртқы түрін салыстырмалы тәсілмен айқындау. Мақта талшығының қасиетін анықтайтын аспаптардың құрылымы, жұмыс принциптері және оларды пайдалану ережелері. Мақта талшығының физика-механикалық қасиеттерін қадағалау және олардың мемлекеттік стандартқа сай келуін талап ету.

Білімдер:

- шикізат сапасын анықтайтын құрал-жабдықтар құрылысын, электрлік өлшеулердің әдістерін;

- электрөлшеуіш аспаптарының көп түрлілігін және олардың қолдану аясын

Іскерліктер:

- өлшейтін әмбебап аспаптардың қолдануын.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4, БҚ 5, КҚ 2.1.2., КҚ 2.1.4., КҚ 2.3.7., КҚ 2.4.4., КҚ 2.5.3., КҚ 2.6.3., КҚ 3.7.6., КҚ 3.7.7.

ЖКП 10

Кәсіпорындағы менеджмент, маркетинг және кәсіпкерлік қызметтің негіздері

Менеджмент негіздері. Менеджменттің ғылыми және практикалық маңызы, ұйымдастыру элементтері және басқару процестері, ішкі және сыртқы басқару жүйесінің элементтері. Ауылшаруа-шылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындардағы менеджменттің функциялары. Маркетинг негіздері. Маркетинг және оның дамуының негізгі бағыттары. Маркетинг шешімдері және маркетингтік зерттеулер үшін ақпараттар. Нарық маркетингінің объектісі. Нарықты сегменттеу. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының тауар саясаты. Сервис ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының қосымша қызметі. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарындағы баға және баға саясаты, маркетингті стратегиялау, жоспарлау және бақылау. Өндірістік шығын және табыс. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарындағы жалақы. Банктер және несие ақша саясаты. Бюджет, салық. Нарық жағдайындағы салық жүйесі. Биржа және биржа қызметі. Шарт түрлері. Кәсіпкерлік қызметті құқықтық жағынан қамтамасыз ету. Нарықтық қатынастар кезіндегі есеп және есеп беру. Шаруашылық қызметін талдау. Сыртқы экономикалық қызмет. Біріккен кәсіпорын. Валюталық шот. Бизнес жоспарды құру.

Білімдер:

- өндірістік және технологиялық процестерін ұйымдастыруды;

- кәсіпорын (ұйымның) және саланың заттық-техникалық, еңбек пен қаражатты ресурстарын және оларды тиімді қолданудың көрсеткіштерін;

- өнімге (қызметке) баға белгілеудің механизмін және қазіргі жағдайдағы еңбекақы төлеудің формаларын;

- бизнес-жоспар құрастырудың әдістемесін.

Іскерліктер:

- ұйым қызметінң негізгі техникалық-экономикалық

көрсеткіштерін қабылданған

әдістеме бойынша есептеп шығаруды;

- оперативтік жоспарлардың

көрсеткіштерін есептеуді және олар арқылы практикалық шешім қабылдауды.

БҚ 3, БҚ 4, БҚ 5,

КҚ 3.7.6.,

КҚ 3.7.7.

ЖКП 11

Еңбекті қорғау

Адамға әсер ететін негативтік факторлардың әсері; жарақаттайтын және зиянды факторлардың идентификациясы; техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауіп-қатерлерінен қорғану құралдары және әдістері; экобиоқорғау және өртке қарсы техникалар; кәсіпорындағы еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастыру негіздері; еңбекті қорғаудағы материалдық шығындар; кәсіби қызметтік саласындағы қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етудің ерекшеліктері.

Білімдер:

- еңбектің қорғаудың жалпы нормаларын;

- технологиялық процестердің қауіпсіздігін;

- кәсіпорындағы жарақат алудың себептерін;

- өрт сөндіру қауіпсіздігі

туралы жалпы мағлұматтарды

Іскерліктер:

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша білімді практикаде қолдануын;

- қорғанудың жеке құралдарын пайдалануды;

- өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді.

БК 1; БК 2;

БК 3; БК 5

ПК 2.1.9.;

ПК 2.2.8.;

ПК 2.5.10.

АП 00

Арнайы пәндер


Біліктілігі: 120707 3 – Техник-технолог

АП 01

Ауылшаруашылық өнімдерін қабылдау және сақтау

Мақта шикізатын жинауды ұйымдастыру. Мақта шикізатын дайындау пункттеріне қабылдау тәртібі мен ережелері. Мақта шикізатын сақтау. Қоймалар мен мақта шикізаты жиналатын алаңдарға қойылатын талаптар. Мақта шикізатының физикалық-механикалық қасиеттері. Технологиялық процестер жөніндегі жалпы мәліметтер. Техникалық бақылау бөлімі. Мақта шикізатының стандарты, үлгі алу және сынақ өткізу әдістері. Мақта талшығының стандарты, үлгі алу және сынақ өткізу әдістері. Мақта шитінің, линттің және талшықты қалдықтардың стандарттарын анықтау үшін сынақ өткізу әдістері. ТЖ-1.5, ТД және СТАМ-К-2 жылу генераторларымен қамтамасыз етілген 2СБ-10, СБО кептіргіш машиналары. Мақта шикізатын кептіру барабандарында кептірудің тәртібі. Мақта шикізатын алдын-ала кептірудің технологиялық процесі және кептіргіш машиналардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету. Мақта шикізатын маялау және жабық қоймаларға жию тәртібі, сол кезеңде қолданылатын туннель қазғыш механизмдер. Мақта шикізатын алдын-ала тазалау технологиясы.

Білімдер:

- шикізат дайындау ұйымдарын, тапсырушы мекемелермен шаруашылық келісім шарт жасауды;

- ауылшаруашылық өнімдерін сақтау және есепке алу әдістерін

Іскерліктер:

- мекеменің бизнес-жоспарын, шаруашылық ішінде атқарылатын жұмыстар жоспарын әзірлеуді;

- талшықты материалдарды

өңдеу саласындағы

технологиялық желілердің

жүйелік жұмыс жоспарын түзуді;

- өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды пайдаланудың ережесін сақтауды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3,

КҚ 2.1.1.,

КҚ 3.7.3.

АП 02

Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу

Талшықты материалдарды алғашқы өңдеуге арналған негізгі жабдықтың құрылысы және жұмыс принциптері, технологиялық процестері; ақаудың себептері және оны ескерту бойынша шараларды қолдану. Мақта тазалау зауыттарының технологиялық схемасы, олардың түрі мен қуаты. Мақта шикізатын кептіру әдістері. Кептіру-тазалау цехтары. Кептіргіш құрылғылардың құрылысы мен жұмысы. Кептіргіш құрылғылардың жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. Мақта шикізатын түрлі лас қоспалардан тазарту. Майда және ірі лас қоспалардан тазарту. Ірі лас қоспаларды тұтқыштар. Мақта шикізатын кептіру мен тазалаудың ПЛПХА ағымдық желісі. Білікті және аралы джиндердің жұмыс процесі. Білікті джиндердің конструкциясы, негізгі жұмыс құралдары. Білікті джиннің жұмыс өнімділігі. Аралы джиндер. Жұмыс камерасы. Аралы джиннің жұмыс өнімділігі. Джиндердегі технологиялық процесс. Мақта талшығын тазалағыштар. Конденсорлар. Шит тазалағыштар. Мақта шитін линтерлеу. Линтерлеу процесінің маңызы. Линтердің түрлері мен конструкциялары. Линтердің бөлшектері мен деталдары, жұмыс өнімділігі. Шитті қайталап линтерлеу және линт сапасы. Линтерді батареяларға тізу. Шитті делинтерлеу. Линтті тазалау.

Білімдер:

- мақта шикізатын кептіру

туралы жалпы мағлұматтарды;

- талшықты материалдарды

алғашқы өңдеу үшін

қолданылатын шикізаттың

негізгі түрлерін;

- талшық тазалау және

джиндеудің технологиялық

процестерін;

- линт алудың технологиялық процестерін.

Іскерліктер:

- жабдықтар өнімділігі және талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің технологиялық

процестер параметрінің есептерін шығаруды;

- технологиялық желілер жұмысына кесте құрастыруды;

- кептіру тәртібін сақтауын;

- кептіру жабдықтарына

техникалық күтім жасауды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3,

КҚ 2.1.1.,

КҚ 2.1.5.,

КҚ 2.2.1.,

КҚ 2. 2. 4.,

КҚ 2.3.1.,

КҚ 2.4.1.,

КҚ 2.4.2.,

КҚ 2. 5. 2.,

КҚ 2.6.1.

АП 03

Ауыр жұмыстарды механикаландыру

Жалпы мәліметтер. Мақта шикізатын, мақта шитін және талшықты қалдықтарды тасымалдаушы механикалық қүрал-жабдықтар. ПЛА-таспалы қамтамасыз еткіш. Жылжымалы таспалы тасымалдауыштар, олардың өнімділігі мен тұтыну қуатын есептеу. Қоймалар мен мақта маяланатын алаңдарға мақта шикізатын жиюды механикаландыру. ОБТ және ТТ үңгірқазғыш машиналары. Бункер-қамтамасыз еткіштер батареясы. Мақта шитін қоймаларға тасымалдау және тиеу. Мақта талшығы тайларын, линт және талшықты қалдықтарды тиеу-түсіру және тасымалдау жұмыстары.

Білімдер:

- талшық қалдығын, мақта тұқымдарын және шитті мақтаны тасымалдауда қолданылатын механикалық құралдың түрлерін;

- шитті мақтаны қоймаға тапсыру және қабылдауды

Іскерліктер:

- ленталы транспортердің тұтынушылық қуаттылығын және өнімділігін есептеп шығаруды;

- қоймаларға мақта тұқымдарын тиеу және тасымалдау кестесін

құруды;

- тиеу-түсіру және көліктік операцияларды атқара алуын.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3,

КҚ 2.1.5.,

КҚ 2.2.1.,

КҚ 2.3.6.,

КҚ 2.4.2.,

КҚ 2.5.1.

АП 04

Көтергіш-көлік механизмдері және олардың электр құрал-жабдықтары

Талшықты материалдарды алғашқы өңдейтін ұйымдардың (кәсіпорындар) көтергіш-транспортты жүйелері; транспорт технологиясы; қоймалық операцияның құрылғысы; қоймалардың жабдықтары; жүк қармағыш құрал-саймандар; транспортты жүк тасымалдағыштар; крандар, контейнерлер; жүк тиеу-түсіру машиналары; жерде тұратын транспорттар; өнеркәсіп транспортының қосалқы құрылғылары. Электрожетектің механикалық сипаттамасы. Электрожетектің өтпелі режимі. Электрожетектің қуаттын есептеу. Электр қозғалтқышын басқару және қорғау аппараттары. Электрожетекті автоматты басқару. Ауылшаруашылығы өндірісінде электрожетектің жұмыс ерекшеліктері. Мақта өңдеу зауыттарының машиналары мен агрегаттарының, желдеткіш қондырғыларының электрожетегі. Электр қыздырғыш және электротехникалық қондырғылар. Ауылшаруашылығы өндірісінде электр қуатын қолданудың технико-экономикалық негіздері.

Ауылшаруашылық өнімдерін жылу арқылы өңдеуге және кептіруге арналған электрмен қыздыру қондырғылары. Инфрақызыл сәулелендіру қондырғылары. Төмен кернеулі аппаратура. Бөліп-тарқату қондырғылары мен трансформаторлық подстанциялар.

Білімдер:

- техникалық механика,

механизмдердің негізгі ережелерін;

- жүк тиеу-түсіру операциясынан контейнердің және қозғалмалы құрамның бос тұрып қалу нормаларын;

- электр жетектің механикалық сипаттамасын;

- желдеткіш қондырғысындағы электр жетегінің жұмыс істеу принциптерін

Іскерліктер:

- көліктердің техникалық күйін тексеруді;

- көтергіш көлік механизмдерін қолдануды;

- ауылшаруашылық өнімдерін жылу арқылы өңдеуге және құрғатуға арналған электрмен қыздыру қондырғыларын пайдалана алуды;

- электрожетекті автоматты басқаруды.

БҚ 1, БҚ 3,

КҚ 2.1.5.,

КҚ 2.2.5.,

КҚ 2.5.6., КҚ 3.7.2., КҚ 3.7.3.

АП 05

Технологиялық жабдықтарды пайдалану және жөндеу

Жабдықтар мен машина бөлшектерінің конструкциялық материалдары және олардың қасиеттері; жабдықтарды тиімді пайдалану теориясының негіздері; жабдықтарды майлау және диагностикасы; тот басу және оның түрлері; жабдықтарды жөндеудің типтік технологиялық процестері: машина бөлшектерін жөндеу әдістері; бөлшектерді қалпына келтірудің механикалық әдістері; жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйелері; жөндеуді жоспарлау және оның құжаттамасы; мамандандырылған жабдықтарды жөндеу мен монтаждау және оның баптау әдістері.

Білімдер:

- технологиялық жабдықтарды тиімді пайдалану және жоспарлы-ескертілген жөндеу жүйелерін;

- жабдықтарды тексеру және ақауларын табудың әдістерін;

- техникалық пайдалану ережелерін және еңбек қауіпсіздігі талаптарын

Іскерліктер:

- жөндеу жұмыстарының

сапасын және жабдықтың техникалық жағдайын тексеруіне қатынаса алуды;

- мезгілсіз тозудың себептерін айқындауды;

- жабдықтар мен машинаның, майлайтын материалдың қажеттігін есептеп шығаруды.

БҚ 2, БҚ 3,

КҚ 2.1.5.,

КҚ 2.1.6.,

КҚ 2.1.7.,

КҚ 2.2.6.,

КҚ 2.3.6.,

КҚ 2.4.6.,

КҚ 2.5.6.,

КҚ 2.6.5.

АП 06

Технологиялық процестерді автоматтандыру

Табиғи талшықтар өндірісіндегі автоматты жүйелердің сипаттамасы және классификациясы; технологиялық процестер басқарудың объектісі ретінде; автоматтандырылған реттеу жүйелері; өндірістің негізгі технологиялық параметрлерін бақылау; бақылаудың әдістері және құралы; сигнализация және қорғау жүйелері.

Білімдер:

- автоматтандырылған жобалау жүйесінің негіздерін;

- талшықты материалдарды

алғашқы өңдеудің технологиялық процестерін автоматты реттейтін типтік жүйелерді

Іскерліктер:

- автоматты бақылау және басқару жүйелерінің процестерін тексеруді.

БҚ 1, БҚ 3,

КҚ 2.2.1.,

КҚ 2.2.2.,

КҚ 2.2.3.,

КҚ 2.2.4.,

КҚ 2.2.5,

КҚ 2.2.6.,

КҚ 2.2.7.,

КҚ 2.2.8.

АП 07

Инновациялық технологиялар

Шетел мақта шикізатын өңдеу зауыттарының құрал-жабдықтары. АҚШ мақта өңдеу зауыттарының технологиялық желілері. Олардың негізгі құрал-жабдықтары және технологиялық процестерімен танысу. "Хардвик-Эттер" және "Континенталь, Мосс-Гордин" фирмаларының құрал-жабдықтары және олардың техникалық көрсеткіштері. Шетелдік джин машиналары. "НИМЕКС" және мақта келісім-шарт корпорацияларындағы шетелдік мақта өңдеу зауыттарының құрал-жабдықтары.

Білімдер:

- ауыл шаруашылығының

өндеу салаларындағы прогрессивтік технологиялар және оларды дамыту процестері жөніндегі мағлұматтарды

Дағдылар:

- жаңа жабдықтар алуға хабарлама толтыруды, тозу мерзімі жетіп, іске жарамсыз машиналардың құжаттарын толтыруды.

БҚ 4, БҚ 5,

КҚ 3.7.6.,

КҚ 3.7.4.

БҰАП 00

Білім ұйымдарымен анықталатын пәндер

КП

Кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

Темір ұстасы практикасы. Дәнекерлеу практикасі. Механикалық практика. Мақта шикізатын тазалау және кептіру механизмдерін игеру практикасы. Технологиялық машиналар. Қысымдалған ауамен тасымалдау және желдету. Престеу қондырғыларының қызметін пайдалану. Жүк тиеу-түсіру механизмдері мен машиналары. Мақта өңдеу зауыттарын электр энергиясымен қамтамасыз ету.

Іскерліктер:

- талшық құрылымы, оның пісіп-жетілуін;

- мақта талшығының негізгі қасиеттерін, сипаттамаларын;

- мақтаны шығыттан ажырату және талшық тазалаудың технологиялық процестерін;

- технологиялық машиналарын жинақтау және олардың жұмысын

ұйымдастыруды

Дағдылар:

- бақылау-өлшеу жұмыстарын жүргізуді;

- мақта тайларының салмағына, көлеміне және орау сапасына қойылатын талаптарды сақтауын;

- зертханалық талдаудан кейінгі талшықты материалдардың таза салмағын есептей алуды.

БҚ 1, БҚ 2, БҚ 3

КП 02

Өндірістік технологиялық практика

Өндіріс орнымен танысу. Мақта өңдейтін өндірістегі техникалық және өрттен қауіпсіздендіру шаралары туралы нұсқау алу. Мақта шикізатын қабылдау, кептіру-тазалау және сақтау реттері мен ережелерін орындау. Мақта талшығы құрамын оның пісіп-жетілуіне қарай анықтау. Талшық құрамын анықтайтын аспаптармен жұмыс істеу. Пресс қондырғыларының, гидрожүйелерінің, джин және линтер батареяларының орналасу реттерін сақтау. Технологиялық тізбектер жұмысының ақауларын анықтап, алдын алу, оларды түзету үшін техникалық бақылау. Талшық тазалағыштар және джин қондырғыларының ақауларын анықтау. Өнім шығымын реттеу. Машиналарға баратын шиттің толық таралуын, линтерден шыққан шиттің толық түксізденуін, мақта талшығы сапасының стандарттарға сәйкестігін қадағалау. Линтерден кейінгі өнімдердің ақауларын түзету тәсілдерін, престеу және линтер қондырғыларында жұмыс істеуді үйрену. Толық автоматтандырылган технологиялық тізбектерді игеру. Практика күнделігін толтыру, практика материалдарын қорытындылап, есеп дайындау.

Іскерліктер:

- өндірістік цехтардағы апаттың алдын алу, техника және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау бойынша шараларының жоспарын;

- практика өткен жердегі өндірістік цехтар құрылымын;

- мекеме құрылымын және ондағы жұмыстардың ұйымдастырылуын.

Дағдылар:

- жөндеу бригадасының құрамында жөндеу және техникалық күтім көрсетуді, жөндеу жұмысының сапасын бақылауды, ақаулар себебін табуды және жоюды;

- өндіріске қажетті технологиялық қүрал-жабдықтар санын анықтап, есептеуді;

- цехтардағы технологиялық

жабдықтарды пайдалануда

жоғары өнімділігін

ұйымдастыру, олардың

техникалық жағдайын

қадағалауды;

- техника қолданудағы

экономикалық тиімділігі және техникалық пайдалану бойынша есептерін құрастыруды;

- тозу мерзімі жетіп, іске жарамсыз машиналардың

құжаттарын толтыруды.

БҚ 2, БҚ 3, БҚ 4, КҚ 3.7.4., КҚ 3.7.6.

КП 03

Диплом алдындағы өндірістік практика

Мақта өңдеу зауыттарының құрылымымен танысу. Сызу-өрнектеу, есептеу жұмыстары. Цехтар мамандары мен басқарушыларының міндеттерін зерттеу. Практикані қорытындылау және дипломдық жобаны орындау үшін алғашқы құжаттарды және басқа материалдарды жинақтау.

Іскерліктер:

- цехтағы жұмысшы ұжымын басқарудың әдістерін;

- жоспарлы-ескерту жөндеуді ұйымдастыруын;

- өндірістік жұмысты

ұйымдастыру және өндірістік басқару процестерін

Дағдылар:

- сызба-безендіру және есептеу жұмыстарын орындай алуды;

- дипломдық жобалау үшін қажетті материалдарды жүйелеу және талдауды.

БҚ 4,

КҚ 2.1.7.,

КҚ 2.5.6.,

КҚ 3.7.5.,

КҚ 3.7.6.,

КҚ 3.7.7.


      Ескерту. 1 кесте Базалық құзыреттер

Құзыреттің коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Жұмыс орнын ұйымдастыру

БҚ 2

Өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау

БҚ 3

Кәсіптік талаптар мен технологиялық процестерде көрсетілген іс-әрекеттерді орындау

БҚ 4

Жұмыс орнындағы мәселелерді шешудің ең тиімді әдістері мен амалдарын таңдау

БҚ 5

Өмір бойы өз білімі мен шеберлігін жаңалау


      2 кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1. 120701 2 - Талшық өңдеуші*

КҚ 2.1.1. Жұмыс орындарына зығыр талшығы немесе мақта шикізатының дер кезінде берілуін қамтамасыз етеді.

КҚ 2.1.2. Түтілген талшықтарды жете тексеретін технологиялық процестерді реттейді.

КҚ 2.1.3. Қол тарақта талшықтың қыл-қыбырын түсіреді немесе түтілген талшықтың ұштарына өңдеу жүргізеді.

КҚ 2.1.4. Дайындалатын талшықтың сапалық тексерісін іске асырады.

КҚ 2.1.5. Жабдықтар жұмысындағы ұсақ ақауларды табады және жояды.

КҚ 2.1.6. Жөндеуге жабдықты дайындайды.

КҚ 2.1.7. Техникалық құжаттарды рәсімдейді.


2.2. 120702 2 - Талшық өндіру бойынша ағындық желі  операторы*

КҚ 2.2.1. Зығыр дақылдарының және мақта талшықтарын өндіру бойынша өңдеудің технологиялық процестерін жүргізеді.

КҚ 2.2.2. Түту машинасында шала өңделген ұзын талшықтарды өңдейді.

КҚ 2.2.3. Ұзын талшықты өңдіру бойынша қосалқы жұмыстарды орындайды.

КҚ 2.2.4. Қызмет көрсететін машиналар мен механизмдер жұмысын бақылайды.

КҚ 2.2.5. Кептіргіш машинаның қоректік транспортерін қолмен жүктейді және түту қалдықтарының, шикізаттың бірқалыпты үздіксіз қабатын қалыптастырады.

КҚ 2.2.6. Орауға қарсы тетіктерге, тасымалдаушы механизмдерге, түту машинасына, қысқа талшықтар өндірудің ағымдық желілеріне қосылған жабдықтар мен механизмдерге техникалық күтім көрсету ережесін тағайындайды.

КҚ 2.2.7. Түту қалдықтары мен шикі өнімді, олардың араласпасын және қысқа сабақты шикізатты өңдеу мен кептірудің режимдерін реттейді.

КҚ 2.2.8. Шала өңделген талшықты қайта өңдеудің режимдерін жөнге келтіреді.


2.3. 120703 2 - Джин жабдықтарының операторы*

КҚ 2.3.1. Берілген режимде білікті және аралы джиндерде джиндеу процестерін жүзеге асырады.

КҚ 2.3.2. Шитті мақтаның цехтарға бірқалыпты түсіруін бақылайды.

КҚ 2.3.3. Джиндеу процесінде ажыратылған шиттердегі талшық қалдықтарын және аралы джиндегі шикізат білікшенің тығыздығын тексереді.

КҚ 2.3.4. Пульт пен жабдықтарға техникалық күтім жасайды және құрылғыларды пайдаланады.

КҚ 2.3.5. Жабдықтарға автоматты дистанциялық басқару схемасын құрастырады.

КҚ 2.3.6. Джин цехының технологиялық жабдықтарын реттейді.

КҚ 2.3.7. Мақта талшығының сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.


2 .4. 120704 2 - Линтер жабдықтарының операторы*

КҚ 2.4.1. Тағайындалған режимде шитті линтерлеу процестерін жүргізеді.

КҚ 2.4.2. Өндірістік процестерді автоматтандырылған пультпен басқарады.

КҚ 2.4.3. Линтер жұмысын реттейді.

КҚ 2.4.4. Линт сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.

КҚ 2.4.5. Қызмет көрсететін жабдықтар мен пульт құрылғысын пайдаланады.

КҚ 2.4.6. Линтер цехындағы технологиялық жабдықтарды реттейді және жөнге келтіреді


2. 5 . 120705 2 - Кептіру жабдықтарының операторы*

КҚ 2.5.1. Кептіру машинасының жүктелу тығыздығын реттейді;

КҚ 2.5.2. Кептіру машинасының транспортеріне үздіксіз жіберілетін белгіленген қалыңдықтағы шикізат қабатын қалыптастырады.

КҚ 2.5.3. Өнімнің ылғалдылық нормасын бақылайды;

КҚ 2.5.4. Ауысымды қабылдайды және тапсырады.

КҚ 2.5.5. Жұмыс орнын және жабдықтардың санитарлық жағдайын тиісті деңгейде ұстайды.

КҚ 2.5.6. Еңбекті қорғау нормалары мен ережесін сақтайды.


2. 6. 120706 2 - Талшық және мата өңдеушісі*

КҚ 2.6.1. Талшық пен матаны өңдейді;

КҚ 2.6.2. Талшықты қолмен алуды іске асырады;

КҚ 2.6.3. Бөгде қоспаларға іріктеу жасайды;

КҚ 2.6.4. Қапқа салынған және тайлап буылған талшықтарды босатып, аралас компоненттерді өлшеуді қамтамасыз етеді;

КҚ 2.6.5. Талшық сақталатын қоймалардағы аралас компоненттердің мөлшерін, олардың ылғалдығын, талшықтардың түтілуін, майлану сапасын бақылайды.

КҚ 2.6.6. Өңдеуден кейін талшықтар мен маталарды буып, қаптайды.

3. Орта буын маманы

3.7. 120707 3 - Техник-технолог

КҚ 3.7.1 Технологиялық және басқа да техникалық құжаттарды рәсімдейді.

КҚ 3.7.2. Электрлік, магниттік және электрондық тізбектің негізгі параметрлерін өлшейді және есептейді.

КҚ 3.7.3. Бақылау-өлшеу құралдарын қолданады.

КҚ 3.7.4. Талшықты материалдарды пайдалану мәселелерін шешуде экономикалық тиімділікті назарда ұстайды.

КҚ 3.7.5. Өнімнің түрлеріне байланысты нормативтік құжаттар талаптарын қолданады.

КҚ 3.7.6. Сапа жүйесінің құжаттарын пайдаланады.

КҚ 3.7.7. Қазақстан Республикасы сертификаттау жүйесіндегі кұжаттарды және негізгі ережелерін қолданады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1021 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1021-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім беру

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1208000 – Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері

      бойынша)

      Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*

      120802 2 – Иіруші

      120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*

      120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*

      120805 2 – Орау автоматының операторы*

      120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*

      120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*

      120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*

      120809 2 – Жіпті бөлу операторы*

      120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*

      120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*

      120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*

      120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*

      120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*

      120815 2 – Түту-таспа агрегаты операторы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      Негізгі орта білім базасында жалпы орта білім алусыз

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

524
1

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

266
1-2

ЖКП 01

Сызу негіздері


+

+


60

2

58ЖКП 02

Электротехника


+

+


60

36

24ЖКП 03

Экономика негіздері


+

+


72

32

40ЖКП 04

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


20

4

16ЖКП 05

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру


+

+


54

4

50АП 00

Арнайы пәндер

582
2


Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120802 2 – Иіруші


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120805 2 – Орау автоматының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120809 2 – Жіпті бөлу операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі:120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230
Біліктілігі: 120815 2 – Түту-таспа агрегаты операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+


+


200

80

120АП 02

Арнайы технология

+

+382

152

230БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

104/316**

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1296

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

612

ПО. 01

Өндіріспен танысу практикасы

108

ӨО. 01

Оқу-өндірістік шеберханаларындағы практикасы

504

КП. 00

Кәсіптік практика

684

КП. 01

Мамандық қыры бойынша практика

108

КП. 02

Біліктілікті анықтау практикасы

576

АА. 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: (АП 01, АП 02) арнайы пәндерінен мемлекеттік біліктілік емтиханы

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1022 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1022-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім берудің жоғары деңгейі

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1208000 – Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері

      бойынша)

      Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*

      120802 2 – Иіруші

      120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*

      120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*

      120805 2 – Орау автоматының операторы*

      120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*

      120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*

      120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*

      120809 2 – Жіпті бөлу операторы*

      120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*

      120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*

      120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*

      120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*

      120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*

      120815 2 – Түту-таспа агрегаты операторы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      Базасы: негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

260
2-3

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

302
1-3

ЖКП 01

Сызу негіздері

+

+

+


60

6

54ЖКП 02

Электротехника


+

+


60

36

24ЖКП 03

Экономика негіздері


+

+


72

28

44ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру

+

+

+


54

4

50ЖКП 05

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


20

12

8ЖКП 06

Мемлекеттік тілде іс жүргізу+


36

4

32АП 00

Арнайы пәндер

354

212

142


2-3


Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120802 2 – Иіруші


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120805 2 – Орау автоматының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120809 2 – Жіпті бөлу операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120811 2 –Зығырды түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі:120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология

+

+

+


246

148

98
Біліктілігі: 120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы


+

+


108

64

44АП 02

Арнайы технология


+246

148

98БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48/

212**

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

648

ПО. 01

Өндіріспен танысу практикасы

72

ӨО. 01

Оқу-өндірістік шеберханаларындағы практикасы

576

КП. 00

Кәсіптік практика

1080

КП. 01

Мамандық қыры бойынша практика

504

КП. 02

Диплом алды практикасы

576

АА. 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4960


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: (АП 01, АП 02) арнайы пәндерінен мемлекеттік біліктілік емтиханы.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1023 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1023-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім берудің орта буын деңгейі

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1208000 – Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері

      бойынша)

      Біліктілігі: 120816 3 – Техник-технолог

      120817 3 – Техник-механик

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 6 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалық сабақтар)

курстық жоба(жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, дене тәрбиесі)

324
2-4

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер(мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану мен әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180
2-3

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

660

350

310


2-3

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

+


+


36

6

30ЖКП. 02

Инженерлік графика


+

+


66

20

46ЖКП. 03

Техникалық механика

+


+


68

50

18ЖКП. 04

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

+


+


72

40

32ЖКП. 05

Материалтану


+

+


72

50

22ЖКП. 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

6

30ЖКП. 07

Гидравлика және жылу техникасының негіздері


+

+


54

40

14ЖКП. 08

Текстиль талшықтары және жіптер


+

+


48

30

18ЖКП. 09

Автоматика негіздері


+

+


48

20

28ЖКП. 10

Иірімжіп сапасын анықтау әдістері және оны сынақтауға арналған текстиль бұйымдары мен аспаптары

+


+


54

14

40ЖКП. 11

Басқару қызметінің негіздері

+

+

+


70

50

20ЖКП. 12

Еңбектi қорғау


+

+


36

24

12АП 00

Арнайы пәндер

592

360

232


3-4


Біліктілігі: 120816 3 – Техник-технолог

592

360

232АП.01

Иіру өндірісі жалпы технологиясының негіздері

+

+

+


118

70

48АП.02

Иiру өндiрiсiнің технологиясы және жабдықтары

+

+

+


216

166

50АП.03

Иіру машиналары

+

+

+


90

60

30АП.04

Ширатып иіру және иіру-айналдыру машинасындағы иірімжіптің үзіктері, ақаулықтары, қалдықтары

+

+

+


54

14

40АП.05

Иіру өндірісі зертханасының міндеттері және құрылымы

+

+

+


42

10

32АП.06

Өндірістік процестердi автоматтандыру

+

+

+


72

40

32
Біліктілігі:

120817 3 – Техник-механик

+

+

+


592

360

232АП.01

Тоқыма өндiрiсi

+

+

+


138

100

38АП.02

Иiру өндiрiсiнің технологиясы және жабдықтары

+

+

+


156

94

62АП.03

Иіру машиналары

+

+

+


96

66

30АП.04

Жабдықтарды жөндеу технологиясы

+

+

+


202

110

92БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

36/

349**

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1728

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

720

ӨО. 01

Өндіріспен танысу практикасы

72

ӨО. 02

Оқу практикасі

216

ӨО. 03

Оқу-өндірістік шеберханаларындағы практикасы

432

КП. 00

Кәсіптік практика

1008

КП. 01

Мамандық қыры бойынша практика

648

КП. 02

Диплом алды практикасы

360

АА. 00

Аралық аттестаттау

144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

5184

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

5800


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар (1.ЖКП 05, ЖКП 08, ЖКП 10, ЖКП 11; 2. АП 01, АП 02, АП 03, АП 04) кешенді емтихандар немесе дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1024 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1024-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім берудің жоғары деңгейі

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1208000 – Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері

      бойынша)

      Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*

      120802 2 – Иіруші

      120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*

      120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*

      120805 2 – Орау автоматының операторы*

      120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*

      120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*

      120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*

      120809 2 – Жіпті бөлу операторы*

      120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*

      120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*

      120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*

      120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*

      120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*

      120815 2 – Түту-таспа агрегаты операторы*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі

400
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

266

84

182ЖКП 01

Сызу негіздері

+

+60

4

56ЖКП 02

Электротехника

60

36

24ЖКП 03

Экономика негіздері


+72

28

44ЖКП 04

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру


+54

4

50ЖКП 05

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+20

12

8АП 00

Арнайы пәндер

450

268

182


1-2


Біліктілігі: 120802 2 – Иіруші


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120804 2 – Туралау жабдығының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120805 2 – Орау автоматының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120808 2 – Қопсыту-түту агрегаттың операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120809 2 – Жіпті бөлу операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі:120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132
Біліктілігі: 120802 2 – Иіруші


АП 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

+

+122

72

50АП 02

Арнайы технология

+

+

+


328

196

132БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

36/

215**

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1584

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

504

ӨО. 01

Таныстыру практикасы

72

ӨО. 02

Оқу практикасы

432

КП. 00

Кәсіптік практика

1080

КП. 01

Кәсіптік дағдыны қалыптастыру практикасы

504

КП. 02

Біліктілік практикасы

576

АА. 00

Аралық аттестаттау

108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

3312


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: арнайы пәндерінен кешенді емтихан (АП 01, АП 02).

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1025 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1025-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім берудің орта буын деңгейі

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1208000 – Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері

      бойынша)

      Біліктілігі: 120816 3 – Техник-технолог

      120817 3 – Техник-механик.

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 6 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба/жұмыс

барлығы

оның ішінде:

Теориялық сабақтар1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер (кәсіптік қазақ орыс тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

448
1-2

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер (мәдениеттану, философия негіздері, саясаттану мен әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)

180

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

660

350

310


1-2

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

+


+


36

6

30ЖКП. 02

Инженерлік графика


+

+


66

20

46ЖКП. 03

Техникалық механика

+


+


68

50

18ЖКП. 04

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

+


+


72

40

32ЖКП. 05

Материалтану


+

+


72

50

22ЖКП. 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

6

30ЖКП. 07

Гидравлика және жылу техникасының негіздері


+

+


54

40

14ЖКП. 08

Текстиль талшықтары және жіптер


+

+


48

30

18ЖКП. 09

Автоматика негіздері


+

+


48

20

28ЖКП. 10

Иірімжіп сапасын анықтау әдістері және оны сынақтауға арналған текстиль бұйымдары мен аспаптары

+


+


54

14

40ЖКП. 11

Басқару қызметінің негіздері

+

+

+


70

50

20ЖКП. 12

Еңбектi қорғау


+

+


36

24

12АП.00

Арнайы пәндер

644

400

224

20

1-2


Біліктілігі: 120816 3 – Техник-технолог


АП.01

Иіру өндірісі жалпы технологиясының негіздері

+

+

+


118

70

48АП.02

Иiру өндiрiсiнің технологиясы және жабдықтары

+

+

+


236

166

50

20


АП.03

Иіру машиналары

+

+

+


90

60

30АП.04

Ширатып иіру және иіру-айналдыру машинасындағы иірімжіптің үзіктері, ақаулықтары, қалдықтары

+

+

+


70

42

28АП.05

Иіру өндірісі зертханасының міндеттері және құрылымы

+

+

+


42

10

32АП.06

Өндірістік процестердi автоматтандыру

+

+

+


88

52

36
Біліктілігі: 120817 3 Техник-механик

+

+

+


644

388

236

20


АП.01

Тоқыма өндiрiсi

+

+

+


138

100

38АП.02

Иiру өндiрiсiнің технологиясы және жабдықтары

+

+

+


188

112

76АП.03

Иіру машиналары

+

+

+


96

66

30АП.04

Жабдықтарды жөндеу технологиясы

+

+

+


222

110

92

20


БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

48

/374**

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

1512

ӨО. 00

Өндірістік оқыту

612

ӨО. 01

Таныстыру практикасы

36

ӨО. 02

Оқу тәжірибесі

576

КП. 00

Кәсіптік практика

900

КП. 01

Мамандық қыры бойынша практика

504

КП. 02

Диплом алды практикасы

396

АА. 00

Аралық аттестаттау

180

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА. 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

3744

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

4320


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: кешенді емтихандар: (1.ЖКП 05, ЖКП 08, ЖКП 10, ЖКП 11;

      2. АП 01, АП 02, АП 03, АП 04) немесе дипломдық жұмысты қорғау.

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1026 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1026-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1208000 – "Иіру және түту өндірісінің технологиясы (түрлері
бойынша)" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім
берудің үлгілік оқу бағдарламалары

      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша бағдарламасының

      мазмұны (жоғары деңгей)

Циклдің (пәндердің) индексі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Сызу негіздері

сызбаларды ресімдеу ережесі;

сызбалардағы геометриялық құрылымдар;

сызбалардағы проекциялық кескіндер;

бір жазықтықта және үш жазықтықта тікбұрышты проекциялау, қарапайым пішіндердің изометриялық және диаметриялық проекциялары;

бөлшектердің сызбасы мен изометриялық проекциялары;

геометриялық пішіндердің жазбасы;

технологиялық сызу негіздері;

сызбаларда кескіндердің орналасуы;

қималар мен кесінділер;

тікбұрыштар мен аксонометриялық осьтерде қималар мен кесінділердің қажетті мөлшерде түрлерін қолдана отырып, детальдердің сызбаларын орындау;

машина құрылысының сызулары;

ажырамайтын бірігулер;

құрама сызба, жұмыс сызбасы, бөлшектердің эскизі, бөлшектердің техникалық суреті, құрама сызбалар бойынша бөлшектеу

Білімдер:

- cызба мен нобайларды құрастырудың негізгі ережелері;

- cызба геометриясының және проекциялық сызбаның негіздері;

- құрастырушылық, технологиялық және басқа нормативті құжаттардың негізгі ережелері;

Іскерліктер:

- мамандыққа сәйкес сызбаны құрастыру, сызу және оқу;

- анықтамалықтарды қолдану;

- эскиз, сызба және техникалық бейнелеулердің көмегімен техникалық ойды білдіру;

- сызуларды ресімдеуде нормативті-техникалық құжаттарды пайдалану

БҚ1

БҚ3

БҚ13

КҚ2.1.5

КҚ2.2.7

КҚ2.3.3

ЖКП. 02

Электротехника

жалпы электротехника;

тұрақты токтың сызықтық электрлік тізбегі;

электрлік өріс;

тұрақты токтың электрлік тізбектері; элекромагнетизм;

электротехникалық өлшеулер;

ауыспалы токтың бір фазалық тізбегі;

үш фазалық ток тізбегі; трансформаторлар;

тұрақты және ауыспалы токтың электрлік машиналары;

электроника негіздері;

электрондық шамдар және газразрядты құралдары;

жартылайөткізгіш құралдар; фотоэлектрондық құралдар, электронды генераторлар, түзегіштер, күшейткіштер; микроэлектрониканың интегралды сұлбалары

Білімдер:

- электр және магнит өрісі түсінігі;

- трансформатор қондырғылары, ауыспалы және тұрақты тоқ машиналары;

- электрондық шам қондырғылары, газразрядты, жартылай өткізгіш құралдар және оларды қолдану ережелері

Іскерліктер:

- электр және магнит өрістерін графикалық бейнелеу;

- магниттік индукция сызықтарының бағытын, тогі бар өткізгішке әсер ететін күштің бағытын анықтау;

- ток күшін (амперметрмен) кернеуді (вольтметрмен), кедергінің (омметрмен) шамаларын өлшеу;

- электр тізбектерін жинау

БҚ1

БҚ13

БҚ10

БҚ13

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

ЖКП. 03

Экономика негіздері

пәні және экономика әдістері;

Қазақстан экономикасының заманауи жағдайы;

нарықтық механизм және оның қызмет ету қағидалары;

нарықтық қатынас жүйесіндегі кәсіпорындар;

кәсіпорынның негізгі қорлары мен оны пайдаланудың тиімділігі;

кәсіпорынның айналым қоры және оны пайдалану тиімділігі;

өндірісті ұйымдастыру, кәсіпорынның өндірістік бағдарламаларын қалыптастыру;

кәсіпорындағы еңбекті және жалақыны ұйымдастыру;

өнімдердің өзіндік құнын жоспарлау және бағаның құрылуы;

қарқынды қызметті жоспарлау және өндірістің тиімділігін арттыру; табыс және рентабельділік

Білімдер:

- экономиканың негізгі міндеттері;

- Қазақстан экономикасының құрылысы;

- нарықтың құрылысы мен функциялары;

- өндірістік сипаттамалар мен кәсіпорын құрылысы;

- негізгі және айналым қорларының құрамы мен құрылысы, кәсіпорын қаражаты;

- өндірісті ұйымдастыру типтері;

- өндірістің құндылық көрсеткіштері және өнімдерді тарату;

- нормаланған еңбектің мәні;

- өнім құнының түрлері;

- инвестиция түрлері

Іскерліктер: 

- экономикалық процестер мен олардың нәтижелерін талдау;

- нарықты жіктеу;

- кәсіпорынның өндірістік құрылысын анықтау;

- кәсіпорын мүлкінің орташа жылдық құнын анықтау;

- айналым құралдарында кәсіпорын қажеттілігін анықтау;

- кәсіпорынның өндірістік қуатын, жұмысшылардың еңбекақысын, инвестиция тиімділігін және т.б. есептеу

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ8

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.4

ЖКП. 04

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Стандарттау негіздері; стандарттаудың пайда болуы және дамуы; баспа процесінің стандарттары;

сертификаттау негіздері;

терминдер және анықтауыштар; "Сертификаттау туралы" Қ.Р. Заңы; сәйкестiк жөніндегі өнiм сапасы және декларациясы; сапа менеджментiнiң жүйесiн енгiзу және құрастыру; метрология; метрология негіздері; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау.

Білімдер:

- метрология, стандартизация және сертификация негiздерiн;

- негiзгi ұғымдар және анықтауыштарды;

- өнiмнiң сапаны бақылауды;

- электронды бағдарлаушы жүйенiң тұжырымдамасын;

- өлшеу әдiстері мен құралдарын;

Іскерліктер:

- техникалық өлшемдер жүргізуді;

- мемлекеттік стандартпен бұйым сәйкестігін анықтай алуды;

БҚ1

БҚ6

БҚ10

БҚ13

БҚ14

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ЖКП. 05

Информатика негiздерi және өндiрiстi автоматтандыру

Техника қауiпсiздiгi. Ақпараттар. Ақпараттарды кодтау. Санау жүйесi. Бiр жүйеден екiншiсiне ауысу. Екiлiктi арифметика логика – пән ретiнде. Үлгiлiк; математикалық логика. Моделдеу. Модель туралы түсiнiк. Модель түрлерi. OC WINDOWS түрлерi. WOR мәтiндiк процессоры. EXCEL электронды кестелерi. CORL DRAW векторлық редакторы. Вирустардан қорғану. WinZip архивтары. Norton Commander бұлт – бағдарламасы. Ойындар. Алгоритм түсiнiгi. Көрiнiс тәсiлдерi мен қасиеттерi. Алгоритм түрлерi. Есеп шығару кезеңдерi. Бағдарлама тiлi. Бағдарлама және оның құрылымы. Командалар мен операторлар. Шартты операторлар. Цикл операторлары. Берiлген шарт түрлерi. Сызықты бағдарламаны жобалау. Тармақты бағдарламаны жобалау. Циклдiк бағдарламаны жобалау. Массивтер. Графиктiк бағдарламалар. Шығармашылық жобаларды жобалау. Автоматтық реттеу туралы түсiнiк, анықтама, реттемелi параметр, нысаны /объектiсi/, олардың қасиеттерi мен схемалары. Автоматты ретеуiштердiң атқаратын қызметi, тiктелуi, құрылысы, жұмыс iстеу приципi, функциональдық және құрылымдық схемалары, реттеу мүшелерi. Автоматтық басқару жүйесiнiң қосалқы құралдары; панельдер, станциялар, басқару блоктары, жағдайларды көрсеткiштер мен сезгiштер, бағдарламалық құрылғылар. Процестердi автоматтық басқару жүйесiнен қолмен басқаруға ауыстыру және керiсiнше.

Білімдер:

- ақпаратты кодпен хабарлау ережелерiн;

- есептеу жүйелерiн;

- екiлiк арифметиканы;

- формалды, математикалық логикаларды;

- WINDOWS ОЖ, WinZip архиваторын, DOS ОЖ-нің түрлерін;

- программалар - қабығын;

- алгоритмдер түсiнiгiн;

- көрiнiс тәсiлдерi мен қасиеттерiн;

- алгоритм түрлерiн;

- бағдарлама тiлiн;

- сызықты бағдарламаны жобалаудың тәсілдерін;

- тармақты бағдарламаны жобалауды;

- графиктiк бағдарламаларды;

- автоматтық басқару жүйесiнен процестердi қолмен және керiсiнше ауыстыру ретін;

Іскерліктер:

- бiр жүйеден басқасына ауыстыруды;

- WORD-тың мәтiндiк процессорымен, EXCEL-дің электронды кестесiмен, Corel DRAW-тың векторлық редакторымен жұмыс iстеуді;

- вирустардан қорғауды құруын;

- творчестволық жобаларды әзірлеуін;

- автоматты реттеуді қолдануын;

- автоматты жүйемен басқарудың қосалқы құралдарын пайдалануды;

- техника қауiпсiздiгiн сақтауды;

БҚ1

БҚ9

БҚ12

БҚ13

КҚ2.1.1

КҚ2.1.6

КҚ2.2.7

АП.00

Арнайы пәндер

АП. 01

Өндiрiстің жалпы технологиясы

Тоқыма мата талшықтар классификациясы. Иiру.

Иiрiм жiп және оның қасиеттерi. Иiрудiң жүйелерi. Иiрiм жiптiң сапасын бақылау. Тоқымашылық. Маталар және оның қасиеттерi. Тоқымашылықтағы иiрiм жiптерді қайта өңдеудiң жүйелілігі. Иiрiм жiптерді қайта орау. Иiрiм жiптi тізіпорау. Шлихтау. Тоқымашылық түрлерi. Трикотаж өндiрiсi. Трикотаж түрлерi. Трикотаж өндiрiсiнің жабдықтары. Трикотаж машиналарының жалпы сипаттамалары және әрекет ету принциптері. Беймата материалдар өндiрiсі. Маталарды өңдеу. Маталарды өңдеудiң түрлерi. Маталар өңдеудің мәні және мақсаты.

Түту өндірісінің технологиясы. Түту өндірісінің жабдықтары.

Білімдер:

- иіру, тоқымашылық, маталарды өңдеу және т.б технологиялық процестері туралы жалпы мағлұматтарды;

- өнім түржиынын шығарылу сапасын және технологиялық процестер барысында әсер ететiн факторларды;

Іскерліктер:

- әр түрлi материалдар өндiрiсiнiң негiзгi технологиялық процестерін қолдануды;

- дайын матаның сапасын бақылауды және есепке алуды;

БҚ1

БҚ2

БҚ10

КҚ2.2.1

КҚ2.2.13

КҚ2.3.1

КҚ2.3.6

КҚ2.4.1


Біліктілігі: 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*

АП.02

Түтетін өндіріс технологиясы. Түтетін өндірістің технологиялық үдерісі туралы мәлімет.Түтетін өндіріс түрлері. Өнім түрлері және оның сапасы. Өнімнің физика-механикалық параметрлері және оның сапасына ықпал ететін факторлар. Мемлекеттік стандарттар. Техникалық құжаттама.

Түтетін өндіріс машиналар және жабдықтар. Тарақпен түтетін жабдық. Тарақпен түтетін жабдықтың міндеті, құрылғысы. Технологиялық үдеріс. Шикізат сапасына қойылатын талаптар. Жабдықты пайдалану, жұмыс үдерісінде ақаулықтарды жою. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету. Дөңгелек түтетін машина. Дөңгелек түтетін машинаның міндеті, құрылғысы, жұмысы. Шикізат, шикізат сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық үдеріс. Жабдықты пайдалану ережелері және ағымдағы жөндеу.

Түтетін жабдық.Түтетін жабдықтың міндеті, құрылғысы және жұмысы. Пайдалану ережелері. Шикізат түрлері. Әр түрлі жабдық түрлеріне арналған шикізат сапасына қойылатын талаптар. Түтудің технологиялық үдерісі. Түтетін-таспалы агрегат. Түтетін-таспалы агрегаттың міндеті, құрылғысы, жұмысы. Пайдалану ережесі. Шикізат сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық үдеріс. Агрегатқа техникалық қызмет көрсету. Шығарылатын өнім сапасын бақылауда қолданылатын бақылау-өлшеу аспаптары. Техникалық құжаттама. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- түтетін жабдық құрылғысы және оны пайдалану;

- шикізат сапасына қойылатын талаптар;

- әр түрлі талшық түрлерін өндірудің технологиялық үдерісі;

- таңбалау ережелері, түсі, сызықтық өлшемі, салмағы бойынша қалпына келтірілетін жүннің шартты белгілері;

- сапасын бақылауға арналған аспаптар мен құрал-саймандар;

- жабдыққа техникалық қызмет көрсету;

- еңбек қаіпсіздігі.

Іскерліктер: 

- әр түрлі талшық түрлерін түтудің технологиялық үдерісін жүргізу;

- таспа өндіру үшін қыл-қыбырлар мен талшық қоспаларының технологиялық үдерісін жүргізу;

- әр түрлі түтетін жабдықтарда түтетін мақта, киіз бұйым негіздері, шыны талшықты түту және желімдеудің технологиялық үдерісін жүргізу;

- жабдыққа техникалық қызмет көрсету;

- өнім сапасын бақылау;

- өнімді таңбалау және буып-түю;

- жөндеуге жабдықты тапсыру және оны жөндеуден қабылдау;

- еңбек қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігін сақтау.

БҚ1

БҚ 2

БҚ3

БҚ10

КҚ2.1.1

КҚ2.12

КҚ2.1.3

КҚ2.1.4

КҚ2.1.5

КҚ2.1.6

КҚ2.1.7

КҚ2.1.8

КҚ2.1.9

КҚ2.1.10

КҚ2.1.11

КҚ2.1.12


Біліктілігі: 120802 2 – Иіруші

АП.02

Арнайы технология

Тоқыма машинасы кинематикалық берiлісінің негiзгi элементтері. Иiру машинасындағы технологиялық процестер, оның жалпы құрылғысы. Иіру машинасы түйiндері мен механиздерінің құрылғысы. Иіру машинасының созу аспабы. Ширатпа механизмдері. Иірімжіп және шикiзаттың негізгі физикалы-механикалық қасиеттерi. Иiрiмжiп түрлерi. Иірімжіп және шикiзаттар қасиеттерiн анықтауға арналған бақылау-өлшеуiш аспаптары. Иiрiмжiптер МЕСТы және оның қолданысы.

Иіру машинасының технологиялық және кинематикалық есептерi. Әртүрлi конструкциялық иiру машинасының кинематикалық схемалары. Иiру машинасының өнiмдiлiгi. Иiрудегi қалдықтар. Таспа, созба, иірімжіп ақаулары. Өнiмнiң сапасын бақылау және стандарттау. Иiру және иіру-ширату машиналарына қызмет көрсету. Иiру машиналарын техникалық пайдалану ережелерi. Үзілгіштік және оларды ескерту, жою әдiстерi. Иiрушінiң еңбегiн ұйымдастыру. Жабдықтарды баптау және жөндеу туралы негiзгi мәлiметтер. Таза түрдегi табиғи және химиялық талшықтарды қайта өңдеу ерекшелiктерi және олардың қоспалары. Иіру өндірісінің технологиясы мен техникасын дамытудың негiзгi бағыттары.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн жабдықтар механизмiнiң өзара әрекеттесуi және құрылғысын, жұмысын;

- қолданылатын таспалар, созбалар, жалаң жіптер мен иiрiмжiптiң негiзгi қасиеттерін;

- созбалар (таспа, жалаң жіп) және иiрiмжiптiң сапасына қойылатын талаптарды;

- иiрiмжiптiң сапасыз оралу себептерiн және оларды жою әдiстерiн;

- қалдықтар нормасы және түрлерін, оларды азайту әдiстерiн;

- түйіспе және түсіріп тарату тәсілдерін;

- түсіріп алу ретін және машиналарды толтыру мен қайта толтықтыруды;

Іскерліктер: 

- түсетiн таспалар, созбалар, жалаң жіптің сапасын тексеруді;

- үзінділер, таспалар, созбалар және иiрiмжiптерді септеу;

- таспа, созба, жіптер ақауларын анықтауды;

- машинаны гильзамен (патрондармен) қамтамасыз етуді;

- машинаның жұмыс құралдарын оралған жіптен тазартуды;

- тозған жүгiртпені, қысымды білiкшелерді және тазалағыш құрал-саймандарды ауыстыруын;

БҚ1

БҚ13

БҚ14

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.2.3

КҚ2.2.4

КҚ2.2.5

КҚ2.2.6

КҚ2.2.7

КҚ2.2.8

КҚ2.2.9

КҚ2.2.10

КҚ2.2.11

КҚ2.2.12

КҚ2.2.13

КҚ2.2.14


Біліктілігі: 120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*

120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*

АП. 02

АП. 02

Арнайы технология

Ленталық және туралау жабдығының құрылғысы және қолданысы.

Ленталық және туралау машинасының технологиялық процестері.

Ленталық жабдықтарға қызмет көрсету.

Туралау жабдығына қызмет көрсету. Өңдіру нормалары және қызмет көрсету нормалары. Таспалар және созбалар, олардың негізгі қасиеттері. Таспалар және созбалар ақаулары. Таспадағы басқа да ақаулар және өткізуін ескерту, жою. Ленталық және туралау машинасы жұмысындағы қалдықтар. Қалдықтарды жинау және тапсыру. Өнiмнiң сапасын бақылау және стандарттау. Тоқыма машинасы кинематикалық берiлісінің негiзгi элементтері. Ленталық және туралау жабдығының құрылғысы және жұмыс принциптері.

Туралау жабдығының (мақта-маталы, жiбек, жүннен тоқылған, зығыр өндiрiсі) классификациясы. Ленталық және туралау машиналарын техникалық пайдалану ережелерi. Үзілгіштік және оларды ескерту, жою әдiстерi. Еңбек және жабдықтар өнiмдiлiгi. Ленталық және туралау жабдығының технологиялық және кинематикалық есептерi. Ленталы-созбаларға көшудің жаңа техникасы және технологиялар.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн машиналардың қолдану ережесін және құрылғысын, реттеуiш аспаптарды, механизмiнiң өзара әрекеттесуiн, оларды күту режимдерін;

- қызмет көрсететiн машинаның толтыруын және түйіспелер таңдап алуы ретін;

- таспаның сызықты тығыздығын;

- таспаның сапасын бақылау әдiстерiн;

- кiріс және шығыс таспаларын өлшеудi;

- созбаның сызықты тығыздығын және түрлерін;

- орауыш сапасына және таспа, созбалар сапасына қойылатын негізгі талаптарды;

- қысымды білікше және тарақ, шарғы, бізөкше, мүйізше сапасына қойылатын талаптарды;

Іскерліктер: 

- ленталық және туралау жабдықтарына қызмет көрсетуді;

- машинадағы созбаларды істеп шығару процесін жүргізуді;

- шарғыға созбаларды толықтыруын;

- әр түрлi жүйедегі таспалы машинасында таспаны істеп шығару процесiн орындауды;

- машиналар өнімі және қоректенуіндегі шумақ жіпті мен ыдысын ауыстыруды;

БҚ1

БҚ4

БҚ10

КҚ2.3.1

КҚ2.3.2

КҚ2.3.3

КҚ2.3.4

КҚ2.3.5

КҚ2.3.6

КҚ2.3.7

КҚ2.3.8

КҚ2.3.9

КҚ2.3.10

КҚ2.3.11

КҚ2.3.12

КҚ2.3.13

БҚ1

БҚ4

БҚ10

БҚ13

КҚ2.4.1

КҚ2.4.2

КҚ2.4.3

КҚ2.4.4

КҚ2.4.5

КҚ2.4.6

КҚ2.4.7

КҚ2.48

КҚ2.4.9

КҚ2.4.10

КҚ2.4.11

КҚ2.4.12

КҚ2.4.13


Біліктілігі: 120805 2 – Орау автоматының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлiстің негiзгi элементтері. Жiп орағыш автоматының технологиялық процестерi, олардың сипаттамасы. Әр алуан түрдегі орау жабдықтарында әртүрлі тікиіршікті, металды жіптер мен шынылы талшықты, элестомерлік, тазартылмаған жібекті, табиғи және химиялық талшықтың әртүрлі түрдегі және тығыздықтағы жіптерін, иірімжіптерін қайта ораудың процестері. Орағыш автоматта және жартылай автоматтында, шумақ жіп автоматтындағы жiптерді орау. Сызықты тығыздығы, салмағы, өңдеудiң түрлерi және түстері бойынша жiптердi қабылдау. Кiрiс және шығыс тікиіршік сапасымен, түспен, сызықтық тығыздығы бойынша түскен иірімжіпті қайта орауын бақылау. Техникалық шарттарға сәйкес ақаулы тікиіршіктерді iрiктеу. Кіріс және оралатын тікиіршікті ауыстыру, магазин-автоматты шөлмекпен, собықпен заярдтау. Бақылау аспаптарын реттеу.

Магазин-автомат жаттықпағанда бақылау-керіліс құрылғыларына жіптерді толтыру. Ақаулы жерді тарқату үшін магазин-автоматты қайта заярдтау, оларды сортқа бөлу, собықтарды жинау, жөргемді тоқып алу, жіп септеу.

Шикізатты үнемдеу, қайтара орау процесінің сапасы мен үздіксіздігін қамтамасыз ететін және басқа да жұмыс тәсілдерін орындау, ораманы жою. Тікиіршікке жіп ұштарын бекіту, түсірім алу, оралатын тікиіршікке (түйіспе жіберу) және біркелкі түсіріп төгуді қамтамасыз ету. Қызмет көрсететiн жабдықтың барлық механизмінiң күйін және жұмысын бақылау. Жіпбағыттауыш пен түйіндегіш, кергіш пен бақылау-тазалағыш тетіктердің жағдайын және домалақтар, тікиіршік мөлшері мен ораманың дұрыс формасын бақылау. Этикеткамен түтікшені толтыру. Шпинделге бос қағазды патрондар толтыру. Қалдықтарды жинау және сұрыптау. Орауыш ақауларын ескерту; резервтегi орауышты бақылау. Орауыштың сапасын бақылау. Дайын өнiмді жинау. Дайындалған ыдысқа иіршікті, шумақты буып-түю, оларды таңу және таңбалау. Жұмыс орынына қағазды, этикеткены, қорапты, таңғышты тасып жеткізу. Қызмет көрсететiн жабдықтарды күту.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн жабдықтың құрылғысын, пайдалану ережесін және күтуді, негізгі механизмiнiң өзара әрекеттесуiн;

- қайта өңделетiн шикiзаттың түржиынын;

- қайта өңделетін жіптер мен иірімжіптің сызықтық тығыздығын, санды қосуын, қасиеттерін, түрлерін;

- тазартылмаған жібек, жіптерді өңдеу түрлерін және түстерін;

- тікиіршікті орау тығыздығын және өлшемдерін;

- иiрiмжiп, жіптерді керiлу шамасын және оны реттеудің әдiстерiн;

- қалдықтар түрлерін және нормасын;

- шығарылған тікиіршік сапасына қойылатын талаптарды;

- қапталған бұйымдар тұржиынын және таңбалануын, жiптердi буып-түю әдiстерiн;

Іскерліктер: 

- домалақтау, крестеп орау машинасында шпагатты, кабелдік, жіпті және арқанды (ақ) иірімжіптеріне қайта орау процестерін жүргізуді;

- орау машинасында бухттан шарғыға шіруге қарсы және тотығуға қарсы құрамды сіңірген вицтің оралуын орындауды;

- әртүрлі жүйедегі жартылай автоматта боялған тігін жібегін орауды;

- қызмет көрсететiн машиналарға мулине орамдарын орауды және қалауды;

- қызмет көрсететiн жабдықты толтыруын, вицті барабанға жүргізуді;

- қоректенетiн тікиіршіктерге ауыстыру жасауды;

- шатасқан орамдарын дұрыстауды;

- орамдардың дұрыс салынуын бақылау;

- патрондарға дұрыс оралуын тексеруді;

- қайта орау процесіндегі вицті тартуын;

- иiрiмжiп және шпагаттың керiлуін реттеуді;

- боялған тiгiн жiбегiнен істеп қойылған орауыштарды шешуін;

- жинау машинасының шарғысына этикеттi қағаздың орамын толтықтыру және сумен резервуарды толтыруын;

- қызмет көрсететiн жабдықтың жұмысын және жеке оның механизмiнiң дұрыстығын бақылауды;

БҚ1

БҚ10

БҚ14

КҚ2.5.1

КҚ2.5.2

КҚ2.5.3

КҚ2.5.4

КҚ2.5.5

КҚ2.5.6

КҚ2.5.7

КҚ2.5.8

КҚ2.5.9

КҚ2.5.10

КҚ2.5.11

КҚ2.5.12

КҚ2.5.13

КҚ2.5.14


Біліктілігі: 120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*

120807 2 – Ширату жабдықтары операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлiстің негiзгi элементтері.

Орауыш машиналар және жартылай автоматты, ширату және есу машинасындағы технологиялық процестер. Жіптерді сабақтаудың технологиялық сұлбасы. Гильза машинасы және жартылай автоматтағы технологиялық процестер. Жіптерді (иiрiмжiпті) ширақтау және оның қолданысы, технологиялық сұлбасы. Ширатудың негiзгi технологиялық операциялары. Есу машинасында атқарылатын негiзгi технологиялық процестер. Есу машиналары, олардың конструкциясы, типтері және ерекшелiгі. Ескіш орауыштар түрлерi. Есуді бекiту. Орағыш жартылай автомат және машиналары; ширату машиналары; есу машиналары. Өңдеу және қолдану, алу әдiсі бойынша иiрiмжiптiң классификациясы. Орағыш машина мен жартылай автоматтың механизмдері және түйіндер құрылғысы.

Гильзадағы жіптерді орауға арналған машиналар және жартылай автомат типтері. Ширату машинасының негiзгi механизмдерi. Есу машинасының механизмдері және түйiндер құрылғысы. Ширату жабдықтары. Есу жабдықтары. Жiптердiң ақаулар түрi, олардың сипаттамасы, ескерту шаралары және жою. Ширату және есу жабдықтарын техникалық пайдалану ережелерi туралы жалпы мәлiметтер. Жабдықты жөндеу туралы мәлiметтер. Жөндеудiң түрлерi. Өнiмнiң сапасын бақылау және стандарттау.

Білімдер: 

- қызмет көрсететiн жабдықтың құрылғысын, қолдану ережесін, оларды күтуді;

- жіптерді есу, ширату және ораудың технологиялық процестерін;

- қайта өңделетiн жiптер мен иiрiмжiптiң санды қосылысын және сызықты тығыздығын;

- iстеп шығарылатын ширатпа бұйымдардың өлшемдерiн;

- ширатпаның шамасын және бағыттарын;

- қайта өңделетiн жіптер мен иірімжіптің қасиеттерін және сапасын, түрлерін;

- тозаң түрлері мен нормасын және оларды азайту шараларын;

Іскерліктер: 

- ширату және ширату-есу машинасында табиғи және химиялы талшықтан жасалған жіптер мен иірімжіптерді ширату процестерін орындауды;

- ширатпа сапасын тексеруді, иiрiмжiптiң ақауларын жоюды;

- есу машинасында табиғи және химиялы талшықтан жасалған жіптер мен иірімжіптерді есудің процестерін жүргізуді;

- иіршіктегі жiптің оралу тығыздығын реттеуді;

- технологиялық процестерді жұмыстандыру, автоматтандыру және механикаландыруды енгiзуін;

БҚ1

БҚ2

БҚ13

БҚ15

КҚ2.6.1

КҚ2.6.2

КҚ2.6.3

КҚ2.6.4

КҚ2.6.5

КҚ2.6.6

КҚ2.6.7

КҚ2.6.8

КҚ2.6.9

КҚ2.6.10

КҚ2.6.11

КҚ2.6.12

КҚ2.6.13

БҚ1

БҚ2

БҚ13

БҚ15

КҚ2.7.1

КҚ2.7.2

КҚ2.7.3

КҚ2.7.4

КҚ2.7.5


Біліктілігі: 120808 2 – Қопсыту-түту агрегатының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлiстің негiзгi элементтері. Қопсытқыш-түткіш агрегаттарындағы технологиялық процестер, олардың сипаттамасы.

Кенепті бір процесті түткіш, тозаң-тазалағыш, шаң қағатын, тікенектен құрғату және басқа да машиналарда мақтаны, жүнді, қалдықтарды түтудің және қопсытудың процестері. Қопсытқыш-түткіш машинасының тіке, көлденең және сорғыш жұмсартқышымен мақтаны түту процестері. Қоректендіргіш тордағы төсеуiш қоспалары. Талшықтарды бiрқалыпты араластыруын қамтамасыз ету. Технологиялық процестің барысын бақылау. Кенептiң берілген жуандығына сәйкестенген педаль реттеуiшiн баптау және кенептiң салмағын реттеу. Істеп қойылған кенептi қолмен түсіру, кенептi толтыру және авто түсірушіні бақылау. Кенептi өлшеу. Iлеспе талонын салу. Қолмен және пневмо жүйелер көмегімен машиналар астынан қалдықтарды кезеңмен алып тастау. Бекітілген графикпен сәйкес машиналарды күту.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн жабдықтың құрылғысын, қолдану ережесiн және оларды күтуін;

- қоректендіргіш тордағы төсеуiш нормасын немесе қоректендіргіш тетіктерді жүктеуін;

- шикiзатты қопсытудың технологиялық процестерін;

- қоспаның қайта өңдеуге түсетін құрамын және атауларын;

- кенептің салмағы бойынша нормасын және одан мүмкін болатын ауытқуларды;

Іскерліктер: 

- қопсытқыш-түткіш машинасында басқа да қоспалар компонентімен алғашқы қопсыту, жүндерді араластыру және түту процестерін жүргізуді;

- шикiзатты тасуды, оны қоректендіргіш торға жайып қоюды;

- қоспаның кезектегі компонентiмен қоректендіргіш тетіктерге шикізатты жүктеуді;

БҚ1

БҚ3

БҚ10

БҚ13

КҚ2.8.1

КҚ2.8.2

КҚ2.8.3

КҚ2.8.4

КҚ2.8.5

КҚ2.8.6

КҚ2.8.7

КҚ2.8.8

КҚ2.8.9

КҚ2.8.10

КҚ2.8.11

КҚ2.8.12


Біліктілігі: 120809 2 – Жіпті бөлу операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлiстің негiзгi элементтері. Технологиялық процестер.

Тікиіршік өлшемі мен шикізат түрлері бойынша, иірімжіптің сызықтық тығыздығына сәйкестенген асқыш конвейердің бесігімен, орау мен ширату машинасының шанағымен иірімжіптер бөлудің процестері. Жайма және оның жиынымен, маталар артикулімен сәйкестенген іліптоқу машинасымен иірімжіпті, тоқыма станогімен желіжіпті бөлу. Иiрiмжiптiң негiздерiн сақтауға арналған механикаланған стеллаждың басқару пультiндегi магнетоны қосу. Аспалы конвейердi қосу және сөндiру; жүктеушi-түсiру құрылғының, конвейердiң жұмысы үстінен бақылау. Конвейердің керілген және жауып тасталған, қоршау құрылғысының техникалық жағдайын, бекітілген орынға жіберуге арналған стеллаждағы негізді таңдауын, стеллаждан желіжіпті түсіріп алу дұрыстығын, түсірім істелу толықтығын бақылау. Механикаланған стеллаж, басқару пультi жұмысының жарамсыздығын, конвейнер сынуы жөнінде кезекшігі хабарлау немесе апаттық жағдайда аспалы конвейерді кідірту. Механикаланған стеллаждың, басқару пультiнің жұмысын бақылау. Техникалық құжаттама. Еңбек қауiпсiздiгi.

Білімдер:

- аспалы конвейер, механикаланған стеллаж, басқару пультiнің құрылғысын, пайдалану ережесін, оларды күтуін;

- шанақпен иірімжіпті сабақтау және магнето қосудың ережелерін;

- тоқыма арқау орағыш ұршықтағы желіжіп ұзындығын, шығарылатын маталар артикулін, иірімжіптің сызықтық тығыздығын;

- партиядағы тізіпорайтын білікшенің санын, сызықтық тығыздықпен иірімжіпті қайта сабақтау ережесін;

- тікиіршік өлшемдерiн;

- жөнелтілетін шикiзаттарды есепке алудың ережелерiн;

- механикаланған стеллаж, аспалы конвейер апатының немесе сыну жөнінде кезекшіге хабарлаудың ретін;

Іскерліктер: 

- аспалы конвейер бесігімен, орау мен ширату машинасымен иірімжіпті бөлу процестерін пультпен басқарып жүргізуді;

- аспа бесіктің шахта арқылы өту кезінде сынудан сақтап қалу мақсатымен аспалы конвейер бесігіне иірімжіптің толтырылу дұрыстығын тексеруді;

БҚ1

БҚ4

БҚ10

БҚ15

КҚ2.9.1

КҚ2.9.2

КҚ2.9.3

КҚ2.9.4

КҚ2.9.5

КҚ2.9.6

КҚ2.9.7

КҚ2.9.8

КҚ2.9.9

КҚ2.9.10

КҚ2.9.11

КҚ2.9.12


Біліктілігі: 120810 2 – Реттеп орау агрегатының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлiстің негiзгi элементтері. Технологиялық процестер. Агрегаттың техникалық қызмет көрсетуі. Бекітілген деңгейге дейінгі иірімжіпті камераға толтыру, булағыш камерасының сорғыш каналына жіптерді сабақтау және конус-төсемге иіршік орнату. Тазалағыш құрылғысымен орағыш машинаның парафиндейтін механизінде, кергішке бағыттағыш шыбық арқылы сабақтап, шыны түтікшеден иірімжіпті қалпына кеттіріп алу. Орайтын тікиіршік және кірісін ауыстыру; жіп септеу, релаксация және қайта ораудың процестерiн үздiксіз қамтамасыз ететiн және басқа да жұмыстық тәсілдерін орындау. Оралатын тікиіршіктің (тікиіршік екпіні) және бір қалыпты түсірімнің шумақталуын қамтамасыз ету. Орау машинасындағы технологиялық процестер барысын, температуралық тәртiпті, қысыммен парды, иірімжiптің түтікшені толтырылу дәрежесiн, иірімжіп керілуін бақылау.

Шығарылатын тікиіршік өлшемімен және иірімжіп ылғалдығын парафиндеу, релаксациясы. Қалдықтарды жинау және өткiзу. Запастағы рамкаға иіршіктерді қондыру.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн машинаның негiзгi механизмінің өзара әрекеттесуі және құрылғысын;

- қолданылатын жабдықты күтудiң ережесін және режимдерін;

- шығарылатын иiрiмжiптiң сызықты тығыздығын, түрлерін, қасиеттерін және оның релаксациясы мен қайта ораудың сапасына қойылатын талаптарды;

- жiптердiң керiліс шамасын реттеу әдiстерiн;

- қалдық түрлерін және нормаларын;

Іскерліктер: 

- орау машинасы мен булау камерасынан құралған агрегаттарда иірімжіпті қайта орау және релаксацияның технологиялық процестерін жүргізуді;

- релаксация камерасы мен каналдың жағдайын, резервті орағышты бақылау, түсетін иірімжіп пен конус тексерісін жүргізуді;

- қолданылатын жабдықты жөндеуден қабылдауына қатынасу, оны тазалауды;

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ14

КҚ 2.10.1

КҚ 2.10.2

КҚ 2.10.3

КҚ 2.10.4

КҚ 2.10.5

КҚ 2.10.6

КҚ 2.10.7

КҚ 2.10.8

КҚ 2.10.9

КҚ 2.10.10

КҚ 2.10.11

КҚ 2.10.12

КҚ 2.10.13


Біліктілігі: 120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Зығыр түткiш машинасындағы технологиялық процестер.

Агрегатталған автоматты жаюшымен зығыр түткiш машинасында түтілген талшықтар уыстарынан таспа жасаудың процестерi. Әр түрлi жүйенің зығыр түткiш машиналарында уыстағы ұзын талшықтарды түтудiң процестері. Таспаның берілген ұзындығы мен салмағының ыдыстарын жасау. Зығыр түткіш машинаның ақауларын жою үшін қажетті шараның қабылдануын және таспаны қалыптастыру процесінің барысын бақылау. Рұқсат қағазымен ескерту және жою, таспаның басқа да ақаулары. Ярлык салып престегі будаға таспаны буып-түю, таспамен ыдысын ауыстыру. Буып-түюге арналған шпагатты дайындау. Тарақтағы үйіндіні және білікшідегі талшықтар орамын, орамаларды жою. Білікшелер, тазартқышпен түбiттi алу. Бiлікшелердi сүрту. Зығыр түткiш машинаны тазалау және желпу; жөндеуден машинаның қабылдауына қатынасу. Зығыр түткiш машинаның қалыбындағы бекітілген салмақтың ұзын талшықты уыстарын тығындау және түзету. Нөмiрлер және түстер бойынша түтілетін талшықтарды салу, оларды сорттау және қалыптардан уыстарын қуыстау. Жұмыс орынына түтілген талшықтарды тасымалдау.

Байланған талшықтың белдікшесін кесу, аршылған талшықтың бумасын шешу.

Ярлык пен шпагатты дайындау. Талшықтың нөмері мен түрлері көрсетілген ондағы ярлыкпен салу, бумадағы нақтылы салмақпен түтілген талшықтар уыстарын буу.

Білімдер:

- автоматты жайып салғыштың қолданысын, жұмыс принциптерін және механизмінің өзара әрекеттесуiн;

- қолданылатын жабдықтарды күтудiң ережелерiн;

- түтілген талшықтар мен таспа сапасына қойылатын талаптарды;

- ыдыста жасайтын таспаның берілген салмағын және ұзындығын;

- престегі таспаны буып-түю ережесін;

- талшықтар түрлерін және оларды сорттау ережесін;

- ұзын талшық уысының бекітілген салмағын;

- бумаға талшықтың уыстарын буу ережелерiн;

- түстер мен ұзындығы, нөмері, алғашқы өңдеу әдiстері бойынша түтілген талшықтың түрін;

Іскерліктер: 

- зығыр түткiш машинасында түткіш талшыққа тарау процесiн жүргізуді;

- тарауға арналған бекітілген салмағымен талшық уысын дайындауды;

- ақаудың бiр мезгілде жойылуымен ұзындығы бойынша талшықты теңестiрумен бекітілген салмағының уысындағы талшығына бөлуді;

- машинаның үстеліне талшық уыстарын дер кезiнде берудiң жолымен зығыр түткiш машинасының үздiксiз жұмысын қамтамасыз етуді;

- уыстарды ширатуын;

- байлауды суырып алуын;

- транспортер бесiгіндегi талшықтар бумасын жинауды;

- талшықтар орамын және ораманы құртуды;

БҚ1

БҚ3

БҚ5

БҚ14

БҚ15

КҚ2.11. 1

КҚ2.11. 2

КҚ2.11. 3

КҚ2.11. 4

КҚ2.11. 5

КҚ2.11. 6

КҚ2.11. 7

КҚ2.11. 8

КҚ2.11. 9

КҚ2.11. 10

КҚ2.11. 11

КҚ2.11. 12

КҚ2.11. 13

КҚ2.11. 14

КҚ2.11. 15


Біліктілігі: 120812 2 – Мыжып түту машинасының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Кинематикалық берiлістiң негiзгi элементтері. Мыжып түту машинасының құрылғысы, қолданысы, жұмысы. Мыжып түту машинасындағы технологиялық процестер. Талшықты араластыру және машинаны қоректендіретін транспортеріне оны бір қалыпты төсеу; талшықты машина арқылы өткізу. Оның түрi мен сапасына тәуелді талшыққа түсірілетін эмульсияның берiлісін реттеу. Рулонды аппаратымен таспалар оралуын және қызмет көрсететін машинаның тарақтау алаңы арқылы талшықтың өту дұрыстығын бақылау. Рулонды қабылдау және тынықтыру үшін оларды жинап қою. Қызмет көрсететін машинаның жұмыс құралындағы орамасын тарату. Техникалық құжаттама. Еңбек қауiпсiздiгi.

Білімдер:

- мыжып түту, мыжу-тарау машинасының құрылғысын, жұмыс принциптерін және механизмінің өзара әрекеттесуiн;

- талшықтар түрін және қоспа құрамын;

- әр түрдегі талшықтың төсеміне қойылатын талаптарды;

- эмульсиялаудың технологиялық режимдерін, эмульсия шығынының нормасын;

- қызмет көрсететiн машиналарды мерзiмдi майлау және тазалауды, әдiстерін;

Іскерліктер: 

- мыжып түту, мыжу-тарау машинасында кендір, кенепті ұзын талшығын эмульсиялау және тарау, шаю процестерін жүргізуді;

- жөндеуден қызмет көрсететiн машиналарды қабылдауына қатынасуды;

- үйкелетiн беттердi майлауды және тазалауын орындай алуды;

БҚ1

БҚ3

БҚ10

БҚ13

КҚ2.12.1

КҚ2.12.2

КҚ2.12.3

КҚ2.12.4

КҚ2.12.5

КҚ2.12.6

КҚ2.12.7

КҚ2.12.8

КҚ2.12.9

КҚ2.12.10

КҚ2.12.11

КҚ2.12.12

КҚ2.12.13

КҚ2.12.14

КҚ2.12.15

КҚ2.12.16

КҚ2.12.17


120813 2 – Айналдырып түту машинасының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Тарау өндірісінің машиналары және жабдықтары

Тарау жабдықтары. Тарау жабдықтарының құрылғысы, жұмысы және қолданысы. Пайдалану ережелері. Шикізат түрлері. Тараудың технологиялық процестері.

Шығарылатын өнімнің сапасын бақылауда қолданылатын бақылау-өлшеуіш құралдары.

Айналма түту машиналары.

Айналма түту машинасының құрылғысы, жұмысы, қолданысы. Шикізаттар, шикізат сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық процестер. Жабдықтарды пайдалану ережелері және кезектегі жөндеулер. Қалдықтар және оларды қысқарту әдістері. Дайын өнім сапасына қойылатын талаптар.

Тарау-таспалы агрегаттар. Автоматты және қолмен реттелетін тарау-таспалы агрегатты пайдалану және құрылғысы. Мақтаны қопсыту дәрежесіне, тарам, таспа сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық процестер. Агрегаттың техникалық қызмет көрсетуі. Техникалық құжатнама. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн жабдықтың құрылғысы мен оның негізгі механизмдерінің өзара әрекеттесуiн, пайдалану ережесін және оларды күту графиктерін;

- тарау жабдығын толтырудың технологиялық параметрлерiн;

- талшықтарды тарауға және порциясына қойылатын талаптарды;

- технологиялық өткелдерімен талшық толтырылатын прорцияның санын;

- таспаның, тараудың үзiлу себептерiн;

Іскерліктер: 

- тарау жабдықтарында шыны талшықтарын желімдеу, киіз бұйымдары негіздерін, түтілген мақтаны, таспа жасауға арналған талшықты қоспалар мен қалдықтар, алуан түрдегі талшықтарға тарау процестерін жүргізуді;

- айналма түту машиналарда жiбек талшығын түту процестерін орындауды;

- тарау-таспалы машинасының агрегатындағы таспа жасау процестерін атқаруды;

БҚ1

БҚ5

БҚ10

БҚ13

БҚ15

КҚ2.13.1

КҚ2.13.2

КҚ2.13.3

КҚ2.13.4

КҚ2.13.5

КҚ2.13.6

КҚ2.13.7

КҚ2.13.8

КҚ2.13.9

КҚ2.13.10

КҚ2.13.11

КҚ2.13.12

КҚ2.13.13

КҚ2.13.14Біліктілігі: 120814 2 – Түту-қайта түту агрегатының операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Түту-қайта түту агрегатының құрылғысы, жұмысы, қолданысы. Агрегаты жұмысқа дайындау: тарау машинасын кенеппен толтыру, арнайы құрылғыға дәке рулондарын қондыру және құрастырылу соңын, тігін машинасын толтыру. Сүзгінің шетін кескіндеу және сыпыру, түрлендіргішке жайманы төсеу, тараудың сапасын бақылау. Тiгiн машинасындағы пышақтың жұмысын тексеру.

Таралған және қайталама мақтаның үзілгіштігін құрту. Сүзгiнiң шеттерiн теңестiру. Жаймадағы кiр басқан орындарын жою. Тауарлық реттеуiш қысқыштарына тауарлық білікшенi қондыру, үстелге төсеу, сүзгінің істеп тасталған рулондарын түсіріп алу. Сүзгінің жаңа рулондарын толтыру. Жайманың жиектерін жинау және оларды қайта өңдеуге өткізу.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн агрегаттың құрылғысын, қолдану ережесiн және оларды күтуді;

- сүзгiлердi өндiру бойынша негiзгi толтырудың параметрлерін;

- тескiш жiптiң, кенептің сызықты тығыздығын және түрін;

- сүзгiлер сапасына қойылатын талаптарды және сүзгiнiң мемлекеттiк стандарттарын;

Іскерліктер: 

- түту-қайта түту агрегатында сүзгілерді өңдіру кезіндегі дәкені және қайталама сүзу, түту процестерін жүргізуді;

БҚ1

БҚ3

БҚ10

БҚ13

КҚ2.14.1

КҚ2.14.2

КҚ2.14.3

КҚ2.14.4

КҚ2.14.5

КҚ2.14.6

КҚ2.14.7

КҚ2.14.8

КҚ2.14.9

КҚ2.14.10

КҚ2.14.11

КҚ2.14.12

КҚ2.14.13

КҚ2.14.14

КҚ2.14.15


120815 2 –Түту-таспа агрегаты операторы*

АП. 02

Арнайы технология

Тарау өндірісінің машиналары және жабдықтары

Тарау жабдықтары. Тарау жабдықтарының құрылғысы, жұмысы және қолданысы. Пайдалану ережелері. Шикізат түрлері. Тараудың технологиялық процестері.

Шығарылатын өнімнің сапасын бақылауда қолданылатын бақылау-өлшеуіш құралдары.

Айналма түту машиналары.

Айналма түту машинасының құрылғысы, жұмысы, қолданысы. Шикізаттар, шикізат сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық процестер. Жабдықтарды пайдалану ережелері және кезектегі жөндеулер. Қалдықтар және оларды қысқарту әдістері. Дайын өнім сапасына қойылатын талаптар.

Тарау-таспалы агрегаттар. Автоматты және қолмен реттелетін тарау-таспалы агрегатты пайдалану және құрылғысы. Мақтаны қопсыту дәрежесіне, тарам, таспа сапасына қойылатын талаптар. Технологиялық процестер. Агрегаттың техникалық қызмет көрсетуі. Техникалық құжатнама. Еңбек қауіпсіздігі.

Білімдер:

- қызмет көрсететiн жабдықтың құрылғысы мен оның негізгі механизмдерінің өзара әрекеттесуiн, пайдалану ережесін және оларды күту графиктерін;

- тарау жабдығын толтырудың технологиялық параметрлерiн;

- талшықтарды тарауға және порциясына қойылатын талаптарды;

- технологиялық өткелдерімен талшық толтырылатын прорцияның санын;

- таспаның, тараудың үзiлу себептерiн;

Іскерліктер: 

- тарау жабдықтарында шыны талшықтарын желімдеу, киіз бұйымдары негіздерін, түтілген мақтаны, таспа жасауға арналған талшықты қоспалар мен қалдықтар, алуан түрдегі талшықтарға тарау процестерін жүргізуді;

- айналма түту машиналарда жiбек талшығын түту процестерін орындауды;

- тарау-таспалы машинасының агрегатындағы таспа жасау процестерін атқаруды;

БҚ1

БҚ3

БҚ10

БҚ13

БҚ15

КҚ2.15.1

КҚ2.15.2

КҚ2.15.3

КҚ2.15.4

КҚ2.15.5

КҚ2.15.6

КҚ2.15.7

КҚ2.15.8

КҚ2.15.9

КҚ2.15.10

КҚ2.15.11

БҰАП. 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәнБҰАП. 01

Инновациялық технология

Шетел жіп иіру фабрикаларының жабдықтары. АҚШ жіп иіру фабрикаларының технологиялық тізбектері. Шет ел жіп иіру фабрикаларының технологиялық процестерімен және олардың негізгі жабдықтарымен танысу. АҚШ "Платт Сакко-Лоуэлл", Германияның "Шуберт және Зольцер", Италияның "Марцоли" фабрикаларының технологиялық тізбектері мен жабдықтары. ЛМ-А2-50-220, ЛМ-Л2-50-220У, РМ-Р-192-3 маркалы машиналардың жұмысы, құрылысы және техникалық сипаттамалары. Жіп иіру фабрикаларында қолданылатын шетелдік жіп иіру машиналарының техникалық сипаттамалары.

Білімдер:

- өндiрiстiк процестердi автоматтандыру аймағындағы алдыңғы отандық және шетелдік тәжiрибелерді;

Іскерліктер:

- иіру машиналарының экономикалық тиімділігін асыруға бағытталған ұсыныстар мен нұсқауларды әзірлеуін

БҚ1

БҚ3

БҚ13

КҚ2.1.1 КҚ2.1.13

КПжӨО.00

Кәсіптік практика және өндірістік оқу


КП.01

Танысу практикасы

Кәсіпорынның жұмыс режімі. Кәсіпорынның негізгі және көмекші цехтары, олардың міндеті және технологиялық үдерісі. Шикізат және негізгі цех өнімдерінің сипаты. Кәсіпорында негізгі қауіпті және зиянды факторлар. Кәсіпорынның технологиялық тізбегі (цехтардың өзара байланысы).

Білімдер:

Базалық кәсіпорындардың негізгі және қосымша цехтары жабдықтарының орналасу сұлбасын сызу; өндіріс цехтары арасындағы өзара байланысты айқындау.

Іскерліктер: 

Цех және кәсіпорын территориясында қауіпсіз қылық, кәсіпорында қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау, технологиялық үдерісті қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері, цех құжаттамаларымен жұмыс істей білудің алғашқы дағдылары.

БҚ1

БҚ2

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

КП.02

Темірұста практикасы

Темір ұста жұмыстарын ұйымдастыру. Технологиялық жабдықты пайдалануға қажетті темір ұста құрал-саймандарының тізімін білу. Темір ұста-құрастыру жұмыстары: ажырамайтын қосылыстарды құрастыру; ажырайтын қосылыстарды құрастыру және бөлшектеу. Негізгі және қосымша жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезіндегі темір ұста жұмыстары. Жабдықты пайдалану қасиеттері: түсінігі, сапасы, сенімділігі, жұмысқа қабілеттілігі, тоқтаусыз жұмыс істейтіндігі, жөндеуге жарамдылығы.

Білімдер:

- Темір ұста жұмыстарын орындау, буат, төсем, сомын және басқа темір ұста бұйымдарын дайындау, өлшеу және темір ұста құрал-саймандарын пайдалану; құрал-сайман таңдауды жүргізу; негізгі темір ұста-құрастыру жұмыстарын орындау.

Іскерліктер:

Темір ұста және темір ұста-жөндеу жұмыстарын, технологиялық үрдістерді орындау, темір ұста-өлшеу құрал-саймандарын пайдалану.

БҚ1

БҚ3

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

КП.03

Кәсіптік практика

Өндірістік оқыту.

Иіретін және түтетін өндіріс технологиясы. Таспа, тегістегіш және иірілген жіп өндірісіне арналған технологияжәне жабдық. Иіретін машина. Түтетін жабдық. Иіретін және түтетін өндіріс жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау.Өндірістік үдерістерді автоматтандыру.

Иіретін өндіріс зертханасы.

Өндірістік практика. Кіріспе сабақ. Еңбек қорғау және қауіпсіздік бойынша нұсқаулық. Кәсіпорынмен танысу. Бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс. Еңбек қауіпсіздігі. Кәсіптік міндеттер. Сапа көрсеткіштері. Бітіру біліктілік емтихандары. Тексеру жұмыстары.

Білімдер:

- тоқыма талшықтарының жіктемесі және қасиеттері, қарапайым және кешенді талшықтың физика-механикалық қасиеттері, талшықтың абсолютті және салыстырмалы беріктігі;

- иіретін цехтарда қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы шаралар техникасы бойынша нұсқаулық;

Іскерліктер:

- иіретін өндіріс машиналары мен механизмдеріне профилактикалық тексеру жүргізу;

- агрегат машиналары арасында талшықты ауыстыруға, талшықты тазартуға, түтетін машина бойынша талшықты үлестіруге арналған, қоректендіретін бункер-реттегіштерге, басқару және бақылау аппаратурасына, құрал-саймандар мен аспаптарға қызмет көрсету;

БҚ1

БҚ3

БҚ15

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13


      Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)

Циклдің (пәннің) белгіленуі

Пәннің, практиканың атауы және негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, іскерліктер мен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік орыс тілі

Орыс тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

- орыс тілін үйреніп, кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге және оларды талдауға қажетті лексикалық және грамматикалық минимумды меңгеруін;

Іскерліктер:

- әр саладағы терминологияны қолданып құжаттар оқуды және диалог жүргізуді;

- өзінің ауызша және жазбаша сөйлесу кемшілігі мен қателіктерін жоюды;

- мамандық бойынша анықтамалық қолдана алуды;

БҚ1

БҚ3

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

ЖГП.02

Кәсіптік шетел тілі

Мамандық бойынша іскерлік тіл негіздері, кәсіптік лексика, фразеологиялық орамдар мен терминдер. Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару техникасы. Кәсіптік сөйлесу, сөйлесу, тыңдап түсінуді, оқу мен жазу, ауызша және жазбаша аудару, тыңдап ауызекі тілді түсіну міндетті деңгейлерін білу.

Білімдер:

- кәсіптік қарым-қатынас жасауға қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды;

Іскерліктер:

- тілдік іс-әрекет түрлерін және сөйлеу нысандарын ажырату (ауызша, жазбаша, монологтік, диалогтік);

- шет тілінде қатынас жасаудың қарапайым іскерлігін игере алу;

БҚ1

БҚ3

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ЖГП.03

Дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің әлеуметтік маңызы; дене тәрбиесі мен өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің негіздері; салауатты өмір сүруді анықтайтын себептер; жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін әдістер; жұмыс қабілеттілігі мен қозғалу белсенділігінің тәртіптері; өздігінен жетілудің физикалық негіздері; кәсіби-қолданбалы іс-жүзінде қолданылатын дене дайындығы – дене тәрбиесінің бағыты мен қажеттілігі.

Білімдер:

- салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу;

- дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін;

Іскерліктер:

- спортпен айналысу, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдана алу;

- денсаулығын нығайту және өздігінен жетілу үшін дене шынықтыру жөнінде алған білімін қолдану;

БҚ1

БҚ3

БК13

КҚ2.1.2

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Мәдениеттану

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы. Дінтану негіздері. Мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет;

қазіргі кездегі мәдениет. Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен ІХ-ХІІІ ғасырлардағы қазақ хандығының ортағасырлық мәдениеті. ХІҮ-ХҮ ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. ХҮІІІ ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы (ХІХ ғасырдың 2-жартысындағы және ХХ ғасырдың басындағы) Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білім беру, әдебиет пен өнер. 40-жылдардың ортасы мен 80 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы. Дін-қоғамдық құбылыс ретінде. Діннің мәні мен рөлі. Діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлері. Христиандықтың негізгі тарихи жағдайлары. Қазақстан территориясындағы христиандық қоғамдар. Ислам.

Білімдер:

- негізгі түсініктерді,

- түсініктер: конфуцианство, даосизм, Қытай өнерін;

- үнді мәдениетінің ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктерін;

- түсініктер: Ислам, курайш, Мұхаммед, Құран, Аллах, Мекке;

- христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағытын;

- Франция мәдениетін: Ашель мәдениетін, проманьондықтарды, галдарды, франктарды, әдебиетті, философияны;

- көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесін;

- орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыруды;

- түрік-араб мәдениетінің орта ғасыр Қазақстан мәдениетіне тиген әсерін білу.

Іскерліктер:

- дүниежүзілік мәдениет тарихының негізгі кезеңдерін және олардың өркениет мәдениетін аша білу;

- мәдени мұраны пайдалану;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

- көшпенділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешелігін көрсете алу;

- діннің пайда болуы мен оның тарихи түрлерін талдай алу.

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ8

БҚ13

КҚ2.1.2

ӘЭП.02

Философия негіздері

Философия пәні, әлемдік философиялық ойдың негізгі елеулі кезеңі. Адам табиғаты және оның қалыптасу мәні.

Адам және Құдай. Адам және Ғарыш. Адам, қоғам, өркениет, мәдениет. Тұлғаның еркіндігі және жауапкершілігі. Адамзаттық ұғым және әрекет. Ғылым және оның ролі. Адамзат жаһандық проблемалар алдында.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни көріністері туралы түсінік болу, адам өмірінің мәнін;

- ғылым және ғылыми танымдар ролі туралы түсінікті, оның құрылысын, әлеуметті және этикалық мәселелердің түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамаларындағы адам іс-әрекетін, оның сана мәнін, саналы және санасыз әрекеттерін анықтай алу;

- қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастар нормаларын реттей алу.

БҚ1

БҚ6

БҚ10

БҚ13

БҚ14

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ӘЭП.03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер. Саясат. Саяси билік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оның негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партия мен партия жүйесі. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдік саяси үрдіс.

Білімдер:

- заңдылықтарды әлеуметті тұрғыда түсіну туралы түсінікті;

- әлеуметтік құрылымдар туралы түсінікті, әлеуметтік жіктелуді, әлеуметтік әрекеттестікті;

- тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін, реттеу формаларын білу;

Іскерліктер:

- әлеуметтік өзгешеліктер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

- билік мәнің, саясат субъетілерін, саяси қарым-қатынастар мен үрдістерді (Қазақстанда және әлемде) ашып білу;

- саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті қалыптастыру.

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ13

КҚ2.1.2

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

Мақсаттары, негізгі ұғымдары, мәні, қағидалары. Меншік нысаналары мен түрлері. Жоспарлар түрлері, олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлауы. Жоспарлардың экономикалық негіздеулерінің және болжауларының әдісі. Бизнес-жоспарлау. Экономикалық талдау. Халық тұтынатын тауарлар нарығының және қызметінің жағдайын талдау.

Білімдер:

- экономикалық теорияның негізгі ережелерін;

- елде және шетелдегі экономикалық жағдайларды;

- макро- және микроэкономиканың, салықтық, ақшалай-несиелік, әлеуметтік және инвестициялық саясат негіздерін;

Іскерліктер: 

нарықтық бағаның қалыптасу механизмдерін сипаттауды;

- өзінің кәсіптік қызметін бағдарлау үшін қажетті, экономикалық ақпараттарды табу және пайдалануын;

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ8

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.4

ӘЭП.05

Құқық негіздері

Құқық, ұғым, жүйе, дерек-көздер. Қазақстан Республикасы Конституциясы – құқықтық жүйесінің өзегі. Адам құқығының жалпылай декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, құқықтың негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдары.

Білімдер:

- адам және азаматтың құқығы мен еркіндігі, оларды жүзеге асыру механизмі;

- кәсіптік қызмет саласында құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу;

Іскерліктер:

- жеке бас бостандығы мен қадір-қасиетін қорғай алу;

- маманның кәсіптік қызметті реттеуші, нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.

БҚ1

БҚ6

БҚ10

БҚ13

БҚ14

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндерЖКП01

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Пәннiң мазмұны, оның мақсаттары. Iс қағаздарын жүргiзуде әртүрлi лингвистикалық сөздiктердi қолдану. Мекемелерде іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сөздiктердiң ерекшелiктерi.

Кеңсе құжаттарын жүргізу негізі. Ұйымдастыру, реттеу, құқықтық, ақша-финанс-есептік, және анықтамалық құжаттары.

Қызметтік хаттар жазудың негізгі әдістері.

Автоматты басқару жүйесін іс қағаздарын жүргізуге пайдалану.

Құжаттар жинағы туралы түсінік. Жазба құжаттарының алғашқы және күрделі жинақтары.

Құжат қорлары туралы түсінік. Iс қағаздарын сақтауды қалыптастыру.

Архив. Мемлекеттік және мекеме архивтері.

Ұлттық архив қоры.

Білімдер:

- пәннің мазмұны мен мақсатын;

- техникалық және лингвистикалық сөздiктер түрлерiн;

- ақпараттық және iс құжаттарының жіктелуін;

- қазiргi кезде iс қағаздарын жүргiзу стандарттарына қойылатын талаптарды;

- құжаттар формуляры және олардың бөлiктерiн;

Іскерліктер:

- әртүрлi құжаттарды жіктеуді;

- құжаттар формулярын толтыруды;

- әкiмшiлiк-ұйымдастыру құжаттарымен жұмыс жасауды;

- архивтiк құжаттардың текстiлерi үлгiлерiн талдауды;

- архивке құжаттарды дайындап, сақтауға тапсыруды.

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ8

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.4

ЖКП.02

Инженерлік графика

Геометриялық сызу; сызбалардың орындалу ережесі; геометриялық құрылым және деталдардың техникалық контурларын сызу ережелері; проекциялық сызу; техникалық сурет салу; конструкциялық құжатнамаларды рәсімдеу және әзірлеудің ережелері; машина жасаудағы сызу; сызбалардағы кескіндер катергориясы; инженерлік графиканың құралдары; мамандық бойынша бұйымдардың сұлбалар мен сызбаларын орындалу тәсілдері және әдістері; көркемдік конструкциялаудың элементтері; графикалық ақпаратта бейнеленген техникалық құралдар туралы негізгі ұғымдар; компьютерлік графикалы жүйелер туралы ұғымдар;

Білімдер:

- геометриялық және проекциялық сызудың тәсілдері мен ережелерін;

- конструкторлық және технологиялық құжаттарды оқу және рәсімдеу, құрастырудың негізгі ережелерін;

- графикалық тапсырмаларды шешудің әдістерін;

Іскерліктер:

- нобай мен көшірмелер арқылы тұтас көріністің сызбаларын, бөлшектер сызбасын орындауды;

- конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды әзірлеуге арналған қолданбалы программалардың пакеттерiн қолдануды;

БҚ1

БҚ13

БҚ10

БҚ13

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

ЖКП.03

Техникалық механика

Теориялық механиканың негіздері; статика; күштердің жазықтық және кеңістік жүйелері; кинематика; нүкте және қатты дененің кинематикасы; динамика; күштер инерциясы; үйкеліс; қуат және жұмыс; материалдар кедергілері; ішкі және сыртқы күштер; қиманың әдістері; созылу және қысылуы; жаншылу мен кесіктер есебі; бұралуы; иілуі; беріктік пен қатаңдығын есептеу; нүкте күйіндегі кернеулігі; эквивалентті кернеулік күйі; беріктілік гипотезасы және оларды қолдану; кедергінің қажуы; қысылған сырықтың беріктігі; машиналар мен механизмдер бөлшектері; жазықтық механизмдері; біліктер мен осьтер; осьтер мен біліктер тірегі; муфталар; машиналар бөлшектерінің қосылысы; конструкция элементтері; машиналар мен механизмдер сипаттамасы;

Білімдер:

- теориялық механиканың аксиомалары мен негізгі ұғымын;

- статика, кинематика, динамиканың негізгі ережелерін;

- машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа есептей алуды;

- материалдарды сынау әдістері мен тәсілдерін;

- механизмдердің негізгі түрлерін, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамасын;

Іскерліктер:

- қозғалыс нүктесінің параметрін және оның жылдамдығы мен үдеуін есептеп шығаруды;

- тәжірибелік жұмыстарда бөлшектердің өзгеру мүмкіндігін анықтауды;

- машиналар бөлшектерін қосып жалғауды;

БҚ1

БҚ13

БҚ13

КҚ2.1.6

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

ЖКП.04

Жалпы электротехника электроника негіздерімен

Электротехника: электрлік өріс; тұрақты және айнымалы тоқтың электрлік тізбегі; электрмагниттер; электрлік өлшеуіштер; тұрақты және айнымалы тоқтың электрлік машиналары; трансформаторлар; электрлі жетек негіздері; электрлік энергияның берілісі және үлестірімі; электроника; электрониканың физикалық негіздері; электрондық аспаптар; электрондық түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер, генераторлар және өлшегіш аспаптар; автоматика мен есептеуіш техникалардың электрондық жабдықтары; микро ЕТМ және микропроцессорлар;

Білімдер:

- электрлік тізбектің жұмыс тәртібін және электрлік тоқтың сипатын өлшеуге арналған аспаптарды;

- тұрақты тоқтың сызықты және сызықсыз тізбектерін есептеудің негізгі әдістерін;

- ауыспалы процестердің туындау себептерін;

Іскерліктер:

- тұрақты токтың құрылысы және тізбектер жұмысының берілген шарттары бойынша элементтер параметрін таңдай алуды;

- жай электрлік және магниттік тізбектің негізгі параметрлерін өлшеуді, есептей алуды;

БҚ1

БҚ13

БҚ10

БҚ13

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

ЖКП.05

Материалтану

табиғи талшықтар (мақта, жүн, зығыр, жiбек); олардың классификациясы, алу, алғашқы өңдеу, қасиеттері, оларды сынаудың әдiстерi; химиялық талшықтар, жасанды талшықтар, синтетикалық талшықтар және төмен молекулалық қосылыс талшығы: оларды алу, түржиыны, классификациясы, қолдану аймағы; тоқыма материалдары қасиеттерін сынау; сынау әдiсі, құралдары, сапаның бағасы.

Білімдер:

- тоқыма талшығы және жiптер туралы жалпы мағлұматтарды;

- түржиыны, тоқыма материалының қасиеттерi мен құрылғысын;

Іскерліктер:

- әр түрлi түрдегі талшықтар мен жiптердің қасиеттерiн салыстырмалы талдау жүргізуін;

- талшықтар қасиеттерiн сынақтан өткізу;

- технологиялық процестер режимдеріне талшықтар мен жiптер қасиетiнің ықпал ету себептерін табуды;

БҚ1

БҚ2

БҚ10

КҚ2.2.1

КҚ2.2.13

КҚ2.3.1

КҚ2.3.6

КҚ2.4.1

ЖКП.06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология: негізгі ұғымдар мен анықтамалар; өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Стандарттау: сапаны басқару және стандарттау облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді сынау және бақылау; сапа жүйелері. Сертификаттау: сертификаттау жүйелері; сертификация ережелері және реті; шектер және қондыру жүйелері; техникалық өлшеулер.

Білімдер:

- стандарттау, сертификаттау және метрологияның міндеттерін, маңызын, принциптерін, объектілерін, субъектілерін, әдістерін, құқықтық негіздерін;

- халықаралық және аумақтық стандартттардың құрылымын;

- мемлекеттік стандартты, техникалық шартты, нұсқауларды;

Іскерліктер:

- МЕСТ-пен сәйкестенген шикізат, жартылай шикізаттар мен дайын бұйымдар сапасын бақылауды;

БҚ1

БҚ6

БҚ10

БҚ13

БҚ14

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ЖКП.07

Гидравлика және жылу техникасының негіздері

Жылу процесі физикасының негізгі түсініктері: жылу өткізгіштік, газ тәрізді, сұйық және қатты денелердің жылу сыйымдылығы. Термодинамика заңдары. Техникалық термодинамика элементтері. Жылу балансының теңдеу. Жылу және бу генераторлары. Жылу техникалық құрылғысы және оларды пайдалану. Жылудың конвекциялық, мәжбүрлік таралуы. Жылумен қамтамасыз ету. Көмір, табиғи газ, мазут тәрізді отындардың жылу бөлгіш қасиеттерін салыстыру. Гидростатиканың негізгі заңдары. Паскаль заңы. Гидравликалық престер және күшейткіштер. Гидродинамиканың негізгі заңдары. Гидравликалық насостардың классифи-кациясы. Поршеньді және центрден тепкіш насостардың жұмысын салыстыру. Білікті, винтті, ағымды және қанатты насостар қозғалысының принципі.

Білімдер:

- гидравлика негіздерін;

- гидравликалық құрылғының техникалы-экономикалық сипаттамасын және әрекет ету принциптерін, пайдалану ережесін;

- гидравликалық насостарға қызмет көрсетуді және пайда болатын ақаулықтарын табуды;

Іскерліктер:

- гидравликалық насостардың өнімділігін анықтай алуды;

БҚ1

БҚ13

БҚ10

БҚ13

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

ЖКП.08

Текстиль талшықтары және жіптер 

Текстиль талшықтары туралы жалпы мағлұматтар. Элементарлы және кешенді талшықтар. Кендір және моно жіпті талшықтар. Текстиль талшықтарының жіктемесі. Жасанды және табиғи талшықтар. Физикалық-механикалық қасиеттері. Талшықтың абсолюттік және салыстырмалы беріктігі. Жылу өткізгіштігі және ыстыққа төзімділігі. Технологиялық қасиеттері. Иірілу қабілеттілігі. Мақта. Мақта түрлері және көртүрлілігін. Мақта шикізатын алғашқы өңдеу. Мақта талшығының химиялық құрамы мен құрылысы. Жүн талшықтары. Жүнді алғашқы өңдеу принциптері. Жүн талшығының қасиеттері. Талшық кемшіліктері. Иірілген жіп. Иірілген жіпті алу тәсілдері. Ширату. Талшық беріктігі және серпінділігі. Пілтенің біртегістігі.

Білімдер:

- текстиль талшығының қасиеттерін және классификациясын, элементарлы және кешенді талшықтың физикалы-механикалық қасиеттерін, талшықтың абсолюттік және салыстырмалы беріктігін;

Іскерліктер:

- текстиль талшығының сапасын анықтай алуды;

- талшықтарға типтік сұрыптау жүргізуді;

БҚ1

БҚ2

БҚ10

КҚ2.2.1

КҚ2.2.13

КҚ2.3.1

КҚ2.3.6

ЖКП.09

Автоматика негіздері

Автоматика элементтері. Автоматика жүйелері және элементтері туралы жалпы мәліметтер. Автоматика жүйесінің күшейткіштер мен элементтері. Автоматика жүйесінің орындаушы элементтері. Автоматика жүйесі релелік теориясының элементтері. Логикалық элементтер. Реттегіштер мен реттеу объектілері. Автоматты реттегіш жүйесінің теориялық негіздері. Реттегіштің автоматты жүйесінің статикалық және динамикалық қасиеттері. Автоматты жүйенің тұрақтылығы. Автоматты жүйедегі реттегіштердің сапалық процестері. Автоматты жүйені реттеу. Реттегіштің сызықтық емес автоматты жүйесі. Телемеханика жүйелері. Сенімділік және техникалық-экономикалық тиімділік туралы негізгі түсініктер. Ауылшаруашылық өндірісін автоматтандыру.

Білімдер:

- автоматты басқарудың құрал-жабдықтары: датчиктер, орындаушы механизмдер, күшейткіштер мен реттегіштерді;

- өндірістегі технологиялық процестерді автоматтандырудың функционалды, құрылымды және принципиалды схемасын, құрылу принциптерін;

Іскерліктер:

- автоматика жүйесінің элементтерін сынақтан өткізуді;

- типтік логикалық элементтерден түзілген автоматика схемасын талдауды және оқуды;

БҚ1

БҚ9

БҚ12

БҚ13

КҚ2.1.1

КҚ2.1.6

КҚ2.2.7

ЖКП.10

Иірімжіп сапасын анықтау әдістері және оны сынақтауға арналған текстиль бұйымдары мен аспаптары

Иірілген жіптің қолданылуы, шикізат құрамы, өңдеу түрлері, құрылымы және иіру әдістері бойынша жіктемесі. Тоқымашылық: трикотаж өндірісінің жіптері, техникалық мақсаттарға арналған жіптер; кілем тоқуға арналған иірілген жіптер. Тоқымашылыққа арналған негізгі-желі жіптер және арқау жіптер. Үлгі жіптер. Түрлі талшықтардан иірілген жіп алу және олардың ерекшеліктері. Иірудің кардтық, тарақтық аппараттық жүйелері. Иірілген жіпке технологиялық және пайдалану кезеңінде қойылатын негізгі талаптар. Иірілген жіптің сызықтық тығыздығын анықтау. Созып-үзу машиналары. Жіптің ширатылғыштығын өлшеу аспаптары. Иірілген жіптің беріктігін және басқада көрсеткіштерін анықтау кезеңінде оның біртегістігін пайыз есебімен автоматты түрде анықтау жабдықтары.

Білімдер:

- шикізат сапасын анықтайтын құрал-жабдықтар құрылысын, электрлік өлшеулердің әдістерін;

- электр емес шамаларды электрлік өлшеудің әдістерін;

Іскерліктер:

- салмақпен үзілген, мақта талшығының сапасын бағалауға арналған өлшегіш аспаптармен жұмыс істеуді;

- ақаулықтар мен шаң қоспаларын анықтай алуды;

БҚ1

БҚ13

БҚ14

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.2.3

КҚ2.2.4

ЖКП.11

Экономика саласы

Нарықтық экономика және саласы; саланы дамыту перспективасы және ерекшелiктері; өндiрiстiң түрлерi және олардың сипаттамасы; негiзгi өндiрiстiк және технологиялық процестер; ұйымның инфрақұрылымы; ұйымның қаражаты және мүлігі; негiзгi және айналымдағы қаражаттар; еңбек ресурстары; еңбекті ұйымдастыру, мөлшерлеу және еңбекақы; ұйымның маркетингтік қызметi; өндiрiстiк программа және өндiрiстік қуаты; өндiрiс шығыны және өнiмнiң өзiндiк құны, қызметтер; баға белгiлеу; ұйымның қызметiнiң тиiмдiлiк бағасы; өнiмнiң сапасы және бәсекеге қабілеттілігі; патенттану, ойлап тапқыштық; инновациялық және инвестициялық саясат; ұйымның сыртқы экономикалық қызметi; бизнес-жоспар; негiзгi техникалы-экономикалық көрсеткiштердi есептеудiң әдiстемесi.

Білімдер:

- өндiрiстiк және технологиялық процестер ұйымдарын;

- кәсiпорын (ұйымның) және саланың заттық-техникалық, еңбек пен қаражатты ресурстарын және оларды тиiмдi қолданудың көрсеткiштерiн;

- өнiмге (қызметке) баға белгiлеудiң механизмін және қазiргi жағдайдағы еңбекақы төлеудің формаларын;

- бизнес-жоспар құрастырудың әдiстемесiн;

Іскерліктер:

- ұйымның қызметiн негiзгi техникалы-экономикалық көрсеткiштерi қабылданған әдiстемелiк бойынша есептеп шығаруды;

- оперативтi жоспар көрсеткiштерiн есептеу, олар бойынша тәжiрибелiк шешiм қабылдауды;

БҚ1

БҚ4

БҚ6

БҚ8

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.4

ЖКП.12

Басқару қызметінің негіздері

Менеджменттің негізгі ережелері, оның мәні; қазіргі менеджметтің сипатты ерекшелігі; менеджмент инфрақұрылымы және циклы; басқару жүйесінің элементтері; тиімділік; басқару: функциялары, ұйымдары, құрылымы, принциптері мен тәсілдері, мотивация; басқару процесіндегі реттеу және бақылау: түрлері, кезеңдері; менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж; басқару стилі; еңбек ұжымын басқару; еңбекті ұйымдастыру; басқарушылық шешім қабылдау: оның мазмұны және түрлері; шешімді шығару мен орындаудың дайындық кезеңдері; оптимизация әдістері;

Білімдер:

- кәсіпорынды басқару функциясын;

- еңбек ұжымының құрылымын;

- басшының жеке, іскерлік және психологиялық қасиеттерін;

- іскерлік қатынастағы тәртіпті;

- ұжымдағы жұмыстың әдістері мен принциптерін;

Іскерліктер:

- басқару процесін реттеуді және бақылай алуды;

- менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж қалыптастыруды;

- еңбек ұжымын басқаруды;

- басқарушылық шешім қабылдауды;

БҚ1

БҚ6

БҚ10

БҚ13

БҚ14

КҚ2.1.2

КҚ2.2.7

ЖКП.13


Еңбектi қорғау

Адамдағы келеңсіз факторлардың әсерi; жарақаттайтын және зиянды факторларды теңестiру; техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауiп-қатерлерiнен қорғану құралдары және әдiстері; экобиоқорғайтын және өртке қарсы техникалар; кәсiпорындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, нормативтiк және ұйымдастыру негiздерi; еңбектi қорғаудағы материалдық шығындар; кәсiби қызметтiк саласындағы қауiпсiз еңбек жағдайын қамтамасыз етудiң ерекшелiктерi;

Білімдер:

- еңбектің қорғаудың жалпы нормаларын;

- технологиялық процестердің қауіпсіздігін;

- кәсіпорындағы жарақат алудың себептерін;

- өрт сөндіру қауіпсіздігі туралы жалпы мағлұматтарды;

Іскерліктер:

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша білімді тәжірибеде қолдануын;

- қорғанудың жеке құралдарын пайдалануды;

- өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді;

БҚ1

БҚ13

БҚ10

БҚ13

КҚ2.1.13

Қ2.2.7

АП. 00

Арнайы пәндер


Біліктілігі: 120816 3 – Техник-технолог

АП. 01

Иіру өндірісі жалпы технологиясының негіздері

Иірудің кардтық, кардтық түтусіз тарау, кардтық түтумен тарау және аппараттық түрлері. Түту (кардтық немесе тарақтық ) және тегістелген талшықты созу (созу немесе бөлу). Мақта иіру процесінің технологиялық схемасы. Иірудің кардтық жүйесі. Иірудің тарақтың жүйесі. Иірудің аппараттық жүйесі. Жүн түту технологиясы процесінің схемасы. Иіру жоспарлары. Технологиялық өтулер туралы түсініктер. Иіру жартылай дайын өнімдері. Құрама түзеу және оған компоненттер таңдау. Босату, араластыру және түту. Мақтаны кардпен түту. Пілтені қосу және созу. Иіру алдында атқарылатын жұмыстар. Мақта иірудің тарақтық жүйесіндегі технологиялық өтулердің ерекшеліктері. Тегістелген және түтілген пілтелерді дайындаудың ағымдық желісі.

Білімдер:

- жіп иірудің толық технологиялық схемасын;

- жіп иіру өндірісінде қабылданған терминологияны, белгілеу жүйелерін, өлшем бірліктерін;

- технологиялық өтулерді;

- созу мен қосу, созудан кейінгі өнім алу процестерін;

Іскерліктер:

- иіру жоспарын түзуді;

- талшықты материалдарды өңдейтін технологиялық желілердің жүйелік жоспарын жасауды;

- технологиялық желілердің жұмыс кестесін түзуді;

БҚ1

БҚ2

БҚ3

БҚ13

БҚ15

КҚ 3.1.1.

КҚ 3.1. 2.

КҚ 3.1.3.

КҚ 3.1.4.

КҚ 3.1. 5.

КҚ 3.1.6.

КҚ 3.1.7.

КҚ 3.1.8.

КҚ 3.1.9.

КҚ 3.1.10.

КҚ 3.1.11.

КҚ 3.1.12.

КҚ 3.1.13.

КҚ 3.1.14.

АП. 02

Иiру өндiрiсiнің технологиясы және жабдықтары

Иiрудiң жүйелерi; иiрудегi технологиялық процестің схемалары; талшықты араластыруға дайындау; қолданылатын жабдықтың талшығын араластыру және қоспаларды жасау; түтудің негізгі операциялары және қоспаларды түту; түткiш жабдықтары, оның құрылғысы, жұмысы, ағынды желіде қызмет көрсету және баптау; таспаларды созу және қосу, созу өңіріндегі талшықтың қозғалысы, талшықты түзету; тарақпен тарау, тарақпен тарағыш машиналар, жалпы құрылғысы, жұмысы, қызмет көрсету, жөндеу; созбаны алу, созбалау машиналары, олардың типтерi; жалпы құрылғысы, жұмысы, қызмет көрсету және жөндеу; тікиіршіктің құрылысы; иiрiмжiп және орауыштың ақаулары; иiрудегi үзiктiк; қалдықтар және оларды қайта өңдеу; жабдықтарды жөндейтін ұйымдар; өндiрiс iшiндегi көлiктер; иiру өндiрiсінің цехтарын жобалау негiздерi; ресурсты және энергия сақтайтын технологиялар;

Білімдер:

- табиғи, химиялық талшықтардан иірімжіп пен жіптерді алудың технологиялық процестерін және олардың қоспасын;

- иіру өндірісінің технологиялық жабдықтарын пайдалану ережелері мен жұмыс принциптерін, конструкциялық ерекшеліктерін, технологиялық сипаттамасын;

Іскерліктер:

- иіру өндiрiсіндегі технологиялық процестің параметрлеріне, жабдықтың өнімділігіне, шикізаттың шығындарына технологиялық есептерін жүргізуді;

- таспалар созуда мен қосуда қолданылатын машиналарын пайдалануды;

- жабдықты жұмысқа дайындау және оларды тиiстi күйiнде ұстауын, ауысымды қабылдау мен тапсыруды;

- өнiм сапасын тексеруді;

БҚ1

БҚ2

КҚ 3.1.11.

КҚ 3.1.12.

КҚ 3.1.13.

АП. 03

Иіру машиналары

Иіру машиналарының қызметі, түрлері және техникалық сипаттамалары. Иірудің технологиялық процесінің мәні. Иіру машиналарының құрылысы, негізгі механизмдері. Иірілген жіпті ширату және орау. Орау механизмінің құрылысы және жұмысы. Иіру-айналдыру машиналары. Иіру және айналдыру тәсілдерін біріктіру әдісі туралы жалпы мағлұматтар. Машиналардың механизмдері мен бөліктерінің құрылысы және жұмысы. Созу аспаптары. Созу. Айналдыру және орағыш механизмдер. Иіру-айналдыру машиналарының кинематикасын есептеу және технологиясы.

Білімдер:

- жіп иірудің мақсаты мен маңызын, жіп иіру машиналарының техникалық сипаттамаларын;

- созу машиналарының жалпы сипаттамаларын, жіктемесін;

- иіру-айналдыру және пневмомеханикалық машиналардың жұмыс принципі мен құрылымын;

Іскерліктер:

- иіру машиналарының өнімділігін есептеуді;

- қопсыту-жұлмалау машиналары мен басқа агрегаттардың күтімін;

БҚ1

БҚ3

БҚ10

БҚ14

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.3.1

АП.04

Ширатып иіру және иіру-айналдыру машинасындағы иірімжіптің үзіктері, ақаулықтары, қалдықтары

Иірілген жіптің үзіктері. Үзік түрлері. Үзілудің технологиялық және техникалық себептері. Иірілген жіптер үзілу мөлшерін төмендету және үзілудің алдын алу шаралары. Үзілуді бақылау әдістері. Үзілгіштік шамасын анықтау. Иірілген жіптің ақаулары. Иіру өндірісі қалдықтарының жіктемесі. Иірілген жіптер сапасын бақылау.

Білімдер:

- иіру-айналдыру, сақиналы машиналар жіптерінің қалдығы мен ақауларын, жіп үзілуінің технологиялық және техникалық себептерін, иіру өндірісінің қалдықтарын жіктеуді;

Іскерліктер:

- үзілу деңгейін анықтау әдістемесін және кинематикалық есебін шығаруды;

БҚ1

БҚ3

БҚ13

БҚ14

КҚ2.2.1

КҚ2.2.2

КҚ2.3.1

КҚ2.4.1

АП.05

Иіру өндірісі зертханасының міндеттері және құрылымы

Жіп иіру фабрикаларының зертханаларындағы жабдықтар мен аспап-саймандар. Жіптерді, талшықтарды, жартылай дайын өнімдерді сынау туралы жалпылама түсінік. Иірудің технологиялық процесін бақылау.

Білімдер:

- иіру және иіру-айналдыру цехтарындағы жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыруды;

Іскерліктер:

- иіру өндірісі зертханасында жұмыс дағдыларын алуды.

БҚ1

БҚ3

БҚ13

БҚ15

КҚ2.2.1

КҚ2.3.1

АП. 06

Өндірістік процестердi автоматтандыру

Технологиялық процестермен басқарудың негiзгi ұғымдары; тоқыма өндiрiсiндегi автоматты басқарудың типтiк жүйелері; тоқыма өндiрiсiндегi автоматты реттеудiң жүйелерi; негiзгi технологиялық параметрлердi бақылау; бақылаудың әдiстері мен құралдары; орталықтандырылған бақылау машиналары және қорғаныш пен сигнал беру жүйелері; тоқыма өндiрiсiнде роботты және микропроцессорлық техникаларды пайдалану;

Білімдер:

- автоматты басқару теориясының негiздерiн;

- иіру өндiрiсiнiң технологиялық процестерін автоматты реттеудің типтік жүйелерін;

- ағымдық технологиялық желілерді автоматтандыруға қажет құрал-жабдықтарын, машина, механизмдердің құрылысын, жұмыс принципін және оларды таңдауды, технологиялық машиналардың жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын, жіптің үзілуін азайту мен алдын алуды;

Іскерліктер:

- тоқыма өндiрiсiнiң негiзгi технологиялық параметрлерiне бақылауды жүзеге асыруын;

БҚ1

БҚ3

БҚ8

БҚ13

БҚ15

КҚ2.1.1

КҚ2.3.4


Біліктілігі: 120817 3 – Техник-механик


АП.01

Тоқыма өндiрiсi

Иіру өндiрiсiнің технологиясы; тоқымашылық өндiрiсiнiң технологиясы; өңдеу өндiрiсiнің технологиясы; трикотаж өндiрiсiнiң технологиясы;

Білімдер:

- өнiм шығарылатын ұйымның өндiрiстік технологияларын;

Іскерліктер:

- қарапайым түрдегі өнiмдерге өндірістің озық технологиялық процестерін және ұтымды режимдерін жетілдіруді;

БҚ1

БҚ3

БК13

КҚ3.2.1.

КҚ 3.2.2.

КҚ 3.2.3.

КҚ 3.2.4.

КҚ 3.2.5.

КҚ 3.2.6.

КҚ3.2.7.

КҚ 3.2.8.

КҚ 3.2.9.

КҚ 3.2.10.

КҚ 3.2.11.

КҚ 3.2.12.

КҚ 3.2.13.

КҚ 3.2.14.

КҚ 3.2.15.

АП.02

Жылыту, желдету және ауа тазарту

Иiру кәсiпорындардың ауасын тазарту, желдету және жылыту; технологиялық процестер барысында бөлінетін ластағыш заттар;

Иіру өндірісі өндірістік бөлмесінің жұмыс аймағындағы ауа ортасы күйінің санитарлы-гигиеналық және технологиялық талаптар; ауа тазартудың жүйелерi, салқындатқыштың секцияларын таңдау; желдеткiштер, ауа алмасуын ұйымдастыру; жылыту, цехтық бөлменiң жылу тепе-теңдiгiнiң күйi;

Білімдер:

- жылыту, желдету және ауа тазартудың жүйелерiн;

Іскерліктер:

- жұмыс орны мен жабдықтардың санитарлық жағдайын міндетті деңгейде ұстауын;

- еңбектi қорғау, техника қауiпсiздiгi, санитария және гигиенаның ережелерін сақтауды;

БҚ1

БҚ3

БҚ5

БҚ15

КҚ2.1.9

КҚ2.1.12

КҚ2.2.7

АП.03

Метал кесетін аспаптар мен станоктар және кесіп өндеу

Кесу процесінің мәні, кесетін аспаптың геометриясы, кесіп өңдеудің түрлері, кескіш аспаптар түрлері. Метал кесетін станогінің негізгі тобындағы жұмыс және күйге келтірілген қозғалысы, негізгі түйіндер, таңбалануы, міндеттері. Жабдықтың типтік бөлшектерін өңдейтін технологиялық карталар.

Білімдер:

- машина мен жабдықтарды жөндеу технологиясын және ұйымдарын, техникалық күтім жасау, пайдалану ережесін;

- жеңіл өнеркәсіп жабдықтарының құрылысын және реттеу жерлерін, бөлшектерін қосу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- машинаның кинематикалық сызбасын, жылдамдығының жоспарын, үдеуді, күштерді, жолдың жылдамдыққа, үдеуге тәуелділігінің графигін салуды;

- машинаның кейбір механизмдеріне зерттелу талдамасын жасайды;

- механизмдердің негізгі сынықтарын жояды және механизмнің барлық реттеу түрлерін орындайды;

БҚ1

БҚ13

БҚ15

КҚ2.1.3

КҚ2.1.12

КҚ2.2.7

АП.04

Жабдықтарды жөндеу технологиясы

Бөлшектердің тозу, тотбасу, сыну себептері және оларды қорғау жолдары. Кәсіпорындағы жөндеу қызметінің ұйымдары мен технологиясы, жөндеу түрлері мен әдістері. Жөндеу-механикалық цехтағы жұмыстың режимдері, құрамы. Жабдықтарды жөнге келтіру, бейімдеу, бөлшектеу, құрастыру негіздері. Жабдықтарды жөндеудегі тапсыру және қабылдау ережелері. Жөндеу жұмысының есебі. Жабдықтарды құрастыру және модернизациялау. Бөлшектерді қайта кұрастырудың негізгі тәсілдері. Жабдықтың типтік бөлшектерін қалпына келтіру.

Білімдер:

- жеңіл өнеркәсіптің жұмысын жоспарлауды және экономика негіздерін;

- меншіктің негізгі мағлұматтарын (экономикалық және құқықтық аспектілері);

- жеңіл өнеркәсіп саласындағы жөндеу кызметін ұйымдастыру, жоспарлы алдын-ала жөндеу жүйесін;

- жабдықтарды майлаудың негізгі тәсілдерін және бөлшектерді қалпына келтірудің негізгі тәсілдерін;

Іскерліктер:

- өндірістік жоспар бойынша есептеуді, колданылатын машинаның экономикалық тиімділігін анықтауды;

- жабдықтарды жөндеу құжаттарын дайындайды, косалқы бөлшектер мен аспаптарды, кажетті материалдарды алу жөніндегі сұранысты толтырады;

- жабдықтарға жөндеу және техникалық күтім жүргізеді;

БҚ1

БҚ4

БҚ10

БҚ13

БҚ15

КҚ2.1.1

КҚ2.1.4

КҚ2.2.7

БҰАП.00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

БҰАП.01

Инновациялық технология

Шетел жіп иіру фабрикаларының жабдықтары. АҚШ жіп иіру фабрикаларының технологиялық тізбектері. Шет ел жіп иіру фабрикаларының технологиялық процестерімен және олардың негізгі жабдықтарымен танысу. АҚШ "Платт Сакко-Лоуэлл", Германияның "Шуберт және Зольцер", Италияның "Марцоли" фабрикаларының технологиялық тізбектері мен жабдықтары. ЛМ-А2-50-220, ЛМ-Л2-50-220У, РМ-Р-192-3 маркалы машиналардың жұмысы, құрылысы және техникалық сипаттамалары. Жіп иіру фабрикаларында қолданылатын шетелдік жіп иіру машиналарының техникалық сипаттамалары.

Білімдер:

- өндiрiстiк процестердi автоматтандыру аймағындағы алдыңғы отандық және шетелдік тәжiрибелерді;

Іскерліктер:

- иіру машиналарының экономикалық тиімділігін асыруға бағытталған ұсыныстар мен нұсқауларды әзірлеуін

БҚ1

БҚ2

БҚ3

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

ӨО.00

КП.00

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика


КП.01

Оқу практикасы

Иіру жүйесімен танысу практикасы. Қопсыту, жұлмалау, араластыру, түту, созу, қосу және айналдыру механизмдерін игеру практикасы. Технологиялық машиналарды игеру практикасы. Технологиялық процестердің ауысуы кезеңіндегі жіп үзілуін тексеру. Шикізат, жартылай дайын және дайын өнімдердің сапасын анықтау. Цехтарды, жабдықтарды және процестерді ауамен қамтамасыз ету. Жіп иіру өндірісінде қосалқы материалдардың шығын нормасын зерттеу.

Іскерліктер:

- алуан дәрежедегі ылғалды мақта талшықтарын түтудің дәрежесін, түткіш машинасының технологиялық процестері мен өнімділік есептерін;

- түту машиналарына техникалық қызмет көрсетуді және олардың технологиялық есебін;

Дағдылар:

- жөндеу жабдықтарымен жұмыс істеуді, статистикалық есеп және алғашқы құжаттарды толтыруды, жөндеу ұстаханаларының жұмыс тиімділігін талдауды;

- өнім алудың толық циклын жүргізуді;

БҚ1

БҚ2

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

КП.02

Өндірістік технологиялық практика

Иіру өндірісіндегі техника қауіпсіздігі және өрттен қауіпсіздендіру шаралары туралы нұсқау алу. Өндіріс орнымен танысу. Шикізат қабылдау, шикізаттың тәуліктік қоры, кептіру-тазалау және сақтау реттері мен ережелерін орындау. Талшық құрамын оның пісіп-жетілуіне қарай анықтау. Талшық құрамын анықтайтын аспаптармен жұмыс істеу. Жоғарғы және төменгі дәрежеде тазалайтын, қопсыту-жұлмалау агрегаттарының, түту, тарау және пілте шығаратын машиналардың орналасу реттерін үйрену. Иірудегі технологиялық тізбектер желісі, олардың ақауларын анықтап, алдын алу, ақауларды болдырмау үшін техникалық бақылау. Иірілген жіп ақауларын айқындау, жіп орау кезеңінде жіберілетін ақаулар. Өнім шығымын реттеу. Жіп өнімдері сапасы стандарттарының сақталуын, иіру машиналарының тетіктерін реттеу ережелері мен әдістерін игеру. Иіру-айналдыру машинасында жұмыс істеуді игеру. Толық автоматтандырылған технологиялық тізбектерді игеру. Практика күнделігін толтыру, практика материалдарын қорытындылап, есеп дайындау

Іскерліктер:

 - өндірістік цехтардағы апаттың алдын алу, техника және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау шараларының жоспарын;

- практика өткен жердегі өндірістік цехтар құрылымын;

- мекеме құрылымын және ондағы жұмыстардың ұйымдастырылуын.

Дағдылар

- өндірістегі апатты оқиғадан жарақат алғанға алғашқы көмек көрсетуді;

- жөндеу бригадасының құрамында жөндеу және техникалық күтім көрсетуді, жөндеу жұмысының сапасын бақылауды, ақаулар себебін табуды және жоюды;

- жаңа жабдықтар алуға хабарлама толтыруды, ұзақ пайдалану нәтежесінде тозу мерзімі жетіп, іске жарамсыз машиналардың құжаттарын толтыруды;

БҚ1

БҚ3

БҚ13

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13

КҚ2.2.7

КП.03

Диплом алдындағы өндірістік практика

Иіру өндірісі фабрикаларының құрылымымен танысу. Сызу-өрнектеу, есептеу жұмыстарын орындау. Цех мамандары мен басқарушыларының міндеттерін зерттеу. Тәжірибені қорытындылау және дипломдық жобаны орындау үшін алғашқы құжаттарды және басқа материалдарды жинақтау. Ауысым механигі мен бастығының, мастерлердің және механикалық жөндеу цехы бастығының функцияларын окып үйрену.

Іскерліктер:

- еңбекке ақы төлеу түрлерін, жұмыс күнінің суреттерін түзуді және оны өңдеу әдістерін;

- жоспарлы-алдын-ала жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды;

- өндірістік жұмыстарды ұйымдастыруды және өндірісті басқару процесін;

Дағдылар:

- сызу-безендіру және есептеу жұмыстарын орындауды;

- диплом жобасы үшін алынған мәліметтерді талдап, жүйеге келтіруді;

БҚ1

БҚ3

БҚ15

КҚ2.1.2

КҚ2.1.13


      1-кесте Базалық құзыреттер

Құзырет коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

БҚ 9

БҚ 10

БҚ 11

БҚ 12

БҚ 13

БҚ 14

БҚ 15

Өмір бойы өз білімі мен шеберлігін жаңалау;

Өндіріс экономикасы және автоматтандыру негіздері мен АЖБТП жөніндегі білімдерін тереңдету;

Адамаралық және коммуникативтік мінез-құлық ережесін сақтау;

Өз бетінше және командамен жұмыс істей білу;

Жұмыс орнындағы мәселелерді шешу;

Жеке еңбек қызметін жоспарлау;

Керекті ақпаратты қолдану және жүйелеу;

Техникалық құжаттармен жұмыс істеу;

Өндірістің технологиялық режимдерін бақылау және реттеу.

Адамдармен, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттеу және құқықтық нормаларды білу;

Әртүрлі халықтардың мәдени негіздері жөніндегі білімін қалыптастыру;

Кәсіби мен әлеуметтік қызметтегі процестерді және әлеуметтік-маңызды мәселелерді талдау;

Кәсіби тапсырманы тиімді орындау үшін қажетті ақпараттарды іздестіруін жүзеге асыру;

Кәсіпорынның өнім шығарылуында өндіріс технологиясын сақтау;

Кәсіби қызметте ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдану


      2-кесте Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

Жоғары деңгей

2.1. 120801 2 – Түту жабдықтары операторы*

КҚ2.1.1. Әр түрлі өнімдер өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.1.2. Техникалық және басқа да құжаттарды рәсімдейді;

КҚ 2.1.3. Өнімнің ақауларын ескертеді және жояды;

КҚ 2.1.4. Өндіріс шығыны мен кірісін есептейді;

КҚ 2.1.5. Құрастыру сызбасы бойынша бөлшектейді;

КҚ 2.1.6. Басқару жүйесінің автоматты қосалқы құралдарын пайдаланады.

КҚ 2.1.7. Тарау жабдықтарында шыны талшықтарын желімдеу, киіз бұйымдары негіздерін, түтілген мақтаны, таспалар жасау үшін талшықты қоспалар мен қалдығын, алуан түрдегі талшықтарға тарау процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.1.8. Түту жабдығын пайдаланады;

КҚ 2.1.9. Жабдықтарға техникалық жөндеу жүргізеді;

КҚ 2.1.10. Өнім сапасын бақылайды;

КҚ 2.1.11. Өнімді қаптап салып, таңбалап отырады;

КҚ 2.1.12. Жөндеуден жабдықты қабылдайды және тапсыруына қатынасады;

КҚ 2.1.13. Еңбек қауіпсіздігін сақтайды;

2.2. 120802 2 – Иіруші

КҚ2.2.1 Әр түрлі иірімжіп (жалаң жіп) өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.2.2. Өңделген өнімдер және түсетін жалаң таспаның негізгі технологиялық параметрлерін бақылайды;

КҚ 2.2.3. Жабдық жұмысындағы ұсақ сынуларды табады және жояды;

КҚ 2.2.4. Машина мен жабдықтарды жөнге келтіреді және әзірлейді;

КҚ 2.2.5. Иіру жабдығының үзіліссіз және ілесетін жұмысымен қамтиды;

КҚ 2.2.6. Жұмыс орнын және жабдықтардың санитарлық күйін тиісті деңгейде ұстайды;

КҚ 2.2.7. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтайды;

КҚ 2.2.8. Иіру машиналарына техникалық күтім жасайды;

КҚ 2.2.9. Түсетiн таспалар, созбалар, жалаң жіптің сапасын тексереді;

КҚ 2.2.10. Таспалар, созбалар, иiрiмжiпті, үзікті септеу;

КҚ 2.2.11. Таспа, созба, жіптер ақауларын анықтауды;

КҚ 2.2.12. Машиналарды толықтыру және істеп қойылған түсірімдерді түсіруге қатынасады;

КҚ 2.2.13. Өңделетін иірімжіптер сапасын тексереді;

КҚ 2.2.14. Қалдықтарды түрлері бойынша жинақтайды және оларды тапсырады;

2.3. 120803 2 – Таспалық жабдықтар операторы*

КҚ 2.3.1. Әр түрлі иірімжіп (таспа) өндірісінің технологиялық процестерін жүргізеді;

КҚ2.3.2. Өңделген өнімдер және түсетін таспаның негізгі технологиялық параметрлерін бақылайды;

КҚ2.3.3. Бөлшектер түрлерінің қажетті және жеткілікті санын қолданумен бөлшектің сызбасын орындайды;

КҚ2.3.4. Нормативтік-техникалық құжаттар талабына сәйкестенген иіру жабдығының жұмысын қамтамасыз етеді;

КҚ2.3.5. Электрондық құралдарды қолданады;

КҚ 2.3.6. Тоқымашылықтағы иірімжіпті қайта өңдеу жүйелігін сақтайды;

КҚ2.3.2.3.7. Әр түрлi жүйедегі таспалы машинасында таспаны өңдіру процесiн орындайды;

КҚ2.3. 2.3.8. Машинаны таспамен толықтырады;

КҚ2.3.2.3.9.Машина шығарымын және қоректенуіндегі шумақ жіпті мен ыдысын ауыстырады;

КҚ2.3. 2.3.10. Машинаның жұмыс құралдарын оралған жіптен тазартады және үзілген таспаларды құртады;

КҚ2.3. 2.3.11. Таспа сапасын бақылайды;

КҚ2.3. 2.3.12. Істеп шығарылған тікиіршіктерді тасымалдайды;

2.4.

120804 2 – Туралау жабдықтар операторы*

КҚ 2.4.1. Әр түрлі иірімжіп (созба) өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.4.2.Өңделген өнімдер және түсетін созбаның негізгі технологиялық параметрлерін бақылайды;

КҚ 2.4.3. Жабдық жұмысындағы ұсақ сынуларды табады және жояды;

КҚ 2.4.4. Машина мен жабдықтарды жөнге келтіреді және әзірлейді;

КҚ 2.4.5. Иіру жабдығының үзіліссіз және ілесетін жұмысымен қамтиды;

КҚ2.4.6. Жұмыс орнын және жабдықтардың санитарлық күйін тиісті деңгейде ұстайды;

КҚ2.4.7. Техника қауіпсіздігі ережелерін және нормасын сақтайды;

АҚ2.4.8. Туралау жабдығына техникалық күтім жасайды;

АҚ2.4.9. Шарғыларға созбаны толықтырады;

АҚ2.4.10. Шарғыны созбасымен және қондырғы сынасын, таспаны ыдысымен ауыстырады;

АҚ 2.4.11. Таспа созбасының үзілуін жояды;

АҚ 2.4.12. Тарақты аймақтың күйін бақылайды;

АҚ 2.4.13. Түсірімдерді толықтырады және түсіреді;

АҚ2.4.14.Тозған тетіктер мен бөлшектерді ауыстырады;

1.

2.5. 120805 2 – Орау автоматының операторы*

КҚ 2.5.1. Қызмет көрсететiн машиналарға мулине орамдарын орайды және қалайды;

КҚ 2.5.2. Сыртқы түрімен сапасы тексерілген түстері және сызықты тығыздығы бойынша жiптердi, жібектерді қабылдайды;

КҚ 2.5.3. Вицті барабанға, қызмет көрсететiн жабдықты толтырады;

КҚ 2.5.4. Қоректенетiн тікиіршіктерге ауысым жасайды;

КҚ 2.5.5. Иірімжіп, шпагат, жіптер үзілгіштігін жояды;

КҚ 2.5.6. Шатасқан орамдарын дұрыстайды;

КҚ2.5.7. Орамдардың дұрыс салынуын бақылайды;

КҚ2.5.8. Патрондарға дұрыс оралуын тексереді;

КҚ 2.5.9. Қайта орау процесіндегі вицті тартады;

КҚ 2.5.10. Иiрiмжiп және шпагаттың керiлуін реттейді;

КҚ2.5.11. Әр алуан түрдегі орау жабдықтарында әртүрлі тікиіршікті, металды жіптер мен шынылы талшықты, элестомерлік, тазартылмаған жібекті, табиғи және химиялық талшықтың әртүрлі түрдегі және тығыздықтағы жіптерін, иірімжіптерін қайта ораудың процестерін жүргізеді;

КҚ2.5.12. Тікиіршікке жіп ұштарын бекіту, түсірім алу, оралатын тікиіршікке (түйіспе жіберу) және біркелкі түсіріп төгуді қамтамасыз етеді;

КҚ2.5.13. Қайта төгілетін бұйымдардың ақауларын құртады;

КҚ 2.5.14. Боялған тiгiн жiбегiнен істеп қойылған орауыштарды түсіріп отырады;

КҚ2.5.15. Жинау машинасының шарғысына этикеттi қағаздың орамын толтықтырады және сумен резервуарды толтырады;

КҚ 2.5.16. Қызмет көрсететiн жабдықтың жұмысын және жеке оның механизмiнiң дұрыстығын бақылайды;

КҚ2.5.17. Жөндеуден жабдықты қабылдауына қатынасады;

КҚ2.5.18. Жабдықтарға техникалық күтім жасайды;

2.

2.6.

120806 2 – Айналдыру жабдықтары операторы*

КҚ2.6.1. Әр түрлі өнімдер өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.6.2. Ширатпа сапасын тексереді;

КҚ 2.6.3. Иiрiмжiптiң ақауларын ескертеді және жоюды;

КҚ 2.6.4. Техникалық құжаттарды рәсімдейді;

КҚ 2.6.5. Тетіктер, аспаптар мен жабдықтарды жұмысқа әзірлейді;

КҚ 2.6.6. Жабдық жұмысындағы ұсақ сынуларды табады және жояды;

КҚ 2.6.7. Жұмыс орнын және жабдықтардың санитарлық күйін тиісті деңгейде ұстайды;

КҚ 2.6.8. Ширату және ширату-есу машинасында табиғи және химиялы талшықтан жасалған жіптер мен иірімжіптерді ширату процестерін орындайды;

КҚ 2.6.9. Тікиіршіктен қоректенетін жіптер мен иірімжіптер сапасын тексереді;

КҚ 2.6.10. Жіптер мен иірімжіптің керілуін реттейді және иіршік қондырғысын ауыстырады;

КҚ 2.6.11. Ширатылу сапасын бақылайды;

КҚ2.6.12. Иірімжіп ұштарынан шарғыны, конусты, патрондарды тазартады;

КҚ 2.6.13. Түсірімдер толықтырады және түсіруіне қатынасады;

3.

2.7.

120807 2Ширату жабдықтары операторы*

КҚ2.7.1. Әр түрлі өнімдер өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.7.2. Жіптерді есудің технологиялық процестерін жүргізеді;

КҚ2.7.3. Өнімнің кірісі мен шығынын есептейді;

КҚ2.7.4. Дайын өнімнің сапасын бақылайды;

КҚ2.7. 5. Есу жабдықтарын пайдаланады;

КҚ2.7.6. Тоқымашылықтағы иірімжіпті қайта өңдеу жүйелігін сақтайды;

КҚ 2.7.7. Есу машинасында табиғи және химиялы талшықтан жасалған жіптер мен иірімжіптерді есудің процестерін жүргізеді;

КҚ2.7. 8. Тікиіршікті ауыстырады;

КҚ2.7.9. Жіпті септейді және басқа да тәсілдерін орындайды;

КҚ2.7.10. Жіп есу сапасын және технологиялық процестің үздіксіздігін қамтамасыз етеді;

КҚ2.7. 11. Жіп есу процестерін бақылайды;

КҚ2.7.12. Бақылау талондарын толтырады және ақтарады;

КҚ2.7.13. Иіршік пен патрондар, түсетін иірімжіптер сапасын тексереді;

4.

2.8.

120808 2Қопсыту-түту агрегатының операторы*

КҚ 2.8.1. Ағынды желі кіргізілетін қопсытқыш-түткіш агрегаттарындағы мақта және басқа да компоненттер қоспасын (линт қалдығын) түтеді, тазалап отырады;

КҚ 2.8.2. Қопсытқыш-түткіш машинасының тіке, көлденең және сорғыш жұмсартқышымен мақтаны түту процестерін жүргізеді;

КҚ 2.8.3. Қоректі-қоспаның қоректендіргіш торларына мақтаны және басқа да қоспаларды төсейді;

КҚ 2.8.4. Қондырғы жиынын мен бiрқалыпты араластыруын қамтамасыз етеді;

КҚ 2.8.5. Пневмо көліктер жұмысы үстінен және агрегаттар машинасында қоспаларды түту мен қопсыту процестері үстінен бақылайды;

КҚ 2.8.6. Қолмен және пневмо жүйелер көмегімен машиналар астынан қалдықтарды кезеңмен алып тастайды;

КҚ 2.8.7. Бекітілген графикпен сәйкес машиналарды күтеді;

КҚ 2.8.8. Кенепті бір процесті түткіш, тозаң-тазалағыш, шаң қағатын, тікенектен құрғату және басқа да машиналарында мақтаны, жүнді, қалдықтарды түтудің және қопсытудың процестерін жүргізеді;

КҚ 2.8.9. Түсетін шикізаттарды сұрыптайды;

КҚ 2.8.10. Қалдықтар шығысын есептейді;

КҚ2.8.11. Шикізаттарға қайта өңдеу есептерін жүргізеді;

КҚ 2.8.12. Түткіш машинасында кенепсіз қоректендіргіштердің үздіксіздігін қамтамасыз етеді;

КҚ 2.8.13. Қайта өңделетін шикізаттар сапасына қойылатын талаптарын сақтайды;

5.

2.9.

120809 2 – Жіпті бөлу операторы*

КҚ 2.9.1. Аспалы конвейермен, механикаланған стеллажбен басқаруды;

КҚ 2.9.2. Шанақ арқылы иірімжіпті толтырады және магнетоны қосады;

КҚ 2.9.3. Тоқыма арқау орағыш ұршықтағы желіжіп ұзындығын, шығарылатын маталар артикулін, иірімжіптің сызықтық тығыздығын анықтайды;

КҚ 2.9.4. Партиядағы тізіпорайтын білікшенің санын есептейді;

КҚ 2.9.5. Тікиіршік өлшемдерiн орнатады;

КҚ 2.9.6. Жөнелтілетін шикiзаттарды есепке алады;

КҚ 2.9.7. Механикаланған стеллаж, аспалы конвейер апаты немесе сыну жөнінде кезекшіге хабарлану ретін тексереді;

КҚ 2.9.8. Жайма және оның жиынымен, маталар артикулімен сәйкестенген іліптоқу машинасымен иірімжіпті, тоқыма станогімен желіжіпті бөледі;

КҚ 2.9.9. Иiрiмжiптiң негiздерiн сақтауға арналған механикаланған стеллаждың басқару пультiндегi магнетоны қосады;

КҚ2.9.10. Аспалы конвейердің бесігін иірімжіптерге толтыру дұрыстығын тексереді;

КҚ 2.9.11. Аспалы конвейердi қосады және сөндiреді;

КҚ 2.9.12. Жүктеушi-түсiру құрылғының, конвейердiң жұмысы үстінен бақылайды;

КҚ 2.9.13. Конвейердің керілген және жауып тасталған, қоршау құрылғысының техникалық жағдайын, бекітілген орынға жіберуге арналған стеллаждағы негізді таңдауын, стеллаждан желіжіпті түсіріп алу дұрыстығын, түсірім істелу толықтығын бақылайды;

КҚ 2.9.14. Конвейнер сынуы жөнінде кезекшігі хабарлайды немесе апаттық жағдайда аспалы конвейерді кідіртеді;

КҚ 2.9.15. Механикаланған стеллаждың, басқару пультiнің жұмысын бақылайды;

6.

2.10.

120810 2Реттеп орау агрегатының операторы*

КҚ2.10.1. Орау машинасы мен булау камерасынан құралған агрегаттарда иірімжіпті қайта орайды және релаксацияны орындайды;

КҚ2.10.2. Қолданылатын жабдықтарды жөндеуден қабылдауына қатынасады;

КҚ 2.10.3. Қызмет көрсететін машинаның негізгі механизмі өзара әрекетестігі және құрылғысын пайдаланады;

КҚ 2.10.4. Қолданылатын жабдықтарды күту ережесін және режимдерін реттейді;

КҚ2.10. 5. Шығарылатын иiрiмжiптiң сызықты тығыздығын және қасиеттерін анықтайды;

КҚ 2.10.6. Релаксациясы мен қайта ораудың сапасына қойылатын талаптарды сақтайды;

КҚ 2.10. 7. Жiптердiң керiліс шамасын реттейді;

КҚ2.10. 8. Қалдықтар есебін жүргізеді;

КҚ 2.10.9. Бекітілген деңгейге дейінгі иірімжіпті камераға толтырады, булағыш камерасының сорғыш каналына жіптерді сабақтайды және конус-төсемге иіршік орнатады;

КҚ 2.10. 10. Тазалағыш құрылғысымен орағыш машинаның парафиндейтін механизінде, кергішке бағыттағыш шыбық арқылы сабақтайды және шыны түтікшеден иірімжіпті қалпына кеттіріп алады;

КҚ 2.10. 11. Орайтын тікиіршік және кірісін ауыстырады;

КҚ 2.10.12. Жіптерді септейді, релаксация және қайта ораудың процестерiн үздiксіз қамтамасыз ететiн және басқа да жұмыстық тәсілдерін орындайды;

КҚ 2.10.13. Оралатын тікиіршіктің және бір қалыпты түсірімнің шумақталуын қамтамасыз етеді;

КҚ 2.10.14. Орау машинасындағы технологиялық процестер барысын, температуралық тәртiпті, қысыммен парды, иірімжiптің түтікшені толтырылу дәрежесiн, иірімжіп керілуін және шығатын тікиіршік өлшемі мен иірімжіп ылғалдылығын, парафиндеу мен релаксация сапасын бақылайды;

КҚ 2.10. 15. Релаксация камерасы мен каналдың жағдайын, резервті орағышты бақылайды, түсетін иірімжіп пен конусты тексереді;

КҚ 2.10.16. Қалдықтарды жинайды және өткiзеді;

КҚ 2.10.17. Запастағы рамкаға иіршіктерді қондырады;

7.

2.11.

120811 2 – Зығырды түту машинасының операторы*

КҚ 2.11.1. Зығыр түткiш машинасында түткіш талшықтарын тарап отырады;

КҚ 2.11.2. Агрегатталған автоматты жаюшымен зығыр түткiш машинасында түтілген талшықтар уыстарынан таспа қалыптастырады;

КҚ 2.11.3. Түткіш талшықтарына түстер мен ұзындығы, нөмері бойынша алғашқы өңдеу жасайды;

КҚ 2.11.4. Әр түрлі ұзындықты талшықтар үшін уыстар салмағын орнатады;

КҚ 2.11.5. Бумаға талшықтар уыстарын буады;

КҚ 2.11.6. Ыдыста істеп қойылған престелген таспаны қатарлап салады;

КҚ 2.11.7. Түтілген талшықтар мен таспалар сапасын тексереді;

КҚ 2.11.8. Тарауға арналған бекітілген салмағымен талшық уысын дайындайды;

КҚ 2.11.9. Ақаудың бiр мезгілде жойылуымен ұзындығы бойынша талшықты теңестiрумен бекітілген салмағының уысындағы талшығына бөледі;

КҚ 2.11.10. Зығыр түткіш машинаның ақауларын жою үшін қажетті шараны қабылдайды және таспаны қалыптастыру процесінің барысын бақылайды;

КҚ2.11.11. Жұмыс орынына түтілген талшықтарды тасымалдайды;

КҚ 2.11.12. Байланған талшықтың белдікшесін кеседі және аршылған талшықтың бумасын шешеді;

КҚ 2.11.13. Уыстарды ширатады;

КҚ 2.11.14. Байлауды суырып алуын;

КҚ 2.11.15. Ярлык пен шпагатты дайындайды;

КҚ 2.11.16. Талшықтың нөмері мен түрлері көрсетілген ондағы ярлыкпен салады және бумадағы нақтылы салмақпен түтілген талшықтар уыстарын буып отырады;

КҚ2.11.17. Транспортер бесігіне талшықтар бумасын жайып салады;

8.

2.12.

120812 2Мыжып түту машинасының операторы*

КҚ 2.12.1. Ойындыны өңдеу процестерін жүргізеді;

КҚ 2.12.2. Мыжу, мыжып түту машинасының құрылғысын пайдаланады;

КҚ 2.12.3. Алуан түрдегі талшықтан қоспасын құрастырады;

КҚ 2.12.4. Алуан түрдегі талшықтың төсеміне қойылатын талаптарды сақтайды;

КҚ 2.12.5. Эмульсиялаудың технологиялық режимдерін, эмульсия шығынының нормасын реттейді;

КҚ 2.12.6. Қызмет көрсететiн машиналарды мерзiмдi майлайды және тазалайды;

КҚ 2.12.7. Мыжып түту, мыжу-тарау машинасында кендір, кенепті ұзын талшығын эмульсиялау және тарауын жүргізеді;

КҚ2.12.8. Жөндеуден қызмет көрсететiн машиналарды қабылдауына қатынасады;

КҚ 2.12.9. Талшықты араластырады және машинаны қоректендіретін транспортеріне оны бір қалыпты төсейді;

КҚ 2.12.10. Талшықты машина арқылы жібереді;

КҚ 2.12.11. Оның түрi мен сапасына тәуелдіктегі талшыққа түсірілетін эмульсияның берiлісін жөнге келтіреді;

КҚ 2.12.12. Рулонды аппаратымен таспаларды орайды және қызмет көрсететін машинаның тарақтау алаңы арқылы талшықтың өту дұрыстығын бақылайды;

КҚ 2.12.13. Рулонды қабылдап отырады;

КҚ 2.12.14. Қызмет көрсететін машинаның жұмыс құралындағы ораманы құртады.

КҚ 2.12.15. Тынықтыру үшін рулонды жинап қояды;

КҚ 2.12.16. Үйкелетiн беттердi майлайды және тазалап отырады;

9.

2.13.

120813 2Айналдырып түту машинасының операторы*

КҚ 2.13.1. Әр түрлі өнімдер өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.13.2. Технологиялық және басқа да құжаттарды рәсімдейді;

КҚ 2.13.3. Технологиялық процестің барысына әсер ететін факторларды анықтайды;

КҚ 2.13.4. Өнімнің түржиынын шығарады;

КҚ 2.13.5. Физикалы-механикалық параметрлерін есептейді;

КҚ 2.13.6. Түту жабдықтарын пайдаланады;

КҚ 2.13.7. Жабдықтарды жөнге келтіреді және жөндейді;

КҚ 2.3.8. Айналма түту машиналарда жiбек талшығын түту процестерін орындайды;

КҚ 2.13.9. Жабдықтарға техникалық жөндеу жүргізеді;

КҚ 2.13.10. Өнім сапасына қойылатын нормативтерді сақтайды;

КҚ 2.13.11. Қалдықтарды жинайды;

КҚ 2.13.12. Өнім сапасын бақылайды;

КҚ 2.13.13. Жөндеуге жабдықты тапсыруына қатынасады;

КҚ 2.13.14. Еңбек қауіпсіздігін сақтайды;

10.

2.14.

120814 2Түту-қайта түту агрегатының операторы*

КҚ 2.14.1. Түту-қайта түту агрегатындағы сүзгілерді өңдірудегі дәкелер және түту мен қайта түту процестерін жүргізеді;

КҚ 2. 14.2. Шикізаттың қайта өңделуге түсетіндерін өңдейді;

КҚ 2.14.3. Қалдықтар шығысын есептеп отырады;

КҚ 2.14.4. Қайта өңделетін шикзаттың сапасын бақылайды;

КҚ 2.14.5. Сүзгiлердi өндiру бойынша толтырудың параметрлерін реттейді;

КҚ 2.14.6. Тескiш жiптiң, кенептің сызықты тығыздығын анықтайды;

КҚ 2.14.7. Сүзгiлер сапасына қойылатын талаптарды және сүзгiнiң МЕСТ-ын сақтайды;

КҚ 2.14.8. Агрегаты жұмысқа дайындайды;

КҚ 2.14.9. Түту машинасын кенеппен толықтырады;

КҚ 2.14.10. Арнайы құрылғыға дәке рулондарын қондырады және ұштарын тепшиді, тігін машинасын толтырады;

КҚ 2.14.11. Сүзгінің шетін кескіндейді және қырқады, түрлендіргішке жайманы төсемін, тараудың сапасын бақылайды;

КҚ 2.14.12. Тiгiн машинасындағы пышақтың жұмысын тексереді;

КҚ 2.14.13. Таралған және қайталама мақтаның үзілгіштігін құртады;

КҚ 2.14.14. Сүзгiнiң шеттерiн теңестiреді;

КҚ 2.14.15. Жаймадағы кiр басқан орындарын жояды;

КҚ 2.14.16. Тауарлық реттеуiш қысқыштарына тауарлық білікшенi қондырады, үстелге төсейді, сүзгінің істеп тасталған рулондарын түсіріп алады;

КҚ 2.14.17. Сүзгінің жаңа рулондарын толтырады;

КҚ 2.14.18. Жайманың жиектерін жинайды және оларды қайта өңдеуге өткізеді;

11.

2.15.

120815 2 – Түту-таспа агрегаты операторы*

КҚ 2.15.1. Әр түрлі өнімдер өндірісінің технологиялық процестерін ұйымдастырады;

КҚ 2.15.2. Өнімнің ақауларын ескертеді және жояды;

КҚ2.15.3. Бекітілген техникалық құжаттар жүргізеді;

КҚ 2.15.4. Жұмысқа жабдықтарды дайындайды;

КҚ 2.15.5. Тиісті күйдегі тетіктер мен аспаптарды күтеді;

КҚ 2.15.6. Өнім сапасын тексереді;

КҚ 2.15.7. Ауысымды қабылдайды және тапсырады;

КҚ 2.15.8. Тарау-таспалы машинасы агрегатындағы таспа өңдіру процестерін атқарады;

КҚ 2.15.9. Тарау-таспалы құрылғысын пайдаланады;

КҚ 2.15.10. Таспалар мен түту сапасын бақылайды;

КҚ 2.15.11. Қызмет көрсететін агрегаттарға жөндеу жүргізеді;

КҚ 2.15.12. Мақтаны қопсыту дәрежесін реттейді;

КҚ 2.15.13. Қалдықтарды жояды;

КҚ 2.15.14. Электр қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігін сақтайды;

12. Орта буын маманы

3.16.

120816 3 – Техник-технолог

КҚ 3.16.1. Технологиялық және басқа да техникалық құжаттарды толтырады;

КҚ 3.16.2. Бақылау-өлшегіш құралдарын қолданады;

КҚ 3.16.3. Робот- және микропроцессорлық техникасын пайдаланады;

КҚ 3.16.4. Экономикалық мақсатқа сәйкестенген есебімен материалдарды пайдалану мәселелерін шешеді;

КҚ 3.16.5. Өнімнің түрлеріне нормативтік құжаттар талаптарын қолданады;

КҚ 3.16.6. Сапа жүйесінің құжаттарын пайдаланады;

КҚ 3.16.7. Қазақстан Республикасы сертификаттау жүйесіндегі негізгі ережелерін сақтайды;

КҚ 3.16.8. Иіру жоспарын түзу;

КҚ 3.16.9. Талшықты материалдарды өңдейтін технологиялық желілердің жүйелік жоспарын жасау;

КҚ 3.16.10. Технологиялық желілердің жұмыс кестесін түзу;

КҚ 3.16.11. Иіру өндiрiсіндегі технологиялық процестің параметрлеріне, жабдықтың өнімділігіне, шикізаттың шығындарына технологиялық есептерін жүргізу;

КҚ 3.16.12. Иіру машиналарының өнімділігін есептеу;

КҚ 3.16.13. Үзілу деңгейін анықтау әдістемесін және кинематикалық есебін шығару;

КҚ 3.16.14. Иіру өндірісі зертханасында жұмыс дағдыларын игереді.

3.17.

120817 3 – Техник-механик

КҚ 3.17.1. Қызметтік хаттарды, іс номенклатурасын құрастырады және реквизиттер толтырады, дұрыс орналастырады;

КҚ 3.17.2. Оларсыз, қосымша тiркелген күштердiң есепке алуымен материалдық нүктелердiң қозғалысының параметрлерiн анықтайды;

КҚ 3.17.3. Технологиялық жабдықтарға арналған электрлі қозғалтқыштарды таңдайды, трансформаторды желіге қосады, электрлі қозғалтқышпен басқару схемасын жинайды;

КҚ 3.17.4. Өлшегіш құралдарды дұрыс таңдап, оларды қолданады және шектерді жүктейді, қондыруларды таңдайды, сатандарттар пайдаланады;

КҚ 3.17.5. Microsoft Office бағдарламасының стандартты пакетін қолданады және операциялық жүйеде жұмыс істейді;

КҚ 3.17.6. Еңбек қорғау және өрт қауіпсіздігі ережесі сақталуын бақылау жүргізеді және жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз етеді;

КҚ 3.17.7. Жеке қорғаныш құралдарын қолданады және сәтсіз жағдайда зақымданушыға дәрігерге дейінгі көмекті көрсетеді;

КҚ 3.17.8. Техникалық суреттер мен сызбалар арқылы ойын дұрыс жеткізеді, анықтамаларды қолданады, КҚБЖ-ге (ЕСКД) сәйкес схемалар, сызбаларды оқиды және құрастырады;

КҚ 3.17.9. Айналатын және майысатын кезеңдерінде эпюрлар құрады, бітеулер, тіреуіштер реакциясын анықтайды;

КҚ 3.17.10. Жөндеу кезінде бақылау-өлшегіш және жұмысшы құралдарын қолданады;

КҚ 3.17.11. Жабдықтарға кезеңдік қадағалау жүргізеді;

КҚ 3.17.12. Жабдықтарды баптайды және жинақылаудың тәсілдерін игереді;

КҚ 3.17.13. Жабдықтарды жөндеу құжаттарын дайындайды, косалқы бөлшектер мен аспаптарды, кажетті материалдарды алу жөніндегі сұранысты толтырады;

КҚ 3.17.14. Механизмдердің негізгі сынықтарын жояды және механизмнің барлық реттеу түрлерін орындайды;

КҚ 3.17.15. Метал кесетін станоктардағы бөлшектерді өңдейді және бөлшектерге слесарлық өңдеу жүргізеді;

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1027 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1027-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім беру

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру,

      пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар

      мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

      Біліктілігі: 121101 1 - Кестелеуші*

      121103 2 - Тігінші*

      121104 1 - Киім пішуші*

      121105 2 - Киім конструкторы*

      121106 2 - Арнайы тігінші *

      121107 2 – Модельер-пішуші*

      121110 2 – Пішуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

      негізгі орта білім негізінде

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖКП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі дене тәрбиесі)

220
2-3


Біліктілігі: 121101 1 – Кестелеуші*

780

430

350ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

294

200

94


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+36

26

10ЖКП 02

Сызу+


36

12

24ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


78

58

20ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+36

30

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+

+


36

30

6ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+36

26

10ЖКП 07

Қолданбалы информатика және өндiрiстi автоматтандыру негiздерi


+36

18

18АП 00

Арнайы пәндер

486

230

256


1-3

АП 01

Материалтану


+

+


54

40

14АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+108


108

10


АП 03

Жабдықтау

+

+

+


90

50

40АП 04

Арнайы технология

+

+

+


234

140

94
Біліктілігі:

121103 2 – Тігінші*

121106 2 - Арнайы тігінші*

780

490

290ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

280

194

86


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+36

26

10ЖКП 02

Сызу


+

+


28

10

18ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


72

42

30ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+36

30

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+

+


36

30

6ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+36

26

10ЖКП 07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+36

30

6АП 00

Арнайы пәндер

500

296

204


1-3

АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+

+


60

40

20АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+42


42АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+

+


60

40

20АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


212

140

72АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

+


126

76

50
Біліктілігі:

121104 1 - Киім

пішуші*,

121110 2 – Пішуші*,

121105 2 - Киім конструкторы*,

121107 2 – Модельер-пішуші*

780

418

362ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

264

172

92


1-3

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+36

26

10ЖКП 02

Сызу


+36

12

24ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


72

42

30ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+36

30

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+

+


36

30

6ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+24

20

4ЖКП 07

Қолданбалы информатика және өндiрiстi автоматтандыру негiздерi


+24

12

12АП 00

Арнайы пәндер

516

246

270


1-3

АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+

+


54

40

14АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+48


48АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+36

20

16АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


132

90

42АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

+


180

80

100АП 06

Киімдерді үлгілеу және көркемдеп безендіру


+66

16

50БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

36/

258**

КП 00

Кәсіптік практика

1728

КП 01

Өндірістік оқыту

720

КП 02

Кәсіптік практика

1008

АА 00

Аралық аттестаттау

72

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

4320

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы

4960


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: біліктілігіне қарай бір арнайы пән бойынша емтихан тапсырумен дипломдық жұмысты қорғау

      1) 121101 2- Кестелеуші, 121102 2 – Шілтерші: АП 04 – Арнайы технология;

      2) 121103 2 – Тігінші, 121106 2 – Арнайы тігінші: АП 04 – Тігін өндірісінің технологиясы;

      3) 121104 2 – Киім пішуші, 121105 2 - Киім конструкторы, 121107 2 – Модельер-пішуші, 121110 2 - Пішуші: АП 05 – Киімді құрастыру (конструкциялау)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1028 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1028-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім беру

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

      Біліктілігі: 121101 1 - Кестелеуші*

      121103 2 - Тігінші*

      121104 1 - Киім пішуші*

      121105 2 - Киім конструкторы*

      121106 2 - Арнайы тігінші *

      121107 2 – Модельер-пішуші*

      121110 2 – Пішуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:1 жыл 10 ай

      жалпы орта білім алуысыз,

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалықсабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

524
1-2

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

330

230

100


1-2

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+36

26

10ЖКП 02

Сызу


+

+


36

12

24ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


78

58

20ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+36

30

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+

+


36

30ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+36

26

10ЖКП 07

Қолданбалы информатика және өндiрiстi автоматтандыру негiздерi


+36

18

18ЖКП 08

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+36

30

6
Біліктілігі: 121101 1 – Кестелеуші*


АП 00

Арнайы пәндер

736

360

376


1-2

АП 01

Материалтану


+

+


96

70

26АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+116


116АП 03

Жабдықтау

+

+

+


190

100

90АП 04

Арнайы технология

+

+

+


334

190

144
Біліктілігі: 121103 2 – Тігінші*, 121106 2 - Арнайы тігінші*


АП 00

Арнайы пәндер

736

376

360


1-2

АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+

+


70

50

20АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+58


58АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+

+


70

50

20АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


312

200

112АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

+


226

76

150
Біліктілігі:

121104 1 - Киім пішуші*,

121110 2 – Пішуші*,

121105 2 - Киім конструкторы*,

121107 2 – Модельер–пішуші*


АП 00

Арнайы пәндер

736

312

424


1-2

АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+78

50

28АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+48


48АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+48

32

16АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


172

112

62АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

+


300

100

200АП 06

Киімдерді үлгілеу және көркемдеп безендіру


+90

20

70БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

36/329**

КП 00

Кәсіптік практика

1152

АА 00

Аралық аттестаттау

30

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

60

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

2880

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек


Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы

3312


      Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттестаттауға ұсынылатын нысандар: біліктілігіне қарай бір арнайы пән бойынша емтихан тапсырумен дипломдық жұмысты қорғау 1) 1) 121101 2- Кестелеуші, 121102 2 – Шілтерші: АП 04 – Арнайы технология;

      2) 121103 2 – Тігінші, 121106 2 – Арнайы тігінші: АП 04 – Тігін өндірісінің технологиясы;

      3) 121104 2 – Киім пішуші, 121105 2 - Киім конструкторы, 121107 2 – Модельер-пішуші, 121110 2 - Пішуші: АП 05 – Киімді құрастыру (конструкциялау)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1029 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1029-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім беру

      Білім беру коды және бейіні:1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану

      және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар

      технологиясы

      Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

      Біліктілігі: 121101 1 - Кестелеуші*

      121103 2 - Тігінші*

      121104 1 - Киім пішуші*

      121105 2 - Киім конструкторы*

      121106 2 - Арнайы тігінші *

      121107 2 – Модельер-пішуші*

      121110 2 – Пішуші*

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалық сабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсіптік қазақ (орыс) тілі, кәсіптік шетел тілі, Қазақстан тарихы, дене тәрбиесі)

308


Біліктілігі:

121101 1 – Кестелеуші*

496

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

226

150

76


1

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+24

18

6ЖКП 02

Сызу


+24

12

12ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


58

38

20ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+24

18

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+24

18

6ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+36

26

10ЖКП 07

Қолданбалы информатика және өндiрiстi автоматтандыру негiздерi


+36

20

16АП 00

Арнайы пәндер

270

146

124


1

АП 01

Материалтану


+

+


36

26

10АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика

+

+40


40АП 03

Жабдықтау

+

+

+


60

40

20АП 04

Арнайы технология+


134

80

54
Біліктілігі:

121103 2 – Тігінші*

121106 2 - Арнайы тігінші*

496

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

206

144

62


1

ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+24

18

6ЖКП 02

Сызу


+28

10

18ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


58

40

18ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+24

20

4ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+24

18

6ЖКП 06

Жалпы электротехника электроника негіздерімен


+24

18

6ЖКП 07

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+24

20

4АП 00

Арнайы пәндер

290

200

90


1

АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+

+


30

20

10АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+24


24АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+

+


36

26

10АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


146

120

26АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

1


54

34

20
Біліктілігі:

121104 1 - Киім пішуші*,

121110 2 – Пішуші*,

121105 2 - Киім конструкторы*,

121107 2 – Модельер –пішуші*

496

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

182

126

56ЖКП 01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+24

18

6ЖКП 02

Сызу


+28

10

18ЖКП 03

Нарықтық экономика негіздері


+

+


58

40

18ЖКП 04

Кәсибі этика және этикет


+24

18

6ЖКП 05

Еңбекті қорғау


+24

20

4ЖКП 06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері


+24

20

4АП 00

Арнайы пәндер

314

168

146АП 01

Тігін бұйымдарына арналған материалдар


+30

20

10АП 02

Арнайы сүрет және көркемдік графика


+24


24АП 03

Тігін өндірісінің жабдықтары


+24

14

10АП 04

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+68

48

20АП 05

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+132

70

62АП 06

Киімдерді үлгілеу және көркемдеп безендіру


+36

16

20БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер**

24/166**

КП 00

Кәсіптік практика

576

КП 01

Өндірістік оқыту

432

КП 02

Кәсіптік практика

144

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау***

24

ҚА 02

(КДДБ)

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12


Міндетті оқыту жиыны

1440

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек


Барлығы

1656


      Ескерту: ЖБП – Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

      *ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (бақылау жұмыстарының, емтихандардың саны), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

      **Білім беру ұйымы анықтайтын пәндерге арналған сағат көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

      ***Қорытынды аттесттаттауға ұсынылатын нысандар: біліктілігіне қарай бір арнайы пән бойынша емтихан тапсырумен дипломдық жұмысты қорғау

      1) 121101 2- Кестелеуші, 121102 2 – Шілтерші: АП 04 – Арнайы технология;

      2) 121103 2 – Тігінші, 121106 2 – Арнайы тігінші: АП 04 – Тігін өндірісінің технологиясы;

      3) 121104 2 – Киім пішуші, 121105 2 - Киім конструкторы, 121107 2 – Модельер-пішуші, 121110 2 - Пішуші: АП 05 – Киімді құрастыру (конструкциялау)

      Оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті мамандықтың пәндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады.

      Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар және техникалық оқыту құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын серіктес кәсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік оқытуды ескеру қажет.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 1030 қосымша

      Ескерту. Бұйрық 1030-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 22.01.2016 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Үлгілік оқу жоспары

      техникалық және кәсіптік білім беру

      Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру,

      пайдалану және жөндеу (салалар бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар

      мен бұйымдар технологиясы

      Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

      Біліктілігі: 121108 3 – Модельер-конструктор

      121109 3 – Техник-технолог

      121111 3 – Тігін өндірісінің технологы

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 6 ай

      негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағ.)

Курстар бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба (жұмыс)

барлығы

оның ішінде:

теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық практикалықсабақтар)

курстық жоба (жұмыс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448
1-2

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

(кәсиптік қазақ (орыс) тілі кәсиптік шетел тілі дене тәрбиесі)

258

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(мәдениеттану философия негіздері саясаттану мен әлеуметтану негіздері экономика негіздері кұқық негіздері)

180
2-3


Біліктілігі:

121108 3 – Модельер-конструктор

1414

ЖКП00

Жалпы кәсіптік пәндер

670

358

312


2-4

ЖКП01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+48

38

10ЖКП02

Сызу


+

+


52


52ЖКП03

Қолданбалы информатика


+44

10

34ЖКП04

Тігін бұйымдарына арналған материалдар

+

+

+


100

64

36ЖКП05

Арнайы сурет және көркемдік графика


+

+


154


154ЖКП06

Пластикалық анатомия


+26

26
ЖКП07

Өнердегі және костюмдегі стильдер тарихы


+66

66
ЖКП08

Кәсіби этика және этикет


+36

30

6ЖКП09

Маркетинг негіздері


+24

24
ЖКП10

Менеджмент негіздері


+48

40

8ЖКП11

Еңбекті қорғау және өнеркәсіп экологиясы негіздері


+

+


36

30

6ЖКП12

Стандарттау,сертификаттау және метрология негіздері


+

+


36

30

6АП 00

Арнайы пәндер


+744

342

342

60

1-4

АП 01

Тігін өндірісінің жабдықтары


+

+


52

36

16АП 02

Тігін өндірісінің технологиясы

+

+

+


184

120

64АП 03

Киімді құрастыру (конструкциялау)

+

+

+

+

284

84

160

40


АП 04

Киімдерді үлгілеу және көркемдеп безендіру

+

+118

38

80АП05

Сала экономикасы

+

+

+

+

106

64

22

20Біліктілігі:

121109 3 – Техник-технолог

121111 3 – Тігін өндірісінің технологы

1414

ЖКП00

Жалпы кәсіптік пәндер

656

370

286


2-4

ЖКП01

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу


+48

38

10ЖКП02

Сызу


+

+


52


52ЖКП03

Қолданбалы информатика


+44

10

34ЖКП04

Тігін бұйымдарына арналған материалдар

+

+

+


100

64

36ЖКП05

Арнайы сурет және көркемдік графика


+

+


96


96ЖКП06

Техникалық механика


+

+


48

36

12ЖКП07

Жалпы электротехника электроника н