"Ақкөл ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы" Ақкөл аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 21 тамыздағы № С 23-3 шешіміне толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 2015 жылғы 1 шілдедегі № С 48-3 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 27 шілдеде № 4898 болып тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 2018 жылғы 6 сәуірдегі № С 20-2 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 06.04.2018 № С 20-2 (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

      1. Ақкөл аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 21 тамыздағы № С 23-3 "Ақкөл ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің Тізілімінде № 3805 тіркелген, 2013 жылғы 20 қыркүйекте аудандық "Ақкөл өмірі" және "Знамя Родины КZ" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген шешіммен бекітілген Ақкөл ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларында:

      8 тармақ келесі санатпен толықтырылсын:

      "аз қамтылған, халықтың (отбасылардың) әлеуметтік-әлсіз тобына жататын, жоғарғы медициналық оқу мекемелерінде оқитын студенттеріне;";

      9 тармақ келесі мазмұндағы азат жолмен толықтырылсын:

      "жоғарғы медициналық оқу мекемелерінде оқитын студенттерге оқуды аяқтағаннан кейін Ақкөл ауданында бес жыл мерзімінде жұмыспен өтеу есебімен. Төлем білім беру мекемесімен жасасқан келісім шарттың көшірмесі, аудан әкімі, студент және жұмыс беруші арасында жасалған келісім шарттың, оқу орнынан берілген анықтаманың және өтініш берушінің (отбасының) аз қамтылған азаматтар (отбасылар) қатарына жататынын немесе халықтың әлеуметтік-әлсіз тобына жататынын растайтын анықтама негізінде аудандық бюджет есебінен жүргізіледі.".

      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақкөл аудандық мәслихат
сессиясының төрайымы
Н.Калашникова
      Ақкөл аудандық
мәслихатының хатшысы
Ж.Салыбекова

      КЕЛІСІЛДІ

      Ақкөл ауданының әкімі Т.Қ.Едігенов

      1 шілде 2015 жыл

О внесении дополнений в решение Аккольского районного маслихата от 21 августа 2013 года № С 23-3 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аккольского района"

Решение Аккольского районного маслихата Акмолинской области от 1 июля 2015 года № С 48-3. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 27 июля 2015 года № 4898. Утратило силу решением Аккольского районного маслихата Акмолинской области от 6 апреля 2018 года № С 20-2

      Сноска. Утратило силу решением Аккольского районного маслихата Акмолинской области от 06.04.2018 № С 20-2 (вводится в действие со дня официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстана от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" от 21 мая 2013 года № 504, Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:

      Внести в решение Аккольского районного маслихата от 21 августа 2013 года № С 23-3 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аккольского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3805, опубликовано 20 сентября 2013 года в районных газетах "Ақкөл өмірі" и "Знамя Родины КZ") следующие дополнения:

      в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Аккольском районе, утвержденных указанным решением:

      пункт 8 дополнить категорией следующего содержания:

      - "студентам из числа малообеспеченных, социально-уязвимых слоев населения (семей) обучающихся в высших медицинских учебных заведениях;";

      пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

      - "студентам обучающимся в высших медицинских учебных заведениях с учетом отработки в Аккольском районе сроком пять лет. Выплаты производить на основании копии договора с учебным заведением, заверенной нотариально, договором о трудоустройстве между акимом района, студентом и государственными медицинскими учреждениями Аккольского района, справки с места учебы и справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к малообеспеченным гражданам, либо к социально - уязвимым слоям населения".

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель сессии
Аккольского районного
маслихата
Н.Калашникова
      Секретарь Аккольского
районного маслихата
Д.Салыбекова

      СОГЛАСОВАНО

      Аким Аккольского района Т.К.Едигенов

      1 июля 2015 года